"Мемлекеттiк мекемелердiң бухгалтерлiк есеп шоттарының жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 маусымдағы № 281 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 12 қазандағы № 482 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 11 қарашада № 8895 тіркелді

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 116-бабының 3-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Мемлекеттiк мекемелердiң бухгалтерлiк есеп шоттарының жоспарын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 маусымдағы № 281 бұйрығына (2010 жылғы 29 маусымда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6314 болып тіркелген, 2010 жылғы 17 тамызда «Егемен Қазақстан» № 332-333 (26176) газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердiң бухгалтерлiк есеп шоттарының жоспарында:
      «1 «Қысқа мерзiмдi активтер» бөлiмiнiң шоттары» деген 4-тарауда:
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. 1000 «Ақша қаражаты және олардың баламалары» кiшi бөлiмi – қолма-қол ақшаны бақылау шоттарында және мемлекеттік мекемелердің шоттарында ақша қаражатын және олардың баламаларын есепке алуға арналған.
      Осы бөлімше мынадай шоттарды қамтиды:
      1010 - «Кассадағы ақша қаражаты» шоты мемлекеттік мекеме кассасындағы ақша қаражатының нақты сомасын және қозғалысын есепке алуға арналған;
      1020 - «Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты» шоты мемлекеттік мекеме ағымдағы шотындағы ақша қаражатын есепке алуға арналған;
      1030 - «Есеп айырысу шоты» Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінен (бұдан әрі – СІМ) Қазақстан Республикасының елшіліктері және өзге шетелдік мекемелер алған ақша қаражатын есепке алуға арналған;
      1040 - «Түсімдер мен есеп айырысуларды есепке алу үшін ҚБШ» демеушілік және қайырымдылық көмек, ақылы қызметтер, ақшаны уақытша орналастыру ақшасы бойынша мемлекеттік мекеменің, жергілікті өзін-өзі басқарудың, нысаналы қаржыландырудың ақша қаражатын есепке алуға арналған. Осы шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:
      1041 - «Демеушілік және қайырымдылық көмек ҚБШ», мұнда Қазақстан Республикасының заңнама актілеріне сәйкес мемлекеттік мекемелерге арналған демеушілік және қайырымдылық көмек түріндегі түскен ақша қаражатын есепке алады;
      1042 - «Ақылы қызметтер ҚБШ», мұнда мемлекеттік мекемелер иелігінде қалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден алған және Бюджет кодексіне сәйкес және Қазақстан Республикасы Үкіметі анықтаған тәртіпте пайдаланылатын ақша кірістері мен шығыстары есепке алынады;
      1043 - «Ақшасын уақытша орналастыру ҚБШ», мұнда Қазақстан Республикасының заңнама актілеріне сәйкес жеке және (немесе) заңды тұлғалардың қайтарып алу шартымен мемлекеттік мекемелерге аударылған немесе белгілі бір жағдай туғанда сәйкесінше бюджетке немесе үшінші жаққа берілген ақша қаражат қозғалысы есепке алынады;
      1044 - «Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ», онда Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын іске асыру үшін ақшаның түсімі мен жұмсалуы есепке алынады;
      1045 - «Нысаналы қаржыландыру ҚБШ», мұнда есептелген бюджет қаражаты және оларды ерекше шығыстарды жүргізуге пайдалану есепке алынады (нысаналы қаржыландыру шоты);
      1050 - «Шетелдік валютадағы шот» мемлекеттік мекеме жүргізетін есепті кезеңнің соңғы күніне қолданылатын және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бірлесіп белгілеген тәртіпте анықталатын валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша шетелдік валютаны қайта есептеу жолымен алынған Қазақстан Республикасы валютасында валюталық операцияларды есепке алуға арналған;
      1060 - «Арнайы шот» шоты бюджеттік бағдарлама әкімшілігімен қарызға алынған қаражаттардың (сыртқы қарыздар және гранттар) кірісі мен шығысы бойынша қаржылық операцияларды есепке алуға арналған. Осы шот келесі қосалқы шоттарды қамтиды;
      1061 - «Гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты», мұнда грантпен байланысты қаражаттардың кірісі мен шығысы бойынша қаржылық операцияларды есепке алады;
      1062 - «Сыртқы қарыздар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты», мұнда сыртқы қарыздардың (қарызға алынған қаражаттар) кірісі мен шығысы бойынша қаржылық операцияларды есепке алады;
      1070 - «Өзге де ақша қаражаты» шоты алдыңғы қосалқы шоттарда көрсетілмеген басқа да ақша қаражаттарын есепке алуға арналған. Осы шот келесі қосалқы шоттарды қамтиды;
      1071 - «Аккредитивтер», мұнда мемлекеттік мекемелердің жеткізуші алдында алынған активтер үшін пайда болған төлемдерге сәйкес міндеттемелер бойынша ашылған аккредитивтер сомасы есепке алынады;
      1072 - «Ақша құжаттары», мұнда өзге ақша құжаттары есепке алынады;
      1073 - «Жолдағы ақша қаражаты» мұнда шетел мекемелерінің шығындарын қаржыландыру СІМ-не аударылған, бірақ СІМ-нің шетел мекемелерінің есеп айырысу шотына түспеген ақша қаражат қозғалысын есепке алынады;
      1074 - «Өзге де ақша қаражаты», мұнда алдыңғы қосалқы шоттарда көрсетілмеген өзге ақша қаражаты есепке алынады;
      1080 - «Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» шоты республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары бойынша қаражат қозғалысын есепке алуға арналған. Осы шот келесі қосалқы шоттарды қамтиды:
      1081 - «Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары», мұнда мемлекеттік мекемелердің қызметін қаржыландыру, мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелерді қаржыландыруды қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сомасы есепке алынады;
      1082 - «Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», мұнда күрделі салымдарды қаржыландыру бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады;
      1083 - «Басқа да бюджеттердің есебінен міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», мұнда республикалық бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелерге олар жергілікті бюджет есебінен міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар алу кезінде және керісінше жергілікті бюджеттердің есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелерге белгілі бір мақсаттарға республикалық бюджеттен міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар алу кезінде мемлекеттік мекеменің міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулардың қозғалысы есепке алынады;
