"Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 25 тамыздағы № 315 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 19 қыркүйекте № 15720 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығына (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 10176 болып тiркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 13 наурызда жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларында және олардың мазмұнына қойылатын талаптарда:

      15-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) "Бюджеттік бағдарламаның түрі" деген жолда:

      "мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты" деген жол бойынша бюджеттік бағдарламаның мынадай түрлерінің бірі көрсетіледі:

      республикалық;

      облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың;

      аудандық (қалалық);

      республикалық маңызы бар қала, астана, облыстық маңызы бар қала бюджеттерінің құрамында бекітілетін қаладағы ауданның бюджеттік бағдарламалары;

      аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары;

      аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары;

      аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары көрсетіледі;

      "мазмұнына байланысты" деген жол бойынша бюджеттік бағдарламаның мынадай түрлерінің бірі көрсетіледі:

      мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

      трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру;

      бюджеттік кредиттер беру;

      бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру;

      күрделі шығыстарды жүзеге асыру;

      мемлекет міндеттемелерін орындау;

      нысаналы салым салу;

      нысаналы аударым;

      "іске асыру тәсіліне қарай" деген жол бойынша жеке не бөлінетін бюджеттік бағдарлама көрсетіледі;

      "ағымдағы/даму" деген жол бойынша ағымдағы бюджеттік бағдарлама не бюджеттік даму бағдарламасы көрсетіледі;

      мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету, күрделі шығыстарды жүзеге асыру, бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру жолымен бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру, трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру жөніндегі шығындарды қамтитын бюджеттік бағдарламалар бойынша "мазмұнына байланысты", "ағымдағы/даму" деген жолдар бойынша бюджеттік бағдарламаның түрі көрсетілмейді;";

      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "16. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органына ұсынылатын, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтің бюджетінің құрамында бекітілетін бюджеттік бағдарламалардың жобаларын қоспағанда, бюджеттік бағдарламалардың жобаларын тиісінше мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ұсынады.";

      мынадай мазмұндағы 16-1-тармақпен толықтырылсын:

      "16-1. Халық саны екі мың адамнан көп аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ үшін 2018 – 2020 және одан кейінгі жылдарға аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтердің бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары әзірленеді және бекітіледі.

      Халық саны екі мың адам және одан аз аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ үшін 2020 – 2022 жылдарға және одан кейінгі жылдарға аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары әзірленеді және бекітіледі.

      Халық саны екі мың адам және одан аз аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ үшін 2018-2020 және 2019 – 2021 жылдарға аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары әзірленеді және бекітіледі.";

      мынадай мазмұндағы 19-1-тармақпен толықтырылсын:

      "19-1. Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтердің бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін бюджеттік бағдарламаларының жобалары аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтердің бюджеттері бекітілгеннен кейін пысықталады және ағымдағы қаржы жылының 30 желтоқсанына дейін ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органымен келісу бойынша жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшісі басшысының өкімімен бекітіледі.";

      23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "23. Бюджеттік бағдарламалар жобалары осы Қағидалардың 18-22-тармақтарында көрсетілген мемлекеттік органдармен келісіледі.

      Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобалары Қазақстан Республикасының Президенті республикалық бюджет туралы заңға қол қойған күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде бір мезгілде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға адресаты "Мемлекеттік органдарға (тізім бойынша)" деп көрсетіле отырып және көрсетілген тиісті мемлекеттік органдар тізімін қоса, мемлекеттік органның бірінші басшысы не оның орынбасары қол қойған бір ілеспе хатпен келісуге ұсынылады.

      Облыстар, республикалық маңызы бар қала, астана, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттік бағдарламалары әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобалары тиісті жергілікті бюджеттің мәслихаты бекіткеннен кейін күнтізбелік бес күн ішінде мемлекеттік органның бірінші басшысы не оның орынбасары қол қойған ілеспе хатпен облыстар, республикалық маңызы бар қала, астана, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) тиісті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органына келісуге ұсынылады.

      Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтердің бюджеттік бағдарламалары әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобалары ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихаты тиісті жергілікті бюджетті бекіткеннен кейін күнтізбелік бес күн ішінде мемлекеттік органның бірінші басшысы не оның орынбасары қол қойған ілеспе хатпен ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиісті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органына келісуге ұсынылады.

      Жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен іс-шараларды іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалардың жобалары мемлекеттік органның бірінші басшысы не оның орынбасары қол қойған ілеспе хатпен бір мезгілде жоғары тұрған бюджеттің нысаналы трансферттерді аударатын бюджеттік бағдарламалары әкімшісіне келісуге ұсынылады.

      Бюджеттік бағдарламалардың жобаларын келісуге алған кезде мемлекеттік органдар оларды басқа мемлекеттік органдармен келісуді талап етпейді.

      Бюджеттік бағдарламалардың жобаларын келісуден бас тартқан жағдайда, бас тарту себебі негізделеді.

      Бюджеттік бағдарламалардың жобалары келісуге жіберілген мемлекеттік органдар оларды алған күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде бюджеттік бағдарламалар жобаларын ұсынған бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне өздерінің ескертулері мен ұсыныстарын дайындайды немесе олардың жоқ екендігі туралы хабарлайды.

      Мемлекеттік органның бюджеттік бағдарламалардың жобалары бойынша ескертулерінде кемшіліктерді жою бойынша ұсыныстар қамтылуы тиіс, сондай-ақ тікелей оның құзыреті мәселелеріне қатысты, негізделген және толық болуы тиіс.

      Ескертулер болған жағдайда, бюджеттік бағдарламалардың жобаларын, қажет болған жағдайда, бюджеттік бағдарламалар әкімшісі пысықтайды.

      Келісуші мемлекеттік органдардың ескертулерімен келіспеген жағдайда, бюджеттік бағдарламалар әкімшісі осындай әрбір ескерту бойынша келіспейтіндігін жазбаша түрде негіздей отырып, бюджеттік бағдарламалардың жобаларын бұрыштама қол қоюға жібереді.

      Келісуші мемлекеттік органдарға "ескертулері бар" бюджеттік бағдарламалардың жобаларын келісуге жол берілмейді.

      Келісуші мемлекеттік орган тұжырымдамалық сипаттағы ескертулердің болуына байланысты бюджеттік бағдарламаның жобасын келісуден бас тартқан жағдайда, мұндай мемлекеттік орган осындай ескертулерді жоюдың өзара оңтайлы шешімін көрсете отырып, дәлелді жауап береді.

      Бұл ретте, мемлекеттік органдарға бюджеттік бағдарламалардың жобаларын келісуден олар берген ескертулерді жоюдың өзара оңтайлы шешімін көрсетпей бас тартуға жол берілмейді.

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі басшысының қосымшалары бар бюджеттік бағдарламаларды бекіту жөніндегі бұйрығының барлық парақтарына осы бұйрықты келісуге жіберген мемлекеттік органның бюджеттік бағдарламаларды әзірлеуге жауапты мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы, ол болмаған жағдайда, оның міндетін атқарушы не оны ауыстыратын тұлға қол қояды.

      Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобаларын түпкілікті келісу ағымдағы қаржы жылының 30 желтоқсанынан кешіктірмей бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бірінші басшысының не олар уәкілеттік берген лауазымды тұлғалардың бұрыштама қол қоюымен ресімделеді.

      Облыстар, республикалық маңызы бар қала, астана, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттік бағдарламалары әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобаларын түпкілікті келісу ағымдағы қаржы жылының 30 желтоқсанынан кешіктірмей облыстар, республикалық маңызы бар қала, астана, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) тиісті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органының бірінші басшысының не ол уәкілеттік берген лауазымды тұлғаның бұрыштама қол қоюымен ресімделеді.

      Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобаларын түпкілікті келісу ағымдағы қаржы жылының 30 желтоқсанынан кешіктірмей ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиісті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органының бірінші басшысының не ол уәкілеттік берген лауазымды тұлғаның бұрыштама қол қоюымен ресімделеді.

      Жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен іс-шараларды іске асыруға бағытталған жергілікті бюджеттік бағдарламалардың жобаларын нысаналы трансферттерді бөлетін жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламалары әкімшісінің түпкілікті келісуі ағымдағы қаржы жылының 20 желтоқсанынан кешіктірмей осы нысаналы трансфертті бөлу жөніндегі жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламасы басшысының бұрыштама қол қоюымен ресімделеді.

      Бұрыштама қол қою мемлекеттік орган басшысының не ол уәкілеттік берген лауазымды тұлғаның лауазымының атауын, бұрыштама қол қоюшының жеке қолын, қолын таратып жазуды, күні мен елтаңбалы мөрін қамтиды.

      Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның не мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның бюджеттік бағдарламаларды келісу грифі бюджеттік бағдарламаларды бекіту туралы бұйрықтың соңғы бетінің төменгі сол жақ бұрышында орналастырылады және "КЕЛІСІЛДІ" деген сөзден тұрады.

      Нысаналы трансферттерді бөлетін, жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламаларының әкімшісі жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен іс-шараларды іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламаларды келісу грифі тиісті жергілікті бюжеттік бағдарламаның бірінші бетіндегі "Келісілді" деген жолда орналастырылады.

      Мемлекеттік органдармен түпкілікті келісілген бюджеттік бағдарламаның мәтініне түзетулер мен толықтырулар енгізуге жол берілмейді.";

      мынадай мазмұндағы 24-1-тармақпен толықтырылсын:

      "24-1. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 2017 жылға арналған бюджетін нақтылау және (немесе) түзету кезінде ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеті құрамында бекітілген 2016 жылы мәслихаттың бюджет туралы шешімімен бекітілген ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетіне сәйкес аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтердің 2017-2019 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалары қайта бекітіледі және (немесе) оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі.".

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Бюджет саясаты департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қазақ және орыс тілдерінде қағаз және электронды түрдегі оның көшірмесінің мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялауға, сондай-ақ, "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика бірінші вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі
Т. Сүлейменов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрі

      ____________ Б. Сұлтанов

      2017 жылғы 25 тамыз

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 "Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию"

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 августа 2017 года № 315. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 сентября 2017 года № 15720

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 "Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10176, опубликованный 13 марта 2015 года в Информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнения:

      в Правилах разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию, утвержденных указанным приказом:

      подпункт 6) пункта 15 изложить в следующей редакции:

      "6) в строке "Вид бюджетной программы":

      по строке "в зависимости от уровня государственного управления" указывается один из следующих видов бюджетной программы:

      республиканские;

      областные, города республиканского значения, столицы;

      районные (городские);

      бюджетные программы района в городе, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения, столицы, города областного значения;

      бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения);

      бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе районного (города областного значения) бюджета;

      бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

      по строке "в зависимости от содержания" указывается один из следующих видов бюджетной программы:

      осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

      предоставление трансфертов и бюджетных субсидий;

      предоставление бюджетных кредитов;

      осуществление бюджетных инвестиций;

      осуществление капитальных расходов;

      выполнение обязательств государства;

      вложение целевого вклада;

      целевое перечисление;

      по строке "в зависимости от способа реализации" указывается индивидуальная бюджетная программа либо распределяемая;

      по строке "текущая/развитие" указывается текущая бюджетная программа либо бюджетная программа развития;

      по бюджетным программам, включающим затраты по осуществлению государственных функций, полномочий и оказанию вытекающих из них государственных услуг, осуществлению капитальных расходов, осуществлению бюджетных инвестиций посредством реализации бюджетных инвестиционных проектов, предоставлению трансфертов и бюджетных субсидий, вид бюджетной программы по строкам "в зависимости от содержания", "текущая/развития" не указывается;";

      пункт 16 изложить в следующей редакции:

      "16. Администраторы бюджетных программ представляют проекты бюджетных программ в центральный уполномоченный орган по государственному планированию и в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию соответственно, за исключением проектов бюджетных программ, утверждаемых в составе бюджета города районного значения, села, поселка, сельского округа, которые представляются в местный уполномоченный орган по государственному планированию района (города областного значения).";

      дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:

      "Для города районного значения, села, поселка, сельского округа с численностью населения более двух тысяч человек на 2018-2020 и последующие годы разрабатываются и утверждаются бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

      Для города районного значения, села, поселка, сельского округа с численностью населения две тысячи и менее человек на 2020-2022 годы и последующие годы разрабатываются и утверждаются бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

      Для города районного значения, села, поселка, сельского округа с численностью населения две тысячи и менее человек на 2018-2020 и 2019-2021 годы разрабатываются и утверждаются бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе районного (города областного значения) бюджета.";

      дополнить пунктом 19-1 следующего содержания:

      "19-1. Проекты бюджетных программ администраторов бюджетных программ городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, после утверждения бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, дорабатываются и утверждаются распоряжением руководителя соответствующего администратора местных бюджетных программ по согласованию с местным уполномоченным органом по государственному планированию района (города областного значения) до 30 декабря текущего финансового года.";

      пункт 23 изложить в следующей редакции:

      "23. Проекты бюджетных программ согласовываются с указанными в пунктах 18-22 настоящих Правил государственными органами.

      Проекты бюджетных программ администраторов республиканских бюджетных программ в течение пяти календарных дней со дня подписания Президентом Республики Казахстан закона о республиканском бюджете представляются на согласование центральному уполномоченному органу по бюджетному планированию и центральному уполномоченному органу по государственному планированию одновременно одним сопроводительным письмом с указанием адресата "Государственным органам (по списку)" и приложением соответствующего списка указанных государственных органов за подписью первого руководителя государственного органа либо его заместителя.

      Проекты бюджетных программ администраторов бюджетных программ областей, города республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) в течение пяти календарных дней после утверждения маслихатом соответствующего местного бюджета представляются на согласование соответствующему местному уполномоченному органу по государственному планированию областей, города республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) сопроводительным письмом за подписью первого руководителя государственного органа либо его заместителя.

      Проекты бюджетных программ администраторов бюджетных программ городов районного значения, сел, поселков, сельских округов в течение пяти календарных дней после утверждения маслихатом района (города областного значения) соответствующего местного бюджета представляются на согласование соответствующему местному уполномоченному органу по государственному планированию района (города областного значения) сопроводительным письмом за подписью первого руководителя государственного органа либо его заместителя.

      Проекты бюджетных программ, направленные на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов из вышестоящего бюджета, одновременно представляются на согласование администратору бюджетных программ вышестоящего бюджета, перечисляющему целевые трансферты, сопроводительным письмом за подписью первого руководителя государственного органа либо его заместителя.

      При получении проектов бюджетных программ на согласование государственные органы не требуют их согласования с другими государственными органами.

      В случае отказа в согласовании проектов бюджетных программ обосновывается причина отказа.

      Государственные органы, которым проекты бюджетных программ направлены на согласование, подготавливают свои замечания и предложения или сообщают об их отсутствии администратору бюджетных программ, представившему проекты бюджетных программ на согласование, в течение пяти календарных дней со дня их получения.

      Замечания государственного органа по проектам бюджетных программ должны содержать предложения по устранению недостатков, а также относиться непосредственно к вопросам его компетенции, быть обоснованными и исчерпывающими.

      При наличии замечаний проекты бюджетных программ, при необходимости, дорабатываются администратором бюджетных программ.

      В случае несогласия с замечаниями согласующих государственных органов, администратор бюджетных программ направляет на визирование проекты бюджетных программ с приложением письменного обоснования несогласия по каждому такому замечанию.

      Согласующим государственным органам не допускается согласовывать проекты бюджетных программ "с замечаниями".

      В случае отказа согласующего государственного органа в согласовании проекта бюджетной программы в связи с имеющимися замечаниями концептуального характера, таким государственным органом дается мотивированный ответ с указанием взаимоприемлемого решения устранения таких замечаний.

      При этом, государственным органам не допускается отказывать в согласовании проектов бюджетных программ без указания взаимоприемлемого решения устранения данных ими замечаний.

      Все листы приказа руководителя администратора бюджетных программ по утверждению бюджетных программ с приложениями парафируются руководителем структурного подразделения государственного органа, ответственного за разработку бюджетных программ государственного органа, направляющего на согласование данный приказ, в случае его отсутствия лицом, исполняющим его обязанности либо его замещающим.

      Окончательное согласование проектов бюджетных программ администраторов республиканских бюджетных программ оформляется визами первого руководителя центрального уполномоченного органа по бюджетному планированию и центрального уполномоченного органа по государственному планированию либо уполномоченных ими должностных лиц в срок, не позднее 30 декабря текущего финансового года.

      Окончательное согласование проектов бюджетных программ администраторов бюджетных программ областей, города республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) оформляется визой первого руководителя соответствующего местного уполномоченного органа по государственному планированию областей, города республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) либо уполномоченного им должностного лица в срок, не позднее 30 декабря текущего финансового года.

      Окончательное согласование проектов бюджетных программ администраторов бюджетных программ города районного значения, села, поселка, сельского округа оформляется визой первого руководителя соответствующего местного уполномоченного органа по государственному планированию района (города областного значения) либо уполномоченного им должностного лица в срок, не позднее 30 декабря текущего финансового года.

      Окончательное согласование проектов местных бюджетных программ, направленных на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов из вышестоящего бюджета, администратором бюджетных программ вышестоящего бюджета, выделяющим целевые трансферты, оформляется визой руководителя бюджетной программы вышестоящего бюджета по выделению данного целевого трансферта в срок, не позднее 20 декабря текущего финансового года.

      Виза включает в себя наименование должности руководителя государственного органа либо уполномоченного им должностного лица, личную подпись визирующего, расшифровку подписи, дату и гербовую печать.

      Гриф согласования бюджетных программ центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию и центральным уполномоченным органом по государственному планированию либо местным уполномоченным органом по государственному планированию располагается в левом нижнем углу последнего листа приказа об утверждении бюджетных программ и состоит из слова "СОГЛАСОВАН".

      Гриф согласования бюджетных программ, направленных на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов из вышестоящего бюджета, администратором бюджетных программ вышестоящего бюджета, выделяющим целевые трансферты, располагается в строке "Согласована" на первой странице соответствующей местной бюджетной программы.

      Не допускается внесение исправлений и дополнений в текст бюджетной программы, окончательно согласованной с государственными органами.";

      дополнить пунктом 24-1 следующего содержания:

      "24-1. При уточнении и (или) корректировке бюджета района (города областного значения) на 2017 год переутверждаются и (или) вносятся изменения и дополнения в бюджетные программы городов районного значения, сел, поселков, сельских округов на 2017-2019 годы, утвержденные в составе бюджета района (города областного бюджета) в соответствии с бюджетом района (города областного значения), утвержденным решением маслихата о бюджете в 2016 году.".

      2. Департаменту бюджетной политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках на официальное опубликование в периодические печатные издания, а также в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства национальной экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр
национальной экономики
Республики Казахстан
Т. Сулейменов

      "СОГЛАСОВАНО"
Министр финансов
Республики Казахстан
___________ Б. Султанов
25 августа 2017 года