"Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 30 қарашадағы № 629 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 763 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 18 қаңтарда № 16250 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 30 қарашадағы № 629 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14623 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 11 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетiлген бұйрықпен бекiтiлген Бюджеттiк мониторинг жүргізу нұсқаулығында:

      24-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бюджет қаражатының үнемделуіне:

      мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу;

      еңбекақы төлеу қоры (бұдан әрі – ЕТҚ) бойынша үнемдеу: бос лауазымдардың болуы, ақысыз демалыстар беру және еңбекке уақытша жарамсыздық парақтары бойынша, әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар бойынша төлемдер, банк қызметтеріне ақы төлеу, демалысқа шығу кестесінің өзгеруі есебінен ағымдағы шығындар бойынша үнемдеу;

      бюджет қаражатын өзге де үнемдеу: бағамдық айырма, кредиттер, қарыздар бойынша сыйақы (мүдде) мөлшерлемесінің өзгеруі, инфляция индексінің өзгеруі, бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы, іссапар шығыстары бойынша үнемдеу, жоспарланғанға қарағанда бюджет қаражатын алушылардың іс жүзіндегі көлемінің азаюы, іс-шараларға шығу және өткізу мерзімінің көшірілуіне байланысты ағымдағы шығындар бойынша іс-шаралар жоспарының өзгеруі, өкілдік шығындар мен шетелдік іссапарларды қоса алғанда, бөлінетін бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлінбеген қалдық.";

      26 және 27-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "26. Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың алғашқы бес жұмыс күнінен кешіктірмей және есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей, ал республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың алғашқы жеті жұмыс күнінен кешіктірмей және есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдарға немесе аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттарына осы Нұсқаулыққа 8-қосымшаға сәйкес 1-МББӘ нысаны бойынша АЖ-да қалыптастырылған бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы есепті ұсынады. Аталған есепте әрбір бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша төлемдер бойынша жоспарлардың орындалмау себептері және қаржыландыру жоспарларының орындалмауына әкеп соқтырған факторларды көрсете отырып, міндеттемелер бойынша жоспарға сәйкес міндеттемелерді уақтылы қабылдамау себептері егжей-тегжей толтырылады.

      Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алғашқы бес жұмыс күнінен кешіктірмей және есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органына осы Нұсқаулыққа 9-қосымшаға сәйкес 1-МУО нысаны бойынша аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджетінің атқарылуы туралы талдамалы есепті ұсынады.

      Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдары ай сайын есептіден кейінгі айдың 7-сі күнінен кешіктірмей және есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 25 қаңтарынан кешіктірмей облыстың бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органына осы Нұсқаулыққа 9-қосымшаға сәйкес 1-МУО нысаны бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің атқарылуы туралы талдамалы есепті ұсынады.

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдары тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 20-сы күнінен кешіктірмей және есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға осы Нұсқаулыққа 9-қосымшаға сәйкес 1- МУО нысаны бойынша жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы талдамалы есепті ұсынады.

      27. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның республикалық бюджеттің атқарылуы және жергілікті бюджеттердің атқарылуына, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына қызмет көрсету саласында іске асыру және бақылау функцияларын жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесі есепті айдан кейінгі айдың 12-сі күніне кешіктірмей және есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 ақпанынан кешіктірмей, бюджеттік бағдарламаларды іске асыруға талдау жүргізу үшін бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның бюджеттің атқарылуын талдау функцияларын жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесіне бюджеттің шығыс бөлігінің атқарылуы жөніндегі ақпаратты ұсынады.";

      42-тармақтың екінші бөлігінің жиырмасыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "19) 21-24-бағандарда Нұсқаулықтың 29-тармағында айтылған себептер бойынша қалыптасқан сомалар көрсетіледі;";

      48-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "48. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері қаржы жылының қорытындылары бойынша бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есепті осы Нұсқаулықтың 21-қосымшасына сәйкес 4-ББІА нысаны бойынша жасайды.

      Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 ақпанына дейін әрбір бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) бөлінісінде қағаз және электрондық тасығыштарда оған түсіндірме жазбамен бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе бюджетті атқару жөніндегі тиісті жергілікті уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына) беріледі.";

      5-тарау мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-тарау. Нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есепті жасау және ұсыну тәртібі

      53. Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері осы Нұсқаулыққа 22-қосымшаға сәйкес 5-НТ нысаны бойынша бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есеп жасайды.

      Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттік бағдарламаларының әкімшілері жылдың қорытындылары бойынша бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есепті есептiден кейiнгi жылдың 25 қаңтарына дейін ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиісті бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне ұсынады.

      Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттік бағдарламалар әкімшілері жылдың қорытындылары бойынша бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есепті есептiден кейiнгi жылдың 28 қаңтарына дейін облыстың тиісті бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне ұсынады.

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері жылдың қорытындылары бойынша бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есепті есептiден кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін республикалық бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшісіне ұсынады.

      Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі есептiден кейiнгi жылдың 10 ақпанына дейін бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы жиынтық есепті ұсынады.

      Тікелей және түпкілікті нәтижелердің әрбір көрсеткіші бойынша нәтижелерге қол жеткізу өңірлер мен іс шаралар бөлінісінде көрсетіледі.

      54. Бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есеп мынадай тәртіппен жасалады:

      "Есепті кезең" деген жолда есепті қаржы жылы көрсетіледі;

      "Мемлекеттік органның атауы" деген жолда төмен тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламасының әкімшісі көрсетіледі, жиынтық есепте жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламасының әкімшісі көрсетіледі;

      "Жоғары тұрған бюджеттен берілген нысаналы трансферттер қаражатының сомасы" деген жолда ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша жоғары тұрған бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттердің сомасы көрсетіледі;

      "(бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) атауы)" және "(бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) коды)" деген жолдарда жоғары тұрған бюджеттің есебінен нысаналы трансферттер іске асырылатын бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) атаулары мен коды толтырылады;

      "Тікелей нәтиже" деген жол бойынша:

      "Көрсеткіштер атауы (жоспарланатын іс-шаралар)" деген бағанда жоғары тұрған бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілуі тиіс бюджеттік бағдарламаларда (кіші бағдарламаларда) көзделген жоспарланатын (орындалатын) іс-шаралар көрсетіледі. Нысаналы даму трансферттері бойынша бұл бағанда іс-шаралар әрбір бюджеттік инвестициялық жоба бойынша көрсетіледі;

      "Көрсеткіштердің жоспарлы мәндері" деген бағанда бір жылға жоспарланған жұмыстардың, көрсетілетін қызметтер көлемінің сандық сипаттамасы көрсетіледі;

      "Іс-шаралардың нақты орындалуы, нәтижелерге қол жеткізу сатысы" деген бағанда іс-шаралардың нақты орындалуы, яғни жылдың қорытындысы бойынша орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер көлемінің сандық сипаттамасы көрсетіледі, есепті жылдағы жұмыстар мен қызметтердің орындалу (тауарларды сатып алу) сатысы сипатталады. Нысаналы даму трансферттері бойынша тікелей нәтижелер әрбір бюджеттік инвестициялық жоба бойынша толтырылады;

      "Жоспар, мың теңге" және "Іс жүзіндегі атқару, мың теңге" деген бағандарда ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарына жоғары тұрған бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттердің сомасы және ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша олардың іс жүзіндегі атқарылуы көрсетіледі;

      "Атқарылмауы, мың теңге" деген бағанда жоғары тұрған бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттердің сомасы мен олардың ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша нақты атқарылу сомасы арасындағы айырма көрсетіледі;

      "Бюджет қаражатын үнемдеу" деген бағанда бюджет қаражатын жалпы үнемдеу сомасы көрсетіледі;

      "Игерілмеу, мың теңге" деген бағанда бюджет қаражатын үнемдеуді қоспағанда, ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша атқарылмау сомасы ретінде айқындалатын игерілмеу сомасы көрсетіледі;

      "Нәтижелерге қол жеткізбеу (асыра орындау) себептері" деген бағанда нысаналы трансферттер қаражатын толық игерген кезде игерілмеу немесе асыра орындау сомасына байланысты нысаналы трансферттер бойынша тікелей нәтижелердің жоспарланған көрсеткіштеріне қол жеткізбеу (асыра орындау) себептері толық сипатталады. Жоспарланған іс-шаралар кестесінен қалып қойған жағдайда қалып қою себептері көрсетіледі;

      "Түпкілікті нәтиже" деген жол бойынша:

      "Жоспарланған көрсеткіштер (іс-шаралар)" деген бағанда бюджеттік бағдарламада (кіші бағдарламада) көзделген түпкілікті нәтижелер, яғни қол жеткізілген тікелей нәтиженің мақсаттарға қол жеткізуге күтілетін әсері көрсетіледі. Нысаналы даму трансферттері бойынша түпкілікті нәтижелер әрбір бюджеттік инвестициялық жоба бойынша толтырылады;

      "Нәтижелерге нақты қол жеткізу" деген бағанда түпкілікті нәтижелердің нақты орындалуы, яғни қол жеткізілген тікелей нәтиженің салаға қандай әсер көрсеткені, ондағы проблеманың қаншалықты шешілгені көрсетіледі. Нысаналы даму трансферттері бойынша түпкілікті нәтижелер әрбір бюджеттік инвестициялық жоба бойынша толтырылады;

      "Нәтижелерге қол жеткізбеу (асыра орындау) себептері" деген бағанда түпкілікті нәтижелердің жоспарланған көрсеткіштеріне қол жеткізбеу немесе асыра орындау себептері толық сипатталады.";

      55. Бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есепке еркін нысанда толтырылатын нысаналы трансферттер есебінен саладағы (қызмет аясындағы) проблемалардың шешілуі, қол жеткізілген мақсаттар, нәтижелердің көрсеткіштері туралы түсіндірмелерді қамтитын түсіндірме жазба қоса беріледі.

      Түсіндірме жазба жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар әкімшілерінің жоғары тұрған бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалануы туралы ақпаратты қамтиды, олардың есепті кезеңдегі жұмсалуының негізгі бағыттарын, қол жеткізілген мақсаттар мен нәтижелер көрсеткіштерінің талдауын, нысаналы трансферттер бойынша нәтижелердің жоспарланған көрсеткіштеріне қол жеткізбеу немесе асыра орындау негіздемелерімен және себептерімен бірге нысаналы трансферттердің игерілген немесе игерілмеген сомаларының сипаттамасын қамтиды. Нысаналы даму трансферттері бойынша қаржы жылы ішінде жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалар сомасын объектілер арасында қайта бөлген жағдайда талдамалы жазбада оларды қайта бөлу себептері көрсетіледі.";

      көрсетілген Нұсқаулыққа 8, 9 және 22-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. Ерназарова) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін;

      2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін қағаз және электрондық түрде қазақ және орыс тілдерінде "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шараларды орындау туралы мәліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Б. Сұлтанов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика министрлігі

      Статистика комитетінің төрағасы

      _______________ Н. Айдапкелов

      2018 жылғы 3 қаңтар

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 763 бұйрығына
1-қосымша
  Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
8-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) іске асыру мониторингiнiң нәтижелерi туралы есеп
Есепті кезең ________________жылдарға

      Индекс: 1-МАБП нысаны

      Ұсынатын тұлғалар тобы: бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi

      Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға

      Мерзімділігі: ай сайын, жылдық

      Ұсынылу мерзімі:

      - жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есепті айдан кейінгі айдың алғашқы бес жұмыс күнінен кешіктірмей және есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей;

      - республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есепті айдан кейінгі айдың алғашқы жеті жұмыс күнінен кешіктірмей және есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей.

      Бюджеттің түрі_________________

      мың теңге

Код

Атауы

Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары

Есепті кезеңге жиынтық қаржыландыру жоспары

Қабылданғанған міндеттемелер

Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)

Төленген міндеттемелер

Атқарылу % (10 -бағ./7-бағ.х 100)

Бір жылға арналған күтілетін атқарылу *

ББӘ

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

міндеттемелер бойынша

Төлемдер бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Барлығы
оның ішінде:
Ағымдағы бағдарламалар
...
Даму бағдарламалары
...

      кестенің жалғасы

Күтілетін атқарылу % (12-бағ./5 - бағ. х 100)

Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы (12-бағ. - 5-бағ.)

Төлемдер бойынша жоспарды орындамау (10-бағ. -7-бағ.)

Есепті кезеңге бюджет қаражатын үнемдеу, барлығы (17-бағ. +18- бағ.+19-бағ.)

Оның ішінде

Үкіметтің немесе ЖАО резервтерінің бөлінбеген қалдығы

Есепті кезеңге игерілмеу (15- бағ.-16- бағ.-20-бағ.)

мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу

ЕТҚ бойынша үнемдеу

өзге де үнемдеу

13

14

15

16

17

18

19

20

21
      кестенің жалғасы

оның ішінде игерілмеу себептері

Ескертпе (ББӘ есепті кезеңге игерілмеу себептеріне негіздемесі)

Ескерту (ББӘ міндеттемелердің уақтылы қабылданбауы не қабылданбауы себептеріне негіздемесі)

тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері

өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстар

ББӘ бюджеттік бағдарламаны (кіші бағдарламаны) басқару

өзге де себептері

22

23

24

25

26

27      Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы

      (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы орган

      жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген

      лауазымды тұлға) немесе мемлекеттік мекеме

      басшысы _________ ___________________

      (қолы) (қолды таратып жазу)

      Қаржы қызметі басшысы _________ ___________________

      (қолы) (қолды таратып жазу)

      Ескертпе:

      * 12-баған ағымдағы жылдың 9 айының қорытындысынан бастап және ағымдағы жылдың соңына дейін толтырылады;

      нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы Нұсқаулықтың 30-тармағында келтірілген

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 763 бұйрығына
2-қосымша
  Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
9-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
20 ____ жылғы _________________ жағдай бойынша
_______________ бюджеттің атқарылуы туралы талдамалық есеп

      Индекс: 1-МУО нысаны

      Ұсынатын тұлғалар тобы: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар;

      аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ аппараттары

      Қайда ұсынылады: жоғары тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға

      Мерзімділігі: ай сайын, тоқсан сайын*, жылдық

      Ұсыну мерзімі:

      - аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің аппараттары үшін есепті айдан кейінгі айдың алғашқы бес жұмыс күнінен кешіктірмей және есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей;

      - ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдары үшін есептіден кейінгі айдың 7-нен кешіктірмей және есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 25 қаңтарынан кешіктірмей;

      - облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдары үшін есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-нен кешіктірмей және есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 ақпанынан кешіктірмей.

      Бюджеттің түрі_________________

      мың теңге

Код

Атауы

Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары

Есепті кезеңге жиынтық қаржыландыру жоспары

Қабылданғанған міндеттемелер

Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)

Төленген міндеттемелер

Атқарылу % (10 -бағ./7-бағ.х 100)

Бір жылға арналған күтілетін атқарылу**

ББӘ

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

міндеттемелер бойынша

Төлемдер бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Барлығы
оның ішінде:
Ағымдағы бағдарламалар
...
Даму бағдарламалары
...

      кестенің жалғасы

Күтілетін атқары­лу % (12-бағ./5-бағ.х 100)

Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы (12-бағ. - 5-бағ.)

Төлемдер бойынша жоспарды орындамау(10-бағ. -7-бағ.)

Есепті кезеңге бюджет қаражатын үнемдеу, барлығы (17-бағ. +18-бағ.+19-бағ.)

оның ішінде

Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе ЖАО резервтерінің бөлінбеген қалдығы

Есепті кезеңге игерілмеу (15-бағ. - 16-бағ. - 20-бағ.)

мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу

ЕТҚ бойынша үнемдеу

өзге де үнемдеу

13

14

15

16

17

18

19

20

21
      кестенің жалғасы

оның ішінде игерілмеу себептері

Ескерту (ББӘ есепті кезең үшін игерілмеу себептеріне негіздемесі)

Ескерту (ББӘ міндеттемелерді уақтылы қабылдамауы не қабылдамауы себептерінің негіздемесі)

тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері

өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстар

ББӘ бюджеттік бағдарламаны басқаруы

өзге де себептер

22

23

24

25

26

27      Бюджетті атқару жөнінде уәкілетті органның немесе

      аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық

      округ әкімі аппаратының басшысы

      _________ _________________

      (қолы) (қолды таратып жазу)

      Ескерту:

      * осы Нұсқаулықтың 26 және 28-тармақтарына сәйкес;

      ** 12-баған ағымдағы жылдың 9 айының қорытындысынан бастап және ағымдағы жылдың соңына дейін толтырылады;

      нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы Нұсқаулықтың 30-тармағында келтірілген

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 763 бұйрығына
3-қосымша
  Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
22-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бөлінген ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есеп
Есепті кезең _________ қаржы жылы

      Индекс: нысан: 5-НТ

      Ұсынатын тұлғалар тобы:

      ______________________________________ бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері

      Қайда ұсынылады: жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне,

      бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға

      Мерзімділігі: жылдық

      Ұсыну мерзімі:

      - аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін есептi жылдан кейiнгi жылдың 28 қаңтарына дейін;

      - ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi жылдан кейiнгi жылдың 28 қаңтарына дейін;

      - облыстың (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi жылдан кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін;

      - республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептiден кейiнгi жылдың 10 ақпанына дейін.

      Мемлекеттік органның атауы

      ____________________________________________________________________________ Жоғары тұрған бюджеттен берілген нысаналы трансферттер қаражатының сомасы __________

      ________________________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) атауы)

      ______________________________________________________________

            (бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) коды)

Р/с №

Тікелей нәтиже

Көрсеткіштердің атауы (жоспарланып отырған іс-шаралар)

Өлшем бірлігі

Көрсеткіштердің жоспарлы мәндері

Іс-шаралардың нақты орындалуы, нәтижелерге қол жеткізу сатысы

Нәтижелерге қол жеткізу %

Жоспар мың теңге

Іс жүзіндегі атқару, мың теңге

Атқарылу %

Атқарылмауы, мың теңге

Бюджет қаражатын үнемдеу, мың теңге

Игерілмеу, мың теңге

Нәтижелерге қол жеткізбеу (асыра орындау) себептері

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Р/с

Түпкілікті нәтиже

Жоспарланған көрсеткіштер (іс-шаралар)

Нәтижелерге нақты қол жеткізу

Нәтижелерге қол жеткізбеу (асыра орындау) себептері

1

2

3

4

      Бюджеттік бюджеттік бағдарлама әкімшісінің басшысы

      ______________ ____________________________

      (қолы) (қолды таратып жазу)

      М.О.

      Ескерту:

      нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы Нұсқаулықтың 54-тармағында келтірілген

О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года № 629 "Об утверждении Инструкции по проведению бюджетного мониторинга"

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 763. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 января 2018 года № 16250

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года № 629 "Об утверждении Инструкции по проведению бюджетного мониторинга" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14623, опубликован 11 января 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      в Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной указанным приказом:

      часть третью пункта 24 изложить в следующей редакции:

      "К экономии бюджетных средств относится:

      экономия средств по результатам государственных закупок;

      экономия по фонду оплаты труда (далее – ФОТ): экономия по текущим затратам за счет наличия вакантных должностей, предоставления отпусков без содержания и выплаты по листкам временной нетрудоспособности, изменения графика отпусков, по социальному налогу, социальным отчислениям, оплате банковских услуг;

      прочая экономия бюджетных средств: курсовая разница, изменение ставки вознаграждения (интереса) по кредитам, займам, изменение индекса инфляции, остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, экономия по командировочным расходам, уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного, изменение плана мероприятий по текущим затратам, в связи с переносом сроков выезда и проведения мероприятий, нераспределенный остаток по распределяемым бюджетным программам, включая представительские затраты и заграничные командировки.";

      пункты 26 и 27 изложить в следующей редакции:

      "26. Администраторы местных бюджетных программ ежемесячно, не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем, и за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом, а администраторы республиканских бюджетных программ ежемесячно, не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем, и за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом, представляют уполномоченным органам по исполнению бюджета или аппаратам акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм), сформированный в ИС по форме 1-МАБП, согласно приложению 8 к настоящей Инструкции. В данном отчете по каждой бюджетной программе (подпрограмме) детально заполняются причины неисполнения планов по платежам и причины несвоевременного принятия обязательств в соответствии с планом по обязательствам с указанием факторов, приведших к неисполнению планов финансирования.

      Аппараты акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов представляют ежемесячно, не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем, и за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом, в местный уполномоченный орган по исполнению бюджета района (города областного значения) аналитический отчет об исполнении бюджета города районного значения, села, поселка, сельского округа, по форме 1-МУО, согласно приложению 9 к настоящей Инструкции.

      Местные уполномоченные органы по исполнению бюджета района (города областного значения) представляют ежемесячно, не позднее 7-го числа, следующего за отчетным месяцем, и за отчетный год – не позднее 25 января года, следующего за отчетным финансовым годом, в местный уполномоченный орган по исполнению бюджета области аналитический отчет об исполнении бюджета района (города областного значения) по форме 1-МУО, согласно приложению 9 к настоящей Инструкции.

      Местные уполномоченные органы по исполнению бюджета области, города республиканского значения и столицы представляют ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и за отчетный год - не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета аналитический отчет об исполнении местного бюджета по форме 1-МУО, согласно приложению 9 к настоящей Инструкции.

      27. Структурное подразделение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета, осуществляющее реализационные и контрольные функции в сфере исполнения республиканского бюджета и обслуживания исполнения местных бюджетов, Национального фонда Республики Казахстан не позднее 12-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, и за отчетный год - не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет информацию по исполнению расходной части бюджета структурному подразделению центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета, осуществляющему функции по проведению анализа исполнения бюджета, для проведения анализа реализации бюджетных программ.";

      абзац двадцатый части второй пункта 42 изложить в следующей редакции:

      "19) в графах 21-24 указываются суммы, сложившиеся по причинам, изложенным в пункте 29 Инструкции;";

      пункт 48 изложить в следующей редакции:

      "48. Администраторы бюджетных программ по итогам финансового года составляют отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) по форме 4-РБП, согласно приложению 21 к настоящей Инструкции.

      Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) представляется в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета или соответствующий местный уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа) до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, в разрезе каждой бюджетной программы (подпрограммы) с пояснительной запиской к нему на бумажном и электронных носителях.";

      главу 5 изложить в следующей редакции:

      "Глава 5. Порядок составления и представления отчета о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования целевых трансфертов

      53. Администраторы местных бюджетных программ составляют отчет о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, по форме 5-ЦТ, согласно приложению 22 к настоящей Инструкции.

      Администраторы бюджетных программ городов районного значения, сел, поселков, сельских округов по итогам года представляют отчет о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, до 25 января года, следующего за отчетным, соответствующему администратору бюджетных программ района (города областного значения).

      Администраторы бюджетных программ района (города областного значения) по итогам года представляют отчет о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, до 28 января года, следующего за отчетным, соответствующему администратору бюджетных программ области.

      Администраторы бюджетных программ области, города республиканского значения, столицы по итогам года представляют отчет о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, до 1 февраля года, следующего за отчетным, соответствующему администратору республиканских бюджетных программ.

      Администратор республиканских бюджетных программ до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет сводный отчет о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, центральному уполномоченному органу по исполнению бюджета.

      Достижение результатов по каждому показателю прямых и конечных результатов отражаются в разрезе регионов и мероприятий.

      54. Отчет о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, составляется в следующем порядке:

      в строке "Отчетный период" указывается отчетный финансовый год;

      в строке "Наименование государственного органа" указывается администратор бюджетной программы нижестоящего бюджета, в сводном отчете указывается администратор бюджетной программы вышестоящего бюджета;

      в строке "Сумма средств целевых трансфертов из вышестоящего бюджета" указывается сумма целевых трансфертов, выделенная из вышестоящего бюджета по состоянию на 1 января текущего финансового года;

      в строках "(наименование бюджетной программы (подпрограммы)" и "(код бюджетной программы (подпрограммы)" заполняются наименования и код бюджетной программы (подпрограммы) вышестоящего бюджета, за счет которого реализуются целевые трансферты;

      по строке "Прямой результат":

      в графе "Наименование показателей (планируемые мероприятия)" указываются планируемые (выполняемые) мероприятия, предусмотренные в бюджетных программах (подпрограммах), которые должны быть достигнуты за счет использования целевых трансфертов, выделенных из вышестоящего бюджета. По целевым трансфертам на развитие в данной графе мероприятия указываются по каждому бюджетному инвестиционному проекту;

      в графе "Плановые значения показателей" указывается количественная характеристика запланированного объема работ, услуг на год;

      в графе "Фактическое выполнение мероприятий, стадия достижения результатов" указывается фактическое выполнение мероприятий, то есть количественная характеристика объема выполненных работ, предоставленных услуг по итогам года, описывается стадия выполнения работ и услуг (приобретение товаров) за отчетный год. По целевым трансфертам на развитие прямые результаты заполняются по каждому бюджетному инвестиционному проекту;

      в графах "План, тысяч тенге" и "Фактическое исполнение, тысяч тенге" указываются суммы целевых трансфертов, выделенных из вышестоящего бюджета на 1 января текущего финансового года, и их фактическое исполнение по состоянию на 1 января текущего финансового года;

      в графе "Неисполнение, тысяч тенге" указывается разница между суммами целевых трансфертов, выделенных из вышестоящего бюджета, и фактическим их исполнением по состоянию на 1 января текущего финансового года;

      в графе "Экономия бюджетных средств" указывается общая сумма экономии бюджетных средств;

      в графе "Неосвоение, тысяч тенге" указывается сумма неосвоения, которая определяется как сумма неисполнения за исключением экономии бюджетных средств, по состоянию на 1 января текущего финансового года;

      в графе "Причины недостижения (перевыполнения) результатов" подробно описываются причины недостижения (перевыполнения) запланированных показателей прямых результатов по целевым трансфертам, связанных с суммой неосвоения или перевыполнения, при полном освоении средств целевых трансфертов. В случае отставания от графика запланированных мероприятий, указываются причины отставания;

      по строке "Конечный результат":

      в графе "Запланированные показатели (мероприятия)" указываются конечные результаты, предусмотренные в бюджетной программе (подпрограмме), то есть ожидаемое влияние достигнутого прямого результата на достижение цели. По целевым трансфертам на развитие конечные результаты заполняются по каждому бюджетному инвестиционному проекту;

      в графе "Фактическое достижение результатов" указывается фактическое выполнение конечных результатов, то есть какой эффект показал достигнутый прямой результат на отрасль, на сколько решилась проблема в ней. По целевым трансфертам на развитие конечные результаты заполняются по каждому бюджетному инвестиционному проекту;

      в графе "Причины недостижения (перевыполнения) результатов" подробно описываются причины недостижения или перевыполнения запланированных показателей конечных результатов.

      55. К отчету о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, прилагается пояснительная записка, заполняемая в произвольной форме, содержащая пояснения о решении проблем в отрасли (сфере деятельности) за счет целевых трансфертов, достигнутых целях, показателях результатов.

      Пояснительная записка включает информацию об использовании администраторами местных бюджетных программ целевых трансфертов, выделенных из вышестоящего бюджета, содержит основные направления расходования их за отчетный период, анализ достигнутых целей и показателей результатов, описание освоенных или неосвоенных сумм целевых трансфертов с обоснованиями и причинами недостижения или перевыполнения запланированных показателей результатов по целевым трансфертам. По целевым трансфертам на развитие, в случае перераспределения сумм местных бюджетных инвестиционных проектов между объектами в течение финансового года, в аналитической записке указываются причины их перераспределения.";

      приложения 8, 9 и 22 к указанной Инструкции изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему приказу.

      2. Департаменту бюджетного законодательства Министерства финансов Республики Казахстан (Ерназарова З. А.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      3. Настоящий приказ вводится в действие после дня его государственной регистрации.

      Министр финансов
Республики Казахстан
Б. Султанов

      "СОГЛАСОВАН"
Председатель Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
_____________ Н. Айдапкелов
3 января 2018 года

  Приложение 1
к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 29 декабря 2017 года № 763
  Приложение 8
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга

      Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Отчет о результатах мониторинга реализации
бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период

      на ____________________ года

      Индекс: форма: 1-МАБП

      Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ ________________

      Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета или аппаратам акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
Периодичность: ежемесячная, годовая

      Срок представления:

      - для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом;

      - для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом.

      Вид бюджета _____________________________________

      тысяч. тенге

Код

Наименование

Сводный план финансирования на год

Сводный план финансирования на отчетный период

Принятые обязательства

Сумма непринятых обязательств
(гр.8-гр.6)

Оплаченные обязательства

% исполнения
(гр.10/ гр.7х100)

АБП

Программа

Подпрограмма

По обязатель ствам

По платежам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Всегоиз них:Текущие программы

Программы развития


      Продолжение таблицы

Ожидаемое исполнение плана на год*

% ожидаемого исполнения (гр.12/гр.5х100)

Ожидаемая
сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5)

Неисполнение плана по платежам (гр10-гр.7

Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, (гр.17+гр.18+гр.19)

в том числе

Нераспределенный остаток резерва Правительства или МИО

Неосвоение за отчетный период, (гр.15-гр.16-гр.20)

экономия по результатам госзакупок

эконо мия по ФОТ

прочая экономия

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

      продолжение таблицы

в том числе причины неосвоения

Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период)

Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств)

невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг)

несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам

Управление бюджетной программой (подпрограммой) АБП

прочие причины

22

23

24

25

26

27

      Ответственный секретарь центрального исполнительного органа
(должностное лицо, на которого в установленном порядке возложены
полномочия ответственного секретаря центрального исполнительного
органа) или руководитель государственного учреждения _________ ___________________
                                                (подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель финансовой службы _________ ____________________
                              (подпись) (расшифровка подписи)
Примечание:
* графа 12 заполняется начиная с итогов 9-ти месяцев
т.г. и до конца текущего года;
пояснение по заполнению формы приведено в пункте 30 настоящей Инструкции

  Приложение 2
к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 29 декабря 2017 года № 763
  Приложение 9
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга

      Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Аналитический отчет об исполнении ______ бюджета
по состоянию на ________________ 20___ года

      Индекс: форма: 1-МУО

      Круг представляющих лиц: уполномоченные органы по исполнению бюджета;

      аппараты акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

      Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению вышестоящего бюджета

      Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная*, годовая

      Срок представления:

      - для аппаратов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом;

      - для уполномоченных органов по исполнению бюджета района (города областного значения) - не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год – не позднее 25 января года, следующего за отчетным финансовым годом;

      - для уполномоченных органов по исполнению бюджета области (города республиканского значения, столицы) - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и за отчетный год – не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

      Вид бюджета ___________________

      тысяч тенге

Код

Наименование

Сводный план финансирования на год

Сводный план финансирования на отчетный период

Принятые обязательства

Сумма непринятых обязательств (гр.8-гр.6)

Оплаченные обязательства

АБП

Программа

Подпрограмма

по обязательствам

По платежам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Всего


из них:


Текущие
программыПрограммы
развития
      Продолжение таблицы

% исполнения (гр.10/гр.7х 100)

Ожидаемое исполнение плана на год**

% ожидаемого исполнения (гр.12/гр.5х 100)

Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5)

Неисполнение плана по платежам (гр10-гр.7

Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, (гр.17+ гр.18+гр.19)

в том числе

Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или МИО

Неосвоение за отчетный период, (гр.15-гр.16-гр.20)

Экономия по результатам госзакупок

Экономия по ФОТ

прочая экономия

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21      продолжение таблицы

в том числе причины неосвоения

Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период)

Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств)

невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг)

несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам

управление бюджетной программой АБП

прочие причины

22

23

24

25

26

27

      Руководитель уполномоченного
органа по исполнению бюджета или
аппарата акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа ___________ ____________________
                              (подпись) (расшифровка подписи)
Примечание:
* согласно пунктам 26 и 28 настоящей
Инструкции;
** графа 12 заполняется начиная с итогов 9-ти месяцев
т.г. и до конца текущего года;
пояснение по заполнению формы приведено в пункте 30 настоящей Инструкции

  Приложение 3
к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 29 декабря 2017 года № 763
  Приложение 22
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга

      Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Отчет о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов
Отчетный период за _________ финансовый год

      Индекс: форма 5-ЦТ

      Круг представляющих лиц:

      администраторы бюджетных программ______________________________________

      Куда представляется: администраторам бюджетных программ вышестоящего бюджета, в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета

      Периодичность: годовая

      Срок представления:

      - для администраторов бюджетных программ городов районного значения, сел, поселков, сельских округов до 25 января года, следующего за отчетным;

      - для администраторов бюджетных программ района (города областного значения) - до 28 января года, следующего за отчетным;

      - для администраторов бюджетных программ области (столицы, города республиканского значения) - до 1 февраля года, следующего за отчетным годом;

      - для администраторов республиканских бюджетных программ - до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

      Наименование государственного органа __________________________________________

      Сумма средств целевых трансфертов из вышестоящего бюджета ________________________
________________________________________________________________________________
(наименование бюджетной программы (подпрограммы))
________________________________________________________________________________
(код бюджетной программы (подпрограммы)

№ п/п

Прямой результат
 

Наименование показателей (планируемые мероприятия)

Ед. измерения

Плановые значения показателей

Фактическое выполнение мероприятий, стадия достижения результатов

% достижения результатов

План,
тысяч тенге

Фактическое исполнение, тысяч тенге

% исполнения

Неисполнение, тысяч тенге

Экономия бюджетных средств, тысяч тенге

Неосвоение, тысяч тенге

Причины недостижения (перевыполнения) результатов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13№ п/п

Конечный результат

Запланированные показатели (мероприятия)

Фактическое достижение результатов

Причины недостижения (перевыполнения) результатов

1

2

3

4

      Руководитель администратора бюджетной
программы __________ _____________________
            (подпись) (расшифровка подписи)

      М.П.

      Примечание:

      Пояснение по заполнению к форме приведено в пункте 54 настоящей Инструкции