Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 22 желтоқсандағы № 683 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 27 желтоқсанда 14593 болып тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Бұйрық 01.01.2017 ж. бастап қолданысқа енгізіледі.

       БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидалары" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін тіркеудің мемлекеттік тізілімінде № 12590 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 31 желтоқсанда жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында:

      244-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "244. Конкурстық баға ұсыныстарының шартты бағалары тең болған жағдайда, сатып алынатын қызметтің нарығында жұмыс тәжірибесі көп конкурсқа қатысушы жеңімпаз болып танылады.";

      294-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "294. Аукциондық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікке және шарттың жобасына өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды қоспағанда, бірыңғай ұйымдастырушы, қажет болған жағдайда аукциондық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау мерзімі өткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде әлеуетті өнім берушілердің сұрау салуларына не ескертулеріне жауап ретінде аукциондық құжаттаманың жобасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізеді. Аукциондық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікке және шарттың жобасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді қоспағанда, аукциондық құжаттамаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді бірыңғай ұйымдастырушы осы Қағидалардың 282-тармағында белгіленген тәртіппен бекітеді.";

      343-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "343. Осы Қағидалардың 342-тармағының үшініші бөлігінде көзделген жағдайларды қоспағанда, аукционға (лотқа) бөлінген соманың кем дегенде бір пайызы мөлшерінде аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз ету енгізілген кезде, әлеуетті өнім беруші аукциондық құжаттама талаптарына сәйкес келтіру мақсатында аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз ету сомаларын осы Қағидалардың 312-тармағына сәйкес түрлердің бірінде аукционға қатысуға өтінімді қосымша қамтамасыз етуді енгізуге құқылы.";

      339-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "339. Аукциондық комиссия мынадай: 3) аукционға (лотқа) бөлінген соманың кемінде бір пайызы мөлшерінде аукциондық өтінімді қамтамасыз етуді енгізген жағдайда енгізілген аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді аукциондық құжаттама талаптарына сәйкес келмейді деп таниды.";

      415-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "415. Тапсырыс берушінiң іркіліссіз қызметiн қамтамасыз ету мақсатында тапсырыс беруші Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12716 болып тіркелген "Конкурс немесе аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары шығарылғанға және мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енгенге дейінгі кезеңге күн сайынғы және (немесе) апта сайынғы қажеттіліктегі тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 677 бұйрығына сәйкес уәкілетті орган бекiткен тiзбе бойынша күн сайынғы немесе апта сайынғы қажеттіліктегі тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi шарттың қолданысын конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттiк сатып алу қорытындысы шығарылғанға және шарт күшіне енгенге дейінгі кезеңге Заңның 43-бабының 18-тармағына сәйкес ұзартады.";

      мынадай мазмұндағы 426-1, 426-2, 426-3 және 426-4-тармақтармен толықтырылсын:

      "426-1. Жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) кезінде мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау мынадай кезектілікпен жүзеге асырылады:

      1) веб-портал арқылы орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісін ресімдеу;

      2) орындалған жұмыстарды (көрсетілген қызметтерді) тапсыру және қабылдау;

      3) Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактіралар ақпараттық жүйесі арқылы электрондық шот-фактура ресімдеу;

      4) тапсырыс берушінің орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтеры үшін ақы төлеуі.

      426-2. Өнім беруші веб-портал арқылы тапсырыс берушіге тауарлар, жұмыстар, қызметтер туралы мәліметтерді толтыра отырып, электрондық-цифрлық қолтаңбамен бекітілген осы Қағидаларға 22-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарларды қабылдау-беру актісін (бұдан әрі - тауарларды қабылдау-беру актісі), 22-2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша орындалған жұмыстар актісін (бұдан әрі - орындалған жұмыстар актісі), 22-3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілген қызметтер актісін жібереді.

      426-3. Өнім беруші шарттық міндеттемелерін толық орындағаннан кейін тауарларды қабылдау-беру актілерімен, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актілерін бір мезгілде тапсырыс берушіге веб-портал арқылы осы Қағидаларға 22-4 және 22-5-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша электрондық-цифрлық қолтаңбамен бекітілген тауарлардағы, жұмыстардағы, қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп жібереді.

      426-4. Тапсырыс беруші веб-порталда өнім берушінің тауарларды қабылдау-беру актісін, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актісін ресімдеуі туралы хабарлама алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей актіде шарт бойынша ақпаратты толтырады және оны электрондық-цифрлық қолтаңбамен бекітеді не дәлелді негіздемелер көрсете отырып, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді қабылдаудан бас тартады.

      Тапсырыс беруші жеткізілген тауарларды, орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді қосымша зерделеу қажет болған жағдайда, хабарлама алған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген әрекетті орындайды, олар туралы өнім берушіге хабарлама алынған күнінен бастап, үш жұмыс күнінен кешіктірмей веб-портал арқылы хабарлайды.";

      Конкурстық құжаттамаға 12-қосымшада:

      реттік нөмірі 2 жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

2

Сатып алынатын қызметтің Тапсырыс берушінің салалық мамандандыру ұйымы миссиясына (ұйым мақсатының құрылтайшы құжаттарға сәйкес келуі) сәйкес келуі

0-ден 3-ке дейін

0

әлеуетті өнім берушінің құрылтайшы құжаттарында сатып алынатын қызмет мәніне сәйкес келетін қызмет түрлері жоқ

1

миссиясы/мақсаты сатып алынатын қызметке сәйкес келеді, бірақ Тапсырыс берушінің салалық мамандандандыруына сәйкес келмейді

2

миссиясы/мақсаты сатып алынатын қызметке сәйкес келеді және Тапсырыс берушінің салалық мамандануға ішінара сәйкес келеді

3

миссиясы/мақсаты сатып алынатын қызметке сәйкес келеді және Тапсырыс берушінің салалық мамандануына сәйкес келеді


       ";

      Қағидаларға 19-қосымшада Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт:

      3.1-тармақ мынадай мазмұндағы 9) және 10) тармақшалармен толықтырылсын:

      "9) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге;

      10) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді.";

      3.3-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "3-1) тауарды (тауарларды) қабылдау-беру актісі бекітілгеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда Өнім беруші жазып берген шот-фактураны қабылдауға;";

      Қағидаларға 20-қосымшада Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт:

      4.1-тармақ мынадай мазмұндағы 8) және 9) тармақшалармен толықтырылсын:

      "8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге;

      9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді.";

      4.3-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "3-1) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;";

      6.1-тармақ алынып тасталсын;

      Қағидаларға 21-қосымшада Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт:

      3.1-тармақ мынадай мазмұндағы 8) және 9) тармақшалармен толықтырылсын:

      "8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген көрсетілген қызметтер актісін жіберу және ресімдеуге;

      9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді.";

      3.3-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "3-1) көрсетілген қызметтер актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда Өнім беруші жазып берген шот-фактураны бекіткеннен кейін қабылдауға;";

      5-Тарауының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Қызметтер көрсету";

      5.2-тармақ алынып тасталсын.

      2. "Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидалары" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 3 қазандағы № 521 бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін тіркеудің мемлекеттік тізілімінде № 14331 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 27 қазанда жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақта:

      жетпіс бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "378-1. Заңның 39-бабы 3-тармағының 6), 7), 11), 15), 28), 50), 51), 53) және 54) тармақшалары негізінде жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылған кезде Тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушіні айқындау үшін тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жарнамасындағы, каталогтарындағы, сипаттамаларындағы және Қазақстан Республикасының Азаматтық заңнамасына сәйкес көпшілік оферта болып танылған белгісіз тұлғалар тобына арналған басқа ұсыныстардағы жалпыға қол жетімді ақпарат көздерін зерделеу арқылы сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығын талдау нәтижелері бойынша айқындалған сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында, оның оның ішінде ұқсас тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша қызметін жүзеге асыратын кемінде үш әлеуетті өнім берушіге коммерциялық ұсыныстар беру туралы сұрау салулар жібереді.";

      жетпіс тоғызыншы, сексенінші, сексен бірінші және сексен екінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "426. Тауарларды жеткізген кезде мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау мынадай кезекпен жүзеге асырылады:

      1) жүкқұжаттың түпнұсқасын бере отырып, тауарды жеткізу орнына тауарды жеткізу;

      2) өнім беруші тауарды жеткізу фактісін растайтын жүкқұжаттың электрондық көшірмесін тіркей отырып, веб-портал арқылы тауарды қабылдап алу-беру актісін ресімдейді;

      3) тапсырыс беруші тауарды қабылдайды;

      4) "Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 9 ақпандағы № 77 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10423 болып тіркелді) (бұдан әрі - Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидалар) сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы жазып берілген электрондық шот-фактураны ресімдеу;

      5) тапсырыс беруші жеткізілген тауар үшін ақы төлейді.";

      екі жүз қырық бірінші, екі жүз қырық екінші және екі жүз қырық үшінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) жүкқұжат;

      3) тауарларды қабылдап алу-беру актісі (актілері);

      4) осы Қағидаларға 22-4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарлардағы жергілікті қамтудың үлесі бойынша есеп (шарттық міндеттемелер толық орындалғаннан кейін ұсынылады);";

      екі жүз елуінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) Тауарды қабылдап алу кезінде веб-портал арқылы Тауарды қабылдап алу-беру актісін бекітуге не Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оны қабылдамаудың дәлелді негіздемелерін көрсете отырып қабылдаудан бас тартуға;";

      екі жүз елу жетінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) сәйкестігін міндетті түрде растауға жатпайтын Тауарларды қоспағанда, өнім беруші растаған Тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (сәйкестік сертификаты / сәйкестігі туралы декларация / мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) көшірмесі;";

      екі жүз тоқсан бір және екі жүз тоқсан екінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:

      3) осы Қағидаларға 22-4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

      4) Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;";

      екі жүз тоқсан тоғызыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға;";

      үш жүз жиырма бірінші және үш жүз жиырма екінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) осы Қағидаларға 22-4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

      4) Өнім беруші Тапсырыс берушіге көрсеткен қызметтердің сипаттамасымен, жалпы сомасы көрсетіле отырып, шот-фактура;";

      үш жүз отыз бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      3) Қызметті қабылдау кезінде веб-портал арқылы көрсетілген қызметтер актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға;

      Бұйрыққа 6-қосымшада:

      Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен көзделген кқрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық құжаттамада:

      21-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      Конкурстық өтінімдері осы тармақтың 2) тармақшасының екінші және үшінші абзацтарында көрсетілген критерийлер бойынша бір баллдан кем алған әлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға жіберілмейді.".

      Бұйрыққа 8-қосымшада:

      Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шартта:

      2.5.-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2.5. Төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

      1) <аумақтық қазынашылық органында тіркелген/қол қойылған> Шарт;

      2) көрсетілген қызмет актісі (актілері);

      3) осы Қағидаларға 22-4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

      4) Өнім беруші Тапсырыс берушіге көрсеткен қызметтердің сипаттамасымен, жалпы сомасы көрсетіле отырып, шот-фактура;";

      3.1.-тармақ мынадай мазмұндағы 7) және 8)-тармақшалармен толықтырылсын:

      "7) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген көрсетілген қызметтер актісін жіберу және ресімдеуге;

      8) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді.";

      3.3.-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1)-тармақшамен толықтырылсын:

      "3-1) көрсетілген қызметтер актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда Өнім беруші жазып берген шот-фактураны бекіткеннен кейін қабылдауға;";

      5-Тарауының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Қызметтер көрсету";

      5.2.-тармақ алынып тасталсын.

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк сатып алу заңнамасы департаментi (С.М. Ахметов) заңнамада белгiленген тәртiппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркеген күнінен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;

      4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрық 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға жатады.

Қазақстан Республикасының


Қаржы министрі

Б. Сұлтанов


О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 декабря 2016 года № 683. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 декабря 2016 года № 14593.

      О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан

      Примечание РЦПИ!
Вводится в действие с 01.01.2017.

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 12590, опубликован в информационно-правовой системе "Әділет" 31 декабря 2015 года) следующие изменения и дополнения:

      в Правилах осуществления государственных закупок, утвержденных указанным приказом:

      пункт 244 изложить в следующей редакции:

      "244. При равенстве условных цен конкурсных ценовых предложений, победителем признается участник конкурса, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых услуг.";

      часть первую пункта 294 изложить в следующей редакции:

      "294. Единый организатор при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока предварительного обсуждения проекта аукционной документации, в ответ на запросы либо замечания потенциальных поставщиков, вносит изменения и (или) дополнения в проект аукционной документации, за исключением изменений и (или) дополнений в техническую спецификацию и проект договора, являющихся неотъемлемой частью аукционной документации. Внесение изменений и (или) дополнений в аукционную документацию, за исключением изменений и (или) дополнений в техническую спецификацию и проект договора, являющихся неотъемлемой частью аукционной документации, утверждается единым организатором в порядке, установленном пунктом 282 настоящих Правил.";

      пункт 343 изложить в следующей редакции:

      "343. При внесении обеспечения заявки на участие в аукционе в размере менее одного процента от суммы, выделенной на аукцион (лот), за исключением случаев, предусмотренных частью третьей пункта 342 настоящих Правил, потенциальный поставщик вправе в целях приведения в соответствие с требованиями аукционной документации суммы обеспечения заявки на участие в аукционе внести дополнительное обеспечение заявки на участие в аукционе в одном из видов в соответствии с пунктом 312 настоящих Правил.";

      абзац первый пункта 339 изложить в следующей редакции:

      "339. Аукционная комиссия признает внесенное обеспечение заявки на участие в аукционе, не соответствующим требованиям аукционной документации, в случаях:";

      часть первую пункта 415 изложить в следующей редакции:

      "415. В целях обеспечения бесперебойной деятельности заказчика последний в соответствии с пунктом 18 статьи 43 Закона продлевает на период до подведения итогов государственных закупок способом конкурса (аукциона) и вступления в силу договора, действие договора товаров, работ, услуг ежедневной или еженедельной потребности по перечню, утвержденному уполномоченным органом в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 677 "Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг ежедневной и (или) еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок способом конкурса либо аукциона и вступления в силу договора о государственных закупках", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12716.";

      дополнить пунктами 426-1, 426-2, 426-3 и 426-4 следующего содержания:

      "426-1. Исполнение договора о государственных закупках при выполнении работ (оказании услуг) осуществляется в следующей последовательности:

      1) оформление акта выполненных работ (оказания услуг) посредством веб-портала;

      2) сдача и приемка выполненных работ (оказанных услуг).

      3) оформление электронной счет-фактуры, выписанной посредством информационной системы электронных счетов-фактур, в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

      4) оплата заказчиком за выполненные работы (оказанные услуги).

      426-2. Поставщик направляет посредством веб-портала заказчику утвержденный электронно-цифровой подписью акт приема-передачи товаров по форме согласно приложению 22-1 (далее - акт приема-передачи товаров), акт выполненных работ по форме согласно приложениям 22-2 (далее – акт выполненных работ), акт оказанных услуг по форме согласно приложению 22-3 с заполнением сведений о товарах, работах, услугах (далее – акт оказанных услуг) к настоящим Правилам.

      426-3. Поставщик после полного исполнения договорных обязательств одновременно с актами приема-передачи товаров, актами выполненных работ, оказанных услуг направляет заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью отчет о местном содержании в товарах, работах, услугах по формам согласно приложениям 22-4 и 22-5 к настоящим Правилам.

      426-4. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня получения на веб-портале уведомления об оформлении поставщиком акта приема-передачи товара, выполнения работ, оказания услуг, заполняет в акте информацию по договору и подписывает его электронно-цифровой подписью либо отказывает в принятии товаров, работ, услуг с указанием аргументированных обоснований.

      Заказчик в случае необходимости дополнительного изучения поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг выполняет предусмотренные частью первой настоящего пункта действия не позднее десяти рабочих дней со дня получения уведомления, о чем сообщает поставщику посредством веб-портала не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления.";

      в приложении 12 к Конкурсной документации:

      строку, порядковый номер 2, изложить в следующей редакции:

      "

2

Соответствие закупаемой услуги миссии организации и отраслевой специализации Заказчика (цели организации в соответствии с учредительными документами)

от 0 до 3

0

в учредительных документах потенциального поставщика отсутствуют виды деятельности, соответствующие предмету закупаемой услуги

1

миссия/цели соответствуют закупаемой услуге, но не соответствуют отраслевой специализации Заказчика

2

миссия/цели соответствуют закупаемой услуге и частично соответствуют отраслевой специализации Заказчика

3

миссия/цели соответствуют закупаемой услуге и соответствуют отраслевой специализации Заказчика

      ";

      в приложении 19 к Правилам, Типовой договор о государственных закупках товаров:

      пункт 3.1. дополнить подпунктами 9) и 10) следующего содержания:

      "9) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт приема-передачи товаров;

      10) после утверждения Заказчиком акта приема передачи товара(ов) выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме.";

      пункт 3.3. дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

      "3-1) после утверждения акта приема передачи товара(ов) принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;";

      в приложении 20 к Правилам, Типовой договор о государственных закупках работ:

      пункт 4.1. дополнить подпунктами 8) и 9) следующего содержания:

      "8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ;

      9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме.";

      пункт 4.3. дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

      "3-1) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;";

      пункт 6.1. исключить;

      в приложении 21 к Правилам, Типовой договор о государственных закупках услуг:

      пункт 3.1. дополнить подпунктами 8) и 9) следующего содержания:

      "8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт оказанных услуг;

      9) после утверждения Заказчиком акта оказанных услуг выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме.";

      пункт 3.3. дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

      "3-1) после утверждения акта оказанных услуг принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме.";

      наименование Главы 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Оказание Услуг";

      пункт 5.2. исключить.

      2. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 октября 2016 года № 521 "О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 14331, опубликован в информационно-правовой системе "Әділет" 27 октября 2016 года) следующие изменения и дополнения:

      в пункте 1:

      абзац семьдесят первый изложить в следующей редакции:

      "378-1. При осуществлении государственных закупок, осуществляемые на основании подпунктов 6), 7), 15), 28), 50), 51), 53) и 54) пункта 3 статьи 39 Закона, заказчик для определения потенциального поставщика направляет запросы о предоставлении коммерческих предложений не менее трем потенциальным поставщикам, осуществляющим свою деятельность на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе по схожим (аналогичным) товарам, работам, услугам, определенным по результатам анализа рынка закупаемых товаров, работ, услуг путем изучения общедоступных источников информации, содержащихся в рекламе, каталогах, описаниях товаров, работ, услуг и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц, в том числе признаваемых публичными офертами в соответствии с Гражданским законодательством Республики Казахстан.";

      семьдесят девятый, восьмидесятый, восемьдесят первый и восемьдесят второй абзацы изложить в следующей редакции:

      "426. Исполнение договора о государственных закупках при поставке товаров осуществляется в следующей последовательности:

      1) доставка товара в пункт назначения товара с предоставлением оригинала накладной;

      2) оформление поставщиком акта приема-передачи товара посредством веб-портала с прикреплением электронной копии накладной, подтверждающий факт доставки товара;

      3) приемка товара заказчиком.

      4) оформление электронной счет-фактуры, выписанной посредством информационной системы электронных счетов-фактур, в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 77 "Об утверждении Правил документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10423 (далее - Правила документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме);

      5) оплата заказчиком за поставленный товар.";

      двести сорок первый, двести сорок второй и двести сорок третий абзацы изложить в следующей редакции:

      "2) накладная;

      3) акт(ы) приема-передачи товара(ов);

      4) отчет о местном содержании в товарах (представляется после полного исполнения договорных обязательств) по форме согласно приложению 22-4 к настоящим Правилам;";

      абзац двести пятидесятый изложить в следующей редакции:

      "3) при приемке Товара утвердить посредством веб-портала акт приема-передачи Товара либо отказать в приемке Товара с указанием аргументированных обоснований его непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок;";

      абзац двести пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции:

      "3) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия;";

      двести девяносто первый и двести девяносто второй абзацы изложить в следующей редакции:

      "3) отчет о местном содержания в работах и услугах по форме согласно приложению 22-4 к настоящим Правилам;

      4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком/ Исполнителем Заказчику;";

      абзац двести девяносто девятый изложить в следующей редакции:

      "3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок;";

      триста двадцать первый и триста двадцать второй абзацы изложить в следующей редакции:

      "3) отчет о местном содержания в работах и услугах по форме согласно приложению 22-4 к настоящим Правилам;

      4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы оказанных услуг, предоставленная Поставщиком Заказчику;";

      абзац триста тридцать первый изложить в следующей редакции:

      "3) при приемке Услуг утвердить посредством веб-портала акт оказанных услуг либо отказать в принятии с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок;";

      в приложении 6 к Приказу:

      в Конкурсной документации по государственным закупкам услуг, предусмотренных государственным социальным заказом:

      часть третью пункта 21 изложить в следующей редакции:

      "Потенциальные поставщики, конкурсные заявки которых набрали менее одного балла по критериям, указанным во втором и третьем абзацах подпункта 2) настоящего пункта не допускаются к участию в конкурсе.";

      в приложении 8 к Приказу:

      в Типовом договоре о государственных закупках услуг, предусмотренных государственным социальным заказом:

      пункт 2.5. изложить в следующей редакции:

      "2.5. Необходимые документы, предшествующие оплате:

      1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства подписанный Договор;

      2) акт(ы) оказанных услуг;

      3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-4 к настоящим Правилам;

      4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы оказанных услуг, предоставленная Поставщиком Заказчику;";

      пункт 3.1. дополнить подпунктами 7) и 8) следующего содержания:

      "7) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт оказанных услуг;

      8) после утверждения Заказчиком акта оказанных услуг выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме.";

      пункт 3.3. дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

      "3-1) после утверждения акта оказанных услуг принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;";

      наименование Главы 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Оказание Услуг";

      пункт 5.2. исключить.

      3. Департаменту законодательства о государственных закупках Министерства финансов Республики Казахстан (Ахметов С.М.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет";

      3) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан его направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.

      Министр финансов
Республики Казахстан
Б. Султанов