Астана қаласында жұмыс орындарының квотасын белгілеу туралы

Астана қаласы әкімдігінің 2016 жылғы 16 қарашадағы № 158-2247 қаулысы. Астана қаласының Әділет департаментінде 2016 жылғы 21 желтоқсанда № 1082 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы", "Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы" 2005 жылғы 13 сәуірдегі, "Халықты жұмыспен қамту туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі заңдарына сәйкес Астана қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Астана қаласының жұмыс берушілеріне жұмыс орындар квотасын жұмыскерлердің тізімдік саны бар мүгедектерге:
      елуден жүз адамға дейін – жұмыскерлердің тізімдік санының екі пайызы мөлшерінде;
      жүз бірден екі жүз елу адамға дейін – жұмыскерлердің тізімдік санының үш пайызы мөлшерінде;
      екі жүз елу бірден адамнан артық – жұмыскерлердің тізімдік санының төрт пайызы мөлшерінде белгіленсін.
      1-1. Астана қаласының Жұмыс берушілеріне:
       пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін, сондай-ақ бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдар үшін жұмыс орындарының жалпы санының бір пайызы мөлшерінде жұмыс орындарының квотасы белгіленсін.
      1-2. Астана қаласының жұмыс берушілеріне жұмыс орындарының жалпы санының бір пайызды мөлшерінде ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын жастар қатарындағы азаматтарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квоталар белгіленсін.
      2. Астана қаласының Жұмыспен қамту, еңбек және әлеуметтік қорғау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің басшысына осы қаулыны, әділет органдарында мемлекеттік тіркелгеннен кейін ресми және мерзiмдi баспа басылымдарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын интернет-ресурста және Астана қаласы әкімдігінің интернет-ресурсында жариялау жүктелсін.
      3. Қосымшаға сәйкес Астана қаласы әкімдігі қаулыларының күші жойылды деп танылысн.
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Астана қаласы әкімінің орынбасары А.И. Лукинге жүктелсін.
      5. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      Астана қаласының әкімі Ә. Исекешев

  Астана қаласы әкімдігінің
2016 жылғы 16 қарашадағы
№ 158-2247 қаулысына
қосымша

Күші жойылған Астана қаласы әкімдігі қаулыларының тізбесі

      1. "Астана қаласының мүгедектері үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы" Астана қаласы әкімдігінің 2006 жылғы 29 мамырдағы № 23-10-482қ қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 441 болып тіркелген, 2006 жылғы 24 маусымдағы "Астана хабары" № 96-98, 2006 жылғы 20 маусымдағы "Вечерняя Астана" № 91 газеттерінде жарияланған).
      2. "Астана қаласының мүгедектері үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы" Астана қаласы әкімдігінің 2006 жылғы 29 мамырдағы № 23-10-482қ қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы" Астана қаласы әкімдігінің 2009 жылғы 17 маусымдағы № 23-570қ қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 584 болып тіркелген, 2009 жылғы 11 шілдедегі "Астана ақшамы" № 75 (2396), 2009 жылғы 11 шілдедегі "Вечерняя Астана" № 82 (2383) газеттерінде жарияланған).
      3. "Астана қаласының мүгедектері үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы" Астана қаласы әкімдігінің 2006 жылғы 29 мамырдағы № 23-10-482қ қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Астана қаласы әкімдігінің 2010 жылғы 6 желтоқсандағы № 23-1148қ қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 659 болып тіркелген, 2010 жылғы 20 қаңтардағы "Астана ақшамы" № 7 (2617), 2010 жылғы 15 қаңтардағы "Вечерняя Астана" № 6 (2615) газеттерінде жарияланған).
      4. "Астана қаласында жұмыс орындарының квотасын белгілеу туралы" 2006 жылғы 29 мамырдағы № 23-10-482қ Астана қаласы әкімдігінің қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы" Астана қаласы әкімдігінің 2012 жылғы 24 мамырдағы № 158-636 қаулысы (Н ормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 731 болып тіркелген, 2012 жылғы 26 маусымдағы "Астана ақшамы" № 70 (2831), 2012 жылғы 26 маусымдағы "Вечерняя Астана" № 75 (2840) газеттерінде жарияланған).

Об установлении квоты рабочих мест в городе Астане

Постановление акимата города Астаны от 16 ноября 2016 года № 158-2247. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 21 декабря 2016 года № 1082

      В соответствии с законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", от 13 апреля 2005 года "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан", от 6 апреля 2016 года "О занятости населения", акимат города Астаны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Установить работодателям города Астаны квоту рабочих мест для инвалидов со списочной численностью работников:
      от пятидесяти до ста человек – в размере двух процентов списочной численности работников;
      от ста одного до двухсот пятидесяти человек – в размере трех процентов списочной численности работников;
      свыше двухсот пятидесяти одного человека – в размере четырех процентов списочной численности работников.
      1-1. Установить работодателям города Астаны квоту рабочих мест для:
      трудоустройства лиц, состоящих на учете службы пробации, а также для трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в размере одного процента от общей численности рабочих мест.
      1-2. Установить работодателям города Астаны квоту рабочих мест для трудоустройства граждан из числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образования, в размере одного процента от общей численности рабочих мест.
      2. Возложить на руководителя Государственного учреждения "Управление занятости, труда и социальной защиты города Астаны" опубликование настоящего постановления после государственной регистрации в органах юстиции в официальных и периодических печатных изданиях, а также на интернет-ресурсе, определяемом Правительством Республики Казахстан, и на интернет-ресурсе акимата города Астаны.
      3. Признать утратившими силу некоторые постановления акимата города Астаны согласно приложению.
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Астаны Лукина А.И.
      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
      Аким города Астаны А. Исекешев

  Приложение
к постановлению акимата
города Астаны
от 16 ноября 2016 года
№ 158-2247

Перечень некоторых постановлений акимата города Астаны, признанных утратившими силу

      1. Постановление акимата города Астаны от 29 мая 2006 года № 23-10-482п "Об установлении квоты рабочих мест города Астаны" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 441, опубликовано в газетах "Астана хабары" от 24 июня 2006 года № 96-98, "Вечерняя Астана" от 20 июня 2006 года № 91).
      2. Постановление акимата города Астаны от 17 июня 2009 года № 23-570п "О внесении изменения и дополнения в постановление акимата города Астаны от 29 мая 2006 года № 23-10-482п "Об установлении квоты рабочих мест для инвалидов города Астаны" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 584, опубликовано в газетах "Астана ақшамы" от 11 июля 2009 года № 75 (2396), "Вечерняя Астана" от 11 июля 2009 года № 82 (2383).
      3. Постановление акимата города Астаны от 6 декабря 2010 года № 23-1148п "О внесении изменений и дополнения в постановление акимата города Астаны от 29 мая 2006 года № 23-10-482п "Об установлении квоты рабочих мест для инвалидов города Астаны" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 659, опубликовано в газетах "Астана ақшамы" от 20 января 2010 года № 7 (2617), "Вечерняя Астана" от 15 января 2010 года № 6 (2615).
      4. Постановление акимата города Астаны от 24 мая 2012 года № 158-636 "О внесении изменения и дополнения в постановление акимата города Астаны от 29 мая 2006 года № 23-10-482п "Об установлении квоты рабочих мест в городе Астане" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 731, опубликовано в газетах "Астана ақшамы" от 26 июня 2012 года № 70 (2831), "Вечерняя Астана" от 26 июня 2012 года № 75 (2840).