Қаржы мониторингі субъектілерінің электрондық тәсілмен берілетін ақпараттың ХМL пішімін бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 3 маусымдағы № 345 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 7 шілдеде № 11569 болып тіркелді

      «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларының 3-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған Қаржы мониторингi субъектiлерiнің электрондық тәсілмен берілетін ақпараттың XML пішімін бекіту туралы нысаны бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (Б.Ш. Тәжіяқов) заңнамада белгіленген тәртіпте:
      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
      2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны орналастыруды мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;
      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет - ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрық 2015 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға жатады.

      Қазақстан Республикасының
      Қаржы министрі                                     Б.Сұлтанов

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің    
2015 жылғы 3 маусымдағы 
№ 345 бұйрығымен бекітілген

Қаржы мониторингі субъектілері электрондық тәсілмен берілетін ақпараттың XML пішімі 1. Жүйедегі хабарламалардың типтері


р/с

Жүйедегі хабарламаның типі

xml файлдың атауы

1

ФМ-1 нысаны бойынша ақпараттық хабар

doc

2

ФМ-1 нысанын қабылдау туралы хабарлама

Ack1

3

ФМ-1 нысанын қабылдамау туралы хабарлама

Ack2

4

ҚМС-ны тіркеуді сұрату

Registration

5

ҚМС-ны тіркеуді сұратуды жеткізу туралы түбіртек

Ack12

6

ҚМС-ны тіркеуге үшін сұратуды қараудың оң нәтижесі туралы хабарлама

Ack14

7

ҚМС-ны тіркеуге сұратуды қараудың теріс нәтижесі туралы хабарлама

Ack13

8

Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салу

DocInfo

9

Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салуды қабылдау туралы хабарлама

Ack1

10

Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салуды қабылдамау туралы хабарлама

Ack2

11

Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салудың жауабы

UponDocInfo

12

Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салудың жауабын қабылдау туралы хабарлама

Ack1

13

Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салудың жауабын қабылдамау туралы хабарлама

Ack2

      Деректерді ұсыну үшін UTF-16 таңбалар кодировкасы қолданылады, рұқсат етілген таңбалар жиынынан арнайы таңбалар алынып тасталынды: &(амперсанд), <> (ашылған және жабылған жақшалар), `(апостроф).

2. Әртүрлі хабарламалар үшін міндетті түрде болуы тиіс тегтер

Тегтің құжатта орналасуы

Элементтің типі

Элементтің сипаттамасы

/ExportData/SignedData/Sender

Мәтіндік жол.
Мәтіндік жол
(32 символ: A–Z символдары, 0-9 цифрлары)

Жіберуші.
1) ҚМК-не хабарламаны жіберуді орындаған ҚМС ұйымының атауы жазылған жол. Егер хабарламаны жіберуші ҚМС болса көрсетіледі..
2) «KFM» жолы. Егер хабарламаны жіберуші ҚМК болса көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Receiver

Мәтіндік жол (32 символ: A–Z символдары, 0-9 цифрлары)

Алушы.
1) «KFM» жолы. Егер хабарламаны алушы ҚМК болса көрсетіледі.
2) ҚМС ұйымының атауы жазылған жол.
Егер хабарламаны алушы ҚМС болса көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/TimeStamp

DateType типі (дд.мм.гггг чч24:мм:сс түрінде көрсетіледі)

Құжатты жіберу уақыты.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Version

Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары)

Құжат нұсқасының GUID-ы ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматында (оналтылық санау жүйесіндегі саны. Жоғарғы тіркелімде дефистер арқылы).

/ExportData/SignedData/Data/Root/DocumentUniqueIdentifier

Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары)

Құжат нұсқасының GUID-ы ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматында (он алтылық санау жүйесіндегі сан, жоғарғы тіркелімде дефистер арқылы).

/ExportData/SignedData/Signature

base64 типіндегі жол, W3C форматында Tumar криптопровайдерінің комегімен құралған

Құжаттың электрондық цифрлық қолтаңбасы.

/ExportData/TransportType

Сан

Транспорт типі.

3. ФМ-1 нысаны бойынша ақпараттық хабарламаларды қалыптастыру
үшін қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы

Элементтің типі

Элементтің сипаттамасы *

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData


[2] ФМ-1 нысанын жіберген қаржы мониторингі субъектісі туралы мәліметтер.

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/FirstName

Мәтіндік жол (100 символ)

[2.7 (1)] Тегі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/SecondName

Мәтіндік жол (100 символ)

[2.7 (2)] Аты

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/MiddleName

Мәтіндік жол (100 символ)

[2.7 (3)] Әкесінің аты (бар болса)

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/JobName

Мәтіндік жол (300 символ)

[2.7.1] Жауапты лауазымды тұлғаның қызметі

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Phone

Қала коды / телефон нөмірі / ішкі телефонның нөмірі – форматында, телефондар үтір арқылы

[2.8] Байланыс телефондары

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Email

Мәтіндік жол (100 символ)

[2.9] Электрондық пошта

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationCode

Сан

[2.1] Қаржы мониторингі субъектісінің коды. Ереженің** нөмірленуі және сипаттамасы
3-қосымшаға сәйкестендірілген.

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationOPF

Сан

[2.2 (1.1)] Қаржы мониторингі субъектісінің ұйымдық нысаны.

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Organisation

Мәтіндік жол (300 символ)

[2.2 (1.2)] Қаржы мониторингі субъектісінің атауы.

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationArea/@Code

Сан

[2.5 (1)] Облыстың коды (ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес)

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationCity/@Code

Сан

[2.5 (3)] Елді мекеннің коды (қала/кент/ауыл) (ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес)

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationDistrict/@Code

Сан

[2.5 (2)] Ауданның коды (ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес)

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationStreet

Мәтіндік жол (100 символ)

[2.5 (4)] Көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы.

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationHouse

Мәтіндік жол (100 символ)

[2.5 (5)] Үйдің нөмірі

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationOffice

Мәтіндік жол (100 символ)

[2.5 (6)] Пәтердің/кеңсенің нөмірі (бар болса)

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationPostalIndex

Сан

[2.5 (7)] Пошталық индекс

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/IINBIN

12 цифр

[2.4] ЖСН/БСН

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData


[2.6 – 2.6.3] Жеке басын куәландыру құжаты туралы мәліметтер (жеке тұлға болып табылатын ҚМС-тер үшін)

/ExportData/SignedData/Data /Root/PersonalData/AdditionalAcData/FirstName

Мәтіндік жол

[2.2 (1.2.2)] Жеке тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын ҚМС-тің аты.

/ExportData/SignedData/Data /Root/PersonalData/AdditionalAcData/LastName

Мәтіндік жол

[2.2 (1.2.1)] Жеке тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын ҚМС-тің тегі.

/ExportData/SignedData/Data /Root/PersonalData/AdditionalAcData/MiddleName

Мәтіндік жол

[2.2 (1.2.3)] Жеке тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын ҚМС-тің әкесінің аты.

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/@IsAc

True немесе False

ҚМС-і есеп тапсыратын жеке тұлға болып табылатындығын көрсететін атрибут. Егер жоқ болса, онда Қағидалардың [2.6 – 2.6.3] тармақшаларына сәйкес келетін тегтер көрсетілмейді.

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/DocumentIdentity

Сан

[2.6] Жеке басын куәландыратын құжат типінің коды (жеке тұлғалар үшін). Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 4-қосымшасына сәйкес.

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/SeriesDocIdentity

Мәтіндік жол (50 символ)

[2.6.1 (1)] Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі (жеке тұлғалар үшін)

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/NumberDocIdentity

Мәтіндік жол (50 символ)

[2.6.1 (2)] Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы (жеке тұлғалар үшін)

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/DateIssuance

Күн (дд.мм.гггг түрінде)

[2.6.3] Жеке басын куәландыратын құжаттың берілген уақыты (жеке тұлғалар үшін)

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/DocumentIssued

Мәтіндік жол (300 символ)

[2.6.2] Жеке басын куәландыратын құжатты кім берген (жеке тұлғалар үшін)

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation


[1] Хабарлама туралы мәлімет және [3] қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпарат.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DocumentType

Сан

[1.3] Құжаттың түрі – Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың ** 1-қосымшасының 1.3–тармағына сәйкес.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MessageNumber

Сан

[1.1(1)] ФМ-1 нысанының нөмірі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/LastModifyDate

Күн (dd.mm.yyyy түрінде)

[1.2] ФМ-1 нысанының күні

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/TransactionDate

Күн (dd.mm.yyyy hh24:mi:ss түрінде)

ҚМС-нің операциясының аяқталған/басталған/тоқтатылған уақыты. Егер Қағидалардың** [1.4] тармағында 4 саны белгіленсе, онда толтырылмайды.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ViewOperationId

Сан

[3.2 (1)] Операция түрінің коды – нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 5-қосымшасына сәйкес.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/EknpId

Сан

[3.3 (1)] ТББЖ – Төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісінің коды. ТББЖ кодының идентификаторы көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/EknpId/@IsEknpNotSetup

True немесе False

[3.3 (2)] ТББЖ-кодын анықтау мүмкін емес - мәні True болғанда.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ OperationNumber

Мәтіндік жол (30 символ)

[3.1] Операция нөмірі.

/ExportData/SignedParticipant/IndividualIssueData/Data/Root/MessageInformation/ DocOperationReason

Сан

[3.8] Операцияны жасау негіздемесі.

Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 6-қосымшасына сәйкес.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ DocOperationDate

Күн (dd.mm.yyyy түрінде)

[3.9 (1)] Операцияны жүзеге асыруға негізделген құжаттың күні.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ DocOperationNumber

Мәтіндік жол (30 символ)

[3.9 (2)] Операцияны жүзеге асыруға негізделген құжаттың нөмірі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ CurrencyCodeId

Сан

[3.5] «Кедендік декларацияларды толтыру үшін пайдаланылатын жіктеуіштер туралы» Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген «Валюталар жіктеуіші» 23-қосымшасына сәйкес операция валютасының коды.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/AmountCurrency

Сан

[3.6] Операцияны жүргізу валютасындағы сома.
Ақша форматы -99999999999999999999.99 (нүкте арқылы).

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/AmountCurrencyTenge

Сан

[3.7] Операцияның теңгедегі сомасы. Ақша форматы - 99999999999999999999.99 (нүкте арқылы).

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/OperationStatusId

Сан

[1.4] Операция жай-күйі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 1-қосымшасының 1.4-тармағына сәйкес.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ReasonFilingId

Сан

[1.5 ] Хабарламаны жіберу негіздемесі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың**
1-қосымшасының
1.5-тармағына сәйкес.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/CounterMeasure


[1.5 ] Ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне сәйкес келгенде қарсы іс-қимыл шарасы. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 1-қосымшасы 1.5-тармағының 4-тармақшасының екінші деңгейіне сәйкес.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionFirst

Сан

[3.10] Операцияның күдіктілік белгілерінің коды. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидаларға** 7-қосымшаға сәйкес келеді. Қағидалардың** 1-қосымшаның 1.5-деректемесінде 2-тармақ көрсетілген жағдайда деректеме толтырылуға міндетті.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionSecond

Сан

[3.11] Күдіктіліктің 1-қосымша белгісі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың**
7-қосымшасына сәйкес.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionThird

Сан

[3.12] Күдіктіліктің 2-қосымша белгісі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың**
7-қосымшасына сәйкес.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DescriptionDifficulties

Мәтіндік жол (1000 символ)

[3.13] Операцияны күдікті ретінде жіктеуде туындаған қиындықтар сипаттамасы.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MoreInformation

Мәтіндік жол (1000 символ)

[3.14] Операция бойынша қосымша ақпарат.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ParticipantCount

Сан

[3.4] Операцияға қатысушылар саны.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MerchTypes

Сан

[3.2 (2.1)] Мүліктің түрі. Мүлік түрінің коды:
1 – Автомобиль
2 – Пәтер
3 – Жер учаскесі
4 - Басқа

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MerchReginfo

Мәтіндік жол (50 символ)

[3.2 (2.2)] Мүліктің тіркеу нөмірі

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ReferCount


Өзге ФМ-1 нысандарымен байланыстар саны.

/ExportData/SignedData/Data/Root/References


[1.1 (2)] Өзге ФМ-1 нысандарымен байланыстар туралы мәліметтер (бар болса).

/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference


[1.1 (2)] Өзге ФМ-1 нысанымен байланысы.

/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference/ReferenceId

Сан

Өзге нысанмен байланыстың реттік нөмірі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference /ReferenceOperationNumber

Мәтіндік жол (50 символ)

[1.1 (2.1)] Байланысты ФМ-1 нысанының нөмірі

/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference /ReferenceDocOperationDate

Мәтіндік жол (dd.mm.yyyy түрінде)

[1.1 (2.2)] Байланысты ФМ-1 нысанының күні

/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference /ReferenceDocOperationNumber

Мәтіндік жол (50 символ)

Байланысты нысандағы операция нөмірі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants


[4] Қаржы мониторингіне жататын операцияға қатысушылар туралы мәліметтер.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant


[4] Қаржы мониторингіне жататын операцияның қатысушысы туралы мәліметтер.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/MemberId

Сан

[4.1] Қатысушы. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың**
1-қосымшасының 4.1-тармағына сәйкес.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ParticipantsView

Сан

[4.3] Қатысушының түрі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 6-қосымшасына сәйкес.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ParticipantsType

Сан

[4.5] Операцияға қатысушының типі.
Нөмірленуі және сипаттамасы ҚМС мәліметтерді ұсыну Қағидаларының** 1-қосымшасының 4.5-тармағына сәйкес.
Қатысушы субъекті типіне қарай тармақтың біреуі толтырылады:
- AdditionalInformationUr – заңды тұлғалар үшін;
- AdditionalInformationAc – жеке тұлғалар үшін;
- AdditionalInformationIp – дара кәсіпкерлер үшін.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/IsClientSubject

Сан

[4.2] Қаржы мониторингі субъектісінің клиенті. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың**
1-қосымшасының 4.2-тармағына сәйкес. Егер ҚМС клиенті болып табылмаса, онда «1» саны көрсетіледі, егер ҚМС клиенті болып табылса, онда «2» саны көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Residence

Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды)

[4.4] Резиденттік. Нөмірленуі және сипаттамасы «Кедендік декларацияларды толтыру үшін қолданылатын жіктеуіштер туралы» Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы
20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген 22 «Әлем елдерінің жіктеуіші» қосымшасына сәйкес.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ForeignPerson

Сан

[4.6] Шетелдік жария лауазымды тұлға. Нөмірлеу және сипаттамасы Қағидалардың**
1-қосымшасының 4.6-тармағына сәйкес.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank


[4.7] Операцияға қатысушының банкі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/AccountNumber

Мәтіндік жол (300 символ)

[4.7 (1.4)] Қатысушының шот нөмірі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/Name

Мәтіндік жол (300 символ)

[4.7 (1.2)] Банктің/филиалдың атауы.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/Code

Мәтіндік жол (50 символ)

[4.7 (1.3)] Банктің/филиалдың коды.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankAddress/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankCountry

Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды)

[4.7 (1.1)] Банк орналасқан жер. Нөмірленуі және сипаттамасы «Кедендік декларацияларды толтыру үшін қолданылатын жіктеуіштер туралы» Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген 22 «Әлем елдерінің жіктеуіші» қосымшасына сәйкес.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankCity

Мәтіндік жол (50 символ)

[4.7 (1.1)] Филиалдың орналасқан жері - Филиал Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан жағдайда. Операцияға бастамашы болған/аяқталған елді мекен көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankOffshoreAddr

Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды)

[4.7 (1.1)] Оффшор ел, егер 3.2 "Операция түрі кодының" реквизиті 611-634 мәніне ие болса. Оффшорлық аймақтың сәйкестігі «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының мақсаттары үшін Оффшорлық аймақтар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің м.а. 2010 жылғы 10 ақпандағы N 52 бұйрығына сәйкес көрсетіледі, нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік реестрінде
N 6058 болып тіркелген.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/@IsOffshore

True немесе False

Филиалдың оффшорлық аймақта орналасуының қосалқы белгісі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations


[4.7 (1.5) ] Операцияға қатысушылардың корреспонденттік шоттары туралы мәліметтер.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation


[4.7 (1.5)] Операцияға қатысушының корреспонденттік шоты туралы мәліметтер.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation/BankName

Мәтіндік жол (300 символ)

[4.7 (1.5.2)] Банктің атауы.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation/BankCountry

Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды)

[4.7 (1.5.1)] )] Банктің орналасқан жері. Нөмірленуі және сипаттамасы «Кедендік декларацияларды толтыру үшін қолданылатын жіктеуіштер туралы» Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы
20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген 22 «Әлем елдерінің жіктеуіші» қосымшасына сәйкес.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/IndividualIssue

Мәтіндік жол (32 символ)

[4.13] ЖСН/БСН

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/OKED

Мәтіндік жол
(5 символ)

[4.12] ЭҚЖЖ. ЭҚЖЖ Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі Төрағасының 2008 жылғы 20 мамырдағы № 67 бұйрығымен бекітілген «Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына
(5-таңбалы ЭҚЖЖ)» сәйкес көрсетіледі, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитетінің ресми сайтында орналастырылған.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/PhoneNumber

Қала коды/телефон нөмірі/ішкі телефонның нөмірі – форматында, телефондар үтір арқылы

[4.22] Байланыс телефонының нөмірі

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Email

Мәтіндік жол (100 символ)

[4.23] Электрондық пошта

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalInformation

Мәтіндік жол (1000 символ)

[4.25] Операцияға қатысушы туралы қосымша ақпарат.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/MoneyTransSys

Сан

[4.7 (1.2.1)] Ақша аударымдары жүйесінің атауы.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders


[4.9] Операцияға қатысушының құрылтайшылары (заңды тұлғалар үшін)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder


[4.9] Операцияға қатысушының құрылтайшысы (заңды тұлғалар үшін)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FounderType

Сан

Құрылтайшының типінің қосалқы белгісі:
1 - Заңды тұлға
2 – Жеке тұлға
3 – Дара кәсіпкер

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FounderOPF

Мәтіндік жол (1000 символ)

[4.9 (1.1)] Қатысушы құрылтайшысының ұйымдық нысаны (заңды тұлға үшін толтырылады)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/Name

Мәтіндік жол (1000 символ)

[4.9 (2.1)] Қатысушы құрылтайшысының атауы (заңды тұлға үшін толтырылады)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FirstName

Мәтіндік жол (300 символ)

[4.9 (1.2.2)] Қатысушы құрылтайшысының аты (жеке тұлғаның құрылтайшысы үшін толтырылады)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/SecondName

Мәтіндік жол (300 символ)

[4.9 (1.2.1)] Қатысушы құрылтайшысының тегі (жеке тұлғаның құрылтайшысы үшін толтырылады)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/MiddleName

Мәтіндік жол (300 символ)

[4.9 (1.2.3)] Қатысушы құрылтайшысының әкесінің аты (жеке тұлғаның құрылтайшысы үшін толтырылады)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/Residence

Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды)

[4.9 (2)] Операцияға қатысушы құрылтайшысының резиденттігі. Нөмірленуі және сипаттамасы «Кедендік декларацияларды толтыру үшін қолданылатын жіктеуіштер туралы» Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген 22 «Әлем елдерінің жіктеуіші» қосымшасына сәйкес.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo


Операцияға қатысушылар бойынша қосымша ақпарат. Заңды, жеке тұлғаларға және дара кәсіпкерлерге бөлу.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr


Қатысушы заңды тұлға бойынша қосымша ақпарат

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/URAddress

Address құрамды тип

[4.21] Заңды мекенжайы. Сипаттамасы төменде құрамдас элементтер типтерінің сипаттамасында келтірілген.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/ACAddress

Address құрамды тип

[4.24] Нақты мекенжайы. Сипаттамасы төменде құрамдас элементтер типтерінің сипаттамасында келтірілген.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FullName

Мәтіндік жол (300 символ)

[4.8 (1.2)] Операцияға қатысушының атауы (қатысушы заңды тұлғалар үшін)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FullName/@IsFullNameSetup

True немесе False

[4.8 (2)] Операцияға қатысушының атауын анықтау мүмкін емес - True мәнінде (қатысушы заңды тұлғалар үшін)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead


[4.10] Бірінші басшы (қатысушы заңды тұлғалар үшін)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead/FirstName

Мәтіндік жол (300 символ)

[4.10 (2)] Бірінші басшының аты

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead/SecondName

Мәтіндік жол (300 символ)

[4.10 (1)] Бірінші басшының тегі

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead/MiddleName

Мәтіндік жол (300 символ)

[4.10 (3)] Бірінші басшының әкесінің аты (бар болса)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/ParticipantOPF

Сан

[4.8 (1.1)] Операцияға қатысушының ұйымдық нысаны (қатысушы заңды тұлғалар үшін)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc


Қатысушы жеке тұлға бойынша қосымша ақпарат

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/URAddress

Address құрамды тип

[4.21] Заңды мекенжайы. Сипаттамасы төменде келтірілген

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/ACAddress

Address құрамды тип

[4.24] Нақты мекенжайы. Сипаттамасы төменде келтірілген

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO


[4.14] Т.А.Ә. (жеке тұлғалар үшін)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/FirstName

Мәтіндік жол (1000 символ)

[4.14 (1.2)] Аты

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/SecondName

Мәтіндік жол (1000 символ)

[4.14 (1.1)] Тегі

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/MiddleName

Мәтіндік жол (1000 символ)

[4.14 (1.3)] Әкесінің аты (бар болса)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/@IsFioNotSetup

True немесе False

[4.14 (2.1)] Анықтау мүмкін емес - True мәнінде

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/PlaceBirth

Мәтіндік жол (300 символ)

[4.20] Туған жері (жеке тұлғалар үшін)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DateBirth

Мәтіндік жол dd.mm.yyyy түрінде

[4.19] Туған күні (жеке тұлғалар үшін)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DocumentIdentity

Сан

[4.15] Жеке басын куәландыратын құжат. Нөмірлеу және сипаттамасы Қағидалардың** 4-қосымшасына сәйкес.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/SeriesDocIdentity

Мәтіндік жол (10 символ)

[4.16 (2)] Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/NumberDocIdentity

Мәтіндік жол (20 символ)

[4.16 (1)] Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DocumentIssued

Мәтіндік жол (300 символ)

[4.17] Жеке басын куәландыратын құжатты кім берді

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DateIssuance

Мәтіндік жол (dd.mm.yyyy түрінде)

[4.18] Жеке басын куәландыратын құжат қашан берілді

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp


Дара кәсіпкер бойынша қосымша ақпарат – төменде келтірілген «ParticipantOPF» тегінен басқа, тегтерінің құрамы жеке тұлғаның тегтеріне ұқсас. Осы тег «FIO» және «PlaceBirth» тегтерінің арасында орналасқан.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/URAddress

Address құрамды тип

[4.21] Заңды мекенжайы. Сипаттамасы төменде келтірілген

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/ACAddress

Address құрамды тип

[4.24]Нақты мекен-жайы. Сипаттамасы төменде келтірілген.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO


[4.14] Т.А.Ә. (дара кәсіпкерлер үшін)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/FirstName

Мәтіндік жол (1000 символ)

[4.14 (1.2)] Аты

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/SecondName

Мәтіндік жол (1000 символ)

[4.14 (1.1)] Тегі

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/MiddleName

Мәтіндік жол (1000 символ)

[4.14 (1.3)] Әкесінің аты (бар болса)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/@IsFioNotSetup

True немесе False

[4.14 (2.1)] Анықтау мүмкін емес - True мәнінде

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/PlaceBirth

Мәтіндік жол (300 символ)

[4.20] Туған жері (дара кәсіпкерлер үшін)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DateBirth

Мәтіндік жол (dd.mm.yyyy түрінде)

[4.19] Туған күні (дара кәсіпкерлер үшін)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DocumentIdentity

Сан

[4.15] Жеке басын куәландыратын құжат. Нөмірлеу және сиппатамасы Қағидалардың** 4-қосымшасына сәйкес.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/SeriesDocIdentity

Мәтіндік жол (10 символ)

[4.16 (2)] Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/NumberDocIdentity

Мәтіндік жол (20 символ)

[4.16 (1)] Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DocumentIssued

Мәтіндік жол (300 символ)

[4.17] Жеке басын куәландыратын құжатты кім берген.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DateIssuance

Мәтіндік жол (dd.mm.yyyy түрінде)

[4.18] Жеке басын куәландыратын құжат қашан берілген.

4. Элементтердің құрамды типтерінің сиппатамасы

Типті сәйкестендіруші

Жай элементтің сәйкестендірушісі

Элемент типі

Элемент сипаттамасы

Address

Country

Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды)

Елдің коды. Нөмірленуі және сипаттамасы «Кедендік декларацияларды толтыру үшін қолданылатын жіктеуіштер туралы» Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген 22 «Әлем елдерінің жіктеуіші» қосымшасына сәйкес.


Area

Мәтіндік жол (100 символ)

Облыс


Area/@Code

Сан

ӘАОЖ анықтамалығындағы облыс коды


District

Мәтіндік жол (100 символ)

Аудан


District/@Code

Сан

ӘАОЖ анықтамалығындағы аудан коды


Town

Мәтіндік жол (100 символ)

Елді мекен


Town/@Code

Сан

ӘАОЖ анықтамалығындағы елді мекеннің коды


Street

Мәтіндік жол (100 символ)

Көше


HomeNumber

Мәтіндік жол (10 символ)

Үй нөмірі


OfficeNumber

Мәтіндік жол (10 символ)

Офис нөмірі


PostalCode

Цифрлары бар мәтіндік жол

Пошта индексі

5. ФМ-1 формасын қабылдау/қабылдамау туралы хабарламаны
қалыптастыруға қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы

Элемент типі

Элемент сипаттамасы

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/Description

Мәтіндік жол (3000 символ)

Түсіндірме (хабарламаны қайта жіберу кезінде қолданылады)

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/OriginalDocumentGuid

Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары)

ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан)

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorCode

Сан

Қате коды. Қабылданбау жөнінде хабарлама кезінде 0-ден өзгеше

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorName

Мәтіндік жол (3000 символ)

Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/AcceptanceDateTime

Күн (dd.mm.yyyy hh24:mi:ss түрінде)

ФМ-1 нысанын қабылдау (қабылдамау) күні мен уақыты

6. ҚМС-ты тіркеу сұратуын құруға қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы

Элемент типі

Элемент сипаттамасы

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData


ҚМС, оның құрылтайшылары және жауапты тұлғалары туралы мәліметтер

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/SystemId

Сан

Тіркелген ҚМС-тың идентификаторы. Тіркеу мәліметтерін түзету немесе өзгерту кезінде ғана қолданылады.
ҚМС-ты тіркеуді сұратуды мақұлдау туралы хабарламадағы /ExportData/SignedData/Data/Root/SystemId тегтің мәніне сәйкес болуға тиісті.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/CfmCode

Сан

Қаржы мониторингі субъектісінің коды. Нөмірлері мен сипаттамалары Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес. (Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.1] бөлімінде көрсетіледі)

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/OpfCode

Сан

Қаржы мониторингі субъектісінің ҰҚН коды. Нөмірлері мен сипаттамалары ұйымдық-құқықтық нысандарының жіктеушісіне сәйкес. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының
[2.2 (1.1)] бөлімінде көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/OrgName

Мәтіндік жол (300 символ)

Қаржы мониторингі субъектісінің аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.2)] бөлімінде көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/IINBIN

12 цифр

Қаржы мониторингі субъектісінің ЖСН/БСН (Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.4] бөлімінде көрсетіледі).

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/PostalIndex

Мәтіндік жол (30 символ)

Қаржы мониторингі субъектісінің пошта индексі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (7)] бөлімінде көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Area/@code

Сан

ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес облыс коды. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (1)] бөлімінде көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/District/@code

Сан

ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес аудан коды. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (2)] бөлімінде көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/City/@code

Сан

ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес елді мекен коды (қала/кент/ауыл). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (3)] бөлімінде көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Street

Мәтіндік жол (100 символ)

Көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде
ФМ-1 нысанының [2.5 (4)] бөлімінде көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/House

Мәтіндік жол (100 символ)

Үй нөмірі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (5)] бөлімінде көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Office

Мәтіндік жол (100 символ)

Пәтер/офис нөмірі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (6)] бөлімінде көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData


Қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын жеке тұлға туралы қосымша ақпарат

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/@IsAc

True немесе False

Есеп беруші қаржы мониторингі субъектісі жеке тұлға болып табылатындығын көрсететін атрибут. Егер жеке тұлға болмаса, онда /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData тегтері көрсетілмейді.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/FirstName

Мәтіндік жол (100 символ)

Қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын жеке тұлғаның аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.2.2)] бөлімінде көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/LastName

Мәтіндік жол (100 символ)

Қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын жеке тұлғаның тегі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.2.1)] бөлімінде көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/MiddleName

Мәтіндік жол (100 символ)

Қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын жеке тұлғаның әкесінің аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.2.3)] бөлімінде көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DocumentIdentity

Сан

Жеке басын куәландыратын құжат түрінің коды (жеке тұлғалар үшін). Нөмірлері мен сипаттамалары Қағидалардың
4-қосымшасына сәйкес**. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6] бөлімінде көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/SeriesDocIdentity

Мәтіндік жол (50 символ)

Жеке басын куәландыратын құжат нөмірі (жеке тұлғалар үшін). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының
[2.6.1 (1)] бөлімінде көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/NumberDocIdentityы

Мәтіндік жол (50 символ)

Жеке басын куәландыратын құжат сериясы (жеке тұлғалар үшін). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6.1 (2)] бөлімінде көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DateIssuance

Күн (дд.мм.гггг түрінде)

Жеке басын куәландыратын құжат қашан берілді (жеке тұлғалар үшін). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6.3] бөлімінде көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DocumentIssued

Мәтіндік жол (300 символ)

Жеке басын куәландыратын құжатты кім берді (жеке тұлғалар үшін). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6.2] бөлімінде көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons


Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғалары туралы ақпарат

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person


Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасы туралы ақпарат

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/FirstName

Мәтіндік жол (100 символ)

Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.7(2)] бөлімінде көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/LastName

Мәтіндік жол (100 символ)

Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының тегі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.7(1)] бөлімінде көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/MiddleName

Мәтіндік жол (100 символ)

Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының әкесінің аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.7(3)] бөлімінде көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/JobName

Мәтіндік жол (300 символ)

Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының лауазымы. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.7.1] бөлімінде көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Phone

Мәтіндік жол (300 символ), қала коды/телефон нөмірі/ішкі телефонның нөмірі – форматында, телефондар үтір арқылы

Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының телефоны. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.8] бөлімінде көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Email

Мәтіндік жол (100 символ)

Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының электрондық поштасының мекен жайы. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.8] бөлімінде көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate

32Кб дейін

Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының ашық кілт сертификаты.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate/@Name

Мәтіндік жол (50 символ)

Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының ашық кілт сертификатының аты.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate/@Size

Сан

Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының ашық кілт сертификатының өлшемі.

7. ҚМС-ты тіркеуді сұратуды жеткізу туралы түбіртекті
қалыптастыруда қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы

Элемент типі

Элемент сипаттамасы

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/Description

Мәтіндік жол (3000 символ)

Түсініктеме (түбіртекті қайтадан жібергенде қолданылады)

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/OriginalDocumentGuid

Мәтіндік жол (36 символ:
A–F символдары, 0-9 цифрлары)

ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан)

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/MessDate

Күн (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде)

Түбіртегі қалыптастырылған тіркеу сұратуын жіберу күні

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/MessOwn

Мәтіндік жол

Түбіртегі қалыптастырылған тіркеу сұратуын жіберуші

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorCode

Сан

Қате коды. Қабылданбау жөнінде түбіртек болған жағдайда 0-ден өзгеше

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorName

Мәтіндік жол (3000 символ)

Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар

8. ҚМС-ты тіркеу сұратуын қараудың оң нәтижесі туралы хабарламанықалыптастыруға қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы

Элемент типі

Элемент сипаттамасы

/ExportData/SignedData/Data/Root/Description

Мәтіндік жол (3000 символ)

Түсініктеме (хабарламаны қайта жіберу кезінде қолданылады)

/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid

Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары)

ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегі оналтылық сан)

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessDate

Күн (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде)

Хабарлама қалыптастырылған тіркеуді сұратуды жіберу күні

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessOwn


Хабарлама қалыптастырылған тіркеуді сұратуды жіберуші

/ExportData/SignedData/Data/Root/SystemId

Сан

Тіркеу кезінде берілген ҚМС-тың сәйкестендірушісі

9. ҚМС-ты тіркеу сұратуын қараудың теріс нәтижесі туралы
хабарламаны қалыптастыруға қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы

Элемент типі

Элемент сипаттамасы

/ExportData/SignedData/Data/Root/Description

Мәтіндік жол (3000 символ)

Түсініктеме (хабарламаны қайта жіберу кезінде қолданылады)

/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid

Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары)

ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегі оналтылық сан)

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessDate

Күн (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде)

Хабарлама қалыптастырылған тіркеу сұратуды жіберу күні

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessOwn

Мәтіндік жол

Хабарлама қалыптастырылған тіркеуді сұратуды жіберуші

/ExportData/SignedData/Data/Root/ErrorCode

Сан

Қате коды. 0-ден өзгеше

/ExportData/SignedData/Data/Root/ErrorName

Мәтіндік жол (3000 символ)

Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар

10. ҚМС-тен қосымша ақпаратты алуға сұратуды қалыптастыруда
қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы

Элемент типі

Элемент сипаттамасы

/ExportData/SignedData/FormNumber

Сан

Хабарлама нөмірі

/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid

Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары)

ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркеліміндегі оналтылық сан)

/ExportData/SignedData/Data/Root/CountDays

Сан

Сұратуға жауап беретін күндер саны

/ExportData/SignedData/Data/Root/Description

Мәтіндік жол (3000 символ)

ҚМС-тен қосымша ақпаратты алуды сұрату мәтіні

/ExportData/SignedData/Data/Root/RequestDateTime

Күні (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде)

Сұратуды жіберу күні мен уақыты

11. Қосымша ақпаратқа сұрату қабылдау туралы хабарламаны
қалыптастыруға қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы

Элемент типі

Элемент сипаттамасы

/ExportData/SignedData/FormNumber

Сан

Хабарлама нөмірі

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/OriginalDocumentGuid

Мәтіндік жол (32 немесе 36 символ: A–F және a-f символдары, 0-9 цифрлары)

ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан)

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorCode

Сан

Қате коды. Қабылданбау жөнінде хабарлама болған жағдайда 0-ден өзгеше

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorName

Мәтіндік жол (3000 символ)

Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/AcceptanceDateTime

Күн (dd.mm.yyyy hh24:mi:ss түрінде)

Сұратуды қабылдау күні мен уақыты

12. ҚМС-ке қосымша ақпаратты алу сұратуына жауап қалыптастыруға қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы

Элемент типі

Элемент сипаттамасы
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid

Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары)

ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Comment

Мәтіндік жол (3000 символ)

ҚМС-ке қосымша ақпаратты алу сұрату жауабының мәтіні

/ExportData/SignedData/Data/Root/ResponseDateTime

Күн
(dd.mm.yyyy hh24:mi:ss түрінде)

Жауапты жіберу күні мен уақыты

/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/FileName

Мәтіндік жол (255 символ)

Салынған файлдың аты

/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/Length

Сан

Файл өлшемі

/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/Name

Мәтіндік жол (255 символ)

Салынған файл бөлігінің аты

/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/Length

Сан

Салынған файл бөлігінің көлемі

/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/Buffer

Base64 кодпен жазылған жол

Салынған файл бөлігінің құрамы

Ескерту:
      * Нөмірленуі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидалары 1-қосымшасының ФМ-1 нысанындағы деректемелерге сәйкес келеді.
** Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысы.

Аббревиатуралардың мағынасын ашу:
ҚМК – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті;
ҚМС – Қаржы мониторингі субъектілері;
ЭЦҚ – Электрондық цифрлық қолтаңба;
ӘАОЖ – Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеушісі;
ТББЖ – Төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісі;
ҰҚН – Ұйымдық-құқықтық нысаны;
ЭҚЖЖ – Экономикалық қызметтің жалпы жіктеушісі.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады