2018 жылға арналған Жақсы ауданында бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарының квотасын белгілеу туралы

Ақмола облысы Жақсы ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 5 қазандағы № а-9/211 қаулысы. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 24 қазанда № 6126 болып тіркелді

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі Қылмыстық-атқару кодексінің 18-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына, "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңының 9-бабының 8) тармақшасына, 27-бабы 1-тармағының 3) тармақшасына, "Ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын жастар қатарындағы азаматтарды, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды, пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарын квоталау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 26 мамырдағы № 412 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13898 болып тіркелген) сәйкес, Жақсы ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес, 2018 жылға арналған Жақсы ауданында бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарының квотасы белгіленсін.

      2. Осы қаулының орындалуын бақылау сол мәселеге жетекшілік ететін аудан әкімінің орынбасарына жүктелсін.

      3. Осы қаулы Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудан әкім Қ.Сүйіндіков

  Жақсы ауданы әкімдігінің
2017 жылғы "5" қазандағы
№ а-9/211 қаулысына
қосымша

2018 жылға арналған Жақсы ауданында бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарының квотасы

Ұйымдар атауы

Жұмыскерлердің тізімдік саны

Квота мөлшері (%)

1

"Жаксы-Астык" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

38

2,6

2

"Арман" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

58

1,7


Об установлении квоты рабочих мест для трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы в Жаксынском районе на 2018 год

Постановление акимата Жаксынского района Акмолинской области от 5 октября 2017 года № а-9/211. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 24 октября 2017 года № 6126

      В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 18 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года, подпунктом 8) статьи 9, подпунктом 3) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О занятости населения", приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26 мая 2016 года № 412 "Об утверждении Правил квотирования рабочих мест для трудоустройства граждан из числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образования, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц, состоящих на учете службы пробации" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 13898), акимат Жаксынского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Установить квоту рабочих мест для трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы в Жаксынском районе на 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района, курирующего данный вопрос.

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие со дня официального опубликования.

      Аким района К.Суюндиков

  Приложение
к постановлению акимата
Жаксынского района
от "5" октября 2017 года
№а-9/211

Квота рабочих мест для трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы в Жаксынском районе на 2018 год

Наименование организаций

Списочная численность работников

Размер квоты (%)

1

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаксы-Астык"

38

2,6

2

Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман"

58

1,7