Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулардың нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының м.а. 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 227 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 16 наурызда № 13485 болып тіркелді.

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12–бабының 3) және 8) тармақшаларына, сонымен қатар Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 қыркүйектегі № 33 бұйрығымен бекітілген, (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9779 болып тіркелген) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті туралы ереженің 13-тармағы 9) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

      1. Мыналар:

      1) "Тұрғын үй көмегін тағайындау және төлеу туралы есеп" ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 7221202, индексі 3-тұрғын үй көмегі, кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес;

      2) "Тұрғын үй көмегін тағайындау және төлеу туралы есеп" ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7221202, индексі 3-тұрғын үй көмегі, кезеңділігі тоқсандық) толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес;

      3) "Жұмыссыздарды әлеуметтік қолдау және еңбек нарығындағы жағдай туралы есеп" ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 7231202, индексі 2-Е (еңбек нарығы), кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес;

      4) "Жұмыссыздарды әлеуметтік қолдау және еңбек нарығындағы жағдай туралы есеп" ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7231202, индексі 2-Е (еңбек нарығы), кезеңділігі тоқсандық) толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес;

      6) көрсетілген бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес "Халықтың жұмыспен қамтылуына жәрдемдесу іс-шаралары туралы есеп" ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 7241201, индексі 1-Е (жұмысқа орналастыру), кезеңділігі айлық) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      6) "Еңбек делдалдығы үшін өтініш берген азаматтардың саны туралы есеп" ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7241201, индексі 1-Е (жұмысқа орналастыру), кезеңділігі айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес;

      7) "Жасырын жұмыссыздық жөніндегі мәлімет (қысқартылған және жұмыспен ішінара қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек жөнінде)" ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 7281201, индексі 3-ЕН (жасырын жұмыссыздық), кезеңділігі айлық) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес;

      8) "Жасырын жұмыссыздық жөніндегі мәлімет (қысқартылған және жұмыспен ішінара қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек жөнінде)" ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7281201, индексі 3-ЕН (жасырын жұмыссыздық), кезеңділігі айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 10.05.2017 № 68 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      2. Осы бұйрықтың 9-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;

      2) осы бұйрықты мемлекеттiк тiркелгеннен кейiн он күнтізбелік күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберсін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында міндетті жариялануын қамтамасыз етсін.

      4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелеріне және аумақтық органдарына жұмыс бабында басшылыққа алу үшін жеткізсін.

      5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      6. Осы бұйрық ресми жариялауға жатады және қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы


Ұлттық экономика министрлігінің


Статистика комитеті төрағасының


міндетін атқарушы

Б. Иманәлиев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Денсулық сақтау және

      әлеуметтік даму министрі

      ___________Т. Дүйсенова

      2016 жылғы 16 ақпан  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті Төрағасының
міндетін атқарушысының
2015 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 227 бұйрығына 1-қосымшаМемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді

Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 227

Ведомостволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны

Статистическая форма по ведомственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау министрлігіне тапсырылады

Представляется Министерству здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады

Статистическую форму можно получить на сайте www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына дәйексіз деректерді ұсыну және алғашқы статистикалық деректерді тапсырмау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.

Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

Статистикалық нысан коды 7221202

Код статистической формы 7221202

Тұрғын үй көмегін тағайындау және төлеу туралы есеп

Отчет о назначении и выплате жилищной помощи

3-тұрғын үй көмегі

3-жилищная помощь

Тоқсандық

Квартальная

Есепті кезең 

Отчетный период
тоқсан

квартал


жыл

год

Тапсыру мерзімі – есепті тоқсаннан кейінгі айдың 5-ші күніне дейін аудандық (қалалық) халықты жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органдар - облыстардың, Астана, Алматы қалаларының халықты жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органдарына;

облыстардың, Астана, Алматы қалаларының халықты жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органдары - есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-ші күніне дейін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Жұмыспен қамту проблемалары жөніндегі ақпараттық-талдау орталығына";

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі есепті тоқсаннан кейінгі айдың 30-шы күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитетіне

Срок представления районными (городскими) уполномоченными органами по вопросам занятости - областным, городов Астана и Алматы уполномоченным органам по вопросам занятости до 5 числа месяца, следующего после отчетного квартала;

Областные, городов Астаны и Алматы уполномоченные органы по вопросам занятости до 15 числа числа Информационному – аналитическому центру по проблемам занятости Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан следующего после отчетного квартала;

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан в Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан – к 30 числу месяца, следующего после отчетного квартала.

БСН коды

код БИН201 __ жылдың _____тоқсандағы жағдайы бойынша тұрғын үй көмегін тағайындау

Назначено жилищной помощи по состоянию за____ квартал 201___г

Жол коды

Код строки

Облыстар мен қалалардың, аудандардың атауы

Наименова

ние областей, городов, районов

Есеп беру мерзімінің басында төленбеген сома,мың тенге Невыплаченная сумма на начало отчетного периода, тысяч тенге

Отбасының орташа көлемі (адам) Средний размер семьи, человек

Есепті тоқсан мерзімінде тағайындалды

Назначено за отчетный квартал

Отбасы саны количест

во семей

Отбасы мүшелерінің саны, адам количест

во членов семьи, человек

Сома, мың теңге

сумма, тысяч тенге

Оның ішінде

в том числе

Көмектің айлық орташа көлемі, теңге средне-месячный размер, тенге

коммуналдық қызметтерді, сонымен бірге жеке үй иеліктеріндегі жылуды пайдаланғаны үшін, мың теңге

за потребление коммунальных услуг, в том числе отопление в частных домовладениях, назначено тысяч тенге

телекоммуни

кация желісіне қосылған телефон байланысы үшін, мың теңге

за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, тысяч тенге

күрделі жөндеу және (немесе) кондоминиум объектісінің жалпы мүлкін күрделі жөндеуге қаражат жинауға жарна үшін, мың теңге

за капитальный ремонт и (или ) взносов на накопление средств на капитальный ремонт общего имущества объекта кондиминиума, тысяч тенге

жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы органдар жалдаған тұрғын үйді пайдаланғаны үшін жалдау ақысы, мың теңге

за арендную плату за пользование жилищем, арендованным местными исполнительными органами в частном жилищном фонде, тысяч тенге

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

облыс бойынша по области2

қала бойынша

по городу3

ауыл бойынша

по селу
201__ жылдың _____тоқсан жағдайы бойынша тұрғын үй көмегі төленді

Выплачено жилищной помощи по состоянию за ____ квартал 201__г

Жол коды

Код строки

Облыстар мен қалалардың, аудандардың атауы

Наименование областей, городов, районов

Есептік тоқсан мерзімінде төленді

Выплачено за отчетный квартал

Отбасы саны количество семей

Отбасы мүшелерінің саны, адам

количество членов семьи, человек

Сома, мың теңге

сумма, тысяч тенге

Оның ішінде

в том числе

Көмектің айлық орташа көлемі, теңге средне- месячный размер, тенге

коммуналдық

қызметтерді, сонымен

бірге

жеке үй иеліктеріндегі жылуды пайдаланғаны үшін, мың теңге

за потребление коммунальных услуг, в том числе отопление в частных домовладениях, выплачено тысяч тенге

телекоммуникация желісіне қосылған телефон байланысы үшін, мың теңге

за телефон, подключенный

к сети телекоммуникаций, тысяч тенге

күрделі жөндеу және (немесе) кондоминиум объектісінің жалпы мүлкін күрделі жөндеуге қаражат жинауға жарна үшін, мың теңге

за капитальный ремонт и (или ) взносов на накопление средств на капитальный ремонт общего имущества объекта кондиминиума, тысяч тенге

жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы органдар жалдаған тұрғын үйді пайдаланғаны үшін жалдау ақысы, мың теңге

за арендную плату за пользование жилищем, арендованным местными исполнительными органами в частном жилищном фонде, тысяч тенге

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

1

облыс бойынша

по области

2

қала бойынша

по городу

3

ауыл бойынша

по селу


201_жылдың _______ _______________ жағдайы бойынша тұрғын үй көмегін тағайындау

Назначено жилищной помощи по состоянию на __________ ______________ 201__ г.

Жол коды

Код строки

Облыстар мен қалалардың, аудандардың атауы

Наименование областей, городов, районов

Жылдың басында төленбеген сома,мың тенге Невыплачен

ная сумма на начало года, тысяч тенге

Отбасының орташа көлемі (адам) Средний размер семьи, человек

Жыл басынан бергі кезең үшін тағайындалды

 Назначено за период с начала года

Отбасы саны количество семей

Отбасы мүшелерінің саны, адам

количество членов семьи, человек.

Сома, мың теңге

сумма, тысяч тенге

оныңішінде

в том числе

Көмектің айлық орташа көлемі, теңге

среднемесячный размер, тенге

коммуналдық

қызметтерді, сонымен бірге жеке үй иеліктеріндегі жылуды пайдаланғаны үшін, мың теңге

за потребление коммунальных услуг, в том числе отопление в частных домовладениях, назначено тысяч тенге

телекоммуни-кация желісіне қосылған телефон байланысы үшін, мың теңге

за телефон, подключенный

к сети телекоммуникаций,тысяч тенге

күрделі жөндеу және (немесе) кондоминиум объектісінің жалпы мүлкін күрделі жөндеуге қаражат жинауға жарна үшін, мың теңге

за капитальный ремонт и (или ) взносов на накопление средств на капитальный ремонт общего имущества объекта кондиминиума, тысяч тенге

жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы органдар жалдаған тұрғын үйді пайдаланғаныүшін жалдау ақысы, мың теңге

за арендную плату за пользование жилищем, арендованным местными исполнительными органами в частном жилищном фонде, тысяч тенге

A

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

облыс бойынша

по области2

қала бойынша

по городу3

ауыл бойынша

по селу
201__жылдың ________ __________жағдайы бойынша тұрғын үй көмегі төленді

Выплачено жилищной помощи по состоянию на __________ ______________ 201__ г.

Жол коды

Код строки

Облыстар мен қалалардың, аудандардың атауы

Наименование областей, городов, районов

Жыл басынан бергі кезең үшін төленді

Выплачено за период с начала года

Отбасы саны количество семей

Отбасы мүшелерінің саны, адам

количество членов семьи, человек.

Сома, мың теңге

сумма,

тысяч тенге

Оның ішінде

в том числе

Көмектің айлық орташа көлемі, теңге

среднемесячный размер, тенге

коммуналдық қызметтерді, сонымен бірге жеке үй иеліктеріндегі жылуды пайдаланғаны үшін, мың теңге

за потребление коммунальных услуг, в том числе отопление в частных домовладениях, выплачено тысяч тенге

телекоммуникация желісіне қосылған телефон байланысы үшін, мың теңге

за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, тысяч тенге

күрделі жөндеу және (немесе) кондоминиум объектісінің жалпы мүлкін күрделі жөндеуге қаражат жинауға жарна үшін, мың теңге

 за капитальный ремонт и (или ) взносов на накопление средств на капитальный ремонт общего имущества объекта кондиминиума, тысяч тенге

жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы органдар жалдаған тұрғын үйді пайдаланғаны үшін жалдау ақысы, мың теңге

за арендную плату за пользование жилищем, арендованным местными исполнительными органами в частном жилищном фонде, тысяч тенге

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

1

облыс бойынша

по области

2

қала бойынша

по городу

3

ауыл бойынша

по селу


      Атауы Мекенжайы

      Наименование ________________________________ Адрес__________________

      Электронды пошта мекенжайы

      Адрес электронной почты ______________________ телефоны______________

      Орындаушы

      Исполнитель __________________________________ ______________________

       Тегі,аты және әкесінің аты (бар телефоны

       болған жағдайда)

       Фамилия,имя,отчество (при его наличии)

      Басшы

      Руководитель ______________________________________________ _________

       Тегі,аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

       Фамилия,имя,отчество (при его наличии) подпись

      Мөрдің орны (бар болған жағдайда)

      Место для печати (при наличии)

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті төрағасының
міндетін атқарушысының
2015 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 227 бұйрығына 2-қосымша

"Тұрғын үй көмегін тағайындау және төлеу туралы есеп" (коды 7221202, индексі 3-тұрғын үй көмегі, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы нұсқаулық "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасын заңының 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Тұрғын үй көмегін тағайындау және төлеу туралы есеп" (коды 7221202, индексі 3-тұрғын үй көмегі, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық байқаудың 3-статистикалық нысанын толтыру тәртібін нақтылайды (бұдан әрі – статистикалық нысан).

      2. Мынадай анықтамалар осы зерттеу сауалнамасын толтыру мақсатында пайдаланылады:

      1) тұрғын үй көмегі жергілікті бюджет қаражаты есебінен осы елді мекенде тұрақты тұратын аз қамтамасыз етілген отбасыларға (азаматтарға белетін көмек;

      байланыс саласындағы заңнамада белгіленген тәртіппен тұрғын үйдің меншік иелері немесе жалдаушылары (қосымша жалдаушылары) болып табылатын отбасыларға (азаматтарға) телекоммуникация желісіне қосылған телефон үшін абоненттік төлемақының ұлғаюы бөлігінде байланыс қызметтеріне;

      жергілікті атқарушы орган жеке тұрғын үй қорынан жалға алған тұрғын үйді пайдаланғаны үшін жалға алу төлемақысына ақы төлеуге беріледі;

      2) уәкілетті орган - жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, тұрғын үй көмегін тағайындауды жүзеге асыратын республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы.

      3. Статистикалық нысандағы барлық көрсеткіштер есепті тоқсанға және ағымдағы жыл басынан бергі өспелі жиынтықпен келістіріледі.

      1-бағанда есепті кезеңнің басындағы төленбеген тұрғын үй көмегінің сомасы көрсетіледі.

      2-бағанда отбасының орташа құрамы көрсетіледі, бұл есепті кезеңдегі әрбір отбасы мүшелерінің орташа санын білдіреді.

      3-бағанда есепті тоқсанда тұрғын үй көмегі тағайындалған отбасылардың саны көрсетіледі.

      4-бағанда есепті тоқсанда тұрғын үй көмегі тағайындалған отбасы мүшелерінің саны көрсетіледі.

      5-бағанда есепті тоқсанда тағайындалған тұрғын үй көмегінің сомасы көрсетіледі.

      6-бағанда коммуналдық қызметтерді тұтынуға, оның ішінде жеке үйлерде от жағуға тағайындалған тұрғын үй көмегінің сомасы көрсетіледі.

      7-бағанда телекоммуникация желілеріне қосылған үй телефонымен пайдалануға тағайындалған тұрғын үй көмегінің (абоненттік ақы) сомасы көрсетіледі.

      8-бағанда отбасыларға (азаматтарға) күрделі жөндеуге тағайындалған тұрғын үй көмегінің сомасы және (немесе) кондоминиумның жалпы мүлкін күрделі жөндеуге арналған қаражат жинағына жарналар көрсетіледі.

      9-бағанда жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы органдар жалға берген тұрғын үйді пайдаланғаны үшін жал ақысын төлеуге тағайындалған тұрғын үй көмегінің сомасы көрсетіледі.

