Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңына жіберілген бағалы қағаздар эмитенттерінің қаржылық есептілігі аудитіне жұмсалған шығындарды өтеу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 15 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 20 наурызда № 9246 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 8 тамыздағы № 183 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 08.08.2016 № 183 қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы және "Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығы туралы" 2006 жылғы 5 маусымдағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңына жіберілген бағалы қағаздар эмитенттерінің қаржылық есептілігі аудитіне жұмсалған шығындарды өтеу қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңына жіберілген бағалы қағаздар эмитенттерінің қаржылық есептілігі аудитіне жұмсалған шығындарды өтеу қағидаларын бекіту туралы" 2012 жылғы 31 тамыздағы № 283 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8005 тіркелген, 2012 жылғы 27 желтоқсандағы "Егемен Қазақстан" газетінде № 852-856 жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

Ұлттық Банк


Төрағасы

Қ. Келімбетов


  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 3 ақпандағы
№ 15 қаулысымен
бекітілген

Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңына
жіберілген бағалы қағаздар эмитенттерінің қаржылық есептілігі
аудитіне жұмсалған шығындарды өтеу қағидалары
1. Жалпы ережелер

      1. Осы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңына жіберілген бағалы қағаздар эмитенттерінің қаржылық есептілігі аудитіне жұмсалған шығындарды өтеу қағидаларын (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Аудиторлық қызмет туралы" 1998 жылғы 20 қарашадағы (бұдан әрі – Аудиторлық қызмет туралы заң), "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі (бұдан әрі – Бағалы қағаздар рыногы туралы заң), "Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығы туралы" 2006 жылғы 5 маусымдағы (бұдан әрі – Өңірлік қаржы орталығы туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңына жіберілген бағалы қағаздар эмитенттерінің қаржылық есептілігі аудитіне жұмсалған шығындарды өтеу тәртібін айқындайды.

2. Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда
алаңына жіберілген бағалы қағаздар эмитенттерінің қаржылық
есептілігі аудитіне жұмсалған шығындарды өтеу тәртібі

      2. Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының (бұдан әрі – қаржы орталығы) арнайы сауда алаңына жіберілген бағалы қағаздар эмитенттерінің (бұдан әрі – эмитент) қаржылық есептілігі аудитіне жұмсалған шығындарды өтеу туралы құжаттарды қарауды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) жүзеге асырады.

      3. Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңына жіберілген бағалы қағаздар эмитенттерінің қаржылық есептілігі аудитіне жұмсалған шығындарды өтеу (бұдан әрі – аудитке жұмсалған шығындарды өтеу) Ұлттық Банк бюджетінің (шығыстар сметасының) қаражаты есебінен республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің (бұдан әрі – айлық есептік көрсеткіш) он екі мың еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерін эмитенттің өтінішінде көрсетілген оның ағымдағы шотына ұлттық валютада ақша аудару арқылы бір рет жүзеге асырылады. Өтелуі тиіс соманың есебі аудитке жұмсалған шығындарды өтеу туралы тиісті шешім қабылданған күні айқындалады.

      4. Аудитке жұмсалған шығындар бағалы қағаздары алғаш рет қаржы орталығының арнайы сауда алаңына жіберілген эмитенттерге өтеледі.

      Аудитке жұмсалған шығындарды өтеу туралы шешімді Ұлттық Банктің Директорлар кеңесі қабылдайды.

      5. Аудитке жұмсалған шығындарды өтеу:

      1) эмитенттің меншікті капиталы аудиторлық есеппен расталған, соңғы есептік күнгі қаржылық есептілікке (еншілес ұйымы (ұйымдары) болған жағдайда – шоғырландырылған қаржылық есептілікке) сәйкес айлық есептік көрсеткіштің бір жүз жетпіс бір мың еселенген мөлшерінен аспайтын соманы құраса;

      2) эмитенттің листингтік алымдарды төлеумен байланысты шығыстары айлық есептік көрсеткіштің төрт мың еселенген мөлшерінен кем емес соманы құраса;

      3) аудитті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8462 тіркелген, "Қаржы құралдарын Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңына жіберу үшін аудиторлық ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы" 2013 жылғы 29 наурыздағы № 87 қаулысымен (бұдан әрі – № 87 қаулысы) белгіленген талаптарға сәйкес келетін аудиторлық ұйым жүргізсе;

      4) эмитенттің жүргізілген аудиті бойынша аудиторлық ұйым қызметінің құны айлық есептік көрсеткіштің жиырма төрт мың еселенген мөлшерінен кем емес соманы құраса жүзеге асырылады.

      6. Аудитке жұмсалған шығындарды өтеу үшін Ұлттық Банкке Қағидалардың қосымшасына сәйкес аудитке жұмсалған шығындарды өтеуге өтініш (бұдан әрі – өтініш), сондай-ақ мына құжаттар:

      1) қаржылық есептілік аудитін жүргізуге аудиторлық ұйыммен жасалған шарттың көшірмесі;

      2) қаржылық есептілік аудитіне жұмсалған шығыстардың төлену фактісін растайтын құжаттың түпнұсқасы және оның көшірмесі (құжаттың түпнұсқасы көшірмесімен сәйкестендірілгеннен кейін бір жұмыс күні ішінде эмитентке қайтарылады);

      3) аудиторлық ұйымның № 87 қаулысында белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы қор биржасының қорытындысы;

      4) Аудиторлық қызмет туралы заңға сәйкес эмитенттің аудит жүргізу құқығына шектеудің жоқтығы туралы аудиторлық ұйымның жазбаша растамасы;

      5) эмитенттің бағалы қағаздарының шығарылымы проспектісінің көшірмесі, сондай-ақ бар болған жағдайда шығарылым проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар;

      6) эмитенттің қаржылық есептілігі туралы аудиторлық есептің нотариат куәландырған көшірмесі;

      7) бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нотариат куәландырған көшірмесі;

      8) жасалған мәмілелер бойынша жиынтық ведомосімен бірге Қағидалардың 4-тармағында белгіленген талапқа эмитенттің сәйкес келуі туралы қор биржасының жазбаша растамасы;

      9) құжаттарды беру және алу құқығына сенімхат ұсынылады.

      Бірнеше парақтан тұратын құжаттардың көшірмелері нөмірленіп, тігіліп және соңғы парақтың артқы жағында эмитент басшысының қолы қойылып және мөрмен куәландырылып беріледі.

      7. Өтініш күнтізбелік жылғы қаңтардың бірінші жұмыс күнінен бастап 1 сәуірге дейін қабылданады.

      8. Ұсынылған құжаттарды қарау мерзімі Ұлттық Банкте эмитенттің өтініші тіркелген күннен бастап күнтізбелік он бес күнді құрайды.

      9. Аудитке жұмсалған шығындарды өтеуден бас тарту үшін мыналар негіздеме болып табылады:

      1) эмитент бағалы қағаздарының Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген талапқа сәйкес келмеуі;

      2) эмитенттің Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген талаптарды сақтамауы;

      3) Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген құжаттардың толық топтамасын ұсынбауы;

      4) ұсынылған құжаттардың Аудиторлық қызмет туралы заңда, Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда, Өңірлік қаржы орталығы туралы заңда белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі.

      10. Ұлттық Банк Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген негіздемелер бойынша аудитке жұмсалған шығындарды өтеуден бас тартады.

      Өтініш берушіге Қағидалардың 8-тармағында белгіленген мерзімдерде жазбаша түрде дәлелді жауап беріледі.

  Алматы қаласының өңірлік қаржы
орталығының арнайы сауда алаңына
жіберілген бағалы қағаздар эмитенттерінің
қаржылық есептілігі аудитіне жұмсалған
шығындарды өтеу қағидаларына
қосымша

      Нысан

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық Банкі

Аудитке жұмсалған шығындарды өтеуге өтініш

      Алматы қаласы 20__ жылғы "__" _______ № ____

      _____________________________________________________________________

       (бағалы қағаздардың эмитенті - өтініш берушінің толық атауы)

      _____________________________ арқылы Қазақстан Республикасының Ұлттық

      (бірінші басшының тегі, аты-жөні және лауазымы)

      Банкінен 20 __ жылғы "__" ____ бастап 20 __ жылғы "__" ______________

      аралығында __________________________________ аудиторлық ұйымы жүзеге

       (мекенжайын көрсете отырып аудиторлық ұйымның толық атауы)

      асырған қаржылық есептілік аудитіне жұмсалған шығындарды өтеуді сұрайды.

      _____________________________________________________________________

       (бағалы қағаздардың эмитенті - өтініш берушінің толық атауы)

       1) жоғарыда көрсетілген аудиторлық ұйыммен аудиторлық қызметтер

      көрсетуге арналған 20__ жылғы "__" ________ № ____ шарттың жасалғанын;

       2) қаржылық есептілік аудитіне жұмсалған шығындардың 20__ жылғы

      "__" _____ төленгенін ______________________________________________;

      (аудитке жұмсалған шығыстардың төленгенін растайтын құжат, нөмірі және күні)

       3) _________ Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының

       (бағалы қағаздардың атауы)

      арнайы сауда алаңында ашық сауда-саттық әдісімен 20__ жылғы "__" _________ мөлшерінде орналастырылғанын;

       4) аудиторлық ұйымның біздің ұйыммен үлестес емес екендігін

      және "Аудиторлық қызмет туралы" 1998 жылғы 20 қарашадағы Қазақстан

      Республикасының Заңына сәйкес аудит жүргізуге құқықтары шектелмейтінін растайды.

      _______________________________ төлемді мынадай деректемелер бойынша

      (бағалы қағаздардың эмитенті - өтініш берушінің толық атауы)

      жүзеге асыруды сұрайды: _____________________________________________

      (ЖСК, БСН, БЕК және бенефициардың атауы, БСН, БСК және банктың атауы)

      ________________________________________________ _____________

       (бірінші басшының тегі,аты-жөні және лауазымы) (қолы)

      Мөрінін орны

Об утверждении Правил возмещения затрат на аудит финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг, допущенных на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 15. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 марта 2014 года № 9246. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 августа 2016 года № 183.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 08.08.2016 № 183.

      В соответствии с Законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года " О Национальном Банке Республики Казахстан" и от 5 июня 2006 года " О региональном финансовом центре города Алматы" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила возмещения затрат на аудит финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг, допущенных на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы.

      2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2012 года № 283 "Об утверждении Правил возмещения затрат на аудит финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг, допущенных на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8005, опубликованное 27 декабря 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 449-450).

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель


Национального Банка

К. Келимбетов


  Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 3 февраля 2014 года № 15

Правила
возмещения затрат на аудит финансовой отчетности эмитентов
ценных бумаг, допущенных на специальную торговую площадку
регионального финансового центра города Алматы
1. Общие положения

      1. Настоящие Правила возмещения затрат на аудит финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг, допущенных на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года " О Национальном Банке Республики Казахстан", от 20 ноября 1998 года " Об аудиторской деятельности" (далее – Закон об аудиторской деятельности), от 2 июля 2003 года " О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг), от 5 июня 2006 года " О региональном финансовом центре города Алматы" (далее – Закон о региональном финансовом центре) и определяют порядок возмещения затрат на аудит финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг, допущенных на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы.

2. Порядок возмещения затрат на аудит финансовой отчетности
эмитентов ценных бумаг, допущенных на специальную торговую
площадку регионального финансового центра города Алматы

      2. Рассмотрение документов о возмещении затрат на аудит финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг (далее – эмитент), допущенных на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы (далее – финансовый центр), осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк).

      3. Возмещение затрат на аудит финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг, допущенных на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы (далее – возмещение затрат на аудит), осуществляется однократно за счет средств бюджета (сметы расходов) Национального Банка в размере не более двенадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год (далее - месячный расчетный показатель), путем перевода денег в национальной валюте на текущий счет эмитента, указанный в заявлении эмитента. Расчет суммы, подлежащей возмещению определяется на дату принятия соответствующего решения о возмещении затрат на аудит.

      4. Возмещение затрат на аудит осуществляется эмитентам, ценные бумаги которых впервые допущены на специальную торговую площадку финансового центра.

      Решение о возмещении затрат на аудит принимается Советом директоров Национального Банка.

      5. Возмещение затрат на аудит осуществляется, если:

      1) собственный капитал эмитента составляет сумму, не превышающую стасемидесятиодноготысячекратного размера месячного расчетного показателя, согласно финансовой отчетности (в случае наличия дочерней (дочерних) организации (организаций) – консолидированной финансовой отчетности) на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом;

      2) расходы эмитента, связанные с уплатой листинговых сборов составили сумму, не менее четырехтысячекратного размера месячного расчетного показателя;

      3) аудит проведен аудиторской организацией, соответствующей требованиям, установленным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 марта 2013 года № 87 "Об утверждении Квалификационных требований к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 8462 (далее – Постановление № 87);

      4) стоимость услуг аудиторской организации по проведенному аудиту эмитента составила сумму не менее двадцатичетырехтысячекратного размера месячного расчетного показателя.

      6. Для возмещения затрат на аудит в Национальный Банк представляются заявление на возмещение затрат на аудит (далее – заявление) согласно приложению к Правилам, а также следующие документы:

      1) копия договора с аудиторской организацией на проведение аудита финансовой отчетности;

      2) оригинал документа, подтверждающего факт оплаты расходов на аудит финансовой отчетности, и его копия (оригинал документа возвращается эмитенту в течение одного рабочего дня после идентификации с копией);

      3) заключение фондовой биржи о соответствии аудиторской организации требованиям, установленным Постановлением № 87;

      4) письменное подтверждение аудиторской организации об отсутствии у нее ограничения права на проведение аудита эмитента в соответствии с Законом об аудиторской деятельности;

      5) копия проспекта выпуска ценных бумаг эмитента, а также изменения и дополнения в проспект выпуска при их наличии;

      6) нотариально удостоверенная копия аудиторского отчета по финансовой отчетности эмитента;

      7) нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

      8) письменное подтверждение фондовой биржи о соответствии эмитента условию, установленному пунктом 4 Правил с приложением сводной ведомости по заключенным сделкам;

      9) доверенность на право предоставления и получения документов.

      Копии документов, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными на обороте последнего листа подписью руководителя эмитента и печатью.

      7. Заявление принимается с первого рабочего дня января до 1 апреля календарного года.

      8. Срок рассмотрения представленных документов составляет пятнадцать календарных дней со дня регистрации заявления эмитента в Национальном Банке.

      9. Основаниями для отказа в возмещении затрат на аудит являются:

      1) несоответствие ценных бумаг эмитента требованию, указанному в пункте 4 Правил;

      2) несоблюдение эмитентом условий, указанных в пункте 5 Правил;

      3) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 6 Правил;

      4) несоответствие представленных документов требованиям, установленным Законом об аудиторской деятельности, Законом о рынке ценных бумаг, Законом о региональном финансовом центре.

      10. Национальный Банк отказывает в возмещении затрат на аудит по основаниям, указанным в пункте 9 Правил.

      Заявителю дается мотивированный ответ в письменном виде в сроки, установленные пунктом 8 Правил.

  Приложение
к Правилам возмещения затрат на аудит
финансовой отчетности эмитентов ценных
бумаг, допущенных на специальную торговую
площадку регионального финансового центра
города Алматы

      Форма

      Национальный Банк

      Республики Казахстан

      Заявление

      на возмещение затрат на аудит

      город Алматы "__" __________ 20 __ года № ____

      _____________________________________________________________________

      (полное наименование заявителя - эмитента ценных бумаг)

      в лице ______________________________________________________________

      (должность и фамилия имя отчество первого руководителя)

      просит Национальный Банк Республики Казахстан возместить затраты на

      аудит финансовой отчетности, осуществленный с "__" ____ 20__года по

      "__" ____ 20__ года аудиторской организацией ________________________

      _____________________________________________________________________

      (полное наименование аудиторской организации с указанием адреса)

      __________________________________________________ подтверждает, что:

      (полное наименование заявителя - эмитента ценных бумаг)

      1) договор на оказание аудиторских услуг с вышеуказанной

      аудиторской организацией был заключен "__" ______ 20__ года № ___;

      2) оплата затрат на аудит финансовой отчетности была

      произведена "__" ______ 20__ года __________________________________;

      (документ, подтверждающий оплату

      расходов на аудит, номер и дата)

      3) _____________________ были размещены на специальной торговой

      (наименование ценных бумаг)

      площадке регионального финансового центра города Алматы методом

      открытых торгов "__" ________ 20__ года в размере __________________;

      4) аудиторская организация не имеет аффилиированности с нашей

      организацией и не имеет ограничений в правах на проведение аудита в

      соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года

      "Об аудиторской деятельности".

      ________________________________________ просит осуществить перевод

      (полное наименование заявителя – эмитента ценных бумаг)

      денег последующим реквизитам: _______________________________________

      ____________________________________________________________________.

      (ИИК, БИН, КБЕ и наименование бенефициара, БИН, БИК и наименование

      банка)

      ______________________________________________________ __________

      (должность и фамилия имя отчество первого руководителя) (подпись)

      Место печати