Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында төлем ұйымдары үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 27 қазандағы № 532 және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қазандағы № 262 бірлескен бұйрығы және қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 2 желтоқсанда № 14476 болып тіркелді.

      "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы

      28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 11-бабының 3-2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржы министрі БҰЙЫРАДЫ және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасаумақсатында төлем ұйымдары үшінішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптар бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (Мекебеков А. З.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты және қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты және қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оларды мерзімді баспасөз басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауғажіберуді;

      3) осы бұйрықты және қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оларды Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнынажіберуді;

      4) осы бұйрықты және қаулыны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық және қаулыалғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң қолданысқа енгізіледі

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
_____________ Б. Сұлтанов

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Төрағасы
______________ Д. Ақышев


      2016 жылғы 4 қазан 2016 жылғы 28 қазан

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 4 қазандағы
№ 532 бұйрығымен және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 28 қазандағы
№ 262 қаулысымен
бекітілген

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында төлем ұйымдары үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптар
1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында төлем ұйымдары үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптар (бұдан әрі - Талаптар) "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – КЖТҚҚ туралы заң) сәйкес әзірленді және төлем ұйымдарына (бұдан әрі – ұйымдар) қолданылады.

      2. Талаптарда қолданылатын ұғымдар КЖТҚҚ туралы заңда көрсетілген мағыналарында пайдаланылады.

      Талаптардың мақсаттары үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен байланысты операцияларды тоқтату – терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген ұйымға және (немесе) жеке тұлғаға не көрсетілген тізбеге енгізілген, бенефициарлық меншік иесі жеке тұлға болып табылатын ұйымға тиесілі ақшаны және (немесе) өзге мүлікті беруді тоқтата тұру, қайта ұйымдастыру, басқаға беру немесе орнын ауыстыру жөнінде ұйым қабылдайтын шаралар;

      2) әдеттегіден тыс операция (мәміле) – "Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысымен (бұдан әрі – № 1484 қаулы) бекітілген және ұйым дербес әзірлеген Күдікті операцияны айқындау белгілері ескеріле отырып, КЖТҚҚ туралы заңның 4-бабының 4-тармағына сәйкес міндетті зерделенуге жататын операция (мәміле);

      3) біржолғы операция (мәміле) – ұйымның қызметтерді (өнімдерді) көрсетуі жөніндегі қатынастар:

      клиенттің банк шотын ашпастан қолма-қол ақшамен төлемдерді жүзеге асыруы;

      клиенттің банк шотын пайдаланбастан қолма-қол ақшасыз төлемді және (немесе) ақша аударымын жүзеге асыруы;

      қолма-қол ақшаны қабылдауға арналған жабдықтың (қондырғының) көмегімен банк шотына ақша енгізу;

      электрондық ақшаның сәйкестендірілмеген иелерінің – жеке тұлғалардың электрондық ақшаны сатып алу және пайдалану жөніндегі операцияларды жүзеге асыруы;

      4) қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдері – ұйымды қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыру (жылыстату) және терроризмдi қаржыландыру процестеріне немесе өзге қылмыстық қызметке қасақана немесе қасақана емес тарту тәуекелдері;

      5) қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін басқару – ұйымның қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау, бағалау, оларға мониторинг жасау, сондай-ақ оларды барынша азайту бойынша қабылдайтын шараларының жиынтығы (көрсетілетін қызметтерге, клиенттерге, сондай-ақ клиенттер жасайтын операцияларға қатысты);

      6) шекті операция – ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын, КЖТҚҚ туралы заңның 4-бабына сәйкес қаржы мониторингіне жататын және КЖТҚҚ туралы заңда белгіленген шекті сомаға тең не одан асатын операция.

      3. Ұйым қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (бұдан әрі – КЖТҚҚ) жасау мақсатында ішкі бақылауды:

      1) ұйымның КЖТҚҚ туралы заңның талаптарын орындауын қамтамасыз ету;

      2) ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін және қатар жүретін тәуекелдерді басқару үшін жеткілікті деңгейде ұстап тұру;

      3) ұйымды және қызметкерлерді қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру процестеріне тартуды болдырмау мақсатында жүзеге асырады.

      4. Ұйымда КЖТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру шеңберінде ұйымның ішкі аудит қызметінің не ішкі аудитті жүргізуге уәкілетті өзге органның КЖТҚҚ мақсатында ішкі бақылаудың тиімділігін бағалауды жүргізуіне қойылатын талаптар қамтылатын ішкі бақылау қағидалары әзірленеді.

      Ішкі бақылау қағидалары КЖТҚҚ туралы заңның 11-бабында көзделген бағдарламалардан тұрады, ұйым оларды Талаптарға сәйкес дербес әзірлейді және олар ұйымның ішкі құжаты не осындай құжаттардың жиынтығы болып табылады.

      Ұйым Қазақстан Республикасының КЖТҚҚ туралы заңнамасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар қолданысқа енгізілген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде ішкі бақылау қағидаларын Қазақстан Республикасының КЖТҚҚ туралы заңнамаға енгізілген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға сәйкес келтіреді.

2-тарау. КЖТҚҚ ішкі жүйесін ұйымдастыру және КЖТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасы

      5. Ұйымда ұйымның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен ішкі бақылау қағидаларының сақталуына мониторингті жүзеге асыру үшін жауапты лауазымды адам (бұдан әрі – жауапты қызметкер) тағайындалады, сондай-ақ құзыретіне КЖТҚҚ мәселелері кіретін ұйымның қызметкерлері не бөлімшесі (бұдан әрі – КЖТҚҚ жөніндегі бөлімше) айқындалады.

      6. КЖТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасына мыналар кіреді:

      1) КЖТҚҚ жөніндегі бөлімшенің функцияларының сипаттамасы, оның ішінде КЖТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды жүзеге асыру кезінде ұйымның басқа бөлімшелерімен және қызметкерлерімен, филиалдарымен өзара іс-қимыл жасау рәсімі, сондай-ақ жауапты қызметкердің функцияларын, өкілеттіктерін, жауапты қызметкердің уәкілетті органдарымен және ұйымның лауазымды тұлғаларымен өзара іс-қимыл жасау рәсімі;

      2) КЖТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды жүзеге асыру және қаржы мониторингін жүзеге асыратын және КЖТҚҚ туралы заңға сәйкес КЖТҚҚ бойынша өзге де шараларды қабылдайтын мемлекеттік уәкілетті органға (бұдан әрі – қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган) хабарламаларды беру үшін пайдаланылатын автоматтандырылған ақпараттық жүйелер мен бағдарламалық қамтамасыз ету туралы мәліметтер, оның ішінде оларды әзірлеушілер туралы мәліметтер;

      3) мәліметтерді тіркеу, сондай-ақ КЖТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды іске асыру барысында алынған құжаттар мен ақпаратты сақтау рәсімі;

      4) ұйым қызметкерлерінің, оның ішінде жауапты қызметкердің ұйымның уәкілетті органдарын және лауазымды адамдарын өздеріне белгілі болған ұйым қызметкерлері жол берген КЖТҚҚ туралы заңды, сондай-ақ ішкі бақылау қағидаларын бұзу фактілері туралы хабардар ету рәсімі;

      5) ұйымға бақылауды жасайтын заңды тұлға белгілеген КЖТҚҚ бойынша талаптардың (болған кезде) сипаттамасы.

      Ұйымның бағдарламаға КЖТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру жөніндегі қосымша шараларды енгізуіне жол беріледі.

      7. Ұйымның КЖТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасына сәйкес жауапты қызметкердің және КЖТҚҚ жөніндегі бөлімше қызметкерлерінің функцияларына мыналар кіреді:

      1) әзірленген және ұйымның атқарушы органымен келісілген ішкі бақылау қағидаларының және (немесе) оларға өзгерістердің (толықтырулардың) болуын, сондай-ақ ұйымда олардың сақталуына мониторинг жүргізуді қамтамасыз ету;

      2) Қазақстан Республикасының КЖТҚҚ туралы заңнамаға сәйкес қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға хабарламалар ұсынуды ұйымдастыру және олардың ұсынылуына бақылау жасау;

      3) клиенттердің операцияларын күдікті ретінде тану және ұйымның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға хабарламалар жіберу қажеттілігі туралы шешімдер қабылдау;

      4) КЖТҚҚ туралы заңда көзделген жағдайларда және ұйымның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен клиенттердің операцияларын жүргізуден бас тарту туралы шешімдер қабылдау не ұйымның уәкілетті органымен немесе лауазымды адамымен келісу;

      5) КЖТҚҚ туралы заңда және (немесе) ұйымның ішкі құжаттарында көзделген жағдайларда және тәртіппен клиенттермен іскерлік қатынастарды орнату, жалғастыру не тоқтату туралы шешім қабылдау үшін ұйымның атқарушы органына сұратулар жіберу;

      6) ұйымның уәкілетті органдарын және лауазымды адамдарын анықталған ішкі бақылау қағидаларын бұзушылықтар туралы ұйымның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен хабардар ету;

      7) ұйымның уәкілетті органдарының есептерді қалыптастыруы үшін КЖТҚҚ мақсатында ішкі бақылау қағидаларын іске асыру нәтижелері және тәуекелдері басқару және ішкі бақылау жүйелерін жақсарту жөніндегі ұсынылып отырған шаралар туралы ақпаратты дайындау және ұйымның атқарушы органымен келісу.

      Ұйымның жауапты қызметкердің және КЖТҚҚ жөніндегі бөлімше қызметкерлерінің қосымша функцияларын енгізуіне жол беріледі.

      8. Жүктелген функцияларды орындау үшін жауапты қызметкерге және КЖТҚҚ жөніндегі бөлімше қызметкерлеріне мынадай өкілеттіктер беріледі:

      1) өз функцияларын толық көлемде және ұйымның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен жүзеге асыруға мүмкіндік беретін шекте ұйымның барлық үй-жайларына, ақпараттық жүйелеріне, телекоммуникация құралдарына, құжаттар мен файлдарға кіруге рұқсат алу;

      2) өз функцияларын жүзеге асыру кезінде алынған ақпараттың конфиденциалдылығын қамтамасыз ету;

      3) ұйымның бөлімшелерінен алынатын құжаттар мен файлдардың сақталуын қамтамасыз ету.

      Ұйымның жауапты қызметкердің және КЖТҚҚ жөніндегі бөлімше қызметкерлерінің қосымша өкілеттіктерін енгізуіне жол беріледі.

      9. Ұйымның филиалдарында Талаптардың 7 және 8-тармақтарында көзделген функциялар мен өкілеттіктер толығымен немесе ішінара жүктелген қызметкерлер болған кезде осындай қызметкерлердің қызметін үйлестіруді жауапты қызметкер жүзеге асырады.

      10. Жауапты қызметкердің, сондай-ақ ұйымның Талаптардың 7-тармағында көзделген функциялар жүктелген қызметкерлерінің функциялары ішкі аудит қызметінің не ішкі аудит жүргізуге уәкілетті өзге органның функцияларымен, сондай-ақ ұйымның операциялық (ағымдағы) қызметін жүзеге асыратын бөлімшелердің функцияларымен қоса атқарылмайды.

      11. Ұйым КЖТҚҚ мақсатында ішкі бақылау мәселелері бойынша процестерді автоматтандыру үшін мынадай талаптарға сәйкес келетін автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді пайдаланады:

      1) оларға енгізілетін өзгерістерді (толықтыруларды) қоса алғанда, клиенттердің досьелерін (сауалнамаларын) жүргізу мүмкіндігі;

      2) Қазақстан Республикасының КЖТҚҚ заңнамасының талаптарын, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдері ұйымның көрсетілетін қызметтерінің тәуекелдерге ұшырағыштық дәрежесін бағалау нәтижелерін ескере отырып, алдын ала белгіленген өлшемшарттар бойынша шекті және күдікті операцияларды анықтау;

      3) клиенттердің досьелері (сауалнамалары), жүргізілген операциялар, қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға жіберілген хабарламалар бойынша дерекқордан ақпаратты алып тастау мүмкіндігінің болмауы;

      4) ақпараттың резервтік көшірмесін жасау және сақтау жүйесінің болуы;

      5) әрбір пайдаланушы жұмысының түрлендіруден қорғалған хаттамасын жүргізу.

3-тарау. Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелін басқару бағдарламасы

      12. Ұйым қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін басқаруды ұйымдастыру мақсатында қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін басқару (тәуекелдерді бағалау) бағдарламасын әзірлейді.

      13. Ұйым кем дегенде тәуекелдердің мынадай ерекше санаттарын: клиенттердің типі бойынша тәуекелді, елдік (географиялық) тәуекелді, көрсетілетін қызмет (өнім) және (немесе) оны ұсыну тәсілінің тәуекелін ескере отырып, ұйымның көрсетілетін қызметтерінің (өнімдерінің) қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне ұшырағыштық дәрежесін бағалауды жыл сайынғы негізде жүзеге асырады.

      Ұйымның көрсетілетін қызметтерінің (өнімдерінің) қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне ұшырағыштық дәрежесін бағалау клиенттердің операцияларын сәйкестендіру және оларға мониторинг жүргізу рәсімдерін өзгертуді, операциялар жүргізуге лимиттер белгілеуді, көрсетілетін қызметтерді (өнімдерді) ұсыну талаптарын өзгертуді, қызметтерді (өнімдерді) ұсынудан бас тартуды қоса, анықталған тәуекелдерді барынша азайтуға бағытталған ықтимал іс-шараларды сипаттаумен қатар жүреді.

      14. Мәртебесі және (немесе) қызметі қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелін арттыратын клиенттердің типтеріне:

      1) шетелдік жария лауазымды адамдарды, олардың жақын туыстары мен өкілдерін қоса, шетелдіктер;

      2) шетелдік қаржы ұйымдары;

      3) қызметі қолма-қол ақшаның қарқынды айналысымен байланысты заңды тұлғалар және дара кәсіпкерлер, оның ішінде:

      ойын бизнесін ұйымдастырушылар, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан тыс жерде онлайн-казино қызметін көрсететін не осы қызметтен кіріс алатын тұлғалар;

      туристік қызметтер, сондай-ақ қолма-қол ақшаның қарқынды айналысымен байланысты өзге қызметтер көрсететін тұлғалар;

      4) "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру брокерлері (банк белгілеген КЖТҚҚ бойынша талаптарды сақтайтын банктің еншілес ұйымдарын қоспағанда);

      5) қызметін сақтандыру агенттері ретінде жүзеге асыратын тұлғалар;

      6) жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату бойынша делдалдық қызметті жүзеге асыратын тұлғалар;

      7) қорлар, діни бірлестіктер ұйымдық-құқықтық нысанындағы коммерциялық емес ұйымдар;

      8) Талаптардың 15-тармағында көрсетілген шет мемлекеттерде орналасқан (тіркелген) тұлғалар, сондай-ақ осындай тұлғалардың Қазақстан Республикасында орналасқан филиалдары мен өкілдіктері кіреді.

      Мәртебесі және (немесе) қызметі қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелін арттыратын клиенттердің қосымша типтерін ұйымның енгізуіне жол беріледі.

      15. Ұйым осы тармақта көрсетілген шет мемлекеттерден клиенттерге қызметтерді (өнімдерді) көрсетумен және осындай шет мемлекеттердің қатысуымен ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды жүргізумен байланысты елдік (географиялық) тәуекелді бағалауды жүзеге асырады.

      Мыналар жүргізілген операциялары қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелін арттыратын шет мемлекеттер болып табылады:

      1) қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган жасайтын Ақшаны жылыстатумен күресудің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын не жеткілікті орындамайтын мемлекеттердің (аумақтардың) тізбесіне енгізілген шет мемлекеттер (аумақтар);

      2) оларға қатысты Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесінің қарарларымен қабылданған халықаралық санкциялар (эмбарго) қолданылатын шет мемлекеттер (аумақтар);

      3) Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің міндетін атқарушының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6058 тіркелген, "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының мақсаттары үшін Оффшорлық аймақтар тізбесін бекіту туралы" 2010 жылғы 10 ақпандағы № 52 бұйрығымен бекітілген КЖТҚҚ туралы заңның мақсаттары үшін Оффшорлық аймақтар тізбесіне енгізілген шет мемлекеттер (аумақтар);

      4) ұйым басқа факторлардың (сыбайлас жемқорлық, есірткілердің заңсыз өндірілуі, айналымы және (немесе) транзиті деңгейі туралы мәліметтер, халықаралық терроризмді қолдау туралы мәліметтер және басқалар) негізінде кiрiстердi заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың жоғары тәуекелін көрсетуші ретінде анықтаған шет мемлекеттер (аумақтар).

      16. Ұйымның көрсетілетін қызметтеріне (өнімдеріне, операцияларына), сондай-ақ кiрiстердi заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың жоғары тәуекеліне ұшыраған оларды ұсыну тәсілдеріне:

      1) электрондық терминалдар арқылы қызмет көрсетуді қоса алғанда, клиенттерге қашықтан қызмет көрсету;

      2) ақша жөнелтушінің банк шотын ашпай төлемді жүзеге асыру үшін бес жүз мың теңгеден асатын сомаға қолма-қол ақшамен төлемдер қабылдау қызметі;

      3) электрондық ақшаны және төлем карточкаларын өткізу (тарату) бойынша қызметтер;

      4) тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жүз есе мөлшеріне тең сомадан асатын электрондық ақшаны пайдалана отырып жасалатын төлемдерді қабылдау мен өңдеу қызметі;

      5) клиент бастамашы болған электрондық нысандағы төлемдерді өңдеу және төлемді және (немесе) аударымды жүзеге асыру үшін банкке, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қажетті ақпарат беру не осы төлемдер бойынша ақша қабылдау қызметі кіреді, бірақ олармен шектелмейді.

      17. Ұйымның көрсетілетін қызметтерінің (өнімдерінің) кiрiстердi заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне ұшырағыштық дәрежесін Талаптардың 14, 15 және 16-тармақтарында көрсетілген тәуекелдердің санаттарына және факторларына сәйкес бағалау кезінде ұйым тәуекелдің қорытынды дәрежесіне ықпал ететін, мыналар кіретін, бірақ олармен шектелмейтін қосымша мәліметтерді ескереді:

      1) ұйымның қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға клиенттердің күдікті операциялары туралы жіберген хабарламаларының саны;

      2) ұйымның қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға клиенттердің қолма-қол ақшамен жасаған шекті операциялары туралы жіберген хабарламаларының саны.

      18. Ұйым кiрiстердi заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін басқару (тәуекелдерін бағалау) бағдарламасын іске асыру шеңберінде Талаптардың 14, 15 және 16-тармақтарында көрсетілген тәуекелдердің санаттары мен факторларын, сондай-ақ ұйым белгілейтін тәуекелдердің өзге де санаттары мен факторларын ескере отырып, клиенттерді жіктеу бойынша шаралар қабылдайды.

      Ұйым клиенттің (клиенттер тобының) тәуекел деңгейін клиенттердің операцияларын сәйкестендіру және мониторинг жүргізу рәсімдері шеңберінде алынған клиент (клиенттер) туралы мәліметтерді талдаудың нәтижелері бойынша белгілейді және тәуекел деңгейін айқындаудың кемінде екі деңгейден тұратын шәкілі бойынша бағаланады.

      Ұйым клиенттің (клиенттер тобының) тәуекел деңгейін қайта қарауды клиент (клиенттер тобы) туралы мәліметтердің жаңартылуына қарай жүзеге асырады.

4-тарау. Клиенттерді сәйкестендіру бағдарламасы

      19. Ұйым КЖТҚҚ туралы заңның клиентті тиісінше тексеру бойынша талаптарын іске асыру (мақсатында клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін сәйкестендіру бағдарламасын әзірлейді.

      Ұйымның клиент (оның өкілі) туралы мәліметтерді тіркеу және дәйектілігін тексеру, бенефициарлық меншік иесін анықтау және ол туралы мәліметтерді тіркеу, іскерлік қатынастардың немесе біржолғы операцияның (мәміленің) болжамды мақсатын белгілеу және тіркеу, сондай-ақ Талаптарда көзделген клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы өзге де мәліметтерді алу және тіркеу бойынша іс-шараларды жүргізуі клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіру болып табылады.

      Клиенттің тәуекел деңгейіне қарай ұйым жүргізетін іс-шаралардың дәрежесі клиентті, бенефициарлық меншік иесін стандартты, жеңілдетілген не тереңдетілген сәйкестендіру түрінде көрсетіледі.

      20. Ұйым КЖТҚҚ туралы заңның 5-бабы 2-тармағының талаптарын ескере отырып, клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіруді жүргізеді, сондай-ақ мына:

      1) айлық есептік көрсеткіштің жүз еселік мөлшерінен аспайтын сомада электрондық ақшаны өткізген, сондай-ақ сомасы екі жүз теңгеден аспайтын төлем карточкаларын таратуды қоспағанда, клиентпен іскерлік қатынастар орнатқан;

      2) клиент:

      қолма-қол ақшаны қабылдау үшін арналған жабдық (құрылғы) арқылы, оның ішінде күнтізбелік бір күнде бірнеше операцияны (мәмілені) жасау арқылы қолма-қол ақшаны жеке тұлғаның банктік шотына есепке алу үшін қабылдау кезінде бес жүз мың теңгеден асатын;

      электрондық ақшаны пайдалана отырып жасалған төлемдерді қабылдау кезінде айлық есептік көрсеткіштің жүз еселік мөлшерінен асатын және (немесе) оған тең келетін;

      банктік шотты пайдаланусыз қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын қабылдау кезінде екі миллион теңгеден асатын;

      банктік шотқа қолжеткізу құралы болып табылмайтын төлем карточкасын пайдалана отырып операцияларды жүзеге асырған кезде екі жүз мың теңгеден асатын сомаға біржолғы операция (мәміле) жасаған;

      3) клиент шекті операцияны (мәмілені) жасаған;

      4) клиенттің күдікті операциясы (мәмілесі) анықталған;

      5) жеке және заңды тұлғалар туралы бұрын алынған деректердің дәйектілігіне күмән туғызатын негіздер болған жағдайларда іскерлік қатынастардың немесе біржолғы операцияның (мәміленің) болжамды мақсатын белгілейді.

      21. Ұйым Талаптардың 20-тармағына сәйкес алынған мәліметтерді клиенттің досьесіне енгізеді, ол клиентпен іскерлік қатынастардың бүкіл кезеңінде және олар аяқталған не біржолғы операция (мәміле) жасалған күннен бастап кем дегенде бес жыл ұйымда сақталады.

      Жеке тұлға-клиенттің досьесіне енгізуге, сондай-ақ стандартты, жеңілдетілген не тереңдетілген сәйкестендіруді жүргізу кезінде дәйектілігі тексеруге жататын талап етілетін ең аз мәліметтер Талаптарға 1-қосымшада белгіленген.

      Заңды тұлға-клиенттің досьесіне енгізуге, сондай-ақ стандартты, жеңілдетілген не тереңдетілген сәйкестендіруді жүргізу кезінде дәйектілігі тексеруге жататын талап етілетін ең аз мәліметтер Талаптарға 2-қосымшада белгіленген.

      22. Ұйым екінші деңгейдегі банктермен, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарымен, Қазақстан Республикасының резиденті – бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларымен іскерлік қатынастарды орнатқан кезде жеңілдетілген сәйкестендіруді жүргізеді.

      23. Ұйым мына:

      1) клиентке тәуекелдің жоғары деңгейі тағайындалған;

      2) тереңдетілген сәйкестендіру қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға осындай операция туралы хабарламаның жіберілуі жөнінде оның абайсызда хабардар болуына әкеп соқтыратын жағдайларды қоспағанда, клиенттің операцияларына мониторинг жүргізу және зерделеу процесінде күдікті операция (мәміле) не оны жасау әрекеті анықталған;

      3) КЖТҚҚ туралы заңның 4-бабының 1-тармағында белгіленген шектен асатын сомаға операцияларды жүргізген кезде;

      4) клиент ұсынған мәліметтердің дәйектілігіне күмән болған кезде;

      5) ұйымның ішкі құжаттарында белгіленген жағдайларда, оның ішінде жауапты қызметкердің шешімі бойынша тереңдетілген сәйкестендіруді жүргізеді.

      24. Ұйым клиентті сәйкестендіру (бенефициарлық меншік иесін анықтау) процесінде КЖТҚҚ туралы заңның 12-бабына сәйкес алынатын терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты тұлғалардың және ұйымдардың тізбесінде (бұдан әрі – Тізбе) осындай клиенттің (бенефициарлық меншік иесінің) болуына тексеру жүргізеді.

      Ұйымда шет мемлекетің азаматтығы болуы туралы мәліметтер болған шетелдіктерге, өзге тұлғаларға, сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдарға қатысты ұйым клиентті сәйкестендіру (бенефициарлық меншік иесін анықтау) процесінде осындай клиенттің (бенефициарлық меншік иесінің) шетелдік жария лауазымды тұлғаға жататынын тексереді.

      25. Клиент (оның өкілі) ұсынатын құжаттар клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтерді растау мақсатында олардың шынайылығына тексеріледі.

      26. Клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіру бағдарламасына мыналар:

      1) іскерлік қатынастар орнатудан және (немесе) операцияны жүргізуден бас тарту, сондай-ақ іскерлік қатынастарды тоқтату үшін рәсім мен негіздерді қоса алғанда, клиенттерді қызмет көрсетуге қабылдау рәсімі;

      2) клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіру рәсімі, оның ішінде жеңілдетілген және тереңдетілген сәйкестендіру рәсімдерінің ерекшеліктері;

      3) қызмет көрсетілетін немесе қызмет көрсетуге қабылданатын жеке тұлғалардың арасынан шетелдік жария лауазымды тұлғаларды анықтауға бағытталған шаралардың сипатты;

      4) клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін Тізбеде болуына тексеру рәсімі;

      5) іскерлік қатынастарды қашықтан орнату кезінде сәйкестендіру ерекшеліктері (клиенттің өзі немесе оның өкілі болуысыз);

      6) ұйымды бақылайтын заңды тұлға белгілеген КЖТҚҚ бойынша талаптарды орындау шеңберінде клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіру процесінде алынған мәліметтермен алмасу ерекшеліктері (бар болса);

      7) клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіру мақсатында қосымша ақпарат көздерінің, оның ішінде мемлекеттік органдар ұсынатын ақпарат көздерінің сипаттамасы;

      8) клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтердің дәйектілігін тексеру рәсімі;

      9) клиенттің досьесін жүргізу нысанына, мазмұнына және тәртібіне қойылатын талаптар, мәліметтерді жаңарту кезеңділігін көрсете отырып, досьедегі мәліметтерді жаңарту;

      10) ұйым қызметкерлерінің сәйкестендіруді жүргізу кезінде алынған ақпаратқа қолжеткізуін қамтамасыз ету рәсімі;

      11) клиенттің тәуекел деңгейін бағалау рәсімі, осындай тәуекелді бағалау негіздері кіреді.

      Ұйымның бағдарламаға клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіру жөніндегі қосымша шараларды енгізуіне жол беріледі.

      Егер ұйым КЖТҚҚ туралы заңға сәйкес шарт негізінде басқа адамға ұйымның клиенттеріне қатысты КЖТҚҚ туралы заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1) және 4) тармақшаларында көзделген шараларды қолдануды тапсырса, ұйым осындай адамдармен өзінің өзара іс-қимыл жасау қағидаларын әзірлейді, оған мыналар:

      ұйымның сәйкестендіруді жүргізу тапсырылған адамдармен шарттар жасасу рәсімі, сондай-ақ осындай шарттарды жасасуға уәкілетті лауазымды адамдардың тізбесі;

      жеке тұлға-клиентті, оның өкілін, пайда алушыны ұйым мен сәйкестендіруді жүргізу тапсырылған адамдар арасындағы шарттарға сәйкес сәйкестендіру рәсімі;

      сәйкестендіруді жүргізу тапсырылған адамдар сәйкестендіруді жүргізу кезінде алған мәліметтерді ұйымға беру рәсімі мен мерзімдері;

      ұйымның сәйкестендіруді жүргізу тапсырылған адамдардың алынған мәліметтерді ұйымға беру рәсімін, мерзімдері мен толықтығын қоса алғанда, сәйкестендіру бойынша талаптарды сақтауын бақылауды жүзеге асыру рәсімі, сондай-ақ анықталған жөнсіздіктерді жою бойынша ұйым қабылдайтын шаралар;

      сәйкестендіруді жүргізу тапсырылған адамдар сәйкестендіру бойынша талаптарды сақтамаған жағдайда, ұйымның олармен шартты орындаудан біржақты бас тартуы туралы шешімді қабылдау негіздемесі, рәсімі мен мерзімдері, оның ішінде алынған мәліметтерді ұйымға беру рәсімі, мерзімдері мен толықтығы, сондай-ақ осындай шешімді қабылдауға уәкілетті лауазымды адамдардың тізбесі;

      ұйымның сәйкестендіру жүргізуді тапсырған адамдары сәйкестендіру бойынша талаптарды сақтамағаны үшін алынған мәліметтерді ұйымға беру тәртібін, мерзімдері мен толықтығын қоса алғанда, олардың жауапкершілігі туралы ережесі;

      сәйкестендіруді жүргізу тапсырылған адамдардың сәйкестендіру бойынша талаптарды орындауы мақсатында оларға әдіснамалық көмек көрсету мәселелері бойынша ұйымның олармен өзара іс-қимыл жасау рәсімі кіреді.

      Ұйымның өзара іс-қимыл жасау қағидаларына қосымша талаптарды енгізуіне жол беріледі.

5-тарау. Клиенттердің операцияларына мониторинг жасау және зерделеу бағдарламасы

      27. Ұйым клиентті тиісінше тексеру бойынша, сондай-ақ шекті және күдікті операциялар туралы хабарларды анықтау және оларды қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға жіберу бойынша КЖТҚҚ туралы заңның талаптарын іске асыру мақсатында клиенттердің операцияларына мониторинг жасау және зерделеу бағдарламасын әзірлейді.

      28. Ұйым клиенттердің операцияларына мониторинг жасау және зерделеу бағдарламасы шеңберінде клиенттер (олардың өкілдері) және бенефициарлық меншік иелері туралы қосымша мәліметтерді жаңарту және (немесе) алу бойынша, cондай-ақ клиенттердің операцияларын зерделеу және шекті және күдікті операцияларды анықтау бойынша іс-шаралар жүргізеді.

      Ұйым клиенттердің операцияларына мониторинг жасау және зерделеу нәтижелерін ұйымның көрсетілетін қызметтерінің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне ұшырағыштық дәрежесін жыл сайын бағалау үшін, сондай-ақ клиенттер тәуекелдерінің деңгейлерін қайта қарау үшін пайдаланады.

      Клиенттердің операцияларына мониторинг жасау және зерделеу бағдарламасын іске асыру шеңберінде алынған мәліметтер Талаптардың 21-тармағында көзделген клиенттің досьесіне енгізіледі және (немесе) клиентпен жасалатын іскерлік қарым-қатынастардың бүкіл кезеңінде және олар аяқталған не біржолғы операция (мәміле) жасалған күннен бастап кем дегенде бес жыл ұйымда сақталады.

      29. Ұйым клиенттің (клиенттер тобының) тәуекел деңгейін және (немесе) клиент пайдаланатын ұйымның көрсетілетін қызметтерінің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне ұшырағыштық дәрежесін ескере отырып, клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы қосымша мәліметтерді жаңарту кезеңділігін және (немесе) алу қажеттілігін белгілейді.

      Талаптардың 23-тармағында көзделген жағдайларда, ұйым клиентті тереңдетілген сәйкестендіруді жүргізеді.

      Тәуекелінің деңгейі жоғары клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтерді жаңарту жылына кем дегенде бір рет жүзеге асырылады.

      Клиенттің (бенефициарлық меншік иесінің) Тізбеде болуын (Тізбеге енгізілуін) тексеру клиенттің тәуекел деңгейіне байланысты емес және Тізбеге өзгерістер енгізілуіне (Тізбенің жаңартылуына) қарай жүзеге асырылады.

      30. Клиенттердің операцияларына мониторинг жасау және зерделеу бағдарламасында:

      1) № 1484 қаулымен бекітілген, сондай-ақ ұйым дербес әзірлеген күдікті операцияларды анықтау белгілері негізінде жасалатын әдеттегіден тыс және күдікті операциялар белгілерінің тізбесі;

      2) ұйымның қызметкерлері арасында Талаптарда көзделген жағдайларда клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы бұрын алынған қосымша мәліметтерді жаңарту және (немесе) оларды алу жөніндегі міндеттерді бөлу;

      3) ұйымның қызметкерлері арасында шекті, әдеттегіден тыс және күдікті операциялар туралы мәліметтерді анықтау және қызметкерлер арасында бір-біріне беру жөніндегі міндеттерді бөлу;

      4) шекті, әдеттегіден тыс және күдікті операцияларды анықтаған кезде бөлімшелердің өзара әрекет ету тетіктерін сипаттау;

      5) жауапты қызметкердің клиент операциясының түрі туралы шешімді қабылдау рәсімі, негіздемесі және мерзімі;

      6) қызметкерлердің клиент операциясын жүргізуден бас тарту туралы (клиенттің, бенефициарлық меншік иесінің Тізбеде болуына байланысты бас тартуды қоспағанда), сондай-ақ клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтату туралы шешімді қабылдау бойынша өзара әрекет ету рәсімі;

      7) қызметкерлердің Тізбедегі клиенттерді және бенефициарлық меншік иелерін анықтау бойынша, сондай-ақ осындай клиенттердің операцияларын жүргізуден, оларға қызмет көрсетуден бас тарту не олармен іскерлік қатынастарды тоқтату бойынша өзара әрекет ету рәсімі;

      8) әдеттегіден тыс операцияларды зерделеу нәтижелері туралы мәліметтерді, сондай-ақ шекті және күдікті операциялар туралы мәліметтерді (оның ішінде операция сомасы, операция валютасы) тіркеу (оның ішінде тіркеу тәсілдері) және сақтау рәсімі;

      9) қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға шекті және күдікті операциялар туралы хабарламаларды ұсыну рәсімі;

      10) уәкілетті органдарды және ұйымның лауазымды тұлғаларын шекті және күдікті операциялардың анықталғаны туралы хабардар ету (қажеттілігіне қарай) рәсімі;

      11) клиент әдеттегіден тыс және (немесе) күдікті операцияларды жүйелі және (немесе) елеулі көлемде жүзеге асырған жағдайда, клиент пен оның операцияларына қатысты қабылданатын шараларды қабылдау рәсімі және сипаттамасы кіреді.

      Ұйымның бағдарламаға клиенттердің операцияларына мониторинг жасау және зерделеу жөнінде қосымша шаралар енгізуіне жол беріледі.

      31. Операцияның шекті ретіндегі түрінің заңдылығы бөлігінде күмән туындаған кезде, сондай-ақ әдеттегіден тыс немесе күдікті операцияны анықтаған кезде, көрсетілген операцияны анықтаған ұйымның қызметкері осындай операция туралы хабарламаны жауапты қызметкерге (КЖТҚҚ жөніндегі бөлімшеге) ұйымның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен, нысанда және мерзімде жібереді.

      Бір хабарламада бірнеше операция туралы ақпараттың болуына жол беріледі.

      Ұйым осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген операциялар туралы хабарламаларды, сондай-ақ оларды зерттеудің нәтижелерін клиентпен іскерлік қатынастар тоқтатылған не біржолғы операция (мәміле) жасалған күннен бастап кем дегенде бес жыл сақтайды.

6-тарау. КЖТҚҚ мәселелері бойынша қызметкерлерді даярлау және оқыту бағдарламасы

      32. Ұйым Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10001 тіркелген "Қаржы мониторингі субъектiлерiн жұмыскерлерді даярлау және оқыту бойынша қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 28 қарашадағы № 533 бұйрығымен бекітілген талаптарға КЖТҚҚ мәселелері бойынша қызметкерлерді даярлау және оқыту бағдарламасының сәйкес келуін қамтамасыз етеді.

  Қылмыстық жолмен алынған кірістерді
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау
мақсатында төлем ұйымдары үшін ішкі
бақылау қағидаларына қойылатын талаптарға
1-қосымша

Клиент-жеке тұлғаның досьесіне енгізілуге, сондай-ақ стандартты, жеңілдетілген не тереңдетілген сәйкестендіру жүргізген кезде дәйектілігі тексерілуге жататын ең аз талап етілетін мәліметтер

Мәліметтер

Сәйкестендіру түрі

Стандартты

Жеңілдетілген

Тереңдетілген

1. Жеке тұлға туралы жалпы мәліметтер

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)Туған күні және туылған жеріАзаматтығы (бар болса)Жеке сәйкестендіру нөмірі (ол бар болса)Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (ол бар болса)Жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзіміТұрғылықты (тіркелген) жерінің мекенжайы немесе келген жері (мемлекеті/юрисдикциясы, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үйінің нөмірі және бар болса пәтерінің нөмірі)Байланыс телефонының нөміріЖұмыс орны, лауазымы


Электрондық пошта мекенжайы (ол бар болса)


2. Дара кәсіпкер – жеке тұлға туралы қосымша мәліметтер

Дара кәсіпкер ретінде жеке тұлғаның тіркелуін растайтын құжат нөмірі, берілген күні


Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ол бар болса)


Кәсіпкерлік қызметінің түрі


Лицензияның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болып табылса)


Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру жерінің мекенжайы (мемлекеті/юрисдикциясы, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үйінің нөмірі)


3. Шетелдік жеке тұлға туралы қосымша мәліметтер

Визаның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат ретінде шетелдік төлқұжатын ұсынған жағдайда) (Қазақстан Республикасына визасыз тәртіппен кіретін мемлекеттердің азаматтарын қоспағанда)Миграциялық карточканың нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат ретінде шетелдік төлқұжатын ұсынған жағдайда) (Қазақстан Республикасына визасыз тәртіппен кіретін мемлекеттердің азаматтары үшін)Шетелдік жария лауазымды тұлғаларға немесе олармен байланысқан адамдарға (отбасы мүшелеріне) тиесілігі4. Жеке тұлғаның өкілі туралы жалпы мәліметтер

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)Туған күні және туылған жеріАзаматтығы (бар болса)Жеке сәйкестендіру нөмірі (ол бар болса)Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (ол бар болса)Жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзіміТұрғылықты (тіркелген) жерінің мекенжайы және (немесе) келген жері (мемлекеті/юрисдикциясы, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үйінің нөмірі)Байланыс телефонының нөміріЖеке тұлғаның атынан заңдық мәні бар іс-әрекеттер (оның ішінде шот ашу, шотты басқару) жасауға арналған құжаттың (сенімхаттың, шарттың, қорғаншының (қамқоршының) жеке куәлігінің, өзге де құжаттың) нөмірі, берілген (қол қойылған) күні, қолданылу мерзімі (бар болса) не заң бойынша өкілдікті жүзеге асыру туралы белгіКлиент өкіліне берілген сенімхатқа қойылған клиенттің қолын куәландыратын нотариустың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), нотариат қызметін жүзеге асыруға лицензияның нөмірі және берілген күні не құжатты берген органның атауы


Визаның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат ретінде шетелдік төлқұжатын ұсынған жағдайда) (Қазақстан Республикасына визасыз тәртіппен кіретін мемлекеттердің азаматтарын қоспағанда)Миграциялық карточканың нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат ретінде шетелдік төлқұжатын ұсынған жағдайда)5. Бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтер

Мүддесі үшін іскерлік қарым-қатынастар орнатылатын (операциялар жасалатын) жеке тұлғаның (тұлғалардың) тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), не іскерлік қарым-қатынастар орнатқан (операциялар жасайтын) жеке тұлға өз атынан өзінің мүддесі үшін әрекет ететіні туралы белгіБенефициарлық меншік иесінің азаматтығы (бар болса)