      10-бағанда есепті тоқсанда тағайындалған тұрғын үй көмегінің орташа айлық сомасы көрсетіледі.

      11-бағанда есепті тоқсанда тұрғын үй көмегі төленген отбасылардың саны көрсетіледі.

      12-бағанда есепті тоқсанда тұрғын үй көмегі төленген отбасы мүшелерінің саны көрсетіледі.

      13-бағанда есепті тоқсанда төленген тұрғын үй көмегінің сомасы көрсетіледі.

      14-бағанда коммуналдық қызметтерді тұтынуға, оның ішінде жеке үйлерде от жағуға төленген тұрғын үй көмегінің сомасы көрсетіледі.

      15-бағанда телекоммуникация жүйесіне қосылған үй телефонын пайдаланғаны үшін төленген тұрғын үй көмегінің сомасы (абоненттік төлем) көрсетіледі.

      16-бағанда отбасыларға (азаматтарға) күрделі жөндеу және (немесе) кондоминиумнің барлық мүлкін күрделі жөндеу үшін қаражат жинауға жарна үшін төленген тұрғын үй көмегінің сомасы көрсетіледі.

      17-бағанда жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы органдар жалға алған тұрғын үйді пайдаланғаны үшін жалдау ақысына төленген тұрғын үй көмегінің сомасы көрсетіледі.

      18-бағанда есепті тоқсанда төленген тұрғын үй көмегінің айлық орташа мөлшері көрсетіледі.

      4. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      5-баған = 6-баған + 7-баған + 8-баған + 9-баған;

      10-баған = 5-баған/3-баған/айлар саны;

      13-баған = 14-баған + 15-баған + 16-баған + 17-баған;

      18-баған = 13-баған/11-баған/айлар саны.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті Төрағасының
міндетін атқарушысының
2015 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 227 бұйрығына 3-қосымша
Құпиялылығы мемлекеттік статистика органдарымен кепілденеді

Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Приложение 3 к приказу исполняющего обязанности Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 227

Ведомстволық статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан

Статистическая форма по ведомственному статистическому наблюдению

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау министрлігіне тапсырылады

Представляется Министерству здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады

Статистическую форму можно получить на сайте www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына дәйексіз деректерді ұсыну және алғашқы статистикалық деректерді тапсырмау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.

Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

Статистикалық нысан коды 7231202

Код статистической формы 7231202

Жұмыссыздарды әлеуметтік қолдау және еңбек нарығындағы жағдай туралы есеп

2-Е (еңбек нарығы)

2-Т (рынок труда)

Отчет о состоянии рынка труда и социальной поддержке безработных

Тоқсандық

Квартальная

Есепті кезең

Отчетный период
тоқсан

квартал


жыл

год

Тапсыру мерзімі – есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10-шы күніне дейін аудандық (қалалық) халықты жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органдар - облыстардың, Астана, Алматы қалаларының халықты жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органдарына; облыстардың, Астана, Алматы қалаларының халықты жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органдары - есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-ші күніне дейін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Жұмыспен қамту проблемалары жөніндегі ақпараттық-талдау орталығына";

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі есепті тоқсаннан кейінгі айдың 20-шы күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитетіне.

Срок представления районными (городскими) уполномоченными органами по вопросам занятости -областным, городов Астана и Алматы уполномоченным органам по вопросам занятости до 10 числа месяца, следующего после отчетного квартала;

областные, городов Астаны и Алматы уполномоченные органы по вопросам занятости до 15 числа числа Информационному – аналитическому центру по проблемам занятости Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан следующего после отчетного квартала;

Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан в Министерству национальной экономики Республики Казахстан Комитету по статистике – 20 числа месяца, следующего после отчетного квартала

БСН коды

код БИН      ________________ауданы ____________________облысының (қаланың)

       район области (города)

      І Бөлім. Еңбек делдалдығы (жыл басынан бері) 201_жылғы __

      тоқсан

      Раздел I. Трудовое посредничество (с начала года) __ квартал

      201__ года.

      адам

       человек

Жол шифрі Шифр строки

Көрсеткіштер

Показатели

Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға өтініш бергендер

Обратились в уполномоченные органы по вопросам занятости

Оның ішінде ауылдық жерде тұратындар

Из них проживающие в сельской местности

барлығы

всего

оның ішінде

из них:

барлығы

всего

оның ішінде

из них:

әйелдер женщины

жастар (16-29 жас) молодежь (16 -29 лет)

әйелдер женщины

жастар (16-29 жас) молодежь (16 -29 лет)

А

Б

1

2

3

4

5

6

01

І. Жұмысқа орналас-тыруға жәрдемдесу үшін өтініш берген тұлғалар саны 

I. Число лиц обратившихся за содействием в трудоустройстве
оның ішінде

из них:

х

х

х

х

х

х

02

еңбек қызметімен айналысатындар

занятые трудовой деятельностью03

оқушылар

учащиеся04

зейнеткерлер 

пенсионеры05

кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған көп балалы ата-аналар 

многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей06

мүгедектер

инвалиды07

жұмыссыздар

безработные
оның ішінде

в том числе:

х

х

х

х

х

х

08

білім беру ұйымдарының түлектері - барлығы

выпускники организаций образования - всего
оның ішінде бітіргендер:

из них окончившие:

х

х

х

х

х

х

09

жалпы білім беретін мектептерді, гимназияларды, лицейлерді общеобразовательные школы, гимназии, лицеи10

кәсіптік мектептерді, кәсіптік лицейлерді бітіргендер окончившие окончившие профессиональные школы, профессиональные лицеи11

колледждерді (орта кәсіптік білім беретін училищелерді) бітіргендер

колледжи (училища среднего профессионального образования)12

жоғарғы оқу орындарын бітіргендер

высшие учебные заведения
07 жолдан

из строки 07

х

х

х

х

х

х

13

жұмысшы мамандықтары бойынша жұмыс істегендер

работавшие по профессиям рабочих14

қызметші лауазымдарында жұмыс істегендер

на должностях служащих15

бұрын жұмыс істемегендер 

ранее не работавшие
07 жолдан

из строки 07

х

х

х

х

х

х

16

жұмыстан босатылғандар высвобожденные17

4 және одан көп баласы бар адамдар имеющие 4-х и более детей18

ұзақ уақыт (бір жылдан астам) жұмыс істемегендер длительное время (более года) не работавшие19

бас бостандығынан айыру орындарынан және (немесе) мәжбүрлеп емдеу мекемелерінен босатылғандар освобожденные из мест лишения свободы и (или) принудительного лечения20

еңбек шартын өз бастамасы бойынша бұзғандар расторгнувшие трудовой договор по собственной инициативе21

мерзімінің аяқталуына байланысты еңбек шартын жұмыс беруші бұзған адамдар

лица, трудовой договор с которыми расторгнут работодателем по истечении срока22

жұмысқа орналастыру мәселелері бойынша кеңес алу үшін өтініш берген адамдар саны 

число граждан, обратившихся для получения консультаций по вопросам трудоустройства23

ІІ Жұмысқа орналастырылған тұлғалар саны

II. Число трудоустроенных лиц
оның ішінде:

из них:

х

х

х

х

х

х

24

еңбек қызметімен айналысатындар занятые трудовой деятельностью25

оқушылар

учащиеся26

зейнеткерлер 

пенсионеры27

кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған көп балалы ата-аналар

многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей28

мүгедектер

инвалиды29

жұмыссыздар

безработные
оның ішінде

в том числе:

х

х

х

х

х

х

30

білім беру ұйымдарының түлектері - барлығы выпускники организаций образования - всего
оның ішінде бітіргендер: 

из них окончившие:

х

х

х

х

х

х

31

жалпы білім беретін мектептерді, гимназияларды, лицейлерді бітіргендер общеобразовательные школы, гимназии, лицеи32

кәсіптік мектептерді, кәсіптік лицейлерді бітіргендер профессиональные школы, профессиональные лицеи33

колледждерді (орта кәсіптік білім беретін училищелерді) бітіргендер колледжи (училища среднего профессионального образования)34

жоғарғы оқу орындарын бітіргендер

окончившие высшие учебные заведения
29-жолдан:

из строки 29:

х

х

х

х

х

х

35

жұмысшы мамандықтары бойынша жұмыс істегендер 

работавшие по профессиям рабочих36

қызметші лауазымдарында жұмыс істегендер

на должностях служащих
29-жолдан:

из строки 29:

х

х

х

х

х

х

37

4 және одан көп баласы бар адамдар имеющие 4-х и более детей38

ұзақ уақыт (бір жылдан астам) жұмыс істемегендер 

длительное время (более года) не работавшие39

бас бостандығынан айыру орындарынан және (немесе) мәжбүрлеп емдеу мекемелерінен босатылғандар освобожденные из мест лишения свободы и (или) принудительного лечения40

еңбек шартын өз бастамасы бойынша бұзғандар

расторгнувшие трудовой договор по собственной инициативе41

мерзімінің аяқталуына байланысты еңбек шартын жұмыс беруші бұзған адамдар

лица, трудовой договор с которыми расторгнут работодателем по истечении срока42

Жұмысқа орналастырылды: толық емес жұмыс күні жағдайында Трудоустроены: на условиях неполного рабочего времени
23-жолдан жұмысқа орналастырылғандар:

из строки 23 трудоустроены в организации:

х

х

х

х

х

х

43

өнеркәсіп ұйымдарына промышленности44

ауыл шаруашылық, ағаш және балық шаруашылығы ұйымдарына

сельского, лесного и рыбного хозяйства45

көлік және қоймаға салу ұйымдарына

транспорта и складирования46

құрылыс ұйымдарына строительства47

көтерме және бөлшек сауда ұйымдарына оптовой и розничной торговли48

тұру және тамақтану жөніндегі қызмет көрсету ұйымдарына

услуги по проживанию и питанию49

денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер ұйымдарына здравоохранения и социальных услуг50

білім беру ұйымдарына

образования51

басқа салаларға

других отраслей52

ІІІ. Нысаналы топтар қатарына кіретін адамдарды жұмысқа орналастыру, барлығы III.Трудоустройство лиц, входящих в состав целевых групп, всего
оның ішінде:

из них:

х

х

х

х

х

х

53

21 жасқа дейінгі жастар

молодежь в возрасте до 21 года54

кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған жалғызілікті және көп балалы ата-аналар

одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей55

зейнетке шығуға жақын жастағы адамдар (жасы бойынша зейнетке шығуға 2 жыл қалған)

лица предпенсионного возраста (за 2 года до выхода на пенсию по возрасту)56

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері қатарынан босатылған адамдар лица, уволенные из рядов Вооруженных Сил Республики Казахстан57

мүгедектер

инвалиды58

23 жасқа дейінгі балалар үйлерінің тәрбиеленушілері, жетім балалар және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалар

воспитанники детских домов, дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет59

бас бостандығынан айыру және (немесе) мәжбүрлі емдеу орындарынан босатылған адамдар

лица, освобожденные из мест лишения свободы и (или) принудительного лечения60

асырауында үнемі бөгде адамның күтіміне, көмегіне немесе қадағалауына мұқтаж деп танылған адамдары бар азаматтар

граждане, имеющие на содержании лиц, которые признаны нуждающимися в постоянном уходе, помощи или надзоре61

оралмандар

оралманы62

аз қамтамасыз етілгендер малообеспеченные63

жоғары және жоғары білімнен кейінгі ұйымдардың түлектері

выпускники организаций высшего и послевузовского образования64

жұмыстан босатылғандар высвобожденные65

басқа

другие      ІІ бөлім. Жұмыссыз ретінде тіркелген адамдардың саны және құрамы (жыл басынан бері) 201__ жылғы __ тоқсан

      Раздел II. Численность и состав зарегистрированных безработными (с начала года) ___ квартал 201__ года

      адам

      человек

Жол шифрі Шифр строки

Көрсеткіштер

Показатели

Жұмыссыздар

Безработные

Оның ішінде ауылдық жерде тұратындар

Из них проживающие в сельской местности

барлығы

всего

оның ішінде:

из них:

барлығы всего

оның ішінде:

из них:

әйелдер женщины

жастар (16-29 жас) молодежь (16 -29 лет)

әйелдер женщины

жастар (16-29 жас) молодежь (16 -29 лет)

А

Б

1

2

3

4

5

6

66

І. Жұмыссыздар саны

I. Численность безработных

Ағымдағы жылдың басындағы жұмыссыздар саны

Численность безработных на начало текущего года67

ағымдағы жылғы жұмыссыздар саны количество безработных в текущем году68

ағымдағы жылы жұмыссыздар есебінен шығарылғандар -барлығы

снято с учета безработных в текущем году - всего69

оның ішінде:

жұмысқа орналасуына байланысты

из них: в связи с трудоустройством70

басқа себептермен (көрсетілсін)

по другим причинам (указать):71
72

есепті кезеңнің соңындағы жұмыссыздар саны численность безработных на конец отчетного периода73

оның ішінде: жұмыссыздықтың 1 айға дейінгі ұзақтығы бойынша

из них:

по продолжительности безработицы до 1 месяца74

1 айдан 3 айға дейін

от 1 до 3 месяцев75

3 айдан 6 айға дейін

от 3 до 6 месяцев76

6 айдан 9 айға дейін

от 6 до 9 месяцев77

9 айдан 1 жылға дейін

от 9 до 1 года78

бір жылдан астам

более года79

ІІ. Жұмыссыздар құрамы 72-жолдан:

а) жұмыспен қамтылмауына байланысты:

ұйымның (заңды тұлғаның) таратылуына, жұмыс берушінің (жеке тұлғаның) қызметінің тоқтатылуына, қызметкерлер санының немесе штатының қысқартылуына байланысты жұмыстан босатылғандар

II. Состав безработных

Из строки 72:

а) по причинам незанятости: высвобожденные в связи с ликвидацией организации (юридического лица), прекращения деятельности работодателя (физического лица), сокращения численности или штата работников80

еңбек шартын өз бастамасы бойынша бұзғандар

расторгнувшие трудовой договор по собственной инициативе81

мерзімінің аяқталуына байланысты еңбек шартын жұмыс беруші бұзған адамдар

лица, трудовой договор с которыми расторгнут работодателем по истечении срока82

бұрын жұмыс істемегендер - барлығы

ранее не работавшие - всего83

72-жолдан: жалпы білім беретін мектептердің, гимназиялардың, лицейлердің түлектері

Из строки 72: выпускники общеобразовательных школ, гимназий, лицеев84

кәсіптік мектептерді, кәсіптік лицейлерді бітіргендер профессиональные школы, профессио-нальные лицеи85

колледждерді (орта кәсіптік білім беретін училищелерді) бітіргендер колледжи (училища среднего профессионального образования)86

жоғарғы оқу орындарын бітіргендер высшие учебные заведения87

ұзақ уақыт (бір жылдан астам) жұмыс істемегендер длительное время (более года) не работавшие88

бас бостандығынан айыру орындары-нан және (немесе) мәжбүрлеп емдеу мекемелерінен босатылғандар освобожденные из мест лишения свободы и (или) принудительного лечения89

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері қатарынан босатылған адамдар лица, уволенные из рядов Вооруженных Сил Республики Казахстан90

басқа

другие91

б) білімі бар: 

б) имеют образование:

жоғары кәсіптік

высшее профессиональное92

орта кәсіптік среднее профессиональное93

бастауыш кәсіптік начальное профессиональное94

жалпы орташа среднее общее95

жалпы негізгі основное общее96

в) болғандар: жұмысшы

в) являлись: рабочими97

қызметші

служащими98

қызметшілер қатарынан:

из числа служащих:

басшы болғандар руководителями99

маман болғандар 

специалистами100

г) жұмыс стажы: бір жылдан аз

г) имели стаж работы:

менее года101

1 жылдан 5 жылға дейін

от 1 до 5 лет102

5 жылдан 10 жылға дейін

от 5 до 10 лет103

10 жылдан астам свыше 10 лет104

д) жасы: 16-19 жас

д) в возрасте:

16 - 19 лет105

оның ішінде 18 жасқа дейінгі

в том числе до 18 лет106

20-24 жас 

20 - 24 года107

25-29 жас

25 - 29 лет108

30-34 жас

30 - 34 года109

35-39 жас

35 - 39 лет110

40-44 жас

40 - 44 года111

45-49 жас

45 - 49 лет112

50-54 жас

50 - 54 года113

55 жастан асқан 

55 лет и старше114

зейнетке шығуға жақын жастағы адамдар (жасы бойынша зейнетке шығуға 2 жыл қалған)

лица предпенсионного возраста (за 2 года до выхода на пенсию по возрасту)      ІІІ бөлім. Қоғамдық жұмыстарға қатысу (жыл басынан бері) 201__ жылғы __ тоқсан

      Раздел III. Участие в общественных работах ( с начала года) __квартал 201_ года

      адам

       человек

Жол шифрі Шифр строки

Көрсеткіштер

Показатели

Барлығы

Всего

Оның ішінде жұмыссыздар

В том числе безработные

А

Б

1

2

115

Қоғамдық жұмыстарға қатысқандар

Приняли участие в общественных работах116

Есепті кезеңнің соңында жұмысты жалғастыруда

Продолжают работу на конец отчетного периода117

115-беттен қайтадан қатысты (басқа шарт бойынша)

из стр. 115 приняли участие повторно (по другому договору)118

115-беттен мынадай ұйымдарға қатысты:

из стр. 115 участвовали в организациях:

өнеркәсіп промышленности119

ауыл шаруашылық, орман және балық шаруашылығы

сельского, лесного и рыбного хозяйства120

көлік және қоймаға салу

транспорта и складирования121

құрылыс

строительства122

көтерме және бөлшек сауда

оптовой и розничной торговли123

тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету

услуг по проживанию и питанию124

денсаулық сақтау және әлеуметітк қызметтер

здравоохранения и социальных услуг125

білім беру

образования126

басқа салалар

других отраслей127

115-жолдан: 21 жасқа дейінгі жастар

Из стр. 115 молодежь до 21 года128

зейнетке шығуға жақын жастағы адамдар (жасы бойынша зейнетке шығуға 2 жыл қалған)

лица предпенсионного возраста (за 2 года до выхода на пенсию по возрасту)129

мүгедектер

инвалиды130

кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған жалғызілікті және көп балалы ата-аналар

одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей131

ұзақ уақыт (бір жылдан астам) жұмыс істемегендер

лица, длительное время (более 1 года) не работавшие132

бас бостандығынан айыру және (немесе) мәжбүрлі емдеу орындарынан босатылған адамдар

лица, освобожденные из мест лишения свободы и (или) принудительного лечения133

23 жасқа дейінгі балалар үйлерінің тәрбиеленушілері, жетім балалар және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалар

воспитанники детских домов, дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет134

асырауында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес үнемі бөгде адамның күтіміне, көмегіне немесе қадағалауына мұқтаж деп танылған адамдары бар азаматтар

граждане, имеющие на содержании лиц, признанные законодательством РК нуждающимися в постоянном уходе, помощи или надзоре135

аз қамтамасыз етілгендер

малообеспеченные136

оралмандар

оралманы137

жұмыстан босатылғандар

высвобожденные138

125-жолдан - қатысу ұзақтығы бойынша:

1 айға дейін

из строки 125 - по продолжительности участия:

до 1 месяца139

2 айға дейін 

до 2 месяцев140

2 айдан астам

более 2 месяцев141

115-жолдан - тұрақты жұмысқа орналастырылды

из строки 115 - трудоустроены на постоянную работу142

сонымен қатар:

сабақтан бос уақытта қоғамдық жұмыстарға қатысатын оқушылардың, студенттердің саны

кроме того:

численность учащихся, студентов, участвующих в общественных работах в свободное от занятий время      IV бөлім. Жұмыспен қамту мәселелері бойынша уәкілетті орган ұсынған жұмыстан босатылатын адамдар және қызметкерлерге деген қажеттілік туралы мәліметтер (адам) 201__ жылғы __ тоқсан

      Раздел IV. Сведения о высвобождении и потребности в работниках, представленных уполномоченными органами по вопросам занятости (человек) __ квартал 201__ года

      адам

       человек

Жол шифрі Шифр

строки

Көрсеткіштер

Показатели

Мәлімет берген (өтінім) жұмыс берушілердің саны

Число работодателей, передавших сведения (заявки)

Жұмыстан босатылатын қызметкерлердің саны, адам

Численность высвобождаемых

работников, человек

оның ішінде

из них

жұмысшылар

рабочие

әйелдерженщины

жастар (16-29 жас) молодежь (16 -29 лет)

A

Б

1

2

3

4

5

143

1. Қызметкерлерді есепті тоқсанда болжанған босату

Экономика қызметтерінің түрлері бойынша барлығы: 1.Предполагавшееся высвобождение работников в отчетном квартале.

Всего по видам экономической деятельности


144

оның ішінде:

өнекәсіпте

из них:

в промышленности


145

ауыл шаруашылығында, орман және балық шаруашылғында

в сельском, лесном и рыбном хозяйстве


146

көлікте және қойма салуда

на транспорте и в складировании


147

құрылыста

в строительстве


148

көтерме және бөлшек саудада

в оптовой и розничной торговли


149

тұру және тамақтану қызметтерінде

в услугах по проживанию и питанию


150

денсаулық сақстау және әлеуметітк қызметтерде в здравоохранении и социальных услугах


151

білім беруде 

в образовании


152

басқа салаларда

в других отраслях


153

21 жасқа дейінгі жастағы босатылатын қызметкерлердің жалпы санынан (143-жол)

Из общего числа высвобожденных работников (стр.143) в возрасте до 21 года


154

зейнетке шығуға жақын жастағы адамдар (жасы бойынша зейнетке шығуға 2 жыл қалған)

лица, предпенсионного возраста (за 2 года до выхода на пенсию по возрасту)босатылатын қызметкерлердің жалпы санынан (143-жол) кәсіптер мен лауазымдар бойынша:

Из общего числа высвобожденных работников (стр.143) по профессиям и должностям:


155

Специалист


156

Медицинская сестра


157

Водитель автомобиля


158

Врач


159

Менеджер в государственных органах управления


160

Служащие занятые подготовка информации, оформлением документов


161

Проходчик


162

Санитарка,санитар (в психбольнице, в скорой пом)


163

Горнорабочий очистного забоя


164

Инженер


165

Бухгалтер


166

Начальник отдела (специализир.в прочих областях)


167

Электромеханик связи


168

Пожарный


169

Охранник стоянок автомашин и родствен. профессии


170

Диспетчер


171

Руководитель подразделения (службы)


172

Преподаватель в колледжах, университ. и др.вузах


173

Прочие служащие


174

Прочие служащие


175

Менеджер (в коммерческой деятельности)


176

Секретарь-референт


177

Менеджер (в прочих отраслях)


178

Программист (компьютерный)


179

Программист


180

Менеджер в службах управ-я кадрами и труд.отнош.


181

Председатель кооператива (коммерч. деятельность)


182

Менеджер (в общепите и гостиничном обслуживании)


183

Руководитель средних и малых организаций


184

Мастер по ремонту оборудования (на транспорте)


185

Специалист


186

Врач


187

Рабочий по благоустройству населенных пунктов


188

Кухонный рабочий


189

Учитель


190

Специалист


191

Водитель автомобиля


192

Охранник стоянок автомашин и родственные профессии


193

Инженер


194

Уборщик-мойщик


195

Воспитатель


196

Кассир


197

Менеджер (в прочих отраслях)


198

Санитарка, санитар (в психбольнице, в скорой помощи)


199

Электрогазосварщик


200

Дворник


201

Техник


202

Слесарь-ремонтник


203

Электрик участка


204

Бетонщик


205

Мастер


206

Водители автомобилей


207

Прочие вакансии


      V бөлім. Кәсіптік оқыту (жыл басынан бері; адам) 201_ жылғы __ тоқсан

      Раздел V. Профессиональное обучение (с начала года; человек)__ квартал 201__ года

Жол шифрі Шифр строки

Көрсеткіштер

Показатели

Оқығандар (оқуын аяқтағандар)

Прошли (завершили) обучение

Оқытылған және қайта даярланған адамдар қатарынан жұмысқа орналастырылғандар Из числа обученных и переподготовленных трудоустроены

Оқуы мен қайта даярлауды жалғастырып жатқан адамдар Продолжа-ют обучение и переподготовку 

барлығы

всего

оның ішінде

в том числе

алғаш оқытылғандар

обучены впервые

кайта даярлаудан өткендер

прошли переподготовку

екі ұқсас кәсіпті игергендер освоили 2-е смежные профессии

біліктілігін арттырғандар повысили квалификацию

барлығы

всего

оның ішінде жеке істерін ашқандар

в том числе открыли собственное дело

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

208

Барлығы

Всего

209

оның ішінде жұмыссыздар

в том числе безработные

210

208-жолдан аз қамтамасыз етілгендер

из строки 208 малообеспеченные

211

оның ішінде:

АӘК алушылар

из них:

получающие АСП

212

жұмыспен қамтылғандар

занятые

213

7 жасқа дейінгі бала күтімімен айналысатын адамдар

занятые уходом за детьми в возрасте до 7 лет

214

208-жолдан:

ауылдық жердің тұрғындары

из строки 208:

жители сельской местности

215

әйелдер

женщины

216

оралмандар 

оралманы

217

бас бостандығынан айыру және (немесе) мәжбүрлі емдеу орындарынан босатылған адамдар 

лица, освобожденные из мест лишения свободы и (или) принудительного лечения

218

жастар (16-29 жас) - барлығы молодежь (16 -29 лет) - всего

219

оның ішінде:

ауылдық жердің тұрғындары

из них:

жители сельской местности

220

жастар қатарынан (218-жол) жалпы білім беретін мектептерді, гимназияларды, лицейлерді бітіргендер

из числа молодежи (стр.218) выпускники общеобразовательных школ, гимназий, лицеев

221

кәсіптік мектептерді, кәсіптік лицейлерді бітіргендер профессиональные школы, профессиональные лицеи

222

колледждерді (орта кәсіптік білім беретін училищелерді) бітіргендер 

колледжи (училища среднего профессионального образования)

223

жоғарғы оқу орындарын бітіргендер

выпускники высшие учебные заведения

224

208-жолдан:

білім беру ұйымдарында оқығандар

из строки 208 обучались:

в организациях образования

225

басқа мемлекеттік емес оқу орындарында оқығандар

в других негосударственных учебных заведениях

226

208-жолдан мемлекеттік тілде оқытылғандар

из строки 208 прошли обучение на государственном языке

227

өзін өзі жұмыспен қамтуға, барлығы

на самозанятость, всего

228

оның ішінде:

экономиканың әртүрлі салаларының кәсіптері бойынша

из них:

по профессиям различных отраслей экономики

229

халық кәсіпшілігі бойынша

по народным промыслам

230

кәсіпкерлік үшін

для предпринимательства

      Кәсіптер және мамандықтар бойынша оқыту мен қайта даярлаудан өтті 201_ жылғы __ тоқсан

      Прошли обучение и переподготовку по профессиям и специальностям__ квартал 201__ года

      Қазақстан

      Казахстан

Жол шифрі

Шифр строки

Кәсіптердің (мамандықтардың) атауы

Наименование профессии (специальности)

Оқытылды Обучено

Олардың ішінде жұмысқа орналастырылғаны

Из них трудоустроено

Жол шифрі

Шифр строки

Кәсіптердің (мамандықтардың) атауы

Наименование профессии (специальности)

Оқытылды Обучено

Олардың ішінде жұмысқа орналастырылғаны

Из них трудоустроено

А

Б

1

2

А

Б

1

2

231

Менеджер (в коммерческой деятельности)246

Модельер-конструктор232

Секретарь-референт247

Менеджер (в торговле)233

Менеджер (в прочих отраслях)248

Мастер по ремонту234

Программист (компьютерный)249

Мастер леса (участ. госинспектор по охране леса)235

Программист250

Инженер (проектно-сметные раб.в горстроительстве)236

Менеджер в службах управ-я кадрами и труд.отнош.251

Мастер237

Председатель кооператива (коммерч. деятельность)252

Мастер ремонтно-строительной группы238

Менеджер (в общепите и гостиничном обслуживании)253

Руководитель организации239

Руководитель средних и малых организаций254

Технолог240

Мастер по ремонту оборудования (на транспорте)255

Инженер по механиз.и автоматиз.произв.процессов241

Специалист256

Менеджер (службы по маркетингу и сбыту продукции)242

Мастер строительных и монтажных работ257

Геодезист243

Коммерческий директор258

Основам предпринимательства244

Специалист по компьютерам259

Прочие245

Заведующий складом260

Прочие
      Атауы Мекенжайы

      Наименование ____________________________ Адрес__________________

      ________________________________________ __________________

      Телефоны ____________________ Электрондық пошта мекенжайы

      Адрес электронной почты_____________

      Орындаушы

      Исполнитель __________________________________________ _________

      тегі, аты және әкесінің аты телефоны

      (бар болған жағдайда)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)

      Басшы

      Руководитель _____________________________________________ __________

      тегі, аты және әкесінің аты қолы

       (бар болған жағдайда) подпись

       фамилия, имя и отчество (при его наличии)

      Мөрдің орны (бар болған жағдайда)

      Место для печати (при наличии)

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті төрағасының
міндетін атқарушысының
2015 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 227 бұйрығына 4-қосымша

"Еңбек нарығындағы ахуал және жұмыссыздарды әлеуметтік қолдау туралы есеп" ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 7231202, индекс 2-Е (еңбек нарығы), кезеңділігі тоқсандық)

      1. Осы Нұсқаулық "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Еңбек нарығындағы ахуал және жұмыссыздарды әлеуметтік қолдау туралы есеп" ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру (коды 7231202, индекс 2-Е (еңбек нарығы), кезеңділігі тоқсандық) тәртібін нақтылайды. (бұдан әрі – статистикалық нысан)

      2. Келесі анықтамалар берілген статистикалық нысанды толтыру мақсатында пайдаланылады:

      1) аз қамтамасыз етілген адамдар – "Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі Заңына сәйкес атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар, еңбекке жарамды жастағы адамдар;

      2) бос жұмыс орны – жұмыс берушідегі бос жұмыс орны (лауазым);

      3) жеке немесе заңды жұмыс беруші тұлғалардың қызметтері тоқталып немесе таратылуына сәйкес, штаттардың немесе адамдар санының қысқаруына байланысты жұмыстар босатылған – қызметкерлер;

      4) жұмыссыздар – өздеріне байланысты емес себептер бойынша табыс әкелетін еңбек қызметімен айналыспайтын, жұмыс іздеп жүрген және еңбек етуге әзір, еңбекке жарамды жастағы адамдар;

      5) қоғамдық жұмыстар – атқарушы органдар ұйымдастыратын, қызметкердің алдын ала кәсіби даярлықтан өтуін талап етпейтін, әлеуметтік пайдалы бағыттағы және азаматтарды уақытша жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін Уәкілетті органдардың жолдамасы бойынша олар орындайтын еңбек қызметінің түрлері;

      6) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек – жан басына шаққандағы орташа айлық табысы облыстарда, республикаслық маңызы бар қалаларда, астанада белгіленген кедейлік шегінен төмен жеке адамдарға (отбасыларға) ақшалай нысанда беретін төлем;

      7) нысаналы топтар – "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңында жұмысқа орналасуда қиындық көріп жүрген және әлеуметтік қорғауды қажет ететін адамдар ретінде белгіленген адамдар топтары;

      8) уәкілетті орган – жергілікті атқарушы органдардың өңірлік деңгейде халықтың жұмыспен қамтылуына жәрдемдесуді және жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшесі.

      3. Статистикалық нысандағы барлық көрсеткіштер (2-бөлімді (2-бөліктің), 4-бөлімді қоспағанда) ағымдағы жыл басынан бергі өспелі жиынтықпен келтіріледі. 2-бөлім (2-бөліктің) бойынша деректер – жұмыссыздардың құрамы – есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша, яғни 1 қаңтарға, 1 сәуірге, 1 шілдеге, 1 қазанға беріледі. 4-бөлім бойынша деректер – болжамды жұмыстан босату туралы мәліметтер – есепті тоқсанға, қызметкерлерге қажеттілік туралы – есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша, яғни 1 қаңтарға, 1 сәуірге, 1 шілдеге, 1 қазанға беріледі. Деректер бірліктерге дейін дәлме-дәл көрсетіледі.

      Статистикалық нысанның 1 және 2 бөлімдерінің 4, 5, 6-бағандарында 1, 2, 3-бағандардан ауылдық жерлерде тұратын азаматтар бойынша деректер бөлінеді, бұған "қалалық үлгідегі кент" санатына жататын жұмыс кенттерінің тұрғындары жатқызылмайды.

      4. "Жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген азаматтардың саны" кіші бөлімнің 1-бағанының 01-жолы бойынша жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға еңбек делдалдығы үшін өтініш берген және жұмыссыз ретінде сонда есепке қойылған азаматтардың, зейнеткерлерді, оқушыларды, студенттерді, мүгедектерді және еңбек қызметімен айналысатын, бірақ басқа жұмысқа ауысқысы келетін, қосымша табыс (жалақы) тапқысы келетін және бірнеше жеке еңбек шартымен, сондай-ақ оқудан тыс бос уақытта жұмыс істегісі келетін, жұмыс күшіне сұраныс болған жағдайда жұмыс берушілерге жіберілетін басқа да азаматтарды қоса алғанда, жалпы саны туралы деректер келтіріледі.

      Бұл жолда жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдарға жұмысқа орналасу және еңбек заңнамасы мәселелері жөнінде консультация алуға өтініш берген азаматтар, сондай-ақ жұмысқа орналасуға жәрдемдесу туралы өтініш берген азаматтардың дербес есепке алу карточкасы толтырылмайтын, демалыс кезінде жұмыс істегісі келетін оқушылар мен студенттер көрсетілмейді.

      02-жол бойынша жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға өтініш берген кезде жұмысы бар азаматтар туралы деректер келтіріледі. Бұған жұмыс орнын ауыстырғысы немесе бірнеше еңбек шарты бойынша жұмыс істегісі келетін, ұйымның (заңды тұлғаның) таратылуына байланысты жұмыстан босатылатыны, жұмыс берушінің (жеке тұлғаның) қызметінің тоқтатылатыны, қызметкерлер саны немесе штаты қысқартылатыны туралы ескертілген және өтініш берген сәтте нақты босатылмаған адамдар жатады.

      03-жол бойынша жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілеттік органға оқудан тыс бос уақытта жұмысқа орналастыру мәселесі жөнінде өтініш берген жалпы білім беру мектептері, гимназиялары, лицейлері оқушыларының; кәсіптік мектептер мен лицейлер оқушыларының, колледждер, жоғары оқу орындары студенттерінің саны көрсетіледі, олар жұмыс берушілерде жұмыс күшіне қажеттік болған кезде оларға жұмысқа жіберіледі.

      04-жол бойынша жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органға жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген зейнеткерлердің саны келтіріледі.

      05-жол бойынша жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органға жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген кәмелет жасқа толмаған балаларды тәрбиелеп отырған көп балалы аналардың саны келтіріледі.

      06-жол бойынша жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органға жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген мүгедектердің саны келтіріледі.

      07-жол бойынша жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органға жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген жұмыссыздардың саны келтіріледі.

      08-жол бойынша 07-жолдағы білім беру (бастауыш кәсіптік, орта кәсіптік және жоғары кәсіптік білім беру) ұйымдарының барлық күндізгі оқу бөлімдерін бітірушілерінің ағымдағы жылдағы жалпы саны көрсетіледі.

      09-12 жолдар бойынша 08-жолдағы тиісінше жалпы білім беру мектептерін, гимназияларын, лицейлерін (09-жол), кәсіптік мектептер мен лицейлерді (10-жол), колледждерді (орташа кәсіптік білім беру училище) (11-жол) және жоғары оқу орындарын (12-жол) аяқтаған адамдардың саны көрсетіледі.

      13, 14 және 15-жол бойынша 07-жолдағы жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органға жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген жұмыссыз азаматтардың саны көрсетіледі, мынадай санаттар бойынша бөлінеді: жұмысшылар кәсібі бойынша (13-жол), лауазымды қызметтерде (14-жол) (соңғы жұмыс орны бойынша) бұрын жұмыс істеген және бұрын жұмыс істемеген (15-жол) адамдар.

      16-дан бастап 21-ді қоса алғандағы жолдар бойынша 07-жолдағы жұмыссыз азаматтарды онда көрсетілген санаттарға бөлу көрсетіледі. Бұл ретте бөлу әрбір санат бойынша дербес жүзеге асырылады, яғни бір адам бір уақытта бірнеше жол бойынша ескеріледі.

      16-жол бойынша әртүрлі себептер бойынша (штат санын қысқарту немесе жұмыс берушіні тарату) соңғы жұмыс орнынан босаған азаматтардың саны көрсетіледі.

      22-жол бойынша жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органдарда жұмысқа орналастыру мәселесі және еңбек заңнамасы мәселелері жөнінде консультация алған азаматтардың саны туралы деректер көрсетіледі, оларға жұмысқа орналастыруға жәрдемдесуге өтініш берген азаматтарды дербес есепке алу карточкасы толтырылмайды, бірақ консультация беру карточкасы толтырылады.

      5. "Жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген жұмысқа орналастырылған азаматтардың саны" 2-кіші бөлімнің 1-бағанының 23-жолы бойынша есепке қойылған күніне қарамастан жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу туралы өтініш бергендердің қатарынан жұмыс берушілерге бос лауазымдарға (бос жұмыс орындарына) жіберілген, жұмысқа орналастырылған азаматтардың жалпы саны туралы деректер келтіріледі. Бұл жол бойынша қоғамдық жұмысқа жіберілген адамдар көрсетілмейді.

      25-жол бойынша жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілеттік органға оқудан тыс бос уақытта жұмысқа орналастыру мәселесі жөнінде өтініш беру арқылы, жалпы білім беру мектептерінің, гимназияларының, лицейлерінің; кәсіптік мектептер мен лицейлердің жұмысқа орналастырылған оқушыларының, колледждердің, жоғары оқу орындарының жұмысқа орналастырылған студенттерінің саны көрсетіледі.

      26-жол бойынша жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген жұмысқа орналастырылған (1, 2, 4 және 5-бағандар) зейнеткерлердің саны келтіріледі.

      27-жол бойынша жұмысқа орналастырылған, кәмелет жасқа толмаған балаларды тәрбиелеп отырған, көп балалы аналардың саны туралы деректер келтіріледі.

      28-жол бойынша жұмысқа орналастырылған мүгедектердің саны туралы деректер келтіріледі.

      29-жол бойынша жұмысқа орналастырылған еңбекке қабілетті жастағы жұмыссыздардың саны туралы деректер келтіріледі.

      30-жол бойынша (29-жолдағы) білім беру (бастауыш кәсіптік, орта кәсіптік және жоғары кәсіптік білім беру) ұйымдарының барлық күндізгі оқу бөлімдерін бітірушілерінің ағымдағы жылдағы жалпы саны көрсетіледі.

      31-34 жолдар бойынша (30-жолдағы) тиісінше жалпы білім беру мектептерін, гимназияларын, лицейлерін (31-жол), кәсіптік мектептер мен лицейлерді (32-жол), колледждерді (орташа кәсіптік білім беру училищесі) (33-жол) және жоғары оқу орындарын (34-жол) аяқтаған адамдардың саны көрсетіледі.

      35 және 36-жол бойынша (29-жолдағы) жұмысқа орналастырылған азаматтардың жалпы саны мынадай санаттар бойынша бөлінеді: жұмыстар және жұмысшылар кәсібі бойынша (35-жол), лауазымды қызметтерге (36-жол) жұмысқа орналастырылғандар.

      37-ден бастап 41-ді қоса алғандағы жолдар бойынша (29-жолдағы) жұмысқа орналастырылған азаматтар санаттар бойынша көрсетіледі. Бұл ретте деректер әрбір санат бойынша дербес көрсетіледі, яғни бір адам бір уақытта бірнеше жол бойынша ескеріледі.

      37-жол бойынша төрт және одан көп балалары бар адамдардың (ерлер мен әйелдер) саны көрсетіледі.

      38-жол бойынша ұзақ уақыт бойы (бір жылдан артық) жұмыс істемеген адамдардың саны көрсетіледі.

      39-жол бойынша бас бостандығынан айыру және (немесе) мәжбүрлеп емдеу орындарынан босатылған адамдар көрсетіледі.

      40-жол бойынша өз бастамасы бойынша еңбек шартын бұзған адамдар көрсетіледі.

      41-жол бойынша еңбек шартының аяқталуы бойынша жұмыс берушімен еңбек шартын бұзған адамдар көрсетіледі.

      42-жол бойынша жұмысқа орналастырылған азаматтардың жалпы санынан (23-жол) еңбек шартымен ұзақтығы аз жұмыс уақыты көзделген адамдардың саны көрсетіледі.

      6. "Нысаналы топтардың құрамына кіретін адамдарды жұмысқа орналастыру" 3-кіші бөлімінің 52-жолы бойынша ағымдағы жылдың есепті кезеңіне жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдардың жолдамасы бойынша жұмысқа орналастырылған нысаналы топтардың құрамына кіретін адамдардың саны келтіріледі.

      53-тен бастап 65 қоса алғандағы жолдар бойынша (52-жолдағы) есеп нысанының бланкісінде көрсетілген санаттар бойынша нысаналы топтардың құрамына кіретін жұмысқа орналастырылған адамдардың саны туралы деректер көрсетіледі, оның ішінде:

      53-жол бойынша – 21 жасты қоса алғанға дейінгі жастағы жұмысқа орналастырылған жас жігіттер мен қыздар;

      54-жол бойынша – кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған жалғызілікті, көп балалы ата-аналар (анасы немесе әкесі);

      55-жол бойынша – зейнеткерлік жас алдындағы адамдар (жасына байланысты зейнеткерлікке шығуға екі жыл қалған);

      56-жол бойынша – Қазақстан Республикасының Қарулы күштері қатарынан босаған адамдар;

      57-жол бойынша – мүгедектер;

      58-жол бойынша – балалар үйлерінің тәрбиеленушілері, жетім балалар мен ата-ананың қамқорлығынсыз қалған жиырма үш жасқа дейінгі балалар;

      59-жол бойынша – сот шешімі бойынша жазаны орындайтын немесе мәжбүрлеп емдеуді жүзеге асыратын мекемелерден босатылған адамдар;

      60-жол бойынша – Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен асырауында тұрақты күтімді, көмекті немесе қадағалауды қажет етеді деп танылған адамдар бар азаматтар;

      61-жол бойынша – оралмандар;

      62-жол бойынша – аз қамтамасыз етілгендер;

      63-жол бойынша – жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын бітірушілер;

      64-жол бойынша – әр түрлі себептер (штат санының қысқаруы немесе жұмыс берушінің таратылуы) бойынша соңғы жұмыс орнынан босатылған адамдар;

      65-жол бойынша – басқалары.

      Нысаналы топтардың құрамына кіретін адамдардың санын бөлу әрбір белгі бойынша жүргізілетіндіктен, жұмысқа орналастырылған бір адам бір уақытта екі (немесе одан көп) санатқа жатқызылады.

      7. "Жұмыссыз ретінде тіркелгендердің саны мен құрамы" 2-бөлімнің "Жұмыссыздардың саны" 1-кіші бөлімінде жұмыссыз азаматтарды жынысы, жасы, тұратын жері, сондай-ақ қол бостығының ұзақтығы сипатталатын көрсеткіштер беріледі.

      1-бағанда жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген және жұмыссыз ретінде тіркелген адамдардың жалпы саны ескеріледі.

      2-бағанда (1-бағандағы) жұмыссыз әйелдердің саны туралы деректер келтіріледі.

      3-бағанда (1-бағандағы) 14-тен 29 жасты қоса алғанға дейінгі жастағы жұмыссыздардың саны туралы деректер келтіріледі.

      4-бағанда (1-бағандағы) ауылдық жерлерде тұратын жұмыссыздардың саны туралы деректер келтіріледі.

      5-жол бойынша (2-бағандағы) ауылдық жерлерде тұратын жұмыссыз әйелдердің саны туралы деректер келтіріледі.

      6-жол бойынша (3-бағанда) ауылдық жерлерде тұратын 14-тен 29 жасты қоса алғанға дейінгі жастағы жұмыссыздардың саны туралы деректер келтіріледі.

      Кіші бөлімді толтырған кезде бір адам бір уақытта бірнеше бағандар бойынша ескеріледі. Егер жұмыссыз – ауылдық жерде тұратын 29 жасқа дейінгі әйел болса, онда осы бөлімді толтырған кезде ол тиісті жолдар бойынша 1-ден 6-бағандарда ескеріледі.

      66-жол бойынша ағымдағы жылдың басына жұмыспен қамту органдарында есепте тұрған жұмыссыздардың саны, өткен жылдың соңғы айының аяғына (31 желтоқсанға) нақты жұмыссыздардың саны көрсетіледі.

      67-жолдан бастап 78-жолды қоса алғандағы деректер жыл басынан бергі өспелі жиынтықпен толтырылады.

      67-жол бойынша жұмыссыздардың саны ескеріледі, яғни жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органда ағымдағы жылдың есепті кезеңі ішінде тіркелген және есепке алынған жұмыссыздар.

      68-жол бойынша есепке қойылған күніне және есептен шығару себебіне (басқа жерге кету, қайтыс болу, зейнеткерлікке шығу, оқу орнына түсу, әскер қатарына шақырылу, өздігінен жұмысқа орналасу, сондай-ақ еңбек делдалдығы арқылы жұмысқа орналасу) қарамастан есепте кезеңде есептен шығарылғандардың жалпы саны көрсетіледі.

      69-жол бойынша (68-жолдағы) еңбек делдалдығы арқылы жұмысқа орналасуына байланысты есептен шығарылған жұмыссыздардың саны туралы деректер келтіріледі.

      70-тен бастап 71-ді қоса алғандағы жолдар бойынша басқа себептер бойынша есептен шығарылған жұмыссыздардың саны туралы деректер, жұмыссыздар біраз саны есептен шығарылған себептерді (69-жолда ескерілгендерден басқа) нақты келтіре отырып, көрсетіледі.

      72-жол бойынша ағымдағы жылдың есепті кезеңінің соңына есепте тұрған жұмыссыздардың саны көрсетіледі.

      73-тен 78-ді қоса алғандағы жолдар бойынша жұмыссыз азаматтар туралы деректер ағымдағы жылдың есепті кезеңінің соңындағы жағдайға жұмыссыздықтың ұзақтығы бойынша бөліп келтіріледі.

      Жұмыссыздың ұзақтығы жұмыссызды тіркеу және есепке алу күні мен есепті кезеңнің соңы (оны есептен шығарға дейін) арасындағы уақыт ретінде айқындалады.

      8. "Жұмыссыздардың құрамы" кіші бөлімде осы статистикалық нысандағы 72-жол бойынша ескерілген жұмыссыздардың құрамын сипаттайтын көрсеткіштер көзделген:

      1) қол бостық себептері бойынша (79-90 жолдар):

      79-жол бойынша әртүрлі негіздемелер бойынша босатылуына байланысты еңбек шарты тоқтатылған немесе бұзылған жұмыссыздардың жалпы саны келтіріледі;

      80-жол бойынша өз бастамасы бойынша еңбек шартын бұзған жұмыссыздардың жалпы саны келтіріледі;

      81-жол бойынша мерзімнің аяқталуы бойынша жұмыс берушімен еңбек шарты бұзылған жұмыссыздардың жалпы саны келтіріледі.

      82-жол бойынша бұрын жұмыс істемеген, яғни еңбек стажы жоқ адамдар ескеріледі.

      83-тен 86 қоса алғанда жолдар бойынша (72-жолдағы) ағымдағы жылы жалпы білім беру мектептерін, гимназияларын, лицейлерін (83-жол), кәсіптік мектептер мен лицейлерді (84-жол), колледждерді (орташа кәсіптік білім беру училищесі) (85-жол) және жоғары оқу орындарын (86-жол) аяқтаған бітірушілердің саны көрсетіледі.

      87-жол бойынша әртүрлі себептер бойынша ұзақ уақыт бойы (бір жылдан артық) жұмыс істемеген адамдар ескеріледі.

      88-жол бойынша бас бостандығынан айыру және (немесе) мәжбүрлеп емдеу орындарынан босатылған адамдар ескеріледі.

      89-жол бойынша – Қазақстан Республикасының Қарулы күштері қатарынан босаған адамдар ескеріледі;

      90-жол бойынша басқа адамдар (79-89-жолдар бойынша ескерілмеген адамдар) ескеріледі.

      Екі рет есепке алуды болдырмау мақсатында "Әртүрлі себептер бойынша ұзақ уақыт (бір жылдан артық) жұмыс істемеген адамдар" (87-жол), "бас бостандығынан айыру және (немесе) мәжбүрлеп емдеу орындарынан босатылған адамдар" (88-жол), "Қазақстан Республикасының Қарулы күштері қатарынан босаған адамдар" (89-жол) санатына жатқызылатын адамдар есептің 79, 80, 81-жолдары бойынша ескерілмеуге және бұрынғы жұмыс орнынан босатылудың себептері бойынша, сондай-ақ 82-жол бойынша бөлінбейді.

      Жұмыссыздарды жұмыспен айналыспау себептерін бөлу кезінде бұрын 79, 80, 81, 82, 88, 89 және 90-жолдар бойынша ескерілген 72-жолдағы жұмыссыздар жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органда тіркелген күннен бастап бір жыл (он екі ай) өткеннен кейін "ұзақ уақыт бойы (бір жылдан артық) жұмыс істемеген адамдар" санатына ауысуы және 87-жолда көрсетіледі;

      2) білімі бойынша (91-95-жолдар);

      3) қызметкерлер санаты бойынша (96-99-жолдар);

      4) жалпы жұмыс стажы бойынша (100-103-жолдар);

      5) жасына байланысты (104-114-жолдар ).

      9. "Жұмыссыздардың қоғамдық жұмыстарға қатысуы" ІІІ бөлімде жұмыссыз азаматтардың, сол сияқты нысаналы топқа кіретін қолы бос азаматтардың қоғамдық жұмыстарға қатысуын сипаттайтын көрсеткіштер көзделген.

      1-бағанда осындай азаматтардың жалпы саны, ал 2-бағанда жұмыссыздар көрсетіледі.

      Есептік осы бөлім көрсеткіштері жыл басынан бергі өспелі жиынтықпен толтырылады.

      115-жолда ағымдағы жылдың есепті кезеңі ішінде қоғамдық жұмыстарға қатысқан және есепті кезеңнің соңына қатысуды жалғастырып отырған жұмыссыздар мен нысаналы топқа кіретін қолы бос азаматтардың саны көрсетіледі.

      Егер бір адам есепті кезең ішінде қоғамдық жұмыстың бір түріне қатысуын аяқтап (шарт бойынша) және осы есепті кезең ішінде қоғамдық жұмыстың басқа түріне кіріссе (шарт бойынша), онда бұл адам осы жол бойынша тек бір рет қана көрсетіледі. Оның екінші рет қатысуы 117-жол бойынша көрсетіледі.

      116-жол бойынша (115-жолдағы) есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша қоғамдық жұмыстарға қатысатын жұмыссыздар мен нысаналы топқа кіретін қолы бос азаматтардың саны туралы деректер келтіріледі.

      118-126-жолдар бойынша экономикалық қызметтің тиісті түрлері бойынша есепті кезең ішінде қоғамдық жұмыстарға қатысқан азаматтарды бөлу туралы деректер келтіріледі. Егер бір адам әртүрлі шарт бойынша түрлі қоғамдық жұмыстарға қатысқан жағдайда, онда 118-ден бастап 126-жолдарды толтырған кезде барлық тиісті жолдар бойынша ескеріледі.

      127-137-жолдар бойынша (115-жолдағы) осы есеп нысанының бланкісінде көрсетілген санаттар бойынша қоғамдық жұмыстарға қатысқан азаматтарды бөлу туралы деректер келтіріледі. Қоғамдық жұмысқа қатысқан азаматтарды бөлу нақты санаттар бойынша жүргізілетіндіктен, қоғамдық жұмыстарға қатысқан бір қатысушыны екі (және одан көп) санатқа бір уақытта есептің осы жолдары бойынша жатқызуға болады.

      138-140-жолдар бойынша (115-жолдағы) қоғамдық жұмыстарға, оларға қатысудың ұзақтығы бойынша қатысқан азаматтарды бөлу көрсетіледі. Қоғамдық жұмыстарға әртүрлі шарттар бойынша бірнеше рет қатысқан азаматтар бойынша жұмыс ұзақтығы әрбір шарт бойынша жинақтау арқылы айқындалады.

      141-жол бойынша (115-жолдағы) ағымдағы жылдың есепті кезеңінде тұрақты жұмысқа орналастырылған азаматтардың саны туралы деректер келтіріледі.

      142-жол бойынша оқудан тыс бос уақытта ақы төленетін қоғамдық жұмыстарға қатысқан оқушылар мен студенттердің саны туралы деректер келтіріледі, олар 115-жол бойынша қосылмайды.

      10. "Жұмыспен қамту мәселесі жөніндегі уәкілетті орган ұсынған қызметкерлердің босатылуы және қажеттілік туралы мәлімет" 4-бөлім "Есепті тоқсанда қызметкерлердің болжамды босатылуы" 1-кіші бөлімінің көрсеткіштері есепті тоқсанға (яғни жыл басынан өспей, жұмыс берушілердің деректері негізінде) толтырылады. Осы кіші бөлім бойынша деректер жұмыс берушілерден есепті кезеңде жиналған сома ретінде қалыптасады.

      1-бағанда жұмыспен қамту мәселесі жөніндегі уәкілетті органға есепті кезең ішінде қызметкерлердің болжамды босатылуы туралы мәліметтерді хабарлаған жұмыс берушілердің саны көрсетіледі. Бұл ретте осы есепті тоқсанда қызметкерлерді босатуды жоспарлап отырған барлық жұмыс берушілер ескеріледі. Егер қызметкерлерді босату туралы бұйрықтың күні есепті кезеңнен кейін түссе, онда осы жұмыс берушілер және олардан босатылатын қызметкерлер келесі есептерде, яғни келесі тоқсанға есепте көрсетіледі, ал егер жұмыс беруші есепті кезеңде бірнеше рет босатуды жоспарлаған болса, онда осы баған бойынша жұмыс берушілердің саны бір рет көрсетіледі (екі рет есептеуді болдырмау үшін), ал босату жоспарланған қызметкерлердің саны жинақталады және тиісті жолдар бойынша 2-бағанда көрсетіледі.

      3, 4 және 5-бағандарда (2-бағандағы) босатуға жоспарланған жұмысшылардың, әйелдер мен 14-тен 29 қоса алғандағы жастағы жастардың саны келтіріледі.

      Осы бөлімді толтырған кезде босатуға жоспарланған қызметкерлер бір уақытта бірнеше бағандар бойынша ескеріледі. Егер белгілі бір жұмысшы кәсібі бойынша босатылуға қойылған әйелдің жасы 29 жасқа дейін болса, онда осы бөлімді толтырған кезде ол есептің тиісті жолдары бойынша 3, 4 және 5 бағандарда ескеріледі.

      143-жол бойынша ескерілген, қызметкерлердің жалпы санынан босату жоспарланған 21 жасқа дейінгі жастағы (153-жол) және зейнеткерлік жас алдындағы (жасына байланысты зейнеткерлікке шығуға екі жыл қалған) (154-жол) қызметкерлердің саны бөлінеді.

      155-174-жолдар бойынша есепті кезеңде қызметкерлерді барынша босату көзделген жұмыстар мен жұмысшы кәсіптердің және қызметші лауазымдардың тізбесі жеке келтіріледі. Кәсіптердің (лауазымдардың) атауын босатылатын қызметкерлердің көп санынан бастап кему тәртібінде орналастырылады.

      Бұл ретте есепке аса тапшы кәсіптерді (лауазымдарды) және босатуға жоспарланған қызметкерлердің саны жалпы облыс бойынша 5 және одан көп адамды, ал аудан (қала) бойынша жұмыс беруші ұсынған мәліметтердің барлық тізбесі көрсетілетін кәсіптер (лауазымдар) енгізіледі.

      207-жол бойынша жалпы экономиканың барлық салалары бойынша нақты босатылған қызметкерлер туралы деректер (жыл басынан бергі өспелі жиынтықпен) келтіріледі.

      11. "Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға берілген бос жұмыс орындары (бос орындар) туралы мәліметтер" 2-кіші бөлімде еңбек нарығындағы бос жұмыс орындарының көрсеткіштері көзделген.

      Барлық көрсеткіштер есепті тоқсан соңындағы жағдайға (яғни жыл басынан өсірмей) жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті орган жұмыс берушілердің мәліметтерін жинақтау негізінде толтырылады.

      Есептің 1-бағанында бос жұмыс орындары (бос орындар) туралы мәліметтерді хабарлаған жұмыс берушілердің саны көрсетіледі.

      2-бағанда біліктілік талаптарға сәйкес бос жұмыс орындарының (бос орындардың) саны туралы деректер келтіріледі.

      176-184-жолдар бойынша жұмыс берушілер экономикалық қызмет түрлері бойынша ұсынған бос орындар туралы деректер келтіріледі.

      185-204-жолдар бойынша жұмыс берушілер жолдаған бос орындар туралы мәліметтер негізінде жұмысшылар кәсіптері мен қызметшілердің лауазымдарының тізбесі келтіріледі. Кәсіптердің (лауазымдардың) атауын ұсынылған бос орындардың көп санынан бастап кему тәртібінде орналастырылады.

      Бұл ретте есепке аса тапшы кәсіптерді (лауазымдарды) және босатуға жоспарланған қызметкерлердің саны жалпы облыс бойынша 5 және одан көп адамды, ал аудан (қала) бойынша жұмыс беруші ұсынған мәліметтердің барлық тізбесі көрсетілетін кәсіптер (лауазымдар) енгізіледі.

      12. Осы "Азаматтарды кәсіптік оқыту" 5-бөлімнің көрсеткіштері жыл басынан бергі өспелі жиынтықпен көрсетіледі.

      1-баған бойынша есепті кезеңге оқуды аяқтаған азаматтардың саны жыл басынан бергі өспелі жиынтықпен көрсетіледі.

      2-баған бойынша (1-бағандағы) бірінші рет оқытылған, яғни кәсіптік оқытуға жіберген кезде кәсібі (мамандығы) болмаған азаматтар көрсетіледі.

      3-баған бойынша (1-бағандағы) қайта даярлау курсынан өткен, яғни кәсіптік оқуды аяқтағаннан кейін жаңа кәсіп (мамандық) иеленген азаматтар көрсетіледі.

      4-баған бойынша (1-бағандағы) екінші (аралас) кәсіп игерген, яғни кәсіптік оқуды аяқтағаннан кейін бұрынғы кәсібіне кейбір бағыттары бойынша ұқсас жаңа кәсіп (мамандық) игерген азаматтар көрсетіледі.

      5-баған бойынша (1-бағандағы) біліктілігін арттырған, яғни кәсіптік оқудан кейін бұрын болған разрядтан (санаттан) жоғарырақ разрядты (санатты) кәсіп игерген азаматтар көрсетіледі.

      208-жол бойынша есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған (1-5-бағандар), оның ішінде жұмысқа орналастырылған (6 және 7-бағандар), сондай-ақ есепті тоқсанның соңына оқуды жалғастырып отырған (8-баған) адамдардың саны көрсетіледі.

      209-жол бойынша жұмыссыз ретінде тіркелген және есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған адамдардың саны көрсетіледі.

      210-жол бойынша (208-жолдағы) есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған аз қамтамасыз етілген азаматтардың саны көрсетіледі.

      211-жол бойынша (210-жолдағы) атаулы әлеуметтік көмек алатын және есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған аз қамтамасыз етілген азаматтардың саны көрсетіледі.

      212-жол бойынша (201-жолдағы) аз қамтамасыз етілген азаматтар қатарынан жұмыспен айналысатын және есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған адамдар көрсетіледі.

      213-жол бойынша (210-жолдағы) аз қамтамасыз етілген азаматтар қатарынан 7 жасқа дейін балалардың күтімімен айналысатын және есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған адамдар көрсетіледі.

      214-жол бойынша (208-жолдағы) есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған және ауылдық жерлерде тұратын азаматтардың саны көрсетіледі.

      215-жол бойынша (208-жолдағы) есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған әйелдердің саны көрсетіледі.

      216-жол бойынша (208-жолдағы) есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған азаматтар қатарындағы әйелдердің саны көрсетіледі.

      217-жол бойынша (208-жолдағы) есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған бас бостандығынан айыру және (немесе) мәжбүрлеп емдеу орындарынан босатылған азаматтар көрсетіледі.

      218-жол бойынша (208-жолдағы) есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған 14-тен 29 қоса алғандағы жастағы жастардың саны көрсетіледі.

      219-жол бойынша (218-жолдағы) есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған 14-тен 29 қоса алған жастағы ауылдық жерлерде тұратын жастардың саны көрсетіледі.

      220-жол бойынша (218-жолдағы) жалпы білім беру мектептерінің, гимназиялардың, лицейлердің ағымдағы жылдағы бітірушілері бөлінеді.

      221-жол бойынша (218-жолдағы) – кәсіптік мектептер мен кәсіптік лицейлердің ағымдағы жылдағы бітірушілері.

      222-жол бойынша (218-жолдағы) – колледждердің (орта кәсіптік білім беру училищелерінің) ағымдағы жылдағы бітірушілері.

      223-жол бойынша (218-жолдағы) – жоғары оқу орындарының ағымдағы жылдағы бітірушілері.

      224-225-жолдар бойынша (208-жолдағы) есепті кезеңге жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органның жолдамасы бойынша білім беру және мемлекеттік емес оқу орындарында оқыған азаматтар туралы деректер көрсетіледі.

      226-жол бойынша (208-жолдағы) есепті кезеңге жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органның жолдамасы бойынша мемлекеттік тілді оқыған азаматтардың саны көрсетіледі.

      227-жол бойынша (208-жолдағы) өздігінен жұмысқа орналасу мақсатында оқыған (өзін өзі жұмыспен қамту) азаматтардың саны, ал төменірек оларды түрлері бойынша бөлу көрсетіледі:

      228-жол бойынша (227-жолдағы) экономканың әртүрлі салаларында кеңінен тараған кәсіптерді оқыған және алған адамдар;

      229-жол бойынша (227-жолдағы) халық кәсіпшілігімен айналысуға мүмкіндік беретін кәсіптерді оқыған және алған адамдар;

      230-жол бойынша (227-жолдағы) кәсіпкерлікпен (шағын және орта бизнесте) айналысуға мүмкіндік беретін кәсіптерді оқыған және алған адамдар;

      231-260-жолдар бойынша жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органның жолдамасы бойынша кәсіптік оқыту ұйымдастырылған кәсіптердің (мамандықтардың) тізбесі келтіріледі, ағымдағы жылдың есепті кезеңіне осы кәсіп бойынша оқығандардың және осы немесе басқа кәсіптер (мамандықтар) бойынша жұмысқа орналастырылғандардың жалпы саны көрсетіледі. Кәсіптердің (мамандықтардың) атауын азаматтардың біршамасы оқыған кәсіптерден бастап кему тәртібінде орналастырылады.

      Кәсіптерді тізбелеу үшін нөмірлеу жетіспеген жағдайда осы нөмірлерді (231-ден бастап 260 қоса алғанда) әріп литерімен пайдаланылады (231А-260А; 231Б-260Б).

      Ескерту: х – бұл айқындама толтыруға жатпайды.

      13. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      әрбір баған үшін

      1-бөлім. "Еңбек делдалдығы (жыл басынан бері) 201__ жылғы __ тоқсан":

      01-жол = 02-07 жолдардың


      07-жол = 13-15 жолдардың


      23-жол = 24-29 жолдардың


      29-жол = 35-36 жолдардың


      52-жол < 53-65 жолдардың


      2-бөлім. "Жұмыссыз ретінде тіркелген адамдардың саны және құрамы (жыл басынан бері) 201__ жылғы __ тоқсан":

      72-жол = 66-68 жолдардың


      72-жол = 73-78 жолдардың


      72-жол = 79-82 жолдардың

+ 87-90 жолдардың


      82-жол > 83-86 жолдардың


      72-жол= 91-95 жолдардың


      72-жол= 82, 100-103 жолдардың


      72-жол= 82, 96-97 жолдардың


      72-жол= 104, 106-113 жолдардың


      "Жұмыссыз ретінде тіркелген адамдардың саны және құрамы (жыл басынан бері) 201__ жылғы __ тоқсан" 2-бөлімге қосымшада:

      72-жол < 1, 5, 10, 15, 18, 24, 27, 34, 38-жолдардың

, бірақ 82-жолға артық емес

      3-бөлім. "Қоғамдық жұмыстарға қатысу (жыл басынан бері) 201__ жылғы __ тоқсан":

      115-жол= 118-126 жолдардың


      4-бөлім. "Жұмыспен қамту мәселелері бойынша уәкілетті орган ұсынған жұмыстан босатылатын адамдар және қызметкерлерге деген қажеттілік туралы мәліметтер (адам) 201__ жылғы __ тоқсан"

      143-жол= 144-152 жолдардың


      "Жұмыспен қамту мәселелері бойынша уәкілетті орган ұсынған жұмыстан босатылатын адамдар және қызметкерлерге деген қажеттілік туралы мәліметтер (адам) 201__ жылғы __ тоқсан" 4-бөлімге қосымшада:

      175-жол = 2,6,11,16,19,25,28,35,39 жолдардың


      5-бөлім. "Кәсіптік оқыту (жыл басынан бері; адам) 201_ жылғы __ тоқсан" 208-ден бастап 230 қоса алған жолдарда:

      1-баған = 2-5 жолдардың


  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті Төрағасының
міндетін атқарушысының
2015 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 227 бұйрығына 5-қосымша

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 10.05.2017 № 68 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

 Ақпаратты алушы органдар құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами получателями информации

Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 мая 2017 года № 68


Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне тапсырылады
Представляется Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Статистикалық нысанды www.enbek.gov.kz сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайте www.enbek.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына дәйексіз деректерді ұсыну және алғашқы статистикалық деректерді тапсырмау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

Статистикалық нысанның коды 7241201
Код статистической формы 7241201

Халықтың жұмыспен қамтылуына жәрдемдесу
іс-шаралары туралы есеп

1-Е (жұмысқа орналастыру)
1-Т (трудоустройство)

Отчет о мероприятиях содействия занятости населения

Айлық
Месячная

Есепті кезең
Отчетный периодай
месяцжыл
год


Аудандық (қалалық) жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдардың тапсыру мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың 2-күні, облыстық жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдардың тапсыру мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың 4-күні, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттық-талдау орталығының тапсыру мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың 7- күні.
Срок представления районными (городскими) уполномоченными органами по вопросам занятости – 2-го числа после отчетного месяца, областными уполномоченными органами по вопросам занятости – 4-го числа после отчетного месяца, центром развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан – 7- го числа после отчетного месяца.

БСН коды
код БИНЖСН коды
код ИИНХалықтың жұмыспен қамтылуына жәрдемдесу іс-шаралары туралы есеп

      О мероприятиях содействия занятости населения

      ____________ айына___________________20__ жыл

      месяц год

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер
Показатели

Барлығы
Всего

Оның ішінде ауыл
В том числе село

айына
за месяц

жыл басынан бастап
с начала года

айына
за месяц

жыл басынан бастап
с начала года

А

Б

1

2

3

4

0

Жыл басынан бастап есепте тұрғандар, барлығы адам
Состоят всего на учете на начало года, человек

х


х


0.1

оның ішінде жұмыссыздар, адам
в том числе безработные, человек

х


х


1

Еңбек делдалдығы үшін халықты жұмыспен қамту органдарына жүгінгендер, бірлік
Обратилось в органы занятости населения за трудовым посредничеством, единиц

1.1

жұмыс іздеген адам ретінде тіркелгендер, адам
зарегистрированы в качестве лица, ищущего работу, человек

1.1.1

кәсіптік бағдарлаудан өткендер, адам
прошли профессиональную ориентацию, человек

1.1.2

жүгінген күннен бастап 10 күн ішінде жұмысқа орналасқандар, адам
трудоустроены в течении 10 дней со дня обращения, человек

1.1.3

жұмыс іздеген адам ретінде есептен шығарылғандар, адам
сняты с учета в качестве лица, ищущего работу, человек

2

Мемлекеттік қолдау шарасын көрсету үшін жұмыспен қамту органдарында тіркелгендер, адам
Зарегистрированы в органах занятости для оказания мер государственной поддержки, человек

оның ішінде:
в том числе:

х

2.1

жұмыссыздар, адам
безработные, человек

2.2

жұмыспен қамтылған халық, адам
занятое население, человек

3

Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары, бірлік
Активные меры содействия занятости, единиц


оның ішінде:
в том числе:

3.1

бос жұмыс орындарына жұмысқа орналастыру, адам
трудоустройство на вакансии, человек

3.2

кәсіптік оқытуға жіберілгендер, адам
направлены на профессиональное обучение, человек

3.2.1

кәсіптік оқытуды аяқтағандар, адам
завершили профессиональное обучение, человек

3.3

кәсіптік оқытуды аяқтағаннан кейін жұмысқа орналасты
трудоустроено после завершения профессионального обучения

3.4

кәсіпкерлік негіздеріне оқығандар, адам
обучены основам предпринимательства, человек

3.5

микрокредиттер берілді, адам
выдано микрокредитов, человек

3.6

жастар практикасы, адам
молодежная практика, человек

3.7

әлеуметтік жұмыс орындары, адам
социальные рабочие места, человек

3.8

отбасы көшірілді
переселено семей

3.8.1

олардың ішінде еңбек етуге қабілеттілер, адам
из них трудоспособные, человек

3.9

мүгедектерді жұмысқа орналастыру, адам
трудоустройство инвалидов, человек

3.10

қоғамдық жұмыстар, адам
общественные работы, человек

3.11

өзге де шаралар
прочие меры

4

Есептен шығарылғандар, барлығы адам
Сняты с учета всего, человек

4.1

оның ішінде жұмыссыздар
в том числе безработные

5

Есепті айдың соңында есепте тұрғандар, адам
Состоят на учете на конец отчетного месяца, человек


х


х

5.1

оның ішінде жұмыссыздар
в том числе безработные


х


х

6

Жұмысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдерді алушылардың саны, адам
Количество получателей социальных выплат на случай после потери работы, человек

7

Жұмысқа орналастыру жөніндегі шаралар көрсетілді, барлығы бірлік
Оказано мер по трудоустройству всего, единиц


оның ішінде:
в том числе:

7.1

жұмысқа орналастырылды, барлығы, адам
трудоустроено всего, человек

      Атауы                                          Мекенжайы

      Наименование ________________________      Адрес _________________________________

      _____________________________________      _______________________________________

      Телефон _____________________________

      Электрондық пошта мекенжайы

      Адрес электронной почты______________

Алғашқы деректерді жариялауға
келісеміз
Согласны на опубликование


первичных данных

Алғашқы деректерді жариялауға
келіспейміз
Не согласны на опубликование


Первичны данных

      Орындаушы

      Исполнитель ____________________________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)            телефоны

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)

      Бас бухгалтер ____________________________________________________ _______________

      Главный бухгалтер тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)            қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)                  подпись

      Басшы

      Руководитель_____________________________________________________ _______________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)            қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)                  подпись

      Мөрдің орны (бар болған жағдайда)

      Место для печати (при наличии)  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті төрағасының
міндетін атқарушысының
2015 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 227 бұйрығына 6-қосымша

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 10.05.2017 № 68 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

"Халықтың жұмыспен қамтылуына жәрдемдесу іс-шаралары туралы есеп"
ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі
нұсқаулық (коды 7241201, индексі 1-Е (жұмысқа орналастыру), кезеңділігі айлық)

      1. Осы нұсқаулық "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және ведомстволық статистикалық байқаудың "Халықтың жұмыспен қамтылуына жәрдемдесу іс-шаралары туралы есеп" (коды 7241201, 1-Е индексі (жұмысқа орналастыру), кезеңділігі айлық) статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыру тәртібін нақтылайды.

      2. Статистикалық нысанды аудандық (қалалық), облыстық халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі органдар толтырады және Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбек ресурстарын дамыту орталығына тапсырады.

      3. Зерттеудің осы сауалнамасын толтыру мақсатында мынадай анықтамалар қолданылады:

      1) әлеуметтiк жұмыс орны – жұмыс беруші жұмыссыздардың жалақысын субсидиялау арқылы оларды жұмысқа орналастыру үшiн халықты жұмыспен қамту орталығымен шарт негізінде құратын жұмыс орны;

      2) әлеуметтік кәсіптік бағдарлау – адамның кәсіптік білімін, дағдыларын, қызығушылықтарын және еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, кәсіп таңдауда, кәсіп түрін ауыстыруда және біліктілігін арттыруда практикалық көмек көрсетуге бағытталған өзара байланысқан іс-шаралар кешені;

      3) жастар практикасы – техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары, оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының түлектері алған кәсібі (мамандығы) бойынша бастапқы жұмыс тәжірибесін жинақтау мақсатында жүзеге асыратын еңбек қызметінің түрі;

      4) жұмысқа орналастыру – халықтың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз етуге септігін тигізуге бағытталған ұйымдық, экономикалық және құқықтық iс-шаралар кешенi;

      5) жұмыс іздеген адам – жұмыс іздеп жүрген, жұмысы және (немесе) табысы (кірісі) жоқ адам.

      6) жұмыссыздар – жұмыспен қамтылған халыққа жатпайтын, жұмыс iздеп жүрген және еңбек етуге дайын адамдар;

      7) қоғамдық жұмыстар – халықты жұмыспен қамту орталықтары ұйымдастыратын, жұмыскердiң алдын ала кәсiптік даярлаудан өтуiн талап етпейтiн, олардың уақытша жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету үшiн әлеуметтiк пайдалы бағыттағы еңбек қызметiнiң түрлерi;

      4. Статистикалық нысандағы барлық көрсеткіштер (есепті айдың соңындағы деректер көрсетілетін 5, 5.1-жолдарды қоспағанда) есепті айға және ағымдағы жыл басынан бергі өспелі жиынтықпен келтіріледі. Деректер дәлме-дәл көрсетіледі.

      Статистикалық нысанның 3 және 4-бағандарында 1 және 2-бағандардан ауылдық жерлерде тұратын адамдар бойынша деректер бөлінеді, бұған "қалалық үлгідегі кент" санатына жататын жұмыс кенттерінің тұрғындары жатқызылмауға тиіс.

      0-жол бойынша ағымдағы жылдың басында жұмыс іздеп жұмыспен қамту орталықтарының есебінде тұрған азаматтардың жалпы саны туралы деректер келтіріледі (жұмыспен қамту бағдарламасы шеңберінде микрокредиттер алған, оқуды жалғастырған, қоныс аударған адамдарды қоса алғанда).

      0.1-жол бойынша ағымдағы жылдың басынан бастап жұмыс іздеп жұмыспен қамту орталықтарында есепте тұрған жұмыссыздардың жалпы саны туралы деректер келтіріледі.

      1-жол бойынша жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға еңбек делдалдығы үшін өтініш берген және жұмыссыз ретінде сонда есепке қойылған азаматтардың, зейнеткерлерді, оқушыларды, студенттерді, мүгедектерді және еңбек қызметімен айналысатын, бірақ басқа жұмысқа ауысқысы келетін, қосымша табыс (жалақы) тапқысы келетін және бірнеше жеке еңбек шартымен, сондай-ақ оқудан тыс бос уақытта жұмыс істейтін, жұмыс күшіне сұраныс болған жағдайда жұмыс берушілерге жіберілетін басқа да азаматтарды қоса алғанда, жалпы саны туралы деректер келтіріледі.

      1.1-жол бойынша (1-жолдағы) жұмысқа орналасуына жәрдем көрсетуі үшін тілек білдірген және жұмыс іздеген адам ретінде тіркелген адамдардың саны көрсетіледі.

      1.1.1-жол бойынша жүгінген және тіркелген адамдардың, халықты жұмыспен қамту орталығы кәсіптік бағдарлау бойынша қызметтер көрсеткен адамдардың саны көрсетіледі;

      1.1.2-жол бойынша халықты жұмыспен қамту орталығы жүгінген және тіркелген күннен бастап 10 күн ішінде жұмысқа орналастырған адамдардың саны көрсетіледі.

      1.1.3-жол бойынша үш жұмыс күні ішінде кемінде бір рет халықты жұмыспен қамту орталығына, ал ауылдық елді мекендерде тұратындар кент, ауыл, ауылдық округ әкіміне бару бөлігінде халықты жұмыспен қамту туралы заңнама талаптарын орындамаған адамдар көрсетіледі;

      2-жол бойынша жұмыс іздегендердің қатарынан өтініш білдірген күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде лайықты жұмыс таңдалмаған адамдардың саны көрсетіледі;

      2.1-жол бойынша (2-жолдағы) жұмыссыз ретінде тіркелгендердің саны туралы деректер келтіріледі.

      2.2-жол бойынша (2-жолдағы) жұмыс іздеген жұмыспен қамтылған адам ретінде тіркелгендердің саны туралы деректер келтіріледі.

      3-жол бойынша жұмыс іздеген адамға қолданылған жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларының саны туралы деректер келтіріледі.

      3.1-жол бойынша жұмыс берушілер ұсынған бос жұмыс орындарына жұмысқа орналасқандардың саны туралы деректер көрсетіледі;

      3.2-жол бойынша кәсіптік даярлауға, қайта даярлауға, біліктілік арттыруға жіберілгендердің саны туралы деректер келтіріледі (өңірлерде қолданылатын бағдарламалар шеңберінде);

      3.2.1-жол бойынша кәсіптік даярлауды, біліктілік арттыруды аяқтаған адамдардың саны туралы деректер көрсетіледі (өңірдегі қолданыстағы бағдарламалар шеңберінде);

      3.3-жол бойынша кәсіптік оқытуды аяқтағаннан кейін жұмысқа орналасқандардың саны туралы деректер келтіріледі;

      3.4-жол бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқытуға жіберілген адамдардың саны туралы деректер келтіріледі;

      3.5-жол бойынша берілген микрокредиттердің саны (бірлік) (өңірдегі қолданыстағы бағдарламалар шеңберінде), микрокредиттердің саны көрсетіледі, жыл ішінде оларды алу саны бойынша ескеріледі;

      3.6-жол бойынша жастар практикасы шеңберінде құрылған жұмыс орындарына жұмысқа орналасқандардың саны туралы деректер көрсетіледі;

      3.7-жол бойынша әлеуметтік жұмыс орындарына жұмысқа орналасқандардың саны туралы деректер көрсетіледі;

      3.8-жол бойынша еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру жөніндегі іс-шаралар шеңберінде қоныс аударған отбасылардың саны көрсетіледі (өлшем бірлік ретінде отағасы алынады);

      3.8.1-жол бойынша еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру жөніндегі іс-шаралар шеңберінде қоныс аударған отбасылардың еңбек етуге қабілетті мүшелері көрсетіледі;

      3.9-жол бойынша мүгедектерді жұмысқа орналастыру және олардың жұмыспен қамтылуы көрсетіледі (мүгедектер үшін арнайы жұмыс орындары) (жастар практикасын, мүгедектер үшін арнайы жұмыс орындарын, қоғамдық жұмыстарды есептемегенде);

      3.10-жол бойынша бюджеттен субсидиялау есебінен қоғамдық жұмыстарда жұмыс істейтін адамдардың саны көрсетіледі. Шара санына қарай айқындалады.

      3.11-жол бойынша мемлекеттік бюджеттен субсидияланатын өзге шаралардың саны көрсетіледі;

      4-жол бойынша ағымдағы жылы "жұмыс іздеген адам" ретінде есептен шығарылған адамдардың саны көрсетіледі;

      4.1-жол бойынша ағымдағы жылы жұмыссыз ретінде есептен шығарылған адамдардың саны көрсетіледі;

      5-жол бойынша есепті айдың соңындағы жағдай бойынша жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органда есепте турған жұмыс іздеген адамдардың іс-жүзіндегі саны көрсетіледі;

      5.1-жол бойынша есепті айдың соңындағы жағдай бойынша жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органда есепте тұрған жұмыссыздардың іс-жүзіндегі саны көрсетіледі.

      6-жол бойынша (1.1-жолдағы) міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің қатысушыларына жұмысынан айрылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдерді алатын адамдардың саны көрсетіледі.

      7-жол бойынша. Жұмыспен қамту органдары көрсеткен жұмысқа орналастыру жөніндегі шаралардың санымен айқындалатын жалпы жұмысқа орналастыру көрсетіледі.

      Егер есепті ай ішінде өтініш берген адамға әлеуметтік қорғаудың бірнеше түрі көрсетілген болса, онда оны бірнеше рет ескеру қажет екенін атап өткен жөн.

      7.1-жол бойынша жұмыспен қамту органдары жұмысқа орналастырған адамдардың санымен айқындалатын жалпы жұмысқа орналастыру көрсетіледі.

      5. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 2-бағанның барлық жолдары бойынша (0; 0.1 және 5; 5.1-жолдарды қоспағанда)=есепті кезеңнің 1-бағаны + алдыңғы кезеңнің 2-бағаны;

      2) 2-бағанның барлық жолдары бойынша (0; 0.1 және 5; 5.1-жолдарды қоспағанда) ≥1-баған;

      3) 2-жол = 1.1-жол-1.1.2-1.1.3;

      4) 2-жол = 2.1-жол+2.2;

      5) 3-жол = 3.1-жол + 3.2 + 3.3 +3.4 + 3.5 + 3.6 +3.7 +3.8 +3.10 + 3.11;

      6) 5-жол = (0+2) жолдар-6;

      7) 5.1-жол = (0.1.+2.1.) жолдар - 4.1;

      8) 7-жол = 1.1.2-жол+3.1 +3.6 +3.7 +3.9 +3.10.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті Төрағасының
міндетін атқарушысының
2015 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 227 бұйрығына 7-қосымшаМемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді.
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики.

Приложение 7 к приказу исполняющего обязанности Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 227

Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігіне тапсырылады
Представляется Министерству здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады.
Статистическую форму можно получить на сайте www.stat.gov.kz.

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына дәйексіз деректерді ұсыну және алғашқы статистикалық деректерді тапсырмау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

Статистикалық нысанның коды 7281201
Код статистической формы 7281201

Жасырын жұмыссыздық жөніндегі мәлімет (қысқартылған және жұмыспен ішінара қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек жөнінде)
Сведения о скрытой безработице (о сокращенных и частично занятых работниках, задолженности по заработной плате)

3-ЕН (жасырын жұмыссыздық)
3-ТН (скрытая безработица)

Айлық
Месячная

Есепті кезең
Отчетный периодай
месяц


жыл
год

Мекемелердің (заңды тұлғалардың), олардың филиалдары мен өкілдіктерінің өздері орналасқан орындары бойынша тапсыру мерзімі – есепті айдан кейін 3-ші күн, аудандық (қалалық) жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органдарының тапсыру мерзімі – есепті айдан кейін 5-ші күн, облыстық жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдардың тапсыру мерзімі – есепті айдан кейін 7-ші күн, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттық-талдау орталығының тапсыру мерзімі – есепті айдан кейін 10-шы күн.

Срок предоставления организациями (юридическими лицами), и их филиалами и представительствами по месту своего нахождения 3-го числа после отчетного месяца районными (городскими) уполномоченными органами по вопросам занятости 5-го числа после отчетного месяца, областными уполномоченными органами по вопросам занятости – 7-го числа после отчетного месяца, информационно-аналитическим центром Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 10-го числа после отчетного месяца.

БСН коды
Код БИН      20__ жылғы__ ______ жасырын жұмыссыздық жөніндегі мәлімет (қысқартылған, жұмыспен ішінара қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек жөнінде)

      Сведения о скрытой безработице (о сокращенных и частично занятых работниках, задолженности по заработной плате) на ____ ________ 20__года ______________ ауданы____________________ облысы (қаласы)

       район области (города)

      1-бөлім. Қызметкерлердің тізімдік құрамының саны, жұмыстан босатылғандар, жұмыспен ішінара қамтылғандар, өндіріс көлемі, жалақы бойынша берешек

      Раздел 1. Численность списочного состава, сокращенных, частично занятых работников, объем производства, задолженность по заработной плате

      Экономикалық қызмет түрі _______ (ЭҚБС бойынша секция коды) ______________(ЭҚБС бойынша секция коды)

      Вид экономической деятельности _______ (код секции по ОКЭД) ______________(код раздела по ОКЭД)

Жол коды
Код стро-ки

Кәсіпорын жай күйінің режимі
Режим работы предприятия

Қызметкерлердің жалпы тізімдік саны,
адам
Общая списочная численность работников, человек

Барлық қысқарғанжұмыс орындары, адам
Всего сокращено рабочих мест, человек

Барлық қысқартылған бос орындардың өлшем бірлігі Всего сокращено вакантных мест единиц

Қызметкерлердің саны, адам
Количество работников, человек

2-айдан кейін күтілетін жұмыс орындарының қысқартылуы Ожидаемое сокращение рабочих мест через 2 месяца

Өз еркімен жұмыстан босатылғандар, адам уволенных по собствен-ному желанию, человек

Жалақысы сақталмайтын демалысқа шыққандар находящихся в отпусках без сохранения заработной платы

Толық емес жұмыс күні режимі мен жұмыс істейтіндер
занятых в режиме не полного рабочего времени

өндірістің, жабдықтың тоқтатылуына байланысты уақытшажұмыспенқамтылмағандар временно незанятых из-за простоя производства, оборудования

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 
Өндірістің толық (жұмыс пен қызметтің орындалуы оның тоқтатылуы)
Полная остановка производства (прекращение выполнения работ и услуг)

2

Толық емес жұмыс күні режимі мен көшу (жарым-жартылай тоқталыуы, өндіріс көлемінің қысқаруы, жұмыс режимінің өзгеруі) Переход на режим неполного рабочего времени (частичная приостановка, сокращение объема производства, изменение режима работы)

3

Толық тәртіпте жұмыс істеу
Работают в полном режиме

      2–бөлім. Кәсіпорын қызметкерлерін жұмыспен қамту үшін қабылданатын шаралар

      Раздел 2. Меры, принимаемые с целью занятости персонала предприятия

Жол коды

Код строки

Қабылданатын шаралардың атауы

Наименования принимаемых мер

Қызметкерлер саны, адам

Число работников, человек

1

Басқа жұмыстарға (лауазымға) ауыстырылған қызметкерлер саны

Число работников, перераспределенных на другие работы (должности)


2

Басқа кәсіптерге оқытылған қызметкерлер саны

Число работников, обученных другим профессиям


3

Кәсіптік оқуға, қайта оқуға және біліктілігін арттыруға жіберілген қызметкерлер саны

Число работников, направленных на профподготовку, переподготовку, повышение квалификации


      3-бөлім. Мерзімі өткен еңбекақы берешегі

      Раздел 3. Просроченная задолженность по заработной плате

Жол коды Код строки

Еңбек ақы бойынша мерзімі өткен берешектер

Просроченная задолженность в оплате труда

Сомма, мың теңге

сумма, в тыс. тенге

1

Еңбек ақы бойынша мерзімі өткен берешек

Просроченная задолженность по заработной плате      Атауы Мекенжайы

      Наименование ___________________________ Адрес_____________________

      _______________________________________ ______________________

      Телефоны ___________________________ Электрондық пошта мекенжайы

      Адрес электронной почты ___________

      Орындаушы

      Исполнитель __________________________________________ _________

      тегі, аты және әкесінің аты телефоны

      (бар болған жағдайда)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)

      Басшы

      Руководитель _____________________________________________ __________

      тегі, аты және әкесінің аты қолы

       (бар болған жағдайда) подпись

       фамилия, имя и отчество (при его наличии)

      Мөрдің орны (бар болған жағдайда)

      Место для печати (при наличии)

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті төрағасының
міндетін атқарушысының
2015 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 227 бұйрығына 8-қосымша

"Жасырын жұмыссыздық туралы мәліметтер" (қысқартылған және ішінара жұмыспен қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек туралы) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 7281201, индекс 3-ЕН, кезеңділігі айлық)

      1. Осы Нұсқаулық "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Жасырын жұмыссыздық туралы мәліметтер" (қысқартылған және ішінара жұмыспен қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек туралы) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру тәртібін (коды 7281201, индекс 3-ЕН, кезеңділігі айлық) (бұдан әрі – статистикалық нысан) нақтылайды.

      2. Статистикалық нысанды жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі аудандық (қалалық), облыстық органдарымен ай сайын келесі жағдайлардың бірі болған кезде тапсырылады:

      Өндірісті толық тоқтату (жұмыстар мен қызметтерді орындауды тоқтату);

      Толық емес жұмыс уақыты режиміне көшу (ішінара тоқтату, өндіріс көлемін қысқарту, жұмыс режимін өзгерту);

      толық көлемдегі жұмыс, бірақ жоспарлау және штаттық құрамды қысқарту іске асырылған;

      жалақы бойынша мерзімі өткен берешек болған кезде.

      3. Келесі анықтамалар берілген статистикалық нысандарды толтыру мақсатында пайдаланылады:

      1) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде (бұдан әрі - ЕК) белгіленген қалыпты ұзақтықтан аз уақыт, оның ішінде: толық емес жұмыс күні, яғни күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту; толық емес жұмыс аптасы, яғни жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту; бір мезгілде күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту және жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту толық емес жұмыс уақыты болып есептеледі;

      2) уәкілетті орган – жергілікті атқарушы органдардың өңірлік деңгейде халықтың жұмыспен қамтылуына жәрдемдесуді және жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшесі;

      3) өндірістің, жабдықтың бос тұрып қалуы – мәжбүрлі бос тұрып қалу экономикалық, технологиялық, ұйымдастырушылық, өзге де өндірістік немесе табиғи сипаттағы себептер бойынша жұмыстың уақытша тоқтап тұруы;

      4) жалпы тізімдік сан – кәсіпорынның (мекеменің, ұйымның) жасалған еңбек шартына сәйкес тұрақты, маусымдық және уақытша жұмысқа қабылданған барлық қызметкерлерінің саны көрсетіледі, ол есепті күнге толтырылады. Қызметкерлердің тізімдік саны нақты жұмыс істейтін сияқты, қандай да бір себеп бойынша (қызметтік іссапар, жыл сайынғы және қосымша демалыстар, ауырған адамдар, жүктілігі мен босануына байланысты демалыспен бала күтімі жөніндегі қосымша демалыс, әкімшіліктің рұқсаты мен оқу орнында оқып жүргендер, мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді атқарушылар, жұмыста болмаған және т.б. бойынша) орнында жоқ адамдарды қамтиды. Қызметкерлердің тізімдік санына қызметті қоса атқарушылар, сондай-ақ азаматтық шарт жасасқандар немесе еңбек шартын жасамай сыйақы (қаламақы) алушылар енгізілмейді; Статистикалық нысан әр айдың 1 күніндегі жағдай бойынша толтырылады және тиісінше есепті кезеңнің 3 күнінен кешіктірмей жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі аудандық, қалалық уәкілетті органдарға ұсынылады. Экономикалық қызмет түрі 1-бөлімде қосымшаға сәйкес толтырылады.

      1-бөлімде "Тізімдік құрамның, қысқартылған, жұмыс пен ішінара қамтылған қызметкерлердің саны, өндіріс көлемі, жалақы бойынша берешек" көрсетіледі, онда 01 немесе 02-жолдардың біреуі ғана толтырылады. 01-жол деректерін жұмыстарды орындауды, қызмет көрсетуді, оның ішінде келісімшарт (шарт) мерзімінің аяқталуына және келісімшарт (шарт) бойынша міндеттемелерді орындау мерзімінің аяқталуына қарай толық тоқтатқан кәсіпорындар толтырады. 02-жолды өндірісті ішінара тоқтатқан, жекелеген бөлімшелердегі, цехтардағы, учаскелердегі жұмысты тоқтатқан, тұтас кәсіпорны бойынша немесе жекелеген бөлімшелерде, цехтарда, учаскелерде жұмыс уақытының толық емес режиміне көшкен, өндіріс көлемін қысқартқан, жұмыс кестесін өзгерткен кәсіпорындар толтырады.

      03 жол бойынша деректерді толық режимде жұмыс істейтін кәсіпорындар толтырады, бірақ бір бірлікке қызметкерлерді қысқарту немесе штаттан шығаруды жоспарлап, сондай-ақ кәсіпорын есепті кезеңде қысқартуды жүзеге асырады (яғни есепті айда).

      1-бөлімнің 01 немесе 02-жолдарында:

      1-бағанда жалпы тізімдік саны көрсетіледі;

      2-бағанда қысқартылған жұмыс орындары – штат кестесінен алып тасталған лауазымдардың саны көрсетіледі, ол есепті кезеңге толтырылады;

      3-бағанда қысқартылған жұмыс орындары көрсетіледі-сол немесе басқа лауазымдардың сандары штаттық кестеден бөлек яғни, бос жұмыс орындары (бірлік) есепті кезеңге толтырылады.

      4-бағанда жұмыстан өз еркімен босатылған қызметкерлердің, оның ішінде маусымдық және уақытша жұмысқа қабылданған, еңбек шартының мерзімі аяқталуына орай босатылғандардың саны көрсетіледі, 3-баған есепті кезеңге толтырылады;

      5-бағанда жалақысы сақталмайтын демалыста жүрген қызметкерлердің саны көрсетіледі. Берілген баған есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша, яғни есепті айдан кейінгі айдың 1-күнінен толтырылады;

      6-бағанда жұмыс уақытының толық емес режимімен қамтылған қызметкерлердің саны – Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы "Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінде" белгіленген жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығынан кем жұмыспен айналысатын, оның ішінде: толық емес жұмыс күні, яғни күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығы нормасы азайтылған, толық емес жұмыс аптасы -жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің саны қысқартылған, күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығы нормасы бір мезгілде азайтылуы және жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқартылуы көрсетіледі, ол есепті кезеңнің аяғында, яғни есепті айдан кейінгі айдың 1-күнінен толтырылады;

      7-бағанда өндірістің, жабдықтың тоқтауы себепті жұмыспен уақытша қамтылмаған қызметкерлердің саны көрсетіледі. 6-баған есепті кезеңнің аяғында, яғни есепті айдан кейінгі айдың 1-күнінен толтырылады;

      8-бағанда өнім өндірудің немесе кәсіпорын (ұйым, мекеме) көрсететін қызметтердің көлемі көрсетіледі, ол есепті кезеңге толтырылады;

      9-бағанда өндірістің немесе көрсетілетін қызмет көлемінің күтілетін өсімі немесе төмендеуі көрсетіледі, ол алдағы 2 айға толтырылады, өсім кезінде "+" белгісімен, төмендеу кезінде "-" белгісі деп көрсетіледі;

      10-бағанда 2 айдан кейін жұмыс орындарының күтілетін қысқартылуы, есепті күнге адам санымен көрсетіледі.

      2-бөлім қызметкерлердің жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету мақсатында кәсіпорын қабылдаған шаралар жөніндегі көрсеткіштерді қамтиды:

      01-жолда басқа жұмыстарға (лауазымдарға) қайта бөлінген қызметкерлердің саны мен басқа жұмыстарға (лауазымдарға) ауыстырылған қызметкерлердің саны көрсетіледі;

      02-жолда басқа кәсіптерге оқытылған қызметкерлердің саны – қайта оқудан, қайта даярлаудан өткен және сол қайта оқудан, қайта даярлаудан өткен мамандығы бойынша лауазымдарда жұмыс істеп жүрген қызметкерлердің саны көрсетіледі;

      03-жолда қайта даярлау мен біліктілігін арттыру үшін жолданған және өтіп жатқан қызметкерлердің саны көрсетіледі.

      3-бөлімді жалақы бойынша мерзімі өтіп кеткен берешегі бар кәсіпорындар (ұйымдар, мекемелер) толтырады. 01-бағанда жалақы бойынша мерзімі өтіп кеткен берешек – ЕК 134-бабы 1-тармағын бұза отырып төленбей қалған жалақы көрсетіледі, ол есепті кезеңнің аяғында, яғни есепті айдан кейінгі айдың 1-күнінен толтырылады.

  "Жасырын жұмыссыздық туралы мәліметтер"
(қысқартылған және ішінара жұмыспен қамтылған
қызметкерлер, жалақы бойынша берешек туралы)
ведомстволық статистикалық нысанын толтыру
жөніндегі нұсқаулығына (коды 7281201,
индексі 3-ЕН, кезеңділігі айлық) қосымша

Экономикалық қызмет түрлері

Секция коды

Қызмет түрінің атауы

Бөлімнің коды

А

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

01-03


Өсімдік және мал шаруашылығы, жабайы аң мен құс аулау және өсіру, осы салаларда көрсетілетін қызметтерді қоса

01


Орман шаруашылығы және ағаш дайындау

02


Балық шаруашылығы және аквамәдениет

03

B

Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

05-09


Көмір және лигнит өндіру

05


Шикі мұнай және табиғи газ өндіру

06


Металл кендерін өндіру

07


Тау-кен өнеркәсібінің басқа салалары

08


Кен өндіру өнеркәсібі саласындағы техникалық кызметтер

09

C

Өңдеу өнеркәсібі

10-33


Тамақ өнімдерін өндіру

10


Сусындар өндіру

11


Темекі өнімдерін өндіру

12


Тоқыма бұйымдарын өндіру

13


Киім өндіру

14


Былғары және оған жататын өнім өндіру

15


Жиһаздан басқа ағаштан және тоздан жасалған бұйымдарды өндіру; сабаннан және өруге арналған материалдардан жасалған бұйымдар өндіру

16


Қағаз және қағаз өнімдерін өндіру

17


Жазылған материалдарды басып өндіру және ұдайы өндіру

18


Кокс және мұнайдың өңделген өнімдерін өндіру

19


Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру

20


Негізгі фармациялық өнімдер препараттар өндіру

21


Резеңке және пластмасса бұйымдар өндіру

22


Өзге бейметалл минералдық өнімдер өндіру

23


Металлургия өнеркәсібі

24


Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру

25


Компьютерлер, электрондық және оптикалық бұйымдарын өндіру

26


Электр жабдықтарын өндіру

27


Басқа санаттарға енгізілмеген машиналар мен жабдықтарды өндіру

28


Автокөлік құралдарын, тіркемелер және жартылай тіркемелерді өндіру

29


Басқа көлік құралдарын өндіру

30


Жиһаз өндіру

31


Өзге дайын бұйымдарды өндіру

32


Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату

33

D

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны кондиционерлеу

35

E

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуына және таратылуына бақылау жасау

36-39


Суды жинау, өңдеу және тарату

36


Кәріз жүйесі

37


Қалдықтарды жинау, өңдеу және жою; қалдықтарды өңдеу

38


Рекультивация және қалдықтарды жою саласындағы өзге де қызметтер

39

F

Құрылыс

41-43


Ғимараттар мен құрылыстарды салу

41


Азаматтық құрылыс

42


Бір салаға арналған құрылыс жұмыстары

43

G

Көтерме және бөлшек сауда, автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

45-47


Автомобильдер мен мотоциклдерді көтерме және бөлшек сату

45


Автомобильдер мен мотоциклдерден саудасынан басқа, көтерме сауда

46


Автомобильдер мен мотоциклдерді сатудан басқа, бөлшек сауда

47

H

Көлік және жинақтау

49-53


Құрылықтағы көлік қызметі және құбырмен тасымалдау

49


Су көлігі

50


Әуе көлігі

51


Жинақтау және қосалқы көлік қызметі

52


Пошталық және курьерлік қызмет

53

I

Тұру және тамақтану жөнінде қызмет көрсету

55-56


Тұруды ұйымдастыру жөнінде қызмет көрсету

55


Тамақ өнімдерін және сусындарды ұсыну жөнінде қызмет көрсету

56

J

Ақпарат және байланыс

58-63


Баспа қызметі

58


Кино-, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламалар, фонограмма және музыкалық жазбалар шығару

59


Бағдарлама және теле-радио хабарлама жасау жөніндегі қызмет

60


Байланыс

61


Компьютерлік бағдарламалау, кеңестер беру және басқа ілеспе көрсетілетін қызметтер

62


Ақпараттық қызметтердің қызметі

63

K

Қаржы және сақтандыру қызметі

64-66


Қаржы қызметтері, сақтандыру және зейнетақы қорлары қызметтерін қоспағанда

64


Міндетті әлеуметтік сақтандырудан басқа, сақтандыру, қайта сақтандыру және зейнетақы қорларының қызметі,

65


Қаржыландыру және сақтандыру қызметтерін ұсыну бойынша қосалқы қызмет

66

L

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

68

M

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

69-75


Құқық және бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет

69


Бас компаниялар қызметі; басқару мәселелері бойынша кеңестер беру

70


Сәулет өнері, инженерлік ізденістер, техникалық сынақтар мен талдау саласындағы қызмет

71


Ғылыми зерттеулер және әзірлемелер

72


Жарнама қызметі және рынок конъюнктурасын зерттеу

73


Өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

74


Ветеринарлық қызмет

75

N

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

77-82


Жалдау, жалға беру, лизинг

77


Жұмысқа орналастыру

78


Туристік операторлардың, туристік агенттіктердің және өзге де ұйымдардың қызметі

79


Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және тергеу жүргізу жөніндегі қызмет

80


Ғимараттарға және аймақтарға қызмет көрсету саласындағы қызмет

81


Әкімшілік-басқару, шаруашылық және басқа қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

82

O

Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету

84

P

Білім беру

85

Q

Денсаулық сақтау және әлеуметтік көрсетілетін қызметтер

86-88


Денсаулық сақтау саласындағы қызмет

86


Тұрғын орынмен қамтамасыз ете отырып күтіп-баптау жөніндегі қызмет

87


Тұратын жермен қамтамасыз етпей әлеуметтік қызметтер көрсету

88

R

Өнер, ойын-сауық және демалыс

90-93


Шығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы қызмет

90


Кітапханалардың, мұрағаттардың, мұражайлардың және мәдени қызмет көрсететін басқа мекемелердің қызметі

91


Құмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру жөніндегі қызмет

92


Спорт саласындағы және демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастырудағы қызмет

93

S

Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну

94-96


Мүшелік ұйымдар қызметі

94


Компьютерлерді, тұрмыстық бұйымдар мен жеке пайдаланатын заттарды жөндеу

95


Өзге де дербес қызметтер көрсету

96

T

Үй қызметшісін жалдайтын және өзі тұтыну үшін тауарлар мен қызметтер өндіретін үй шаруашылықтары қызметі

97-98


Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі

97


Жеке тұтыну үшін тауарлар өндіру жөніндегі үй шаруашылықтарының қызметі

98

U

Бұрынғы аумақтық ұйымдардың және органдардың қызметі

99

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті төрағасының
міндетін атқарушысының
2015 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 227 бұйрығына 9-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің күші жойылған кейбір бұйрықтарының тізбесі

      1. "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан мен оны толтыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 3 қыркүйектегі № 240 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6475 болып тіркелген);

      2. "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әзірлеген ведомствалық статистикалық байқау бойынша статистикалық байқаулардың нысандары мен оны толтыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2011 жылғы 3 наурыздағы № 60 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6835 болып тіркелген);

      3. "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2011 жылғы 15 наурыздағы № 72 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде № 6873 болып тіркелген;

      4. "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2011 жылғы 15 наурыздағы № 74 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6903 болып тіркелген);

      5. "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан мен оны толтыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2011 жылғы 3 наурыздағы № 60 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2012 жылғы 5 маусымдағы № 130 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7783 болып тіркелген).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады