2017 жылы пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 17 наурыздағы № 66 қаулысы. Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 5 сәуірде № 4128 болып тіркелді

      "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңының 9-бабы 7) тармақшасына, "Ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын жастар қатарындағы азаматтарды, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды, пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарын квоталау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрінің 2016 жылғы 26 мамырдағы № 412 бұйрығымен бекітілген Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарын квоталау қағидаларына және Пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарын квоталау қағидаларына сәйкес, Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін ұйымдық-құқықтық нысандары мен меншік нысандарына қарамастан, 2017 жылға Тимирязев ауданының ұйымдардағы қызметшілердің тізімдік санының бір пайыз мөлшерінде 1 қосымшаға сәйкес жұмыс орындарына квота белгіленсін.
      2. Осы қаулының орындалуын бақылау Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданы әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін. 
      3. Осы қаулы алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      Аудан әкімі Е. Базарханов

  Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 17 наурыздағы № 66 қаулысына 1 қосымша

Пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота белгіленген ұйымдардың тізімі

Ұйымның атауы
Жұмыс орындарының саны
Квота үлесі
Белгіленген квотаға сәйкес жұмыс орындарының саны (адам)
"Агрофирма Солтүстік Байлық" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
70
1%
1

      

Об установлении квоты рабочих мест для трудоустройства лиц, состоящих на учете службы пробации на 2017 год

Постановление акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области от 17 марта 2017 года № 66. Зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области 5 апреля 2017 года № 4128

      В соответствии подпунктами 7) статьи 9 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О занятости населения", Правилами квотирования рабочих мест для трудоустройства лиц, состоящих на учете службы пробации, утвержденными Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26 мая 2016 года № 412 "Об утверждении Правил квотирования рабочих мест для трудоустройства граждан из числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образования, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц, состоящих на учете службы пробации", акимат Тимирязевского района Северо-Казахстанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Установить квоту рабочих мест для трудоустройства лиц, состоящих на учете службы пробации, в размере одного процента от списочной численности работников организаций Тимирязевского района на 2017 год, независимо от организационно - правовой формы и формы собственности, согласно приложению 1.
      2 . Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Тимирязевского района Северо-Казахстанской области.
      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
      Аким района Е. Базарханов

  Приложение 1 к постановлению акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области № 66 от 17 марта 2017 года

Список организаций с установленной квотой рабочих мест для трудоустройства лиц, состоящих на учете службы пробации

Наименование организации
Количество
рабочих мест
Процент квоты
Количество рабочих мест согласно установленной квоты (чел)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Агрофирма Солтүстік Байлық"
70
1%
1