2018 жылға арналған бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы

Қостанай облысы Қостанай қаласы әкімдігінің 2017 жылғы 18 тамыздағы № 2519 қаулысы. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 8 қыркүйекте № 7194 болып тіркелді

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабына, "Халықты жұмыспен қамту туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына сәйкес, Қостанай қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. 2018 жылға арналған бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квотаның мөлшері ұйымдар бөлінісінде қосымшаға сәйкес белгіленсін.

      2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қостанай қаласы әкімінің әлеуметтік мәселелер жөніндегі орынбасарына жүктелсін.

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап туындаған қатынастарға таратылады.

      Әкім Б. Жақыпов

  Қостанай қаласы әкімдігінің
2017 жылғы 18 тамыздағы
№ 2519 қаулысына қосымша

2018 жылға Қостанай қаласы бойынша ұйымдар қимасында бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квотаның мөлшері

Атауы

Қызметкерлердің тізімдік саны (адам)

Квота мөлшері,

қызметкерлердің тізімдік санынан %

жұмыс орындары-ның саны (бірлік)

1

"АБЗ плюс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

355

0.8

3

2

"Агротехмаш" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

327

0.3

1

3

"Агрофирма "Ирина и К" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

70

1.4

1

4

"Аруана-2010" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

122

0.8

1

5

"Евраз Каспиан Сталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

194

0.5

1

6

"Корд плюс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

98

1.0

1

7

"Костанайский автовокзал" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

72

1.4

1

8

"Қазақ ауыл шаруашылығын механикаландыру және электрификацияландыру ғылыми-зерттеу институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қостанай филиалы

89

1.1

1

9

"МЕГАСТРОЙ-СЕВЕР" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

152

0.7

1

10

"Отан-2004" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

72

1.4

1

11

"Пластокно-Костанай" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

145

1.0

1

12

"РСУ-2008" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

45

2.2

1

13

"РЦКУ-Костанай" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

244

0.4

1

14

"Светотехника – 1" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

75

1.3

1

15

"Табыс&Co" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

113

0.9

1

16

"Таза жол АТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

90

1.1

1

17

"Торгстроймонтаж" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

50

2.0

1

18

"ШАРУА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

86

1.2

1

19

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті түзеу мекемелерінің "Еңбек" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Еңбек-Қостанай" филиалы

328

0.9

3


Барлығы

2727

0,84

23


Об установлении квоты рабочих мест для трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы на 2018 год

Постановление акимата города Костанай Костанайской области от 18 августа 2017 года № 2519. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 8 сентября 2017 года № 7194

      В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 9 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О занятости населения", акимат города Костаная ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Установить размер квоты рабочих мест в разрезе организации для трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы на 2018 год согласно приложению.

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Костаная по социальным вопросам.

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2018 года.

      Аким Б. Жакупов

  Приложение к постановлению
акимата города Костаная
от 18 августа 2017 г. № 2519

Размер квоты рабочих мест для трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в разрезе организаций по городу Костанай на 2018 год

Наименование

Списочная численность работников (человек)

Размер квоты

% от списочной численности работников

количество рабочих мест (человек)

1

Товарищество с ограниченной ответственностью "АБЗ плюс"

355

0.8

3

2

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агротехмаш"

327

0.3

1

3

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Ирина и К"

70

1.4

1

4

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аруана-2010"

122

0.8

1

5

Товарищество с ограниченной ответственностью "Евраз Каспиан Сталь"

194

0.5

1

6

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корд плюс"

98

2.0

1

7

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайский автовокзал"

72

1.4

1

8

Костанайский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства"

89

1.1

1

9

Товарищество с ограниченной ответственностью "МЕГАСТРОЙ-СЕВЕР"

152

0.7

1

10

Товарищество с ограниченной ответственностью "Отан-2004"

72

1.4

1

11

Товарищество с ограниченной ответственностью "Пластокно-Костанай"

145

1.0

1

12

Товарищество с ограниченной ответственностью "РСУ-2008"

45

2.2

1

13

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЦКУ-Костанай"

244

0.4

1

14

Товарищество с ограниченной ответственностью "Светотехника – 1"

75

1.3

1

15

Товарищество с ограниченной ответственностью "Табыс&Co"

113

0.9

1

16

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таза жол АТ"

90

1.1

1

17

Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж"

50

2.0

1

18

Товарищество с ограниченной ответственностью "ШАРУА"

86

1.2

1

19

Филиал "Енбек-Костанай" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

328

0.9

3


Всего

2727

0,84

23