Қарақия ауданының Жетібай және Мұнайшы кенттерін "ауыл" санатына жатқызу туралы

Маңғыстау облысының мәслихатының 2013 жылғы 27 ақпандағы N 9/119 шешімі және Маңғыстау облысының әкімдігінің 2013 жылғы 27 ақпандағы N 70-1 қаулысы. Маңғыстау облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 1 сәуірде N 2235 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Ескерту. Барлық мәтін бойынша: "село" деген сөзі алынып тасталсын - Маңғыстау облысы әкімдігінің және облыстық мәслихатының  09.12.2014 № 308 (жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бәрлескен қаулысымен және шешімімен.

      Қарақия аудандық мәслихаты мен Қарақия ауданы әкімдігінің Қарақия ауданының Жетібай және Мұнайшы кенттерін «ауыл» санатына жатқызу туралы ұсынысын қарай келіп, «Қазақстан Республикасының әкімшілік - аумақтық құрылыcы туралы» 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы заңының 11-бабының 3) тармақшасына сәйкес облыс әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТТІ және облыстық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. Қарақия ауданының Жетібай және Мұнайшы кенттері «ауыл» санатына жатқызылсын.
      2. Осы қаулы мен шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және олар алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Облыс әкімі                             А. Айдарбаев

      Сессия төрағасы                         Ж. Дәрменов

      Облыстық
      мәслихат хатшысы                        Б. Жүсіпов

Об отнесении поселков Жетыбай и Мунайлы Каракиянского района к категории «село»

Решение Маслихата Мангистауской области от 27 февраля 2013 года N 9/119 и постановление Акимата Мангистауской области от 27 февраля 2013 года N 70-1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области от 01 апреля 2013 года N 2235

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      Сноска. По всему тексту слова "аул (село)" заменены словом "село" совместным постановлением и решением акимата и маслихата Мангистауской области от 09.12.2014 № 308 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

      Рассмотрев предложения Каракиянского районного маслихата и акимата Каракиянского района об отнесении поселков Жетыбай и Мунайшы Каракиянского района к категории «село», и в соответствии с подпунктом 3) статьи 11 Закона Республики Казахстан «Об административно - территориальном устройстве Республики Казахстан» от 8 декабря 1993 года акимат области ПОСТАНОВИЛ и областной маслихат РЕШИЛ:
      1. Отнести поселки Жетыбай и Мунайшы Каракиянского района к категории «село».
      2. Настоящее постановление и решение вступают в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования.      Аким области                            А.Айдарбаев

      Председатель сессии                     Ж. Дарменов

      Секретарь
      областного маслихата                    Б. Жусупов