"Мүгедектерге немесе егде жастағы адамдарға сырттай немесе стационардан тыс қызмет көрсету нысандары арқылы кітапхана қорларына қол жеткізу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрінің міндетін атқарушысының 2007 жылғы 25 мамырдағы № 153 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрінің 2013 жылғы 15 қарашадағы № 265 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 14 желтоқсанда № 8963 тіркелді

      «Нормативтік құқықтық актілер туралы» 1998 жылғы 24 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңының 43-1-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Мүгедектерге немесе егде жастағы адамдарға сырттай немесе стационардан тыс қызмет көрсету нысандары арқылы кітапхана қорларына қол жеткізу ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 25 мамырдағы Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрінің мiндетiн атқарушыcының № 153 бұйрығына (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 4749 болып тiркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында 2007 жылы, маусымда жарияланған) мынадай өзгерiстер енгiзiлсiн:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мүгедектерге немесе егде жастағы адамдарға сырттай немесе стационардан тыс қызмет көрсету нысандары арқылы кітапхана қорларына қол жеткізу қағидасын бекіту туралы»;
      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мәдениет туралы» 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 24-бабының 6-тармағына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:»;
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қоса беріліп отырған Мүгедектерге немесе егде жастағы адамдарға сырттай немесе стационардан тыс қызмет көрсету нысандары арқылы кітапхана қорларына қол жеткізу қағидасы бекітілсін.»;
      көрсетiлген бұйрықпен бекiтiлген Мүгедектерге немесе егде жастағы адамдарға сырттай немесе стационардан тыс қызмет көрсету нысандары арқылы кітапхана қорларына қол жеткізу ережесiнде:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мүгедектерге немесе егде жастағы адамдарға сырттай немесе стационардан тыс қызмет көрсету нысандары арқылы кітапхана қорларына қол жеткізу қағидасы»;
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Осы Мүгедектерге немесе егде жастағы адамдарға сырттай немесе стационардан тыс қызмет көрсету нысандары арқылы кітапхана қорларына қол жеткізу қағидалары «Мәдениет туралы» 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңының 24-бабының 6-тармағына сәйкес әзірленген және сырттай немесе стационардан тыс қызмет көрсету нысандары арқылы кітапханалар қорларына қолжетімділік тәртібін анықтайды. Сырттай немесе стационардан тыс қызмет көрсету нысандары халыққа қызмет көрсету бойынша кітапханалар қызметінің құрамдас бөлігі болып табылады.».
      2. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң Мәдениет комитеті:
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін;
      2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуді өткізгеннен кейін белгіленген тәртіпте ресми жариялауға жіберілгені туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды;
      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсiн.
      3. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      Министр                                    М. Құл-Мұхаммед

О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра культуры и информации Республики Казахстан от 25 мая 2007 года № 153 "Об утверждении Правил доступа к фондам библиотек через заочные или внестационарные формы обслуживания для инвалидов или лиц преклонного возраста"

Приказ Министра культуры и информации Республики Казахстан от 15 ноября 2013 года № 265. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2013 года № 8963

      В соответствии со статьей 43-1 Закона Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах», ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра культуры и информации Республики Казахстан от 25 мая 2007 года № 153 «Об утверждении Правил доступа к фондам библиотек через заочные или внестационарные формы обслуживания для инвалидов или лиц преклонного возраста» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4749, опубликованный в Собрании актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан 2007 года, июнь) следующие изменения:
      в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменяется;
      преамбулу изложить в следующей редакции:
      «В соответствии с пунктом 6 статьи 24 Закона Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре», ПРИКАЗЫВАЮ:»;
      в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменяется;
      в Правилах доступа к фондам библиотек через заочные или внестационарные формы обслуживания для инвалидов или лиц преклонного возраста, утвержденных указанным приказом:
      в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменяется;
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Настоящие Правила доступа к фондам библиотек через заочные или внестационарные формы обслуживания для инвалидов или лиц преклонного возраста разработаны в соответствии с пунктом 6 статьи 24 Закона Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре» и определяют порядок доступа к фондам библиотек через заочные или внестационарные формы обслуживания. Заочные или внестационарные формы обслуживания являются составной частью деятельности библиотек по оказанию услуг населению.».
      2. Комитету по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) в установленном порядке официальное опубликование настоящего приказа после государственной регистрации с последующим представлением в Департамент юридической службы Министерства культуры и информации Республики Казахстан сведений об опубликовании;
      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр                                    М. Кул-Мухаммед