Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегиялары мен даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 26 ақпандағы № 139 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 10 сәуірде № 10685 тіркелді.

      "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабының 4-3) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған:

      1) Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегияларының орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидалары;

      2) Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Мемлекеттік активтерді басқару саясаты департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның мерзімді баспа басылымдарына және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялануға жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика бірінші вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі
Е. Досаев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрі

      ______________Б.Сұлтанов

      2015 жылғы 10 наурыз

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 26 ақпандағы
№ 139 бұйрығымен
бекітілген

Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегияларының орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      Ескерту. 1-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 08.08.2018 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Осы Қағидалар "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабының 4-3) тармақшасына сәйкес әзірленді және акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегияларының орындалуы жөніндегі есептерді (бұдан әрі - Даму стратегиясының орындалуы жөніндегі есеп) әзірлеу және ұсыну тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

      1) алып тасталды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      2) алып тасталды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 08.08.2018 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      3) алып тасталды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 08.08.2018 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      4) компания - акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар;

      5) қызметтің түйінді көрсеткіші - даму стратегиясының мақсатына қол жеткізу деңгейін айқындауға мүмкіндік беретін санмен өлшенетін көрсеткіш;

      6) мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай оператор (бұдан әрі - Бірыңғай оператор) - Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша айқындалған, мемлекеттік мүлікті ұйымдастыру мен есепке алу саласында бірыңғай техникалық саясатты іске асыру бойынша міндеттер жүктелген заңды тұлға;

      7) электрондық есеп - "Есептілікті берудің бірыңғай жүйесі" бағдарламалық қамтамасыз ету (бұдан әрі - бағдарламалық қамтамасыз ету) пайдаланыла отырып дайындалған және ұлттық куәландырушы орталық берген компанияның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған, даму стратегиясының орындалуы жөніндегі есеп.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық экономика министрінің 08.08.2018 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

2-тарау. Даму стратегиясының орындалуы жөніндегі есепті әзірлеу және ұсыну тәртібі

      Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 08.08.2018 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      3. Даму стратегиясының орындалуы жөніндегі есеп мынадай тәртіппен:

      1) бірінші рет - жылдар бойынша бөле отырып үш жылға;

      2) екінші рет - жылдар бойынша бөле отырып алты жылға;

      3) үшінші рет - соңғы төрт жылға бөле отырып он жылға және даму стратегиясын іске асыру қорытындысы бойынша он жылға әзірленеді және ұсынылады.

      4. Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті әзірлеу, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамын (бұдан әрі – Қор) қоспағанда, осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есеп бөлімдерінің құрылымына сәйкес, сондай-ақ осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есеп нысандары мен көрсеткіштер тізбесіне сәйкес жүзеге асырылады.

      Акциялары (қатысу үлестері) компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін заңды тұлғаларға қатысты даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептің нысандары мен көрсеткіштер тізбесі ақпараттық сипатқа ғана ие және ол компанияның директорлар кеңесінің бекіту нысанасы болып табылмайды.

      Даму жоспарының есебіне түсіндірме жазбада даму жоспары есебінің әрбір бөлімі бойынша түсініктемелер қамтылған және оның ажырамас бөлігі болып табылады.

      Қордың даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті әзірлеу Қордың Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілетін Қордың даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті әзірлеу, бекіту, мониторингілеу, іске асырылуын бағалау, ұсыну қағидалары шеңберінде жүзеге асырылады.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 06.03.2019 № 17 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Даму стратегиясының орындалуы жөніндегі есепті әзірлеу және бекіту жылдық аудиттелген қаржылық есептілік бекітілгеннен кейін мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

      1) жылдық аудиттелген қаржылық есептілік бекітілген күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде атқарушы орган Бірыңғай оператор әзірлеген бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып Даму стратегиясының орындалуы жөніндегі есеп жобасын әзірлеуді жүзеге асырады және оны компанияның директорлар кеңесінің қарауына енгізеді.

      Компанияның директорлар кеңесі он бес жұмыс күні ішінде Даму стратегиясының орындалуы жөніндегі есеп жобасын қарайды және оны бекіту немесе пысықтау үшін атқарушы органға қайтару туралы шешім қабылдайды.

      Ескертулер болған жағдайда, атқарушы орган компанияның директорлар кеңесі айқындаған, бірақ ескертулер алған күннен бастап он жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Даму стратегиясының орындалуы жөніндегі есеп жобасын пысықтайды және оны компанияның директорлар кеңесінің қарауына қайтадан ұсынады;

      2) Даму стратегиясының орындалуы жөніндегі есептің жобасы компанияның директорлар кеңесінің отырысында бекітіледі.

      6. Атқарушы орган Даму стратегиясының орындалуы жөніндегі есепті бекіту мәселесі жөнінде компанияның директорлар кеңесі отырысының хаттамасынан үзінді көшірмені алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оны бекіту туралы директорлар кеңесі шешімінің көшірмесін сканерден өткізілген электрондық есепке тіркеп, Мемлекеттік мүлік тізіліміне (бұдан әрі - Тізілім) енгізу үшін Бірыңғай операторға электрондық есепті жібереді, сондай-ақ даму стратегиясының іске асырылуына мониторинг жүргізу үшін аталған есепті қағаз түрінде тиісті саланың уәкілетті органына жібереді.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 08.08.2018 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      7. Бірыңғай оператор электрондық есепті Тізілімге енгізуді ол түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде компанияның электрондық мекенжайына электрондық есептің Тізілімге енгізілгені туралы хабарлама жібере отырып жүзеге асырады.

      Бірыңғай оператордың электрондық есепке ескертулері болған жағдайда, компания ескертулерді жояды және ескертулерді алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде компанияның директорлар кеңесінің қарауына қайта шығармай Бірыңғай операторға қайта енгізеді.

      8. Бекітілген жылдық аудиттелген қаржылық есептілік есепті кезеңнен кейінгі төртінші айдың отызыншы күніне дейін болмаған жағдайда, атқарушы орган Бірыңғай оператор әзірлеген бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, Даму стратегиясының орындалуы жөніндегі есеп жобасын (жедел деректер бойынша) әзірлеуді жүзеге асырады және Тізілімге енгізу үшін есепті кезеңнен кейінгі алтыншы айдың бірінші күнінен кешіктірмей электрондық есепті (жедел деректер бойынша) Бірыңғай операторға жібереді.

      Электрондық есеп (жедел деректер бойынша) Тізілімге енгізу үшін осы Қағидалардың 7-тармағына сәйкес ұсынылады.

  Акционері мемлекет болып табылатын
ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық
холдингтердің, ұлттық компаниялардың
даму стратегияларының орындалуы жөніндегі
есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына
қосымша

Қызметтің стратегиялық бағыттарына, мақсаттарына, міндеттеріне және қызметтің түйінді көрсеткіштеріне қол жеткізу

Стратегиялық бағыттың атауы (бұдан әрі - ҚСБ)

Мақсат

Міндеттер

Қызметтің түйінді көрсеткішінің (бұдан әрі - ҚТК) атауы*

ҚСБ 1

Мақсат 1

Міндет 1 Міндет n

ҚТКI

ҚТКn

ҚСБ 2

Мақсат n

Міндет 1 Міндет n

ҚТК 1

ҚТКn


      кестенің жалғасы

Өлшем бірлігі

ҚТК мәні

Орындалмауының себебі (толық көлемде орындалмауы)

20 жыл

20 п жыл

жоспар

факт

ауытқу
%

жоспар

факт

ауытқу
%


      Ескертпе

      * қызметтің түйінді көрсеткіші компанияның мақсаты мен міндеттеріне байланыстырылады

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 26 ақпандағы
№ 139 бұйрығымен
бекітілген

Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық
холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму жоспарларының орындалуы жөніндегі
есептерді әзірлеу және ұсыну қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      Ескерту. 1-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 08.08.2018 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Осы Қағидалар "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабының 4-3) тармақшасына сәйкес әзірленді және акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептерді (бұдан әрі - Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп) әзірлеу және ұсыну тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) алып тасталды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      2) алып тасталды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 08.08.2018 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      3) алып тасталды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 08.08.2018 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      4) компания - акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар;

      5) мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай оператор (бұдан әрі - Бірыңғай оператор) - Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша айқындалған, мемлекеттік мүлікті ұйымдастыру мен есепке алу саласында бірыңғай техникалық саясатты іске асыру бойынша міндеттер жүктелген заңды тұлға;

      6) электрондық есеп - "Есептілікті берудің бірыңғай жүйесі" бағдарламалық қамтамасыз ету (бұдан әрі - бағдарламалық қамтамасыз ету) пайдаланыла отырып дайындалған және ұлттық куәландырушы орталық берген компанияның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған, даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық экономика министрінің 08.08.2018 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

2-тарау. Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті әзірлеу және ұсыну тәртібі

      Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 08.08.2018 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      3. Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп әрбір жылдың қорытындысы бойынша әзірленеді және ұсынылады.

      4. Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті әзірлеу, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамын (бұдан әрі - Қор) қоспағанда, осы Қағидаларға 1, 2-қосымшаларға сәйкес акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің және ұлттық компаниялардың даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есеп бөлімдерінің құрылымына, сондай-ақ есеп нысандары мен көрсеткіштер тізбесіне сәйкес жүзеге асырылады".

      Акциялары (қатысу үлестері) компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін заңды тұлғаларға қатысты осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысандар тек ақпараттық сипатқа ие және ол компанияның директорлар кеңесінің бекіту нысанасы болып табылмайды.

      Қордың даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті әзірлеу Қордың Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті әзірлеу, бекіту, мониторингілеу, іске асырылуын бағалау, ұсыну қағидалары шеңберінде жүзеге асырылады.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.01.2017 № 30 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті әзірлеу және бекіту жылдық аудиттелген қаржылық есептілік бекітілгеннен кейін мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

      1) жылдық аудиттелген қаржылық есептілік бекітілген күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде атқарушы орган Бірыңғай оператор әзірлеген бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланып Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп жобасын әзірлеуді жүзеге асырады және оны компанияның директорлар кеңесінің қарауына енгізеді.

      Компанияның директорлар кеңесі он бес жұмыс күні ішінде Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп жобасын қарайды және оны бекіту немесе пысықтау үшін атқарушы органға қайтару туралы шешім қабылдайды.

      Ескертулер болған жағдайда, атқарушы орган компанияның директорлар кеңесі айқындаған, бірақ ескертулер алған күннен бастап он жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Даму жоспарының орындалуы бойынша есеп жобасын пысықтайды және оны компанияның директорлар кеңесінің қарауына қайтадан ұсынады;

      2) Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есептің жобасы компанияның директорлар кеңесінің отырысында бекітіледі.

      6. Атқарушы орган Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту мәселесі жөнінде компанияның директорлар кеңесі отырысының хаттамасынан үзінді көшірмені алған мерзімнен бастап бес жұмыс күні ішінде оны бекіту туралы директорлар кеңесі шешімінің сканерден өткізілген көшірмесін электрондық есепке тіркеп, Мемлекеттік мүлік тізіліміне (бұдан әрі - Тізілім) енгізу үшін Бірыңғай операторға электрондық есепті жібереді, сондай-ақ даму стратегиясының іске асырылуына мониторинг жүргізу үшін іске асыру үшін аталған есепті қағаз түрінде тиісті саланың уәкілетті органына жібереді.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 08.08.2018 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      7. Бірыңғай оператор электрондық есепті Тізілімге енгізуді ол түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде компанияның электрондық мекенжайына электрондық есептің Тізілімге енгізілгені туралы хабарлама жібере отырып жүзеге асырады.

      Бірыңғай оператордың электрондық есепке ескертулері болған жағдайда, компания ескертулерді жояды және ескертулерді алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде компанияның директорлар кеңесінің қарауына қайта шығармай Бірыңғай операторға қайта енгізеді.

      8. Бекітілген жылдық аудиттелген қаржылық есептілік есепті кезеңнен кейінгі үшінші айдың отызыншы күніне дейін болмаған жағдайда, атқарушы орган Бірыңғай оператор әзірлеген бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп жобасын (жедел деректер бойынша) әзірлеуді жүзеге асырады және Тізілімге енгізу үшін есепті кезеңнен кейінгі бесінші айдың бірінші күнінен кешіктірмей электрондық есепті (жедел деректер бойынша) Бірыңғай операторға жібереді.

      Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті әзірлеу және бекіту (жедел деректер бойынша) мынадай тәртіпте жүзеге асырылады:

      1) Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті әзірлеуге жауапты компанияның құрылымдық бөлімшесі Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есептің жобасын (жедел деректер бойынша) келесі есепті кезеңнің төртінші айының оныншы күнінен кешіктірмей әзірлеуді жүзеге асырады және оны компанияның атқарушы органының қарауына енгізеді.

      Компанияның атқарушы органы күнтізбелік жеті күн ішінде Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есептің жобасын (жедел деректер бойынша) қарайды және оны бекіту туралы немесе пысықтау үшін қайтару туралы шешім қабылдайды.

      Ескертулер бар болған кезде компанияның жауапты құрылымдық бөлімшесі Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есептің жобасын (жедел деректер бойынша) компанияның атқарушы органы айқындаған мерзімде, бірақ ескертулер алған сәттен бастап бес күнтізбелік күннен асырмай пысықтайды және оны компанияның атқарушы органының қарауына қайта ұсынады;

      2) Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есептің жобасын (жедел деректер бойынша) компанияның атқарушы органы бекітеді.

      Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті (жедел деректер бойынша) бекіту нәтижесі бойынша үш жұмыс күні ішінде электрондық есеп оның бекітілуі туралы компанияның атқарушы органы шешімінің сканерленген көшірмесін электрондық есепке қоса бере отырып, Тізілімге қосу үшін Бірыңғай операторға жолданады.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 17.08.2015 № 609 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Атқарушы орган Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепте және Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепте (жедел деректер бойынша) ұсынылған жедел деректердің уақтылығы және анықтығы үшін 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 64-бабына сәйкес тәртіптік жауаптылықта болады.

      Ескерту. 9-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 17.08.2015 № 609 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

  Акционері мемлекет болып
табылатын ұлттық басқарушы
холдингтердің, ұлттық
холдингтердің, ұлттық
компаниялардың даму
жоспарларының орындалуы
жөніндегі есептерді әзірлеу
және ұсыну қағидаларына
1-қосымша

Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есеп бөлімдерінің құрылымы

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 06.03.2019 № 17 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

№ р/с

Бөлім атауы

1

Ұлттық басқарушы холдинг (ұлттық холдинг, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын ұлттық компания) (бұдан әрі – Компания) туралы жалпы мәліметтер:

1.1

Компанияның құрылуы туралы ақпарат

1.2

________ жағдай бойынша Қазақстан Республикасының резидент еместерін қоса алғанда, топ ішіндегі барлық ұйымдарды көрсете отырып, Компанияның корпоративтік құрылымы

1.3

Компанияның ұйымдастырушылық құрылымы (қызметкерлердің санын көрсете отырып) схемасы және сипаттамасы

2

Есепті кезеңдегі мақсаттар, міндеттер, оның ішінде Компанияның және акциялары (қатысу үлестері) Компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін осы заңды тұлғалардың қызметі тиімділігінің түйінді көрсеткіштері

3

Компанияның Даму стратегиясында көрсетілген қазметтің стратегиялық бағыттарын қоса алғанда есепті кезеңдегі Даму жоспарын іске асыру бойынша іс-шаралар, оның ішінде:

3.1

қызметтің шешуш көрсеткіштеріне қол жеткізу

3.2

Компанияның және/немесе оның еншілес және тәуелді ұйымдарының негізгі өндірістік көрсеткіштеріне қол жеткізу

3.3

активтердің қайта құрылуы және олардың негіздемесі

4

Есепті кезеңдегі бюджетпен қарым-қатынасы:

4.1

Қазақстан Республикасының бюджет заңамасына сәйкес республикалық бюджеттен түсімдер

4.2

Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкесКомпанияның даму жоспарының көрсеткіштері тізбесінде көрсетілген салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің жоспарланып отырған төлемі (жанама салықтарды қоспағанда)

4.3

мемлекеттік акциялар пакетіне арналған дивидендтердің жоспарланып отырған төлемі

5

Компанияның және заңды тұлғалардың акциялары (қатысу үлестері) Қоғамға осы заңды тұлғалардың шешімдерін анықтауға құқығы бар күрделі салымдар мен инвестициялардың жалпы сомасы мынадай түрлерге бөлінеді:
инвестициялық жобаларды қоса алғанда күрделі салымдар (жаңа жобаларға күрделі салымдар, қолданыстағы жобаларға күрделі салымдар), құрылыстарды салу және жаңғырту; негізгі құралдарды сатып алу; материалдық емес активтер мен басқа инвестицияларды сатып алу;
акцияларды (қатысу үлестерін) сатып алуды қоса алғанда, инвестициялар; жарғылық капиталға және басқа да инвестицияларға жарналар

6

Акциялары (қатысу үлестері) Компанияға осы заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін Компаниялар мен заңды тұлғалардың қаржылық тұрақтылығы:

6.1

ішкі және сыртқы қарыз алу бөлінісінде қарыз алу құрылымы мен өтеу кестесі (оның ішінде еншілес ұйымдар)

6.2

Акциялары (қатысу үлестері) Компанияға осы заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін Компаниялар мен заңды тұлғалардың қаржылық тұрақтылығының негізгі көрсеткіштері, оның ішінде борыш деңгейін сипаттайтын көрсеткіштерді міндетті көрсете отырып (борыш/ EBІTDA (Earnіngs before іnterest, taxes, deprecіatіon and amortіzatіon) коэффициенті: нақты экономика секторының компанияларына, қаржылық левередж коэффициенті, пайыздарды жабу коэффициенті, ағымдағы өтімділік коэффициенті)

6.3

Есепті кезеңдегі Компанияның және оның еншілес ұйымдарының борыштық жүктемесі

7.

Қаржы-шаруашылық қызметтің негізгі көрсеткіштері, өсу немесе төмендеу себептерін талдау, оның ішінде:

7.1

Есепті кезеңдегі уақытша бос ақшалай қаражатты басқару, оларды орналастыру саясаты

7.2

дивиденд саясаты және олардың негіздемесі

7.3

Акцияларының бақылау пакеті (қатысу үлестері) Компанияға тиесілі ұйымдарды ескергендегі есептік кезеңі ішіндегі Компанияның шоғырланған кадр саясаты (қызметкерлердің жоспарланған орташа жылдық саны, орташа жалақысы, еңбекақы төлеу қоры, кадрлардың тұрақтамау деңгейі)

7.4

Акцияларының бақылау пакеті (қатысу үлестері) Компанияға тиесілі Компанияның және/немесе ұйымдардың кадрлық саясаты (қызметкерлердің жоспарланған орташа жылдық саны, орташа жалақысы, еңбекақы төлеу қоры, кадрлардың тұрақтамау деңгейі)

7.5

Еншілес ұйымдарды ескергендегі есептік кезең ішіндегі шоғырланған әкімшілік шығыстар, өсу немесе төмендеу негіздемелері бар болжам

7.6

есептік кезеңдегі әкімшілік шығыстарды көбейту немесе азайту үшін негіздеу

7.7

есепті кезеңдегі тұрғын емес үй-жайларды жалға алу бойынша шығыстар

7.8

Акциялары (қатысу үлестері) Компанияға осы заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді тікелей айқындау құқығын беретін Компаниялар мен заңды тұлғалардың негізгі шоғырландырылған көрсеткіштерінің болжамы

7.9

Акциялары (қатысу үлестері) Компанияға осы заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді тікелей айқындау құқығын беретін Компаниялар мен заңды тұлғалардың негізгі шоғырландырылмаған көрсеткіштерінің болжамы

8.

Акциялары (қатысу үлестері) Компанияға осы заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін Компаниялар мен заңды тұлғаларда корпоративтік басқару стандарттарын дамытуға және енгізуге бағытталған жоспарланатын іс-шаралар бойынша ақпарат

      Ескертпе: Компанияның мақсаттарын, міндеттерін, шешуші көрсеткіштерін, қызметтің қаржы-шаруашылық көрсеткіштерін және басқа да мәліметтерді ашу үшін орынды болып табылса, даму жоспары басқа тармақтармен, тармақшалармен және қосымшалармен толықтырыла алады.

      Даму жоспары тармақтармен, тармақшалармен және қосымшалармен толықтырылса, әрбір толықтырылған тармақтың, тармақшаның және қосымшаның тиісті атауы болуы тиіс.

  Акционері мемлекет болып
табылатын ұлттық басқарушы
холдингтердің, ұлттық
холдингтердің, ұлттық
компаниялардың даму
жоспарларының орындалуы
жөніндегі есептерді әзірлеу
және ұсыну қағидаларына
2-қосымша

Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептің нысандары мен көрсеткіштер тізбесі

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 06.03.2019 № 17 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Ұлттық басқарушы холдинг (ұлттық холдинг, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын ұлттық компания) (бұдан әрі – Компания) туралы жалпы мәліметтер:

      1.1. Компанияны құру туралы ақпарат:

  1-нысан

№ р/с

Көрсеткіштердің атауы

Ақпарат

1

Компанияның толық атауы


2

Толық заңды мекенжайы


3

Байланыс телефондары


4

Электрондық мекенжайы (е-mаіl), сайты


5

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) (бар болған жағдайда)


6

ІD-код (эмбебап сәйкестендіру коды)


7

Әділет органдарында мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні


8

Басқару органының (мемлекеттік орган) атауы


9

Қысқаша құру тарихы:


9.1

Құру (қайта ұйымдастыру) туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының күні мен нөмірі


9.2

Құру мақсаты


9.3

Құрылтай құжаттарына сәйкес қызмет түрлері


10

Табиғи монополия субъектісі болып табылатыны не табылмайтыны, табиғи монополия саласы, ұйымды табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркеліміне енгізу туралы шешім қашан қабылданды


11

Табиғат пайдаланушы болып табылатыны не табылмайтыны: арнайы табиғатты пайдалану құқығын кім және қашан берді, табиғатты пайдаланудың сипатын ашу (тұрақты немесе уақытша, иеліктен шығарылатын немесе иеліктен шығарылмайтын, қайтарымды немесе өтеусіз негізде сатып алынған, бастапқы немесе қайталама)


12

Жер қойнауын пайдаланушы болып табылатыны не табылмайтыны: жер қойнауын пайдалану құқығын кім және қашан берді, жер қойнауы бойынша операцияларды ашу


13

Жарғылық капитал:


13.1

Құрылтай құжаттарына сәйкес жарғылық капиталдың мөлшері, мың теңге


13.2

Жарғылық капиталды ұлғайту туралы шешімді қашан және кім қабылдады (Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы, мемлекеттік басқару органының бұйрығы, акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының шешімі)


14

Акциялар саны, барлығы, оның ішінде:

жарияланған

орналастырылған

сатып алынған

14.1

Жай акциялар
14.2

Артықшылық берілген акциялар
15

Бір акцияның номиналды құны, теңгемен


16

Тіркеуші туралы мәліметтер


17

Республикалық меншіктегі акциялар, барлығы, оның ішінде:

саны

%

17.1

Жай акциялар17.2

Артықшылық берілген акциялар      1.2. Компания тобының, оның тобына кіретін, оның ішінде _________ жағдай бойынша Қазақстан Республикасының резиденттері емес болып табылатын барлық ұйымдар көрсетілген, корпоративтік құрылымы.

  2-нысан

Компания

Бірінші деңгейдегі ұйымдар

Екінші деңгейдегі ұйымдар

ұйымдастырушылық-құқықтық нысан (ҰҚН)

БСН

атауы

акциялары % (қатысу үлестері)

ҰҚН

БСН

атауы

акциялары % (қатысу үлестері)

ҰҚН

БСН

атауы

акциялары % (қатысу үлестері)

n деңгейдегі ұйымдар

ҰҚН

БСН

атауы

акциялары % (қатысу үлестері)

      Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің саны туралы жиынтық ақпарат

ҰҚН

Бірінші деңгейдегі ұйымдар

Екінші деңгейдегі ұйымдар

Үшінші деңгейдегі ұйымдар

n-деңгейдегі ұйымдар

Жиыны

Акционерлік қоғамдар


Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер


Өзге де ҰҚН


Жиыны


      1.3. Компанияның ұйымдық құрылымы (қызметкерлер саны көрсетілген), схемасы және сипаттамасы.

      2. Компанияның және акциялары (қатысу үлестері) Компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді тікелей айқындау құқығын беретін заңды тұлғалардың есепті кезеңдегі мақсаттары мен міндеттері, оның ішінде қызметі тиімділігінің түйінді көрсеткіштері:

  3-нысан

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің
бірінші деңгейдегі құжаты

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің
екінші деңгейдегі құжаты

Компанияның Даму стратегиясының мақсаттары

Компанияның Даму стратегиясының міндеттері

Компанияның Даму стратегиясының түйінді көрсеткіштері (ТК) (сандық немесе сапалық)

Өлшем бірлігі

Есептеу әдістемесі

Құжат тың атауы

басым

міндетт

бастама/ нысаналы индикатор

Құжат тың атауы

мақсат

міндетт

Нысаналы индикатор

Нәтиженің көрсет кіштері**

А

Ә

Б

В

Г

Ғ

Д

Е

Ж

З

И

К

Қ

Л

1-бағыт


1-мақсат

1-міндет

1-ТК


n-ТК
n-міндет

1-ТК


n-ТК


n-мақсат

1-міндет

1-ТК


n-ТК

n-міндет

1-ТК


n-ТКn-бағыт


1-мақсат

1-міндет

1-ТК


n-ТК
n-міндет

1-ТК


n-ТК


n-мақсат

1-міндет

1-ТК


n-ТК

n-міндет

1-ТК


n-ТКТүйінді көрсеткіштердің мәні*

20__жыл

жоспар

1-түз ету

n -түз ету

факт

орындау %

1

2

3

4

5

1-бағыт

n-бағыт

      Ескертпе:

      * Даму жоспарының түйінді көрсеткіштерінің мәні Компанияның және оның еншілес ұйымдарының каржылық, экономикалық және өндірістік көрсеткіштерінің өзара байланысын қамтамасыз ету және салыстыру жолымен айқындалады.

      ** даму жоспарында нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері көрсетіледі.

      3. Компанияның Даму стратегиясында көрсетілген қызметтің стратегиялық бағыттары ескеріле отырып, есепті кезендегі Даму жоспарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар, оның ішінде мыналар бойынша:

      3.1. қызметтің түйінді көрсеткіштеріне қол жеткізу:

  4-нысан

№ р/с

Қызметтің түйінді көрсеткіштерінің атауы

Іс-шараның/ көрсеткіштердің атауы

Өлшем бірлігі

20__жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындалу %

А

Ә

Б

В

1

2

3

4

5


      3.2. активтерді қайта құрылымдау және оның негіздемесі:

  5-нысан

№ р/с

Есепті кезеңнің басындағы Компания тобының құрылымы (топқа кіретін барлық ұйымдардың атауын көрсете отырып)

Активтің түрі (бейінді, бейінді емес, басқалар)

Есепті кезеңдегі активті қайта құрылымдау (бөлу, бөліп шығару, қосу, жою, сату (иеліктен шығару), жаңаларын құру, акцияларды (қатысу үлестерін) сатып алу және тағы басқа)

Есепті кезеңнің соңындағы Компания тобының құрылымы (топқа кіретін барлық ұйымдардың атауын көрсете отырып)

20 __ жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

А

Ә

Б

1

2

3

4

5

1.
п.
      Ескертпе:

      * активтер – бұл Компания тобына кіретін заңды тұлғалар.

      4. Есепті кезеңдегі бюджетпен қатынастары:

      4.1. Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес республикалық бюджеттен және жергілікті бюджеттерден түсімдер:

  6-нысан
  мың теңге

№ р/с

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің
бірінші деңгейдегі құжаты

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің
екінші деңгейдегі құжаты

Компанияның немесе оның еншілес ұйымының атауы

Фу-нкционалдық топ

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Бюджеттік бағдарламаның атауы

Нысаналы мақсаты

Құжат тың атауы

басым

міндет

бастама/ нысаналы индикатор

Құжат тың атауы

мақсат

міндет

нысаналы индикатор

Нә-тижелер көрсет кі-ші **

А

Ә

Б

В

Г

Ғ

Д

Е

Ж

З

И

К

Қ

Л

М
Жиыны:

20__жыл

Ескерту

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындауы%

1

2

3

4

5

6

      Ескертпе:

      ** жоспардың орындалуы жөніндегі есепте нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізбеудің себептері көрсетіледі.

      4.2. Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес компанияның даму жоспарының көрсеткіштер тізбесінде көрсетілген бюджетке жоспарланған салықтар мен өзге де міндетті төлемдерді (жанама салықтарды қоспағанда) төлеу:

  7-нысан
  мың теңге


р/с

Көрсеткіштердің атауы

20___ жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындауы %

А

Ә

1

2

3

4

5


Салықтарды және төлемдерді төлеу, оның ішінде:


1

Корпоративтік табыс салығы


2

Жеке табыс салығы


3

Экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына салынатын рента салығы


4

Жер қойнауын пайдаланушылардың арнайы төлемдері мен салықтары


5

Әлеуметтік салық


6

Көлік құралдарына салынатын салық


7

Жер салығы


8

Мүлік салығы


9

Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлем


10

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем


11

Өзге де салықтар мен төлемдер


11.111.n      Ескертпе:

      * нысан шоғырландырылған деректер бойынша толтырылады

      4.3. Мемлекеттік акциялар пакетіне дивидендтер төлеу:

  8-нысан

№ р/с

Көрсеткіштердің атауы

Өлшем бірлігі

20 жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындауы %

А

Ә

Б

1

2

3

4

5

1

Таза пайда (шығын минус белгісімен көрсетіледі), барлығы

мың теңге


2

Таза пайданы бөлу, оның ішінде мыналарға:2.1

Акцияға берілетін дивидендтер:2.1.1

жай

теңге


2.1.2

артықшылық берілген

теңге


2.2

Дивидендтер:

мың теңге


2.2.1

мемлекет меншігіндегі акциялар пакеті

мың теңге


2.2.2

таза пайдадан %


2.3

инвестициялық жобалар

мың теңге


2.3.1


мың теңге


2.3.n


мың теңге


2.4

инновациялық жобалар

мың теңге


2.4.1


мың теңге


2.4.n


мың теңге


2.5

өткен жылдардың шығындарын жабу

мың теңге


      5. Мынадай түрлер бойынша бөліністе компаниялар мен акциялары (қатысу үлестері) компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін осы заңды тұлғалардың күрделі салымдары мен инвестицияларының жалпы көлемі:

      күрделі салымдар, оның ішінде инвестицялық жобалар (жаңа жобаларға күрделі салымдар, қазіргі жобаларға күрделі салымдар); объектілерді салу және жаңғырту; негізгі құралдарды сатып алу; материалдық емес активтерді сатып алу және өзге де салымдар;

      инвестициялар, оның ішінде акциялар пакетін (қатысу үлесін) сатып алу; жарғылық капиталға салымдар және өзге де инвестициялар:

  9-нысан

№ р/с

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің бірінші деңгейдегі құжаты

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің екінші деңгейдегі құжаты

Жобалардың атауы

Жобаны игеру басталған кү ні

Пай далануға беру дің жос пар лы күні

Құжаттың атауы

басым

міндетт

бастама/ нысаналы индикатор

Құжаттың атауы

Мақсат

міндет

бастама/ нысаналы индикатор

Нәтижелер көрсеткішкі**

А

Ә

Б

В

Г

Ғ

Д

Е

Ж

З

И

К

Қ

1


Күрделі салым дар, барлығы, оның ішінде:1.1


инвести циялық жобалар, барлығы1.1.1


жаңа жобаларға күрделі салымдар1.1.2


салымда ры
қолданыс тағы жобаларға
күрделі салымдар
1.1.n

1.2


негізгі құрал дарды сатып алу1.3


матери алдық емес актив терді сатып алу
1.n

2


Инвести циялар, барлығы2.1


акциялар пакетін (қатысу үлестерін) сатып алу2.2


жарғылық капиталға салымдар
2.nЖиыныЖобаның құны, мың теңге

барлығы

оның ішінде:

есепті кезеңде игерілгені

жоспар

1-түзету

барлығы

оның ішінде қаржыландыру көздері есебінен

барлығы

оның ішінде қаржыландыру көздері есебінен

жеке

қарыз

бюджеттік

Ұлттық қор

жеке

қарыз

бюджеттік

Ұлттық қор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Жобаның құны, мың теңге

оның ішінде:

есепті кезеңде игерілгені

n-түзету

факт

орындалу %

барлығы

оның ішінде қаржыландыру көздері есебінен

барлығы

оның ішінде қаржыландыру көздері есебінен

барлығы

оның ішінде қаржыландыру көздері есебінен

жеке

қа-рыз

бюджеттік

Ұлттық қор

жеке

қа-рыз

бюджеттік

Ұлттық қор

жеке

қа-рыз

бюджеттік

Ұлттық қор

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

      6. Компанияның және акциялары (қатысу үлестері) Компанияға осы заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындауға құқық беретін заңды тұлғалардың қаржылық тұрақтылығы

      6.1. ішкі және сыртқы қарыз алу бөлінісінде қарыз алудың құрылымы мен өтеу кестесі (оның ішінде еншілес ұйымдардың):

  10-нысан

№ р/с

Қарыз алушы

Қарыз беруші

Құрал

Қарыз алу мақсаты

Қарыз алу үш-ін негіз

Акционерлер (жалғыз акционер) және/немесе Директорлар кеңесі жиналысының шешімі және/немесе басқалар

Қарыз алу шарты
(Кепілдік шарты)

Қарыз шарты (Кепілдік шарты)

Күні

валюта

ша-рт бойынша сомасы

игеру сомасы

жеңілдік кезеңі

%

өзге де шарттар

игеру күні

А

Сыртқы қарыз алуА1
Аn
В

Ішкі қа-рыз алуВ1
Вn
      кестенің жалғасы

Қарыз мерзімі (Кепілдендірілген қарыз мерзімі)

Қарыз бойынша қамтамасыз ету түрі

Есепті күнге негізгі қарыз (НҚ) сомасы

қолжетімділік кезеңінің аяқталу күні

өтеу күні

Күндермен есептелгендегі қалған мерзім
20__ жыл

Кезеңнің басындағы НҚ

НҚ-ны өтеу

% төлеу

жоспар

1-түзету

n-түзету

фа-кт

орындау

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындау

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындалу%


      6.2. Компанияның және акциялары (қатысу үлестері) Компанияға осы заңды тұлғалар, оның ішінде борыш деңгейін сипаттайтын көрсеткіштерді (нақты экономика сенкторының команиялары үшін: борыш коэффициенті/EBІTDA (Earnіngs before іnterest, taxes, deprecіatіon and amortіzatіon), қаржылық левередж коэффициенті, проценттерді жабу коэффициенті, ағымдағы өтімділік коэффициенті) көрсете отырып, қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін заңды тұлғалардың қаржылық тұрақтылығының негізгі көрсеткіштері:

  11-нысан *

№ р/с

Компанияның немесе оның еншілес ұйымдарының атауы

Қарыз
беруші

Құрал

валюта

Негізгі
қарыз
сомасы

20 жыл

Борыш коэффициенті /ЕВІТDА

Қаржылық левередж коэффициенті

есептеу формуласы

норматив

факт

есептеу формуласы

норматив

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Қарыз алу1.1.
1.n

Жиыны*20 жыл

Пайызды өтеу коэффициенті

Ағымдағы өтімділік коэффициенті

есептеу формуласы

норматив

факт

есептеу формуласы

норматив

факт

13

14

15

16

17

18

      Ескертпе:

      * Жалпы компания бойынша қаржылық тұрақтылық көрсеткіштерін міндетті түрде нормативпен салыстыра отырып, есептеу қажет

      Борыш коэффициенті/ЕВІTDA – бұл Компанияға салынатын борыштық жүктеменің көрсеткіші, оның қолда бар міндеттемелерді өтеу қабілеттігі (төлем қабілеттігі). Компанияның қарыздары бойынша есептеу үшін қажет қаражат түсімдерінің көрсеткіші ретінде, бұл жағдайда EBІTDA көрсеткіші – проценттер, салықтар мен амортизация шегерілгенге дейінгі пайда пайданылады.

      Мынадай формула бойынша есептеледі:

      Борыш коэффициенті/ЕВІTDA = жиынтық міндеттемелер / EBІTDA

      Борыш коэффициентінің/ЕВІTDA ұсынылатын мәні: <3, >4-5 мәні Компанияның борыштық жүктемесінің тым үлкендігін және өздерінің қарыздарын өтеудің ықтимал проблемарын білдіреді.

      Қаржылық левередж коэффициенті компанияның қаржылық тәуекеліне тікелей пропорционалды және компания активтерін қаржыландыру көздеріндегі қарыз қаражатының үлесін көрсетеді.

      Мына формула бойынша есептеледі:      мұнда:

      LC - қарыз капитал;

      EC - меншікті капитал.

      Ұсынылатын DR мәні: <1, >1 мәні компанияның қаржылық тұрақтылығына теріс әсер етуі мүмкін оның борыштық жүктемесі жоғары екендігі туралы куәландырады.

      Проценттерді жабу коэффициенті – Компанияның өзінің борыштық міндеттемелеріне қызмет көрсету қабілеттігін сипаттайды. Көрсеткіш бір жылдағы проценттер мен салықтарды және сол кезеңдегі борыштық міндеттемелер бойынша процентті төлеуге дейін пайданы салыстырады.

      Мына формула бойынша есептеледі:

      Проценттерді жабу коэффициенті = EBІT / Төлеуге жататын проценттер

      Ұсынылатын мән: проценттерді жабу коэффициенті төмен болған сайын Компанияның кредиттік ауыртпалығы жоғарылайды және банкрот болу ықтималдылығы жоғарылайды. Коэффициенті 1,5-тен төмен болса, Компанияның өз борышына қызмет көрсету мүмкіндігіне күмән тудырады. Коэффициенті 1-ден аз болуы шекті болып есептеледі.

      Ағымдағы өтімділік коэффициенті - компанияның қолда бар айналым қаражаты есебінен ағымдағы берешегін өтеу қабілеттігін анықтау үшін есептеледі.

      Мына формула бойынша есептеледі:      мұнда:

      CA-ағымдағы активтер;

      CL - ағымдағы міндеттемелер.

      Ұсынылатын CR мәні: 1 - 2. <1 мәні төлем қабілеттігін жоғалту ықтималдығы туралы, >4 мәні - қарыз қаражатын пайдаланудың жеткіліксіз белсенділігі туралы куәландырады және оның салдары ретінде меншікті капитал рентабельділігінің мәні аз.

      6.3. компанияның және оның еншілес ұйымдарының есепті кезеңдегі борыштық жүктемесі:

  12-нысан

Көрсеткіш

Анықтама

Есептеу әдістемесі

Шоғырландырылған

Компания

Қарыз алудың бос сыйымдылығы

Өзінің еншілес және тәуелді ұйымдарының пайдасына берілгендерді қоспағанда, Компанияның (ұйымның) тартылған қарыздар сомасын және берілген корпоративтік кепілгерліктерін қоса алғанда, Компанияның (ұйымның) шекті қарыз алу сыйымдылығы мен қаржылық міндеттемелерінің көлемі* арасындағы айырмашылық
Қарыз алудың шекті сыйымдылығы

Компанияның (ұйымның) уәкілетті органы (лауазымды тұлғасы) Компания (ұйым) үшін бекіткен нормативтік мәндерге жететін қарыз алу сыйымдылығының коэффициенттері** Компанияның (ұйымның) корпоративтік кепілгерліктерін және корпоративтік кепілдіктерін ұсыну, қарыздарды тарту үшін қолжетімді ең көп жол берілетін сома
      Ескертпе:

      * Қаржылық міндеттемелер көлемі – шартқа негізделген:

      ақша қаражатын немесе өзге қаржылық активті басқа субъектіге беру;

      әлеуетті түрде субъект үшін пайдасыз шарттарда басқа субъектімен қаржылық активтермен немесе қаржылық міндеттемелермен алмасу міндеттемесі;

      есеп айырысуы субъектінің меншікті үлестік құралдарымен жүзеге асырылатын немесе асырылуы мүмкін және: оған сәйкес субъект меншікті үлестік құралдарының ауыспалы санын беретін немесе беруге міндетті болатын;

      есеп айырысу тіркелген ақша қаражатының сомасын немесе басқа қаржылық активін меншікті үлестік құралдарының тіркелген санына айырбастауға қарағанда, басқа тәсілмен жүргізілетін немесе жүргізілуі мүмкін шарт болып табылатын кез келген міндеттемелер көлемі. Бұл мақсаттарда меншікті үлестік құралдар болашақта субъектінің меншікті үлестік құралдарын алуға немесе жеткізуге жасалған шарттар болып табылатын құралдарды қамтымайды.

      ** қарыз алу сыйымдылығының коэффициенттері – Компания (ұйым) Компания (ұйым) үшін қарыз алу сыйымдылығының нормативтік мәнін дербес айқындайды.

      7. Мыналарды қоса алғанда, қаржылық-шаруашылық қызметтің негізгі көрсеткіштері, өсу немесе төмендеу себептерін негіздей отырып, талдау:

      7.1. Есепті кезеңде уақытша бос ақша қаражатын басқару, оларды орналастыру саясаты:

      Компанияның (еншілес ұйымның) атауы

  13-нысан

№ р/с

Қаржы құралдарының атауы

Өлшем бірлігі

20__жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындауы %

А

Ә

Б

1

2

3

4

5

1

Екінші деңгейдегі банктердегі депозиттерге орналастырылған ақша қаражаты, оның ішінде:1.1

Жарғылық капиталды толтыруға және мемлекеттік тапсырмаларды орындауға бөлінген республикалық бюджет қаражаты1.2

Жарғылық капиталды толықтыруға және мемлекеттік тапсырмаларды орындауға бөлінген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты1.3

Қарызға алынған қаражат1.4

бюджеттік кредит беру қаражаты1.n
2

Мемлекеттік бағалы қағаздар3

Корпоративтік бағалы қағаздар, оның ішінде:3.1.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздары3.2.

шетелдік эмитенттердің бағалы қағаздары4

Кері РЕПО операциялары5

Ағымдағы/корреспонденттік шоттар, оның ішінде:5.1.

Екінші деңгейдегі банкттердегі5.2.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкіндегі6

Өзге қаржылық құралдар, оның ішінде:6.1.

туынды6.2.

үлескерлік6.n.
n

ЖИЫНЫ      Ескертпе:

      уақытша-бос ақша қаражатының көлемі бойынша ақпарат жылдың аяғында (есепті/жоспарлы) көрсетіледі.

      * осыған ұқсас нысан әрбір еншілес ұйым бойынша бөлек толтырылады. Еншілес ұйым бойынша нысандар тек ақпараттық сипатқа ғана ие және ол компанияның директорлар кеңесінің бекіту нысанасы болып табылмайды.

      7.2. дивидендтік саясатты және олардың негіздемесі:

  14-нысан
  мың теңге

№ р/с

Көрсеткіштердің атауы

20_жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындалу %

А

Б

1

2

3

4

5


Компанияның еншілес ұйымдарынан (ЕҰ) дивидендтер түсімі, оның ішінде:


1

1 ЕҰ


n

n ЕҰ


      7.3. Акцияларының бақылау пакеті (қатысу үлестері) Компанияға тиесілі ұйымдарды ескере отырып, Компанияның есепті кезеңдегі шоғырландырылған кадр саясаты (қызметкерлердің жоспарланған орташа жылдық саны, орташа айлық жалақысы, еңбекақы төлеу қоры, кадрлардың тұрақтамау деңгейі)

  15-нысан

№ р/с

Көрсеткіштердің атауы

Өлшем бірлігі

20__жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындалу %

А

Ә

Б

1

2

3

4

5

1

Штат кестесі бойынша саны, оның ішінде

бірлік


1.1

әкімшілік-басқару персоналдың

бірлік


1.2

өндірістік персоналдың

бірлік


1.3

көмекші персоналдың (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

бірлік


2

Ортана тізімдік саны бойынша, оның ішінде

адам


2.1

әкімшілік-басқару персоналдың

адам


2.2

өндірістік персоналдың

адам


2.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

адам


3

Орташа айлық жалақы, оның ішінде:

мың теңге


3.1

әкімшілік-басқару персоналдың

мың теңге


3.2

өндірістік персоналдың

мың теңге


3.3

көмекші персоналдың (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


4

Еңбекақы төлеу қоры, оның ішінде:4.1

әкімшілік-басқару персоналының

мың теңге


4.2

өндірістік персоналдың

мың теңге


4.3

көмекші персоналдың (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


5

Жұмыстың нәтижелері бойынша сыйлықақы беру, оның ішінде:

мың теңге


5.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


5.2

өндірістік персоналына

мың теңге


5.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сияқты)

мың теңге


6

Материалдық көмек көрсету, оның ішінде:

мың теңге


6.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


6.2

өндірістік персоналға

мың теңге


6.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сияқты)

мың теңге


7

Оқыту, біліктілікті арттыру жүйесімен қамтылған қызметкерлер саны, оның ішінде:

адам


7.1

әкімшілік-басқару персоналын

адам


7.2

өндірістік персоналды

адам


8

Оқытуға, біліктілікті арттыруға арналған шығындар, оның ішінде:

мың теңге


8.1

әкімшілік-басқару персоналын

мың теңге


8.2

өндірістік персоналды

мың теңге


9

Жаңа жұмыс орындарын құру, оның ішінде:

бірлік


9.1

әкімшілік-басқару персоналын

бірлік


9.2

өндірістік персонал

бірлік


10

Медициналық қызмет көрсету бойынша шығыстар, оның ішінде:

мың теңге


10.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


10.2

өндірістік персоналға

мың теңге


10.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сияқты)

мың теңге


11

Жұмыскерлерге берілген несие, оның ішінде:

мың теңге


11.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


11.2

өндірістік персоналға

мың теңге


11.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сияқты)

мың теңге


12

Кадрлардың тұрақтамаушылық деңгейі, оның ішінде:

%


12.1

әкімшілік-басқару персоналының

%


12.2

өндірістік персоналдың

%


      7.4 Компанияның және/немесе акцияларының бақылау пакеті (қатысу үлестері) Компанияға тиесілі ұйымдардың есепті кезеңдегі кадрлық саясаты (жұмыскерлердің орташа жылдық саны, орташа айлық жалақысы, еңбекақы төлеу қоры, кадрлардың тұрақтамау деңгейі)*:

      Компанияның (еншілес ұйымның) атауы*

  16-нысан


р/с

Көрсеткіштердің атауы

Өлшем бірлігі

20 жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындауы %

А

Ә

Б

1

2

3

4

5

1

Штат кестесі бойынша саны, оның ішінде:

бірлік


1.1

әкімшілік-басқару персоналының

бірлік


1.2

өндірістік персоналдың

бірлік


1.3

көмекші персоналдың (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

бірлік


2

Орташа тізімдік саны бойынша, оның ішінде

адам


2.1

әкімшілік-басқару персоналының

адам


2.2

өндірістік персоналдың

адам


2.3

көмекші персоналдың (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

адам


3

Орташа айлық жалақы, оның ішінде:

мың теңге


3.1

әкімшілік-басқару персоналының

мың теңге


3.2

өндірістік персоналдың

мың теңге


3.3

көмекші персоналдың (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сол сияқты)

мың теңге


4

Еңбекақы төлеу қоры, оның ішінде:

мың теңге


4.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


4.2

өндірістік персоналға

мың теңге


4.3

көмекші персоналдың (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сол сияқты)

мың теңге


5

Жұмыстың нәтижелері бойынша сыйлықақы беру, оның ішінде:

мың теңге


5.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


5.2

өндірістік персоналға

мың теңге


5.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сол сияқты)

мың теңге


6

Материалдық көмек көрсету, оның ішінде:

мың теңге


6.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


6.2

өндірістік персоналға

мың теңге


6.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сол сияқты)

мың теңге


7

Оқыту, біліктілікті арттыру жүйесімен қамтылған қызметкерлер саны, оның ішінде:

адам


7.1

әкімшілік-басқару персоналының

адам


7.2

өндірістік персоналдың

адам


8

Оқытуға, біліктілікті арттыруға арналған шығындар, оның ішінде:

мың теңге


8.1

әкімшілік-басқару персоналын

мың теңге


8.2

өндірістік персоналды

мың теңге


9

Жаңа жұмыс орындарын құру, оның ішінде:

бірлік


9.1

әкімшілік-басқару персоналы

бірлік


9.2

өндірістік персонал

бірлік


10

Медициналық қызмет көрсету бойынша шығыстар, оның ішінде:

мың теңге


10.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


10.2

өндірістік персоналға

мың теңге


10.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


11

Қызметкерлерге берілген несие, оның ішінде:

мың теңге


11.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


11.2

өндірістік персоналға

мың теңге


11.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


12

Кадрлардың тұрақтамаушылық деңгейі, оның ішінде:

%


12.1

әкімшілік-басқару персоналының

%


12.2

өндірістік персоналдың

%


      Ескертпе:

      * ұқсас нысан әрбір еншілес ұйым бойынша жеке толтырылады. Еншілес ұйым бойынша нысан тек ақпараттық сипатқа ғана ие және ол компанияның директорлар кеңесінің бекіту нысанасы болып табылмайды.

      7.5. Еншілес ұйымдарды ескере отырып, есепті кезеңдегі шоғырландырылған әкімшілік шығыстар, өсуі немесе төмендеуі негізделген болжам:

  17-нысан
  мың теңге

№ р/с

Көрсеткіштердің атауы

20__жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындауы %

А

Ә

1

2

3

4

5


Әкімшілік шығыстар, барлығы


1

Қорлар


2

Жұмыскерлерге еңбекақы төлеу


3

Еңбекақыдан түсетін аударымдар


4

Материалдық емес активтердің амортизациясы


5

Негізгі құралдардың тозуы


6

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу


7

Көлік қызметтері бойынша шығыстар


8

Байланыс қызметтері бойынша шығыстар


9

Консультациялық шығыстар


10

Аудиторлық шығыстар


11

Ақпараттық қызметтер


12

Іссапар шығыстары


13

Өкілдік шығыстар


14

Қайырымдылық және демеушілік көмек көрсетумен байланысты шығыстар


15

Қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау бойынша шығындар


16

Әлеуметтік бағдарлама бойынша шығыстар


17

Салық және бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдер


18

Директорлар кеңесін ұстауға арналған шығыстар


19

Өзгелер, оның ішінде


19.119.n      7.6. Өсу немесе төмендеу негізделген есепті кезеңдегі әкімшілік шығыстар:

      Компанияның (еншілес ұйымның)* атауы

  18-нысан
  мың теңге

№ р/с

Көрсеткіштердің атауы

20__жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындалу %

А

Ә

1

2

3

4

5


Әкімшілік шығыстар, барлығы


1

Қорлар


2

Жұмыскерлерге еңбекақы төлеу


3

Еңбекақыдан түсетін аударымдар


4

Материалдық емес активтердің амортизациясы


5

Негізгі құралдардың тозуы


6

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу


7

Көлік қызметтері бойынша шығыстар


8

Байланыс қызметтері бойынша шығыстар


9

Консультациялық шығыстар


10

Аудиторлық шығыстар


11

Ақпараттық қызметтер


12

Іссапар шығыстары


13

Өкілдік шығыстар


14

Қайырымдылық және демеушілік көмек көрсетумен байланысты шығыстар


15

Қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау бойынша шығындар


16

Әлеуметтік бағдарлама бойынша шығыстар


17

Салық және бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдер


18

Директорлар кеңесін ұстауға арналған шығыстар


19

Өзгелер, оның ішінде


19.119.n      Ескертпе:

      * ұқсас нысан әрбір еншілес ұйым бойынша жеке толтырылады. Еншілес ұйым бойынша нысан тек ақпараттық сипатқа ғана ие және ол компанияның директорлар кеңесінің бекіту нысанасы болып табылмайды.

      7.7. тұрғын емес үй-жайларды жалға алу бойынша шығыстар:

      Компанияның (еншілес ұйымның)* атауы

  19-нысан
  мың теңге

№ р/с

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

20__жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындауы %

А

Ә

Б

1

2

3

4

5

1

Жалға алу бойынша шығыстар, барлығы

мың теңге


2

Жалға алынатын ауданның 1 шаршы метр құны

теңге


3

Бекітілген нормативтерге сәйкес үй-жайлардың алаңы (шаршы метр)

шаршы метр


Үй-жайлар орналасқан жердің ауданы (шаршы метр)

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


оның ішінде мыналардың алаңы:3.1.

Басқарма төрағасының кабинеті

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.2.

Басқарма төрағасының демалыс бөлмесі

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.3.

Басқарма төрағасының қабылдау бөлмесі

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.4.

Басқарма төрағасы орынбасарының (басқарушы директор - басқарма мүшесінің) кабинеті

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


 
3.5.

Басқарма төрағасы орынбасарының (басқарушы директор - басқарма мүшесінің) демалыс бөлмесі

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.6.

Басқарма төрағасы орынбасарының (басқарушы директор - басқарма мүшесінің) қабылдау бөлмесі

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.7.

Басқарушы директордың (аппарат басшысының) кабинеті

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.8.

Басқарушы директордың (аппарат басшысының) демалыс бөлмесі

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.9.

Басқарушы директордың (аппарат басшысының) қабылдау бөлмесі

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.10.

Құрылымдық бөлімше басшысының (департамент директорының) қабылдау бөлмесі

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


 
3.11.

Басқарма төрағасы орынбасарының (басқарушы директор - басқарма мүшесінің) қабылдау бөлмесі

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


 
3.12.

Компания жұмыскерінің кабинеті (1 жұмыскерге арналған)

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.13.

Жалпы үй-жайлар (конференц-зал, жиналыс өткізетін зал, мұрағат, көбейту - көшірме қызметі, гардероб, сервер бөлмесі, қойма жабдықтары, нысандық киімдер, дәрі-дәрмектер, техникалық құралдар, мүкәммалдар және кеңселік керек-жарақтар және тағы басқа қоймасы)

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


 
3.14.

Көмекші үй-жайлар (дәліздер, венкамералар, дәретханалар, жеке бас гигиенасына арналған
үй-жайлар және тағы басқалар)

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


      Ескертпе:

      Орналастырылатын алаңдарға белгіленген лимиттер асып кеткен жағдайда, түсіндіру талап етіледі

      * ұқсас нысан әрбір еншілес ұйым бойынша жеке толтырылады. Еншілес ұйымдар бойынша нысандар тек ақпараттық сипатқа ғана ие және ол компанияның директорлар кеңесінің бекіту нысанасы болып табылмайды.

      7.8 акциялары (қатысу үлестері) Компанияға осы заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді тікелей айқындау құқығын беретін Компаниялар мен заңды тұлғалардың негізгі шоғырландырылған көрсеткіштері:

  20-нысан
  мың теңге

№ р/с

Көрсеткіштердің атауы

20__жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындауы %

А

Ә

1

2

3

4

5

1

Кірістер, барлығы оның ішінде:


1.1

Өнімдерді сатудан және қызмет көрсетуден алынатын кіріс


1.2

Қаржыландырудан түсетін кіріс


1.2.1

Сыйақылар бойынша кірістер


1.2.2

Дивидендтер бойынша кірістер


1.2.3

Қаржылық жалдау бойынша кірістер


1.2.4

Жылжымайтын мүлікке салынатын инвестициялармен жасалатын операциялардан түсетін кірістер


1.2.5

Қаржылық құралдардың әділ құнын өзгертуден түсетін кірістер


1.2.6

Қаржыландырудан түсетін өзге де кірістер


1.3

Өзге де кірістер


1.3.1

Активтердің шығуынан алынатын кірістер


1.3.2

Өтеусіз алынған активтерден алынатын кірістер


1.3.3

Мемлекеттік субсидиялардан алынатын кірістер


1.3.4

Құнсызданудан шығынды қалпына келтіруден алынатын кірістер


1.3.5

Бағамдық айырмадан түсетін кірістер


1.3.6

Операциялық жалдаудан түсетін кірістер


1.3.7

Өзге кірістер (шарттардың талаптарын бұзғаны үшін есептелген айыппұлдардан, өсімақыдан, тұрақсыздық айыптарынан алынатын кіріс; сақтандыру жағдайлары; өзге кірістер және тағы басқа)


1.4.

Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер


1.5

Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін ұйымдар пайдасының үлесі


1.5.1

Қауымдастырылған ұйымдардың пайдасының үлесі


1.5.2

Бірлескен ұйымдар пайдасының үлесі


2

Шығыстар, барлығы, оның ішінде:


2.1

Сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны


2.2

Өнімдерді сату және қызметтер көрсету бойынша шығыстар


2.3

Әкімшілік шығыстар


2.4

Қаржыландыруға арналған шығыстар


2.4.1

Сыйақылар бойынша шығыстар


2.4.2

Қаржылық жалдау бойынша проценттерді төлеуге арналған шығыстар


2.4.3

Қаржылық құралдардың әділ құнын өзгертуден болатын шығыстар


2.4.4

Қаржыландыруға арналған өзге де шығыстар


2.5

Өзге де шығыстар


2.5.1

Активтерді шығару бойынша шығыстар


2.5.2

Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар


2.5.3

Бағамдық айырма бойынша шығыстар


2.5.4

Резервті құру және үмітсіз талаптарды есептен шығару бойынша шығыстар


2.5.6

Операциялық жалдау бойынша шығыстар


2.5.7

Өзге де шығыстар (шарттардың талаптарын бұзғаны үшін айыппұлдар, өсімақылар, тұрақсыздық айыптары; сот шығасылары мен төрелік сот алымдарын өтеуге арналған; өзге де шығыстар және тағы басқа)


2.6

Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар


2.7

Ұйымдардың үлестік қатысу әдісімен ескерілетін шығындағы үлесі


2.7.1

Қауымдастырылған ұйымдардың шығындағы үлесі


2.7.2

Бірлескен ұйымдардың шығындағы үлесі


3

Салық салуға дейінгі кіріс/шығын


4

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар


5

Таза кіріс (шығын минус белгісімен көрсетіледі)


6

Активтер, оның ішінде:


6.1

Ұзақ мерзімді активтер


6.2

Қысқа мерзімді активтер


7

Міндеттемелер, оның ішінде:


7.1

Қысқа мерзімді міндеттемелер


7.2

Ұзақ мерзімді міндеттемелер


8

Капитал, оның ішінде:


8.1

Жарғылық капитал


8.2

Төленбеген капитал


8.3

Сатып алынған меншікті үлестік құралдар


8.4

Эмиссиялық кіріс


8.5

Резервтер


8.6

Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)


8.7

Азшылық үлесі


9

Қызметтің табыстылығы, %


10

Есепті кезең басталғанға дейінгі ақшалай қаражат


11

Есепті кезең соңындағы ақшалай қаражат


      Ескертпе:

      Компания қызметінің негізгі шоғырландырылған қаржылық көрсеткіштеріне Компанияның есепке алу саясаты туралы ақпарат және көрсеткіштердің есептері көрсетілген түсіндірме жазба қоса беріледі.

      7.9. компанияның және акциялары (қатысу үлестері) Компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді тікелей айқындау құқығын беретін осы заңды тұлғалардың негізгі шоғырландырылмаған көрсеткіштері:

      Компанияның (еншілес ұйымның)* атауы

  21-нысан
  мың теңге

№ р/с

Көрсеткіштердің атауы

20 жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындауы %

А

Б

1

2

3

4

5

1

Кірістер, барлығы оның ішінде:


1.1

Өнімдерді сатудан және қызмет көрсетуден түсетін кіріс


1.2

Қаржыландырудан түсетін кіріс


1.2.1

Сыйақылар бойынша кірістер


1.2.2

Дивидендтер бойынша кірістер


1.2.3

Қаржылық жалдау бойынша кірістер


1.2.4

Жылжымайтын мүлікке салынатын инвестициялармен жасалатын операциялардан түсетін кірістер


1.2.5

Қаржылық құралдардың әділ құнын өзгертуден түсетін кірістер


1.2.6

Қаржыландырудан түсетін өзге де кірістер


1.3

Өзге де кірістер


1.3.1

Активтердің шығуынан түсетін кірістер


1.3.2

Өтеусіз алынған активтерден түсетін кірістер


1.3.3

Мемлекеттік субсидиялардан түсетін кірістер


1.3.4

Құнсызданудан шығынды қалпына келтіруден түсетін кірістер


1.3.5

Бағамдық айырмадан түсетін кірістер


1.3.6

Операциялық жалдаудан түсетін кірістер


1.3.7

Өзге кірістер (шарттардың талаптарын бұзғаны үшін есептелген айыппұлдардан, өсімақыдан, тұрақсыздық айыптарынан түсетін кіріс; сақтандыру жағдайлары; өзге кірістер және тағы басқа)


1.4.

Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер


1.5

Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін ұйымдар пайдасының үлесі


1.5.1

Қауымдастырылған ұйымдар пайдасының үлесі


1.5.2

Бірлескен ұйымдар пайдасының үлесі


2

Шығыстар, барлығы, оның ішінде:


2.1

Сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны


2.2

Өнімдерді сату және қызметтер көрсету бойынша шығыстар


2.3

Әкімшілік шығыстар


2.4

Қаржыландыруға арналған шығыстар


2.4.1

Сыйақылар бойынша шығыстар


2.4.2

Қаржылық жалдау бойынша проценттерді төлеуге арналған шығыстар


2.4.3

Қаржылық құралдардың әділ құнын өзгертуден болатын шығыстар


2.4.4

Қаржыландыруға арналған өзге де шығыстар


2.5

Өзге де шығыстар


2.5.1

Активтерді шығару бойынша шығыстар


2.5.2

Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар


2.5.3

Бағамдық айырма бойынша шығыстар


2.5.4

Резервті құру және үмітсіз талаптарды есептен шығару бойынша шығыстар


2.5.6

Операциялық жалдау бойынша шығыстар


2.5.7

Өзге де кірістер (шарттардың талаптарын бұзғаны үшін айыппұлдар, өсімақылар, тұрақсыздық айыптары; сот шығасылары мен төрелік сот алымдарын өтеуге арналған; өзге де шығыстар және тағы басқа)


2.6

Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар


2.7

Ұйымдардың үлестік қатысу әдісімен ескерілетін шығындағы үлесі


2.7.1

Қауымдастырылған ұйымдардың шығындағы үлесі


2.7.2

Бірлескен ұйымдардың шығындағы үлесі


3

Салық салуға дейінгі кіріс/шығын


4

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар


5

Таза кіріс (шығын минус белгісімен көрсетіледі)


6

Активтер, оның ішінде:


6.1

Ұзақ мерзімді активтер


6.2

Қысқа мерзімді активтер


7

Міндеттемелер, оның ішінде:


7.1

Қысқа мерзімді міндеттемелер


7.2

Ұзақ мерзімді міндеттемелер


8

Капитал, оның ішінде:


8.1

Жарғылық капитал


8.2

Төленбеген капитал


8.3

Сатып алынған меншікті үлестік құралдар


8.4

Эмиссиялық кіріс


8.5

Резервтер


8.6

Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)


8.7

Азшылық үлесі


9

Қызметтің рентабельділігі, %


10

Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты


11

Есепті кезеңнің соңындағы ақша қаражаты


      Ескертпе:

      * ұқсас нысан әрбір еншілес ұйым бойынша жеке толтырылады. Еншілес ұйым бойынша нысан тек ақпараттық сипатқа ие ғана және ол компания директорлар кеңесінің бекіту нысанасы болып табылмайды.

      8. Компанияда және акциялары (қатысу үлестері) Компанияға заңды тұлғалармен қабылданатын шешімдерді айқындау құқығын беретін осы заңды тұлғалардағы корпоративтік басқару стандарттарын дамытуға және енгізуге бағытталған іс-шаралар жөніндегі ақпарат, оның ішінде:

  22-нысан

№ р/с

Компаниянын атауы

Есепті кезеңдегі корпоративтік басқару рейтингі

20 жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындаулу %

А

Б

1

2

3

4

5


Компания


1

1 еншілес ұйым


n

n еншілес ұйымЕгер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады