Мемлекеттiк мекемелердiң, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдардың бюджеттiк есептiлiктi жасау және ұсыну қағидаларын бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 31 шілдедегі № 324 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 25 тамызда № 9699 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы № 630 бұйрығымен.

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Қаржы министрінің 02.12.2016 № 630 бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 124-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттiк мекемелердiң, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдардың бюджеттiк есептiлiктi жасау және ұсыну қағидалары бекітілсін.

      2. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Бюджеттік рәсімдер әдіснамасы департаменті (З.А. Ерназарова) заңнамада белгіленген тәртіпте:

      1) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелуін;

      2) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның бұқаралық ақпарат құралдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналасуын.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жариялаған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы


Премьер-Министрінің


Орынбасары-Қазақстан


Республикасының Қаржы министрі

Б. Сұлтанов


  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Орынбасары -
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2014 жылғы 31 шілдедегі
№ 324 бұйрығымен бекітілген

Мемлекеттiк мекемелердiң, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң
және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдардың бюджеттiк
есептiлiктi жасау және ұсыну қағидалары
1. Жалпы ережелер

      1. Осы Қағидалармен республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер, бюджеттік бағдарламалар әкімшілері және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар бюджеттік есептілігінің көлемі, нысандары, оларды жасау және ұсыну кезеңділігі, мерзімі, тәртібі белгіленеді.

      2. Республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер мен бюджеттік бағдарламалар әкімшілері және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар осы Қағидаларда белгіленген көлемде және нысандар бойынша есептер жасайды.

      3. Есептердің нысандары оларда көзделген көрсеткіштерге нақты сәйкестендіріліп толтырылады. Бекітілген есеп нысандарында көрсеткіштерді және олардың кодтарын өзгертуге немесе оларға қосымша көрсеткіштер енгізуге жол берілмейді.

      Ағымдағы есепті кезеңге, сонымен бірге өткен кезеңге жататын (оларды бекіткеннен кейін) есептілік деректерінің өзгеруі деректердің алшақтығы анықталған кезеңде жасалған бюджеттік есептілікте жүргізіледі.

      4. Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің бюджеттік есептілігіне өзгерістер енгізген жағдайда, республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі бюджеттік есептілігіне өзгерістер енгізілген ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерге басшы мен бас бухгалтер қол қоя отырып, өзгерістер енгізу себептерін көрсетіп, енгізілген өзгерістер туралы жазбаша хабарлама жібереді.

      Мемлекеттік мекеме бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің енгізген өзгерістеріне сәйкес бюджеттік есептіліктің өзіндегі данасына бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің жазбаша хабарламасын алған күннен бастап 10 жұмыс күн ішінде өзгерістер енгізеді.

      Мемлекеттік мекеменің бюджеттік есептілігіне түзетулер республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекеменің есебін қарау нәтижелері бойынша оның жазбаша хабарламасының негізінде ғана осы Қағидалардың 3-тармағында белгіленген түзетулер енгізу тәртібін міндетті түрде сақтай отырып, енгізіледі.

      Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік есептілігіне ескертулер болған және өзгерістер енгізу қажеттілігі болған жағдайда бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның құзыреті шегінде мемлекеттік бюджеттің атқарылуына қызмет көрсетуді жүзеге асыратын ведомство (бұдан әрі - ведомство) ақпараттық жүйеде (бұдан әрі – АЖ) қайтару себептерін көрсете отырып, тиісті өзгерістер енгізу үшін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік есептілігін қайтарады. Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бюджеттік есептілікке тиісті өзгерістер енгізгеннен кейін оны ведомствоға қайта жібереді.

      5. Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің бюджеттік есептілігіне өзгерістер енгізген жағдайда, жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі бюджеттік есептілігіне өзгерістер енгізілген ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерге өзгерістер енгізу себебі көрсетіп, басшы мен бас бухгалтердің қолы қойылып, енгізілген өзгерістер туралы жазбаша хабарламаны жібереді.

      Мемлекеттік мекеме жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері енгізген өзгерістерге сәйкес есептің өзіндегі данасына өзгерістер енгізеді.

      Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есебіне өзгерістер енгізген жағдайда, соңғысы бюджеттік есептілікке түзетулерді ұқсас тәртіппен енгізіледі.

      6. Бюджеттік нысандардың мекенжай бөлігі мынадай тәртіппен толтырылады:

      "Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі" деректемесі - Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасы бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасынан бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы мен коды;

      "Мемлекеттік мекеме" деректемесі - Республикалық және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің анықтамалығына сәйкес мемлекеттік мекеменің атауы және оның коды;

      "Кезеңділігі" деректемесі – бюджеттік есептілік кезеңі көрсетіледі;

      "Өлшем бірлігі" деректемесі – мың теңгеде;

      "Бюджет түрі" деректемесі – бюджет түрі көрсетіледі.

      7. Жылдық бюджеттік есептілік есептіліктен кейінгі жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанды қоса алғандағы күнтізбелік кезеңге жасалады.

      Тоқсандық есептілік ағымдағы қаржы жылының 1 сәуірдегі, 1 шілдедегі және 1 қазандағы жағдай бойынша жасалады.

      Айлық бюджеттік есептілік есептіден кейінгі айдың 1-іне жасалады.

      8. Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін бюджеттік есептілікті ұсыну мерзімін 1 сәуірдегі және 1 қазандағы жағдай бойынша кредиторлық және дебиторлық берешектер туралы есептерді қоспағанда, ведомство, жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін - бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар белгілейді. Мемлекеттік мекемелер бюджеттік есептілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері белгілеген және олар бюджеттік есептілікті ұсынған күнге дейін мемлекеттік мекемелердің назарына жеткізген мерзімде ұсынады.

      Бюджеттік есептілік есептердің шоғырландырылған қаржылық есептілікпен бір мезгілде ұсынылады.

      Мемлекеттік мекемелердің және жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік есептілігі электронды түрде және қағаз тасығышта беттері нөмірленіп және мазмұнымен ұсынылады.

      Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджеттік есептілікті тиісті бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

      Бюджеттiк есептiлiктi жасау нысандарының тізбесі осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес көрсетілген.

      Есептерді ұсыну нысаны осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес көрсетілген.

      Бюджеттік есептілікті ұсыну күні почта кәсіпорнының мөртабанында белгіленген күн болып табылатын, басқа елді мекендерде тұрған мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, мемлекеттік мекеме үшін есептілікті ұсыну күні оны тиістілігі бойынша нақты берген күн болып есептеледі, бірақ бюджеттік есептілікті ұсыну күніне дейін бес күнтізбелік күннен кешіктірілмеуі тиіс.

      Есептілікті ұсыну үшін белгіленген мерзім демалыс (жұмыс істемейтін) күнімен сәйкес келген жағдайда бюджеттік есептілік одан кейінгі бірінші жұмыс күні ұсынылады.

      9. Республикалық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi ведомствоға республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есептi дайындау үшiн қажеттi ақпаратты береді.

      10. Бюджеттік есептілікті жасаған кезде Қазақстан Республикасының Бюджет кодексін және осы Қағидаларда айтылған бюджеттік есептілік нысандарын толтыру тәртібі туралы нұсқауларды басшылыққа алу қажет.

2. Бюджеттік есептілік көлемі
1-параграф. Мемлекеттік мекемелердің және бюджеттік
бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік есептілік көлемі

      11. Мемлекеттік мекемелер мен бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мынадай есептердің түрлерін жасайды және ұсынады:

      тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатудан түсетін түсімдер мен ақшаны жұмсау жоспарының орындалуы туралы есеп – АҚ нысаны бойынша осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес (бұдан әрі – АҚ нысаны);

      филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен ақша түсімі және олардың жұмсалуы туралы есеп – ҚК нысаны бойынша осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес (бұдан әрі – ҚК нысаны);

      өкілдік шығындарға бөлінген қаражаттың пайдаланылуы туралы есеп - ӨШ нысаны бойынша осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес (бұдан әрі – ӨШ нысаны);

      бюджеттiк бағдарлама жөнiндегi шығыстар бойынша жиынтық есеп 4-20 нысаны бойынша осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес (бұдан әрі – 4-20 нысаны);

      КБ-Б нысаны бойынша кредиторлық берешек туралы есеп осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес (бұдан әрі – КБ-Б нысаны);

      КБ-Ө нысаны бойынша кредиторлық берешек туралы есеп осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес (бұдан әрі – КБ-Ө нысаны);

      ДБ-Б нысаны бойынша дебиторлық берешек туралы есеп осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес (бұдан әрі – ДБ-Б нысаны);

      ДБ-Ө нысаны бойынша дебиторлық берешек туралы есеп осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес (бұдан әрі – ДБ-Ө нысаны).

      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 19.01.2016 № 20 бұйрығымен.

       12. Есептерге және оларға ақпаратқа мемлекеттік мекеменің басшысы, бас бухгалтер немесе мемлекеттік мекемеде бухгалтерлік есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ететін бөлімшені басқаратын тұлға қол қояды.

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның жиынтық бюджеттік есептілігіне бірінші қол қою құқығына осы органның басшысы немесе белгіленген тәртіппен оны ауыстыратын адам, екінші қол қою құқығына – бас бухгалтер ие.

      Ұсынылатын бюджеттік есептіліктің барлық нысандарында басшының және бас бухгалтердің қол қоюымен қатар қолдардың ашып жазылуы (тегі мен аты-жөні) болуы тиіс.

      Бұдан басқа, бюджеттік есептілікке АЖ арқылы есептілікті ұсынатын республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерін қоспағанда, есептілікте бірінші және екінші қол қою құқығын беру туралы бұйрықтың көшірмесі қоса беріледі.

      13. Нысаналы трансферттер алатын тиісті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері, республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер алынған республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілеріне тоқсан сайын нысаналы трансферттер қаражатының іс жүзіндегі шығыстары туралы ақпаратпен бірге 4-20 "Бюджеттiк бағдарлама жөнiндегi шығыстар бойынша жиынтық есеп" нысанын ұсынады.

      14. Республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын аумақтық ішкі істер органдары бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдарға жергілікті бюджеттен бөлінген қаражат бойынша бюджеттік есептілікті нысандардың толық көлемінде, ал республикалық бюджеттен бөлінген қаражат бойынша – республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне ұсынады.

      15. Бір бағыныстан екінші бағынысқа берілетін мемлекеттік мекемелер жылдық есеп нысандарының көлемінде беру күні есеп жасайды және оны жоғары тұрған органға бұрынғы бағынысы бойынша және жаңа бағынысы бойынша ұсынады.

      16. Мемлекеттік мекемелер және жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бюджеттік есептілікті нысандардың толық көлемінде екі данада жасайды, олардың біреуін мемлекеттік мекемелер жоғары тұрған органға, жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға жібереді. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерден және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдардың бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінен бюджеттік есептілікті қабылдауы және тексеруі осы Қағидаларға сәйкес жүзеге асырылады.

      17. Жылдық және тоқсандық бюджеттік есептіліктің мамандандырылған нысандарының үлгілерін бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісім бойынша тиісті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері әзірлеуі мүмкін.

      18. ӨШ нысаны бойынша өкілдік шығындарға бөлінген қаражатты пайдалану туралы есепті өкілдік шығындарға қаражат алған бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері береді.

      Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі жасаған Іс-шаралар жоспарына сәйкес өкілдік шығындарға қаражат алған республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігіне ӨШ нысаны бойынша өкілдік шығындарға бөлінген қаражатты пайдалану туралы есепті жиынтық түрде ұсынуы тиіс.

      "Смета бойынша бекітілді" деген ӨШ нысаны бойынша 3-бағанда іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге арналған шығыстардың сметасы бойынша бекітілген өкілдік шығыстардың сомасы көрсетіледі, "Төленген міндеттемелер" деген 4-бағанда төленген міндеттемелердің сомасы көрсетіледі, "Орындалмаған міндеттемелердің қалдығы" деген 5-бағанда орындалмаған міндеттемелердің қалдығы көрсетіледі. Бұдан басқа міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулардың сомасы анықтама ретінде көрсетіледі.

      ӨШ нысаны жартыжылдық және жылдық бюджеттік есептілік болып табылады.

      19. 4-20 нысаны бойынша шығыстар жөніндегі жиынтық есепті мемлекеттік мекемелер қазынашылық органдарынан ай сайын алады.

      Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiлерi 4-20 нысаны бойынша шығыстар жөнінде қалыптастырылған жиынтық есептерді есептіден кейінгі жылдың 1 шілдесіндегі және 1 қаңтарындағы жағдай бойынша АЖ арқылы ұсынылатын бюджеттік есептілік құрамында жібереді.

      Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері тоқсан сайын қазынашылық органдарынан есептіден кейінгі жылдың 1 шілдесіндегі және 1 қаңтарындағы жағдай бойынша № 4-20 нысаны бойынша шығыстар жөніндегі жиынтық есепті алады, оны қолмен және елтаңбалы мөр бедерімен растайды және оны есеп құрамында бюджетті атқару жөніндегі тиісті жергілікті уәкілетті органға береді.

      "Қазынашылық-клиент" АЖ бойынша қызмет көрсетiлетiн бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және мемлекеттiк мекемелер № 4-20 "Шығыстар жөніндегі жиынтық есеп" нысанын дербес қалыптастырады.

      Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.11.2015 № 564 бұйрығымен.

2-параграф. Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдардың
бюджеттік есептілік көлемі

      20. Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар мынадай есеп түрлерін қалыптастырады және ұсынады:

      республикалық, тиісті жергілікті бюджеттердің, мемлекеттік (бұдан әрі – бюджеттің атқарылуы туралы есептер) нысаны бойынша осы Қағидаларға 11, 12 қосымшаға сәйкес;

      шоғырландырылған бюджеттердің атқарылуы туралы (осы Қағидаларға 13-қосымша);

      Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы ақшаның қозғалысы туралы(осы Қағидаларға 14-қосымша);

      тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатудан түсетін түсімдер мен ақша шығыстары жоспарларының орындалуы туралы есеп – АҚ (УО) нысаны (осы Қағидаларға 15-қосымша);

      осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес ҚК нысаны бойынша мемлекеттік, республикалық және жергілікті бюджеттер бойынша филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен түсетін ақша түсімі және олардың жұмсалуы туралы;

      мемлекеттік, республикалық және жергілікті бюджеттердің кредиторлық берешегі туралы - КБ-Б (осы Қағидаларға 7-қосымша) және КБ-Ө нысандары (осы Қағидаларға 8-қосымша);

      мемлекеттік, республикалық және жергілікті бюджеттердің дебиторлық берешегі туралы - ДБ-Б (осы Қағидаларға 9-қосымша) және ДБ-Ө нысандары (осы Қағидаларға 10-қосымша);

      республикалық бюджет көрсеткіштері туралы деректер осы Қағидаларға 19-қосымшаға сәйкес;

      есепті деректерді салыстыру Актісі осы Қағидаларға 22-қосымшаға сәйкес;

      даму бюджеттік бағдарламаларын атқару туралы есеп осы Қағидаларға 24-қосымшаға сәйкес.

      Ескерту. 20-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 19.01.2016 № 20 бұйрығымен.

3. Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден
түсетін ақша түсімдері мен шығыстары жоспарларының орындалуы
туралы, филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік
қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен түсетін ақшаның
түсімі мен жұмсалуы туралы есептерді жасау және ұсыну тәртібі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 19.01.2016 № 20 бұйрығымен.

       21. Жаңа қаржы жылының 1 шілдесіндегі және 1 қаңтарындағы жағдай бойынша мемлекеттік мекемелер, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар және ведомство:

      осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес АҚ нысаны бойынша тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түсетін ақша түсімдері мен шығыстары жоспарларының орындалуы туралы есепті;

      осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес ҚК нысаны бойынша филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен түсетін ақша түсімі және олардың жұмсалуы туралы есептерді жасайды.

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдары осы Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес АҚ (УО) нысаны бойынша тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түсетін ақша түсімдері мен шығыстары жоспарының орындалуы туралы және осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес ҚК нысаны бойынша филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен түсетін ақша түсімі және олардың жұмсалуы туралы есептерді 1 шілдедегі жағдай бойынша – 15 тамыздан кешіктірмей, өткен қаржы жылындағы жағдай бойынша - есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 ақпанынан кешіктірмей ведомствоға ұсынады;

      Ведомство республикалық және жергілікті бюджеттер бойынша (облыстар бөлінісінде) осы Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес АҚ (УО) нысаны бойынша тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түсетін ақша түсімдері мен шығыстары жоспарының орындалуы туралы және осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес ҚК нысаны бойынша филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен түсетін ақша түсімі және олардың жұмсалуы туралы есептерді бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның мемлекеттік бюджеттің атқарылуы туралы есепті қалыптастыруға жауапты құрылымдық бөлімшесіне ағымдағы қаржы жылының 1 шілдесіндегі жағдай бойынша – 20 тамыздан кешіктірмей, өткен қаржы жылындағы жағдай бойынша - есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 25 ақпанынан кешіктірмей ұсынады.

      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 19.01.2016 № 20 бұйрығымен.

       22. Төмен тұрған бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар жоғары тұрған бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органға соңғысы белгілеген мерзімде мемлекеттік мекемелердің өздерінің иелігінде қалатын осы Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес АҚ (УО) нысаны бойынша тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатуынан түсетін ақша түсімдері мен шығыстары жоспарының орындалуы туралы және осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес ҚК нысаны бойынша филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен түсетін ақша түсімі және олардың жұмсалуы туралы есептерді ұсынады.

      Ескерту. 22-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 19.01.2016 № 20 бұйрығымен.

       23. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның мемлекеттік бюджеттің атқарылуы туралы есепті қалыптастыруға жауапты құрылымдық бөлімшесі ведомство ұсынған есептердің негізінде:

      осы Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес АҚ (УО) нысаны бойынша тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түсетін ақша түсімдері мен шығыстары жоспарларының орындалуы туралы есепті (қолдармен бекітілмей);

      осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес ҚК нысаны бойынша мемлекеттік, республикалық және жергілікті бюджеттер бойынша филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен түсетін ақша түсімі және олардың жұмсалуы туралы есепті (қолдармен бекітілмей) қалыптастырады.

      Ескерту. 23-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 19.01.2016 № 20 бұйрығымен.

       24. АҚ және АҚ (УО) нысандары бойынша тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден ақша түсімдері мен шығыстары жоспарларының орындалуы туралы есептер осы Қағидаларда анықталған құрылым, бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган бекіткен Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2009 жылғы 25 мамырдағы № 215 бұйрығы, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2009 жылғы 16 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 5702 болып енгізілген мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын, сатудан түсетін ақшасы өзінің иелігінде қалатын мемлекеттік мекемелер тауарларының (жұмыстарының, көрсетілетін қызметтерінің) тізбесі сыныптауышына (бұдан әрі – Ақылы қызметтер сыныптауышы) сәйкес тауарлардың, (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) кодтары бойынша, сондай-ақ бюджет шығыстарының функционалдық және экономикалық сыныптамаларының кодтарын есепке ала отырып қалыптастырылады.

      Кіріс бөлігі:

      010 "Түсімдердің барлығы" деген жол бойынша қаржы жылының басындағы ақша қалдығын және ағымдағы жылғы түсімдер сомасын қамтитын түсімдердің жалпы сомасы көрсетіледі;

      011 "Қаржы жылының басындағы қаражат қалдығы" деген жол бойынша қаржы жылының басындағы ақша қалдығы көрсетіледі;

      012 "Ағымдағы жылдың түсімдері" деген жол бойынша ағымдағы жыл түсімдерінің сомасы көрсетіледі.

      Шығыс бөлігі:

      020 "Шығыстардың барлығы, оның ішінде ерекшеліктер бойынша" деген жол бойынша шығыстардың экономикалық сыныптамасының барлық ерекшеліктері бойынша кассалық шығыстардың жалпы сомасы, оның ішінде бюджетке аударылған сома көрсетіледі;

      021 "оның ішінде бюджеттің кірісіне аударылды" деген жол бойынша 020-жолдың тиісті ерекшелігі бойынша көрсетілген тиісті бюджеттің кірісіне енгізілген сома анықтамалық ретінде енгізіледі;

      030 "Ағымдағы қаржы жылы есепті кезеңінің соңындағы ақша қалдығы" деген жол бойынша ағымдағы қаржы жылы есепті кезеңінің соңындағы ақша қалдығы көрсетіледі.

      АҚ және АҚ (УО) нысандары жартыжылдық және жылдық бюджеттік есептілік болып табылады.

      25. осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес ҚК нысаны бойынша филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен түсетін ақша түсімі және олардың жұмсалуы туралы есептер бойынша толтырылады:

      1 және 2-бағандарда бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды мен атауы көрсетіледі;

      3-бағанда жыл басына қалдық сомасын есепке ала отырып, жыл басынан бастап өсу қорытындысымен ағымдағы қаржы жылының есепті кезеңіндегі ақша түсімінің сомасы көрсетіледі;

      4-бағанда қаржы жылының басындағы ақша қалдығы көрсетіледі;

      5 және 6-бағандарда бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы ерекшелігінің коды мен атауы көрсетіледі;

      7-бағанда жыл басынан бастап өсу қорытындысымен ағымдағы қаржы жылының есепті кезеңіндегі ақшаның жүргізілген жұмсалуының сомасы көрсетіледі;

      8-бағанда бюджет кірісіне аударылған сома көрсетіледі;

      9-бағанда есепті кезеңде түскен және мақсатына сай жұмсалған ақша сомасының айырмасы ретінде анықталатын есепті кезең аяғындағы ақша қалдығы көрсетіледі.

      Ескерту. 25-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 19.01.2016 № 20 бұйрығымен.

4. Кредиторлық және дебиторлық берешектер туралы
есептерді жасау және беру тәртібі

      26. Есептердегі кредиторлық және дебиторлық берешек өткен жылдардың берешегі мен ағымдағы жылдың берешегі болып бөлінеді.

      Өткен жылдардың берешегі – ағымдағы жылдың алдындағы жылдары пайда болған берешек.

      Кредиторлық берешек туралы есептерде ағымдағы жылдың басындағы өткен жылдар берешегінің жағдайы және ағымдағы жылы оның бір бөлігін өтеген жағдайда есепті күнге осы берешектің қалдығы тіркеледі.

      Дебиторлық берешек туралы есептерде ағымдағы жылдың басындағы өткен жылдар дебиторлық берешегінің және ағымдағы қаржы жылында оның бір бөлігін өтеген немесе өндіріп алған жағдайда есепті күнгі осы берешек қалдығының жағдайы көрсетіледі.

      Ағымдағы жылдың берешегі – ағымдағы жылы туындаған және есепті күнге қалыптасқан берешек.

      Кредиторлық және дебиторлық берешек туралы есептер есепті күнгі бухгалтерлік есептің деректеріне негізделеді.

      ДБ-Б және КБ-Б нысандары бойынша есептерге бюджеттің бір деңгейінен екіншісіне берілетін бюджеттік кредиттер, трансферттер сомасы енгізілмейді, сондай-ақ бағалау және кепілдік міндеттемелері, алынған қарыздар бойынша қаржылық міндеттемелер жөніндегі берешек, пайдаланылмаған демалыстар бойынша қызметкерлер алдындағы берешек және 1420 "Болашақ кезеңдердің шығыстары" шотында көрсетілетін болашақ кезеңдердің шығыстары енгізілмейді.

      Есептер кіші бағдарлама, бағдарлама, мемлекеттік мекеме, бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бойынша аралық қорытындыларды қамтуы тиіс.

      Ескерту. 26-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.11.2015 № 564 бұйрығымен.

       27. Осы Қағидалармен кредиторлық берешек туралы есептердің мынадай нысандары белгiленедi:

      КБ-Б (осы Қағидаларға 7-қосымша), онда қаржыландыру жоспарларын орындау процесінде пайда болған кредиторлық берешек көрсетіледі;

      КБ-Ө (осы Қағидаларға 8-қосымша), онда өзге қаражат есебінен, сондай-ақ жетіспеушіліктер мен талан-таражға салу нәтижесінде бюджет қаражаты есебінен пайда болған кредиторлық берешек көрсетіледі.

      Есептерге осы Қағидаларға тиісінше 16 және 17-қосымшаларға сәйкес кредиторлық берешектің пайда болу себептері туралы ақпарат қоса берiледi.

      28. КБ-Б нысаны бойынша кредиторлық берешек туралы есеп былайша толтырылады:

      1-бағанда бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды көрсетіледі;

      2-5-бағандарда функционалдық топ, бағдарлама, кіші бағдарлама, ерекшелік толтырылады.

      6-бағанда 1-5-бағандардағы кодтарға сәйкес келетін Бюджет кодексінің 26-бабы 4-тармағына сәйкес бекітілетін Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттiк сыныптамасына сәйкес бюджет шығыстары кодтарының атауы көрсетіледі.";

      7-бағанда ағымдағы қаржы жылына арналған бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қаржыландыру жоспары көрсетіледі;

      8-бағанда ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша өткен жылдардың кредиторлық берешегі көрсетіледі. 8-бағанда көрсетілетін кредиторлық берешек сомасы, қайта ұйымдастыру жағдайларын қоспағанда, ағымдағы қаржы жылының ішінде өзгермеуі тиіс;

      9-бағанда ағымдағы қаржы жылы берешектің бір бөлігін өтегеннен кейін өткен жылдардың кредиторлық берешегінің қалдығы көрсетіледі;

      10-бағанда ағымдағы қаржы жылы пайда болған кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі;

      11-бағанда есепті күнге қалыптасқан жалпы кредиторлық берешек көрсетіледі (9 және 10-бағандардың сомасы);

      12-бағанда төлеу мерзiмi әлі басталмаған мiндеттемелер бойынша берешек сомасы көрсетiледi;

      13-бағанда қуыну мерзiмi өткен кредиторлық берешек сомасы көрсетiледi (берешектің қуыну мерзімінің өтуі ҚР Азаматтық кодексіне сәйкес айқындалады);

      14-бағанда төлеу мерзімі басталмаған міндеттемелер бойынша берешек сомасын (12-баған) шегергендегі есепті күнге қалыптасқан берешектің сомасы көрсетіледі (11-баған);

      15-бағанда бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қаржыландырудың жылдық жоспарына кредиторлық берешек сомасының пайыздық қатынасы көрсетіледі.

      Ескерту. 28-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.11.2015 № 564 бұйрығымен.

       29. КБ-Ө нысаны бойынша кредиторлық берешек туралы есеп былайша толтырылады:

      1-5-бағандарда мыналар көрсетіледі:

      бюджет шығыстарының сыныптамасына сәйкес шығыстардың кодтары және тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатудан түсетін ақшаны жұмсау есебінен пайда болған берешекті көрсету үшін Ақылы қызметтер сыныптауышы;

      6-бағанда 1-5-бағандардағы кодтарға сәйкес келетін атаулар көрсетіледі;

      филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен түсетін ақшаны жұмсау есебінен қалыптасқан берешекті көрсету үшін 901 "Филантропиялық қызмет және (немесе) демеушілік қызмет және (немесе) меценаттық қызмет есебінен шығыстарға алынған ақша" коды;

      жетіспеушіліктер мен талан-таражға салу салдарынан қалыптасқан берешекті көрсету үшін 902 "Жетіспеушіліктер" коды;

      алдыңғы жолдарда көрсетілмеген өзге қаражат есебінен қалыптасқан берешекті (консулдық алымдар, қызметкерлер алған несиелер, сотталғандардың еңбекақысы және т.с.с.) көрсету үшін 903 "Өзгелер" коды;

      Келесі бағандарды толтыру КБ-Б нысаны бойынша есепті толтыру үшін осы Қағидалардың 28-тармағында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 29-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 19.01.2016 № 20 бұйрығымен.

       30. Осы Қағидаларда дебиторлық берешек туралы есептердің мынадай нысандары белгіленеді:

      ДБ-Б (осы Қағидаларға 9-қосымша), онда қаржыландыру жоспарларын орындау үдерісінде қалыптасқан дебиторлық берешек көрсетіледі;

      ДБ-Ө (осы Қағидаларға 10-қосымша), онда өзге қаражат есебінен, сондай-ақ жетіспеушіліктер мен талан-таражға салу салдарынан бюджет қаражаты есебінен қалыптасқан дебиторлық берешек көрсетіледі;

      Есептерге осы Қағидаларға тиісінше 18 және 17-қосымшаларға сәйкес дебиторлық берешектің пайда болу себептері туралы ақпарат қоса беріледі.

      31. ДБ-Б нысаны бойынша дебиторлық берешек туралы есеп былайша толтырылады:

      1-бағанда бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды көрсетіледі;

      2-5-бағандарда функционалдық топ, бағдарлама, кіші бағдарлама, ерекшелік толтырылады;

      6-бағанда 1-4-бағандардағы кодтарға сәйкес келетін Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасына сәйкес бюджет шығыстары кодтарының атауы көрсетіледі;

      7-бағанда ағымдағы қаржы жылына арналған бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қаржыландыру жоспары көрсетіледі;

      8-бағанда ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша өткен жылдардың дебиторлық берешегі көрсетіледі. Қайта ұйымдастыру жағдайларын қоспағанда, 8-бағанда көрсетілетін дебиторлық берешектің сомасы ағымдағы қаржы жылының ішінде өзгермеуі тиіс;

      9-бағанда ағымдағы қаржы жылында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті бюджеттің кірісіне аударылған өткен жылдардың дебиторлық берешегінің сомасы көрсетіледі;

      10-бағанда өзге негіздер (ағымдағы жылы алынған, сот шешімі немесе тағы басқалары бойынша есептен шығарылған тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) есебінен) бойынша өтелген өткен жылдардың дебиторлық берешегінің сомасы көрсетіледі;

      11-бағанда өткен жылғы дебиторлық берешектің ағымдағы қаржы жылында бір бөлігі өтелгеннен кейінгі қалдығы көрсетіледі;

      12-бағанда ағымдағы қаржы жылы пайда болған дебиторлық берешектің сомасы көрсетіледі;

      13-бағанда есепті күнге қалыптасқан жалпы дебиторлық берешек көрсетіледі (11 және 12-бағандардың сомасы);

      14-бағанда өнім берушілермен және мердігерлермен бюджет қаражаты есебінен тауарлар мен жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) сатып алуға жасалған шарттардың талаптарына сәйкес аванстық (алдын-ала) төлемдердің сомасы көрсетіледі;

      15-бағанда ағымдағы қаржы жылына арналған бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарына ағымдағы жыл берешегі сомасының пайыздық қатынасы көрсетіледі;

      16-бағанда қуыну мерзiмi өткен дебиторлық берешектiң сомасы көрсетiледi. Көрсетілген берешек активтерді, материалдық қорларды, ақшаны, есеп айырысулар мен мемлекеттік мекеме теңгерімінің басқа да баптарын түгендеу жүргізілгеннен және бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган белгілеген тәртіппен түгендеу актісі жасалғаннан кейін есепке енгізіледі. 14-бағанда көрсетілетін дебиторлық берешектің сомасы 13-бағанда көрсетілетін дебиторлық берешектің сомасына кіреді.

      32. ДБ-Ө нысаны бойынша дебиторлық берешек туралы есеп былайша толтырылады:

      1-5 бағандарда мыналар көрсетіледі:

      тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатудан түсетін ақшаны жұмсау есебінен қалыптасқан берешекті көрсету үшін бюджет шығыстарының сыныптамасына сәйкес шығыстардың және Ақылы қызметтер сыныптамасының кодтары;

      филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен түсетін ақшаны жұмсау есебінен қалыптасқан берешекті көрсету үшін 901 "Филантропиялық қызмет және (немесе) демеушілік қызмет және (немесе) меценаттық қызмет есебінен шығыстарға алынған ақша" коды;

      жетіспеушіліктер мен талан-таражға салу салдарынан, оның ішінде бюджет қаражаты есебінен пайда болған берешекті көрсету үшін 902 "Жетіспеушіліктер" коды;

      өзге қаражат есебінен қалыптасқан берешекті (консулдық алымдар, қызметкерлер алған несиелер, сотталғандардың еңбекақысы және өзгелер) көрсету үшін 903 "Өзгелер" коды.

      6-бағанда 1-5-бағандардағы кодтарға сәйкес атаулар көрсетіледі;

      7-бағанда ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша өткен жылдардың дебиторлық берешегi көрсетiледi. 7-бағанда көрсетілетін дебиторлық берешектiң сомасы қайта ұйымдастыру жағдайларын қоспағанда, ағымдағы қаржы жылының iшiнде өзгермеуi тиiс;

      8-бағанда ағымдағы қаржы жылында Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес тиiстi бюджеттiң кiрiсiне аударылған өткен жылдар дебиторлық берешегінің сомасы көрсетiледi;

      9-бағанда өзге негiздер (ағымдағы жылы алынған, сот шешiмi немесе тағы басқалары бойынша есептен шығарылған тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) есебiнен) бойынша өтелген өткен жылдар дебиторлық берешегінің сомасы көрсетiледi;

      10-бағанда өткен жылдардың дебиторлық берешегінiң ағымдағы қаржы жылында бiр бөлiгi өтелгеннен кейiнгi қалдығы көрсетiледi;

      11-бағанда ағымдағы қаржы жылы пайда болған дебиторлық берешектiң сомасы көрсетiледi;

      12-бағанда есептi күнге қалыптасқан дебиторлық берешектің жалпы сомасы көрсетiледi (10 және 11-бағандардың сомасы);

      13-бағанда өнім берушілермен және мердігерлермен тауарлар мен жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) сатып алуға жасалған шарттардың талаптарына сәйкес аванстық (алдын-ала) төлемдердің сомасы көрсетіледі;

      14-бағанда қуыну мерзiмi өткен дебиторлық берешектiң сомасы көрсетiледi. Көрсетілген берешек активтерді, материалдық қорларды, ақшаны, есеп айырысулар мен мемлекеттік мекеме теңгерімінің басқа да баптарын түгендеу жүргізілгеннен және түгендеу актісі жасалғаннан кейін есепке енгізіледі.

      Ескерту. 32-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 19.01.2016 № 20 бұйрығымен.

       33. "КБ-Б нысаны бойынша кредиторлық берешектің пайда болу себептері туралы ақпарат" нысаны былайша толтырылады:

      1-4-бағандарда бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің кодтары, бағдарлама, кіші бағдарлама, ерекшелік толтырылады;

      5-бағанда 1-4-бағандардағы кодтарға сәйкес келетін Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасына сәйкес бюджет шығыстары кодтарының атауы көрсетіледі;

      6-бағанда кредиторлық берешек сомасының барлығы көрсетіледі;

      7-бағанда төлеу мерзімі басталмаған міндеттемелер бойынша кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі;

      8-бағанда ғимараттарды, құрылыстарды, жолдарды салуға не реконструкциялауға, объектіні аяқтау жылы үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, жолдарды және басқа объектілерді күрделі жөндеуге байланысты жұмыстар бойынша шарттың жалпы сомасының бес пайызын ұстау бойынша қысқа мерзімді берешек көрсетіледі;

      9-бағанда жалақы, одан ұсталымдар мен аударымдар, стипендиялар, жұмыс берушілердің жарналары, жеке тұлғалардың трансферттері бойынша қысқа мерзімді берешек (төлеу мерзімі басталмаған) көрсетіледі;

      10-бағанда орындалған жұмыстар актілерін, аванстық есептерді және басқа да растау құжаттарын кеш беруге байланысты қысқа мерзімді берешек көрсетіледі;

      11-бағанда тауарларды (жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді) жеткізу бойынша өнім берушілердің шарт міндеттемелерін орындамауына байланысты қысқа мерзімді берешек көрсетіледі;

      12-бағанда салыстыру актілері бойынша анықталған қысқа мерзімді берешек көрсетіледі;

      13-бағанда тарифтердің көтерілуінен төлемдер жөніндегі жоспар бойынша қаражаттың жетіспеуіне байланысты пайда болған қысқа мерзімді берешек көрсетіледі;

      14-бағанда контингенттің, жоспардан тыс іссапарлардың ұлғаюынан төлемдер жөніндегі жоспар және басқалар бойынша қаражаттың жетіспеуіне байланысты пайда болған қысқа мерзімді берешек көрсетіледі;

      15-бағанда басқа бағандарға жатқызылмаған берешек көрсетіледі;

      16-бағанда 15-бағанда көрсетілген берешектің пайда болу себептері көрсетіледі.

      34. "КБ-Б нысаны бойынша дебиторлық берешектің пайда болу себептері туралы ақпарат" нысаны былайша толтырылады:

      1-4-бағандарда бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің, бюджет шығыстары функционалдық және экономикалық сыныптамаларының кодтары - бағдарлама, кіші бағдарлама, ерекшелік толтырылады;

      5-бағанда 1-4-бағандардағы кодтарға сәйкес келетін Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасына сәйкес бюджет шығыстары кодтарының атауы көрсетіледі;

      6-бағанда дебиторлық берешектің жалпы сомасы көрсетіледі;

      7-бағанда бюджет заңнамасымен регламенттелген бір жылдық шарттардың талаптары бойынша аванстық (алдын ала) төлем көрсетіледі;

      8-бағанда өтпелі (көп жылдық шарттар) бойынша өткен жылдардың берешегі, оның ішінде бюджет заңнамасымен регламенттелген аванстық (алдын ала) төлем көрсетіледі;

      9-бағанда өтпелі (көп жылдық шарттар) бойынша ағымдағы жылғы берешек, оның ішінде бюджет заңнамасымен регламенттелген аванстық (алдын ала) төлем көрсетіледі;

      10-бағанда есепке берілген өткен жылдардың сомасы көрсетіледі;

      11-бағанда есепке берілген ағымдағы жыл сомасы көрсетіледі;

      12-бағанда салыстыру актілеріне сәйкес артық төлем көрсетіледі;

      13-бағанда өнім берушілердің шарт міндеттемелерін орындамауына байланысты пайда болған өткен жылдардың берешегі көрсетіледі;

      14-бағанда өнім берушілердің шарт міндеттемелерін орындамауына байланысты пайда болған ағымдағы жыл берешегі көрсетіледі;

      15-бағанда берешекті өтеу бойынша сот шешімдерін орындамауға байланысты пайда болған өткен жылдардың берешегі көрсетіледі;

      16-бағанда берешекті өтеу бойынша сот шешімдерін орындамауға байланысты пайда болған ағымдағы жыл берешегі көрсетіледі;

      17-бағанда басқа бағандарға жатқызылмаған берешек көрсетіледі;

      18-бағанда 17-бағанда көрсетілген берешектің пайда болу себептері көрсетіледі.

      35. "КБ-Ө/ДБ-Ө нысаны бойынша берешектің пайда болу себептері туралы ақпарат" нысаны былайша толтырылады:

      1-4-бағандарда:

      тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатудан түсетін ақшаны жұмсау есебінен қалыптасқан берешекті көрсету үшін бюджет шығыстарының сыныптамасына сәйкес шығыстардың және Ақылы қызметтер сыныптамасының кодтары;

      филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен түсетін ақшаны жұмсау есебінен қалыптасқан берешекті көрсету үшін 901 "Филантропиялық қызмет және (немесе) демеушілік қызмет және (немесе) меценаттық қызмет есебінен шығыстарға алынған ақша" коды;

      жетіспеушіліктер мен талан-таражға салу салдарынан, оның ішінде бюджет қаражаты есебінен пайда болған берешекті көрсету үшін 902 "Жетіспеушіліктер" коды;

      өзге қаражат есебінен қалыптасқан берешекті (консулдық алымдар, қызметкерлер алған несиелер, сотталғандардың еңбекақысы және өзгелері) көрсету үшін 903 "Өзгелер" коды.

      5-бағанда 1-4-бағандардағы кодтарға сәйкес атаулар көрсетіледі;

      6-бағанда кредиторлық/дебиторлық берешектің сомасы көрсетіледі;

      7-бағанда кредиторлық/дебиторлық берешектің пайда болу себептері көрсетіледі.

      Ескерту. 35-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 19.01.2016 № 20 бұйрығымен.

       36. Кредиторлық және дебиторлық берешектер туралы есептерді мемлекеттік мекемелер, бюджеттік бағдарламалар әкімшілері және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар тоқсан сайын ұсынады.

      Кредиторлық және дебиторлық берешектер туралы есептерді 1 сәуірдегі және 1 қазандағы жағдай бойынша:

      республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ведомствоға – есептіден кейінгі айдың 15-і күнінен кешіктірмей;

      облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетті атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдары ведомствоға – есепті кезеңнен кейінгі айдың 20-сы күнінен кешіктірмей;

      ведомство республикалық және жергілікті (облыстық бюджеттердің, республикалық маңызы бар қала және астана бюджетінің кредиторлық және дебиторлық берешектері туралы жиынтық есептер) бюджеттердің кредиторлық және дебиторлық берешектері және өзге қаражаттың есебінен пайда болған кредиторлық және дебиторлық берешектер туралы есептерді бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның мемлекеттік бюджеттің атқарылуы туралы есепті қалыптастыруға жауапты құрылымдық бөлімшесіне - есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-і күнінен кешіктірмей ұсынады;

      бухгалтерлік теңгерімдердің деректерімен салыстырып тексерілген кредиторлық және дебиторлық берешектер туралы есептерді - 1 шілдедегі және 1 қаңтардағы жағдай бойынша:

      облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдары – есепті қаржы жылынан кейінгі 20 тамыздан кешіктірмей – есепті қаржы жылынан кейінгі 15 ақпанға дейін;

      ведомство - республикалық және жергілікті (облыстық бюджеттердің, республикалық маңызы бар қала және астана бюджетінің кредиторлық және дебиторлық берешектері туралы жиынтық есеп) бюджеттердің кредиторлық және дебиторлық берешектері және өзге қаражаттың есебінен пайда болған кредиторлық және дебиторлық берешектер туралы есептерді бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның мемлекеттік бюджеттің атқарылуы туралы есепті қалыптастыруға жауапты құрылымдық бөлімшесіне - есепті қаржы жылынан кейінгі 25 тамыздан кешіктірмей- есепті қаржы жылынан кейінгі 20 ақпанға дейін ұсынады.

      37. Мемлекеттік, республикалық және жергілікті (облыстық бюджеттердің, республикалық маңызы бар қала және астана бюджетінің кредиторлық және дебиторлық берешектері туралы жиынтық есептер) бюджеттердің кредиторлық және дебиторлық берешектері туралы есептерді және өзге қаражаттың есебінен пайда болған кредиторлық және дебиторлық берешектер туралы есептерді бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган тиісінше КБ-Б, ДБ-Б, КБ-Ө және ДБ-Ө нысандары бойынша жасайды.

      38. Мемлекеттік мекеме немесе бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері таратылған, қайта ұйымдастырылған кезде олардағы кредиторлық және дебиторлық берешек тарату теңгеріміне, беру актісіне немесе бөлу теңгеріміне сәйкес құқық мирасқорының кредиторлық/дебиторлық берешегі туралы есепте көрсетіледі.

      39. Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттiк сыныптамасы шығыстарының функционалдық немесе экономикалық сыныптамасының кодтары өзгерген жағдайда, бюджеттік есептілікте кредиторлық және дебиторлық берешек бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган бекiткен Қазақстан Республикасы Бiрыңғай бюджеттiк сыныптамасының шығыстары кодтарының өту кестесiне сәйкес шығыстардың жаңа кодтары бойынша көрсетiледi.

      40. Дебиторлық және (немесе) кредиторлық берешегі бар қолданыстағы бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) алып тастау берешекті толық өтегеннен (есептен шығарғаннан) не осы берешектің құқық мирасқоры болып анықталған бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламасына көшіргеннен кейін жүзеге асырылады.

5. Бюджеттің атқарылуы туралы есепті жасау және беру тәртібі
1 параграф. Бюджеттің атқарылуы туралы есепті қалыптастыру

      41. Бюджеттің атқарылуы туралы есепті бюджетті атқару жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органдар жасайды.

      42. Бюджеттің атқарылуы туралы есеп кассалық негізде жүзеге асырылатын есепті кезең үшін тиісті бюджеттің түсімдері мен шығыстары бойынша барлық операцияларды көрсетеді.

      43. Бюджеттің атқарылуы туралы есеп Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде анықталған бюджет құрылымы, бюджет түсiмдерi сыныптамасының, Қазақстан Республикасы Бірыңғай бюджеттік сыныптама бюджет шығыстарының функционалдық, экономикалық сыныптамасының кодтары бойынша қалыптастырылады және тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға немесе тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешіміне, Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы жергілікті атқарушы органның қаулысына немесе жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешіміне сәйкес жасалады.

      44. Мерзімділігі бойынша бюджеттің атқарылуы туралы есеп ай сайын және жыл қорытындысы бойынша жасалады. Бюджеттің атқарылуы туралы айлық (жылдық) есеп былайша қалыптастырылады.

      45. Бюджеттің түсімдерін қамтитын бюджеттің атқарылуы туралы есептің бөлімдері бюджет түсімдері сыныптамасының санаттары, сыныптары, кіші сыныптары және ерекшеліктері бойынша деректерді қамтиды.

      46. Бюджет шығыстарын қамтитын бюджеттің атқарылуы туралы есептің бөлімдері функционалдық топтар, функционалдық кіші топтар, бюджеттік бағдарламалар әкімшілері, бюджет шығыстары сыныптамасының бюджеттік бағдарламалары бойынша деректерді қамтиды.

      Бюджеттің шығыстарын қамтитын жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы есептің бөлімдері функционалдық топтар, функционалдық кіші топтар, бюджеттік бағдарламалар әкімшілері, бюджеттік бағдарламалар, бюджет шығыстары сыныптамасының кіші бағдарламалары бойынша деректерді қамтиды.

      47. Бюджеттің атқарылуы туралы есеп түсімдердің бөлімі, кіші бөлімі, санаты, сыныбы және кіші сыныбы бойынша, бюджет шығыстарының бөлімі, кіші бөлімі, функционалдық тобы, функционалдық кіші тобы, бюджеттік бағдарламалар әкімшісі, бюджеттік бағдарлама, кіші бағдарлама бойынша аралық қорытындыларды қамтиды.

2-параграф. Бюджеттердің атқарылуы туралы есептің құрылымы

      48. Бюджеттің атқарылуы туралы есеп мынадай бөлімдерді (кіші бөлімдерді) қамтиды:

      1) кiрiстер (I):

      салық түсiмдерi;

      салықтық емес түсiмдер;

      негiзгi капиталды сатудан түсетін түсiмдер;

      трансферттердiң түсiмдерi;

      2) шығындар (II);

      3) таза бюджеттiк кредит беру (IІІ):

      бюджеттiк кредиттер;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо (ІV):

      қаржы активтерін сатып алу;

      мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түскен түсiм;

      5) бюджет тапшылығы (профицитi) (V);

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттi пайдалану) (VI):

      қарыздардың түсуi;

      қарыздарды өтеу;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары;

      7) "Бюджет қаражатының қалдықтары" анықтамалық бөлiмi:

      қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары;

      есептi кезеңнiң соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары.

      49. I "Кiрiстер" бөлiмi бюджетке түсетiн түсiмдердi көрсетедi және бюджетке түсетiн түсiмдер сыныптамасының бастапқы төрт санаты бойынша бюджетке түсетiн түсiмдердi қамтитын мынадай төрт кiшi бөлiмнен тұрады: "Салық түсiмдерi", "Салықтық емес түсiмдер", "Негiзгi капиталды сатудан түскен түсiмдер", "Трансферттер түсiмдерi".

      50. II "Шығындар" бөлiмi қайтарымсыз негiзде жүзеге асырылатын бюджеттен төленетін төлемдердi көрсететiн шығыстардың функционалдық сыныптамасының 1-15 функционалдық топтарынан тұрады.

      51. III "Таза бюджеттiк кредит беру" бөлiмi "Бюджеттiк кредиттер" және "Бюджеттiк кредиттердi өтеу" кiшi бөлiмдерi арасындағы айырманы көрсетеді, онда тиісінше қайтарымды негiзде жүзеге асырылатын, бюджеттен төленетін төлемдер мен бұрын берiлген кредиттер бойынша борышты өтеу есебiне бюджетке түсетiн түсiмдер көрсетiледі.

      Таза бюджеттік кредит беру К = (bk - pk) формуласы бойынша анықталады мұнда

      К - таза бюджеттік кредит беру;

      bk - бюджеттік кредиттер;

      pk - бюджеттік кредиттерді өтеу.

      52. ІV "Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо" бөлiмi "Қаржы активтерiн сатып алу" және "Мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түскен түсiм" кiшi бөлiмдерi арасындағы айырманы көрсетедi, мұнда тиiсiнше қаржы активтерін сатып алуға арналған шығыстар мен мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан бюджетке түскен түсiмдер көрсетiледі.

      Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

      S = (nf – pf) формуласы бойынша айқындалады, мұндағы

      S - қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо;

      Nf - қаржы активтерін сатып алу;

      Pf - қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер.

      53. V "Бюджет тапшылығы (профицитi)" бөлiмi кірістер мен шығындар, таза бюджеттік кредит беру мен қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо арасындағы айырмаға тең бюджет тапшылығын (профицитiн) көрсетедi.

      Бюджет тапшылығы (профициті) Db(Pb) = D-Z-К-S формуласы бойынша анықталады, мұнда

      Db – бюджет тапшылығы;

      Pb – бюджеттің профициті;

      D - кірістер;

      Z - шығындар;

      К – таза бюджеттік кредит беру;

      S – қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо.

      Алынған көлемнің теріс белгісі бары бюджет тапшылығы, оң белгісі бары – профициті болып табылады.

      54. VI "Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттi пайдалану)" бөлiмi "Қарыздардың түсiмi", "Қарыздарды өтеу", "Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары" деген кiшi бөлiмдерден тұрады және қарыз алу мен бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары есебiнен бюджет тапшылығын жабуды қамтамасыз етудi немесе қарыздар бойынша негiзгi борышты өтеуге бюджет профицитiн, қарыз қаражатын, бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтарын жұмсауды көрсетедi.

      Тапшылықты қаржыландыру (профицитті пайдалану) мынадай формулалар бойынша анықталады:

      Fd (Fp) = N + O – R, мұнда

      Fd – бюджет тапшылығын қаржыландыру көлемі. Оң белгісі бар бюджет тапшылығын қаржыландыру мәні оның тапшылығының көлеміне сәйкес келеді;

      Fp – бюджеттің профицитін қаржыландыру көлемі. Теріс белгісі бар бюджет профицитін пайдалану мәні оның профицитінің көлеміне сәйкес келеді;

      N – алынған қарыздардың сомасы;

      O – бюджет қаражатының пайдаланылған қалдықтарының сомасы;

      R – қарыздар бойынша негізгі борышты өтеу сомасы.

      55. Бюджет қаражатының пайдаланылатын сомасы O = R - Db (Pb,) - N формуласы бойынша анықталады, мұнда

      R, Db, Pb, N осы Қағидалардың 53, 54-тармақтары формулаларының құрауыштарына сәйкес келеді.

      Тапшылықты жабуға (профицитті пайдалануға) бюджет қаражаты қалдықтарының пайдаланылатын сомасы оң белгімен, ал пайдаланылмайтыны – теріс белгімен есепке алынады.

      56. Тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шоттарында есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша пайдаланылмай қалған қаражат кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары болып табылады.

      Ескерту. 56-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.11.2015 № 564 бұйрығымен.

       57. Бюджет қаражатының еркін қалдықтары – бұл:

      1) алынған қарыздар бойынша негізгі борышқа қызмет көрсетуге және өтеуге;

      2) іске асыру мерзімі бір жылдан асатын бюджеттік даму бағдарламалары және дайындау және беру мерзімі бір қаржы жылынан асатын активтерді және басқа да тауарларды, көрсетілу мерзімі бір қаржы жылынан асатын қызметтерді сатып алуды көздейтін ағымдағы бюджеттік бағдарламалар бойынша өткен қаржы жылының қабылданған міндеттемелерінің төленбеген бөлігін қаржыландыруға;

      3) аяқталу мерзімі Бюджет кодесінің 157-бабы 1 және 2-тармақтарында және 159-бабының 1-1-тармағында көрсетілген бекітілген құжаттамаға сәйкес бюджеттік инвестицияларды іске асыру кезеңіне сәйкес келетін бюджеттік инвестицияларды одан әрі қаржыландыруға;

      4) республикалық немесе облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттердің өткен қаржы жылында пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) сомаларын қайтаруға;

      5) жалпы сипаттағы трансферттер көлемдері туралы заңда (облыстық мәслихаттың шешімінде) белгіленген ең төменгі көлемдерден төмен көлемде жергілікті бюджеттен шығыстардың жекелеген бағыттарын қаржыландырған жағдайда, белгіленген соманың төлемдер бойынша қаржыландырудың тиісті қаржы жылының соңындағы жиынтық жоспарының жылдық сомасынан асып түскен сомасы өткен қаржы жылының қорытындылары бойынша жергілікті атқарушы органдардың қайтаруға;

      6) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке нысаналы трансферт түрінде тартылған пайдаланылмаған қаражат бөлігін Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына қайтаруға;

      7) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына республикалық бюджетке тартылған кепілдік берілген трансферттің бір бөлігін қайтаруға бөлінгеннен кейін жыл басындағы бюджет қаражатының қалдығы.

      Ескерту. 57-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.11.2015 № 564 бұйрығымен.

       58. Қаржы жылының басына бюджет қаражатының қалдық сомасы есепке қолмен енгiзiледi, ағымдағы қаржы жылының басынан бастап және соңына дейін өзгерiссiз қалады және ол есептің анықтамалық бөлiмiнде "Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер" бағанында көрсетiледi.

      59. Қаржы жылының басында қалдық сомасы бар "Бюджет қаражатының пайдаланылған қалдық сомасы" жолы бойынша есепте көрсетiлетiн сома анықтамалық бөлiмде көрсетiлген есептi кезеңнiң соңындағы жағдай бойынша бюджет қаражаттары қалдықтарының сомасын құрауы қажет. Егер бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтарының сомасында терiс белгi болса, онда оның абсолюттiк шамасы қаржы жылының басына қалдық сомасымен жинақталады, егер оң белгi болса, онда ол қаржы жылының басына қалдық сомасынан алынады.

      Есепте "Бюджет қаражатының пайдаланылған қалдықтары" жолында көрсетілетін сома "Қаржы жылының басына бюджет қаражатының қалдықтары" жолы бойынша "Бюджет қаражатының қалдықтары" анықтамалық бөлімінде көрсетілетін сомадан аспауы тиіс.

      60. Есепті кезеңнің соңына бюджет қаражатының қалдықтары мынадай түрде анықталады:

      О k = О H – O, мұнда

      О K - есептi кезеңнiң соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары;

      О H - қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары;

      O - бюджет қаражатының пайдаланылған қалдықтарының сомасы.

      61. "Бюджет қаражатының қалдықтары" анықтамалық бөлімі қаржы жылының басына және есепті кезеңнің соңына қалған бюджет қаражатының қалдықтарын көрсетеді.

3-параграф. Бюджеттің атқарылуы туралы есептерді толтыру тәртібі

      62. Мына: республикалық, облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінiң атқарылуы туралы есептер - барлық алынған, оның ішінде басқа деңгейдегі бюджеттерден түскен түсімдерді және барлық жүргізілген шығыстарды, оның iшiнде жоғары тұрған бюджеттен түскен түсiмдер мен басқа да деңгейдегі бюджеттерге берiлген трансферттер есебiнен жүргізілген шығыстарды да қамтиды.

      63. Төмен тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган жоғары тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға ұсынатын жергiлiктi бюджеттің атқарылуы туралы айлық (жылдық) есеп осы Қағидалардың 15-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалады.

      Жергiлiктi бюджеттiң атқарылуы туралы айлық (жылдық) есепте:

      1-бағанда мыналардың:

      бюджет түсiмдерiнiң сыныптамасы - санаты, сыныбы, кіші сыныбы, ерекшелiгi;

      бюджет шығыстарының функционалдық және экономикалық сыныптамасы - функционалдық тобы, функционалдық кіші тобы, бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi, бюджеттік бағдарлама, кiшi бағдарлама, ерекшелiгi кодтары толтырылады;

      2-бағанда түсiмдер сыныптамасы, бюджет шығыстарының функционалдық және экономикалық сыныптамасы көрсеткiштерiнiң атауы көрсетiледi;

      3-бағанда мәслихат бекiткен есептi қаржы жылына арналған бюджет сомасы көрсетiледi;

      4-бағанда оның атқарылу барысында мәслихат қабылдаған өзгерiстер мен толықтыруларды ескере отырып, есептi қаржы жылына арналған нақтыланған бюджеттiң сомасы көрсетiледi;

      5-бағанда есептi қаржы жылына арналған түзетiлген бюджеттiң - мәслихатта нақтыланбаған жергiлiктi атқарушы органдар енгiзген өзгерiстер мен толықтырулар ескерiлген бекiтiлген немесе нақтыланған бюджеттiң сомасы көрсетiледi;

      6 және 7-бағандарда жыл басынан бастап өсу қорытындысымен есептi кезеңге арналған түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарының және мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының сомасы көрсетiледi. Түсiмдер бойынша 6-баған, шығыстар бойынша - 6 және 7-бағандар толтырылады, бұл ретте 6-бағанда бюджеттiк кiшi бағдарламалардың (қоса алғанда) деңгейiне дейiнгі төлемдер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды қаржыландырудың жиынтық жоспарының сомасы көрсетiледi;

      8-бағанда қабылданған міндеттемелердің сомасы көрсетіледі;

      9-бағанда төленбеген міндеттемелердің сомасы көрсетіледі;

      10-бағанда жыл басынан бастап өсу қорытындысымен есептi кезеңде бюджет түсімдерінің атқарылу және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер сомасы көрсетiледi;

      11-бағанда есептi кезеңге бюджеттiң түсiмдерi мен қаржыландырудың жиынтық жоспарының сомасына есептi кезеңде бюджет түсімдерінің атқарылу және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер сомасының пайыздық қатынасы көрсетiледi.

      12-бағанда есептi қаржы жылында атқарылған (бекiтiлген, нақтыланған, түзетiлген) бюджеттiң сомасына есептi кезеңде бюджет түсімдерінің атқарылу және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер сомасының пайыздық қатынасы көрсетiледi.

      64. Республикалық бюджеттiң бір айдағы (жылдағы) түсімдері мен шығыстары туралы деректерді ведомство осы Қағидаларға 17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасайды.

      Республикалық бюджеттiң бір айдағы түсімдері мен шығыстары туралы деректерде:

      1-бағанда мыналардың:

      бюджет түсiмдерiнiң сыныптамасы - санаты, сыныбы, кіші сыныбы, ерекшелiгi;

      бюджет шығыстарының функционалдық және экономикалы сыныптамалары - функционалдық тобы, функционалдық кiшi тобы, бюджеттік бағдарлама әкімшісі, бюджет бағдарламасы, кiшi бағдарламасы, ерекшелiгi кодтары толтырылады;

      2-бағанда түсiмдер сыныптамасы мен бюджет шығыстарының функционалдық және экономикалық сыныптамалары көрсеткiштерiнiң атауы көрсетiледi;

      3-бағанда Қазақстан Республикасының Парламентi бекiткен есептi қаржы жылына арналған бюджеттiң сомасы көрсетiледi;

      4-бағанда оның орындалу барысында Қазақстан Республикасының Парламентi қабылдаған өзгерiстер мен толықтыруларды ескере отырып, есептi қаржы жылына арналған нақтыланған бюджеттiң сомасы көрсетiледi;

      5-бағанда есептi қаржы жылына арналған түзетiлген бюджеттiң - Қазақстан Республикасының Парламентiнде нақтыланбаған Қазақстан Республикасының Үкiметi енгiзген өзгерiстер мен толықтырулар ескерiлген бекiтiлген немесе нақтыланған бюджеттiң сомасы көрсетiледi;

      6 және 7-бағандарда жыл басынан бастап өсу қорытындысымен есептi кезеңге түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарының және мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының сомасы көрсетiледi. Түсiмдер бойынша 6-баған, шығыстар бойынша - 6 және 7-бағандар толтырылады, бұл ретте 6-бағанда бюджеттiк кiшi бағдарламалардың (қоса алғанда) деңгейiне дейiнгі төлемдер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды қаржыландырудың жиынтық жоспарының сомасы көрсетiледi;

      8-бағанда қабылданған міндеттемелердің сомасы көрсетiледi;

      9-бағанда төленбеген міндеттемелердің сомасы көрсетіледі;

      10 -бағанда жыл басынан бастап өсу қорытындысымен есептi кезеңде бюджет түсімдерінің атқарылу және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер сомасы көрсетiледi.

      65. Шоғырландырылған бюджет – өз араларында өзара өтелетін операциялар ескерілмей, республикалық бюджетті, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерін, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының түсімдері мен шығыстарын біріктіретін мемлекеттің орталықтандырылған ақша қоры шоғырландырылған бюджет болып табылады.

      Шоғырландырылған бюджеттің атқарылуы туралы айлық (жылдық) есеп осы Қағидаларға 13-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалады.

      Шоғырландырылған бюджеттің атқарылуы туралы айлық (жылдық) есепте:

      1-бағанда мыналардың:

      бюджет түсімдерінің сыныптамасы - санатының;

      шығыстардың функционалдық сыныптамасы - функционалдық тобының кодтары толтырылады;

      2-бағанда бюджет түсімдерінің сыныптамасы, шығыстарының функционалдық сыныптамасы көрсеткіштерінің атауы көрсетіледі;

      3-бағанда есепті қаржы жылына арналған бекітілген (түзетілген) бюджеттің сомасы көрсетіледі;

      4-бағанда жыл басынан бастап өсу қорытындысымен есептi кезеңде бюджет түсімдерінің атқарылу және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер сомасы көрсетiледi;

      5-бағанда есептi қаржы жылында атқарылған (бекiтiлген, түзетiлген) бюджеттiң сомасына есептi кезеңде бюджет түсімдерінің атқарылу және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер сомасының пайыздық қатынасы көрсетiледi.

4 параграф. Бюджеттердiң атқарылуы туралы есептерде жоғары тұрған бюджеттен алынған және жоғары тұрған бюджетке
берілген трансферттердiң көрсетiлу тәртiбi

      66. Республикалық бюджеттiң, облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала бюджетiнiң, астана, аудан бюджетiнiң (облыстық маңызы бар қаланың) атқарылуы туралы есептердi жасау кезiнде трансферттер бойынша есеп айырысулар ашық түрде ескерiледi.

      67. Жоғары тұрған бюджеттiң атқарылуы туралы есептi жасау кезiнде - төмен тұрған бюджеттерге бөлiнген трансферттер "Шығындар" бөлiмiнде, ал төмен тұрған бюджеттен алынған трансферттер – "Кiрiстер" бөлiмiнде "Трансферттердiң түсiмi" бөлiмiнде ескерiледi.

      68. Төмен тұрған бюджеттiң атқарылуы туралы есепте жоғары тұрған бюджеттен алынған трансферттер "Кiрiстер" бөлiмiнде "Трансферттердiң түсiмi" бөлiмiнде, ал жоғары тұрған бюджетке берiлген – "Шығындар" бөлiмiнде көрсетiледi.

      69. Облыс бюджетiнiң атқарылуы туралы есептi жасау кезiнде трансферттер бойынша облыстық бюджет және аудандар (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерiнiң арасындағы есеп айырысулар есепке енгiзiлмейдi.

      70. Мемлекеттiк бюджеттiң атқарылуы туралы есептi жасау кезiнде трансферттер бойынша республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттерi арасындағы есеп айырысулар оған енгiзiлмейдi.

      71. Мемлекеттiк бюджеттiң, шоғырландырылған бюджеттің, облыс бюджетiнiң атқарылуы туралы есептерден жоғарыда аталған сомаларды алып тастау оларды екi рет есепке алуды болдырмау мақсатында: кiрiстерде - жоғары тұрған бюджетте түсiм көзi бойынша және жоғары тұрған бюджетте

      және шығыстарда алынған трансферттер ретiнде - жоғары тұрған бюджеттен бөлiнген трансферттер ретiнде және олардың есебiнен жүргiзiлген төмен тұрған бюджеттiң шығыстары ретiнде жүргiзiледi.

5 параграф. Бюджеттердiң атқарылуы туралы есептерде жоғары тұрған бюджеттен алынған бюджет кредиттерiнiң көрсетiлу тәртiбi

      72. Төмен тұрған бюджет үшiн бюджеттiк кредиттер бюджет тапшылығын қаржыландыру көзi болып табылады және төмен тұрған бюджеттiң атқарылуы туралы есепте "Бюджет тапшылығын (профициттi пайдалану) қаржыландыру" бөлiмiнде "Қарыздардың түсуi" кіші бөлімінде, жоғары тұрған бюджеттiң есебiнде "Таза бюджеттiк кредит беру" бөлiмiнiң "Бюджеттiк кредиттер" кіші бөлімінде көрсетiледi.

      Осыған байланысты, жоғары тұрған бюджеттен алынатын бюджеттiк кредит төмен тұрған бюджетке жоғары тұрған бюджеттiң өз кiрiсі есебiнен бөлiнедi және жоғары тұрған бюджеттiң атқарылуы туралы есепте бiр рет кiрiстер түсiмдерiнiң көзi бойынша ескерiлген болатын, ал алынған кредиттi жұмсау төмен тұрған бюджеттiң атқарылуы туралы есепте шығыстардың бағытына байланысты функционалдық топтар бойынша есепке алынады, мемлекеттiк бюджеттiң немесе облыс бюджетiнiң атқарылуы туралы есепте бюджеттiк кредиттердi беру есепке алынбайды. Осыған ұқсас жоғары тұрған бюджетке төмен тұрған бюджеттiң бюджет кредиттерiн өтеуi есепке алынбайды.

      73. Жоғары тұрған бюджеттен алынған кредиттер бойынша сыйақы төмен тұрған бюджеттiң меншiктi түсiмдерi есебiнен төленедi және жоғары тұрған бюджетке салықтық емес түсiмдер болып табылады, олар қосалқы шоттан жалтару үшiн мемлекеттiк бюджеттiң және облыс бюджетiнiң атқарылуы туралы есептi қалыптастыру кезiнде алып тасталады.

      74. Қарыз қаражаты есебiнен жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке кредиттердi бөлу кезiнде оған қызмет көрсетуге арналған шығыстар сомасы сондай-ақ мемлекеттiк бюджеттiң және облыс бюджетiнiң атқарылуы туралы есептi қалыптастыру кезiнде алып тастауға жатады.

6 параграф. Бюджеттердiң атқарылуы туралы есептерде бөлiнетiн
бюджеттiк бағдарламалардың көрсетiлу тәртiбi

      75. Бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламалар бюджетте бюджеттiк бағдарламалардың бiр әкiмшiсi бойынша бекiтiледi және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен немесе бюджеттiк бағдарламалардың әртүрлi әкiмшiлерi арасында жергiлiктi атқарушы органның нормативтiк құқықтық актiсiмен бөлiнедi.

      76. Бюджеттiң атқарылуы туралы есепте бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламалардың есебiнен шығатын шығыстар, олар бөлiнген сол бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi шығыстарының құрамында есепке алынады.

7 параграф. Мемлекеттiк, шоғырландырылған бюджеттердiң, облыс бюджетiнiң атқарылуы туралы есептердi жасау тәртiбi

      77. Мемлекеттiк бюджеттiң атқарылуы туралы есептің жасалуы республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуы туралы есептердiң негiзiнде, ал облыс бюджетiнiң атқарылуы туралы есептiң жасалуы олардың арасындағы өзара өтелетiн операцияларды есепке алмастан, облыстық бюджеттiң, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерiнiң атқарылуы туралы есептердiң негiзiнде жүргiзiледi.

      Шоғырландырылған бюджеттің атқарылуы туралы есепті жасау мына:

      1) республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есептің;

      2) облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттерінің атқарылуы туралы есептердің негізінде құрылымдық бөлімшенің өзі қалыптастырған жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы (облыстар, республикалық маңызы бар қала мен астана бойынша жиынтық) есептің;

      3) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсімдері және оның пайдаланылуы туралы есептің негізінде жүргізіледі.

      Өзара өтелетін операцияларға қосарланған есепті болғызбау мақсатында бюджеттің бір деңгейінен басқасына берілетін, трансферттер, бюджеттік кредиттер және басқа да ақша сомаларын алып тастаумен байланысты, мемлекеттік бюджетті, сондай-ақ олардың атқарылуы туралы есептерді қалыптастыру кезінде жүзеге асырылатын операциялар жатады.

      78. Бюджетаралық қатынастар трансферттермен және бюджеттiк кредиттермен реттеледi, мемлекеттiк бюджеттiң және облыс бюджетiнiң атқарылуы туралы есептердi жасау кезiнде олар бойынша қосарлы шотты алып тастау мақсатында олар республикалық және жергiлiктi бюджеттердi,

      облыстық және аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттердi арифметикалық қосу жолымен алынған сомадан алып тастауға жатады.

      79. Мемлекеттiк, шоғырландырылған бюджеттердің, облыс бюджетiнiң атқарылуы туралы есеп осы Қағидаларға 20-қосымшаға сәйкес қалыптастырылады:

      бұл ретте, 4-бағандағы "Шығару сомасы":

      І "Кірістер" бөлімі бойынша жиыны:

      кiрiстердiң 2-санаты бойынша (1,0 млрд. теңге) – бұл төмен тұрған бюджеттерге берiлген кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер) сомасы және кiрiстердiң 4-санаты бойынша (230,0 млрд. теңге = 20,0 млрд. теңге + 210,0 млрд. теңге – бұл бюджеттiк алып қоюлар ретiнде жоғары тұрған бюджет алған трансферттердiң және төмен тұрған бюджет жоғары тұрған бюджеттен субвенциялар, нысаналы ағымдағы трансферттер мен нысаналы даму трансферттері (жоғары тұрған бюджеттiң резервiнен алынған трансферттердi қоса алғанда) нысанында алған трансферттердiң сомасы) сомадан тұрады.

      II "Шығындар" бөлiмi бойынша жиыны:

      жоғары тұрған бюджет төмен тұрған бюджетке берген трансферттердің (90,0 млрд. теңге - субвенциялар, 80,0 млрд. теңге – нысаналы ағымдағы және нысаналы даму трансферттері),жоғары тұрған бюджетке төмен тұрған бюджеттен берiлген трансферттердің (60,0 млрд. теңге - бюджеттiк алымдар) және үкiметтiк борышқа қызмет көрсету жөнiндегi шығындардың (1,0 млрд. теңге) сомасынан тұрады.

      IІІ "Таза бюджеттiк кредит беру" бөлiмi:

      "Бюджеттiк кредиттер" кіші бөлімі бойынша жиын жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке бөлінген кредиттердiң сомаларынан тұрады.

      Қаралатын мысалда жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке бюджеттiк инвестициялық жобаларды iске асыруға (40,0 млрд.теңге) және төмен тұрған бюджеттердегі қолма-қол ақша тапшылығын жабуға (1,0 млрд.теңге) бөлiнген кредиттер сомасы орын алады. Егер жоғары тұрған бюджеттiң резервi төмен тұрған бюджеттерде қолма-қол ақша тапшылығын жабуға бөлiнбеген болса, онда мемлекеттiк, шоғырландырылған бюджеттердiң, облыс бюджетiнiң атқарылуы туралы есептi қалыптастыру кезiнде оның сомасы алынып тасталмайды.

      Қаралатын мысалда "Кредиттердi өтеу" кіші бөлімінің жиыны сома төмен тұрған бюджет жоғары тұрған бюджеттен қолма-қол ақша тапшылығын жабуға алған кредиттi төмен тұрған бюджеттің толық өтеген сомасымен берiлген.Егер осы резерв мемлекеттiк, шоғырландырылған бюджеттердiң, облыс бюджетiнiң атқарылуы туралы есептi қалыптастыру күнiне бөлiнбесе немесе iшiнара бөлiнген болса, онда алып тастау үшiн сома не болмайды не резервтiң төмен тұрған бюджетке бөлiнген және олардың өтеуіне жататын бөлiгiнен тұратын болады.

      VI "Бюджет тапшылығын (қаржыландыру)" бөлiмi бойынша: қаралатын мысалда "Қарыздардың түсiмi" жолы бойынша сома жоғары тұрған бюджеттен алынған кредиттердiң сомасына тең, ал "Қарыздарды өтеу" жолының сомасы төмен тұрған бюджеттiң кредиттердi өтеу сомасына тең. Қаралатын мысалда ағымдағы қаржы жылында өтелуге жататын төмен тұрған бюджет алған сомасы 1,0 млрд. теңге кредит өтелуге жатады. Ағымдағы қаржы жылы төмен тұрған бюджет алған 40,0 млрд.теңге сомасындағы кредит, айталық, 2 жылдан кейiн өтелуге жатады, осыған байланысты ағымдағы қаржы жылы төмен тұрған бюджет оны өтеу бойынша шығыстарды көтермейді.

      8 "Шығару сомасы" бағанында:

      І "Кірістер" бөлімі бойынша жиын:

      ҚР Ұлттық қорынан республикалық бюджетке келіп түскен трансферттер сомасынан тұрады.

      II "Шығындар" бөлiмi бойынша жиын:

      ҚР Ұлттық қорынан республикалық бюджетке берілген трансферттердiң сомасынан тұрады.

      80. Шоғырландырылған бюджеттің атқарылуы туралы есеп өзіне мынадай бөлімдерді (кіші бөлімдерді) қамтиды:

      1) кiрiстер (I):

      салық түсiмдерi;

      салықтық емес түсiмдер;

      негiзгi капиталды сатудан түскен түсiмдер;

      2) ҚР Ұлттық қорын басқарудан түскен инвестициялық кірістер (II);

      3) шығындар (IІІ):

      4) Қорды басқарумен және жыл сайынғы сыртқы аудитті жүргізумен байланысты шығыстарды жабу;

      5) таза бюджеттік кредит беру (ІV):

      бюджеттік кредиттер;

      бюджеттік кредиттерді өтеу;

      6) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо (V);

      қаржы активтерін сатып алу;

      мемлекеттiң қаржы активтерін сатудан түскен түсiм;

      7) бюджет тапшылығы (профицитi) (VI):

      8) бюджет тапшылығын (профициттi пайдалану) қаржыландыру (VII):

      қарыздардың түсуі;

      қарыздарды өтеу;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары;

      9) "Бюджет қаражатының қалдықтары" анықтамалық бөлім:

      жыл басындағы бюджет қаражатының қалдықтары;

      жыл соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары;

      Бюджет тапшылығы (профициті) мына формула:

      Db(Pb) = D+Id-Z-Pr-K-S бойынша анықталады, мұндағы

      Id - ҚР Ұлттық қорын басқарудан түскен инвестициялық кірістер,

      Pr - Қорды басқарумен және жыл сайынғы сыртқы аудитті жүргізумен байланысты шығыстарды жабу.

      Алынған көлемнің теріс белгісі бары бюджет тапшылығы, оң белгісі бары – профициті болып табылады.

8 параграф. Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдардың
бюджеттердің атқарылуы туралы есептердi ұсыну тәртiбi

      81. Әрбір деңгейдегі жергілікті бюджет көрсеткіштерінің атқарылуы туралы есепті айдағы (жылдағы) деректерді ведомствоның аумақтық бөлімшесі осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен және осы Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес және 1-27-нысан бойынша жасайды.

      82. Ведомствоның аумақтық бөлімшесі бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органға:

      1) есепті айдағы жергілікті бюджет көрсеткіштерінің атқарылуы туралы деректер – бюджет түсімдерін санаттары, сыныптары, қосымша сыныптары мен бюджет түсімдерін жіктеу ерекшелігі бойынша және бюджет шығыстарын функционалдық топтары, функционалдық кіші топтары, бюджеттік бағдарламалар әкімшілері, бағдарламалар, кіші бағдарламалар бойынша толық көлемде электрондық деректер базасы түрінде есептіден кейінгі айдың екінші жұмыс күнінен кешіктірмей;

      2) есепті жылғы жергілікті бюджет көрсеткіштерінің атқарылуы туралы деректер санаттар, сыныптар, кiшi сыныптар және бюджет түсiмдерi сыныптарының ерекшелiктерi, бюджеттiк бағдарламалар, бағдарламалар, кiшi бағдарламалар әкiмшiлерi және бюджет шығыстары сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша бюджет түсiмдерiн және функционалдық топтар, функционалдық кiшi топтар бойынша бюджет шығыстарын көрсете отырып электрондық дерекқор түрiнде есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 10 қаңтарынан кешіктірмей ұсынады.

      Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган өз билігіндегі есеп көрсеткіштерін жергілікті бюджет көрсеткіштерінің атқарылуы туралы ұсынылған деректермен салыстырып тексеру жүргізеді.

      Бұл ретте осы Қағидалардың 22-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бюджет қаражаты түсімдерінің, шығыстарының және қалдықтарының сомасын салыстыру актісі жасалады. Содан кейін алшақтық себептерін анықтау және оларды жою бойынша бірлескен жұмыс жүргізіледі.

      Ескерту. 82-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.11.2015 № 564 бұйрығымен.

       83. 1-27-нысан бойынша деректерге осы Қағидаларға 23-қосымшаға сәйкес өзара өтелетін операциялар жөніндегі деректер қоса беріледі.

      Бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган өз билігіндегі есеп көрсеткіштерін жергілікті бюджет көрсеткіштерінің атқарылуы туралы ұсынылған деректермен салыстырып тексеру жүргізеді.

      Бұл ретте, ай сайын, есептіден кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей және есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 12 қаңтарынан кешіктірмей осы Қағидаларға 22-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есепті деректерді салыстыру актісі жасалады.

      Осыдан кейін алшақтық себептерін анықтау және оларды келесі есепті кезеңде жою бойынша бірлескен жұмыс жүргізіледі.

      84. Төмен тұрған деңгейдегі бюджеттiң атқарылуы туралы есепті оның атқарылуы жөніндегі уәкілетті орган жоғары тұрған деңгейдегі бюджеттi атқару жөніндегі уәкілетті органға қағаз жеткізгіште және бюджеттiң түсiмдерi мен шығыстары туралы электрондық дерекқор түрiнде (бұдан әрi- электрондық дерекқор) бередi.

      85. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкілетті органдары бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға мыналарды:

      1) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетiнiң атқарылуы туралы айлық есептi – толық көлемде есептiден кейiнгi айдың 12-күнiнен кешiктiрмей АЖ арқылы, онда жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы есептің бюджетке түсетін түсімдерді қамтитын бөлімі бюджет түсімдері сыныптамасының санаттарын, сыныптарын, кіші сыныптарын және ерекшелігін, ал есептің бюджет шығыстарын қамтитын бөлімі бюджет шығыстары сыныптамасының функционалдық топтарын, функционалдық кіші топтарын, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерін, бағдарламаларды, кіші бағдарламаларды және ерекшеліктерін қамтуы тиіс, оны кейiннен осы Қағидалардың 45 және 46-тармақтарына сәйкес қалыптасқан ЭҚАБЖ арқылы растай отырып, есептіден кейінгі айдың аяғына дейiн;

      2) облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң атқарылуы туралы жылдық есепті - толық көлемде АЖ арқылы есептіден кейінгі жылдың 1 ақпанынан кешіктірмей, онда жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы есептің бюджетке түсетін түсімдерді қамтитын бөлімі бюджет түсімдері сыныптамасының санаттарын, сыныптарын, кіші сыныптарын және ерекшелігін, ал есептің бюджет шығыстарын қамтитын бөлімі бюджет шығыстары сыныптамасының функционалдық топтарын, функционалдық кіші топтарын, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерін, бағдарламаларды, кіші бағдарламаларды және ерекшеліктерін қамтуы тиіс, ал осы Қағидалардың 45 және 46-тармақтарына сәйкес қағаз жеткізгіште есептiден кейінгі жылдың 10 наурызына дейін ұсынады.

      Есепте бюджет түсімдері мен шығыстары теңгерімделмеген, шығыстардың функционалдық және экономикалық сыныптамаларының арасында алшақтық болған жағдайда, олардың пайда болу себептері көрсетіле отырып, АЖ арқылы ұсынылатын түсіндірме жазба жасалады.

      Бұл ретте бюджет шығыстарын қамтитын жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы есептің бөлімдерінде бюджет шығыстарын жіктеу ерекшеліктері жөніндегі деректер мына бағандар бойынша қамтылуы тиіс:

      "Есепті қаржы жылына арналған, түзетілген бюджет";

      "Төлемдер бойынша ағымдағы жылға арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары";

      "Міндеттемелер бойынша ағымдағы жылға арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары";

      "Қабылданған міндеттемелер";

      "Бюджет түсімдерінің атқарылуы және бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер".

      Көрсетілген бағандар бойынша ерекшеліктер деңгейіне дейінгі есепті деректер 1-27-нысан бойынша ведомствоның аумақтық бөлімшелері ұсынған деректерге негізделеді.

      Қалған бағандар бойынша деректер кіші бағдарламалар деңгейіне дейін ұсынылады.

      Тоқсан сайын, облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң атқарылуы туралы есепке қол жеткізілген нәтижелерді көрсете отырып, бюджет түсімдері мен шығыстары бойынша іс жүзінде қалыптасқан соманы түсіндіре отырып, түсіндірме жазба қоса беріледі.

      Ескерту. 85-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 28.04.2016 № 209 (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

       86. Бюджеттi атқару жөніндегі облыстың жергiлiктi атқарушы органына ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетiнiң атқарылуы туралы айлық (жылдық) есептi ұсыну мерзiмi соңынан белгiленедi.

      87. Ведомство мемлекеттiк бюджеттiң атқарылуы туралы есептi қалыптастыру үшiн жауапты бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның құрылымдық бөлiмшесiне мыналарды:

      1) есептi айдағы республикалық бюджет көрсеткiштерiнiң атқарылуы туралы айлық есеп деректерiн, сыртқы қарыздар есебiнен есептi кезеңнiң соңғы

      айының кассалық операцияларын есепке алмастан - есептiден кейiнгi айдың 3-інен кешiктiрмей; сыртқы қарыздар есебiнен есептi кезеңнiң соңғы айының кассалық операцияларын ескере отырып - есептiден кейiнгi айдың 10-ынан кешiктiрмей, осы қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес.

      Есепті қаржы жылынан кейінгі келесі жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша сыртқы қарыздар есебiнен есептi кезеңнiң соңғы айының кассалық операцияларын ескере отырып, республикалық бюджет көрсеткiштерiнiң атқарылуы туралы деректер Қазақстан Республикасы Үкіметінің республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есебіне материалдарды талдау және дайындау үшін пайдаланылады.

      2) ведомствоның аумақтық бөлімшелерінің есептерінің және республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік есептілік деректерімен салыстырылған есептi жылдағы республикалық бюджет көрсеткiштерiнiң атқарылуы туралы деректерді - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейiн, осы қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес ұсынады.

      88. Жергілікті бюджеттер бойынша бюджеттік даму бағдарламаларының атқарылуы туралы айлық (жылдық) есепті бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар, инвестициялық жобалар, концессиялық жобаларды бірлесе қаржыландыру, заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға және ұлғайтуға берілген инвестициялар бойынша, сондай-ақ өзінің мазмұны бойынша бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға, концессиялық жобаларды бірлесе қаржыландыруға және "Басқалар" деген бөлімде көрсетілетін заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және ұлғайтуға бағытталған бюджеттік бағдарламаларға жатпайтын бюджеттік даму бағдарламалары бойынша қорытынды деректерді көрсете отырып, осы Қағидаларға 24-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қалыптастырады.

      Жергілікті (жиынтық) бюджеттер бойынша бюджеттік даму бағдарламаларының атқарылуы туралы айлық (жылдық) есепті бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның мемлекеттік бюджеттің атқарылуы туралы есепті қалыптастыру үшін жауапты құрылымдық бөлімшесі жергілікті бюджеттер бойынша бюджеттік даму бағдарламаларының атқарылуы туралы есептердің негізінде қалыптастырады.

      Басым республикалық бюджеттік инвестициялардың атқарылуы туралы айлық (жылдық) есепті бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның мемлекеттік бюджеттің атқарылуы туралы есепті қалыптастыру үшін жауапты құрылымдық бөлімшесі, осы Қағидаларға 25-қосымшаға сәйкес нысан бойынша республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына қоса берілетін Басым республикалық бюджеттік инвестициялардың тізбесіне сәйкес қалыптастырады.

      Кейінге қалдыру шартымен республикалық бюджет жобасына енгізілген, ерекше маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған басым республикалық бюджеттік инвестициялардың атқарылуы туралы айлық (жылдық) есепті бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның мемлекеттік бюджеттің атқарылуы туралы есепті қалыптастыру үшін жауапты құрылымдық бөлімшесі, осы Қағидаларға 20-қосымшаға сәйкес нысан бойынша республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына қоса берілетін Кейінге қалдыру шартымен республикалық бюджет жобасына енгізілген, ерекше маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған басым республикалық бюджеттік инвестициялардың тізбесіне сәйкес қалыптастырады.

      89. Республикалық бюджеттiң атқарылуы туралы айлық есептi бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнің өкiмiмен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Премьер-Министрiне ақпараттық материалдарды ұсыну кестесіне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметіне мемлекеттiк және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуы туралы есептiден кейiнгi айдың 15-інен – есептіден кейінгі айдың 20-сынан кешіктірмей ұсынады.

      Республикалық бюджеттiң атқарылуы туралы айлық есеп, есептiден кейiнгi айдың 15-iнде Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетi мен мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға да, мемлекеттiк және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуы туралы айлық есеп есептiден кейiнгi айдың 20-сында - мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынылады.

      90. Мемлекеттiк және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуы туралы жылдық есептi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының Үкiметiне, Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгiне, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға өткен қаржы жылына арналған республикалық бюджеттiң атқарылуы туралы Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетiнiң есептерiн Қазақстан Республикасының Парламентi бекiткеннен кейiн он жұмыс күнiнiң iшiнде ұсынады.

      91. Мемлекеттік, республикалық және жергiлiктi бюджеттердің атқарылуы туралы (облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бөлінісінде жиынтық) айлық (жылдық) есептерді, кейінге қалдыру шартымен республикалық бюджет жобасына енгізілген, ерекше маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған басым республикалық бюджеттік инвестициялардың атқарылуы туралы есептерді, жергілікті (жиынтық) бюджеттер бойынша бюджеттік даму бағдарламаларының атқарылуы туралы есептерді бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган осы Қағидаларға 21, 24, 25 және 26-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша электрондық түрде ілеспе хатпен тиісті мемлекеттік органдарға жібереді.

      Мемлекеттік, республикалық және жергiлiктi бюджеттердің атқарылуы туралы есептердің (облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерінің атқарылуы туралы жиынтық есептің) бюджет түсімдерін қамтитын бөлімдері бюджет түсімдері сыныптамасының санаттары, сыныптары, кіші сыныптары мен ерекшеліктері жөніндегі деректерді қамтуы тиіс.

      Есептердің бюджет шығыстарын қамтитын бөлімдері бюджет шығыстары сыныптамасының функционалдық топтары, функционалдық кіші топтары, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, бюджеттік бағдарламалар мен кіші бағдарламалар жөніндегі деректерді қамтуы тиіс.

      92. Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерінiң атқарылуы туралы есептерді бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган тиісті мемлекеттік органдарға біріктірілген нысанда жібереді,онда облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерінiң атқарылуы туралы есептердің бюджет түсімдерін қамтитын бөлімдері бюджет түсімдері сыныптамасының санаттарын қамтуы тиіс, ал бюджет шығыстарын қамтитын бөлімдері бюджет шығыстары сыныптамасының функционалдық топтарын қамтуы тиіс.

      93. Мемлекеттік, республикалық, жергiлiктi бюджеттердің, облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерінің атқарылуы туралы айлық (жылдық) есептер (облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерінің атқарылуы туралы жиынтық есеп) электрондық түрде, осы Қағидаларға 48-тармаққа сәйкес бюджет құрылымы бойынша бюджет түсімдері сыныптамасының санаттары, сыныптары, кіші сыныптары мен ерекшеліктері бойынша бюджет түсімдерін және бюджет шығыстары сыныптамасының функционалдық топтары, функционалдық кіші топтары, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, бағдарламалар, кіші бағдарламалар мен ерекшеліктері бойынша бюджет шығыстарын көрсете отырып, сондай-ақ бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының санаттары, сыныптары, кіші сыныптары мен ерекшеліктері және бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бөлінісінде қалыптастырылады.

      94. Шоғырландырылған бюджеттің атқарылуы туралы айлық (жылдық) есепті бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның мемлекеттік бюджеттiң атқарылуы туралы есепті қалыптастыруға жауапты құрылымдық бөлімшесі осы Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша және:

      1) ведомство ұсынған республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есептің;

      2) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті уәкілетті органдары ұсынған облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерінің атқарылуы туралы есептер негізінде құрылымдық бөлімшенің өзі қалыптастырған жергiлiктi бюджеттердің атқарылуы туралы (облыстар, республикалық маңызы бар қала, Астана бойынша жиынтық) есептің;

      3) ведомство ұсынған, Қазақстан Республикасы Ұлттық Қорының түсімдері мен оның пайдаланылуы туралы есептің негізінде жасайды.

      95. Шоғырландырылған бюджеттің атқарылуы туралы айлық (жылдық) есепті мемлекеттік және жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы есептер үшін осы Қағидаларда белгіленген мерзімде бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган жасайды және (біріктірілген) электрондық түрде ілеспе хатпен Қазақстан Республикасының Үкіметіне, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға жібереді.

9-параграф. Сыртқы қарыздар және байланысты гранттар бойынша деректерді республикалық бюджетті атқару жөніндегі есепте көрсету

      Ескерту. Қағида 9-параграфпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 09.01.2015 № 14 бұйрығымен.

       95-1. "Үкіметтік сыртқы қарыздар немесе байланысты гранттар қаражатының түсімі мен жұмсалуы туралы деректерді жобаларды сыртқы қарыздар есебінен іске асыратын мемлекеттік мекемелер ведомствоға ұсынады және оларды ведомство есепті кезеңге түсімдер бойынша жиынтық жоспардың және міндеттемелер және төлемдер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарларының бекітілген сомаларының шегінде республикалық бюджет көрсеткіштерінің атқарылуы туралы деректерде көрсетеді.

      Үкіметтік сыртқы қарыздар немесе байланысты гранттар қаражаттарының түсімі мен жұмсалуы туралы деректермен бір мезгілде мемлекеттік мекемелер осы Қағидаларға 13-1-қосымшаға сәйкес кассалық шығындар мен түсімдер сомаларының жоспарлы тағайындаулардан асып кетуіне жол берілмеуін бақылау үшін ведомствоға ақпарат ұсынады.

6. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының қолма-қол
ақшаны бақылау шотындағы ақша қозғалысы туралы есепті
жасау мен ұсыну тәртібі

      96. Қазақстан Республикасы Ұлттық Қорының ҚБШ-сындағы ақша қозғалысы туралы айлық (жылдық) есепті бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның мемлекеттік бюджеттiң атқарылуы туралы есепті қалыптастыруға жауапты құрылымдық бөлімшесі осы Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасайды және ол өзіне мынадай бөлімдерді қамтиды:

      1) кірістер (І);

      2) қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер (ІІ);

      3) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сына түскен түсімдердің жиыны (ІІІ);

      4) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сынан аударымдар (IV);

      5) түсімдер мен аударымдар сальдосы (V);

      6) қаржы жылының басындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сындағы ақша қалдығы (VI);

      7) есепті кезеңнің аяғындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сындағы ақша қалдығы (VIІ).

      97. І "Кірістер" бөлімі бекітілген тізбе бойынша мұнай секторы ұйымдарынан түсетін салықтық түсімдердің, мұнай секторы ұйымдарынан түсетін салықтық емес түсімдердің сомасын, және бюджет түсімдері сыныптамасы түсiмдерiнiң санаттары, топтары, кіші сыныптары мен ерекшеліктері бойынша негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдерді көрсетеді.

      98. ІІ "Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер" бөлімі бюджет түсімдері сыныптамасы түсiмдерiнiң санаты, тобы, кіші сыныбы мен ерекшелігі бойынша республикалық меншіктегі және тау-кен және өңдеу салаларына жататын мемлекеттік мүлікті жекешелендіруден түсетін түсімдердің сомасын көрсетеді.

      99. ІІІ "Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сына түскен түсімдердің жиыны" бөлімі кірістер мен түсімдердің жалпы сомасын көрсетеді.

      100. IV "Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сынан жасалған аударымдар" бөлімі Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ақшасын есепке алу үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде ашылған Қазақстан Республикасы Үкіметінің шоттарына функционалдық тобы, ішкі тобы, бюджет бағдарламасының әкімшісі, бюджеттік бағдарламасы (кіші бағдарламасы) және бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының ерекшелігі бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сынан жүргізілген аударымдардың сомасын көрсетеді.

      101. V "Түсімдер мен аударымдар сальдосы" бөлімі ІІІ "Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сына түскен түсімдердің жиыны" мен IV "Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сынан аударымдар" бөлімдерінің арасындағы айырма сомасын көрсетеді.

      102. VI "Қаржы жылының басындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сындағы ақша қалдығы" бөлімі қаржы жылының басындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сындағы ақша қалдығының сомасын көрсетеді.

      103. VIІ "Есепті кезеңнің аяғындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сындағы ақша қалдығы бөлімі V "Түсімдер мен аударымдар сальдосы" мен VI "Қаржы жылының басындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сындағы ақша қалдығы" бөлімдерінің қорытынды сомасын көрсетеді.

      104. Ведомство Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сындағы ақша қозғалысы туралы есепті бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның мемлекеттік бюджеттің атқарылуы туралы есепті қалыптастыруға жауапты құрылымдық бөлімшесіне есептi айдан кейінгі айдың бесінші күнінен кешiктiрмей, осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес ұсынады.

7. Қорытынды ережелер

      105. Бюджеттік және қаржылық есептіліктерді үйлестіру мақсатында есептердің осы нысандарын өзара салыстырып тексеру жүргізіледі.

      Қаржылық және шоғырландырылған қаржылық есептілікпен салыстырып тексеру үшін мынадай:

      тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түскен ақша түсімдері мен шығыстары жоспарының орындалуы туралы есеп - АҚ нысаны;

      тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен ақша түсімдері мен шығыстары жоспарының орындалуы туралы есеп – АҚ (УО) нысаны;

      демеушілік пен қайырымдылық көмектен түскен ақша түсімдері мен оның жұмсалуы туралы есеп - ҚК-нысаны;

      КБ-Б нысаны бойынша кредиторлық берешек туралы есеп;

      КБ-Ө нысаны бойынша кредиторлық берешек туралы есеп;

      ДБ-Б нысаны бойынша дебиторлық берешек туралы есеп;

      ДБ-Ө нысаны бойынша дебиторлық берешек туралы есеп;

      4-20-нысанмен шығыстар бойынша жиынтық есеп;

      республикалық бюджет көрсеткіштерінің атқарылуы туралы деректер;

      1-27-нысан бойынша жергілікті бюджет көрсеткіштерінің атқарылуы туралы деректер пайдаланылады.

      Алшақтықтар табылған кезде алшақтықтардың себептерін айқындау және оларды жою бойынша жұмыстар жүргізіледі.

      Ескерту. 105-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 19.01.2016 № 20 бұйрығымен.

       106. Мемлекеттік мекемелердің жылдық және жартыжылдық бюджеттік есептеріне есепті кезеңде тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатудан түскен ақша түсімдері мен шығыстары жоспарының орындалуына, сондай-ақ филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен қаражат түсімдері мен шығыстарына әсер еткен негізгі факторлар баяндалған ақпарат қоса беріледі.

      Ескерту. 106-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 19.01.2016 № 20 бұйрығымен.

       107. Жылдық және жартыжылдық есептерге ақпарат "Қаржы есептілігін жасаудың және ұсынудың нысаны мен ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 8 шілдедегі № 325 (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 6352 болып тіркелген) бұйрығымен бекітілген қаржылық есептілікке түсіндірме жазбаның құрамында көрініс табады (№ 5-нысан) және қысқаша жазылуы және мына бөлімдер бойынша: жалпы ережелер мен бюджеттік есептілік нысандары жөніндегі түсіндірмені қамтуы тиіс.

      108. Бюджеттің атқарылуы туралы айлық (жылдық) есептерді, бюджеттің түсімдері мен шығыстары туралы электрондық дерекқорды қалыптастыру және ұсыну бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның құрылымдық бөлімшелерінің арасындағы өзара қарым-қатынастарды бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган реттейді.

  Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органдардың бюджеттiк есептiлiктi
жасау және ұсыну қағидасына
1-қосымша

Мемлекеттiк мекемелер, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң
және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдардың бюджеттiк
есептiлiктi жасау нысандарының тізбесі

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 19.01.2016 № 20 бұйрығымен.


Нысан нөмірі

Нысандардың атаулары

айлық

тоқсандық

жартыжылдық

жылдық

1

2

3

4

5жарты жылдық

жылдық

тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен түсімдер мен ақшаны жұмсау жоспарын орындау туралы есеп – АҚ-нысан*жарты жылдық

жылдық

тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен түсімдер мен ақшаны жұмсау жоспарын орындау туралы есеп – АҚ(УО)-нысан**жарты жылдық

жылдық

филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен ақша түсімі және олардың жұмсалуы туралы есеп - ҚК-нысанжарты жылдық

жылдық

өкілдік шығындарға бөлінген қаражаттың пайдаланылуы туралы есеп - ӨШ-нысан


тоқсандық


жылдық

кредиторлық берешегі туралы есеп нысаны бойынша КБ-Б


тоқсандық


жылдық

кредиторлық берешегі туралы есеп нысаны бойынша КБ-Ө


тоқсандық


жылдық

дебиторлық берешегі туралы есеп нысаны бойынша ДБ-Б


тоқсандық


жылдық

дебиторлық берешегі туралы есеп нысаны бойынша ДБ-Ө

айлықжылдық

Бюджет атқарылуы туралы есеп

айлықжылдық

Қазақстан Республикасының шоғырландырылған бюджетінің атқарылуы туралы есеп

айлықжылдық

Аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған жоспарлау сатыларынан өтпеген бірақ республикалық бюджет жобасына қосылған басым республикалық бюджеттік инвестициялардың атқарылуы туралы есеп

айлықжылдық

көрсеткіштерінің атқарылуы туралы деректер 1-27 нысаны

айлықжылдық

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшасын бақылау шотындағы ақша қозғалысы туралы есеп

айлық
шығыстар бойынша жиынтық есеп 4-20 нысаны

айлықжылдық

Есепті деректерді салыстыру Актісі

      

      *АҚ нысаны – мемлекеттік мекемелер мен бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін

      **АҚ(УО) нысаны – бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар үшін

  Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органдардың бюджеттiк есептiлiктi
жасау және ұсыну қағидасына
2-қосымша

Мемлекеттiк мекемелер, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң
және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдардың бюджеттiк
есептiлiктi ұсыну нысаны

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 19.01.2016 № 20 бұйрығымен.

№ п/п

есептiлiк нысаны атауы

есептiлiктi жасау ұсыну нысаны

ММ

Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшісі

Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісі

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдары

Облыстың, (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдары

Республикалық бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган (ведомстволар)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен түсімдер мен ақшаны жұмсау жоспарын орындау туралы есеп – АҚ/АҚ(УО)-нысанды

Қағаз және электрондық тасығыштарда

Қағаз және электрондық тасығыштарда

АЖ арқылы

Қағаз және электрондық тасығыштарда

АЖ арқылы

АЖ арқылы біріктірілген пішімде ЭҚАБЖ есепті деректердің растамасымен (бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының ерекшеліктері бойынша деректерсіз)

2

филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен ақша түсімі және олардың жұмсалуы туралы есепт түскен ақшаның түсімі мен жұмсалуы туралы есеп - ДҚ-нысан

Қағаз және электрондық тасығыштарда

Қағаз және электрондық тасығыштарда

АЖ арқылы

Қағаз және электрондық тасығыштарда

АЖ арқылы

АЖ арқылы біріктірілген пішімде ЭҚАБЖ есепті деректердің растамасымен (бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының ерекшеліктері бойынша деректерсіз)

3

өкілдік шығындарға бөлінген қаражаттың пайдаланылуы туралы есеп - ӨШ-нысан


Қағаз және электрондық тасығыштарда

Қағаз және электрондық тасығыштарда

-

-

-

4

кредиторлық берешегі туралы есеп нысаны бойынша КБ-Б

Қағаз және электрондық тасығыштарда

Қағаз және электрондық тасығыштарда

АЖ арқылы

Қағаз және электрондық тасығыштарда

АЖ арқылы және ЭҚАБЖ

АЖ арқылы біріктірілген пішімде ЭҚАБЖ есепті деректердің растамасымен РББӘ/ облыстың, (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдары деңгейіне дейін

5

кредиторлық берешегі туралы есеп нысаны бойынша КБ-Ө

Қағаз және электрондық тасығыштарда

Қағаз және электрондық тасығыштарда

АЖ арқылы

Қағаз және электрондық тасығыштарда

АЖ арқылы және ЭҚАБЖ

АЖ арқылы біріктірілген пішімде ЭҚАБЖ есепті деректердің растамасымен РББӘ/ облыстың, (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдары деңгейіне дейін

6

дебиторлық берешегі туралы есеп нысаны бойынша ДБ-Б

Қағаз және электрондық тасығыштарда

Қағаз және электрондық тасығыштарда

АЖ арқылы

Қағаз және электрондық тасығыштарда

АЖ арқылы және ЭҚАБЖ

АЖ арқылы біріктірілген пішімде ЭҚАБЖ есепті деректердің растамасымен РББӘ/ облыстың, (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдары деңгейіне дейін

7

дебиторлық берешегі туралы есеп нысаны бойынша ДБ-Ө

Қағаз және электрондық тасығыштарда

Қағаз және электрондық тасығыштарда

АЖ арқылы

Қағаз және электрондық тасығыштарда

АЖ арқылы және ЭҚАБЖ

АЖ арқылы біріктірілген пішімде ЭҚАБЖ есепті деректердің растамасымен РББӘ/ облыстың, (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдары деңгейіне дейін

8

Жергілікті бюджетті атқарылуы туралы есеп

-

-

-

Қағаз және электрондық тасығыштарда

АЖ арқылы және ЭҚАБЖ бойынша санаттары, сыныптары, кіші сыныптары бойынша бюджет түсімдерін және бюджет түсімдері сыныптамасының ерекшеліктерін және функционалдық топтары, функционалдық кіші топтары, бюджеттік бағдарламалар әкімшілері, бағдарламалар, кіші бағдарламалар (қағаз тасығышта жылдық есеп) бойынша бюджет шығыстарын көрсете отырып

-

9

Республикалық бюджет көрсеткіштерінің атқарылуы туралы деректер


айлық - ЭҚАБЖ арқылы бюджетке түсімдерді қамтитын республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есеп бөлімі бюджет түсімдері сыныптама түсімдерінің санаттары мен сыныптарын қамтуы тиіс, ал бюджет шығыстарын қамтитын есеп бөлімдері бюджет шығыстары сыныптамасының функционалдық топтарын және кіші топтарын қамтуы тиіс біріктірілген пішімде;
жылдық – АЖ және ЭҚАБЖ арқылы толық көлемде

10

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшасын бақылау шотындағы ақша қозғалысы туралы есеп

-

-

-

-

-

АЖ арқылы және ЭҚАБЖ

11

шығыстар бойынша жиынтық есеп 4-20 нысаны

Қағаз және электрондық тасығыштарда

Қағаз және электрондық тасығыштарда

АЖ арқылы

-

-

-

12

Есепті деректерді салыстыру актісі

-

-

-

Қағаз және электрондық тасығыштарда

АЖ арқылы

АЖ арқылы

  Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органдардың бюджеттiк есептiлiктi
жасау және ұсыну қағидасына
3-қосымша

      АҚ-нысаны

Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметті) өткізуінен түскен ақша түсімдері мен шығыстары жоспарларының орындалуы туралы есеп
_____________ жылға арналған

      Мемлекеттік мекеме/

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі

      Мерзімділігі: жартыжылдық, жылдық

      Өлшем бірлігі: мың теңге

      Бюджеттің түрі ____________________________

Функционалд ық топ

Бюджеттікбағдарламаәкімшілігі

Бюджеттік бағдарлама

Кіші бағдарлама

Тауарларды (жұмыстарды, көрсеттілетін қызметтерді) сату түсімдерінің коды

Жол коды/ Ерекшелік

Атауы

Жылдық жоспар

Есептілік мерзімділігіне арналған жоспар

Орыналуы

% жылдық жоспарға атқарулар 10-б:8-б

% есепті кезең жоспарына атқарулар 10-б: 9-б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


010

Түсімдердің барлығы011

Қаржы жылдың басындағы қаражат қалдығы012

Ағымдағы жылдың түсімдері020

Шығыстардың барлығы
оның ішінде ерекшеліктер
бойынша021

олардан, бюджет кірісіне аударылғаны030

Ағымдағы қаржы жылының есептілік кезеңінің аяғындағы қалдық ақша      Мемлекеттік мекеменің басшысы/

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісі ___________ _____________________

      (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Мемлекеттік мекеменің/ бюджеттік

      бағдарламалар әкімшісінің

      бас бухгалтері ___________ ______________________________________

      (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))
Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органдардың бюджеттiк есептiлiктi
жасау және ұсыну қағидасына
4-қосымша
ҚК-нысаны

_____________ жылға арналған филантропиялық қызметтен және
(немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық
қызметтен ақша түсімі және олардың жұмсалуы туралы есеп

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 19.01.2016 № 20 бұйрығымен.

       Мемлекеттік мекеме__________________

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі

      Мерзімділігі: жартыжылдық, жылдық

      Өлшем бірлігі: мың теңге

      Бюджеттің түрі_________________

Мемлекеттік мекеменің/ бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды

Атауы

Түсімдер

Жұмсалуы

Ағымдағы қаржы жылының есептілік кезеңінің аяғындағы қалдық ақша 3б.-7б.

барлығы

оның ішінде жылдың басына ақша қалдығы

ерекшелік

барлығы

оның ішінде бюджеттің кірісіне аударылды

коды

атауы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Барлығы      Ведомствоның /бюджетті атқару

      жөніндегі жергілікті уәкілетті органның

      басшысы ___________ __________________________________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Есепті қалыптастыруға жауапты,

      құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы ___________ _________________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Мемлекеттік мекеменің басшысы/

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісі ___________ ________________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Мемлекеттік мекеменің /

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

      бас бухгалтері ___________ __________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))
Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органдардың бюджеттiк есептiлiктi
жасау және ұсыну қағидасына
5-қосымша
ӨШ-нысан

Өкілдік шығындарға бөлінген қаражаттың пайдаланылуы туралы есеп
_____________ жылға арналған

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі ______________

      Мерзімділігі: жартыжылдық, жылдық

      Өлшем бірлігі: мың теңге

      Бюджет түрі ____________________________

р/с №

Шығындардың атауы

Смета бойынша бекітілген

Төленгенміндеттемелер

Орындалмаған міндеттемелердің қалдығы

1

2

3

4

5

1.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің шешімімен көзделген жағдайларда іс-шараларға қатысу үшін Қазақстан Республикасына шақырылған тұлғаларды тағайындалған пунктіне дейінгі тұру және көліктік шығындарын төлеу
2.

Ресми түскі астар, кешкі астар,кофе-брейктер, фуршеттер
3.

Ресми қабылдаулар жүргізген кездегі музыкалық сүйемелдеу
4.

Естелік сыйлықтарын, кәдесыйларды сатып алу
5.

Автокөліктік қызмет көрсетулер
6.

Аудармашылар қызметін төлеу
7.

Залды жалдау
8.

Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі рұқсат еткен басқа да шығындар
9.

...........................

Барлығы

      Анықтама:Міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар________________________________________________________

      Мемлекеттік мекеменің басшысы/

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісі ___________ _______________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Мемлекеттік мекеменің /

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

      бас бухгалтері ___________ _________________________

      (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты
Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органдардың бюджеттiк есептiлiктi
жасау және ұсыну қағидасына
6-қосымша
4-20-нысаны

Бюджеттiк бағдарлама жөнiндегi
_____________ жылға арналған
шығыстар бойынша жиынтық есеп

      Бюджеттiң түрi:___________________________________________________

      Орны:_____________________________________________________________

      Қаржыландыру көзi_________________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi:_________________________________

      Өлшем бiрлiгi:____________________________________________________

      Мемлекеттiк мекеменiң атауы:______________________________________

Әкiмшi Бағдарлама Кiшi бағдарлама Ерекшелiк

Атауы

Бiр жылға арналған мiндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспары

Жыл басынан бастап қаржыландыру жоспары

Жыл басынан бастап қабылданған мiндеттемелердiң сомасы

мiндеттемелер бойынша

төлемдер бойынша

1

2

3

4

5

6      Барлығы

Әкiмшi Бағдарлама Кiшi бағдарламаЕрекшелiк

Атауы

Төленген мiндеттемелер

Төленбеген мiндеттемелер

Түгел төленбеген мiндеттемелер

Жоспардан қаражаттардың қалдығы

жыл басынан бастап

ағымдағы ай

мiндеттемелер бойынша

төлемдер бойынша


7

8

9 = 6-7

10

11=4-6

12=5-7


      Барлығы

      Аумақтық қазынашылық

      бөлiмшесiнiң басшысы ________ ________ Басшысы ______ ___________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Жауапты орындаушы ______ _______ Бас бухгалтерi______ ___________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      ММ

  Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органдардың бюджеттiк есептiлiктi
жасау және ұсыну қағидаларына
7-қосымша

      КБ-Б-нысаны

Кредиторлық берешек туралы есеп

      __________________________________

20________ жылға арналған

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.11.2015 № 564 бұйрығымен.

       Мемлекеттік мекеме____________________________

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшілігі

      Кезеңділігі: – тоқсандық, жылдық

      Өлшем бірлігі: мың тенге

      Бюджеттің түрі: ___________________________

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі

Функционалдық топ

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Ерекшелігі

Атауы

Ағымдағы қаржы жылына арналған бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қаржыландыру жоспары

1

2

3

4

5

6

7

      Кестенің жалғасы

Барлығы берешек

өткен жылдың берешегі

ағымдағы жылдың берешегі

берешек жиыны (9 б.+10 б.)

оның ішінде

Берешектің барлығы (11 б. – 12 б.)

Бюджеттік бағдарламаларды қаржыландыру жоспарына кредиторлық берешек, % (14-б.:7-б.)*

жылдың басына

ағымдағы жылғы өтеуді ескергенде қалдығы

төлеу мерзімі басталмаған міндеттемелер бойынша берешек сомасы

Қуыным мерзімі аяқталған берешек сомасы

8

9

10

11

12

13

14

15


      Жергілікті атқарушы

      органның басшысы ___________ __________________________________

       (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      М.О.

      **Ведомствоның /бюджетті атқару

      жөніндегі жергілікті уәкілетті органның

      басшысы _______________________________________________________

       (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      М.О.

      **Деректерді жасауға жауапты

      құрылымдық бөлімшенің

      басшысы _______________________________________________________

       (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Мемлекеттік мекеменің басшысы/

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісі ___________ __________________

       (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      М.О.

      Мемлекеттік мекеменің /

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

      бас бухгалтері ___________ ____________________________________

       (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      * бағанды бюджеттің атқарылуы жөніндегі уәкілетті органдар ғана

      толтырады

      ** ведомствоның қолтаңбасы тек республикалық бюджеттің

      нысандары үшін көзделген

  Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органдардың бюджеттiк есептiлiктi
жасау және ұсыну қағидаларына
8-қосымша

      КБ-Ө-нысаны

Кредиторлық берешек туралы есеп

      __________________________________

20________ жылға арналған

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.11.2015 № 564 бұйрығымен.

       Мемлекеттік мекеме_______________________

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшілігі

      Кезеңділігі: тоқсандық, жылдық

      Өлшем бірлігі: мың тенге

      Бюджеттің түрі: _________________________

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі

Функционалдық топ

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Ақылы қызмет / басқа коды

Ақылы көрсетілетін қызметтер мен өзге де көздердің атауы

1

2

3

4

5

6
      кестенің жалғасы

Барлығы берешек

Өткен жылдар берешегі

Ағымдағы жылдың берешегі

Жиыны (8б.+9б.)

Оның ішінде

жылдың басына

ағымдағы жылғы өтеуді ескергенде қалдығы

төлеу мерзімі басталмаған міндеттемелер бойынша берешек сомасы

қуыным мерзімі аяқталған берешек сомасы

7

8

9

10

11

12


      Жергілікті атқарушы

      органның басшысы ___________ __________________________________

       (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      М.О.

      *Ведомствоның /бюджетті атқару

      жөніндегі жергілікті уәкілетті органның

      басшысы _______________________________________________________

       (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      М.О.

      *Деректерді жасауға жауапты

      құрылымдық бөлімшенің

      басшысы _______________________________________________________

       (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Мемлекеттік мекеменің басшысы/

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісі ___________ __________________

       (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      М.О.

      Мемлекеттік мекеменің /

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

      бас бухгалтері ___________ ____________________________________

       (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      * ведомствоның қолтаңбасы тек республикалық бюджеттің нысандары

      үшін көзделген

  Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органдардың бюджеттiк есептiлiктi
жасау және ұсыну қағидаларына
9-қосымша

      ДБ-Б-нысаны

Дебиторлық берешек туралы есеп
________________________________
20________ жылға арналған

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.11.2015 № 564 бұйрығымен.

       Мемлекеттік мекеме _______________________

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшілігі

      Кезеңділігі: тоқсандық, жылдық

      Өлшем бірлігі: мың тенге

      Бюджеттің түрі: ___________________________

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Функционалдық топ

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Ерекшелік

Атауы

Ағымдағы қаржы жылына арналған бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қаржыландыру жоспары

1

2

3

4

5

6

7

      кестенің жалғасы

Барлығы берешек

өткен жылдардың берешегі

ағымдағы жылдың берешегі

Жиыны (11б+12б.)

Оның ішінде

Жыл басына

Ағымдығы жылы өтелген берешек сомасы

Ағымдағы жылы өтелгенін ескергендегі берешек (8б - 9б-10-б)

Аванстық төлем сомасы (алдын ала төлеу)

Ағымдағы қаржы жылына арналған бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарына аванстық төлемдер сомасының (асыра төлеу) қатынастары 14-б.:7-б.%,*

қуыным мерзімі өткен берешек сомасы

бюджеттің кірісіне аударылғаны

өзге негіздемелер бойынша

8

9

10

11

12

13

14

15

16      Жергілікті атқарушы

      органның басшысы ___________ __________________________________

       (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      М.О.

      **Ведомствоның /бюджетті атқару

      жөніндегі жергілікті уәкілетті органның

      басшысы _______________________________________________________

       (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      М.О.

      **Деректерді жасауға жауапты

      құрылымдық бөлімшенің

      басшысы _______________________________________________________

       (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Мемлекеттік мекеменің басшысы/

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісі ___________ __________________

       (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      М.О.

      Мемлекеттік мекеменің /

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

      бас бухгалтері ___________ ____________________________________

       (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      * бағанды бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар ғана

      толтырады

      ** ведомствоның қолтаңбасы тек республикалық бюджеттің

      нысандары үшін көзделген

  Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органдардың бюджеттiк есептiлiктi
жасау және ұсыну қағидаларына
10-қосымша

      ДБ-Ө-нысаны

Дебиторлық берешек туралы есеп
________________________________
20_________ жылға арналған

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.11.2015 № 564 бұйрығымен.

       Мемлекеттік мекеме _______________________

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшілігі

      Кезеңділігі: тоқсандық, жылдық

      Өлшем бірлігі: мың тенге

      Бюджеттің түрі: _______________________

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі

Функционалдық топ

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Ақылы қызмет/басқа көзлер коды

Ақылы көрсетілетін қызметтер мен өзге де көздердің атауы

1

2

3

4

5

6
      кестенің жалғасы

Барлығы берешек

өткен жылдар берешегі

ағымдағы жылдың берешегі

Жиыны (10б+11б)

Оның ішінде

жыл басына

ағымдағы жылы өтелген берешек сомасы

ағымдағы жылы өтелгенін ескергендегі берешек (7б- 8б- 9б)

аванстық төлем сомасы (алдын ала төлеу)

қуыным мерзімі өткен берешек сомасы

бюджеттің кірісіне аударылғаны

өзге негіздемелер бойынша

7

8

9

10

11

12

13

14


      Жергілікті атқарушы

      органның басшысы ___________ __________________________________

       (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      М.О.

      *Ведомствоның /бюджетті атқару

      жөніндегі жергілікті уәкілетті органның

      басшысы _______________________________________________________

       (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      М.О.

      *Деректерді жасауға жауапты

      құрылымдық бөлімшесінің

      басшысы _______________________________________________________

       (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Мемлекеттік мекеменің басшысы/

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісі ___________ __________________

       (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      М.О.

      Мемлекеттік мекеменің /

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

      бас бухгалтері ___________ ___________________________________

       (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      * ведомствоның қолтаңбасы тек республикалық бюджеттің нысандары

      үшін көзделген

  Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органдардың бюджеттiк есептiлiктi
жасау және ұсыну қағидасына
11-қосымша

      нысан

_________________ жылға арналған
__________________ атқарылуы туралы есеп

      Республика(область, қала,аумақ) ________________

      Кезеңділігі: айлық, жылдық

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Бюджеттік
сыныптама
кодтары

Атауы

Есепті қаржы
жылына арналған
бекітілген
бюджет

Есепті қаржы
жылына арналған
нықтыланған бюджет

Есепті
қаржы
жылына арналған
түзетілген
бюджет

1

2

3

4

5


I. Кірістер

Салықтық түсімдер

Салықтық емес түсімдер

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

Трансферттер түсімдері

II. Шығындар

Жалпы сипаттағы
Мемлекеттік қызметтер

Қорғаныс

Қоғамдық тәртіп,
қауіпсіздік, құқықтық, соттық,қылмыстық-атқарушылық қызмет

Білім беру

Денсаулық сақтау

Әлеуметтік көмек және
Әлеуметтік қамсыздандыру

Тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық

Мәдениет, спорт,
туризм және ақпараттық
кеңістік

Отын-энергетикалық
кешен және жер қойнауын пайдалану

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорға латын табиғи аумақтар,
қоршаған ортаны және
жануарлар әлемін қорғау, жер қтынастары

Өнеркәсіп, сәулет, қала
құрылысы және құрылыс қызметі

Көлік және коммуникация

Өзгелер

Қызмет көрсету

Трансферты

III. Таза бюджеттік кредит беру

Бюджеттік кредиттер

Бюджет кредиттерін өтеу

IV. Қаржылық активтермен
жасалтын операциялар
бойынша сальдо

Қаржы активтерін сатып алу

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан
түсетін түсімдер

V.Бюджеттің тапшылығы (профициті)

VI. Бюджеттің тапшылығын
(профицитін)
қаржыландыру

Қарыздардың түсуі

Қарыздарды өтеу

Бюджет қаражатының
пайдаланылатын
қалдықтары

Анықтама үшін:

Бюджет қаражатының
қалдықтары

Қаржы жылының басына
бюджет қаражатының
қалдықтары

Есепті кезеңнің соңына бюджет қаражатының
қалдықтары
      кестенің жалғасы

Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландыруды жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

Қабылданған міндет темелер

Төленбеген міндет темелер

Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және /немесе төленген міндеттемелерді атқару

Есепті қаржы жылына арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарлама лар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген
міндеттеме
лер
(10-б.:6-б.), %

Атқарылған (бекітілген, түзетілген) бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер, %

төлемдер бойынша

міндеттемелер бойынша

6

7

8

9

10

11

12

      Облыстың, республикалық маңызы

      бар қаланың, астананың ауданның

      әкімі (облыстық маңызы бар) __________ ______________________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті

      уәкілетті органның басшысы __________ _______________________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Есепті қалыптастыруға жауапты

      бюджетті атқару жөніндегі жергілікті

      уәкілетті орган құрылымдық

      бөлімшесінің басшысы __________ _____________________________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

  Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органдардың бюджеттiк есептiлiктi
жасау және ұсыну қағидасына
12-қосымша
1-27-нысан

      Есеп жүргізілген: Күні

      N-ден Х бет

________________ жылға арналған
көрсеткіштерінің атқарылуы туралы деректер

      (жергілікті бюджеттің атауы)

      Республика(область, қала, аумақ)

      Кезеңділігі: айлық, жылдық

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Бюджеттік сыныптама кодтары

Атауы

Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет

Есепті қаржы жылына арналған нақтыланған бюджет

Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет

1

2

3

4

5


I. Кірістер

II. Шығындар

IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

Бюджеттік кредиттер

Бюджет кредиттерін өтеу

ІV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

Қаржы активтерін сатып алу

Мемлекеттің қаржы активтерін сатып алудан түсетін түсімдер

V. Бюджеттің тапшылығы (профициті)

VI.Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін) пайдалану

Қарыздардың түсуі

Қарыздарды өтеу

Бюджеттік қаражаттардың пайдаланылатын қалдықтары

Анықтама үшін:

Бюджеттік қаражаттардың қалдығы

Қаржы жылының басына бюджет қаражатының қалдықтары

Есепті кезеңнің соңына бюджет қаражатының қалдықтары
      Кестенің жалғасы

Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары,міндеттемелер бойынша
қаржыландырудың жиынтық жоспары

Қабылданған міндеттемелер

Төленбеген міндеттемелер

Бюджеттікбағдарламалар (кішібағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және/немесе төленгенміндеттемелерді атқару

Есепті қаржы жылына арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/немесе төленген міндеттемелер (10-б.:6-б.), %

Атқарылған (бекітілген, түзетілген) бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/немесе төленген міндеттемелер, %

төлемдер бойынша

міндеттемелер бойынша

6

7

8

9

10

11

12

      Ведомствоның аумақтық

      бөлімшесінің басшысы ________ ______________________________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Жиынтық жоспарларды қалыптастыруға

      және жүргізуге жауапты

      құрылымдық бөлімшенің басшысы ________ ______________________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Деректерді қалыптастыруға жауапты

      құрылымдық бөлімшенің басшысы _______________________________________

      (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))
Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органдардың бюджеттiк есептiлiктi
жасау және ұсыну қағидасына
13-қосымша
нысан

_____________ жылға арналған Қазақстан Республикасының
шоғырландырылған бюджетінің атқарылуы

      Мерзімділігі айлық, жылдық

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Бюджеттік сыныптама кодтары

Атауы

Есепті қаржы жылына арналған бекітілген (түзетілген) бюджет

атқарылуы

атқарылуы %

1

2

3

4

5


I. Кірістер

Салықтық түсімдер
1

салықтық түсімдер

Салықтық емес түсімдер
2

салыққа емес түсімдер

негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
3

негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

II. Ұлттық қор басқарудан түсетін инвестициялық кірістер

III. Шығындар
01

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
02

Қорғаныс
03

Жалпы тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, соттық, қылмыстық-атқарушылық қызмет
04

Білім беру
05

Денсаулық сақтау
06

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
08

Мәдениет, ақпарат,туризм және ақпараттық кеңістік
09

Отын-энергетика кешені және жерқойнауын пайдалану
10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары
11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
12

Көлік және коммуникация
13

Өзгелер
14

Борышқа қызмет көрсету

IV. Ұлттық қорды басқаруға және жыл сайынғы сыртқы аудитті өткізуге байланысты шығыстарды жабу

V. Таза бюджеттік кредит беру

Бюджеттік кредиттер
06

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары
13

Өзгелер

Бюджеттік кредиттерді өтеу
5

Бюджеттік кредиттерді өтеу

VI. Қаржы активтерімен жасалатын түсімдер

Қаржы активтерін сатып алу
01

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
02

Қорғаныс
03

Жалпы тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, соттық, қылмыстық-атқарушылық қызмет
04

Білім беру
05

Денсаулық сақтау
07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
09

Отын-энергетикакешені және жер қойнауын пайдалану
10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,
қоршаған ортаны және
жануарлар әлемін қорғау, жер
қатынастары
12

Көлік және коммуникация
13

Өзгелер

Мемлекеттің қаржы активтерін сатып алудан түсетін түсімдер
6

Мемлекеттің қаржы активтерін сатып алудан түсетін түсімдер

VII. Тапшылық (профицит) бюджеті

VIII. Тапшылықты қаржыландыру (Тапшылықты пайдалану) бюджеті

Қарыздардың түсімі
7

Қарыздардың түсімі

Қарыздарды өтеу
16

Қарыздарды өтеу

Бюджет қаражатының
пайдаланылған қалдықтары

Анықтама: Бюджет қаражатының қалдықтары

Жыл басындағы бюджет қаражатының қалдықтары

Жыл аяғындағы бюджет қаражатының қалдықтары
  Мемлекеттiк мекемелердiң, бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органдардың бюджеттiк есептiлiктi жасасу
және ұсыну қағидаларына
№ 13-1 қосымша

________ жай-күйі бойынша жоба бойынша сыртқы қарыз қаражаттары
игеру бойынша ақпарат

      Ескерту. Қағида 13-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 09.01.2015 № 14 бұйрығымен.

       Бюджеттің түрі

      Кезең: ай сайынғы

      Жоба №

      Өлшем бірлігі: мың теңге

      есепті кезеңнің басына қаражат қалдығы:

Бюджеттік сыныптаманың коды

Бюджетпен бекітілген сома, барлығы

Займ есебінен түсімдер

нақты

Ағымдағы кезеңге қабылданған түсімдер сомасы

келесі есепті кезеңге (7=3-5)

 
 
 
 

 
 
 

есепті кезеңге

жыл басынан бергі

есепті кезеңге

жыл басынан бергі

1

2

3

4

5

6

7


      есепті кезеңнің соғына қаражат қалдығы:

      келесі есепті кезеңнің қаражат қалдығы:

Бюджеттік сыныптаманың коды

Бюджетпен бекітілген сома, барлығы

Есепті кезеңге арналған жоспар

Займ есебінен шығыстар

нақты

Ағымдағы кезеңге қабылданған шығыстар сомасы

келесі есепті кезеңге арнайы шоттан (8=4-6)

нақты

Ағымдағы кезеңге қабылданған шығыстар сомасы

келесі есепті кезеңге тікелей төлемдер (13=9-11)

есепті кезеңге арнайы шоттан

жыл басынан арнайы шоттан

есепті кезеңге арнайы шоттан

жыл басынан арнайы шоттан

есепті кезеңге тікелей төлемдер

жыл басынан тікелей төлемдер

есепті кезеңге тікелей төлемдер

жыл басынан тікелей төлемдер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
      Мемлекеттік мекеменің басшысы/ бюджеттік

      бағдарламалар әкімшісі ____________ _________________________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі -

       әкесінің аты))

      Деректерді құруға жауапты

      құрылымдық бөлімшенің басшысы __________ ____________________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі -

       әкесінің аты))

  Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органдардың бюджеттiк есептiлiктi
жасау және ұсыну қағидасына
14-қосымша

      нысан

_____________________________ жылға арналған
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма - қол
ақшасын бақылау шотындағы ақша қозғалысы туралы есеп

      Мерзімділігі: айлық, жылдық

      Өлшем бірлігі: мың. теңге

Бюджеттік сыныптама кодтары

Атауы

Есепті қаржы жылына арналған жоспар

Өспеліқорытындысымен есепті кезең үшін атқару

Жоспарға атқару, % (4-б.:3-б.)

1

2

3

4

5


I. Кірістер

Бекітілген тізбе бойынша мұнай секторын ұйымдастырудан түскен салықтық түсімдер

Мұнай секторын ұйымдастырудан түскен салықтық емес түсімдер

Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер

II. Қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер

Республикалық меншіктегі және таукенөндіру және өңдеу салаларына жататын мемлекеттік мүлікті жекешелендіруден түскен түсімдер

ІІІ. ҚР Ұлттық қорының ҚБШ - на түскен түсімдер жиыны

IV. ҚР Ұлттық қорының ҚБШ - сына аударымдар

V. Түсімдер мен аударымдар сальдосы

VI. Қаржы жылының басына ҚР Ұлттық қорының ҚБШ - сындағы ақша қалдығы

VII. Есепті кезеңнің соңына ҚР Ұлттық қорының ҚБШ - сындағы ақша қалдығы
  Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органдардың бюджеттiк есептiлiктi
жасау және ұсыну қағидасына
15-қосымша

      АҚ(УО)-нысаны

Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметті) өткізуінен түскен ақша түсімдері мен шығыстары жоспарларының орындалуы туралы есеп
_____________ жылға арналған

      Мерзімділігі: жартыжылдық, жылдық

      Өлшем бірлігі: мың теңге

      Бюджеттің түрі ___________________

Жол коды

Тауарларды (жұмыстарды,көрсеттілетінқызметтерді) сату түсімдерінің коды

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламаәкімшілігі

Бюджеттікбағдарлама

Кішібағдарлама

Ерекшелік

Атауы

Жылдық жоспар

Есептілік мерзімділігіне арналған жоспар

Орыналуы

Жылдық жоспарға атқарулар % 11-б:9-б.

Есепті кезең жоспарына атқару % 11-б: 10-б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

010Түсімдердің барлығы


011Қаржы жылдың басындағы қаражат қалдығы


012Ағымдағы жылдың түсімдері


020Шығыстардың барлығы
оның ішінде ерекшеліктер
бойынша


021олардан, бюджет кірісіне аударылғаны


030Ағымдағы қаржы жылының есептілік кезеңінің аяғындағы қалдық ақша      Ведомствоның /бюджетті атқару

      жөніндегі жергілікті уәкілетті органның

      басшысы ____________ ________________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Есепті қалыптастыруға жауапты,

      құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы___________ __________________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

  Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органдардың бюджеттiк есептiлiктi
жасау және ұсыну қағидаларына
16-қосымша

      нысан

Бюджет қаражаты есебінен кредиторлық берешектің қалыптасу
себептері туралы ақпарат
20 ___ жылға ______________ арналған жағдай бойынша

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.11.2015 № 564 бұйрығымен.

       Мемлекеттік мекеме _______________________

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшілігі

      Кезеңділігі: тоқсандық, жылдық

      Өлшем бірлігі: мың тенге

      Бюджеттің түрі: _________________________

Әкімшілік

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Ерекшелері

Атауы

Кредиторлық берешегінің, барлығы

олар бойынша төлеу мерзімі басталмаған міндеттемелер бойынша

Расталған құжаттарды кеш беруге байланысты

тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізу бойынша өнім берушілердің шартты міндеттемелерді орындамауына байланысты

Салыстыру актілері бойынша анықталған берешек

Төлемдер жөніндегі жоспар бойынша қаражаттың жетіспеушілігіне байланысты

Басқа қарыз (6б - 7б - 10б- 11б - 12б – 13б - 14б)

Кредитторлық берешектің қалыптасуының өзге себептері

Барлығы

оның ішінде

құрылыс және реконструкциялау бойынша 5% төлемді ұстау

жұмыс берушілердің жалақысы және олардан ұстау, жарна және стипендиялар бойынша

тарифтің көтерілуіне байланысты

басқалары


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


      Мемлекеттік мекеменің басшысы/

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісі ___________ __________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Мемлекеттік мекеменің /

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

      бас бухгалтері ___________ ____________________________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      *Ведомствоның /бюджетті атқару

      жөніндегі жергілікті уәкілетті органның

      басшысы _______________________________________________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      *Деректерді құруға жауапты

      құрылымдық бөлімшенің

      басшысы _______________ _______________________________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      * ведомствоның қолтаңбасы тек республикалық бюджеттің нысандары

      үшін көзделген

  Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органдардың бюджеттiк есептiлiктi
жасау және ұсыну қағидаларына
17-қосымша

      нысан

20___ жылғы жағдай бойынша
өзге қаражат есебінен, сондай-ақ жетіспеушіліктер мен
талан-таражға салу нәтижесінде бюджет қаражаты есебінен
пайда болған берешектің пайда болу туралы ақпарат себептері

      Ескерту. 17-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.11.2015 № 564 бұйрығымен.

       Мемлекеттік мекеме ________________________

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшілігі

      Кезеңділігі: тоқсандық, жылдық

      Өлшем бірлігі: мың тенге

      Бюджеттің түрі: ________________________

Әкімшілігі

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Ақылы қызметтердің коды/ өзге

Атауы

Берешек сомасы

Берешектің қалыптасуының себептері

1

2

3

4

5

6

7

Барлығы


      Мемлекеттік мекеменің басшысы/

      Бюджеттік бағдарламалар

      Әкімшісі __________________ ___________________________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Мемлекеттік мекеменің /

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

      бас бухгалтері ________________________________________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      *Ведомствоның /бюджетті атқару

      жөніндегі жергілікті уәкілетті органның

      басшысы _______________________________________________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      *Деректерді құруға жауапты

      құрылымдық бөлімшенің

      басшысы _______________ _______________________________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      * ведомствоның қолтаңбасы тек республикалық бюджеттің нысандары

      үшін көзделген

  Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органдардың бюджеттiк есептiлiктi
жасау және ұсыну қағидаларына
18-қосымша

      нысан

Бюджет қаражаты есебінен дебиторлық берешектің қалыптасу
себептері туралы ақпарат
20 ___ жылға ______________ арналған жағдай бойынша

      Ескерту. 18-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.11.2015 № 564 бұйрығымен.

       Мемлекеттік мекеме ____________________

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшілігі

      Кезеңділігі: тоқсандық, жылдық

      Өлшем бірлігі: мың тенге

      Бюджеттің түрі: _____________________

Әкімші

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Ерекшелері

Атауы

Дебиторлық берешектің сомасы, барлығы

оның ішінде:

Берешектiң қалыптастыру өзге себептерi

шарттар бойынша біржылдық алдын ала төлем

шарттар бойынша (көп жылдық) алдын ала төлем

есепке берілген сома

салыстыру актісіне сәйкес алдын ала төлеу

жеткізушілердің шарттық міндеттемелерді орындамауына байланысты

берешекті өтеу бойынша сот шешімдерін орындамауына байланысты

Басқа қарыз (6б - 7б - 8б - 9б - 10б - 11б - 12б - 13б-14б-15б-16б)

өткен жылы

ағымдағы жылы

өткен жылы

ағымдағы жылы

өткен жылдары

ағымдағы жылы

өткен жылдары

ағымдағы жылы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
      Мемлекеттік мекеменің басшысы/

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісі ___________ __________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Мемлекеттік мекеменің басшысы/

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

      бас бухгалтері ___________ ____________________________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      *Ведомствоның /бюджетті атқару

      жөніндегі жергілікті уәкілетті органның

      басшысы _______________________________________________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      *Деректерді құруға жауапты

      құрылымдық бөлімшенің

      басшысы _____________ _________________________________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      * ведомствоның қолтаңбасы тек республикалық бюджеттің нысандары

      үшін көзделген

  Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органдардың бюджеттiк есептiлiктi
жасау және ұсыну қағидасына
19-қосымша

      нысан

_____________________________ жылға арналған
Республикалық бюджет көрсеткіштері туралы деректер

      Кезеңділігі: айлық, жылдық

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Бюджеттік сыныптама код ары

Атауы

Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет

Есепті қаржы жылына арналған нақтыланған бюджет

Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет

Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

Қабылданған міндеттемелер

Төленбеген міндеттемелер

Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және /немесе төленген міндеттемелерді төлемдер бойынша атқару

төлемдер бойынша

міндеттемелер
бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


I. Кірістер


Салықтық түсімдер


Салықтық емес түсімдер


Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер


Трансферттер түсімдері


II. Шығындар


Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер


Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, соттық, қылмыстық-атқарушылық қызмет


Білім беру


Денсаулық сақтау


Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік


Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану


Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары


Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі


Көлік және коммуникация


Өзгелер


Қызмет көрсету


Трансферттер


III. Таза бюджеттік кредит беру


Бюджеттік кредиттер


Бюджет кредиттерін өтеу


IV. Қаржылық активтермен жасалтын операциялар бойынша сальдо


Қаржы активтерін сатып алу


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер


V.Бюджеттің тапшылығы (профициті)


VI.Бюджеттің тапшылығын (профицитін) Қаржыландыру


Қарыздардың түсуі


Қарыздардың өтуі


Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары


Анықтама үшін:


Бюджет қаражатының қалдықтары


Қаржы жылының соңына бюджет қаражатының қалдықтары


Есепті кезеңнің соңына бюджет қаражатының қалдықтары


оның ішінде сыртқы қарыздар есебінен


      Ведомствоның /бюджетті атқару

      жөніндегі жергілікті уәкілетті органның

      басшысы _____________________________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Жиынтық жоспарды қалыптастыруға және

      жүргізуге жауапты, құрылымдық

      бөлiмшесiнiң басшысы _________ ______________________________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Деректерді құруға жауапты

      құрылымдық бөлімшенің

      басшысы ____________ ________________________________________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

  Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органдардың бюджеттiк есептiлiктi
жасау және ұсыну қағидасына
20-қосымша

Мемлекеттік, шоғырландырылған бюджеттердің, облыс бюджетінің
атқарылуы туралы есептерді қалыптастыру үлгісі

Бөлімдер

Коды

Бюджет көрсеткіштерінің атауы

Республикалық бюджет/облыстық бюджет

Жергілікті бюджеттер (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеті), аудандар (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттері

Республикалық бюджет+жергілікті бюджет/облыстық бюджет+аудандардың(облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттері) *

Алып тасталатын сома

Мемлекеттік бюджет

Ұлттық қор түсімдері мен шығыстары

Алып тасталатын сома

Шоғырланған бюджет

Түсімдер сыныптамасы

Шығыстардың функционалдық
сыныптамасы
А

1

2

3

4

5

7

8

9

IКірістер

1120,0

570,0

1690,0

231,0

1459,0

680,0

50,0

2089,0

1


салықтық түсімдер

960,0

350,0

1310,0

-

1310,0

677,0


1987,0

2


салыққа жатпайтын түсімдер

75,0

5,0

80,0

1,0

79,0

2,0


81,0

3


негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

15,0

5,0

20,0

-

20,0

1,0


21,0

4


трансферттер түсімдері

70,0

210,0

280,0

230,0

50,0


50,0

0,0
оның ішінде:
төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан берілетін трансферттер

20,0


20,0

20,0
0,0
жоғары тұрған мемлекеттік басқару органдарынан берілетін трансферттер


210,0

210,0

210,0
0,0
Ұлттық қордан берілетін трансферттер

50,0


50,0


50,00
Ұлттық қорды басқарудан түсетін инвестициялық кірістер


10


10
Шығындар

1050,0

590,0

1640,0

231,0

1409,0

50,0

50,0

1409,01

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

70,0

30,0

100,0

-

100,0100,02

Қорғаныс

70,0

10,0

80,0

0,3

79,779,73

Жалпы тәртіп, қауіпсіздік,құқықтық, соттық,қылмыстық-атқарушылық қызмет

100,0

25,0

125,0

0,7

124,3124,34

Білім беру

60,0

165,0

225,0

11,0

214,0214,05

Денсаулық сақтау

60,0

100,0

160,0

5,0

155,0155,06

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

280,0

38,0

318,0

1,5

316,5316,57

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

25,0

60,0

85,0

30,0

55,055,08

Мәдениет, ақпарат, туризм және ақпараттық кеңістік

20,0

30,0

50,0

3,5

46,546,59

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

28,0

10,0

38,0

9,0

29,029,010

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары

60,0

10,0

70,0

1,0

69,069,011

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

1,5

0,5

2,0

-

2,02,012

Көлік және коммуникация

90,0

25,0

115,0

13,0

102,0102,013

Өзгелер

60,0

25,0

85,0

5,0

80,080,014

Борышқа қызмет көрсету

35,5

1,5

37,0

1,0

36,036,015

Трансферттер

90,0

60,0

150,0

150,0

0,00,0
РБ-ге ҰҚ-дан трансферттер


50

50

0
Ұлттық қорды басқаруға және сыртқы аудитті өткізуге байланысты шығыстарды жабу


10


10

IIIТаза бюджеттік кредит беру

44,0


48,0

40,0

8,08,0Бюджеттік кредиттер

65,0

10,0

75,0

41,0

34,034,0


4

Білім беру

8,0

-

8,0

-

8,08,0


7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

40,0

-

40,0

40,0

0,00,0


10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары

3,0

8,0

11,0

-

11,011,0


12

Көлік және коммуникация

6,0

-

6,0

-

6,06,0


13

Өзгелер

8,0

2,0

10,0

1,0

9,09,0

5


Бюджеттік кредиттерді өтеу

21,0

6,0

27,0

1,0

26,026,0

IVҚаржы активтерімен жасалатын түсімдер

68,0

9,0

77,0

-

77,0

0,5


76,5Қаржы активтерін сатып алу

70,0

10,0

80,0

-

80,080,0

6


Мемлекеттің қаржы активтерін сатып алудан түсетін түсімдер

2,0

1,0

3,0

-

3,0

0,5


3,5

VТапшылық/профицит бюджета

-42,0

-33,0

-75,0

-40,0

-35,0595,5

VIТапшылықты қаржыландыру (использование профицита) бюджета

42,0

33,0

75,0

40,0

35,0-595,5

7


Қарыздардың түсімі

200,0

31,0

231,0

41,0

190,0190,0


16

Қарыздарды өтеу

158,0

1,0

159,0

1,0

158,0158,0

8


Бюджет қаражатының пайдаланылған қалдықтары

-

3,0

3,0

-

3,0-627,5
Анықтамалы:
Бюджет қаражатының қалдықтары
Қаржы жылының басына бюджет қаражатының қалдықтары
Есепті кезеңнің аяғында бюджет қаражатының қалдықтары

  Мемлекеттiк мекемелердiң,
бюджеттiк бағдарламалар
әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі
уәкілетті органдардың бюджеттiк
есептiлiктi жасау және
ұсыну қағидаларына
21-қосымша

Республикалық бюджеттің жобасына енгізілген, өте маңызды және
жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға
бағытталған басым республикалық бюджеттік инвестициялардың
атқарылуы туралы айлық (жылдық) есеп

      Ескерту. 21-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 28.04.2016 № 209 (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

       Бюджет түрі: Республикалық

      Кезеңділігі: айлық, жылдық

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Код

Атауы

Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет

Есепті қаржы жылына арналған нақтыланған бюджет

Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет

Есепті кезеңге арналған қаржыландырудың жиынтық жоспары

Функционалдық топ

ББӘ

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Инвестжобаның коды

міндеттемелер бойынша

төлемдер бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


БарлығыI.
Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалар - барлығыII. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы бар бюджеттік инвестициялар - барлығыIII.
Нысаналы даму трансферттері - барлығыIV. Кредиттер - барлығыV.Ұлттық қордан бөлінген нысаналы трансферттер - барлығы      кестенің жалғасы

Қабылданған міндеттемелер

Төленбеген міндеттемелер 12-баған-14-баған

Бюджеттік бағдарламалар бойынша төленген міндеттемелердің атқарылуы

Есепті кезеңге ауытқуы 14-баған-11-баған

Есепті кезеңге бюджеттік бағдарламалар бойынша төленген міндеттемелердің атқарылуы 14-баған/11-баған * 100

Бір жылға арналған жоспарға төленген міндеттемелердің атқарылуы 14-баған/ 9-баған *100

12

13

14

15

16

17  Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органдардың бюджеттiк есептiлiктi
жасау және ұсыну қағидаларына
22-қосымша

      нысан

Есепті деректерді салыстыру актісі
20___ жылғы __________

      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.11.2015 № 564 бұйрығымен.

       Республика (облыс, қала, аумақ)_______________________________

      Мерзімділік айлық, жылдық _______________________________

      Өлшем бірлік: мың.теңге

р/с №

Атауы

Бюджеттің атқарылуы жөніндегі уәкілетті органның деректері бойынша

Ведомствоның аумақтық бөлімшесінің деректері бойынша

алшақтық (+,-)

1

2

3

4

5

1

Бекітілген бюджет
1.1

Кіріс
1.2

Шығын
1.3

Бюджеттік кредит
1.4

Бюджеттік кредиттерді өтеу
1.5

Қаржы активтерін сатып алу
1.6

Қаржы активтерін сатудан түскентүсім
1.7

Қарыздар түсімі
1.8

Қарыздарды өтеу
2

Нақтыланған бюджет
2.1

Кіріс
2.2

Шығын
2.3

Бюджеттік кредит
2.4

Бюджеттік кредиттерді өтеу
2.5

Қаржы активтерін сатып алу
2.6

Қаржы активтерін сатудан түскен түсім
2.7

Қарыздардың түсімі
2.8

Қарыздарды өтеу
3

Түзетілген бюджет
3.1

Кіріс
3.2

Шығын
3.3

Бюджеттік кредит
3.4

Бюджеттік кредиттерді өтеу
3.5

Қаржы активтерін сатып алу
3.6

Қаржы активтерін сатудан түскентүсім
3.7

Қарыздардың түсімі
3.8

Қарыздарды өтеу
4

Есепті кезеңдегі төлемдер бойынша қаржыландыру түсімдердің жиынтық жоспары
4.1

Кіріс
4.2

Шығын
4.3

Бюджеттік кредит
4.4

Бюджеттік кредиттерді өтеу
4.5

Қаржы активтерін сатып алу
4.6

Қаржы активтерін сатудан түскентүсім
4.7

Қарыздар түсімі
4.8

Қарыздарды өтеу
5

Есепті кезеңдегі міндеттемелер бойынша жиынтық жоспары
5.1

Шығын
5.2

Бюджеттік кредит
5.3

Қаржы активтерін сатып алу
5.4

Қарыздардың өтелуі
6

Бюджеттік түсімдердің және/немесе төленген міндеттемелердің орындалуы
6.1

Кіріс
6.2

Шығын
6.3

Бюджеттік кредит
6.4

Бюджеттік кредиттерді өтеу
6.5

Қаржы активтерін сатып алу
6.6

Қаржы активтерін сатудан түскентүсім
6.7

Қарыздардың түсімі
6.8

Қарыздарды өтеу
7

Қаржылық жыл басындағы бюджеттік қаражаттар
8

Қаржылық жыл соңына бюджеттік қаражаттар
9

ҚР ҰБ салымдарын (депозиттер) ақша орналастыру үшін бюджеттің атқару жөніндегі орталық уәкілетті органдарға берілген, уақытша бос бюджет қаражаты

      Бюджеттің атқарылуы жөніндегі жергілікті

      уәкілетті органның басшысы ______ _____________________________

       (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      М.О.

      Бюджеттің атқарылуы туралы есепті

      қалыптастыруға жауапты жергілікті

      уәкілетті органның құрылымдық

      бөлімшесінің басшысы ________ _________________________________

       (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Ведомствоның аумақтық

      бөлімшесінің басшысы _______ __________________________________

       (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      М.О.

      Ведомствоның аумақтық

      бөлімшесі тиісті құрылымдық

      бөлімшесінің басшысы ________ _________________________________

       (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Ескертпе: салыстыру актісіне алшақтық болған жағдайда алшақтықтың туындау себептері толық таратып жазылған түсіндірме жазба қоса беріледі

  Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органдардың бюджеттiк есептiлiктi
жасау және ұсыну қағидасына
23-қосымша
форма1-27 нысанына Қосымша

      Есеп жасалынды: уақыты

      ХN парағына дейiн

Өзара өтелетiн төлемдер операциясы бойынша деректер

      (жергiлiктi бюджеттiң атауы)

____________ жылға

      Өңір: ______________________

      Мерзiмдiлiгi: айлық, жылдық

      Өлшем бiрлiгi: мың. теңге

Бюджеттiк жiктеу жүйесi

Атауы

Есептiқаржы жылына бекiтiлген бюджет

Есептi қаржы жылына нақтыланған бюджет

Есептi қаржы жылына түзету енгiзiлген бюджет

Түсiмдер мен төлемдердi қаржыландыру жөнiндегi жиынтық жоспары, есептi жылға мiндеттемелердi қаржыландыру жөнiндегi жиынтық жоспары

төлемдер бойынша

мiндеттемелер бойынша

1

2

3

4

5

6

7


I. ТабыстарII.ШығындарIII. Таза бюджеттiк
несиелерБюджеттiк несиелерБюджеттiк несиелердi өтеуIV. Қаржы активтерiнiң операцияларыбойынша қалдықҚаржы активтерiн сатып алуМемлекеттiк Қаржы активтерiн сатудан түскен түсiмдерV. Бюджет тапшылығы (профициті)VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)Қарыздар түсіміҚарыздарды өтеуБюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары


      Кестенің жалғасы

Қабылданған мiндеттемелер

Төленбегенмiндеттемелер

Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар ) бойынша бюджет түсімдерін және/ немесе төленген міндеттемелерді атқару

Есепті қаржы жылына арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және /немесе төленген міндеттемелер (гр.10:гр.6)*100, %

Атқарылған (бекітілген, түзетілген) бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша Бюджет түсімдерін атқару және /немесе төленген міндеттемелер, % (графа 10: графа 5)*100,%

8

9

10

11

12


х

х

х

х
х

х

      Ведомствоның аумақтық

      бөлімшесінің басшысы _________ ________________________

      (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      М.О.

      Жиынтық жоспарды қалыптастыруға және

      жүргізуге жауапты, құрылымдық

      бөлiмшесiнiң басшысы _________ ________________________

      (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Деректердi құрастыруға жауапты,

      құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы _________ ________________________

      (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))
Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органдардың бюджеттiк есептiлiктi
жасау және ұсыну қағидасына
24-қосымша
нысан

Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске
асыруға және __________________ облысы бюджеті бойынша заңды
тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға және ұлғайтуға
бағытталған бюджеттік бағдарламаларды бөле отырып, даму
бюджеттік бағдарламаларын атқару туралы есеп

      Облыс, республикалық маңызы бар қала,

      астана, аудан (облыстық маңызы бар қала )_________________________

      Кезеңділігі: айлық

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Бюджеттік сыныптама кодтары

Атауы

Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет

Есепті қаржы жылына арналған нықтыланған бюджет

Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет

1

2

3

4

5


Даму бюджеттік бағдарламалары

Инвестициялық жобалар

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға және ұлғайтуға бағытталған инвестициялар

Өзге
      кестенің жалғасы

Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

Қабылданған міндеттемелер

Төленбеген міндеттемелер

Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және/немесе төленген міндеттемелерді атқару

Есепті қаржы жылына арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/немесе төленген міндеттемелер (гр.10:гр.6), %

Атқарылған (бекітілген, түзетілген) бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/немесе төленген міндеттемелер, %

төлемдер бойынша

міндеттемелер бойынша

6

7

8

9

10

11

12
      Облыстың, республикалық маңызы

      бар қаланың, астананың

      ауданның (облыстық маңызы бар) әкімі ___________ ____________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті

      уәкілетті органның басшысы ___________ ____________________________

       (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Есепті қалыптастыруға жауапты

      бюджетті атқару жөніндегі жергілікті

      уәкілетті орган құрылымдық

      бөлімшесінің басшысы ___________ ____________________________

(қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))
Мемлекеттiк мекемелердiң,
бюджеттiк бағдарламалар
әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі
уәкілетті органдардың бюджеттiк
есептiлiктi жасау және
ұсыну қағидаларына
25-қосымшаБасым республикалық бюджеттік инвестициялардың
атқарылуы туралы есеп

      Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 28.04.2016 № 209 (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

       Бюджет түрі: Республикалық

      Кезеңділігі: айлық, жылдық

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Код

Атауы

Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет

Есепті қаржы жылына арналған нақтыланған бюджет

Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет

Есепті кезеңге арналған қаржыландырудың жиынтық жоспары

Функционалдық
топ

ББӘ

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Инвестжобаның коды

міндеттемелер бойынша

төлемдер бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


БарлығыI.Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалар - барлығыII. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы бар бюджеттік инвестициялар - барлығыIII.Нысаналы даму трансферттері - барлығыIV. Кредиттер - барлығыV.Ұлттық қордан бөлінген нысаналы трансферттер- барлығы      кестенің жалғасы

Қабылданған міндеттемелер

Төленбеген Міндеттемелер 12-баған–14-баған

Бюджеттік бағдарлама бойынша төленген міндеттемелердің атқарылуы

Есепті кезеңге ауытқуы 14-баған-11-баған

Есепті кезеңге бюджеттік бағдарлама бойынша төленген міндеттемелердің атқарылуы 14-баған/11-баған * 100

Бір жылға арналған жоспарға төленген міндеттемелердің атқарылуы 14-баған/ 9-баған *100

12

13

14

15

16

17  Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
органдардың бюджеттiк есептiлiктi
жасау және ұсыну қағидасына
26-қосымша

      нысан

________________ жылға арналған
____________________ атқарылуы туралы есеп

      (бюджеттің атауы)

      Кезеңділігі: айлық

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Бюджеттік сыныптама кодтары

Атауы

Есепті қаржы ылына арналған бекітілген бюджет

Есепті қаржы жылына арналған нақтыланған бюджет

Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет

1

2

3

4

5


I. Кірістер

Салықтық түсімдер

Салықтық емес түсімдер

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

Трансферттер түсімдері

II. Шығындар

Жалпы сипаттағы Мемлекеттік қызметтер

Қорғаныс

Қоғамды тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, соттық, қылмыстық–атқарушылық қызмет

Білім беру

Денсаулық сақтау

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

Мәдениет, спорт, туризм жән ақпараттық кеңістік

Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршағ ан ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

Көлік және коммуникация

Өзгелер

Қызмет көрсету

Трансферттер

III.Таза бюджеттік кредит беру

Бюджеттік кредиттер

Бюджет кредиттерін өтеу

IV.Қаржылық активтермен жасалтын операциялар бойынша сальдо

Қаржы активтерін сатып алу

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

V.Бюджеттің тапшылығы (профициті)

VI.Бюджеттің тапшылығын (профицитін) Қаржыландыру

Қарыздардың түсуі

Қарыздарды өтеу

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

Анықтама үшін:

Бюджет қаражатының қалдықтары

Қаржы жылының басына бюджет қаражатының қалдықтары

Есепті кезеңнің соңына бюджет қаражатының қалдықтары
      кестенің жалғасы

Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдербойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

Қабылданған міндеттемелер

Төленбеген міндеттемелер

Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар ) бойынша бюджет түсімдерін және/немесе төленген міндеттемелерді атқару

Есепті қаржы жылына арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және /немесе төленген міндеттемелер (10-б.:6-б.),%

Атқарылған (бекітілген, түзетілген) бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және немесе төленген міндеттемелер, %

төлемдер бойынша

міндеттемелер бойынша

6

7

8

9

10

11

12

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Орынбасары -
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2014 жылғы 31 шілдедегі
№ 324 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
күші жойылған кейбір бұйрықтарының тізбесі

      1. "Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдардың бюджеттік есептілікті жасау және беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы № 644 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы (Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2009 жылы 15 қаңтарда № 5489 тіркелген);

      2. "Бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органдардың бюджеттiк есептiлiктi жасау және беру ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы № 644 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 4 маусымдағы № 270 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне 2010 жылғы 17 маусымда № 6295 тіркелген);

      3. "Бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органдардың бюджеттiк есептiлiктi жасау және беру ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2008 жылғы 30 желтоқсандағы № 644 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2011 жылғы 3 тамыздағы № 393 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне 2011 жылғы 22 тамызда № 7135 тіркелген);

      4. "Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдардың бюджеттік есептілікті жасау және беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы № 644 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2012 жылғы 11 маусымдағы № 295 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілеррді мемлекеттік тіркеу тізіліміне 2012 жылы 4 шілдеде № 7788 тіркелген);

      5. "Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдардың бюджеттік есептілікті жасау және беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы № 644 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2012 жылғы 30 қазандағы № 473 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілеррді мемлекеттік тіркеу тізіліміне 2012 жылы 23 қарашада № 8090 тіркелген);

      6. "Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдардың бюджеттік есептілікті жасау және беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы № 644 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 23 шілдедегі № 356 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне 2013 жылы 08 тамызда № 8613 тіркелген);

      7. "Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдардың бюджеттік есептілікті жасау және беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы № 644 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Премьер - Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 13 қарашадағы № 523 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне 2013 жылы 11 желтоқсанда № 8947 тіркелген).

      8. "Мемлекеттiк мекемелердiң және бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң бюджеттiк есептiлiктi жасау мен ұсынудың ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2009 жылғы 27 ақпандағы № 89 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы (Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне 2009 жылы 27 наурызда № 5612 тіркелген).

      9. "Мемлекеттiк мекемелердiң және бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң бюджеттiк есептiлiктi жасау мен ұсынудың ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2009 жылғы 27 ақпандағы № 89 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2011 жылғы 29 шілдедегі № 387 бұйрығына (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 2011 жылы 15 тамызда № 7131 тіркелген).

      10. Мемлекеттiк мекемелердiң және бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң бюджеттiк есептiлiктi жасау мен ұсынудың ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2009 жылғы 27 ақпандағы № 89 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2012 жылғы 13 қарашадағы № 489 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 2012 жылы 23 қарашада № 8100 тіркелген).

      11. "Мемлекеттiк мекемелердiң және бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң бюджеттiк есептiлiктi жасау мен ұсынудың ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2009 жылғы 27 ақпандағы № 89 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 10 маусымдағы № 267 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 2013 жылы 21 маусымда № 8521 тіркелген).

      12. "Мемлекеттiк мекемелердiң және бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң бюджеттiк есептiлiктi жасау мен ұсынудың ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2009 жылғы 27 ақпандағы № 89 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 11 қарашадағы № 520 бұйрығы. (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 2013 жылы 10 желтоқсанда № 8943 тіркелген).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады