Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегиялары мен даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, сондай-ақ олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау қағидаларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 149 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 9 сәуірде № 10663 тіркелді.

      "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабы 4-4) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған:

      1) Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегияларын әзірлеу, бекіту, сондай-ақ олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау қағидалары;

      2) Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, сондай-ақ олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Мемлекеттік активтерді басқару саясаты департаменті:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның мерзімді баспасөз басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика бірінші вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі
Е. Досаев

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрі

      _____________ Б. Сұлтанов

      2015 жылғы 10 наурыз

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 27 ақпандағы
№ 149 бұйрығымен
бекітілген

Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегияларын әзірлеу, бекіту, сондай-ақ олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау қағидалары

      Ескерту. Қағида жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 08.08.2018 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Қағидалар "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабы 4-4) тармақшасына сәйкес әзірленген және акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердiң, ұлттық холдингтердiң, ұлттық компаниялардың даму стратегияларын (бұдан әрі - даму стратегиясы) әзірлеу, бекіту, сондай-ақ олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

      1) атқарушы орган - алқалы орган немесе атауы компанияның жарғысында белгіленетін атқарушы органның функциясын дара басшылықпен жүзеге асыратын тұлға;

      2) даму стратегиясы - ұлттық басқарушы холдингтiң, ұлттық холдингтiң, ұлттық компанияның он жылдық кезеңге арналған миссиясын, пайымын, стратегиялық мақсаттары мен мiндеттерiн айқындайтын және негiздейтiн құжат;

      3) компания - акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар;

      4) электрондық есеп - "Есептілік берудің бірыңғай жүйесі" бағдарламалық қамтамасыз етуді (бұдан әрі - бағдарламалық қамтамасыз ету) пайдалана отырып, ұлттық куәландырушы орталық берген және мемлекеттік мүлік тізіліміне (бұдан әрі - тізілім) қосу үшін дайындалған компанияның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылатын даму стратегиясының мәтінін және/немесе қосымшаларымен оның іске асырылуын бағалауды және/немесе тиісті саланың уәкілетті органы басшысының электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылатын даму стратегиясының іске асырылуын мониторингілеу нәтижелерін қамтитын есеп.

      3. Компанияның даму стратегиясы Қазақстан Республикасының стратегиялық және бағдарламалық құжаттарын ескере отырып он жылдық кезеңге бір рет әзiрленедi.

      4. Компанияның даму стратегиясы оның бес жылдық кезеңге арналған даму жоспарын әзiрлеу үшін негiз болып табылады және оның стратегиялық бағыттарын, мақсаттарын және қызметi нәтижелерiнiң көрсеткiштерiн айқындайды және акциялары (қатысу үлестерi) компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешiмдердi айқындауға құқық беретiн заңды тұлғалардың даму стратегияларын (қызметiнiң стратегиялық бағыттарын) ескере отырып, әзiрленедi.

2-тарау. Компанияның даму стратегиясын әзірлеу және бекіту тәртібі

      5. Компанияның даму стратегиясының жобасы "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамын (бұдан әрі - Қор) қоспағанда тиісті саланың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органдарымен Қазақстан Республикасының стратегиялық және бағдарламалық құжаттарында, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларында жазылған мақсаттар мен міндеттерге сәйкестігіне және бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органмен әлеуметтiк-экономикалық даму болжамында көрсетiлген бюджеттiк параметрлерге сәйкестiгiне келiсiледi.

      6. Компанияның даму стратегиясы мынадай бөлiмдерден тұратын құжатты бiлдiредi:

      1) мынадай кіші бөлімдерді қамтитын компанияның ағымдағы жағдайын талдау:

      ағымдағы ахуалды және компания жұмыс істейтiн және компанияның мақсаттарына қол жеткiзуге әсер етуi мүмкін құқықтық, саяси, шаруашылық, демографиялық, технологиялық және басқа да жиынтықтағы сыртқы ортаның жаһандық факторларының әсерiн талдауды қамтитын сыртқы ортаны талдау;

      компания қызметiндегi қуатты және әлсiз жақтарды талдауды қамтитын ішкi ортаны талдау.

      Сондай-ақ компанияның ағымдағы жағдайын талдау қазiргi және әлеуеттi қатерлер мен тәуекелдердi талдауды және компанияның мақсатына қол жеткізу үшiн мүмкiндiктердi айқындауды қамтиды;

      2) миссиясы мен пайымдауы, бұл ретте миссия мемлекеттің компания алдына қойған мiндеттерге сәйкес болуы және мемлекет қойған мiндеттердiң, ол орындайтын функциялардың, қызмет бағыттарының және саланы (экономиканың секторын) дамыту тұрғысынан компанияның негiзгi мақсатын қамтуы тиiс.

      Пайымдау болжамды кезеңнiң соңында компания орындайтын функциялар тұрғысынан оның ұстанымдарын айқындайды;

      3) қызметтiң стратегиялық бағыттары, мақсаттары, қызметiнiң түйiндi көрсеткiштерi мен олар бойынша күтілетін нәтижелер.

      Даму стратегиясы шеңберiнде компания қызметiнiң стратегиялық бағыттары, мақсаттары, мiндеттерi, қызметiнiң түйiндi көрсеткiштерi және олар бойынша күтілетін нәтижелер көрсетiледі.

      Қызметтiң стратегиялық бағыттары миссияға сүйене отырып айқындалады және Компания тиiстi әлеуметтiк-экономикалық мiндеттердi шешуге барынша әсер ететiн қызмет салаларын бiлдiредi.

      Әрбiр стратегиялық бағыт үшiн мақсаттар - жиынтығында компанияның жалпы мақсаттарына қол жеткiзуге алып келетiн қызметтiң нақты, өлшенетiн бағдарлары әзiрленуi тиiс.

      Әрбiр мақсатты iске асыру шеңберiнде шешiлуi тиiс мақсатқа қол жеткiзу үшiн қажеттi және жеткiлiктi жағдай болуы тиiс мiндеттерi айқындалады.

      Сондай-ақ әрбiр мақсат бойынша компанияның мақсатқа қол жеткізуі мен қызметінің стратегиялық бағыттары бағаланатын қызметiнiң 3-тен аспайтын түйiндi көрсеткiштерi әзірленеді. Әрбiр стратегиялық бағыт үшiн қойылған мақсаттарға қол жеткiзу бойынша күтілетін нәтижелер сипатталады;

      4) компанияның тиімді жұмыс істеуі мақсатында, қызметтің стратегиялық бағыттары шеңберінде ықтимал тәуекелдерді, тәуекелдерді сипаттауды және олардың салдарларын, осы тәуекелдің алдын-алу бойынша іс-шараларды әзірлеуді және ол пайда болған жағдайда компанияның ден қоюын қамтитын тәуекелдерді басқару жүйесін көздейді.

      7. Компанияның даму стратегиясы даму стратегиясында көзделген даму стратегиясына қажетті негіздемелерді, стратегиялық картаны, схеманы, кестелерді, компания қызметінің негізгі көрсеткіштеріне берілген нысаналы мәндер бойынша есептеулер кіретін қосымшаларды қамтиды.

      Компанияның стратегиялық картасы компания қызметінің негізгі көрсеткіштеріне мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары көрсеткіштерінің декомпозициясын қамтиды және осы Қағидарларға 1-қосымшада көрсетілген нысан бойынша жасалады.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 06.03.2019 № 17 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      7-1. Тиісті саланы (аяны) басқару жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – тиісті саланың уәкілетті органы) жоспарланған онжылдық кезеңнің алдындағы жылдың бірінші мамырынан кешіктірмей, компанияға мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген индикаторлар мен нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге ықпал ететін сандық және сапалық көрсеткіштерді жолдайды.

      Ескерту. 2-тарау 7-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 06.03.2019 № 17 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      8. Компанияның атқарушы органы жоспарланған он жылдық кезеңнің алдындағы жылдың бірінші маусымынан кешіктірмей даму стратегиясының жобасын әзірлеуді жүзеге асырады және оны, Қорды қоспағанда, тиісті саланы басқару жөніндегі уәкілетті органға қарауға және келісуге енгізеді.

      Тиісті саланың уәкілетті органы даму стратегиясының жобасын келіп түскен күнінен бастап он жұмыс күні ішінде қарайды.

      Ескертулер болған жағдайда, компанияның атқарушы органы бес жұмыс күні ішінде даму стратегиясының жобасын пысықтайды және оны тиісті саланың уәкілетті органына қайтадан келісуге ұсынады.

      Тиісті саланың уәкілетті органы пысықталған даму стратегиясының жобасын он жұмыс күні ішінде қарайды.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 06.03.2019 № 17 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Тиісті саланың уәкілетті органы даму стратегиясының жобасы келісілгеннен кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей мемлекеттік жоспарлау және бюджеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органдарға келісуге енгізілуін қамтамасыз етеді.

      Мемлекеттік жоспарлау және бюджеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органдар даму стратегиясының жобасын түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде қарайды.

      Ескертулер болған жағдайда, тиісті саланың уәкілетті органы ескертулерді алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде даму стратегиясының жобасын пысықтайды және мемлекеттік жоспарлау және бюджеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органдарға қайта келісуге ұсынады.

      Мемлекеттік жоспарлау және бюджеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органдар он жұмыс күні ішінде пысықталған даму стратегиясының жобасын қайта қарайды.

      10. Компанияның атқарушы органы даму стратегиясының жобасы Қорды қоспағанда, мемлекеттік жоспарлау және бюджеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органдармен келісілгеннен кейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей оны компанияның директорлар кеңесінің қарауына енгізеді. Қордың атқарушы органы даму стратегиясының жобасын әзірлеуді жүзеге асырады және оны директорлар кеңесінің отырысын өткізу немесе директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру күніне дейін күнтізбелік жиырма күннен кешіктірмей директорлар кеңесінің қарауына енгізеді.

      Компанияның директорлар кеңесі даму стратегиясының жобасын күнтізбелік жиырма күн ішінде қарайды және оны мақұлдау туралы не компанияның атқарушы органына пысықтау үшін қайтару туралы шешім қабылдайды.

      Ескертулер болған жағдайда, компанияның атқарушы органы компанияның директорлар кеңесі айқындаған, бірақ ескертулер алған күннен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде даму стратегиясының жобасын пысықтайды және оны компанияның директорлар кеңесінің қарауына қайта ұсынады.

      Компанияның директорлар кеңесі пысықталған даму стратегиясының жобасын қайта енгізген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қарайды.

      11. Қордың атқарушы органы Қордың директорлар кеңесі даму стратегиясының жобасын мақұлдағаннан кейін оны Ұлттық әл-ауқат қорын басқару жөніндегі кеңестің қарауына мақұлдау үшін енгізеді.

      Қор жоспарланған он жылдық кезеңнiң алдындағы жылдың 20 қарашасынан кешіктірмей Ұлттық әл-ауқат қорын басқару жөніндегі кеңес мақұлдаған Қордың даму стратегиясының жобасын мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкілетті органға енгізуді қамтамасыз етеді.

      12. Қорды қоспағанда, тиісті саланың уәкілетті органы компанияның директорлар кеңесі мақұлдаған компанияның даму стратегиясын бекіту туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасын жоспарланған он жылдық кезеңнің алдындағы жылдың бірінші қарашасына дейін Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізуді қамтамасыз етеді.

      Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган директорлар кеңесі және Ұлттық әл-ауқат қорын басқару жөніндегі кеңес мақұлдаған Қордың даму стратегиясын бекіту туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасын жоспарланып отырған он жылдық кезеңнің алдындағы жылдың бірінші желтоқсанынан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізуді қамтамасыз етеді.

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 06.03.2019 № 17 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. Компанияның атқарушы органы компанияның даму стратегиясын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің қаулысы қабылданған күннен бастап, бес жұмыс күні ішінде даму стратегиясын бекіту туралы Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулысының сканерленген көшірмесін электрондық есепке тіркей отырып, Тізілімге қосу үшін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай операторға (бұдан әрі - бірыңғай оператор) электрондық есепті жібереді.

      14. Электрондық есепті бірыңғай оператордың Тізілімге қосуы оның келіп түскен мерзімінен бастап компанияның электрондық мекенжайына электрондық есепті Тізілімге қосу туралы хабарландыру жібере отырып бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

      Бірыңғай оператордың электрондық есепке техникалық ескертулері болған жағдайда, компания ескертулерді жояды және ескертулерді алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде бірыңғай операторға оны қайта енгізеді.

      15. Даму стратегиясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу:

      1) Қазақстан Республикасы Президентiнiң елдегi жағдай мен iшкi және сыртқы саясаттың негiзгi бағыттары туралы Қазақстан халқына Жолдауымен, мемлекеттiк жоспарлау жүйесiнiң құжаттарына енгiзiлетiн өзгерiстермен,

      сондай-ақ компания қызметiне маңызды әсерi бар iшкi және сыртқы ортаның өзгерістерімен;

      2) компания қызметінің негізгі бағыттарының өзгеруімен;

      3) компанияның қайта ұйымдастырумен;

      4) даму стратегиясын іске асырудың мониторинг қортындыларымен байланысты жағдайларда енгізуге рұқсат етіледі.

      16. Осы Қағидалардың 15-тармағында көрсетiлген жағдайларда компанияның даму стратегиясына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу мынадай тәртiппен жүзеге асырылады:

      1) компанияның атқарушы органы осы Қағидалардың 15-тармағында көзделген жағдай басталғаннан кейін бiр айдан кешiктiрмей компанияның түзетілген даму стратегиясын әзірлеуді және енгізуді қамтамасыз етеді.

      Түзетілген даму стратегиясының жобасын тиiстi саланың уәкiлеттi органының, мемлекеттiк жоспарлау, бюджеттік жоспарлау жөніндегі уәкiлеттi органдардың, және компанияның директорлар кеңесінің қарау және келісу тәртібі осы Қағидалардың 8-12-тармақтарына сәйкес жүзеге асырылады;

      2) компанияның атқарушы органы компанияның даму стратегиясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің қаулысы қабылданған күннен бастап, бес жұмыс күні ішінде даму стратегиясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулысының сканерленген көшірмесін электрондық есепке тіркей отырып, Тізілімге қосу үшін бірыңғай операторға электрондық есепті жібереді.

      Электрондық есепті бірыңғай оператордың Тізілімге қосуы осы Қағидалардың 13, 14-тармақтарына сәйкес жүзеге асырады.

      17. Компанияның кезекті даму стратегиялары, кезекті он жылдық кезеңге ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың алдыңғы даму стратегиясын іске асырудың соңғы жылынан кешіктірмей әзірленеді.

3-тарау. Компанияның даму стратегиясының іске асырылуын мониторингілеу

      18. Даму стартегиясының іске асырылуын мониторингілеуді Қазақстан Республикасының стратегиялық және бағдарламалық құжаттары, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының және компанияның даму стратегиясы көрсеткіштерінің орындалуы туралы ақпаратты талдау және жинақтау мақсатында тиісті саланың уәкілетті органы жүзеге асырады.

      Қордың даму стартегиясының іске асырылуын мониторингілеуді оның директорлар кеңесі жүзеге асырады.

      19. Компаниялардың даму стартегиясының іске асырылуын мониторингілеу мынандай тәртіппен:

      1) бірінші рет - жылдар бойынша бөле отырып, үш жылға;

      2) екінші рет - жылдар бойынша бөле отырып, алты жылға;

      3) үшінші рет - жылдар бойынша бөле отырып, он жылға жүргізіледі.

      Қорды қоспағанда компанияның даму стартегиясының іске асырылуын, мониторингілеу есепті кезеңдегі компанияның даму стратегиясының орындалуы бойынша есепті директорлар кеңесі бекіткеннен кейін күнтізбелік отыз күннің ішінде жүргізіледі.

      Компанияның даму стратегиясының іске асырылуын мониторингілеу даму стратегиясының және директорлар кеңесі бекіткен есепті кезеңдегі компанияның даму стратегиясының орындалуы бойынша есептің негізінде жүргізіледі.

      Қордың даму стратегиясының іске асырылуын мониторингілеу қордың директорлар кеңесінің есепті кезеңдегі Қордың даму стратегиясын орындау бойынша есеппен қатар жүзеге асырылады.

      20. Тиісті саланың уәкілетті органы бірыңғай оператор әзірлеген бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, компанияның даму стратегиясының іске асырылуын мониторингілеу бойынша есепті дайындайды.

      Даму стратегиясының іске асырылуын мониторингілеу бойынша есеп қызметтің стратегиялық бағыттарына, мақсатына, міндеттеріне, қызметтің түйінді көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша ақпаратты қамтиды.

      Даму стратегиясының іске асырылуын мониторингілеу бойынша есеп нысаны осы Қағидаларға 1-1-қосымшада берілген.

      Ескерту. 20-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық экономика министрінің 06.03.2019 № 17 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      21. Мониторинг жүргізудің қорытындысы бойынша тиісті саланың уәкілетті органы даму стратегиясының іске асырылуы бойынша қорытынды дайындайды.

      Қорытынды еркін нысанда жасалады және мынадай:

      1) компанияның даму стратегиясының орындалуы бойынша есепте ұсынылған ақпаратты талдау және қорытындылауды;

      2) қызметтің жоспарланған түйінді көрсеткіштеріне қол жеткізу дәрежесі (нақты нәтиженің жоспарланғаннан ауытқулары болған жағдайда соңғы нәтижеге ықпал еткен себептерді және факторларды ашу кажет) және қызметтің түйінді көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін өткізілген/жоспарланатын іс-шаралар туралы;

      3) жекелеген мақсаттарды, міндеттерді, іс-шараларды, ресурстарды қайта бөлуді қайта қарау және проблемаларды шешуге жаңа тәсілдерді әзірлеген жағдайда олар бойынша ақпарат;

      4) компания қызметінің тиімділігін арттыру бойынша және компанияның даму стратегиясын түзету бойынша ұсыныстарды;

      5) компанияның жалпы саланы және экономиканың дамуына ықпал ету дәрежесі туралы мәліметтерді қамтиды.

      Даму стратегиясының іске асырылуын мониторингілеу жөніндегі есеп пен қорытынды даму стратегиясының іске асырылуын мониторингілеу нәтижесі болып табылады.

      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 06.03.2019 № 17 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      22. Тиісті саланың уәкілетті органы даму стартегиясының іске асырылуын мониторингілеу нәтижелерін (оған қол қойылған және мөрмен расталған қорытындының сканерленген көшірмесінің қағаз нұсқасын қоса бере отырып) бірыңғай операторға электронды есеп түрінде ұсынады.

      Бірыңғай оператордың электрондық есепті тізілімге қосуы ол түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде тиісті саланың уәкілетті органы электронды мекенжайына электрондық есепті тізілімге қосу туралы хабарламаны жолдай отырып, жүзеге асырылады.

      Бірыңғай оператордың электрондық есепке техникалық ескертулері болған жағдайда тиісті саланың уәкілетті органы ескертулерді алған күннен бастап бес жұмыс күнінің ішінде ескертулерді жояды және оны қайтадан бірыңғай операторға енгізеді.

4-тарау. Компанияның даму стратегиясын іске асыру тиімділігін бағалау

      23. Компанияның даму стратегиясының іске асырылуын бағалау даму стратегиясына мониторинг жүргізгеннен кейін оның іске асырылуының нәтижелілігі мен тиімділігіне қол жеткізу дәрежесін айқындау мақсатында мемлекеттік жоспарлау бойынша уәкілетті орган жүзеге асырады.

      24. Даму стратегиясын іске асыру тиімділігін бағалауды есепті кезеңге мемлекеттік жоспарлау бойынша уәкілетті орган мынадай тәртіппен:

      1) бірінші рет - жылдар бойынша бөле отырып үш жылға;

      2) екінші рет - жылдар бойынша бөле отырып алты жылға;

      3) үшінші рет - жылдар бойынша бөле отырып он жылға жүргізеді.

      25. Даму стратегиясын іске асыру тиімділігін бағалауды есепті кезеңдегі компанияның даму стратегиясының орындалуы бойынша есептің және тиісті саланың уәкілетті органының мониторингі нәтижесінің негізінде жүзеге асырылады.

      26. Компанияның даму стратегиясын іске асыру тиімділігін бағалау бойынша есепті қалыптастыру үшін тиісті компанияны иелену және пайдалану құқығы берілген тиісті саланың уәкілетті органы есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 қарашасына дейінгі мерзімде компанияның даму стратегиясын іске асыру мониторингі нәтижелері туралы ақпаратты мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға ұсынады.

      27. Компанияның даму стратегиясын іске асыру тиімділігін бағалау бойынша есеп мынадай бөлімдерден тұрады:

      ақпараттық бөлім;

      компания қызметінің тиімділігін бағалау;

      талдамалық жазбахат.

      28. "Ақпараттық бөлім"

      Ақпараттық бөлімнің мақсаты есепті кезеңге компания қызметінің стратегиялық бағыттарын (бұдан әрі - ҚСБ) іске асыру нәтижелері туралы ақпартты ұсыну болып табылады.

      Ақпараттық бөлім:

      құжаттың деректемелерін (компанияның даму стратегиясын):

      атауын, нөмірін, құжатты қабылдау мерзімін, іске асыру мерзімдерін;

      компания қызметінің стартегиялық бағыттары (бұдан әрі - ҚСБ) және миссиясы туралы мәліметтерді қамтиды, бұл ретте әрбір ҚСБ бойынша ол қызметтің қандай түйінді көрсеткіштері (ҚТК) арқылы жүзеге асырылатыны көрсетіледі (жоспарланғаннан іс жүзіндегі нәтижелердің ауытқуы болған жағдайда, соңғы нәтижелерге ықпал еткен себептер мен факторларды ашып көрсету қажет). Ақпараттық бөлім осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес толтырылады.

      29. "Компания қызметінің тиімділігін бағалау" Компания қызметінің тиімділігін айқындау компанияның даму стратегиясын іске асыру тиімділігін және оның қаржы - шаруашылық қызметін бағалау жолымен жүзеге асырылады.

      1) Компанияның даму стратегиясын іске асыру тиімділігін бағалау ҚСБ және ҚТК жетістігі деңгейін анықтау жолымен жүзеге асырылады.

      ҚСБ және ҚТК қол жеткізуді бағалау компанияның осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады.

      Әрбір ҚСБ жалпы көлемі жиынтық 100% құрайтын және ҚТК белгілі санын өзіне қосатын, стратегияны жүзеге асырудың қорытынды рейтингінде айқын меншікті салмаққа ие.

      Әрбір ҚСБ жалпы сомасы 100% құрайтын, ҚСБ ішінде ҚТК айқын үлес салмақ қосылады.

      ҚТК қол жеткізу дәрежесін есептеу қорытындысы бойынша әрбір ҚТК келесідей 0-ден 4-ке дейін ұпай беріледі:

      4 - жоспардан 85%-дан 100%-ға дейін ҚТК нәтижелерінің жетістігі;

      3 - жоспардан 70%-дан 84%-ға дейін ҚТК нәтижелерінің жетістігі;

      2 - жоспардан 55%-дан 69%-ға дейін ҚТК нәтижелерінің жетістігі;

      1 - жоспардан 40%-дан 54%-ға дейін ҚТК нәтижелерінің жетістігі;

      0 - жоспардан 0%-дан 39%-ға дейін ҚТК нәтижелерінің жетістігі.

      ҚТК қол жеткізуді бағалауды жалпылау үшін әрбір ҚТК бойынша балдар жинақталады. Жиынтық ұпайлар санын және барынша ықтимал қол жеткізілетін нәтижесін негізге ала отырып, әрбір ҚСБ іске асыру дәрежесі есептеледі.

      Әрбір ҚСБ бойынша қол жеткізілген нәтижеге сәйкес, сондай-ақ компанияның даму стратегиясына қол жеткізудегі олардың үлес салмағын ескере отырып, қызметтің түйінді көрсеткіштері бойынша компанияның даму стратагиясын іске асырудың жиынтық нәтижесі есептеледі.

      ҚТК бойынша компанияның даму стратагиясын жүзеге асырудың жиынтық қорытындысы келесі деңгейлерге бөлінеді:

      85%-дан 100%-ға дейін - стратегияны жүзеге асырудың жоғары деңгейінің тиімділігі;

      70%-дан 84%-ға дейін - стратегияны жүзеге асырудың орта деңгейінің тиімділігі;

      55%-дан 69%-ға дейін - стратегияны жүзеге асырудың төмен деңгейінің тиімділігі;

      40%-дан 54%-ға дейін - стратегияны тиімсіз жүзеге асыру;

      0%-дан 39%-ға дейін - стратегия жүзеге асырылмаған.

      2) Компанияның қаржы шаруашылық қызметі тиімділігін бағалау қаржы есептілікті талдаудың мынадай түрлері бойынша жүргізіледі:

      нақтыланған талдау - осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады, компанияның даму стратегиясын жүзеге асырудың тиімділігін бағалау бойынша жүргізіледі және компания деректерін соңғы үш жылғы есепті кезең бойынша тиісінше және абсолютті түрде салыстыру және есептіліктің жеке баптары немесе олардың топтарының өзгеру үрдісін анықтаудан тұрады.

      коэффициенттік талдау - компанияның қаржы есептілігін осындай коэффициенттердің нормативтік мәндеріне сәйкестігі (ауытқуы) тұрғысынан қаржылық көрсеткіштерді (коэффициенттеріді) жинақтаудың көмегімен зерделеу және олардың динамикадағы өзгерістерін білдіреді (деректер компанияның қаржылық есептілігінің барлық нысандарынан алынатын деректер қабылданады):

      Ағымдағы өтімділік коэффициенті - компанияның қолда бар айналымдағы қаражаты есебінен ағымдағы берешегін өтеу қабілеттігін айқындау үшін есептеледі. Мынадай формула бойынша есептеледі:      мұнда:

      CA-ағымдағы активтер;

      CL - ағымдағы міндеттемелер.

      Ұсынылатын CR мәні: 1 - 2. <1 мәні төлем қабілеттілігін жоғалту ықтималдығы туралы, >4 мәні - қарыз қаражатын пайдаланудың жеткіліксіз белсенділігі туралы және оның салдарынан меншік капиталы рентабельділігінің аздығын куәландырады.

      Активтердің рентабельділік коэффициенті компанияның активтеріне салынған әрбір теңгеге қанша таза пайда келетінін растайды. Мынадай формула бойынша есептеледі:      мұнда:

      NI - таза пайда;

      TA - активтердің орташа жылдық сомасы.

      Ұсынылатын ROA мәні: көрсеткіштің артып келе жатқан мәні (динамикада) компания активтерінің пайда туындату қабілеттігі туралы куәландырады.

      Меншік капиталдың рентабельділік коэффициенті компанияның меншік капиталының бірлігінен қанша таза пайда алатынын көрсетеді. Мынадай формула бойынша есептеледі:      мұнда:

      NI - таза пайда;

      EC - меншік капиталдың орташа жылдық сомасы.

      Ұсынылатын ROE мәні: саласына байланысты әртүрлі, сонымен қатар, коэффициент мәнінің жоғарылығы оң бағаланады, өйткені капиталға аванс жасалған әрбір теңгеге келетін таза пайда туралы куәландырады.

      Қаржылық левередж коэффициенті компанияның қаржылық тәуекеліне тікелей пропорционалды және компания активтерін қаржыландыру көздеріндегі қарыз қаражатының үлесін көрсетеді.

      Мынадай формула бойынша есептеледі:      мұнда:

      LC - қарыз капитал;

      EC - меншік капитал.

      Ұсынылатын DR мәні: <1, >1 мәні компанияның қаржылық тұрақтылығына теріс әсер етуі мүмкін оның жоғары борыштық жүктемесі туралы куәландырады.

      30. "Талдамалық жазба" Талдамалық жазба еркін нысанда құрастырылады және мыналарды қамтиды:

      1) есептің Ақпараттық бөлімінде көрсетілген ақпартты қажетті түсіндіру және қорытындылау, сонымен қатар ҚТК төменде көрсетілген санаты қолданылады:

      сандық - оған қол жеткізу деңгейін айқындауға мүмкіндік беретін, сандық өлшенетін индикаторы бар ҚТК;

      сапалық - сандық өлшенетін индикаторы жоқ, бірақ тиісті саладағы аядағы оң өзгерістердің мәнін айқындауға мүмкіндік беретін ҚТК;

      іс-шара - сандық өлшенетін индикаторы жоқ және ҚСБ қол жеткізу үшін және жоспарланған нәтижелерді алу үшін орындалатын бір реттік іс-шара (іс-қимыл) түрінде қалыптастырған ҚТК;

      2) ұсынылған ҚСБ және ҚТК қол жеткізуді бағалау;

      3) тұжырымдар және қажет болған жағдайда компания қызметінің тиімділігін арттыру бойынша ұсынымдар.

      31. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган даму стратегиясының іске асырылуын бағалауды жүргізгеннен кейін даму стратегиясының іске асырылуын бағалау нәтижелері интернет-ресурсқа орналастыру үшін тиісті саланың уәкілетті органына және бірыңғай операторға ұсыну үшін компанияларға жолданады.

      Даму стратегиясының іске асырылуын бағалау нәтижелерін компанияның атқарушы органы оларды алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде бiрыңғай операторға электрондық есеп түрінде ұсынады және осы Қағидалардың 14-тармағында белгіленген тәртіппен тізілімге қосылады.

      32. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган тиісті он жылдық есепті кезең өткен соң есепті кезеңнен кейінгі екінші жылдың үшінші айының 20 күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне компаниялардың даму стратегиясын iске асыру туралы хабардар етеді.

5-тарау. Компанияның даму стратегиясының іске асырылуын бақылау

      33. Даму стратегиясының іске асырылуын бақылауды стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының және компанияның даму стратегиясының орындалуының толықтығы мен уақытылығын талдау мақсатында, оның ішінде бұзушылықтарды анықтау, жою және болдырмау мақсатында жоспарлы және жоспардан тыс тексерулер жолымен тиiстi саланың уәкiлеттi органы жүзеге асырады.

      Қордың даму стартегиясының іске асырылуын бақылауды оның директорлар кеңесі жүзеге асырады.

      34. Компанияның атқарушы органы 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 64-бабына сәйкес:

      1) осы Қағидалардың 8, 10, 11 және 16-тармақтарында белгіленген мерзімдерде даму стратегиясын уақтылы әзірлеу және келісу;

      2) осы Қағидалардың 13, 14, 16 және 26-тармақтарына сәйкес бірыңғай операторға уақтылы электрондық есеп беру;

      3) даму стратегиясындағы деректердің дұрыстығы;

      4) даму стратегиясын іске асыру бойынша жауапты болады.

      "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 184-бабы 8 тармағына сәйкес акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегиясының іске асырылуының нәтижелілігі мен тиімділігі үшін акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың бірінші басшылары жауапты болады.

      35. Тиiстi саланың уәкiлеттi органы осы Қағидалардың 20, 21 және 22-тармақтарының орындалмағаны үшін 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 64-бабына сәйкес жауапты болады.

  Акционері мемлекет болып
табылатын ұлттық басқарушы
холдингтердің, ұлттық
холдингтердің, ұлттық
компаниялардың даму
стратегияларын
әзірлеу, бекіту, сондай-ақ
олардың іске
асырылуын мониторингілеу
және бағалау қағидаларына
1-қосымша
  Нысан

Компанияның стратегиялық картасы

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 06.03.2019 № 17 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің
бірінші деңгейдегі құжаты (бұдан әрі - МЖЖ)

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің
екінші деңгейдегі құжат (МЖЖ)

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің
үшінші деңгейдегі құжат (МЖЖ)

Компания қызметінің даму стратегиясында көзделген түйінді көрсеткіштері (ҚТК)
1- ҚТК
2-ҚТК
n-ҚТК

  Акционері мемлекет болып
табылатын ұлттық басқарушы
холдингтердің, ұлттық
холдингтердің, ұлттық
компаниялардың даму
стратегияларын
әзірлеу, бекіту, сондай-ақ
олардың іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
қағидаларына
1-1-қосымша
  Нысан

Даму стратегиясының орындалуын мониторингілеу жөніндегі есеп

      Ескерту. Қағида 1-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 06.03.2019 № 17 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Стратегиялық бағыттың атауы (бұдан әрі - СБА)

Мақсат

Міндеттер

Қызметтің түйінді көрсеткішінің атауы (ҚТК)*

Өлшем бірлігі

ҚТК-нің мағынасы

Орындамау себептері
(толық көлемде орындамау)

Түзету шаралары (алдынала қабылданған/ жоспарланатын)

20__ жыл

20_n жыл

жоспар

факт

%-дық ауытқулар

жоспар

факт

%-дық ауытқулар

СБА 1

1-мақсат

1-міндет
n-міндет

1-ҚТК


n-ҚТК


СБА 2

n-мақсат

1-міндет
n-міндет

1-ҚТК


n-ҚТК


      Ескертпе:

      * қызметтің түйінді көрсеткіші Компанияның мақсаттары мен міндеттеріне байланыстырылады

  Акционері мемлекет болып
табылатын ұлттық басқарушы
холдингтердiң, ұлттық
холдингтердiң, ұлттық
компаниялардың даму
стратегияларын әзірлеу, бекіту,
сондай-ақ олардың іске
асырылуын мониторингілеу
және бағалау қағидаларына
2-қосымша

Компанияның 20__ - 20___ жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру тиімділігін бағалау бойынша есеп

Даму стратегиясының деректемелері

_______________________________________
(нөмір, даму стратегиясын қабылдау мерзімі)

Есептілік кезең

_______________________________________

Ұйымның атауы

_______________________________________

Миссия

_______________________________________
(компанияның даму стратегиясына сәйкес)


Стратегиялық бағыттың атауы (СБА)

Мақсат

Міндеттер

Қызметтің түйінді көрсеткіштерінің атауы (ҚТК)*

Өлшем бірлігі

ҚТК мәні

Орындамау себептері (толық көлемде орындамау)

20__ жыл

20 n жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

СБА 1

Мақсат 1

Міндет 1
Міндет n

ҚТК 1

ҚТК n

СБА n

Мақсат n

Міндет 1
Міндет n

ҚТК 1

ҚТК n

  Акционері мемлекет болып
табылатын ұлттық басқарушы
холдингтердiң, ұлттық
холдингтердiң, ұлттық
компаниялардың даму
стратегияларын әзірлеу, бекіту,
сондай-ақ олардың іске
асырылуын мониторингілеу
және бағалау қағидаларына
3-қосымша

Компанияның стратегиялық бағыттары қызметінің түйінді көрсеткіштеріне қол жеткізу

Стратегиялық бағыттың атауы (СБА)

Компанияның жалпы даму страегиясынан СБА %

Қызметтің түйінді көрсеткіштерінің атауы (ҚТК)

СБА-дан ҚТК %

Ұпайлар бойынша топтастыру

Есептік кезеңге ҚТК қол жеткізу бойынша жалпы ұпай

20__ год

20_n год

1

2

3

4

5

6

7

СБА 1


ҚТК 1

ҚТК nСБА қатысты ҚТК орындау бойынша қорытынды %


Компанияның жалпы даму стратегиясынан СБА 1 орындау бойынша қорытынды %


СБА n


ҚТК 1

ҚТК nСБА қатысты ҚТК орындау бойынша қорытынды %


Компанияның жалпы даму стратегиясынан СБА n орындау бойынша қорытынды %


Қызметтің түйінді көрсеткіштері бойынша компанияның даму стратегиясын іске асырудың баламды қорытындысы, %


  Акционері мемлекет болып
табылатын ұлттық басқарушы
холдингтердің, ұлттық
холдингтердің, ұлттық
компаниялардың даму
стратегияларын
әзірлеу, бекіту, сондай-ақ
олардың іске асырылуын
мониторингілеу және
бағалау қағидаларына
4-қосымша
  Нысан

Компанияның қаржылық-шаруашылық қызметінің тиімділігін егжей-тегжейлі талдау

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 06.03.2019 № 17 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

№ р/с

Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

20 __ жыл

20 __ жыл

20 __ жыл

Орындамау себептері (толық көлемде орындамауы)

жоспар

фа-кт

орындалу %

жоспар

фа-кт

орындалу %

жоспар

фа-кт

орындалу %

1.

Кірістер, барлығы

мың теңге2.

Шығыстар, барлығы, оның ішінде:

мың теңге2.1

Жалпы және әкімшілік шығыстар

мың теңге2.2

Еңбекақы төлеу қоры

мың теңге2.3

Орташа айлық жалақы

мың теңге3.

Қызметкерлердің орташа тізімдік саны

компанияның

адамкомпания тобының

адам4.

Таза табыс (шығын минус таңбасымен көрсетіледі)

мың теңге5.

Мемлекеттік акциялар пакетіне берілетін дивиденттер

мың теңге6.

Төленген салық және бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдер

мың теңге7.

Инвестициялар

меншікті

мың теңгебюджеттік

мың теңгеқарыз

мың теңгебарлығы

мың теңге8.

Активтер, оның ішінде:

мың теңге8.1

Ұзақ мерзімді активтер

мың теңге8.2

Қысқа мерзімді активтер

мың теңге9.

Міндеттемелер, оның ішінде:

мың теңге9.1

Қысқа мерзімді міндеттемелер

мың теңге9.2

Ұзақ мерзімді міндеттемелер

мың теңге10.

Қаржылық тұрақтылық

ағымдағы өтімділік коэффициенті

сандық мәніактивтердің рентабельділік коэффициенті

%меншікті капиталдың рентабельділік коэффициенті

%қаржылық левередж коэффициенті

сандық мәні  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 27 ақпандағы
№ 149 бұйрығымен
бекітілген

Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердiң, ұлттық холдингтердiң, ұлттық компаниялардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, сондай-ақ олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау қағидалары

      Ескерту. Қағида жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 08.08.2018 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Қағидалар "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабы 4-4) тармақшасына сәйкес әзірленген және "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамнан басқа (бұдан әрі - Қор) акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердiң, ұлттық холдингтердiң, ұлттық компаниялардың даму жоспарларын (бұдан әрі - даму жоспары) әзірлеу, бекіту, сондай-ақ олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

      1) атқарушы орган - алқалы орган немесе атауы компанияның жарғысында белгіленетін атқарушы органның функциясын дара басшылықпен жүзеге асыратын тұлға;

      2) даму жоспары - ұлттық басқарушы холдинг, ұлттық холдинг және ұлттық компания қызметiнiң негiзгi бағыттарын және қаржы-шаруашылық қызметiнiң көрсеткiштерiн айқындайтын бесжылдық кезеңге арналған құжат;

      3) компания - акционері мемлекет болып табылатын Қорды қоспағанда ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар;

      4) электрондық есеп - "Есептілік берудің бірыңғай жүйесі" бағдарламалық қамтамасыз етуді (бұдан әрі - бағдарламалық қамтамасыз ету) пайдалана отырып, ұлттық куәландырушы орталық берген және мемлекеттік мүлік тізіліміне (бұдан әрі - тізілім) қосу үшін дайындалған компанияның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылатын даму жоспарының мәтінін, сондай-ақ даму жоспарының қоса беріліп отырған нысандары мен көрсеткіштер тізбесін және/немесе қосымшаларымен оның іске асырылуын бағалауды және/немесе тиісті саланың уәкілетті органы басшысының электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылатын даму жоспарының іске асырылуын мониторингілеу нәтижелерін қамтитын есеп.

2-тарау. Компанияның даму жоспарын әзірлеу және бекіту тәртібі

      3. Компанияның даму жоспарының жобасы оның даму стратегиясын іске асыру мақсатында бесжылдық кезеңге бір рет әзірленеді және тиісті саланың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органдарымен Қазақстан Республикасының стратегиялық және бағдарламалық құжаттарында, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларында жазылған мақсаттар мен міндеттерге сәйкестігіне және бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органмен әлеуметтiк-экономикалық даму болжамында көрсетiлген бюджеттiк параметрлерге сәйкестiгiне келiсiледi және директорлар кеңесі бекітеді.

      4. Компанияның даму жоспары акциялары (қатысу үлестерi) компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешiмдердi айқындау құқығын беретiн заңды тұлғалардың даму жоспарларын ескере отырып әзiрленедi және инвестицияларды, кiрiстердi, шығыстарды, қарыздарды, дивидендтердi (бюджетке аударылуға жататын таза кірістің бір бөлігін) қоса алғанда қаржы-шаруашылық қызметтiң мақсатын, мiндетін, нәтижелер көрсеткiштерiн және негiзгi шоғырландырылған және шоғырландырылмаған көрсеткiштерiн, қаржылық тұрақтылық көрсеткiштерiн және даму жоспары бөлімдерінің құрылымына, осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес, осы Қағидаларға 2-қосымшаларға сәйкес көрсеткіштердің тізбесіне сәйкес көзделетін басқа да мәлiметтердi қамтиды.

      Компанияның даму жоспарында қолданылатын қаржылық тұрақтылық көрсеткіштерінің толық тізілімі мен нысаналы мәні, оның ішінде акциялары (қатысу үлестерi) компанияға осы заңды тұлғалар қабылдайтын шешiмдердi айқындау құқығын беретiн заңды тұлғалардың борыш деңгейін компания айқындайды.

      Акциялары (қатысу үлестері) компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін заңды тұлғаларға қатысты осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес, Даму жоспары көрсеткіштерінің тізбесінде көрсетілген нысандар тек ақпараттық сипатқа ие және ол компанияның директорлар кеңесінің бекіту нысанасы болып табылмайды.

      5. Тиісті жоспарланатын кезеңге арналған даму жоспарының жобасын әзірлеуді мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай оператор (бұдан әрі - бірыңғай оператор) әзірлеген бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланып, атқарушы орган жүзеге асырады. Бұл ретте жоспарланатын бірінші жылдың қаржы-шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштері толық (таратылып) түрде, жоспарланатын кейiнгi жылдары бiрiктiрiлген (жиынтық) түрде жылдар бойынша бөле отырып көрсетіледі.

      6. Компанияның атқарушы органы жоспарланып отырған бесжылдық кезеңнiң алдындағы жылдың бірінші қазанынан кешiктiрмей, мемлекеттік басқарудың тиісті саласын (аясын) басқару жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі - тиісті саланың уәкілетті органы) даму жоспарының жобасын қарауға және келісуге енгізеді.

      Тиiстi саланың уәкілетті органы даму жоспарының жобасын ол келіп түскен күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде қарайды.

      Ескертулер болған жағдайда компанияның, атқарушы органы үш жұмыс күні ішінде даму жоспарының жобасын пысықтайды және оны тиiстi саладағы уәкiлеттi органға қайтадан келісуге ұсынады.

      Тиісті саланың уәкілетті органы пысықталған даму жоспарының жобасын үш жұмыс күні ішінде қарайды.

      7. Тиісті саланың уәкілетті органы даму жоспарының жобасы келісілгеннен кейін екі жұмыс күнінен кешiктiрмей оны мемлекеттiк жоспарлау және бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органдарға келiсуге енгiзудi қамтамасыз етедi.

      Мемлекеттiк жоспарлау және бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органдар даму жоспарының жобасын ол түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде қарайды.

      Ескертулер болған жағдайда, тиісті саланың уәкілетті органы ескерту алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде даму жоспарының жобасын пысықтайды және оны мемлекеттiк жоспарлау және бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органға қайтадан келісуге ұсынады.

      Мемлекеттiк жоспарлау және бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органдар пысықталған даму жоспарының жобасын жеті жұмыс күні ішінде қарайды.

      8. Компанияның атқарушы органы мемлекеттiк жоспарлау және бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органдармен даму жоспарының жобасы келісілгеннен кейін оны жоспарланып отырған бесжылдық кезеңнiң алдындағы жылдың оныншы қарашасынан кешіктірмей компанияның директорлар кеңесінің қарауына енгізеді.

      Компанияның директорлар кеңесі даму жоспарының жобасын күнтізбелік он күн ішінде қарайды және оны бекіту туралы не компанияның атқарушы органына пысықтау үшін қайтару туралы шешімді қабылдайды.

      Ескертулер болған жағдайда, компанияның атқарушы органы компанияның директорлар кеңесі айқындаған, бірақ ескертулер алған күннен бастап үш жұмыс күнінен аспайтындай мерзімде даму жоспарының жобасын пысықтайды және оны тиісті саланың уәкілетті органына қайта келісілуге ұсынады.

      Тиісті саланың уәкілетті органы даму жоспары қайта келісілгеннен кейін үш жұмыс күннен кешiктiрмей оны мемлекеттiк жоспарлау және бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органдарға келiсуге енгiзудi қамтамасыз етедi.

      Мемлекеттiк жоспарлау және бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органдар пысықталған даму жоспарының жобасын жеті жұмыс күні ішінде қайта қарайды.

      Компанияның атқарушы органы даму жоспарының жобасын мемлекеттiк жоспарлау және бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органдармен қайта келіскеннен кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей компанияның директорлар кеңесіне қайта қарауға енгізеді.

      Компанияның директорлар кеңесі пысықталған даму жоспарының жобасын қайтадан енгізілген күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде қарайды.

      9. Даму жоспарының жобасын компанияның директорлар кеңесі жоспарланып отырған бес жылдық кезеңнiң алдындағы жылдың 20 желтоқсанына дейін бекітеді.

      10. Компанияның атқарушы органы даму жоспарын бекіту мәселесі бойынша компанияның директорлар кеңесі отырысының хаттамасынан үзінді көшірме алған күннен бастап, бес жұмыс күні ішінде оны бекіту туралы директорлар кеңесі шешімінің сканерленген көшірмесін электрондық есепке тіркей отырып, Тізілімге қосу үшін бірыңғай операторға электрондық есепті жібереді.

      11. Электрондық есепті бірыңғай оператордың Тізілімге қосуы оның келіп түскен күнінен бастап компанияның электрондық мекенжайына электрондық есепті Тізілімге қосу туралы хабарландыру жібере отырып бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

      Бірыңғай оператордың электрондық есепке техникалық ескертулері болған жағдайда, компания ескертулерді жояды және оны ескертулерді алған күннен бастап компанияның директорлар кеңесінің қарауына қайтадан шығармай бес жұмыс күні ішінде бірыңғай операторға қайта енгізеді.

      12. Даму жоспарына өзгерістер мен толықтырулар мынадай тәртіппен:

      1) бірінші түзету: екінші жыл таратылған түрде, одан кейінгі жылдар біріктірілген (жиынтық) түрде енгізілген түзетулер бойынша негіздемелерді көрсете отырып жылдарға бөлініп;

      2) екінші түзету: бірінші жылдың фактісі, үшінші жыл таратылған түрде, одан кейінгі жылдар біріктірілген (жиынтық) түрде енгізілген түзетулер бойынша негіздемелерді көрсете отырып жылдарға бөлініп;

      3) үшінші түзету: екінші жылдың фактісі, төртінші жыл таратылған түрде, одан кейінгі жылдар біріктірілген (жиынтық) түрде жылдарға бөлініп, енгізілген түзетулер бойынша негіздемелерді көрсете отырып жылдарға бөлініп;

      4) төртінші түзету: үшінші жылдың фактісі, бесінші жыл таратылған түрде, одан кейінгі жылдар біріктірілген (жиынтық) түрде енгізілген түзетулер бойынша негіздемелерді көрсете отырып жылдарға бөлініп;

      5) төртінай және бесінші жылдың фактісі компанияның кезекті бес жылдық кезеңге арналған даму жоспарында көрсетіледі.

      Даму жобасына түсіндірме жазба даму жобасының әр бөлімі бойынша түсініктемелерді қамтиды және оның ажырамас бөлігі болып табылады.

      13. Даму жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу:

      1) Қазақстан Республикасы Президентiнiң елдегi жағдай мен iшкi және сыртқы саясаттың негiзгi бағыттары туралы Қазақстан халқына Жолдауымен, мемлекеттiк жоспарлау жүйесiнiң құжаттарына енгiзiлетiн өзгерiстермен, сондай-ақ компания қызметiне маңызды әсерi бар iшкi және сыртқы ортаның өзгер істермен;

      2) компания қызметінің негізгі бағыттарының өзгеруімен;

      3) компанияның қайта ұйымдастырылуына байланысты жағдайларда жол беріледі.

      Компанияның даму жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу кезінде барлық енгізілетін түзетулер бойынша негіздемелерді қамтитын түсіндірме жазба қалыптастырылады.

      14. Компанияның даму жоспарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу осы Қағидалардың 13-тармағында көзделген жағдайларда мынадай тәртiппен жүзеге асырылады:

      1) компанияның атқарушы органы түзетілген даму жоспарын әзірлеуді және оны келісуге осы Қағидалардың 13-тармағында көзделген жағдай орын алған жағдайда бір айдан кешіктірмей енгізуді қамтамасыз етеді.

      Түзетілген даму жоспарын тиiстi саланың уәкiлеттi органының, мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi, бюджеттік жоспарлау жөніндегі уәкiлеттi органдардың және компанияның директорлар кеңесінің қарау және келісу тәртібі осы Қағидалардың 6-9-тармақтарына сәйкес жүзеге асырылады.

      2) компанияның атқарушы органы түзетілген даму жоспарын компанияның директорлар кеңесі бекіткен күннен бастап, бес жұмыс күні ішінде даму жоспарына түзетулер енгізу туралы компания директорлары кеңесі шешімінің сканерленген көшірмесін электрондық есепке тіркей отырып, Тізілімге қосу үшін бірыңғай операторға электрондық есепті жібереді.

      Электрондық есепті бірыңғай оператордың Тізілімге енгізуі осы Қағидалардың 10, 11-тармақтарына сәйкес жүзеге асырылады.

      14-1. Компанияның атқарушы органы компанияның даму жоспарына жалпы кірістер мен шығыстардың шоғырландырылған көрсеткіштерінің өзгеруіне алып келмейтін өзгерістер және (немесе) толықтыруларды тоқсанына бір рет қана енгізуді компанияның атқарушы органы осы Қағидалардың 6-9-тармақтарында көзделген тәртіпті қолданбай және компанияның директорлар кеңесінің қарауына енгізбей мына:

      1) осы Қағидаларға 2-қосымшаның 7.2, 7.4, 7.6, 7.9-бөлімдерінде көрсетілген көрсеткіштерді қайта бөлу компания мен акциялары (қатысу үлестері) компанияға шешімдерді айқындау құқығын беретін заңды тұлғалар арасында жүзеге асырылған және ол компанияның жалпы кірістері мен шығыстарының 20 пайызынан аспаған;

      2) осы Қағидаларға 2-қосымшаның 7.2, 7.4, 7.6, 7.9-бөлімдерінде көрсетілген көрсеткіштерді қайта бөлу акциялары (қатысу үлестері) компанияға шешімдерді айқындау құқығын беретін заңды тұлғалар арасында жүзеге асырылған жағдайларда жүзеге асырады.

      Компанияның атқарушы органы даму жоспарына жоғарыда көрсетілген өзгерістер мен (немесе) толықтыруларды енгізген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде даму жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы компанияның атқарушы органы шешімінің сканерленген көшірмесін электронды есепке тіркеп, Тізілімге енгізу үшін бірыңғай операторға электронды есепті жолдайды.

      Тізілімге электронды есепті енгізуді бірыңғай оператор осы Қағидалардың 11-тармағына сәйкес жүзеге асырады.

      15. Компаниялардың кезекті бес жылдық мерзімге арналған кезекті даму жоспары ұлттық басқарушы холдингтердiң, ұлттық холдингтердiң, ұлттық компаниялардың алдыңғы даму жоспарын іске асырудың соңғы жылынан кешіктірмей әзірленеді.

3-тарау. Компанияның даму жоспарының іске асырылуын мониторингілеу, бағалау және бақылау

      16. Даму жоспарының іске асырылуын мониторингілеуді тиісті саланың уәкілетті органы Қазақстан Республикасының стратегиялық және бағдарламалық құжаттарының, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының, компанияның даму стратегиясы көрсеткіштерінің, сондай-ақ қаржы-шаруашылық қызметі көрсеткіштерінің орындалуы туралы ақпаратты талдау және қорытындылау мақсатында жүзеге асырады.

      17. Компанияның даму жоспарының іске асырылуын мониторингілеу компанияның даму жоспарының орындалуы бойынша есепті директорлар кеңесі бекіткеннен кейін күнтізбелік отыз күннің ішінде жыл сайын жүргізіледі.

      Компанияның даму жоспарының іске асырылуын мониторингілеу даму жоспарының және директорлар кеңесі бекіткен есепті кезеңдегі даму жоспарының орындалуы бойынша есептің негізінде жүргізіледі.

      18. Тиісті саланың уәкілетті органы бірыңғай оператор әзірлеген бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, шоғырландырылған негізде компанияның даму жоспарының іске асырылуын мониторингілеу бойынша есеп дайындайды.

      Даму жоспарының іске асырылуын мониторингілеу бойынша есеп компания қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы бойынша мынадай ақпаратты: даму жоспарының шешуші көрсеткіштеріне қол жеткізуді, кірістерді, шығыстарды, қаржылық нәтижені, инвестицияларды, борыштық жүктемені, салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдерді, дивидендтерді, жұмыскерлердің орташа тізімдік санын, еңбекақы төлеу қорын, жаңа жұмыс орындарын құруды, активтерді қайта құрылымдауды, қаржылық тұрақтылықты қамтиды.

      Даму жоспарының іске асырылуын мониторингілеу бойынша есеп нысаны осы Қағидаларға 3-қосымшада ұсынылған.

      19. Мониторинг жүргізу қорытындысы бойынша тиісті саланың уәкілетті органы компанияның даму жоспарының іске асырылуы бойынша қорытынды дайындайды.

      Қорытынды ерікті нысанда құрылады және мынадай мәліметтерді:

      1) осы Қағиладардың 3-қосымшасында көрсетілген есепті кезеңдегі даму жоспарының іске асырылуы туралы тұжырымдарды, қызметтің негізгі көрсеткіштерін, оның ішінде көрсеткіштердің орындалуы бойынша қорытындыларды;

      2) даму жоспарын іске асыру кезінде туындаған проблемалар, олардың қызметтің мақсаттары мен көрсеткіштеріне ықпалы, сондай-ақ анықталған проблемаларды шешу және даму жоспарын уақытылы іске асыру бойынша қабылдалған/жоспарланған шаралар;

      3) компанияның даму жоспарын іске асыруды жалғастыру компанияның даму жоспарына өзгерістер немесе толықтырулар енгізу, жоспарларған іс-шараларды жауапты орындаушылардың уақытылы жүзеге асырылуын қамтамасыз ету шараларын қолдану және т.б бойынша ұсынымдарды;

      4) қажет болған жағдайда жекелеген мақсаттарды, міндеттерді, іс-шараларды, ресурстарды қайта бөлуді қайта қарауды және проблемаларды шешуге қойылатын жаңа тәсілдер әзірлеуді қамтиды.

      Даму жоспарының іске асырылуын мониторингілеу бойынша есеп және қорытынды даму жоспарының іске асырылуын мониторингілеу нәтижелері болып табылады.

      20. Даму жоспарын мониторингілеу нәтижелерін (қол қойылған және мөрмен расталған қорытындының қағаз нұсқасының сканерленген көшірмесін қоса бере отырып) тиісті саланың уәкілетті органы бірыңғай операторға электронды есеп түрінде ұсынады.

      Бірыңғай оператордың электрондық есепті тізілімге қосуы түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде тиісті саланың уәкілетті органының электронды мекенжайына электрондық есепті тізілімге қосу туралы хабарлама жібере отырып жүзеге асырады.

      Бірыңғай оператордың электрондық есепке техникалық ескертулері болған жағдайда тиісті саланың уәкілетті органы ескертулерді жояды және ескертулерді алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қайтадан бірыңғай операторға енгізеді.

      21. Даму жоспарының іске асырылуын бағалауды компанияның директорлар кеңесі жыл сайын даму жоспарының іске асырылуын мониторингілеу өткізілгеннен кейін есепті кезеңнен кейінгі екінші жылдың бірінші айының 25-і күніне дейін осы Қағидалардың 22-тармағында көрсетілген даму жоспарының іске асырылуын бағалау көрсеткіштерінің тізбесіне сәйкес жүзеге асырады.

      Даму жоспарының іске асырылу нәтижелерін бағалау компания даму жоспарының есепті кезеңдегі орындалуы бойынша есептің және тиісті саланың уәкілетті органының есепті кезеңдегі мониторинг нәтижелерінің негізінде жүргізіледі.

      22. Даму жоспарының іске асырылуын бағалау көрсеткіштерінің тізбесі мыналарды бағалауды:

      1) елдің бағдарламалық және стратегиялық құжаттарының, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының, сондай-ақ компанияның даму стратегиясының орындалуына сәйкестігіне компанияның даму жоспарының орындалуын;

      2) компания қызметінің өндірістік көрсеткіштерінің орындалуын;

      3) компания қызметінің қаржылық көрсеткіштерінің орындалуын;

      4) инвестициялық (инновациялық) жобалардың іске асырылуын;

      5) корпоративтік басқаруды;

      6) өзге де мақсаттардың, міндеттердің орындалуын және компанияның бекітілген даму жоспарында көрсетілген қызметтің болжамды түйінді көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалауды қамтиды.

      23. Даму жоспарының іске асырылуын бағалау нәтижелерін компанияның атқарушы органы компания директорлары кеңесі отырысының хаттамасынан үзінді көшірме алған күннен бастап, бес күні ішінде бiрыңғай операторға даму жоспарының іске асырылуын бағалау нәтижелерін бекіту туралы компания директорлары кеңесі шешімінің сканерленген көшірмесін қоса бере отырып электрондық есеп түрінде ұсынады және осы Қағидалардың 11-тармағында белгіленген тәртіппен Тізілімге енгізеді.

      24. Тиісті саланың уәкілетті органы мониторинг нәтижелерін және компанияның даму жоспарын бағалауды (құпия сипаттағы және қызмет бабында пайдалану ақпаратынан басқа) өз интернет-ресурсында орналастырады.

      25. Даму жоспарының іске асырылуын бақылауды стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының, компанияның даму стратегиясы мен даму жоспарының, оның ішінде бұзушылықтарды анықтау, жою және болдырмау мақсатында ағымдағы жылы жоспарлы және жоспардан тыс тексерулер жолымен орындалуының толықтығы мен уақтылығын талдау мақсатында тиісті саланың уәкілетті органы жүзеге асырады.

      26. Мемлекет акционері болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компанияның даму жоспарының әзірленуі, орындалуы үшін ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компанияның атқарушы органдары жауапты болады.

      27. Компанияның атқарушы органы 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 64-бабына сәйкес:

      1) осы Қағидалардың 6, 8 және 14-тармақтарында белгіленген мерзімдерде сәйкес даму жоспарын уақтылы әзірлеуге және келісуге;

      2) осы Қағидалардың 10, 11, 14 және 23-тармақтарына сәйкес бірыңғай операторға электрондық есепті уақтылы беруге;

      3) даму жоспарындағы мәліметтердің дұрыстығына;

      4) даму жоспарының іске асырылуының нәтижелілігі мен тиімділігіне жауапты болады.

      28. Тиiстi саланың уәкiлеттi органы осы Қағидалардың 18, 19 және 20-тармақтарын орындамағаны үшін 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 64-бабына сәйкес жауапты болады.

  Акционері мемлекет
болып табылатын ұлттық
басқарушы холдингтердің,
ұлттық холдингтердің, ұлттық
компаниялардың даму
жоспарларын әзірлеу, бекіту,
сондай-ақ олардың іске
асырылуын мониторингілеу
және бағалау қағидаларына
1-қосымша

Даму жоспары бөлімдерінің құрылымы

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 06.03.2019 № 17 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

№ р/с

Бөлім атауы

1

Ұлттық басқарушы холдинг (ұлттық холдинг, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын ұлттық компания) (бұдан әрі – Компания) туралы жалпы мәліметтер:

1.1

Компанияның құрылуы туралы ақпарат

1.2

________ жағдай бойынша Қазақстан Республикасының резидент еместерін қоса алғанда, топ ішіндегі барлық ұйымдарды көрсете отырып, Компанияның корпоративтік құрылымы

1.3

Компанияның ұйымдастырушылық құрылымы (жұмыскерлердің санын көрсете отырып) схемасы және сипаттамасы

2

Жылдар бойынша бөліп көрсетілген бес жылдық кезеңге арналған Компания мен акциялары (қатысу үлестері) Компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін осы заңды тұлғалардың мақсаттары мен міндеттері, оның ішінде қызметі тиімділігінің түйінді көрсеткіштері

3

Даму жоспарын іске асыру бойынша Компания жоспарлайтын іс-шаралар, оның ішінде:

3.1

қызметтің түйінді көрсеткіштеріне қол жеткізу

3.2

Компанияның және/немесе оның еншілес және тәуелді ұйымдарының негізгі өндірістік көрсеткіштеріне қол жеткізу

3.3

активтерді қайта құрылымдау және олардың негіздемесі

4

Бюджетпен қарым-қатынасы:

4.1

Қазақстан Республикасының бюджет заңамасына сәйкес республикалық бюджеттен жоспарланып отырған түсімдер

4.2

Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес Компанияның даму жоспарының көрсеткіштері тізбесінде көрсетілген салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің жоспарланып отырған төлемі (жанама салықтарды қоспағанда)

4.3

мемлекеттік акциялар пакетіне арналған дивидендтердің жоспарланып отырған төлемі

5

Компанияның және заңды тұлғалардың акциялары (қатысу үлестері) Қоғамға осы заңды тұлғалардың шешімдерін анықтауға құқығы бар күрделі салымдар мен инвестициялардың жалпы сомасы мынадай түрлерге бөлінеді:
инвестициялық жобаларды қоса алғанда күрделі салымдар (жаңа жобаларға күрделі салымдар, қолданыстағы жобаларға күрделі салымдар), құрылыстарды салу және жаңғырту; негізгі құралдарды сатып алу; материалдық емес активтер мен басқа инвестицияларды сатып алу;
акцияларды (қатысу үлестерін) сатып алуды қоса алғанда, инвестициялар; жарғылық капиталға және басқа да инвестицияларға жарналар

6

Компаниялар мен акциялары (қатысу үлестері) Компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін осы заңды тұлғалардың қаржылық тұрақтылығы:

6.1

ішкі және сыртқы қарыз алу бөлінісінде қарыз алу құрылымы мен өтеу кестесі (оның ішінде еншілес ұйымдар)

6.2

Компаниялар мен акциялары (қатысу үлестері) Компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін осы заңды тұлғалардың қаржылық тұрақтылығының негізгі көрсеткіштері, оның ішінде борыш деңгейін сипаттайтын көрсеткіштерді міндетті түрде көрсете отырып (борыш/ EBІTDA (Earnіngs before іnterest, taxes, deprecіatіon and amortіzatіon) коэффициенті: экономиканың нақты секторының компанияларына, қаржылық левередж коэффициенті, пайыздарды жабу коэффициенті, ағымдағы өтімділік коэффициенті)

6.3

Компанияның және оның еншілес ұйымдарының ағымдағы жылдағы борыштық жүктемесін айқынау (ағымдағы жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша)

7.

Қаржы-шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштері, өсу немесе төмендеу себептерінің негіздемесімен талдау, оның ішінде:

7.1

уақытша бос ақшалай қаражатты басқару, оларды орналастыру саясаты

7.2

дивиденд саясаты және олардың негіздемесі

7.3

Акцияларының бақылау пакеті (қатысу үлестері) Компанияға тиесілі ұйымдарды ескере отырып, есепті кезеңдегі Компанияның шоғырландырылған кадр саясаты (жұмыскерлердің жоспарланған орташа жылдық саны, орташа жалақысы, еңбекақы төлеу қоры, кадрлардың тұрақтамау деңгейі) (жұмыскерлердің жоспарланған орташа жылдық саны, орташа жалақысы, еңбекақы төлеу қоры, кадрлардың тұрақтамау деңгейі)

7.4

Акцияларының бақылау пакеті (қатысу үлестері) Компанияға тиесілі Компанияның және/немесе ұйымдардың кадр саясаты (жұмыскерлердің жоспарланған орташа жылдық саны, орташа жалақысы, еңбекақы төлеу қоры, кадрлардың тұрақтамау деңгейі)

7.5

Еншілес ұйымдарды ескере отырып, есепті кезеңдегі шоғырландырылған әкімшілік шығыстар, өсу немесе төмендеу негіздемелері бар болжам

7.6

әкімшілік шығыстар, өсу немесе төмендеу негіздемелері бар болжам

7.7

әкімшілік қызметкерлердің тұрғын емес үй-жайларын жалға алу бойынша шығыстар

7.8

Компаниялар мен акциялары (қатысу үлестері) Компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді тікелей айқындау құқығын беретін осы заңды тұлғалардың негізгі шоғырландырылған көрсеткіштері

7.9

Компаниялар мен акциялары (қатысу үлестері) Компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді тікелей айқындау құқығын беретін осы заңды тұлғалардың негізгі шоғырландырылмаған көрсеткіштері

8.

Компаниялар мен акциялары (қатысу үлестері) Компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді тікелей айқындау құқығын беретін осы заңды тұлғаларда корпоративтік басқарудың стандарттарын дамытуға және енгізуге бағытталған іс-шаралар бойынша ақпарат

      Ескертпе: Компанияның мақсаттарын, міндеттерін, түйінді көрсеткіштерін, қаржы-шаруашылық қызметінің көрсеткіштерін және басқа да мәліметтерді ашу үшін қажетті болса, даму жоспарын басқа тармақтармен, тармақшалармен және қосымшалармен толықтыруға болады.

      Даму жоспары тармақтармен, тармақшалармен және қосымшалармен толықтырылған жағдайда, әрбір толықтырылған тармақтың, тармақшаның және қосымшаның тиісті атауы болуы тиіс.

  Акционері мемлекет болып
табылатын ұлттық басқарушы
холдингтердің, ұлттық
холдингтердің, ұлттық
компаниялардың даму
жоспарларын әзірлеу, бекіту,
сондай-ақ олардың іске
асырылуын мониторингілеу
және бағалау қағидаларына
2-қосымша

Даму жоспарының көрсеткіштер тізбесі

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 06.03.2019 № 17 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Ұлттық басқарушы холдинг (жарғылық капиталына мемлекет қатысатын ұлттық холдинг, ұлттық компания)

      (бұдан әрі – Компания) туралы жалпы мәліметтер:

      1.1 Компанияның құрылуы туралы ақпарат:

  1-нысан

№ р/с

Көрсеткіштер атауы

Ақпарат

1

Компанияның толық атауы


2

Толық заңды мекенжайы


3

Байланыс телефондары


4

Электрондық мекенжайы (e-maіl), сайт


5

БСН (бизнес сәйкестендіру нөмірі) (болған жағдайда)


6

ІD-коды (әмбебап сәйкестендіру коды)


7

Әділет органдарындағы мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні мен нөмірі


8

Басқару органының (мемлекеттік органның) атауы


9

Қысқаша құрылу тарихы:


9.1

Қазақстан Республикасы Үкіметінің құру (қайта ұйымдастыру) туралы қаулысының күні мен нөмірі


9.2

Құру мақсаты


9.3

Құрылтай құжаттарына сәйкес қызмет түрлері


10

Табиғи монополия субъектісі болып табылатыны не табылмайтыны, табиғи монополия саласы, ұйымды табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркеліміне енгізу туралы шешім қашан қабылданды


11

Табиғатты пайдаланушы болып табылатыны не табылмайтыны: арнайы табиғатты пайдалану құқығын кім және қашан берді, табиғатты пайдалану сипатын ашу (тұрақты немесе уақытша, иеліктен шығарылатын немесе иеліктен шығарылмайтын, қайтарымды немесе өтеусіз негізде сатып алынған, бастапқы немесе екінші)


12

Жер қойнауын пайдаланушы болып табылатыны не табылмайтыны: жер қойнауын пайдалану құқығын кім және қашан берді, жер қойнауы бойынша операцияларды ашу


13

Жарғылық капитал:


13.1

Құрылтай құжаттарына сәйкес жарғылық капиталдың мөлшері, мың теңге


13.2

Жарғылық капиталды ұлғайту туралы шешімді қашан және кім қабылдады (Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы, мемлекеттік басқару органының бұйрығы, акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының шешімі)


14.

Акциялар саны, барлығы, оның ішінде:

жарияланған

орналастырылған

төленген

14.1

Жай акциялар
14.2

Артықшылық берілген акциялар
15

Бір акцияның номиналды құны, теңге


16

Тіркеуші туралы мәлімет


17

Республикалық меншіктегі акциялар, барлығы, оның ішінде:

мөлшер

%

17.1

Жай акциялар17.2

Артықшылық берілген акциялар      1.2 Компания тобының, оның тобына кіретін, оның ішінде _________ жағдай бойынша Қазақстан Республикасының резиденттері емес болып табылатын барлық ұйымдар көрсетілген, корпоративтік құрылымы:

  2-нысан

Компания

Бірінші деңгейдегі ұйымдар

Екінші деңгейдегі ұйымдар

ұйымдастырушылық-құқықтық нысан (ҰҚН)

БСН

атауы

акциялардың % (қатысу үлестері)

ҰҚН

БСН

атауы

акциялардың % (қатысу үлестері)

ҰҚН

БСН

атауы

акциялардың % (қатысу үлестері)

n-деңгейдегі ұйымдар

ҰҚН

БСН

атауы

акциялардың % (қатысу үлестері)

      Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің саны туралы жиынтық ақпарат

ҰҚН

Бірінші деңгейдегі ұйымдар

Екінші деңгейдегі ұйымдар

Үшінші деңгейдегі ұйымдар

n деңгейдегі ұйымдар

Жиыны

Акционерлік қоғамдар


Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер


Өзге де ҰҚН


Жиыны:


      1.3 Компанияның ұйымдастырушылық құрылымы (қызметкерлер саны көрсетілген), схемасы және сипаттамасы.

      2. Компанияның және акциялары (қатысу үлестері) Компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді тікелей айқындау құқығын беретін заңды тұлғалардың жылдар бойынша бөле отырып, бес жылдық кезеңге арналған қызметінің мақсаттары мен міндеттері, оның ішінде қызметі тиімділігінің түйінді көрсеткіштері:

  3-нысан

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің бірінші деңгейдегі құжат

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің екінші деңгейдегі құжат

Компа ния ның Даму страте гиясы ның мақсат тары

Компа нияның Даму страте гиясы ның міндет тері

Компа нияның Даму страте гиясы ның түйінді көрсет кіштері (ТК) (сандық немесе сапа лық)

Өл шем бір лігі

Есептеу әдіс темесі

Құжат тың атауы

басым

міндетттер

бастама/ ныса налы индика тор

Құжат тың атауы

мақсат

міндет

Ны сана лы ин
дика тор

Нәти же-нің көр-сет кіш-те рі-**

А

Ә

Б

В

Г

Ғ

Д

Е

Ж

З

И

К

Қ

Л

      кестенің жалғасы

1-бағыт


1-мақ-сат

1-мін-дет

1-ТКn-ТК

n-мін-дет

1-ТКn-ТКn-мақ-сат

1-мін-дет

1-ТКn-ТК

n-мін-дет

1-ТКn-ТК
n-бағыт


1-мақ-сат

1-мін-дет

1-ТКn-ТК

n-мін-дет

1-ТКn-ТКn-мақ-сат

1-мін-дет

1-ТКn-ТК

n-мін-дет

1-ТКn-ТК
Жылдар бойынша көрсеткіштер мәні*

20__ жыл (алдыңғы)

20__ жыл
(ағымдағы)

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

20_ жыл

20_ жыл

жоспар

факт

жоспар

бағалау (факт)

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

жоспар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1-бағыт

n-бағыт

      Ескертпе:

      * Даму жоспарының түйінді көрсеткіштерінің мәні Компанияның және оның еншілес ұйымдарының қаржылық, экономикалық және өндірістік көрсеткіштерінің өзара байланысын және салыстыруды қамтамасыз ету жолымен айқындалады.

      ** даму жоспарында нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері көрсетіледі.

      3. Даму жоспарын іске асыру бойынша Компания жоспарлайтын іс-шаралар, оның ішінде мыналар бойынша:

      3.1 қызметтің түйінді көрсеткіштеріне қол жеткізу:

  4-нысан

№р/с

Қызметтің түйінді көрсеткіштерінің атауы

Іс-шаралар/ көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Жылдар бойынша іс-шаралар/көрсеткіштер мәні

20__ жыл (алдыңғы)

20__ жыл (ағымдағы)

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

жоспар

фа-кт

жоспар

баға лау (факт)

жоспар

фа-кт

жоспар

фа-кт

жоспар

фа-кт

А

Ә

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.


n


Жылдар бойынша іс-шаралар/көрсеткіштер мәні

20__ жыл

20__ жыл

жос пар

жос пар

11

12

      3.2 активтерді қайта құрылымдау және олардың негіздемесі:

  5-нысан

№ р/с

Компаниялар тобының қазіргі құрылымы (топқа кіретін барлық ұйымдарды көрсете отырып)

Актив түрі (бейінді, бейінді емес, басқалар)

Активті жоспарланған қайта құрылымдау* (бөлу, бөліп көрсету, қосу, жою, сату (иеліктен шығару), жаңадан құру, акцияларды (қатысу үлестерін) сатып алу және тағы басқа)

20__жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Компаниялар тобының болжамды құрылымы (топқа кіретін барлық ұйымдарды көрсете отырып) **

20__жыл

20__жыл

20__жыл

20__жыл

20__жыл

А

Ә

Б

1

2

3

4

5

6

1.

n

      Ескертпе:

      * активтер – бұл Компания тобына кіретін заңды тұлғалар

      ** есепті бес жылдық кезеңнен кейінгі жылдың 1 қаңтарына Компаниялар тобының құрылымы көрсетіледі

      4. Бюджетпен қатынасы:

      4.1 Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес республикалық бюджеттен жоспарланатын түсімдер:

  6-нысан
  мың теңге

№ р/с

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің
бірінші деңгейдегі құжат

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің
екінші деңгейдегі құжат

Компа нияның не-месе он-ың ен-ші-лес ұйымы ның ата-уы

Фу-нкцио нал дық топ

Бюд жет тік бағ дарлама әкімшісі

Бюд жет тік бағ дарлама атауы

Ныс налы мақсаты

Құжаттың атауы

басым

мінде-тттер

бастама/ныса налы индикатор

Құжаттың атауы

мақсат

міндетттер

Нысаналы индикатор

Нә-ти желер көрсеткіші-**

А

Ә

Б

В

Г

Ғ

Д

Е

Ж

З

И

К

Қ

Л

М

1.n

Барлығы:

20__ жыл
(алдың ғы)

20__ жыл
(ағымдағы)

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

жоспар

фа-кт

ауытқу %

жоспар

бағалау факт

ауытқу %

жоспар

фа-кт

ауытқу %

жоспар

фа-кт

ауытқу %

жоспар

фа-кт

1

2

3=2/ 1*100

4

5

6=5/ 4*100

7

8

9=8/ 7*100

10

11

12=11/ 10*100

13

1420_ жыл

20_ жыл

ауытқу %

жоспар

жоспар

15=14/ 13*100

16

17


      Ескертпе:

      ** даму жоспарында нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері көрсетіледі

      4.2 Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес компанияның даму жоспарының көрсеткіштер тізбесінде көрсетілген бюджетке жоспарланған салықтар мен өзге де міндетті төлемдерді (жанама салықтарды қоспағанда) төлеу*:

  7-нысан
  мың теңге

№ р/с

Көрсеткіштер атауы

20__жыл (алдыңғы)

20__жыл (ағымдағы)

20__ жыл

жоспар

факт

ауытқу %

жоспар

бағалау (факт)

ауытқу %

жоспар

факт

ауытқу %

А

Ә

1

2

3=2/1 *100

4

5

6=5/4 *100

7

8

9=8/ 7*100


Төлеуге жоспарланған салықтар мен төлемдер, оның ішінде:


1.

Корпоративтік табыс салығы


2.

Жеке табыс салығы


3.

Экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына салынатын рента салығы


4.

Жер қойнауын пайдаланушылар
дың арнайы төлемдері мен салықтары


5.

Әлеуметтік салық


6.

Көлік құралдарына салынатын салық


7.

Жер салығы


8.

Мүлік салығы


9.

Қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемақы


10.

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы


11.

Өзге де салықтар мен төлемдер


11.111.n20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

жоспар

факт

ауытқу %

жоспар

факт

ауытқу %

жоспар

жоспар

10

11

12=11/ 10*100

13

14

15=14/ 13*100

16

17

      Ескертпе:

      * нысан шоғырландырылған деректер бойынша толтырылады

      4.3 мемлекеттік акциялар пакетіне жоспарланатын дивидендтер төлемі:

  8-нысан

№ р/с

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

20__жыл (алдыңғы)

20__ жыл (ағымдағы)

20__ жыл

жоспар

факт

ауытқу %

жоспар

бағалау (факт)

ауытқу %

жоспар

факт

ауытқу %

А

Ә

Б

1

2

3=2/ 1*100

4

5

6=5/ 4*100

7

8

9=8/ 7*100

1

Таза пайда (шығын минус белгісімен көрсетіледі), барлығы

мың теңге


2

Таза пайданы бөлу, оның ішінде мыналарға:2.1

Акцияға берілетін дивидендтер:2.1.1

жай

теңге


2.1.n

артықшылық берілген

теңге


2.2

дивидендтер:

мың теңге


2.2.1

мемлекеттік меншігіндегі акциялар пакеті

мың теңге


2.2.2

таза пайдадан %


2.3

инвестициялық жобалар

мың теңге


2.3.1


мың теңге


2.3.n


мың теңге


2.4

инновациялық жобалар

мың теңге


2.4.1


мың теңге


2.4.n


мың теңге


мың теңге


2.5

өткен жылдардың шығындарын жабу

мың теңге


20__ жыл

20__ жыл

20_ жыл

20_ жыл

жоспар

факт

ауытқу %

жоспар

факт

ауытқу %

жоспар

жоспар

10

11

12=11/10*100

13

14

15=14/ 13*100

16

17

      5. Мынадай түрлер бойынша бөліністе компаниялар мен акциялары (қатысу үлестері) компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін осы заңды тұлғалардың күрделі салымдары мен инвестицияларының жалпы көлемі:

      күрделі салымдар, оның ішінде инвестицялық жобалар (жаңа жобаларға күрделі салымдар, қазіргі жобаларға күрделі салымдар);

      объектілерді салу және жаңғырту; негізгі құралдарды сатып алу; материалдық емес активтерді сатып алу және өзге де салымдар;

      инвестициялар, оның ішінде акциялар пакетін (қатысу үлесін) сатып алу; жарғылық капиталға салымдар және өзге де инвестициялар:

  9-нысан

№р/с

Мемлекеттік жоспарлау жүйесініңбірінші деңгейдегі құжат

Мемлекеттік жоспарлау жүйесініңекінші деңгейдегі құжат

Жобалардың атауы

Жобаны игерудің басталған күні

Пайдалануға берудің жоспарланған күні

Құжаттың атауы

басым

міндет

бастама/ нысаналы индикатор

Құжаттың атауы

мақсат

міндет

Нысаналы индикатор

Нәтиженің көрсеткіштері**

А

Ә

Б

В

Г

Ғ

Д

Е

Ж

З

И

К

Қ

1.


Күрделі салым дар, барлы ғы, оның ішінде:1.1


инвестициялық жоба лар, барлы ғы1.1.1


жаңа жоба ларға күрделі салым дар1.1.2


қазіргі жоба ларға күрделі салым дар1.1.n

1.2


негізгі құрал дарды сатып алу1.3


матери алдық емес актив терді сатып алу1.n

2


Инвес тиция лар, барлы ғы2.1


Акция лар пакет терін (қатысу үлесте рін) сатып алу2.2


Жарғы лық капи талға салым дар2.nЖиыны:Жобаның құны, мың теңге

барлығы

оның ішінде:

жоспарланған жыл басталғанға дейінгі кезеңде игерілді

жоспарланған жылы игерілуі тиіс

барлығы

оның ішінде қаржыландыру көздері есебінен

барлығы

оның ішінде қаржылан дыру көздері есебінен

меншікті

қа-рыз

бюджет

Ұлттық қор

меншікті

қа-рыз

бюджет

Ұлттық қор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Жобаның құны, мың теңге

оның ішінде:

Игерілуі тиіс

барлығы

оның ішінде:

20_ жылы

20_ жылы

20_ жылы

20_ жылы

12

13

14

15

16


      6. Акциялары (қатысу үлестері) Компанияға осы заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін Компаниялар мен заңды тұлғалардың қаржылық тұрақтылығы:

      6.1 ішкі және сыртқы қарыз алу бөлінісінде қарыз алудың құрылымы мен өтеу кестесі (оның ішінде еншілес ұйымдардың):

  10-нысан*

№ р/с

Қарыз алушы

Қарыз беруші

Құрал

Қарыз алу мақсаты

Қарыз алу негізі

Акционерлер (жалғыз акционер) отырысының және/немесе Директорлар кеңесінің және/немесе басқа шешімі

Қарызға алу шарты (Кепіл шарты)

%

күні

валютасы

шарт бойынша сомасы

игерілген сома

жеңілдік кезеңі

А

Сыртқы қа-рыз алулар
А1

Аn

В

Ішкі қа-рыз алулар
B1

Вn

Қарыз алу шарттары (Кепіл шарттары)

%

Өзге де шарттар

Игерілген күн      кестенің жалғасы

20ХХ-3

20ХХ-2

20XX-1

Есепті күнге НҚ сомасы

20ХХ 1 тоқсан

Кезеңнің басындағы негізгі қарыз (НҚ)

НҚ өтеу

% тө леу

Кезең нің басындағы НҚ

НҚ өтеу

% тө леу

Кезең нің басын дағы НҚ

НҚ өтеу

% тө леу

НҚ өтеу

% төлеу

жоспар

факт20ХХ
2 тоқсан

20ХХ 3 тоқсан

20ХХ
тоқсан

НҚ өтеу

% тө леу

НҚ өтеу

% төлеу

НҚ өтеу

%
тө
леу

жоспар

факт

жос пар

факт

жоспар

факт      кестенің жалғасы

20ХХ +1

20ХХ + 2

20ХХ + 3

20ХХ + 4

20ХХ + 5

Кезеңнің басындағы НҚ

НҚ өтеу

% төлеу

Кезеңнің басындағы НҚ

НҚ өтеу

% төлеу

Кезеңнің басындағы НҚ

НҚ өтеу

% төлеу

Кезеңнің басындағы НҚ

НҚ өтеу

% төлеу

Кезеңнің басындағы НҚ

НҚ өтеу

% төлеу      Бірінші басшы _______________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

      М.О.

      Ескертпе:

      * Мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелердің, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың тізіліміне есепті айдан кейінгі айдың 10-күніне дейін тоқсан сайын ұсынылады

      6.2 Компанияның және акциялары (қатысу үлестері) Компанияға осы заңды тұлғалар, оның ішінде борыш деңгейін сипаттайтын көрсеткіштерді (нақты экономика сенкторының команиялары үшін: борыш коэффициенті/EBІTDA (Earnіngs before іnterest, taxes, deprecіatіon and amortіzatіon), қаржылық левередж коэффициенті, проценттерді жабу коэффициенті, ағымдағы өтімділік коэффициенті) көрсете отырып, қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін заңды тұлғалардың қаржылық тұрақтылығының негізгі көрсеткіштері:

  11-нысан*

№ р/с

Компанияның немесе оның еншілес ұйымдарының атауы

Қа рыз беруші

Құрал

валюта

Негізгі борыш сомасы

Борыш коэффициенті/ EBІTDA

Қаржылық левередж коэффициенті

есептеу формуласы

норматив

факт

болжам

есептеу формуласы

норматив

факт

болжам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Қарыз алу

1.1


1.nЖиыны

Пайыздарды жабу коэффициенті

Ағымдағы өтімділік коэффициенті

есептеу формуласы

норматив

факт

болжам

есептеу формуласы

норматив

факт

бол жам

15

16

17

18

19

20

21

22

      Бірінші басшы _______________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      М.О.

      Ескертпе:

      *Мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелердің, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың тізіліміне есепті айдан кейінгі айдың 15-күніне дейін жарты жылдың және бір жылдың қорытындысы бойынша ұсынады

      Жалпы компания бойынша қаржылық тұрақтылық көрсеткіштерін міндетті түрде нормативпен салыстыра отырып, есептеу қажет

      Борыш коэффициенті/ЕВІTDA – бұл Компанияға салынатын борыштық жүктеменің көрсеткіші, оның қолда бар міндеттемелерді өтеу қабілеттігі (төлем қабілеттігі). Компанияның қарыздары бойынша есептеу үшін қажет қаражат түсімдерінің көрсеткіші ретінде, бұл жағдайда EBІTDA көрсеткіші – проценттер, салықтар мен амортизация шегерілгенге дейінгі пайда пайданылады.

      Мынадай формула бойынша есептеледі:

      Борыш коэффициенті/ЕВІTDA = жиынтық міндеттемелер / EBІTDA

      Борыш коэффициентінің/ЕВІTDA ұсынылатын мәні: <3, >4-5 мәні Компанияның борыштық жүктемесінің тым үлкендігін және өздерінің қарыздарын өтеудің ықтимал проблемарын білдіреді.

      Қаржылық левередж коэффициенті компанияның қаржылық тәуекеліне тікелей пропорционалды және компания активтерін қаржыландыру көздеріндегі қарыз қаражатының үлесін көрсетеді.

      Мына формула бойынша есептеледі:      мұнда:

      LC - қарыз капитал;

      EC - меншікті капитал.

      Ұсынылатын DR мәні: <1, >1 мәні компанияның қаржылық тұрақтылығына теріс әсер етуі мүмкін оның борыштық жүктемесі жоғары екендігі туралы куәландырады.

      Проценттерді жабу коэффициенті – Компанияның өзінің борыштық міндеттемелеріне қызмет көрсету қабілеттігін сипаттайды. Көрсеткіш бір жылдағы проценттер мен салықтарды және сол кезеңдегі борыштық міндеттемелер бойынша процентті төлеуге дейінгі пайданы салыстырады.

      Мына формула бойынша есептеледі:

      Проценттерді жабу коэффициенті = EBІT / Төлеуге жататын проценттер

      Ұсынылатын мән: проценттерді жабу коэффициенті төмен болған сайын, Компанияның кредиттік ауыртпалығы жоғарылайды және банкрот болу ықтималдылығы жоғарылайды. Коэффициенті 1,5-тен төмен болса, Компанияның өз борышына қызмет көрсету мүмкіндігіне күмән тудырады. Коэффициенті 1-ден аз болуы шекті болып есептеледі.

      Ағымдағы өтімділік коэффициенті - компанияның қолда бар айналым қаражаты есебінен ағымдағы берешегін өтеу қабілеттігін анықтау үшін есептеледі.

      Мына формула бойынша есептеледі:      мұнда:

      CA-ағымдағы активтер;

      CL - ағымдағы міндеттемелер.

      Ұсынылатын CR мәні: 1 - 2. <1 мәні төлем қабілеттігін жоғалту ықтималдығы туралы, >4 мәні - қарыз қаражатын пайдаланудың жеткіліксіз белсенділігі туралы куәландырады және оның салдары ретінде меншікті капитал рентабельділігінің мәні аз.

      6.3 ағымдағы жылға Компанияның және оның еншілес ұйымдарының борыштық жүктемесін айқындау (ағымдағы жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша):

  12-нысан

Көрсеткіш

Анықтама

Есептеу әдістемесі

Шоғырландырылған

Компания

Қарыз алудың бос сыйымдылығы

Өзінің еншілес және тәуелді ұйымдарының пайдасына берілгендерді қоспағанда, Компанияның (ұйымның) тартылған қарыздар сомасын және берілген корпоративтік кепілгерліктерін қоса алғанда, Компанияның (ұйымның) шекті қарыз алу сыйымдылығы мен қаржылық міндеттемелерінің көлемі* арасындағы айырмашылық
Қарыз алудың шекті сыйымдылығы

Қарыз алу сыйымдылығының коэффициенттері** Компанияның (ұйымның) уәкілетті органы (лауазымды тұлғасы) Компания (ұйым) үшін бекіткен нормативтік мәніне жететін қарыздарды тарту компанияның (ұйымның) корпоративтік кепілдіктерін және корпоративтік кепілгерліктерін беру қолжетімді, барынша жол берілетін сома үшін
      Ескертпе:

      * Қаржылық міндеттемелер көлемі – шартқа негізделген:

      ақша қаражатын немесе өзге қаржылық активті басқа субъектіге беру;

      әлеуетті түрде субъект үшін пайдасыз шарттарда басқа субъектімен қаржылық активтермен немесе қаржылық міндеттемелермен алмасу міндеттемесі;

      есеп айырысуы субъектінің меншікті үлестік құралдарымен жүзеге асырылатын немесе асырылуы мүмкін және: оған сәйкес субъект меншікті үлестік құралдарының ауыспалы санын беретін немесе беруге міндетті болатын;

      есеп айырысу тіркелген ақша қаражатының сомасын немесе басқа қаржылық активін меншікті үлестік құралдарының тіркелген санына айырбастауға қарағанда, басқа тәсілмен жүргізілетін немесе жүргізілуі мүмкін шарт болып табылатын кез келген міндеттемелер көлемі. Бұл мақсаттарда меншікті үлестік құралдар болашақта субъектінің меншікті үлестік құралдарын алуға немесе жеткізуге жасалған шарттар болып табылатын құралдарды қамтымайды.

      ** қарыз алу сыйымдылығының коэффициенттері – Компания (ұйым) Компания (ұйым) үшін қарыз алу сыйымдылығының нормативтік мәнін дербес айқындайды.

      7. Мыналарды қоса алғанда, қаржылық-шаруашылық қызметтің негізгі көрсеткіштері, өсу немесе төмендеу себептерін негіздей отырып, талдау:

      7.1 уақытша бос ақшалай қаражатты басқару, оларды орналастыру саясаты:

      Компанияның (еншілес ұйымның) атауы

  13-нысан

№ р/с

Қаржы құралдарының атауы

Өлшем бірлігі

20__жыл
(алдыңғы)

20__ жыл (ағымдағы)

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

бағалау (факт)

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

А

Ә

Б

1

2

3=2/ 1*100

4

5

6=5/ 4*100

7

8

9=8/7*100

1

Екінші деңгейдегі банкттердегі депозиттерде орналасқан ақша қаражаты, оның ішінде:1.1

Жарғылық капиталды толтықтыруға және мемлекеттік міндеттерді орындауға бөлінген республикалық бюджет қаражаты1.2

Жарғылық капиталды толтықтыруға және мемлекеттік міндеттерді орындауға бөлінген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты1.3

Қарызға алынған қаражат1.4

бюджеттік кредит беру қаражаты1.n
2

Мемлекеттік бағалы қағаздар3

Корпоративтік бағалы қағаздар, оның ішінде:3.1.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздары3.2.

шетелдік эмитенттердің бағалы қағаздары4

Кері РЕПО операциялары5

Ағымдағы/корреспонденттік шот, оның ішінде:5.1.

Екінші деңгейдегі банкттердегі5.2.

Қазақстан Республикасы ның Ұлттық банкінде6

Өзге қаржы құралдары, оның ішінде:6.1.

туынды6.2.

үлескерлік6.n.

Екінші деңгейдегі банкттердегі депозиттерде орналасқан ақша қаражаты, оның ішінде:n

ЖИЫНЫ20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

жоспар

10

11

12=11/10*100

13

14

15=14/13*100

16

17

      Ескертпе:

      уақытша-бос ақша қаражатының көлемі бойынша ақпарат жылдың аяғында (есепті/жоспарлы) көрсетіледі.

      * осыған ұқсас нысан әрбір еншілес ұйым бойынша бөлек толтырылады. Еншілес ұйым бойынша нысандар тек ақпараттық сипатқа ғана ие және ол компанияның директорлар кеңесінің бекіту нысанасы болып табылмайды.

      7.2 дивидендтік саясатты және олардың негіздемесі:

  14-нысан
  мың теңге

№ р/с

Көрсеткіштер атауы

20__жыл
(алдыңғы)

20__ жыл (ағымдағы)

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

бағалау (факт)

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

А

Ә

1

2

3=2/ 1*100

4

5

6=5/ 4*100

7

8

9=8/ 7*100


Компанияның еншілес ұйымдарынан (ЕҰ) дивидендтердің түсуі, оның ішінде:


1

1 ЕҰ


n

n ЕҰ


20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

жоспар

10

11

12=11/ 10*100

13

14

15=14/ 13*100

16

17

      7.3 Акцияларының бақылау пакеті (қатысу үлестері) Компанияға тиесілі ұйымдарды ескере отырып, Компанияның шоғырландырылған кадр саясаты (жұмыскерлердің жоспарланған орташа жылдық саны, орташа айлық жалақысы, еңбекақы төлеу қоры, кадрлардың тұрақтамау деңгейі):

  15-нысан

№ р/с

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

20__жыл (алдыңғы)

20__ жыл (ағымдағы)

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

бағалау (факт)

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

А

Ә

Б

1

2

3=2/ 1*100

4

5

6=5/ 4*100

7

8

9=8/ 7*100

1

Штат кестесі бойынша саны, оның ішінде:

бірлік


1.1

әкімшілік-басқару персоналдың

бірлік


1.2

өндірістік персоналдың

бірлік


1.3

көмекші персоналдың (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

бірлік


2

Орташа тізімдік саны, оның ішінде

адам


2.1

әкімшілік-басқару персоналдың

адам


2.2

өндірістік персоналдың

адам


2.3

көмекші персоналдың (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

адам


3

Орташа айлық жалақы, оның ішінде:

мың теңге


3.1

әкімшілік-басқару персоналының

мың теңге


3.2

өндірістік персоналдың

мың теңге


3.3

көмекші персоналдың (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


4

Еңбекақы төлеу қоры, оның ішінде:

мың теңге


4.1

әкімшілік-басқару персоналының

мың теңге


4.2

өндірістік персоналдың

мың теңге


4.3

көмекші персоналдың (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


5

Жұмыстың нәтижелері бойынша сыйлықақы беру, оның ішінде:

мың теңге


5.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


5.2

өндірістік персоналға

мың теңге


5.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


6

Материалдық көмек көрсету, оның ішінде:

мың теңге


6.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


6.2

өндірістік персоналға

мың теңге


6.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


7

Оқыту, біліктілікті арттыру жүйесімен қамтылған жұмыскерлердің саны, оның ішінде:

адам


7.1

әкімшілік-басқару персоналын

адам


7.2

өндірістік персоналды

адам


8

Оқытуға, біліктілікті арттыруға арналған шығындар, оның ішінде:

мың теңге


8.1

әкімшілік-басқару персоналын

мың теңге


8.2

өндірістік персоналды

мың теңге


9

Жаңа жұмыс орындарын құру, оның ішінде:

бірлік


9.1

әкімшілік-басқару персоналы

бірлік


9.2

өндірістік персонал

бірлік


10

Медициналық қызмет көрсету бойынша шығыстар, оның ішінде:

мың теңге


10.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


10.2

өндірістік персоналға

мың теңге


10.3

көмекші персонал (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


11

Жұмыскерлерге берілген несие, оның ішінде:

мың теңге


11.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


11.2

өндірістік персоналға

мың теңге


11.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


12

Кадрлардың тұрақтамау деңгейі, оның ішінде:

%


12.1

әкімшілік-басқару персоналының

%


12.2

өндірістік персоналдың

%


20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

жос пар

10

11

12=11/ 10*100

13

14

15=14/ 13*100

16

17

      7.4 Компанияның және/немесе акцияларының бақылау пакеті (қатысу үлестері) Компанияға тиесілі ұйымдардың есепті кезеңдегі кадрлық саясаты (жұмыскерлердің орташа жылдық саны, орташа айлық жалақысы, еңбекақы төлеу қоры, кадрлардың тұрақтамау деңгейі):

      Компанияның (еншілес ұйымның) атауы*

  16-нысан

№ р/с

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

20__жыл (алдыңғы)

20__ жыл (ағымдағы)

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

бағалау (факт)

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

А

Ә

Б

1

2

3=2/1 *100

4

5

6=5/4 *100

7

8

9=8/7 *100

1

Штат кестесі бойынша саны, оның ішінде:

бірлік


1.1

әкімшілік-басқару персоналы ның

бірлік


1.2

өндірістік персонал дың

бірлік


1.3

көмекші персонал дың (жүргізуші лер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

бірлік


2

Орташа тізім саны, оның ішінде

адам


2.1

әкімшілік-басқару персоналы ның

адам


2.2

өндірістік персонал дың

адам


2.3

көмекші персонал дың (жүргізуші лер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

адам


3

Орташа айлық жалақы, оның ішінде:

мың теңге


3.1

әкімшілік-басқару персоналы ның

мың теңге


3.2

өндірістік персоналы ның

мың теңге


3.3

көмекші персонал дың (жүргізуші лер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


4

Еңбекақы төлеу қоры, оның ішінде:

мың теңге


4.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


4.2

өндірістік персоналға

мың теңге


4.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


5

Жұмыс нәтижелері бойынша сыйлықақы беру, оның ішінде:

мың теңге


5.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


5.2

өндірістік персоналға

мың теңге


5.3

көмекші персоналға (жүргізуші лер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


6

Материалдық көмек көрсету, оның ішінде:

мың теңге


6.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


6.2

өндірістік персоналға

мың теңге


6.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


7

Оқыту, біліктілікті арттыру жүйесімен қамтылған жұмыскерлердің саны, оның ішінде:

адам


7.1

әкімшілік-басқару персоналы ның

адам


7.2

өндірістік персонал дың

адам


8

Біліктілікті арттыруға, оқытуға арналған шығындар, оның ішінде:

мың теңге


8.1

әкімшілік-басқару персоналын

мың теңге


8.2

өндірістік персоналды

мың теңге


9

Жаңа жұмыс орындарын құру, оның ішінде:

бірлік


9.1

әкімшілік-басқару персоналы

бірлік


9.2

өндірістік персонал

бірлік


10

Медицина лық қызмет көрсету бойынша шығыстар, оның ішінде:

мың теңге


10.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


10.2

өндірістік персоналға

мың теңге


10.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


11

Жұмыскер лерге берілген несие, оның ішінде:

мың теңге


11.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


11.2

өндірістік персоналға

мың теңге


11.3

көмекші персоналына (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


12

Кадрлардың тұрақтамау деңгейі, оның ішінде:

%


12.1

әкімшілік-басқару персоналы ның

%


12.2

өндірістік персоналдың

%


20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

жос пар

жос пар

10

11

12=11/10 *100

13

14

15=14/13 *100

16

17

      Ескертпе:

      * ұқсас нысан әрбір еншілес ұйым бойынша жеке толтырылады. Еншілес ұйым бойынша нысан тек ақпараттық сипатқа ғана ие және ол компанияның директорлар кеңесінің бекіту нысанасы болып табылмайды.

      7.5 Еншілес ұйымдарды ескере отырып, есепті кезеңдегі шоғырландырылған әкімшілік шығыстар, өсуі немесе төмендеуі негізделген болжам:

  17-нысан
  мың теңге

№ р/с

Көрсеткіштер атауы

20__жыл
(алдыңғы)

20__ жыл (ағымдағы)

20__жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

бағалау (факт)

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

А

Ә

1

2

3=2/1 *100

4

5

6=5/4 *100

7

8

9=8/7 *100


Әкімшілік шығыстар, барлығы


1

Қорлар


2

Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу


3

Еңбекақы төлеуден түсетін аударымдар


4

Материалдық емес активтердің амортизациясы


5

Негізгі құралдардың тозуы


6

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу


7

Көліктік қызмет көрсетулер бойынша шығыстар


8

Байланыс қызметтері бойынша шығыстар


9

Консультациялық шығыстар


10

Аудиторлық шығыстар


11

Ақпараттық көрсетілетін қызметтер


12

Іссапар шығыстары


13

Өкілдік шығыстар


14

Қайырымдылық және демеушілік көмек көрсетумен байланысты шығыстар


15

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша шығындар


16

Әлеуметтік бағдарлама бойынша шығыстар


17

Салық және бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдер


18

Директорлар кеңесін ұстауға арналған шығыстар


19

Өзге де, оның ішінде


19.1

.


19.n

.


20__жыл

20__жыл

20__ жыл

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

жос пар

жос пар

10

11

12=11/10*100

13

14

15=14/ 13*100

16

17

      7.6 Өсу немесе төмендеу негізделген есепті кезеңдегі әкімшілік шығыстар:

      Компанияның (еншілес ұйымның) атауы*

  18-нысан
  мың теңге

№ р/с

Көрсеткіштер атауы

20__жыл
(алдыңғы)

20__ жыл (ағымдағы)

20__жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

бағалау (факт)

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

А

Ә

1

2

3=2/ 1*100

4

5

6=5/ 4*100

7

8

9=8/ 7*100


Әкімшілік шығыстар, барлығы


1

Қорлар


2

Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу


3

Еңбекақы төлемінен түсетін аударымдар


4

Материалдық емес активтердің амортизациясы


5

Негізгі құралдардың тозуы


6

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу


7

Көліктік қызмет көрсетулер бойынша шығыстар


8

Байланыс қызметтері бойынша шығыстар


9

Консультациялық шығыстар


10

Аудиторлық шығыстар


11

Ақпараттық көрсетілетін қызметтер


12

Іссапар шығыстары


13

Өкілдік шығыстар


14

Қайырымдылық және демеушілік көмек көрсетумен байланысты шығыстар


15

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша шығындар


16

Әлеуметтік бағдарлама бойынша шығыстар


17

Салық және бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдер


18

Директорлар кеңесін ұстауға арналған шығыстар


19

Өзге де, оның ішінде


19.119.n20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

жоспар

10

11

12=11/ 10*100

13

14

15=14/ 13*100

16

17

      Ескертпе:

      * ұқсас нысан әрбір еншілес ұйым бойынша жеке толтырылады. Еншілес ұйым бойынша нысан тек ақпараттық сипатқа ғана ие және ол компания директорлар кеңесінің бекіту нысанасы болып табылмайды.

      7.7 Тұрғын емес үй-жайларды жалға алу бойынша шығыстар

      Компанияның (еншілес ұйымның) атауы*

  19-нысан

№ р/с

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

20__жыл
(алдыңғы)

20__жыл
(ағымдағы)

20__жыл

жоспар

факт

ауытқу %

жоспар

бағалау (факт)

ауытқу %

жоспар

факт

ауытқу %

А

Ә

Б

1

2

3=2/ 1*100

4

5

6=5/ 4*100

7

8

9=8/ 7*100

1

Жалға алу бойынша шығыстар, барлығы

мың теңге


2

Жалға алынатын ауданның 1 шаршы метрінің құны

теңге


3

Бекітілген нормативтерге сәйкес үй-жайлардың жалпы алаңы (шаршы метр)

шаршы метр


Үй-жайлар орналасқан жердің жалпы ауданы (шаршы метр)

шаршы метр


Ауытқу

шаршы метр


оның ішінде мыналардың алаңы:

шаршы метр


3.1.

Басқарма төрағасы ның кабинеті

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.2.

Басқарма төрағасы ның демалыс бөлмесі
Басқарма төрағасы ның қабылдау бөлмесі

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


 
3.3.

Басқарма төрағасы ның қабылдау бөлмесі

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.4.

Басқарма төрағасы орынбаса рының (басқару шы директор - басқарма мүшесінің) кабинеті

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.5.

Басқарма төрағасы орынбаса рының (басқару шы директор - басқарма мүшесінің) демалыс бөлмесі

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.6.

Басқарма төрағасы орынбаса рының (басқару шы директор - басқарма мүшеснің) қабылдау бөлмесі

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.7.

Басқару шы директордың (аппарат басшысы ның) кабинеті

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.8.

Басқару шы директордың (аппарат басшысының) демалыс бөлмесі

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.9.

Басқару шы директордың (аппарат басшысы ның) қабылдау бөлмесі

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.10.

Құрылым дық бөлімше басшысы ның (департа мент директорының) кабинеті

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.11.

Құрылым дық бөлімше басшысы ның (департа мент директорының) қабылдау бөлмесі

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.12.

Компания жұмыскерінің кабинеті (1 жұмыскерге арналған)

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.13.

Жалпы үй-жайлар (конфе ренц-зал, мәжіліс залы, мұрағат, көбейту - көшірме қызметі, гардероб, сервер бөлмесі, қойма жабдықта ры, нысандық киімдер, дәрі-дәрмектер, техника лық құралдар, мүкәммалдар және кеңселік керек-жарақтар және тағы басқа қоймасы)

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.14.

Көмекші үй-жайлар (дәліздер, венкамералар, дәретханалар, жеке бас гигиенасына арналған
үй-жайлар және тағы басқалар)

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


20__жыл

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

жоспар

факт

ауытқу %

жоспар

факт

ауытқу %

жос пар

жоспар

10

11

12=11/ 10*100

13

14

15=14/ 13*100

16

17

      Ескертпе:

      Орналастырылатын алаңдарға белгіленген лимиттер асып кеткен жағдайда, түсіндіру талап етіледі

      * ұқсас нысан әрбір еншілес ұйым бойынша жеке толтырылады. Еншілес ұйымдар бойынша нысандар тек ақпараттық сипатқа ие және ол компания директорлар кеңесінің бекіту нысанасы болып табылмайды.

      7.8 Акциялары (қатысу үлестері) Компанияға осы заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді тікелей айқындау құқығын беретін Компаниялар мен заңды тұлғалардың негізгі шоғырландырылған көрсеткіштерінің болжамы:

  20-нысан
  мың теңге

№ с/р

Көрсеткіштер атауы

20__жыл (алдыңғы)

20__ жыл (ағымдағы)

20__жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

бағалау (факт)

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

А

Ә

1

2

3=2/1*100

4

5

6=5/4* 100

7

8

9=8/7*100

1

Кірістер, барлығы оның ішінде:


1.1

Өнімді өткізуден, және қызметтер көрсетуден түсетін кіріс


1.2

Қаржыландыру-дан түсетін кірістер


1.2.1

Сыйақылар бойынша кірістер


1.2.2

Дивидендтер бойынша кірістер


1.2.3

Қаржылық жалдау бойынша кірістер


1.2.4

Жылжымайтын мүлікке салынатын инвестицияларменжасалатын операциялардан түсетін кірістер


1.2.5

Қаржылық құралдардың әділ құнын өзгертуден түсетін кірістер


1.2.6

Қаржыландырудан түсетін өзге де кірістер


1.3

Өзге де кірістер


1.3.1

Активтерді шығарудан түсетін кірістер


1.3.2

Өтеусіз алынған активтерден түсетін кірістер


1.3.3

Мемлекеттік субсидиялардан түсетін кірістер


1.3.4

Қаржылық емес активтер бойынша құнсызданудан болатын шығынды қалпына келтіруден түсетін кірістер


1.3.5

Бағамдық айырмадан түсетін кірістер


1.3.6

Операциялық жалдаудан түсетін кірістер


1.3.7

Өзде де кірістер (шарттардың талаптарын бұзғаны үшін есептелген айыппұлдардан, өсімпұлдардан,
тұрақсыздық айыбынан түсетін кіріс; сақтандыру жағдайлары; өзде де кірістер және тағы басқа)


1.4.

Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер


1.5

Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін ұйымдар пайдасының үлесі


1.5.1

Қауымдастырыл-ған ұйымдар пайдасының үлесі


1.5.2

Бірлескен ұйымдар пайдасының үлесі


2

Шығыстар, барлығы, оның ішінде:


2.1

Өткізілген өнімнің және көрсетілген қызметтің өзіндік құны


2.2

Өнімді сату және қызметтер көрсету бойынша шығыстар


2.3

Әкімшілік шығыстар


2.4

Қаржыландыруға арналған шығыстар


2.4.1

Сыйақылар бойынша шығыстар


2.4.2

Қаржылық жалдау бойынша проценттерді төлеуге арналған шығыстар


2.4.3

Қаржылық құралдардың әділ құнын өзгертуден болатын шығыстар


2.4.4

Қаржыландыруға арналған өзге де шығыстар


2.5

Өзге де шығыстар


2.5.1

Активтерді шығару бойынша шығыстар


2.5.2

Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар


2.5.3

Бағамдық айырма бойынша шығыстар


2.5.4

Резервті құру және үмітсіз талаптарды есептен шығару бойынша шығыстар


2.5.6

Операциялық жалдау бойынша шығыстар


2.5.7

Өзге де шығыстар
(шарттардың талаптарын бұзғаны үшін айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы; сот шығасыларын және төрелік сот алымдарын өтеу; өзге де шығыстар және тағы басқа)


2.6

Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар


2.7

Үлестік қатысу әдісімен ескерілетін ұйымдардың шығындағы үлес


2.7.1

Қауымдасқан ұйымдардағы шығындағы үлес


2.7.2

Бірлескен ұйымдардағы шығындағы үлес


3

Салық салуға дейінгі кіріс/шығын


4

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар


5

Таза кіріс (шығын минус белгісімен көрсетіледі)


6

Активтер, оның ішінде:


6.1

Ұзақ мерзімді активтер


6.2

Қысқа мерзімді активтер


7

Міндеттемелер, оның ішінде:


7.1

Қысқа мерзімді міндеттемелер


7.2

Ұзақ мерзімді міндеттемелер


8

Капитал, оның ішінде:


8.1

Жарғылық капитал


8.2

Төленбеген капитал


8.3

Сатып алынған меншікті үлестік құралдар


8.4

Эмиссиялық кіріс


8.5

Резервтер


8.6

Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)


8.7

Азшылық үлесі


9

Қызметтің табыстылығы, %


10

Есепті кезеңнің басындағы ақшалай қаражат


11

Есептік кезеңнің соңындағы ақшалай қаражат


20__жыл

20__жыл

20__ жыл

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

жос
пар

жос
пар

10

11

12=11/ 10*100

13

14

15=14/ 13*100

16

17

      Ескертпе:

      * Компания қызметінің негізгі шоғырландырылған қаржылық көрсеткіштеріне Компанияның есепке алу саясаты туралы ақпарат және көрсеткіштердің есептері көрсетілген түсіндірме жазба қоса беріледі.

      7.9 Акциялары (қатысу үлестері) Компанияға осы заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді тікелей айқындау құқығын беретін Компаниялар мен заңды тұлғалардың негізгі шоғырландырылмаған көрсеткіштерінің болжамы:

      Компанияның (еншілес ұйымның) атауы*

  21-нысан
  мың теңге

№ р/с

Көрсеткіштер атауы

20__жыл (алдыңғы)

20__ жыл
(ағымдағы)

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

бағалау (факт)

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

А

Ә

1

2

3=2/1 *100

4

5

6=5/4 *100

7

8

9=8/7 *100

1

Кірістер, барлығы оның ішінде:


1.1

Өнімдерді сатудан және қызмет көрсетуден алынатын кіріс


1.2

Қаржыландыру-дан түсетін кіріс


1.2.1

Сыйақылар бойынша кірістер


1.2.2

Дивидендтер бойынша кірістер


1.2.3

Қаржылық жалдау бойынша кірістер


1.2.4

Жылжымайтын мүлікке салынатын инвестициялар- мен жасалатын операциялардан түсетін кірістер


1.2.5

Қаржылық құралдардың әділ құнын өзгертуден түсетін кірістер


1.2.6

Қаржыландырудан түсетін өзге де кірістер


1.3

Өзге де кірістер


1.3.1

Активтерді шығарудан түсетін кірістер


1.3.2

Өтеусіз алынған активтерден түсетін кірістер


1.3.3

Мемлекеттік субсидиялардан түсетін кірістер


1.3.4

Құнсызданудан болған шығынды қалпына келтіруден түсетін кірістер


1.3.5

Бағамдық айырмадан түсетін кірістер


1.3.6

Операциялық жалдаудан түсетін кірістер


1.3.7

Өзге де кірістер (шарттардың талаптарын бұзғаны үшін есептелген айыппұлдардан, өсімақыдан, тұрақсыздық айыптарынан түсетін кіріс; сақтандыру жағдайлары; өзге кірістер және тағы басқа)


1.4.

Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер


1.5

Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін ұйымдар пайдасының үлесі


1.5.1

Қауымдастырыл-ған ұйымдар пайдасының үлесі


1.5.2

Бірлескен ұйымдар пайдасының үлесі


2

Шығыстар, барлығы, оның ішінде:


2.1

Сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны


2.2

Өнімдерді сату және қызметтер көрсету бойынша шығыстар


2.3

Әкімшілік шығыстар


2.4

Қаржыландыруға арналған шығыстар


2.4.1

Сыйақылар бойынша шығыстар


2.4.2

Қаржылық жалдау бойынша проценттерді төлеуге арналған шығыстар


2.4.3

Қаржылық құралдардың әділ құнын өзгертуден болатын шығыстар


2.4.4

Қаржыландыруға арналған өзге де шығыстар


2.5

Өзге де шығыстар


2.5.1

Активтерді
шығару жөніндегі шығыстар


2.5.2

Активтердің құнсыздануынан болатын шығыстар


2.5.3

Бағамдық айырма бойынша шығыстар


2.5.4

Резервті құру және үмітсіз талаптарды есептен шығару бойынша шығыстар


2.5.6

Операциялық жалдау бойынша шығыстар


2.5.7

Өзге де шығыстар (шарттардың талаптарын бұзғаны үшін айыппұлдар, өсімақылар, тұрақсыздық айыптары; сот шығасылары мен төрелік сот алымдарын өтеуге арналған; өзге де шығыстар және тағы басқа)


2.6

Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар


2.7

Ұйымдардың үлестік қатысу әдісімен ескерілетін шығындағы үлесі


2.7.1

Қауымдастырыл ған ұйымдардың шығындағы үлесі


2.7.2

Бірлескен ұйымдардың шығындағы үлесі


3

Салық салуға дейінгі кіріс/шығын


4

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар


5

Таза кіріс (шығын минус белгісімен көрсетіледі)


6

Активтер, оның ішінде:


6.1

Ұзақ мерзімді активтер


6.2

Қысқа мерзімді активтер


7

Міндеттемелер, оның ішінде:


7.1

Қысқа мерзімді міндеттемелер


7.2

Ұзақ мерзімді міндеттемелер


8

Капитал, оның ішінде:


8.1

Жарғылық капитал


8.2

Төленбеген капитал


8.3

Сатып алынған меншікті үлестік құралдар


8.4

Эмиссиялық кіріс


8.5

Резервтер


8.6

Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)


8.7

Азшылық үлесі


9

Қызметтің рентабельділігі, %


10

Есепті кезеңнің басталғанға дейінге ақшалай қаражат


11

Есепті кезеңнің соңындағы ақшалай қаражат


20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

жос пар

жос пар

10

11

12=11/10*100

13

14

15=14/13 *100

16

17

      Ескертпе:

      * осыған ұқсас нысан әрбір еншілес ұйым бойынша бөлек толтырылады. Еншілес ұйым бойынша нысандар тек ақпараттық сипатқа ғана ие және ол компанияның директорлар кеңесінің бекіту нысанасы болып табылмайды.

      8. Компаниялар мен акциялары (қатысу үлестері) Компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді тікелей айқындау құқығын беретін осы заңды тұлғаларда корпоративтік басқарудың стандарттарын дамытуға және енгізуге бағытталған іс-шаралар бойынша ақпарат:

  22-нысан


р/с

Компанияның атауы

Корпоративтік басқару рейтингі

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

А

Ә

1

2

3

4

5


Компания


1

1-еншілес ұйым


n

n-еншілес ұйым  Акционері мемлекет болып
табылатын ұлттық
басқарушы холдингтердің,
ұлттық холдингтердің, ұлттық
компаниялардың даму
жоспарларын әзірлеу, бекіту,
сондай-ақ олардың іске
асырылуын мониторингілеу
және бағалау қағидаларына
3-қосымша

Компания қызметінің стратегиялық бағыттары бойынша даму жоспарының іске асырылуын мониторингілеу жөніндегі есеп

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 06.03.2019 № 17 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің бірінші деңгейдегі құжаты

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің екінші деңгейдегі құжаты

Компа нияның Даму стратегиясының
мақсат тары

Компанияның Даму стратегиясыны міндеттері

Компа нияның Даму страте гиясы ның түйінді көрсет кіштері (ТК) (сан дық немесе сапа лық)

Өл шем бір лігі

Есеп теу әдістемесі

Құжат тың атауы

басым

міндет

бастама/ нысаналы индикатор

Құжат тың атауы

мақсат

міндет

Нысаналы индикатор

Нәтижелер көрсет кіші**

А

Ә

Б

В

Г

Ғ

Д

Е

Ж

З

И

К

Қ

Л

      кестенің жалғасы

1-бағыт


1-мақ-сат

1-мін-дет

1-ТКn- ТК


1-ТКn- ТКn-мақ-сат

1-мін-дет

1-ТКn- ТК


n-мін-дет

1-ТКn- ТК
      кестенің жалғасы

n-бағыт


1-мақ-сат

1-мін-дет

1-ТКn- ТК

n-мін-дет

1-ТКn- ТКn-мақ-сат

1-мін-дет

1-ТКn- ТК


n-мін-дет

1-ТКn- ТК
Түйінді көрсеткіштердің мәні*

20__жыл

Есеп ті жылдың фак тісі

Есепті жылдың ал дың ғы жылғы фактісі

Ал дыңғы жы лға қараған да есепті жылға %

Ауытқу себепте рі (толық көлемде орындалмауы)

Түзету шаралары (ал дын ала қабылдан ған/ жос парлана тын)

1

2

3

4

5

1-бағыт

n-бағыт

Компанияның қаржылық-шаруашылық қызметі бойынша даму стратегиясының іске асырылуын мониторингілеу бойынша есеп

р/с

Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

20__ жыл

20__ жыл

20___ жыл

Ауытқудың себептеі (толық көлемде орындалмау)

жоспар

факт

орындалу %

жоспар

факт

орындалу %

жоспар

факт

орындалу %

1.

Кірістер, барлығы

мың теңге2.

Шығыстар, барлығы, оның ішінде:

мың теңге2.1

Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы

мың теңге2.2

Еңбекақы төлеу қоры

мың теңге2.3

Орташа айлық жалақы

мың теңге3.

Таза кіріс (шығын минус белгісімен көрсетіледі)

мың теңгем4.

Мемлекеттік акциялар пакетіне берілетін дивидендтер

мың теңге5.

Төленген салықтар мен бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдер

мың теңге6.

Инвестициялар

меншікті

мың теңгебюджеттік

мың теңгеқарыз

мың теңгебарлығы

мың теңге7.

Активтер, оның ішінде:

мың теңге7.1

Ұзақ мерзімді активтер

мың теңге7.2

Қысқа мерзімді активтер

мың теңге8.

Міндеттемелер, оның ішінде:

мың теңге8.1

Қысқа мерзімді міндеттемелер

мың теңге8.2

Ұзақ мерзімді міндеттемелер

мың теңге9.

Активтерді қайта құрылым дау

көрсетілген түрі активтің атауы (бейінді, бейінді емес, басқалар)


акциялар пакетінің (қатысу үлесінің) шығару %

10.

Қаржылық тұрақтылық

борыш коэффициенті /EBІTDA

Сандық мәніҚаржылық левередж коэффициенті

Сандық мәніПайыздарды жабу коэффициенті

%Ағымдағы өтімділік ккоэффициенті

Сандық мәні  Акционері мемлекет болып
табылатын ұлттық басқарушы
холдингтердiң, ұлттық
холдингтердiң, ұлттық
компаниялардың даму
жоспарларын әзірлеу, бекіту,
сондай-ақ олардың іске
асырылуын мониторингілеу
және бағалау қағидаларына
4-қосымша

Компанияның қаржылық шаруашылық қызметінің тиімділігіне нақтыланған талдау

      Ескерту. 4-қосымша алып тасталды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 06.03.2019 № 17 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады