Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 71 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 2 шілдеде № 11534 болып тіркелді.

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабының 1) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналар:

      1) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.08.2019 № 132 (01.07.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      2) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.08.2019 № 132 (01.07.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3) осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес "Микроқаржылық ұйымдарды есептік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      4) Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
      5) Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      6) осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес "Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      7) Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
      8) Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      9) осы қаулының 9-қосымшасына сәйкес "Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      10) осы қаулының 10-қосымшасына сәйкес "Сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      11) осы қаулының 11-қосымшасына сәйкес "Инвестициялық портфельді басқарушының iрi қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      12) осы қаулының 12-қосымшасына сәйкес "Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      13) осы қаулының 13-қосымшасына сәйкес "Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      14) осы қаулының 14-қосымшасына сәйкес "Инвестициялық пай қорлары пайларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      15) осы қаулының 15-қосымшасына сәйкес "Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      16) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.08.2019 № 132 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      17) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.08.2019 № 132 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      18) осы қаулының 18-қосымшасына сәйкес "Кредиттік тарихтардың деректер базасын басқару жүйесін кредиттік бюроның өнеркәсіптік пайдалануына енгізу актісін беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      19) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.08.2019 № 132 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      20) Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
      21) Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
      22) Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
      23) Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      24) осы қаулының 24-қосымшасына сәйкес "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      25) осы қаулының 25-қосымшасына сәйкес "Банк ашуға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      26) осы қаулының 26-қосымшасына сәйкес "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банк операцияларына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      27) осы қаулының 27-қосымшасына сәйкес "Ислам банктері жүзеге асыратын банктік және өзге операцияларды жүргізуге арналған лицензияны беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      28) осы қаулының 28-қосымшасына сәйкес "Банктерге банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      29) осы қаулының 29-қосымшасына сәйкес "Банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      30) осы қаулының 30-қосымшасына сәйкес "Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      31) осы қаулының 31-қосымшасына сәйкес "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыруға немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      32) осы қаулының 32-қосымшасына сәйкес "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      33) осы қаулының 33-қосымшасына сәйкес "Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген және сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандырудың түрлеріне немесе Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген және сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандырудың түрлері бойынша исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      34) осы қаулының 34-қосымшасына сәйкес "Қайта сақтандыру жөніндегі қызметке немесе исламдық қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      35) осы қаулының 35-қосымшасына сәйкес "Сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      36) осы қаулының 36-қосымшасына сәйкес "Бағалы қағаздар нарығында Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қызметті жүзеге асыруға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      37) осы қаулының 37-қосымшасына сәйкес "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      38) осы қаулының 38-қосымшасына сәйкес "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын және (немесе) сақтандыру холдингін ерікті қайта ұйымдастыруға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      39) осы қаулының 39-қосымшасына сәйкес "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті таратуға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      40) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 11.01.2018 № 1 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      41) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.08.2019 № 132 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      42) алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 09.12.2015 № 213 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      43) алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 09.12.2015 № 213 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      44) осы қаулының 44-қосымшасына сәйкес "Банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына немесе сатып алуына және (немесе) банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      45) осы қаулының 45-қосымшасына сәйкес "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің еншілес ұйымды құруына немесе иеленуіне, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      46) осы қаулының 46-қосымшасына сәйкес "Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      47) осы қаулының 47-қосымшасына сәйкес "Шет мемлекеттің аумағындағы Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      48) осы қаулының 48-қосымшасына сәйкес "Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат және кредиттік тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сәйкестігі туралы актіні беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      49) Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      50) осы қаулының 50-қосымшасына сәйкес "Банкті ерікті түрде таратуға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      51) осы қаулының 51-қосымшасына сәйкес "Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      52) осы қаулының 52-қосымшасына сәйкес "Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын ерікті түрде таратуға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      53) осы қаулының 53-қосымшасына сәйкес "Уәкілетті ұйымдарға қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бойынша қызметті жүзеге асыруға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      54) осы қаулының 54-қосымшасына сәйкес "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшысының (алушысының) зейнетақы жинақтарының (инвестициялық кірістерін ескере отырып) жай-күйі туралы ақпарат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

      55) Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
      56) Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
      57) Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
      58) Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
      59) Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      60) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.08.2019 № 132 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 09.12.2015 № 213 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-т. қараңыз); өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 11.01.2018 № 1 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.08.2019 № 132 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5 т. қараңыз) қаулыларымен

      2. Мемлекеттік қызметтердің сапасын бақылау басқармасы (Бәдірленова Ж.Р.) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) Құқықтық қамтамасыз ету департаментімен (Досмұхамбетов Н.М.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

      3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс департаменті (Қазыбаев А.Қ.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

      5. Осы қаулы, осы қаулының 1-тармағының алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 3), 4), 5), 8), 9), 10), 11), 17), 18), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 39), 40), 42), 43), 44), 45), 48), 49), 50), 51), 52), 53) және 55) тармақшаларын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Қ. Келімбетов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Инвестициялар және даму министрлігі

      _____________ Ә.Есекешов

      2015 жылғы 1 маусым

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрлігі

      _____________ Е.Досаев

      2015 жылғы 29 мамыр

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
1-қосымша

"Валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте банк шотын ашу туралы хабарламаны растау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. Стандарт алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.08.2019 № 132 (01.07.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
2-қосымша

"Валюталық операцияны тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. Стандарт алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.08.2019 № 132 (01.07.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
3-қосымша

"Микроқаржылық ұйымдарды есептік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. Стандарт жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. "Микроқаржылық ұйымдарды есептік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

      4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері 15 (он бес) жұмыс күнін құрайды.

      Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күн ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

      Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

      5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық.

      6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – микроқаржылық ұйымына оны микроқаржылық ұйымдардың тізіліміне енгізу туралы хабарлама не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

      Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған).

      Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

      7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезіндегі тіркеу алымының мөлшерлемесі 10 (он) айлық есептік көрсеткішті құрайды.

      Екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар алым төлеуді қолма-қол ақша немесе қолма-қол ақшасыз нысанда, сондай-ақ "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырады.

      8. Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

      9. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш беруге уәкілетті тұлғаның ЭЦҚ-мен куәландырылған өтініш;

      2) жарғылық капиталдың төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелері, сондай-ақ осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша меншікті капиталдың ең төменгі мөлшерін сақтау туралы мәліметтер;

      3) ішкі бақылау қызметі туралы ереже (бар болса);

      4) мыналарды:

      микроқаржылық ұйым қызметінің стратегиясын;

      микроқаржылық ұйым бағдарланған нарық сегментінің айқындамасын (қызметтерді әлеуетті тұтынушылар, ағымдағы жағдай және олардың нарықтағы үлесінің серпінді болжамы);

      қызмет түрлерін (микрокредит беру, микрокредиттерді беру қызметіне байланысты мәселелер жөнінде консультациялық қызметтер көрсету және (немесе) "Микроқаржы ұйымдары туралы" 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабында (бұдан әрі – Заң) көзделген қызметтің басқа түрі);

      ағымдағы ахуалдың талдауын, қызметтердің жарнамасын, көрсетілетін қызметтердің сапасын қамтамасыз ету шараларын, тұтынушылардың қажеттіліктерін қалыптастыру және ынталандыру шараларын қамтитын маркетинг (клиентураны қалыптастыру) жоспарын;

      ұйымның қызметін қаржыландыру көздерін (құрылтайшылар қаражаты, тартылған қаражат, гранттар немесе басқа қаражат) ашып көрсететін бизнес-жоспар;

      5) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сәйкес нысандар бойынша көрсетілетін қызметті алушының құрылтайшысы (қатысушысы) туралы мәліметтер өтініш берген күннің алдындағы күнгі жағдай бойынша;

      6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша атқарушы органның бірінші басшысы (мүшелері), бас бухгалтері (бар болса) туралы мәліметтер өтініш берген күннің алдындағы күнгі жағдай бойынша;

      7) микроқаржылық ұйымның жоғары органы бекіткен микрокредиттер беру қағидаларының көшірмесі;

      8) мемлекеттің қатысуы бар кредиттік бюромен "Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы" 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған ақпарат беру туралы шарттың көшірмесі;

      9) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, микроқаржылық ұйымның есептік тіркеуден өткені үшін алым төлегенін растайтын құжат;

      10) берілген микрокредиттер бойынша кірісті және корпоративтік табыс салығының есептелген сомасын көрсететін соңғы үш жылдағы салық декларациясының көшірмесі (микрокредиттік ұйымдарды қайта тіркеу немесе қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған микроқаржылық ұйымдар ұсынады).

      Микроқаржылық ұйым өтініште көрсетілген орналасқан жерiнің өзгергені туралы көрсетілетін қызметті берушіге осындай өзгерiстер болған күннен бастап күнтiзбелiк 30 (отыз) күннен кешіктірмей хабарлайды.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 5) тармақшасында көрсетілген құжаттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, микроқаржылық ұйым осындай өзгерістер мен толықтырулар енгізілген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті берушіге өзгертілген және (немесе) толықтырылған құжаттарды ұсынады.

      10. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2) (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес мәліметтердің электрондық нысаны түрінде), 3), 4), 5), 6), 7), 8) және 9) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көзделген құжаттар өтінішті беруге уәкілетті адамның ЭЦҚ-мен куәландырылған өтінішке қоса беріледі және микроқаржылық ұйым портал арқылы ұсынады.

      Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

      11. Мыналар:

      1) ұсынылған құжаттардың осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттарда көрсетілуге тиіс дәйексіз мәліметтерді және ақпаратты ұсынуы;

      3) егер микроқаржылық ұйым әділет органдарында мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) күнінен бастап бір жыл ішінде есептік тіркеуден өту туралы өтініш жасамаса;

      4) егер микроқаржылық ұйымның басшысында немесе құрылтайшыларының бірінде өтелмеген немесе алынбаған соттылығы болса, сондай-ақ тұлға бұған дейін уәкілетті орган осы микроқаржылық ұйымды тізілімнен шығару туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан бұрын аспайтын кезеңде қаржы ұйымының бірінші басшысы немесе құрылтайшысы болып табылған жағдайда;

      5) мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 10) тармақшасында көзделген құжаттарды ұсынбауы;

      6) Заңның 31-бабының 1-тармағында белгіленген мемлекеттік қайта тіркеу мерзімінің сақталмауы мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіз болып табылады.

      Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағының 1), 2), 4) және 5) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша есептік тіркеуден бас тартылған жағдайда, микроқаржылық ұйым ретінде тіркелген заңды тұлға есептік тіркеуден бас тартуды алған күннен кейін 30 (отыз) жұмыс күні ішінде микроқаржылық ұйымдарды есептік тіркеуден өтуге қайтадан өтініш береді.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      12. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның тегі, аты, сондай-ақ қалауына қарай әкесінің аты (ол бар болса), пошталық мекенжайы көрсетіледі;

      2) заңды тұлғаның оның атауы, пошталық мекенжайы, жіберілген нөмірі мен күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

      Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып шағымды тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) оның қабылданғанын растау болып табылады.

      Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

      Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы алуға болады.

      Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға "жеке кабинеттен" шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

      Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

      13. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

      14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

      16. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

  "Микроқаржылық ұйымдарды
есептік тіркеу" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартына
1-қосымша
  Нысан
  ____________________________
(көрсетілетін қызметті
берушінің толық атауы)
____________________________
(көрсетілетін қызметті
алушының толық атауы)

Өтініш Микроқаржылық ұйым ретінде есептік тіркеу жүргізуді сұраймын. Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

      1. Көрсетілетін қызметті алушының орналасқан жері

      ____________________________________________________________________

      (индексі, қаласы, ауданы, облысы, көшесі, үйдің, офистің нөмірі)

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (телефон, факс, электрондық пошта мекенжайы, бар болса интернет-ресурсы)

      2. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналарының және олардың әрқайсысындағы

      парақ саны:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Өтінішке қоса берілген құжаттарды және ақпаратты тексергенімді және оның дәйекті және толық екендігін растаймын.

      Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің пайдаланылуына келісемін.

      Өтініш беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), лауазымы

      ___________________________________________________________

  "Микроқаржылық ұйымдарды
есептік тіркеу" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартына
2-қосымша
  Нысан

Меншікті капиталдың ең төменгі мөлшерін сақтау туралы мәліметтер

Микроқаржылық ұйымдардың атауы

Күні

Меншікті капиталдың мөлшері (мың теңге)

1

2

3
  "Микроқаржылық ұйымдарды
есептік тіркеу" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартына
3-қосымша
  1-нысан

Көрсетілетін қызметті алушының құрылтайшысы (қатысушы) туралы мәліметтер (заңды тұлға үшін) ____________________________________________________________________ (көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

      1. Көрсетілетін қызметті алушының құрылтайшысы (қатысушы)

      _________________________________________________________________

                        (толық атауы)

      Орналасқан жері __________________________________________________

                        (пошталық индексі, мекенжайы)

      Байланыс деректемелері

      _________________________________________________________________

      _________________________________________________________________

            (телефон және факс нөмірлері, электрондық пошта (ол бар болса) мекенжайы)

      Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер

      _________________________________________________________________

                  (құжаттың атауы, нөмірі және берілген күні, кім берді)

      Қазақстан Республикасының резиденті (бейрезиденті)

      _________________________________________________________________

      Қызметтің негізгі түрі

      _________________________________________________________________

      2. Көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына қатысу үлесі

      ____________________________________________________________________

      3. Көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына қатысу үлесіне ақша енгізу алдындағы көрсетілетін қызметті алушы құрылтайшысының (қатысушысының) меншікті капиталының мөлшері және көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына қатысу үлесін төлеуге енгізілген сома

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      4. Заңды тұлғалардың толық атауын және тұрған жерін көрсете отырып, қатысушы, акционер ретінде көрсетілетін қызметті алушы құрылтайшысының (қатысушыcының) өзге заңды тұлғалар құруға және қызметіне қатысуы туралы мәліметтер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      5. Ұйымдардың толық атауларын, орналасқан жерлерін көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушының құрылтайшысы (қатысушысы) қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы мәліметтер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      6. Көрсетілетін қызметті алушы құрылтайшысының (қатысушысының) басшысы туралы мәліметтер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

                  (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      20 __ жылғы "____" _____________

      Көрсетілетін қызметті алушы құрылтайшысы (қатысушысы) басшысының қолы

      _____________________________

  2-нысан

      Көрсетілетін қызметті алушының құрылтайшысы (қатысушысы) туралы мәліметтер

      (жеке тұлға үшін)

      ___________________________________________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

      1. Көрсетілетін қызметті алушының құрылтайшысы (қатысушы) ______

      _____________________________________________________________

      _____________________________________________________________

                  (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      Туған күні

      ____________________________________________________________________

      Азаматтығы _________________________________________________________

      Жеке басын куәландыратын құжат деректері

      ____________________________________________________________________

      (құжаттың атауы, нөмірі, сериясы және берілген күні, кім берді)

      Тұрғылықты жері _____________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (пошталық индексі, мекенжайы)

      Байланыс деректемелері

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (телефон нөмірі, электрондық пошта (ол бар болса) мекенжайы)

      Жұмыс орны (мекенжайын көрсете отырып), лауазымы

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      2. Көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталдағы қатысу үлесі

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      3. Заңды тұлғалардың толық атауларын және орналасқан жерлерін көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушы құрылтайшысының (қатысушысының) қатысушы, акционер ретінде өзге заңды тұлғаларды құруға және қызметіне қатысуы туралы мәліметтер:

      ____________________________________________________________________

      4. Өтелмеген немесе алынбаған соттылығының болуы туралы мәліметтер:

      ___________________________________________________________________;

      5. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның осы микроқаржылық ұйымды тізілімнен шығару туралы шешім қабылдағанға дейін бір жыл бұрыннан аспайтын кезеңде тұлғаның бұған дейін микроқаржылық ұйымның бірінші басшысы немесе құрылтайшысы болып табылғандығы туралы мәліметтер.

      20 __ жылғы "___" _____________

      Көрсетілетін қызметті алушы құрылтайшысының (қатысушының) қолы

      _____________________

  "Микроқаржылық ұйымдарды
есептік тіркеу" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартына
4-қосымша
  Нысан

Атқарушы органның бірінші басшысы (мүшелері), бас бухгалтері (бар болса) туралы мәліметтер ____________________________________________________________________ (көрсетілетін қызметті алушы қызметкерінің лауазымы және көрсетілетін қызметті алушының атауы көрсетіледі)

      1. Жалпы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ (жеке басын куәландыратын құжатқа толық сәйкес, тегі, аты, әкесінің аты өзгерген жағдайда - олардың қашан және қандай себеппен өзгертілгенін көрсету керек)

Туылған күні және жері

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Тұрақты тұратын жері, телефон нөмірлері

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ (толық мекенжайын, елді-мекеннің кодын қоса алғанда, қызметтік, үйінің, байланыс телефондарының нөмірлерін көрсету керек)

Азаматтығы


Жеке басын куәландыратын құжаттың толық деректемелері

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушының қатысушы, акционер ретінде өзге заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметіне қатысуы туралы мәліметтер:

Заңды тұлғаның атауы және тұрған жері

Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері

Лауазымды тұлғаның заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі, заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының жалпы санына лауазымды тұлғаға тиесілі акциялардың пайыздық арақатынасы

      2. Кәсіби деректері:

Білімі, оның ішінде жұмыс бейініне сәйкес келетін кәсіби білімі

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ (оқу орнының, факультеттің немесе бөлімнің атауы мен орналасқан жерін, оқу кезеңін, берілген біліктілікті, білімі туралы дипломның деректемелерін көрсету керек)

Қосымша білімі, оның ішінде жұмыс істейтін саладағы біліктілікті көтеру курстары, ғылыми дәрежесі

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ (оқу орнының атауы мен орналасқан жерін, оқу кезеңін, білімі туралы дипломның деректемелерін, сертификатты, куәлікті көрсету керек)

Жетістіктері

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ (осы мәселе бойынша ақпарат көрсету керек: мысалы, ғылыми жарияланымдарының аты, ғылыми әзірлемелерге, заң жобаларына қатысуы және басқалары)

Осы мәселеге қатысы бар басқа ақпарат

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ (кандидаттың кәсіби құзыреттілігін сипаттайтын ақпарат көрсетіледі)

      Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

Жұмыс кезеңі (айы/жылы)

Ұйымның атауы, атқаратын лауазымдары және лауазымдық міндеттері      3. Басқа мәліметтер:

Өтелмеген немесе алынбаған соттылығының болуы

Иә/жоқ
(егер иә деген жауап болса, онда қылмыстық жауаптылыққа тартылғаны туралы үкімнің күнін және нөмірін, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шілдедегі Қылмыстық кодексінің не Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Қылмыстық кодексінің бабын көрсету керек)

Қадағалау органдарының Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін қызметтік міндеттерін орындаудан шеттетуі туралы деректердің болуы

Иә/жоқ (егер иә деген жауап болса, онда осындай шара қолданған органның атауын және қолдану күнін көрсету керек)

Бұрын, Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган осы микроқаржы ұйымын тізілімнен шығару туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде микроқаржы ұйымының бірінші басшысы немесе құрылтайшысы болып табылғандығы туралы мәліметтер

Ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі

Қаржы қызметтерін көрсету мәселелері жөнінде сот талқылауына микроқаржы ұйымының басшысы ретінде жауапқа тартылды ма

(күнін, сот талқылауындағы жауапкер-ұйымның атауын, қаралған мәселені және соттың шешімін көрсету керек)

Осы мәселеге қатысы бар басқа ақпарат

(еркін түрде көрсетіледі)

      Мен,_____________________________________________________________________,

                        (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      осы ақпаратты тексергенімді және оның дәйекті және толық екендігін

      растаймын ____________________.

                                          (қолы, күні)

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
4-қосымша

"Тіркеушінің қағидалар жиынтығын келісу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандарты

      Ескерту. Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
5-қосымша

"Қаржылық құралдармен мәміле бойынша клирингтік қызметті жүзеге асыру қағидаларын келісу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
6-қосымша

"Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандарты

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. "Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін жіберу:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

      2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

      4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

      1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;

      2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетуінің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

      Көрсетілетін қызметті алушы үміткерлер тағайындалған (сайланған) күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешікпейтін мерзімде оларды келісу үшін көрсетілетін қызметті берушіге құжаттардың толық топтамасын (үміткерлерді, жауапты адамдарды, байланыс телефондарының нөмірлерін және электрондық пошта мекенжайларын көрсетіп) ұсынады.

      Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 9-1 және 10-тармақтарында көзделген құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші үміткерді келісу үшін құжаттарды қабылдаудан бас тартады және 3 (үш) жұмыс күні ішінде өтініш берушіге құжаттардың топтамасын қараусыз қайтарады.

      Ұсынылған құжаттар осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 9-1 және 10-тармақтарының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда көрсетілетін қызметті беруші оларды жою және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін пысықталған (түзетілген) құжаттарды ұсыну үшін ескертулермен көрсетілетін қызметті алушыға хат жібереді. Бұл ретте уәкілетті органның үміткерді келісуге арналған құжаттарды қарау мерзімі үзілмейді.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – көрсетілетін қызметті алушының атына қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің (бұдан әрі – холдинг), "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қор) басшы қызметкерлері лауазымына үміткерлерді келісу нәтижелері туралы мәліметтер бар хат не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап жіберу.

      Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі туралы мәліметтерді ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алуға өтініш жасаған жағдайда нәтиже электрондық нысанда ресімделеді және қағазға басылады.

      Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі туралы мәліметтер көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

      7. Мемлекеттік қызмет банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, сақтандыру брокерінің, холдингтің, Қордың басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру кезінде ақылы негізде көрсетіледі. Алымның мөлшерлемесі 25 (жиырма бес) айлық есептік көрсеткішті құрайды.

      Мемлекеттік қызмет бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының, бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыру үшін лицензия алудан үміткер немесе лицензиялары бар заңды тұлғалардың, орталық депозитарийдің басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру кезінде тегін көрсетіледі.

      Алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда, сондай-ақ "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін;

      2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) еркін нысанда жазылған, ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімі бар, көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерінің лауазымына үміткердің (бұдан әрі – үміткер) көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптарға сәйкес келетіндігі туралы, сондай-ақ үміткер туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті алушы құжаттамалық тексергені туралы көрсетілген және мыналар қол қойған қолдаухат:

      көрсетілетін қызметті алушының басқару органының басшысы, ал ол болмаған жағдайда басқару органының шешімі бойынша басқару органы мүшелерінің бірі (басқару органының осы шешімінің көшірмесін бере отырып), басқару органының басшысы және мүшелері болмаған жағдайда көрсетілетін қызметті алушы акционерлерінің бірі, осы құжатқа қол қоюға уәкілетті қаржы ұйымы, холдинг (жауапкершілігі шектеулі серіктестік ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған қаржы ұйымы, холдинг үшін) қатысушыларының бірі – басқару органының басшысын (атқарушы органның функцияларын жеке жүзеге асыратын адамды), атқарушы органның басшысы болып табылатын басқару органының мүшесін тағайындаған (сайлаған) кезде;

      көрсетілетін қызметті алушы атқарушы органының басшысы (атқарушы органның функцияларын жеке жүзеге асыратын адам) не оның міндеттерін атқаратын адам (міндеттерді атқару жүктелгені туралы шешімнің көшірмесін бере отырып) – қалған жағдайларда;

      2) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      3) егер көрсетілетін қызметті алушы атқарушы органының мүшесі лауазымына үміткер өзге ұйымда жұмыс істесе, акционерлік қоғам ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған осы көрсетілетін қызметті алушы басқарушы органының үміткерге өзге ұйымда жұмыс істеуге келісім беру туралы шешімінің үзінді-көшірмесін;

      4) егер үміткер акционерлік қоғамның атқарушы органының мүшесі болып табылған жағдайда, осы акционерлік қоғамның басқару органының үміткерге көрсетілетін қызметті алушыда жұмыс істеуге келісім беру туралы шешімінің үзінді-көшірмесін;

      5) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14784 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 305 қаулысымен бекітілген Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру қағидаларына және келісім алу үшін қажетті құжаттардың тізбесіне 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Басшы қызметкерлердің құрамындағы өзгерістер туралы мәліметтер ұсынылғанға дейін өтініш жасаған жағдайда, үміткердің тағайындалған (сайланған) күні көрсетілген көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті органының шешімінен үзінді-көшірме не үміткерді тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесі.

      Егер тағайындау (сайлау) күні көрсетілмесе, онда көрсетілетін қызметті алушы уәкілетті органының шешім (бұйрық) қабылдаған күні не шешімде (бұйрықта) көрсетілген оқиға басталған күн үміткерді тағайындау (сайлау) күні болып саналады.

      Шешімде (бұйрықта) көрсетілген оқиға басталған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынады.

      көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті органы шешімінің үзінді-көшірмесінде мынадай мәліметтер болады:

      көрсетілетін қызметті алушының толық атауы және көрсетілетін қызметті алушы атқарушы органының орналасқан жері;

      акционерлердің жалпы жиналысын (басқару органының отырысын) өткізу күні, уақыты мен орны;

      отырысқа (басқару органының отырысы үшін) қатысқан адамдар туралы мәліметтер;

      акционерлер жалпы жиналысының (басқару органы отырысының) кворумы;

      акционерлер жалпы жиналысы отырысының (басқару органы отырысының) басшы лауазымға үміткерді тағайындау (сайлау) туралы мәселе бөлігіндегі күн тәртібі;

      дауыс беруге қойылған мәселелер, басшы лауазымға үміткерді тағайындау (сайлау) бөлігінде ол бойынша дауыс беру қорытындылары;

      басшы лауазымға үміткерді тағайындау (сайлау) бөлігінде қабылданған шешімдер.

      Көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті органының шешімінен үзінді-көшірме осы құжатқа қол қоюға уәкілетті қызметкердің (қызметкерлердің) қолымен куәландырылады және үзінді-көшірменің дұрыс екендігі көрсетіледі;

      6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша басшы қызметкер лауазымына үміткер туралы электрондық және қағаз жеткізгіштердегі мәліметтерді (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшадағы түрлі-түсті фотосурет ашық реңде, 3х4 өлшемді);

      7) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      8) шетелдіктер (азаматтығы жоқ адамдар) олардың азаматтығы елінде (шетелдіктер үшін) немесе тұрақты тұратын елінде (азаматтығы жоқ адамдар үшін) қылмыстар үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екендігі туралы мәліметтердің дәйектілігін растау мақсатында да көрсетілетін қызметті берушіге олардың азаматтығы елінің (азаматтығы жоқ адамдар үшін – олардың тұрақты тұратын елінің) немесе кандидат соңғы 15 (он бес) жыл бойы тұрақты тұрған елдің мемлекеттік органы берген тиісті құжатты ұсынады. Көрсетілген құжатты беру күні қолдаухат берілген күннің алдындағы 3 (үш) айдан аспайды;

      9) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;
      10) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      11) бас бухгалтер лауазымына кандидат үшін – Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен берілген кәсіби бухгалтер сертификатының көшірмесі;

      12) бас бухгалтер лауазымына кандидат үшін – мүшелік билеттің (кітапшаның) көшірмесі немесе бухгалтерлердің аккредиттелген кәсіптік ұйымының осы ұйымда мүшелігін растайтын анықтама.

      Осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген құжаттарды қоспағанда, осы тармақтың бірінші бөлігінде аталған, бірнеше парақтан тұратын құжаттар нөмірленген және соңғы парақтың сырт жағына жапсырылған жапсырмада тігілген парақтардың саны көрсетіліп тігілген, көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органы басшысының (атқарушы органның функцияларын жалғыз жүзеге асыратын адамның) не оның міндеттерін орындайтын адамның (міндеттерді орындаудың жүктелгені туралы растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) қолымен расталған күйінде ұсынылады.

      Көрсетілетін қызметті алушы шет тілінде ұсынатын Қазақстан Республикасының резиденті емес - үміткерді келісуге арналған құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес заңдастырылуға не апостильделуге тиіс (үміткердің жеке басын куәландыратын құжатты қоспағанда). Көрсетілген құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазақ және орыс тілдеріне аударылады және көрсетілетін қызметті берушіге нотариат куәландырған түрде ұсынылады.

      Осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген құжаттарды қоспағанда, құжаттардың көшірмелері олардың дұрыстығы көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті алушының лауазымды адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органы басшысының (атқарушы органның функцияларын жалғыз жүзеге асыратын адамның) не оның міндеттерін орындайтын адамның (міндеттерді орындаудың жүктелгені туралы растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) қолымен расталады.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынылған құжаттарды кері қайтару себебі көрсетілген еркін нысандағы жазбаша өтініш беруі арқылы оларды көрсетілетін қызметті беруші үміткерлерді келісу туралы шешім қабылдағанға дейін, ал тестілеуге шақыра отырып келісу кезінде - үміткер тестілеуден өтетін күнге дейін кері қайтаруға жол беріледі.

      Ескерту. 9-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      9-1. Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің, холдингтің, Қордың басшы қызметкерін келіскен кезде көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге мемлекеттік қызмет көрсету үшін өтініш жасаған кезде "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің, холдингтің, Қордың басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) келісім бергені үшін алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі қосымша ұсынылады.

      Ескерту. 2-тарау 9-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      10. Көрсетілетін қызметті алушы порталға өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

      2) электрондық сұрау салуға қоса берілетін ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда), осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3), 4), 5), 6), 8), 11) және 12) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) және 9-1-тармағында көрсетілген құжаттар. Көрсетілетін қызметті алушы – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары, бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыру үшін лицензия алудан үміткер немесе лицензиялары бар заңды тұлғалар, орталық депозитарий өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызмет көрсетілген жағдайда, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-1-тармағында көзделген құжат ұсынылмайды.

      Қазақстан Республикасының жеке тұлға – резидентінің жеке басын куәландыратын, алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екендігін растайтын, Қазақстан Республикасының заңды тұлға – резидентін мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттарда көрсетілген мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкіметтің" шлюзі арқылы алады.

      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      11. Мыналар мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады:

      1) Банктер туралы заңның 20-бабының 8-тармағында, Сақтандыру қызметі туралы заңның 34-бабының 8-тармағында, Кепілдік беру қоры туралы заңның 4-1-бабының 4-тармағында, Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 54-бабының 7-тармағында, Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 55-бабының 6-тармағында белгіленген негіздер;

      2) тестілеудің теріс нәтижесі.

      Мыналар тестілеудің теріс нәтижесі болып табылады:

      кандидаттың тестілеу нәтижесі дұрыс жауаптың 70 (жетпіс) пайызынан аз болуы;

      кандидаттың не аудармашының (егер осы аудармашыны кандидаттың өзі ұсынған жағдайда) көрсетілетін қызметті беруші белгілеген тестілеу тәртібін бұзуы;

      кандидаттың келісу мерзімі өткенге дейін көрсетілетін қызметті беруші белгілеген уақытта тестілеуге келмеуі;

      3) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушінің ескертулерін жоймауы немесе көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушінің ескертулерін ескере отырып пысықталған құжаттарды осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 4-тармағының 1) тармақшасында белгіленген көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды қарау мерзімі өткеннен кейін ұсынуы;

      4) басшы қызметкердің көрсетілетін қызметті берушінің келісімінсіз өз лауазымын атқаруға құқылы болатын мерзім өткеннен кейін құжаттарды ұсынуы;

      5) кандидатқа қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) қолданған санкциялардың және (немесе) шектеулі ықпал ету шараларының болуы.

      Осы талап көрсетілетін қызметті алушы кандидатты келісу туралы өтінішхатты беру күніне дейін 1 (бір) жыл бойы қолданылады;

      6) кандидаттың өз өкілеттігіне кірген мәселелер бойынша кандидат басшы қызметкердің не басшы қызметкердің міндетін атқарушы лауазымын атқарып отырған (атқарған) қаржы ұйымының, холдингтің немесе Қордың Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуына алып келген және уәкілетті орган сол үшін осы қаржы ұйымына, холдингке немесе Қорға қатысты шектеулі ықпал ету шарасын және (немесе) санкция қолданған шешімдерді қабылдау фактілері туралы көрсетілетін қызметті берушіде мәліметтердің болуы.

      Осы талап уәкілетті орган бұзушылықты анықтаған күннен бастап 1 (бір) жыл бойы қолданылады;

      7) көрсетілетін қызметті берушіде кандидаттың бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп танылған және (немесе) үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтіруге алып келген мәміле тарабы болып табылғандығы туралы мәліметтердің (фактілердің) болуы.

      Осы талап төменде аталған оқиғалардың ең алдыңғысы басталған:

      уәкілетті орган ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілені айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп таныған;

      уәкілетті орган осы мәмілені жасау нәтижесінде үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтірілгенін растайтын фактілерді алған күннен бастап 1 (бір) жыл бойы қолданылады;

      8) кандидаттың уәкілетті орган бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп танылған мәмілелерді жасағаны үшін оған қатысты санкциялар және (немесе) шектеулі ықпал ету шараларын қолданған қаржы ұйымының қызметкері және (немесе) әрекеттері мәмілеге қатысушы қаржы ұйымына және (немесе) үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтіруге алып келген қаржы ұйымының қызметкері болып табылатындығы туралы мәліметтердің көрсетілетін қызметті берушіде болуы.

      Осы талап төменде аталған оқиғалардың ең алдыңғысы басталған:

      уәкілетті орган ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілені айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп таныған;

      уәкілетті орган осы мәмілені жасау нәтижесінде қаржы ұйымына және (немесе) үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтірілгенін растайтын фактілерді алған күннен бастап 1 (бір) жыл бойы қолданылады.

      Осы тармақшаның мақсаттары үшін басшы қызметкер не оның міндеттерін атқарған адам және (немесе) құзыретіне жоғарыда көрсетілген бұзушылықтарға әкеп соққан мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кірген қор биржасының трейдері қаржы ұйымының қызметкері деп түсініледі.

      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      12. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

      Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

      Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

      Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тәртібі туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы алуға болады.

      Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға "жеке кабинеттен" шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

      Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

      13. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

      14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

      16. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

  "Қаржы ұйымдарының, банк,
сақтандыру холдингтерінің,
"Сақтандыру төлемдеріне
кепілдік беру қоры" акционерлік
қоғамының басшы
қызметкерлерін тағайындауға
(сайлауға) келісім беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
қосымша
  Нысан
 

Басшы қызметкер лауазымына үміткер туралы мәліметтер

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      __________________________________________________________________
(қаржы ұйымының, холдингтің, Қордың атауы) __________________________________________________________________
(тегі, аты әкесінің аты (ол бар болса))

      1. Жалпы мәліметтер:

Туған күні және жері


Азаматтығы


Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса)


      2. Білімі:

Оқу орнының атауы

Түскен жылы - бітірген жылы

Мамандығы

Білімі туралы дипломның деректемелері (бар болса күні және нөмірі)

1

2

3

4

5


      3. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, балалары) және жекжаттары (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, балалары) туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Туған жылы

Туыстық қатынастары

Жұмыс орны және лауазымы

1

2

3

4

5


      4. Үміткердің заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы немесе акцияларды иеленуі туралы мәліметтер

Заңды тұлғаның атауы және орналасқан жерi

Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлерi

Жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе үміткерге тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы (пайызбен)

1

2

3

4

      5. Еңбек қызметі туралы мәліметтер.

      Осы тармақта үміткердің бүкіл еңбек қызметі (сондай-ақ басқару органына мүшелігі), оның ішінде жоғарғы оқу орнын аяқтаған сәттен бастап еңбек қызметі туралы мәліметтер, уәкілетті органға келісу туралы өтінішті берген қаржы ұйымындағы, холдингтегі, Қордағы лауазымын көрсете отырып, сондай-ақ үміткер еңбек қызметін жүзеге асырмаған кезең көрсетіледі.

Жұмыс кезеңі (күні, айы, жылы)

Жұмыс орны (егер қаржы ұйымы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда, қаржы ұйымының тіркелген елін көрсете отырып)

Лауазымы

Тәртіптік жазалардың болуы

Жұмыстан шығу, лауазымнан босату себептері

Қаржы ұйымының дербес құрылымдық бөлімшесінің (департамент, басқарма, филиал) басшысы (басшысы орынбасарының), қаржы, басқарушы және (немесе) атқарушы директорының лауазымына орналасқан жағдайда - жетекшілік ететін бөлімшелер, осы ұйымда қаржылық қызмет көрсетуге байланысты мәселелер көрсетіледі. Аудиторлық қызмет саласында реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті органда жұмыс стажы болған жағдайда, қаржы ұйымдарына аудит жүргізу қызметін реттеуге қатысты негізгі функционалдық міндеттер көрсетіледі

1

2

3

4

5

6

7

      6. Үміткердің қаржы ұйымдарының аудитін жүргізуіне, салық бойынша аудтті қоса

      алғанда, қатысуы туралы мәліметтер

      ____________________________________________________________________

                  (қаржы ұйымының атауын, аудит жүргізу мерзімін,

      ____________________________________________________________________

      үміткердің аудитор-орындаушы (бар болса) ретінде аудиторлық есепке қол қойған

      күнін көрсету)

      7. Осы ұйымның және (немесе) басқа ұйымдардың инвестициялық комитеттеріне

      мүшелігі туралы мәліметтер:

Кезең (күні, айы, жылы)

Ұйымның атауы

Лауазымы

Жұмыстан шығу, лауазымнан босату себептері

1

2

3

4

5


      8. Үміткер қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның банкті төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметін тоқтатуға алып келу салдарынан оны лицензиясынан айыру не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгені туралы шешім қабылданғанға дейін 1 (бір) жылдан бұрын аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының (банктік немесе сақтандыру холдингінің) басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі (атқарушы органның және оның орынбасарының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға) бас бухгалтері, қаржы ұйымының жеке тұлға - ірі қатысушысы, заңды тұлға - ірі қатысушысының (банк, сақтандыру холдингінің) басшысы болғандығы туралы мәліметтер____________________________________________________________________

      (иә (жоқ),

      __________________________________________________________________________

      ұйымның атауы, қызметі, жұмыс кезеңі көрсетілсін)

      9. Үміткердің қатарынан төрт және одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) - жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) - заңды тұлға - эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болып табылғаны не болып табылмағаны туралы мәліметтер (Қордың басшы қызметкері лауазымына үміткер толтырмайды)________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________.

      (иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі көрсетілсін)

      10. Қаржы ұйымының, холдингтің, Қордың басшысы ретінде қаржы ұйымы, холдинг, Қор қызметінің мәселелері бойынша сотта істі қарау кезінде жауап беруші ретінде тартылды ма:____________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (иә (жоқ), күні, сотта істі қарау кезіндегі ұйымның, жауап берушінің атауы, қаралатын

      мәселе және сот шешімі көрсетілсін)

      11. Жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер және үміткердің растайтын құжаттармен қоса, құжаттарға қол қоюға уәкілеттіктері туралы мәліметтер (өзге басшы қызметкердің лауазымына үміткер толтырады)____________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      12. Үміткер тағайындалған (сайланған) күніне дейін үш жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмысын жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығы үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылды ма (Қордың басшы қызметкері лауазымына үміткер толтырмайды)___________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (иә (жоқ), жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып,

      __________________________________________________________________________

      құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаты

      __________________________________________________________________________

      тәртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері

      көрсетілсін).

      Осы ақпаратты тексергенімді және оның толық және дәйекті болып табылатындығын растаймын, сондай-ақ іскерлік беделімнің мінсіз екендігін растаймын.

      Мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті дербес деректерді жинау мен өңдеуге және заңмен қорғалатын құпиядан тұратын, ақпараттық жүйелердегі мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

      Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      ________________________________________________________________________

                  (үміткер өз қолымен баспа әріптерімен толтырады).

      Қолы ____________________

Қаржы ұйымының, холдингтің, Қордың тәуелсіз директоры лауазымына үміткер толтырады:
Мен,______________________________________________________________ (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
тәуелсіз директор лауазымына сайлау (тағайындау) үшін "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес келетіндігімді растаймын.
Қолы________________________


      Күні _________________________

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
7-қосымша

"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы
қызметкерлерін сайлауға (тағайындауға) келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандарты

      Ескерту. Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
8-қосымша

"Мүлікті (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын
қоспағанда) бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар жеке немесе
заңды тұлғаны аккредиттеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

 
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
9-қосымша

"Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандарты

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. "Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) жеке және (немесе) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

      2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

      4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

      1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – 3 (үш) ай ішінде;

      2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

      Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес күн) ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

      Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушы құжаттарды алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

      5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – көрсетілетін қызметті алушының атына банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру туралы хат не көрсетілетін қызметті беруші Басқармасының тиісті қаулысының көшірмесімен қоса осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 24 және 25-тармақтарында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап жіберу.

      Тұлғаға банк холдингі мәртебесін иеленуге келісім беру кезінде банктің капиталына елеулі қатысуға не еншілес банкті құруға немесе иеленуге рұқсат қоса беріледі.

      Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда нәтиже электрондық форматта ресімделеді, қағазға басылады және көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады.

      Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

      7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезіндегі алымның мөлшерлемесі:

      1) жеке тұлғалар үшін – 100 (бір жүз) айлық есептік көрсеткішті (бұдан әрі – АЕК);

      2) заңды тұлғалар үшін – 500 (бес жүз) АЕК-ті құрайды.

      Алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда, сондай-ақ "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін;

      2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға көрсетілетін қызметті берушіге банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) банктің акцияларын сатып алуға пайдаланылатын қаржы көздері мен қаражаттың сипаттамасын қоса алғанда, растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, банктің акцияларын, оның ішінде бұрын сатып алынған акцияларын сатып алу шарттары мен тәртібі туралы мәліметтер.

      Мыналар банктің акцияларын сатып алу үшін пайдаланылатын көздер болып табылады:

      кәсіпкерлік, еңбек немесе басқа да ақылы қызметтен алынған кірістер;

      көрсетілетін қызметті алушының құжатпен расталған ақшалай жинақтары.

      Сыйға тарту, ұтыстар, банктің сатып алынатын акциялары құнының 25 (жиырма бес) пайызынан аспайтын мөлшерде өтеусіз алынған мүлікті сатудан түскен кіріс түріндегі ақша осы тармақшаның екінші бөлігінде көрсетілген, банктің акцияларын сатып алуға арналған көздерге қосымша пайдаланылуы мүмкін.

      Банктің акцияларын сыйға тарту түрінде алынған мүлік есебінен сатып алған кезде көрсетілетін қызметті алушы сыйға тартушы және сыйға тартушыда көрсетілген мүліктің пайда болу көздері туралы мәліметтерді ұсынады;

      3) көрсетілетін қызметті алушының мүдделерін білдіру тапсырылатын көрсетілетін қызметті алушының өкіліне (болған кезде) берілген сенімхатты;

      4) көрсетілетін қызметті алушы ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалардың тізімін және олардың құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелерін;

      5) банктің қаржылық жағдайы нашарлауы мүмкін жағдайлардағы банктің мынадай ақпарат бар қайта капиталдандыру жоспары:

      қаржы ұйымының ағымдағы жай-күйін бағалау;

      банктің қаржылық жай-күйінің болжамды нашарлауының және нашарлауына әсер ететін өлшемшарттардың есебі (пруденциялық нормативтердің өзгеру серпіні, қаржы ұйымының меншікті капиталы мөлшерінің өзгеруі, қаржы ұйымының қаржылық және өзге де көрсеткіштерінің өзгеруі);

      қаржы ұйымын қаржылық сауықтыру жөніндегі іс-шаралардың (шығыстарды төмендету жөніндегі шаралар, қаржы ұйымының меншікті капиталын пруденциялық нормативтер және басқа да сақталуы міндетті нормалар мен лимиттер орындалатын мөлшерге дейін қалпына келтіруге бағытталған қосымша қаржылық салымдар (ақша салымының сомаларын және көздерін көрсете отырып), қосымша кірістер алу жөніндегі іс-шаралар және басқа іс-шаралар) егжей-тегжейлі сипаттамасы;

      қаржы ұйымын қаржылық сауықтыру жөніндегі іс-шараларды орындаудың күнтізбелік мерзімдері;

      сауықтыру іс-шараларының болжанған экономикалық әсері (пруденциялық нормативтердің өзгеру серпіні, қаржы ұйымының меншікті капиталы мөлшерінің өзгеруі, қаржы ұйымының қаржылық және өзге де көрсеткіштерінің өзгеруі);

      6) білімі туралы, еңбек қызметі туралы мәліметтерді қоса алғанда, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет cтандартына 1-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушы туралы қысқаша деректер;

      7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет cтандартына 2-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер;

      8) кірістер мен мүлік бойынша растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет cтандартына 3-қосымшаға сәйкес кірістері мен мүлкі туралы мәліметтер, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының барлық міндеттемелері бойынша орын алып отырған берешек туралы ақпарат;

      9) Қазақстан Республикасының резиденті емес-жеке тұлға тұратын елдің тиісті мемлекеттік органының Қазақстан Республикасының резидент-банкінің акцияларын сатып алу осы елдің заңнамасымен рұқсат етілгендігі туралы жазбаша растауы не тиісті мемлекеттің аталған құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай рұқсаттың талап етілмейтіндігі туралы мәлімдемесі.

      9-1. Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 және 21-тармақтарында көзделген жағдайларда көрсетілетін қызметті берушіге банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді алу үшін өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін "электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді беру үшін алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі қосымша ұсынылады.

      Ескерту. 2-тарау 9-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      10. Көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлға көрсетілетін қызметті берушіге банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) көрсетілетін қызметті алушының тиісті органының банктің акцияларын иелену туралы шешімінің көшірмесі.

      Егер көрсетілетін қызметті алушы "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 61-4 және 61-11-баптарында көзделген операцияны жүзеге асырған банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуші банк немесе Қазақстан Республикасының бейрезиденті-қаржы ұйымы болып табылса, көрсетілетін қызметті алушы органының банктің акцияларын иелену туралы шешімінің көшірмесі ұсынылады;

      3) заңды тұлға акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызын (жарғылық капиталына қатысу үлестерін) иеленген (дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп), сондай-ақ шартқа сәйкес немесе өзгеше түрде осы заңды тұлғаның шешімін айқындауға немесе бақылауға мүмкіндігі бар тұлғалар туралы мәліметтер және растау құжаттары;

      4) көрсетілетін қызметті алушының үлестес тұлғаларының тізімі;

      5) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттар;

      6) көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер;

      7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет cтандартына 1-қосымшаға сәйкес білімі туралы, еңбек қызметі туралы мәліметтерді қоса алғанда, көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлері туралы қысқаша деректер;

      8) құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелері, көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушылары туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушыларының ірі қатысушылары туралы қысқаша деректер;

      9) соңғы аяқталған екі қаржы жылының аудиторлық ұйым куәландырған жылдық қаржылық есептілігі, сондай-ақ тиісті өтінішті ұсынар алдындағы соңғы аяқталған тоқсанның қаржылық есептілігі;

      10) көрсетілетін қызметті алушының және банктің мәртебені алғаннан кейінгі болжанатын есептеу балансын қоса алғанда, банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленудің қаржылық салдарын талдауды, егер осындайлар бар болса, іс-шаралар жоспары мен ұйымдық құрылымын қоса алғанда, көрсетілетін қызметті алушының банктің активтерін сату, қайта ұйымдастыру немесе банктің қызметі немесе басқаруына елеулі өзгерістер енгізу жөніндегі жоспарлары мен ұсыныстары.

      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      11. Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды тұлға-көрсетілетін қызметті алушы банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында және 10-тармағының 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттар;

      3) "Банктер туралы заңның 17-1-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, тізбесін қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) белгілейтін халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірі тағайындаған көрсетілетін қызметті алушының кредиттік рейтингі туралы мәліметтер.

      Банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін Қазақстан Республикасының резиденті емес-қаржы ұйымы осы тармақшада көрсетілген құжаттарға қоса көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органынан көрсетілетін қызметті алушының осы елдің заңнамасы шеңберінде қаржылық қызметті жүзеге асыруға уәкілетті екені туралы жазбаша растаманы не көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының осы елдің заңнамасы бойынша мұндай рұқсаттың талап етілмейтіні туралы мәлімдемесін ұсынады.

      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      12. Банк холдингі мәртебесін алуға келісім алу үшін көрсетілетін қызметті алушы-Қазақстан Республикасының резиденті емес-қаржы ұйымы мынадай құжаттарды:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды;

      2) көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органынан көрсетілетін қызметті алушының шоғырландырылған қадағалауға жататыны туралы жазбаша растаманы;

      3) көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының көрсетілетін қызметті алушының банктік холдинг мәртебесін алуға жазбаша рұқсатын (келісімін) не тиісті мемлекеттің уәкілетті органының көрсетілген мемлекеттің заңнамасы бойынша мұндай рұқсаттың (келісімнің) талап етілмейтіні туралы өтінішін;

      4) көрсетілетін қызметті алушы шыққан елдің қаржылық қадағалау органының көрсетілетін қызметті алушы осы елдің заңнамасы аясында қаржылық қызметті жүзеге асыруға уәкілетті екендігі туралы жазбаша растауын не көрсетілетін қызметті алушы шыққан елдің қаржылық қадағалау органының осы елдің заңнамасы бойынша мұндай рұқсаттың талап етілмейтіні туралы өтінішін ұсынады.

      13. Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлға бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушы, банк холдингі мәртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) растайтын құжаттармен қоса көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғаға меншік құқығында тиесілі мүлік құнынан аспайтын мөлшерде қаржы ұйымының акцияларын сатып алу үшін пайдаланылатын көздер мен қаражаттың сипаттамасын қоса алғанда, тиісті қаржы ұйымының акцияларын сатып алудың шарттары мен талабы туралы мәліметтер;

      3) көрсетілетін қызметті алушының мүдделерін білдіру тапсырылатын көрсететін қызметті алушының өкіліне сенімхат (болған кезде);

      4) ірі қатысушы болып табылатын заңды тұлғалардың тізімі және олардың құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелері;

      5) көрсетілетін қызметті алушы қаржы ұйымдарын қайта қаржыландыру жоспарына сәйкес ірі қатысушы, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі болып табылатын және (немесе) болғысы келетін көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері ескеріле отырып жасалған қаржы ұйымының қаржылық жағдайының нашарлауы мүмкін болған жағдайларда әрбір қаржы ұйымы бойынша қайта капиталдандыру жоспары;

      6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет cтандартына 1-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушы туралы қысқаша деректер;

      7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет cтандартына 2-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер;

      8) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет cтандартына 3-қосымшаға сәйкес салық органдары немесе жеке тұлғаның тұратын еліндегі өзге уәкілетті тұлғалар куәландырған кірістері мен мүлкі туралы мәліметтер;

      9) Қазақстан Республикасының резиденті емес-жеке тұлға тұратын елдің тиісті мемлекеттік органының Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын банктің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу осы елдің заңнамасында рұқсат етілгені туралы жазбаша растауы не тиісті мемлекеттің уәкілетті органының көрсетілген құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай рұқсат талап етілмейтіні туралы өтініші.

      14. Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі мәртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін мынадай құжаттарды:

      1) еркін нысанда жасалған өтінішті;

      2) тиісті қаржы ұйымының акцияларын сатып алу туралы көрсетілетін қызметті алушының жоғары органы шешімінің көшірмесін;

      3) заңды тұлға акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызына (жарғылық капиталына қатысу үлестерін) ие (дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп), сондай-ақ шарт негізінде немесе өзгеше түрде осы заңды тұлғаның шешімдерін айқындауға немесе бақылауға мүмкіндігі бар тұлғалар туралы мәліметтерді және растау құжаттарын;

      4) көрсетілетін қызметті алушының үлестес тұлғаларының тізімін;

      5) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды;

      6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет cтандартына 1-қосымшаға сәйкес басшы қызметкерлер туралы қысқаша деректерді;

      7) құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелерін, көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушылары туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушыларының ірі қатысушылары туралы қысқаша деректерді;

      8) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет cтандартына 2-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтерді;

      9) аудиторлық ұйым куәландырған аяқталған соңғы 2 (екі) қаржы жылының жылдық қаржылық есептілігін, сондай-ақ тиісті өтініш берер алдында аяқталған соңғы тоқсанның қаржылық есептілігін;

      10) көрсетілетін қызметті алушының және тиісті қаржы ұйымдарының мәртебені алғаннан кейінгі болжанатын есептеу балансын қоса алғанда, қаржы ұйымдарының ірі қатысушысы мәртебесін иеленудің қаржылық салдарын талдауды, егер осындайлар бар болса, іс-шаралар жоспары мен ұйымдық құрылымын қоса алғанда, көрсетілетін қызметті алушының тиісті қаржы ұйымдарының активтерін сату, қайта ұйымдастыру немесе тиісті қаржы ұйымдарының қызметіне немесе басқаруға елеулі өзгерістер енгізу жөніндегі жоспарлары мен ұсыныстарын ұсынады.

      15. Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды тұлға болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы немесе банк холдингі мәртебесін иеленуге бірмезгілде келісім алу үшін мынадай құжаттарды:

      1) еркін нысанда жасалған өтінішті;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет cтандартының 13-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында және 14-тармағының 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды;

      3) банктің орналастырылған акцияларының 10 (он) немесе одан да көп пайызын тікелей иеленуші немесе ең төменгі талап етілетін рейтингі бар банктің дауыс беретін 10 (он) немесе одан да көп акцияларымен дауыс беру мүмкіндігіне немесе банктің ірі қатысушысы болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды тұлғасының акцияларын (қатысу үлестерін) иелену (дауыс беру) арқылы банктің орналастырылған акцияларының 10 (он) немесе одан да көп пайызын жанама иеленуді немесе банктің дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан да көп акцияларымен жанама дауыс беруді көздейтін Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды тұлға үшін аталған рейтингтің болуы талап етілмеген жағдайларды қоспағанда, тізбесін уәкілетті орган белгілейтін халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірі тағайындаған заңды тұлғаның кредиттік рейтингі туралы мәліметтерді ұсынады.

      16. Қазақстан Республикасының резиденті емес-қаржы ұйымы болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы немесе банк холдингі мәртебесін иеленуге бірмезгілде келісім алу үшін мынадай құжаттарды:

      1) еркін нысанда жасалған өтінішті;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет cтандартының 15-тармағында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды;

      3) көрсетілетін қызметті алушы шыққан елдің қаржылық қадағалау органынан көрсетілетін қызметті алушының осы елдің заңнамасы шеңберінде қаржылық қызметті жүзеге асыруға уәкілетті екені туралы жазбаша растаманы не көрсетілетін қызметті алушы шыққан елдің қаржылық қадағалау органының осы елдің заңнамасы бойынша осындай рұқсаттың талап етілмейтіні туралы өтінішті ұсынады.

      17. Банк холдингінің мәртебесін алғысы келетін көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет cтандартының 10, 11, 12 және 20-тармақтарында көзделген құжаттар мен мәліметтерден басқа:

      1) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің бар екенін растайтын, оның ішінде еншілес ұйымның қызметіне байланысты тәуекелдерге қатысты құжаттарды;

      2) егер көрсетілетін қызметі алушының банк холдингі мәртебесін иеленуі банк конгломератын қалыптастыруға алып келетін болса, банк конгломератының пруденциялық нормативтерінің болжамды есеп-қисабын ұсынады.

      18. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көрсетілген құжаттарды осы құжаттардың мазмұны өзгерген не осындай құжаттардың мерзімі аяқталған жағдайларды қоспағанда, оларды көрсетілетін қызметті берушіге бұрын тапсырған тұлғалар ұсынбайды. Бұл ретте көрсетілетін қызметті берушіге өзгерістер енгізілген немесе қолдану мерзімдері аяқталған құжаттар ғана ұсынылады. Қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі мәртебесін иелену туралы өтініште көрсетілетін қызметті берушіге бұрын тапсырылған құжаттар туралы (шығыс құжаттың нөмірі, күні) мәліметтер, сондай-ақ оларды ұсыну негіздемесі көрсетіледі.

      19. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 және 16-тармақтарында көзделген өтініштерде:

      көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер, заңды мекенжайы;

      көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), орналасқан жері туралы мәліметтер;

      қаржы ұйымының сатып алынатын акцияларының саны, олардың құны, қаржы ұйымының сатып алуға болжанатын акциялары санының тиісінше банктің орналастырылған акцияларының санына (артықшылықты және сатып алынған акциялар шегерілген) және (немесе) дауыс беретін акцияларының санына пайыздық арақатынасы туралы мәліметтер;

      дербес деректерді (көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға үшін) және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді жинауға және өңдеуге пайдалануға келісім көрсетіледі.

      Мыналар қоса берілген көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер:

      құқықтық статистиканы және арнайы есепке алуды қалыптастыру жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган берген алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқтығын растайтын құжат (көрсетілген құжатты беру күні өтінішхат берілген күннің алдындағы 3 (үш) айдан аспауға тиіс). Шетел азаматтары олардың азаматтық алған елінің тиісті мемлекеттік органы, ал азаматтығы жоқ адамдар - олардың тұрақты мекендейтін елі берген ұқсас мазмұндағы құжатты қосымша береді;

      көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтерді растайтын, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшада көрсетілген құжаттарды көшірмелері.

      Банктің қаржылық жағдайының нашарлауы мүмкін болған жағдайларда банкті үстеме капиталдандыру жоспары көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғаның не көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлғаның бірінші басшысының, оның ірі акционерінің (акционерлерінің) қолымен және мөрінің (бар болса) бедерімен куәландырылады.

      Егер көрсетілетін қызметті алушы банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі, не басқа қаржы ұйымының ірі қатысушысы болған жағдайда, онда көрсетілетін қызметті берушіге ұсынылатын үстеме капиталдандыру жоспары осы қаржы ұйымының үстеме капиталдандыру жоспарына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері ескеріле отырып жасалады.

      20. Орналастырылған (артықшылық берілген және банк сатып алған) акциялардың 25 (жиырма бес) немесе одан көп пайызын құрайтын иелену үлесімен банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге ниет білдіретін көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғалар, сондай-ақ банк холдингі мәртебесін иеленуге ниет білдіретін көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлғалар осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 және 17-тармақтарында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарға қоса таяудағы 5 (бес) жылға арналған бизнес-жоспарын ұсынады, ол көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғаның не көрсетілетін қызмет алушы-заңды тұлғаның бірінші басшысының, ірі акционерінің (акционерлерінің) қолымен және мөрінің (болған кезде) бедерімен куәландырылады. Бизнес-жоспар төмендегілермен шектелмей, мынадай ақпаратты:

      қаржы ұйымының мақсаттары мен міндеттерінің сипатын және көрсетілетін қызметтер түрлерін;

      қаржы ұйымының қызметіне жасалған талдауды (сыртқы және ішкі ортаны талдауды);

      таяудағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылына қаржы ұйымы қызметінің даму стратегиясы және ауқымын;

      таяудағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылына арналған толық жылдық қаржылық жоспарды (негізгі қаржылық көрсеткіштердің есебі, бюджет, бухгалтерлік баланс, пайда мен зиян туралы есеп, бизнес-жоспарды қаржыландыру көздері мен көлемдері);

      тәуекелдерді басқару жоспарын (қаржы ұйымының қызметін жүзеге асыруға байланысты тәуекелдердің сипатын және таяудағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылына арналған оларды басқару тәсілдерін);

      таяудағы бес қаржы (операциялық) жылына арналған еңбек ресурстарын тарту жоспарын қамтиды.

      21. Егер көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға уәкілетті органның алдын ала жазбаша келісімін алмай, сыйға тарту шарты негізінде банктің ірі қатысушысы белгілеріне сәйкес келген жағдайда, Банктер туралы заңның 17-1-бабының 16-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес тиісті мәртебені иелену туралы өтінішті оның беруі кезінде, мыналарды:

      1) растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, банктің акцияларын сыйға тарту талаптары мен тәртібі туралы мәліметтерді;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3), 4), 5), 6), 7), 8) және 9) тармақшаларында көзделген құжаттарды;

      3) растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған сыйға тарту шартының нысаны болып табылатын акциялардың құны туралы мәліметтерді қосымша ұсынады.

      22. Тұлғаға банк холдингі мәртебесін иеленуге келісім берген кезде бірмезгілде банктің капиталына қомақты қатысуға не еншілес банкті құруға немесе иеленуге рұқсат беріледі.

      23. Көрсетілетін қызметті алушы порталға өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

      2) банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға:

      мыналарда:

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4), 5), 8) және 9) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 6) және 7) тармақшаларында (электрондық құжаттар түрінде) және 9-1-тармағында ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, құжаттың электрондық көшірмесі түрінде) көрсетілген құжаттар;

      3) егер көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлға уәкілетті органның алдын ала жазбаша келісімін алмай, сыйға тарту шарты негізінде банктің ірі қатысушысы белгілеріне сәйкес келген жағдайда, ол тиісті мәртебені иелену туралы өтінішті берген кезде:

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 21-тармағында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар қосымша ұсынылады;

      4) банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін көрсетілетін қызметті алушы-Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға:

      мыналарда:

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-1-тармағында ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, құжаттың электрондық көшірмесі түрінде), 10-тармағының 2), 3), 5), 6), 7), 8) және 9) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 4) және 10) тармақшаларында (электрондық құжаттар түрінде) көрсетілген құжаттар;

      5) орналастырылған (артықшылық берілген және банк сатып алған) акциялардың 25 (жиырма бес) немесе одан көп пайызын құрайтын иелену үлесімен банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге ниет білдіретін көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғалар, сондай-ақ банк холдингі мәртебесін иеленуге ниет білдіретін көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлғалар осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 9-1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 және 21-тармақтарында көрсетілген құжаттар мен мәліметтерге қоса бизнес-жоспарын (PDF форматындағы құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

      6) көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушы, банк холдингі мәртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-1-тармағында ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, құжаттың электрондық көшірмесі түрінде) және 13-тармағында көрсетілген (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) құжаттарды ұсынады;

      7) Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлғасы болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін:

      мыналарда:

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-1-тармағында ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағының 2), 3), 5), 6), 7), 8) және 9) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде);

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағының 4) және 10) тармақшаларында (электрондық құжаттар түрінде) көрсетілген құжаттарды ұсынады;

      8) банк холдингі мәртебесін алуға ниет білдірген көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-1, 10, 11 және 12-тармақтарында көзделген құжаттар мен мәліметтерден басқа осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 17-тармағында көрсетілген, электрондық сұрау салуға қоса берілетін құжаттарды (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) ұсынады.

      Жеке басты куәландыратын, алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқтығын растайтын, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттардың мәліметтерін көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкіметтің" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

      Ескерту. 23-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      24. Мыналар:

      1) көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға не көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлғаның басшы қызметкері:

      бұдан бұрын, уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруын тоқтатуға апарған банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін, не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымын басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, қаржы ұйымының ірі қатысушысы - жеке тұлға, ірі қатысушысы (банк холдингі) - заңды тұлғаның басшысы болған. Көрсетілген талап уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруын тоқтатуға апарған банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағаннан кейін, не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады. Бұл талап көрсетілген банктердің акцияларын Банктер туралы заңның 17-2-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі не ұлттық басқарушы холдинг иеленгенге дейін тағайындалған (сайланған) басшы қызметкерлерді қоспағанда, дауыс беретін акцияларының 50 (елу) және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке тікелей немесе жанама түрде тиесілі, өздеріне қатысты Банктер туралы заңға сәйкес қайта құрылымдау жүзеге асырылған банктердің басшы қызметкерлеріне қолданылмайды;

      осы және (немесе) өзге де қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап уәкілетті орган басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алу туралы шешімді қабылдағаннан кейін қатарынан соңғы 12 (он екі) ай ішінде қолданылады. Сыбайлас жемқорлық қылмысын жасаған не тағайындалған (сайланған) күнге дейін 3 (үш) жыл бойы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты жасағаны үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылған адам да көрсетілетін қызметті алушының (лицензиаттың) басшы қызметкері болып тағайындалмайды (сайланбайды);

      бұдан бұрын, қатарынан 4 (төрт) және одан да көп кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не өзі бойынша дефолтқа жол берілген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу жөніндегі берешек сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолт мөлшері төлеу күніне республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын соманы құрайтын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушысының (ірі акционерінің) - заңды тұлғасының - эмитенттің ірі қатысушы (ірі акционері) - жеке тұлғасы, басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап осы тармақшада көзделген мән-жайлар туындаған кезден бастап 5 (бес) жыл ішінде қолданылады;

      2) көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жағдайының тұрақсыздығы мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіз болып табылады.

      Мына талаптардың бірінің болуы көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жай-күйі тұрақсыздығының белгісі болып табылады:

      көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлға өтініш берген күнге дейін 2 (екі) жылдан аз уақыт бұрын құрылған;

      көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері акцияларға орналастырылған активтер сомасын және басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлесін шегергенде оның активтерінен және банктің иеленуге болжанатын акцияларынан асып кетеді;

      аяқталған әрбір 2 (екі) қаржы жылының нәтижелері бойынша зиян;

      көрсетілетін қызметті алушы міндеттемелерінің мөлшері банктің қаржылық жай-күйі үшін айтарлықтай тәуекел туындатады;

      көрсетілетін қызметті алушының банк алдында мерзімі өткен және (немесе) банк балансына жатқызылған берешегінің болуы;

      көрсетілетін қызметті алушының банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуінің қаржылық салдарына жасалған талдау көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жай-күйінің нашарлауын болжайды;

      көрсетілетін қызметті алушының мүлкінің құны (көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелерін шегергенде) банктің акцияларын иелену үшін жеткіліксіз болса;

      көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жай-күйі тұрақсыз екендігін және (немесе) банкке және (немесе) оның депозиторларына шығын келтіруі мүмкін екендігін білдіретін өзге негіздер;

      3) көрсетілетін қызметті алушы банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуі нәтижесінде Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасы талаптарының бұзылуы;

      4) банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иелену бойынша мәміледе иеленуші тарап тізбесін уәкілетті орган белгілейтін, оффшорлық аймақтарда тіркелген заңды тұлға (оның ірі қатысушысы (ірі акционері) болып табылатын жағдайлар;

      5) көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген банктің ірі қатысушыларына және банк холдингтеріне қойылатын өзге де талаптарды сақтамауы;

      6) көрсетілетін қызметті алушының банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуінің қаржылық салдарына жасалған талдау банктің қаржылық жай-күйінің нашарлауын болжаса;

      7) Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы-көрсетілетін қызметті алушыда шыққан елінің заңнамасы шеңберінде қаржылық қызметті жүзеге асыру өкілеттіктерінің болмауы;

      8) банктің орналастырылған акцияларының 10 (он) немесе одан да көп пайызын тікелей иеленуші немесе ең төменгі талап етілетін рейтингі бар банктің дауыс беретін 10 (он) немесе одан да көп акцияларымен дауыс беру мүмкіндігіне немесе банктің ірі қатысушысы болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-заңды тұлғасының акцияларын (қатысу үлестерін) иелену (дауыс беру) арқылы банктің орналастырылған акцияларының 10 (он) немесе одан да көп пайызын жанама иеленуді немесе банктің дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан да көп акцияларымен жанама дауыс беруді көздейтін Қазақстан Республикасының бейрезидент-заңды тұлғасы үшін аталған рейтингтің болуы талап етілмеген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының бейрезидент-заңды тұлғасы-көрсетілетін қызметті алушыда тізбесі Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының 3-тармағында көзделген халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірінің ең төменгі қажет етілетін рейтингінің болмауы;

      9) банктің қаржылық жай-күйі ықтимал нашарлаған жағдайда банкті қайта капиталдандырудың ұсынылған жоспарының тиімсіз болуы;

      10) көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғада, көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлғаның басшы қызметкерінде мінсіз іскерлік беделдің болмауы;

      11) көрсетілетін қызметті алушы бұрын уәкілетті орган банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде ірі қатысушы - жеке тұлға не ірі қатысушы - заңды тұлғаның бірінші басшысы және (немесе) қаржы ұйымының басшы қызметкері болып табылған не болып табылатын жағдайлар. Көрсетілген талап уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағаннан кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

      12) көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлға орналасқан елдің қаржы ұйымдарын шоғырландырылған қадағалау саласындағы заңнаманың Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген шоғырландырылған қадағалау жөніндегі талаптарға сәйкес келмеуі;

      13) Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымдары болып табылатын ірі қатысушы-заңды тұлғалар және банк холдингтері бойынша – уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген жағдайларды қоспағанда, уәкілетті орган мен көрсетілетін қызметті алушы резидент болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органдары арасында ақпарат алмасуды көздейтін келісімнің болмауы;

      14) көрсетілетін қызметті алушы қаржы ұйымы өзі орналасқан елде шоғырландырылған негізде қадағалауға жатпайтын жағдайлар;

      15) Қазақстан Республикасының бейрезидент-банк конгломератына қатысушылар орналасқан елдің заңнамасы олардың және банк конгломератының Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген талаптарды орындауына мүмкіндік бермейтіндігіне байланысты банк конгломератына шоғырландырылған қадағалау жүргізудің мүмкін болмауы;

      16) банкті ашуға рұқсат беруден бас тарту үшін негіздердің болуы мемлекеттік көрсетілетін қызметтен бас тартуға негіз болып табылады.

      Егер банк холдингі мәртебесін алғысы келетін тұлға еншілес қаржы ұйымын құратын немесе сатып алатын не қаржы ұйымының капиталына қомақты қатысуды сатып алатын жағдайда, уәкілетті орган ұсынылған құжаттарды қарау кезінде Банктер туралы заңның 11-1-бабының 6-тармағында көзделген бас тарту негіздерін ескереді. Еншілес ұйым құруға (сатып алуға), ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға рұқсат беруден бас тартуға негіздері болған кезде, уәкілетті орган банк холдингі немесе банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беруден бас тартады.

      Ескерту. 24-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      25. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 24-тармағында көзделген негіздерден басқа, банк холдингі мәртебесін иеленуге келісім беруден бас тартуға мыналар негіздер болып табылады:

      1) көрсетілетін қызметті алушы-қаржы ұйымы өзі орналасқан елде шоғырландырылған негізде қадағалауға жатпайтын жағдайлар;

      2) Қазақстан Республикасының резиденттері емес-банк конгломератының қатысушылары орналасқан елдердің заңнамасы олардың және банк конгломератының Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген талаптарды орындауына мүмкіндік бермейтініне байланысты банк конгломератына шоғырландырылған қадағалауды жүргізу мүмкіндігінің болмауы.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      26. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 28-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

      Мыналардың:

      1) жеке тұлғаның шағымында оның тегі, аты, сондай-ақ қалауына қарай әкесінің аты (ол болған кезде), пошталық мекенжайы көрсетіледі;

      2) заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

      Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

      Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тәртібі туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы алуға болады.

      Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға "жеке кабинеттен" шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

      Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

      27. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

      28. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

      29. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығынан алуға мүмкіндігі бар.

      30. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

  "Банктің немесе банк
холдингінің ірі қатысушысы
мәртебесін иеленуге келісім
беру" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
1-қосымша
  Нысан

Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлға, көрсетілетін қызметті алушы - заңды тұлғаның басшы қызметкері туралы қысқаша деректер ________________________________________________________________________________ (банктің атауы)

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), жеке сәйкестендіру нөмірі

      __________________________________________________________________________

      2. Азаматтығы

      __________________________________________________________________________

      3. Атауы және жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері

      __________________________________________________________________________

      4. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары)

      __________________________________________________________________________

      5. Пошталық мекенжайы және (немесе) жұмыс орны орналасқан жер, байланыс

      телефоны

      __________________________________________________________________________

      6. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы,

      балалары) және жекжаттары (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі,

      қарындасы, балалары) туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Туған жылы

Туыстық қатынасы

Жұмыс орны және лауазымы

Заңды тұлғалардың атауын көрсете отырып, жарғылық капиталға қатысу сомасы/сатып алынған акцияларының құны (мың теңге)

Осы тұлғаға тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның дауыс беруші акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе оның жарғылық капиталға қатысу үлесі (пайызбен),

Дара иелену

Бірлесіп иелену

тікелей

жанама

пайыз

Заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

1


2


      7. Білімі:

Оқу орнының атауы

Түскен күні - аяқтаған күні

Мамандығы

Білімі туралы дипломның деректері, біліктілігі

Оқу орнының орналасқан жері
      8. Соңғы үш жылдағы біліктілігін арттыру жөніндегі семинарлардан, курстардан өткендігі туралы мәліметтер:

Ұйымның атауы

Өткізілген күні және орны

Сертификат деректері


      9. Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

Жұмыс кезеңі

Жұмыс орны

Лауазымы

Тәртіптік жазаның болуы

Жұмыстан шығу, лауазымнан босату себептері
      10. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, холдингті консервациялау, акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін кемінде 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның немесе көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің бұрын қаржы ұйымының (банк немесе сақтандыру холдингінің) басқару органының басшысы, атқарушы органның (тіркеуші трансфер-агенттің атқару органының функциясын жеке жүзеге асыратын адам және оның орынбасары) басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, жеке тұлға - ірі қатысушысы, заңды тұлға - ірі қатысушысының басшысы және (немесе) қаржы ұйымының (банк немесе сақтандыру холдингінің) басшы қызметкері болып табылғаны туралы мәліметтер______________________________

      __________________________________________________________________________

      (иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi көрсетiлсін)

      11. Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның немесе көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің бұрын төрт және қатарынан одан астам кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купонды сыйақыны төлеуден дефолт жіберген не дефолт жіберген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купонды сыйақыны төлеу бойынша берешек сомасы купонды сыйақының төрт еселік және (немесе) және одан астам мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу жөніндегі дефолт мөлшері төлеу күні республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын соманы құрайтын эмитент басқару органының басшысы, атқарушы органның басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, жеке тұлға ірі қатысушы (ірі акционер), басқару органының басшысы, атқарушы органның басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, заңды тұлға ірі қатысушы (ірі акционер) болып табылғаны туралы мәліметтер ______________________________________

      __________________________________________________________________________

      (иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi көрсетiлсін)

      12. Уәкілетті органның басшы қызметкерді тағайындауға (сайлауға) келісімді кері қайтарып алу және қаржы ұйымындағы, холдингтегі, банктік және сақтандыру холдингіндегі, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамындағы басшы және өзге қызметкерді қызметтік мiндеттерiн орындаудан шеттетуі туралы деректердің болуы__________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi, тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып алуға негіздеме және осындай шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы көрсетiлсiн)

      13. Тағайындалған (сайланған) күнге дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жазаға тартылды ма _________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (иә (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаты,

      __________________________________________________________________________

      жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып

      __________________________________________________________________________

      тәртіптік жаза қолдану туралы актінің деректемелері немесе соттың шешімі)

      14. Жарияланымдарының, ғылыми әзірлемелерінің және басқа жетістіктерінің болуы:

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      Осы ақпараттың тексерілгенін және оның дәйекті және толық екенін растаймын, сондай-ақ мінсіз іскери беделдің болуын растаймын. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

      Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға

      __________________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), баспа әріптерімен толтырылады)

      ___________________________ (қолы)

      Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлға басшы қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты

      (ол бар болса)

      __________________________________________________________________________

      (басшы қызметкер өз қолымен баспа әріптерімен толтырады)

      __________________________

      (қолы)

      Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлға өтініш берушінің атқарушы органының

      бірінші басшысы

      __________________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), баспа әріптерімен толтырылады)

      ___________________________

      (қолы)

      Күні

  "Банктің немесе банк
холдингінің ірі қатысушысы
мәртебесін иеленуге келісім
беру" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
2-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы - заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болуы туралы мәліметтер:

Күні

Сот органының атауы

Соттың орналасқан жері

Жаза түрі

1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің не 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің бабы

Соттың іс жүргізуге шешім қабылдаған күні

      2. Көрсетілетін қызметті алушы ірі қатысушы не басшы қызметкер болып табылған кезеңде заңды тұлғаның қаржылық жағдайының нашарлауы немесе банкроттығы фактілерінің болуы:

      ___________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      3. Қаржы ұйымымен үлестес болуы (болмауы)

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (иә (жоқ), үлестес болу белгілерін көрсету керек)

      4. Осы мәселеге қатысы бар басқа ақпарат:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Осы ақпаратты тексергенімді және оның дәйекті әрі толық екенін растаймын.

      Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға

      ____________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), баспа әріптерімен толтырылады)

      ___________________________ (қолы)

      Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің тегі, аты, әкесінің

      аты (ол бар болса)

      ___________________________________________________________________

      (басшы қызметкер өз қолымен баспа әріптерімен толтырады)

      ___________________________ (қолы)

      Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы

      __________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), баспа әріптерімен толтырылады)

      ___________________________

      (қолы)

      Күні

  "Банктің немесе банк
холдингінің ірі қатысушысы
мәртебесін иеленуге келісім
беру" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
3-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушының кірісі және мүлкі туралы мәліметтер, сондай-ақ барлық міндеттемелері бойынша берешегінің болуы туралы ақпарат

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) _______________________________________

      __________________________________________________________________________

      2. Жеке басын куәландыратын құжаттың атауы және деректемелері

      __________________________________________________________________________

      _________________________________

      (сериясы, нөмірі, кім және қашан берді)

      3. Жарғылық капиталында есеп беретін тұлға ірі қатысушы болып табылатын қаржы

      ұйымдарының атауы

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      4. Заңды мекенжайы және (немесе) тұрғылықты жері

      _____________________________________________________

      5. Телефоны:

      үйінің

      __________________________________________________________________________

      жұмысының

      __________________________________________________________________________

      6. Есепті кезең

      __________________________________________________________________________

      7. Көрсетілетін қызметті алушының кірісі және мүлкі, сондай-ақ барлық міндеттемелері

      бойынша берешегі туралы ақпарат:

Атауы

Өлшем бірлігі

Өткен есепті кезеңде

Есепті кезеңде

Есепті кезеңдегі өзгерістер

Саны

Кіріс (берешек) сомасы Актив құны (теңге)

Саны

Кіріс (берешек) сомасы Актив құны (теңге)

Саны

Кіріс (берешек) сомасы Актив құны (теңге)

1.

Есепті кезеңде алынған кірістер:


X


X


X


1.1

Жалақы


X


X


X


1.2

Ұйымның жарғылық капиталына (акцияларына) қатысу үлесінен түскен дивидендтер және кіріс


X


X


X


1.3

Салымдар бойынша сыйақы


X


X


X


1.4

Мүлікті жалға тапсырудан түскен кіріс


X


X


X


1.5

Кәсіпкерлік қызметтен түскен кіріс


X


X


X


1.6

Мүлікті сатудан түскен кіріс


X


X


X


1.7

Кірістің басқа түрлері (таратып көрсету)


X


X


X


2.

Мүлік:
2.1

Ақша:
ұлттық валютада, оның ішінде:
шетел
валютасындағы банк шоттарындағы қолма-қол ақша, оның ішінде:
банктік шоттардағы қолма-қол ақша


X
X
X
X
X


X
X
X
X
X


X
X
X
X
X


2.2

Бағалы қағаздар (эмитенттің атауын көрсете отырып), оның ішінде жай акциялар, артықшылықты акциялар, облигациялар
2.3

Қаржы ұйымының ірі қатысушысына тиесілі акциялар санының ұйымдардың (атауын көрсету) дауыс беретін акцияларының немесе олардың оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидентінің жарғылық капиталына қатысу үлесінің жалпы санына арақатынасы (пайызбен)

X2.4

Жылжымайтын мүлік (атауын және орналасқан жерін көрсете отырып)
2.5

Басқа мүлік (таратып көрсету)
2nX


X


X


3.

Барлық міндеттемелер бойынша берешек


X


X


X


3.1

Өтелмеген қарыздар


X


X


X


3.2

Қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек


X


X


X


3.3

Міндеттемелер бойынша басқа да берешек (таратып көрсету)


X


X


X


3nX


X


X


      Осы ақпаратты тексергенімді және оның дәйекті әрі толық екенін растаймын.

      Көрсетілетін қызметті алушы

      ___________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      ___________________________

      (қолы)

      Күні

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
10-қосымша

"Сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандарты

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. "Сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) жеке және (немесе) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

      2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

      4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

      1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – 3 (үш) ай ішінде;

      2) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

      Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес күн) ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

      Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес күн) ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

      5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру туралы хатты не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 24-тармағында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауапты көрсетілетін қызметті беруші Басқармасының тиісті қаулысының көшірмесімен қоса көрсетілетін қызметті алушының атына жіберу.

      Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алуға өтініш жасаған жағдайда нәтиже электрондық нысанда ресімделеді және қағазға басылады.

      Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

      7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезіндегі алымның мөлшерлемесі жеке және заңды тұлғалар үшін 50 (елу) айлық есептік көрсеткішті құрайды.

      Алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда, сондай-ақ "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін;

      2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы – жеке тұлға сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын, оның ішінде акцияларды сатып үшін пайдаланылатын қаражат көздері мен қаражаттың сипатын қоса алғанда, бұрын сатып алынған акцияларын сатып алудың талаптары мен тәртібі туралы мәліметтер.

      Мыналар:

      кәсіпкерлік, еңбек немесе басқа да ақы төленетін қызметтен алынған кірістер;

      көрсетілетін қызметті алушының құжаттамамен расталған ақшалай жинақтары сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көзі болып табылады.

      Осы тармақшаның екінші бөлігінде көрсетілген қаражат көздеріне қосымша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу үшін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сатып алатын акцияларының құнынан 25 (жиырма бес) пайыздан аспайтын мөлшерде сыйға тарту, ұтыс, өтеусіз алынған мүлікті сатудан түскен кіріс түрінде алынған ақша пайдаланылуы мүмкін.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сыйға тарту түрінде алынған мүлік есебінен сатып алған жағдайда көрсетілетін қызметті алушы сыйға тартушы және сыйға тартушыда аталған мүліктің пайда болу көздері туралы мәліметтерді ұсынады;

      3) көрсетілетін қызметті алушының мүдделерін білдіру тапсырылатын көрсетілетін қызметті алушының өкіліне (болған кезде) берілген сенімхатты;

      4) көрсетілетін қызметті алушы ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалардың тізімін және олардың құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелерін;

      5) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жағдайының нашарлауы мүмкін болған жағдайларда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үстеме капиталдандыру жоспары, онда мыналар қамтылуға тиіс:

      қаржы ұйымының ағымдағы жай-күйін бағалау;

      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жағдайының болжанып отырған нашарлауының есебі және нашарлауға әсер ететін өлшемшарттар (пруденциялық нормативтердің өзгеру серпіні, қаржы ұйымының меншікті капиталы мөлшерінің өзгеруі, қаржы ұйымының қаржылық және өзге көрсеткіштерінің нашарлау жағына қарай өзгеруі);

      қаржы ұйымын қаржылық сауықтыру жөніндегі іс-шаралардың (шығыстарды төмендету жөніндегі шаралар, қаржы ұйымының меншікті капиталын пруденциялық нормативтер және басқа да сақталуы міндетті нормалар мен лимиттер орындалатын мөлшерге дейін қалпына келтіруге бағытталған қосымша қаржылық салымдар (ақша салымының сомаларын және көздерін көрсете отырып), қосымша кірістер алу жөніндегі іс-шаралар және басқа іс-шаралар) егжей-тегжейлі сипаттамасы;

      қаржы ұйымын қаржылық сауықтыру жөніндегі іс-шараларды орындаудың күнтізбелік мерзімдері;

      сауықтыру іс-шараларының болжанған экономикалық әсері (пруденциялық нормативтердің өзгеру серпіні, қаржы ұйымының меншікті капиталы мөлшерінің өзгеруі, қаржы ұйымының қаржылық және өзге де көрсеткіштерінің өзгеруі);

      6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес білімі туралы, еңбек қызметі туралы мәліметтерді қоса алғанда, көрсетілетін қызметті алушы туралы қысқаша деректерді;

      7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтерді;

      8) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының кірістері мен мүлкі туралы мәліметтерді, сондай-ақ оның барлық міндеттемелері бойынша орын алып отырған берешегі туралы ақпаратты;

      9) Қазақстан Республикасының бейрезиденті көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға тұратын елдің тиісті мемлекеттік органының Қазақстан Республикасының резиденті сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу осы елдің заңнамасында рұқсат етілгені туралы жазбаша растауын не тиісті мемлекеттік көрсетілетін қызметті берушінің аталған құрылтайшының мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай рұқсат талап етілмейтіні туралы өтініші.

      9-1. Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 және 20-тармақтарында көзделген жағдайларда көрсетілетін қызметті берушіге сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді алу үшін өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін "электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді беру үшін алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі де ұсынылады.

      Ескерту. 2-тарау 9-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      10. Көрсетілетін қызметті алушы – Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлға сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) көрсетілетін қызметті алушының тиісті органының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын иелену туралы шешімінің көшірмесі;

      3) заңды тұлға акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызын (жарғылық капиталына қатысу үлестерін) иеленген (дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп), сондай-ақ шарт негізінде немесе өзгеше түрде осы заңды тұлғаның шешімін айқындауға немесе бақылауға мүмкіндігі бар тұлғалар туралы мәліметтерді және растайтын құжаттар;

      4) көрсетілетін қызметті алушының үлестес тұлғаларының тізімі;

      5) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттар;

      6) білімі, еңбек қызметі туралы мәліметтерді қоса алғанда, көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлері туралы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартқа 1-қосымшаға сәйкес туралы қысқаша деректер;

      7) көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлерінің мінсіз іскерлік беделі туралы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес мәліметтер;

      8) құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелері, көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушылары туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушыларының ірі қатысушылары туралы қысқаша деректер;

      9) соңғы аяқталған екі қаржы жылының аудиторлық ұйым куәландырған жылдық қаржылық есептілігі, сондай-ақ тиісті өтінішті ұсыну алдындағы соңғы аяқталған тоқсанның қаржылық есептілігі;

      10) егер бар болса, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленгеннен кейінгі көрсетілетін қызметті алушының және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының болжамды есеп айырысу балансын қоса алғанда, ірі қатысушы мәртебесін иеленудің қаржылық салдарын талдау, іс-шаралар жоспары мен ұйымдық құрылымды қоса алғанда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін сату, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын қайта ұйымдастыру немесе оның қызметі немесе оны басқаруға айтарлықтай өзгерістер енгізу жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының жоспарларын және ұсыныстары.

      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      11. Көрсетілетін қызметті алушы – Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды тұлға сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында және 10-тармағының 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер және құжаттар;

      3) "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 26-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, тізбесін қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі - уәкілетті орган) белгілейтін халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірі тағайындаған заңды тұлғаның кредиттік рейтингі туралы мәліметтерді.

      12. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін Қазақстан Республикасының бейрезиденті көрсетілетін қызметті алушы қаржы ұйымы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында көрсетілген құжаттарға қосымша көрсетілетін қызметті алушының орналасқан елінің қаржылық қадағалау органынан көрсетілетін қызметті алушы осы елдің заңнамасы шеңберінде қаржылық қызметті жүзеге асыруға уәкілетті екендігі туралы жазбаша растаманы не көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының мұндай рұқсат осы елдің заңнамасы бойынша талап етілмейтіні туралы мәлімдемесін ұсынады.

      13. Көрсетілетін қызметті алушы – Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымы сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге келісім алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11 және 12-тармақтарында көрсетілген мәліметтер және құжаттар;

      2) көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органынан алынатын, Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымының шоғырландырылған қадағалауға жататындығы туралы жазбаша растама;

      3) көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымының сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге жазбаша рұқсаты (келісімі) не тиісті мемлекеттің көрсетілетін қызметті берушінің аталған мемлекеттің заңнамасы бойынша осындай рұқсат (келісім) талап етілмейтіні туралы мәлімдемесі.

      14. Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлға бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы, сақтандыру холдингі мәртебесін алуға келісімді бірмезгілде алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) растайтын құжаттарды қоса бере отырып, көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлғаға меншік құқығында тиесілі мүлік құнынан аспайтын мөлшерде қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көздері мен қаражаттың сипаттамасын қоса алғанда, тиісті қаржы ұйымының акцияларын сатып алудың талаптары және тәртібі туралы мәліметтер;

      3) көрсетілетін қызметті алушының мүдделерін білдіру тапсырылатын көрсететін қызметті алушының өкіліне сенімхат (болған кезде);

      4) ол ірі қатысушы болып табылатын заңды тұлғалардың тізімі және олардың құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелері;

      5) көрсетілетін қызметті алушы қаржы ұйымдарын қайта қаржыландыру жоспарына сәйкес ірі қатысушы, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі болып табылатын және (немесе) болғысы келетін көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері есепке алына отырып жасалған қаржы ұйымының қаржылық жағдайының нашарлауы мүмкін болған жағдайларда әрбір қаржы ұйымы бойынша үстеме қаржыландыру жоспары;

      6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушы туралы қысқаша деректер;

      7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер;

      8) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сәйкес салық органдары немесе жеке тұлғаның тұратын еліндегі өзге уәкілетті тұлғалар куәландырған кірісі және мүлкі туралы мәліметтер;

      9) Қазақстан Республикасының бейрезиденті көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға тұратын елдің тиісті мемлекеттік органының Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын банктің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу осы елдің заңнамасында рұқсат етілгені туралы жазбаша растауын не тиісті мемлекеттің көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілген құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай рұқсат талап етілмейтіні туралы өтініш.

      15. Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлға болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы, сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) көрсетілетін қызметті алушының жоғары органының тиісті қаржы ұйымының акцияларын сатып алу туралы шешімінің көшірмесі;

      3) заңды тұлға акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесінің) 10 (он) немесе одан көп пайызын иеленген (дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп), сондай-ақ шарт негізінде немесе өзгеше түрде осы заңды тұлғаның шешімін айқындауға немесе бақылауға мүмкіндігі бар тұлғалар туралы мәліметтер және растау құжаттары;

      4) көрсетілетін қызметті алушының үлестес тұлғаларының тізімі;

      5) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттар;

      6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес басшы қызметкерлер туралы қысқаша деректер;

      7) құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелерін, көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушылары туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушыларының ірі қатысушылары туралы қысқаша деректер;

      8) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер;

      9) аудиторлық ұйым куәландырған аяқталған соңғы екі қаржы жылының жылдық қаржылық есептілігі;

      10) көрсетілетін қызметті алушының және тиісті қаржы ұйымдарының болжамды есеп айырысу балансын қоса алғанда, тиісті қаржы ұйымдарының ірі қатысушысы мәртебесін иеленудің қаржылық салдарының талдауын, егер олар бар болса, іс-шаралар жоспары мен ұйымдық құрылымды қоса алғанда, көрсетілетін қызметті алушының тиісті қаржы ұйымдарының активтерін сату, қайта ұйымдастыру немесе тиісті қаржы ұйымдарының қызметіне немесе басқаруға айтарлықтай өзгерістер енгізу жөніндегі жоспарлары мен ұсыныстарын ұсынады.

      16. Қазақстан Республикасының бейрезидент заңды тұлға болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы немесе банк холдингі мәртебесін иеленуге бірмезгілде келісім алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында және 15-тармағының 3), 4), 6), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттар;

      3) Заңның 26-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, тізбесін уәкілетті орган белгілейтін халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірі берген заңды тұлғаның кредиттік рейтингі туралы мәліметтер.

      17. Қазақстан Республикасының бейрезидент қаржы ұйымы болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге бірмезгілде келісім алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 16-тармағында көрсетілген мәліметтер мен құжаттар;

      3) көрсетілетін қызметті алушы шыққан елдің қаржылық қадағалау органынан көрсетілетін қызметті алушының осы елдің заңнамасы шеңберінде қаржылық қызметті жүзеге асыруға уәкілетті екені туралы жазбаша растаманы не көрсетілетін қызметті алушы шыққан елдің қаржылық қадағалау органының осы елдің заңнамасы бойынша мұндай рұқсаттың талап етілмейтіні туралы мәлімдемесін.

      18. Орналастырылған акциялардың (артықшылықты және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сатып алған акцияларды қоспағанда) 25 (жиырма бес) немесе одан көп пайызын иелену үлесімен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге ниетті көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғалар, сондай-ақ сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге ниетті заңды тұлғалар осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 және 18-тармақтарында көрсетілген құжаттар мен мәліметтерге қосымша ретінде қойылатын талаптарын жақын арадағы 5 (бес) жылға арналған бизнес-жоспарды ұсынады, бизнес-жоспарды көрсетілетін қызметті алушы – жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы – заңды тұлғаның бірінші басшысының, оның ірі акционерінің (акционерлерінің) қолымен және мөр (бар болса) бедерімен куәландырылады. Бизнес-жоспарда шектелместен мынадай ақпарат қамтылады:

      қаржы ұйымының мақсаттары мен міндеттерінің және көрсетілетін қызметтер түрлерінің сипаты;

      қаржы ұйымының қызметін талдау (сыртқы және ішкі ортаны талдау);

      қаржы ұйымы қызметінің жақын арадағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылына арналған даму стратегиясы және ауқымы;

      жақын арадағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылына арналған толық жылдық қаржылық жоспары (негізгі қаржылық көрсеткіштердің есебі, бюджет, бухгалтерлік баланс, пайда және зиян туралы есеп, бизнес-жоспарды қаржыландыру көздері мен көлемдері);

      жақын арадағы бес қаржы (операциялық) жылына арналған тәуекелдерді басқару жоспары (қаржы ұйымының қызметін жүзеге асыруға байланысты тәуекелдердің сипаты) және оларды басқару тәсілдері;

      жақын арадағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылына арналған еңбек ресурстарын тарту жоспары.

      19. Егер көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға уәкілетті органның алдын ала жазбаша келісімін алмай, сыйға тарту шарты негізінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы белгілеріне сәйкес келген жағдайда, ол тиісті мәртебені иелену туралы өтініш берген кезінде, мынадай құжаттар қосымша ұсынылады:

      1) растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сыйға тарту талаптары мен тәртібі туралы мәліметтер;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3), 4), 5), 6), 7), 8) және 9) тармақшаларында көзделген құжаттар;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған сыйға тарту шартының нысанасы болып табылатын акциялардың құны туралы мәліметтер.

      20. Сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге ниетті көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10, 11, 13 және 18-тармақтарында көрсетілген құжаттар мен мәліметтермен қатар:

      1) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде еншілес ұйым қызметіне байланысты тәуекелдерге қатысты жүйелердің бар екенін растайтын құжаттарды;

      2) егер өтініш берушінің сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуі сақтандыру тобын құруға алып келген жағдайда, сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің болжамды есебін ұсынады.

      21. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көрсетілген құжаттарды осы құжаттардың мазмұны өзгерген не олардың қолданылу мерзімі аяқталған жағдайларды қоспағанда, оларды көрсетілетін қызметті берушіге бұрын тапсырған тұлғалар ұсынбайды. Бұл ретте көрсетілетін қызметті берушіге өзгерістер енгізілген немесе қолданылу мерзімдері аяқталған құжаттар ғана ұсынылады. Қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі мәртебесін иелену туралы өтініште көрсетілетін қызметті берушіге бұрын тапсырылған құжаттар туралы (шығыс құжаттың нөмірі, күні) мәліметтер, сондай-ақ оларды ұсыну негізі көрсетіледі.

      22. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 және 17-тармақтарында көзделген өтініште:

      көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер, заңды мекенжайы;

      көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер, тұрғылықты жері туралы мәліметтер;

      қаржы ұйымының сатып алынатын акцияларының саны, олардың құны, қаржы ұйымының сатып алу болжанып отырған акциялары санының тиісінше сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының орналастырған (артықшылықты және сатып алынғандарды шегере отырып) акцияларының санына және (немесе) дауыс беретін акцияларының санына пайыздық арақатынасы туралы мәліметтер;

      дербес деректерді жинауға және өңдеуге (көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғалар үшін), ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімі;

      көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті беруші заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтерді, мынадай құжаттарды қоса бере отырып:

      құқықтық статистиканы қалыптастыру және арнайы есепке алу жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган берген алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екенін растайтын құжат (көрсетілген құжаттың берілген күні өтініш берілген күннің алдындағы 3 (үш) айдан аспауға тиіс). Шетелдік азаматтар азаматтығы берілген елдің тиісті мемлекеттік органы, ал азаматтығы жоқ адамдар үшін – олардың тұрақты тұратын елі берген осындай мазмұндағы құжатты қосымша ұсынады;

      көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтерді растайтын, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-тармағында көрсетілген құжаттардың көшірмелері көрсетіледі;

      Банктің қаржылық жағдайының нашарлауы мүмкін болған жағдайларда банктің капиталдандыру жоспары көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның бірінші басшысының, оның ірі акционерінің (акционерлерінің) қолымен және мөр (бар болса) бедерімен куәландырылады.

      Егер көрсетілетін қызметті алушы банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі не басқа қаржы ұйымының ірі қатысушысы болған жағдайда, онда көрсетілетін қызметті берушіге ұсынылатын үстеме капиталдандыру жоспары осы қаржы ұйымының үстеме капиталдандыру жоспарына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері ескеріле отырып жасалады.

      Банк холдингі немесе банк болып табылмайтын тұлғаға сақтандыру холдингі мәртебесін алуға келісім берілген кезде бірмезгілде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының капиталына қомақты қатысуға не еншілес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға (иеленуге) рұқсат береді.

      23. Көрсетілетін қызметті алушы порталға өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

      2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға:

      мыналарда:

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 6) және 7) тармақшаларында (электрондық құжат түрінде);

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3), 4), 5) және 8) тармақшаларында (құжаттардың PDF форматындағы электрондық көшірмелері түрінде);

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-1-тармағында ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, құжаттың электрондық көшірмесі түрінде) көрсетілген құжаттарды;

      3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін көрсетілетін қызметті алушы - Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлғасы:

      мыналарда:

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-1-тармағында ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, құжаттың электрондық көшірмесі түрінде) көрсетілген құжаттарды;

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағының 4) тармақшасында (электрондық құжат түрінде);

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағының 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында (құжаттардың PDF форматындағы электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттарды;

      4) бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы, сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-1-тармағында ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, құжаттың электрондық көшірмесі түрінде) және 14-тармағының 2), 3), 4), 5), 6) және 7) тармақшаларында (құжаттардың PDF форматындағы электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар;

      5) Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлғасы болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы, сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін:

      мыналарда:

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-1-тармағында ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, құжаттың электрондық көшірмесі түрінде) көрсетілген құжаттарды;

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 15-тармағының 4) тармақшасында (электрондық құжат түрінде);

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 15-тармағының 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттарды;

      6) орналастырылған акциялардың (артықшылықты және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сатып алған акцияларды қоспағанда) 25 (жиырма бес) немесе одан көп пайызын иелену үлесімен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге ниетті көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғалар, сондай-ақ сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге ниетті көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлғалар Заңның 26-бабында көрсетілген құжаттар мен мәліметтерге қоса осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 18-тармағында көрсетілген құжаттарды (электрондық құжаттар түрінде) да ұсынады, олар электрондық сұрау салуға қоса беріледі;

      7) егер көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға уәкілетті органның алдын ала жазбаша келісімін алмай, сыйға тарту шарты негізінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы белгілеріне сәйкес келген жағдайда, ол тиісті мәртебені иелену туралы өтініш берген кезінде осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 19-тармағында көрсетілген құжаттарды (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) да ұсынады, олар электрондық сұрау салуға қоса беріледі;

      8) сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге ниетті көрсетілетін қызметті алушы (Қазақстан Республикасының резиденті) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-1, 10, 18 және 20-тармақтарында көрсетілген құжаттар мен мәліметтермен қатар осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 21-тармағында көрсетілген құжаттарды (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) ұсынады, олар электрондық сұрау салуға қоса беріледі.

      Жеке басты куәландыратын, алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екенін растайтын, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттардың мәліметтерін көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

      Ескерту. 23-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      24. Мыналар мемлекеттік көрсетілетін қызметтен бас тартуға негіз болып табылады:

      1) ұсынылған құжаттардың осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 9-1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 және 23-тармақтарында көрсетілген талаптарға сәйкес келмеуі не уәкілетті органның ұсынылған құжаттар бойынша ескертулерін ол белгілеген мерзімде жоймау;

      2) көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға не көрсетілетін қызметті алушы - заңды тұлғаның басшы қызметкері:

      бұдан бұрын, уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруын тоқтатуға апарған банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін, не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымын басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, қаржы ұйымының ірі қатысушысы - жеке тұлға, ірі қатысушысы (сақтандыру холдингі) - заңды тұлғаның басшысы болған. Көрсетілген талап уәкілетті орган қаржы ұйымын мәжбүрлеп таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруын тоқтатуға апарған банктерді төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағаннан кейін, не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

      осы және (немесе) өзге қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған жағдайда. Аталған талап уәкілетті органның басшы қызметкерді лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алу туралы шешімі қабылданғаннан кейін қатарынан соңғы 12 (он) екі ай бойы қолданылады.

      Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған не тағайындау (сайлау) күніне дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жауаптылыққа тартылған адам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды;

      бұрын қатарынан 4 (төрт) және одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) - жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) - заңды тұлға - эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болса. Көрсетілген талап осы тармақшада көзделген мән-жайлар туындаған кезден бастап 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

      3) көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жағдайының тұрақсыздығы мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіз болып табылады.

      Мына талаптардың бірінің болуы көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жай-күйі тұрақсыздығының белгісі болып табылады:

      көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлға өтініш берген күнге дейін 2 (екі) жылдан аз уақыт бұрын құрылған;

      көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері акцияларға орналастырылған активтер сомасын және басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлесін шегергенде оның активтерінен және банктің иеленуге болжанатын акцияларынан асып кетеді;

      аяқталған әрбір 2 (екі) қаржы жылының нәтижелері бойынша зиян;

      көрсетілетін қызметті алушы міндеттемелерінің мөлшері банктің қаржылық жай-күйі үшін айтарлықтай тәуекел туындатады;

      көрсетілетін қызметті алушының банк алдында мерзімі өткен және (немесе) банк балансына жатқызылған берешегінің болуы;

      көрсетілетін қызметті алушының банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуінің қаржылық салдарына жасалған талдау көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жай-күйінің нашарлауын болжайды;

      көрсетілетін қызметті алушының мүлкінің құны (көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелерін шегергенде) банктің акцияларын иелену үшін жеткіліксіз болса;

      көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жай-күйі тұрақсыз екендігін және (немесе) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына және (немесе) оның клиенттеріне шығын келтіруі мүмкін екендігін білдіретін өзге негіздер;

      4) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жай-күйінің ықтимал нашарлауы жағдайында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ұсынылған қайта капиталдандыру жоспарының тиімсіздігі;

      5) көрсетілетін қызметті алушыда жеке тұлғада, көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінде мінсіз іскерлік беделдің болмауы;

      6) көрсетілетін қызметті алушының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы немесе сақтандыру холдингі мәртебесін алу нәтижесінде Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасы талаптарының бұзылуы;

      7) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы немесе сақтандыру холдингі мәртебесін иелену жөніндегі мәміледе тізбесін уәкілетті орган белгілейтін, оффшорлық аймақтарда тіркелген заңды тұлға (оның ірі қатысушы (ірі акционері) иеленуші тарап болып табылатын жағдайлар;

      8) көрсетілетін қызметті алушы қаржы ұйымы өзі орналасқан елде шоғырландырылған негізде қадағалауға жатпайтын жағдайлар;

      9) Қазақстан Республикасының резиденттері емес сақтандыру тобына қатысушылар орналасқан елдің заңнамасы олардың және сақтандыру тобының Заңда көзделген талаптарды орындауына мүмкіндік бермейтіндігіне байланысты сақтандыру тобына шоғырландырылған қадағалау жүргізудің мүмкін болмауы;

      10) көрсетілетін қызметті алушының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына ірі қатысушыларға және сақтандыру холдингтеріне қойылатын, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген өзге де талаптарды сақтамауы;

      11) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жағдайының нашарлайтынын болжайтын, көрсетілетін қызметті алушының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына ірі қатысушы немесе сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуінің қаржылық салдарына талдау жасау;

      12) көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржылық ұйымда шыққан елі заңнамасының шеңберінде қаржы қызметін жүзеге асыру өкілеттігінің болмауы;

      13) көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды тұлғада тізбесін уәкілетті тұлға айқындайтын халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірінің қажетті ең төменгі рейтингінің болуы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының орналастырылған акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызын тікелей иеленуді немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызымен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының орналастырылған акцияларының он немесе одан көп пайызын тікелей иеленетін немесе талап етілетін ең төменгі рейтингі бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызымен дауыс беру мүмкіндігі бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды тұлғаның акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) иелену (дауыс беру) арқылы жанама иеленуді көздейтін Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды тұлға үшін талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда, көрсетілген рейтингінің болмауы;

      14) көрсетілетін қызметті алушы бұрын уәкілетті орган банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде ірі қатысушы - жеке тұлға не ірі қатысушы - заңды тұлғаның бірінші басшысы және (немесе) қаржы ұйымының басшы қызметкері болып табылған не болып табылатын жағдайлар.

      Көрсетілген талап уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағаннан кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

      15) көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлға орналасқан елдің қаржы ұйымдарын шоғырландырылған қадағалау саласындағы заңнамасының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шоғырландырылған қадағалау талаптарына сәйкес келмеуі;

      16) Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымдары болып табылатын ірі қатысушылар заңды тұлғалар және сақтандыру холдингтері бойынша – уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген жағдайларды қоспағанда, уәкілетті органның және көрсетілетін қызметті алушының резиденті болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органдары арасында ақпарат алмасуды көздейтін келісімінің болмауы мемлекеттік көрсетілетін қызметтен бас тартуға негіз болып табылады.

      Ескерту. 24-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      25. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 27-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

      Мыналардың:

      1) жеке тұлғаның шағымында оның тегі, аты, сондай-ақ қалауына қарай әкесінің аты (ол болған кезде), пошталық мекенжайы көрсетіледі;

      2) заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

      Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

      Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тәртібі туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы алуға болады.

      Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға "жеке кабинеттен" шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

      Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

      26. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

      27. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

      28. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

      29. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары Көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz. ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

  "Сақтандыру холдингінің
немесе сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының
ірі қатысушысы мәртебесін
иеленуге келісім беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
1-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға, көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкері туралы қысқаша деректер

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      __________________________________________________________________________

                        (қаржы ұйымының атауы)

      1. Тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса), жеке сәйкестендіру нөмірі

      __________________________________________________________________________

      2. Азаматтығы

      __________________________________________________________________________

      3. Атауы және жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері

      __________________________________________________________________________

      4. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары)

      __________________________________________________________________________

      5. Пошталық мекенжайы және (немесе) жұмыс орнының тұрған жері, байланыс

      телефоны

      __________________________________________________________________________

      6. Жұбайы, жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, балалары)

      және жекжаттары (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі,

      қарындасы, балалары) туралы мәліметтер):

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Туған жылы

Туыстық қатынасы

Жұмыс орны және лауазымы

Заңды тұлғалардың атауын көрсете отырып, жарғылық капиталға қатысу сомасы немесе сатып алған акцияларының құны (мың теңге)

Осы тұлғаға тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның дауыс беруші акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе оның жарғылық капиталға қатысу үлесі (пайызбен)

Дара иелену

Бірлесіп иелену

тікелей

жанама

пайыз

заңды тұлғаның атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

1


2


      7. Білімі:

Оқу орнының атауы

Түскен күні - аяқтаған күні

Мамандығы

Білімі туралы диплом деректері, біліктілігі

Оқу орнының орналасқан жері


      8. Соңғы үш жылда біліктілігін арттыру жөніндегі семинарлардан, курстардан өткендігі туралы мәліметтер:

Ұйымның атауы

Өткізілген күні және орны

Сертификат деректері
      9. Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

Жұмыс кезеңі

Жұмыс орны

Лауазымы

Тәртіптік жазаның болуы

Жұмыстан шығу, лауазымнан босату себептері


      10. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, холдингті консервациялау, акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін кемінде 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның немесе көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің бұрын қаржы ұйымының (банк немесе сақтандыру холдингінің) басқару органының басшысы, атқарушы органның (тіркеуші трансфер-агенттің атқару органының функциясын жеке жүзеге асыратын адам және оның орынбасары) басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, жеке тұлға - ірі қатысушысы, заңды тұлға - ірі қатысушысының басшысы және (немесе) қаржы ұйымының (банк немесе сақтандыру холдингінің) басшы қызметкері болып табылғаны туралы мәліметтер_______________________________

      __________________________________________________________________________

      (иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi көрсетiлсін)

      11. Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның немесе көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің бұрын төрт және қатарынан одан астам кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купонды сыйақыны төлеуден дефолт жіберген не дефолт жіберген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купонды сыйақыны төлеу бойынша берешек сомасы купонды сыйақының төрт еселік және (немесе) және одан астам мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу жөніндегі дефолт мөлшері төлеу күні республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын соманы құрайтын эмитент басқару органының басшысы, атқарушы органның басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, жеке тұлға ірі қатысушы (ірі акционер), басқару органының басшысы, атқарушы органның басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, заңды тұлға ірі қатысушы (ірі акционер) болып табылғаны туралы мәліметтер

      ________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi көрсетiлсін)

      12. Уәкілетті органның басшы қызметкерді тағайындауға (сайлауға) келісімді кері қайтарып алу және қаржы ұйымындағы, банктік және сақтандыру холдингіндегі, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамындағы басшы және өзге қызметкерді қызметтік мiндеттерiн орындаудан шеттетуі туралы деректердің болуы"

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi, тағайындауға (сайлауға) келісімді

      қайтарып алуға негіздеме және осындай шешім қабылдаған мемлекеттік органның

      атауы көрсетiлсiн)

      13. Тағайындалған (сайланған) күнге дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жазаға тартылды ма

      __________________________________________________________________________

      (иә (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаты,

      __________________________________________________________________________

      жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып

      __________________________________________________________________________

      тәртіптік жаза қолдану туралы актінің деректемелері немесе соттың шешімі).

      14. Жарияланымдарының, ғылыми әзірлемелерінің және басқа жетістіктерінің болуы:

      __________________________________________________________________________

      Осы ақпараттың тексерілгенін және оның дәйекті және толық екенін растаймын, сондай-ақ мінсіз іскери беделдің болуын растаймын. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін

      Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға ______________________________________

                        (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), баспа әріптерімен толтырылады)

      ________________

                  (қолы)

      Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлға басшы қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты

      (ол бар болса)______

      ______________________________________________________________

      (басшы қызметкер өз қолымен баспа әріптерімен толтырады) (қолы)

      Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлға атқарушы органының бірінші

      басшысы______________

      ______________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), баспа әріптерімен толтырылады) (қолы)

      ___________________________

      Күні

  "Сақтандыру холдингінің
немесе сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының ірі
қатысушысы мәртебесін
иеленуге келісім беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
2-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болуы туралы мәліметтер:

Күні

Сот органының атауы

Соттың орналасқан жері

Жаза түрі

1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің не 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің бабы

Соттың іс жүргізуге шешім қабылдаған күні

      2. Көрсетілетін қызметті алушы ірі қатысушы не басшы қызметкер болып табылған

      кезеңде заңды тұлғаның қаржылық жағдайының нашарлауы немесе банкроттығы

      фактілерінің болуы:_______________________________

      ____________________________________________________________________

      3. Қаржы ұйымымен үлестес болуы (болмауы):_______________________

      ____________________________________________________________________

      (ия (жоқ), үлестес болу белгілерін көрсету керек)

      4. Осы мәселеге қатысы бар басқа ақпарат:

      __________________________________________________________________

      Осы ақпаратты тексергенімді және оның дәйекті әрі толық екенін растаймын.

      Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға_____________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), баспа әріптерімен толтырылады)

      ______________

      (қолы)

      Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің тегі, аты,

      әкесінің аты (ол бар болса)

      __________________________________________________________________

      (басшы қызметкер өз қолымен баспа әріптерімен толтырады)

      _____________

      (қолы)

      Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы

      ____________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), баспа әріптерімен толтырылады)

      _____________

      (қолы)

      Күні

  "Сақтандыру холдингінің
немесе сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының ірі
қатысушысы мәртебесін
иеленуге келісім беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
3-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушының кірісі және мүлкі туралы мәліметтер, сондай-ақ барлық міндеттемелері бойынша берешегінің болуы туралы ақпарат

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      __________________________________________________________________________

      2. Атауы және жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері

      __________________________________________________________________________

      (сериясы, нөмірі, кім және қашан берді)

      3. Жарғылық капиталында есеп беретін тұлға ірі қатысушы болып табылатын қаржы

      ұйымдарының атауы

      __________________________________________________________________________

      4. Заңды мекенжайы және (немесе) тұрғылықты жері

      __________________________________________________________________________

      5. Телефоны:

      үйінің телефоны ___________________________________________________________

      жұмыс телефоны

      __________________________________________________________________________

      6. Есепті кезең ____________________________________________________________

      7. Кірісі және мүлкі, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының барлық міндеттемелері бойынша берешегі туралы ақпарат:

Атауы

Өлшем бірлігі

Өткен есепті кезеңде

Есепті кезеңде

Есепті кезеңдегі өзгерістер

Саны

Кіріс (берешек) сомасы Актив құны (теңге)

Саны

Кіріс (берешек) сомасы Актив құны (теңге)

Саны

Кіріс (берешек) сомасы Актив құны (теңге)

1.

Есепті кезеңде алынған кірістері:


X


X


X


1.1

Жалақы


X


X


X


1.2

Ұйымның жарғылық капиталына (акцияларына) қатысу үлесінен түскен дивидендтер және кіріс


X


X


X


1.3

Салымдар бойынша сыйақы


X


X


X


1.4

Мүлікті жалға тапсырудан түскен кіріс


X


X


X


1.5

Кәсіпкерлік қызметтен түскен кіріс


X


X


X


1.6

Мүлікті сатудан түскен кіріс


X


X


X


1.7

Кірістің басқа түрлері (таратып көрсету)


X


X


X


2.

Мүлік:
2.1

Ақша:
ұлттық валютада, оның ішінде:
шетел валютасындағы
банк шоттарындағы
қолма-қол ақша, оның ішінде:
банк шоттардағы қолма-қол ақша


X
X
X
X
X


X
X
X
X
X


X
X
X
X
X


2.2

Бағалы қағаздар (эмитенттің атауын көрсете отырып), оның ішінде жай акциялар, артықшылықты акциялар, облигациялар
2.3

Қаржы ұйымының ірі қатысушысына тиесілі акциялар санының ұйымдардың (атауын көрсету) дауыс беретін акцияларының немесе олардың оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидентінің жарғылық капиталына қатысу үлесінің жалпы санына арақатынасы (пайызбен)

X2.4

Жылжымайтын мүлік (атауын және орналасқан жерін көрсете отырып)
2.5

Басқа да мүлік (таратып көрсету)
2nX


X


X


3.

Барлық міндеттемелер бойынша берешек


X


X


X


3.1

Өтелмеген қарыздар


X


X


X


3.2

Қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек


X


X


X


3.3

Міндеттемелер бойынша басқа да берешек (таратып көрсету)


X


X


X


3nX


X


X


      Осы ақпаратты тексергенімді және оның дәйекті әрі толық екенін растаймын.

      Көрсетілетін қызметті алушы

      __________________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      __________________________

      (қолы)

      Күні

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
11-қосымша

"Инвестициялық портфельді басқарушының iрi қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. "Инвестициялық портфельді басқарушысының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) жеке және (немесе) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

      2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

      4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

      1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттардың толық топтамасы тапсырылған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – 50 (елу) жұмыс күні ішінде;

      2) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

      Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

      Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

      Егер оларды қарау барысында осы құжаттарда көрсетілетін қызметті алушы немесе оның қызметі туралы дәйексіз мәліметтердің бар екені, ұсынылған құжаттардың заңнаманың талаптарға сәйкес келмеуі анықталса, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушіге ұсынылған мәліметтердің дәйектілігін тексеру қажет болған кезде, көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынылған өтінішті және құжаттарды қарау мерзімін тоқтата тұрады.

      Көрсетілетін қызметті алушы ескертулерді жойғаннан және құжаттарды ұсынғаннан кейін оларды қарау мерзімі жаңартылады. Көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды келесі қарауы осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген мерзімдерде жүзеге асырылады.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.08.2019 № 132 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру туралы хатты не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 23-тармағында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауапты көрсетілетін қызметті беруші Басқармасының тиісті қаулысының көшірмесімен қоса көрсетілетін қызметті алушының атына жіберу.

      Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алуға өтініш жасаған жағдайда нәтиже электрондық нысанда ресімделеді, қағазға басылады және көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен куәландырылады.

      Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

      7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін;

      2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.08.2019 № 132 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, акцияларды, оның ішінде акцияларды сатып үшін пайдаланылатын қаражат көздері мен қаражаттың сипатын қоса алғанда, бұрын сатып алынған акцияларын сатып алудың талаптары мен тәртібі туралы мәліметтер.

      Мыналар:

      кәсіпкерлік, еңбек немесе басқа да ақы төленетін қызметтен алынған кірістер;

      көрсетілетін қызметті алушының құжаттамамен расталған ақшалай жинақтары акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көзі болып табылады.

      Осы тармақшаның екінші бөлігінде көрсетілген қаражат көздеріне қосымша инвестициялық портфелді басқарушының акцияларын сатып алу үшін инвестициялық портфелді басқарушының сатып алынатын акцияларының құнынан 25 (жиырма бес) пайыздан аспайтын мөлшерде сыйға тарту, ұтыс, өтеусіз алынған мүлікті сатудан түскен кіріс түрінде алынған ақша пайдаланылуы мүмкін.

      Инвестициялық портфелді басқарушының акцияларын сыйға тарту түрінде алынған мүлік есебінен сатып алған жағдайда көрсетілетін қызметті алушы сыйға тартушы және сыйға тартушыда аталған мүліктің пайда болу көздері туралы мәліметтерді ұсынады;

      3) көрсетілетін қызметті алушының мүдделерін білдіру тапсырылатын көрсетілетін қызметті алушының өкіліне (болған кезде) берілген сенімхат;

      4) көрсетілетін қызметті алушы ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалардың тізімі және олардың құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелері;

      5) инвестициялық портфелді басқарушының қаржылық жағдайының нашарлауы мүмкін болған жағдайларда осы қордың немесе ұйымның үстеме капиталдандыру жоспары, онда мыналар қамтылуға тиіс:

      қаржы ұйымының ағымдағы жай-күйін бағалау;

      банктің қаржылық жағдайының болжанып отырған нашарлауының есебі және нашарлауға әсер ететін өлшемшарттар (пруденциялық нормативтердің өзгеру серпіні, қаржы ұйымының меншікті капиталы мөлшерінің өзгеруі, қаржы ұйымының қаржылық және өзге көрсеткіштерінің нашарлау жағына қарай өзгеруі);

      қаржы ұйымын қаржылық сауықтыру жөніндегі іс-шаралардың (шығыстарды төмендету жөніндегі шаралар, қаржы ұйымының меншікті капиталын пруденциялық нормативтер және басқа да сақталуы міндетті нормалар мен лимиттер орындалатын мөлшерге дейін қалпына келтіруге бағытталған қосымша қаржылық салымдар (ақша салымының сомаларын және көздерін көрсете отырып), қосымша кірістер алу жөніндегі іс-шаралар және басқа іс-шаралар) егжей-тегжейлі сипаттамасы;

      қаржы ұйымын қаржылық сауықтыру жөніндегі іс-шараларды орындаудың күнтізбелік мерзімдері;

      сауықтыру іс-шараларының болжанған экономикалық әсері (пруденциялық нормативтердің өзгеру серпіні, қаржы ұйымының меншікті капиталы мөлшерінің өзгеруі, қаржы ұйымының қаржылық және өзге де көрсеткіштерінің өзгеруі);

      6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес білімі туралы, еңбек қызметі туралы мәліметтерді қоса алғанда, көрсетілетін қызметті алушы туралы қысқаша деректер;

      7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер;

      8) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының кірістері мен мүлкі туралы мәліметтерді, сондай-ақ оның барлық міндеттемелері бойынша орын алып отырған берешегі туралы ақпарат.

      10. Қазақстан Республикасының бей резиденті жеке тұлға инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттардан басқа, Қазақстан Республикасының бейрезиденті жеке тұлға тұратын елдің тиісті мемлекеттік органының осы елдің заңнамасында Қазақстан Республикасының резиденті инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын иеленуге рұқсат етілгені туралы жазбаша растауын не тиісті мемлекеттің көрсетілетін қызметті берушінің мұндай рұқсат аталған құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша талап етілмейтіні туралы мәлімдемесін табыс етеді.

      11. Көрсетілетін қызметті алушы – Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлға көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) көрсетілетін қызметті алушы органының инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын иелену туралы шешімінің көшірмесі, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының үлестес тұлғаларының тізімі;

      3) заңды тұлға акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызын (жарғылық капиталына қатысу үлестерін) иеленген (дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп), сондай-ақ шарт негізінде немесе өзгеше түрде осы заңды тұлғаның шешімін айқындауға немесе бақылауға мүмкіндігі бар тұлғалар туралы мәліметтер және растайтын құжаттар;

      4) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттар;

      5) білімі, еңбек қызметі туралы мәліметтерді қоса алғанда, көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлері туралы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартқа 1-қосымшаға сәйкес туралы қысқаша деректер;

      6) көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлерінің мінсіз іскерлік беделі туралы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес мәліметтер;

      7) құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелері, көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушылары туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушыларының ірі қатысушылары туралы қысқаша деректер;

      8) соңғы аяқталған екі қаржы жылының аудиторлық ұйым куәландырған жылдық қаржылық есептілігі, сондай-ақ тиісті өтінішті ұсыну алдындағы соңғы аяқталған тоқсанның қаржылық есептілігі;

      9) ірі қатысушы мәртебесін иемденгеннен кейін көрсетілетін қызмет алушының және инвестициялық портфельді басқарушының болжамды есеп айырысу балансын қоса алғанда, осындай мәртебені иеленудің қаржылық салдарының талдауын, көрсетілетін қызметті алушының жоспарлары мен ұсыныстарын табыс етеді.

      12. Көрсетілетін қызметті алушы – Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды тұлға көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында және 11-тармағының 2), 5), 7), 8) және 9) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды.

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 4) тармақшасының және 7-тармағының 7) және 8) тармақшаларының өтініш берушінің құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелерін және соңғы аяқталған тоқсанға қаржылық есептілікті ұсыну бөлігіндегі талаптары, тізбесін уәкілетті орган белгілейтін халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірі тағайындаған "А"-дан төмен емес кредиттік рейтингі болған кезде, Қазақстан Республикасының бейрезидент заңды тұлғасына қолданылмайды;

      3) Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның дауыс беретін акцияларының он немесе одан көп пайызын жанама иеленуді немесе жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның дауыс беретін акцияларының (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегеріле отырып) он немесе одан көп пайызын тікелей иеленетін, немесе талап етілетін ең төменгі рейтингі бар жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның он немесе одан көп пайызымен дауыс беру мүмкіндігі бар, жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті емес - заңды тұлғаның акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) иелену (дауыс беру) арқылы жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның дауыс беретін акцияларының он немесе одан көп пайызымен жанама дауыс беруді көздейтін Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлға үшін көрсетілген рейтингтің болуы талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген тізбедегі халықаралық рейтингтік агенттіктерінің бірі берген заңды тұлғаның кредиттік рейтингі туралы мәліметтер;

      4) көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымының инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге жазбаша рұқсаты (келісімі) не тиісті мемлекеттің көрсетілетін қызметті берушінің аталған мемлекеттің заңнамасы бойынша осындай рұқсат (келісім) талап етілмейтіні туралы мәлімдемесі.

      13. Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымы инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мәліметтер және құжаттар;

      3) көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының көрсетілетін қызметті алушы осы елдің заңнамасы шеңберінде қаржылық қызметін жүзеге асыруға уәкілетті екендігі туралы жазбаша растауын не көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының осы елдің заңнамасы бойынша мұндай рұқсат талап етілмейтіні туралы мәлімдемесі.

      14. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін өзі орналасқан елде шоғырландырылған қадағалауға жататын инвестициялық портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының 25 (жиырма бес) немесе одан көп пайызын иеленуге ниет білдірген, Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында белгіленген құжаттардан басқа, көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымының шоғырландырылған қадағалауға жататындығы туралы жазбаша растауын табыс етеді.

      15. Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлға бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушы мәртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) растайтын құжаттарды қоса бері отырып, меншік құқығындағы көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлғаға тиесілі мүлік құнынан аспайтын мөлшерде қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу үшін пайдаланылатын көздер мен қаражаттың сипаттамасын қоса алғанда, тиісті қаржы ұйымының акцияларын сатып алудың шарттары мен талабы туралы мәліметтер;

      3) көрсететін қызметті алушының өкіліне берілген, көрсетілетін қызметті алушының мүдделерін білдіру тапсырылатын сенімхат (болған кезде);

      4) ол ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалардың тізімі және олардың құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелері;

      5) көрсетілетін қызметті алушы қаржы ұйымдарын қайта қаржыландыру жоспарына сәйкес ірі қатысушы, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі болып табылатын және (немесе) болғысы келетін көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері есепке алына отырып жасалған қаржы ұйымының қаржылық жағдайының нашарлауы мүмкін болған жағдайларда әрбір қаржы ұйымы бойынша қайта қаржыландыру жоспары;

      6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартқа 1-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушы туралы қысқаша деректер;

      7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартқа 2-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер;

      8) кіріс пен мүлік жөніндегі растайтын құжаттады қоса бере отырып, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартқа 3-қосымшаға сәйкес салық органдары немесе жеке тұлғаның тұратын еліндегі өзге уәкілетті тұлғалар куәландырған кірісі және мүлкі туралы мәліметтер;

      9) Қазақстан Республикасының бейрезиденті жеке тұлға тұратын елдің тиісті мемлекеттік органының Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын банктің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу осы елдің заңнамасында рұқсат етілгені туралы жазбаша растауын не тиісті мемлекеттің көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілген құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша осындай рұқсат талап етілмейтіні туралы өтініші.

      16. Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлға болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушы мәртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) көрсетілетін қызметті алушының жоғары органның тиісті қаржы ұйымының акцияларын сатып алу туралы шешімінің көшірмесі;

      3) заңды тұлғаның акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесінің) он немесе одан көп пайызын иеленген (дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп), сондай-ақ шарт негізінде немесе өзгеше түрде осы заңды тұлғаның шешімін айқындауға немесе бақылауға мүмкіндігі бар тұлғалар туралы мәліметтерді және растау құжаттары;

      4) көрсетілетін қызметті алушының үлестес тұлғаларының тізімі;

      5) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттың 15-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттар;

      6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартқа 1-қосымшаға сәйкес басшы қызметкерлер туралы қысқаша деректер;

      7) құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелері, көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушылары туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушыларының ірі қатысушылары туралы қысқаша деректер;

      8) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартқа 2-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер;

      9) аяқталған соңғы екі қаржы жылының аудиторлық ұйым куәландырған қаржылық есептілігі, сондай-ақ тиісті өтініш берер алдында аяқталған соңғы тоқсанның қаржылық есептілігі;

      10) ірі қатысушы мәртебесін иеленгеннен кейін көрсетілетін қызметті алушының тиісті қаржы ұйымдарының болжамды есеп айырысу балансын қоса алғанда, осындай мәртебені иеленудің қаржылық салдарының талдауын, іс-шаралар жоспарын және ұйымдық құрылымды қоса алғанда, егер осындайлар бар болса, көрсетілетін қызметті алушының тиісті қаржы ұйымдарының активтерін сату, тиісті қаржы ұйымдарының қызметін қайта ұйымдастыру немесе оны басқаруға айтарлықтай өзгерістер енгізу жөніндегі жоспарлары мен ұсыныстар.

      17. Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды тұлға болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге бірмезгілде келісім алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 15-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында және 16-тармағыныың 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттар;

      3) инвестициялық портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызын жанама иеленуді немесе инвестициялық портфельді басқарушының орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегеріле отырып) 10 (он) немесе одан көп пайызын тікелей иеленетін немесе талап етілетін ең төменгі рейтингі бар инвестициялық портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызымен дауыс беру мүмкіндігі бар, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушы болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлғаның акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) иелену (дауыс беру) арқылы инвестициялық портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызымен жанама дауыс беруді көздейтін Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлға үшін көрсетілген рейтингтің болуы талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда, тізбесін уәкілетті орган белгілейтін халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірі берген заңды тұлғаның кредиттік рейтингі туралы мәліметтер.

      18. Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымы болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге бірмезгілде келісім алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 17-тармағында көрсетілген мәліметтер мен құжаттар;

      3) көрсетілетін қызметті алушы шыққан елдің қаржылық қадағалау органынан көрсетілетін қызметті алушының осы елдің заңнамасы шеңберінде қаржылық қызметті жүзеге асыруға уәкілетті екені туралы жазбаша растаманы не көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының осы елдің заңнамасы бойынша осындай рұқсаттың талап етілмейтіні туралы өтініш.

      19. Егер жеке тұлға уәкілетті органның алдын ала жазбаша келісімін алмай, сыйға тарту шарты негізінде инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының белгілеріне сәйкес келген жағдайда, ол тиісті мәртебені иелену туралы өтініш берген кезде мыналар:

      1) растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын сыйға тартудың шарттары мен тәртібі туралы мәліметтер;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 19-тармағының 3), 4), 5), 6), 7) және 8) тармақшаларында көзделген құжаттар;

      3) бағалаушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындаған, сыйға тарту шартының нысанасы болып табылатын акциялардың құны туралы мәліметтер қосымша ұсынылады.

      20. Орналастырылған акциялардың (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегеріле отырып) 25 (жиырма бес) немесе одан көп пайызын иелену үлесімен инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иемденуге ниет білдіруші тұлғалар осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 және 19-тармақтарында көрсетілген құжаттар мен мәліметтерге қосымша, таяудағы бес жылға арналған бизнес-жоспарды табыс етеді, ол көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның не көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның бірінші басшысының, оның ірі акционерінің (акционерлерінің) қолымен және мөр (бар болса) бедерімен куәландырылады. Бизнес-жоспарда төмендегілермен шектелместен, мынадай ақпарат қамтылады:

      қаржы ұйымының мақсаттары мен міндеттерін және көрсетілетін қызметтердің түрлерін сипаттау;

      қаржы ұйымының қызметін талдау (сыртқы және ішкі ортаны талдау);

      жақын арадағы бес қаржы (операциялық) жылына арналған қаржы ұйымы қызметінің даму стратегиясы және масштабтары;

      жақын арадағы бес қаржы (операциялық) жылының егжей-тегжейлі жылдық қаржылық жоспары (негізгі қаржылық көрсеткіштердің есебі, бюджет, бухгалтерлік баланс, пайда мен зиян туралы есеп,бизнес-жоспарды қаржыландыру көздері мен көлемдері);

      тәуекелдерді басқару жоспары (қаржы ұйымының қызметін жүзеге асыруға байланысты тәуекелдердің сипаты және жақын арадағы бес қаржы (операциялық) жылға арналған оларды басқару тәсілдері);

      жақын арадағы бес қаржы (операциялық) жылына арналған еңбек ресурстарын тарту жоспары.

      21. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 және 20-тармақтарында көрсетілген құжаттарды осы құжаттардың мазмұны өзгерген не осындай құжаттардың мерзімі аяқталған жағдайларды қоспағанда, оларды көрсетілетін қызметті берушіге бұрын тапсырған тұлғалар ұсынбайды. Бұл ретте, көрсетілетін қызметті берушіге өзгерістер енгізілген немесе қолдану мерзімдері аяқталған құжаттар ғана ұсынылады. Қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі мәртебесін иелену туралы өтініште көрсетілетін қызметті берушіге бұрын тапсырылған құжаттар туралы (шығыс құжаттың нөмірі, күні) мәліметтер, сондай-ақ оларды ұсыну негіздемесі көрсетіледі.

      22. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 және 17-тармақтарында көрсетілген өтінімдерде:

      көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаты, заңды мекенжайы туралы мәліметтер;

      көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), тұрғылықты жері туралы мәліметтер;

      қаржы ұйымының сатып алынатын акцияларының саны, олардың құны, сатып алу болжанып отырған қаржы ұйымының акциялары санының тиісінше инвестициялық портфельді басқарушының орналастырған (артықшылықты және сатып алынғандарды шегере отырып) акцияларының санына және (немесе) дауыс беретін акцияларының санына пайыздық арақатынасы туралы мәліметтер;

      дербес деректерді жинау мен өңдеуге (көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғалар үшін) келісім және заңмен қорғалатын құпиядан тұратын, ақпараттық жүйелердегі мәліметтер көрсетіледі.

      Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес мыналар қоса берілетін көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның және көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер:

      құқықтық статистиканы қалыптастыру және арнайы есепті жүргізу жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган берген, алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болмауын растайтын құжат (көрсетілген құжаттың берілген күні өтініш беру күнінен бұрын 3 (үш) айдан аспауға тиіс). Шетел азаматтары олардың азаматтық алған елінің тиісті мемлекеттік органы, ал азаматтығы жоқ тұлғалар - олардың тұрақты мекендейтін елі берген ұқсас мазмұндағы құжатты қосымша береді;

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшанда көрсетілген, көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның және көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтерді растайтын құжаттардың көшірмелері.

      Қаржы ұйымының қаржылық жағдайының нашарлауы мүмкін болған жағдайларда инвестициялық портфельді басқарушыны қайта қаржыландыру жоспарын көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның не көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның бірінші басшысының, оның ірі акционерінің (акционерлерінің) қолымен және мөр (бар болса) бедерімен куәландырылады.

      Егер көрсетілетін қызметті алушы банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі не басқа қаржы ұйымының ірі қатысушысы болған жағдайда, онда көрсетілетін қызметті берушіге ұсынылатын үстеме капиталдандыру жоспары осы қаржы ұйымының қайта капиталдандыру жоспарына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері ескеріле отырып жасалады.

      23. Көрсетілетін қызметті алушы порталға жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрату;

      2) көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4), 5), 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген (электрондық құжаттар түріндегі), электрондық сұратуға қоса тіркелетін;

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 8) тармақшаларында көрсетілген (PDF форматындағы құжаттың электрондық көшірмесі түріндегі), электрондық сұратуға қоса тіркелетін құжаттар;

      3) көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлға инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) және 9) тармақшасында көрсетілген (электрондық құжаттар түріндегі), электрондық сұратуға қоса тіркелетін құжаттар;

      4) көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушы мәртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 15-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) және 9) тармақшаларында көрсетілген (PDF форматындағы құжаттың электрондық көшірмесі түріндегі), электрондық сұратуға қоса тіркелетін құжаттарды ұсынады;

      5) Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлға болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушы мәртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 16-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген (PDF форматындағы құжаттың электрондық көшірмесі түріндегі), электрондық сұратуға қоса тіркелетін құжаттарды ұсынады;

      6) егер көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға уәкілетті органның алдын ала жазбаша келісімін алмай, сыйға тарту шарты негізінде инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының белгілеріне сәйкес келген жағдайда, ол тиісті мәртебені иелену туралы өтініш берген кезде, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 19-тармағында көрсетілген (PDF форматындағы құжаттың электрондық көшірмесі түріндегі), электрондық сұратуға қоса тіркелетін құжаттарды қосымша ұсынады.

      Жеке басты куәландыратын, алынбаған және өтелмеген соттылығының жоқтығын растайтын құжаттардың, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкіметтің" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

      24. Мыналар мемлекеттік көрсетілетін қызметтен бас тартуға негіз болып табылады:

      1) көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға не көрсетілетін қызметті алушы - заңды тұлғаның басшы қызметкері:

      уәкілетті органның қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген банкті төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызу туралы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау туралы не оның акцияларын мәжбүрлеп иелену туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешімі қабылданғанға дейін немесе қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі (трансфер-агенттің атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға және оның орынбасары), бас бухгалтері, ірі қатысушы - жеке тұлға, қаржы ұйымның ірі қатысушысы - заңды тұлғаның басшысы болған адамдар өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп иелену туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағаннан кейін немесе қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін бес жыл бойы қолданылады;

      лицензиаттың және (немесе) өзге қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған жағдайда. Аталған талап уәкілетті органның басшы қызметкерді лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алу туралы шешімі қабылданғаннан кейін қатарынан соңғы он екі ай бойы қолданылады. Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған не тағайындау (сайлау) күніне дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жауаптылыққа тартылған адам көрсетілетін қызметті алушының (лицензиаттың) басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды;

      бұрын қатарынан 4 (төрт) және одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) - жеке тұлға, эмитент заңды тұлғаның ірі қатысушысының (ірі акционерінің) басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының мүшесі, бас бухгалтері болса. Көрсетілген талап көрсетілген мән-жайлар туындаған кезден бастап 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

      2) көрсетілетін қызметті алушының инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иелену тәртібін және (немесе) талаптарын бұзуы;

      3) көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жағдайының тұрақсыздығы.

      Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның қаржылық жағдайы тұрақсыздығының белгісі мынадай жағдайлардың бірі болып табылады:

      көрсетілетін қызметті алушы заңды өтініш берілген күннен бастап кемінде екі жыл бұрын құрылған;

      көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері басқа заңды тұлғалардың акциялары мен жарғылық капиталына орналастырылған активтері мен қатысу үлесінің және инвестициялық портфельді басқарушының сатып алу үшін болжанған акцияларының сомасын шегергенде, оның активтерінен асатын болса;

      көрсетілетін қызметті алушының мүлкінің құны (көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелерін шегергенде) инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын иелену үшін жеткіліксіз болса;

      аяқталған әрбір соңғы екі қаржы жылының нәтижелері бойынша залал шексе;

      көрсетілетін қызметті алушы міндеттемелерінің мөлшері инвестициялық портфельді басқарушының қаржылық жай-күйін айтарлықтай тәуекелге ұрындыратындай болса;

      көрсетілетін қызметті алушының инвестициялық портфельді басқарушының алдында мерзімі өткен және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының балансына жатқызылған берешегінің болуы;

      көрсетілетін қызметті алушының инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін алуының қаржылық салдарларын талдау көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жай-күйінің нашарлайтынын болжаса;

      көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жай-күйінің тұрақсыз екенін және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушыға және (немесе) ерікті жинақтаушы қорының салымшыларын (алушыларына) нұқсан келтіру мүмкіндігін куәландыратын өзге де негіздер;

      4) ұсынылған құжаттардың осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 және 23-тармақтарында көрсетілген талаптарға сәйкес келмеуі немесе ұсынылған құжаттар бойынша ескертулерді көрсетілетін қызметті берушінің жоймауы;

      5) көрсетілетін қызметті алушының инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін алуы нәтижесінде Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасы талаптарының бұзылуы;

      6) инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иелену жөніндегі мәміледе тізбесін уәкілетті орган белгілейтін, оффшорлық аймақтарда тіркелген заңды тұлға (оның ірі қатысушы (ірі акционері) иеленуші тарап болып табылатын жағдайлар;

      7) көрсетілетін қызметті алушының Заңда белгіленген, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына қойылатын өзге де талаптарды сақтамауы;

      8) көрсетілетін қызметті алушы қаржы ұйымы өзі орналасқан елде шоғырландырылған негізде қадағалауға жатпайтын жағдайлар;

      9) инвестициялық портфельді басқарушының қаржылық жағдайының нашарлайтынын болжайтын, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушы мәртебесін иеленуінің қаржылық салдарына талдау жасау;

      10) көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымында шыққан елі заңнамасының шеңберінде қаржы қызметін жүзеге асыру өкілеттіктерінің болмауы;

      11) көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды тұлғада:

      тізбесін уәкілетті тұлға айқындайтын халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірінің қажетті ең төменгі рейтингінің болуы инвестициялық портфельді басқарушының орналастырылған акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызын тікелей иеленуді немесе инвестициялық портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызымен инвестициялық портфельді басқарушының орналастырылған акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызын тікелей иеленетін немесе талап етілетін ең төменгі рейтингі бар инвестициялық портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызымен дауыс беру мүмкіндігі бар инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды тұлғаның акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) иелену (дауыс беру) арқылы жанама иеленуді көздейтін Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды тұлға үшін талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда, көрсетілген рейтингінің болмауы;

      12) инвестициялық портфельді басқарушының қаржылық жай-күйінің ықтимал нашарлауы жағдайында инвестициялық портфельді басқарушының ұсынылған қайта капиталдандыру жоспарының тиімсіздігі;

      13) көрсетілетін қызметті алушыда жеке тұлғада, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінде мінсіз іскерлік беделдің болмауы;

      14) уәкілетті орган банкті төлеуге қабілетсіз банктер санатына жатқызу туралы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде тұлға бұрын ірі қатысушы-жеке тұлға не ірі қатысушы-заңды тұлғаның бірінші басшысы және (немесе) қаржы ұйымының басшы қызметкері болып табылған не табылатын жағдайлар негіз болып табылады. Көрсетілген талап уәкілетті орган банкті төлеуге қабілетсіз банктер санатына жатқызу туралы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағаннан кейін бес жыл бойы қолданылады.

      Ескерту. 24-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.08.2019 № 132 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      25. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 27-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

      Мыналардың:

      1) жеке тұлғаның шағымында оның тегі, аты, сондай-ақ қалауына қарай әкесінің аты (ол болған кезде), пошталық мекенжайы көрсетіледі;

      2) заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

      Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

      Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тәртібі туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы алуға болады.

      Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға "жеке кабинеттен" шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

      Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

      26. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

      27. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары Көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

      28. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

      29. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz. ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

  "Инвестициялық портфельді
басқарушының ірі қатысушысы
мәртебесін иеленуге келісім
беру" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
1-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға, көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкері туралы қысқаша деректер

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.08.2019 № 132 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

_____________________________________________________________________ (қаржы ұйымының атауы)

      1. Тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса), жеке сәйкестендіру нөмірі

      __________________________________________________________________________

      2. Азаматтығы

      __________________________________________________________________________

      3. Жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен деректері

      __________________________________________________________________________

      4. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары)

      __________________________________________________________________________

      5. Пошталық мекенжайы және (немесе) жұмыс орнының орналасқан жері, байланыс телефоны

      __________________________________________________________________________

      6. Жұбайы, жақын туыстары (ата-анасы, ағасы, інісі, қарындасы, балалары) және жекжаттары (ата-анасы, ағасы, інісі, қарындасы, ерлі-зайыптылардың балалары) туралы мәліметтер:


Тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

Туған жылы

Туыстық қатынасы

Жұмыс орны және лауазымы

Заңды тұлғалардың атауын көрсете отырып, жарғылық капиталға қатысу сомасы/ сатып алған акцияларының құны (мың теңге)

Осы тұлғаға тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның дауыс беруші акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе оның жарғылық капиталға қатысу үлесі % (пайызбен)

Жеке иелену

Бірлесіп иелену

тікелей

жанама

пайыз

заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

1


2


      7. Білімі:

Оқу орнының атауы

Түскен күні - аяқтаған күні

Мамандығы

Білімі, біліктілігі туралы диплом деректері

Оқу орнының орналасқан жері
      8. Соңғы үш жылдағы семинарлардан, курстардан өткендігі туралы мәліметтер:

Ұйымның атауы

Өткізілген күні және орны

Сертификат деректері      9. Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

Жұмыс кезеңі

Жұмыс орны

Лауазымы

Тәртіптік жазаның болуы

Жұмыстан шығару, қызметінен босату себептері
      10. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, холдингті консервациялау, акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін кемінде 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның немесе көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің бұрын қаржы ұйымының (банк немесе сақтандыру холдингінің) басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның (тіркеуші трансфер-агенттің атқару органының функциясын жеке жүзеге асыратын адам және оның орынбасары) басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, жеке тұлға - ірі қатысушысы, заңды тұлға - ірі қатысушысының басшысы және (немесе) қаржы ұйымының (банк немесе сақтандыру холдингінің) басшы қызметкері болып табылғаны туралы мәліметтер"

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

                  (иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі көрсетілсін)

      11. Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның немесе көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің төрт және қатарынан одан астам кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купонды сыйақыны төлеу бойынша дефолт жіберген не дефолт жіберген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купонды сыйақыны төлеу бойынша берешек сомасы купонды сыйақының төрт еселік және (немесе) және одан астам мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу жөніндегі дефолт мөлшері төлеу күні республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын соманы құрайтын, бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, жеке тұлға ірі қатысушы (ірі акционер), эмитент заңды тұлға ірі қатысушының (ірі акционердің) басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болып табылғаны туралы мәліметтер"

      __________________________________________________________________________

      _____________________________________________________________

                  (иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі көрсетілсін)

      12.Уәкілетті органның басшы қызметкерді тағайындауға (сайлауға) келісімді кері қайтарып алу және қаржы ұйымындағы, банктік және сақтандыру холдингтеріндегі, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамындағы басшы және өзге қызметкерді қызметтік міндеттерін орындаудан шеттетуі туралы деректердің болуы

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі, тағайындауға (сайлауға) келісімді

      қайтарып алуға негіздеме және осындай шешім қабылдаған мемлекеттік органның

      атауы көрсетілсін)

      13. Тағайындалған (сайланған) күнге дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылды ма:

      __________________________________________________________________________

                  (ия (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаттамасы,

      __________________________________________________________________________

                  жауапкершілікке тарту негіздемелерін көрсете отырып,

      __________________________________________________________________________

                  тәртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері)

      14. Жарияланымдары, ғылыми әзірлемелері және басқа да

      жетістіктері: ___________________________________________________

      _______________________________________________________________

      Осы өтініште қамтылған ақпаратты өзімнің тексергенімді және оның дәйектілігі мен толықтығын растаймын, сондай-ақ мінсіз іскерлік беделдің болуын растаймын. Мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге және ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

      Көрсетілетін қызметті алушы – жеке тұлға _____________________________________

                                                (тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса),

                                                баспа әріптермен толтырылады)

      ___________________________

                  (қолы )

      Көрсетілетін қызметті алушы – заңды тұлғаның басшы қызметкерінің (тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

      __________________________________________________________________________

                  (басшы қызметкер өз қолымен баспа әріптермен толтырады)

      ___________________________

                  (қолы)

      Көрсетілетін қызметті алушы – заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы

      __________________________________________________________________________

                  (тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса), баспа әріптермен толтырылады)

      ___________________________

                  (қолы)

      Күні

  "Инвестициялық портфельді
басқарушының ірі қатысушысы
мәртебесін иеленуге
келісім беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартына
2-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы - заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.08.2019 № 132 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болуы туралы мәліметтер

Күні

Сот органының атауы

Соттың орналасқан жері

Жаза түрі

Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шілдедегі Қылмыстық кодексінің не Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Қылмыстық кодексінің бабы

Соттың процессуалдық шешім қабылдаған күні

      2. Көрсетілетін қызметті алушы ірі қатысушы не басшы қызметкер болып табылған кезеңде заңды тұлғаның қаржылық жағдайының нашарлауы немесе банкротқа ұшырауы фактілерінің болуы:

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      3. Қаржы ұйымымен үлестес болуы (болмауы): __________________________________

      __________________________________________________________________________

                        (ия (жоқ), үлестес болу белгілерін көрсету қажет)

      4. Осы мәселеге қатысы бар басқа ақпарат: _____________________________________

      __________________________________________________________________________

      Осы ақпаратты тексергенімді және оның дәйекті әрі толық екенін растаймын.

      Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлға

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар боса), баспа әріптермен толтырылады)

      __________________

      Көрсетілетін қызметті алушы – заңды тұлғаның басшы қызметкерінің

      (тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) ______________________________________

                              (басшы қызметкер өз қолымен баспа әріптермен толтырады)

      __________________________

                  (қолы)

      Көрсетілетін қызметті алушы – заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы

      __________________________________________________________________________

      (тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса), баспа әріптермен толтырылады)

      ___________________________

                  (қолы)

      Күні

  "Инвестициялық портфельді
басқарушының ірі
қатысушысы мәртебесін
иеленуге келісім беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
3-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушының кірісі және мүлкі туралы, сондай-ақ барлық міндеттемелері бойынша берешегінің болуы туралы ақпарат

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.08.2019 № 132 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

      __________________________________________________________________________

      2. Атауы және жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері)

      _____________________________________________________________________

                  (сериясы, нөмірі және кім және қашан берді)

Атауы

Өлшем бірлігі

Өткен есепті кезеңде

Есепті кезеңде

Есепті кезеңдегі өзгерістер

Саны

Кіріс (берешек) сомасы Актив құны (теңге)

Саны

Кіріс (берешек) сомасы Актив құны (теңге)

Саны

Кіріс (берешек) сомасы Актив құны (теңге)

1.

Есепті кезеңде алынған кірістер:


X


X


X


1.1

Жалақы


X


X


X


1.2

Ұйымның жарғылық капиталына (акциялар) қатысу үлесінен дивидендтер және кіріс


X


X


X


1.3

Салымдар бойынша сыйақы


X


X


X


1.4

Мүлікті жалға тапсырудан түскен кіріс


X


X


X


1.5

Кәсіпкерлік қызметтен түскен кіріс


X


X


X


1.6

Мүлікті сатудан түскен кіріс


X


X


X


1.7

Кірістің басқа түрлері (таратып көрсету)


X


X


X


2.

Мүлік:
2.1

Ақша:
ұлттық валютада, оның ішінде:
шетел валютасындағы
банк шоттарындағы
қолма-қол ақша, оның ішінде:
банк шоттардағы қолма-қол ақша


X
X
X
X
X


X
X
X
X
X


X
X
X
X
X


2.2

Бағалы қағаздар (эмитенттің атауын көрсете отырып), оның ішінде жай акциялар, артықшылықты акциялар, облигациялар
2.3

Қаржы ұйымының ірі қатысушысына тиесілі акциялар санының ұйымдардың (атауын көрсету) дауыс беретін акцияларының немесе олардың оның ішінде Қазақстан Республикасы резиденті еместердің жарғылық капиталына қатысу үлесінің (пайызбен) жалпы санына арақатынасы

X2.4

Жылжымайтын мүлік (атауын және орналасқан жерін көрсете отырып)
2.5

Басқа мүлік (таратып көрсету)
2nX


X


X


3.

Барлық міндеттемелер бойынша берешек


X


X


X


3.1

Өтелмеген қарыздар


X


X


X


3.2

Қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек


X


X


X


3.3

Міндеттемелер бойынша басқа да берешек (таратып көрсету)


X


X


X


3nX


X


X


      3. Жарғылық капиталда есеп беретін тұлға ірі қатысушы болып табылатын қаржы

      ұйымдарының атауы____________

      __________________________________________________________________________

      4. Заңды мекенжайы және (немесе) тұрғылықты жер _____________________________

      __________________________________________________________________________

      5. Телефоны:

      үйінің ________________________________________________________________

      жұмыс __________________________________________________________________

      6. Есепті кезең_________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      7. Көрсетілетін қызметті алушының кірісі және мүлкі, сондай-ақ барлық міндеттемелері

      бойынша берешегі туралы ақпарат__________________________________________________

      Осы ақпаратты тексергенімді және оның дәйекті әрі толық екенін растаймын.

      Көрсетілетін қызметті алушы

      ________________________________________________________________

                  (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

      __________________________

                  (қолы)

      Күні

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
12-қосымша

"Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. "Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін жіберу "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 13.09.2019 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

      4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері: құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 13.09.2019 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған).

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 13.09.2019 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      6. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі – жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (бұдан әрі – куәлік) және жарияланған акциялар шығарылымы проспектісінің бір данасы не осы мемлекеттік көрсетілетін стандарттың 11-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

      Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық.

      Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 13.09.2019 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

      8. Портал жұмысының кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталған соң, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері өтініш білдірген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 13.09.2019 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      9. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті адамының ЭЦҚ-мен куәландырылған ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпия болып табылатын мәліметтерді пайдалануға келісімі бар еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) 11-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында белгіленген жағдайда құрылтай жиналысының (жалғыз құрылтайшысы шешімінің) немесе акционерлердің жалпы жиналысының (барлық дауыс беретін акцияларын иемденетін акционер шешімінің) жарияланған акциялар шығарылымы туралы хаттамасының көшірмесі;

      3) Заңның 11-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында белгіленген жағдайда жарияланған акциялар шығарылымын жарамсыз деп тану туралы сот шешімінің көшірмесі;

      4) көрсетілетін қызметті алушы жарғысының (бар болса) көшірмесі;

      5) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша жарияланған акциялар шығарылымының проспектісі;

      6) акционерлік қоғам құрылтайшыларының арасында орналастырылған, жарияланған акциялардың төленгенін растайтын құжаттар;

      7) акцияларды көрсетілетін қызметті алушы ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесі.

      "Акционерлік инвестициялық қордың жария етілген акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттардан басқа акционерлік инвестициялық қор акционерлік инвестициялық қордың басқарушы компаниямен шарттардың жобаларын, сондай-ақ акционерлік инвестициялық қор құрылтайшыларының жалпы жиналысы не жалғыз құрылтайшысы бекіткен инвестициялық декларацияны қосымша ұсынады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 13.09.2019 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      10. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының бірінші бөлігінің 2), 3), 4), 6), 7) тармақшаларында (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), сондай-ақ бірінші бөлігінің 5) тармақшасында және екінші бөлігінде (мәліметтердің электрондық нысаны түрінде) көрсетілген құжаттар өтінішті беруге уәкілетті адамның ЭЦҚ-мен куәландырылған өтінішке қоса беріледі және көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы ұсынады.

      Көрсетілетін қызметті беруші заңды тұлғаны мемлекетттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді "электрондық үкіметтің" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 13.09.2019 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      11. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтен бас тартуға мына жағдайлар:

      1) егер көрсетілетін қызметті алушы шығарылымды мемлекеттік тіркеуге құжаттарды тапсыру талаптары мен тәртібін бұзса;

      2) құжаттарды қарау процесінде олардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкессіздігінің анықталуы негіз болып табылады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      12. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

      Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

      Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралады.

      Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы алуға болады.

      Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға "жеке кабинеттен" шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

      Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

      13. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

      14. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

      16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

  "Жарияланған акциялар
шығарылымын мемлекеттік
тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына қосымша

Жарияланған акциялар шығарылымының проспектісінің құрылымы

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1-тарау. Қоғамның атауы және оның орналасқан орны туралы ақпарат

      1. Құрылтай құжаттарына сәйкес қоғам туралы ақпарат:

      1) қоғамды бастапқы мемлекеттік тіркеу күні;

      2) қоғамды мемлекеттік қайта тіркеу күні (егер қайта тіркелген болса);

      3) қоғамның толық және қысқартылған атауы қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдерінде;

      4) қоғамның атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқартылған атаулары, сондай-ақ олардың өзгерген күндері көрсетіледі;

      5) егер қоғам заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) қоғамға қатысты құқық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі;

      6) қоғамның бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      7) ISO 17442 "Financial services – Legal Entity Identifier" (LEI) (бар болса) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды.

      2. Қоғамның байланыс телефондарының, факс нөмірлерін және электрондық пошта адрестерін, сондай-ақ, егер қоғамның нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген мекенжайдан ерекшеленетін болса, қоғамның нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес қоғамның орналасқан жері.

2-тарау. Акциялар туралы, оларды төлеу тәсілдері және олар бойынша кіріс алу туралы мәліметтер

      3. Жарияланған акциялар шығарылымы туралы мәліметтер:

      1) жарияланған акциялардың саны, түрлері;

      2) құрылтайшылар төлейтін акциялардың саны, түрлері;

      3) құрылтайшылар төлейтін бір акцияның номиналды құны;

      4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілді мөлшері.

      Тұрақтандыру банкі тұрақтандыру банкінің жарияланған акцияларының саны, түрлері, номиналды құны туралы ақпаратты ғана толтырады.

      4. Акцияларды төлеу

      Акцияларды төлеу тәсілі:

      ақшамен (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларды төлегенін растайтын төлем құжатының (құжаттарының) деректемелерін, төлем сомасын және төлеушінің атауын көрсету);

      бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентінің атауын, бағалы қағаздардың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) мен санын, бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалған күнін, бағалау сомасын (нарықтық бағасы болмаған жағдайда) мәміле тіркелу күнін көрсету);

      мүліктік құқықтармен (қоғамның тиісті органдарының қоғамның ақшалай міндеттемелерін қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеу есебіне өтеу туралы қабылдаған шешімінің күнін және қоғамның осы шешімді қабылдаған органын; қоғамның ақшалай міндеттемелерін салыстырып тексеру актісінің деректемелерін; бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалған күнін, бағалау сомасын, мүлікті қабылдау-өткізу актісінің күнін көрсету);

      өзге мүлікпен (бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалған күнін, мүлікті бағалау сомасын, мүлікті қабылдау-өткізу актісінің күнін көрсету).

      Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда қайта ұйымдастыру туралы акционерлердің жалпы жиналысының шешімді қабылдаған күні, тапсыру актісінің күні көрсетіледі (банктерді біріктіру түрінде ерікті түрде қайта ұйымдастырылған жағдайда қолданылмайды). Қайта ұйымдастырылған банктер акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында бекітілген акцияларды айырбастау коэффициенті көрсетілетін, бір банк екінші банкке қосылу түрінде банктердің ерікті түрде қайта құрылу жағдайын қоспағанда, біріктіру арқылы қоғамды қайта ұйымдастырған жағдайда, қосылған қоғамның акцияларын сату бағасы, қосылу жүріп жатқан қоғамның акцияларын орналастыру (іске асыру) бағасы қосымша көрсетіледі.

      Акцияларға цифрлық (виртуалдық) бірліктермен және (немесе) құны цифрлық (виртуалдық) бірліктердің құнына (құнының өзгеруіне) байланысты болатын қаржы құралдарымен төлем жасалмайды.

      Акциялар шығарылымы проспектісінің мақсаты үшін цифрлық (виртуалдық) бірлік деп криптографияны және (немесе) компьютерлік есептеуді қолдана отырып, орталықтандырылмаған ақпараттық жүйеде құрылған және есепке алынған сандық жазба болып табылатын бірлік түсініледі.

3-тарау. Акцияларды орналастыру шарттары мен тәртібі

      5. Акцияларды орналастыру және айналысқа шығару:

      1) акцияларды орналастыру және айналысқа шығару жоспарланатын нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы);

      2) акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта орналастырған жағдайда орналастыру тәсілі: жазылу немесе аукцион көрсетіледі;

      3) құрылтайшылар жиналысында бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында қоғамның акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесін бекіткен күні көрсетіледі;

      4) акционерлік инвестициялық қорда:

      акционерлік инвестициялық қордың акцияларын сатып алуға өтінімдер беру және орындау шарттары мен тәртібі;

      акционерлік инвестициялық қордың акцияларын орналастыру және (немесе) сатып алу жөніндегі делдалдар тізбесі (олар бар болса) олардың орналасқан жері мен байланыс телефондарының нөмірлері беріле отырып қосымша көрсетіледі.

4-тарау. Қоғамның орналастырылған (акционерлік қоғамның сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызына ие құрылтайшылары немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер

      6. Жаңадан құрылған, оның ішінде қайта ұйымдастырылу жолымен құрылған қоғамдар, сондай-ақ сот шешімі бойынша жарияланған акциялары шығарылымын мемлекеттік тіркеу жарамсыз деп танылған қоғамдар үшін қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызына ие құрылтайшылары (қатысушылары) туралы мәліметтер, оның ішінде:

      1) жеке тұлғалардың құрылтайшыларының (қатысушыларының) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) және (немесе) заңды тұлғалардың құрылтайшыларының (қатысушыларының) толық атауы, орналасқан жері;

      2) қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызына ие құрылтайшылары (қатысушылары) ақысын алдын ала төлеген акцияларының саны мен түрі (түрлері);

      3) құрылтайшылардың (қатысушылардың) қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызына ие болған күні көрсетіледі.

      Жарғылық капиталдың ақысы заңды тұлғаны тіркеуге дейін төленген жағдайда қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу күні көрсетіледі.

      Жарғылық капиталдың ақысы заңды тұлғаны тіркегеннен кейін төленген жағдайда құрылтайшылардың қоғамның жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерін толық төлеген күні көрсетіледі.

      Сот шешімі бойынша жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жарамсыз деп танылған қоғамдар акционерлердің жалпы жиналысында жаңа акциялардың шығарылымын тіркеу туралы шешім қабылдаған күнді көрсетеді.

5-тарау. Қоғам қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, қоғамның қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері

      7. Қоғам қызметінің түрлері:

      1) қызметінің негізгі түрлері;

      2) қоғамның маусымдық сипаттағы қызмет түрлерін және олардың қоғамның жалпы кірісіндегі үлесін көрсете отырып, қызметінің түрлеріне қысқаша сипаттама беру;

      3) қоғамның бәсекелесі болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер;

      4) қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша сату (жұмыстарды, қызметтерді) кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар;

      5) қоғамның қызметіне әсер ететін басқа да тәуекел факторлары.

      8. Акционерлік инвестициялық қорлар болып табылатын қоғамдардың қызметі туралы мәліметтер.

      Мыналар көрсетіледі:

      акционерлік инвестициялық қордың инвестициялық қызметі туралы негізгі ережелер, инвестициялық саясаты мақсаттарының сипаттамасы, акционерлік инвестициялық қордың кірістеріне жағымсыз әсерін тигізуі мүмкін ықтимал факторларды көрсете отырып тиісті объектілерге инвестициялау себептері мен тәуекелдері, сондай-ақ олардың туындау мүмкіндіктері;

      акционерлік инвестициялық қордың басқарушы компаниясы туралы мәліметтер (толық атауы, орналасқан жері), сондай-ақ басқарушы компаниямен шарт жасасқан күн, оның қолданылу мерзімі мен нөмірі;

      қоғамның инвестициялық декларациясында көрсетілген инвестициялау объектілері, оның ішінде акционерлік инвестициялық қор үшін барынша маңызды объектілері нарығындағы жалпы үрдістің қысқаша сипаттамасы.

      9. Қоғам орналастыратын акцияларды сатып алуға байланысты тәуекелдер:

      1) салалық тәуекелдер – қоғамның саласындағы оның қызметіне және бағалы қағаздар бойынша нашарлауы мүмкін жағдайының әсері сипатталады. Қоғамның пікірі бойынша, салада болуы мүмкін аса маңызды өзгерістер (ішкі және сыртқы нарықта бөлек) келтіріледі.

      Қоғамның өз қызметінде пайдаланатын шикізатына, қызметтеріне бағаның өзгеру (ішкі және сыртқы нарықта бөлек) ықтималдығына байланысты тәуекелдер және олардың қоғам қызметі мен бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері бөлек сипатталады.

      Қоғамның өніміне және (немесе) қызметтеріне бағаның өзгеру (ішкі және сыртқы нарықта бөлек) ықтималдығына байланысты тәуекелдер және олардың қоғам қызметі мен бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері бөлек сипатталады;

      2) қаржы тәуекелдері – қоғамның қаржылық жағдайының пайыздық мөлшерлемелердің, шетел валюталарын айырбастау бағамдарының, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағасының қолайсыз өзгерістеріне байланысты тәуекелдерге шалдыққыштығы сипатталады.

      Көрсетілген қаржы тәуекелдерінің әсері нәтижесінде қоғамның қаржылық есептілік көрсеткіштерінің қайсысы өзгеріске аса шалдыққыш екені, олардың пайда болу ықтималдығы және есептілікте өзгеру сипаты көрсетіледі;

      3) құқықтық тәуекел – қоғамның мыналардың:

      Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасының өзгеруі;

      қоғамның негізгі қызметіне қойылатын лицензиялау талаптары;

      қоғамның Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы;

      қызметті жүзеге асырудағы жіберілген құқықтық қателіктер (дұрыс емес заң консультациясын алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, соның ішінде сот органдарындағы даулы мәселелерді қарастыру кезінде) салдарынан шығынға ұшырау тәуекелін сипаттайды;

      4) іскерлік беделінен айырылу тәуекелі (беделдік тәуекел) – қоғамның қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, қызмет) сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу салдарынан қоғам клиентінің (контрагенттері) санының азаюы нәтижесінде залал шегу тәуекелінің туындауы мүмкін екені суреттеледі;

      5) стратегиялық тәуекел – қоғамның қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқаруын) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кемшілік) нәтижесінде туындауы мүмкін және қоғамның қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал катерді есепке алмағанында немесе тиісті түрде есепке алмағанында білінетін, қоғам бәсекелестерінің алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз белгіленгенін, қоғам қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, кадрлық) және ұйымдастыру шараларының (басқару шешімдерінің) жоқтығын немесе толық көлемде қамсыздандырылмағанын көрсететін тәуекел;

      6) қоғамның қызметіне байланысты тәуекел – тек қоғамға тән немесе қоғамның жүргізетін негізгі қызмет түріне байланысты тәуекелдер сипатталады, соның ішінде мынаған байланысты тәуекелдер:

      қоғамның белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналыста болуы шектелген объектілерді (соның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға лицензияның қолданыс мерзімін ұзарту мүмкіндігінің жоқтығы;

      қоғамның үшінші тұлғалардың, оның ішінде қоғамның еншілес қоғамдарының борыштары бойынша мүмкін жауапкершіліктері;

      айналымына қоғам өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кем дегенде 10 (он) пайызы келетін тұтынушыдан айырылу ықтималдығы;

      7) елдік тәуекел – экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (заңды тұлғалардың, жеке тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан, сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін өз резидент елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қолжетімді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) қоғамның шығынға ұшырау қаупін сипаттайды;

      8) операциялық тәуекел – қоғамның қызметкерлері жасаған ішкі процестерді жүзеге асырудағы кемшіліктер немесе қателер, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың дұрыс жұмыс істемеуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан болатын шығыстар (шығындар) тәуекелін сипаттайды.

6-тарау. Қоғам туралы және ол орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздар туралы қосымша мәліметтер

      10. Қоғамның төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):

      1) төлем агентінің толық атауы;

      2) орналасқан жері, байланыс телефондары, электрондық пошта адресі (бар болса);

      3) қоғамның төлем агентімен жасасқан шартының күні мен нөмірі.

      11. Қоғамның консультанты туралы мәліметтер ("Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

      1) қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;

      2) қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, электрондық пошталық мекенжайы (бар болса);

      3) қоғамның қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен жасасқан шартының күні мен нөмірі.

      Егер, қоғамның пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету қоғам акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, қоғамның өзге де консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

      12. Қоғамның орталық депозитарийімен жасасқан қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөнінде қызмет көрсету туралы шарттың күні мен нөмірі.

      13. Тұрақтандыру банкі жарияланған акциялар шығарылымының проспектісін жасаған кезде, осы проспектінің 10 және 11-тармақтары толтырылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
13-қосымша

"Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. "Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін жіберу "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 13.09.2019 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

      4. Мемлекеттік тіркеу кезіндегі мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері:

      мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын көрсетілетін қызметті беруші құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қарауға тиіс;

      көрсетілетін қызметті беруші облигациялық бағдарламаны 10 (он) жұмыс күні ішінде қарауға тиіс;

      көрсетілетін қызметті алушы бірмезгілде ұсынған облигациялық бағдарламаны және облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымын құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейін 10 (он) жұмыс күні iшiнде жүзеге асырады;

      көрсетілетін қызметті беруші қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган тіркеген облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарауға тиіс;

      көрсетілетін қызметті беруші айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан кем емес облигациялар шығарылымын құжаттарды мемлекеттік тіркеуге алған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 13.09.2019 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған).

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 13.09.2019 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      6. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі:

      мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік және облигациялар шығарылымы проспектісінің 1 (бір) данасы;

      облигациялық бағдарламаның шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік және облигациялық бағдарлама шығарылымы проспектісінің 1 (бір) данасы;

      облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік және облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымы проспектісінің 1 (бір) данасы не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 20 және 21-тармақтарында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық.

      Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 13.09.2019 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

      8. Портал жұмысының кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталған соң, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері өтініш білдірген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 13.09.2019 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      9. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті адамының ЭЦҚ-мен куәландырылған ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпия болып табылатын мәліметтерді пайдалануға келісімі бар еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) облигацияларды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және өтеу, облигацияларды орналастыру нәтижесінде көрсетілетін қызметті алушы алған қаражатты пайдалану тәртібі, облигацияларды шығару көлемі, саны мен түрі, облигациялардың номиналды құны, облигацияларды ұстаушылардың құқықтары туралы мәліметтер қамтылған мемлекеттік емес облигацияларды шығару туралы көрсетілетін қызметті алушы органы шешімінің көшірмесін не облигациялық бағдарламаның шығарылу көлемі туралы мәліметтер қамтылған облигациялық бағдарламаны шығару туралы көрсетілетін қызметті алушы органы шешімінің көшірмесі;

      3) мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісі (облигациялық бағдарлама проспектісі);

      4) көрсетілетін қызметті алушы жарғысының көшірмесі (бар болса);

      5) инфрақұрылымдық, сондай-ақ банк кепілдігімен қамтамасыз етілген мемлекеттік емес облигациялар шығарылған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етудің болуын растайтын құжаттарды;

      6) егер эмитенттің мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісінде қор биржасының сауда жүйесінде осы облигациялардың айналысы көзделсе, көрсетілетін қызметті алушының және ол шығаратын мемлекеттік емес облигациялардың қор биржасының тізіміне көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік емес облигацияларын енгізуге және олардың тізімде болуына қойылатын талаптарға сәйкес келуі туралы қор биржасының қорытындысын, сондай-ақ қор биржасының листинг комиссиясының көрсетілетін қызметті алушының бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету үшін қажетті қосымша шектеулерді енгізу жөніндегі ұсынымдарын;

      7) облигацияларды ұстаушылардың өкілімен жасалған шарттың көшірмесін (облигацияларды ұстаушылардың өкілімен шарт жасасу міндеті "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Бағалы қағаздар нарығы туралы заң) талаптарында көзделген және (немесе) шарт жасасу көрсетілетін қызметті алушының бастамасымен болған жағдайда);

      8) ұйымдастырылған нарыққа облигациялар орналастыруды жоспарлайтын көрсетілетін қызметті алушылар үшін эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімінде болу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін ұйыммен жасалған шарттың көшірмесін (осындай ұйыммен шарт жасасу міндеті Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның талаптарында көзделген жағдайда);

      9) жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған көрсетілетін қызметті алушылар үшін көрсетілетін қызметті алушының кірісін оның қатысушылары арасында бөлу тәртібін;

      10) көрсетілетін қызметті алушының аудиторлық есептермен расталған, соңғы екі қаржы жылындағы жылдық қаржылық есептілігінің көшірмелерін, сондай-ақ аудиторлық есептердің көшірмелерін (жаңадан құрылған көрсетілетін қызметті алушыларды қоспағанда);

      11) мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттарды берер алдында соңғы тоқсанның аяғындағы не мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттарды берер алдында соңғы тоқсаннан кейінгі айдың 25-не дейін ұсынған жағдайда, соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша көрсетілетін қызметті алушының қаржылық есептілігінің көшірмесін ұсынуға міндетті. Аяқталған қаржы жылы үшін қаржылық есептіліктің аудиторлық есебі болмаған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы ағымдағы жылғы 1 қаңтар - 1 маусым аралығындағы кезеңде көрсетілетін қызметті берушіге соңғы аяқталған жылдың алдындағы екі жыл үшін қаржылық есептілікті және көрсетілген кезең үшін қаржылық есептіліктің аудиторлық есебін ұсынады. Аяқталған қаржы жылы үшін аудиторлық есеп пен қаржылық есептілікті көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жылдық қаржылық есептілік бекітілген күннен бастап бір ай ішінде ұсынады.

      Осы тармақтың 4), 10) және 11) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды, көрсетілетін қызметті алушы, егер осы құжаттар облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар ұсынылатын күнге дейін қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған болса ұсынбайды.

      Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес халықаралық қаржы ұйымдарының тізбесінде көрсетілген халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламасын) мемлекеттік тіркеу жарғының және (немесе) олардың қызметін реттейтін құжаттардың талаптарын ескере отырып жүзеге асырылады.

      Ескерту. 9-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 13.09.2019 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      10. Облигациялар шығарылымы проспектісі (облигациялық бағдарлама проспектісі) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалады.

      Облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымы проспектісі осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалады.

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті көрсетілетін қызметті алушының облигациялар шығарылымы проспектісі (облигациялық бағдарлама проспектісі) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалады.

      Айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар шығарылымы проспектісі осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалады.

      Халықаралық қаржы ұйымының облигациялар шығарылымы проспектісі (облигациялық бағдарлама проспектісі, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымы проспектісі) халықаралық қаржы ұйымының ішкі құжаттарына сәйкес халықаралық қаржы ұйымының облигациялар шығарылымы проспектісінің (облигациялық бағдарлама проспектісінің, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымы проспектісінің) құрылымына сәйкес жасалады және ресімделеді.

      11. Қаржылық есептілікке сәйкес көрсетілетін көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жай-күйі туралы ақпаратты қоспағанда, облигациялар шығарылымы проспектiсiндегі (облигациялық бағдарлама проспектiсiндегі, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымы проспектiсiндегі) мәліметтер көрсетілетін қызметті берушіге құжаттарды тапсыру күнінің алдындағы айдың соңғы жұмыс күніне келтіріледі.

      Көрсетілетін қызметті алушының облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге ұсынуына дейінгі кемінде аяқталған 1 (бір) қаржы жылы бұрын жүзеге асырылған қайта құру жолымен көрсетілетін қызметті алушы қайта ұйымдастырылған жағдайда, облигациялар шығарылымы проспектiсiнде (облигациялық бағдарлама проспектiсiнде, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымы проспектiсiнде) көрсетілетін қызметті алушы құқықтық мирасқоры болып табылатын заңды тұлғаның қаржылық есептілігін қоса бере отырып, қайта құру нәтижесінде жаңадан пайда болған заңды тұлғаны тіркеу күнінің алдындағы аяқталған 2 (екі) қаржы жылының мәліметтері қамтылады.

      Оригинатордың соңғы жыл үшін аудиторлық есебі және оригинатор мен арнайы қаржы компаниясы арасында жасалған секьюритилендіру мәмілесі бойынша талап ету құқығын беру шарты облигациялар шығарылымы проспектісінің (облигациялық бағдарлама проспектісінің) ажырамас бөлігі болып табылады.

      12. Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттардан басқа, көрсетілетін қызметті берушіге қосымша мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:

      1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті көрсетілетін қызметті алушы орналасқан мемлекеттің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының бейрезиденті көрсетілетін қызметті алушының заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі, дұрыстығын нотариат куәландырған оның қазақ және орыс тілдеріндегі аудармасы қоса тіркеледі;

      2) Қазақстан Республикасының бейрезиденті көрсетілетін қызметті алушының құрылтай құжаттарының көшірмелері, дұрыстығын нотариат куәландырған оның қазақ және орыс тілдеріндегі аудармалары қоса тіркеледі;

      3) шетел мемлекетінің қаржы нарығын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органының облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеуге өтініш беру күніне дейін үш айдағы кезеңде Қазақстан Республикасының бейрезиденті көрсетілетін қызметті алушының пруденциялық нормативтерді және бейрезиденттің уәкілетті органы белгілеген өзге де нормалар мен лимиттерді сақтауы туралы хаты (егер Қазақстан Республикасының бейрезиденті көрсетілетін қызметті алушы қаржы ұйымы болып табылса).

      13. Көрсетілетін қызметті алушы соттың қайта құрылымдау туралы шешіміне сәйкес қайта құрылымдауды жүргізген жағдайда, облигацияларды (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттардан басқа, көрсетілетін қызметті берушіге сот бекіткен қайта құрылымдау жоспарының көшірмесін ұсынады.

      14. Облигациялар шығарылымы проспектісінің (облигациялық бағдарлама проспектісінің, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымы проспектісінің) титул парағында мыналар қамтылады:

      1) құжаттың атауы: "Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісі" немесе "Облигациялық бағдарламаның проспектісі" немесе "Облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісі";

      2) көрсетілетін қызметті берушінің толық және қысқартылған атауы;

      3) мынадай жазба:

      "Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

      Көрсетілетін қызметті алушының лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және көрсетілетін қызметті алушы мен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

      Мемлекеттік емес облигациялар айналыста болған кезеңде көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығында ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.

      15. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) және 11) тармақшаларында, 11-тармағының үшінші бөлігінде, 12-тармағының, 16-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 9-тармағының 3) тармақшасында (мәліметтердің электрондық нысаны түрінде) көрсетілген құжаттар өтінішті беруге уәкілетті адамның ЭЦҚ-мен куәландырылған өтінішке қоса беріледі және көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы ұсынады.

      Көрсетілетін қызметті беруші заңды тұлғаны мемлекетттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді "электрондық үкіметтің" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 13.09.2019 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттарды ұсынудың талаптары мен тәртібін бұзуы және құжаттарды қарау барысында олардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келмеуінің анықталуы мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады.

      17. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 16-тармағында белгілеген негіздерден басқа, көрсетілетін қызметті беруші:

      1) көрсетілетін қызметті алушының бастамасы бойынша еркін делистингті қоспағанда, осы облигациялық бағдарлама шегінде жүзеге асырылған мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының делистингі жүргізілген;

      2) облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу нәтижесінде айналыстағы мемлекеттік емес облигациялар шығарылымдарының жалпы сомасы осындай облигациялық бағдарламаның тіркелген көлемінен асып кеткен;

      3) облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар ұсынылған күні көрсетілетін қызметті алушының өзі шығарған, қор биржасының тізіміндегі борыштық бағалы қағаздар болмаған және Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 15-бабының 1-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушыға облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден бас тартуға құқылы.

      Осы тармақтың күші Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда қаржы ұйымына немесе бас ұйым ретінде банк конгломератына кіретін және қаржы ұйымы болып табылмайтын ұйымға ол қайта құрылымдауды жүргізген кезде қолданылмайды.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      18. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 20-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

      Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

      Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

      Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы алуға болады.

      Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға "жеке кабинеттен" шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

      Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

      19. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

      20. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

      21. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

      22. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

  "Мемлекеттік емес
облигациялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
1-қосымша

Халықаралық қаржы ұйымдарының тiзбесi

      1. Азия даму банкі.

      2. Азия Инфрақұрылымдық Инвестициялар Банкі.

      3. Америкааралық даму банкі.

      4. Африка даму банкі.

      5. Еуразия даму банкі.

      6. Еуропа қайта құру және даму банкі.

      7. Еуропа инвестиция банкі.

      8. Еуропалық Кеңестің Даму Банкі.

      9. Жеке секторды дамыту жөніндегі ислам корпорациясы.

      10. Ислам даму банкі.

      11. Инвестицияларды кепілдендіру жөніндегі көптарапты агенттік.

      12. Скандинавия инвестициялық банкі.

      13. Халықаралық валюта қоры.

      14. Халықаралық даму қауымдастығы.

      15. Халықаралық есеп айырысу банкі.

      16. Халықаралық инвестициялық дауларды реттеу орталығы.

      17. Халықаралық қайта құру және даму банкі.

      18. Халықаралық қаржы корпорациясы.

  "Мемлекеттік емес
облигациялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
2-қосымша

Облигациялар шығарылымы проспектісінің (облигациялық бағдарламаның проспектісі) құрылымы

1-тарау. Эмитенттің атауы және оның орналасқан жерi туралы ақпарат

      1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

      1) эмитентті алғашқы мемлекеттік тіркеу күні;

      2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (егер қайта тіркеу жүзеге асырылған жағдайда);

      3) эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық және қысқартылған атауы;

      4) эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі;

      5) егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) эмитентке қатысты құқықтық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі;

      6) эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, заңды тұлға филиалдарының (өкілдіктерінің) есепті тіркелуі туралы анықтамаға сәйкес олардың атаулары, тіркелген (қайта тіркелген) күндері, орналасқан жерлері және эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің пошта мекенжайлары көрсетіледі;

      7) эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі;

      8) ISO 17442 "Financial services – Legal Entity Identifier" (LEI) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды (бар болса).

      2. Егер эмитенттің нақты мекенжайы эмитеттің заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген мекенжайынан басқаша болса, байланыс телефондарының, факстың нөмірлерін және электрондық пошта мекенжайын, сондай-ақ нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің орналасқан жері.

2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларды төлеу және олар бойынша кіріс алу тәсілдері туралы мәліметтер

      3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

      1) облигациялардың түрі;

      2) бір облигацияның номиналдық құны (егер бір облигацияның номиналдық құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналдық құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);

      3) облигациялардың саны;

      4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі;

      5) облигацияның номиналды құнының валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.

      4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі.

      5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

      1) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болса, онда облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);

      2) сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні;

      3) облигациялар бойынша сыйақыны аудару басталатын күн;

      4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі;

      5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі.

      6. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

      1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжанатын мерзімдері;

      2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік иегерінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізілуі және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі;

      3) арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру және активтерді инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетуге байланысты, бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын шығыстарының тізбесі.

      7. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

      1) оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

      2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригинатордың қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері;

      3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі;

      4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі;

      5) секьюритилендіру мәмілесі бойынша қызметке ақы төлеуге байланысты шығыстар және оларға сәйкес арнайы қаржы компаниясы осы шығыстарды бөлінген активтерден шегеруге құқылы талаптар;

      6) оригинатордың және секьюритилендіру мәмілесіне қатысатын тұлғалардың секьюритилендіруді қолдану тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер;

      7) секьюритилендіру мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтер өсімінің мөлшері, құрамы мен болжамдық талдауы;

      8) талап ету құқықтары біртектілігінің өлшемшарттары;

      9) облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған әртүрлі шығарылымдар облигацияларын өтеу кезектілігі.

3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысы, өтеу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары

      8. Облигацияларды орналастыру шарттары мен тәртібі:

      1) облигацияларды орналастырудың басталған күні;

      2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні;

      3) онда облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

      9. Облигациялар айналысының шарттары және тәртібі:

      1) облигациялар айналысының басталған күні;

      2) облигациялар айналысының аяқталған күні;

      3) облигациялардың айналыс мерзімі;

      4) онда облигациялар айналысы жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

      10. Облигацияларды өтеу шарттары мен тәртібі:

      1) облигацияларды өтеу күні;

      2) облигацияларды өтеу тәсілі;

      3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, ондай құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің сипаттамасы және көрсетілген құқықтарды жүзеге асыруға құзыретті тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді іске асыру тәртібі келтіріледі.

      11. Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда:

      1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, шарттары;

      2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі.

4-тарау. Ковенанттар (шектеулер), олар бар болса

      12. Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда:

      1) эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы;

      2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі эмитенттің іс-әрекетінің тәртібі;

      3) ковенанттар бұзылған кездегі облигация ұстаушылардың іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі.

5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау шарттары, мерзімдері мен тәртібі (конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару кезінде)

      13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

      1) облигациялар конвертацияланатын акциялардың түрi, саны және орналастыру бағасын айқындау тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар;

      2) облигацияларды конвертациялау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланатын болса, конвертациялау аяқталған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланбайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

      "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 61-10-тармағында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға конвертациялау талаптарын көрсетеді.

6-тарау. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын облигациялар эмитенті мүлкінің құнын көрсете отырып, осы мүлік туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша)

      14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер:

      1) осы мүліктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

      2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;

      3) кепіл затын өндіріп алуға өтініш беру тәртібі.

      15. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе).

      16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде – концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері.

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

      17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты:

      1) эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары;

      2) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі.

      18. Эмитент бұрын орналастырған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде) талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.

8-тарау. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) он және одан да көп пайызын иеленетін құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер

      19. Эмитенттің орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) акционерлік қоғам сатып алғандарды қоспағанда) он және одан да көп пайызын иеленетін құрылтайшылары немесе ірі акционерлері (қатысушылар) туралы мәліметтер:

      1) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (жеке тұлға үшін);

      2) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) толық атауы, орналасқан жері (заңды тұлға үшін);

      3) құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы;

      4) құрылтайшысы немесе ірі акционері (қатысушысы) дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызын иеленеген күн.

9-тарау. Эмитенттің басқару органы және атқарушы органы туралы мәліметтер

      20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

      1) директорлар кеңесі немесе бақылау кеңесі төрағасының және мүшелерінің (директорлар кеңесіндегі тәуелсіз директорды (директорларды) көрсете отырып) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

      2) директорлар кеңесінің немесе бақылау кеңесінің мүшелерін сайлау күні және хронологиялық тәртіппен соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек жолы туралы мәліметтер;

      3) эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы;

      4) эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы директорлар кеңесі немесе бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы.

      21. Эмитенттің алқалы органы немесе атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға:

      1) атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) немесе алқалы атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

      2) атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның немесе алқалы атқарушы орган мүшелерінің өкілеттігін көрсете отырып оларды сайлау және олардың хронологиялық тәртіппен соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек жолы туралы мәліметтер;

      3) эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаға немесе эмитенттің алқалы атқарушы органының әрбір мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы.

      22. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген болса, онда мыналар көрсетіледі:

      1) басқарушы ұйымның толық және қысқаша атауы, оның орналасқан жері;

      2) басқарушы ұйымның атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) не басқарушы ұйымның алқалы атқарушы органы мүшелерінің және директорлар кеңесі (бақылау кеңесі) мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

      3) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғалардың сайланған күні және хронологиялық тәртіппен соңғы 2 (екі) жылдағы еңбек жолы туралы мәліметтер;

      4) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған адамдарға тиесілі басқарушы ұйымның дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) басқарушы ұйымның дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы;

      5) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған адамдарға тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы.

      Осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.

10-тарау. Эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, эмитенттің қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері

      23. Эмитент қызметінің түрлері:

      1) қызметтің негізгі түрі;

      2) маусымдық сипатқа ие қызмет түрлерін және эмитенттің жалпы кірісіндегі олардың үлесін көрсете отырып, эмитент қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы;

      3) эмитенттің бәсекелестерi болып табылатын ұйымдар туралы мәлiметтер;

      4) эмитент қызметiнiң негiзгi түрлерi бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс ықпал ететін факторлар;

      5) эмитенттің лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелеріне кеткен шығындар туралы ақпарат;

      6) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және эмитент экспортқа сататын (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі;

      7) оның қатысуымен өткен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, эмитент қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, эмитенттің активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан да көп пайыз мөлшерінде одан ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер;

      8) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.

      24. Эмитент өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын көлемде оның тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер.

      25. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің активтері.

      26. Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызы мөлшеріндегі дебиторлық берешек:

      1) эмитенттің алдындағы берешегі эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитент дебиторларының атауы;

      2) тиісті өтелетін сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.

      27. Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің кредиторлық берешегі:

      1) эмитент кредиторларының атауы;

      2) тиісті өтелетін сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.

      28. Эмитент левереджінің шамасы.

      Эмитенттің левередж шамасы соңғы әр аяқталған екі қаржы жылының соңғы күніндегі жағдай бойынша, сондай-ақ облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша не облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның қорытындылары бойынша эмитенттің қаржылық есептілігі проспектінің ажырамас бөлігі болса – облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша көрсетіледі.

      29. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігі негізінде есептелген соңғы аяқталған екі қаржы жылында эмитент қызметінен алынған ақша қаражатының таза ағыны.

      30. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары туралы мәліметтер (өтелген және жойылған облигациялар шығарылымын қоспағанда):

      әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымының мемлекеттік тіркелу нөмірі және мемлекеттік тіркелу күні, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны, сондай-ақ борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақының сомасы, оларды сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны;

      орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), акциялар бойынша дивидендтер төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке);

      егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатылған (жалғастырылған) жағдайда, ондай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі;

      сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар;

      бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар.

11-тарау. Эмитент және оның орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары туралы қосымша мәліметтер

      31. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

      1) эмитенттен облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген мерзімде облигацияның номиналды құнын алу немесе өзге мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ облигациялардың номиналды құнынан ол бойынша белгіленген пайыз алу құқығы не облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар;

      2) эмитенттің берілген құқықты іске асыру талаптарын, тәртібі мен мерзімдерін көрсетумен, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы

      3) өзге құқықтар.

      32. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

      1) туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі;

      2) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар;

      3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, орындалмаған міндеттемелердің себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын дефолт фактісі туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілі;

      4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, тұлғаның толық атауы және заңды тұлғаның (ондай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеуден өткен күні мен нөмірі.

      33. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы.

      34. Эмитенттің орналастырылатын облигацияларды сатып алуына байланысты тәуекелдер:

      1) салалық тәуекелдер – эмитенттің саласында бағалы қағаздар бойынша жағдайдың ықтимал нашарлауының оның қызметіне әсері және міндеттемелерін орындауы сипатталады. Эмитенттің пікірі бойынша, саладағы неғұрлым маңызды, ықтимал өзгерістер (ішкі және сыртқы нарықтарда жеке), келтіріледі.

      Эмитенттің өз қызметінде қолданатын шикізатқа, көрсетілетін қызметтерге бағаның ықтимал өзгеруіне (ішкі және сыртқы нарықта жеке) байланысты тәуекелдер және олардың эмитенттің қызметіне және бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері жеке сипатталады.

      Эмитенттің өніміне және (немесе) көрсететін қызметтеріне бағаның ықтимал өзгеруіне (ішкі және сыртқы нарықта жеке) айланысты тәуекелдер және олардың эмитенттің қызметіне және бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері жеке сипатталады;

      2) қаржы тәуекелдері – эмитенттің қаржылық жағдайының пайыздық мөлшерлемелердің қолайсыз өзгеруіне, шетел валютасының айырбастау бағамына, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағасына байланысты тәуекелдерге ұшырауын сипаттайды.

      Эмитенттің қаржылық активтердің және эмитенттің қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіздігінен туындайтын міндеттемелерін толық көлемде орындалуын қамтамасыз ете алмауы (соның ішінде эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің қаржылық міндеттемелерін дереу және бір реттік орындауына болжанбаған қажеттіліктің туындауы салдарынан болған эмитенттің шығындарымен байланысты тәуекелдер жеке сипатталады.

      Эмитенттің қаржылық есептілігінің қандай көрсеткіштері қаржылық тәуекелдердің ықпалының нәтижесінде өзгеріске ұшырау бейімділігі, олардың пайда болуы ықтималдығы және есептіліктегі өзгеру сипаты көрсетіледі;

      3) құқықтық тәуекел – мыналардың:

      Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасының;

      эмитенттің негізгі қызметін лицензиялау бойынша талаптардың өзгеруі;

      эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы;

      қызметті жүзеге асыру кезінде жіберілген құқықтық тұрғыдағы қателіктер (заң консультациясын қате алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, соның ішінде сот органдарындағы даулы мәселелерді қарастыру кезінде) салдарынан эмитентте шығындардың пайда болу тәуекелін сипаттайды:

      4) іскерлік беделінен айырылу тәуекелі (беделдік тәуекел) – эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, көрсетілетін қызмет) сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу салдарынан эмитент клиентінің (контрагенттері) санының азаюы нәтижесінде шығынға ұшырау тәуекелінің туындауы мүмкін екені сипатталады;

      5) стратегиялық тәуекел – эмитенттің қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқару) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кемшілік) нәтижесінде туындауы мүмкін және эмитенттің қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал катерді есепке алмағанында немесе тиісті түрде есепке алмағанында білінетін, эмитент бәсекелестерінің алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз белгіленгенін, эмитент қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, адами) және ұйымдастыру шараларының жоқтығын немесе толық көлемде қамсыздандырылмағанын көрсететін тәуекел;

      6) эмитенттің қызметіне байланысты тәуекел – тек эмитентке тән немесе қоғамның жүргізетін негізгі қаржы-шаруашылық қызметіне байланысты тәуекелдер сипатталады, соның ішінде мынаған байланысты тәуекелдер:

      эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналымда болуы шектелген объектілерді (соның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға лицензияның қолданыс мерзімін ұзарту мүмкіндігінің жоқтығы;

      эмитенттің үшінші тұлғалардың, соның ішінде эмитенттің еншілес қоғамдарының борыштары бойынша мүмкін жауапкершіліктері;

      айналымына эмитент өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кемінде 10 пайызы келетін тұтынушыдан айырылу ықтималдығы;

      7) елдік тәуекел – экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (заңды тұлғалардың, жеке тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан, сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін өз резидент елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қолжетімді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) эмитенттің шығынға ұшырау қауіпін сипаттайды;

      8) операциялық тәуекел – эмитенттің қызметкерлері жасаған ішкі процестерді жүзеге асырудағы кемшіліктер немесе қателер, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың дұрыс жұмыс істемеуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан болатын шығыстар (зияндар) тәуекелін сипаттайды.

      35. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

      1) эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдер, эмитенттің бұл ұйымдардағы рөлі (орны), функциялары және қатысу мерзімі атап көрсетіледі;

      2) эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдер өзге мүшелерінен аса тәуелді болса, бұл жағдай атап көрсетіледі және мұндай тәуелділіктің сипаты толық баяндалады.

      36. Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары болған жағдайда, осындай әр заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:

      1) толық және қысқартылған атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері;

      2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері;

      3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі.

      37. Эмитент жарғылық капиталының он және одан да көп пайызын иеленетін ұйымдар туралы мәліметтер (осы қосымшаның 35-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда), әрбір сондай ұйымды көрсете отырып:

      толық және қысқартылған атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері;

      эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі, ал сондай ұйым акционерлік қоғам болған жағдайда - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі.

      38. Эмитенттің кредиттік рейтингтері туралы мәліметтер:

      1) эмитентке және (немесе) эмитенттің бағалы қағаздарына кредиттік рейтинг (рейтингтер) берілген жағдайда эмитентке белгілі әрбір кредиттік рейтингтер бойынша соңғы аяқталған үш есепті жыл үшін, ал егер эмитент өз қызметін кемінде 3 (үш) жыл жүзеге асырған болса – әрбір аяқталған есепті жыл үшін:

      кредиттік рейтингті беру нысаны (эмитент, эмитенттің бағалы қағаздары);

      уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы күндегі кредиттік рейтингтің мәні;

      уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы соңғы аяқталған есепті 3 (үш) жыл үшін, ал егер эмитент өз қызметін кемінде 3 (үш) жыл жүзеге асырған болса, кредиттік рейтингтің мәнін және кредиттік рейтингтің мәні берілген (өзгерген) күнін көрсете отырып, уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы әрбір аяқталған есепті жыл үшін кредиттік рейтинг мәндерінің өзгеру тарихы;

      кредиттік рейтинг берген ұйымның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері;

      эмитент өзінің қалауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер көрсетіледі;

      2) эмитенттің бағалы қағаздары кредиттік рейтинг берілген объект болған жағдайда халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) және ол берілген күн, сондай-ақ кредиттік рейтинг берген рейтингтік агенттіктің атауы қосымша көрсетіледі.

      39. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда):

      1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;

      2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;

      3) эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

      40. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):

      1) төлем агентінің толық атауы;

      2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (облигациялардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері;

      3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

      41. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар нарығы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

      1) эмитенттің акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;

      2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері;

      3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі.

      Егер, эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, эмитенттің басқа консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

      42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

      1) тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиістілігін көрсете отырып, эмитенттің соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

      2) телефон және факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы (бар болса).

      43. Осы қосымшаның 19, 20, 21 және 22-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" 1998 жылғы 22 сәуірдегі және "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғалары:

      1) жеке тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

      2) заңды тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының толық атауы, орналасқан жері және бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса).

      Егер осы заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:

      жеке тұлға үшін – тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

      заңды тұлға үшін – толық атауы, орналасқан жері;

      3) оларды эмитенттің үлестес тұлғаларына жатқызудың негізі және эмитентпен үлестес болған күн.

      Эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан да көп пайызын иеленетін, заңды тұлға болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғасына қатысты қосымша:

      эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан да көп пайызын иеленетін заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері және бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

      эмитентке тиесілі жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы орналастырылған акциялардың немесе қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық қатынасы;

      эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан да көп пайызын иеленетін заңды тұлғаның негізгі қызмет түрлері;

      эмитент осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы акциялардың немесе акциялардың он немесе одан да көп процентін иеленген күн;

      заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін өзге қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:

      жеке тұлға үшін – тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

      заңды тұлға үшін – толық атауы, орналасқан жері.

      Арнайы қаржы компаниясы облигацияларды шығарған кезде, үлестестікті тану және оның пайда болу күнін көрсете отырып, секьюритилендіру мəмілесіне тараптардың үлестес болуы туралы ақпаратты ашып көрсетеді.

      44. Эмитенттің облигациялар шығарылымына және оларға қызмет көрсетуге жұмсаған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер.

      45. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеген кезде проспектінің 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 және 44-тармақтары толтырылмайды.

      46. Тұрақтандыру банкі проспектінің 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 және 44-тармақтарын толтырмайды.

  "Мемлекеттік емес
облигациялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
3-қосымша

Облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығару проспектісінің құрылымы

      1. Облигациялар шығарылымы облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылатыны туралы ақпарат (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің толық атауы (Қазақстан Республикасының резидент-эмитенті үшін) немесе заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын өзге құжатқа сәйкес (Қазақстан Республикасының бейрезидент-эмитенті үшін) эмитенттің толық атауы).

      2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

      1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні;

      2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі;

      3) облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әр шығарылым бойынша жеке), оның ішінде:

      облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні;

      облигациялардың түрі және саны;

      шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі;

      орналастырылған облигациялар шығарылымының саны;

      облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі;

      осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы;

      сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны;

      эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы;

      облигациялар шығарылымының орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі;

      облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда;

      ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары.

      3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

      1) облигациялардың түрі;

      2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болып табылса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);

      3) облигациялардың саны;

      4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі;

      5) облигациялардың номиналды құнының валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.

      4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі.

      5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

      1) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болып табылса, онда облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);

      2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу күні;

      3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн;

      4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі;

      5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі.

      6. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде:

      1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары және болжамды мерзімдері;

      2) облигацияларды ұстаушыларға негізгі шарт бойынша құрылған мүліктің меншік иесінің ауысқаны туралы, кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат ұсыну тәртібі;

      3) бөлінген активтердің есебінен жүзеге асырылатын жобалық қаржыландыру және активтерді инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетуге байланысты арнайы қаржы компаниясы шығыстарының тізбесі қосымша көрсетіледі.

      7. Секьюритизация кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде:

      1) оригинатордың, кастодиан банкінің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдер алымын жүзеге асыратын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

      2) секьюритизация мәмілесіндегі оригинатордың қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері;

      3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары, тәртібі мен мерзімдері, және олардың орындалуына бақылау жүргізу тәртібі;

      4) бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау тәртібі;

      5) секьюритизация мәмілесі бойынша қызмет төлеміне байланысты шығыстар, және арнайы қаржы компаниясына осы шығыстарды бөлінген активтерден шегеруге құқық беретін талаптар;

      6) оригинатордың және секьюритизация мәмілесіне қатысушы тұлғалардың секьюритизацияны қолдану тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер;

      7) секьюритизация мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтердің мөлшері, құрамы және өсімінің болжамды талдауы;

      8) талап ету құқықтары біртектілігінің белгісі;

      9) облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдар облигацияларын өтеу кезектілігі қосымша көрсетіледі.

      8. Облигацияларды орналастыру талаптары мен тәртібі:

      1) облигацияларды орналастыру басталған күн;

      2) облигацияларды орналастыру аяқталған күн;

      3) облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы).

      9. Облигациялар айналысының талаптары мен тәртібі:

      1) облигациялар айналысы басталған күн;

      2) облигациялар айналысы аяқталған күн;

      3) айналыс мерзімі;

      4) облигациялар айналысы жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы).

      10. Облигацияларды өтеу талаптары мен тәртібі:

      1) облигацияларды өтеу күні;

      2) облигацияларды өтеу тәсілі;

      3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымының проспектiсiне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, олардың сақталу тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың өтуін іске асыру тәртібінің сипаттамасы келтіріледі.

      11. Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша талаптары болған жағдайда:

      1) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, талаптары;

      2) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері көрсетіледі.

      12. Егер Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) қабылдаған жағдайда:

      1) эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы;

      2) эмитенттің ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі әрекеттерінің тәртібі;

      3) облигацияларды ұстаушылардың ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі әрекеттерінің тәртібі көрсетіледі.

      13. Айырбасталатын облигацияларды шығарған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

      1) облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және оларды орналастыру бағасын айқындау тәртібі, осы акциялар бойынша құқықтар;

      2) облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялар шығарылымы толықтай айырбасталатын болса, онда айырбастау аяқталған күннен бастап 1 (бір) айдың ішінде облигациялар шығарылымы күшінің жойылатындығы көрсетіледі, ал егер облигациялар шығарылымы толықтай айырбасталмайтын болса, онда осы шығарылымның сатып алынған облигацияларының бұдан әрі орналастырылмай, айналыс мерзімінің соңында өтелетіндігі көрсетіледі).

      Банктер туралы заңның 61-10-бабында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға айырбастау талаптарын көрсетеді.

      14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер: 1) осы мүліктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

      2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;

      3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

      15. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе);

      16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері.

      17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты:

      1) эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары;

      2) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі.

      18. Эмитент бұрын орналастырған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.

      19. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

      1) эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген облигацияның номиналды құнының мерзімін алу немесе өзге мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша белгіленген облигациялардың номиналды құнының пайызын немесе облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықты алу құқығы;

      2) эмитенттің облигацияларды, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде жүзеге асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқығы;

      3) өзге құқықтар.

      20. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәліметтер:

      1) туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі;

      2) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін, оның ішінде міндеттемелер тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар;

      3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, орындалмаған міндеттемелердің себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын дефолт фактісі туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілі;

      4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ олардың (ондай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеуден өткен күні.

      21. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы.

      22. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда):

      1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;

      2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері;

      3) эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

      23. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):

      1) төлем агентінің толық атауы;

      2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (облигациялардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректері;

      3) төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

      24. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар нарығы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

      1) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;

      2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері;

      3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі.

      Егер, эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, эмитенттің басқа консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

  "Мемлекеттік емес
облигациялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
4-қосымша

Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының облигациялар шығару проспектісінің (облигациялық бағдарлама проспектісінің) құрылымы

1-тарау. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - көрсетілетін қызметті алушының атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат

      1. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің оның орналасқан жеріндегі елдің заңнамасына сәйкес заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын құжатқа сәйкес Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент туралы ақпарат:

      1) осындай құжатты берген Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент елі органының атауын көрсете отырып, Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің оның орналасқан жеріндегі мемлекеттің заңнамасына сәйкес заңды тұлға ретінде құрылғанын және тіркелгенін растайтын құжаттың күні мен нөмірі;

      2) Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі толық және қысқаша атауы;

      3) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі;

      4) егер Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитентке қатысты құқық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі;

      5) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, олардың атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жерлері және Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің почта мекенжайлары көрсетіледі;

      6) ISO 17442 "Financial services – Legal Entity Identifier" (LEI) халықаралық стандарттарына сәйкес (бар болса) Legal Entity Identifier коды.

      2. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефондарының, факстың нөмірлері және Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің электрондық почта мекенжайы, сонымен қатар, егер Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің нақты мекенжайы Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің орналасқан мекенжайынан бөлек болса нақты мекенжайы.

2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларды төлеу және олар бойынша кіріс алу тәсілдері туралы мәліметтер

      3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

      1) облигациялардың түрі;

      2) бір облигацияның номиналдық құны (егер бір облигацияның номиналдық құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналдық құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);

      3) облигациялардың саны;

      4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі;

      5) облигациялардың номиналдық құнының валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.

      4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі.

      5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

      1) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болса, онда облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);

      2) сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні;

      3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;

      4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі;

      5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі.

3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысы, өтеу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары

      6. Облигацияларды орналастыру шарттары және тәртібі:

      1) облигацияларды орналастырудың басталған күні;

      2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні;

      3) онда облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздардың нарығы).

      7. Облигацияларды айналысқа жіберу шарттары және тәртібі:

      1) облигацияларды айналысқа жіберудің басталған күні;

      2) облигацияларды айналысқа жіберудің аяқталған күні;

      3) айналысқа жіберу мерзімі;

      4) онда облигацияларды айналысқа жіберу жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

      8. Облигацияларды өтеу шарттары және тәртібі:

      1) облигацияларды өтеу күні;

      2) облигацияларды өтеу тәсілі;

      3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, ондай құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің сипаттамасы және көрсетілген құқықтарды жүзеге асыруға құқылы тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді іске асыру тәртібі келтіріледі.

      9. Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда:

      1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, шарттары;

      2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі.

4-тарау. Ковенанттар (шектеулер), олар бар болса

      10. Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда мыналар көрсетіледі:

      1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы;

      2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің іс-әрекет ету тәртібі;

      3) ковенанттар бұзылған кезде облигациялар ұстаушылардың іс-әрекет ету тәртібі.

5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау шарттары, мерзімдері мен тәртібі (конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару кезінде)

      11. Айырбасталатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

      1) облигациялар айырбасталатын акциялардың түрi, саны және орналастыру бағасы, осындай акциялар бойынша құқықтар;

      2) облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталатын болса, айырбастаудың аяқталу күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталмайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

6-тарау. Облигациялары шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент мүлкінің құнын көрсете отырып, осы мүлік туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша)

      12. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер:

      1) осы мүліктің құнын көрсете отырып, шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

      2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;

      3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

      13. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе).

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

      14. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары;

      15. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент бұрын орналастырылған (Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде), айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.

8-тарау. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) он және одан көп пайызын иеленетін құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер

      16. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) акционерлік қоғам сатып алғандарды қоспағанда) он немесе одан астам пайызына ие құрылтайшылар немесе ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер:

      1) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (жеке тұлға үшін);

      2) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) толық атауы, орналасқан жері (заңды тұлға үшін);

      3) құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі дауыс беруші акциялардың немесе Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы;

      4) Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің құрылтайшысы немесе ірі акционері (қатысушысы) дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан астам пайызына ие бола бастаған күні.

9-тарау. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің басқару органы және атқару органы туралы мәліметтер

      17. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің органдары Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент органдарының құрылымы мен құрамы және олардың Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент мемлекетінің заңнамасына, Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің құрылтай және басқа ішкі құжаттарына сәйкес құзыреті көрсетіледі.

10-тарау. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері

      18. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент қызметінің түрлері:

      1) негізгі қызмет түрі;

      2) науқандық сипаттағы қызметінің түрлерін және олардың Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің жалпы кірісіндегі үлесін көрсете отырып, Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы;

      3) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер;

      4) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент қызметiнiң негiзгi түрлерi бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне жағымды немесе жағымсыз әсер ететін факторлар;

      5) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитентте бар лицензиялар (патенттер) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент демеуші болатын зерттеу әзірлемелеріне шығындар туралы ақпарат;

      6) Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент экспортқа өткізетін (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) өткізілетін өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі;

      7) Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің қатысуымен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан көп пайыз көлемінде ақшалай және де міндеттемелерді өндіріп алу, оның Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің қызметін тоқтату немесе өзгерту тәуекеліне байланысты сот процестеріне қатысуы туралы мәліметтер;

      8) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің қызметіне әсер тиетін тәуекелдің басқа факторлары.

      19. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) өздері өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын көлемде тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер.

      20. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің активтері.

      21. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан көп пайызы мөлшердегі дебиторлық берешек:

      1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент алдындағы берешегі Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент дебиторларының атауы;

      2) тиісті өтелетін сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.

      22. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің кредиторлық берешегі:

      1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент кредиторларының атауы;

      2) тиісті өтелетін сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.

      23. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің қызметінен оның аудиторлық есеппен расталған қаржылық есептілігі негізінде есептелген соңғы аяқталған екі қаржы жылында алынған ақша қаражатының таза ағыны.

      24. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін (өтелген және күші жойылған облигация шығарылымдарынан басқа) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің барлық тіркелген борыштық бағалы қағаздарының шығарылымдары туралы мәліметтер:

      әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, түрі және номиналды құны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымының мемлекеттік тіркелу нөмірі және мемлекеттік тіркелу күні, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны, сондай-ақ борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақының сомасы, оларды сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны;

      орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке);

      қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздардың орналастырылуы немесе айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі;

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің бағалы қағаздары айналыстағы нарықтары, оның ішінде сауда-саттық ұйымдастырушыларының атаулары;

      ұстаушылардың айналысындағы бұрын шығарылған облигациялардың әр түрімен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу – сату шарттарымен қарастырылған құқықтары.

      25. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент инвесторлар үшін маңызды деп есептейтін Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің қызметі туралы басқа да ақпарат.

11-тарау. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент және оның орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары туралы қосымша мәліметтер

      26. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

      1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде қарастырылған облигацияның номиналды құнының мерзімін алу немесе өзге мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша белгіленген облигациялардың номиналды құнының пайызын немесе облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықты алу құқықтары;

      2) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің облигацияларды, соның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде қарастырылған ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде осы құқықты жүзеге асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқықтары;

      3) өзге құқықтар.

      27. Туындаған жағдайда Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәліметтер:

      1) туындаған жағдайда Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі;

      2) облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент қабылдайтын шаралар, облигациялар ұстаушылардың облигациялар бойынша сыйақы төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін қоса, оның ішінде міндеттемені қайта құрылымдау тәртібі және талаптары;

      3) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің облигацияларды ұстаушыларының назарына орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді орындамау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін іс-әрекеттерінің тізбегі, облигацияларды ұстаушылардың Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитентке, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметі бар дефолт фактісі туралы ақпаратты жеткізу тәртібі, мерзімі мен әдісі;

      4) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ оларды (сондай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеу күні.

      28. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы.

      29. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің орналастыратын облигацияларды сатып алуға байланысты тәуекелдер:

      1) салалық тәуекелдер – Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің саласындағы оның қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына нашарлауы мүмкін жағдайының әсері сипатталады. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің пікірі бойынша, салада болуы мүмкін аса маңызды өзгерістер (ішкі және сыртқы нарықта бөлек) келтіріледі.

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің өз қызметінде пайдаланатын шикізатқа, қызметтерге бағаның өзгеру (ішкі және сыртқы нарықта бөлек) ықтималдығына байланысты тәуекелдер және олардың Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент қызметі мен бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсер бөлек сипатталады.

      Эмитеттің өніміне және (немесе) қызметтеріне бағаның өзгеру (ішкі және сыртқы нарықта бөлек) ықтималдығына байланысты тәуекелдер және олардың Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент қызметі мен бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсер бөлек сипатталады;

      2) қаржы тәуекелдері – Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің пайыздық мөлшерлемелердегі өзгерістерге, шетел валюталарын айырбастау бағамдарына, пайыздық мөлшерлемелердегі қолайсыз өзгерістерге, шетел валюталарын айырбастау бағамдарына, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағасына байланысты тәуекелдерге шалдыққыштығы сипатталады.

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент активтерінің және қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіз болуы нәтижесінде туындайтын Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің міндеттемелерін толық көлемде орындауын қамтамасыз ете алмауы (оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің бір немесе бірнеше контагентінің қаржылық міндеттемелерді уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің өз қаржылық міндеттемелерін тез арада және біржолғы орындауда көзделмеген қажеттіліктің туындауы салдарынан Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитентте шығынның туындауымен байланысты тәуекелдер жеке сипатталады.

      Қаржы тәуекелдерінің әсері нәтижесінде Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің қаржылық есептілік көрсеткіштерінің қайсысы өзгеріске аса шалдыққыш екені, олардың пайда болу ықтималдығы және есептілікте өзгеру сипаты көрсетіледі;

      3) құқықтық тәуекел – Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің мыналардың өзгеруі салдарынан:

      Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасы Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің негізгі қызметін лицензиялау талаптары;

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы;

      қызметті жүзеге асырудағы жіберілген құқықтық қателіктер (дұрыс емес заң консультациясын алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, соның ішінде сот органдарындағы даулы мәселелерді қарастыру кезінде) салдарынан шығынға ұшырау тәуекелін сипаттайды;

      4) іскерлік беделінен айырылу тәуекелі (беделдік тәуекел) – Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, қызмет) сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу салдарынан Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент клиентінің (контрагенттері) санының азаюы нәтижесінде залал шегу тәуекелінің туындауы мүмкін екені сипатталады;

      5) стратегиялық тәуекел – Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқаруын) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кемшілік) нәтижесінде туындауы мүмкін және Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал катерді есепке алмағанында немесе тиісті түрде есепке алмағанында білінуі, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент бәсекелестерінің алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз белгіленуі, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, кадрлық) және ұйымдастыру шараларының (басқарушылық шешімдердің) жоқтығы немесе толық көлемде қамсыздандырылмағаны нәтижесінде залал шегу тәуекелінің туындауы мүмкін екені сипатталады;

      6) Республикасының бейрезиденті-эмитенттің қызметіне байланысты тәуекел – тек Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитентке тән немесе негізгі қаржы-шаруашылық қызмет түріне байланысты тәуекелдер сипатталады, соның ішінде мынаған байланысты тәуекелдер:

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналыста болуы шектелген объектілерді (соның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға лицензияның қолданыс мерзімін ұзарту мүмкіндігінің жоқтығы;

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің үшінші тұлғалардың, соның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің еншілес ұйымдарының борыштары бойынша мүмкін жауапкершіліктері;

      айналымына Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кем дегенде 10 (он) пайызы келетін тұтынушыдан айырылу ықтималдығы;

      7) елдік тәуекел – экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (заңды тұлғалардың, жеке тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан, сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін өз резидент елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қол жетімді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің шығынға ұшырау қаупін сипаттайды;

      8) операциялық тәуекел – Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің қызметкерлері жасаған ішкі процестерді жүзеге асырудағы кемшіліктер немесе қателер, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың дұрыс жұмыс істемеуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан болатын шығыстар (шығындар) тәуекелін сипаттайды.

      30. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

      1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің бұл ұйымдардағы рөлі (орны), функциялары және қатысу мерзімі атап көрсетіледі;

      2) егер Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдер мүшелерінен аса тәуелді болса, мұндай тәуелділіктің сипаты толық баяндалады.

      31. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары бар болса, осындай әр заңды тұлға бойынша келесі ақпарат беріледі:

      1) толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері;

      2) заңды тұлғаны Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негізі;

      3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі, - сонымен қатар, сондай акционерлік қоғамның Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі.

      32. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент қоғамның дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызына (ұйымның қатысу үлесіне) иелік ететін ұйымдар туралы мәлімет, әр ұйым бойынша мыналарды көрсете отырып:

      толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері;

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі, ал сондай қоғам акционерлік қоғам болған жағдайда, - сонымен қатар, сондай акционерлік қоғамның Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі.

      33. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің кредиттік рейтингі туралы мәлiметтер:

      1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитентке және (немесе) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің бағалы қағаздарына кредиттік рейтингті (рейтингтерді) берген жағдайда аяқталған соңғы есепті 3 (үш) жылда Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитентке белгілі әр кредиттік рейтинг бойынша, ал егер Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент өз қызметін 3 (үш) жылдан аз уақыт жүзеге асырған болса – әр аяқталған есепті жыл үшін, мыналар:

      кредиттік рейтингті беру объектісі (Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің бағалы қағаздары);

      облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығарылымын тіркеуге уәкілетті органға құжаттар тапсыратын күннің алдындағы күнгі кредиттік рейтингтің мәні;

      кредиттік рейтингтің мәні мен кредиттік рейтингтің мәні берілген (өзгерген) күнді көрсете отырып, облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығарылымын тіркеуге уәкілетті органға құжаттар тапсыратын күннің алдындағы аяқталған соңғы есепті 3 (үш) жылда, ал егер Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент өз қызметін 3 (үш) жылдан аз уақыт жүзеге асырған болса – облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығарылымын тіркеуге уәкілетті органға құжаттар тапсыратын күннің алдындағы әр аяқталған есепті жыл үшін кредиттік рейтинг мәнінің өзгеру тарихы;

      кредиттік рейтингті берген ұйымның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері;

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің жеке қарауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер көрсетiледi; 2) кредиттік рейтинг берілген объект болып Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің бағалы қағаздары табылған жағдайда, қосымша халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) мен оның берілген күні, сондай-ақ кредиттік рейтингті берген рейтингтік агенттіктің атауы көрсетіледі.

      34. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің облигацияларды ұстаушыларының өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигацияларды шығарған жағдайда):

      1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;

      2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;

      3) облигацияларды ұстаушылар өкілімен Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

      35. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің төлем агенті (бар болса) туралы мәліметтер:

      1) төлем агентінің толық атауы;

      2) төлем агентінің және бағалы қағаздар бойынша кіріс (облигациялардың номиналды құны) төлемін жүзеге асыратын барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондары, деректемелері;

      3) төлем агентімен Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

      36. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар нарығы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсету жөнінде шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

      1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;

      2) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары;

      3) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғамен Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің өзге де консультанттары туралы мәліметтер, егер Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, осы тармақта көрсетіледі.

      37. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

      1) аяқталған соңғы 2 (екі) қаржы жылында Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің қаржылық есебінің аудитін олардың тиісінше тіркелген кәсіптік ұйымдарға тиістілігін көрсете отырып жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

      2) телефон және факс нөмірлері, электрондық пошта мекенжайы (бар болса).

      38. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер.

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызына жанама дауыс беру немесе шартқа орай не өзге түрде Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент қабылдайтын шешімге ықпал ету мүмкіндігі бар барлық тұлғалар немесе тұлғалар тобы туралы мәліметтер, көрсетілген тұлғалар туралы мынадай ақпаратты жариялаумен:

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), орналасқан жері (жеке тұлға үшін); бірінші басшының толық атауы, орналасқан жері, қызмет түрі (түрлері), тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (заңды тұлға үшін);

      қосымшаның осы тармағына сәйкес оларды Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің үлестес тұлғаларына жатқызу негіздемесі мен Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитентпен үлестес болып бастаған күні көрсетiледi.

      39. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің облигациялар шығарылымына және оларға қызмет көрсетуге жұмсаған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер.

      40. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеген кезде 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 34, 35, 36 және 39-тармақтар толтырылмайды.

  "Мемлекеттік емес
облигациялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
5-қосымша

Айналыс мерзiмi 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар шығарылымының проспектісінің құрылымы

      1. Эмитенттің құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат: 1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні;

      2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (егер қайта тіркеу жүзеге асырылған болса);

      3) эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (егер бар болса) тілдеріндегі толық және қысқартылған атауы;

      4) эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса);

      5) ISO 17442 халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды "Financial services – Legal Entity Identifier" (LEI) (бар болса).

      2. Байланыс телефондарының, факсының нөмірлерін және электрондық пошта адрестерін, сондай-ақ, егер эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген мекенжайдан өзгеше болса, эмитенттің нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің орналасқан жері.

      3. Эмитент қызметінің негізгі түрі.

      4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы не облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесіне дейін облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды берген жағдайда соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша жеке қаржылық есептіліктің деректеріне сәйкес меншікті капитал мөлшері.

      5. Мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы не облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар беру алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесіне дейін ұсынылған жағдайда мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша жеке қаржылық есептіліктің мәлметтеріне сәйкес жарғылық капитал мөлшері.

      6. Эмитенттің халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) мен қосылған күні көрсетілген, қор биржасының ресми тізіміне қосылған айналымдағы мемлекеттік емес бағалы қағаздары туралы мәліметтер.

      7. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарға эмитенттің атынан қол қоюға уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса).

      8. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

      1) облигациялардың түрі;

      2) облигациялардың саны;

      3) номиналды құнын сипаттайтын валюта көрсетілген бір облигацияның номиналды құны;

      4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі;

      5) облигациялар айналысы басталған күн (бар болса);

      6) болжалды өтеу күні;

      7) облигацияларды қамтамасыз ету (қамтамасыз етілген облигацияларды шығарған жағдайда);

      8) облигациялардың айналыс мерзімі;

      9) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі;

      10) облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімдері.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
14-қосымша

"Инвестициялық пай қорлары пайларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. "Инвестициялық пай қорлары пайларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

      2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

2. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

      4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

      1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – олар мемлекеттік тіркеуге ұсынылған күннен кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде;

      2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – пайлардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (бұдан әрі – куәлік) және көрсетілетін қызметті алушының мекенжайына ілеспе хатпен жіберілетін, инвестициялық пай қоры қағидаларының және басқарушы компания қызметінің талаптары мен тәртібін, басқарушы компанияның құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің инвестициялық пай қорын құру, жұмыс істеуін қамтамасыз ету және жұмысын тоқтату жөніндегі қызметін реттейтін, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келетін ішкі құжаттарының бір данасы, егер көрсетілген құжаттар осыған дейін көрсетілетін қызметті берушімен келісілмесе, көрсетілетін қызметті берушінің олармен келісуі туралы белгісімен (инвестициялық пай қорлары пайларының шығарылымын мемлекеттік тіркеген кезде) не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

      Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда нәтиже электрондық форматта ресімделеді, қағазға басылады және көрсетілетін қызметті беруші басшысының не тиісті сенімхаттың негізінде қол қою құқығы берілген адамның қолымен расталады.

      Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

      7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін;

      2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге:

      1) ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім бар еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) басқарушы компанияның жарғысына сәйкес оның директорлар кеңесі немесе акционерлерінің жалпы жиналысы (барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші жалғыз акционері) қабылдаған инвестициялық пай қорын құру туралы шешімнің көшірмесі;

      3) басқарушы компанияның жарғысына сәйкес оның директорлар кеңесi немесе акционерлерiнің жалпы жиналысы (дауыс беретiн барлық акцияларды иеленушi жалғыз акционерi) бекiткен қор қағидалары (екi данада);

      4) егер көрсетілген құжаттар бұрын көрсетілетін қызметті берушімен келісілмеген болса, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін басқарушы компания қызметінің талаптары мен тәртібін, басқарушы компания құрылымдық бөлімшелерінің және қызметкерлерінің инвестициялық пай қорын құру, қамтамасыз ету, оның жұмыс істеуі және жұмысын тоқтату бойынша қызметін регламенттейтін ішкі құжаттары (екі данада).

      Порталда:

      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ куәландырған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

      2) электрондық сұрау салуға қоса берілетін осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 3) (құжаттардың PDF форматындағы электрондық көшірмелері түрінде), 4) тармақшаларында (электрондық құжаттар түрінде) көрсетілген құжаттар.

      Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкіметтің" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      10. Мыналар:

      1) ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;

      2) инвестициялық пай қорының қағидаларында, оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларда және келісуге ұсынылған өзге де құжаттарда қайшы келетін немесе анық емес мәліметтердің болуы;

      3) басқарушы компанияның қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі мемлекеттік көрсетілетін қызметтен бас тартуға негіз болып табылады.

3. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды
тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша
шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану тәртібі

      11. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

      Мыналардың:

      1) жеке тұлғаның шағымында оның тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша әкесінің аты (ол болған кезде), пошталық мекенжайы көрсетіледі;

      2) заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

      Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралады.

      Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы алуға болады.

      Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға "жеке кабинеттен" шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті берушінің шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

      Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

      12. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық
нысанда көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып
қойылатын өзге талаптар

      13. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

      14. Көрсетілетін қызметті алушының порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығынан мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

      15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
15-қосымша

"Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. "Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

2. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

      4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

      1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде 8 (сегіз) жұмыс күні ішінде;

      2) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің және құжаттар берудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету үшін көзделген құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабына сәйкес құжаттарды алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептің бекітілгені туралы көрсетілетін қызметті алушының атына жазылған хат және акцияларды орналастыру қорытындылары туралы (көрсетілетін қызметті берушінің оны бекіткендігі туралы белгісімен) қағаз жеткізгіштегі есептің бір данасы не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

      Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

      7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

      Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) еркін нысанда жасалған ілеспе хат;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес Көрсетілетін қызметті алушының акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есептің құрылымына сәйкес жасалған және ресімделген көрсетілетін қызметті алушының акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есеп;

      3) көрсетілетін қызметті алушы акцияларының төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелері;

      4) акцияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған айдың немесе көрсетілетін қызметті алушының барлық жарияланған акциялары орналастырылған кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалған шоғырландырылмаған қаржылық есептілік.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      10. Құжаттарды қарау процесінде олардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келмеу фактілерінің анықталуы мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болады.

      Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептi бекітуден бас тартылған жағдайда көрсетілетін қызметті алушы бас тартуды алған күнінен бастап күнтiзбелiк отыз күн iшiнде көрсетілетін қызметті берушіге пысықталған есептi қайта табыс етуге мiндеттi.

3. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды
тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша
шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану
тәртібі

      11. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

      Мыналардың:

      1) жеке тұлғаның шағымында оның тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша әкесінің аты (ол болған кезде), пошталық мекенжайы көрсетіледі;

      2) заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

      Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралады.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

      Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымыоны тіркеген күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

      12. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің ерекшеліктерін ескере отырып
қойылатын өзге талаптар

      13. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

      14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде, Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

      15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

  "Акцияларды орналастыру
қорытындылары туралы есепті
бекіту" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына қосымша

Акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есептің құрылымы

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептің титул парағында мынадай ақпарат қамтылады:

      1) құжаттың атауы: "Акцияларды _______ - __________ аралығы кезеңінде орналастыру қорытындылары туралы есеп";

      2) акционерлік қоғамның толық және қысқартылған атауы;

      3) жазба:

      "Уәкілетті органның акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітуі инвесторларға акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте жазылған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымдар ұсынуды білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептегі барлық ақпараттың дәйекті және акционерлік қоғам мен оның орналастырылатын акцияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтын болып табылатынын растайды.".

      2. Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептің мазмұны:

      1) қоғамның толық атауы және оның орналасқан жері;

      2) қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні және оны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы;

      3) жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу (жарияланған акциялар санының ұлғаюына байланысты жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің ауыстырылған) күні;

      4) қаржылық есептіліктің деректеріне сай қоғамның жарғылық және меншікті капиталы туралы мәліметтер;

      5) жарияланған акциялар туралы мәліметтер:

      жарияланған акциялардың, оның ішінде жай және артықшылықты акциялардың жалпы саны;

      артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері;

      6) қоғамның акцияларын қор биржасының ресми тізіміне (бар болса) енгізу күні;

      7) акцияларды орналастыру туралы мәліметтер:

      есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша түрлері бойынша орналастырылған және орналастырылмаған акциялардың саны;

      түрлері бойынша есепті кезеңде орналастырылған акциялардың саны;

      8) акцияларды орналастырудың есептi кезеңiнде акцияларды орналастыру (сату) тәсiлдерi:

      акциялардың түрін, санын, акциялардың номиналды құнын, ақы төлеу сомасын көрсете отырып, құрылтайшылар арасында (жаңадан құрылған қоғамдар үшін;

      акциялардың немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете отырып, артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша;

      жазылу арқылы (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарықтарында):

      акциялардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете отырып, өзге инвесторлар арасында орналастыру арқылы;

      аукцион арқылы:

      акциялардың түрін, санын, жалпы ақы төлеу сомасын, алғашқы және соңғы сауда-саттықтарды өткізу күнін, есепті кезеңде бір акцияны сауда-саттықта орналастырудың ең аз және ең жоғары бағасын, есепті кезеңдегі бiр жай және артықшылықты акцияның нарықтық құнын (егер ол есептелген болса) көрсете отырып, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында;

      аукционды өткізу күнін, акциялардың түрін, санын және ақы төлеудiң жалпы сомасын көрсете отырып, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында;

      айырбасталатын бағалы қағаздардың санын, бағалы қағаздарды және қоғамның өзге де ақшалай міндеттемелерін айырбастауды жүргізу күнін көрсете отырып, қоғамның акцияларына бағалы қағаздарды және қоғамның өзге де ақшалай міндеттемелерін айырбастау арқылы не туынды бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастыру арқылы (туынды бағалы қағаздардың атауын, туынды бағалы қағаздарды орналастыру арқылы орналастырылған акциялар санын, Қазақстан Республикасының, сондай-ақ заңнамасына сәйкес туынды бағалы қағаздарды орналастыру жүзеге асырылған мемлекеттің бағалы қағаздар нарығында сатып алуға ұсынылған акциялар санын көрсете отырып);

      9) орналастырылатын акцияларға ақы төлеу тәсілі, олардың саны және ақы төлеу сомасы (орналастырылған акциялардың жалпы санының он және одан көп пайызына иелік ететін (қоғам сатып алған акцияларды шегере отырып) акционерлер туралы орталық депозитарий акцияларды орналастыру аяқталған күннен кейінгі күні берген анықтаманың көшірмесін қоса бере отырып):

      ақшамен (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларды төлеуiн растайтын төлем құжатының (төлем құжаттарының) деректемелерi, төлем сомасы және төлеушiнiң атауы көрсетiлуi тиiс);

      бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентінің атауын, бағалы қағаздардың халықаралық сәйкестендіру нөмірін (ISIN кодын) және санын, бағалаушының атауын, бағалау туралы есепті жасау күні, бағалау сомасы (нарықтық бағасы болмаған жағдайда), мәмілені тіркеу күні көрсетілуі тиіс);

      мүлiктiк құқықтармен (қоғамның тиісті органдары қоғамның ақша міндеттемелерін қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеу есебінен өтеу туралы қабылдаған шешім күні және қоғамның бұл шешімді қабылдаған органы, қоғамның ақшалай міндеттемелерін салыстыру актісінің деректемелері; бағалаушының атау, бағалау туралы есептің жасалу күні, бағалау сомасы, мүлікті қабылдау-өткізу актісінің күні көрсетілуі тиіс);

      өзге мүлікпен (бағалаушының атауы, бағалау туралы есептің жасалу күні, мүлікті бағалау сомасы, мүлікті қабылдау-өткiзу актiсiнің күні көрсетілуі тиіс);

      қоғамның орналастырылатын жай акцияларына бағалы қағаздарын және қоғамның өзге де ақшалай міндеттемелерін айырбастау жолымен (бағалы қағаздардың халықаралық сәйкестендіру нөмірін (ISIN кодын) және санын, мәмілені тіркеу күнін, қоғамның тиісті органы бағалы қағаздарды және өзге ақшалай міндеттемелерді айырбастау туралы қабылдаған шешім күні және мәміленің орындалуы туралы есепті көрсету қажет). Қоғамның бағалы қағаздарын және өзге ақша міндеттемелерін қоғамды оңалту барысында қоғамның акцияларына айырбастау арқылы қоғамның орналастырылатын акцияларына ақы төлеген жағдайда соттың оңалту оңалту жоспарын бекіту туралы шешімінің күні қосымша көрсетіледі. Қоғамның бағалы қағаздарын және өзге ақша міндеттемелерін төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банктің міндеттемелерін мәжбүрлеп қайта құрылымдау шеңберінде банктің акцияларына айырбастау арқылы банктің орналастырылатын акцияларына ақы төлеген жағдайда төлем жасауға қабілетсіз банктердің санатына жатқызылған банктің міндеттемелерін мәжбүрлеп қайта құрылымдау туралы уәкілетті орган шешімінің күні қосымша көрсетіледі;

      дивидендтермен (акционерлердің жалпы жиналысының дивидендтерді бөлу туралы шешімінің күні және акцияларға ақыны растайтын құжаттардың деректемелері көрсетілсін).

      Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының қайта ұйымдастыру туралы шешімінің күні, беру актісінің күні (банктерді қосу нысанында ерікті қайта ұйымдастырған кезде қолданылмайды) көрсетіледі. Қоғам қосу арқылы қайта ұйымдастырылған жағдайда, қосылатын қоғамның акцияларын сату бағасы, қайта ұйымдастырылатын банктердің акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында бекітілген акциялармен алмасу коэффициенті көрсетілетін, банкті басқа банкке қосу нысанында банктер ерікті қайта ұйымдастырылған жағдайды қоспағанда қосу жүзеге асырылатын қоғамның акцияларын орналастыру (сату) бағасы қосымша көрсетіледі;

      10) қоғамның акцияларын орналастыру кезінде қоғам опцион шартын жасаған жағдайда, опцион құны, опцион шарты жасалған қоғам акцияларының саны, опционды орындау бағасы;

      11) қоғамның акцияларын шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат (бұл тармақ андеррайтер қызметін көрсетуге шарт болған жағдайда толтырылады):

      бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, қоғам, сондай-ақ эмиссиялық консорциум қатысушылары жасаған андеррайтер қызметін көрсету шартының күні және нөмірі;

      андеррайтердің акцияларды орналастыру тәсілі;

      андеррайтер есепті кезеңде орналастырған акциялардың саны.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
16-қосымша

"Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. Стандарт алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.08.2019 № 132 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
17-қосымша

"Актуарийлерден біліктілік емтиханын қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандарты

      Ескерту. Стандарт алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.08.2019 № 132 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
18-қосымша

"Кредиттік тарихтардың деректер базасын басқару жүйесін кредиттік бюроның өнеркәсіптік пайдалануына енгізу актісін беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. Стандарт жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. "Кредиттік тарихтардың деректер базасын басқару жүйесін кредиттік бюроның өнеркәсіптік пайдалануына енгізу актісін беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін жіберу:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

      2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

      4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

      1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш бергенде – кредиттік тарихтардың деректер базасын басқару жүйесін кредиттік бюроның өндірістік пайдалануына енгізу бойынша қажетті іс-шараларды орындауына тексеру жүргізу туралы өтініш берілген күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде;

      2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты - 15 (он бес) минут.

      Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

      Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

      5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі – көрсетілетін қызметті алушыға кредиттік тарихтардың деректер базасын басқару жүйесін кредиттік бюроның өндірістік пайдалануына енгізу актісін (бұдан әрі – енгізу актісі) беру туралы хатты жіберу осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында көзделген негіз бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді бас тарту.

      Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда, нәтиже электрондық форматта ресімделеді, қағазға басылады және көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады.

      Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

      7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

      2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету үшін өтініш берген кезде:

      көрсетілетін қызметті берушіге:

      ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімі бар ерікті нысанда жасалған өтініш беріледі.

      10. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету үшін порталға өтініш берген кезде көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу жіберіледі.

      Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы алады.

      11. Көрсетілетін қызметті алушының "Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы" 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 8-1-бабы 3-тармағының талаптарын, сондай-ақ кредиттік тарихтардың деректер қорын және аталған ақпараттық жүйелерді қорғау құралдарын жасау үшін пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қалыптастыру және пайдалану кезінде қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді қорғау бойынша ұйымдастырушылық, техникалық шарларды және технологиялық талаптарды орындамауы мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіз болып табылады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану тәртібі

      12. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

      Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

      Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

      Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тәртібі туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы алуға болады.

      Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға "жеке кабинеттен" шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті берушінің шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

      Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 (он бес жұмыс) күні ішінде қаралады.

      13. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

      14. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының порталдағы "жеке кабинет", сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

      16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
19-қосымша

"Инвестициялық пай қорларының пайларын орналастыру
қорытындылары туралы есепті бекіту"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандарты

      Ескерту. Стандарт алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.08.2019 № 132 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
20-қосымша

"Алматы қаласы өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңына
рұқсат алған бағалы қағаздар эмитенттерінің қаржылық
есептілігінің аудитіне шығындарды өтеу" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

 
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
21-қосымша

"Алматы қаласы өңірлік қаржы орталығының қатысушы заңды
тұлғаларын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандарты

      Ескерту. Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
22-қосымша

"Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығында қызметті жүзеге
асыру үшін Қазақстан Республикасының аумағына келген
шетелдіктерге және азаматтығы жоқ адамдарға виза беру туралы
қолдаухат" мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандарты

      Ескерту. Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
23-қосымша

"Мемлекеттік органдарға беру үшін Алматы қаласы өңірлік қаржы
орталығы қатысушыларының құжаттамасын ағылшын тілінен қазақ
және орыс тілдеріне аудару" мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандарты

      Ескерту. Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
24-қосымша

"Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. 24-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі - мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі - портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

      4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

      лицензия берген кезде – 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде;

      лицензияны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

      көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу және бөлу нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей;

      лицензияның телнұсқаларын берген кезде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде.

      Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

      Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

      5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған).

      6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – лицензия беру, лицензияны қайта ресімдеу, телнұсқасын беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында көзделген жағдайларда мемлекеттік қызмет көрсетуден дәлелді бас тарту.

      Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық.

      Порталда көрсетілетін мемлекеттік қызмет нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

      7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым төленеді:

      1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 400 (төрт жүз) айлық есептік көрсеткішті құрайды;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды;

      3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды.

      Лицензиялық алымды төлеуді екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар қолма-қол ақша немесе қолма-қол ақшасыз нысанда "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы жүзеге асырады.

      8. Жұмыс кестесі: порталдікі - жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы.

      Көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.

      Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

      9. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      лицензия алу үшін:

      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

      2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, қызметтің жеке түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжат;

      3) көрсетілетін қызметті алушы жарғысының нотариат куәландырған көшірмесі;

      4) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8080 болып тіркелген "Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың үй-жайларын күзетуді және жайластыруды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 250 қаулысымен бекітілген Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың үй-жайларын күзетуді және жайластыруды ұйымдастыру қағидаларының 40-тармағының бірінші бөлігінде көзделген банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін қажетті үй-жайларды жалдау туралы шарт немесе үй-жайларға құқық белгілейтін құжат;

      5) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1549 болып тіркелген "Қазақстан Республикасында автомобильдiк инкассаторлық тасымалды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 20 сәуірдегі № 110 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында автомобильдiк инкассаторлық тасымалды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықта көзделген талаптарға сәйкес келетін көрсетілетін қызметті алушының меншік құқығындағы кемінде 2 (екі) көлік құралын тіркеу туралы куәлік;

      6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органының бірінші басшысы туралы мәліметтер.

      Лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса):

      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

      2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алымға төленгені туралы құжат.

      Лицензияны қайта ресімдеу үшін:

      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

      2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияны қайта ресісмдеу үшін лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжат;

      3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеуге негіз болып табылатын өзгерістер туралы ақпаратты құрайтын құжаттардың көшірмелері.

      10. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағы бірінші бөлігінің 2), 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар электрондық сұрау салуға қоса тіркеледі.

      Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, лицензиялық алым сомасының төленгені ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеген жағдайда) туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы алады.

      11. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту:

      1) Қазақстан Республикасының заңдарында заңды тұлғалардың осы санаты үшін тыйым салынған қызмет түрімен айналысқан;

      2) лицензиялық алым енгізілмеген;

      3) көрсетілетін қызметті алушы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11772 болып тіркелген "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 25 ақпандағы № 22 қаулысымен бекітілген Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру қағидаларының 3-тармағында белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келмеген;

      4) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялануға тиіс қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы соттың заңды күшіне енген шешімі (үкімі) болған;

      5) сот орындаушысының ұсынысы негізінде сот көрсетілетін қызметті алушы борышкерге уақытша лицензия беруге тыйым салынған;

      6) өтініш беруші лицензия алу үшін ұсынған құжаттардың және (немесе) ондағы деректердің (мәліметтердің) дәйексіздігі анықталған жағдайларда жүзеге асырылады.

      Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының үшінші бөлігінде көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда көрсетілетін қызметті беруші лицензияны қайта ресімдеуден бас тартады.

      Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 4-тармағында көзделген мерзімдерде жүзеге асырылады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану тәртібі

      12. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану мына мекенжай бойынша: 050040, Алматы қаласы, "Көктем-3" ықшам ауданы, 21-үйге көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

      Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

      Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

      Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы алуға болады.

      Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға "жеке кабинеттен" өтініш туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, шағымды қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

      Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

      13. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

      14. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

      16. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

  "Банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдарға
банкноталарды, монеталарды
және құндылықтарды
инкассациялауға лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
қосымша

Көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органының бірінші басшысы туралы мәліметтер ____________________________________________________________________ (көрсетілетін қызметті алушының атауы және басшының лауазымы көрсетіледі) Жалпы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), жеке сәйкестендіру нөмірі

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ (бірінші басшының жеке басын куәландыратын құжатқа сәйкес)

Туған күні және жері

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Тұрақты тұратын жері, телефон нөмірлері

________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________ (толық мекенжайын, елді мекеннің кодын қоса алғанда, ұялы, қызметтік, үй телефондарының нөмірлерін көрсету керек)

Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

Жұмыс кезеңі (ай, жыл)

Ұйымның атауы, атқарған қызметі және лауазымдық міндеттері, ұйымның координаттары
Басқа мәліметтер:

Меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласындағы қылмыстары, коммерциялық және өзге ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыс, сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыстары үшін өтелмеген немесе заңда белгіленген тәртіппен алынбаған соттылығының болуы (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Иә (жоқ)
(өтелмеген соттылығы болған кезде Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің бабын, үкім шығарылған күнді және нөмірін көрсету керек)

      Мен ______________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      осы ақпаратты мұқият тексергенімді және оның дұрыс және толық екенін растаймын,

      __________________________

      (қолы, күні).

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
25-қосымша

"Банк ашуға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. "Банк ашуға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

      2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

2. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

      4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

      1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш бергенде – көрсетілетін қызметті беруші сұрау салған соңғы қосымша ақпаратты немесе құжатты көрсетілетін қызметті алушы ұсынған күннен бастап 3 (үш) ай ішінде, бірақ көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын ұсынған күннен бастап 6 (алты) айдан аспайды;

      2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

      Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

      5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушының атына банкті ашуға рұқсат беру туралы хатты не Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының тиісті қаулысын және тиісті рұқсатты (рұқсат беру туралы шешім қабылданған кезде) қоса бере отырып, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауапты жіберу.

      Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда нәтиже электрондық форматта ресімделеді, қағазға басылады және көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады.

      Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

      7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру кестесі сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

      2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      9. Көрсетілетін қызметті алушы өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қазақ немесе орыс тiлдеріндегі банк ашуға рұқсат беру туралы өтініш;

      2) нотариат куәландырған және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiпте ресiмделген құрылтай құжаттарының (жарғы, құрылтай шарты) төрт данасы, құрылтай жиналысы хаттамасының көшірмесі;

      3) құрылтайшылар туралы (көрсетілетін қызметті беруші белгiленген тiзбе бойынша) мәлiметтерді, аяқталған соңғы екi қаржы жылы iшiндегi шоғырландырылған есептiлікті қоса алғанда, қаржылық есептiлiкті, аудиторлық ұйымның құрылтайшылардың қаржылық жай-күйi туралы есебi.

      Аудиторлық ұйымның есебi оның:

      тексерілетін банктердің құрылтайшылары мен олардың лауазымды адамдарынан тәуелсiз екендiгiн;

      аудиторлық қызмет саласында мемлекеттiк реттеуді және аудиторлық және кәсiби аудиторлық ұйымдардың қызметiн бақылауды жүзеге асыратын уәкiлеттi мемлекеттiк органның қаржы ұйымдарының мiндеттi аудитiн жүргiзу жөнiндегi лицензиясына және бiлiктiлiк талаптарына сәйкес не резидентi болып табылатын мемлекеттiң құзыретті органының аудиторлық қызметтi жүзеге асыруға берiлген лицензиясына сәйкес аудиторлық қызметтi жүзеге асыруға уәкiлеттi екендігін растайтын құжаттарды табыс еткен жағдайда жарамды деп танылады.

      Құрылтайшылар жөніндегі мәліметтер мыналарды қамтиды:

      құрылтайшылар - жеке тұлғалар үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша құрылтайшы – жеке тұлға туралы мәліметтер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының құқықтық статистиканы қалыптастыру және арнайы есептерді жүргізу жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органы берген, өтелмеген немесе алынбаған соттылығының жоқтығын растайтын құжатты қоса бере отырып, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 10-тармағының 5) тармақшасы үшінші абзацының талаптарын орындағаны туралы ақпарат (көрсетілген құжатты беру күні өтінішті берген күннің алдындағы үш айдан аспайтын мерзімді құрайды).

      Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағы 5) тармақшасының талаптарын растау мақсатында шетел азаматтары (азаматтығы жоқ тұлғалар) үшін олардың азаматтығы елінің (азаматтығы жоқ тұлғалар үшін – олардың тұрақты тұратын елінің) мемлекеттік органы берген тиісті құжатты қосымша береді.

      құрылтайшылар - заңды тұлғалар үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша құрылтайшы заңды тұлға туралы мәліметтер, оларға құрылтай құжаттарының (жарғының, құрылтай шартының) нотариат куәландырған көшірмелері қоса беріледі;

      осы тармақтың 3) тармақшасының екінші, үшінші және төртінші абзацтарында белгіленген талаптардың орындалуын растайтын ақпарат;

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағы 5) тармақшасының үшінші абзацының талаптарын орындау туралы ақпарат;

      4) егер тұлға Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11534 тіркелген "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 71 қаулысымен бекітілген, "Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына (бұдан әрі – "Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" стандарты) сәйкес көрсетілетін қызметті алушы ұсынатын банктiң iрi қатысушысы немесе банк холдингi болатын болса, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 17-1-бабында көзделген құжаттар мен мәлiметтер";

      5) растайтын құжаттардың көшiрмелерiн қоса бере отырып, акцияларды сатып алу үшiн пайдаланылатын көздер мен қаражаттың сипатын қоса алғанда, банк акцияларын сатып алудың шарттары мен тәртiбi туралы мәлiметтерді;

      6) жаңадан құрылатын банктің толық ұйымдық құрылымы;

      7) құжаттарға қол қоюға құрылтайшы өкілеттік берген тұлға бекiткен, жаңадан құрылатын банк қызметінің стратегиясын, қызметінің бағыты мен ауқымын, қаржылық перспективаларын (бюджет, есеп айырысу балансы, алғашқы үш қаржы (операциялық) жылындағы пайда мен шығындар шоты, маркетинг (банк клиентурасын қалыптастыру) жоспары, еңбек ресурстарын тарту жоспары, тәуекелдердi басқаруды ұйымдастыруды ашып көрсететiн бизнес-жоспарын;

      8) өтiнiш берушiнiң құрылтайшылар атынан көрсетілетін қызметті алушының өтiнiш беруге өкiлеттiгiн растайтын нотариат не өзге де заңды түрде куәландырылған құжатты.

      Көрсетілетін қызметті беруші банкті ашуға рұқсат беру жөнiнде шешiм қабылдау үшiн қажеттi қосымша ақпаратты немесе құжаттарды сұратуға құқылы.

      Банктің құрылтайшысы болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті емес жеке немесе заңды тұлғасы осы тармақта көрсетілген құжаттардан басқа, банкті ашуға рұқсат беру туралы өтінішке тиісті мемлекеттің уәкілетті органының (Қазақстан Республикасының резиденті емес банктері үшін – банктік қадағалау органы) осы тұлғаға Қазақстан Республикасының резидент банкінің акцияларын иеленуге рұқсат етілетіндігі туралы жазбаша хабарламасын не тиісті мемлекеттің уәкілетті органының (Қазақстан Республикасының резиденті емес банктері үшін – банктік қадағалау органы) көрсетілген құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай рұқсаттың талап етілмейтіні туралы жазбаша өтінішін қоса беруге міндетті.

      Банк жарғысының барлық даналарының титулдық бетінде жоғарғы оң жақ бұрышында мынадай тұжырым болуы тиіс: "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісілді. Төраға (Төрағаның орынбасары)_______________".

      Осы құжаттар көрсетілетін қызметті берушінің мөрімен бекітіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы порталға өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

      2) осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 3), 5), 7), 8) (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 4) (көрсетілетін қызметті алушы "Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" стандартына сәйкес жіберетін) және 6) (электрондық құжаттар түрінде) тармақшаларында және үшінші бөлігінде (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар, олар электрондық сұрау салуға қоса тіркеледі.

      Жеке басты куәландыратын құжаттардың, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, соттылығы немесе соттылығының жоқ екендігі туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

      Ескерту. 9-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      10. Мыналар:

      1) құжаттардың толық емес топтамасын ұсыну не банктiң құрылтай құжаттарының Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес келмеуi;

      2) банк атауы мынадай талаптарға сәйкес келмеген:

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен басқа барлық банктерге өз атауында кез келген тiлде толық немесе қысқарған түрде "ұлттық", "орталық" деген сөздердi пайдалануға тыйым салынады.

      банктердiң бәрiне өзiнiң атауында кез келген тiлде толық және қысқарған түрiнде "мемлекеттiк" деген сөздi қолдануға тыйым салынады.

      еншiлес банктердi қоспағанда, бұрын құрылған банктердің, оның iшiнде Қазақстан Республикасының резиденттерi емес банктердің атауымен бiрдей немесе оны шатастырып алатындай дәрежеде ұқсас таңбаларды атау ретiнде қолдануға жол берiлмейдi.

      еншiлес банктер өзiнiң атауына негiзгi банктердiң атауын пайдалануға мiндеттi;

      ислам банкінің атауында "ислам банкі" деген сөз тіркесі болуға тиіс.

      3) банктiң жарғылық капиталы мөлшерiнiң, құрамы мен құрылымының сәйкес келмеуi:

      банктің жарғылық капиталы, осы тармақшаның үшінші абзацында белгіленген жағдайларды қоспағанда, акцияларды сату есебінен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен қалыптастырылады.

      банктің акциялары орналастырылған кезде ақы тек ақшамен ғана төленуге тиіс. Осы талап мынадай:

      банктің акцияларын банк кредиторлары арасында орналастырған және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген жағдайларда банк қайта құрылымдау жүргізген кезде банктің тиісті кредитор алдындағы ақшалай міндеттемесі жөніндегі кез келген құқығын (талабын) есепке жатқызу арқылы оларды төлеген;

      банктің акцияларына айырбасталатын эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісі негізінде бағалы қағаздарды банктің акцияларына айырбастаған;

      "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылатын қайта ұйымдастыру кезінде банктің акцияларын төлеген жағдайларда банктерге қолданылмайды.

      Осы тармақта көзделген жағдайларда банк акцияларын орналастырған кезде бағалау жүргізу талап етілмейді;

      банкті қайта құрылымдау рәсімі шеңберінде бағалы қағаздарды банктің акцияларына айырбастаған жағдайда банк акционерлеріне бағалы қағаздарды және (немесе) банктің ақшалай міндеттемелерін оның акцияларына айырбастау арқылы өзінің акцияларын орналастырған кезде басымдықпен сатып алу құқығы берілмейді.

      жаңадан құрылған банктің жарғылық капиталын оның акционерлері осы банкті тіркеу кезінде елу пайызын және оны тіркеген күннен бастап күнтізбелік бір жыл ішінде толық төлеуге тиіс.

      банк міндеттемелерінің сомасы оның активтерінің құнынан артық болған жағдайда, банктің меншік капиталы теріс болып табылады.

      4) банк құрылтайшыларының қаржы жағдайының тұрақсыздығы;

      5) құрылтайшы – жеке тұлғаның не құрылтайшы – заңды тұлғаның атқарушы органының не басқару органының бiрiншi басшысының:

      заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар болса;

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қаржы ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiпте қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешiм қабылдағанға дейiн бiр жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының директорлар кеңесiнiң бiрiншi басшысы, басқарманың бiрiншi басшысы немесе оның орынбасары, бас бухгалтерi қызметiнде болған жағдайда жүзеге асырылады. Көрсетілген талап Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiпте қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешiм қабылдағаннан кейiн бес жыл бойы қолданылады;

      6) Банктер туралы заңның 17-1-бабы талаптарының сақталмауы;

      7) Банктер туралы заңның 17-бабында белгiленген шектеулердiң сақталмауы;

      8) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банктiң iрi қатысушысы мәртебесiн иеленуге келiсiм беруден бас тартуы;

      9) құрылатын банктің бизнес-жоспары және көрсетілетін қызметті алушының өзге де ұсынған құжаттары:

      алғашқы үш қаржы (операциялық) жылы өткеннен кейiн банк қызметiнiң рентабельдi болатындығын;

      банк тәуекелдi шектеуге қойылатын талаптарды сақтауға және тиiстi басқару құрылымын құруға ниет білдіретіндігін;

      банктің өз қызметiнiң жоспарларына сәйкес келетін ұйымдық құрылымы болатындығын;

      банктің өз қызметінің жоспарларына сәйкес келетін есеп және бақылау құрылымы болатындығын көрсетпеуі мемлекеттік көрсетілетін қызметтен бас тартуға негіз болып табылады.

3. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды
тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша
шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану тәртібі

      11. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

      Мыналардың:

      1) жеке тұлғаның шағымында оның тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша әкесінің аты (ол болған кезде), пошталық мекенжайы көрсетіледі;

      2) заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

      Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралады.

      Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы алуға болады.

      Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға "жеке кабинеттен" шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті берушінің шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

      Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

      12. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық
нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтің ерекшеліктерін
ескере отырып қойылатын өзге де талаптар

      13. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

      14. Көрсетілетін қызметті алушының порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығынан мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

      15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

  "Банк ашуға рұқсат беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
1-қосымша

Банк ашуға рұқсат беру туралы
өтініш

      _____________________________________________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған

      кезде), ЖСН)

      _____________________________________________________________________

      (осы өтінішті құрылтайшылар атынан беруге өкілеттігін куәландыратын

      _____________________________________________________________________

      нотариатта немесе басқадай расталған құжатқа сілтеме)

      _____________________________________________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының жұмыс орны мен оның лауазымы,

      тұрғылықты жері, заңды мекенжайы)

      Құрылтай жиналысының ______жылғы "___"____________ № ____ шешіміне

      (хаттамасына) сәйкес_________________________________________________

      (құрылатын банктің толық атауы мен орналасқан жері)

      _____________________________________________________________________

      ашуға рұқсат беруді сұрайды.

      Құрылтайшы (құрылтайшылар) өтінішке қоса берілген құжаттардың

      дұрыстығына, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушіге осы өтініштің

      қаралуына байланысты сұратылған ақпаратты дер кезінде ұсынуға

      толық жауап береді.

      Қосымша (жіберілген құжаттардың тізбесі, даналар саны және

      әрқайсысының парақтар саны):

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      "Банк ашуға рұқсат беру" мемлекеттік қызметін көрсету үшін

      дербес деректерімді жинауға және өңдеуге келісім беремін.

      Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын

      мәліметтердің пайдаланылуына келісемін.

      __________________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының қолы, күні)

  "Банк ашуға рұқсат беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
2-қосымша
  Нысан

                                                            Фото (3 x 4 сантиметр)

Көрсетілетін қызметті алушы (құрылтайшы - жеке тұлға) туралы мәліметтер

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      ________________________________________________________________________________

                                    (банк атауы)

      20__ жылғы "___" ___________

      1. Құрылтайшы ____________________________________________________________

                              (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

      2. Туған күні _______________ жылғы "_____" ________________________________.

      3. Туған жері ______________________________________________________________.

      4. Азаматтығы ____________________________________________________________.

      5. Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері ______________________________

      _______________________________________________________________________________.

      6. Тұрғылықты жері ________________________________________________________.

      7. Жұмыс орны, лауазымы __________________________________________________

      _______________________________________________________________________________.

      8. Телефон нөмірі (қаланың коды, жұмыстың және үйдің нөмірі) __________________

      _______________________________________________________________________________.

      9. Білімі __________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________.

                        (оқу орны, бітірген жылы, мамандығы)

      10. Еңбек қызметі туралы қысқаша түйіндеме __________________________________

      _______________________________________________________________________________.

                  (жұмыс орны, лауазымы, жұмыс істеген кезеңі)

      11. Көрсетілетін қызметті алушы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның қаржы ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейінгі 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымы директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқарманың бірінші басшысы немесе оның орынбасары, бас бухгалтері болды ма.

      Көрсетілген талап уәкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдаған соң 5 (бес) жыл ішінде қолданылады.

      Қолы _________________ күні _________________

  "Банк ашуға рұқсат беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
3-қосымша
  Нысан

Көрсетілетін қызметті алушы (құрылтайшы - заңды тұлға) туралы мәліметтер

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен ________________________________________________________________________________

                                    (банктің атауы)

                              20 __ жылғы "___" ___________

      1. Құрылтайшы_____________________________________________________________

                                    (заңды тұлғаның атауы)

      2. Орналасқан жері__________________________________________________________

                  (пошталық индекс, облыс, қала, көше, үйдің нөмірі, байланыс телефоны)

      3. Мемлекеттік тіркеу_______________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

                              (құжаттың атауы, нөмірі, күні, кім берді)

      4. Қызмет түрі_____________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

                              (қызметінің негізгі түрлері көрсетіледі)

      5. Қазақстан Республикасының резиденті, Қазақстан Республикасының бейрезиденті

      болып табыла ма? (керегінің асты сызылсын).

      6. Көрсетілетін қызметті алушының басшысы___________________________________

      ________________________________________________________________________________

                        (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), туған күні)

      Білімі_____________________________________________________________________

                              (оқу орны, бітірген жылы, мамандығы)

      Еңбек қызметі туралы қысқаша түйіндеме _____________________________________

      _______________________________________________________________________________

                        (жұмыс орны, лауазымы, жұмыс істеген кезеңі)

      7. Соңғы күнтізбелік 3 (үш) жылда көрсетілетін қызметті алушыда ірі қаржылық

      проблемалар, оның ішінде банкротқа ұшырау, консервация, сауықтыру болды

      ма:_____________________________________________________________________________

                              (олардың туындау себептері)

      ________________________________________________________________________________

                        (бұл проблемаларды шешу нәтижелері)

      8. Көрсетілетін қызметті алушы ірі акционер болып табылатын немесе жарғылық капиталға қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан да көп пайызын тікелей және (немесе) жанама иеленетін ұйымдарды көрсетіңіз: ұйымның атауы, орналасқан жері және мемлекеттік тіркелуі туралы деректер_________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________

                              (ұйым қызметінің түрі)

      ________________________________________________________________________________

                  (осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысуы)

      ________________________________________________________________________________

      9. Бар болған жағдайда, тізбесі Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген, "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингті, осы рейтингті беретін рейтинг агенттіктерінің тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысында белгіленген рейтингтік агенттіктердің бірі тағайындаған ұйымның рейтингін көрсетіңіз.

      10. Көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органының не басқару органының бірінші басшысы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) қаржы ұйымын консервациялау, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін 1(бір) жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымының директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқарманың бірінші басшысы немесе оның орынбасары, бас бухгалтері болды ма. Көрсетілген талап уәкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағаннан кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады.

      ________________________________________________________________________________

                        (күні, қолы, мөр (ол болған кезде))


  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
26-қосымша

"Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банк операцияларына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. 26-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банк операцияларына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін жіберу:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

      2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

      4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

      1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш бергенде:

      лицензия берген кезде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;

      лицензияны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

      көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта құрылған жағдайда лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей;

      лицензияның телнұсқаларын беру кезінде – 2 екі) жұмыс күні ішінде;

      2) құжаттарды қабылдау және беру бойынша көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

      Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

      Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

      5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – лицензия беру, лицензияны қайта ресімдеу, телнұсқасын беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 16 және 17-тармақтарында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартудың дәлелді жауабы.

      Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда лицензия электрондық нысанда ресімделеді, қағазға басылады және көрсетілетін қызметті берушінің мөрімен және көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады.

      Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

      7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензияның берілгені үшін лицензиялық алым (әрбір банктік операция үшін жеке) төленеді:

      1) осы қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия берілгені үшін лицензиялық алым 400 (төрт жүз) айлық есептік көрсеткішті құрайды;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды;

      3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды.

      Лицензиялық алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда, сондай-ақ "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін;

      2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

      2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі;

      3) жарғының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын бермеген жағдайда, нотариат куәландырған көшірмесі);

      4) барлық жоспарланып отырған банк операциялары бойынша лицензияны алу мақсаттарын, көрсетілетін қызметті алушы бағдарланып отырған нарықтың сегментін айқындауды, қызмет түрлерін, маркетинг жоспарын (клиентураны қалыптастыру), ұйымның қызметін қаржыландыру көздерін, алғашқы үш қаржы (операциялық) жылындағы пайда мен шығындар болжамын ашып көрсететін және көрсетілетін қызметті алушының өз қызметінің жоспарларына сәйкес келетін ұйымдық құрылымы бар екенін көрсететін бизнес-жоспар;

      5) Қазақстан Республикасының банк заңнамасының талаптарына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының банк операцияларын жүргізудің жалпы шарттары туралы қағидалар;

      6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес электрондық және қағаз жеткізгіштердегі банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын емес ұйымның атқарушы органның бірінші басшысы мен бас бухгалтері туралы мәліметтер;

      7) құжаттарды ұсынған күннің алдындағы күнгі жағдай бойынша осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сәйкес акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер;

      8) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүргізетін филиалдардың (осындайлар болған кезде) тізімі және осындай филиалдар туралы ережелердің нотариат куәландырған көшірмелер;

      9) жарғылық капиталдың ең төмен мөлшерінің толық төленгендігін растайтын құжаттар - төлем тапсырмалары, кассалық кіріс ордерлері (акционерлік қоғамның ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы заңды тұлғаларды қоспағанда).

      Ескерту. 9-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      10. Көрсетілетін қызметті алушы-ипотекалық ұйымдар лицензия алу үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттардан басқа қосымша мыналарды:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес электрондық және қағаз жеткізгіштердегі директорлар кеңесінің бірінші басшысы мен мүшелері, атқарушы органның мүшелері туралы мәліметтерді;

      2) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 34-бабына сәйкес әзірленген ішкі кредиттік саясат туралы қағидаларды;

      3) ішкі аудит туралы ережені ұсынады.

      11. Көрсетілетін қызметті алушы-қор биржасы, орталық депозитарий лицензия алу үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 1), 2), 4) және 5) тармақшаларда көрсетілген құжаттарды ұсынады.

      12. Көрсетілетін қызметті алушы-агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингінің еншілес ұйымы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттардан басқа қосымша мыналарды:

      1) Заңның 34-бабына сәйкес әзірленген ішкі кредиттік саясат туралы қағидаларды;

      2) ішкі аудит туралы ережені (акционерлік қоғамның ұйымдастыру-құқықтық нысанында құрылған заңды тұлғалар үшін) ұсынады.

      13. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанында ресімделген болса) алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) еркін нысанда жазылған өтініш;

      2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі.

      14. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеуге көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сәйкес нысанындағы өтініш;

      2) қызметтің лицензияланатын түрінен бір немесе одан көп банк операциясын алып тастаған жағдайда лицензияның түпнұсқасы (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанында ресімделсе);

      3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі;

      4) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеуге негіз болатын өзгерістер туралы ақпараттан тұратын құжаттардың көшірмелері.

      15. Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      лицензия алу үшін:

      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

      2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

      3) электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3), 4), 5), 6), 8) және 9) ( PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) және 7) (көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) басшысының ЭЦҚ-сымен және көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) ЭЦҚ-сымен расталған осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сәйкес мәліметтер нысаны түрінде) тармақшаларында көрсетілген құжаттар;

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10, 11 және 12-тармақтарында PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде, олар электрондық сұрау салуға қоса тіркеледі.

      Лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанында ресімделсе):

      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

      2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде).

      Лицензияны қайта ресімдеу үшін:

      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

      2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

      3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болатын өзгерістер туралы ақпараттан тұратын құжаттардың көшірмелері (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде).

      Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, лицензия туралы, лицензиялық алым сомасының төленгені туралы ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеген жағдайда) мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

      Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10 және 12-тармақтарында көрсетілген бірнеше парақтан тұратын құжаттар нөмірленіп, тігіліп және соңғы парағының сырт жағына тігістің түйініне жапсырылған, тігілген парақтар саны көрсетілген жапсырманың үстіне жартылай баса отырып ұсынылады. Құжаттардың көшірмелері көрсетілетін қызметті алушының осындай құжаттарға қол қою құқығы бар лауазымды адамдарының қолымен расталады.

      Ескерту. 15-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      16. Мыналар:

      1) мына талаптардың кез келгенін сақтамау:

      банк операцияларын жүргізуге лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап 1 (бір) жыл ішінде барлық ұйымдастыру-техникалық іс-шараларды орындауға, оның ішінде қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келетін үй-жайды, жабдықты және бухгалтерлік есепке алуды және бас бухгалтерлік кітапты автоматтандыру жөніндегі бағдарламалық қамтамасыз етуді дайындауға, тиісті қызметкерлерді жалдауға тиіс;

      2) табыс етілген құжаттардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі;

      3) заңды тұлғалардың осы санаты үшін Қазақстан Республикасының заңдарында қызмет түрімен айналысуға тыйым салынуы;

      4) қызмет түріне лицензия алуға өтініш берген жағдайда қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның енгізілмеуі;

      5) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты соттың лицензиялануға жататын қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне енген шешімінің (үкімінің) болуы;

      6) сот орындаушысының ұсынысы негізінде соттың борышкер көрсетілетін қызметті алушыға лицензия беруге уақытша тыйым салуы мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады.

      17. Көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген құжаттарды тиісінше ресімдемеген жағдайда лицензияны қайта ресімдеуден бас тартады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      18. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 20-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

      Заңды тұлғалардың шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы,шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

      Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тәртібі туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы алуға болады.

      Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға "жеке кабинеттен" шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті берушінің шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

      Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

      19. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

      20. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

      21. Көрсетілетін қызметті алушының порталдағы "жеке кабинеті", сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

      22. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті алушының www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

  "Банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдарға банк
операцияларына лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
1-қосымша
  Нысан
  Кімге_______________________
(көрсетілетін қызметті
берушінің толық атауы)
Кімнен______________________
(көрсетілетін қызметті
алушының толық атауы)

Өтініш

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Мынадай банк операцияларын жүзеге асыруға лицензия беруіңізді өтінемін:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (валютаның түрін көрсету (ұлттық және (немесе) шетел).

      Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

      1. Көрсетілетін қызметті алушының орналасқан жері

      ____________________________________________________________________

      (индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің нөмірі)

      ____________________________________________________________________

      (телефон, факс нөмірі)

      2. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі мен күні және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген жарғылық капиталдың ең төмен мөлшері

      _________________________________________

      3. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналар мен

      парақтар саны:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін толық растайды. Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің пайдаланылуына келісем беремін.

      Өтінішті беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), лауазымы

      ____________________________________________________________________

                        (қолы)

      20__ жылғы "___" _____________

  "Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдарға банк операцияларына
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
2-қосымша

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атқарушы органының бірінші басшысы және бас бухгалтері туралы
мәліметтер

      _______________________________________________________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушы қызметкерінің лауазымы және көрсетілетін қызметті

                              алушының атауы көрсетіледі)

      1. Жалпы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

_________________________________________________
_________________________________________________
(жеке басын куәландыратын құжатқа толық сәйкес келуге тиіс, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) өзгерген жағдайда оның қай уақытта және қандай себеппен өзгертілгені көрсетілсін)

Туған күні және туған жері

_________________________________________________

Тұрақты тұрғылықты жері, телефон нөмірлері

_________________________________________________
_________________________________________________
(елді мекеннің кодын қоса алғанда, толық мекенжайы, қызметтік, үй, байланыс телефондары көрсетілсін)

Азаматтығы

_________________________________________________

Жеке басын куәландыратын құжаттың толық деректемелері

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

      Жақын туыстары (ата-анасы, ері (зайыбы), ағасы-інісі, апасы-сіңлісі, балалары),

      сондай-ақ жекжаттары (ерінің (зайыбының) ата-анасы, ағасы-інісі, апасы-сіңлісі, балалары)

      туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Туған жылы

Туыстық қатынастары

Жұмыс орны мен қызметі

1
2

      Көрсетілетін қызметті алушының өзге заңды тұлғаларды құруға және оның қызметіне

      қатысушы, акционер ретінде қатысуы туралы мәліметтер:

Заңды тұлғаның атауы мен тұрғылықты жері

Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері

Көрсетілетін қызметті алушының заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі, акциялар саны және көрсетілетін қызметті алушыға тиесілі акциялардың заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара-қатынасы

      2. Кәсіби деректер:

Білімі, оның ішінде жұмыс бейініне сәйкес келетін кәсіби білімі

______________________________________________________
______________________________________________________
(оқу орнының, факультеттің немесе бөлімшенің атауы мен тұрғылықты жері, оқу кезеңін, берілген біліктілігі, білімі туралы дипломның деректемелері көрсетілсін)

Қосымша білімі, оның ішінде жұмыс істейтін саласындағы біліктілікті арттыру курстары, ғылыми дәрежесі

______________________________________________________
______________________________________________________
(оқу орнының атауы мен орналасқан жері, оқу кезеңі, білімі туралы дипломның, сертификаттың, куәліктің деректемелері көрсетілсін)

Қаржылық қызмет көрсету саласындағы жұмыс тәжірибесі

______________________________________________________
______________________________________________________
(қаржы ұйымдарындағы жұмыс істеген жылдарының
саны, қызмет түрлері бойынша аудитор,
бухгалтер қызметін атқаруы көрсетілсін)

Басшы қызметіндегі жұмыс тәжірибесі

_______________________________________________________
_______________________________________________________
(бар жұмыс тәжірибесі сипатталады: қызметтік міндеттер, кәсіби дағдылары)

Қол жеткізген жетістіктері

______________________________________________________
______________________________________________________
(осы мәселе бойынша ақпаратты, мысалы, ғылыми жарияланымдардың атауы көрсетілсін,
ғылыми әзірлемелерге, заң жобаларына қатысу және т.б.)

Осы мәселеге қатысты басқа ақпарат

_______________________________________________________
_______________________________________________________
(кандидаттың кәсіби біліктілігін сипаттайтын ақпарат көрсетіледі)

      Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

Жұмыс кезеңі
(ай және (немесе) жыл)

Ұйымның атауы, атқаратын қызметі және қызметтік міндеттері, ұйымның координаттары      3. Басқа мәліметтер:

Экономикалық қызмет саласында жасаған қылмыстары үшін, мемлекеттік қызмет және мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы жасаған сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстары үшін заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығының болуы (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Иә немесе жоқ
(егер Иә десе, онда қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы үкімнің күні мен нөмірі, Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің бабы көрсетілсін)

Қадағалау органдарының Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін қызметтік міндетті орындаудан шеттетуі туралы деректердің болуы

Иә немесе жоқ
(егер "иә" десе, онда осы шараны қолданған органның атауы және күні көрсетілсін)

Бұрын банкрот болып танылған не оған қатысты лицензиядан айыру, мәжбүрлеп тарату, консервациялау, акцияларды мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылдан қаржы ұйымының басшы қызметкері болып табылған

Ұйымның атауы, қызметі, жұмыс кезеңі

Қаржы ұйымының басшысы ретінде қаржылық қызмет көрсету мәселелері бойынша сот талқылауына жауапкер ретінде тартылды ма

(сот талқылауындағы жауапкер ұйымның атауы мен күні, қаралатын мәселе және соттың шешімі көрсетілсін

Осы мәселеге қатысты басқа да ақпарат

(ерікті түрде көрсетіледі)

      Мен (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)) , ______________________, осы ақпаратты мұқият тексергенімді және шынайы әрі толық болып табылатынын растаймын. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерімді жинауға және өңдеуге келісім беремін _____________________ (қолы, күні).

  "Банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдарға банк
операцияларына лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
3-қосымша
  Нысан

Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) туралы мәліметтер (заңды тұлға үшін)

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 07.02.2019 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      ____________________________________________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

      1. Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы)

      ____________________________________________________________________

      (толық атауы)

      Орналасқан жері _____________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (пошталық индексі, мекенжайы)

      Байланыс деректемелері

      ____________________________________________________________________

      (телефон және факс нөмірлері, электрондық пошта мекенжайы (ол бар болса)

      Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер) ______________________

      ____________________________________________________________________

      (құжаттың атауы, нөмірі және берілген күні, кім берді)

      Қазақстан Республикасының резиденті немесе бейрезиденті ___________

      Негізгі қызмет түрі _______________________________________

      2. Акционерге тиесілі көрсетілетін қызметті алушының дауыс беретін акциялары санының көрсетілетін қызметті алушының дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы немесе көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына қатысу үлесі___________________

      ____________________________________________________________________

      3. Көрсетілетін қызметті алушының акцияларын төлеу үшін (көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына қатысу үлесіне) ақшаны енгізер алдындағы көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) меншікті капиталының мөлшері және көрсетілетін қызметті алушының акцияларын төлеу үшін (көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына қатысу үлесіне) енгізілген сома

      ________________________________________________________________

      4. Заңды тұлғалардың толық атауын және орналасқан жерін көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) қатысушы, акционер ретінде өзге заңды тұлғаларды құруға және қызметіне қатысуы туралы мәліметтер:___________________________________________

      ____________________________________________________________________

      5. Ұйымдардың толық атауларын, орналасқан жерін көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтары, холдингтері, концерндері, қауымдастықтары, консорциумдары туралы мәліметтер

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      6. Көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) басшысы туралы мәліметтер:___________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалауға келісім беремін.

      20__ жылғы "___"_____________

      Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) басшысының

      қолы ________

  Нысан

      Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) туралы мәліметтер

      (жеке тұлға үшін)

      ___________________________________________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

      1. Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы _________

      ___________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      Туған күні мен жылы_________________________________________________

      Азаматтығы ________________________________________________________

      Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері_________________________

      ___________________________________________________________________

      (құжаттың атауы, нөмірі, сериясы және берілген күні, кім берді)

      Тұрғылықты жері ____________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (пошталық индексі, мекенжайы)

      Байланыс деректемелері______________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы)

      Жұмыс орны (мекенжайы көрсетіле отырып), лауазымы____________________

      2. Акционерге тиесілі көрсетілетін қызметті алушының дауыс беретін акциялары санының көрсетілетін қызметті алушының дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы немесе көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына қатысу үлесі

      ____________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      3. Заңды тұлғалардың толық атауын және орналасқан жерін көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) қатысушы, акционер ретінде өзге заңды тұлғаларды құруға және қызметіне қатысуы туралы мәліметтер

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерімді жинау мен өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

      20__ жылғы "___"_____________

      Көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының)

      қолы ___________

  "Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдарға банк операцияларына
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
4-қосымша
  Нысан

      Кімге __________________________________________________________________________

                        (көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

      Кімнен__________________________________________________________________________

                        (көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

      ________________________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________байланысты

                  (лицензияны қайта ресімдеудің себебі көрсетіледі)

      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                  (лицензияның атауы және валюта түрі (ұлттық және (немесе шетел)

      _____________________________________________лицензиясын қайта ресімдеуді сұраймын

      Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

      1. Көрсетілетін қызметті алушы орналасқан жері: _______________________________

      ________________________________________________________________________________

                  (индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің нөмірі)

      ________________________________________________________________________________

                              (телефон, факс)

      3. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі

      және күні және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау

      жөніндегі уәкілетті орган белгілеген жарғылық капиталдың ең төмен мөлшері_____________

      ________________________________________________________________________________

      4. Жіберілетін құжаттар тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналар мен парақтар

      саны: ___________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың)

      дәйектілігі үшін толық жауапкершілік атқарады.

      Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің

      пайдаланылуына келісем беремін.

      Өтініш беруге уәкілетті адамның тегі, аты, бар болса – әкесінің аты, лауазымы:

      _______________________________________________________________________________

      __________________

            (қолы)

      20__ жылғы " ___ " _____________

      Өтініш иесінің акционерінің (қатысушысының) қолы __________

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
27-қосымша
 

"Ислам банктері жүзеге асыратын банктік және өзге операцияларды жүргізуге арналған лицензияны беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. 27-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2017 № 37 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. "Ислам банктері жүзеге асыратын банктік және өзге де операцияларды жүргізуге арналған лицензияны беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

  &nb