Объектілер құрылысын салу үшін жобаны басқару жөніндегі инжинирингтік қызметтер көрсету қағидаларын және жобаны басқару жөніндегі қызметтер көрсететін ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 749 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 26 желтоқсанда № 12528 болып тіркелді.

      "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 65-бабының 4-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Объектілер құрылысын салу үшін жобаны басқару жөніндегі инжинирингтік қызметтер көрсету қағидалары және жобаны басқару жөніндегі қызметтер көрсететін ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық Істері және жер ресурстарын басқару комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның мерзімді баспасөз басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Ұлттық экономика


министрі

Е. Досаев


  Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 30 қарашадағы
№ 749
бұйрығымен бекітілген

Объектілер құрылысын салу үшін жобаны басқару жөніндегі инжинирингтік қызметтер көрсету қағидалары және жобаны басқару жөніндегі қызметтер көрсететін ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптары
1. Жалпы ережелер

      1. Осы Объектілер құрылысын салу үшін жобаны басқару жөніндегі инжинирингтік қызметтер көрсету (бұдан әрі - көрсетілетін қызметтер) кағидалары және жобаны басқару жөніндегі қызметтер көрсететін ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптары (бұдан әрі - Қағидалар) "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі - Заң) 65-бабының 4-тармағына сәйкес әзірленді.

      2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) бюджет қаражаты - мемлекеттік меншікке түсуі және жұмсалуы бюджетте ақшалай нысанда көрсетілетін мемлекеттің ақшасы мен өзге де активтері;

      2) жобаны басқару - салынған бюджет пен мерзімдер шеңберінде инвестициялық жобаның мақсаттарына жету үшін тапсырыс берушімен не инвестормен жасалған шарттарға сәйкес объектілерді жобалауды, құрылысын салуды және оларды пайдалануға беруді ұйымдастыру, жоспарлау, үйлестіру, бақылау жөніндегі қызмет

      3) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы инжинирингтік қызметтер көрсету - оңтайлы жобалық көрсеткіштерге қол жеткізу мақсатында құрылыстың дайындығын және жүзеге асырылуын қамтамасыз ететін қызметтер кешені (техникалық және авторлық қадағалау, жобаны басқару).

2. Объектілер құрылысын салу үшін жобаны басқару жөніндегі инжинирингтік қызметтер көрсету

      3. Техникалық жағынан күрделі объектілердің құрылысын, оның ішінде бірегей объектілердің құрылысын және ірі инвестициялық жобалардың құрылысын салу үшін жобаның (бағдарламаның) тапсырыс берушіге (инвесторы) жобаны басқару жөніндегі қызметтер көрсететін ұйымдарды (бұдан әрі - ұйым) тартуға жол беріледі.

      4. Қызметтер Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10401 болып тіркелген "Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 наурыздағы № 71 бұйрығына сәйкес көрсетіледі.

      5. Қызметтер көрсету жөніндегі шарттық қатынастар Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасымен реттеледі.

      6. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобаларды басқару жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу Заңның 20-бабының 23-24) тармақшасына сәйкес әзірленетін қағидаларға сәйкес жүзеге асырылады.

3. Жобаны басқару жөніндегі қызметтер көрсететін ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптар

      7. Ұйымдарға мынадай талаптар қойылады:

      1) бірінші жауапкершілік деңгейіндегі объектілер бойынша мынадай маманданулар бойынша техникалық қадағалауды жүзеге асыратын кемінде үш аттестатталған сарапшының болуы:

      тіреу және қоршау конструкциялары бөлігінде (кемінде бір сарапшы);

      инженерлік желілер бөлігінде (кемінде бір сарапшы);

      технологиялық жабдықтар бөлігінде (кемінде бір сарапшы);

      2) "Жобаның бас инженері" және/немесе "Бас инженер" деген маманданулар бойынша кемінде бір аттестатталған инженер-техник жұмыскердің болуы;

      3) кемінде бір білікті смета инженері болуы;

      4) меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде әкімшілік-тұрмыстық үй-жайлардың болуы;

      5) материалдық-техникалық жарақтануының, атап айтқанда есептеулерді орындауды, графикалық және өзге де материалдарды жасау мен ресімдеуді жүзеге асыру мүмкіндігін беретін орнатылған қамтамасыз етулері бар жұмыс станцияларының болуы.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Инвестициялар және даму министрінің м.а. 16.03.2017 № 153 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа) бұйрығымен.

Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг по управлению проектом строительства объектов и квалификационных требований предъявляемых организациям, оказывающим услуги по управлению проектом

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 749. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 декабря 2015 года № 12528.

      В соответствии с пунктов 4 статьи 65 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Утвердить прилагаемые Правила оказания инжиниринговых услуг по управлению проектом строительства объектов и квалификационные требования, предъявляемые организациям, оказывающим услуги по управлению проектом.
      2. Комитету по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Әділет";
      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

Министр
 
национальной экономики
 
Республики Казахстан
Е. Досаев

      

  Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 30 ноября 2015 года № 749

Правила оказания инжиниринговых услуг по управлению проектом
строительства объектов и квалификационные требования,
предъявляемые организациям, оказывающим услуги по управлению
проектом
1. Общие положения

      1. Настоящие Правила оказания инжиниринговых услуг по управлению проектом строительства объектов (далее - услуги) и квалификационные требования, предъявляемые организациям, оказывающим услуги по управлению проектом (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 65 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон).
      2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
      1) бюджетные средства - деньги и иные активы государства, поступление в государственную собственность и расходование которых отражаются в бюджете в денежной форме;
      2) управление проектом - деятельность по организации, планированию, координации, контролю за проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию объектов согласно заключенным договорам с заказчиком либо инвестором для достижения целей инвестиционного проекта в рамках заданного бюджета и сроков;
      3) инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности - комплекс услуг (технический и авторский надзоры, управление проектом), обеспечивающий подготовку и осуществление строительства с целью достижения оптимальных проектных показателей.

2. Оказание инжиниринговых услуг по управлению проектом
строительства объектов

      3. Для строительства технически сложных объектов, в том числе уникальных объектов строительства и крупных инвестиционных проектов, заказчиком (инвестором) проекта (программы) допускается привлечение организаций, оказывающих услуги по управлению проектом (далее - организация).
      4. Услуга оказываются в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 "Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10401.
      5. Договорные отношения по оказанию услуг регулируются гражданским законодательством Республики Казахстан.
      6. Аккредитация организаций по управлению проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства осуществляется согласно правил, разрабатываемых в соответствии с подпунктом 23-24) статьи 20 Закона.

3. Квалификационные требования, предъявляемые
организациям, оказывающим услуги по управлению проектом

      7. Организациям предъявляются следующие квалификационные требования:
      1) наличие не менее трех аттестованных экспертов по осуществлению технического надзора по объектам первого уровня ответственности по следующим специализациям:
      в части несущих и ограждающих конструкций (не менее одного эксперта);
      в части инженерных сетей (не менее одного эксперта);
      в части технологического оборудования (не менее одного эксперта);
      2) наличие не менее одного аттестованного инженерно-технического работника по специализации "Главный инженер проекта" и/или "Главный инженер";
      3) наличие не менее одного квалифицированного инженера-сметчика;
      4) наличие административно-бытовых помещений на праве собственности или ином законном основании;
      5) наличие материально-технической оснащенности, в частности рабочих станций с установленным программным обеспечением, позволяющим осуществлять выполнение расчетов, составление и оформление графических и иных материалов.
      Сноска. Пункт 7 в редакции приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 16.03.2017 № 153 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).