"Қаржы есептілігін жасаудың және ұсынудың нысаны мен ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 8 шілдедегі № 325 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 30 қазандағы № 501 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 27 қарашада № 8928 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы № 468 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Қаржы министрінің 01.08.2017 № 468 (01.07.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 117-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      "Қаржы есептілігін жасаудың және ұсынудың нысаны мен ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 8 шілдедегі № 325 бұйрығына (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 6352 болып тіркелген, 2010 жылғы 23 қазанда № 281-282 (26342-26343) "Казахстанская правда" газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мыналар:

      1) қаржылық есептілік нысандары:

      осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес 1-нысан "Бухгалтерлік баланс";

      осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес 2-нысан "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп";

      осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес 3-нысан "Қаржыландыру көздері (тікелей әдіс) бойынша мемлекеттік мекеменің шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп";

      осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес 4-нысан "Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есеп";

      осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес 5-нысан "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба";

      осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес 6-нысан "Қайта ұйымдастыру кезіндегі бухгалтерлік баланс";

      2) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес Қаржы есептілігін жасау мен ұсынудың ережесі бекітілсін.";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қаржы есептілігін жасаудың және ұсынудың ережесінде (бұдан әрі - Ереже):

      жоғарыдағы он жақтағы бұрыш мынадай редакцияда жазылсын:

  "Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2010 жылғы 8 шiлдедегi № 325 бұйрығына
7-қосымша";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер жылдық, жартыжылдық есептіліктерін осы Ережеде белгіленген көлемде жасайды.";

      7-тармақта алтыншы абзац алынып тасталсын;

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Жылдық қаржылық есептілік есептіден кейінгі жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша жасалады. Жартыжылдық қаржылық есептілік ағымдағы қаржы жылының 1 шілдесіндегі жағдай бойынша жасалады.

      Жылдық қаржылық есептілік 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанды қоса алғанда күнтiзбелiк кезеңге жасалады.";

      10-тармақта бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. Мемлекеттік мекемелер ұсынатын жылдық, жартыжылдық қаржылық есептіліктің көлемі:";

      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "11. Жылдық және жартыжылдық қаржылық есептіліктерге мемлекеттік мекеменің басшысы, бас бухгалтері немесе мемлекеттік мекемеде бухгалтерлік есепті жүргізуді қамтамасыз ететін бөлімшені басқаратын тұлға қол қояды.

      Басшы мен бас бухгалтердiң қолдарымен бір қатарда мiндеттi түрде қойылған қол таратып жазылған болуы тиіс (тегі, аты-жөні).";

      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. Мемлекеттік мекемелерді қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліну) кезінде мүліктік құқықтар мен міндеттемелер біріктіру және қосу кезінде - тапсырып беру актісіне сәйкес, ал бөлген және бөлінген кезде – бөлу балансына сәйкес құқықтық мирасқорға беріледі. Бөлу балансы әр бөлінетін мемлекеттік мекеме үшін бір данадан жасалады. Тарату кезінде 1 "Бухгалтерлік баланс" нысаны бойынша тарату балансы жасалады.

      Мемлекеттік мекеме бөлінген кезде бұрынғы бағыныстағы бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне мемлекеттік мекеме қайта ұйымдастырылған күнге дейін осы Ережеде көзделген барлық қаржылық есептілік нысандарының қосымшаларын қоса Қайта ұйымдастыру кезіндегі бухгалтерлік баланс (6-нысан) ұсынылады.

      Мемлекеттік мекемелердің қосылуы мен біріктірілуі кезінде жаңа бағыныстағы бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне мемлекеттік мекеме осы Ережеде көзделген нысандардың толық көлемінде жыл басынан бастап қаржылық есептілік тапсыру актісін қоса бере отырып, қайта ұйымдастыру күнінен кейінгі есепті күнге дейін ұсынылады.";

      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "16. Мемлекеттік мекемелер жылдық, жартыжылдық қаржылық есептілікті тиісті құжаттармен расталған тексерілген бухгалтерлік жазбалардың негізінде жасайды. Баланс жасалғанға дейін синтетикалық есепке алу шоты бойынша айналымдармен және қалдықтармен бірге талдамалық шоттар бойынша айналымдар мен қалдықтарды салыстырып тексеру жүргізіледі. Жылдық және жартыжылдық есептердің нысандары бойынша қаржылық есептіліктің негізгі көрсеткіштерді келісу осы Ереженің қосымшасына сәйкес схема бойынша жүргізіледі.";

      24-тармақта екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бухгалтерлік баланс активінің 010 "Ақша қаражаты және олардың баламалары" жолы (1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090) бойынша түсімдерді есепке алу мен есеп айырысу үшін ҚБШ-дағы, шетелдік валютасындағы шоттарында және сыртқы қарыздар мен гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоттарындағы, кассадағы, мемлекеттік мекеменің ағымдағы және есеп айырысу шоттарындағы, міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар, өзге ақша қаражаты көрсетіледі.";

      40-тармақта он төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "122 "Өзге операциялық шығыстар" (7050, 7120, 7140) жолы бойынша жеке тұлғаларға трансферттер бойынша, сақтандыру төлемдері бойынша, ұзақ мерзімді активтерді сатудан түскен кірістерді бюджетке беру, ақылы қызметтерден бюджетке сметадан тыс түсімдер мен басқа операциялық шығыстар бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.";

      88-тармақта үшінші бөлігі алынып тасталсын;

      89-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "89. "Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы" бөлімінде қаржыландыру көздері бойынша мемлекеттік мекеменің ақша шоттарына ақшалай қаражаттың түсуі және шығыстардың түрлері бойынша олардың шығуы көрініс табады.";

      90-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "90. 100 "Ақша қаражатының түсуi – барлығы" жолы 010, 020, 030, 040, 050, 060-жолдардың қосындысын көрсетедi.

      010 "Бюджеттен қаржыландыру" жолы бойынша 011, 012, 013, 014, 015, 016-жолдардың қосындысы көрсетiледi.

      011 "Ағымдағы қызметке" жолы бойынша республикалық (жергiлiктi) бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң жеке қаржыландыру жоспары жөнiндегi мiндеттемелерi бойынша бюджеттен бөлiнген қаржыландыру көрсетiледi.

      012 "Күрделi салымдарға" жолы бойынша күрделi салымдар үшін бюджеттен бөлiнген қаржыландыру көрсетiледi.

      013 "Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттардың есебінен" жолы бойынша сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар бойынша алынған қаржыландыру көрсетіледі.

      014 "Трансферттер" жолы бойынша трансферттер бойынша алынған қаржыландыру көрсетiледi.

      015 "Субсидиялар" жолы бойынша субсидиялар бойынша алынған қаржыландыру көрсетiледi.

      016 "Өзгелер" жолы бойынша есептiң алдыңғы баптарында көрсетiлмеген басқа баптары бойынша қаржыландыру көрсетiледi.

      017 "Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар" жолы бойынша сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шотына түскен қаражат көрсетіледі.

      020 "Демеушiлiк және қайырымдылық көмектер" жолы бойынша ҚБШ-ға демеушiлiк және қайырымдылық көмектен түскен ақша қаражаты көрсетiледi.

      030 "Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатудан" жолы бойынша мемлекеттік мекеменің билігінде қалатын және белгілі бір мақсатқа жұмсалатын ҚБШ тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) сатудан түскен ақша қаражаты көрсетiледi.

      040 "Алынған сыйақылар" жолы бойынша мемлекеттiк мекеменiң ақшалай шотына алынған пайыздар көрсетiледi.

      050 "Уақытша орналастырылған ақша бойынша" жолы бойынша ҚБШ-ға ақшаны уақытша орналастырылған ақша бойынша ақша қаражаты көрсетiледi.

      060 "Өзге түсiмдер" жолы бойынша басқа ақшалай шоттарға түскен басқа ақша түсiмдерi және жүргізілген кассалық шығыстарды қалпына келтіру сомасы көрсетiледi.";

      91-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "91. 200 "Ақша қаражатының шығуы - барлығы" жолы 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190-жолдардың сомасын көрсетеді.

      110 "Еңбекақы төлеу" жолы бойынша аударылған еңбекақылары, еңбек демалыс ақылары, өтемақылық ақшалай төлемдері көрсетіледі.

      120 "Зейнетақылар мен жәрдемақылар" жолы бойынша Қазақстан Республикасының зейнетақы заңнамасымен белгіленген зейнетақылар және жәрдемақылар бойынша ақша төлемдері көрсетіледі.

      130 "Бюджетке салықтар мен төлемдер" жолы бойынша салықтар мен бюджетке төленетін басқа да ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      140 "Жеткізушілерге және мердігерлерге тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін" жолы бойынша қорлардың, жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің жеткізушілері және мердігерлеріне ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      150 "Тауарлар мен қызметтер үшін берілген аванстар" жолы бойынша көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар үшін берілген аванстар бойынша ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      160 "Трансферттер, субсидиялар" жолы бойынша трансферттер (мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне ақшалай төлемдері түрінде төленген жеке тұлғаларға трансфертерден басқа) мен субсидиялар түріндегі ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      170 "Сыйақылар" жолы бойынша сыйақылар түріндегі ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      180 "Бюджет қаражатының қалдығын қайтару" жолы бойынша есепті жылдың аяғында пайдаланбаған бюджеттік қаражаттың қалдығын бюджетке қайтаруы көрсетіледі.

      190 "Өзге төлемдер" жолы бойынша жеке тұлғаларға трансферттер, стипендиялар, іссапарлық шығыстар, сақтандыру және жалдау төлемдері, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік есептеулер, еңбек ақысынан, табыс салығынан басқа, ұсталынған барлық төлемдер және алдындағы баптарда көрсетілмеген басқа да ақшалай шоттар бойынша төлемдері көрсетіледі.";

      101-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "101. 910 "Ақша қаражаттарының ұлғаюы +/- азаюы" жолы бойынша операциялық, инвестициялық және қаржылық қызметтен түскен ақшаның таза қозғалысының сомасы көрсетіледі (300-жол +/- 600-жол +/- 900-жол). Осы кезде бұл сома 920, 930-жолдардың айырмасына 911-жолдың сомасын қоса алғанда тең болуы тиіс.";

      мынадай мазмұндағы 101-1-тармағымен толықтырылсын:

      "101-1. 911 "Таза бағамдық айырма" жолы бойынша есепті кезеңнің басы мен аяғындағы ақшалай қаражаттың сальдосын салыстыру үшін шетелдік валютаның ақшалай қаражат пен олардың баламаларының валюталық бағамның өзгеруінен пайда болатын таза бағамдық айырма(+/- оң/теріс) көрсетіледі.";

      105-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "105. Қаржылық есептiлiкке ашылымдарда мынадай ақпарат ұсынылады.

      "Ақшалай қаражат және олардың баламалары" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 010-жолы):

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 1-кестесiне сәйкес есептi кезеңнiң басындағы және аяғындағы ақша қаражаты қалдығы туралы деректер.

      "Қысқа және ұзақ мерзiмдi қаржылық инвестициялары" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 011, 110-жолдары):

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 2 және 5-кестелерiне сәйкес есептi кезеңнiң басындағы және аяғындағы қаржылық инвестициялар (квазимемлекеттік сектор субъектілеріне қаржылық инвестициялардан басқа) және өзгерістері бойынша деректер;

      квазимемлекеттiк сектордың субъектiлерiне салынған ұзақ мерзiмдi инвестициялар (квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнiң атаулары мен тұрғылықты жерлерi, жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысу үлесi) бақыланатын және басқа субъектілер бойынша жеке ақпарат;

      кейiннен қаржы инвестицияларының жекелеген сыныптары бойынша (әдiл, амортизацияланған немесе қандай да бiр өзге құны бойынша) бағалау;

      берілген қарыздар бойынша ақпарат;

      қаржы инвестицияларының және берiлген қарыздардың құнсыздануының объективтi белгiлерiнiң болуы;

      есептi күнге қаржы инвестицияларына байланысты тәуекелдердiң сипаты мен мөлшерлерi;

      бюджетке аударылуға жататын квазимемлекеттік сектор субъектілерінің дивидендтері мен таза табысының бөлігі бойынша ақпарат.

      "Ұзақ мерзiмдi және қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 022, 111, 112 және 113-жолдары):

      5 "Түсiндiрме жазба" нысанының 3-кестесiне сәйкес өзгерiстердi көрсететін есептi кезеңнiң басында және аяғындағы қысқа мерзiмдi дебиторлық берешектiң салыстырмасы ұсынылсын;

      байланысты тараптармен (өз жүйесінің мемлекеттік мекемелері мен бақыланатын субъектілер) операциялар бойынша ақпарат;

      күмәндi дебиторлық берешектер бойынша құрылған резерв жөнiнде есеп айырысулар;

      есептен шығарылу себептерiн көрсете отырып, күмәндi дебиторлық берешектер бойынша есептен шығарылған үмiтсiз борыштардың сомалары;

      қажет болған кезде қосымша ақпарат беріледі.

      "Қорлар" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 020-жолы):

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 4-кестесiне сәйкес түсімдерді, қорлардың құнсыздануынан болған залал және өзге өзгерiстердi көрсететін есептi кезеңнiң басында және аяғындағы баланстық құнның салыстырмасы ұсынылсын;

      қорларды бағалау әдісі;

      қорлардың құнсыздануына арнап құрылған резерв жөнiнде есеп айырысулар;

      қорлардың құнсыздануына арнап резерв құру себептерi;

      қорлардың құнсыздануынан болған залалды қалпына келтiру себептерi мен сомалары.

      Ауыл шаруашылық өнімдерінің әрбір тобының оны алу (жинау) кезінде әділ құнын айқындау кезінде пайдаланылған әдістер туралы ақпарат.

      "Өзге қысқа мерзімді активтер" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 022-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі өзге қысқа мерзімді активтердің түрлері бойынша сипаттамасы.

      "Ұзақ мерзiмдi активтер" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 114, 116, 118-жолдары):

      ұзақ мерзiмдi активтердiң әрбiр сыныбы бойынша түсiндiрме жазбаның 5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 6, 7 және 9-кестелерiне сәйкес түсiмдерді, амортизацияны, құнсызданудан болған залалды және өзге өзгерiстердi көрсететін есептi кезеңнiң басына және аяғына арналған баланстық құн салыстырмасы;

      ұзақ мерзімді активтерді бағалау әдісін;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануына арналған резерв құру бойынша есептеулерді;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануына арналған резерв құру себептерін;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануынан болған залалдарды қалпына келтіру себептері мен сомасын;

      уақытша тұрып қалған ұзақ мерзiмдi активтер туралы ақпаратты;

      толығынан амортизацияланған, бiрақ пайдаланылып жүрген ұзақ мерзiмдi активтер туралы ақпаратты;

      ұзақ мерзiмдi активтердi жалдаудың түрлерi, мерзiмi, шарттары туралы ақпаратты ұсыну қажет.

      Ұзақ мерзiмдi активтер қайта бағаланған құны бойынша көрсетiлген жағдайда:

      қайта бағалау жүргiзiлген күнi туралы;

      тәуелсiз бағалаушының қатысуы (лицензиясының нөмiрi мен берiлген күнiн көрсете отырып) туралы;

      ұзақ мерзiмдi активтер объектiсiнiң әдiл құнын анықтау үшiн пайдаланылған әдiстер туралы ақпаратты ұсыну қажет.

      "Аяқталмаған құрылыс және күрделi салымдар" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 115-жолы) құрылысы аяқталмаған объектiлердiң шығындары мен оған күрделi салымдар бойынша ақпарат ұсынылады.

      "Биологиялық активтер" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 117-жолы):

      биологиялық активтердiң әрбiр тобына сипаттама берiлсiн;

      ауылшаруашылық өнiмдерiнiң, оларды алу (жинау) сәтiндегi әрбiр тобы мен биологиялық активтердiң әрбiр тобының әдiл құнын анықтау үшiн пайдаланылған әдiстер туралы ақпарат;

      iс жүзiндегi шығындар бойынша бағалау жағдайында түсiмдер, амортизация, құнсызданудан болған залал және өзге өзгерiстерi түсiндiрме жазбаның 5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 8-кестесiне сәйкес көрсетілетін есептi кезеңнiң басындағы және аяғындағы баланстық құн салыстырмасы ашып көрсетілсін.

      "Өзге ұзақ мерзімді активтер" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 120-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі өзге қысқа мерзімді активтердің түрлері бойынша сипаттамасы.

      Жалға берілген, сондай-ақ концессияға берілген немесе алынған мүлік бойынша ақпарат.

      "Ұзақ мерзiмдi және қысқа мерзiмдi қаржылық мiндеттемелері" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 210 және 310-жолдары):

      қарыз алудың түрлерi, шарттары және сомалары;

      қаржылық мiндеттемелердiң жекелеген сыныптары бойынша (әдiл, амортизацияланған немесе қандай да бiр өзге құн бойынша) кейiннен бағалау;

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 10 және 11-кестелерiне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы өзгерістер".

      "Ұзақ мерзiмдi және қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 311, 312, 313, 315-жолдары):

      байланысты тараптармен (өз жүйесінің мемлекеттік мекемелерімен және бақылайтын субъектілермен) операциялар бойынша ақпаратты;

      пайдаланылмаған еңбек демалыстары бойынша құрылған резерв бойынша есеп айырысулар;

      кредиторлық берешектердi есептен шығару сомалары мен себептерi;

      активтердi жалдау бойынша кредиторлық берешектер туралы ақпарат.

      "Бағалау активтерi мен бағалау мiндеттемелерi" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 222 және 314-жолдары):

      құрылған бағалау мiндеттемелерi жөнiнде ақпарат;

      есептi кезең iшiнде бағалау мiндеттемелерiнiң пайдаланылған сомалары;

      шартты міндеттемелер мен шартты активтердiң қысқаша сипаттамасы.

      "Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 221-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа қысқа мерзімді басқа қысқа мерзімді кредиторлық берешек түрлері бойынша сипаттамасы.

      "Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелері" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 315-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер бойынша сипаттамасы.

      "Өзге қысқа мерзімді міндеттемелері" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 223-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа қысқа мерзімді міндеттемелер бойынша сипаттамасы.

      "Резервтер" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 413-жолы) егер ұзақ мерзiмдi активтер бухгалтерлiк баланста қайта бағаланған құнымен ұсынылған болса, ұзақ мерзiмдi активтердi қайта бағалаудан болған резервтер бойынша қалдықтар мен операциялар туралы ақпарат ұсынылады.

      "Кiрiстер" және "Шығыстар" деген баптар бойынша (2 "Қаржы қызметі нәтижелері туралы есеп" нысанының 100 және 200-жолдары) есепті кезеңге кiрiстер мен шығыстар бойынша ақпарат ұсынылады:

      кірістердің әрбір санаты бойынша;

      активтердi басқарудан түсетiн кiрiстер мен шығыстар бойынша (инвестициялардан, қарыздардан, қаржылық жалдаудан сыйақылар және активтердi басқарудан түсетiн өзге кiрiстер мен шығыстар бойынша);

      негізгі құралдардың, инвестициялық жылжымайтын мүліктің істен шығуынан кірістер мен шығыстар бойынша;

      негізгі құралдардың құнсыздануынан болған залалдар және бұрын танылған резервті қалпына келтіру бойынша;

      қорлардың құнсыздануының резерв сомалары бойынша және бұрын танылған залалдарды қалпына келтіру;

      есепті кезеңде және өткен жылдың ұқсас кезеңінде құрылған бағалау резервтерінің сомалары бойынша және бұрын танылған резервтерді қалпына келтіру.

      "Өзге кiрiстер" деген баптар бойынша:

      ұзақ мерзiмдi активтердiң әрбiр сыныбы бойынша – олардың әдiл құнының өзгеруiнен алынған кiрiстер туралы;

      өтеусіз қабылданған ұзақ мерзiмдi активтер туралы;

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 12-кестесiне сәйкес басқа кiрiстер бойынша ақпарат ұсынылады.

      "Өзге шығыстар" деген баптар бойынша:

      ұзақ мерзiмдi активтердiң әрбiр сыныбы бойынша – активтердi түгендеу барысында айқындалған активтердiң құнсыздануынан шыққан шығыстар туралы;

      күмәндi дебиторлық берешектер бойынша резервтер туралы;

      өтеусіз берілген ұзақ мерзiмдi активтер/қорлар туралы;

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 13-кестесiне сәйкес басқа шығыстар бойынша ақпарат ұсынылады.

      "Өтеусiз берілген ұзақ мерзімді активтер/қорлар" деген бап бойынша:

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 14-кестесiне сәйкес өтеусiз берілген ұзақ мерзімді активтер/қорлар туралы.

      "Концессиялық активтер бойынша ақпарат" деген бап бойынша:

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 15-кестесiне сәйкес негізгі құралдар түрлері бойынша концессиялық активтердің болуы туралы.

      "Өзара операциялары бойынша ақпарат" деген бап бойынша:

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 16-кестесiне сәйкес элиминирленген операцияларды анықтау мақсатында өзара операциялары бойынша ақпарат.";

      осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес Ереже қосымшамен толықтырылсын;

      1, 2, 3, 4, 5-қосымшалары осы бұйрықтың 2, 3, 4, 5, 6 - қосымшаларына сәйкес редакцияда жазылсын;

      осы бұйрықтың 7-қосымшасына сәйкес Бұйрық 6-қосымшамен толықтырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджеттік рәсімдер әдіснамасы департаменті (З.А. Ерназарова) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін және заңнамада белгіленген тәртіпте бұқаралық ақпарат құралдарында оның ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық оны алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      Министр Б. Жәмішев

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2013 жылғы 30 қазандағы
№ 501 бұйрығына
1-қосымша
Қаржы есептілігін жасау
мен ұсынудың ережесіне
қосымша

Жылдық және жартыжылдық есептердің нысандары бойынша
қаржылық есептіліктің негізгі көрсеткіштерін келісу схемасы

Тексерілетін көрсеткіш

Онымен келісілетін көрсеткіш

1

2

Қаржылық есептілік көрсеткіштері

1-нысан Бухгалтерлік баланс

3-нысан Мемлекеттік мекеменің шоттарындағы қаржыландыру көздері бойынша ақша қозғалысы туралы есеп

3, 4-бағандардың 010-жолы

тиісінше 3-бағанның 920 және 930-жолдары

1-нысан Бухгалтерлік баланс

4-нысан Таза активтердің/капиталдың өзгеруі туралы есеп

тиісінше 3-бағанның 410, 413, 414 - жолдары

тиісінше 3, 4, 5-бағандардың 010-жолы

тиісінше 4-бағанның 410, 413, 414 - жолдары

тиісінше 3, 4, 5-бағандардың 060-жолы

1-нысан Бухгалтерлік баланс

5-нысан Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба

3, 4-бағандардың 010-жолы

1-кестінің 3,4-бағандардың 100-жолы

3, 4-бағандардың 011-жолы

2-кестінің 8-бағанының 030 және 031-жолдары

3, 4-бағандардың 014-жолы

3-кестенің 3-бағанының 030 және 031-жолдары

3, 4-бағандардың 020-жолы

4-кестенің 8-бағанының 030 және 031-жолдары

3, 4-бағандардың 110-жолы

5-кестенің 8-бағанының 030 және 031-жолдары

3, 4-бағандардың 114-жолы

6-кестенің 11-бағанының 040 және 041-жолдары

3, 4-бағандардың 116-жолы

7-кестенің 5-бағанының 040 және 041-жолдары

3, 4-бағандардың 117-жолы

8-кестенің 5-бағанының 040 және 041-жолдары

3, 4-бағандардың 118-жолы

9-кестенің 9-бағанының 040 және 041-жолдары

3, 4-бағандардың 210-жолы

10-кестенің 6-бағанының 010 және 013-жолдары

3, 4-бағандардың 310-жолы

11-кестенің 6-бағанының 010 және 013-жолдары

2-нысан Қаржылық қызмет нәтижелерi туралы есеп

4-нысан Таза активтердің/капиталдың өзгеруі туралы есеп

3-бағанның 300-жолы

5-бағанның 050-жолы

4-бағанның 300- жолы

5-бағанның 110-жолы

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2013 жылғы 30 қазандағы
№ 501 бұйрығына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрiнiң
2010 жылғы 8 шiлдедегi
№ 325 бұйрығына
1-қосымша
1-нысан

____ "___" ______________ жағдай бойынша
бухгалтерлiк баланс

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi ____________________________________

      Мемлекеттiк мекеменiң атауы _________________________________________

      Мерзiмдiлiгi: жылдық, жартыжылдық ___________________________________

      Өлшем бiрлiгi: мың теңге

АКТИВТЕР

Жол коды

Есептi кезеңнiң басында

Есептi кезеңнiң аяғында

1

2

3

4

I. Қысқа мерзiмдi активтер
Ақшалай қаражат және олардың баламалары

010Қысқа мерзiмдi қаржы инвестициялары

011Бюджеттiк төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

012Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

013Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң қысқа мерзiмдi дебиторлық берешегi

014Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

015Алынуға тиiстi қысқа мерзiмдi сыйақылар

016Қызметкерлердiң қысқа мерзiмдi дебиторлық берешегi

017Жал бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

018Өзге қысқа мерзiмдi дебиторлық берешектер

019Қорлар

020Берiлген қысқа мерзiмдi аванстар

021Өзге қысқа мерзiмдi активтер

022Қысқа мерзiмдi активтердiң жиыны

100II. Ұзақ мерзiмдi активтер
Ұзақ мерзiмдi қаржылық инвестициялары

110Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешегi

111Жал бойынша ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешек

112Өзге ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешектер

113Негiзгi құралдар

114Аяқталмаған құрылыс және күрделi салымдар

115Инвестициялық жылжымайтын мүлiк

116Биологиялық активтер

117Материалдық емес активтер

118Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзiмдi қаржылық инвестициялар

119Өзге ұзақ мерзiмдi активтер

120Ұзақ мерзiмдi активтердiң жиыны

200БАЛАНС
МIНДЕТТЕМЕЛЕР,

ТАЗА АКТИВТЕР/КАПИТАЛ

Жол коды

Есептi кезеңнiң басында

Есептi кезеңнiң аяғында

1

2

3

4

III. Қысқа мерзiмдi мiндеттемелер
Қысқа мерзiмдi қаржылық мiндеттемелерi

210Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

211Бюджетке төленетiн төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

212Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

213Басқа да мiндеттi және ерiктi төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

214Жеткiзушiлерге және мердiгерлерге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

215Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

216Стипендианттарға қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

217Қызметкерлерге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

218Төленуге тиiстi қысқа мерзiмдi сыйақылар

219Жал бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

220Өзге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешектер

221Қысқа мерзiмдi бағалау және кепiлдiк мiндеттемелерi

222Өзге қысқа мерзiмдi мiндеттемелерi

223Қысқа мерзiмдi мiндеттемелерiнiң жиыны

300IV. Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер
Ұзақ мерзiмдi қаржылық мiндеттемелер

310Жеткiзушiлерге және мердiгерлерге ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешек

311Жал бойынша ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешек

312Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

313Ұзақ мерзiмдi бағалау және кепiлдiк мiндеттемелерi

314Өзге ұзақ мерзiмдi мiндеттемелерi

315Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелерiнiң жиыны

400V. Таза активтер/капитал
Күрделi салымдарды қаржыландыру, оның iшiнде

410Күрделi салымдарды бюджет есебiнен қаржыландыру

411Күрделi салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебiнен қаржыландыру

412Резервтер

413Жинақталған қаржылық нәтиже

414Таза активтер/капитал жиыны

500БАЛАНС
Баланстан тыс шоттар
Жалға алынған активтер

610Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар

620Қатаң есептегi бланктер

630Төлеуге қабiлетсiз дебиторлардың есептен шығарылған берешегi

640Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшiн оқушылар мен студенттердiң берешегi

650Кепілі спорттық жүлделерi мен кубоктары

660Жолдамалар

670Әскери техниканың оқулық құралдары

680Мәдени мұра активтерi

690
      Басшы ____________ __________________________

      (қолы) (аты-жөнi, тегi)

      М.О.

      Бас бухгалтер ____________ ____________________

      (қолы) (аты-жөнi, тегi)

      "__" ___________________ ж.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2013 жылғы 30 қазандағы
№ 501 бұйрығына
3-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрiнiң
2010 жылғы 8 шiлдедегi
№ 325 бұйрығына
2-қосымша
2-нысан

_________ аяқталатын кезеңге қаржылық қызмет
нәтижелерi туралы есеп

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi ____________________________________

      Мемлекеттiк мекеменiң атауы _________________________________________

      Мерзiмдiлiгi: жылдық, жартыжылдық ___________________________________

      Өлшем бiрлiгi: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол коды

Есептi кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Айырбас емес операциялардан алынатын кiрiстер, оның iшiнде:

010Ағымдағы қызметті қаржыландыру

011Күрделі салымдарды қаржыландыру

012Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырудан алынатын кiрiстер

013Трансферттер

014Субсидиялар

015Демеушiлiк және қайырымдылық көмек

016Гранттар

017Өзгелер

018Айырбас операциялардан алынатын кiрiстер

020Активтерді басқарудан алынатын кiрiстер, оның iшiнде:

030Сыйақылар

031Активтерді басқарудан алынатын өзге де кiрiстер

032Өзге кiрiстер

040Кірістер, барлығы (010, 020, 030, 040-жолдардың сомасы)

100Мемлекеттік мекеменің шығыстары, оның iшiнде:

110Еңбекақы төлеу

111Стипендиялар

112Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер

113Қорлар бойынша шығыстар

114Іссапарлық шығыстар

115Коммуналдық шығыстар

116Жалдау төлемдері

117Ұзақ мерзiмдi активтердi ұстау

118Байланыс қызметтерi

119Активтер амортизациясы

120Активтердің құнсыздануы

121Өзге операциялық шығыстар

122Бюджеттiк төлемдер бойынша шығыстар, оның iшiнде:

130Зейнетақылар мен жәрдемақылар

131Субсидиялар

132Трансферттер

133Өзгелер

134Активтердi басқару бойынша шығыстар, оның iшiнде:

140Сыйақылар

141Активтердi басқару бойынша өзге шығыстар

142Өзге шығыстар

150Шығыстар, барлығы (110, 130, 140, 150-жолдардың сомасы)

200Үлестік қатысу тәсілі бойынша ескерілетін инвестициялар бойынша таза табыс немесе шығындар үлесі

210Ұзақ мерзiмдi активтердiң шығуы

220Бағамдық айырма

230Өзгелер

240Есептi кезеңнің қаржылық нәтижесi (100 жол минус 200 жол +/- 210, 220, 230, 240 жолдар)

300
      Басшы ____________ ____________________________

      (қолы) (аты-жөнi, тегi)

      М.О.

      Бас бухгалтер __________ ______________________

      (қолы) (аты-жөнi, тегi)

      "__" _________________ ж.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2013 жылғы 30 қазандағы
№ 501 бұйрығына
4-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрiнiң
2010 жылғы 8 шiлдедегi
№ 325 бұйрығына
3-қосымша
3-нысан

________ аяқталатын кезеңге қаржыландыру көздерi бойынша
(тiкелей әдiс) мемлекеттiк мекемелердiң шоттарындағы ақша
қозғалысы туралы есеп

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi ____________________________________

      Мемлекеттiк мекеменiң атауы _________________________________________

      Мерзiмдiлiгi: жылдық, жартыжылдық ___________________________________

      Өлшем бiрлiгi: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол коды

Есептi кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
Ақша қаражатының түсуі - барлығы (010, 020, 030, 040, 050, 060-жолдар сомасы)

100Бюджеттен қаржыландыру, оның iшiнде

010Ағымдағы қызмет

011Күрделі салымдар

012Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттардың есебінен

013Трансферттер

014Субсидиялар

015Өзгелер

016Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар

017Демеушiлiк және қайырымдылық көмектер

020Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатудан

030Алынған сыйақылар

040Уақытша орналастырылған ақша бойынша

050Өзге түсімдер

060Ақша қаражатының шығуы - барлығы (110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190-жолдар сомасы)

200Еңбекақы төлеу

110Зейнетақылар мен жәрдемақылар

120Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер

130Өнім берушілер мен мердігерлерге тауарлар мен көрсетiлетiн қызметтер үшін

140Тауарлар мен қызметтер үшін берілген аванстар

150Трансферттер, субсидиялар

160Сыйақылар

170Бюджет қаражатының қалдығын қайтару

180Өзге төлемдер

190Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (100 жол минус 200 жол)

300II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
Ақша қаражатының түсуi - барлығы (310, 320, 330, 340, 350-жолдар сомасы)

400Ұзақ мерзiмдi активтердi сату

310Бақыланатын және басқа субъектiлердiң үлестерiн сату

320Бағалы қағаздарды сату

330Қарыздарды өтеу

340Өзгелер

350Ақша қаражатының шығуы - барлығы (410, 420, 430, 440, 450, 460-жолдар сомасы)

500Ұзақ мерзiмдi активтердi сатып алу

410Бақыланатын және өзге субъектiлердiң үлесiн сатып алу

420Бағалы қағаздарды сатып алу

430Квазимемлекеттiк сектор субъектiлерінiң жарғылық капиталын қалыптастыру және толтыру

440Берiлген қарыздар

450Өзгелер

460Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (400 жол минус 500 жол)

600III. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
Ақша қаражатының түсуi - барлығы (610, 620-жолдар сомасы)

700Қарыздарды алу

610Өзгелер

620Ақша қаражатының шығуы - барлығы (710, 720-жолдар сомасы)

800Қарыздарды өтеу

710Өзгелер

720Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (700 жол минус 800 жол)

900Ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы (300 жол+/-600 жол+/-900 жол)

910Таза бағамдық айырма

911Кезеңнiң басындағы ақша қаражаты

920Кезеңнiң аяғындағы ақша қаражаты

930
      Басшы ____________ ____________________________

      (қолы) (аты-жөнi, тегi)

      М.О.

      Бас бухгалтер __________ ______________________

      (қолы) (аты-жөнi, тегi)

      "__" _______________ ж.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2013 жылғы 30 қазандағы
№ 501 бұйрығына
5-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрiнiң
2010 жылғы 8 шiлдедегi
№ 325 бұйрығына
4-қосымша
4-нысан

_____________ аяқталатын жылдағы таза активтердiң/капиталдың
өзгерiстерi туралы есеп

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi ____________________________________

      Мемлекеттiк мекеменiң атауы _________________________________________

      Мерзiмдiлiгi: жылдық, жартыжылдық ___________________________________

      Өлшем бiрлiгi: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол коды

Күрделі салымдарды қаржыландыру

Резервтер

Жинақталған қаржылық нәтиже

Таза активтердің /капиталдың барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету

020

х

хҚайта есептелген сальдо (010+/-020-жолдар)

030

Есепті кезеңдегі таза активтердегi/капиталдағы өзгерістер (041+/-042+/-043+/-044+/-045+/-046+/-047+/-048+/-049-жолдар)

040

Ұзақ мерзiмдi активтерді қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

041

х


х


Ұзақ мерзiмдi активтерді қайта бағалауға резервтердің азаюы

042

х


х


Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

043

х
Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы

044

х
Өзге резервтер

045

х
Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары

046х


Таза активтердiң/капиталдың өзгерiстерi туралы есепте тікелей танылған қаржыландырулардың ұлғаюы

047


х

х


Таза активтердiң/капиталдың өзгерiстерi туралы есепте тікелей танылған, ұзақ мерзiмдi активтердің шығарылуына байланысты қаржыландырулардың азаюы

048


х

х


Қаржыландыруды есепті кезеңнің кiрiстерiне көшіру

049


х

х


Есепті кезеңдегі қаржылық нәтижесі

050

х

хЕсепті кезеңнің аяғындағы сальдо (030+/-040+/-050-жолдар)

060

Өткен кезеңнің басындағы сальдо

070

Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету

080

х

хҚайта есептелген сальдо (070+/-080-жолдар)

090

Өткен кезеңдегі таза активтердегi/капиталдағы өзгерістер (101+/-102+/-103+/-104+/-105+/-106+/-107+/-108+/-109-жолдар)

100

Ұзақ мерзiмдi активтерді қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

101

х


х


Ұзақ мерзiмдi активтерді қайта бағалауға резервтердің азаюы

102

х
Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

103

х


х


Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы

104

х
Өзге резервтер

105

Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары

106

х


х


Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың ұлғаюы

107


х

х


Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған ұзақ мерзімді активтердің шығуына байланысты қаржыландырудың азаюы

108


х

х


Қаржыландыруды есепті кезеңнің кiрiстерiне көшіру

109


х

х


Өткен кезеңдегі қаржылық нәтиже

110

х

х


х

Өткен кезеңнің аяғындағы сальдо (090+/-100+/-110-жолдар)

120


      Басшы ____________ ____________________________

      (қолы) (аты-жөнi, тегi)

      М.О.

      Бас бухгалтер __________ ______________________

      (қолы) (аты-жөнi, тегi)

      "__" _________________ ж.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2013 жылғы 30 қазандағы
№ 501 бұйрығына
6-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрiнiң
2010 жылғы 8 шiлдедегi
№ 325 бұйрығына
5-қосымша
5-нысан

___________ қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi ____________________________________

      Мемлекеттiк мекеменiң атауы _________________________________________

      Мерзiмдiлiгi: жылдық, жартыжылдық ___________________________________

      Өлшем бiрлiгi: мың теңге

      1. Жалпы мәлiметтер.

      мемлекеттік мекеменің ережесі:_________________________________

      бағыныстағы мекемелердің саны _________________________________

      пайдаланатын нормативтік құқықтық актілер _____________________

      . Қаржылық есептiлiкке ашылған мәлiметтер.

      Қысқа мерзiмдi активтер

      1-кесте. Ақшалай қаражат және олардың баламалары (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 010-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жыл басындағы сальдо

Есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

1

2

3

4

Кассадағы ақша қаражаты (1010)

011Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты (1020)

012Есеп айырысу шоты (1030)

013Демеушілік және қайырымдылық көмек ҚБШ (1041)

014Ақылы қызметтер ҚБШ (1042)

015Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ (1043)

016Жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ (1044)

017Нысаналы қаржыландырудың ҚБШ (1045)

018Шетелдік валютадағы шот (1050)

019Гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты (1061)

020Сыртқы қарыздар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты (1062)

021Аккредитивтер (1071)

022Жолдағы ақша қаражаты (1073)

023Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1080)

024Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1090)

025Барлығы

100
      2-кесте. Қысқа мерзiмдi қаржы инвестициялары (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 011-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Әділ құн бойынша бағаланатындар

Өзіндік құн бойынша бағаланатындар

Өтеуге дейін ұсталатындар

Сату үшін қолда болған

Берілген қарыздар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсiмдер

011Сатып алу құны бойынша шығулар

012Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

021Есептi кезеңде құнсыздануға есептен шығарылған резерв

022Есептi кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

031
      3-кесте. Қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 014-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Сатып алушылармен және тапсырыс берушiлермен есеп айырысу

1

2

3

Есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010


Дебиторлық берешектiң есептелуi

011


Дебиторлық берешектiң өтелуi

012


Есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013


Есептi кезеңнiң басындағы күмәндi борыштар бойынша резерв сальдосы

020


Есептi кезеңдегi күмәндi борыштар бойынша резерв есептелген

021


Есептi кезеңдегi күмәндi борыштар бойынша резерв есептен шығарылған

022


Есептi кезеңнiң басындағы күмәндi борыштар бойынша резерв сальдосы

023


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

030


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

031      4-кесте. Қорлар (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 020-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Материалдар

Аяқталмаған өндiрiс

Дайын өнiм

Тауарлар

Жолдағы қорлар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсiмдер

011оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

011-1Сатып алу құны бойынша шығулар

012оның ішінде мемлекеттік мекеменің мұқтаждығына жұмсалғаны

012-1Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020

х

х

х

х

х


Есептi кезеңдегi құнсыздануға арналған резерв есептелген

021

х

х

х

х

х


Есептi кезеңдегi құнсыздануға арналған резерв есептен шығарылған

022

х

х

х

х

х


Есептi кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023

х

х

х

х

х


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

031
      Ұзақ мерзiмдi активтер

      5-кесте. Ұзақ мерзiмдi қаржы инвестициялары (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 110-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Әділ құн бойынша бағаланатындар

Өзіндік құн бойынша бағаланатындар

Өтеуге дейін ұсталатындар

Сату үшін қолда болған

Берілген қарыздар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсiмдер

011Сатып алу құны бойынша шығулар

012Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020Есептi кезеңдегi құнсыздануға арналған резерв есептелген

021Есептi кезеңдегi құнсыздануға арналған резерв есептен шығарылған

022Есептi кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

031
      6-кесте. Негiзгi құралдар (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 114-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жер

Ғимараттар

Құрылыстар

Біріліс құрылғылары

Көлiк құралдары

Машиналар мен жабдықтар

Аспаптар, өндiрiстiк және шаруашылық мүкәммәлi

Өзге негiзгi құралдар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010


Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011


оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

011-1


Бастапқы құны бойынша шығулар

012


Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013


Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020


Есептi кезеңде қабылданған және есептелген амортизация

021


Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

022


Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизациядағы сальдо

023


Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

х

х

х

х

х

х

х

х


Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

х

х

х

х

х

х

х

х


Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032

х

х

х

х

х

х

х

х


Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

х

х

х

х

х

х

х

х


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041      7-кесте. Инвестициялық жылжымайтын мүлiк (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 116-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жер

Ғимараттар

Өзгелер

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010

Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011

оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

011-1

Бастапқы құны бойынша шығулар

012

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013

Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020

Есептi кезеңде қабылданған және есептелген амортизация

021

Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

022

Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизациядағы сальдо

023

Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

х

х

х


Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

х

х

х


Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032

х

х

х


Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

х

х

х


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041


      8-кесте. Биологиялық активтер (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 117-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жануарлар

Көпжылдық екпелер

Барлығы

1

2

3

4

5

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010
Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

011-1
Бастапқы құны бойынша шығулар

012
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013
Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020
Есептi кезеңде қабылданған және есептелген амортизация

021
Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

022
Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизациядағы сальдо

023
Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

х

х


Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

х

х


Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032

х

х


Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

х

х


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041

      9-кесте. Материалдық емес активтер (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 118-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Бағдарламалық қамтамасыз ету

Авторлық құқық

Лицензиялық келiсiмдер

Патенттер

Гудвилл

Өзгелер

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010
Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

011-1
Бастапқы құны бойынша шығулар

012
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013
Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020
Есептi кезеңде қабылданған және есептелген амортизация

021
Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

022
Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизациядағы сальдо

023
Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

х

х


Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

х

х


Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032

х

х


Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

х

х


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041

      10-кесте. Қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 210-жол)

Көрсеткiштер

Жол коды

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын

Әділ құны бойынша бағаланатын

Өзіндік құны бойынша бағаланатын

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басына сальдо

010

Түсім

011

Шығару

012

Есепті кезеңнің соңына сальдо

013


      11-кесте Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 310-жол)

Көрсеткiштер

Жол коды

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын

Әділ құны бойынша бағаланатын

Өзіндік құны бойынша бағаланатын

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басына сальдо

010

Түсім

011

Шығару

012

Есепті кезеңнің соңына сальдо

013


      12-кесте Өзге кiрiстер

Көрсеткiштер

Жол коды

Есептi кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Әдiл құнының өзгеруiнен

010Ұзақ мерзiмдi активтердi есептен шығарылуы бойынша

020Өтеусiз қабылданған:

030өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерден

031басқа мемлекеттік органдардан

032басқа ұйымдардан

033Бағамдық айырмадан

040Залалдардың өтемiнен

050Активтердi жоюдан түстi

060Артық шығындар кiрiске алынды

070Өзгелер

080Барлығы

      13-кесте. Өзге шығыстар

Көрсеткiштер

Жол коды

Есептi кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Әдiл құнының өзгеруiнен

010Ұзақ мерзiмдi активтердi есептен шығару бойынша

020Бағамдық айырма бойынша

030Активтердiң құнсыздануынан

040Резервтер құру:

050күмәндi дебиторлық берешектер бойынша

051қызметкерлердiң демалыс ақылары бойынша

052бағалау және шартты мiндеттемелер бойынша

053Өзгелер

060Өтеусiз берілген:

070өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерге

071басқа мемлекеттік органдарға

072басқа ұйымдарға

073Барлығы

      14-кесте. Өтеусiз берілген ұзақ мерзімді активтер/қорлар

Көрсеткiштер

Жол коды

Бастапқы құны

Жинақталған амортизацияның сомасы

Баланстық құны

1

2

4

5

6

Өтеусiз берілген ұзақ мерзімді активтер, барлығы:

010
өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерге

бюджет есебінен

011
өзгелер

012
басқа мемлекеттік органдарға

013
басқа ұйымдарға

014
Өтеусiз берілген қорлар, барлығы:

020


х


өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерге

021


х


басқа мемлекеттік органдарға

022


х


басқа ұйымдарға

023


х      15-кесте. Концессиялық активтер бойынша ақпарат

Көрсеткiштер

Жол коды

Қаржыландыру көзі (бюджет/өзге)

Бастапқы құны

Құнсыздануға арналған резерв сомасы

Баланстық құны

1

2

3

4

5

6

Жер

010

Ғимараттар

020

Құрылыстар

030

Біріліс құрылғылары

040

Көлiк құралдары

050

Машиналар мен жабдықтар

060

Аяқталмаған құрылыс

070

Өзгелер

080

Барлығы:

100


      16-кесте. Өзара операциялар бойынша ақпарат.

р/с

Күні

Операция түрі

Құжат атауы мен номері

Қабылдаушы/беруші тараптарының атауы

Сомма

Шоттар корреспонденциясы
Дебеті

Кредиті

А

1

2

3

4

5

6

7Барлығы:      Басшы ____________ ______________________

      (қолы) (аты-жөнi, тегi)

      М.О.

      Бас бухгалтер __________ __________________

      (қолы) (аты-жөнi, тегi)

      "__" ______________ ж.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2013 жылғы 30 қазандағы
№ 501 бұйрығына
7-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрiнiң
2010 жылғы 8 шiлдедегi
№ 325 бұйрығына
6-қосымша
6-нысан

____ "___" ______________ жағдай бойынша
қайта ұйымдастырылу кезіндегі бухгалтерлiк баланс

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi ____________________________________

      Мемлекеттiк мекеменiң атауы _________________________________________

      Мерзiмдiлiгi: жылдық, жартыжылдық ___________________________________

      Өлшем бiрлiгi: мың теңге

АКТИВТЕР

Жол коды

Жылдың басына

Қайта ұйымдастырылу күніне

1

2

3

4

I. Қысқа мерзiмдi активтер
Ақшалай қаражат және олардың баламалары

010Қысқа мерзiмдi қаржы инвестициялары

011Бюджеттiк төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

012Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

013Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң қысқа мерзiмдi дебиторлық берешегi

014Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

015Алынуға тиiстi қысқа мерзiмдi сыйақылар

016Қызметкерлердiң қысқа мерзiмдi дебиторлық берешегi

017Жал бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

018Өзге қысқа мерзiмдi дебиторлық берешектер

019Қорлар

020Берiлген қысқа мерзiмдi аванстар

021Өзге қысқа мерзiмдi активтер

022Қысқа мерзiмдi активтердiң жиыны

100II. Ұзақ мерзiмдi активтер
Ұзақ мерзiмдi қаржылық инвестициялары

110Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешегi

111Жал бойынша ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешек

112Өзге ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешектер

113Негiзгi құралдар

114Аяқталмаған құрылыс және күрделi салымдар

115Инвестициялық жылжымайтын мүлiк

116Биологиялық активтер

117Материалдық емес активтер

118Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзiмдi қаржылық инвестициялар

119Өзге ұзақ мерзiмдi активтер

120Ұзақ мерзiмдi активтердiң жиыны

200БАЛАНС
МIНДЕТТЕМЕЛЕР,

ТАЗА АКТИВТЕР/КАПИТАЛ

Жол коды

Жылдың басына

Қайта ұйымдастырылу күніне

III. Қысқа мерзiмдi мiндеттемелер
Қысқа мерзiмдi қаржылық мiндеттемелерi

210Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

211Бюджетке төленетiн төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

212Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

213Басқа да мiндеттi және ерiктi төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

214Жеткiзушiлерге және мердiгерлерге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

215Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

216Стипендианттарға қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

217Қызметкерлерге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

218Төленуге тиiстi қысқа мерзiмдi сыйақылар

219Жал бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

220Өзге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешектер

221Қысқа мерзiмдi бағалау және кепiлдiк мiндеттемелерi

222Өзге қысқа мерзiмдi мiндеттемелерi

223Қысқа мерзiмдi мiндеттемелерiнiң жиыны

300IV. Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер
Ұзақ мерзiмдi қаржылық мiндеттемелер

310Жеткiзушiлерге және мердiгерлерге ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешек

311Жал бойынша ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешек

312Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

313Ұзақ мерзiмдi бағалау және кепiлдiк мiндеттемелерi

314Өзге ұзақ мерзiмдi мiндеттемелерi

315Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелерiнiң жиыны

400V. Таза активтер/капитал
Күрделi салымдарды қаржыландыру, оның iшiнде

410Күрделi салымдарды бюджет есебiнен қаржыландыру

411Күрделi салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебiнен қаржыландыру

412Резервтер

413Жинақталған қаржылық нәтиже

414Таза активтер/капитал жиыны

500БАЛАНС
Баланстан тыс шоттар
Жалға алынған активтер

610Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар

620Қатаң есептегi бланктер

630Төлеуге қабiлетсiз дебиторлардың есептен шығарылған берешегi

640Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшiн оқушылар мен студенттердiң берешегi

650Кепілі спорттық жүлделерi мен кубоктары

660Жолдамалар

670Әскери техниканың оқулық құралдары

680Мәдени мұра активтерi

690
      Басшы ____________ ____________________________

      (қолы) (аты-жөнi, тегi)

      М.О.

      Бас бухгалтер ______________ __________________

      (қолы) (аты-жөнi, тегi)

      "__" ___________________ ж.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады