Табиғи сипаттағы төтенше жағдайды жариялау туралы

Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданы әкімінің 2017 жылғы 2 мамырдағы № 4-ш шешімі. Қарағанды облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 2 мамырда № 4246 болып тіркелді. Күші жойылды - Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданы әкімінің 2019 жылғы 16 сәуірдегі № 1 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданы әкімінің 16.04.2019 № 1 (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 33-бабының 1-тармағы 13) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі "Азаматтық қорғау туралы" Заңының 48-бабы және 50-бабының 2-тармағы 2) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 2 шілдедегі № 756 "Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың сыныптамасын белгілеу туралы" қаулысына сәйкес, аудан әкімі ШЕШТІ:

      1. Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданының аумағындағы Шешенқара, Көкпекті, Петровка, Үштөбе, Ростов, Самарканд, Гагарин, Ақтөбе, Қаражар, Қызылқайың ауылдық округтерінде, Тұзды ауылдық округінде, Жаңаталап ауылында, Ботақара және Ғабиден Мұстафин кенттерінде табиғи сипаттағы төтенше жағдай жариялансын.

      2. Табиғи сипаттағы төтенше жағдайды жою басшысы болып Бұқар жырау ауданы әкімінің орынбасары Сапар Каиркенович Сатаев тағайындалсын және осы шешімнен туындайтын тиісті іс-шараларды жүргізу тапсырылсын.

      3. Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      4. Осы шешім алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудан әкімі Н. Кобжанов

Об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера

Решение акима Бухар-Жырауского района Карагандинской области от 2 мая 2017 года № 4-р. Зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандинской области 2 мая 2017 года № 4246. Утратило силу решением акима Бухар-Жырауского района Карагандинской области от 16 апреля 2019 года № 1

      Сноска. Утратило силу решением акима Бухар-Жырауского района Карагандинской области от 16.04.2019 № 1 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 13) пункта 1 статьи 33 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 48 и подпунктом 2) пункта 2 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года "О гражданской защите", постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2014 года № 756 "Об установлении классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" аким района РЕШИЛ:

      1. Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера в Шешенкаринском, Кокпектинском, Петровском, Уштобинском, Ростовском, Самаркандском, Гагаринском, Актобинском, Каражарском, Кызылкаинском сельских округах, сельском округе Тузды, селе Жанаталап, поселках Ботакара и Габидена Мустафина Бухар – Жырауского района Карагандинской области.

      2. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера назначить заместителя акима Бухар – Жырауского района Сатаева Сапара Каиркеновича и поручить провести соответствующие мероприятия, вытекающие из данного решения.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

      4. Настоящее решение вводится в действие со дня первого официального опубликования.

      Аким района Н. Кобжанов