Бенефициарлық меншік иесінің жеке сәйкестендіру нөмірі (ол бар болса)


Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (ол бар болса)


Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі


Бенефициарлық меншік иесінің байланыс телефонының нөмірі (бар болса)


Шетелдік-бенефициарлық меншік иесінің шетелдік жария лауазымды тұлғаларға немесе олармен байланысқан адамдарға (отбасы мүшелеріне) тиесілігі


6. Операциялар мониторингінің нәтижелері және қызметтік ақпарат

Клиенттің, оның бенефициарлық меншік иесінің терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты тұлғалар тізбесінде болуы туралы белгіЖеке тұлғаның ұйымда пайдаланатын қызметтері (жасалған шарттар)


Операциялардың, оның ішінде жасалатын операциялардың қаржыландыру көзінің шынайылығын тексеру шараларының соңғы мониторингінің нәтижелері


Тәуекел деңгейіКлиент туралы мәліметтерді алу (жаңарту) күніКлиент досьесінің мазмұнына қойылатын талаптарға түсіндірмелер:

      1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес азаматтық құқықтық мәмілелер жасалатын негізде жеке басын куәландыратын құжат болып:

      1.1. Қазақстан Республикасының азаматтары үшін:

      1) Қазақстан Республикасы азаматының төлқұжаты;

      2) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлiгi;

      1.2. шетел азаматтары үшін:

      1) шетелдік төлқұжаты (шет мемлекет азаматының төлқұжаты);

      2) шетелдiктiң Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат;

      3) оның негізінде Қазақстан Республикасының аумағында азаматтық құқықтық мәмілелер жасалатын жеке басын куәландыратын құжат ретінде Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартқа сәйкес танылатын өзге де құжат;

      1.3. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ адамдар үшін:

      азаматтығы жоқ адамның куәлiгi.

      2. Ұсынылған мәліметтердің дәйектілігін тексеру клиент (оның өкілі) ұсынған тиісті құжаттар түпнұсқаларының және нотариат куәландырған көшірмелерінің деректерімен салыстыру, қолжетімді дерек көздермен (дерекқормен) салыстыру, мекенжайы бойынша шығуды қосқанда басқа тәсілдермен мәліметтерді тексеру арқылы жүзеге асырылады. Жеке басын сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтердің дәйектілігін тексеру шеңберінде де, клиентпен (клиенттің өкілімен) жеке басын куәландыратын құжатта орналастырылған суретті көзбен салыстыру жүргізіледі.

Шартты белгілер:

      ь – тиісті мәліметтерді белгілеу қажеттілігі;

      ьь– тиісті мәліметтерді белгілеу және олардың дәйектілігін тексеру қажеттілігі.

  Қылмыстық жолмен алынған кірістерді
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында
төлем ұйымдары үшін ішкі бақылау қағидаларына
қойылатын талаптарға 2-қосымша

Заңды тұлға-клиент досьесіне енгізілуге және стандартты, жеңілдетілген не тереңдетілген сәйкестендіру жүргізген кезде дәйектілігі тексерілуге жататын ең аз талап етілетін мәліметтер

Мәліметтер

Сәйкестендіру түрі

Стандартты

Жеңілдетілген

Тереңдетілген

1. Заңды тұлға туралы жалпы мәліметтер

Ұйымдық-құқықтық нысанды қоса алғанда, толық және бар болса қысқарған атауыБизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса)Тіркелгенін растайтын құжат түрі, оның берілген күні, нөмірі (бар болса)Тіркеуші органның атауы, тіркеу (қайта тіркеу) күні мен орныЖүзеге асыратын қызмет түрі (түрлері) және экономикалық қызметтің түрлерін жалпы жіктегіш (ЭҚЖК) коды (бар болса)Лицензиялардың нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болып табылса)Лицензияны берген органның атауыТіркелгенін растайтын құжатқа сәйкес тұрғылықты жерінің мекенжайы (елі, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үй нөмірі)Атқарушы органның нақты тұрғылықты жерінің мекенжайы (елі, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үй нөмірі)Байланыс телефон нөміріЭлектрондық поштаның мекенжайы (ол бар болса)2. Шетелдік заңды тұлға туралы қосымша мәліметтер

Тіркелген мемлекеттегі уәкілетті орган берген тіркеу нөмірі (коды)3. Меншік және басқару құрылымы туралы мәліметтер

Құрылтай құжаттарына сәйкес органдардың құрылымы мен атауы (жоғары орган, атқарушы орган, өзге органдар)Заңды тұлға органдарының құрылымы белгіленген құрылтай құжаттарының соңғы редакциясының күні3.1. Жоғары органның дербес құрамы туралы мәліметтер

Жоғары органның құрамына кіретін жеке тұлғалардың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және (немесе) заңды тұлғалардың толық атауы


Жоғары органның құрамына кіретін жеке тұлғалардың азаматтығы (бар болса) және (немесе) заңды тұлғаларды тіркеген мемлекет


Жоғары органның құрамына кіретін жеке тұлғалардың жеке сәйкестендіру нөмірлері (бар болса) не жеке басын куәландыратын құжаттарының нөмірлері, сериялары (бар болса), берілген күндері және қолданылу мерзімдері


Жоғары органның құрамына кіретін заңды тұлғалар үшін бизнес-сәйкестендіру нөмірлері (бар болса) не тіркелген мемлекеттегі уәкілетті орган берген тіркеу нөмірлері (кодтары)


Құрылтай құжаттарының соңғы редакциясының күні не акционерлер (қатысушылар) тізілімінен алынатын үзінді көшірменің не жоғары органның құрамы белгіленген өзге құжаттың күні


3.2. Атқарушы органның дербес құрамы туралы мәліметтер

Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (олар бар болса)Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің туған күні және туылған жері


Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің азаматтығы (бар болса)


Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса)


Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (ол бар болса)


Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі


Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тұрғылықты (тіркелген) жерінің мекенжайы және (немесе) келген жері (мемлекеті/юрисдикциясы, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үйінің нөмірі және бар болса пәтерінің нөмірі)


Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің байланыс телефонының нөмірі


Соның негізінде тұлға жеке дара атқарушы органның не алқалық атқарушы орган басшысының немесе мүшесінің функциясын жүзеге асыратын құжаттың (бұйрықтың, жалпы жиналыс хаттамасының, директорлар кеңесі хаттамасының, жалғыз акционер (құрылтайшы) шешімінің немесе басқа осыған ұқсас құжаттың) нөмірі мен күні


3.3 Өзге басқару органдарының дербес құрамы туралы мәліметтер (бар болса)

Басқару органы басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)


Басқару органы басшысының және мүшелерінің туған күні және туылған жері


Басқару органы басшысының және мүшелерінің азаматтығы (бар болса)


Басқару органы басшысының және мүшелерінің жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса)


Басқару органы басшысының және мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (ол бар болса)

Басқару органы басшысының және (немесе) мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі

Соның негізінде тұлға басқару органы басшысының немесе мүшесінің функциясын жүзеге асыратын құжаттың (жалпы жиналыс хаттамасының, жалғыз акционер (құрылтайшы) шешімінің немесе басқа осыған ұқсас құжаттың) нөмірі мен күні

4. Заңды тұлғаның өкілі туралы мәліметтер

Заңды тұлға өкілінің (заңды тұлға филиалының басшысын (өкілдігін) қоса алғанда) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)Туған күні және туылған жеріАзаматтығы (бар болса)Жеке сәйкестендіру нөмірі (ол бар болса)Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (ол бар болса)Жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзіміТұрғылықты (тіркелген) жерінің мекенжайы немесе келген жері (мемлекеті/юрисдикциясы, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үйінің нөмірі және бар болса пәтерінің нөмірі)Байланыс телефонының нөміріӨкілге заңды тұлғаның атынан заңдық тұрғыдан маңызы бар іс-әрекеттерді (шот ашу, шотты басқару) жасауға құқық берген құжаттың (бұйрықтың, сенімхаттың) нөмірі, күні және қолданылу мерзімі (бар болсаӨкілге заңды тұлғаның атынан заңдық тұрғыдан маңызы бар іс-әрекеттерді (шот ашу, шотты басқару) жасауға құқық берген құжатқа қол қойған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)


Визаның нөмірі, күні және қолданылу мерзімі (Қазақстан Республикасына визасыз тәртіппен кіретін мемлекеттің азаматтарын қоспағанда) (жеке басын куәландыратын құжат ретінде шетелдік төлқұжатын ұсынған жағдайда)Миграциялық карточканың нөмірі, күні және қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат ретінде шетелдік төлқұжатын ұсынған жағдайда)5. Бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтер

Заңды тұлғаның жарғылық капиталында қатысу үлестерінің не орналастырылған (артықшылықты және қоғам сатып алғанды шегергенде) акцияларының жиырма бес пайызынан көбі тікелей немесе жанама тиесілі жеке тұлғаның (тұлғалардың) болуы/ болмауы туралы белгі


Заңды тұлғаны өзге де негіздер бойынша бақылауды жүзеге асыратын жеке тұлғаның (тұлғалардың) болуы/ болмауы туралы белгі


Мүддесі үшін заңды тұлғамен іскерлік қарым-қатынастар орнатылатын (операциялар жасалатын) жеке тұлғаның (тұлғалардың) болуы/ болмауы туралы белгі


Бенефициарлық меншік иесінің тегі, аты және бар болса - әкесінің аты


Бенефициарлық меншік иесінің азаматтығы (бар болса)


Бенефициарлық меншік иесінің жеке сәйкестендіру нөмірі (ол бар болса)


Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (ол бар болса)


Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі


Салық резиденттігі, оны ішінде бенефициарлық меншік иесінің шет мемлекетіндегі салық төлеушінің нөмірі


Бенефициарлық меншік иесінің байланыс телефонының нөмірі (бар болса)


Шетелдік-бенефициарлық меншік иесінің шетелдік жария лауазымды тұлғаларға немесе олармен байланысқан адамдарға (отбасы мүшелеріне) тиесілігі


6. Заңды тұлғаның филиалы (өкілдігі) туралы қосымша мәліметтер

Филиалдың (өкілдіктің) атауыБизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса)Тіркелгенін растайтын құжат түрі, оның берілген күні, нөмірі (бар болса)Тіркеуші органның атауы, тіркеу (қайта тіркеу) күні мен орныЖүзеге асыратын қызмет түрі (түрлері) және экономикалық қызметтің түрлерін жалпы жіктегіш (ЭҚЖК) коды (бар болса)Лицензиялардың нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болып табылса)Тіркелгенін растайтын құжатқа сәйкес филиалдың (өкілдің) тұрғылықты жерінің мекенжайы (елі, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үй нөмірі)Байланыс телефонының нөміріЭлектрондық поштаның мекенжайы (ол бар болса)7. Операциялар мониторингінің нәтижелері және қызметтік ақпарат

Клиенттің, оның бенефициарлық меншік иесінің терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты тұлғалар тізбесінде болуы туралы белгіЗаңды тұлға ұйымда пайдаланатын қызметтер (жасалған шарттар)

Операциялардың, оның ішінде жасалатын операциялардың қаржыландыру көзінің шынайылығын тексеру шараларының соңғы мониторингінің нәтижелері

Тәуекел деңгейіМәліметтерді алу (жаңарту) күніКлиент досьесінің мазмұнына қойылатын талаптарға түсіндірмелер:

      1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес азаматтық құқықтық мәмілелер жасалатын негізде жеке басын куәландыратын құжат болып:

      1.1. Қазақстан Республикасының азаматтары үшін:

      1) Қазақстан Республикасы азаматының төлқұжаты;

      2) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлiгi;

      1.2. Шетел азаматтары үшін:

      1) шетелдік төлқұжаты (шетел мемлекетi азаматының төлқұжаты);

      2) шетелдiктiң Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат;

      3) негізінде Қазақстан республикасының аумағында азаматтық құқықтық мәмілелер жасалатын жеке басын куәландыратын құжат ретінде Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартқа сәйкес танылатын өзге де құжат;

      1.3. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ адамдар үшін:

      азаматтығы жоқ адамның куәлiгi.

      2. Ұсынылған мәліметтердің дәйектілігін тексеру клиент (оның өкілі) ұсынған тиісті құжаттар түпнұсқаларының және нотариат куәландырылған көшірмелерінің деректерімен салыстыру, рұқсат етілген дерек көздермен (дерекқормен) салыстыру, мекенжайы бойынша шығуды қосқанда басқа да тәсілдермен мәліметтерді тексеру арқылы жүзеге асырылады. Жеке басын сәйкестендіру бойынша дәйектілігін тексеру шеңберінде, клиентпен (клиенттің өкілімен) жеке басын куәландыратын құжатта орналастырылған суретті көзбен салыстыру жүргізіледі.

      3. Тіркеуге жататын мәліметтер және лицензияның болуы, сондай-ақ халықаралық ұйымға қатысты белгіленеді, егер осындай халықаралық ұйымның мекемесі туралы және (немесе) оның мемлекет (мемлекеттер) аумағында болу талаптары туралы шарттармен тиісінше тіркеусіз және (немесе) лицензиясыз олардың қызметін жүзеге асыру көзделмесе.

Шартты белгілер:


– тиісті мәліметтерді белгілеу қажеттілігі;

– тиісті мәліметтерді белгілеу және олардың шынайылығын тексеру қажеттілігі.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады