"Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есепке алу шоттарының жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 маусымдағы № 281 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 10 ақпандағы № 95 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 14 наурызда № 14893 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есепке алу шоттарының жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 маусымдағы № 281 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6314 болып тіркелген, 2010 жылғы 17 тамызда "Егемен Қазақстан" № 332-333 (26176) газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердiң бухгалтерлiк есепке алу шоттарының жоспарында:

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. 1000 "Ақша қаражаты және олардың баламалары" кiшi бөлiмi - қолма-қол ақшаны бақылау шоттарында және мемлекеттік мекемелердің шоттарында ақша қаражатын және олардың баламаларын есепке алуға арналған.

      Бұл кіші бөлім мынадай шоттарды қамтиды:

      1010 - "Кассадағы ақша қаражаты" шоты мемлекеттік мекеме кассасындағы ақша қаражатының нақты сомасын және қозғалысын есепке алуға арналған;

      1020 - "Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты" шоты мемлекеттік мекеме ағымдағы шотындағы ақша қаражатын есепке алуға арналған;

      1030 - "Есеп айырысу шоты" Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінен (бұдан әрі - СІМ) Қазақстан Республикасының елшіліктері және өзге шетелдік мекемелер алған ақша қаражатын есепке алуға арналған;

      1040 - "Түсімдер мен есеп айырысуларды есепке алу үшін қол ақшаны бақылау шоты (бұдан әрі - ҚБШ)" мемлекеттік мекеменің, жергілікті өзін-өзі басқарудың қайырымдылық көмектен алынатын, ақылы қызметтер, ақшаны уақытша орналастыру ақшасы бойынша, жергілікті өзін-өзі басқарудың ақша қаражатын, республикалық және жергілікті бюджеттерге түсетін түсімдерді есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      1041 - "Қайырымдылық көмек ҚБШ", мұнда Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекеттік мекемелер алатын, олар үшін филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен алынатын ақшаның түсімі мен оның жұмсалуы есепке алынады;

      1042 - "Ақылы қызметтер ҚБШ", мұнда мемлекеттік мекемелер иелігінде қалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден алған және Бюджет кодексіне сәйкес және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9934 болып тіркелген) бекітілген Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету қағидасында белгіленген тәртіпте пайдаланылатын ақша кірістері мен шығыстары есепке алынады;

      1043 - "Ақшасын уақытша орналастыру ҚБШ", мұнда Қазақстан Республикасының заңнама актілеріне сәйкес жеке және (немесе) заңды тұлғалардың қайтарып алу шартымен мемлекеттік мекемелерге аударылған немесе белгілі бір жағдай туғанда сәйкесінше бюджетке немесе үшінші жаққа берілген ақша қаражат қозғалысы есепке алынады;

      1044 - "Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ", онда Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын іске асыру үшін ақшаның түсімі мен жұмсалуы есепке алынады;

      1045 - "Нысаналы қаржыландыру ҚБШ", мұнда есептелген бюджет қаражаты және оларды ерекше шығыстарды жүргізуге пайдалану есепке алынады (нысаналы қаржыландыру шоты);

      1046 - "Республикалық бюджеттің ҚБШ", мұнда бірыңғай қазынашылық шотынан республикалық бюджетке түсетін түсімдерді есепке жатқызу есепке алынады;

      1047 - "Жергілікті бюджеттердің ҚБШ", мұнда бірыңғай қазынашылық шотынан жергілікті бюджеттерге түсетін түсімдерді есепке жатқызу есепке алынады;

      1050 - "Шетелдік валютадағы шот" мемлекеттік мекеме жүргізетін есепті кезеңнің соңғы күніне қолданылатын және Жаңартылған "Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау және қолдану тәртібін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 Қаулысы және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген) бірлесіп белгілеген тәртіпте анықталатын валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша шетелдік валютаны қайта есептеу жолымен алынған Қазақстан Республикасы валютасында валюталық операцияларды есепке алуға арналған;

      1060 - "Арнайы шот" шоты бюджеттік бағдарлама әкімшілігімен қарызға алынған қаражаттардың (сыртқы қарыздар және гранттар) кірісі мен шығысы бойынша қаржылық операцияларды есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды;

      1061 - "Гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты", мұнда грантпен байланысты қаражаттардың кірісі мен шығысы бойынша қаржылық операцияларды есепке алады;

      1062 - "Сыртқы қарыздар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты", мұнда сыртқы қарыздардың (қарызға алынған қаражаттар) кірісі мен шығысы бойынша қаржылық операцияларды есепке алады;

      1070 - "Өзге де ақша қаражаты" шоты алдыңғы қосалқы шоттарда көрсетілмеген басқа да ақша қаражаттарын есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      1071 - "Аккредитивтер", мұнда мемлекеттік мекемелердің жеткізуші алдында алынған активтер үшін пайда болған төлемдерге сәйкес міндеттемелер бойынша ашылған аккредитивтер сомасы есепке алынады;

      1072 - "Ақша құжаттары", мұнда өзге ақша құжаттары есепке алынады;

      1073 - "Жолдағы ақша қаражаты" мұнда шетел мекемелерінің шығындарын қаржыландыру СІМ-не аударылған, бірақ СІМ-нің шетел мекемелерінің есеп айырысу шотына түспеген ақша қаражат қозғалысын есепке алынады;

      1074 - "Өзге де ақша қаражаты", мұнда алдыңғы қосалқы шоттарда көрсетілмеген өзге ақша қаражаты есепке алынады;

      1080 - "Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары" шоты республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары бойынша қаражат қозғалысын есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      1081 - "Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары", мұнда мемлекеттік мекемелердің қызметін қаржыландыру, мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелерді қаржыландыруды қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сомасы есепке алынады;

      1082 - "Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", мұнда күрделі салымдарды қаржыландыру бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады;

      1083 - "Басқа да бюджеттердің есебінен міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", мұнда республикалық бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелерге олар жергілікті бюджет есебінен міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар алу кезінде және керісінше жергілікті бюджеттердің есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелерге белгілі бір мақсаттарға республикалық бюджеттен міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар алу кезінде мемлекеттік мекеменің міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулардың қозғалысы есепке алынады;

      1084 - "Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", мұнда трансферттер бойынша міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады, олар жалпы сипаттағы трансферттер, нысаналы ағымдағы трансферттер, нысаналы даму трансферттері, жеке тұлғаларға әлеуметтік төлемдерге және әлеуметтік көмекке берілетін трансферттер болып бөлінеді;

      1085 - "Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", мұнда мемлекеттік бюджет, жергілікті бюджет немесе жергілікті органдар, жеке және заңды тұлғалар арнайы қор қаражаттар есебінен ақшалай жәрдемақылар түріндегі субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады;

      1086 - "Республикалық бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде түсетін түсімдермен байланысты операциялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар" мұнда республикалық бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде түсетін түсімдер есебінен мемлекеттік мекемелердің шығыстары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сомасы есепке алынады;

      1087 - "Сыртқы қарыздардың және байланысты гранттардың есебінен жобалар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", мұнда сыртқы қарыздардың және байланысты гранттардың есебінен жобалар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сомасы есепке алынады;

      1090 - "Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары" шоты жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сомасының қозғалысын есепке алу үшін арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды;

      1091 - "Жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары", мұнда мемлекеттік мекеменің қызметін ұстауға жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сомалары есепке алынады;

      1092 - "Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", мұнда күрделі салымдарды қаржыландыру бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады;

      1093 - "Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", мұнда бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің пайдалану үшін трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады, олар жалпы сипаттағы трансферттерге, нысаналы ағымдағы трансферттерге, нысаналы даму трансферттеріне, жергілікті өзін-өзі басқару трансферттеріне, жеке тұлғаларға берілетін трансферттерге бөлінеді;

      1094 - "Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", мұнда мемлекеттік бюджет, жергілікті бюджет немесе жергілікті органдар, жеке және заңды тұлғалар арнайы қор қаражаттар есебінен ақшалай жәрдемақылар түріндегі субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады;

      1095 - "Жергілікті бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде түсетін түсімдерге және олардың жұмсалуына байланысты операциялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар" мұнда жергілікті бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде түсетін түсімдер есебінен мемлекеттік мекемелердің шығыстарына бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сомасы есепке алынады.";

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. 1200 "Қысқа мерзімді дебиторлық берешек" бөлімшесі қысқа мерзімді дебиторлық берешектерді есепке алу үшін арналған.

      Бұл кіші бөлім мынадай шоттарға бөлінеді:

      1210 - "Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" шоты бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешектерді есепке алу үшін арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      1211 - "Жеке тұлғаларға трансферттер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", мұнда жеке тұлғалармен жасалатын есеп айырысулар көрсетіледі:

      әлеуметтiк төлемдер және әлеуметтiк көмектер бойынша;

      қызметкерлер мен қызметшiлерге еңбекте алған жарақат, не болмаса Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың еңбектегi мiндеттерiн орындауға байланысты өзге де денсаулығын зақымдаған залалдың орнын толтыру бойынша;

      қаза болған, қайтыс болған әскери қызметшілердің ата-аналарына, асырап алушыларына, қамқоршыларына төленетін біржолғы төлемдер бойынша;

      демалысқа кеткен кезінде шұғыл қызметтің әскери қызметшілеріне, әскери (арнайы) оқу орындарының курсанттарына азық-түлік үлесінің орнына ақшалай өтемақы;

      жеке тұлғаларға басқа да трансферттер бойынша;

      1212 - "Ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" бюджеттік бағдарламалардың әкімшілектері облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттеріне дамыту үшін бөлінген ағымдағы нысаналы трансферттер және нысаналы трансферттер бойынша есептемелерін есепке алуға арналған;

      1213 - "Нысаналы даму трансферттері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" дамытуға нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешекті есепке алу үшін арналған;

      1214 - "Жеке тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", мұнда жеке тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек есепке алынады;

      1215 - "Заңды тұлғаларға берілетін субсидиялар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", мұнда заңды тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек есепке алынады;

      1216 - "Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуге трансферттер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", мұнда республикалық бюджеттен халыққа төлеу үшін Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне бөлінген және "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясына зейнетақыларды және жәрдемақыларды төлеуге (мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар, арнайы мемлекеттік жәрдемақылар, жерлеу үшін жәрдемақы және басқа да әлеуметтік төлемдер) берілген қаражат қозғалысы есепке алынады;

      1220 - "Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" шоты салықтар үшін бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешекті (жеке табыс салығы, әлеуметтік салық, қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдер және өзге салықтар), және де мемлекеттік мекемемен бюджетке артығымен аударылған сомаларды есепке алу үшін арналған;

      1230 - "Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң қысқа мерзiмдi дебиторлық берешегi" өтеу мерзiмi бiр жылға дейiнгi сатылған активтер, орындалған жұмыстар және көрсетiлген қызметтер, сондай-ақ музыка мектептерінде балалардың оқуы үшiн, мектеп-интернаттарда тәрбиеленушiлердi ұстау үшiн, мектеп жанындағы интернаттарда балалардың нысанды киім-кешегі үшін, тамақтануы үшiн есеп айырысулар есепке алынады. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      1231 – "Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң қысқа мерзiмдi дебиторлық берешегi", мұнда өтеу мерзiмi бiр жылға дейiнгi сатылған активтер, орындалған жұмыстар және көрсетiлген қызметтер үшiн сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің дебиторлық берешегi көрсетіледі, кәсіптік техникалық білім беру мекемелерінде тапсырыс берушілермен орындалған жұмыстар немесе көрсетілген қызметтер үшін және сатылған дайын өнімдер үшін есеп айырысулар, сондай-ақ өндірістік оқыту үдерісінде оқушылар орындаған жұмыстар үшін кәсіпорындармен және мемлекеттік мекемелермен есеп айырысулар есепке алынады;

      1232 - "Төлемдердiң арнайы түрлерi бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек", мұнда өтеу мерзiмi бiр жылға дейiн музыка мектептерінде балалардың оқуы үшiн, интернат мектептерде тәрбиеленушiлердi ұстау үшiн, нысанды киім-кешек үшін, мектеп интернаттардағы балалардың тамақтануы үшiн есеп айырысулар есепке алынады;

      1240 - "Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" ведомстволық есеп айырысулар бойынша мемлекеттік мекемелердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегін есепке алуға, соның ішінде өтеу мерзімі бір жылдан кем емес ішкі кредит беруге арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      1241 - "Ішкі ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" ішкі ведомстволық есеп айырысу бойынша өз жүйесінің мемлекеттік мекемелерде берешек, оның ішінде қайтару негізінде кредит сомасы (ішкі кредит беру бойынша) республикалық және жергілікті бюджет қаражатының есебінен берілген кредиттер сомалары бойынша;

      1242 - "Ведомствоаралық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" ведомствоаралық есеп айырысу бойынша өз жүйесінің мемлекеттік мекемелерде берешек, оның ішінде қайтару негізінде кредит сомасы (ішкі кредит беру бойынша) республикалық және жергілікті бюджет қаражатының есебінен берілген кредиттер сомалары бойынша;

      1250 - "Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар" шоты қарыздар, қаржы инвестициялары, жалдау және алуға басқа да сыйақылар бойынша есептелген сыйақылар бойынша дебиторлық берешекті есепке алу үшін арналған;

      1260 - "Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі" қызметкерлердің активтерді сатып алуға есеппен берілген ақша қаражаты, қызметтерге ақы төлеуге, қызметтік іссапарларға қызметкерлерге берілген қарыздар бойынша, сондай-ақ қызметкерлердің өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешегін есепке алу операциялары үшін арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      1261 - "Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі", мұнда есеп беретін тұлғалармен оларға іссапар шығыстарына аванспен, сондай-ақ қолма-қол ақшасыз жолмен жүргiзiлуi мүмкін емес шығыстарды төлеу үшін берілген есеп айырысулар есепке алынады;

      1262 - "Қызметкерлермен басқа есеп айырысу түрлері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", мұнда активтердің анықталған жетіспеушіліктері мен талан-таражға түсуі бойынша, алдыңғы қосалқы шоттарда көрсетілмеген өтеу мерзімі бір жылға дейінгі басқа да есептеу түрлері бойынша адамдардың берешегі есепке алынады;

      1270 - "Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" шоты ағымдағы кезеңде операциялық және қаржылық жал бойынша есептелген жал төлемдерін есепке алу үшін арналған;

      1280 - "Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер" шоты алдыңғы шот топтарында көрсетілмеген өтеу мерзімі бір жылға дейін өзге дебиторлық берешегі бойынша операцияларды есепке алу үшін арналған;

      1290 - "Күмәнді дебиторлық берешектер бойынша резерв" шоты күмәнді дебиторлық берешектер бойынша резервтерді құруға және оның қозғалысына байланысты операцияларды есепке алу үшін арналған;

      1291 - "Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек" шоты бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер, негізгі капиталды және мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешекті есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      1292 - "Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек", Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасында көзделген өтеу мерзімі бір жылдық салықтық түсімдер мен кедендік төлемдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде дебиторлық берешекті есепке алуға арналған;

      1293 - "Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек", Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасында көзделген өтеу мерзімі бір жылдық бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде дебиторлық берешекті есепке алуға арналған;

      1294 - "Негізгі капиталды және мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер бойынша есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек", негізгі капиталды және мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер бойынша есеп айырысу жөніндегі өтеу мерзімі бір жылдық дебиторлық берешекті есепке алуға арналған.";

      25 және 26-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "25. 3100 "Салық және өзге төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" кіші бөлімі салық және өзге де төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешектерді есепке алуға арналған.

      Бұл кіші бөлім мынадай шоттарды қамтиды:

      3110 - "Бюджеттен төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" шоты, мұнда бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешектер есепке алынады. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      3111 - "Жеке тұлғаларға трансферттер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", онда республикалық бюджеттен бір жыл мерзімге дейінгі жеке тұлғалармен жасалатын есеп айырысулар үшін әлеуметтік төлемдер және әлеуметтік көмектер бойынша, қызметкерлер мен қызметшілерге еңбекте алған жарақат, не болмаса Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың еңбектегі мiндеттерiн орындауға байланысты өзге де денсаулығын зақымдаған залалдың орнын толтыру, қаза болған, қайтыс болған әскери қызметшілердің ата-аналарына, асырап алушыларына, қамқоршыларына төленетін біржолғы төлемдер бойынша, әскери қызметшілерге (мерзімді әскери қызметшілерден басқа), сондай-ақ ішкі істер органдарының шұғыл-іздестіру, тергеу және саптық бөлімшелері, Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қылмыстық-атқару жүйесі органдары мен мекемелерінің қызметкерлеріне тұрғын үйді ұстау және коммуналдық қызметтер бойынша шығыстарды төлеу үшін берілетін ақшалай өтемақы бойынша, жеке тұлғаларға өзге де трансферттер бойынша ақша қаражаттары есепке алынады;

      3112 - "Ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" шоты бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттеріне бөлген нысаналы ағымдағы трансферттер және нысаналы даму трансферттері бойынша бір жыл мерзімге дейінгі қаражаттарының қозғалысы есепке алынады;

      3113 - "Нысаналы даму трансферттері бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", онда дамытуға нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешектер есепке алынады;

      3114 - "Жеке тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", онда бір жылға дейінгі жеке тұлғаларға субсидиялар бойынша есеп айырысулар есепке алынады;

      3115 - "Заңды тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", онда бір жылға дейінгі заңды тұлғаларға субсидиялар бойынша, оның ішінде бір жылға дейінгі шаруа қожалықтары және фермерлік шаруашылықтарға субсидиялар бойынша есеп айырысулар есепке алынады;

      3120 - "Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" шоты бюджетке төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешектерді есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      3121 - "Жеке табыс салығы бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", онда Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес бюджетке төленетін жеке табыс салығын есептеу және төлеумен байланысты операциялар көрсетіледі;

      3122 - "Әлеуметтік салық бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", онда ҚР-ның салық заңнамасына сәйкес бюджетке төленетін әлеуметтік салықты есептеу және төлеумен байланысты операциялар көрсетіледі;

      3123 - "Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", онда Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем есепке алынады;

      3124 - "Бюджетке өзге салықтар және басқа да міндеттемелер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда алдыңғы шоттар тобында көрсетілмеген төлеу мерзімі бір жылға дейінгі Қазақстан Республикасының салық туралы заңнамасына сәйкес резидент емес заңды тұлғалардың табысына салынатын корпоративті табыс салығы, мемлекеттік баж салығы мен өзге де бюджетке төленуге тиісті төлемдер есепке алынады;

      3130 - "Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" активтерді сатудан алынатын кірістер бойынша, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатудан түскен сметадан тыс түсімдерді көрсететін кірістер бойынша, активтердің жетіспеушілігін өтеуден түсетін түсімдер бойынша, сондай-ақ мемлекеттік бюджеттің кірісіне жататын басқа да табыстар бойынша бюджет алдында қысқа мерзімді кредиторлық берешекті есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      3131 - "Активтерді сатудан түсетін кіріс бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек", онда кірісі мемлекеттік бюджетке қатысты болып табылатын, яғни мемлекеттік мекеменің ұзақ мерзімді активтерді сату бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешектер есепке алынады;

      3132 - "Тауарларды (жұмыстар мен көрсетілген қызметтер) өткізуден түсетін кіріс бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек", онда мемлекеттік бюджеттің кірісіне тауарларды сатудан, жұмыстар мен қызметтерді көрсетуден сметадан артық түсімдерді беру бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешектер есепке алынады;

      3133 - "Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек", онда активтердің жетіспеушілігін жабудан (өтеуден) кірістер және алдыңғы шоттар топтарында көрсетілмеген өзге кірістерді түсім бойынша мемлекеттік мекеменің бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешегі есепке алынады;

      3140 - "Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" шоты басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешектерді есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      3141 - "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда мемлекеттік мекеменің Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасына сәйкес әлеуметтік сақтандыру бойынша аударымдарды есептеумен және төлеумен байланысты операциялар көрініс табады;

      3142 - "Азаматтар үшін үкімет" мемлекеттік корпорациясына төленетін зейнетақы жарналары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда Қазақстан Республикасының зейнетақы заңнамасына сәйкес мемлекеттік мекемелер жүргізетін "Азаматтар үшін үкімет" мемлекеттік корпорациясына төленетін зейнетақы жарналарын есептеуге және төлеуге байланысты операциялары көрініс табады;

      3143 - "Өзге де міндетті және ерікті төлемдер бойынша өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда мемлекеттік мекемелер жүргізетін автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға міндетті және ерікті төлемдерді есептеумен және төлеумен байланысты операциялар көрініс табады;

      3150 - "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар мен жарналар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", міндетті медициналық сақтандыруға аударымдар мен жарналар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелерді есепке алуға арналған.

      Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      3151 - "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік мекемелердің әлеуметтік медициналық сақтандыру қорға төленуі тиіс міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды есептеуіне байланысты операциялар көрініс табады;

      3152 - "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік мекемелердің әлеуметтік медициналық сақтандыру қорға төленуі тиіс міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналарын есептеуіне байланысты операциялар көрініс табады;

      26. 3200 "Қысқа мерзімді кредиторлық берешек" кіші бөлімі қысқа мерзімді кредиторлық берешекті есепке алуға арналған.

      Бұл кіші бөлім мынадай шоттарды қамтиды:

      3210 - "Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" өтеу мерзімі бір жылға дейінгі жеткізушілер мен мердігерлерге қорларды жеткізу және қайта өңдеу бойынша шығыстарды қоса алғанда сатып алынған қорлар, ұзақ мерзімді активтер, қабылданған жұмыстар мен тұтынылған қызметтер үшін есеп айырысуға қысқа мерзімді кредиторлық берешектерді есепке алуға арналған;

      3220 - "Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" ведомстволық есеп айырысулар бойынша, сондай-ақ өтеу мерзімі бір жылдан аспайтын ішкі кредит беру бойынша мемлекеттік мекемелердің қысқа мерзімді кредиторлық берешегін есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттардан тұрады:

      3221 - "Ішкі ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" ішкі ведомстволық есеп айырысулар бойынша, сондай-ақ қайтарылу негізінде республикалық немесе жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен алынған кредиттер сомалары бойынша мемлекеттік мекемелердің қысқа мерзімді кредиторлық берешегін есепке алуға арналған;

      3222 - "Ведомствоаралық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" ведомствоаралық есеп айырысулар бойынша, сондай-ақ қайтарылу негізінде республикалық немесе жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен алынған кредиттер сомалары бойынша мемлекеттік мекемелердің қысқа мерзімді кредиторлық берешегін есепке алуға арналған;

      3230 - "Стипендианттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек" жоғары оқу орындарының студенттерiне, магитранттарға, докторанттарға және аспиранттарға, ғылыми-зерттеу мемлекеттік мекемелердің және мектептердiң, колледждердiң, кәсiптiк-техникалық мектептердiң оқушылары, курстардың тыңдаушылары стипендиялар есептеу және төлеу бойынша стипендианттармен есеп айырысуын есепке алу үшін арналған;

      3240 - "Қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" мұнда қызметкерлер мен жұмыскерлерге еңбекақы төлеу және өзге есеп айырысулар бойынша есеп айырысу есепке алынады. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      3241 - "Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда мемлекеттік мекеменің қызметкерлеріне төленуге тиісті еңбекақы, компенсациялық төлемдер, бір реттік төлемдер (материалдық көмек, ынталандыру және басқа да ұқсас төлемдер) және қызметкердің еңбекақысынан ұсталуға тиісті сомалар есепке алынады;

      3242 - "Атқару құжаттары бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда бір жылдан артық емес уақытта олардың жеке шоттарына аудару үшін басқа тұлғаның пайдасы үшін жалақы төлемдерiнен, стипендиялардан, атқарушы парақтары мен басқа құжаттар бойынша ұсталған сомалар есепке алынады;

      3243 - "Депоненттелген сома бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда жұмыскерлер мен студенттердің белгiленген мерзiмде алынбаған жалақы төлемдерi мен шәкiртақылардың сомалары есепке алынады;

      3244 - "Уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша әлеуметтік жәрдемақы бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда мемлекеттік мекемелер уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша әлеуметтік жәрдемақы есептеу және төлеу бойынша есеп айырысулары есепке алынады;

      3245 - "Кәсіподақтық мүшелік жарна сомаларын қолма-қол емес аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" шотында қызметкерлердің еңбекақы сомаларынан кәсіподақ ұйымдарымен қолма-қол емес есеп айырысу жүйесінде ұсталынатын ұсталымдар есепке алынады (кәсіподақ мүшесінің жазбаша мінездемесі негізінде);

      3246 - "Пайдаланылмаған демалыс бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда қызметкерлердің жинақталған пайдаланылмаған демалыс бойынша резерв (міндеттемелер) сомасы есепке алынады;

      3247 - "Банктерге салымдар бойынша шоттарға аударылған қолма-қол ақшасыз аударымдар бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда қызметкерлер мен жұмыскерлердің жеке жазбаша өтініші негізінде еңбекақысынан ұсталынатын, яғни еркі бойынша еңбекақысын банк шоты арқылы қолма-қол емес есеп айырысу негізінде аудару бойынша кредиторлық берешектер сомасы есепке алынады;

      3248 - "Қызметкерлерге өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда қызметкерлер мен жұмыскерлердің тапсырмасы бойынша сақтандыру органдарымен қолма қол емес есеп айырысу жолымен сақтандыру шарты бойынша сақтандыру төлемдері, Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес бекітілген негізде (қызметкердің жазбаша өтініші негізінде) банктен алынған қарыз сомасын төлеу бойынша, есеп беретін сома бойынша бір жылдан артық емес негізде төленуге жататын қызметкерлердің еңбекақысынан ұсталынатын сомалары есепке алынады;

      3250 - "Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар" шоты алынған қарыздар, қаржылық жал және өзге де сыйақылар бойынша төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақыларды есепке алу үшін арналған;

      3260 - "Жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" шоты жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешектерді есепке алу үшін арналған;

      3270 - "Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" шоты алдыңғы шоттар топтарында көрсетілмеген өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешектерді есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай берешектерді қосалқы шоттарды қамтиды:

      3271 - "Ақшаны уақытша орналастыру бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекеттік мекемеге жеке және (немесе) заңды тұлғалар олардың қайтарымдылығы не белгілі бір талаптар басталған кезде тиісті бюджетке немесе үшінші тұлғаларға аудару шартымен беретін ақша сомасы есепке алынады, және де сотталғандар мен тергеуге алынып сотталған тұлғалардан алынған сомасы мен жеке ақшалары, сотталғандардың жалақыдан ұсталған сомасы, зейнетақылары, жәрдемақылары және өзге де табыстары қаражат есепке алынады;

      3272 - "Ақша айналымынан қолма-қол тиындардың алынуына байланысты есеп айырысу", мұнда қолма-қол тиындарды ақша айналымынан алу себебі бойынша қызметкер жұмыстан босатылған, стипендиаттың оқу мерзімі аяқталған, атқару қағазының немесе басқа да құжаттың қолданыс мерзімі аяқталған жағдайда төленбеген немесе артық төленген тиындардың сомалары есепке алынады;

      3273 - "Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешектер", мұнда алдыңғы топтарда көрсетілмеген бір жыл мерзімге дейінгі өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешектер, оның ішінде сақтандыру бойынша жұмыстар мен қатысып сөз сөйлеу үшін, гонорар үшін берешек сомасы есепке алынады;

      3280 - "Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешекті есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      3281 - "Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек", ҚҚС-тен және мен кедендік төлемдерден басқа, бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөніндегі операцияларды есепке алуға арналған;

      3282 - "ҚҚС төлеу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек", салық төлеуші ұсынған декларацияға сәйкес есептелген ҚҚС сомасын төлеу жөніндегі операцияларды есепке алуға арналған;

      3283 - "ҚҚС қайтару жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек", салық төлеуші ұсынған қосымша декларацияға сәйкес есептелген ҚҚС сомасын қайтару жөніндегі операцияларды есепке алуға арналған;

      3284 - "Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", Қазақстан Республикасының салық және бюджет заңнамасында көзделген бір жылдан кем кезең ішінде бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер жөнінде төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешекті есепке алуға арналған.";

      39-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "39. 5200 "Қаржылық нәтиже" кіші бөлімі мемлекеттік мекеменің қаржылық қызметтен жинақталған қаржылық нәтижелерді есепке алуға арналған.

      Бұл кіші бөлім мынадай шоттарды қамтиды:

      5210 - "Есепті жылдың қаржылық нәтижесі" шоты мемлекеттік мекеме бойынша есепті кезеңнің қаржылық нәтижесін есепке алуға арналған;

      5220 - "Өткен жылдардың қаржылық нәтижесі" шоты мемлекеттік мекеме бойынша өткен жылдардың қаржылық нәтижелерін есепке алуға арналған;

      5230 - "Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық нәтижесі" шоты бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық нәтижені есепке алуға арналған;

      5240 - "Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі", бюджетке түсетін түсімдер бойынша жинақталған алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижелерін есепке алуға арналған.";

      42 және 43-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "42. 6000 "Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер" кіші бөлімі айырбас емес операциялардан алынған кірістерді (баламалы құнына айырбастау ретінде тікелей берместен алынған кірістерді) есепке алуға арналған.

      Бұл кіші бөлім мынадай шоттарды қамтиды:

      6010 - "Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер", республикалық бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде түсетін түсімдерге және олардың жұмсалуына байланысты операциялар бойынша, басқа бюджеттер есебінен жеке қаржыландыру жоспары бойынша мемлекеттік мекемені ұстауға және оның ағымдағы қызметіне арнап алынған қаржыландырудан түсетін кірісті тануға арналған;

      6020 - "Күрделі салымдарды қаржыландырудан алынатын кірістер", бюджеттік қаржыландыру есебінен күрделі салымдарды қаржыландырудан түскен кірісті тануға арналған;

      6030 - "Трансферттер бойынша кірістер", мемлекеттік мекеменің алынған трансферттер бойынша кірісін тануға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      6031 - "Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер бойынша кірістер", мемлекеттік мекеменің қызметкері болып табылмайтын жеке тұлғалар алған трансферттер бойынша кірісті мемлекеттік мекеменің қызметкері болып табылмайтын тануына арналған;

      6032 - "Нысаналы ағымдағы трансферттер бойынша кірістер", алынған нысаналы ағымдағы трансферттер бойынша кірісті мемлекеттік мекеменің тануына арналған;

      6033 - "Нысаналы даму трансферттері бойынша кірістер", алынған нысаналы даму трансферттер бойынша кірісті мемлекеттік мекеменің тануына арналған;

      6034 - "Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері бойынша кірістер", алынған жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері бойынша кірісті мемлекеттік мекеменің тануына арналған;

      6035 - "Жалпы сипаттағы трансферттер бойынша кірістер", алынған жалпы сипаттағы трансферттер бойынша кірісті мемлекеттік мекеменің тануына арналған;

      6040 - "Субсидияларды төлемдері бойынша қаржыландырудан түсетін кірістер", алынған субсидиялар бойынша мемлекеттік мекеменің кірістерді тануына арналған;

      6050 - "Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер", филантропиялық және (немесе) демеушілік және (немесе) меценаттық қызмет кірістер түрінде алынған активтерді тануға арналған;

      6060 - "Гранттар бойынша кірістер", мемлекеттік мекеменің донордан алған қайтарылмайтын гранттар сомасын есепке алуға арналған;

      6070 - "Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырудан түскен кірістер", сыртқы қарыздар түсімдерінен түскен кірістерді тануға арналған;

      6080 - "Айырбас емес операциялардан алынатын өзге кірістер", бюджетке басқа да өтеусіз түсімдерден түсетін кірістерді тануға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      6081 - "Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер", Қазақстан Республикасының салық, кеден және өзге заңнамасында көзделген бюджетке түсетін салықтық түсімдер мен кедендік төлемдерден түсетін кірісті тануға арналған;

      6082 - "Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдерден алынатын кірістер", Қазақстан Республикасының салық және өзге заңнамасында көзделген салықтық емес түсімдер бойынша түсетін кірісті тануға арналған;

      6083 - "Жергілікті өзін-өзі басқарудан алынатын кірістер", Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын іске асыру үшін облыстық бюджеттен және (немесе) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен түскен трансферттер бойынша кірістерді жергілікті өзін-өзі басқару органдарының тануына арналған;

      6084 - "Жергілікті өзін-өзі басқарудың басқа да кірістері", Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын іске асыру үшін басқа көздерден түскен басқа да кірістерді жергілікті өзін-өзі басқару органдарының тануына арналған;

      6085 - "Трансферттердің бюджетке түсуі", тиісті бюджетке трансферттер (бюджеттік субвенциялар мен алып қоюлар) түрінде түскен кірістерді тануға арналған;

      6090 - "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару", бұрын мемлекеттік мекеме қаржыландырудан түсетін кірістер ретінде таныған, қаржы жылының аяғында қалған бюджет қаражатының қалдықтары сомасының қайтарылуын көрсетуге арналған.

      43. 6100 "Айырбас операциялардан алынатын кірістер" кіші бөлімі тауарларды, жұмыстарды, және көрсетілетін қызметтерді, негізгі капиталды және мемлекеттің қаржы активтерін өткізуден алынатын кірістерді тануға арналған.

      Бұл кіші бөлім мына шоттарды қамтиды:

      6110 - "Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді өткізуден алынатын кірістер", мұнда басқа жаққа баламалы құнымен айырбасқа беруден алынған кірістерді есепке алуға арналған (тауарлар, қызметтер немесе активтерді пайдалану мүмкіндігі түрінде);

      6120 - "Негізгі капиталды өткізуден алынатын кірістер", Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген негізгі капиталды өткізуден тиісті бюджетке түскен кірістерді есепке алуға арналған;

      6130 - "Мемлекеттің қаржы активтерін өткізуден алынатын кірістер", Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген мемлекеттің қаржы активтерін өткізуден тиісті бюджетке түскен кірістерді есепке алуға арналған.";

      44-тармақ екінші бөлігінің екінші абзацы мындай редакцияда жазылсын:

      "6210 - "Сыйақылар бойынша кiрiстер" алынған сыйақылардан түскен түсiмдердi есепке алуға арналған;";

      45-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6330 - "Өтеусіз түрде алынған активтерден алынатын кірістер" заңды және жеке тұлғалардан өтеусіз түрде алынған активтерден (негізгі құралдар, биологиялық активтер, инвестициялық жылжымайтын мүлік, аяқталмаған құрылыс пен күрделі салымдар, материалыдқ емес активтер, ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары, қорлар мен ақшалай қаражаттар) алынатын кірістер тануға арналған;";

      48 және 49-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "48. 7000-7100 "Операциялық шығыстар" кіші бөлімі мынадай шоттарды қамтиды:

      7010 - "Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар" мемлекеттiк мекеменiң қызметкерлеріне еңбекақы төлеуге арналған шығыстарды, еңбек демалыстарын төлеуге арналған резервті есепке алуға арналған;

      7020 - "Стипендиялар төлеу бойынша шығыстар" шоты қайтарымсыз түрде төленетін есептелген стипендиялар бойынша шығыстарды есепке алуға арналған;

      7030 - "Қосымша белгіленген зейнетақы жарналарына арналған шығыстар" мемлекеттік мекеменің Қазақстан Республикасының зейнетақы заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметкердің қосымша белгіленген зейнетақы жарналары бойынша шығыстарын есепке алуға арналған;

      7040 - "Әлеуметтік салыққа арналған шығыстар" Қазақстан Республикасының салық заңнамасына және Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру туралы заңнамасына сәйкес әлеуметтік салық және әлеуметтік есептеулер бойынша мемлекеттік мекеменің шығыстарын есепке алуға арналған;

      7050 - "Міндетті сақтандыруға арналған шығыстар" Қазақстан Республикасының автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы заңнамасына сәйкес көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға арналған шығыстарды есепке алуға арналған;

      7060 - "Қорлар бойынша шығыстар" шоты материалдар, дәрі дәрмектер және өзге қорлар бойынша шығыстарды есепке алуға, және де дайын өнімнің өзіндік құнын есептен шығаруға арналған;

      7070 - "Іссапарларға арналған шығыстар" шоты мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің іссапарлармен (ел ішінде және шет елде) байланысты шығыстарды есепке алуға арналған;

      7080 - "Коммуналдық төлемдер мен өзге қызметтер бойынша шығыстар" коммуналдық және өзге де қызметтерге (газ, су, электр энергиясы, жылыту, байланыс үшін) кеткен шығыстарды есепке алуға арналған;

      7090 - "Ағымдағы жөндеуге арналған шығыстар" шоты ұзақ мерзімді активтерді ағымдағы жөндеуге кеткен шығыстарды есепке алуға арналған;

      7110 - "Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстар" шоты ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстарды есепке алуға арналған;

      7120 - "Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар", ұзақ мерзімді активтерді, артық және пайдаланылмайтын материалдарды өткізуден алынатын, ақылы қызметтер бойынша сметадан тыс түсетін түсімдерді, активтердің жетіспеушілігін өтеуден, сондай-ақ активтерді басқарудан, алынуы тиіс сыйақылар бойынша және басқалардан алынатын бюджетке тиесілі сома бойынша шығыстарды есепке алуға арналған;

      7120 - "Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар", ұзақ мерзімді активтерді, артық және пайдаланылмайтын материалдарды өткізуден алынатын, ақылы қызметтер бойынша сметадан тыс түсетін түсімдерді, активтердің жетіспеушілігін өтеуден, сондай-ақ активтерді басқарудан, алынуы тиіс сыйақылар бойынша және басқалардан алынатын бюджетке тиесілі сома бойынша шығыстарды есепке алуға арналған;

      7130 - "Жал бойынша шығыстар" шоты активтерді жалға алумен байланысты шығыстарды есепке алуға арналған;

      7140 - "Өзге ағымдағы шығыстар" шоты мемлекеттік мекеменің алдыңғы шоттар топтарында көрсетілмеген басқа да ағымдағы кірістерін есепке алуға арналған;

      7150 - "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар", міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар мен жарналар бойынша шығыстарды есепке алуға арналған.

      49. 7200 "Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар" кіші бөлімі бюджеттік төлемдер бойынша шығыстарды есепке алуға арналған.

      Бұл кіші бөлім мынадай шоттарды қамтиды:

      7210 - "Трансферттер бойынша шығыстар", нысаналы трансферттер, сондай-ақ мемлекеттік мекеменің қызметкері болып табылмайтын жеке тұлғаларға берілетін трансферттер бойынша шығыстарды есепке алуға арналған;

      7220 - "Зейнетақы мен жәрдемақы төлеу бойынша шығыстар", "Азаматтар үшін үкімет" мемлекеттік корпорациясына зейнетақыларды төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығының зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеу жөніндегі шығыстарын есепке алуға арналған;

      7230 - "Субсидиялар бойынша шығыстар", субсидиялар бойынша шығыстарды, оның ішінде шаруа қожалықтары мен фермерлік шаруашылықтарға субсидиялар беру бойынша шығыстарды есепке алуға арналған;

      7240 - "Жалпы сипаттағы трансферттер бойынша шығыстар", Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жүргізілетін субвенциялар мен алып қоюлар бойынша шығыстарды есепке алуға арналған;

      7250 - "Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері бойынша шығыстар", Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілген трансферттер бойынша шығыстарды жергілікті уәкілетті органның есепке алуына арналған;

      7260 - "Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар", төлеушілермен есеп айырысу бойынша бұдан бұрын есептелген кірістерді түзету кезінде туындайтын бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдерді азайту жөніндегі шығыстарды есепке алуға арналған.";

      51-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "51. 7400 "Өзге шығыстар" кіші бөлімі алдыңғы кіші бөлімдерде көрсетілмеген өзге шығыстарды есепке алуға арналған.

      Бұл кіші бөлім мынадай шоттарды қамтиды:

      7410 - "Әділ құнының өзгеруі бойынша шығыстар" шоты активтердің (қысқа мерзімді қаржылық инстициялар, ұзақ мерзімді қаржылық инстициялар, биологиялық активтер, инвестициялық жылжымайтын мүлік) әділ құнын өзгертуден түсетін шығыстарды есепке алуға арналған;

      7420 - "Ұзақ мерзімді активтерді қатардан шығару жөніндегі шығыстар" шоты активтерді (негізгі құралдар, биологиялық активтер, инвестициялық жылжымайтын мүлік, материалдық емес активтер, аяқталмаған құрылыс объектерлер және күрделі салымдар, ұзақ мерзімді қаржылық инстициялар) қайтарымсыз беру немесе есептен шығару бойынша шығыстарды есепке алуға арналған;

      7430 - "Бағамдық айырма бойынша шығыстар" шоты валюталардың әртүрлі айырбас бағамдарын пайдалана отырып есептілік валютасында көрсетілген шетелдік валюта бірліктерінің бірдей санын көрсетудің нәтижесінде туындайтын бағамдық айырма бойынша шығыстарды есепке алуға арналған;

      7440 - "Активтердің құнсыздануы бойынша шығыстар" шоты активтердің құнсыздануынан резервті құру бойынша шығыстарын есепке алу үшін арналған;

      7450 - "Резервтерді құру жөніндегі шығыстар" күмәнді борыштар жөніндегі резервтерді құру бойынша шығыстарды есепке алуға арналған;

      7460 - "Өзге шығыстар", мұнда алдыңғы шоттар топтарында көрсетімеген шығыстарды есепке алуға арналған;

      7470 - "Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ-лары бойынша шығыстар", республикалық және жергілікті бюджеттерден жүргізілген шығыстарды есепке алуға арналған.";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Шоттар жоспарының 1-қосымшада:

      "1 "Қысқа мерзімді активтер" деген бөлімде:

      "


1041

Демеушілік және қайырымдылық көмек ҚБШ

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "


1041

Қайырымдылық көмек ҚБШ

      ";

      "


1043

Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ

      ";

      деген жолдан кейін

      "


1044

Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ


1045

Нысаналы қаржыландыру ҚБШ


1046

Республикалық бюджеттің ҚБШ


1047

Жергіліктік бюджеттің ҚБШ

      ";

      деген жолдармен толықтырылсын;

      "

1290


Күмәнді дебиторлық берешектер бойынша резерв

      ";

      деген жолдан кейін

      "

1291


Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек


1292

Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек


1293

Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек


1294

Негізгі капиталды және мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер бойынша есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

      ";

      деген жолдармен толықтырылсын;

      3 "Қысқа мерзімді міндеттемелер" деген бөлімде:

      "


3142

Жинақтау зейнетақы қорларына зейнетақы жарналары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "


3142

Азаматтар үшін үкімет" мемлекеттік корпорациясына төленетін зейнетақы жарналары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

      ";

      "


3143

Өзге де міндетті және ерікті төлемдер бойынша өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

      ";

      деген жолдан кейін

      "

3150


Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар мен жарналар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек


3151

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек


3152

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

      ";

      деген жолдармен толықтырылсын;

      "


3273

Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешектер

      ";

      деген жолдан кейін

      "

3280


Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек


3281

Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек


3282

ҚҚС төлеу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек


3283

ҚҚС қайтару жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек


3284

Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

      ";

      деген жолдармен толықтырылсын;

      5 "Таза активтер/капитал" деген бөлім:

      "

5220


Өткен жылдардың қаржылық нәтижесі

      ";

      деген жолдан кейін

      "

5230


Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық нәтижесі

5240


Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

      ";

      деген жолдармен толықтырылсын;

      6 "Кірістер" деген бөлім:

      "

6030


Трансферттер бойынша кірістер

      ";

      деген жолдан кейін

      "


6031

Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер бойынша кірістер


6032

Нысаналы ағымдағы трансферттер бойынша кірістер


6033

Нысаналы даму трансферттері бойынша кірістер


6034

Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері бойынша кірістер


6035

Жалпы сипаттағы трансферттер бойынша кірістер

      ";

      деген жолдармен толықтырылсын;

      "

6050


Демеушілік және қайырымдылық көмектен алынатын кірістер

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

6050


Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер

      ";

      "

6080


Айырбас емес операциялардан алынатын өзге кірістер

      ";

      деген жолдан кейін

      "


6081

Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер


6082

Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдерден алынатын кірістер


6083

Жергілікті өзін-өзі басқарудан алынатын кірістер


6084

Жергілікті өзін-өзі басқарудың басқа да кірістері


6085

Трансферттердің бюджетке түсуі

      ";

      деген жолдармен толықтырылсын;

      "

6110


Тауарларды (жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді) өткізуден алынатын кірістер

      ";

      деген жолдан кейін

      "

6120


Негізгі капиталды өткізуден алынатын кірістер

6130


Мемлекеттің қаржы активтерін өткізуден алынатын кірістер

      ";

      деген жолдармен толықтырылсын;

      7 "Шығыстар" деген бөлім:

      "

7140


Өзге ағымдағы шығыстар

      ";

      деген жолдан кейін

      "

7050


Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар

      ";

      деген жолмен толықтырылсын;

      "

7240


Жалпы сипаттағы трансферттер бойынша шығыстар

      ";

      деген жолдан кейін

      "

7250


Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері бойынша шығыстар

7260


Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар

      ";

      деген жолдармен толықтырылсын;

      "

7460


Өзге шығыстар

      ";

      деген жолдан кейін

      "

7470


Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ-лары бойынша шығыстар

      ";

      деген жолдармен толықтырылсын;

      Шоттар жоспарының 3-қосымшада:

      реттік нөмірі 4-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

4

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттен трансферттер бойынша міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындауларды алуы

1084 Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1093 Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

6032 Доходы по
целевым текущим трансфертам 6033 Доходы по целевым трансфертам на развитие

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджетті атқару жөніндегі төмен тұрған уәкілетті органға трансферттерін аударуы

1212 Ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек
1213 Нысаналы даму трансферттері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

1084 Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1093 Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

Төмен тұрған бюджеттің атқарылуы жөніндегі уәкілетті органның есебі негізінде нысаналы трансферт бойынша жүргізілген шығыстарды есептен шығаруы

7210 Трансферттер бойынша шығыстар

1212 Ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек
1213 Нысаналы даму трансферттері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

Төмен тұрған бюджеттің есепті жыл аяғында пайдаланылмаған трансферттер сомасына кредиторлық берешекті есептеуі

7120 Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар

3133 Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек

      ";

      реттік нөмірі 7-1-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

7-1

Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органның жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері бойынша міндеттемелер қабылдауға бюджеттен жоспарлы тағайындауларды алуы

1093 Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

6034 Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері бойынша кірістер

Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органның жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ-ға берген трансферттерін есептен шығаруы

7250 Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері бойынша шығыстар

1093 Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

      ";

      реттік нөмірі 9-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

9

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттен заңды тұлғалар үшін субсидиялар бойынша міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындауларды алуы

1085 Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1094 Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

6040 Субсидиялар төлемдері бойынша қаржыландырудан түсетін кірістер

Заңды тұлғаларға субсидиялар аудару

3115 Заңды тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1085 Субсидиялар бойынша міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1094 Субсидиялар бойынша міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар


Заңды тұлғаларға субсидиялар есептеу

7230 Субсидиялар бойынша шығыстар

3115 Заңды тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек


"Жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілеріне мемлекеттік қаржылық көмек көрсету үшін қаржы агенттеріне субсидиялар аудару

1215 Заңды тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

1085 Субсидиялар бойынша міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1094 Субсидиялар бойынша міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар


Қаржы агентін субсидиялау туралы есептің негізінде субсидияларды есептен шығару

7230 Субсидиялар бойынша шығыстар

1215 Заңды тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

      ";

      реттік нөмірлері 12, 13, 14 және 15-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

12

Материалдық құндылықтар, жабдықтар, құрылыс материалдар және көрсеткен қызметтері үшін жеткізушілер мен мердігерлердің шоттарын төлеу

3210 Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1082 Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1092 Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1041 Қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

13

Күрделі құрылыс бойынша орындалған жұмыстар үшін мердігерге аударым

3210 Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1082 Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1092 Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1041 Қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

14

Материалдық құндылықтар, жабдықтар, құрылыс материалдары және көрсеткен қызметтер, орындалған жұмыстар үшін жеткізушілерге алдын ала төлеу

1410 Берілген қысқа мерзімді аванстар

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1041 Қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

15

Күрделі құрылыс жұмыстары үшін мердігерлерге алдын - ала ақша аудару

1410 Берілген қысқа мерзімді аванстар

1082 Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1092 Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1041 Қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

      ";

      реттік нөмірі 26-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

26

Банкте қолма-қол ақша алу үшін қаражат аудару

1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспарына бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1041Қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1050 Шетелдік валютадағы шот

      ";

      реттік нөмірі 32-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

32

Есепті соманың қалдығын мемлекеттік мекеменің кассасына немесе тiкелей банкке есеп беретін тұлғаның қайтаруы

1010 Кассадағы ақша қаражаты
1050 Шетелдік валютадағы шот
1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1041 Қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

1261 Есеп беретін сома бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

      ";

      реттік нөмірлері 44, 45, 46, 47 және 48-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

44

"Азаматтар үшін үкімет" мемлекеттік корпорациясына зейнетақы жарналарын аудару

3142 "Азаматтар үшін үкімет" мемлекеттік корпорациясына төленетін зейнетақы жарналары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

45

Филантропиялық және (немесе) демеушілік және (немесе) меценаттық қызмет қаражаттарының түсуi

1041 Қайырымдылық көмек ҚБШ

6050 Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер

46

Филантропиялық және (немесе) демеушілік және (немесе) меценаттық қызмет қаражаттарының жұмсалуы

3210 Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1041 Қайырымдылық көмек ҚБШ

47

Филантропиялық және (немесе) демеушілік және (немесе) меценаттық қызмет қаражаттарының есебінен банктен қолма-қол ақша алу үшін ақша қаражаттарын аудару

1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер

1041 Қайырымдылық көмек ҚБШ

48

Филантропиялық және (немесе) демеушілік және (немесе) меценаттық қызметке арналған банкте ҚБШ-дан қолма-қол ақша алу үшін қаражаттар аудару

1010 Кассадағы ақша қаражаты

1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер

      ";

      реттік нөмірлері 48-1 және 48-2-жолдармен толықтырылсын:

      "

48-1

Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттерінің түсуі

1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ

6083 Жергілікті өзін-өзі басқарудан алынатын кірістер

48-2

Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сәйкес ҚБШ-ға түсетін басқа да кірістерді жергілікті өзін-өзі басқару органдарының тануы

1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ

6084 Жергілікті өзін-өзі басқарудың басқа да кірістері

      ";

      реттік нөмірлері 95 және 96-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

95

Тауарларды өткізуден, жұмыстарды, қызметтерді көрсетуден, қайырымдылық көмектен түскен кірістерді есепке алу

1232 Төлемдердің арнайы төлем түрлері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6110 Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуден алынатын кірістер
6050 Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер

Жұмыс iстейтiн орны бойынша қызметкерлердi тамақтандыруға арналған төлемнiң мемлекеттік мекеменің кассасына түсуi

1010 Кассадағы ақша қаражаты

1232 Төлемдердің арнайы төлем түрлері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

96

Тауарларды өткізуден, жұмыстарды, қызметтерді көрсетуден, қайырымдылық көмектен түскен кірістерді есепке алу

1232 Төлемдердің арнайы төлем түрлері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6110 Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуден алынатын кірістер
6050 Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер

Кадрлар даярлауға және бiлiмiн жетiлдiруге мектептердi оқу орындарының ақылы қызметтер жөніндегі ҚБШ, қайырымдылық көмекке арналған шотқа түсуi

1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1041 Қайырымдылық көмек ҚБШ

1232 Төлемдердің арнайы төлем түрлері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

      ";

      реттік нөмірі 107-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

107

Банктен қолма-қол ақша алу үшін қаражат аудару

1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспарына бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1041 Демеушілік және қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

      ";

      реттік нөмірі 114-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

114

Қайырымдылық көмек ретінде қорларды қабылдау

1310 Материалдар

6050 Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер

      ";

      реттік нөмірі 123-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

123

Басқа мемлекеттік мекемелерге немесе басқа үйымға қорларды өтеусіз түрде беру

7460 Өзге шығыстар

1310 Материалдар
1340 Тауарлар

      ";

      реттік нөмірі 169-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

169

Филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен ақша қаражатының түсуі

1041 Қайырымдылық көмек ҚБШ

6050 Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер

      ";

      реттік нөмірлері 171 және 172-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

171

Филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен алынатын ақшалай қаражат есебінен жеткізушілердің алдындағы берешекті өтеу

3210 Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1041 Қайырымдылық көмек ҚБШ

172

Негізгі құралдарды күрделі жөндеу жөніндегі қызметтерді филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызмет ретінде қабылдау

2411 Аяқталмаған құрылыс

6050 Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер

      ";

      реттік нөмірлері 231, 232 және 233-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

231

Қызметкердің еңбекақысынан міндетті зейнетақы жарналары ұсталды

3241 Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3142 "Азаматтар үшін үкімет" мемлекеттік корпорациясына төленетін зейнетақы жарналары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

232

Қосымша белгіленген зейнетақы жарналарын есепке алу

7030 Қосымша белгіленген зейнетақы жарналарына арналған шығыстар

3142 "Азаматтар үшін үкімет" мемлекеттік корпорациясына төленетін зейнетақы жарналары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

233

Зейнетақы жарналарын аудару

3142 "Азаматтар үшін үкімет" мемлекеттік корпорациясына төленетін зейнетақы жарналары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

      ";

      реттік нөмірі 237 орыс тілінде өзгеріс еңгізілген, мемлекеттік тіліндегі өзгермейді:

      реттік нөмірлері 254 және 255-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

254

Қызметкерлер еңбекақы төлемдерінен міндетті зейнетақы жарналарын ұстап қалу

3241 Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3142 "Азаматтар үшін үкімет" мемлекеттік корпорациясына төленетін зейнетақы жарналары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық

255

Қосымша белгіленген зейнетақы жарналарын есепке алу

7030 Қосымша белгіленген зейнетақы жарналарына арналған шығыстар

3142 "Азаматтар үшін үкімет" мемлекеттік корпорациясына төленетін зейнетақы жарналары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

      ";

      реттік нөмірлерімен 272-1, 272-2, 272-3 және 272-4-жолдармен толықтырылсын:

      "

272-1

Мемлекеттік мекемелердің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды есептеуі

7150 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар

3151 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

272-2

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар сомасын аудару

3151 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

272-3

Қызметкерлердің кірістерінен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар ұстап қалу

3241 Қызметкерлерге еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3152 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

272-4

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарды аудару

3152 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

      ";

      реттік нөмірі 284-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

284

Гонорардан (сыйақыдан) зейнетақы жарналарын ұстап қалу

3241 Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3142 "Азаматтар үшін үкімет" мемлекеттік корпорациясына төленетін зейнетақы жарналары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

      ";

      реттік нөмірі 329-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

329

Қайырымдылық көмектен алатын кірісті есепке алу

1041 Қайырымдылық көмек ҚБШ

6050 Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер

      ";

      реттік нөмірі 329-1-жолмен толықтырылсын:

      "

329-1

Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттерінен түсетін кірісті тану

1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ

6034 Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері бойынша кірістер

      ";

      реттік нөмірі 344-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

344

Қосымша белгіленген зейнетақы жарналарын есепке алу

7030 Қосымша белгіленген зейнетақы жарналарына арналған шығыстар

3142 "Азаматтар үшін үкімет" мемлекеттік корпорациясына төленетін зейнетақы жарналары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

      ";

      бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдердің бухгалтерлік операциялар бойынша шоттар корреспонденциясы осы бұйрықттың қосымшасына сәйкес жүргізіледі.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есебі мен аудит әдіснамасы департаменті (А.Т. Бектұрова) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін;

      2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін баспа және электрондық түрде қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және енгізу үшін "Республикалық құқықтық ақпараттық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялануын;

      4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Б. Сұлтанов

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 10 ақпандағы
№ 95 бұйрығына
қосымша

Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер бухгалтерлік операциялары бойынша шоттар корреспонденциясы

1-бөлім. Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша операцияларды көрсету

1

Салық, өсімпұл, айыппұлдар мен салықтық емес түсімдер бойынша 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша (салық төлеушілердің жеке шоттарының деректері бойынша) төлеушілермен есеп айырысу жөніндегі қысқа мерзімді дебиторлық берешек сальдосын қалпына келтіру

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек
1293 Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

2

Салық, өсімпұл, айыппұлдар мен салықтық емес түсімдер бойынша 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша (салық төлеушілердің жеке шоттарының деректері бойынша) төлеушілермен есеп айырысу жөніндегі қысқа мерзімді кредиторлық берешек сальдосын қалпына келтіру

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

3281 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек
3284 Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3

Корпоративтік табыс салығы жөнінде ұсынылған декларация негізінде алдыңғы есепті кезеңдер үшін (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша) дебиторлық берешекті түгел есептеу

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

4

Өткен есепті кезеңдегі корпоративтік табыс салығы жөніндегі декларацияға сәйкес түзетпеу жазбасы (қызыл түзетпе) (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

3281 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

5

Салық төлеушілердің төлем тапсырмалары бойынша салықтық емес түсімдер

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттің ҚБШ

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6

корпоративтік табыс салығы бойынша декларация тапсырғаннан кейін төлеуге жататын аванстық төлемдердің, өсімпұлдардың, айыппұлдардың ұсынылған есеп айырысу сомасының негізінде ағымдағы есепті кезеңге корпоративтік табыс салығы бойынша дебиторлық берешек есептеу

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

7

Салық төлеушілердің төлем тапсырмалары бойынша ағымдағы есепті кезеңдегі салықтар түсімі (жеке табыс салығы, қосылған құн салығы, акциздер, экспортқа салынатын рента салығы, пайдалы қазбалар өндіру, үстеме пайдаға салынатын салық, көлік құралдарына салынатын салық, жер салығы, мүлік салығы, бірыңғай жер салығы, ойын бизнесіне салынатын салық және тіркелген салық)

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

8

Түгел есептеуге салынатын корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияға сәйкес салық төлеушінің жеке шоты бойынша өткен есепті кезең үшін түзету жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

9

Өткен кезең үшін корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияның қате есептелген сомасы бойынша түзету жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

10

Салық төлеушінің тіркеу жері бойынша әртүрлі салық органдарында тіркелген салық төлеушінің дебиторлық және кредиторлық берешектерін есепке жатқызуға берген салық органының қорытындысы негізінде бюджеттік сыныптаманың тиісті кодтары бойынша салық органдары арасында салық төлеушінің дебиторлық және кредиторлық берешектерін есепке жатқызу жүргізілді.

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

3281 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

Бір мезгілде дебиторлық берешекті түгел есептеу жүргізіледі

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

11

корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияға сәйкес өткен есепті кезеңдер үшін түзету жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "азайтылды" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

12

корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияға сәйкес түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

3281 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

13

корпоративтік табыс салығы бойынша декларация тапсырғаннан кейінгі кезең үшін төлеуге жататын аванстық төлемдердің ұсынылған есеп айырысу сомасының негізінде түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

7260 Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар

3281 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

14

Есепті кезең үшін корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияға сәйкес есептелген сома бойынша түзетпеу жазбасы

7260 Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар

3281 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

15

Қосылған құн салығы бойынша ұсынылған декларация негізінде өткен есепті кезеңдер үшін дебиторлық берешекті түгел есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

16

Қосылған құн салығы бойынша ұсынылған декларация негізінде ағымдағы есепті кезең үшін дебиторлық берешекті түгел есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

17

Қосылған құн салығы бойынша ұсынылған декларация негізінде ағымдағы есепті кезең үшін кредиторлық берешекті есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "азайтылды" деген бағаны бойынша)

7260 Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар

3282 ҚҚС төлеу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

18

Есепке жатқызуға бөлінген ҚҚС сомасының Салық органының қорытындысы бойынша есептелген ҚҚС сомасынан асып кеткен сомасын қайтаруға есептеу

3282 ҚҚС төлеу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3283 ҚҚС қайтару жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

19

Қосылған құн салығы бойынша ұсынылған декларация негізінде өткен есепті кезеңдер үшін кредиторлық берешекті түгел есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "азайтылды" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

3282 ҚҚС төлеу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

20

Қосылған құн салығы бойынша декларацияға сәйкес салық төлеушінің жеке шоты бойынша өткен есепті кезең үшін түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "азайтылды" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

3281 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

21

Қосылған құн салығы бойынша декларацияға сәйкес салық төлеушінің жеке шоты бойынша ағымдағы есепті кезең үшін түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "азайтылды" деген бағаны бойынша)

7260 Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар

3281 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

22

Салық төлеушілердің төлем тапсырмалары бойынша ағымдағы есепті кезеңнің ҚҚС бойынша салық түсімдерінің түсуі

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

23

Салық төлеуші қайтаруға ұсынған ҚҚС сомаларының шынайылығы бойынша растайтын құжаттардың негізінде салық органының қорытындысына сәйкес төлем тапсырмалары бойынша ҚҚС қайтару жүзеге асырылды.

3283 ҚҚС қайтару жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ

24

Салық төлеушінің бір салық бойынша дебиторлық берешегі мен екінші салық бойынша кредиторлық берешегін есепке жатқызу

3281 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

25

Салық төлеушінің жеке шотындағы қосымша деректер бойынша дебиторлық берешек есептеу мен салық төлеушінің бұдан бұрын бюджеттен қайтарылған және салық тексерулерін жүргізу кезінде қайтаруға расталмаған ҚҚС-тің артық сомасын (қайтару) аударуы

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

26

Салық төлеушінің негізгі жеке шотының деректері бойынша бұдан бұрын бюджеттен қайтарылған, бірақ салықтық тексеру кезінде қайтаруға расталмаған және салық төлеушінің бюджетке енгізуіне жататын ҚҚС бойынша кредиторлық берешегін түгел есептеу

7260 Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар

3282 ҚҚС төлеу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

27

Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктердің ұсынған жиынтық ведомостінің (Тізілім) негізінде есепті тоқсандағы сатып алынған тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер бойынша ағымдағы есепті кезең үшін кредиторлық берешек есептеу

7260 Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар

3282 ҚҚС төлеу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

28

Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктерге ҚҚС сомасын қайтаруға есептеу

3282 ҚҚС төлеу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3283 ҚҚС қайтару жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

29

Төлем тапсырмалары мен Салық органының өкімі бойынша Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктерге ҚҚС қайтару жүзеге асырылды

3283 ҚҚС қайтару жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ

30

Грант қаражаты есебінен сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша төленген ҚҚС-ті қайтару туралы ұсынылған Салық өтінішінің негізінде ағымдағы есепті кезең үшін кредиторлық берешек есептеу

7260 Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар

3282 ҚҚС төлеу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

31

Грант қаражаты есебінен сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша төленген ҚҚС-ті қайтаруға есептеу

3282 ҚҚС төлеу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3283 ҚҚС қайтару жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

32

Төлем тапсырмалары мен салық органының Өкімі бойынша ҚҚС қайтару жүзеге асырылды

3283 ҚҚС қайтару жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ

33

Ұсынылған декларациялар негізінде ағымдағы есепті кезең үшін жеке табыс салығы, акциз, ойын бизнесі мен тіркелген салық бойынша дебиторлық берешек есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

34

Ұсынылған қосымша декларациялар негізінде өткен есепті кезең үшін жеке табыс салығы, акциз, үстеме пайдаға салынатын салық бойынша дебиторлық берешек есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

35

Қосымша Декларацияға сәйкес жеке табыс салығы, акциз бойынша "алу" белгісінсіз түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

36

Ұсынылған ағымдағы төлемдердің есебі негізінде ағымдағы есепті кезеңге көлік құралдарына салынатын салық, жер салығы және мүлік салығы бойынша дебиторлық берешек есептеу

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

37

Ұсынылған Декларацияға сәйкес көлік құралдарына салынатын салық, жер салығы және мүлік салығы бойынша азайтуға есептелген (салық төлеушінің жеке шотының "азайтылды" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

38

Ұсынылған қосымша декларациялар негізінде ағымдағы есепті кезең үшін экспортқа салынатын рента салығы, пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық, бірыңғай жер салығы бойынша дебиторлық берешекті түгел есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

39

Өткен жылдың төртінші тоқсаны үшін ұсынылған Декларацияларға сәйкес өткен жылғы экспортқа салынатын рента салығы мен пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық бойынша дебиторлық берешек есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

40

Ұсынылған қосымша декларациялар негізінде экспортқа салынатын рента салығы, үстеме пайдаға салынатын салық, бірыңғай жер салығы бойынша алдыңғы есепті кезеңдерге дебиторлық берешекті түгел есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

41

Өткен есепті кезеңге бірыңғай жер салығын төлеушілер үшін ұсынылған Декларация негізінде есепті салық кезеңінен кейінгі салық кезеңі үшін ағымдағы салық кезеңінің 10 сәуіріне дейінгі мерзім бойынша бірыңғай жер салығының есептелген сомасы бойынша есепті кезеңге дебиторлық берешек есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

42

Өткен есепті кезеңге бірыңғай жер салығын төлеушілер үшін ұсынылған Декларация негізінде ағымдағы салық кезеңінің 10 сәуіріне дейінгі мерзім бойынша бірыңғай жер салығының есептелген сомасы бойынша өткен кезеңге дебиторлық берешек есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

43

Ұсынылған Декларациялар негізінде көлік құралдарына салынатын салық, ойын бизнесіне салынатын салық, тіркелген салық бойынша өткен жылға дебиторлық берешек есепті түгел есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

44

Ұсынылған қосымша Декларациялар негізінде ағымдағы есепті кезеңге экспортқа салынатын рента салығы, пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салық, ойын бизнесіне салынатын салық пен тіркелген салық бойынша, бірыңғай жер салығының есептелген сомалары бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

45

Ұсынылған қосымша Декларациялар негізінде өткен жылдардағы экспортқа салынатын рента салығы, пайдалы қазбалар өндіру, үстеме пайдаға салынатын салық, ойын бизнесіне салынатын салық бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

46

Салықтар бойынша қосымша ұсынылған ағымдағы төлемдердің есептері негізінде көлік құралдарына салынатын салық, жер салығы мен мүлік салығы бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

47

Бірыңғай жер салығын төлеушілер үшін ұсынылған Декларация негізінде өткен есепті кезең үшін бірыңғай жер салығының есептелген сомасы бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

48

Салық төлеушілердің төлем хабарламалары бойынша ағымдағы есепті кезеңге жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салықтың, жер салығының және мүлік салығының түсуі

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттің ҚБШ

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

49

Көлік құралдары бойынша салық сомасын есептеуге (азайтуға) № 25 нысандағы Тізілім негізінде жеке тұлғалардан алынатын көлік құралдарына салынатын салық, жер салығы мен мүлік салығы бойынша ағымдағы есепті кезең үшін дебиторлық берешек есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

50

Көлік құралдары бойынша салық сомасын есептеуге (азайтуға) № 25 нысандағы Тізілім негізінде жеке тұлғалардан алынатын көлік құралдарына салынатын салық, жер салығы мен мүлік салығы бойынша өткен кезең үшін дебиторлық берешек есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

51

Көлік құралдары бойынша салық сомасын есептеуге (азайтуға) № 25 нысандағы Тізілім негізінде өткен кезең үшін жеке тұлғалардан алынатын көлік құралдарына салынатын салық, жер салығы мен мүлік салығы бойынша азайтуға есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "азайтылды" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

52

Көлік құралдары бойынша салық сомасын есептеуге (азайтуға) № 25 нысандағы Тізілім негізінде ағымдағы кезең үшін жеке тұлғалардан алынатын көлік құралдарына салынатын салық, жер салығы мен мүлік салығы бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

53

Салық төлеушілердің төлем тапсырмалары бойынша бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуі (мемлекеттік баж, Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген алымдар мен төлемдер)

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттің ҚБШ

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

2-бөлім. Бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша операцияларды көрсету

54

Төлеушілердің төлем тапсырмалары бойынша ағымдағы есепті кезең үшін аукциондардан алынатын алымдардың, жер учаскелерін пайдаланғаны үшін, жерүсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін, қоршаған ортаға эмиссия үшін, орман пайдаланғаны үшін, радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін, қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын, сондай-ақ ұялы байланыс ұсынғаны үшін, кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін, сыртқы (көрнекі) жарнама орналастырғаны үшін, төленген ақының түсуі

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттің ҚБШ

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

55

Аукциондарды өткізушілер ұсынатын аукциондардан алынатын алымдар бойынша Декларацияның негізінде ағымдағы есепті кезеңдегі аукциондардан алынған алымдар бойынша дебиторлық берешекті есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

56

Аукциондарды өткізушілер ұсынатын Мәліметтердің негізінде ағымдағы есепті кезеңдегі аукциондардан алынған алымдар бойынша дебиторлық берешекті түгел есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

57

Аукциондарды өткізушілер ұсынатын аукциондардан алынатын алымдар бойынша Декларацияның, Мәліметтердің негізінде ағымдағы есепті кезеңдегі аукциондардан алынған алымдар бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

58

Ағымдағы жылдың бірінші, екінші және үшінші тоқсандары үшін жер учаскелерін пайдаланғаны үшін ағымдағы төлемдер сомасының Есебіне сәйкес ағымдағы есепті кезеңдегі жер учаскелерін пайдаланғаны үшін ақы төлеу бойынша дебиторлық берешекті есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

59

Уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған Мәліметтер негізінде ағымдағы есепті кезеңдегі орман пайдаланғаны үшін, кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін, радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін, сыртқы (көрнекі) жарнама орналастырғаны үшін, қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын, сондай-ақ ұялы байланыс ұсынғаны үшін ақы төлеу бойынша дебиторлық берешекті есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

60

Уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған Мәліметтер негізінде ағымдағы есепті кезеңдегі жер учаскелерін пайдаланғаны үшін, орман пайдаланғаны үшін, радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін, кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін ақы төлеу бойынша дебиторлық берешекті түгел есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

61

Уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған Мәліметтер негізінде салықтар сомасы туралы Хабарлама бойынша ағымдағы есепті кезеңдегі қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын, сондай-ақ ұялы байланыс ұсынғаны үшін ақы төлеу бойынша дебиторлық берешекті түгел есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

62

Уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған қосымша Мәліметтер негізінде ағымдағы есепті кезеңдегі сыртқы (көрнекі) жарнама орналастырғаны үшін, радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін, кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін ақы төлеу бойынша дебиторлық берешекті түгел есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

63

Уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған Мәліметтер негізінде ағымдағы есепті кезеңдегі жер учаскелерін пайдаланғаны үшін ақы төлеу бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

64

Уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған қосымша Мәліметтер негізінде ағымдағы есепті кезеңдегі орман пайдаланғаны үшін, радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін, кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін, сыртқы (көрнекі) жарнама орналастырғаны үшін ақы төлеу бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

65

Уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған қосымша Мәліметтер негізінде салықтар сомасы туралы Хабарлама бойынша ағымдағы есепті кезеңдегі қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын, сондай-ақ ұялы байланыс ұсынғаны үшін ақы төлеу бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

66

Ағымдағы жылдың бірінші, екінші және үшінші тоқсандары үшін ұсынылған Декларацияларға сәйкес ағымдағы есепті кезеңдегі жерүсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін, қоршаған ортаға эмиссия үшін ақы төлеу бойынша дебиторлық берешекті есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

67

Қосымша ұсынылған Декларациялардың негізінде ағымдағы есепті кезеңдегі жерүсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін, қоршаған ортаға эмиссия үшін ақы төлеу бойынша дебиторлық берешекті түгел есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

68

Аукциондарды өткізушілер ұсынатын аукциондардан алынатын алымдар бойынша Декларацияның, Мәліметтердің негізінде өткен жылдардағы аукциондардан алынған алымдар бойынша дебиторлық берешекті есептеу (түгел есептеу) (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

69

Аукциондарды өткізушілер ұсынатын аукциондардан алынатын алымдар бойынша Декларацияның, Мәліметтердің негізінде өткен жылдардағы аукциондардан алынған алымдар бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

70

Өткен жылдың IV тоқсанындағы ұсынылған Декларациялар мен қосымша Декларацияларға сәйкес өткен жылғы жерүсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін, қоршаған ортаға эмиссия үшін ақы төлеу бойынша дебиторлық берешекті есептеу (түгел есептеу) (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

71

Ұсынылған қосымша Декларациялар негізінде өткен жылдардағы жерүсті көдерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін, қоршаған ортаға эмиссия үшін ақы төлеу бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

72

Уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған қосымша Мәліметтер негізінде өткен жылдардағы сыртқы (көрнекі) жарнама орналастырғаны үшін, кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін ақы төлеу бойынша дебиторлық берешекті түгел есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

73

Уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған қосымша Мәліметтер негізінде салықтар сомасы туралы Хабарлама бойынша өткен жылдардағы қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын, сондай-ақ ұялы байланыс ұсынғаны үшін ақы төлеу бойынша дебиторлық берешекті түгел есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

74

Кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін ұсынған Декларация негізінде өткен жылдардағы кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін ақы төлеу бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

75

Уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған Мәліметтер (қосымша Мәліметтер) негізінде өткен жылдардағы жер учаскелерін пайдаланғаны үшін, орман пайдаланғаны үшін, радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін, кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін, сыртқы (көрнекі) жарнама орналастырғаны үшін ақы төлеу бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

76

Уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған қосымша Мәліметтер негізінде өткен жылдардағы салықтар сомасы туралы Хабарлама бойынша қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын, сондай-ақ ұялы байланыс ұсынғаны үшін ақы төлеу бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

3-бөлім. Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша операцияларды көрсету

77

Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша дебиторлық берешек есептеу

1293 Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6082 Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдерден алынатын кірістер

78

Негізгі капиталды және мемлекеттің қаржы активтерін өткізуден алынатын кірістерді тану

1294 Негізгі капиталды және мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер бойынша есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6120 Негізгі капиталды өткізуден алынатын кірістер
6130 Мемлекеттің қаржы активтерін өткізуден алынатын кірістер

79

Төлеушілердің төлем тапсырмалары бойынша салықтық емес түсімдер, негізгі капиталды және мемлекеттің қаржы активтерін өткізуден тиісті бюджетке түсетін түсімдер

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттің ҚБШ

1293 Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек 1294 Негізгі капиталды және мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер бойынша есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

80

Трансферттердің түсімін тиісті бюджетке есепке жатқызу

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттің ҚБШ

6085 Трансферттердің бюджетке түсуі

4-бөлім. Артық (қате) төленген соманы бюджеттен қайтару бойынша операцияларды көрсету

81

Салық органдарының қорытыныдысы негізінде түсімдердің артық (қате) төленген сомасын бюджеттен қайтаруға соманы дебиторлық берешек шотынан кредиторлық берешек шотына ауыстыру

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

3281 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

82

Салық органдарының төлем тапсырмаларының негізінде түсімдердің артық (қате) төленген сомасын бюджеттен қайтару

3281 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек 3284 Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттің ҚБШ

5. Басқа операцияларды көрсету

83

Тиісті бюджеттің ҚБШ-сынан шығыстарды жүргізу

7470 Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ-лары бойынша шығыстар

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттің ҚБШ

84

Бюджетке түсетін түсімдерді азайту бойынша есептелген шығыстарды қорытынды айналымдармен есептен шығару

5230 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық нәтиже

7260 Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар

85

Тиісті бюджеттің ҚБШ-сы бойынша есептелген шығыстарды қорытынды айналымдармен есептен шығару

5230 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық нәтиже

7470 Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ-лары бойынша шығыстар

86

Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдерден есептелген кірістерді қорытынды айналымдармен есептен шығару

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер
6082 Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдерден алынатын кірістер

5230 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық нәтиже

87

Бюджетке трансферттердің (субвенциялардың, бюджеттік алып қоюлардың) түсуінен есептелген кірістерді қорытынды айналымдармен есептен шығару

6085 Трансферттердің бюджетке түсуі

5230 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық нәтиже

88

Негізгі капиталды және мемлекеттің қаржы активтерін өткізуден есептелген кірістерді қорытынды айналымдармен есептен шығару

6120 Негізгі капиталды өткізуден алынатын кірістер
6130 Мемлекеттің қаржы активтерін өткізуден алынатын кірістер

5230 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық нәтиже

89

Есепті жылдың қаржылық нәтижелерін алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесіне ауыстыру

5230 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық нәтиже

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

5230 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық нәтиже


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады