Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 27 тамыздағы № 168 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 14 қазанда № 9796 тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтаң қараңыз

      "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2014 жылғы 10 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі (бұдан әрі – Тізбе) бекітілсін.

      2. Тізбенің 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 22-тармағын қоспағанда, осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      3. 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап Тізбенің 5-тармағының күші жойылды деп танылады.

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Қ. Келімбетов

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 27 тамыздағы
№ 168 қаулысымен
бекітілді

Қазақстан Республикасының өзгерістер мен толықтырулар
енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

      1. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 212 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 30 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 207 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 205 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      5. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2014.08.27 № 168 (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      6. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 25 ақпандағы № 61 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4138 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесінде:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      Осы Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесі (бұдан әрі - Ереже) "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес әзірленді және номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының (бұдан әрі - номиналды ұстаушы) бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеуі, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беруі және номиналды ұстаушының ақпаратты ашуының талаптары мен тәртібін айқындайды.

      1-тармақтың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;";

      21-1-тармақ мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі – Кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл туралы заң) көзделген негіздер бойынша оқшаулауды жүзеге асырған кезде, хабарлама қаржылық мониторингті жүзеге асыратын және Кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл туралы заңға сәйкес қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша өзге де шараларды қабылдайтын уәкілетті мемлекеттік органға жіберіледі.".

      23-тармақта:

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) клиенттердің жеке шоттарынан оларға тиесілі "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі - Банктер туралы заң) 16-бабының 6-тармағына сәйкес мәжбүрлеп сатып алуға жататын екінші деңгейдегі банктердің акцияларын есептен шығару және уәкілетті органның Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 26 наурыздағы № 113 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3576 тіркелген) бекітілген Банк акцияларын мәжбүрлеп сатып алу және оларды инвесторларға міндетті түрде сату ережесінің 6-тармағында белгіленген тәртіпте қабылданған шешімі негізінде тіркелетін осы акцияларды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің шотына есепке алу бойынша операциялар;";

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Егер мәмілені жасау үшін мәміле тараптарының біреуіне уәкілетті органның рұқсаты (келісімі) талап етілсе, номиналды ұстаушы осындай келісімнің бар болуын растайтын құжатты сұратады. Уәкілетті органның талап етілетін рұқсаты (келісімі) болмаған кезде номиналды ұстаушы мәмілені тіркеуден бас тартады.";

      28 және 28-1-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "28. Номиналды ұстаушы Кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл туралы заңда көзделген терроризмді және эсктремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдардың және тұлғалардың тізбесі негізіндегі оқшаулау және оқшаулауды алу операцияларын қоспағанда, бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) оқшаулау және оқшаулауды алу бойынша операцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осындай құқығы бар мемлекеттік органдардың тиісті құжаттарының немесе клиенттің бұйрығы негізінде номиналды ұстау жүйесінде жүргізеді. Оқшаулау бойынша операция жүргізілген кезде бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотының "негізгі" бөлімінен "оқшаулау" бөліміне ауыстырылады. Оқшаулауды алу операциясы жүргізілген кезде бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) "оқшаулау" бөлімінен "негізгі" бөліміне ауыстырылады.

      28-1. Қаржы ұйымының акцияларын сенімгерлікпен басқару белгіленген кезде, Банктер туралы заңның 47-1-бабының 3-тармағында, "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Сақтандыру қызметі туралы заң) 53-1-бабының 3-тармағында, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Бағалы қағаздар рыногы туралы заң) 72-3-бабының 3-тармағында, көзделген жағдайларда, номиналды ұстаушы номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде уәкілетті органның қаржы ұйымының акцияларын сенімгерлікпен басқаруды белгілеу жөніндегі шешімінің және сенімгерлікпен басқарушының осы бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотына сенімгерлікпен басқарушы туралы жазбаны енгізу туралы бұйрығының негізінде қаржы ұйымы акцияларының меншік иесі болып табылатын бағалы қағаздар ұстаушының жеке шотына сенімгерлікпен басқарушы туралы жазбаны енгізу бойынша операция жүргізеді.

      Қаржы ұйымының сенімгерлікпен басқаруға берілген акциялары сатылған жағдайда, номиналды ұстаушы сенімгерлікпен басқарушының бұйрығы және Банктер туралы заңның 17-1-бабында, Сақтандыру қызметі туралы заңның 26-бабында, Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 72-1-бабында көзделген жағдайда, уәкілетті органның қаржы ұйымының ірі қатысушысы (банк не сақтандыру холдингі) мәртебесін иеленуге келісімін растайтын құжаттың негізінде бағалы қағаздардың меншік иесі болып табылатын бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан осы акцияларды есептен шығару бойынша және осы акцияларды сатып алушының жеке шотына (жеке шоттарына) есепке алу бойынша операциялар жүргізеді.

      Номиналды ұстаушы қаржы ұйымының сенімгерлікпен басқаруға берілген акцияларының меншік иесі болып табылатын бағалы қағаздарды ұстаушылардың жеке шотынан сенімгерлікпен басқарушы туралы жазбаны алып тастау жөніндегі операцияны сенімгерлікпен басқарушының осы бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан сенімгерлікпен басқарушы туралы жазбаны алып тастау туралы бұйрығы негізінде жүргізеді.

      Номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жасалған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотына (шотынан) сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу (алып тастау) жөніндегі операциялар осы операция жасалған күнінен бастап бір жұмыс күні ішінде номиналды ұстаушының бұйрығы негізінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде көрсетіледі.";

      38-тармақтың бірінші бөлгі мынадай редакцияда жазылсын:

      "38. Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын, жеке шотында меншік иелеріне тиесілі бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) есепке алынатын номиналды ұстаушы уәкілетті органнан, орталық депозитарийден, тіркеушіден немесе эмитенттен сұратуды алған сәттен бастап жиырма төрт сағат ішінде сұрату жасаған тұлғаға тиісті мәліметтерді ұсынады.".

      7. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 212 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      8. Күш жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 249(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      9. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 254 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      10. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 252 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      11. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2018 № 198 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      12. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 253 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      13. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Сақтандыру ұйымының сақтандыру қызметін жүзеге асыруына қойылатын талаптарды, оның ішінде сақтандыру нарығының қатысушыларымен өзара қарым-қатынастары жөніндегі талаптарды және сақтандыру агентінің сақтандыру нарығында делдалдық қызметті жүзеге асыруына өкілеттіктерін бекіту туралы" 2010 жылғы 1 наурыздағы № 25 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6164 тіркелген, 2010 жылғы 30 қазанда "Егемен Қазақстан" газетінде № 450-451 (26294) жарияланған) мынадай толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру ұйымының сақтандыру қызметін жүзеге асыруына қойылатын талаптарда, оның ішінде сақтандыру нарығының қатысушыларымен өзара қарым-қатынастары жөніндегі талаптарда және сақтандыру агентінің сақтандыру нарығында делдалдық қызметті жүзеге асыруына өкілеттіктерінде:

      3-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Сақтанушымен сақтандыру шарты сақтандыру ұйымы "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес клиентті тиісінше тексеру бойынша шаралар қабылдағаннан кейін жасалады.".

      14. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 202 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      15. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.12.2018 № 318 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      16. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" 2013 жылғы 26 шілдедегі № 184 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8692 тіркелген, 2013 жылғы 17 қазанда "Егемен Қазақстан" газетінде № 233 (28172) жарияланған) мынадай толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыру қағидаларында:

      мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:

      "9-1. Клиентпен кастодиандық шарт кастодиан "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тиісінше тексеру бойынша шаралар қабылдағаннан кейін жасалады.".

      17. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы" 2013 жылғы 27 тамыздағы № 214 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8796 тіркелген, 2013 жылғы 29 қарашада "Заң газеті" газетінде № 181 (2382); 2013 жылғы 4 желтоқсанда № 182 (2383); 2013 жылғы 8 желтоқсанда № 183 (2384) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларында:

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Брокерлер және (немесе) дилерлер, Басқарушылар жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 1 шілдесінен кешіктірмей қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі – уәкілетті орган) Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес тәуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптардың орындалуын бағалау жөніндегі есепті ұсынады, оған:

      1) тәуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптардың толық тізбесі;

      2) тәуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптарға сәйкестігін (сәйкессіздігін) дербес бағалау;

      3) тәуекелдерді басқару жүйесінде кемшіліктер анықталған жағдайда түзетілуі тиіс кемшілікті, кемшілікті жою үшін қажетті іс-шаралар, жауапты адамдар және іс-шараларды орындаудың нақты мерзімдері көрсетілген оларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспары кіреді.";

      84-тармағының 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "10) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қызметтерін қылмыстық мақсатында, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру мақсаттарында пайдалануды болдырмау кіреді.".

      18. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Банктердің металл шоттарды ашу, жүргізу және жабу қағидаларын бекіту туралы" 2013 жылғы 27 тамыздағы № 223 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8800 тіркелген, 2013 жылғы 25 желтоқсанда "Заң газеті" газетінде № 191 (2392), 2013 жылғы желтоқсанда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер Бюллетенінде № 12, 65 жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Банктердің металл шоттарды ашу, жүргізу және жабу қағидаларында:

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Клиентпен металл шоты шарты "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тиісінше тексеру бойынша банк шаралар қабылдағаннан кейін жасалады.".

      19. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.04.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      20. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" 2014 жылғы 3 ақпандағы № 9 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9249 тіркелген, 2014 жылғы 16 сәуірде "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде, 2014 жылғы 17 сәуірде "Заң газеті" газетінде № 55 (2449); 2014 жылғы 18 сәуірде № 56 (2450) жарияланған) мынадай толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларында:

      мынадай мазмұндағы 23-1-тармақпен толықтырылсын:

      "23-1. Клиентпен брокерлік шарт брокер және (немесе) дилер "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тиісінше тексеру бойынша шаралар қабылдағаннан кейін жасалады.".

      21. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 209 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      22. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 12.11.2019 № 188 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасының
өзгерістер мен толықтырулар
енгізілетін нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне қосымша

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 12.11.2019 № 188 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2014 года № 168. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 октября 2014 года № 9796.

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие приказа см. п.2

      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 10 июня 2014 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения (далее – Перечень).

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 22 Перечня, который вводится в действие с 1 января 2015 года.

      3. С 1 января 2015 года пункт 5 Перечня признается утратившим силу.

Председатель


Национального Банка

К. Келимбетов


  Утвержден
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 августа 2014 года № 168

Перечень
нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые
вносятся изменения и дополнения

      1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 212 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 207 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 205 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5. Утратил силу с 01.01.2015 постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2014 № 168 (порядок введения в действие см п.3).

      6. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 61 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, предоставления ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4138) следующие изменения и дополнение:

      в Правилах регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, предоставления ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем, утвержденных указанным постановлением:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "Настоящие Правила регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, предоставления ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают условия и порядок регистрации сделок с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания (далее - номинальный держатель), а также предоставления ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем.";

      подпункт 9) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "9) уполномоченный орган – Национальный Банк Республики Казахстан;";

      пункт 21-1 дополнить частью четвертой следующего содержания:

      "При осуществлении блокирования по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон о противодействии отмыванию доходов), уведомление направляется в государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Законом о противодействии отмыванию доходов.".

      в пункте 23:

      подпункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) операций по списанию с лицевых счетов клиентов принадлежащих им акций банков второго уровня, подлежащих принудительному выкупу в соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон о банках) и зачислению данных акций на счет Национального Банка Республики Казахстан, которые регистрируются на основании решения уполномоченного органа, принятого в порядке, определенном пунктом 6 Правил принудительного выкупа акций банка и их обязательной продажи инвесторам, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 113, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3576;";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Если одной из сторон сделки для ее заключения требуется разрешение (согласие) уполномоченного органа, номинальный держатель запрашивает документ, подтверждающий наличие такого согласия. При отсутствии требуемого разрешения (согласия) уполномоченного органа номинальный держатель отказывает в регистрации сделки.";

      пункты 28 и 28-1 изложить в следующей редакции:

      "28. Операции по блокированию ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятию блокирования проводятся номинальным держателем в системе учета номинального держания на основании соответствующих документов государственных органов, обладающих таким правом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан или приказа клиента, за исключением операций по блокированию и снятию блокирования на основании перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, предусмотренного Законом о противодействии отмыванию доходов. При проведении операции по блокированию ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с раздела "основной" переводятся на раздел "блокирование" лицевого счета держателя ценных бумаг. При проведении операции по снятию блокирования ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с раздела "блокирование" переводятся на раздел "основной".

      28-1. При учреждении доверительного управления акциями финансовой организации в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 47-1 Закона о банках, пунктом 3 статьи 53-1 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее - Закон о страховой деятельности), пунктом 3 статьи 72-3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг), номинальный держатель проводит в системе учета номинального держания операцию по внесению записи о доверительном управляющем на лицевой счет держателя ценных бумаг, являющегося собственником акций финансовой организации, на основании решения уполномоченного органа, об учреждении доверительного управления акциями финансовой организации и приказа доверительного управляющего о внесении записи о доверительном управляющем на лицевой счет данного держателя ценных бумаг.

      В случае реализации акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, номинальный держатель проводит операции по списанию данных акций с лицевого счета держателя ценных бумаг, являвшегося их собственником, и зачислению на лицевой счет (лицевые счета) приобретателя данных акций на основании приказа доверительного управляющего, и документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа, на приобретение статуса крупного участника финансовой организации (банковского либо страхового холдинга), в случаях, предусмотренных статьей 17-1 Закона о банках, статьей 26 Закона о страховой деятельности и статьей 72-1 Закона о рынке ценных бумаг.

      Операция по удалению записи о доверительном управляющем с лицевого счета держателя ценных бумаг, являющегося собственником акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, проводится номинальным держателем на основании приказа доверительного управляющего об удалении записи о доверительном управляющем с лицевого счета данного держателя ценных бумаг.

      Операции по внесению (удалению) записи о доверительном управляющем на (с) лицевой счет (лицевого счета) держателя ценных бумаг, проведенные в системе учета номинального держания, отражаются в системе учета центрального депозитария на основании приказа номинального держателя в течение одного рабочего дня с даты проведения данной операции.";

      часть первую пункта 38 изложить в следующей редакции:

      "38. Номинальный держатель, являющийся резидентом Республики Казахстан, на лицевых счетах которого учитываются ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), принадлежащие собственникам, в течение двадцати четырех часов с момента получения запроса от уполномоченного органа, центрального депозитария, регистратора или эмитента, представляет запросившему лицу соответствующие сведения.".

      7. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 212 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      8. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 249 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      9. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 254 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      10. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 252 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      11. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 198 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      12. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 253 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      13. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 25 "Об утверждении Требований к осуществлению страховой организацией страховой деятельности, в том числе по взаимоотношениям с участниками страхового рынка, и полномочия страхового агента на осуществление посреднической деятельности на страховом рынке" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6164, опубликованное 22 сентября 2010 года в газете "Казахстанская правда" № 249 (26310) следующее дополнение:

      в Требованиях к осуществлению страховой организацией страховой деятельности, в том числе по взаимоотношениям с участниками страхового рынка, и полномочия страхового агента на осуществление посреднической деятельности на страховом рынке, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 3 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Договор страхования со страхователем заключается после принятия страховой организацией мер по надлежащей проверке клиента, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".".

      14. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 202 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      15. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.12.2018 № 318 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      16. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 184 "Об утверждении Правил осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8692, опубликованное 17 октября 2013 года в газете "Казахстанская правда" № 295 (27569) следующее дополнение:

      в Правилах осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

      "9-1. Кастодиальный договор с клиентом заключается после принятия кастодианом мер по надлежащей проверке, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".".

      17. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214 "Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8796, опубликованное 5 декабря 2013 года в газете "Юридическая газета" № 183 (2558) следующие изменения:

      в Правилах формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Брокеры и (или) дилеры, Управляющие ежегодно не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, представляют в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) отчет по оценке выполнения требований к системе управления рисками в соответствии с приложением 1 к Правилам, который содержит:

      1) полный перечень требований к системе управления рисками;

      2) самостоятельную оценку соответствия (несоответствия) требованиям к системе управления рисками;

      3) в случае выявления недостатков в системе управления рисками план мероприятий по их устранению с указанием недостатка, который нуждается в исправлении, мероприятий, необходимых для исправления недостатка, ответственных лиц и конкретных сроков исполнения мероприятий.";

      подпункт 10) пункта 84 изложить в следующей редакции:

      "10) предотвращение использования услуг брокера и (или) дилера, Управляющего в преступных целях, целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.".

      18. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 223 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банками металлических счетов" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8800, опубликованное 25 декабря 2013 года в газете "Юридическая газета" № 191 (2566) следующее изменение:

      в Правилах открытия, ведения и закрытия банками металлических счетов, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Договор металлического счета с клиентом заключается после принятия банком мер по надлежащей проверке, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".".

      19. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.04.2018 № 76 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      20. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9 "Об утверждении Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9249, опубликованное 16 апреля 2014 года в Информационно-правовой система "Әділет", 18 апреля 2014 года в газете "Юридическая газета" № 56 (2624)) следующее дополнение:

      в Правилах осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

      дополнить пунктом 23-1 следующего содержания:

      "23-1. Брокерский договор с клиентом заключается после принятия брокером и (или) дилером мер по надлежащей проверке, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".".

      21. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 209 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      22. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 12.11.2019 № 188 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).