"Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы

Қызылорда облысы Шиелі ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 14 қаңтардағы № 704 қаулысы. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 23 ақпанда № 5367 болып тіркелді. Күші жойылды - Қызылорда облысы Шиелі ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 24 маусымдағы № 835 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Қызылорда облысы Шиелі ауданы әкімдігінің 24.06.2016 № 835 қаулысымен (қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).
      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңының 18-бабының 8) тармақшасына сәйкес Шиелі ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған "Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі бекітілсін.
      3. Қаулының орындалуын бақылау Шиелі ауданы әкімінің орынбасары А.Есмахановқа жүктелсін.
      4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      Аудан әкімі Қ. Сәрсенбаев

  Шиелі ауданы әкімдігінің
2016 жылғы "14" қаңтардағы
№ 704 қаулысымен бекітілген

"Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі

1. Жалпы ережелер

      1. “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесі ішкі саясат саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.
      2. “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесінің құрылтайшысы Шиелі ауданының әкімдігі болып табылады.
      3. “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
      4. “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесі ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланклері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.
      5. “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
      6. “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
      7. “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесі басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.
      8. “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.
      9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индексі 120700, Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі, №40.
      “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жұмыс кестесі:
      1) дүйсенбі мен жұма аралығында 5 (бес) күн жұмыс істейді;
      2) жұмыс уақыты жергілікті уақыт бойынша сағат 09.00-ден 19.00-ге дейін.
Сағат: 13.00-ден 15.00-ге дейін үзіліс);
      3) сенбі және жексенбі күндері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мереке күндері жұмыс істемейді.
      10. Мемлекеттік органның толық атауы: “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
      11. Осы ереже “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.
      12. “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметін қаржыландыру аудан бюджетінен жүзеге асырылады.
      13. “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік субъектілерімен “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
      Егер “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесіне заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Коммуналдық мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

      14. “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесінің миссиясы:
      Ауданда ішкі саяси тұрақтылықты және азаматтық, қоғам институттарымен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету.
      15. Міндеттері:
      1) аудандағы қоғамдық-саяси жағдайларға сараптама мен мониторинг жүргізу;
      2) қоғамдық саяси және діни бірлестіктермен, саяси партиялармен
іс-қимылдар жүргізу;
      3) қоғамдық байланыстар, бұқаралық ақпарат құралдарына жергілікті мемлекеттік тапсырыстарды бөлу;
      4) мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру;
      5) аудан әкімдігінің және аудан әкімінің актілерінің жобаларын әзірлеуге қатысу.
      16. Функциялары:
      1) әкімдіктер жанындағы жастар істері жөніндегі кеңестердің қызметіне қатысады;
      2) мемлекеттік жастар саясатын іске асырады;
      3) өңірлік жастар форумын өткізуді қамтамасыз етеді;
      4) аудандағы діни ахуалды зерделеуді және талдауды жүргізеді;
      5) діни бірлестіктермен өзара іс-қимыл саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын қалыптастыруға және іске асыруға қатысады;
      6) өз құзыретіне жататын мәселелер бойынша түсіндіру жұмыстарын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді;
      17. Құқықтары мен міндеттері:
      1) заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды адамдарынан қажетті ақпарат пен материалдар сұратуға және алуға;
      құзыреті шегінде құқықтық және нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеуге қатысу;
      қолданыстағы заңнамалық актілерде көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.
      2) жеке және заңды тұлғалардың жолдаған өтініштерін қарауға олардың орындалуын бақылауға, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен олар бойынша жауаптар беруге;
      жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды ұйымдастыруға;
      заңды және негізделген шешімдер қабылдауға;
      қабылданған шешімдердің орындалуын бақылауды қамтамасыз етуге;
      қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де міндеттерді іске асыруға міндетті.

3. Коммуналдық мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

      18. “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесіне басшылықты “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.
      19. “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысын Шиелі ауданының әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
      20. “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының өкілеттігі:
      1) бөлім қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін анықтайды;
      2) бөлімді мемлекеттік органдар мен басқа ұйымдарда білдіреді;
      3) бөлім бұйрықтарына қол қояды;
      4) қолданыстағы заңнамаға сәйкес бөлім қызметкерлерін қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;
      5) қолданыстағы заңнамаға сәйкес бөлім қызметкерлерін марапаттайды және тәртіптік жазалау шараларын қабылдайды;
      6) бөлімдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге бағытталған шаралар қабылдайды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар қабылдау үшін дербес жауапты болады;
      7) гендерлік теңдік саясатын жүзеге асыру жұмыстарын ұйымдастырады;
      8) бөлімнің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
      9) шарттар жасасады;
      10) сенімхаттар береді;
      11) өз қызметін ұйымдастыру және оның ішкі тәртібі мәселелері бойынша регламент қабылдайды;
      12) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдауды жүргізеді;
      13) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіліктерді жүзеге асырады.
      “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.
      21. Заңды тұлға мен мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның (жергілікті атқарушы органның), заңды тұлға мен тиісті саланың уәкілетті органның (жергілікті атқарушы органның), заңды тұлғаның әкімшілігі мен оның еңбек ұжымының арасындағы өзара қарым-қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

4. Коммуналдық мемлекеттік органның мүлкі

      22. “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесінің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болу мүмкін.
      “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.
      23. “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік аудандық коммуналдық меншікке жатады.
      24. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесі өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.
      25. “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесіне қатысты коммуналдық меншік құқығы субъектісінің құқықтарын “Шиелі аудандық қаржы бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесі жүзеге асырады.

5. Коммуналдық мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

      26. “Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Об утверждении Положения коммунального государственного учреждения "Шиелийский районный отдел внутренней политики"

Постановление Шиелийского районного акимата Кызылординской области от 14 января 2016 года № 704. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 23 февраля 2016 года № 5367. Утратило силу постановлением Шиелийского районного акимата Кызылординской области от 24 июня 2016 года № 835

      Сноска. Утратило силу постановлением Шиелийского районного акимата Кызылординской области от 24.06.2016 № 835 (вводится в действие со дня подписания).
      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года “О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан” и подпунктом 8) статьи 18 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года “О государственном имуществе” акимат Шиелийского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемое Положение коммунального государственного учреждения "Шиелийский районный отдел внутренней политики".
      2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя акима Шиелийского района Есмаханова А.
      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.
      Аким района К. Сарсенбаев

  Утверждено постановлением
акимата Шиелийского района
от "14" января 2016 года № 704

Положение коммунального государственного учреждения “Шиелийский районный отдел внутренней политики”

1. Общие положения

      1. Коммунальное государственное учреждение “Шиелийский районный отдел внутренней политики” является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере внутренней политики.
      2. Учредителем коммунального государственного учреждения “Шиелийский районный отдел внутренней политики” является акимат Шиелийского района.
      3. Коммунальное государственное учреждение “Шиелийский районный отдел внутренней политики” осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
      4. Коммунальное государственное учреждение “Шиелийский районный отдел внутренней политики” является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства.
      5. Коммунальное государственное учреждение “Шиелийский районный отдел внутренней политики” вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.
      6. Коммунальное государственное учреждение “Шиелийский районный отдел внутренней политики” имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством.
      7. Коммунальное государственное учреждение “Шиелийский районный отдел внутренней политики” по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя коммунального государственного учреждения “Шиелийский районный отдел внутренней политики” и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
      8. Структура и лимит штатной численности коммунального государственного учреждения “Шиелийский районный отдел внутренней политики” утверждаются в соответствии с действующим законодательством.
      9. Местонахождение юридического лица: индекс 120700, Республика Казахстан, Кызылординская область, Шиелийский район, поселок Шиели, улица Т.Рыскулова, №40.
      График работы коммунального государственного учреждения “Шиелийский районный отдел внутренней политики”:
      1) работает 5 (пять) дней в неделю с понедельника по пятницу;
      2) время работы с 09.00 часов до 19.00 часов местного времени. Перерыв: с 13.00 часов до 15.00 часов;
      3) в субботу и в воскресенье, а также в установленные законодательством Республикики Казахстан праздничные дни, не работает.
      10. Полное наименование государственного органа: коммунальное государственное учреждение “Шиелийский районный отдел внутренней политики”.
      11. Настоящее Положение является учредительным документом коммунального государственного учреждения “Шиелийский районный отдел внутренней политики”.
      12. Финансирование деятельности коммунального государственного учреждения “Шиелийский районный отдел внутренней политики” осуществляется из бюджета района.
      13. Коммунальному государственному учреждению “Шиелийский районный отдел внутренней политики” запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанности, являющихся функциями коммунального государственного учреждения “Шиелийский районный отдел внутренней политики”
      Если коммунальному государственному учреждению “Шиелийский районный отдел внутренней политики” законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности коммунального государственного органа

      14. Миссия коммунального государственного учреждения “Шиелийский районный отдел внутренней политики”:
      Обеспечение внутриполитической стабильности в районе и взаимодеиствие с институтами гражданского общества.
      15. Задачи:
      1) анализ и проведение мониторинга общественно-политической ситуации в районе;
      2) взаимодействие с политическими партиями, общественно-политическими и религиозными организациями;
      3) связь с общественностью, распределение местного государственного заказа для средств массовой информации;
      4) организация разработки и реализации программ внутренней политики на территории района совместно с заинтересованными учреждениями;
      5) осуществление государственной молодежной политики.
      6) участие в разработке проекта актов акимата района и акима района.
      16. Функции:
      1) принимает участие в деятельности советов по делам молодежи при акиматах;
      2) реализует государственную молодежную политику;
      3) обеспечивает проведение регионального форума молодежи;
      4) проводит изучение и анализ религиозной ситуации в районе;
      5) участвует в формировании и реализации основных направлений государственной политики в области взаимодействия с религиозными объединениями;
      6) обеспечивает осуществление разъяснительной работы по вопросам, относящимся к его компетенции.
      Права и обязанности:
      1) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;
      участвовать в пределах компетенции в разработке проектов правовых и нормативных правовых актов;
      осуществлять иные права, предусмотренные действующими законодательными актами.
      2) рассматривать обращения, направленные физическими и юридическими лицами, контролировать их исполнение, в случаях и порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, предоставляеть на них ответы;
      организовывать прием физических лиц и представителей юридических лиц;
      принимать законные и обоснованные решения;
      обеспечивать контроль за исполнением принятых решений;
      реализовывать иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

3. Организация деятельности комунального государственного органа

      18. Руководство коммунальнным государственным учреждением “Шиелийский районный отдел внутренней политики” осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на коммунальное государственное учреждение “Шиелийский районный отдел внутренней политики” задач и осуществление им своих функций.
       19. Руководитель коммунального государственного учреждения “Шиелийский районный отдел внутренней политики” назначается на должность и освобождается от должности акимом Шиелийского района.
      20. Полномочия руководителя коммунального государственного учреждения “Шиелийский районный отдел внутренней политики”:
      1) определяет обязанности и полномочия сотрудников отдела;
      2) представляет отдел в государственных органах и иных организациях;
      3) подписывает приказы отдела;      
      4) в соответсвии с законодательством назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников отдела;
      5) в установленном законодательством порядке поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на сотрудников отдела;
      6) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в отделе и несет персональную ответственность за принятие антикорупционных мер;
      7) организует работу по реализации политики гендерного равенства;
      8) действует без доверенности от имени отдела;
      9) заключает договора;
      10) выдает доверенности;
      11) принимает регламент по вопросам организации своих полномочий и внутренного распорядка;
      12) проводить личный прием граждан и представителей юридических лиц;
      13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      Исполнение полномочий руководителя коммунального государственного учреждения “Шиелийский районный отдел внутренней политики” в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с действующим законодательством.
      21. Взаимоотношения между юридическим лицом и уполномоченным органом по государственному имуществу (местным исполнительным органом), юридическим лицом и уполномоченным органом соответствующей отрасли (местным исполнительным органом), администрацией юридического лица и его трудовым коллективом регулируется законодательством Республики Казахстан.

4. Имущество коммунального государственного органа

      22. Коммунальное государственное учреждение “Шиелийский районный отдел внутренней политики” может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.
      Имущество коммунального государственного учреждения “Шиелийский районный отдел внутренней политики” формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
      23. Имущество, закрепленное за коммунальным государственным учреждением “Шиелийский районный отдел внутренней политики” относится к коммунальной собственности района.
      24. Коммунальное государственное учреждение “Шиелийский районный отдел внутренней политики” не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.
      25. Права субъекта коммунальной собственности в отношении коммунальному государственному учреждению “Шиелийский районный отдел внутренней политики” осуществляет коммунальное государственное учреждение “Отдел финансов Шиелийского района”.

5. Реорганизация и упразднение коммугального государственного органа

      26. Реорганизация и упразднение коммунального государственного учреждения “Шиелийский районный отдел внутренней политики” осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.