Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банктік сәйкестендіру кодтарын беруі, пайдалануы және күшін жоюы, сондай-ақ банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың кодтарын және банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар филиалдарының кодтарын беру және күшін жою, олардың құрылымдары, Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың анықтамалығын қалыптастыру және жүргізу туралы нұсқаулықты бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 236 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2012 жылы 3 қазанда № 7960 тіркелді.

      "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметін ұйымдастыру, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2012 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банктік сәйкестендіру кодтарын беруі, пайдалануы және күшін жоюы, сондай-ақ банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың кодтарын және банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар филиалдарының кодтарын беру және күшін жою, олардың құрылымдары, Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың анықтамалығын қалыптастыру және жүргізу туралы нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) бекітілсін.

      2. Нұсқаулықтың 11-тармағының 3) тармақшасы 2013 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады.

      3. Нұсқаулықтың 16-тармағының 6) тармақшасында "бизнес сәйкестендіру нөмірі" деген сөздер 2013 жылғы 1 қаңтарға дейін "салық төлеушінің тіркеу нөмірі" деген сөздер болып саналсын.

      4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Г. Марченко

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 тамыздағы
№ 236 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банктік сәйкестендіру кодтарын беруі, пайдалануы және күшін жоюы, сондай-ақ банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың кодтарын және банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар филиалдарының кодтарын беру және күшін жою, олардың құрылымдары, Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың анықтамалығын қалыптастыру және жүргізу туралы нұсқаулық

1-тарау. Жалпы ережелер

      Ескерту. 1-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.12.2017 № 248 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банктік сәйкестендіру кодтарын беруі, пайдалануы және күшін жоюы, сондай-ақ банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың кодтарын және банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар филиалдарының кодтарын беру және күшін жою, олардың құрылымдары, Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың анықтамалығын қалыптастыру және жүргізу туралы нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Ұлттық Банк) банктік сәйкестендіру кодтарын беруін, пайдалануын және күшін жоюын, сондай-ақ банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың кодтарын және банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар филиалдарының кодтарын беруін және күшін жоюын, олардың құрылымдарын, Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың анықтамалығын қалыптастыруды және жүргізуді нақтылайды.

      2. Нұсқаулықта "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ұғымдар, сондай-ақ мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) банктің атауы – банктің (банк филиалының) толық атауы. Банктің құрылтай құжаттарына сәйкес қысқартылған атауды пайдалануға жол беріледі;

      2) банк коды, банк филиалының коды – Ұлттық Банк банктерге және олардың филиалдарына беретін, үш цифрлық разрядтан тұратын бірегей нөмір;

      3) банктердің анықтамалығы – банктердің жүйеге келтірілген, олардың банктік сәйкестендіру кодтары, банктердің кодтары, банктер филиалдарының кодтары және басқа деректемелері бар тізбесі;

      4) банктік сәйкестендіру коды – ақша аудару не төлеу туралы нұсқауларды ұсыну кезінде, Ұлттық Банктің төлем жүйелерінің қатысушылары болып табылатын банктерді және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарды (бұдан әрі – банк) сәйкестендіруге арналған символдар қатары;

      5) мәртебе – ағымдағы мәртебені анықтауға мүмкіндік беретін деректеме;

      6) жеке сәйкестендіру коды – банктің Ұлттық Банкте ашылған корреспонденттік шотының тиісті нөмірі;

      7) клиенттің түрі – жүзеге асыратын қызметінің негізгі түріне сәйкес топтасатын институционалдық бірлік.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.12.2017 № 248 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Ұлттық Банк банктік сәйкестендіру кодтарын береді, жояды және пайдаланылуын айқындайды, банктердің кодтарын және банктер филиалдарының кодтарын береді және жояды, олардың құрылымдарын белгілейді, сондай-ақ Банктердің анықтамалығын қалыптастырады және жүргізді.

      4. Банктердің коды, банктер филиалдарының коды өз клиенттеріне банк шотының нөмірін қалыптастыру, экспорттық-импорттық валюталық бақылау және банктің/филиалдың Ұлттық Банктен қолма-қол ақша алу мақсатында пайдаланылады.

      5. Банктердің анықтамалығында Ұлттық Банкте корреспонденттік шоттар ашқан банктер туралы ақпарат болады. Бұл ақпарат төлем құжаттарын қалыптастыру кезінде, олардың дұрыс қалыптастырылуын бақылау мақсатында пайдаланылады, сондай-ақ ақпараттық мақсатта пайдаланылады.

2-тарау. Банктік сәйкестендіру кодын беру

      Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.12.2017 № 248 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      6. Банкке банктік сәйкестендіру кодын беру Ұлттық Банк пен банк арасында жасалған корреспонденттік шот шарты негізінде Ұлттық Банкте корреспонденттік шотты ашу кезінде жүзеге асырылады.

      7. Банкте ISO (International Organization for Standartization) 9362: Bank Identifier Code халықаралық стандартына сәйкес берілген банктік сәйкестендіру коды болған кезде банк бұл банктік сәйкестендіру кодын оны Ұлттық Банк Банктердің анықтамалығына енгізген соң Қазақстан Республикасының аумағында қолданады. Банктік сәйкестендіру коды латын әліпбиінің сегіз не он бір әріптік белгілерінен және цифрлардан құралады.

      8. Банк ISO халықаралық стандарттарына (International Organization for Standartization) 9362: Bank Identifier Code сәйкес берілген банктік сәйкестендіру кодын Қазақстан Республикасында пайдалану туралы өтініш жасаған кезде Ұлттық Банк берген банктік сәйкестендіру коды жойылады.

3-тарау. Банк кодын және банк филиалының кодын беру

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.12.2017 № 248 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      9. Банкке банк коды Ұлттық Банкте корреспонденттік шотты ашумен бір мезгілде беріледі.

      10. Банк филиалына кодты беру және оны Банктердің анықтамалығына енгізу банктің Ұлттық Банкке мына құжаттарды беруінен кейін жүзеге асырылады:

      1) банк филиалына кодты беру туралы банктің өтініш хаты;

      2) заңды тұлғаның филиалын есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы қазақ және орыс тілдеріндегі анықтаманың немесе куәліктің көшірмесі.

      3) алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 26.04.2013 № 110 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Ескерту. 10-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 26.04.2013 № 110 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      11. Банк коды және банк филиалы кодының разрядтары мынадай мәнді білдіреді:

      1) Үкімет құрамына кіретін мемлекеттік органдарға 001-ден 099-ға дейін;

      2) Ұлттық Банкке және оның филиалдарына 101-ден 199-ға дейін;

      3) банктерге және олардың филиалдарына 201-ден 999-ға дейін.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 26.04.2013 № 110 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      12. Банктің коды және /немесе банк филиалының коды бірегей болып табылады және басқа банкке/банк филиалына қайталап тағайындалмайды.

4-тарау. Банктік сәйкестендіру кодының, банк кодының және банк филиалы кодының күшін жою

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.12.2017 № 248 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      13. Банк пен Ұлттық Банктің арасында жасалған корреспонденттік шот шартын бұзған және корреспонденттік шотты жапқан кезде Ұлттық Банк банктік сәйкестендіру кодының және банк кодының күшін жояды және оны Банктер анықтамалығынан алып тастайды.

      14. Ұлттық Банк банктің филиалының кодының күшін жояды және оны банктің жазбаша хабарламасы негізінде Банктер анықтамалығынан алып тастайды.

5-тарау. Банктік сәйкестендіру кодының құрылымы

      Ескерту. 5-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.12.2017 № 248 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      15. Банктік сәйкестендіру кодының құрылымы ISO (International Organization for Standartization) 9362: Bank Identifier Code халықаралық стандартына негізделген және сегіз әріптік-цифрлық разрядтан тұрады, мұндағы:

      1) бірінші, екінші, үшінші және төртінші разряд – банктің банк атауының төрт әріптік символынан тұратын бірегей коды. Банктің оның құрылтай құжаттарында көрсетілген атауына сәйкес келетін қысқартылған атауы пайдаланылады және латын әріптерімен белгіленеді. Банктің бірегей коды банкпен келісім бойынша беріледі;

      2) бесінші және алтыншы разрядтар – елдің коды. Қазақстан Республикасының халықаралық коды – KZ пайдаланылады;

      3) жетінші және сегізінші разрядтар – әріптік-цифрлық символдардан тұратын банктің орналасқан жерінің (қала, аймақ) коды. Алматы қаласында орналасқан банктер үшін жетінші разряд - "К" мәнін, Қазақстанның аймақтық банктері үшін - "2", сегізінші разряд аймақ немесе қала ішінде қосымша бөлімшені айқындайды және "0" және "1" және "O" әрпінен басқа кез келген белгіні көрсетеді.

6-тарау. Банктер анықтамалығының құрылымы

      Ескерту. 6-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.12.2017 № 248 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      16. Банктер анықтамалығы Ұлттық Банктің автоматтандырылған ақпараттық шағын жүйесінде қалыптастырылады және мынадай деректерден тұрады:

      1) банктің банктік сәйкестендіру коды (банк және оның филиалы үшін);

      2) Ұлттық Банктің банктік сәйкестендіру коды;

      3) банктің коды/банк филиалының коды;

      4) жеке сәйкестендіру коды;

      5) банктің атауы;

      6) бизнес сәйкестендіру нөмірі;

      7) клиенттің түрі;

      8) резиденттік белгісі (Қазақстан Республикасының резиденті немесе резиденті емес);

      9) ұлттық және (немесе) шетел валютасында банк операцияларын жүргізуге банктің лицензиясының нөмірі мен датасы;

      10) экономика секторы;

      11) кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жіктеуішінің (КҰЖЖ) коды;

      12) банктің орналасқан жері;

      13) телефон, факс, электрондық пошта;

      14) банктің бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (егер бар болса);

      15) банктің бас бухгалтерінің тегі, аты, әкесінің аты (егер бар болса);

      16) деректеме. Бұл бағанда мына мәртебелердің бірі көрсетіледі:

      "белсенді" төлемдерді жүргізуде шектеудің жоқтығын көрсетеді;

      "белсенді емес" белсенді операциялар жүргізуге тыйым салуды көрсетеді;

      "жабық" Банктердің анықтамалығынан банктік сәйкестендіру кодын алып тасталғанын көрсетеді.

7-тарау. Банктердің анықтамалығын жүргізу

      Ескерту. 7-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.12.2017 № 248 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      17. Банктердің анықтамалығын жүргізу деректерді жинақтауды, өңдеуді, өзгерістерді енгізуді, сондай-ақ Банктердің анықтамалығын банктерге, Ұлттық Банктің филиалдарына және Орталыққа жеткізуді қамтиды.

      18. Банк немесе банктің филиалы өзінің деректемелері өзгерген кезде корреспонденттік шоттың шартына сәйкес ол туралы Ұлттық Банкке он жұмыс күні ішінде жазбаша хабарлайды.

      19. Ұлттық Банк алынған ақпараттың негізінде үш жұмыс күні ішінде Банктердің анықтамалығына өзгерістер енгізеді және электрондық байланыс арналары арқылы Ұлттық Банк төлем жүйесінің қатысушыларына, Ұлттық Банктің филиалдарына, сондай-ақ Орталыққа хабарламалардың кепілді жеткізілуін қамтамасыз етеді.

      Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.12.2017 № 248 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      20. Ұлттық Банк Банктердің анықтамалығына өзгерістерді енгізгеннен кейін енгізілген өзгерістер туралы банкке жазбаша түрде хабарлайды.

      21. Ұлттық Банк Банктердің анықтамалығын Ұлттық Банктің интернет–ресурсында қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде орналастырады.

      22. Ұлттық Банк Банктердің анықтамалығындағы ақпараттың дәйектілігін және өзектілігін, сондай-ақ оның уақтылы жіберілуі мен Ұлттық Банктің интернет-ресурсында орналастыруын қамтамасыз етеді.

Об утверждении Инструкции о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 236. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 октября 2012 года № 7960.

      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 5 июля 2012 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации деятельности Национального Банка Республики Казахстан, регулирования финансового рынка и финансовых организаций" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее – Инструкция).

      2. Подпункт 3) пункта 11 Инструкции действует до 1 января 2013 года.

      3. В подпункте 6) пункта 16 Инструкции слова "бизнес – идентификационный номер" до 1 января 2013 года считать словами "регистрационный номер налогоплательщика".

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель


Национального Банка

Г. Марченко


  Утверждена
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 августа 2012 года № 236

Инструкция
о присвоении, использовании и аннулировании
Национальным Банком Республики Казахстан банковских
идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании
кодов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды
банковских операций, и кодов филиалов банков и
организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций,
их структуре, формировании и ведении Справочника банков и
организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций

Глава 1. Общие положения

      Сноска. Заголовок главы 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Инструкция о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее - Инструкция) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и детализирует присвоение, использование и аннулирование Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) банковских идентификационных кодов, а также присвоение и аннулирование кодов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуру, формирование и ведение Справочника банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее – Справочник банков).

      2. В Инструкции используются понятия, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах", а также следующие понятия:

      1) наименование банка – полное наименование банка (филиала банка). Допускается использование сокращенного наименования в соответствии с учредительными документами банка;

      2) код банка, код филиала банка – уникальный номер, состоящий из трех цифровых разрядов, присваиваемый Национальным Банком банкам и их филиалам;

      3) справочник банков – систематизированный перечень банков, содержащий их банковские идентификационные коды, коды банков, коды филиалов банков и другие реквизиты;

      4) банковский идентификационный код – последовательность символов, предназначенная для идентификации банка и организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций (далее – банк), являющихся участниками платежной системы Национального Банка, при предъявлении указаний о переводе либо выплате денег;

      5) статус – реквизит, позволяющий определить текущий статус;

      6) индивидуальный идентификационный код – соответствующий номер корреспондентского счета банка, открытый в Национальном Банке;

      7) тип клиента – институциональная единица, которая группируется в соответствии с основным видом осуществляемой деятельности.

      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Национальный Банк присваивает, аннулирует и определяет использование банковских идентификационных кодов, присваивает и аннулирует коды банков и коды филиалов банков, устанавливает их структуру, а также формирует и ведет Справочник банков.

      4. Код банка, код филиала банка используется банком в целях формирования номера банковского счета своим клиентам, эскпортно – импортного валютного контроля и получения наличных денег банком/филиалом в филиале Национального Банка

      5. Справочник банков содержит информацию о банках, открывших корреспондентские счета в Национальном Банке. Данная информация используется при формировании платежных документов, в целях обеспечения контроля за правильностью их формирования, а также может использоваться в информационных целях.

Глава 2. Присвоение банковского идентификационного кода

      Сноска. Заголовок главы 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      6. Присвоение банковского идентификационного кода банку осуществляется при открытии корреспондентского счета в Национальном Банке на основании договора корреспондентского счета, заключенного между Национальным Банком и банком.

      7. При наличии у банка банковского идентификационного кода, присвоенного в соответствии с международным стандартом ISO (International Organization for Standartization) 9362: Bank Identifier Code, банк использует данный банковский идентификационный код на территории Республики Казахстан после включения его Национальным Банком в Справочник банков. Банковский идентификационный код состоит из восьми либо одиннадцати буквенных символов латинского алфавита и цифр.

      8. Банковский идентификационный код, присвоенный Национальным Банком, аннулируется в случае обращения банка об использовании на территории Республики Казахстан банковского идентификационного кода, присвоенного в соответствии с международным стандартом ISO (International Organization for Standartization) 9362: Bank Identifier Code.

Глава 3. Присвоение кода банка и кода филиала банка

      Сноска. Заголовок главы 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      9. Код банка присваивается банку одновременно с открытием корреспондентского счета в Национальном Банке.

      10. Присвоение кода филиалу банка и включение его в Справочник банков осуществляется после представления банком в Национальный Банк следующих документов:

      1) письма ходатайства банка о присвоении кода филиалу банка;

      2) справку или копию свидетельства об учетной регистрации (перерегистрации) филиала юридического лица на казахском и русском языках;

      3) исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      11. Разряды кода банка и кода филиала банка принимают следующие значения:

      1) для государственных органов, входящих в состав Правительства от 001 до 099;

      2) для Национального Банка и его филиалов от 101 до 199;

      3) для банков и их филиалов от 201 до 999.

      Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      12. Код банка и/или код филиала банка является уникальным и не может быть повторно присвоен другому банку/филиалу банка.

Глава 4. Аннулирование банковского идентификационного кода, кода банка и кода филиала банка

      Сноска. Заголовок главы 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      13. При расторжении договора корреспондентского счета, заключенного между банком и Национальным Банком, и закрытии корреспондентского счета Национальный Банк аннулирует банковский идентификационный код и код банка, и исключает их из Справочника банков.

      14. Национальный Банк аннулирует код филиала банка и исключает его из Справочника банков на основании письменного уведомления банка.

Глава 5. Структура банковского идентификационного кода

      Сноска. Заголовок главы 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      15. Структура банковского идентификационного кода основана на международном стандарте ISO (International Organization for Standartization) 9362: Bank Identifier Code и состоит из восьми буквенно-цифровых разрядов, где:

      1) первый, второй, третий и четвертый разряды - уникальный код банка, состоящий из четырех буквенных символов наименования банка. Используется сокращенное наименование банка соответствующее его наименованию, указанному в учредительных документах, и обозначается латинскими буквами. Уникальный код банка присваивается по согласованию с банком;

      2) пятый и шестой разряды - код страны. Используется международный код Республики Казахстан - KZ;

      3) седьмой и восьмой разряды - код месторасположения (город, регион) банка, состоящий из буквенно-цифровых символов. Седьмой разряд для банков, находящихся в городе Алматы, принимает значение - "К", для региональных банков Казахстана - "2", восьмой разряд определяет дополнительное подразделение внутри региона или города и принимает любое значение, за исключением цифр "0" и "1" и буквы "O".

Глава 6. Структура Справочника банков

      Сноска. Заголовок главы 6 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      16. Справочник банков формируется в автоматизированной информационной подсистеме Национального Банка и содержит следующие реквизиты:

      1) банковский идентификационный код банка (для банка и его филиала);

      2) банковский идентификационный код Национального Банка;

      3) код банка/код филиала банка;

      4) индивидуальный идентификационный код;

      5) наименование банка;

      6) бизнес - идентификационный номер;

      7) тип клиента;

      8) признак резидентства (резидент или нерезидент Республики Казахстан);

      9) номер, дату лицензии банка на проведение банковских операций в национальной и (или) иностранной валюте;

      10) сектор экономики;

      11) код общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО);

      12) место нахождения банка;

      13) телефон, факс, электронная почта;

      14) фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя банка;

      15) фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного бухгалтера банка;

      16) статус. В данной графе указывается один из следующих статусов:

      "активный" указывает на отсутствие ограничений по проведению платежей;

      "не активный" указывает на запрет проведения активных операций;

      "закрыт" указывает на исключение банковского идентификационного кода из Справочника банков.

Глава 7. Ведение Справочника банков

      Сноска. Заголовок главы 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      17. Ведение Справочника банков включает в себя сбор, обработку данных, внесение изменений, а также доведение Справочника банков до сведения банков, филиалов Национального Банка, а также Центра.

      18. Банк или филиал банка при изменении своих реквизитов в течение десяти рабочих дней письменно уведомляет об этом Национальный Банк в соответствии с договором корреспондентского счета.

      19. На основании полученной информации Национальный Банк в течение трех рабочих дней вносит изменения в Справочник банков и посредством электронных каналов связи обеспечивает гарантированную доставку сообщений до участников платежной системы Национального Банка, филиалов Национального Банка, а также Центра.

      Сноска. Пункт 19 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      20. После внесения изменений в Справочник банков Национальный Банк в письменном виде уведомляет банк о внесенных изменениях.

      21. Справочник банков Национальным Банком размещается на интернет - ресурсе Национального Банка на казахском, русском и английском языках.

      22. Национальный Банк обеспечивает достоверность и актуальность информации, содержащейся в Справочнике банков, а также своевременность его рассылки и размещения на интернет – ресурсе Национального Банка.