      1084 - «Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», мұнда трансферттер бойынша міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады, олар жалпы сипаттағы трансферттер, нысаналы ағымдағы трансферттер, нысаналы даму трансферттері, жеке тұлғаларға әлеуметтік төлемдерге және әлеуметтік көмекке берілетін трансферттер болып бөлінеді;
      1085 - «Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», мұнда мемлекеттік бюджет, жергілікті бюджет немесе жергілікті органдар, жеке және заңды тұлғалар арнайы қор қаражаттар есебінен ақшалай жәрдемақылар түріндегі субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады;
      1086 - «Республикалық бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде түсетін түсімдермен байланысты операциялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар» мұнда республикалық бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде түсетін түсімдер есебінен мемлекеттік мекемелердің шығыстары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сомасы есепке алынады;
      1087 - «Сыртқы қарыздардың және байланысты гранттардың есебінен жобалар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», мұнда сыртқы қарыздардың және байланысты гранттардың есебінен жобалар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сомасы есепке алынады;
      1090 - «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» шоты жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сомасының қозғалысын есепке алу үшін арналған. Бұл шот келесі қосалқы шоттарды қамтиды;
      1091 - «Жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары», мұнда мемлекеттік мекеменің қызметін ұстауға жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сомалары есепке алынады;
      1092 - «Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», мұнда күрделі салымдарды қаржыландыру бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады;
      1093 - «Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», мұнда бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің пайдалану үшін трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады, олар жалпы сипаттағы трансферттерге, нысаналы ағымдағы трансферттерге, нысаналы даму трансферттеріне бөлінеді;
      1094 - «Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», мұнда мемлекеттік бюджет, жергілікті бюджет немесе жергілікті органдар, жеке және заңды тұлғалар арнайы қор қаражаттар есебінен ақшалай жәрдемақылар түріндегі субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады;
      1095 - «Жергілікті бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде түсетін түсімдерге және олардың жұмсалуына байланысты операциялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар» мұнда жергілікті бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде түсетін түсімдер есебінен мемлекеттік мекемелердің шығыстарына бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сомасы есепке алынады.»;
      9-тармақтың жиырма төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1262 - «Қызметкерлермен басқа есеп айырысу түрлері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек», мұнда активтердің анықталған жетіспеушіліктері мен талан-таражға түсуі бойынша, алдыңғы қосалқы шоттарда көрсетілмеген өтеу мерзімі бір жылға дейінгі басқа да есептеу түрлері бойынша адамдардың берешегі есепке алынады;»;
      10-тармақта:
      екінші бөлігінде:
      бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «1313 - «Дәрі-дәрмектер және байлап-таңу құралдары», мұнда шығыстардың экономикалық сыныптамасының тиісті ерекшелігі бойынша қаржыландыру жоспарында қаржы бөлу көзделген емдеу-алдын алу және емдеу-мал дәрігерлік және басқа мемлекеттік мекемелердегі дәрі-дәрмектер, құрамдық заттар, бактериялық препараттар, сарысулар, екпелер, қан, байлап-таңу құралдары, өзге дәрілік құралдар және медициналық мақсаттағы бұйымдар есепке алынады. Бұл қосалқы шотта сондай-ақ өз дәріханалары бар медициналық мекемелердегі қосымша және дәрі жасайтын материалдар есепке алынады;»;
      жетінші және сегізінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «1315 - «Отын, ЖЖМ», мұнда қоймаларда немесе қорларда (май, тасол және өзге материалдар), сондай-ақ тікелей материалды жауапты адамдарда сақталған отынның, жанар және жағар майлардың барлық түрлері (ағаш, көмір, шымтезек, бензин, керосин, қарамай, автол және басқа жанар-жағар май материалдары), оның ішінде жанар және жағар май материалдарына арналған төленген талондар есепке алынады;
      1316 - «Шаруашылық материалдары және кеңсе жарақтары», мұнда шаруашылық материалдары, электр желілік фильтрлер, ұзартқыштар, шыныдан немесе басқа сынатын материалдан жасалатын ыдыс, пышақтар, шанышқылар, қасықтар, гүл құмыралары, резеңке кілемшелер және кеңсе жарақтары, сондай-ақ қағаздарға арналған жайма, пластик қоржындар, органайзер есепке алынады;»;
      он алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «1319 – «Өзге материалдар», мұнда құнына қарамастан барлық жануарлар түрлерiнiң төлдерi және бордақылаудағы малдар, құстар, көжектер, терiсi бағалы аңдар, малға және басқа жануарларға арналған шөп, пiшен, сұлы және басқа мал азығының түрлерi, егу материалдары, дақылдар, тыңайтқыштар, егер мемлекеттiк мекемелерде жұмыс аттары болса, төлi (құлындары), сондай-ақ қайтарылатын немесе ауыстырылатын ыдыс (күбiлер, бидондар, жәшiктер, шыны банкалар, шөлмектер және басқа да ыдыс), бос (босалқы), сондай-ақ және материалдық құндылықтарымен орналасқан ақпараттың техникалық тасығыштары (флеш-карталар, дискілер, дискеталар, токендер), компьютерлік тінтуірлер, спорт іс-шараларын жүргізуге арналған тауарлар (шайбалар, доптар, шахматтар, дойбылар, үстел үсті теннисіне арналған жинақтар, бадминтонға арналған жинақтар және т.б.) балалар ойыншықтары, орны толтырылатын шығындары үстеме шығыстардың құрамында құрылыс-монтаждау жұмыстарының құнына жатқызылатын уақытша (атаусыз) құрылыстар, қосалқы жайлар мен қондырғылар, тамақтануға төленген талондар, демалыс үйлеріне, санаторийлерге, туристік базаларға төленген жолдамалар, почта аударымдарына алынған хабарламалар, почталық маркалар мен мемлекеттік баж маркалары, еңбек кітапшаларының бланкілері және алдыңғы қосалқы шоттарда қамтылмаған басқа да материалдар есепке алынады;»;
      2 «Ұзақ мерзiмдi активтер» бөлiмiнiң шоттары» деген 5-тарауда:
      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «16. 2300 - «Негізгі құралдар» кіші бөлімі негізгі құралдарды есепке алу үшін арналған.
      Осы кіші бөлім мынадай шоттарға бөлінеді:
      2310 – «Жер» бюджеттен бөлiнетiн қаражаттың есебiнен сатып алынған жердiң кез-келген түрiн, ормандарды, iшкi сулар мен пайдалы қазбалардың кен орындарын есепке алуға арналған;
      2320 - «Ғимараттар» шоты объектілердің функционалдық міндетіне байланысты адамдар немесе жануарлардың тұруына болатын, заттарды сақтауға болатын, ұстап тұратын және қоршап тұратын немесе біріктірілген (ұстап тұратын және қоршап тұратын) конструкциялар бойынша объекттің тұрақты негізінде салынған әрбір жеке тұрған ғимаратты есепке алу үшін арналған. Осы шот келесі қосалқы шоттарды қамтиды:
      2321 - «Тұрғын емес үй ғимараттары», мұнда басқару органдары, әлеуметтік-мәдени және басқа ұйымдар пайдаланатын өндірістік-шаруашылық мақсаттағы ғимараттар (оқу орындарының, ауруханалардың, емханалардың және амбулаториялардың, қариялар мен мүгедектерге арналған үйлердің, балалар мекемелерінің, кітапханалардың, клубтардың, мұражайлардың, ғылыми-зерттеу институттарының, шеберханалардың) және басқа да мемлекеттік мекемелердің ғимараттары есепке алынады;
      2322 - «Тұрғын үй ғимараттары», мұнда толығымен немесе көбіне тұруға болатын мақсатқа арналған ғимараттар есепке алынады: толық немесе көбіне тұрғын үйге арналған ғимараттар (барлық пайдалы тұрғын және тұрғын емес алаңдардың 50%-нен кем болмайтын тұрғын бөлмелердің жалпы пайдалы алаңы);
      2330 - «Құрылыстар», су айдағыштар, стадиондар, бассейндер, жолдар, көпірлер, ескерткіштер, парктердің, саябақтардың, қоғамдық бақтардың қоршаулары және басқа құрылысты есепке алуға арналған;
      2340 - «Беріліс құрылғылары» шоты электрлік, жылу және механикалық қуаттарды тасымалдау құралдары, және де байланыс пен электр тарату (кабельді) желілері, тұтынушыларға дейін сұйық және газ тәрізді заттарды магистральдық құбырлар арқылы ауыстыруға арналған қуаттарды трансформациялау және беру үшін қажетті, барлық аралық құрылғылары бар трансмиссиялар мен құбырларды есепке алу үшін арналған;
      2350 - «Көлік құралдары» шоты көшіруге арналған қозғалыс құралдарының барлық түрлерін есепке алу үшін арналған, олар мынадай жеке топтарға бөлінеді:
      теміржол көлігінің жылжымалы құрамы (электровоздар, тепловоздар, мотодрезиндер, вагондар, платформалар, цистерналар), су және автомобиль көлігі (теплоходтар, дизель-электроходтар, сүйретпелер, баржалар мен баркалар, қайықтар мен қызметтік қосымша құтқару қайықтары мен кемелері, жүзбелі айлақтар, желкенді кемелер, жүк таситын және жеңіл автомобильдер, тіркемелер, автосамосвалдар, автоцистерналар, автобустар, мамандандырылған автомобильдер, тартқыш тракторлар және басқа су және автомобиль көлігі);
      әуе көлігі (ұшақтар, тікұшақтар);
      ат көлігі (арбалар, шаналар);
      өндіріс көлігі (электрокарлар, мотоциклдер, мотороллерлер, велосипедтер, қоларбалар, мүгедектер арбасы және басқа өндіріс көлігі);
      спорт көлігінің барлық түрлері;
      2360 – «Машиналар мен жабдықтар» қуат машиналары мен жабдықтарды, жұмыс машиналары мен жабдықтарды, өлшеу аспаптарын, реттеу аспаптары мен қондырғыларын, зертхана жабдықтарын, компьютерлiк жабдықтарды, дәрiгерлiк жабдықтарды, кеңсе жабдықтарын, мынадай жеке топтарға бөлiнген өзге машиналар мен жабдықтарын есепке алуға арналған:
      жылу және электр энергиясын өндіретін қуат машиналары мен жабдықтар, машина-генераторлар және судың, желдің энергиясын, сондай-ақ жылу және электр энергиясын қозғалыстың механикалық энергиясына айналдыратын машина-қозғағыштар;
      өнім жасау және өндірістік мақсатта қызметтер көрсету процесінде және механикалық қозғағыштардың, адам және жануар күшінің көмегімен өндіріс процесінде еңбек затын ауыстыру барысында еңбек затына механикалық, жүк және жолаушы лифтiлерiн қоса алғанда термикалық және химиялық әсер етуге арналған жұмыс машиналары мен жабдықтары, машиналар, аппараттар мен жабдықтар;
      өлшеу аспаптары - дозаторлар, амперметрлер, барометрлер, ваттметрлер, су өлшегіштер, вакуумметрлер, вапориметрлер, вольтметрлер, биіктік өлшегіштер, гальванометрлер, геодезиялық аспаптар, гигроскоптар, индикаторлар, компастар, манометрлер, хронометрлер, арнаулы таразылар, өлшегіштер, касса аппараттары және басқа өлшеу приборлары;
      реттегіш аспаптар мен құрылғылар - оттегі-тыныс алу аспаптары, электрлі, пневматикалы және гидравликалы реттегіш қондырғылар, автоматты басқа тетіктері, орталықтандыру және топтау аппаратурасы, диспетчерлік бақылаудың желілік құрылғылары;
      лаборатория жабдықтары - пирометрлер, реттегіштер, калориметрлер, ылғалдылықты анықтайтын аспаптар, айдау текшелері, газ өткізгіштікті сынайтын аспаптар, жыртылуға төзімділікті сынайтын аспап, микроскоптар, термостаттар, тұрақтандырғыштар, кергіш шкафтар және басқа лабораториялық жабдықтар;
      компьютерлік жабдықтар - дербес компьютерлер, процессорлар, іркіліссіз қорек көздері, мониторлар, принтерлер, сканерлер, клавиатуралар және басқа компьютерлік жабдықтар;
      медициналық жабдықтар - медициналық жабдықтар (тіс-дәрігер креслосы, операциялық столдар, арнаулы жабдығы бар төсектер), арнаулы дезинфекциялық және дезинсекциялық жабдықтар, сүтханалар мен сүт станцияларының, қан құю станцияларының жабдықтары және басқа медициналық жабдықтар;
      офистік жабдықтар - көшіргіш машиналар, факс-машиналар, құжаттарды жоюға арналған машиналар және басқалар және басқа офистік жабдықтар;
      өзге машиналар мен жабдықтар - жоғарыдағы топтарда аталмаған машиналар, аппараттар мен басқа да жабдықтар. Өзге машиналар мен жабдықтарға мыналар жатады: стадиондардың, спорт алаңдарының және спорт жайларының жабдықтары (оның ішінде спорт снарядтары), оқу орындарындағы кабинеттер мен зертханалардың жабдықтары, киноаппаратура, жарық беретін аппаратура, сахна жабдықтары, саз аспаптары, теледидарлар, таспалар, бейне камералар, ұялы байланыс аппараттары, пейджерлер, радиоаппаратура, ғылыми-зерттеу мемлекеттік мекемелерінің мен ғылыми жұмыспен айналысатын басқа да ұйымдардың арнайы жабдықтары, АТС жабдықтары, механикалық өрт сөндіру сатылары, кір жуатын және тігін машиналары, тоңазытқыштар, шаңсорғыштар, ауа баптағыштар, қысқа толқынды пештер және басқа машиналар мен жабдықтар;
      арттехқару-жарақ (атыс қаруы пистолеттер мен револьверлер, автоматты қару, арнаулы мергендік қару-жарақ, арнаулы (ерекше) мақсаттағы полиция бөлімшесінің қару-жарағы, оқу және спорт қаруы, жарық сигналдарын беру құралдары, әскери инженерлік мүлік, әскери химиялық мүлік, оптикалық аспаптар);
      қару-жарақ және әскери техника.
      2370 - «Аспаптар, өндірістік және шаруашылық мүкәммалы» шоты аспаптар, өндірістік және шаруашылық құралдарды есепке алу үшін арналған және мынадай жеке топтарға бөлініп есептеледі:
      аспаптар - механикаландырылған және механикаландырылмаған жалпы сипаттағы еңбек құралдары, сондай-ақ машиналарға бекітілген, материалдарды өңдеу үшін қолданылатын заттар. Оларға электр энергиясының, қысылған ауаның көмегімен жұмыс істейтін қолға ұстайтын механикаландырылған құралдарды (электродрелдер, бояу бүріккіштер, электр тітіркеткіштер, гайка бұрағыштар) қоса алғанда қол еңбегінің кесетін, ұратын, қысатын және тығыздайтын құралдары, сондай-ақ материалдарды өңдеуге, монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған құралдар (қыспақтар, патрондар, бөлгіш тығындар, қозғағыштарды орнатуға және автомобильдердегі кардан біліктерін айналдыруға арналған құралдар), қысқаш, балға жатады;
      өндірістік мүкәммал мен керек-жарақтар – жұмыс уақытында өндірістік операцияларды жеңілдетуге қызмет ететін өндірістік мақсаттағы заттар, жұмыс үстелдері, верстагтар, кафедралар, парталар және еңбекті қорғауға көмектесетін басқа жабдықтар, сұйық және сусымалы заттарды сақтауға арналған орынжайлар (бактар, амбарлар, сенектер, қамбалар), сауда шкафтары мен сөрелер, мүкәммал ыдыстар, жұмыс машиналарына жатқызуға болмайтын техникалық мақсаттағы заттар;
      шаруашылық мүкәммал - кеңсе керек-жарақтары (қабырғалық жиһаз, гарнитуралар, құрамалы жиһаздар, тумбалар, демалыс бұрышы), жылжытпалы тосқауылдар, iлгiштер, гардеробтар, әр түрлi шкафтар, дивандар, үстелдер, орындықтар, креслолар, кiтап сөрелерi, жанбайтын шкафтар мен жәшiктер, сейфтер, жазу машиналары, гектографтар, шапирографтар мен басқа да қолға ұстайтын көбейткiш және нөмiрлегiш аппараттар, телефон аппараттары, желдеткiштер, жылжытпалы киiз үйлер, шатырлар (оттегiлерiнен басқа), кереуеттер (арнайы жабдығы бар кереуеттерден басқа), кiлемдер, портъерлер, жалюзилер, терезеге арналған торлар және басқа да шаруашылық мүкәммал, сондай-ақ өртке қарсы мақсаттағы заттар - гидропульттер, стендтер, қол сатылар;
      басқа да өндiрiстiк және шаруашылық мүкәммал - рамадағы картиналар, айналар, қола мүсіндер (бюсттер), мраморлы вазалар, шамдар (люстралар, бра), мемлекеттік рәміздер, басшының үстел үсті жинағы, тифлоқұралдар мен сурдоқұралдар, көрнекiлiк насихаттау стендтері;
      2380 – «Өзге негiзгi құралдар» өзге негiзгi құралдарды есепке алуға арналған. Осы шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:
      2381 – «Мәдени мұра активтерi», мұнда өзiнiң мәдени, экологиялық және тарихи мәнiне байланысты мәдени мұра болатын активтер есепке алынады. Оларға тарихи ғимараттар мен монументтер, археологиялық қазба орындары, қорықтар мен табиғи қорғалатын аумақтар, өнер шығармалары, сондай-ақ құнына қарамастан мұражай құндылықтары жатқызылады;
      2382 - «Кітапханалық қор», мұнда жекелеген кітаптардың құнына қарамастан кітапханалық қорлар есептеледі. Кітапханалық қорларға ғылыми, көркем және оқулық әдебиет, әдебиеттің арнаулы түрлері және басқа басылымдар енгізіледі;
      2383 - «Өзге негізгі құралдар», мұнда жерді жақсарту бойынша күрделі шығындар есепке алынады. Жерді жақсарту жөніндегі күрделі шығындарға күрделі салымдар есебінен жүргізілетін (жер бөліктерін жобалау, алқаптарды егістік үшін отау, даланы тастар мен қой тастардан тазарту, түбірлерді кесу, жабайы өсімдіктерден арылту, көлшіктерді тазарту), ауыл шаруашылығына арналған жерді үстіртін жақсарту жөніндегі мәдени-техникалық шараларға арналған заттық сипатта емес (құрылыс салуға байланысты емес) шығындар жатады;
      олардың құнына қарамастан, хайуанаттар паркіндегі және басқа сондай мекемелердегі жануарлар әлемнің экспонаттары;
      сахналық қойылым құралдары (декорациялар, ағаш жиһаздары мен кәделік, бутафорлық заттар, театрлық және ұлттық костюмдер, бас киімдер, іш-киімдер, аяқ киімдер, париктер);
      оқулық кинофильмдер, магниттi дискiлер мен ленталар;
      көшелердегі, алаңдардағы, парктердегі, бақтардағы, саябақтардағы, ұйымдардың аумағындағы, тұрғын үй аулаларындағы көгалдандыру және көріктендіру өсімдіктері, жанды қоршаулар, қар тосқындары мен егістікті қорғайтын жалдар, құмдар мен өзен жағалауларын бекітетін өскіндер, жар-қабақ өскіндері, ботаника бақтарының және ғылыми-зерттеу ұйымдары мен оқу орындарының ғылыми мақсаттарға арнап басқа қолдан өсірілген көпжылдық өскіндер;
      өзге мүкәммал, балалар ойындары, су диспенсерлері, электр шәйнектері мен су қайнатқыштар, шелектер, кастрюльдер, табалар, арнаулы шаңғылар;
      жұмыс малдары – жылқылар, өгіздер, түйелер, есектер және басқа да жұмыс малдары (көліктік және спорт жылқыларын, қызметтік иттерді қосқанда);
      басқа шоттардың тобына енгізілмеген өзге негізгі құралдар;
      2390 - «Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы мен құнсыздануы» шоты негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы мен құнсыздануына резерв сомасын есепке алу үшін арналған. Осы шот келесі қосалқы шоттарды қамтиды:
      2391 - «Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы», мұнда негізгі құралдардың жинақталған амортизация сомасы есепке алынады.
      2392 - «Негізгі құралдардың құнсыздануына резерв», мұнда негізгі құралдардың құнсыздануына резерв құру мен оның қозғалысымен байланысты операциялар есепке алынады.»;
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердiң бухгалтерлiк есеп шоттары жоспарына 2-қосымша:
      «X. Нысаналы мақсаттардың қорлары мен қаржылары» бөлімінде:
      мынадай жол:

      «

Ішкі кредиттеу

247

3133

Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек

Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3133

                                                                   »;
      мынадай редакцияда жазылсын:

«

Ішкі кредиттеу

247

3133

Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек

Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3133

4130

Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

4130

»;

      Шоттар жоспарына көшу схемасына түсіндірме жазбада «X. Нысаналы мақсаттардың қорлары мен қаржылары» бөлімнің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «247 «Ішкі кредиттеу» қосалқы шотының сальдосы» 3133 «Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотына, 4130 «Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек» шотына көшіріледі, кейіннен 3133 «Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шоты және 4130 «Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек» шоты пайдаланылатын болады.»;
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердiң бухгалтерлiк есеп шоттары жоспарына 3-қосымшада:
      «Қысқа мерзiмдi активтер бойынша шоттар корреспонденциясы» деген 1-бөлімде:
      реттік нөмірі 7-жол алынып тасталсын;
      реттік нөмірі 10- жол:

«

10

Халықты әлеуметтік қорғау саласында реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органның зейнетақы мен жәрдемақы төлеуге қаржыландыруды алуы

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

6010 Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер

Зейнетақы мен жәрдемақы өтеуге арналған қаражатты Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығы

1216 Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуге трансферттер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығы есебінің негізінде зейнетақы мен жәрдемақы төлеу бойынша шығыстарды есепке алу

7220 Зейнетақы мен жәрдемақылар төлеу бойынша шығыстар

1216 Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

                                                                   »;
      мынадай редакцияда жазылсын:

«

10

Халықты әлеуметтік қорғау саласында реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органның зейнетақы мен жәрдемақы төлеуге қаржыландыруды алуы

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

6010 Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеу үшін зейнетақы жарналары мен зейнетақы төлемдерін тарту бойынша қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаға қаражатты аудару

1216 Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

Зейнетақы жарналарын және зейнетақы төлемдерін тарту жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын заңды тұлғаның есебі негізінде зейнетақыларды, жәрдемақыларды төлеу бойынша шығыстарды тану

7220 Зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеу бойынша шығыстар

1216 Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

                                                                  »;
      реттік нөмірлері 12,13,14,15-жолдар:

«

12

Материалдық құндылықтар, жабдықтар, құрылыс материалдар және көрсеткен қызметтері үшін жеткізушілер мен мердігерлердің шоттарын өтеу

3210 Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспарына бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1082 Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1092 Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1041 Демеушілік және қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ

13

Атқарылған күрделі құрылыс жұмыстары үшін мердігерлердің шоттарын өтеу

3210 Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1082 Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1092 Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1041 Демеушілік және қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер
ҚБШ

14

Материалдық құндылықтар, жабдықтар, құрылыс материалдар және көрсеткен қызметтері үшін жеткізушілерге алдын - ала ақша аудару

1410 Берілген қысқа мерзімді аванстар

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспарына бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1041 Демеушілік және қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ

15

Күрделі құрылыс жұмыстары үшін мердігерлерге алдын - ала ақша аудару

1410 Берілген қысқа мерзімді аванстар

1082 Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1092 Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1041 Демеушілік және қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ

                                                                  »;
      мынадай редакцияда жазылсын:

«

12

Материалдық құндылықтар, жабдықтар, құрылыс материалдар және көрсеткен қызметтері үшін жеткізушілер мен мердігерлердің шоттарын төлеу

3210 Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1082 Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1092 Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1041 Демеушілік және қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

