Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің "Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы" 2010 жылғы 8 шілдедегі № 325 және "Мемлекеттiк мүлiк тiзiлiмiне есепке алу объектiлерi деректерiн енгiзу пішімін, сондай-ақ бірдей мерзімдерде мемлекеттiк мүлiкке түгендеу, паспорттау және қайта бағалау жүргiзудің бірыңғай әдістемесін бекіту туралы" 2011 жылғы 15 желтоқсандағы № 636 бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 37 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 2 наурызда № 13368 болып тіркелді.

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. Күші жойылды – ҚР Қаржы министрінің 01.08.2017 № 468 (01.07.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. "Мемлекеттiк мүлiк тiзiлiмiне есепке алу объектiлерi деректерiн енгiзу пішімін, сондай-ақ бірдей мерзімдерде мемлекеттiк мүлiкке түгендеу, паспорттау және қайта бағалау жүргiзудің бірыңғай әдістемесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2011 жылғы 15 желтоқсандағы № 636 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7375 болып тіркелген, "Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және басқа мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілер бюллетенінде" жарияланған, 2012 жылғы наурыз, № 3, 443-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттiк мүлiк тiзiлiмiне есепке алу объектiлерi деректерiн енгiзудің, сондай-ақ мемлекеттiк мүлiкке түгендеу, паспорттау және қайта бағалау жүргiзудің бірыңғай әдістемесін бекіту туралы";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоса берілген Мемлекеттiк мүлiк тiзiлiмiне есепке алу объектiлерi деректерiн енгiзудің, сондай-ақ мемлекеттiк мүлiкке түгендеу, паспорттау және қайта бағалау жүргiзудің бірыңғай әдістемесі бекітілсін.";

      осы бұйрықпен бекітілген Мемлекеттiк мүлiк тiзiлiмiне есепке алу объектiлерi деректерiн енгiзу пішімін, сондай-ақ бірдей мерзімдерде мемлекеттiк мүлiкке түгендеу, паспорттау және қайта бағалау жүргiзудің бірыңғай әдістемесінде:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттiк мүлiк тiзiлiмiне есепке алу объектiлерi деректерiн енгiзудің, сондай-ақ мемлекеттiк мүлiкке түгендеу, паспорттау және қайта бағалау жүргiзудің бірыңғай әдістемесі";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Мемлекеттiк мүлiк тiзiлiмiне есепке алу объектiлерi деректерiн енгiзудің, сондай-ақ мемлекеттiк мүлiкке түгендеу, паспорттау және қайта бағалау жүргiзудің бірыңғай әдістемесі (бұдан әрі - Әдістеме) Мемлекеттік мүлік тізіліміне (бұдан әрі - Тізілім) қосу үшін есепке алу объектiлерi деректерiн және мемлекеттiк мүлiкке түгендеу, паспорттау және қайта бағалау жүргiзу мерзімдерін енгiзу тәртібін анықтайды.";

      3, 4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей Тізілімге қосу үшін:

      мемлекеттік заңды тұлғалар есепті жыл қорытындылары бойынша олардың теңгерімінде бекітілген мүлікті түгендеу, паспорттау және қайта бағалау жөнінде ақпаратты ұсынады;

      мемлекеттік мекемелер Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 8 маусымдағы № 325 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6352 болып тіркелген) (бұдан әрі - № 325 бұйрық) нысандар бойынша жылдық қаржылық есептілікті ұсынады.

      4. Мемлекеттік мекемелердің мүлікті түгендеу, паспорттау және қайта бағалау жөнінде ақпараты және жылдық қаржылық есептілігі электрондық форматта (бұдан әрі – электрондық есеп) ұсынылады. Электрондық есеп Бірыңғай оператор әзірлеген "Есептілікті тапсырудың бірыңғай жүйесі" бағдарламалық қамтамасыз етуді (бұдан әрі - бағдарламалық қамтамасыз ету) қолдану арқылы тапсыруға қалыптастырылады.

      5. Мемлекеттік заңды тұлғалар Тізілімге электрондық есепті мынадай тәртіпте ұсынады:

      1) электрондық есеп Интернет желісінде www.gosreestr.kz мекенжайы бойынша Тізілімнің веб-порталында орналасқан бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы жасалады. Бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу нәтижесінде оған ұлттық куәландыру орталығы берген мемлекеттік заңды тұлғаның электрондық сандық қолтаңбасы қойылатын осы Әдістеменің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша мүлікке түгендеу, паспорттау және қайта бағалау жүргізу нәтижелері жөніндегі ақпараты және № 325 бұйрығымен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 1-6 қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша мемлекеттік мекемелердің жылдық қаржылық есептілігі бар мұрағаттық файлдар қалыптастырылады;

      2) электрондық есепті түгендеуді өткізу туралы мемлекеттік заңды тұлғаның сканирленген шешімін бекітіп, Тізілімнің серверіне бағдарламалық қамтамасыз етуде бар жөнелту үшін сервисті пайдалана отырып (ұйымның Интернетке шығуы бар болғанда) немесе Бірыңғай оператордың өңірлік бөлімшесіне (ақпараттың электрондық тасығыштарында) немесе Тізілімнің веб-порталында көрсетілген Бірыңғай оператордың электрондық мекенжайына жібереді.";

      10 және 11-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. Осы Әдістеменің 9-тармағына сәйкес салыстыру нәтижесінде айқындалған жылжымайтын мүлік жөніндегі ақпаратты мемлекеттік мүлік бойынша уәкілетті органның келісімі бойынша Бірыңғай оператор есептік жылдан кейінгі жылдың 1 маусымына дейінгі мерзімде электрондық форматта:

      1) осы Әдістеменің 9-тармағында көрсетілген паспорттандыру және мүлік құқығын мемлекеттік тіркеу бойынша жұмысты республикалық немесе жергілікті бюджеттен қаржыландыру көлемін анықтау үшін мемлекеттік мекемелер бойынша:

      тиісті саланың уәкілетті органына (республикалық мекемелер бойынша);

      облыстық коммуналдық мүлікті басқаруға уәкілетті жергілікті бюджеттен қаржыландыратын атқарушы органға (облыстық коммуналдық мекемелер бойынша);

      аудандық коммуналдық мүлікті басқаруға уәкілетті жергілікті бюджеттен қаржыландыратын атқарушы органға (аудандық коммуналдық мекемелер бойынша);

      2) осы Әдістеменің 9-тармағында көрсетілген паспорттандыру және мүлік құқығын мемлекеттік тіркеу бойынша шығындарды дамыту жоспарларына қосу үшін мемлекеттік кәсіпорындар бойынша:

      тиісті саланың уәкілетті органына (республикалық кәсіпорындар бойынша);

      облыстық коммуналдық мүлікті басқаруға уәкілетті жергілікті бюджеттен қаржыландыратын атқарушы органға (облыстық коммуналдық кәсіпорындар бойынша);

      аудандық коммуналдық мүлікті басқаруға уәкілетті жергілікті бюджеттен қаржыландыратын атқарушы органға (аудандық коммуналдық кәсіпорындар бойынша) жібереді.

      11. Мемлекеттік мекемелер Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2011 жылғы 22 тамыздағы № 423 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркелімі тізілімінде № 7197 болып тіркелген) Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидасына сәйкес мүлікті түгендеуді жүргізеді.

      Мемлекеттік кәсіпорындар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 241 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркелімі тізілімінде № 10954 болып тіркелген) Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидаларына сәйкес мүлікті түгендеуді жүргізеді.

      Мемлекеттік мекемелер қайта бағалау моделін қолданған немесе активтерді бағалаған жағдайда, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы № 393 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6443 болып тіркелген) бекітілген Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидалары және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 7 қыркүйектегі № 444 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6505 болып тіркелген) бекітілген Есеп саясатына сәйкес мүлікті қайта бағалауды жүргізеді.

      Мемлекеттік кәсіпорындар құнның қайта бағалау бойынша есептеу моделін есеп саясатында таңдаған жағдайда "Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы Заңымен анықталған қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес мүлікті қайта бағалауды жүргізеді.

      Мемлекеттік заңды тұлғалар олардың теңгерімінде бекітілген жылжымайтын мүлікті паспорттау жүргізу бойынша шаралар қабылдайды. Жылжымайтын мүлікті паспорттау бойынша іс-шараларды мемлекеттік мекемелер жыл ішінде бекітілген қаржы жоспарларына, ал мемлекеттік кәсіпорындар бекітілген даму жоспарларына сәйкес жүргізеді.";

      1-қосымшада:

      оң жақтағы жоғарғы бұрыш мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттiк мүлiк тiзiлiмiне есепке алу

      объектiлерi деректерiн енгiзудің,

      сондай-ақ мемлекеттiк мүлiкке түгендеу,

      паспорттау және қайта бағалау жүргiзудің

      бірыңғай әдістемесіне 1-қосымша";

      2-қосымшада:

      оң жақтағы жоғарғы бұрыш мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттiк мүлiк тiзiлiмiне есепке алу

      объектiлерi деректерiн енгiзудің,

      сондай-ақ мемлекеттiк мүлiкке түгендеу,

      паспорттау және қайта бағалау жүргiзудің

      бірыңғай әдістемесіне 2-қосымша";

      3-қосымшада:

      оң жақтағы жоғарғы бұрыш мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттiк мүлiк тiзiлiмiне есепке алу

      объектiлерi деректерiн енгiзудің,

      сондай-ақ мемлекеттiк мүлiкке түгендеу,

      паспорттау және қайта бағалау жүргiзудің

      бірыңғай әдістемесіне 3-қосымша";

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті (Э.К. Өтепов) заңнамада белгіленген тәртіпте:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуден кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялауға жіберілуін;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға жатады.

Қазақстан Республикасының


Қаржы министрі

Б. Сұлтанов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика министрі

      ___________ Е. Досаев

      2016 жылғы "___" _____О внесении изменений в приказы Министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 325 "Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности" и от 15 декабря 2011 года № 636 "Об утверждении Единой методики и формата ввода данных объектов учета в реестр государственного имущества, а также проведение инвентаризации, паспортизации и переоценки государственного имущества в единые сроки"

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 37. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 марта 2016 года № 13368.

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 01.08.2017 № 468 (вводится в действие с 01.07.2018).

      2. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 декабря 2011 года № 636 "Об утверждении Единой методики и формата ввода данных объектов учета в реестр государственного имущества, а также проведение инвентаризации, паспортизации и переоценки государственного имущества в единые сроки" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7375, опубликованный в "Бюллетень нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан", март 2012 года, № 3, ст.443), следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Единой методики ввода данных объектов учета в реестр государственного имущества, а также проведения инвентаризации, паспортизации и переоценки государственного имущества";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемую Единую методику ввода данных объектов учета в реестр государственного имущества, а также проведения инвентаризации, паспортизации и переоценки государственного имущества.";

      в Единой методике и формата ввода данных объектов учета в реестр государственного имущества, а также проведение инвентаризации, паспортизации и переоценки государственного имущества в единые сроки, утвержденной указанным приказом:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Единая методика ввода данных объектов учета в реестр государственного имущества, а также проведения инвентаризации, паспортизации и переоценки государственного имущества";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящая Единая методика ввода данных объектов учета в реестр государственного имущества, а также проведения инвентаризации, паспортизации и переоценки государственного имущества (далее - Методика) определяет порядок ввода данных объектов учета и сроков проведения инвентаризации, паспортизации и переоценки государственного имущества для включения в Реестр государственного имущества (далее - Реестр).";

      пункты 3, 4 и 5 изложить в следующей редакции:

      "3. Для включения в Реестр ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом:

      государственные юридические лица предоставляют информацию по инвентаризации, паспортизации и переоценке имущества, закрепленного на их балансе, по итогам отчетного года;

      государственные учреждения предоставляют годовую финансовую отчетность по формам, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 325 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6352) (далее – Приказ № 325).

      4. Информация по инвентаризации, паспортизации и переоценке имущества и годовая финансовая отчетность государственных учреждений предоставляются в электронных форматах (далее - электронный отчет). Электронный отчет формируется к сдаче с использованием программного обеспечения "Единая система сдачи отчетности" (далее - программное обеспечение), разработанного Единым оператором.

      5. Государственные юридические лица представляют электронный отчет в Реестр в следующем порядке:

      1) составляют электронный отчет посредством программного обеспечения, размещенного на веб-портале Реестра в сети Интернет по адресу www.gosreestr.kz. В результате работы с программным обеспечением, формируются архивные файлы с информацией по результатам инвентаризации, паспортизации и переоценки имущества по формам согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящей Методике, и годовой финансовой отчетностью государственных учреждений по формам согласно приложениям 1-6 к Правилам составления и представления финансовой отчетности, утвержденным Приказом № 325, которые подписываются электронной цифровой подписью государственного юридического лица, выданной национальным удостоверяющим центром;

      2) направляют электронный отчет, прикрепив к нему сканированное решение государственного юридического лица о проведении инвентаризации, паспортизации и переоценки, используя имеющийся в программном обеспечении сервис для отправки и включения отчета в структуру Реестра (при наличии у организации выхода в Интернет) или в региональное отделение Единого оператора (на электронных носителях информации) либо на электронный адрес Единого оператора, указанный на веб-портале Реестра.";

      пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:

      "10. Информация по недвижимому имуществу, выявленному в результате сверки в соответствии с пунктом 9 настоящей Методики, направляется Единым оператором по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, в электроном формате:

      1) по государственным учреждениям, для определения объемов финансирования работ по паспортизации и государственной регистрации прав на имущество, указанное в пункте 9 настоящей Методики, из республиканского или местного бюджетов:

      в уполномоченный орган соответствующей отрасли (по республиканским учреждениям);

      в исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета, уполномоченный на распоряжение областным коммунальным имуществом (по областным коммунальным учреждениям);

      в исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета уполномоченный на распоряжение районным коммунальным имуществом (по районным коммунальным учреждениям);

      2) по государственным предприятиям, для включения в планы развития расходов по паспортизации и государственной регистрации прав на имущество, указанное в пункте 9 настоящей Методики:

      в уполномоченный орган соответствующей отрасли (по республиканским предприятиям);

      в исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета, уполномоченный на распоряжение областным коммунальным имуществом (по областным коммунальным предприятиям);

      в исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета, уполномоченный на распоряжение районным коммунальным имуществом (по районным коммунальным предприятиям).

      11. Государственные учреждения проводят инвентаризацию имущества в соответствии с Правилами проведения инвентаризации в государственных учреждениях, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 августа 2011 года № 423 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7197).

      Государственные предприятия проводят инвентаризацию имущества в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 241 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10954).

      Государственные учреждения проводят переоценку имущества в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года № 393 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6443) и учетной политикой, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 7 сентября 2010 года № 444 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6505) в случае применения модели переоценки или в случаях оценки активов.

      Государственные предприятия, в случае выбора в учетной политике модели учета по переоцененной стоимости, проводят переоценку имущества в соответствии со стандартами финансовой отчетности, определенными Законом Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

      Государственные юридические лица принимают меры по проведению паспортизации недвижимого имущества, закрепленного на их балансе. Мероприятия по паспортизации недвижимого имущества проводится в течение года государственными учреждениями согласно утвержденным планам финансирования, государственными предприятиями согласно утвержденным планам развития.";

      в приложении 1:

      правый верхний угол изложить в следующей редакции:

  "Приложение 1
к Единой методике ввода данных
объектов учета в реестр
государственного имущества, а
также проведения инвентаризации,
паспортизации и переоценки
государственного имущества";

      в приложении 2:

      правый верхний угол изложить в следующей редакции:

  "Приложение 2
к Единой методике ввода данных
объектов учета в реестр
государственного имущества, а
также проведения инвентаризации,
паспортизации и переоценки
государственного имущества";

      в приложении 3:

      правый верхний угол изложить в следующей редакции:

  "Приложение 3
к Единой методике ввода данных
объектов учета в реестр
государственного имущества, а
также проведения инвентаризации,
паспортизации и переоценки
государственного имущества".

      3. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (Утепов Э.К.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Әділет", а также в Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации и подлежит официальному опубликованию.

Министр финансов


Республики Казахстан

Б. Султанов

      "СОГЛАСОВАН"

      Министр национальной

      экономики Республики Казахстан

      ___________ Е. Досаев

      "___" __________ 2016 год