Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлерінің есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды беру қағидаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 27 мамырдағы № 81 қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2015 жылғы 27 шілдеде № 11769 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 245 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.12.2017 № 245 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 45 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру және исламдық қаржыландыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2015 жылғы 27 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналар:

      1) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлері есептілігінің тізбесі;

      2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ақша қалдықтары және орналастырылған салымдар туралы есеп;

      3) осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ақшаның және исламдық сақтандыру қорының активтері есебінен орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп;

      4) осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бағалы қағаздар туралы есеп;

      5) осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;

      6) осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша "кері РЕПО", "РЕПО" операциялары туралы есеп;

      7) осы қаулының 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша исламдық сақтандыру қоры есебінен жасалған "кері РЕПО", "РЕПО" операциялары туралы есеп;

      8) осы қаулының 8-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп;

      9) осы қаулының 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп;

      10) осы қаулының 10-қосымшасына сәйкес нысан бойынша инвестициялық мүлік және исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп;

      11) осы қаулының 11-қосымшасына сәйкес нысан бойынша "жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп;

      12) осы қаулының 12-қосымшасына сәйкес нысан бойынша "өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп;

      13) осы қаулының 13-қосымшасына сәйкес нысан бойынша сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп;

      14) осы қаулының 14-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп;

      15) осы қаулының 15-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ірі сақтандыру төлемдері және ірі мәлімделген талаптар туралы есеп;

      16) осы қаулының 16-қосымшасына сәйкес нысан бойынша сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер мен шығыстар туралы есеп;

      17) осы қаулының 17-қосымшасына сәйкес нысан бойынша сақтандыру төлемдері туралы есеп;

      18) осы қаулының 18-қосымшасына сәйкес нысан бойынша міндеттемелердің көлемі туралы есеп;

      19) осы қаулының 19-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп;

      20) осы қаулының 20-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп;

      21) осы қаулының 21-қосымшасына сәйкес нысан бойынша исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің мүшелері туралы есеп;

      22) осы қаулының 22-қосымшасына сәйкес нысан бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен мәмілелер туралы есеп;

      23) осы қаулының 23-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ірі қатысушылар немесе сақтандыру холдингтері туралы есеп;

      24) осы қаулының 24-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ұлттық және шетел валюталарындағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру туралы есеп;

      25) осы қаулының 25-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өзге дебиторлық және өзге кредиторлық берешектер туралы есеп;

      26) осы қаулының 26-қосымшасына сәйкес нысан бойынша басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп;

      27) осы қаулының 27-қосымшасына сәйкес нысан бойынша басқа заңды тұлғалардың капиталына исламдық сақтандыру қоры есебінен инвестицияланған инвестициялар туралы есеп;

      28) осы қаулының 28-қосымшасына сәйкес нысан бойынша алынған қарыздар туралы есеп;

      29) осы қаулының 29-қосымшасына сәйкес нысан бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен жасалған сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары туралы есеп;

      30) осы қаулының 30-қосымшасына сәйкес нысан бойынша екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары туралы есеп;

      31) осы қаулының 31-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жалпы және әкімшілік шығыстар туралы есеп;

      32) осы қаулының 32-қосымшасына сәйкес нысан бойынша баланстан тыс шоттар бойынша қалдықтар туралы есеп;

      33) осы қаулының 33-қосымшасына сәйкес нысан бойынша экономикалық қызмет түрлері бойынша сақтандыру сыйлықақыларының және сақтандыру төлемдерінің жіктеуіші туралы есеп;

      34) осы қаулының 34-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп;

      35) осы қаулының 35-қосымшасына сәйкес нысан бойынша исламдық сақтандыру қоры есебінен бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер туралы есеп;

      36) осы қаулының 36-қосымшасына сәйкес нысан бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті ұстап қалуының мөлшері туралы есеп;

      37) осы қаулының 37-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есеп;

      38) осы қаулының 38-қосымшасына сәйкес нысан бойынша сақтандыру өнімдері туралы есеп;

      39) осы қаулының 39-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған қайта сақтандыру шарттары туралы есеп;

      40) осы қаулының 40-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қайта сақтандыру қызметі туралы есеп;

      41) осы қаулының 41-қосымшасына сәйкес нысан бойынша сақтанушыларға ("өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін) берілген қарыздар туралы есеп;

      42) осы қаулының 42-қосымшасына сәйкес Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлерінің есептілікті беру қағидалары.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 45 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта:

      1) ай сайын - осы қаулының 1-тармағының 2), 4), 6), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19) және 20) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде ұсынады.

      Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген есептілікке қосымша осы қаулының 1-тармағының 3), 5), 7), 10) және 21) тармақшаларына сәйкес есептілікті есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде ұсынады;

      2) ай сайын - осы қаулының 1-тармағының 22) тармақшасында көзделген есептілікті есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде;

      3) тоқсан сайын - осы қаулының 1-тармағының 24), 25), 26), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 36), 37) және 38) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде ұсынады.

      Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы осы тармақтың 3) тармақшасында көзделген есептілікке қосымша осы қаулының 1-тармағының 27) тармақшасына сәйкес есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде ұсынады;

      4) тоқсан сайын - осы қаулының 1-тармағының 23) тармақшасында көзделген есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың онына дейінгі (қоса алғанда) мерзімде;

      5) тоқсан сайын - осы қаулының 1-тармағының 34) тармақшасында көзделген есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде ұсынады.

      Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы осы тармақтың 5) тармақшасында көзделген есептілікке қосымша осы қаулының 1-тармағының 35) тармақшасына сәйкес есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде ұсынады;

      6) жыл сайын - осы қаулының 1-тармағының 40), 41) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті жылдан кейінгі бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде ұсынады.

      3. Сақтандыру брокерлері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тоқсан сайын осы қаулының 1-тармағының 39) тармақшасында көзделген есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде ұсынады.

      4. Осы қаулының 43-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.

      5. Төлем балансы, валюталық реттеу және статистика департаменті (Үмбетәлиев М.Т.) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) Құқықтық қамтамасыз ету департаментімен (Досмұхамбетов Н.М.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

      3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

      6. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс департаменті (Қазыбаев А.Қ.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      7. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

      8. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін осы қаулының 1-тармағының 2), 4), 6), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 36), 37), 38), 39), 40) және 41) тармақшаларын қоспағанда, осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк


Төрағасы

Қ. Келімбетов

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика министрлігі

      Статистика комитеті

      Төраға ________ Ә. Смайылов

      2015 жылғы 30 маусым  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 1-қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлері есептілігінің тізбесі

      1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары есептілігінің тізбесіне мыналар кіреді:

      1) ақша қалдықтары және орналастырылған салымдар туралы есеп;

      2) ақшаның және исламдық сақтандыру қорының активтері есебінен орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп;

      3) бағалы қағаздар туралы есеп;

      4) исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;

      5) "кері РЕПО", "РЕПО" операциялары туралы есеп;

      6) исламдық сақтандыру қоры есебінен жасалған "кері РЕПО", "РЕПО" операциялары туралы есеп;

      7) қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп;

      8) инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп;

      9) инвестициялық мүлік және исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп;

      10) "жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп;

      11) "өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп;

      12) сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп;

      13) ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп;

      14) ірі сақтандыру төлемдері және ірі мәлімделген талаптар туралы есеп;

      15) сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер мен шығыстар туралы есеп;

      16) сақтандыру төлемдері туралы есеп;

      17) міндеттемелердің көлемі туралы есеп;

      18) қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп;

      19) Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп;

      20) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің мүшелері туралы есеп;

      21) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен мәмілелер туралы есеп;

      22) ірі қатысушылар немесе сақтандыру холдингтері туралы есеп;

      23) ұлттық және шетел валюталарындағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру туралы есеп;

      24) өзге дебиторлық және өзге кредиторлық берешектер туралы есеп;

      25) басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп;

      26) басқа заңды тұлғалардың капиталына исламдық сақтандыру қоры есебінен инвестицияланған инвестициялар туралы есеп;

      27) алынған қарыздар туралы есеп;

      28) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен жасалған сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары туралы есеп;

      29) екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары туралы есеп;

      30) жалпы және әкімшілік шығыстар туралы есеп;

      31) баланстан тыс шоттар бойынша қалдықтар туралы есеп;

      32) экономикалық қызмет түрлері бойынша сақтандыру сыйлықақыларының және сақтандыру төлемдерінің жіктелімі туралы есеп;

      33) бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп;

      34) исламдық сақтандыру қоры есебінен бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер туралы есеп;

      35) сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті ұстап қалуының мөлшері туралы есеп;

      36) Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есеп;

      37) сақтандыру өнімдері туралы есеп;

      38) қайта сақтандыру қызметі туралы есеп;

      39) сақтанушыларға ("өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін) берілген қарыздар туралы есеп.

      2. Сақтандыру брокерлерінің есептілігіне Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған қайта сақтандыру шарттары туралы есеп кіреді.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 2-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Ақша қалдықтары және орналастырылған салымдар туралы есеп

      Есепті кезең: 20__жылғы ______________

      Индекс: 2 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      __________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20___ жылғы 1 ________ жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

№ р/с

Баптың атаулары (банктер және өзге заңды тұлғалар бөлігінде)

Банк коды

Рейтингілік агенттіктің атауы

Рейтингі

Ақша сомасы

теңгемен

теңгемен қайта есептелген, шетел валютасында ақша қалдығы

жиынтығы

1

2

3

4

5

6

7

8


Ақша сомасы1

Кассадағы ақша2

Жолдағы ақша2.1
3

Ағымдағы шоттардағы ақша3.1
4

Жинақ шоттардағы ақша4.1
5

Басқалар5.1
6

Барлық ақша
Салымдар


ххх

7

Талап етуге дейiнгi салымдар


ххх

7.1ххх
ххх

8

Мерзiмдi салымдар


ххх

8.1ххх
ххх

9

Шартты салымдар


ххх

9.1ххх
ххх

10

Барлық салымдар


ххх

      кестенің жалғасы:

Салым бойынша негiзгi борыш

Салым бойынша сыйақы

Күмәндi борыштар бойынша резерв

Ескерту

теңгемен

теңгемен қайта есептелген, шетел валютасында ақша қалдығы

салым сомасының жиынтығы

теңгемен

теңгемен қайта есептелген, шетел валютасында ақша қалдығы

сыйақы сомасының жиынтығы

9

10

11

12

13

14

15

16

х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Ақша қалдықтары және орналастырылған салымдар туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Ақша қалдықтары және орналастырылған салымдар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 4-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына (бұдан әрі – № 385 қаулы) сәйкес рейтингілік агенттіктің атауы көрсетіледі. Рейтингілік агенттік болмаған жағдайда 4-бағанда "рейтингісі жоқ" деп көрсетіледі.

      6. 5-бағанда № 385 қаулыға сәйкес рейтингілік агенттіктердің бірі берген рейтинг көрсетіледі.

      7. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бойынша деректерді қоспағанда, 8-бағанда "Барлық ақша" жолында Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8571 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының және инвестициялық қорлардың қаржылық есептілігінің нысандарын, сондай-ақ оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы" 2013 жылғы 27 мамырдағы № 130 қаулысының 8-қосымшасына сәйкес бухгалтерлік баланстың (бұдан әрі – бухгалтерлік баланс) "Ақша және ақша баламалары" бабына сәйкес келетін ақшаның жиынтық сомасы көрсетіледі.

      8. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бойынша деректерді қоспағанда, 11 және 14-бағандарда жалпы жиынтық сома күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде бухгалтерлік баланстың "Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)" бабына сәйкес келеді.

      9. 16-бағанда:

      1) егер меншік құқығына шектеу болса, мың теңгемен ауыртпалық салу сомасы және ауыртпалық салу негіздемесі көрсетіледі;

      2) егер сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы брокерге сенімгерлікпен басқаруға берілген болса, "сенімгерлікпен басқару" жазбасы жазылады;

      3) егер екінші деңгейдегі банк сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғасы болса, "үлестес тұлға" деп көрсетіледі.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 3-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Ақшаның және исламдық сақтандыру қорының активтері есебінен орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп

      Есепті кезең: 20__жылғы __________

      Индекс: 3 - FI(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      __________________________________________________________

      (исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20___ жылғы 1 ________ жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

р/с

Баптың атаулары (банктер және өзге заңды тұлғалар бөлігінде)

Банк коды

Рейтингілік агенттіктің атауы

Рейтингі

Ақша сомасы

теңгемен

теңгемен қайта есептелген, шетел валютасында ақша қалдығы

жиынтығы

1

2

3

4

5

6

7

8


Ақша сомасы1

Кассадағы ақша2

Жолдағы ақша2.1


3

Ағымдағы шоттардағы ақша3.1


4

Жинақ шоттардағы ақша4.1


5

Басқалар5.1


6

Барлық ақша


Салымдар
х

х

х

7

Талап етуге дейiнгi салымдар
х

х

х

7.1

х

х

х
х

х

х

8

Мерзiмдi салымдар
х

х

х

8.1

х

х

х
х

х

х

9

Шартты салымдар
х

х

х

9.1

х

х

х
х

х

х

10

Барлық салымдар
х

х

х

      кестенің жалғасы:

Салым бойынша негiзгi борыш

Салым бойынша сыйақы

Күмәндi борыштар бойынша резерв

Ескерту

теңгемен

теңгемен қайта есептелген, шетел валютасында ақша қалдығы

салым сомасының жиынтығы

теңгемен

теңгемен қайта есептелген, шетел валютасында ақша қалдығы

сыйақы сомасының жиынтығы

9

10

11

12

13

14

15

16

х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
Ақшаның және исламдық сақтандыру қорының активтері есебінен орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Ақшаның және исламдық сақтандыру қорының активтері есебінен орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 4-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына (бұдан әрі – № 385 қаулы) сәйкес рейтингілік агенттіктің атауы көрсетіледі. Рейтингілік агенттік болмаған жағдайда 4-бағанда "рейтингісі жоқ" деп көрсетіледі.

      6. 5-бағанда № 385 қаулыға сәйкес рейтингілік агенттіктердің бірі берген рейтинг көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 4-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Бағалы қағаздар туралы есеп

      Есепті кезең: 20__жылғы __________

      Индекс: 4 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      __________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20___ жылғы 1 ________ жағдай бойынша

р/с №

Эмитенттің атауы

Эмитент-елдің атауы

Бағалы қағаздың атауы

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі

Бағалы қағаздардың саны (дана)

Бағалы қағаздың номиналдық/сатып алу құны

Бағалы қағаз валютасы

Барлығы

оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы

оның ішінде РЕПО-ға берілген бағалы қағаздар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

1.1
2

Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары

2.1

екінші деңгейдегі банктер

2.1.1
2.2

екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалар

2.2.1
2.3

"Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының облигациялары

2.3.1
3

Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары

3.1
4

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері- эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары

4.1
5

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары

5.1
6

Инвестициялық қорлардың пайлары

6.1
7

Басқалар

7.1
8

Жиынтығы


      кестенің жалғасы:

Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар

Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар

Баланстық құны (нетто) мың теңгемен

Баланстық құны (нетто) мың теңгемен

Сатып алу құны

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Резервтердің (провизиялардың) мөлшері

Сатып алу құны

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

11

12

13

14

15

16

17

18

19

.....


      кестенің жалғасы:

Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар

Ауыртпалық салынған бағалы қағаздар бойынша баланстық құны (нетто), мың теңгемен

Сатып алу күні

Өтеу күні

Халықаралық қор биржасының атауы

Баланстық құны (нетто), мың теңгемен

Болашақ ақша ағынының дисконтталған құны

Барлығы

оның ішінде РЕПО шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

Сатып алу құны

Дисконт сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Резервтердің (провизиялардың) мөлшері

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

.....      кестенің жалғасы:

Қор биржасы тізімінің санаты

Рейтингі

"Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 48-бабының 3-тармағы 1) тармақшасының талаптарына сәйкес келуі

Ескерту

сатып алу күнінде

есепті күні

Сатып алу күнінде эмитенттің

Есепті күні эмитенттің

Сатып алу күнінде бағалы қағаздың

Есепті күні бағалы қағаздың

30

31

32

33

34

35

36

37

.....
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Бағалы қағаздар туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Бағалы қағаздар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Сақтандыру қызметі туралы заң) 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 4-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың атауы көрсетіледі.

      6. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

      7. 9-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілетін сыйақы есептелетін облигацияның номиналды/сатып алу құнының оны шығару кезінде айқындалған ақшалай көрінісі, сондай-ақ оны өтеу кезінде облигация ұстаушыға төленуге жататын сома көрсетіледі. Сомасы шығару валютасымен көрсетіледі. Акциялар бойынша акцияларды сатып алу валютасымен сатып алу құны көрсетіледі.

      8. 10-бағанда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі. Облигациялар бойынша шығару валютасы, акциялар бойынша – сатып алу валютасы көрсетіледі.

      9. 11-бағанда сатып алу құны бойынша сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі.

      10. 16-бағанда сатып алу құны бойынша пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі.

      11. 20-бағанда сатып алу құны бойынша өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі.

      12. 25-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген құны көрсетіледі.

      13. 26-бағанда РЕПО шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген құны көрсетіледі.

      14. 29-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-заңды тұлғалардың акциялары бойынша халықаралық қор биржасының атауы көрсетіледі.

      15. 30 және 31-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 30 және 31-бағаналарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      16. 32, 33, 34 және 35-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына сәйкес рейтингілік агенттіктердің бірі берген рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 32, 33, 34 және 35-бағандарда "рейтингісі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      17. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акцияларды (жарғылық капиталда қатысу үлестерін) Сақтандыру қызметі туралы заңның 48-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген мөлшерде сатып алған жағдайда, 36-бағанда "иә" сөзі жазылады.

      18. 37-бағанда егер бағалы қағаздар бойынша меншік құқығына шектеу болса (бағалы қағаз кепіл шарты бойынша қамтамасыз ету болып табылады, "Репо" мәмілесінің объектісі болып табылады), мың теңгемен ауыртпалық салу сомасы және ауыртпалық салу негіздемесі көрсетіледі және (немесе) егер бағалы қағаздың эмитенті сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестесі болып табылатын заңды тұлға болса, "иә" сөзі жазылады.

      19. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 5-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп

      Есепті кезең: 20__жылғы _____________

      Индекс: 5 - FI(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      __________________________________________________________

      (исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20___ жылғы 1 ________ жағдай бойынша

р/с №

Эмитенттің атауы

Эмитент-елдің атауы

Бағалы қағаздың атауы

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі

Бағалы қағаздардың саны (дана)

Бағалы қағаздың номиналдық/сатып алу құны

Бағалы қағаз валютасы

Барлығы

оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

Ауыртпалық салынған бағалы қағаздар,

барлығы

оның ішінде РЕПО-ға берілген бағалы қағаздар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

1.1
2

Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары

2.1

екінші деңгейдегі банктер

2.1.1
2.2

екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалар

2.2.1
2.3

"Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының облигациялары

2.3.1
3

Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары

3.1
4

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары

4.1
5

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары

5.1
6

Инвестициялық қорлардың пайлары

6.1
7

Басқалар

7.1
8

Жиынтығы


      кестенің жалғасы:

Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар

Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар

Баланстық құны (нетто) мың теңгемен

Баланстық құны (нетто) мың теңгемен

Сатып алу құны

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Резервтердің (провизиялардың) мөлшері

Сатып алу құны

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

11

12

13

14

15

16

17

18

19

.....


      кестенің жалғасы:

Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар

Ауыртпалық салынған бағалы қағаздар бойынша баланстық құны (нетто), мың теңгемен

Сатып алу күні

Өтеу күні

Халықаралық қор биржасының атауы

Баланстық құны (нетто), мың теңгемен

Болашақ ақша ағынының дисконтталған құны

Барлығы

оның ішінде РЕПО шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

Сатып алу құны

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Резервтердің (провизиялардың) мөлшері

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

.....      кестенің жалғасы:

Қор биржасы тізімінің санаты

Рейтингі

"Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 48-бабының 3-тармағы 1) тармақшасының талаптарына сәйкес келуі

Ескерту

сатып алу күнінде

есепті күні

Сатып алу күнінде эмитенттің

Есепті күні эмитенттің

Сатып алу күнінде бағалы қағаздың

Есепті күні бағалы қағаздың

30

31

32

33

34

35

36

37

.....
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
Исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы
қағаздар туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Сақтандыру қызметі туралы заң) 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 4-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың атауы көрсетіледі.

      6. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

      7. 9-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілетін сыйақы есептелетін облигацияның номиналды/сатып алу құнының оны шығару кезінде айқындалған ақшалай көрінісі, сондай-ақ оны өтеу кезінде облигация ұстаушыға төленуге жататын сома көрсетіледі. Сомасы шығару валютасымен көрсетіледі. Акциялар бойынша акцияларды сатып алу валютасымен сатып алу құны көрсетіледі.

      8. 10-бағанда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі. Облигациялар бойынша шығару валютасы, акциялар бойынша – сатып алу валютасы көрсетіледі.

      9. 11-бағанда сатып алу құны бойынша сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі.

      10. 16-бағанда сатып алу құны бойынша пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі.

      11. 20-бағанда сатып алу құны бойынша өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі.

      12. 25-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген құны көрсетіледі.

      13. 26-бағанда РЕПО шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген баланстық құны көрсетіледі.

      14. 29-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-заңды тұлғалардың акциялары бойынша халықаралық қор биржасының атауы көрсетіледі.

      15. 30 және 31-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 30 және 31-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      16. 32, 33, 34 және 35-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына сәйкес рейтингілік агенттіктердің бірі берген рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 32, 33, 34 және 35-бағандарда "рейтингісі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      17. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акцияларды (жарғылық капиталда қатысу үлестерін) Сақтандыру қызметі туралы заңның 48-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген мөлшерде сатып алған жағдайда, 36-бағанда "иә" сөзі жазылады.

      18. 37-бағанда егер бағалы қағаздар бойынша меншік құқығына шектеу болса (бағалы қағаз кепіл шарты бойынша қамтамасыз ету, "Репо" мәмілесінің объектісі болып табылады), мың теңгемен ауыртпалық салу сомасы және ауыртпалық салу негіздемесі көрсетіледі және (немесе) егер бағалы қағаздың эмитенті сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестесі болып табылатын заңды тұлға болса, "иә" сөзі жазылады.

      19. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 6-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

"Кері РЕПО", "РЕПО" операциялары туралы есеп

      Есепті кезең: 20__жылғы __________

      Индекс: 6 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      __________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20___ жылғы 1 ________ жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

р/с №

Операция мазмұны/бағалы қағаз эмитентінің атауы

"Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 48-бабының 3-тармағы 1) тармақшасының талаптарына сәйкес келуі

Бағалы қағаздар түрі

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі, халықаралық сәйкестендіру нөмірі

РЕПО шартын жасау күні

РЕПО шартының нөмірі

Күні

РЕПО ашылған

РЕПО жабылған

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Автоматты тәсiлмен жасалатын "кері "РЕПО" операциялары
1.1

2

"РЕПО" операциялары
2.1

"Тура" тәсiл
2.1.1

2.2

"Автоматты" тәсiл
2.2.1


      кестенің жалғасы:

РЕПО операциясының мерзімі (күндер)

Сыйақы мөлшерлемесі (пайызбен)

РЕПО-дағы бағалы қағаздар саны

РЕПО сомасы

Ескерту

теңгемен

шетел валютасымен
10

11

12

13

14

15

.....


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
"Кері РЕПО", "РЕПО" операциялары туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Кері РЕПО", "РЕПО" операциялары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Сақтандыру қызметі туралы заң) 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бойынша деректерді қоспағанда, Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8571 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының және инвестициялық қорлардың қаржылық есептілігінің нысандарын, сондай-ақ оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы" 2013 жылғы 27 мамырдағы № 130 қаулысының 8-қосымшасына сәйкес бухгалтерлік баланстың "кері РЕПО" операциялары, "РЕПО" операциялары" баптарын ашып көрсетеді.

      6. 2-бағанда "Репо" мәмілесінің объектісі болып табылатын бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі.

      7. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акцияларды (жарғылық капиталда қатысу үлестерін) Сақтандыру қызметі туралы заңның 48-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген мөлшерде сатып алған жағдайда, 3-бағанда "иә" сөзі жазылады.

      8. 4-бағанда "РЕПО" және (немесе) "кері РЕПО" операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.

      9. 5-бағанда "РЕПО" және (немесе) "кері РЕПО" операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

      10. 6-бағанда РЕПО шартын жасау күні көрсетіледі.

      11. 8-бағанда РЕПО ашылған күн көрсетіледі.

      12. 9-бағанда РЕПО жабылған күн көрсетіледі.

      13. 10-бағанда РЕПО операциясының мерзімі (күндер) көрсетіледі.

      14. 11-бағанда "РЕПО" және (немесе) "кері РЕПО" операциясына қатысушылар белгілеген және жабу бағасын және жабу мәмілесінің сомасын есептеу үшін пайдаланылатын "РЕПО" және (немесе) "кері РЕПО" операциялары бойынша сыйақы мөлшерлемесі көрсетіледі.

      15. 12-бағанда "РЕПО" және (немесе) "кері РЕПО" операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

      16. 13-бағанда РЕПО сомасы (теңгемен) көрсетіледі.

      17. 14-бағанда РЕПО сомасы (шетел валютасымен) көрсетіледі.

      18. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 7-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Исламдық сақтандыру қоры есебінен жасалған "кері РЕПО", "РЕПО" операциялары туралы есеп

      Есепті кезең: 20__жылғы __________

      Индекс: 7 - FI(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      __________________________________________________________

      (исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20___ жылғы 1 ________ жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

р/с №

Операция мазмұны/бағалы қағаз эмитентінің атауы

"Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 48-бабының 3-тармағы 1) тармақшасының талаптарына сәйкес келуі

Бағалы қағаздар түрі

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі, халықаралық сәйкестендіру нөмірі

РЕПО шартын жасау күні

РЕПО шартының нөмірі

Күні

РЕПО ашылған

РЕПО жабылған

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Автоматты тәсiлмен жасалатын "кері "РЕПО" операциялары
1.1

2

"РЕПО" операциялары
2.1

"Тура" тәсiл
2.1.1

2.2

"Автоматты" тәсiл
2.2.1

      кестенің жалғасы:

РЕПО операциясының мерзімі (күндер)

Сыйақы мөлшерлемесі (пайызбен)

РЕПО-дағы бағалы қағаздар саны

РЕПО сомасы

Ескерту

теңгемен

шетел валютасымен
10

11

12

13

14

15

.....


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Исламдық сақтандыру қоры есебінен жасалған "кері РЕПО", "РЕПО" операциялары туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Исламдық сақтандыру қоры есебінен жасалған "кері РЕПО", "РЕПО" операциялары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Сақтандыру қызметі туралы заң) 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда "Репо" мәмілесінің объектісі болып табылатын бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі.

      6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акцияларды (жарғылық капиталда қатысу үлестерін) Сақтандыру қызметі туралы заңның 48-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген мөлшерде сатып алған жағдайда, 3-бағанда "иә" сөзі жазылады.

      7. 4-бағанда "РЕПО" және (немесе) "кері РЕПО" операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.

      8. 5-бағанда "РЕПО" және (немесе) "кері РЕПО" операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

      9. 6-бағанда РЕПО шартын жасау күні көрсетіледі.

      10. 8-бағанда РЕПО ашылған күн көрсетіледі.

      11. 9-бағанда РЕПО жабылған күн көрсетіледі.

      12. 10-бағанда РЕПО операциясының мерзімі (күндермен) көрсетіледі.

      13. 11-бағанда "РЕПО" және (немесе) "кері РЕПО" операциясына қатысушылар белгілеген және жабу бағасын және жабу мәмілесінің сомасын есептеу үшін пайдаланылатын "РЕПО" және (немесе) "кері РЕПО" операциялары бойынша сыйақы мөлшерлемесі көрсетіледі.

      14. 12-бағанда "РЕПО" және (немесе) "кері РЕПО" операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

      15. 13-бағанда РЕПО сомасы (теңгемен) көрсетіледі.

      16. 14-бағанда РЕПО сомасы (шетел валютасымен) көрсетіледі.

      17. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 8-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп

      Есепті кезең: 20__жылғы __________

      Индекс: 8 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      ______________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20___ жылғы 1 ________ жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

р/с №

Қайта сақтандырушының /сақтандыру агентінің/ қайта сақтанушының (цеденттің)/сақтандыру брокерінің/сақтанушының атауы

Берешек сомасы

Күмәнді борыштар бойынша резервтер

Ескерту

Барлығы

оның ішінде

мерзімі өтпеген берешек

90 күнге дейінгі мерзімге мерзімі өткен берешек

басқа берешек

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Қайта сақтандырушылар1.1
1.n
2

Сақтандыру агенттері2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Басқа сақтандыру агенттері3

Сақтандыру брокерлері3.1
3.n
4

Қайта сақтанушылар (цеденттер)4.1
4.n
5

Сақтанушылар5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Басқа сақтанушылар6

Барлығы      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бойынша деректерді қоспағанда, Нысанда жалпы сомасы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8571 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының және инвестициялық қорлардың қаржылық есептілігінің нысандарын, сондай-ақ оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы" 2013 жылғы 27 мамырдағы № 130 қаулысының 8-қосымшасына сәйкес бухгалтерлік баланстың "Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)" бабына сәйкес келетін есепті кезеңнің соңындағы сақтанушылар, қайта сақтанушылар (цеденттер) және делдалдар (сақтандыру брокерлері мен сақтандыру агенттері) берешегінің сомасы көрсетіледі. Нысанда есепті кезеңнің соңындағы қайта сақтандыру шарттары бойынша қайта сақтандырушылардың берешегі көрсетіледі.

      6. 2-бағанда сақтандыру немесе қайта сақтандыру шарттары бойынша берешегі бар қайта сақтандырушылардың, сақтандыру агенттерінің, сақтандыру брокерлерінің, қайта сақтанушылардың (цеденттердің) және сақтанушылардың атауы көрсетіледі.

      7. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5-жолдарда сақтандыру агенттері берешегінің жалпы сомасындағы ең көп үлесі бар сақтандыру агенттері көрсетіледі, қалған сақтандыру агенттерінің жиынтық берешегі "Басқа сақтандыру агенттері" 2.6-жолында көрсетіледі.

      8. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5-жолдарда сақтанушылар берешегінің жалпы сомасындағы ең көп үлесі бар сақтанушылар көрсетіледі, қалған сақтанушылардың жиынтық берешегі "Басқа сақтанушылар" 5.6-жолында көрсетіледі.

      9. 8-бағанада егер қайта сақтандырушы, сақтандыру агенті, сақтандыру брокері, қайта сақтанушы немесе сақтанушы ірі қатысушы, еншілес ұйым, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушы болып табылатын немесе қомақты қатысатын немесе өзге үлестес ұйым болып табылатын ұйым болса, "иә" сөзі жазылады.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 9-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп

      Есепті кезең: 20__жылғы __________

      Индекс: 9 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20___ жылғы 1 ________ жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

р/с

Инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы ақпарат

Сатып алу құны

Баланстық құны

Ескерту

1

2

3

4

5

1

Инвестициялық мүлік
1.1


2

Жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтар
2.1


3

Басқа негізгі құрал-жабдықтар
4

Барлығы
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы ақпарат көрсетіледі. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бойынша деректерді қоспағанда, көрсетілген активтердің жалпы сомасы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8571 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының және инвестициялық қорлардың қаржылық есептілігінің нысандарын, сондай-ақ оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы" 2013 жылғы 27 мамырдағы № 130 қаулысының 8-қосымшасы бухгалтерлік балансының "Инвестициялық мүлік" және "Негізгі құрал-жабдықтар (нетто)" баптарының сомасына сәйкес келеді.

      6. 2-бағанда инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы ақпарат көрсетіледі.

      7. Жылжымайтын мүлік болып табылмайтын негізгі құрал-жабдықтарға инвестициялардың жалпы сомасы "Басқа негізгі құрал-жабдықтар" 3-жолында көрсетіледі.

      8. 5-бағанда егер жылжымайтын мүлік түріндегі инвестициялық мүлік/негізгі құрал-жабдықтар бойынша меншік құқығына шектеу бар болса, "иә" деген сөз жазылады және ауыртпалық салу негіздері көрсетіледі.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 10-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Инвестициялық мүлік және исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп

      Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________

      Индекс: 10 - FI(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20__ жылғы 01 _________ жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

р/с

Инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы ақпарат

Сатып алу құны

Баланстық құны

Ескертпе

1

2

3

4

5

1

Инвестициялық мүлік
1.1


2

Жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтар
2.1


3

Өзге де негізгі құрал-жабдықтар
4

Барлығы
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Инвестициялық мүлік және исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Инвестициялық мүлік және исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы ақпарат халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес көрсетіледі.

      6. 2-бағанда инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы ақпарат көрсетіледі.

      7. Жылжымайтын мүлік болып табылмайтын негізгі құрал-жабдықтарға инвестициялардың жалпы сомасы "Басқа негізгі қаражат" 3-жолында көрсетіледі.

      8. 5-бағанда инвестициялық мүлік/жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтар бойынша меншік құқығын шектеу бар болса, "иә" деген сөз көрсетіледі және ауыртпалық салудың негіздемесі көрсетіледі.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 11-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

"Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________

      Индекс: 11 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: "жалпы сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      ______________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20__ жылғы 01 _________ жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

р/с №

Сақтандыру сыныптарының атауы

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві, жалпы сомасы

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервіндегі қайта сақтандырушының үлесі

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің таза сомасы

Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві

Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервіндегі қайта сақтандырушының үлесі

1

2

3

4

5

6

7

1

Міндетті сақтандыру


1.1

көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


1.3

өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыру


1.4

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


1.5

экологиялық сақтандыру


1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгін сақтандыру


1.7

туроператордың және турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершілiгiн сақтандыру


1.8

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


1.9

қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан сақтандыру


1.10

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)


2

Ерiктi жеке сақтандыру


2.1

жазатайым жағдайлардан сақтандыру


2.2

ауырған жағдайдан сақтандыру


2.3

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)


3

Ерiктi мүлiктiк сақтандыру


3.1

автомобиль көлiгiн сақтандыру


3.2

темiржол көлiгiн сақтандыру


3.3

әуе көлiгiн сақтандыру


3.4

су көлiгiн сақтандыру


3.5

жүктердi сақтандыру


3.6

осы Нысанның 3.1–3.5-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлiктi залалдан сақтандыру


3.7

автомобиль көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


3.8

әуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


3.9

су көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


3.10

осы Нысанның 3.7–3.9-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi сақтандыру


3.11

қарыздарды сақтандыру


3.12

ипотекалық сақтандыру


3.13

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру


3.14

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру


3.15

осы Нысанның 3.11–3.14-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру


3.16

титулдық сақтандыру


3.17

сот шығыстарынан сақтандыру


3.18

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)


4

Барлығы


      кестенің жалғасы:

Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервінің таза сомасы

Мәлiмделген, бiрақ реттелмеген шығындар резерві, жалпы сомасы

Мәлiмделген, бiрақ реттелмеген шығындар резервіндегі қайта сақтандырушының үлесі

8

9

10

…..      кестенің жалғасы:

Мәлiмделген, бiрақ реттелмеген шығындар резервінің таза сомасы

Сақтандыру резервтерінің жалпы сомасы

Сақтандыру резервтерінің жалпы сомасындағы қайта сақтандырушының үлесі

Жалпы сақтандыру резервтерінің таза сомасы

11

12

13

14

…..

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штаттағы актуарийі туралы ақпарат

р/с

Атауы

Ақпарат

1

2

3

1

Актуарийдің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)


2

Лицензияның берілген нөмірі мен күні


3

Актуарийлердің ең аз міндетті оқыту бағдарламасынан өту туралы мәліметтер


4

Біліктілік емтиханын тапсыру туралы мәліметтер


5

Тұрғылықты мекенжайы


6

Байланыс телефондары


7

Факс


8

Электрондық почта


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
"Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабы 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда есепті кезеңнің соңындағы сақтандыру сыныптары бөлігінде сақтандыру резервтерінің сомасы көрсетіледі.

      6. Сақтандыру резервтері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9529 тіркелген "Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдiстемесiне және олардың құрылымына қойылатын талаптарды бекіту туралы" 2014 жылғы 6 мамырдағы № 76 қаулысына сәйкес есептеледі.

      7. 4-бағанда қайта сақтандырушының үлесі еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві бөлігінде комиссиялық сыйақы шегеріле отырып көрсетіледі.

      8. Сақтандыру резервінің жалпы сомасы исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бойынша деректерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8571 тіркелген "Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының, "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының және инвестициялық қорлардың қаржылық есептілігінің нысандарын, сондай-ақ оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы" 2013 жылғы 27 мамырдағы № 130 қаулысына 8-қосымшаға сәйкес бухгалтерлік баланстың деректеріне сәйкес көрсетіледі.

      9. Нысанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штаттағы актуарийі туралы деректер толығымен көрсетіледі.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 12-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

"Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________

      Индекс: 12 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20__ жылғы 01 _________ жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

р/с

Сақтандыру сыныптарының атауы

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві, жалпы сома

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервіндегі қайта сақтандырушы

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің таза сомасы

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындардың резерві

1

2

3

4

5

6

1

Барлығы

1.1

өмірді сақтандыру

1.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде

1.2.1

зейнетақы аннуитеті шарттары

1.2.2

аннуитет шарттары

1.2.3

Аннуитеттік сақтандырудың өзге де түрлері

1.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру

1.4

ауырған жағдайдан сақтандыру

1.5

қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан сақтандыру

1.6

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)

      кестенің жалғасы:

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар бөлігінде қайта сақтандырушының үлесі

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервінің таза сомасы

Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар резерві

Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервіндегі қайта сақтандырушының үлесі

Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервінің таза сомасы

Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві

Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервіндегі қайта сақтандырушының үлесі

7

8

9

10

11

12

13

.....      кестенің жалғасы:

Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервінің таза сомасы

Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві

Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервіндегі қайта сақтандырушының үлесі

Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервінің таза сомасы

Сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушының барлық үлесі

Барлық сақтандыру резервтері

14

15

16

17

18

19

.....Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штаттағы актуарий туралы ақпарат

р/с

Атауы

Ақпарат

1

2

3

1

Актуарийдің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)


2

Лицензияның берілген нөмірі мен күні


3

Актуарийлердің ең аз міндетті оқыту бағдарламасынан өту туралы мәліметтер


4

Біліктілік емтиханын тапсыру туралы мәліметтер


5

Тұрғылықты мекенжайы


6

Байланыс телефондары


7

Факс


8

Электрондық почта


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
"Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда есепті кезеңнің соңындағы сақтандыру сыныптары бөлігінде сақтандыру резервтерінің сомасы көрсетіледі.

      6. Сақтандыру резервтері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9529 тіркелген "Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдiстемесiне және олардың құрылымына қойылатын талаптарды бекіту туралы" 2014 жылғы 6 мамырдағы № 76 қаулысына сәйкес есептеледі.

      7. Сақтандыру резервінің жалпы сомасы исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бойынша деректерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8571 тіркелген "Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының, "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының және инвестициялық қорлардың қаржылық есептілігінің нысандарын, сондай-ақ оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы" 2013 жылғы 27 мамырдағы № 130 қаулысына 8-қосымшаға сәйкес бухгалтерлік баланстың деректеріне сәйкес көрсетіледі.

      8. 4-бағанда қайта сақтандырушының үлесі еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві бөлігінде комиссиялық сыйақы шегеріле отырып көрсетіледі.

      9. 1.2.1-жолда "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      10. 1.2.2-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес аннуитет шарттары көрсетіледі.

      11. Нысанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штаттағы актуарийі туралы деректер толығымен көрсетіледі.

      12. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 13-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________

      Индекс: 13 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20__ жылғы 01 _________ жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

р/с №

Сақтандыру сыныптарының атауы

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

барлығы

оның ішінде

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде

резиденттен

бейрезиденттен

резиденттен

бейрезиденттен

жеке тұлғалар

заңды тұлғалар

жеке тұлғалар

заңды тұлғалар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Міндетті сақтандыру


1.1

көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi


1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi


1.3

өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыру


1.4

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


1.5

экологиялық сақтандыру


1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгіх


х

1.7

туроператордың және турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершілiгi


1.8

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi


1.9

қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан сақтандыру


1.10

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)


2

Ерiктi жеке сақтандыру


2.1

өмірді сақтандыру


2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде


2.2.1

зейнетақы аннуитеті шарттары


х


х
2.2.2

аннуитет шарттары


2.2.3

аннуитеттік сақтандырудың өзге де түрлері


2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру


2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру


2.5

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)


3

Ерікті мүліктік сақтандыру


3.1

автомобиль көлігін сақтандыру


3.2

темір жол көлігін сақтандыру


3.3

әуе көлігін сақтандыру


3.4

су көлігін сақтандыру


3.5

жүктерді сақтандыру


3.6

осы Нысанның 3.1–3.5-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлiктi залалдан сақтандыру


3.7

автомобиль көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


3.8

әуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


3.9

су көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


3.10

осы Нысанның 3.7–3.9-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi сақтандыру


3.11

қарыздарды сақтандыру


3.12

ипотекалық сақтандыру


3.13

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру


3.14

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру


3.15

осы Нысанның 3.11–3.14-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру


3.16

титулдық сақтандыру


3.17

сот шығыстарынан сақтандыру


3.18

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)


4

Барлығы


      кестенің жалғасы:

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары

Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы бөлігінде қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің таза сомасы

Еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы

барлығы

оның ішінде

Барлығы

оның ішінде

резидентке

бейрезидентке

резидентке

Бейрезидентке

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

.....


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 4-бағанда жиынтық сома исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бойынша деректерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8571 тіркелген "Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының, "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының және инвестициялық қорлардың қаржылық есептілігінің нысандарын, сондай-ақ оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы" 2013 жылғы 27 мамырдағы № 130 қаулысына 9-қосышаға сәйкес пайда және шығын туралы есептің (бұдан әрі – пайда және шығын туралы есеп) "Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары" бабына сәйкес келеді.

      6. 9-бағанда жиынтық сомасы исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бойынша деректерді қоспағанда, пайда және шығын туралы есептің "Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары" бабына сәйкес келеді.

      7. 12-бағанда жиынтық сомасы исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бойынша деректерді қоспағанда, пайда және шығын туралы есептің "Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары" бабына сәйкес келеді.

      8. 15-бағанда жиынтық сомасы исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бойынша деректерді қоспағанда, пайда және шығын туралы есептің "Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы" бабына сәйкес келеді.

      9. 16-бағанда жиынтық сомасы исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бойынша деректерді қоспағанда, пайда және шығын туралы есептің "Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі" бабына сәйкес келеді.

      10. 2.2.1-жолда "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      11. 2.2.2-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес аннуитет шарттары көрсетіледі.

      12. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 14-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________

      Индекс: 14 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20__ жылғы 01 _________ жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

р/с №

Сақтандыру сыныпта рының атауы

Сақтанушы

Пайда алушы

Сақтандыру сыйлықақының сомасы

Жауапкершілік лимиті (сақтандыру сомасы)

оның ішінде, қайта сақтандыруға берілген

Сақтандыруды қорғау кезеңі

Сақтандыру объектісінің қысқаша сипаттамасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2Жиынтығы
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда есепті кезеңде (айда, онкүндікте) күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары (көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн міндетті сақтандыру сыныбы және жинақтаушы өмірді сақтандыру бойынша жасалған шарттарды қоспағанда) бойынша ақпарат, сақтандыру резервтерінде қайта сақтандырушының үлестері болып табылатын активтерді шегере отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтері сомасына тең немесе оның он пайызынан асатын жауапкершілік лимиті (сақтандыру сомасы) көрсетіледі.

      6. 3-бағанда сақтанушы көрсетіледі.

      7. 4-бағанда пайда алушы көрсетіледі.

      8. 5-бағанда сақтандыру сыйлықақыларының сомасы көрсетіледі.

      9. 6-бағанда жауапкершілік лимиті (сақтандыру сомасы) көрсетіледі.

      10. 8-бағанда сақтандыруды қорғау көрсетіледі.

      11. 9-бағанда сақтандыру объектісінің қысқаша сипаттамасы көрсетіледі.

      12. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 15-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Ірі сақтандыру төлемдері және ірі мәлімделген талаптар
туралы есеп

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________

      Индекс: 15 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20__ жылғы 01 _________ жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

р/с

Сақтандыру сыныптарының атауы

Сақтанушы (пайда алушы)

Жауапкершілік лимиті (сақтандыру сомасы)

Сақтандыру төлемінің сомасы

1

2

3

4

5

1

2

3


Жиынтығы
      кестенің жалғасы:

Қайта сақтандырушыдан күтілетін өтем мөлшері

Мәлімделген талап сомасы

Сақтандыру жағдайдың қысқаша сипаттамасы

6

7

8

.....      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Ірі сақтандыру төлемдері және ірі мәлімделген талаптар
туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Ірі сақтандыру төлемдері және ірі мәлімделген талаптар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда тиісті сақтандыру сыныбы бойынша қалыптастырылған таза сақтандыру резервтерінің жалпы сомасына тең немесе оның он пайызынан асатын мөлшерде есепті кезеңде (айда, онкүндікте) мәлімделген, бірақ сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша реттелмеген талаптар бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есепті кезеңде (айда, онкүндікте) (көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн міндетті сақтандыру сыныбы және жинақтаушы өмірді сақтандыру бойынша жасалған шарттарды қоспағанда) жүргізілген сақтандыру төлемдері бойынша ақпарат көрсетіледі.

      6. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 16-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер мен шығыстар туралы есеп

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________

      Индекс: 16 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20__ жылғы 01 _________ жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

р/с

Сақтандыру сыныптарының атауы

Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер

Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі шығыстар

барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде

резиденттерден

бейрезиденттерден

резиденттерге

бейрезиденттерге

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Міндетті сақтандыру:1.1

көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi1.3

өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыру1.4

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру1.5

экологиялық сақтандыру1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгі1.7

туроператордың және турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершілiгi1.8

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi1.9

қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан сақтандыру1.10

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)2

Ерiктi жеке сақтандыру:2.1

өмірді сақтандыру2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде:2.2.1

зейнетақы аннуитеті шарттары2.2.2

аннуитет шарттары2.2.3

аннуитеттік сақтандырудың өзге де түрлері2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру2.5

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)3

Ерікті мүліктік сақтандыру:3.1

автомобиль көлігін сақтандыру3.2

темір жол көлігін сақтандыру3.3

әуе көлігін сақтандыру3.4

су көлігін сақтандыру3.5

жүктерді сақтандыру3.6

оы Нысанның 3.1–3.5-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлiктi залалдан сақтандыру3.7

автомобиль көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру3.8

әуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру3.9

су көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру3.10

осы Нысанның 3.7–3.9-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi сақтандыру3.11

қарыздарды сақтандыру3.12

ипотекалық сақтандыру3.13

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру3.14

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру3.15

осы Нысанның 3.11–3.14-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру3.16

титулдық сақтандыру3.17

сот шығыстарынан сақтандыру3.18

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)4

Барлығы      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер мен шығыстар туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер мен шығыстар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3-бағанда сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістердің жиынтық сомасы исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бойынша деректерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8571 тіркелген "Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының, "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының және инвестициялық қорлардың қаржылық есептілігінің нысандарын, сондай-ақ оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы" 2013 жылғы 27 мамырдағы № 130 қаулысына 9-қосышаға сәйкес пайда және шығын туралы есептің (бұдан әрі - пайда және шығын туралы есеп) "Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кіріс" бабына сәйкес келеді.

      6. 6-бағанда сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі шығыстардың жиынтық сомасы исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бойынша деректерді қоспағанда, пайда және шығын туралы есептің "Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар" бабына сәйкес келеді.

      7. 2.2.1-жолда "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      8. 2.2.2-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес аннуитет шарттары көрсетіледі.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 17-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Сақтандыру төлемдері туралы есеп

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________

      Индекс: 17 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20__ жылғы 01 _________ жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

р/с №

Сақтандыру сыныптарының атауы

Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

барлығы

оның ішінде сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

жеке тұлғаларға

заңды тұлғаларға

қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша

резиденттерден

бейрезиденттерден

1

2

3

4

5

6

7

1

Міндетті сақтандыру


1.1

көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi


1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi


1.3

өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыру


1.4

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


1.5

экологиялық сақтандыру


1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгі


х
1.7

туроператордың және турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершілiгi


1.8

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi


1.9

қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан сақтандыру


1.10

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)


2

Ерiктi жеке сақтандыру


2.1

өмірді сақтандыру


2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде


2.2.1

зейнетақы аннуитеті шарттарых2.2.2

аннуитет шарттары


2.2.3

аннуитеттік сақтандырудың өзге де түрлері


2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру


2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру


2.5

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)


3

Ерікті мүліктік сақтандыру


3.1

автомобиль көлігін сақтандыру


3.2

темір жол көлігін сақтандыру


3.3

әуе көлігін сақтандыру


3.4

су көлігін сақтандыру


3.5

жүктерді сақтандыру


3.6

осы Нысанның 3.1–3.5-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлiктi залалдан сақтандыру


3.7

автомобиль көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


3.8

әуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


3.9

су көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


3.10

осы Нысанның 3.7–3.9-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi сақтандыру


3.11

қарыздарды сақтандыру


3.12

ипотекалық сақтандыру


3.13

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру


3.14

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру


3.15

осы Нысанның 3.11–3.14-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру


3.16

титулдық сақтандыру


3.17

сот шығыстарынан сақтандыру


3.18

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)


4

Барлығы      кестенің жалғасы

Мәлімделген шағымдар саны

Сақтандыру төлемдерінің саны

барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде

жеке тұлғалар

заңды тұлғалар

жеке тұлғалар

заңды тұлғалар

8

9

10

11

12

13


хх


хх


      кестенің жалғасы

Кері талап ету бойынша өтем

Қайта сақтандыру шарттары бойынша алынған тәуекелдер бойынша өтем

Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар

Сақтандыру шығындарын реттеу бойынша шығыстар

барлығы

оның ішінде кері талап ету бойынша қайта сақтандырушыға берілген өтем

барлығы

оның ішінде

резиденттерден

бейрезиденттерден

14

15

16

17

18

19

20

      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
Сақтандыру төлемдері туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Сақтандыру төлемдері туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3, 14, 16, 19 және 20-бағандарда жиынтық сомалар исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бойынша деректерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8571 тіркелген "Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының, "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының және инвестициялық қорлардың қаржылық есептілігінің нысандарын, сондай-ақ оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы" 2013 жылғы 27 мамырдағы № 130 қаулысына 9-қосышаға сәйкес пайда және шығын туралы есептің деректеріне сәйкес көрсетіледі.

      6. 8-бағанда есепті кезең басынан сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының реттелмеген шығындарын есепке алу журналында тіркелген мәлімделген шағымдар саны көрсетіледі.

      7. 11-бағанда есепті кезең басынан сақтандыру төлемдерінің саны көрсетіледі. Бір сақтандыру жағдайы бойынша сол бір пайда алушыға аннуитеттік сақтандыру шарттары бойынша мерзімді төлемдер түрінде жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері бір сақтандыру төлемі ретінде көрсетіледі.

      8. 20-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға байланысты қызметтерді (бағалаушылар қызметі мен заң қызметтерін) иелену бойынша қосымша шығыстарының сомасы көрсетіледі.

      9. 2.2.1-жолда "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      10. 2.2.2-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес аннуитет шарттары көрсетіледі.

      11. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 18-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Міндеттемелердің көлемі туралы есеп

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________

      Индекс: 18 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20__ жылғы 01 _________ жағдай бойынша

р/с

Сақтандыру сыныптарының атауы

Ағымдағы жылдың басындағы кезеңде жасалған шарттар саны (өспелі жиынтығымен) (бірліктермен)

Ағымдағы жылдың басындағы кезеңде жасалған шарттар бойынша сақтандыру объектілерінің саны (бірліктермен)

Қолданыстағы шарттар саны (бірліктермен)

Қолданыстағы шарттар бойынша сақтандыру объектілерінің саны (бірліктермен)

1

2

3

4

5

6

1

Міндетті сақтандыру:

1.1

көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi, оның ішінде:

1.1.1

жеке тұлғалар

1.1.2

заңды тұлғалар

1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi, оның ішінде:

1.2.1

жеке тұлғалар

1.2.2

заңды тұлғалар

1.3

өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыру, оның ішінде:

1.3.1

жеке тұлғалар

1.3.2

заңды тұлғалар

1.4

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру, оның ішінде:

1.4.1

жеке тұлғалар

1.4.2

заңды тұлғалар

1.5

экологиялық сақтандыру, оның ішінде:

1.5.1

жеке тұлғалар

1.5.2

заңды тұлғалар

1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгі, оның ішінде:

1.6.1

жеке тұлғалар

х

х

х

х

1.6.2

заңды тұлғалар

1.7

туроператордың және турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершілiгi, оның ішінде:

1.7.1

жеке тұлғалар

1.7.2

заңды тұлғалар

1.8

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi, оның ішінде:

1.8.1

жеке тұлғалар

1.8.2

заңды тұлғалар

1.9

қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан сақтандыру, оның ішінде:

1.9.1

жеке тұлғалар

1.9.2

заңды тұлғалар

1.10

сақтандырудың өзге де түрлері, оның ішінде:

1.10.1

жеке тұлғалар

1.10.2

заңды тұлғалар

1.11

Жеке тұлғаларды міндетті сақтандыру бойынша жиынтығы

1.12

Заңды тұлғаларды міндетті сақтандыру бойынша жиынтығы

2

Ерiктi жеке сақтандыру:

2.1

өмірді сақтандыру, оның ішінде:

2.1.1

жеке тұлғалар

2.1.2

заңды тұлғалар

2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде:

2.2.1

зейнетақы аннуитеті шарттары

2.2.1.1

жеке тұлғалар

2.2.1.2

заңды тұлғалар

х

х

х

х

2.2.2

аннуитет шарттары

2.2.1.1

жеке тұлғалар

2.2.1.2

заңды тұлғалар

2.2.3

аннуитеттік сақтандырудың өзге де түрлері, оның ішінде

2.2.3.1

жеке тұлғалар

2.2.3.2

заңды тұлғалар

2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру, оның ішінде:

2.3.1

жеке тұлғалар

2.3.2

заңды тұлғалар

2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру, оның ішінде:

2.4.1

жеке тұлғалар

2.4.2

заңды тұлғалар

2.5

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары), оның ішінде:

2.5.1

жеке тұлғалар

2.5.2

заңды тұлғалар

2.6

Жеке тұлғаларды ерікті жеке сақтандыру бойынша жиынтығы

2.7

Заңды тұлғаларды ерікті жеке сақтандыру бойынша жиынтығы

3

Ерікті мүліктік сақтандыру:

3.1

автомобиль көлігін сақтандыру, оның ішінде:

3.1.1

жеке тұлғалар

3.1.2

заңды тұлғалар

3.2

темір жол көлігін сақтандыру, оның ішінде:

3.2.1

жеке тұлғалар

3.2.2

заңды тұлғалар

3.3

әуе көлігін сақтандыру, оның ішінде:

3.3.1

жеке тұлғалар

3.3.2

заңды тұлғалар

3.4

су көлігін сақтандыру, оның ішінде:

3.4.1

жеке тұлғалар

3.4.2

заңды тұлғалар

3.5

жүктерді сақтандыру, оның ішінде:

3.5.1

жеке тұлғалар

3.5.2

заңды тұлғалар

3.6

осы Нысанның 3.1–3.5-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлiктi залалдан сақтандыру: оның ішінде:

3.6.1

жеке тұлғалар

3.6.2

заңды тұлғалар

3.7

автомобиль көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру, оның ішінде:

3.7.1

жеке тұлғалар

3.7.2

заңды тұлғалар

3.8

әуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру, оның ішінде:

3.8.1

жеке тұлғалар

3.8.2

заңды тұлғалар

3.9

су көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру, оның ішінде:

3.9.1

жеке тұлғалар

3.9.2

заңды тұлғалар

3.10

осы Нысанның 3.7–3.9-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi сақтандыру, оның ішінде:

3.10.1

жеке тұлғалар

3.10.2

заңды тұлғалар

3.11

қарыздарды сақтандыру, оның ішінде:

3.11.1

жеке тұлғалар

3.11.2

заңды тұлғалар

3.12

ипотекалық сақтандыру, оның ішінде:

3.12.1

жеке тұлғалар

3.12.2

заңды тұлғалар

3.13

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру, оның ішінде:

3.13.1

жеке тұлғалар

3.13.2

заңды тұлғалар

3.14

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру, оның ішінде:

3.14.1

жеке тұлғалар

3.14.2

заңды тұлғалар

3.15

осы Нысанның 3.11–3.14-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру

3.15.1

жеке тұлғалар

3.15.2

заңды тұлғалар

3.16

титулдық сақтандыру

3.16.1

жеке тұлғалар

3.16.2

заңды тұлғалар

3.17

сот шығыстарынан сақтандыру, оның ішінде:

3.17.1

жеке тұлғалар

3.17.2

заңды тұлғалар

3.18

сақтандырудың өзге де түрлері, оның ішінде:

3.18.1

жеке тұлғалар

3.18.2

заңды тұлғалар

3.19

Жеке тұлғаларды ерікті мүліктік сақтандыру бойынша жиынтығы

3.20

Заңды тұлғаларды ерікті мүліктік сақтандыру бойынша жиынтығы

4

Барлығы, оның ішінде:

4.1

жеке тұлғалар

4.2

заңды тұлғалар


      кестенің жалғасы:

Қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша міндеттемелер көлемі (мың теңгемен)

Қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларының сомасы (мың теңгемен)

барлығы

оның ішінде қайта сақтандыруға берілгені

барлығы

оның ішінде қайта сақтандыруға берілгені

резиденттерге

бейрезиденттерге

резиденттерге

бейрезиденттерге

7

8

9

10

11

12х

х

х

х

х

хх

х

х
х

х

х
х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х
х

х

х
х

х

х
х

х

х
х

х

х
.....


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
Міндеттемелердің көлемі бойынша есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмелер (бұдан әрі - Түсіндірме) "Міндеттемелер көлемі бойынша есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 4 және 6-бағандарда сақтандыру объектілері бірліктерінің саны көрсетіледі, осылардан сақтандыру сыйлықақысының мөлшері айқындалады.

      6. 7-бағанда қолданыстағы сақтандыру және кіріс қайта сақтандыру шарттары бойынша жауапкершіліктің жалпы көлемі көрсетіледі.

      7. 10-бағанда қолданыстағы сақтандыру және кіріс қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларының сомасы көрсетіледі.

      8. Сақтандырудың бірнеше сыныптарының шегінде ерікті сақтандыру шартын жасаған жағдайда сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша ақпарат:

      1) 3, 4, 5, 6-бағандарда осы шарты бойынша міндеттемелер көлемінде ең көп үлесі бар сақтандыру сыныбына сәйкес көрсетіледі;

      2) 7, 8, 9, 10-бағандарда сақтандыру сыныбы бойынша жеке көрсетіледі.

      9. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды, тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды қоспағанда азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті және міндетті сақтандыру түрлері бойынша әрбір сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша 4 және 6-бағандарда бір сақтандыру объектісі көрсетіледі.

      10. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру сыныбында 4 және 6-бағандарда көлік құралдарының саны көрсетіледі.

      11. Аннуитеттік сақтандыру сыныбында қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша міндеттемелер көлемі көрсетілмейді.

      12. 2.2.1-жолда "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      13. 2.2.2-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитет шарттары көрсетіледі.

      14. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 19-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары
туралы есеп

      Есепті кезең: 20__жылғы "____" __________

      Индекс: 19 - I(R) O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы)

      20__ жылғы 1 _________ жағдай бойынша

№ р/с

Қайта сақтандыру ұйымының атауы

Рейтингі

Рейтингілік агенттіктің атауы

Қайта сақтандыру ұйымының

орналасқан орны (елі)

ҚазақстанРеспубликасының сақтандыру

брокерінің

атауы

Бейрезидент

сақтандыру

брокерінің

атауы

атауы

елінің коды

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары1.1
2

Резидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары2.1
3

Барлығы      кестенің жалғасы:

Бейрезидент сақтандыру брокерінің орналасқан орны (елі)

Қайта сақтандыруға берілген міндеттемелердің көлемі (ағымдағы жылдың басынан басталған кезеңде) (мың теңгемен)

Қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген міндеттемелердің көлемі (мың теңгемен)

Қайта сақтандыру ұйымына берілген сақтандыру сыйлықақылары (ағымдағы жылдың басынан басталған кезеңде) (мың теңгемен)

атауы

елінің коды

9

10

11

12

13

.....

      кестенің жалғасы:

Қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары (мың теңгемен)

Қайта сақтандыру түрі (факультативтік/ облигаторлық)

Қайта сақтандыру нысаны (пропорционалды/ пропорционалды емес)

Сақтандыру сыныбының атауы

14

15

16

17

......


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмелер (бұдан әрі – Түсіндірме) "Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының толық атауы (аббревиатураларды және қысқартуларды қолданусыз) көрсетіледі.

      6. 3-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына сәйкес рейтингілік агенттіктердің бірі берген рейтингі көрсетіледі. Рейтинг болмаған кезде 3-бағанда "рейтингісі жоқ" деп көрсетіледі.

      7. 11-бағанда міндеттемелер көлемі есептік кезеңнің басынан басталған кезеңде жасалған қайта сақтандыру шарттары бойынша көрсетіледі.

      8. 12-бағанда қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген міндеттемелердің жиынтық сомасы міндеттемелер көлемі бойынша есептің 8 және 9-бағандарының сомасына сәйкес келеді.

      9. 12-бағанда Қазақстан Республикасының резиденттеріне қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер сомасы міндеттемелер көлемі бойынша есептің 8-бағанының жиынтық сомасына сәйкес келеді.

      10. 12-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер сомасы міндеттемелер көлемі бойынша есептің 9-бағанының жиынтық сомасына сәйкес келеді.

      11. 13-бағанда қайта сақтандыру ұйымының берілген сақтандыру сыйлықақылардың жиынтық сомасы сақтандыру сыйлықақылары туралы есептің 12-бағанының жиынтық сомасына сәйкес келеді.

      12. 13-бағанда Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы есептің 13-бағанының жиынтық сомасына сәйкес келеді.

      13. 13-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы есептің 14-бағанының жиынтық сомасына сәйкес келеді.

      14. 17-бағанда сақтандыру сыныбының атауы көрсетіледі. Егер бір қайта сақтандыру ұйымы әртүрлі сақтандыру сыныптары бойынша жағдайда, сақтандыру сыныптарының тізбесі бір жолда көрсетіледі.

      15. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 20-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________

      Индекс: 20 - I(R) O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың (қоса алғанда) бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20___ жылғы 1 ________ жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

№ р/с

Атауы

Елдің коды

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақысы

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша міндеттемелер ауқымы)

сақтандыру

қайта сақтандыру

сақтандыру

қайта сақтандыру

1

2

3

4

5

6

7

1

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары


1.1
2

Заңды тұлғалар


2.1
3

Жеке тұлғалар


3.1
4

Барлығы


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмелер (бұдан әрі – Түсіндірме) "Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда Қазақстан Республикасының бейрезиденттермен жасалған тікелей және кіріс қайта сақтандыру шарттары бойынша есепті кезеңнің басынан бастап кезеңде қабылдаған сақтандыру сыйлықақылары көрсетіледі.

      6. 4-бағанда сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық сомасы сақтандыру сыйлықақылары туралы есептің 7 және 8-бағандарында көрсетілген Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінен қабылданған сақтандыру сыйлықақылар сомасына сәйкес келеді.

      7. 5-бағанда сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық сомасы сақтандыру сыйлықақылары туралы есептің 11-бағанында көрсетілген Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінен қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған қайта сақтандыру сыйлықақылар сомасына сәйкес келеді.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 21-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің
мүшелері туралы есеп

      Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________

      Индекс: 21 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20__ жылғы 01 _________ жағдай бойынша

№ р/с

Кеңес мүшелері

Орналасқан орны (елі)

Тағайындау күні

1

2

3

4

1
2


n
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі
кеңестің мүшелері туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмелер (бұдан әрі – Түсіндірме) "Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің мүшелері туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің мүшелері туралы ақпарат көрсетіледі.

      6. 3-бағанда исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің мүшелерінің нақты орналасқан жері көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына
22-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғалармен мәмілелері туралы есеп

      Есепті кезең: 20__ жылғы "___" __________ жағдай бойынша

      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 45 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 22 - I(R)O_M
      Кезеңділігі: ай сайын
      Ұсынады: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күніне дейін (қоса)

      Нысан

_______________________________________________________________
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымның атауы)
20__ жылғы 1 _________ жағдай бойынша

1-кесте. Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын жасау)

      (мың теңге)

Сақтандырушының (қайта сақтандыру) атауы (тегі, аты, әкесінің (ол бар болса)

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), Жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін бар болса)

Тұлға сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастарымен байланысты тұлғаға жатқызылған тұлға соған сәйкес белгі

Сақтандыру (қайта сақтандыру) түрі (сыныбы)

Сақтандыру сыйақысының сомасы (мың теңгемен)

Сақтандыру сомасы (мың теңгемен)

Сақтандыру тарифі (сақтандыру сомасы пайызбен)

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4

Жиынтығы      кестенің жалғасы

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша комиссиялық сыйақы (мың теңгемен)

Шарт жасалған күні (шартты орындау басталған күні)

Шарттың қолданылуы аяқталған күн (шартты орындау аяқталған күні)

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша
сақтандыру төлемдері сомасы (мың теңгемен)

Пайда алушының атауы (тегі, аты, әкесінің (ол бар болса)
 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының директорлар кеңесі не акционерлерінің жалпы жиналысы (директорлар кеңесі болмаған жағдайда) үлестес тұлғалармен мәміле жасау туралы шешімінің деректемелері

Ескерту

9

10

11

12

13

14

15

 …..


      2-кесте. Өзге операциялар

      (мың теңге)

Сақтандырушының (қайта сақтандыру) атауы (тегі, аты, әкесінің (ол бар болса)

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), Жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін бар болса)

Тұлға сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастарымен байланысты тұлғаға жатқызылған тұлға соған сәйкес белгі
 

Операциялардың түрі

Валютаның түрі

Шарт бойынша мәміле сомасы (мың теңгемен)

Шарт жасалған күні (шарт талаптарды орындауды бастаған күн)

Шарттың қолданылуы аяқталған күн (шарт талаптарды орындауды бастаған күн)1

2

3

4

5

6

7

8

9


 


0
      кестенің жалғасы

Шарттың талаптары бойынша қамтамасыз ету

Төленетін сыйақы (жылдық пайызбен)

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының директорлар кеңесі не акционерлерінің жалпы жиналысы (директорлар кеңесі болмаған жағдайда) үлестес тұлғалармен мәміле жасау туралы шешімінің деректемелері

Есепті күндегі ағымдағы қалдық (мың теңгемен)

Ескерту

түрі

құны (мың теңгемен)

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пайдасына үлестес тұлғаның

үлестес тұлғаның пайдасына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының

10

11

12

13

14

15

16

       Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғалармен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мәмілелерінің жалпы сомасы (сақтандыру төлемдерін қоспағанда) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14794 тіркелген "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерін және оларды есептеу әдістемесін, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігін табыс ету қағидаларын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарды, сақтандыру холдингтері сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының тізбесін, сақтандыру холдингтері сатып алатын облигациялар үшін талап етілетін ең төмен рейтингті және рейтингтік агенттіктердің тізбесін, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сатып алатын қаржы құралдарының (акциялар мен жарғылық капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы №304 қаулысына сәйкес есептелетін нақты төлем қабілеттілігі маржасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғамен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы мөлшерінен жиынтықты 0,1 пайыздан аспайды 200_жылғы "____" ______________ жағдай бойынша _______________
      мың теңге болады.
      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларға жеңілдікті талаптар ұсынылмағанын және осы Нысанда көрсетілгендерден басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен басқа мәмілелерді сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жүзеге асырылмағанын растайды.
      Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға
      ___________________________ ______________
      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (қолы)
      Бас бухгалтер_______________________________________ _______________
      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса (қолы)
      Орындаушы _________________________ _______________ _______________
      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (қолы) (телефон нөмірі)
      Есепке қол қойылған күн 20___жылғы "___"__________
      Мөр орны (бар болса)
      Ескерту: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген

  Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының үлестес тұлғалармен
мәмілелері туралы есеп
нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғалармен мәмілелері туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғалармен мәмілелер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңына 74-бабының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда тиісті есепті күндегі жағдай бойынша, оның ішінде Нысанда көөрсеитілген мәмілелер бойынша (бірақ олармен шектелмей) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14794 тіркелген "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерін және оларды есептеу әдістемесін, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігін табыс ету қағидаларын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарды, сақтандыру холдингтері сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының тізбесін, сақтандыру холдингтері сатып алатын облигациялар үшін талап етілетін ең төмен рейтингті және рейтингтік агенттіктердің тізбесін, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сатып алатын қаржы құралдарының (акциялар мен жарғылық капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы №304 қаулысына сәйкес есептелетін нақты төлем қабілеттілігі маржасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғамен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы мөлшерінен жиынтықты 0,1 пайыздан аспайтын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғалармен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының барлық мәмілесі туралы мәліметтер көрсетіледі.

      6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша мәмілелердің сомасын анықтаған кезде сақтандыру сыйақысының сомасы немесе сақтандыру төлемдері негізге алынады.

      7. Өзге операциялар бойынша егер мәмілелердің талаптары қамтамасыз етудің немесе сыйақы төлемдерін болжамаса, 10, 11 немесе 12, 13-бағандар толтырылмайды.

      8. Нысан ағымдағы жылдың басынан бастап кезең үшін жасалған мәмілелер бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.


  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 23-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Ірі қатысушылар немесе сақтандыру холдингтері туралы есеп

      Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________

      Индекс: 22 - I(R)O_ Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20___ жылғы 1 ________ жағдай бойынша

р/с

Барлық ірі қатысушылар немесе сақтандыру холдингтерінің тізімі

Орналасқан орны (ел)

Тиесілі акциялар саны

(дана)

Орналастырылған акциялар саны (дана)

Дауыс беретін акцияларының саны (дана)

Тиесілі акциялар санының орналастырылған акциялар санына пайыздық арақатынасы (артықшылықты және сатып алынған акцияларды шегергенде)

1

2

3

4

5

6

7

12
nЖиынтығы      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Ірі қатысушылар немесе сақтандыру холдингтері туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмелер (бұдан әрі – Түсіндірме) "Ірі қатысушылар немесе сақтандыру холдингтері туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушылар немесе сақтандыру холдингтері бойынша ақпарат көрсетеді. Тиесілі акциялар санының орналастырылған акциялар санына (артықшылықты және сатып алынған акцияларды шегергенде), сондай-ақ дауыс беретін акциялар санына арақатынасының жиынтық пайызы жүз пайызды құрайды.

      6. Тиесілі акциялар санының орналастырылған акциялар санына (артықшылықты және сатып алынған акцияларды шегергенде) пайыздық арақатынасы тиесілі акциялар санының орналастырылған акциялар санына бөлу арқылы анықталады.

      7. Тиесілі акциялар санының орналастырылған акциялар санына пайыздық арақатынасы тиесілі акциялар санының дауыс беретін акциялар санына бөлу арқылы анықталады.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 24-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Ұлттық және шетел валюталарындағы активтер мен міндеттемелердің
мерзімдерін салыстыру туралы есеп

      Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________

      Индекс: 24 - I(R)O_ Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20___ жылғы 1 ________ жағдай бойынша

      (мың теңге)

р/с

Көрсеткіштің атауы

Талап етуге дейін

30 күнге дейін

Барлығы

Оның ішінде

Барлығы

Оның ішінде

АҚШ долларында

еурода

ресей рубльдерде

басқа да шетел валютасында

АҚШ долларында

еурода

ресей рубльдерде

басқа да шетел валютасында

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Активтер1

Ақша қаражаты2

Екінші деңгейдегі банктерде орналастырылған салымдар3

Бағалы қағаздар,

оның ішінде:3.1

сату үшін бар бағалы қағаздар (құнсыздануға резервтерді

шегергенде)3.2

өтеуге дейін ұстап қалатын бағалы қағаздары (құнсыздануға резервтерді шегергенде)3.3

әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар, пайда немесе шығын құрамында көрсетілетін өзгерістер4

Қайта сақтандыру активтері5

Сақтандырушылардың (қайта сақтандырушылардан) және делдалдардың (құнсыздануға резервтерді шегергенде) алуға сақтандыру сыйлықақылары, оның ішінде5.1

90 күннен астам мерзімі өткен берешегі5.2

Күмәнді борыштар бойынша резервтер6

Басқа да дебиторлық берешегі7

Басқа активтер8

Мерзімі жоқ басқа да активтер

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х


Міндеттемелер9

Резервтер, оның ішінде:9.1

еңбегі сіңірілмеген сыйлықақыларының резерві9.2

өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резерві9.3

аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар резерві9.4

Орын алған, бірақ мәлімденбеген шығындар резерві9.5

Мәлімденген, бірақ реттелмеген шығындар резерві10

Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулары11

Басқа да міндеттемелер12

Мерзімі жоқ басқа да міндеттемелер      кестенің жалғасы:

3 айға дейін

6 айға дейін

1 жылға дейін

Барлығы

Оның ішінде

Барлығы

Оның ішінде

Барлығы

Оның ішінде

АҚШ долларында

еурода

ресей рубльдерде

басқа да шетел валютасында

АҚШ долларында

еурода

ресей рубльдерде

басқа да шетел валютасында

АҚШ долларында

еурода

ресей рубльдерде

басқа да шетел валютасында

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

..........      кестенің жалғасы:

3 жылға дейін

5 жылға дейін

Барлығы

оның ішінде

Барлығы

оның ішінде

АҚШ долларында

еурода

ресей рубльдерде

басқа да шетел валютасында

АҚШ долларында

еурода

ресей рубльдерде

басқа да шетел валютасында

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

.....


.....


      кестенің жалғасы:

10 жылға дейін

10 жылдан астам

Жиынтығы

Барлығы

оның ішінде

Барлығы

оның ішінде

Барлығы


Оның ішінде шетел валютасында


АҚШ долларында

еурода

ресей рубльдерде

басқа

да шетел

валютасында

АҚШ долларында

еурода

ресей рубльдерде

басқа

да шетел

валютасында

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х.....
.....
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Ұлттық және шетел валюталарындағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмелер (бұдан әрі – Түсіндірме) "Ұлттық және шетел валюталарындағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша тоқсан сайын жасайды. Нысандағы сома мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанды толтырған кезде, әрбір актив (міндеттеме) үшін барынша аз мерзім көзделген, ол аяқталғанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы дебиторлардың міндеттемелері орындалуын талап етуге құқығы бар және кредиторлардың талабын орындайды.

      6. Активтер, күмәнді борыштар бойынша қалыптасқан резервтерді шегергенде, енгізіледі.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 25-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Өзге дебиторлық және өзге кредиторлық берешектер туралы есеп

      Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________

      Индекс: 25 - I(R)O_ Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20___ жылғы 1 ________ жағдай бойынша

      (мың теңге)

р/с

Берешек түрi

Берешек сомасы

Күмәндi борыштар бойынша резервтер

Ескертпе

1

2

3

4

5

1

Өзге дебиторлық берешек, оның ішінде мына түрлер бойынша:
1.1

аяқталмаған құрылыс:
1.2

регресс бойынша берешек
1.3

активтерді сатумен байланысты берешек
1.4

қаржы лизингі
1.5

кепіл мүлкін сату
1.6

кепілдік жарна бойынша берешек
1.7

зейнетақы аударымы бойынша берешек
1.8

жалақы бойынша берешек
1.9

жеткізушілерге және мердігерлерге төленген аванстар бойынша берешек
1.10

ұрлау, ысырап және басқа теріс мақсатқа пайдалану бойынша берешек
1.11

айыппұл, өсiмпұл және тұрақсыздық айыбы бойынша берешек
1.12

берілген қаржы көмек
1.13

жалдау бойынша есептелген кiрiстер
1.14

басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар сату
1.15

жалға алынған мүлікті күрделі жөндеу
1.16

сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдарға берілген аванстар
1.17

басқа
2

Басқа да кредиторлық берешегі, оның ішінде мына түрлері бойынша:
2.1

жөндеуге есептелген шығыстары
2.2

жарнамаға есептелген шығыстары
2.3

есептелген өкілдік шығыстары
2.4

есептелген басқа да жалпы шаруашылық шығыстары
2.5

жалдау бойынша есептелген шығыстары
2.6

басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп
2.7

активтерді сатып алуға байланысты берешегі
2.8

үлестес тұлғалармен байланысты берешегі
2.9

алынған қаржылық лизингі
2.10

"Сақтандыру төлемдерге кепілдік беру қоры" АҚ-ға міндетті жарналары
2.11

"Сақтандыру төлемдерге кепілдік беру қоры" АҚ-ға төтенше жарналары
2.12

Басқа
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы "__" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Өзге дебиторлық және өзге кредиторлық берешектер туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмелер (бұдан әрі – Түсіндірмелер) "Өзге дебиторлық және өзге кредиторлық берешектер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша тоқсан сайын жасайды. Нысандағы сома мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бойынша деректерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Басқармасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу

      тізілімінде № 8571 тіркелген "Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы

      компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының, "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының және

      инвестициялық қорлардың қаржылық есептілігінің нысандарын, сондай-ақ оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы" 2013 жылғы 27 мамырдағы

      № 130 қаулысына 8-қосымшаға сәйкес бухгалтерлік баланстың "Басқа

      дебиторлық берешек (құнсыздануға резервтерді шегергенде)" деген және "Басқа кредиторлық берешек" деген баптары ашылады.

      6. "Басқалары" деген 1.17-жолда берешектің сомасы Нысанға

      түсіндірме жазбасында ашып жазылады.

      7. "Басқалары" деген 2.12-жолда берешектің сомасы Нысанға

      түсіндірме жазбасында ашып жазылады.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 26-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп

      Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________

      Индекс: 26 - I(R)O_ Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20___ жылғы 1 ________ жағдай бойынша

№ р/с

Заңды тұлғаның атауы

Сатып алу құны (мың теңгемен)

Баланстық құны

(мың теңгемен)

Акциялар саны (дана мен)

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына тиесілі акциялар санының эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы санына қатынасы немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (пайызбен)

Эмитент акцияларының баланстық құнының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті капиталына қатынасы немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті капиталына қатынасы (пайызбен)

Сатып алу күні

Барлығы

Оның ішінде жиынтық есептелген сыйақы сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Қазақстан Республикасының резиденттері қаржы ұйымдары
1.1

екінші деңгейдегі банктер
1.1.1

жай акциялар
1.1. 1.1

1.1.1.n

1.1.2

артықшылық берілген акциялар
1.1. 2.1

1.1.2.n

1.2

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары
1.2.1

жай акциялар
1.2.1.1

1.2.1.n

1.2.2

артықшылық берілген акциялар
1.2.2.1

1.2.2.n

1.3

өзге қаржы ұйымдары
1.3.1

жай акциялар
1.3. 1.1

1.3. 1.n

1.3.2

артықшылық берілген акциялар
1.3. 2.1

1.3. 2.n

1.3.3

жарғылық капиталдағы қатысу үлестері
1.3. 3.1

1.3. 3.n

2

Акционерлік инвестициялық қорлар
2.1

жай акциялар
2.1.1

2.1.n

2.2

артықшылық берілген акциялар
2.2.1

2.2.n

3

Қаржы ұйымдары болып табылмайтын заңды тұлғалар
3.1

жай акциялар
3.1.1

3.1.n

3.2

артықшылық берілген акциялар
3.2.1

3.2.n

4

Сақтандыру қызметін автоматтандыруды/міндетті сақтандыру түрлері бойынша деректер базасын қалыптастыруды және жүргізуді жүзеге асыратын заңды тұлғалар
4.1

жай акциялар
4.1.1

4.1.n

4.2.

артықшылық берілген акциялар
4.2.1

4.2.n

4.3

жарғылық капиталдағы қатысу үлестері
4.3.1

4.3.n

5

Айрықша қызмет түрі ретінде сақтандыру агентінің қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғалар
5.1

жай акциялар
5.1.1

5.1.n

5.2

артықшылық берілген акциялар
5.2.1

5.2.n

5.3

жарғылық капиталдағы қатысу үлестері
5.3.1

5.3.n

6

Бейрезидент - қаржы ұйымдары
6.1

Банктер
6.1.1

жай акциялар
6.1.1.1

6.1. 1.n

6.1.2

артықшылық берілген акциялар
6.1. 2.1

6.1. 2.n

6.1.3

жарғылық капиталдағы қатысу үлестері
6.1. 3.1

6.1. 3.n

6.2

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары
6.2.1

жай акциялар
6.2. 1.1

6.2. 1.n

6.2.2

артықшылық берілген акциялар
6.2. 2.1

6.2. 2.n

6.2.3

жарғылық капиталдағы қатысу үлестері
6.2. 3.1

6.2. 3.n

6.3

жинақтаушы зейнетақы қорлары
6.3.1

жай акциялар
6.3. 1.1

6.3. 1.n

6.3.2

артықшылық берілген акциялар
6.3. 2.1

6.3. 2.n

6.3.3

жарғылық капиталдағы қатысу үлестері
6.3. 3.1

6.3. 3.n

6.4

бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары
6.4.1

жай акциялар
6.4. 1.1

6.4. 1.n

6.4.2

артықшылық берілген акциялар
6.4. 2.1

6.4. 2.n

6.4.3

жарғылық капиталдағы қатысу үлестері
6.4. 3.1

6.4. 3.n

7

Барлығы
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмелер (бұдан әрі – Түсіндірме) "Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша тоқсан сайын жасайды. Нысандағы сома мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда еншілес және қауымдасқан ұйымдарға инвестициялардың сомасы қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес

      көрсетіледі.

      6. Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың жалпы

      сомасы Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бойынша деректерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8571 тіркелген "Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының, "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының және инвестициялық қорлардың қаржылық есептілігінің нысандарын, сондай-ақ оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы" 2013 жылғы 27 мамырдағы № 130 қаулысына 8-қосымшаға сәйкес бухгалтерлік баланстың (бұдан әрі – бухгалтерлік баланс) "Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар" деген бабына сәйкес келеді.

      7. "Жай акциялар" және "артықшылық берілген акциялар" деген жолдарда акционерлік қоғамдар нысанында құрылған заңды тұлғаларға сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қатысуы бойынша ақпарат көрсетіледі.

      8. "Жарғылық капиталдағы қатысу үлестері" деген жолда акционерлік қоғамнан басқа, шаруашылық серіктестігі нысанында және өзге де ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған заңды тұлғаларға сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қатысуы бойынша ақпарат көрсетіледі.

      9. 3-бағанда сатып алу күнге акциялардың сатып алу құны көрсетіледі.

      10. 4-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың баланстық құны көрсетіледі.

      11. 6-бағанда сатып алынған акциялардың саны көрсетіледі.

      12. 9-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі.

      13. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 27-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Басқа заңды тұлғалардың капиталына исламдық сақтандыру қоры есебінен инвестицияланған инвестициялар туралы есеп

      Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________

      Индекс: 27- FI(R)O_Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатындар: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20__ жылғы 01 _________ жағдай бойынша

р/с

Заңды тұлғаның атауы

Сатып алу құны (мың теңгемен)

Баланстық құны

(мың теңгемен)

Акциялар саны (данамен)

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына тиесілі акциялар санының эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы санына қатынасы немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (пайызбен)

Эмитент акцияларының баланстық құнының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті капиталына қатынасы немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті капиталына қатынасы (пайызбен)

Сатып алу күні

Барлығы

Оның ішінде жиынтық есептелген сыйақы сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Қазақстан Республикасының резиденттері қаржы ұйымдары
1.1

екінші деңгейдегі банктер
1.1.1

жай акциялар
1.1. 1.1

1.1.1.n

1.1.2

артықшылық берілген акциялар
1.1. 2.1

1.1.2.n

1.2

сақтандыру (қайта

сақтандыру) ұйымдары
1.2.1

жай акциялар
1.2.1.1

1.2.1.n

1.2.2

артықшылық берілген акциялар
1.2.2.1

1.2.2.n

1.3

өзге де қаржы ұйымдары
1.3.1

жай акциялар
1.3. 1.1

1.3. 1.n

1.3.2

артықшылық берілген акциялар
1.3. 2.1

1.3. 2.n

1.3.3

жарғылық капиталдағы қатысу үлестері
1.3. 3.1

1.3. 3.n

2

Акционерлік инвестициялық қорлар
2.1

жай акциялар
2.1.1

2.1.n

2.2

артықшылық берілген акциялар
2.2.1

2.2.n

3

Қаржы ұйымдары болып табылмайтын заңды тұлғалар
3.1

жай акциялар
3.1.1

3.1.n

3.2

артықшылық берілген акциялар
3.2.1

3.2.n

4

Сақтандыру қызметін автоматтандыруды/міндетті сақтандыру түрлері бойынша деректер базасын қалыптастыруды және жүргізуді жүзеге асыратын заңды тұлғалар
4.1

жай акциялар
4.1.1

4.1.n

4.2.

артықшылық берілген акциялар
4.2.1

4.2.n

4.3

жарғылық капиталдағы қатысу үлестері
4.3.1

4.3.n

5

Айрықша қызмет түрі ретінде сақтандыру агентінің қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғалар
5.1

жай акциялар
5.1.1

5.1.n

5.2

артықшылық берілген акциялар
5.2.1

5.2.n

5.3

жарғылық капиталдағы қатысу үлестері
5.3.1

5.3.n

6

Бейрезидент - қаржы ұйымдары
6.1

Банктер
6.1.1

жай акциялар
6.1.1.1

6.1. 1.n

6.1.2

артықшылық берілген акциялар
6.1. 2.1

6.1. 2.n

6.1.3

жарғылық капиталдағы қатысу үлестері
6.1. 3.1

6.1. 3.n

6.2

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары
6.2.1

жай акциялар
6.2. 1.1

6.2. 1.n

6.2.2

артықшылық берілген акциялар
6.2. 2.1

6.2. 2.n

6.2.3

жарғылық капиталдағы қатысу үлестері
6.2. 3.1

6.2. 3.n

6.3

жинақтаушы зейнетақы қорлары
6.3.1

жай акциялар
6.3. 1.1

6.3. 1.n

6.3.2

артықшылық берілген акциялар
6.3. 2.1

6.3. 2.n

6.3.3

жарғылық капиталдағы қатысу үлестері
6.3. 3.1

6.3. 3.n

6.4

бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары
6.4.1

жай акциялар
6.4. 1.1

6.4. 1.n

6.4.2

артықшылық берілген акциялар
6.4. 2.1

6.4. 2.n

6.4.3

жарғылық капиталдағы қатысу үлестері
6.4. 3.1

6.4. 3.n

7

Барлығы
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Басқа заңды тұлғалардың капиталына исламдық сақтандыру қоры есебінен инвестицияланған инвестициялар туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Басқа заңды тұлғалардың капиталына исламдық сақтандыру қоры есебінен инвестицияланған инвестициялар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңының 74-бабы 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда еншілес және қауымдастырылған ұйымдарға инвестициялар сомасы халықаралық қаржылық есеп стандарттарына сәйкес көрсетіледі.

      6. "Жай акциялар" және "артықшылықты акциялар" жолдарында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акционерлік қоғам нысанында құрылған заңды тұлғаларға қатысуы бойынша ақпарат көрсетіледі.

      7. "Жарғылық капиталына қатысу үлестері" жолында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акционерлік қоғамын қоспағанда, шаруашылық серіктестігі нысанында немесе өзге ұйымдастырушылық-құқықтық нысанында құрылған заңды тұлғаларға қатысу бойынша ақпарат көрсетіледі.

      8. 3-бағанда сатып алу күнгі акциялардың сатып алынған құны көрсетіледі.

      9. 4-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың баланстық құны көрсетіледі.

      10. 6-бағанда сатып алынған акциялардың саны көрсетіледі.

      11. 9-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқыда танылған күн көрсетіледі.

      12. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 28-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Алынған қарыздар туралы есеп

      Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________

      Индекс: 28 - I(R)O_Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20__ жылғы 01 _________ жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

р/с

Қарыз берушінің толық атауы

Банк коды

Қарыз шартының мерзімі

Қарыз шарты бойынша қарыз сомасы

Баланс бойынша берешек сомасы

Ескертпе

Шартты жасау күні

Шарттың қолданылу мерзімі аяқталған күн

барлығы

оның ішінде

негізгі борыш сомасы

сыйақы сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Алынған қарыздар

1.1

екінші деңгейдегі банктерден

1.1.1
1.2

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан

1.2.1
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Алынған қарыздар туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Алынған қарыздар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңының 74-бабы 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының екінші деңгейдегі банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан есепті кезеңнің соңында алған қарыздары туралы ақпарат көрсетіледі.

      6. 7-бағанда берешектің жалпы сомасы ислам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бойынша деректерді қоспағанда, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8571 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының және инвестициялық қорлардың қаржылық есептілігінің нысандарын, сондай-ақ оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы" 2013 жылғы 27 мамырдағы № 130 қаулысына 8-қосымшаға сәйкес бухгалтерлік баланстың "Алынған қарыздар" бабына сәйкес келеді.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 29-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен жасалған сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары туралы есеп

      Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________

      Индекс: 29 - I(R)O_Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20__ жылғы 01 _________ жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

р/с №

Сақтандыру сыныптарының атауы

Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

Жасалған шарттардың саны (бірлік)

Барлығы

оның ішінде жасалған шарттар бойынша:

екінші деңгейдегі банктермен

өзгелермен

Барлығы

оның ішінде жасалған шарттар бойынша:

жеке тұлғалармен

заңды тұлғалармен

жеке тұлғалармен

заңды тұлғалармен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Міндетті сақтандыру
1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.3

өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру
1.4

жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
1.5

экологиялық сақтандыру
1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігіхх


1.7

туроператордың және турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.8

қызметі үшінші тұлғаға зиян келтіру қаупімен байланысты болатын объект иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.9

қызметкерді еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде жазатайым жағдайлардан сақтандыру
1.10

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)
2

Ерікті жеке сақтандыру
2.1

өмірді сақтандыру
2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде
2.2.1

зейнетақы аннуитеті шарттары
хх

2.2.2

аннуитет шарттары
2.2.3

аннуитеттік сақтандырудың өзге де түрлері
2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру
2.4

аурулардан сақтандыру
2.5

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)
3

Ерікті мүліктік сақтандыру
3.1

автомобиль көлігін сақтандыру
3.2

теміржол көлігін сақтандыру
3.3

әуе көлігін сақтандыру
3.4

су көлігін сақтандыру
3.5

жүктерді сақтандыру
3.6

осы Нысанның 3.1-3.5-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлікті зияннан сақтандыру
3.7

автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.8

әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.9

су көлік иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.10

осы Нысанның 3.7-3.9-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру
3.11

қарыздарды сақтандыру
3.12

ипотекалық сақтандыру
3.13

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру
3.14

өзге де қаржылық шығындардан сақтандыру
3.15

осы Нысанның 3.11-3.14-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығыстарын сақтандыру
3.16

титулдық сақтандыру
3.17

сот шығыстарын сақтандыру
3.18

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)
4

Барлығы

      кестенің жалғасы

Сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

Сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелер көлемі

Үлестес және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарымен жасалған қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

Үлестес және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарымен жасалған қайта сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша міндеттемелер көлемі (жауапкершілік лимиті)

Үлестес қайта сақтандыру ұйымдарына қайта сақтандыру қарттары бойынша берілген сақтандыру сыйлықақылары

Үлестес қайта сақтандыру ұйымдарынан қайта сақтандыру шарттары бойынша алынған өтемақы

Қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер көлемі

Барлығы

оның ішінде жасалған шарттар бойынша:

екінші деңгейдегі банктермен

өзгелермен

барлығы

оның ішінде жасалған шарттар бойынша:

жеке тұлғалармен

заңды тұлғалармен

жеке тұлғалармен

заңды тұлғалармен

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

хх


хх
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен жасалған сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен жасалған сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңының 74-бабы 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен ағымдағы жылдың басынан бастап кезеңдегі (өспелі жиынтығымен) жасалған сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша ақпарат көрсетіледі.

      6. 3-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен жасалған тура сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының сомасы көрсетіледі.

      7. 10-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен жасалған тура сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдерінің сомасы көрсетіледі.

      8. 17-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен жасалған кіріс қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының сомасы көрсетіледі.

      9. 18-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен жасалған кіріс қайта сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдерінің сомасы көрсетіледі.

      10. 20-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақыларының сомасы көрсетіледі.

      11. 21-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарынан алынған өтемақы сомасы көрсетіледі.

      12. 2.2.1-жолда "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      13. 2.2.2-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы шарттары көрсетіледі.

      14. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 30-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары туралы есеп

      Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________

      Индекс: 30 - I(R)O_Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20__ жылғы 01 _________ жағдай бойынша

      1-кесте

      (мың теңгемен)

р/с

Сақтандыру сыныптарының атауы

Қарыз алу операцияларына байланысты тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

Қарыз алу операцияларына байланысты тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

Қарыз алу операцияларына байланысты тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелер көлемі

барлығы

оның ішінде:

барлығы

оның ішінде:

ол бойынша екінші деңгейдегі банк пайда алушы болып табылады

ол бойынша қарыз алушы пайда алушы болып табылады

екінші деңгейдегі банкке

қарыз алушыға

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Міндетті сақтандыру:
1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.3

өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру
1.4

жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
1.5

экологиялық сақтандыру
1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.7

туроператордың және турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.8

қызметі үшінші тұлғаға зиян келтіру қаупімен байланысты болатын объект иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.9

қызметкерді еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде жазатайым жағдайлардан сақтандыру
1.10

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)
2

Ерікті жеке сақтандыру:
2.1

өмірді сақтандыру
2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде:
2.2.1

зейнетақы аннуитеті шарттары
2.2.2

аннуитет шарттары
2.2.3

аннуитеттік сақтандырудың өзге де түрлері
2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру
2.4

аурулардан сақтандыру
2.5

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)
3

Ерікті мүліктік сақтандыру
3.1

автомобиль көлігін сақтандыру
3.2

теміржол көлігін сақтандыру
3.3

әуе көлігін сақтандыру
3.4

су көлігін сақтандыру
3.5

жүктерді сақтандыру
3.6

осы Нысанның 3.1-3.5-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлікті зияннан сақтандыру
3.7

автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.8

әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.9

су көлік иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.10

осы Нысанның 3.7-3.9-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру
3.11

қарыздарды сақтандыру
3.12

ипотекалық сақтандыру
3.13

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру
3.14

өзге де қаржылық шығындардан сақтандыру
3.15

осы Нысанның 3.11-3.14-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығыстарын сақтандыру
3.16

титулдық сақтандыру
3.17

сот шығыстарын сақтандыру
3.18

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)
4

Барлығы
      кестенің жалғасы:

Қарыз алу операцияларына байланысты емес екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары

Қарыз алу операцияларына байланысты емес екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдері

Қарыз алу операцияларына байланысты емес екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру көлемі

Қарыз алу операцияларына байланысты екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша және қарыз алу операцияларына байланысты сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының жалпы сомасы (3-бағана+10-бағана)

10

11

12

13

.....

      2-кесте

р/с

Банк атауы

Қарыз алу операцияларына байланысты тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

Қарыз алу операцияларына байланысты тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

барлығы

оның ішінде:

барлығы

оның ішінде:

ол бойынша екінші деңгейдегі банк пайда алушы болып табылады

ол бойынша қарыз алушы пайда алушы болып табылады

екінші деңгейдегі банкке

Қарыз алушыға

1

2

3

4

5

6

7

8

1


2

Жиынтығы      кестенің жалғасы:

Қарыз алу операцияларына байланысты тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелер көлемі

Қарыз алу операцияларына байланысты емес екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерін сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары

Қарыз алу операцияларына байланысты емес екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерін сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдері

Қарыз алу операцияларына байланысты емес екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерін сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелер көлемі

Қарыз алу операцияларына байланысты тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша және қарыз алу операцияларына байланысты емес екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерін сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының жалпы сомасы (3-бағана+10-бағана)

9

10

11

12

13

      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
Екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңының 74-бабы 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда сақтанушы (сақтандырылған) немесе пайда алушы екінші деңгейдегі банк болып табылатын есепті жылдың басынан бастап (өспелі жиынтығымен) кезеңдегі екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары бойынша ақпарат көрсетіледі.

      6. Нысанның 1-кестесі Сақтандыру қызметі туралы заңның 6-бабына сәйкес сақтандыру сыныптары бойынша бөліп толтырылады.

      7. Нысанның 2-кестесі екінші деңгейдегі банктер бойынша бөліп толтырылады.

      8. 2.2.1-жолда "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      9. 2.2.2-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 31-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Жалпы және әкімшілік шығыстар туралы есеп

      Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________

      Индекс: 31 - I(R)O_Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20__ жылғы 01 _________ жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

р/с №

Шығыстарды жіктеу

Сомасы

Ескертпе

1

2

3

4

1

Еңбек пен іссапарға ақы төлеу шығыстары2

Шаруашылық және кеңсе шығыстары3

Жарнамаға шығыстар4

Қызметкерлердің біліктілігін арттыруға шығыстар5

Үшінші тұлғалардың қызметтері6

Негізгі құралдарды жөндеу7

Бланк өнімдерін дайындау бойынша шығыстар8

Көлікке қызмет көрсету және оны пайдалану шығыстары9

Күзет бойынша шығыстар10

Почта және курьер шығыстары11

Амортизациялық аударым және тозу12

Ағымдағы жалдау бойынша шығыстар13

Коммуналдық қызметтер14

Компьютер техникасына қызмет көрсету бойынша шығыстар15

Байланыс қызметіне ақы төлеу16

Аудиторлық, консультациялық және ақпараттық шығыстар17

Банктердің қызметтері және активтерді басқару бойынша шығыстар18

Сақтандыру өнімдерін ұйымдастыруға және дамытуға шығыстар19

Бағалы қағаздар эмиссиясын тіркеу бойынша шығыстар20

Бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімін жүргізу бойынша шығыстар21

Сақтандыруға шығыстар22

Төлеуге жататын есептелген айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы23

Инкассаторлық шығыстар24

Қосымша құн салығы25

Әлеуметтік салық26

Жер салығы27

Көлік құралдарына салық28

Мүлікке салық29

Алымдар30

Төлемдер31

Мемлекеттік баж салығы32

Кедендік төлемдер33

Өзгелер34

Барлығы35

Анықтама үшін: Толық жұмыс күні жұмыс істейтін қызметкерлердің саны      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Жалпы және әкімшілік шығыстар туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Жалпы және әкімшілік шығыстар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңының 74-бабы 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. "Барлығы" 34-жолда жалпы және әкімшілік шығыстардың жиынтық сомасы Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары бойынша деректерді қосапағанда, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8571 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының және инвестициялық қорлардың қаржылық есептілігінің нысандарын, сондай-ақ оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы" 2013 жылғы 27 мамырдағы № 130 қаулысына 9-қосымшаға сәйкес пайдалар мен шығындар туралы есептің "Жалпы және әкімшілік шығыстар" бабының сомасына сәйкес келеді.

      6. "Өзгелер" 33-жолда ақпарат есептіліккке түсіндірме жазбада ашып көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 32-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Баланстан тыс шоттар бойынша қалдықтар туралы есеп

      Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________

      Индекс: 32 - I(R)O_Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20__ жылғы 01 _________ жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

р/с №

Баланстан тыс шоттардың атауы

есепті кезеңнің соңындағы

өткен жылдың соңындағы

1

2

3

4


Шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер1

Кепілдіктер бойынша талаптар шоттары1.1

берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар1.2

қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар1.3

Қазақстан Республикасының Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру туралы заңнамасына сәйкес шартты төтенше жарналар2

Болашақта қарыздар беру (алу) бойынша талаптар шоттары2.1

берілетін қарыздар бойынша шартты талаптар2.2

болашақта қарыздар алу бойынша шартты талаптар3

Туынды қаржы құралдары бойынша талаптар шоттары3.1

қаржы активтерін сатып алу бойынша шартты талаптар3.2

қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты талаптар3.3

қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты талаптар3.4

белгіленген пайыздық своп3.5

құбылмалы пайыздық своп3.6

сатып алынған опцион "колл" мәмілелері3.7

сатып алынған опцион "пут" мәмілелері3.8

сатылған опцион "пут" мәмілелері - контршот3.9

сатылған опцион "колл" мәмілелері - контршот3.10

болашақтағы сыйақы туралы сатып алынған келісім – контршот3.11

болашақтағы сыйақы туралы іске асырылған келісім3.12

басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар4

Кепілдіктер бойынша міндеттемелер шоттары4.1

берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал міндеттемелер4.2

қабылданған кепілдіктер бойынша талаптарды ықтимал азайту4.3

Қазақстан Республикасының Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру туралы заңнамасы бойынша шартты міндеттемелер5

Болашақта қарыздар беру (алу) бойынша міндеттемелер шоттары5.1

болашақта заемдар беру бойынша шартты міндеттемелер5.2

алынатын заемдар бойынша шартты міндеттемелер6

Туынды қаржы құралдары бойынша міндеттемелер шоттары6.1

қаржы активтерін сату бойынша шартты міндеттемелер6.2

қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты міндеттемелер6.3

қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты міндеттемелер6.4

құбылмалы пайыздық своп6.5

белгіленген пайыздық своп6.6

сатып алынған опцион "колл" мәмілелері - контршот6.7

сатып алынған опцион "пут" мәмілелері - контршот6.8

сатылған опцион "пут" мәмілелері6.9

сатылған опцион "колл" мәмілелері6.10

болашақтағы сыйақы туралы сатып алынған келісім6.11

болашақтағы сыйақы туралы іске асырылған келісім– контршот6.12

басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер
Меморандум шоттары7

Меморандум шоттары – активтер7.1

жалға берілген машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құрал-жабдықтар7.2

Төлемді мерзімінен іске асырылатын негізгі құрал-жабдықтар7.3

залалға есептен шығарылған борыштар7.4

инкассоға жіберілген құжаттар мен құндылықтар7.5

міндеттемелерді қамтамасыз етуге (кепілге) берілген мүлік7.6

оригинаторға сенімгерлік басқаруға берілген акциялар (қатысу үлестері)8

Меморандум шоттары – пассивтер8.1

жалға қабылданған машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құрал-жабдықтар8.2

инкассоға қабылданған құжаттар мен құндылықтар8.3

клиенттің міндеттемесін қамтамасыз етуге (кепілге) қабылданған мүлік8.4

талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар8.4.1

талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша есептелген сыйақы8.4.2

талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)9

Меморандум шоттары - басқалары9.1

мерзімінде төленбеген төлем құжаттары9.2

шет мемлекеттер және шетел банктері ашқан кредиттік желілер9.3

әр түрлі құндылықтар мен құжаттар9.4

есебіне жіберілген және берілген әр түрлі құндылықтар мен құжаттар9.5

сақтаудағы тазартылған қымбат металдар9.6

сақтаудағы акциялар және басқа бағалы қағаздар9.7

"Депо" шоты      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Баланстан тыс шоттар бойынша қалдықтар туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Баланстан тыс шоттар бойынша қалдықтар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңының 74-бабы 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5348 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасы қаржы нарығының жекелеген субъектілеріне арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы" 2008 жылғы 22 қыркүйектегі № 79 қаулысына сәйкес баланстан тыс шоттардың атауы көрсетіледі.

      6. 3-бағанда баланстан тыс шоттар бойынша есепті кезеңнің соңындағы жиынтық сома көрсетіледі.

      7. 4-бағанда баланстан тыс шоттар бойынша өткен жылдың соңындағы жиынтық сома көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 33-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Экономикалық қызмет түрлері бойынша сақтандыру сыйлықақыларының және сақтандыру төлемдерінің жіктеуіші туралы есеп

      Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________

      Индекс: 33 - I(R)O_Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20__ жылғы 01 _________ жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

р/с

Экономикалық қызмет түрінің атауы

Сақтандыру сыйлықақылары

Сақтандыру төлемдері

1

2

3

4

01-03

Ауыл, орман және балық шаруашылығы01

Өсімдік және мал шаруашылығы, жабайы аң аулау, осы салаларда көрсетілетін қызметтерді қоса02

Орман шаруашылығы және ағаш дайындау03

Балық шаруашылығы және аквамәдениет05-09

Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу05

Көмір және лигнит өндіру06

Шикі мұнай және табиғи газ өндіру07

Металл кендерін өндіру08

Тау-кен өнеркәсібінің басқа салалары09

Кен өндіру өнеркәсібі саласындағы техникалық кызметтер10-33

Өңдеу өнеркәсібі10

Тамақ өнімдерін өндіру11

Сусындар өндіру12

Темекі өнімдерін өндіру13

Тоқыма бұйымдарын өндіру14

Киім өндіру15

Былғары және оған жататын өнім өндіру16

Жиһаздан басқа ағаштан және тоздан жасалған бұйымдарды өндіру; сабаннан және өруге арналған материалдардан жасалған бұйымдар өндіру17

Қағаз және қағаз өнімдерін өндіру18

Жазылған материалдарды басып шығару және көрсету19

Кокс және мұнайдың өңделген өнімдерін өндіру20

Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру21

Негізгі фармациялық өнімдер препараттар өндіру22

Резеңке және пластмасса бұйымдар өндіру23

Өзге металл емес минералдық өнімдер өндіру24

Металлургия өнеркәсібі25

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру26

Компьютерлер, электрондық және оптикалық бұйымдарын өндіру27

Электр жабдықтарын өндіру28

Басқа санаттарға енгізілмеген машиналар мен жабдықтарды өндіру29

Автокөлік құралдарын, тіркемелер және жартылай тіркемелерді өндіру30

Басқа көлік құралдарын өндіру31

Жиһаз өндіру32

Өзге дайын бұйымдарды өндіру33

Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату34

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны кондиционерлеу35

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны кондиционерлеу36-39

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуына және таратылуына бақылау жасау36

Суды жинау, өңдеу және тарату37

Кәріз жүйесі38

Қалдықтарды жинау, өңдеу және жою; қалдықтарды өңдеу39

Рекультивация және қалдықтарды жою саласындағы өзге де қызметтер41-43

Құрылыс41

Ғимараттар мен құрылыстарды салу42

Азаматтық құрылыс43

Мамандандырылған салаға арналған құрылыс жұмыстары45-47

Көтерме және бөлшек сауда, автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу45

Автомобильдер мен мотоциклдерді көтерме және бөлшек сату, оларды жөндеу46

Автомобильдер мен мотоциклдерден саудасынан басқа, көтерме сауда47

Автомобильдер мен мотоциклдерді сатудан басқа, бөлшек сауда49-53

Көлік және жинақтау49

Құрылықтағы көлік қызметі және құбырмен тасымалдау50

Су көлігі51

Әуе көлігі52

Қойма шаруашылығы және қосалқы көлік қызметі53

Пошталық және курьерлік қызмет55-56

Тұру және тамақтану жөнінде қызмет көрсету55

Тұруды ұйымдастыру жөнінде қызмет көрсету56

Тамақ өнімдерін және сусындарды ұсыну жөнінде қызмет көрсету58-63

Ақпарат және байланыс58

Баспа қызметі59

Кино-, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламалар, фонограмма және музыкалық жазбалар шығару60

Бағдарлама және теле-радио хабарлама жасау жөніндегі қызмет61

Байланыс62

Компьютерлік бағдарламалау, кеңестер беру және басқа ілеспе көрсетілетін қызметтер63

Ақпараттық қызметтердің қызметі64-66

Қаржы және сақтандыру қызметі64

Қаржы қызметтері, сақтандыру және зейнетақы қорлары қызметтерін қоспағанда65

Міндетті әлеуметтік сақтандырудан басқа, сақтандыру, қайта сақтандыру және зейнетақы қорларының қызметі66

Қаржыландыру және сақтандыру қызметтерін ұсыну бойынша қосалқы қызмет68

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар69-75

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет69

Құқық және бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет70

Бас компаниялар қызметі; басқару мәселелері бойынша кеңестер беру71

Сәулет өнері, инженерлік ізденістер, техникалық сынақтар мен талдау саласындағы қызмет72

Ғылыми зерттеулер және әзірлемелер73

Жарнама қызметі және рынок конъюнктурасын зерттеу74

Өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет75

Ветеринарлық қызмет77-82

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет77

Жалдау, жалға беру және лизинг78

Жұмысқа орналастыру79

Туристік операторлардың, туристік агенттіктердің және туризм саласындағы қызметтерді ұсынатын басқа ұйымдардың қызметі80

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және тергеу жүргізу жөніндегі қызмет81

Ғимараттарға және аймақтарға қызмет көрсету саласындағы қызмет82

Әкімшілік-басқару, шаруашылық және басқа қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет84

Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету85

Білім беру86-88

Денсаулық сақтау және әлеуметтік көрсетілетін қызметтер86

Денсаулық сақтау саласындағы қызмет87

Тұрғын орынмен қамтамасыз ете отырып күтіп-баптау жөніндегі қызмет88

Тұратын жермен қамтамасыз етпей әлеуметтік қызметтер көрсету90-93

Өнер, ойын-сауық және демалыс90

Шығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы қызмет91

Кітапханалардың, мұрағаттардың, мұражайлардың және мәдени қызмет көрсететін басқа мекемелердің қызметі92

Құмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру жөніндегі қызмет93

Спорт саласындағы және демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастырудағы қызмет94-96

Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну94

Мүшелік ұйымдар қызметі95

Компьютерлерді, тұрмыстық бұйымдар мен жеке пайдаланатын заттарды жөндеу96

Өзге де дербес қызметтер көрсету97-98

Үй қызметшісін жалдайтын және өзі тұтыну үшін тауарлар мен қызметтер өндіретін үй шаруашылықтары қызметі97

Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі98

Жеке тұтыну үшін тауарлар өндіру жөніндегі үй шаруашылықтарының қызметі99

Бұрынғы аумақтық ұйымдардың және органдардың қызметі
Анықтамалық: жеке тұлғалар
Жиынтығы      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Экономикалық қызмет түрлері бойынша сақтандыру сыйлықақыларының және сақтандыру төлемдерінің жіктеуіші туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Экономикалық қызмет түрлері бойынша сақтандыру сыйлықақыларының және сақтандыру төлемдерінің жіктеуіші туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңының 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысан сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы сома мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрілігінің Техникалық реттеу және метрология комитетінің 2007 жылғы 14 желтоқсандағы № 683-од бұйрығымен бекітілген Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес экономикалық қызмет түрлерінің атауы пайдаланылады.

      6. Нысанда сақтандыру сыйлықақылары және тікелей сақтандыру шарттары бойынша есепті кезеңнің басындағы кезеңде жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері көрсетіледі.

      7. Сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері сақтанушының экономикалық қызметінің негізгі түрі бойынша жіктеледі.

      8. 3-бағанда сақтандыру сыйлықақыларының жиынтықты сомасы осы Сақтандыру сыйлықақылары туралы есептің 4-бағанында көрсетілген сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары сомасына сәйкес болады.

      9. 4-бағанда сақтандыру төлемдерінің жиынтықты сомасы сақтандыру төлемдері туралы есепті қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдерін шегергенде сақтандыру төлемдерінің сомасына сәйкес болады.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 34-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп

      Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________

      Индекс: 34 - I(R)O_Q

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20__ жылғы 01 _________ жағдай бойынша

      1-кесте (Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер)

р/с №

Мәміленің жасалған

күні

Бағалы қағаздардың (қаржы құралдарының) түрі

Мәміле түрі

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі

Эмитенттің атауы

Бағалы қағаздардың (қаржы құралдарының) саны (дана)

Бір бағалы қағаздың (қаржы құралының) бағасы

Мәміле көлемі (теңге)

Делдалдың атауы

Контрагенттің атауы

Орналастыру

Ескерту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Жиынтығы


      2-кесте (бағалы қағаздардың халықаралық нарықтарындағы жасалған мәмілелер)

р/с №

Мәмілені жасау күні және уақыты

Бағалы қағаздардың (қаржы құралдарының) түрі

Мәміле бойынша есепті жүзеге асыру күні

Мәміленің түрі

Нарық

Делдалдың атауы және оның резиденттілігі елі

Кастодиан банктің атауы

Шетелдік номиналды ұстаушысының атауы

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі

Рейтингі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Жиынтығы

      кестенің жалғасы:

Эмитенттің атауы және оның резиденттілігі елі

Заңнамасына сәйкес бағалы қағаздардың шығарылымы тіркелген елі

Бағалы қағаздардың (қаржы құралдарының) саны (дана)

Номиналды құнының валютасы/Төлем валютасы

Бір бағалы қағаздың (қаржы құралының) бағасы

Мәміленің көлемі

Ескертпе

Шетел валютасы

Теңгемен

Шетел валютасымен

теңгемен

12

13

14

15

16

17

18

19

20

.....

      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңының 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысан сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-кестені толтыру бойынша түсіндірме (Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер):

      1) 2-бағанда "жж/кк/аа" форматындағы мәмілелердің күні көрсетіледі;

      2) 3-бағанда бағалы қағаздардың (қаржы құралдардың) түрі көрсетіледі;

      3) 4-бағанда мәміленің түрі көрсетіледі;

      4) 5-бағанда бағалы қағазға берілген сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі;

      5) 6-бағанда бағалы қағаздармен (қаржы құралдарымен) мәмілелер жасалған эмитент түрі көрсетіледі;

      6) 7-бағанда мәміле жасалған бағалы қағаздардың (қаржы құралдарының) саны (данамен) көрсетіледі;

      7) 8-бағанда бір бағалы қағаздың (қаржы құралының) үтірге дейін төрт белгіге дейінгі бағасы (теңгемен) көрсетіледі.

      Мәмілені шетел валютасымен жасалған жағдайда, мәміле жасау күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағам бойынша теңгемен көрсетіледі.

      Мәміле бойынша есеп айырысу мәміле жасау күні жүзеге асырылмаса, есеп айырысу күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағам бойынша теңгемен мәміле бағасы көрсетіледі;

      8) 9-бағанда мәміле көлемі үтірден кейін екі таңбаға дейін (теңгемен) көрсетіледі;

      9) 10-бағанда қызметін пайдаланумен мәміле жасалған бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың атауы көрсетіледі;

      10) 11-бағанда мәміле тарабы (ақпарат болса) көрсетіледі;

      11) 12-бағанда мынадай символдар пайдаланылады:

      "1" - бағалы қағаздарды алғаш орналастыру;

      "2" - бағалы қағаздарды қайта орналастыру.

      6. 2-кестені толтыру бойынша түсіндірмелер (бағалы қағаздардың халықаралық нарықтарында жасалған мәмілелер):

      1) 2-бағанда "жылы/күні/айы/уақыты" форматындағы мәмілені жасау күні мен уақыты көрсетіледі;

      2) 3-бағанда бағалы қағаздың (қаржы құралының) түрі көрсетіледі;

      3) 5-бағанда мәміле түрі көрсетіледі;

      4) 6-бағанда сауда жүйесінде мәміле жүзеге асырылған қор биржасының атауы және оның резиденттілігі елі "қор биржасының атауы/елі" форматында не мәміле қор биржасында жасалмаса "ұйымдастырылмаған нарық" форматында көрсетіледі;

      5) 7-бағанда қызметін пайдалану арқылы мәміле жүзеге асырылған делдалдың (бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың қызметі) көрсетіледі. Егер мәмілені бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның тапсырмасы бойынша мәміле жасаған басқа брокер (оның ішінде шетелдік брокер), орындаса, онда осы брокер және оның резиденттілігі елі "брокердің атауы/елі" форматында көрсетіледі;

      6) 11-бағанда борыштық бағалы қағазға берілген рейтинг/үлестік бағалы қағаздың рейтингісі немесе үлестік бағалы қағаз эмитентінің рейтингісі (үлестік бағалы қағаздың рейтингісі болмаған жағдайда үлестік бағалы қағаз эмитентінің рейтингісі), қаржы құралының рейтингісі көрсетіледі.

      Егер борыштық бағалы қағазға/үлестік бағалы қағазға (бағалы қағаз эмитентіне) қаржы құралына бірнеше рейтингілік агенттіктердің рейтингілер берілсе, онда барлық берілген рейтингілер көрсетіледі. Рейтингілер "рейтингі (рейтингілік агенттіктер)/рейтинг (рейтингілік агенттіктер)" форматта көрсетіледі. Егер борыштық бағалы қағаздың/үлестік бағалы қағаздың (борыштық бағалы қағаз эмитенті), қаржы құралының рейтингісі болмаса, "жоқ" сөзі пайдаланылады;

      8) 12-бағанда эмитенттің атауы және оның резиденттілігі елі "эмитенттің атауы/елі" форматында көрсетіледі;

      9) 15-бағанда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі. Бағалы қағаздың (қаржы құралының) номиналды құнының валютасы/осы бағалы қағаздар (қаржы құрал) бойынша төлем валютасы "Номиналды құнының валютасы/Төлем валютасы" форматында көрсетіледі;

      10) 16, 17, 18, 19-бағандарда бағалар үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен, мәмілені сатушыға төлеген сыйақыны ескере отырып, жүзеге асыруды растайтын бастапқы құжатта (қор биржасының құжаттары, басқа құжаттар) көрсетілген үтірден кейінгі екі таңбаға дейін мәмілелер көлемі көрсетіледі.

      Мәміле жасау күні емес мәміле бойынша есеп айырысу жүзеге асырылса, есеп айырысу күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен мәміле бағасы және мәміле көлемі көрсетіледі. Бағалы қағазды шетел валютасында төлеу кезінде мәміле валютасында сомасы көрсетілетін "шетел валютасымен" бағаны толтырылады.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 35-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Исламдық сақтандыру қоры есебінен бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер туралы есеп

      Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________

      Индекс: 35 - I(R)O_Q

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20__ жылғы 01 _________ жағдай бойынша

      1-кесте (Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер)

р/с

Мәміленің жасалған

күні

Бағалы қағаздардың түрі (қаржы құралы)

Мәміле түрі

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі

Эмитенттің атауы

Бағалы қағаздардың (қаржы құралдарының) саны (дана)

Бір бағалы қағаздың (қаржы құралының) бағасы

Мәміле көлемі (теңге)

Делдалдың атауы

Контрагенттің атауы

Орналастыру

Ескерту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Жиынтығы


      2-кесте (бағалы қағаздардың халықаралық нарықтарындағы жасалған мәмілелер)

р/с

Мәмілені жасау күні және уақыты

Бағалы қағаздардың (қаржы құралдарының) түрі

Мәміле бойынша есепті жүзеге асыру күні

Мәміленің түрі

Нарық

Делдалдың атауы және оның резиденттілігі елі

Кастодиан банктің атауы

Шетелдік номиналды ұстаушысының атауы

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі

Рейтингі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Жиынтығы

      кестенің жалғасы:

Эмитенттің атауы және оның резиденттілігі елі

Заңнамасына сәйкес бағалы қағаздардың шығарылымы тіркелген ел

Бағалы қағаздардың (қаржы құралдарының) саны (дана)

Номиналды құнының валютасы/

Төлем валютасы

Бір бағалы қағаздың (қаржы құралының) бағасы

Мәміленің көлемі

Ескерту

Шетел валютасы

Теңгемен

Шетел валютасымен

теңгемен

12

13

14

15

16

17

18

19

20

.....

      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Исламдық сақтандыру қоры есебінен бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Исламдық сақтандыру қоры есебінен бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңының 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысан сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-кестені толтыру бойынша түсіндірме (Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер):

      1) 2-бағанда "жж/кк/аа" форматындағы мәмілелердің күні көрсетіледі;

      2) 3-бағанда бағалы қағаздардың (қаржы құралдарының) түрі көрсетіледі;

      3) 4-бағанда мәміленің түрі көрсетіледі;

      4) 5-бағанда бағалы қағазға берілген сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі;

      5) 6-бағанда бағалы қағаздармен (қаржы құралдарымен) мәмілелер жасалған эмитент атауы көрсетіледі;

      6) 7-бағанда мәміле жасалған бағалы қағаздардың (қаржы құралдарының) саны (данамен) көрсетіледі;

      7) 8-бағанда бір бағалы қағаздың (қаржы құралының) үтірге дейін төрт белгіге дейінгі бағасы (теңгемен) көрсетіледі.

      Мәмілені шетел валютасымен жасалған жағдайда, мәміле жасау күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағам бойынша теңгемен көрсетіледі.

      Мәміле бойынша есеп айырысу мәміле жасау күні жүзеге асырылмаса, есеп айырысу күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағам бойынша теңгемен мәміле бағасы көрсетіледі;

      8) 9-бағанда мәміле көлемі үтірден кейін екі белгіге дейінгі (теңгемен) көрсетіледі.

      9) 10-бағанда қызметін пайдаланумен мәміле жасалған бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың атауы көрсетіледі.

      10) 11-бағанда мәміле тарабы (ақпарат болса) көрсетіледі.

      11) 12-бағанда мынадай символдар пайдаланылады:

      "1" - бағалы қағаздарды алғаш орналастыру;

      "2" - бағалы қағаздарды қайта орналастыру.

      6. 2-кестені толтыру бойынша түсіндірмелер (бағалы қағаздардың халықаралық нарықтарында жасалған мәмілелер):

      1) 2-бағанда "жылы/күні/айы/уақыты" форматындағы мәмілені жасау күні мен уақыты көрсетіледі;

      2) 3-бағанда бағалы қағаздың (қаржы құралының) түрі көрсетіледі;

      3) 5-бағанда мәміле түрі көрсетіледі;

      4) 6-бағанда сауда жүйесінде мәміле жүзеге асырылған қор биржасының атауы және оның резиденттілігі елі "қор биржасының атауы/елі" форматында не мәміле қор биржасында жасалмаса "ұйымдастырылмаған нарық" форматында көрсетіледі;

      5) 7-бағанда қызметін пайдалану арқылы мәміле жүзеге асырылған делдалдың (бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың қызметі) көрсетіледі. Егер мәмілені бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның тапсырмасы бойынша мәміле жасаған басқа брокер (оның ішінде шетелдік брокер), орындаса, осы брокер және оның резиденттілігі елі "брокердің атауы/елі" форматында көрсетіледі;

      6) 11-бағанда борыштық бағалы қағазға берілген рейтинг/үлестік бағалы қағаздың рейтингісі немесе үлестік бағалы қағаз эмитентінің рейтингісі (үлестік бағалы қағаздың рейтингісі болмаған жағдайда үлестік бағалы қағаз эмитентінің рейтингісі), қаржы құралының рейтингісі көрсетіледі.

      Егер борыштық бағалы қағазға/үлестік бағалы қағазға (үлестік бағалы қағаз эмитентіне) қаржы құралына бірнеше рейтингілік агенттіктердің рейтингілер берілсе, онда барлық берілген рейтингілер көрсетіледі. Рейтингілер "рейтингі (рейтингілік агенттіктер)/рейтинг (рейтингілік агенттіктер)" форматта көрсетіледі. Егер борыштық бағалы қағаздың/үлестік бағалы қағаздың (борыштық бағалы қағаз эмитенті), қаржы құралының рейтингісі болмаса, "жоқ" сөзі пайдаланылады;

      8) 12-бағанда эмитенттің атауы және оның резиденттілігі елі "эмитенттің атауы/елі" форматында көрсетіледі;

      9) 15-бағанда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі. Бағалы қағаздың (қаржы құралының) номиналды құнының валютасы/осы бағалы қағаздар (қаржы құралына) бойынша төлем валютасы "Номиналды құнының валютасы/Төлем валютасы" форматында көрсетіледі;

      10) 16, 17, 18, 19-бағандарда бағалар үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен, мәмілені сатушыға төлеген сыйақыны ескере отырып жүзеге асыруды растайтын бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейінгі екі таңбаға дейін мәмілелер көлемі көрсетіледі.

      Мәміле бойынша есеп айырысу мәміле жасау күні жүзеге асырылмаса, есеп айырысу күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен мәміле бағасы және мәміле көлемі көрсетіледі. Бағалы қағазды шетел валютасында төлеу кезінде мәміле валютасында сомасы көрсетілетін "шетел валютасымен" бағаны толтырылады.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 36-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті ұстап қалуының мөлшері туралы есеп

      Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________

      Индекс: 37 - I(R)O_Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20__ жылғы 01 _________ жағдай бойынша

р/с №

Сақтандыру сыныптарының атауы

Сақтандырудың (қайта сақтандыру) жеке шарты бойынша меншікті ұстаудың ең жоғары мөлшері

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша сақтандыру сомасы кемінде бір миллиард теңге болатын меншікті ұстаудың ең кіші мөлшері

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша меншікті ұстаудың ең кіші мөлшері

Абсолюттік шама (мың теңгемен)

Төлем қабіллеттігінің нақты маржасының пайызы (пайызбен)

Абсолюттік шама (мың теңгемен)

Төлем қабіллеттігінің нақты маржасының пайызы (пайызбен)

Абсолюттік шама (мың теңгемен)

Төлем қабіллеттігінің нақты маржасының пайызы (пайызбен)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Міндетті сақтандыру1.1

көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

х

х

1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

х

х

1.3

өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыру

х

х

1.4

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

х

х

1.5

экологиялық сақтандыру

х

х

1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгін сақтандыру

х

х

1.7

туроператордың және турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершілiгiн сақтандыру

х

х

1.8

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

х

х

1.9

қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан сақтандыру

х

х

1.10

Сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)

х

х

2

Ерiктi жеке сақтандыру2.1

Өмірді сақтандыру

х

х

2.2

Аннуитетті сақтандыру, оның ішінде:

х

х

2.2.1.

Зейнетақы аннуитенің шарттары

х

х

2.2.2.

аннуитет шарттары

х

х

2.2.3.

аннуитетті сақтандырудың өзге түрлері

х

х

2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру

х

х

2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру

х

х

2.5

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)

х

х

3

Ерiктi мүлiктiк сақтандыру

х

х

3.1

автомобиль көлiгiн сақтандыру

х

х

3.2

темiржол көлiгiн сақтандырух

х3.3

әуе көлiгiн сақтандырух

х3.4

су көлiгiн сақтандырух

х3.5

жүктердi сақтандыру

х

х

3.6

Осы Нысанның 3.1–3.5-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлiктi залалдан сақтандыру

х

х

3.7

автомобиль көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

х

х

3.8

әуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандырух

х3.9

су көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандырух

х3.10

Осы Нысанның 3.7–3.9-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi сақтандыру

х

х

3.11

қарыздарды сақтандыру

х

х

3.12

ипотекалық сақтандыру

х

х

3.13

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру

х

х

3.14

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру

х

х

3.15

Осы Нысанның 3.11–3.14-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру

х

х

3.16

титулдық сақтандыру

х

х

3.17

сот шығыстарынан сақтандыру

х

х

3.18

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)

х

х

4

Барлық сақтандыру портфелі бойынша

х

х

х

х

х

х

      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті ұстап қалуының мөлшері туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті ұстап қалуының мөлшері туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңының 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3, 4-бағандарда сақтандыру (қайта сақтандыру) жеке шарттары бойынша меншікті ұстаудың ең үлкен мөлшері көрсетіледі.

      6. 5, 6-бағандарда ол бойынша сақтандыру сомасы (міндеттемелер көлемі) кемінде бір миллиард теңге болатын сақтандыру (қайта сақтандыру) жеке шарттары бойынша меншікті ұстаудың ең төмен мөлшері көрсетіледі.

      7. 7, 8-бағандарда сақтандыру (қайта сақтандыру) жеке шарттары бойынша меншікті ұстаудың ең төмен мөлшері көрсетіледі.

      8. 2.2.1-жолда "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      9. 2.2.2-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитеттік шарттары көрсетіледі.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 37-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есеп

      Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________

      Индекс: 37 - I(R)O_Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20__ жылғы 01 _________ жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

р/с

Сақтандыру сыныптарының атауы

Астана қаласы

Алматы қаласы

Ақмола облысы

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылар

сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылар

сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылар

сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Міндетті сақтандыру1.1

көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру1.3

өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыру1.4

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру1.5

экологиялық сақтандыру1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгін сақтандыру1.7

туроператордың және турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершілiгiн сақтандыру1.8

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру1.9

қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан сақтандыру1.10

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)2

Ерiктi жеке сақтандыру2.1

Өмірді сақтандыру2.2

Аннуитетті сақтандыру, оның ішінде:2.2.1.

Зейнетақы аннуитенің шарттары2.2.2.

аннуитет шарттары2.2.3.

аннуитетті сақтандырудың өзге түрлері2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру2.5

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)3

Ерiктi мүлiктiк сақтандыру3.1

автомобиль көлiгiн сақтандыру3.2

темiржол көлiгiн сақтандыру3.3

әуе көлiгiн сақтандыру3.4

су көлiгiн сақтандыру3.5

жүктердi сақтандыру3.6

Осы Нысанның 3.1–3.5-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлiктi залалдан сақтандыру3.7

автомобиль көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру3.8

әуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру3.9

су көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру3.10

Осы Нысанның 3.7–3.9-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi сақтандыру3.11

қарыздарды сақтандыру3.12

ипотекалық сақтандыру3.13

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру3.14

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру3.15

Осы Нысанның 3.11–3.14-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру3.16

титулдық сақтандыру3.17

сот шығыстарынан сақтандыру3.18

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)4

Барлығы      Кестенің жалғасы:

Ақтөбе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

Шығыс Қазақстан облысы

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылар

сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылар

сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылар

сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылар

сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

9

10

11

12

13

14

15

16

.....
      Кестенің жалғасы:

Жамбыл облысы

Батыс Қазақстан облысы

Қарағанды облысы

Қостанай облысы

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылар

сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылар

сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылар

сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылар

сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

17

18

19

20

21

22

23

24

.....
      кестенің жалғасы:

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

Павлодар облысы

Солтүстік Қазақстан облысы

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылар

сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылар

сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылар

сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылар

сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

25

26

27

28

29

30

31

32

.....
      кестенің жалғасы:

Оңтүстік Қазақстан облысы

Басқалар

Барлығы

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылар

сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылар

сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылар

сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

33

34

35

36

37

38

.....


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңының 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі.

      6. Нысанда қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдерін шегергенде сақтандыру төлемдерінің сомасы көрсетіледі.

      7. Сақтандыру сыйақыларының жиынтық сомасы сақтандыру сыйақылары туралы есептің 4-бағанына сәйкес келеді.

      8. Сақтандыру сыйақыларын аумақтық белгісі бойынша жіктеу Нысанда сақтандыру (тәуекел) объектісінің орналасқан жері бойынша жүзеге асырылады. Сақтандыру объектісі ретінде сақтандыру шартында көрсетілген сақтандыру жағдайымен тікелей байланысты мүлік немесе тұлға түсіндіріледі. Сондай-ақ сақтандыру объектісі бойынша тіркеу құжаттардың болуы немесе болмауы ескеріледі.

      9. Сақтандыру сыйақыларын аумақтық белгісі бойынша жіктеу үшін мыналар ескеріледі:

      1) жеке сақтандыру бойынша – сақтанушының тұрғылықты жері (тіркелген) орны, заңды мекенжайы;

      2) сақтандырудың мүліктік түрі бойынша – мүлікті тіркеу орны немесе сақтандырушының тіркеу орны;

      3) азаматтық-құқықтық жауапкершілік сақтандыру сыныбы бойынша - мүлікті тіркеу орны немесе сақтандырушының тіркеу орны;

      4) сақтандыру сыйақыларын аумақтық белгісі бойынша жіктеу үшін кәсіби жауапкершілікті сақтандыру деп арнайы рұқсаттың негізінде жүргізілетін және арнайы білім, тәжірибе және біліктілікті талап ететін қызметтің барысында немесе нәтижесінде басқа адамдарға зиян келтірумен байланысты тұлғаны азаматтық құқықтық жауапкершілігін сақтандырумен байланысты сақтандыру түрлері түсіндіріледі, оның ішінде осы тұлғаның қызметкерлерінде де бар болса.

      Тіркелмейтін мүлікті сақтандырған жағдайда, сақтандыру сыйақысы сақтанушының тіркеу орнына сәйкес көрсетіледі.

      10. Қазақстан Республикасының түрлі аумақтарындағы мүлікті сақтандырғанда, Нысан түріндегі сақтандыру сыйақылары мүлікті (егер мүлік тіркелуі тиіс болса) немесе сақтанушының (егер мүлік тіркелмейтін болса) тіркеу орнына сәйкес көрсетіледі.

      11. Егер көлік құралдары басқа мемлекеттерде тіркелген және Қазақстан Республикасының аумағына уақытша енгізілген жағдайда, сыйақылар және/немесе төлемдер сомасы көлік құралдарын Қазақстан Республикасындағы көлік құралдарын уақытша тіркеу орны бойынша көрсетіледі.

      12. Сақтандыру объектісін аумақтық белгісі бойынша жіктеу үшін мынадай критерийлер қолданылады:

      1) көлік құралдарының иелерін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті және ерікті сақтандыру сыныптары бойынша, автомобиль көлігін сақтандыру сыныптары бойынша – автомобиль көлігін тіркеу орны;

      2) әуе, темір жол, су көлігі иелерін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру сыныптары бойынша - көлік құралының иесін тіркеу орны;

      3) әуе, су және темір жол көлігін сақтандыру сыныптары бойынша – көлік құралын тіркеу орны;

      4) міндетті сақтандырудың басқа сыныптары бойынша, басқа қаржы шығындарынан, қарыздарынан, кепіл және кепілдіктер, сот шығындарынан сақтандыру сыныптары бойынша – сақтандырушының (сақтандырылған тұлғаның) тіркеу орны

      мүлікті сақтандыру сыныбы бойынша – мүлікті тіркеу орны;

      ипотекалық сақтандыру сыныбы бойынша – сақтандырушы тіркеу орны;

      Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне қатысты – сақтандыру шартын жасау орны.

      13. 2.2.1-жолда "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      14. 2.2.2-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитеттік шарттары көрсетіледі.

      15. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 38-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Сақтандыру өнімдері туралы есеп

      Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________

      Индекс: 38 - I(R)O_Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20__ жылғы 01 _________ жағдай бойынша

р/с

Сақтандыру саласы

Сақтандыру сыныбы

Сақтандыру өнімінің атауы

Сақтандыру өнімінің талаптары бекітілген сақтандыру қағидалары

Қағидалардың атауы

Қағидалардың бекітілген күні

Бекітілген Қағидалардың нөмірі

1

2

3

4

5

6

7      кестенің жалғасы:

Сақтандыру объекті

Есепті кезең үшін сақтандыру өнімі бойынша жасалған шарттардың жалпы саны

Есепті кезеңі үшін жасалған сақтандыру шарттарының жалпы көлеміндегі сақтандыру өнімі бойынша жасалған шарттардың үлесі, пайызбен

8

9

10      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Сақтандыру өнімдері туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Сақтандыру өнімдері туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңының 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан әр сақтандыру өнім бойынша ерікті сақтандыру сыныптары бойынша жеке толтырылады. Сақтандыру өнімі ретінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы әзірлейтін және сақтанушыға ұсынатын сақтандыру шартын жасау арқылы сақтандырудың бір немесе бірнеше сыныптар шегіндегі қызметтерінің жиынтығы ретінде түсіндіріледі.

      6. Сақтандыру өніміне қатысты мәліметтер есепті кезеңде қолданылатын сақтандыру шарты бар болса, осы өнімнің талаптарымен сақтандыруды тоқтатылғанына қарамастан толтырылады.

      7. 8-бағанын толтыру үшін мәліметтер төменде келтірілген кодификацияға сәйкес келтіріледі.

Р/с

код

Атауы

01

Азаматтардың сақтандыру шартымен белгіленген жасы немесе сақтандыру шартымен белгіленген мерзімге дейін жетуімен, қайтыс болуымен, азаматтардың өмірінде белгіленген оқиғалар орын алуымен байланысты мүліктік мүдделер

02

қайғылы оқиға және өзге оқиғалар, аурулар нәтижесінде азаматтардың өмірі мен денсаулығына зиян келтірумен байланысты мүліктік мүдделер

03

Мүлікті иеленумен, пайдаланумен және басқарумен байланысты мүліктік мүдделер

04

Басқа тұлғаларға, оның ішінде шартты (міндеттемелер) бұзу нәтижесінде келтірілген зиянды өтеу міндеттемесімен байланысты мүліктік мүдделер

05

Басқалар


      8. 8-бағанда кодтың бірде-бір санатына келмейтін және Басқаларға жататын ақпарат Нысанда мәтін форматында көрсетіледі.

      9. 10-бағанда жеке сақтандыру өнімі бойынша үлесі есепті кезеңде жасалған сақтандыру шарттарының жалпы санынан есептеледі.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 39-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған қайта сақтандыру шарттары туралы есеп

      Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________

      Индекс: 39 - I(R)O_Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру брокерлері

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (сақтандыру брокерінің атауы)

      20__ жылғы 01 _________ жағдай бойынша

р/с

Қайта сақтандырушының (цеденттің) атауы

Қайта сақтанушының (цеденттің) орналасқан жері (елі)

Қайта сақтандыру (ковернота) шартының деректемелері

Қайта сақтандырушының атауы

Қайта сақтандырушының орналасқан жері (елі)

Қайта сақтандырушының рейтингісі

1

2

3

4

5

6

7

1.1.12.2.1...3

Барлығы


      кестенің жалғасы

Рейтингілік агенттіктердің атауы

Сақтандыру сыныбы (түрі)

Қайта сақтандыру түрі/нысаны

Сақтанушының атауы (бар болса)

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйақыларының сомасы (мың теңгемен)

Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасы (мың теңгемен)

Қайта сақтандырушының жауапкершілік лимиті (мың теңгемен)

Сақтандыру брокерінің комиссиясы (пайызбен)

8

9

10

11

12

13

14

15

.....
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған қайта сақтандыру шарттары туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған қайта сақтандыру шарттары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңының 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Сақтандыру брокерлері Нысанды тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда Қазақстан Республикасының резиденттері - сақтандыру брокерлерінің делдалғымен (сақтандыру брокерінің катысуымен) есепті кезеңнің басынан жасалған қайта сақтандыру шарттары бойынша ақпарат көрсетіледі.

      6. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 40-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қайта сақтандыру қызметі туралы есеп

      Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________

      Индекс: 40 - I(R)O_Y

      Кезеңділігі: жыл сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: жыл сайын есепті жылдан кейінгі бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20__ жылғы 01 _________ жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

р/с №

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына берілген сақтандыру сыйлықақылары

Қайта сақтандыру шарттары бойынша алынған тәуекелдерді өтеу

Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдері

1

2

3

4

5

6

1

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

1.1
2

Қазақстан Республикасының резиденттері сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

2.1
3

Барлығы

      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Қайта сақтандыру қызметі туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Қайта сақтандыру қызметі туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңының 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды жыл сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының берген сақтандыру сыйақылар сомасы көрсетіледі.

      6. 4-бағанда қайта сақтандыру шарттары бойынша алынған тәуекелдерді өтеу туралы деректер көрсетіледі.

      7. 5-бағанда қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі.

      8. 6-бағанда қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерінің сомасы көрсетіледі.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 41-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Сақтанушыларға ("өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін) берілген қарыздар туралы есеп

      Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" __________

      Индекс: 41 - I(R)O_Y

      Кезеңділігі: жыл сайын

      Ұсынатындар: өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: жыл сайын есепті жылдан кейінгі бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      20__ жылғы 01 _________ жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

р/с

Сақтанушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Сақтандыру шартының нөмірі және жасалған күні

Ссақтандыру шартының қолданылу мерзімі

Сақтандыру Полисінің нөмірі

Сақтандыру сомасы

Сатып алу сомасы

Берілген қарыз сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы

      кестенің жалғасы:

Сыйақы мөлшерлемесі (пайызбен)

Баланс бойынша берешек сомасы

Қарызды беру мерзімі

Ескерту

барлығы

оның ішінде

негізгі борыш сомасы

сыйақы сомасы

Күмәнді борыштар бойынша резерв

9

10

11

12

13

14

15

.....      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Бас бухгалтер _______________________________________ ______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Орындаушы __________________________________ __________ _____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Сақтанушыларға ("өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін) берілген қарыздар туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Сақтанушыларға ("өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін) берілген қарыздар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңының 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. "Өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Нысанды жыл сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары ұсынған қарыздар туралы ақпарат көрсетіледі.

      6. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары бойынша деректерді қоспағанда, 10-бағанда баланс бойынша берешектің жиынтық сомасы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8571 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының және инвестициялық қорлардың қаржылық есептілігінің нысандарын, сондай-ақ оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы" 2013 жылғы 27 мамырдағы № 130 қаулысының 8-қосымшасына сәйкес бухгалтерлік баланстың "Сақтанушыларға берілген қарыздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)" бабының сомасына сәйкес болады.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 42-қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлерінің есептілікті беру қағидалары

      Ескерту. Қағиданың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 45 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлерінің есептілікті беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлерінің (бұдан әрі – Ұйым) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) есептілікті беру тәртібін айқындайды.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 45 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен көрсетіледі.

      3. Есептілікті қалыптастыру мақсатында, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 тіркелген Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің "Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау және қолдану тәртібін белгілеу туралы" 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығымен және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысымен белгіленген шетел валютасындағы активтер валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептегенде көрсетіледі.

      4. Ұйым тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде уәкілетті органға есептілікке түсіндірме жазбаны ұсынады. Түсіндірме жазбада мынадай:

      1) есепті кезеңде болған өзгерістер туралы (Ұйымның есепті саясатына сәйкес жиынтық шамаларды сипаттаумен әр бап бойынша ашып көрсетіледі);

      2) Ұйымның сақтандыру пулына қатысуы туралы, оның ішінде: сақтандыру пулына қатысушылардың атауы, бірлескен қызмет туралы шарттың жасалған күні, жасалған тең сақтандыру шарттары туралы ақпарат (шарттардың саны, жауапкершілік көлемі және үлесі, сақтандыру сыйақыларының және тең сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерінің сомасы);

      3) есепті кезең ішінде Ұйымды басқару органдарының отырыстарды (жиналыстарды) өткізген күнін, күн тәртібін және қабылданған шешімдер туралы көрсетумен Ұйымды басқару туралы;

      4) инвестициялық және өзге қызметтен түскен кірістер және басқа шығыстар туралы ақпарат көрсетіледі.

      5. Есепті жылдың 1-тоқсанындағы түсіндірме жазбада есепті жылдан кейінгі бесінші жұмыс күніне дейінгі мерзімде (қоса алғанда) өткен қаржы жылындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымның, сақтандыру брокерінің аудиті туралы мынадай ақпарат көрсетіледі:

      1) аудиторлық ұйымның толық атауы;

      2) аудит басталған күн;

      3) аудит аяқталған күн;

      4) лицензияның нөмірі және берілген күні;

      5) міндетті аудитті жүргізу бойынша біліктілік талаптарға сәйкестігі (иә/жоқ);

      6) орналасқан жері (заңды және нақты мекенжайы);

      7) байланыс телефондары;

      8) факс;

      9) электрондық почта.

      6. Есептілік уәкілетті органға электрондық форматта ұсынылады.

      7. Электрондық форматтағы ұсынылатын деректердің қағаз тасымалдауыштағы деректерге сәйкестігін Ұйымның бірінші басшысы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам), Ұйымның бас бухгалтері қамтамасыз етеді.

      8. Есепті күні жағдай бойынша қағаз тасымалдауыштағы есептілікке Ұйымның бірінші басшысы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам), Ұйымның бас бухгалтері және орындаушы қол қояды, мөрмен расталады және Ұйымда сақталады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 81 қаулысына 43-қосымша

Қазақстан Республикасының күші жойылған нормативтік құқықтық актілер тізбесі

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқарамасының "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер туралы ақпаратты ұсыну нысандарын бекіту жөнінде" 2008 жылғы 28 қарашадағы

      № 183 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5474 тіркелген).

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбiр нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкестендiру нөмiрлерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2010 жылғы 29 наурыздағы № 50 қаулысымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 6219 тіркелген, "Егемен Қазақстан" газетінде 2010 жылғы 3 қарашадағы № 456 (26299), Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында 2010 жылғы 26 тамызда № 14 жарияланған) Қазақстан Республикасының кейбiр нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкестендiру нөмiрлерi бойынша енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар тiзбесiнің 21-тармағы.

      3. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру брокерлерінің есептілікті беру ережесін бекіту туралы" 2010 жылғы 3 қыркүйекте № 128 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 6551 тіркелген).

      4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбiр нормативтiк құқықтық актiлерiне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2010 жылғы 3 қыркүйектегі № 131 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 6554 тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының кейбiр нормативтiк құқықтық актiлерiне қаржы ұйымдары ұсынатын есеп беру нысанын жетілдіру бойынша енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар тiзбесiнің 21-тармағы.

      5. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру брокерлерінің есептілікті беру ережесін бекіту туралы" 2010 жылғы 3 қыркүйектегі № 128 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" 2012 жылғы 24 ақпандағы № 63 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 7508 тіркелген, 2012 жылғы 24 мамырда "Егемен Қазақстан" газетінде № 261-266 (27340) жарияланған).

      6. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қор биржасы бағалы қағаздарының ресми тізімі мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы" 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 244 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10339 тіркелген, 2015 жылғы 18 наурызда Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) бекітілген Қор биржасы бағалы қағаздарының ресми тізімі мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 6-тармағы.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады