Атырау облысы Исатай ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 14 қарашадағы № 241"Исатай ауданында кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын азаматтарды, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды, пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін квота белгілеу туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Атырау облысы Исатай ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 20 маусымдағы № 116 қаулысы. Атырау облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 21 шілдеде № 3926 болып тіркелді

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 37-бабына және "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңының 26 бабына сәйкес Атырау облысы Исатай ауданы әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Аудан әкімдігінің 2016 жылғы 14 қарашадағы № 241"Исатай ауданында кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын азаматтарды, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды, пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін квота белгілеу туралы" қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3702 болып тіркелген, 2016 жылы 22 желтоқсанда "Нарын таңы" газетінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
      1) қаулының тақырыбы келесі редакцияда мазмұндалсын:

      "Исатай ауданында кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын азаматтарды жұмысқа орналастыру үшін квота белгілеу туралы";

      2) қаулының 1- тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

      "1. Ұйымдардың тізімдік санының бір пайыз мөлшерінде Исатай ауданында кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы білімберу ұйымдарының түлектері болып табылатын азаматтарды жұмысқа орналастыру үшін квота белгіленсін.".

      Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары М. Өтеғалиевке жүктелсін.
      Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және ол алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Аудан әкімі М. Мурзиев

О внесении изменений в постановление акимата Исатайского района Атырауской области от 14 ноября 2016 года № 241 "Об установлении квоты для трудоустройства граждан Исатайского района из числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образования, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц, состоящих на учете службы пробации"

Постановление акимата Исатайского района Атырауской области от 20 июня 2017 года № 116. Зарегистрировано Департаментом юстиции Атырауской области 21 июля 2017 года № 3926

      В соответствии со статьей 37 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и статьей 26 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах", акимат Исатайского района Атырауской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       Внести в постановление районного акимата от 14 ноября 2016 года № 241 "Об установлении квоты для трудоустройства граждан Исатайского района из числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образования, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц, состоящих на учете службы пробации" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3702, опубликовано 22 декабря 2016 года в газете "Нарын таны") следующие изменения:
      1) заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об установлении квоты для трудоустройства граждан Исатайского района из числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образования";

      2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

      "1. Установить квоту рабочих мест от списочной численности работников организации в размере одного процента для трудоустройства граждан Исатайского района из числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образования.".

      Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района Утегалиева М.
       Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Аким района М. Мурзиев