13

Күрделі құрылыс бойынша орындалған жұмыстар үшін мердігерге аударым

3210 Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1082 Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1092 Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1041 Демеушілік және қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

14

Материалдық құндылықтар, жабдықтар, құрылыс материалдары және көрсеткен қызметтер, орындалған жұмыстар үшін жеткізушілерге алдын ала төлеу

1410 Берілген қысқа мерзімді аванстар

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1041 Демеушілік және қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

15

Күрделі құрылыс жұмыстары үшін мердігерлерге алдын - ала ақша аудару

1410 Берілген қысқа мерзімді аванстар

1082 Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1092 Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1041 Демеушілік және қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

                                                                  »;
      реттік нөмірі 32-жол:

«

32

Аванстан қалған қалдықты бюджеттiк ұйымның кассасына немесе тiкелей банкке есеп беретін тұлғаның қайтаруы

1010 Кассадағы ақша қаражаты
1050 Шетелдік валютадағы шот
1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспарына бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1041 Демеушілік және қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ

1261 Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

                                                                  »;
      мынадай редакцияда жазылсын:

«

32

Есепті соманың қалдығын мемлекеттік мекеменің кассасына немесе тiкелей банкке есеп беретін тұлғаның қайтаруы

1010 Кассадағы ақша қаражаты
1050 Шетелдік валютадағы шот
1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1041 Демеушілік және қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

1261 Есеп беретін сома бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

                                                                  »;
      реттік нөмірі 37-жол:

«

37

Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шотының толтырылуы

1020 Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспарына бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ

                                                                  »;
      мынадай редакцияда жазылсын:

«

37

Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шотын толықтыру

1020 Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

                                                                  »;
      реттік нөмірі 41-жол:

«

41

Валютаны бюджет қаражаты және ҚБШ ақылы қызметтер, қайырымдылық, демеушілік көмек, жеке немесе заңды тұлғалардың ақшасын уақытша орналастыруесебінен сатып алу

1050 Шетелдік валютадағы шот
1030 Есеп айырысу шоты

1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер

                                                                  »;
      мынадай редакцияда жазылсын:

«

41

Валютаны бюджет қаражаты және ҚБШ ақылы қызметтер, қайырымдылық, демеушілік көмек, жеке немесе заңды тұлғалардың ақшасын уақытша орналастыру, жергілікті өзін-өзі басқару, нысаналы қаржыландыру есебінен сатып алу

1050 Шетелдік валютадағы шот
1030 Есеп айырысу шоты

1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер

                                                                  »;
      реттік нөмірі 42-жол:

«

42

Салықтар мен бюджетке тиесілі өзге міндетті төлемдерді бюджетке өтеу

3120 Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспарына бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ

                                                                  »;
      мынадай редакцияда жазылсын:

«

42

Салықтар мен бюджетке тиесілі өзге міндетті төлемдерді бюджетке өтеу

3120 Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспарына бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

                                                                  »;
      реттік нөмірі 44-жол:

«

44

Жинақтау зейнетақы қорына зейнетақы жарналарын аудару

3142 Жинақтау зейнетақы қорларына зейнетақы жарналары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспарына бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ

                                                                  »;
      мынадай редакцияда жазылсын:

«

44

Жинақтау зейнетақы қорына зейнетақы жарналарын аудару

3142 Жинақтау зейнетақы қорларына зейнетақы жарналары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспарына бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

                                                                  »;
      реттік нөмірі 55-жол:

«

55

Бензинге, азық-түлікке талондар, почта маркаларын, демалыс үйлеріне, санаторийлерге жолдамалар сатып алу және т.б.

3210 Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша мiндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша мiндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ

1072 Ақша құжаттары

3210 Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

                                                                  »;
      мынадай редакцияда жазылсын:

«

55

Бензинге, азық-түлікке талондар, почта маркаларын, демалыс үйлеріне, санаторийлерге жолдамалар сатып алу және т.б.

3210 Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша мiндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша мiндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ


Бензинге талондарды кірістеу

1315 Отын, ЖЖМ

3210 Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

Азық-түлікке, почта маркаларына, демалыс үйлеріне, санаторийлерге жолдамаларға талондарды кірістеу

1319 Өзге материалдар

3210 Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

                                                                   »;
      реттік нөмірі 55-жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

«

55-1

Бензинге арналған талондарды қолдану

7060 Қорлар бойынша шығыстар

1315 Отын, ЖЖМ

                                                                   »;
      реттік нөмірі 56-жол:

«

56

Бензинге арналған талондардан басқа талондарды мақсатқа сай пайдалану

7140 Өзге операциялық шығыстар

1072 Ақша құжаттары

                                                                   »;
      мынадай редакцияда жазылсын:

«

56

Бензинге арналған талондардан басқа талондарды мақсатқа сай пайдалану

7140 Өзге операциялық шығыстар

1319 Өзге материалдар

                                                                   »;
      реттік нөмірлері 85, 86-жолдары:

«

85

Зейнетақы мен жәрдемақы төлеу үшін Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығына қаражат аудару

1216 Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары

86

Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығының есебі негізінде зейнетақы, жәрдемақы төлеуге шығыстарды тану

7220 Зейнетақы мен жәрдемақы төлеу бойынша шығыстар

1216 Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

                                                                   »;
      мынадай редакцияда жазылсын:

«

85

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуге арналған қаражатты зейнетақы жарналары мен зейнетақы төлемдерін тарту бойынша қызметтi жүзеге асыратын заңды тұлғаға аудару

1216 Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары

86

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуге арналған қаражатты тарту жөніндегі қызметтi жүзеге асыратын заңды тұлғаның есебі негізінде зейнетақы, жәрдемақы төлеуге шығыстарды тану

7220 Зейнетақы мен жәрдемақы төлеу бойынша шығыстар

1216 Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

                                                                   »;
      реттік нөмірі 107-жол:

«

107

Банктен қолма-қол ақша алу үшін қаражат аудару

1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспарына бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1041 Демеушілік және қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ

                                                                   »;
      мынадай редакцияда жазылсын:

«

107

Банктен қолма-қол ақша алу үшін қаражат аудару

1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспарына бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1041 Демеушілік және қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1043 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1044 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

                                                                  »;
      реттік нөмірі 111.1-жол:

«

111.1

Бензинге және ЖЖМ талондар сатып алу

3210 Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша мiндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша мiндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ

1072 Ақша құжаттары

3210 Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1315 Отын, ЖЖМ

1072 Ақша құжаттары

                                                                   »;
      мынадай редакцияда жазылсын:

«

111.1

Бензинге және ЖЖМ талондар сатып алу

3210 Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша мiндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша мiндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

1315 Отын, ЖЖМ

3210 Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

                                                                   »;
      реттік нөмірі 123-жол:

«

123

Басқа мемлекеттік мекемелерге қорларды беру

7060 Қорлар бойынша шығыстар

1310 Материалдар
1340 Тауарлар

                                                                   »;
      мынадай редакцияда жазылсын:

«

123

Басқа мемлекеттік мекемелерге қорларды беру

7460 Өзге шығыстар

1310 Материалдар
1340 Тауарлар

                                                                   »;
      реттік нөмірі 144-жол:

«

144

Материалдық құндылықтар, жабдықтар, құрылыс материалдар және көрсеткен қызметтері үшін жеткізушілерге алдын - ала ақша аудару

1410 Берілген қысқа мерзімді аванстар

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ

                                                                   »;
      мынадай редакцияда жазылсын:

      «

144

Материалдық құндылықтар, жабдықтар, құрылыс материалдар және көрсеткен қызметтері үшін жеткізушілерге алдын - ала ақша аудару

1410 Берілген қысқа мерзімді аванстар

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

                                                                   »;
      «2 «Ұзақ мерзiмдi активтердiң корреспонденциялары» деген бөлімде:
      реттік нөмірі 158-жол:

«

158

Бюджеттен күрделі салымдар бойынша міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындауларды алу

1082 Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1092 Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары

5011 Күрделі салымдарды бюджет есебінен қаржыландыру

                                                                   »;
      мынадай редакцияда жазылсын:

«

158

Бюджеттен күрделі салымдар бойынша міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындауларды алу

1082 Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1092 Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

5011 Күрделі салымдарды бюджет есебінен қаржыландыру

                                                                   »;
      «3 «Қысқа мерзiмдi мiндеттемелер бойынша корреспонденциялық шоттар» деген бөлімде:
      реттік нөмірі 224-жол:

«

224

Есептелген салықты аудару

3121 Жеке табыс салығы бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек
3122 Әлеуметтік салық бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек
3123 Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек
3124 Бюджетке өзге салықтар және басқа да міндеттемелер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ

                                                                  »;
      мынадай редакцияда жазылсын:

«

224

Есептелген салықты аудару

3121 Жеке табыс салығы бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек
3122 Әлеуметтік салық бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек
3123 Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек
3124 Бюджетке өзге салықтар және басқа да міндеттемелер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

                                                                  »;
      реттік нөмірі 230-жол:

«

230

Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік есептеулер сомасын аудару

3141 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ

                                                                   »;
      мынадай редакцияда жазылсын:

«

230

Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік есептеулер сомасын аудару

3141 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

                                                                   »;
      реттік нөмірі 233-жол:

«

233

Зейнетақы жарналарын аудару

3142 Зейнетақы жинақтау қорына зейнетақы жарналары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ

                                                                   »;
      мынадай редакцияда жазылсын:

«

233

Зейнетақы жарналарын аудару

3142 Зейнетақы жинақтау қорына зейнетақы жарналары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ
1045 Мақсатты қаржыландыру ҚБШ

                                                                   »;
      реттік нөмірі 237-жол:

«

237

Материалдық құндылықтар, жабдықтар, өзге активтер (орындалған жұмыстар және көрсетілген қызметтер) үшін көрсетiлген шоттарға сәйкес сомаларды өнім берушіге (мердігерлерге) аудару

3210 Өнім берушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ

                                                                   »;
      мынадай редакцияда жазылсын:

«

237

Материалдық құндылықтар, жабдықтар, өзге активтер (орындалған жұмыстар және көрсетілген қызметтер) үшін көрсетiлген шоттарға сәйкес сомаларды өнім берушілерге (мердігерге) аудару

3210 Өнім берушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

                                                                   »;
      реттік нөмірі 250, 251-жолдары:

«

250

Әлеуметтік салықты аудару

3122 Әлеуметтік салық бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ

251

Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік аударымдар сомасын аудару

3141 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ

                                                                   »;
      мынадай редакцияда жазылсын:

«

250

Әлеуметтік салықты аудару

3122 Әлеуметтік салық бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ
1045 Мақсатты қаржыландыру ҚБШ

251

Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік аударымдар сомасын аудару

3141 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ
1045 Мақсатты қаржыландыру ҚБШ

                                                                   »;
      реттік нөмірі 274-жол:

«

274

Сыйақыларды төлеу

3250 Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ

                                                                   »;
      мынадай редакцияда жазылсын:

«

274

Сыйақыларды төлеу

3250 Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ
1045 Мақсатты қаржыландыру ҚБШ

                                                                   »;
      реттік нөмірі 276-жол:

«

276

Жал төлемін өтеу

3260 Жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ

                                                                   »;
      мынадай редакцияда жазылсын:

«

276

Жал төлемін өтеу

3260 Жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ
1045 Мақсатты қаржыландыру ҚБШ

                                                                   »;
      реттік нөмірі 287, 288, 289-жолдары:

«

287

Орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін түзеу мекемелеріндегі сотталғандар жалақыларының ақшасын уақытша орналастырудан ҚБШ-ға түсетін түсімдер

1043 Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ

3271 Ақшаны уақытша орналастыру бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

288

Сотталғандардың және тергеуде тұтқынға алынған тұлғалардың еңбекақыларын, зейнетақыларын, жәрдемақылар және өзге де табыстарын дербес шоттарға есептеу

3271 Ақшаны уақытша орналастыру бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3273 Өзге де қысқа мерзімді кредиторлық берешек

289

Сотталғандардың және тергеуде тұтқынға алынған тұлғалардың еңбекақыларын, зейнетақыларын, жәрдемақыларын және өзге де табыстарын төлеу

3273 Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1043 Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ

                                                                   »;
      мынадай редакцияда жазылсын:

«

287

Ақшаны уақытша орналастырудан ҚБШ-ға түскен түсімдер

1043 Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ

3271 Ақшаны уақытша орналастыру бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

288

Сотталғандардың және тергеуде тұтқынға алынған тұлғалардың еңбекақыларын, зейнетақыларын, жәрдемақыларын және өзге де табыстарын дербес шоттарға есептеу

3273 Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3271 Ақшаны уақытша орналастыру бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

289

Сотталғандардың және тергеуде тұтқынға алынған тұлғалардың еңбекақыларын, зейнетақыларын, жәрдемақыларын және өзге де табыстарын төлеу

3271 Ақшаны уақытша орналастыру бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1043 Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ

                                                                   »;
      6 «Кірістер бойынша корреспонденциялар» бөлімде.
      реттік нөмірі 331-жол:

«

331

Сыртқы қарыздар есебінен күрделі салымдарды қаржыландыруды тұтынудан түскен кірістерді есепке алу

5012 Күрделi салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебiнен қаржыландыру

6070 Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырудан түскен кірістер

                                                                   »;
      мынадай редакцияда жазылсын:

«

331

Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырудан түскен кірістерді тану

1062 Сыртқы қарыздар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты

6070 Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырудан түскен кірістер

                                                                   »;
      мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

«

10-бөлім. Концессиялық шарттар бойынша активтер мен міндеттемелерді есепке алу бойынша шоттардың корреспонденциялары (концессионердің концессиялық активтерді салуы кезінде)

8.1. Қаржылық міндеттемелер моделі жөніндегі концессиялық шарттар бойынша есепке алу

8.1.1 Концессионердің концессиялық активтерді салуы кезінде концессиялық шарттар бойынша есепке алу жөніндегі операцияларды көрсету

401

Концессиялық активтерді салу бойынша концессионер көрсететін қызметтер құнына

2410 Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

3210 Жеткiзушiлерге және мердiгерлерге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек
4110 Өнім берушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

402

Міндеттемені өтеуге

3210 Жеткiзушiлерге және мердiгерлерге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек
4110 Өнім берушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша мiндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша мiндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

403

Аяқталған құрылыс объектісін кіріске алу

2300 Негізгі құралдар

2410 Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

8.1.2 Концессиялық активтер бойынша күрделі сипаттағы кейінгі шығындарды есепке алу бойынша операцияларды көрсету

404

Концессиялық активтер бойынша күрделі сипаттағы шығындар бойынша көрсетілген қызметтердің құнына

2410 Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

3210 Жеткiзушiлерге және мердiгерлерге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек
4110 Өнім берушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

405

Концессиялық активтер бойынша күрделі сипаттағы кейінгі шығындарды аяқтау жөнінде орындалған жұмыстар актісі бойынша

2300 Негізгі құралдар

2410 Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

406

Міндеттемені өтеуге

3210 Жеткiзушiлерге және мердiгерлерге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек
4110 Өнім берушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша мiндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша мiндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

8.1.3 Конценденттен алынған концессиялық акт бойынша операцияларды көрсету

407

Активті сатып алу

2300 Негізгі құралдар

3210 Өнім берушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек
4110 Өнім берушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

408

Берілген объектінің негізгі құралдарын концессиялық активке қайта сыныптау

2300 Негізгі құралдар (концессия шарттары бойынша)
2710 Материалдық емес активтер (концессия шарттары бойынша)

2300 Негізгі құралдар
2710 Материалдық емес активтер

409

Жиналған амортизацияны аудару

2391 Негізгі құралдардың жиналған амортизациясы

2390 Жиналған амортизация және негізгі құралдардың құнсыздануы (концессия шарттары бойынша)

410

Амортизацияны есептеу

7110 Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстар

2390 Жиналған амортизация және негізгі құралдардың құнсыздануы (концессия шарттары бойынша)

Бір уақытта күрделі салымдарды қаржыландыру қажеттігіне екінші жазба жүзеге асырылады

5011 Бюджет қаражаты есебінен күрделі салымдарды қаржыландыру

6020 Күрделі салымдарды қаржыландырудан кірістер

8.2 Құқықты беру моделі жөніндегі концессия шарттары бойынша есепке алу

8.2.1 Концессия шарты бойынша концессионер сатып алатын немесе құратын концессионерден алынған актив жөніндегі операцияларды көрсету

411

Концессиялық активті құру бойынша концессионер көрсеткен қызметтердің құнына

2410 Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

4310 Болашақтағы кезеңдердің кірістері

412

Аяқтаған құрылыс объектісін кіріске алу

2300 Негізгі құралдар

2410 Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар (концессия шарттары бойынша)

413

Есепті кезеңнің кірістерін тану

4310 Болашақтағы кезеңдердің кірістері

6220 Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер

414

Концессиялық активтер бойынша негізгі құралдардың амортизациясын есептеу

7110 Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстар

2390 Жиналған амортизация және негізгі құралдардың құнсыздануы (концессия шарттары бойынша)

8.3 Концессионерден алынған концессиялық активті есепке алу

8.3.1 (қаржы міндеттемесінің моделі бойынша)

415

Концессионерден концеденттің құрылысы аяқталған объектіні кіріске алуы

2300 Негізгі құралдар 2710 Материалдық емес активтер (концессиялық шарттар бойынша)

3210 Өнім берушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек
4110 Өнім берушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

416

Міндеттемені өтеуге

3210 Өнім берушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек 4110 Өнім берушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша мiндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша мiндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

417

Амортизацияны есептеу

7110 Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстар

2390 Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы мен құнсыздануы (концессиялық шарттар бойынша)

Бір уақытта күрделі салымдарды қаржыландыру қажеттігіне екінші жазба жүзеге асырылады

5011 Бюджет қаражаты есебінен күрделі салымдарды қаржыландыру

6020 Күрделі салымдарды қаржыландырудан түскен түсімдер

                                                                   ».

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджеттік рәсімдер әдіснамасы департаменті (З.А. Ерназарова) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін және оның заңнамада белгіленген тәртіпте бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                              Б. Жәмішев

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады