Ең төменгі резервтік талаптардың нормативтерін белгілеу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 20 наурыздағы № 39 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 8 мамырда № 10985 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 2 шілдедегі № 118 қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 02.07.2019 № 118 (13.08.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      2015 жылғы 12 мамырдан бастап қолданысқа енгізіледі.

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Екінші деңгейдегі банктерге (бұдан әрі – банк):

      1) банктің ұлттық валютадағы қысқамерзімді ішкі міндеттемелері үшін 2,0 (екі бүтін оннан нөл) пайыз;

      2) банктің ұлттық валютадағы қысқамерзімді сыртқы міндеттемелері үшін 4,0 (төрт бүтін оннан нөл) пайыз;

      3) банктің ұлттық валютадағы ұзақмерзімді ішкі міндеттемелері үшін 0,0 (нөл бүтін оннан нөл) пайыз;

      4) банктің ұлттық валютадағы ұзақмерзімді сыртқы міндеттемелері үшін 2,0 (екі бүтін оннан нөл) пайыз;

      5) банктің шетел валютасындағы қысқамерзімді ішкі міндеттемелері үшін 2,0 (екі бүтін оннан нөл) пайыз;

      6) банктің шетел валютасындағы қысқамерзімді сыртқы міндеттемелері үшін 6,0 (алты бүтін оннан нөл) пайыз;

      7) банктің шетел валютасындағы ұзақмерзімді ішкі міндеттемелері үшін 0,0 (нөл бүтін оннан нөл) пайыз;

      8) банктің шетел валютасындағы ұзақмерзімді сыртқы міндеттемелері үшін 2,0 (екі бүтін оннан нөл) пайыз мөлшерінде ең төменгі резервтік талаптардың нормативтері белгіленсін.

      2. Соттың банкті қайта құрылымдауды жүргізу туралы заңды күшіне енген шешімі бар банктерге соттың қайта құрылымдауды тоқтату туралы шешімі заңды күшіне енгенге дейін ең төменгі резервтік талаптардың нормативтері банктің барлық міндеттемелері үшін 0,0 (нөл бүтін оннан нөл) пайыз мөлшерінде белгіленсін.

      3. Зерттеулер және стратегиялық талдау департаменті (Бөбеев М.С.) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) Құқықтық қамтамасыз ету департаментімен (Досмұхамбетов Н.М.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулыны Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

      3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

      4. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс департаменті (Қазыбаев А.Қ.) осы қаулыны Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

      6. Осы қаулы 2015 жылғы 12 мамырдан бастап қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк


Төрағасы

Қ. Келімбетов


Об установлении нормативов минимальных резервных требований

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 39. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 мая 2015 года № 10985. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 118 (вводится в действие с 13.08.2019)

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 02.07.2019 № 118 (вводится в действие с 13.08.2019).
      Примечание РЦПИ!
      Настоящее постановление вводится в действие с 12.05.2015.

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Установить банкам второго уровня (далее – банк) нормативы минимальных резервных требований в размере:

      1) 2,0 (две целых ноль десятых) процента для обязательств банка в национальной валюте краткосрочных внутренних;

      2) 4,0 (четыре целых ноль десятых) процента для обязательств банка в национальной валюте краткосрочных внешних;

      3) 0,0 (ноль целых ноль десятых) процентов для обязательств банка в национальной валюте долгосрочных внутренних;

      4) 2,0 (две целых ноль десятых) процента для обязательств банка в национальной валюте долгосрочных внешних;

      5) 2,0 (две целых ноль десятых) процента для обязательств банка в иностранной валюте краткосрочных внутренних;

      6) 6,0 (шесть целых ноль десятых) процентов для обязательств банка в иностранной валюте краткосрочных внешних;

      7) 0,0 (ноль целых ноль десятых) процентов для обязательств банка в иностранной валюте долгосрочных внутренних;

      8) 2,0 (две целых ноль десятых) процента для обязательств банка в иностранной валюте долгосрочных внешних.

      2. Установить банкам, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о проведении реструктуризации банка, до вступления в законную силу решения суда о прекращении реструктуризации нормативы минимальных резервных требований в размере 0,0 (ноль целых ноль десятых) процентов для всех обязательств банка.

      3. Департаменту исследований и стратегического анализа (Бубеев М.С.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Әділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

      4. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

      6. Настоящее постановление вводится в действие с 12 мая 2015 года.

Председатель


Национального Банка

К. Келимбетов