Арнайы су пайдалануға рұқсат алуға өтініштің нысанын және арнайы су пайдалануға рұқсаттың нысанын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығ министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 19-1/1051 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 29 желтоқсанда № 12626 болып тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. Қараңыз

      2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Су кодексінің 37-бабы 1-тармағының 6-1) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Мыналар:

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Арнайы су пайдалануға рұқсат алуға өтініштің нысаны;

      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Арнайы су пайдалануға рұқсаттың нысаны бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялануға жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ресми интернет-ресурсында және мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң, бірақ 2016 жылғы 1 қаңтардан кейін қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі
А. Мамытбеков

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Инвестициялар және даму министрі

      ___________________ Ә. Исекешев

      2015 жылғы 23 желтоқсан

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрі

      ______________ Е. Досаев

      2015 жылғы " "

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика министрі

      ______________ В. Школьник

      2015 жылғы " "  Қазақстан Республикасы
ауыл шаруашылығы
министрінің
2015 жылғы 30 қарашадағы
№ 19-1/1051 бұйрығына
1-қосымша
  Нысан

Арнайы су пайдалануға рұқсат алуға арналған өтініш

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 06.08.2020 № 183 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Кімге:____________________________________________________________________
(мемлекеттік органның толық атауы)

Кімнен:___________________________________________________________________
(жеке тұлғаның аты, әкесінің аты (бар болса), тегі немесе заңды тұлғаның толық атауы)

Өтініш иесінің мекенжайы __________________________________________________
(индекс, қала, аудан, облыс, көше, үйдің нөмірі, телефон)

Өтініш иесінің деректемелері_______________________________________________
(жеке тұлғалар үшін - жеке сәйкестендiру нөмiрi,

__________________________________________________________________________
заңды тұлғалар үшін - бизнес-сәйкестендiру нөмiрi)

      Мыналарға (тиісті ұяшықты белгілеңіз):


пайдалы қатты қазбаларды барлау және (немесе) өндіру кезінде ілеспе алынған жерасты (шахта, карьер, кеніш) суларын, өнеркәсіптік, шаруашылық-тұрмыстық, сорғытылған, сарқынды және басқа да суларды жерүстi су объектiлеріне, жер қойнауына, су шаруашылығы құрылысжайларына немесе жер бедеріне ағызуға;

2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Су кодексінің (бұдан әрі - Кодекс) 66-бабының 1-тармағында көрсетілген құрылысжайларды немесе техникалық құрылғыларды қолдана отырып жерасты суларын тарту және (немесе) пайдалануға;

Кодекстің 66-бабының 1-тармағында көрсетілген құрылыстарды немесе техникалық құралдарды пайдалана отырып, жерүсті суларын тартуға және (немесе) пайдалануға рұқсат беруді сұраймын.

      1. Жеке немесе заңды тұлға туралы мәліметтер:

      1) су пайдалануға жауапты адамның аты, әкесінің аты (бар болса), тегі, байланыс телефоны _________________________________________;

      2) олардың көмегiмен арнайы су пайдалану жүзеге асырылатын жылжымайтын объектінің кадастрлық нөмірі, техникалық құрылғының түгендеу нөмірі немесе ұңғыманың нөмірі ______________________________.

      2. Координаталары көрсетілген жерүсті суларының, ағызылатын сарқынды сулардың, жерасты су көзін алу және (немесе) пайдалану орындары көрсетілген ахуалдық схема қоса тіркеледі және осы өтінішке 1-қосымшаға сәйкес нысанда ұсынылады.

      3. Су пайдалану мақсаты______________________________________

      4. Арнайы су пайдалану кезінде пайдаланылатын су объектісі туралы ақпарат осы өтінішке 2-қосымшаға сәйкес нысанда толтырылады.

      5. Жерүсті суларын, ағызылатын сарқынды суларды, жерасты су көзінен суды алудың және (немесе) пайдаланудың есептік көлемі осы өтінішке 3-қосымшаға сәйкес (гидроэнергетика және ағысты реттеу мақсатында су объектілерін пайдалануды жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларды қоспағанда су пайдаланудың әр түріне жеке көрсетіледі) нысанда ұсынылады.

      6. Су тұтыну және су бұру көлемдерінің негіздемесі бойынша есептемелерді ұсынатын ауызсу мұқтаждықтары үшін су ресурстарын су дайындау және (немесе) су тұтынушыларға жеткізу үшін алып қоюды, тежеуіш гидротехникалық құрылысжайлардың көмегімен жер үстіндегі ағын суды реттеу жөніндегі қызметті, су объектiлерiн олардан су ресурстарын алып қоймай пайдалануды, ілеспе алынған жерасты (шахта, карьер, кеніш) суларын ағызуды жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғаларды қоспағанда, өнімнің бір бірлігіне су тұтынудың және су бұрудың үлестік нормалары және оларды су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру саласындағы уәкілетті органның ведомствосымен келісу туралы деректер

      _____________________________________

      (нормалары, келісу күні мен мерзімі)

      7. Су пайдалануды бастаудың және аяқтаудың болжамды мерзімі:

      Су пайдаланудың басталған күні "___" _________ 20 ___ жыл

      Су пайдаланудың аяқталған күні "___" _________ 20 ___ жыл

      8. Су пайдаланушының өндірістік қызметінің сипаттамасы (шығарылатын өнімнің көлемі, қызметкерлердің, қызмет көрсетілетін халықтың саны, қуаты, суарылатын учаскелердің алаңдары) _________________________

      9. Осы өтінішке 4-қосымшаға сәйкес нысанда қайталама су пайдаланушылар тізбесі (арнайы су пайдалануға рұқсат алуға арналған құжаттарға сарқынды суларды беруге немесе қабылдауға өтінімдер қоса беріледі) ұсынылады.

      10. Арнайы су пайдалануға бұрын берілген рұқсаттың деректері (нөмірі, берілген күні, кім берді, қолданылу мерзімі, егер бұлар өтініш берушіде бар болса)

      ________________________________________________________________________________

      11. Су пайдалануды есепке алуға, режимдік байқаулар мен зертханалық талдаулар жүргізуге арналған жабдықтың сипаттамасы (түрі, маркасы, техникалық сипаттамалары, саны, тексеру мерзімі, зертханаларды аккредиттеу саласы) ____________________________________________________________________.

      12. Жылу алмасу (нормативтік-таза) суларын бұруды қоспағанда, тазартылған өнеркәсіптік, шаруашылық-тұрмыстық, дренаждық және басқа да сарқынды суларды ағызған кезде - қоршаған ортаға эмиссияға рұқсат

      беру туралы деректер _____________________________________________.

      (нөмірі, рұқсаттың қолдану мерзімі)

      13. Шаруашылық-ауызсумен жабдықтау үшін жерүсті және (немесе) жерасты суларын жинаған кезде - эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге және гигиеналық нормативтерге сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды деректері

      _______________________________________________

      (нөмірі, берілген күні)

      14. Су ресурстарын тиімді пайдалану және су шығынын қысқартуды қамтамасыз ету бөлігінде өтініш иесінің ниеті (Кодекстің 72-бабына сәйкес) (атап өту) ___________________________________________________________.

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.

      Өтініш иесі

      ________________________________________________________________________________

      аты, әкесінің аты (бар болса), тегі

      20 жылғы "___" _________

      Өтініш қарауға 20 жылғы "___" _________ қабылданды.

      ________________________________________________________________________________

      (өтінішті қабылдаған адамның қолы, аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

  Арнайы су пайдалануға
рұқсат алуға өтінішке
1-қосымша
  Нысан

Жерүсті суларын жинау және (немесе) пайдалану, сарқынды суларды төгу орындарының, жерасты су көздерінің АХУАЛДЫҚ СХЕМАСЫ Масштабы __________________ (көрсету)

Су жинау (су бұру) орнының (немесе су объектісінің) атауы

Ахуалдық схемада бұрыштық нүктелермен көрсетілген жер учаскесінің алаңы

Нүктелер №№

Географиялық координаталар

бойлығы

ендігі

градус

минут

секунд

градус

минут

секунд


_______ гектар
_______ шаршы километр

123


_______ гектар
_______ шаршы километр

123


_______ гектар
_______ шаршы километр

123

      Ахуалдық схемада бұрыштық нүктелері көрсетілген жер учаскесінің алаңы ___________ гектарды (шаршы шақырым) құрайды.

      Ситуациялық карта-схема арнайы су пайдалануға рұқсат алу құжаттарына қоса беріледі.

  Арнайы су пайдалануға
рұқсат алуға өтінішке
2-қосымша
  Нысан

Арнайы су пайдалану кезінде қолданылатын су объектісі туралы ақпарат

Су объектісінің атауы, негізгі гидрологиялық және гидрогеологиялық сипаттамалар (су шаруашылығы құрылғыларына немесе жергілікті рельефке өнеркәсіптік, коммуналдық-тұрмыстық, дренаждық және басқа да сарқынды суларды ағызу кезінде осы суларды ағызуға және қабылдауға арналған құрылғылардың сипаттамалары көрсетіледі)

Су көзінің (қабылдағыштың) коды*

Арнайы су пайдалану түрі

Пайдалану түрі (коды)**

1

2

      Ескертпе:

      * теңіз - 10, өзен - 20, кеуіп бара жатқан өзен - 21, көл - 30, тоған су қоймасы - 40, құймалы су қоймасы - 40, магистральды арна - 50, магистральды құбыржол - 55, жерасты суы бар қабат - 60, шахта, кеніш, карьер - 61, тік дренаж ұңғымалары - 62, коллекторлық-дренаждық желі - 70, өзен желісімен байланысы жоқ коллекторлар - 71, жерүсті су объектілеріне жететін коллекторлар - 72, суармалы диқаншылық алаңдары - 80, жинағыштар - 81, жергілікті рельеф - 82, фильтрациялау алаңы - 83, су құбыры желілері - 90, кәріз желілері - 91.

      ** ША - шаруашылық-ауызсу, Ө - өндірістік, АШ - ауыл шаруашылығын сумен жабдықтау, ТС - турақты суару, ЛС - лиманды суару, ЖС - жайылымдарды суландыру, ШС - шабындықты суару, ТБШ - тоғанды балық шаруашылығы, ГҚ - арналардағы қабаттарды қолдау, ПҚ - пласттағы қысымды қолдау, ҚСТ - құймалы су қоймаларын толтыру, СТ - суды тасымалдау, ПТ - пайдаланбай тапсыру, ӨБ - өзге бассейнге берілді, ӨМ - өзге мемлекетке берілді, АШ - арналарды шаю, СӨ - санитариялық өткізгіштер, ГЭ - гидроэнергетика, ТБ - тағы басқалары.

  Арнайы су пайдалануға
рұқсат алуға өтінішке
3-қосымша
  Нысан

Жерүсті суларын, ағызылатын сарқынды суларды, алынатын жерасты суларын алудың және (немесе) пайдаланудың есептік көлемі

      Арнайы су пайдалану түрі_____________________________

Айлар

Текше метр/тәулігіне

Текше метр/айына

1

2

3

4

11

Қаңтар22

Ақпан33

Наурыз44

Сәуір55

Мамыр66

Маусым77

Шілде88

Тамыз99

Қыркүйек110

Қазан111

Қараша112

ЖелтоқсанЖылына жиыны, текше метр/жылына


  Арнайы су пайдалануға
рұқсат алуға өтінішке
4-қосымша
  Нысан

Қайталама су пайдаланушылардың тізбесі

Су пайдаланушылардың атауы

Су пайдаланушының суды пайдалану мемлекеттік есебі (СПМЕ) коды (бар болған жағдайда)

Есептік көлемі (текше метр/жылына)

Су пайдалану мақсаты

Шарттың нөмірі және күні

1

2

3

4

5

6

1


2


3


4Жылына жиыны, текше метр/жылына

  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 30 қарашадағы
№ 19-1/1051
бұйрығына 2-қосымша

Арнайы су пайдалануға рұқсаттың нысаны

      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы

      Рұқсаттың екінші санаты

      Төртінші сыныпты рұқсат

Арнайы су пайдалануға рұқсат

      Арнайы су пайдалану түрі_____________________________________________

      (Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі Су кодексі

      66-бабының 6-тармағына сәйкес)

      Арнайы су пайдалану мақсаты__________________________________________

      Арнайы су пайдаланудың шарты арнайы су пайдалануға осы рұқсатқа

      қосымшада көрсетілген.

      _____________________________________________________________берілді.

      (жеке немесе заңды тұлғаның толық атауы, ЖСН/БСН, жеке және заңды

      тұлғаның мекенжайы)

      Рұқсатты берген орган________________________________________________

      Рұқсаттың берілген уақыты 20 жылғы " "

      Рұқсаттың қолданылу мерзімі 20 жылғы " "

      Серия №

      Рұқсатты берген органның басшысы_____________________________________

      (қолы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда))

      Мөр орны

  Арнайы су пайдалануға
рұқсатқа қосымша

      20 жылғы " "

      сериясының №

Арнайы су пайдалану шарттары

      1. Арнайы су пайдалануға мынадай шарттар сақталғанда рұқсат

      етіледі (әрбір арнайы су пайдаланудың түріне жеке көрсетіледі):

      Арнайы су пайдалану түрі ____________________________________

      Су тұтынудың есептік көлемдері

Су объектісінің атауы

Су көзінің коды

Беруші ұйымның коды

Теңіз-өзен коды

Ағыстар

Сапа коды

Сағадан қашықтық, шақырым

Суалудың есептік жылдық көлемі

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2


      кестенің жалғасы

Айлар бойынша жылдық су жинаудың есептік көлемдері

Жылдық көлемдердің қамтамасыз етілуі

Пайдалану түрі

Қаңтар

Ақпан

Наурыз

Сәуір

Мамыр

Маусым

Шілде

Тамыз

Қыркүйек

Қазан

Қараша

Желтоқсан

95%

75%

50%

Коды

Көлемі

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

      * Ескертпе: гидроэнергетика және ағысты реттеу мақсатында су объектілерін пайдалануды жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар үшін 13-бағанда оларда су пайдалануға рұқсат етілген шарттар көрсетіледі. 14-25-бағандар толтырылмайды.

      Су бұрудың есептік көлемдері

Р/с №

Су нысанының атауы

Су көзінің коды

Қабылдаушы ұйымның коды

Су шаруашылығы учаскесі коды

Теңіз-өзен коды

Ағыстар

Сапа

коды

Сағадан қашықтық, шақырым

Суды жіберудің есептік жылдық көлемі

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1


2


...      кестенің жалғасы

Айлар бойынша жылдық су жинау есебі

Ластанған

Нормативті-таза (тазаланбай)

Нормативті тазаланған

Қаңтар

Ақпан

Наурыз

Сәуір

Мамыр

Маусым

Шілде

Тамыз

Қыркүйек

Қазан

Қараша

Желтоқсан

Тазаланбаған

Жеткілікті тазаланбаған

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


      2. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі Су кодексінің 72-бабына сәйкес объектіні пайдаланудың технологиялық схемасына байланысты су пайдалану шарттарына қосымша талаптар ___________________________________________________________________.

      3. Арнайы су пайдалану шарттарын келіскен кезде жер қойнауын зерттеу және пайдалану жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшелері ұсынған жерасты суларын пайдалану шарттары __________________________________________________________________.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады