"Білім беру жүйесіне тексеру жүргізу бойынша тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары мен тексеру парақтарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 719 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 843 бірлескен бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 22 қаңтардағы № 24 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 3 наурыздағы № 91 бірлескен бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылы 19 наурызда № 16629 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫЗ:

      1. "Білім беру жүйесіне тексеру жүргізу бойынша тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары мен тексеру парақтарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 719 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 843 бірлескен бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12777 болып тіркелген, 2016 жылғы 3 ақпанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мыналар:

      1) осы бірлескен бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес білім беру жүйесіне тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары;

      2) осы бірлескен бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына қатысты білім беру жүйесін мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру парағы;

      3) осы бірлескен бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес бастауыш білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына қатысты білім беру жүйесін мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру парағы;

      4) осы бірлескен бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес негізгі орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына қатысты білім беру жүйесін мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру парағы;

      5) осы бірлескен бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына қатысты білім беру жүйесін мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру парағы;

      6) осы бірлескен бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына қатысты білім беру жүйесін мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру парағы;

      7) осы бірлескен бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес қосымша білім беретін білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына қатысты білім беру жүйесін мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру парағы;

      8) осы бірлескен бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына қатысты білім беру жүйесін мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру парағы;

      9) осы бірлескен бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес білім беруді басқару органдарына қатысты білім беру жүйесін мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру парағы бекітілсін.";

      көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген Білім беру жүйесіне тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарында:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы өлшемшарттарында мынадай ұғымдар қолданылады:

      1) бағалау кезеңі – есепті деректердің, есептілік мониторингі және автоматтандырылған ақпараттық жүйелерінің мәліметтері нәтижелерінің негізінде субъективті өлшемшарттары бойынша тәуекелдерді бағалау жүргізілетін белгілі бір уақыт кезені;

      2) болмашы бұзушылық – оқу-тәрбие процесі ұйымдастыру бойынша білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық актілерімен белгіленген талаптардың бұзылуы;

      3) елеулі бұзушылық – білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық актілерімен белгіленген білім беру процесін жүргізу үшін жағдайлар жасау бойынша;

      4) өрескел бұзушылық – білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық актілерімен белгіленген білім беру процесі сапасының төмендеуіне әкелетін немесе оны растайтын; педагогтардың сапалық құрамының сәйкестігі бойынша;

      5) тәуекел – бақыланатын субъектінің (объектінің) қызметі нәтижесінде, жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің заңды мүдделеріне зиян келтіру ықтималдығы, білім беру ұйымдары ұсынатын білім беру қызметі сапасының төмендеу ықтималдығы;

      6) тәуекелдерді бағалау жүйесі – тексерулерді белгілеу және жүргізу мақсатында бақылау және қадағалау органы жүргізетін іс-шаралар кешені;

      7) тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары – тексерілетін субъектінің тікелей қызметімен, салалық даму ерекшеліктерімен және осы дамуға әсер ететін факторлармен байланысты тексерілетін субъектілерді әртүрлі тәуекел дәрежесіне жатқызуға мүмкіндік беретін сандық және сапалық көрсеткіштердің жиынтығы;

      8) тәуекел дәрежесін бағалаудың объективті өлшемшарттары (бұдан әрі – объективті өлшемшарттары) – белгілі бір қызмет саласында тәуекел дәрежесіне байланысты және жеке тексерілетін субъектіге (объектіге) тікелей байланыссыз тексерілетін субъектілерді (объектілерді) іріктеу үшін пайдаланылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары;

      9) тәуекел дәрежесін бағалаудың субъективті өлшемшарттары (бұдан әрі – субъективті өлшемшарттары) – нақты тексерілетін субъектінің (объектінің) қызмет нәтижелеріне байланысты тексерілетін субъектілерді (объектілерді) іріктеу үшін пайдаланылатын тәуекелдер дәрежесін бағалау өлшемшарттары;

      10) тексерілетін объектілер – бақылауға жататын, тексерілетін субъектіде меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болатын мүлік;

      11) тексерілетін субъектілер – қызметіне бақылау жүзеге асырылатын жеке тұлғалар, заңды тұлғалар, оның ішінде мемлекеттік органдар.";

      4-тармақы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Тексерілетін субъектілер (объектілер) мынадай объективті өлшемшарттардың біреуі ескеріле отырып (жоғары және жоғары дәрежеге жатқызылмаған) тәуекел дәрежелері бойынша бөлінеді:

      1) білім беру қызметін мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес жүргізетін субъектілер (объектілер) тәуекелі жоғары топқа жатады. Оларға мынадай тексерілетін субъектілер (объектілер) жатады:

      мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары;

      бастауыш білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары;

      негізгі орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары;

      жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары;

      техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары;

      орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары;

      жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары.

      Жоғары тәуекел дәрежесіне жатқызылған тексерілетін субъектілерге (объектілерге) қатысты іріктеу, жоспардан тыс тексерулер және бақылаудың өзге де нысандары қолданылады;

      2) қосымша білім беру қызметін жүргізетін немесе білім беруді басқаруды жүзеге асыратын тексерілетін субъектілер (объектілер) жоғары тәуекел дәрежесіне жатқызылмаған топқа жатады.

      Жоғары тәуекел дәрежесіне жатқызылмаған тексерілетін субъектілерге (объектілерге) қатысты жоспардан тыс тексерулер және бақылаудың өзге де нысандары қолданылады.";

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Өлшемшарттарды анықтау үшін ақпарат көздері ретінде тексерілетін субъект (объект) мемлекеттік деректер базасы, автоматтандырылған ақпараттық жүйелер арқылы ұсынатын есептілік пен мәліметтерді мониторингілеу нәтижелері пайдаланылады.";

      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. Ықтимал тәуекел мен проблеманың маңыздылығына, бұзылудың бір немесе көп реттік сипатына байланысты бұзушылық дәрежесіне – өрескел, елеулі және болмашы дәрежелерге сәйкес келетін субъективті өлшемшарттар айқындалады.

      Бұл ретте бұзушылық дәрежесі (өрескел, елеулі, болмашы) өрескел, елеулі, болмашы бұзушылықтардың белгіленген анықтамаларына сәйкес беріледі.

      Субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесінің жалпы көрсеткіші 0-ден 100-ге дейінгі шәкіл бойынша есептеледі.";

      15 және 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "15. Білім беру қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін Өлшемшарттарда пайданалатын бағалау кезені – бір оқу жылы.

      16. Ішінара тексерулер тізімін білім беру саласындағы уәкілетті органның бірінші басшысы бекітеді және тиісті есепті кезең басталғанға дейін күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі уәкілетті органға жібереді.";

      Білім беру жүйесіне тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына қосымша осы бірлескен бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген бірлескен бұйрыққа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-қосымшалар осы бірлескен бұйрыққа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген бірлескен бұйрыққа 10-косымшасы алып тасталсын.

      2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті (Т.І. Ешенқұлов) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бірлескен бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бірлескен бұйрықты мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін баспа және электронды түрде қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;

      3) осы бірлескен бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жолдауды;

      4) осы бірлескен бұйрық ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      5) осы бірлескен бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң қызметі және халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бірлескен бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Білім және ғылым министрі
      _____________ Е. Сағадиев
      2018 жылғы 22 қантар
      Қазақстан Республикасының
      Ұлттық экономика министрі
      _____________ Т. Сүлейменов
      2018 жылғы 3 наурыз

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасы

      Бас прокуратурасының

      Құқықтық статистика және

      арнайы есепке алу жөніндегі

      комитетінің төрағасы

      _______________ Б. Мусин

      2018 жылғы 1 ақпан

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2018 жылғы 22 қаңтардағы
№ 24 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 3 наурыздағы
№ 91 бірлескен бұйрығына
1-қосымша
Білім беру жүйесіне
тәуекел дәрежесін бағалау
өлшемшарттарына
қосымша

Субъективті өлшемшарттар

р/с

Өлшемшарттар

Бұзушылықтар
дың дәрежесі

Тексерілетін субъект (объект), оның ішінде автоматтандырылған ақпараттық жүйелер арқылы ұсынатын есептілік пен мәліметтерді мониторингілеу нәтижелері

1

"Білім беру мониторингінің шеңберінде әкімшілік деректер нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 8369 болып тіркелді) білім беру мониторингінің шеңберінде әкімшілік деректер нысандары бойынша ақпараттардың берілмеуі немесе қате және толық емес берілуі (мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру үшін)

елеулі

2

Жас ерекшілігі бойынша топтарды жинақтау кезінде жас ерекшеліктерінің кезеңдерге бөлуінің сақталмауы (әртүрлі жастағы топтарды қоспағанда)

болмашы

3

Тәрбиеленушілер контингентінің жас мөлшерлерінің мектепке дейінгі ұйым түріне сәйкес келмеуі

елеулі

4

Спорттық және музыкалық іс-шараларды өткізуге арналған үй-жайларының болмауы (мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту үшін)

болмашы

5

Топтағы тәрбиеленушілер толымдылығының нормадан жоғары болуы

болмашы

6

Білім беру ұйымында жұмысқа тиісті бейіні немесе атқаратын лауазымына сәйкес арнайы педагогикалық немесе кәсіптік білімі жоқ тұлғалардың жұмысқа жіберілу фактісінің болуы (барлық деңгейлер үшін)

өрескел

7

Мемлекеттік электрондық тіркеу тізілімінде рұқсаттар мен хабарламалардың болмауы (мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту үшін)

өрескел

8

Жүзеге асыратын білім беру деңгейі бойынша білім беру қызметіне лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның болмауы (мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды қоспағанда)

өрескел

9

Бастауыш білім беру үшін:
Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын жоғары және бірінші санаттағы мұғалімдердің үлесі олардың жалпы санынан кемінде 20 % -ды құрайды.
Негізгі орта және жалпы орта білім беру үшін:
Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын жоғары және бірінші санаттағы мұғалімдердің үлесі олардың жалпы санынан кемінде 30 % .
Техникалық және кәсіптік білім беру үшін:
Жоғары және бірінші санаттағы оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің және (немесе) магистрлердің үлесі лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің санынан кемінде 30 %.
Орта білімнен кейінгі білім беру үшін:
Жоғары және бірінші санаттағы оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің және (немесе) магистрлердің үлесі лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің санынан кемінде 40 %.
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру үшін:
Оқытушылардың жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын ғылыми дәрежелері немесе және/немесе ғылыми атақтары және/немесе "Еңбек сiңiрген жаттықтырушы" спорттық атақтары бар, және/немесе Қазақстан Республикасының құрметті атақтары мен мемлекеттік марапаттары бар ("Өнер" мамандықтар тобы үшін), оқытушылардың үлесі кемінде 30 %;
медицина ұлттық жоғары оқу орындары, әскері, арнаулыйы оқу орындары үшін – оның ішінде атағы подполковниктен төмен емес оқытушылардың үлесі кемінде 40 %.
Оқытушылардың жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын "магистр" дәрежесі бар оқытушылардың үлесі – 60 %-дан астам;
медицина ұлттық жоғары оқу орындары үшін – 50 %-дан астам.
"Доктор" дәрежесін бере отырып, жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру үшін:
Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын ғылыми және/немесе ғылыми атақтары бар және/немесе "Еңбек сiңiрген жаттықтырушы" спорттық атақтары бар және/немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттік марапаттары мен құрметті атақтары бар оқытушылардың үлесі кемінде 100 %

өрескел

10

Мамандардың болмау себепті білім беру ұйымның жұмыс оқу жоспарындағы оқытылмайтын пәндердің болуы (барлық деңгейлері үшін)

өрескел

11

Білім алушыларға медициналық қызмет көрсетудің болмауы (барлық деңгейлері үшін)

болмашы

12

Білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болмауы немесе білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкестігі туралы қорытындысыз жұмыс жасауы (мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды қоспағанда)

болмашы

13

Оқу үрдісінде пайдаланылатын және Интернет желісіне қосылған компьютерлік сыныптардың болмауы (негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру үшін)

елеулі

14

Спорт залының болмауы (мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім деңгейлерін қоспағанда)

болмашы

15

Сынып жинақтау тәртібінің сақталмауы, оның ішінде сынып толымдылығы нормаларының бұзылуы (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру үшін)

болмашы

16

Басқа сыныптармен біріктірілген бірінші немесе бітіруші сыныптардың болуы (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру үшін)

елеулі

17

Мектепте үш ауысымды оқытудың болуы (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру үшін)

болмашы

18

Ғимаратының апаттылығы туралы қорытындының болуы (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру үшін)

болмашы

19

Психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация ұсынымдарынсыз келесі сыныпқа көшірілмеген 1-сынып оқушысының болуы

өрескел

20

Оқу бағдарламасын игермегендігі үшін екі жыл бір сыныпта қалған оқушылардың болуы (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру үшін)

болмашы

21

Оқу жетістіктерін сырттай бағалау (ОЖСБ) пәндері бойынша сұрақтардың жалпы санынан дұрыс жауаптардың 50 пайызынан кем алған бітіруші сынып (4, 9, 11) білім алушылардың болуы

өрескел

22

Пәндік кабинеттердің (физика, химия, биология, информатика) болмауы (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру үшін)

елеулі

23

Интерактивті тақталардың болмауы (негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру үшін)

болмашы

24

Оқу шеберханаларының болмауы (негізгі орта, жалпы орта білім беру үшін)

болмашы

25

Кітапхананың болмауы (мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды қоспағанда)

болмашы

26

Оқу бағдарламасын игермегендігі үшін екі жыл бір сыныпта қалған оқушылардың болуы (негізгі орта, жалпы орта білім беру үшін)

елеулі

27

Педагог қызметкерлердің білім және ғылым саласындағы азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өту мерзімдерін бұзуы (барлық деңгейлері үшін)

болмашы

28

Мемлекеттік білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері санының және тізбесінің "Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы № 77 қаулысымен бекітілген талаптарға сәйкес келмеуі (жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім деңгейін қоспағанда)

болмашы

29

Дайындалатын мамандық бойынша жалпы білім беру және арнаулы пәндер кабинеттерінің болмауы (техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру үшін)

елеулі

30

Дайындалатын мамандық бойынша қажетті зертханалардың, шеберханалардың, оқу полигондарының, оқу шаруашылықтарының, болмауы (техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру үшін)

елеулі

31

Ұлттық бірыңғай тестілеу (ҰБТ) және кешенді тестілеу (КТ) сертификатынсыз студенттерді қабылдау, сонымен қатар бірінші академиялық кезеңнің қорытындысы бойынша өткізілетін ҰБТ және КТ нәтижелері бойынша оқудан шығарылмаған тұлғалардың болуы (жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру үшін)

болмашы

32

ОЖСБ пәндері бойынша бітіруші топтар білім алушыларының орта балы республикалық орта балдан кем болуы (жоғары білім беру үшін)

елеулі

33

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім үшін тиісті бейіндегі мамандық бойынша немесе тиісті мамандық бойынша бір ғылым докторының немесе екі ғылым кандидатының немесе екі философия (PhD) докторының болмауы (жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру үшін)

өрескел

34

Меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығына тиесілі білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық активтердің, оның ішінде ауданы санитарлық нормаларға сай оқу орынжайларының болуы (жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру үшін)

өрескел

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2018 жылғы 22 қаңтардағы
№ 24 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 3 наурыздағы
№ 91 бірлескен бұйрығына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 719 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 843 бірлескен бұйрығына
2-қосымша

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын
іске асыратын білім беру ұйымдарына қатысты білім беру жүйесін мемлекеттік
бақылау саласындағы тексеру парағы

      Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган ___________________________________________
      ________________________________________________________________________________
      Тексерулерді тағайындау туралы акт ________________________________________________
      (№, күні)
      Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы __________________________________________
      ________________________________________________________________________________
      Тексерілетін субъектінің (объектінің) бизнес-сәйкестендіру коды (БСН) __________________
      ________________________________________________________________________________
      Орналасу орны __________________________________________________________________
      ________________________________________________________________________________

р/с №

Талаптар тізбесі

Талап етіледі

Талап етілмейді

Талаптарға сәйкес келеді

Талаптарға сәйкес келмейді


1

2

3

4

5

1

Педагог қызметкердің педагогикалық әдеп міндеттері мен нормаларын орындауы (өтініш болған кезде тексеріледі)

2

"Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңының 3-бабының 2-тармағында белгіленген білім беру ұйымдарында саяси партиялар мен діни ұйымдардың (бірлестіктердің) ұйымдық құрылымдарын құруға және олардың қызметіне тыйым салу бөлігінде мемлекеттік саясат принципінің сақталуы (өтініш болған кезде тексеріледі)

3

Мектепке дейінгі ұйымның педагог қызметкерлерінің кемінде бес жылда бір рет біліктілік арттыруын растайтын сертификаттардың, куәліктердің немесе басқа да құжаттардың болуы

4

Педагог қызметкерлердің бес жылда бір рет аттестаттаудан өткендігін растайтын куәліктердің, бұйрықтардың, куәліктерді беру және тіркеу туралы журналдардың болуы

5

Мемлекеттік білім беру ұйымының басшысы үш жылда бір рет аттестаттаудан өткендігін растайтын аттестаттау комиссиясының шешімдерінің немесе аттестаттау парақтарының болуы

6

"Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 557 бұйрығымен бекітілген (бұдан әрі - Үлгілік оқу жоспары) (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 8275 болып тіркелді) үлгілік оқу жоспарларына сәйкес бекітілген оқу жоспарының болуы

7

Білім беру ұйымымен бекітілген перспективтік жоспарының, циклограмманың, ұйымдастырылған оқу қызмет кестесінің, жастық топтар бойынша күн тәртібінің болуы, оқу жүктемесінің, ұйымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығы Үлгілік оқу жоспарға сәйкес келетіндігін растайтын құжаттардың болуы

8

"Денсаулық", "Коммуникация", "Таным", "Шығармашылық", "Әлеуметтік орта" білім беру салаларын жүзеге асыру үшін заттық-кеңістіктік дамытушы ортасының болуы

9

Мектепке дейiнгi тәрбиемен, оқытумен қамтылған және қамтылмаған балалардың дамуы және оларды тәрбиелеу жөнінде ата-аналар үшін өткізілген кеңестерді растайтын материалдарының болуы

10

Баланың жас ерекшелігіне сәйкес балалардың ептіліктері мен дағдыларының дамуын қадағалайтын материалдардың болуы (кестелер, схемалар, диаграммалар, балалардың жұмыстары)

11

Топтарды жинақтау кезінде балалардың жас ерекшеліктерінің сақталғандығын растайтын топтар бойынша балалар тізімдерінің болуы (әртүрлі жастағы топтарды қоспағанда)

12

Мемлекеттік ақпараттық рұқсаттар және хабарламалар жүйесі арқылы қызметін бастағаны туралы хабарламаны қабылдау талонының болуы

13

Білім беру ұйымының құрылтайшылық және құқық белгілеуші құжаттарының болуы

14

Жоспарлау құжаттарының (жылдық жоспары, күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау) "Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2016 жылғы 12 тамыздағы № 499 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 14235 болып тіркелді) мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқытудың үлгілік оқу бағдарламасының мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес келуі

15

Бiр жастан бастап мектеп жасына дейiн жеткенше тәрбиеленушілерді тәрбиелеу, оқыту, дамуындағы ауытқуды түзету және әлеуметтік бейімдеу бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысын, мемлекеттік қаржыландыратын қызмет көрсету көлемінде, оның ішінде балаларға инклюзивті білім беруді іске асыру үшін растайтын құжаттарының болуы

16

Білім беру ұйымымен бекітілген алқалық органдардың (педагогикалық, қамқоршылық кеңестердің) қызметін растайтын жұмыс жоспарлары мен отырыстар хаттамаларының болуы

17

Тиісті бейіні бойынша педагогикалық білімі бар педагогикалық кадрлармен қамтамасыз етілуін растайтын білім беру ұйымымен бекітілген педагогикалық қызметкерлердің тарифтеу тізімдерінің және диплом мен қосымшасының нотариалды куәландырылған көшірмесінің болуы

18

Мыналардың:
1) медициналық қарсы көрсетілімдері жоқ;
2) психиатриялық және (немесе) наркологиялық диспансерде есепте тұрғанмаған;
3) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде көзделген шектеулері жоқ тұлғалардың білім беру ұйымдарына жұмысқа жіберілгендігін растайтын құжаттарының болуы

19

Мектепке дейінгі ұйымның басшысы немесе өзге де лауазымды тұлғаның оқу-тәрбие процесі барысында білім беру ұйымы тәрбиеленушілерінің, білім алушылар мен қызметкерлерінің өмірлері мен денсаулықтарын сақтау бойынша лауазымдық міндеттерін орындауы (өтініш болған жағдайда тексеріледі)

20

Мектепке дейінгі ұйымның Жарғысымен анықталған функциялардың орындалуы (өтініш болған жағдайда тексеріледі)

21

"Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы № 77 қаулысымен бекітілген талаптарға білім беру ұйымының педагогикалық жұмыскерлер саны мен тізілімінің сәйкес келуі

22

Мектепке дейінгі ұйым мен ата-аналар немесе ата-аналардың заңды өкілдері арасындағы өзара қарым-қатынасты реттейтін шарттардың болуы

23

Білім беру ұйымымен бекітілген ішкі тәртіп қағидасының, қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарының болуы

24

Мектепке дейінгі ұйымда медициналық, санаторлық-курорттық немесе өзге ұйымдарда науқастану, емделу және сауықтырылу мерзімінде ата-аналарының немесе заңды өкілдерінің еңбек демалысы кезінде бала орнының сақталуы (өтініш болған жағдайда тексеріледі)

25

Балалардың бір айдан астам келмегендігі туралы қатысу журналына белгі қойылған, сонымен қатар, әкімшілікті ескертпеген және дәлелді себептерді растайтын құжаттардың болмауы жағдайында оларды мектепке дейінгі ұйымнан шығару (өтініш болған жағдайда тексеріледі)

      Лауазымды тұлға (тұлғалар) _________________ ______ ____________________________
      (лауазымы)      (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты
      (бар болған жағдайда)
      __________________ ______ ____________________________
      (лауазымы)      (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты
      (бар болған жағдайда)
      Тексерілетін субъектінің басшысы _______________ ______ ____________________________
      (лауазымы)      (қолы)             (тегі, аты, әкесінің аты
                                    (бар болған жағдайда)

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2018 жылғы 22 қаңтардағы
№ 24 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 3 наурыздағы
№ 91 бірлескен бұйрығына
3-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 719 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 843 бірлескен бұйрығына
3-қосымша

Бастауыш білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын
білім беру ұйымдарына қатысты білім беру жүйесін мемлекеттік бақылау саласындағы
тексеру парағы

      Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган ___________________________________________
      ________________________________________________________________________________
      Тексерулерді тағайындау туралы акт ________________________________________________
      (№, күні)
      Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы __________________________________________
      ________________________________________________________________________________
      Тексерілетін субъектінің (объектінің) бизнес-сәйкестендіру коды (БСН) __________________
      ________________________________________________________________________________
      Орналасу орны __________________________________________________________________
      ________________________________________________________________________________

р/с№

Талаптар тізбесі

Талап еті
леді

Талап етіл
мейді

Талаптарға сәйкес келеді

Талаптарға сәйкес кел
мейді


1

2

3

4

5

1

Білім беру ұйымының құрылтайшылық және құқық белгілеуші құжаттарының бар болуы

2

"Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңының 3-бабының 2-тармағында белгіленген білім беру ұйымдарында саяси партиялар мен діни ұйымдардың (бірлестіктердің) ұйымдық құрылымдарын құруға және олардың қызметіне тыйым салу бөлігінде мемлекеттік саясат принципінің сақталуы (өтініш болған кезде тексеріледі)

3

Педагог қызметкердің педагогтік әдеп нормалары мен міндеттерін орындауы (өтініштер болған жағдайда тексеріледі)

4

Мемлекеттік білім беру ұйымының басшысы үш жылда бір рет аттестаттаудан өткендігін растайтын аттестаттау комиссиясының шешімдерінің немесе аттестаттау парақтарының болуы

5

Мектепке дейінгі ұйымның әкімшілік кадрлардың, педагог және ғылыми қызметкерлердің кемінде бес жылда бір рет біліктілік арттыруын растайтын сертификаттардың, куәліктердің немесе басқа да құжаттардың болуы

6

"Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңының 51-бабының 5-тармағында белгіленген білім беру процесін саяси үгіттеу, діни насихат жүргізу немесе білім алушыларды Қазақстан Республикасының Конституциясына және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін әрекеттерге итермелеу үшін пайдалану тыйымын сақтау

7

"Орта білім беру ұйымдары үшін міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 14 қаңтардағы № 26 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 13085 болып тіркелді) білім беру ұйымдарында білім алушылардың міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды сақтауы (өтініштер болған жағдайда тексеріледі)

8

"Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 8170 болып тіркелді) Үлгілік оқу жоспарының инварианттық компонентінің орындалуын растайтын оқу жұмыс жоспарларының, сынып журналдарының, сабақ кестелерінің болуы

9

Білім алушылардың апталық оқу жүктемесінің оқу жұмыс жоспарларының, сабақтардың, факультативтік, үйірме, топ және жеке сабақтардың кестелерінің болуы

10

Қалалық жалпы орта білім беретін ұйымдарда сынып толымдылығы 24-ке жеткенде немесе одан асқанда, ауылдық жерлерде – 20-ға жеткен кезде немесе одан асқанда шағын жинақты мектептерде – білім алушылар 10-нан кем болмаған жағдайда сынып журналдарында сыныпты екі топқа бөлінуінің болуы:
1) оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін сыныптарда қазақ тілі бойынша;
2) оқыту орыс тілінде жүргізілмейтін сыныптарда орыс тілі бойынша;
3) ағылшын тілі бойынша;
4) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бойынша;
5) өзін-өзі тану сабақтары бойынша

11

Білім алушылардың білімнің міндетті төменгі шекті көлемі мен олардың шеберлігі мен дағдылары қамтылған оқу пәндерінің базалық деңгейін меңгеруін анықтайтын бақылау нысандарының жүргізілгендігін растайтын материалдардың болуы.
Нақты айқындалған, оқу процесіндегі барлық оқушыларға алдын ала белгілі бағалау критерийлерімен (формативті бағалаудағы табыс критерийі және жиынтық бағалаудағы балдарды қою критерийі) білім алушылардың оқу жетістіктерін білім берудің тиісті мақсаттарымен және мазмұнымен салыстыру арқылы әр тақырыптық бөлім бойынша бағалаудың жүргізілуін растайтын құжаттардың болуы (жаңартылған оқу бағдарламалары бойынша оқыту жүргізілетін сыныптар үшін)

12

Сабақтан тыс жұмысты қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұйымдастыруды растайтын материалдардың болуы (жаңартылған оқу бағдарламалары бойынша оқыту жүргізілетін сыныптар үшін)

13

Даму мүмкіндігі шектеулі білім алушылардың білім алуы, даму бұзушылықтарының түзетілуі және әлеуметтік бейімделуі үшін қажетті жағдайлардың жасалуын растайтын дәрігерлік-консультациялық комиссияның анықтамалары мен психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациясының қорытындылары бар білім алушыларға арналған жеке оқу жоспарлары мен бағдарламаларының болуы

14

Оқу жұмыс жоспарларының Үлгілік оқу жоспарларына сәйкес келуі

15

Негізгі жұмыс орны лицензиат болып табылатын жоғары және бірінші санаттағы мұғалімдердің үлесі олардың жалпы санының кемінде 20 % болуы

16

Білім беру ұйымның оқу жұмыс жоспарына сәйкес білім алушылар контингентіне шаққандағы оқу әдебиеті қорының, оның ішінде оқу тілдері бойынша, толық оқу кезеңіне, оқу-әдістемелік кешендерінің және цифрлық білім беру ресурстарының болуы

17

Білім алушыларға медициналық қызмет көрсету туралы денсаулық сақтау ұйымдармен шарттардың немесе медициналық кабинеттің және медициналық қызметке лицензияның болуы

18

Білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің немесе білім алушыларды тамақпен қамтамасыз ету туралы шарттың болуы

19

Білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ететін, меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында тиесілі материалдық активтердің болуын растайтын құжаттардың болуы (оқу кабинеттері, шеберханалар, зертханалар)

20

Баланың заңды өкілдерінің өтініштері негізінде даярлық деңгейіне қарамастан, кезекті оқу жылының 1 қыркүйегіне білім беру ұйымдарының қызмет көрсету аумақтарында тұратын алты (жеті) жасқа толған барлық балалардың бірінші сыныпқа қабылдағандарын растайтын құжаттардың білім алушылардың жеке істерінде болуы

21

Білім беру ұйымы басшысының білім беру ұйымына қабылдау туралы бұйрықтарының болуы

22

Білім беру ұйымы мен білім алушының заңды өкілдерінің арасында жасалған ақылы негізде білім беру қызметтерін көрсетуге арналған шарттың болуы (жекеменшік білім беру ұйымдары үшін)

23

Білім беру қызметін іске асыруға берілген лицензияның және жалпы орта білімнің бастауыш білім беретін оқу бағдарламалары бойынша лицензияға қосымшаның болуы

24

Оқу жоспарының пәндері бойынша оқу жұмыс бағдарламаларының болуы

25

Білім беру ұйымы басшысының немесе өзге де лауазымды тұлғаның білім беру ұйымы білім алушыларының және тәрбиеленушілерінің, қызметкерлерінің оқу-тәрбие процесі кезіндегі өмірі мен денсаулығын сақтау бойынша міндеттерін орындауы (өтініш болған жағдайда тексеріледі)

26

Педагог қызметкерлердің бес жылда бір рет аттестаттаудан өткендігін/берілуін растайтын куәліктердің, бұйрықтардың, куәліктерді беру және тіркеу туралы журналдарының болуы

27

Білім беру ұйымымен бекітілген алқалық органдардың (педагогикалық, қамқоршылық кеңестер) қызметін растайтын жұмыс жоспарлары мен отырыстары хаттамаларының болуы

28

Сабақ беретін пәнінің тиісті бейіні сәйкес келетін жоғары, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі педагогикалық білімі бар педагогикалық кадрлармен қамтамасыз етілгендігін растайтын педагогикалық қызметкерлердің тарифтеу тізімдерінің және диплом мен қосымшасының нотариалды куәландырылған көшірмесінің болуы

29

Мыналардың:
1) медициналық қарсы көрсетілімдері жоқ;
2) психиатриялық және (немесе) наркологиялық диспансерде есепте тұрғанмаған;
3) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде көзделген шектеулері жоқ тұлғалардың білім беру ұйымдарына жұмысқа жіберілгендігін растайтын құжаттарының болуы

30

Мүмкіндіктері шектеулі инклюзивтік және арнайы сыныптардағы барлық оқушылар үшін түзету сабақтарын жүргізетін арнайы мамандармен жүргізілетінін растайтын педагогикалық қызметкерлердің бекітілген тарифтеу тізімдерінің және "Дефектология", "Логопедия" мамандықтары бойынша жоғары педагогикалық білімдері туралы дипломдарының нотариалды куәландырылған көшірмесінің болуы

31

Білім беру ұйымы бекіткен оқу жоспарының негізінде өңделген сабақ кестесінің болуы

32

Білім беру процесін регламенттейтін оқу жоспары мен жылдық күнтізбелік жұмыс оқу кестесінің болуы

33

Білім беру ұйымы бекіткен білім алушылар мен тәрбиеленушілердің оқу жүктемесін анықтайтын ережелердің болуы

34

Бастауыш сыныптарда білім алушылардың үлгеріміне аралық аттестаттауды жүргізу

35

1-сыныптың білім алушыларының оқу материалын меңгеру деңгейіне бағалаудың және үлгеріміне аралық аттестаттаудың жүргізілуі

      Лауазымды тұлға (тұлғалар) _________________ ______ ___________________________
      (лауазымы)      (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты
      (бар болған жағдайда)
      _________________ ______ ____________________________
      (лауазымы)      (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты
            (бар болған жағдайда)
      Тексерілетін субъектінің басшысы _______________ ______ ____________________________
      (лауазымы) (қолы)      (тегі, аты, әкесінің аты
      (бар болған жағдайда)

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2018 жылғы 22 қаңтардағы
№ 24 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 3 наурыздағы
№ 91 бірлескен бұйрығына
4-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 719 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 843 бірлескен бұйрығына
4-қосымша

Негізгі орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын
білім беру ұйымдарына қатысты білім беру жүйесін мемлекеттік бақылау саласындағы
тексеру парағы

      Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган ___________________________________________
      ________________________________________________________________________________
      Тексерулерді тағайындау туралы акт ________________________________________________
      (№, күні)
      Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы __________________________________________
      ________________________________________________________________________________
      Тексерілетін субъектінің (объектінің) бизнес-сәйкестендіру коды (БСН) __________________
      ________________________________________________________________________________
      Орналасу орны __________________________________________________________________
      ________________________________________________________________________________

р/с №

Талаптар тізбесі

Талап еті леді

Талап етіл мейді

Талаптарға сәйкес келеді

Талаптарға сәйкес кел мейді


1

2

3

4

5

1

Білім беру ұйымының құрылтайшылық және құқық белгілеуші құжаттарының бар болуы

2

Педагог қызметкердің педагогтік әдеп нормалары мен міндеттерін орындауы (өтініштер болған жағдайда тексеріледі)

3

"Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңының 3-бабының 2-тармағында белгіленген білім беру ұйымдарында саяси партиялар мен діни ұйымдардың (бірлестіктердің) ұйымдық құрылымдарын құруға және олардың қызметіне тыйым салу бөлігінде мемлекеттік саясат принципінің сақталуы (өтініш болған кезде тексеріледі)

4

Мемлекеттік білім беру ұйымының басшысы үш жылда бір рет аттестаттаудан өткендігін растайтын аттестаттау комиссиясының шешімдерінің немесе аттестаттау парақтарының болуы

5

Мектепке дейінгі ұйымның әкімшілік кадрлардың, педагог және ғылыми қызметкерлердің кемінде бес жылда бір рет біліктілік арттыруын растайтын сертификаттардың, куәліктердің немесе басқа да құжаттардың болуы

6

"Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңының 51-бабының 5-тармағында белгіленген білім беру процесін саяси үгіттеу, діни насихат жүргізу немесе білім алушыларды Қазақстан Республикасының Конституциясына және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін әрекеттерге итермелеу үшін пайдалану тыйымын сақтау

7

"Орта білім беру ұйымдары үшін міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 14 қаңтардағы № 26 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 13085 болып тіркелді) білім беру ұйымдарында білім алушылардың міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды сақтауы (өтініштер болған жағдайда тексеріледі)

8

"Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 8170 болып тіркелді) Үлгілік оқу жоспарының инварианттық компонентінің орындалуын растайтын оқу жұмыс жоспарларының, сынып журналдарының, сабақ кестелерінің болуы

9

Білім алушылардың апталық оқу жүктемесінің оқу жұмыс жоспарларының, сабақтардың, факультативтік, үйірме, топ және жеке сабақтардың кестелерінің болуы

10

Қалалық жалпы орта білім беретін ұйымдарда сынып толымдылығы 24-ке жеткенде немесе одан асқанда, ауылдық жерлерде – 20-ға жеткен кезде немесе одан асқанда шағын жинақты мектептерде – білім алушылар 10-нан кем болмаған жағдайда сынып журналдарында сыныпты екі топқа бөлінуінің болуы:
1) оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін сыныптарда – "Қазақ тілі мен әдебиеті";
2) оқыту орыс тілінде жүргізілмейтін сыныптарда – "Орыс тілі мен әдебиеті";
3) ағылшын тілі, шет тілі;
4) көркем еңбек (сынып толымдылығына қарамастан ұл және қыз балалар топтарына);
5) информатика;
6) гендерлік қағидат бойынша дене шынықтыру сабақтары (қалалық жерде – әрбір топта кемінде 8 ұл бала (немесе қыз бала), ал ауылдық жерде – кемінде 5 ұл бала (немесе қыз бала) болғанда)

11

Білім алушылардың білімнің міндетті төменгі шекті көлемі мен олардың шеберлігі мен дағдылары қамтылған оқу пәндерінің базалық деңгейін меңгеруін анықтайтын бақылау нысандарының жүргізілгендігін растайтын материалдардың болуы.
Нақты айқындалған, оқу процесіндегі барлық оқушыларға алдын ала белгілі бағалау критерийлерімен (формативті бағалаудағы табыс критерийі және жиынтық бағалаудағы балдарды қою критерийі) білім алушылардың оқу жетістіктерін білім берудің тиісті мақсаттарымен және мазмұнымен салыстыру арқылы әр тақырыптық бөлім бойынша бағалаудың жүргізілуін растайтын құжаттардың болуы (жаңартылған оқу бағдарламалары бойынша оқыту жүргізілетін сыныптар үшін)

12

Сабақтан тыс жұмысты қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұйымдастыруды растайтын материалдардың болуы (жаңартылған оқу бағдарламалары бойынша оқыту жүргізілетін сыныптар үшін)

13

Даму мүмкіндігі шектеулі білім алушылардың білім алуы, даму бұзушылықтарының түзетілуі және әлеуметтік бейімделуі үшін қажетті жағдайлардың жасалуын растайтын дәрігерлік-консультациялық комиссияның анықтамалары мен психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациясының қорытындылары бар білім алушыларға арналған жеке оқу жоспарлары мен бағдарламаларының болуы

14

Оқу жұмыс жоспарларының үлгілік оқу жоспарларына сәйкес келуі

15

Негізгі жұмыс орны лицензиат болып табылатын жоғары және бірінші санаттағы мұғалімдердің үлесі олардың жалпы санының кемінде 30 % болуы

16

Білім беру ұйымның оқу жұмыс жоспарына сәйкес білім алушылар контингентіне шаққандағы оқу әдебиеті қорының, оның ішінде оқу тілдері бойынша, толық оқу кезеңіне, оқу-әдістемелік кешендерінің және цифрлық білім беру ресурстарының болуы

17

Білім алушыларға медициналық қызмет көрсету туралы денсаулық сақтау ұйымдармен шарттардың немесе медициналық кабинеттің және медициналық қызметке лицензияның болуы

18

Білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің немесе білім алушыларды тамақпен қамтамасыз ету туралы шарттың болуы

19

Білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ететін, меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында тиесілі материалдық активтердің болуын растайтын құжаттардың болуы (оқу кабинеттері, шеберханалар, зертханалар)

20

Оқу пәндері кабинеттерімен, оқу-зертханалық жабдықтармен, Интернет желісіне қосылған компьютерлік сыныптармен қамтамасыз етілуі

21

Негізгі орта білімнің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына бастауыш білім беру деңгейін аяқтаған білім алушыларды 5 сыныпқа қабылдануын растайтын құжаттардың білім алушылардың жеке істерінде болуы

22

Білім алушыларды білім беру ұйымдарының қызмет көрсету аумақтарына сәйкес 5-9 сыныптарға қабылдағандарын растайтын құжаттардың білім алушылардың жеке істерінде болуы

23

Дарынды балаларға арналған мамандандырылған білім беру ұйымдарына конкурстық негізде қабылдау жүргізгендігін растайтын хаттамалардың болуы

24

Білім беру ұйымы мен білім алушының заңды өкілдерінің арасында жасалған ақылы негізде білім беру қызметтерін көрсетуге арналған шарттың болуы (жекеменшік білім беру ұйымдары үшін)

25

Білім беру қызметін іске асыруға берілген лицензияның және жалпы орта білімнің негізгі орта білім беретін оқу бағдарламалары бойынша лицензияға қосымшаның болуы

26

Оқу жоспарының пәндері бойынша оқу жұмыс бағдарламаларының болуы

27

Білім беру ұйымы басшысының немесе өзге де лауазымды тұлғаның білім беру ұйымы білім алушыларының және тәрбиеленушілерінің, қызметкерлерінің оқу-тәрбие процесі кезіндегі өмірі мен денсаулығын сақтау бойынша міндеттерін орындауы (өтініш болған жағдайда тексеріледі)

28

Педагог қызметкерлердің бес жылда бір рет аттестаттаудан өткендігін/берілуін растайтын куәліктердің, бұйрықтардың, куәліктерді беру және тіркеу туралы журналдарының болуы

29

Білім беру ұйымымен бекітілген алқалық органдардың (педагогикалық, қамқоршылық кеңестердің) қызметін растайтын жұмыс жоспарлары мен отырыстар хаттамаларының болуы

30

Сабақ беретін пәнінің тиісті бейіні сәйкес келетін жоғары, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі педагогикалық білімі бар педагогикалық кадрлармен қамтамасыз етілгендігін растайтын педагогикалық қызметкерлердің тарифтеу тізімдерінің және диплом мен қосымшасының нотариалды куәландырылған көшірмесінің болуы

31

Мыналардың:
1) медициналық қарсы көрсетілімдері жоқ;
2) психиатриялық және (немесе) наркологиялық диспансерде есепте тұрғанмаған;
3) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде көзделген шектеулері жоқ тұлғалардың білім беру ұйымдарына жұмысқа жіберілгендігін растайтын құжаттарының болуы

32

Мүмкіндіктері шектеулі инклюзивтік және арнайы сыныптардағы барлық оқушылар үшін түзету сабақтарын жүргізетін арнайы мамандармен жүргізілетінін растайтын педагогикалық қызметкерлердің бекітілген тарифтеу тізімдерінің және "Дефектология", "Логопедия" мамандықтары бойынша жоғары педагогикалық білімдері туралы дипломдарының нотариалды куәландырылған көшірмесінің болуы

33

Білім беру ұйымы бекіткен оқу жоспары негізінде құрылған сабақ кестесінің болуы

34

Білім беру процесін регламенттейтін оқу жоспары мен жылдық күнтізбелік жұмыс оқу кестесінің болуы

35

Білім беру ұйымы бекіткен білім алушылар мен тәрбиеленушілердің оқу жүктемесін анықтайтын ережелердің болуы

36

Қорытынды аттестаттаудан өткен азаматтарға мемлекеттiк үлгідегі білім туралы құжаттардың берілуінің объективтілігін растайтын мемлекеттік бітіру емтихандары хаттамаларының, педагогикалық кеңестердің хаттамаларының, негізгі орта білім туралы куәлікті беру және есепке алу кітабындағы жазбалардың болуы

37

Барлық пәндер бойынша жылдық бағалары "5" болған 5-8 сынып оқушыларының келесі сыныпқа емтихансыз көшірулері туралы педагогикалық кеңес хаттамасының болуы

38

5-9 сынып білім алушыларының сынып журналдарында ағымдық бағалардың немесе балл арқылы ағымдық бағалаудың, тоқсандық және жылдық бағалардың бар болуы

39

Педагогикалық кеңестің шешімімен аралық бақылауға жіберілген 5-8 сынып оқушыларының барлық пәндер бойынша оң баға немесе бір немесе екі пәннен қанағаттанарлықсыз бағаларының болуы

40

5-8 сынып оқушыларына аралық аттестаттаудың өткізілгендігін растайтын емтихан материалдарының болуы

41

Педагогикалық кеңестің шешімімен аралық бақылауға жіберілген 5-8 сынып оқушыларында барлық пәндер бойынша жылдық қанағаттанарлықсыз бағаларының болмауы

42

9 сынып білім алушыларының жалпы орта білім беру деңгейіндегі емтихандары(тестілеулері) және қорытынды бағалары хаттамаларының болуы

43

Бір немесе екі пәннен жылдық қанағаттанарлықсыз бағалары бар 9 сынып білім алушыларына қайта аралық аттестаттаудың оқу жылы аяқталғаннан кейін 3 аптадан соң жүргізілгендігін растайтын емтихан материалдарының, емтихан хаттамаларының болуы

44

9 сынып білім алушылары бір немесе екі пәннен жылдық қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда білім беру басқару органдары белгілеген мерзімде қайта мемлекеттік емтиханның жүргізілгендігін растайтын емтихан материалдарының, емтихан хаттамаларының болуы

      Лауазымды тұлға (тұлғалар) ____________ ______________ ____________________________
      (лауазымы)             (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты
      (бар болған жағдайда)
      ____________________ ______ ____________________________
      (лауазымы)             (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты
      (бар болған жағдайда)
      Тексерілетін субъектінің басшысы ____________ _________ ____________________________
      (лауазымы)      (қолы)      (тегі, аты, әкесінің аты
      (бар болған жағдайда)

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2018 жылғы 22 қаңтардағы
№ 24 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 3 наурыздағы
№ 91 бірлескен бұйрығына
5-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 719 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 843 бірлескен бұйрығына
5-қосымша

Жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын
білім беру ұйымдарына қатысты білім беру жүйесін мемлекеттік бақылау саласындағы
тексеру парағы

      Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган ___________________________________________
      ________________________________________________________________________________
      Тексерулерді тағайындау туралы акт ________________________________________________
      (№, күні)
      Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы __________________________________________
      ________________________________________________________________________________
      Тексерілетін субъектінің (объектінің) бизнес-сәйкестендіру коды (БСН) __________________
      ________________________________________________________________________________
      Орналасу орны __________________________________________________________________
      ________________________________________________________________________________

р/с№

Талаптар тізбесі

Талап еті-леді

Талап етіл
мейді

Талаптарға сәйкес келеді

Талаптарға сәйкес кел
мейді


1

2

3

4

5

1

Білім беру ұйымының құрылтайшылық және құқық белгілеуші құжаттарының бар болуы

2

Педагог қызметкердің педагогтік әдеп нормалары мен міндеттерін орындауы (өтініштер болған жағдайда тексеріледі)

3

Мемлекеттік білім беру ұйымының басшысы үш жылда бір рет аттестаттаудан өткендігін растайтын аттестаттау комиссиясының шешімдерінің немесе аттестаттау парақтарының болуы

4

Білім беру ұйымдарының басшы кадрларының, педагог және ғылыми қызметкерлерінің кемінде бес жылда бір рет біліктілігін арттырғандығын растайтын сертификаттардың, куәліктердің немесе басқа да құжаттардың болуы

5

"Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңының 3-бабының 2-тармағында белгіленген білім беру ұйымдарында саяси партиялар мен діни ұйымдардың (бірлестіктердің) ұйымдық құрылымдарын құруға және олардың қызметіне тыйым салу бөлігінде мемлекеттік саясат принципінің сақталуы (өтініш болған кезде тексеріледі)

6

"Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңының 51-бабының 5-тармағында белгіленген білім беру процесін саяси үгіттеу, діни насихат жүргізу немесе білім алушыларды Қазақстан Республикасының Конституциясына және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін әрекеттерге итермелеу үшін пайдалану тыйымын сақтау

7

"Орта білім беру ұйымдары үшін міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 14 қаңтардағы № 26 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 13085 болып тіркелді) білім беру ұйымдарында білім алушылардың міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды сақтауы (өтініштер болған жағдайда тексеріледі)

8

"Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 8170 болып тіркелді) Үлгілік оқу жоспарының инварианттық компонентінің орындалуын растайтын оқу жұмыс жоспарларының, сынып журналдарының, сабақ кестелерінің болуы

9

Білім алушылардың апталық оқу жүктемесінің оқу жұмыс жоспарларының, сабақтардың, факультативтік, үйірме, топ және жеке сабақтардың кестелерінің болуы

10

Қалалық жалпы орта білім беретін ұйымдарда сынып толымдылығы 24-ке жеткенде немесе одан асқанда, ауылдық жерлерде – 20-ға жеткен кезде немесе одан асқанда шағын жинақты мектептерде – білім алушылар 10-нан кем болмаған жағдайда сынып журналдарында сыныпты екі топқа бөлінуінің болуы:
1) оқыту қазақ тілді емес 10-11 сыныптардағы қазақ тілі;
2) оқыту қазақ тілді емес 10-11 сыныптардағы қазақ әдебиеті;
3) оқыту қазақ, ұйғыр, тәжік және өзбек тілдерінде жүретін 10-11 сыныптардағы орыс тілі;
4) 10-11 сыныптардағы шетел тілі;
5) 10-11 сыныптардағы информатика;
6) бейінді пәндер;
7) 10-11 сыныптардағы технология (сынып толымдылығына қарамастан ұл және қыз балалар топтары);
8) 10-11 сыныптардағы дене шынықтыру сабақтары бойынша

11

Білім алушылардың білімнің міндетті төменгі шекті көлемі мен олардың шеберлігі мен дағдылары қамтылған оқу пәндерінің базалық деңгейін меңгеруін анықтайтын бақылау нысандарының жүргізілгендігін растайтын материалдардың болуы

12

Денсаулығына байланысты ұзақ уақыт бойы білім беру ұйымында оқи алмайтын оқушыларға үйінде ақысыз жеке оқытуды ұйымдастыру туралы бұйрықтың болуы

13

Даму мүмкіндігі шектеулі білім алушылардың білім алуы, даму бұзушылықтарының түзетілуі және әлеуметтік бейімделуі үшін қажетті жағдайлардың жасалуын растайтын дәрігерлік-консультациялық комиссияның анықтамалары мен психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациясының қорытындылары бар білім алушыларға арналған жеке оқу жоспарлары мен бағдарламаларының болуы

14

Оқу жұмыс жоспарларының үлгілік оқу жоспарларына сәйкес келуі

15

Негізгі жұмыс орны лицензиат болып табылатын жоғары және бірінші санаттағы мұғалімдердің үлесінің олардың жалпы санының кемінде 30 % болуы

16

Білім беру ұйымның оқу жұмыс жоспарына сәйкес білім алушылар контингентіне шаққандағы оқу әдебиеті қорының, оның ішінде оқу тілдері бойынша, толық оқу кезеңіне, оқу-әдістемелік кешендерінің және цифрлық білім беру ресурстарының болуы

17

Білім алушыларға медициналық қызмет көрсету туралы денсаулық сақтау ұйымдармен шарттардың немесе медициналық кабинеттің және медициналық қызметке лицензияның болуы

18

Білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің немесе білім алушыларды тамақпен қамтамасыз ету туралы шарттың болуы

19

Білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ететін, меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында тиесілі материалдық активтердің (оқу кабинеттері, шеберханалар, зертханалар) болуын растайтын құжаттардың болуы

20

Оқу пәндері кабинеттерімен, оқу-зертханалық жабдықтармен, Интернет желісіне қосылған компьютерлік сыныптармен қамтамасыз етілуі

21

Оқытудың бейінін таңдау кезінде білім алушының қызығушылығы, бейімі мен қабілеті ескеріле отырып, білім алушының тұратын аумағын ескерместен баланың заңды өкілінің келісімімен білім алушының жеке өтініші және негізгі орта білім деңгейі туралы мемлекеттік үлгідегі құжатының болуы негізінде бейінді мектептің 10 немесе 11 сыныптарына қабылдануын растайтын құжаттың білім алушылардың жеке істерінде болуы

22

Дарынды балаларға арналған мамандандырылған білім беру ұйымдарына конкурстық негізде қабылдау жүргізгендігін растайтын хаттамалардың болуы

23

Білім беру ұйымы мен білім алушының заңды өкілдерінің арасында жасалған ақылы негізде білім беру қызметтерін көрсетуге арналған шарттың болуы (жекеменшік білім беру ұйымдары үшін)

24

Білім беру қызметін іске асыруға берілген лицензияның және жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламалары бойынша лицензияға қосымшаның болуы

25

Оқу жоспарының пәндері бойынша жұмыс оқу бағдарламаларының болуы

26

Білім беру ұйымы басшысының немесе өзге де лауазымды тұлғаның білім беру ұйымы білім алушыларының және тәрбиеленушілерінің, қызметкерлерінің оқу-тәрбие процесі кезіндегі өмірі мен денсаулығын сақтау бойынша міндеттерін орындауы (өтініш болған жағдайда тексеріледі)

27

Педагог қызметкерлердің бес жылда бір рет аттестаттаудан өткендігін/берілуін растайтын куәліктердің, бұйрықтардың, куәліктерді беру және тіркеу туралы журналдарының болуы

28

Білім беру ұйымымен бекітілген алқалық органдардың (педагогикалық, қамқоршылық кеңестердің) қызметін растайтын жұмыс жоспарлары мен отырыстар хаттамаларының болуы

29

Сабақ беретін пәнінің тиісті бейіні сәйкес келетін жоғары, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі педагогикалық білімі бар педагогикалық кадрлармен қамтамасыз етілгендігін растайтын педагогикалық қызметкерлердің тарифтеу тізімдерінің және диплом мен қосымшасының нотариалды куәландырылған көшірмесінің болуы

30

Мыналардың
1) медициналық қарсы көрсетілімдері жоқ;
2) психиатриялық және (немесе) наркологиялық диспансерде есепте тұрмайтын;
3) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде көзделген шектеулері жоқ тұлғалардың білім беру ұйымдарына жұмысқа жіберілгендігін растайтын құжаттарының болуы

31

Мүмкіндіктері шектеулі инклюзивтік және арнайы сыныптардағы барлық оқушылар үшін түзету сабақтарын жүргізетін арнайы мамандармен жүргізілетінін растайтын педагогикалық қызметкерлердің бекітілген тарифтеу тізімдерінің және "Дефектология", "Логопедия" мамандықтары бойынша жоғары педагогикалық білімдері туралы дипломдарының нотариалды куәландырылған көшірмесінің болуы

32

Білім беру ұйымы бекіткен оқу жоспары негізінде құрылған сабақ кестесінің болуы

33

Білім беру процесін регламенттейтін оқу жоспары мен жылдық күнтізбелік жұмыс оқу кестесінің болуы

34

Білім беру ұйымы бекіткен білім алушылар мен тәрбиеленушілердің оқу жүктемесін анықтайтын ережелердің болуы

35

Қорытынды аттестаттаудан өткен азаматтарға мемлекеттiк үлгідегі білім туралы құжаттардың берілуінің объективтілігін растайтын мемлекеттік бітіру емтихандары хаттамаларының, педагогикалық кеңестердің хаттамаларының, жалпы орта білім туралы аттестатты беру және есепке алу кітабындағы жазбалардың болуы

36

Барлық пәндер бойынша жылдық бағалары "5" болған 10 сынып оқушыларының келесі сыныпқа емтихансыз көшірулері туралы педагогикалық кеңес хаттамасының болуы

37

10-11 сынып білім алушыларының сынып журналдарында ағымдық бағалардың немесе балл арқылы ағымдық бағалаудың, тоқсандық және жылдық бағалардың бар болуы

38

Педагогикалық кеңестің шешімімен аралық бақылауға жіберілген 10 сынып оқушыларының барлық пәндер бойынша оң баға немесе бір немесе екі пәннен қанағаттанарлықсыз бағаларының болуы

39

10-сынып білім алушыларына өткізілген аралық аттестаттауды растайтын емтихан материалдарының болуы

40

Педагогикалық кеңес шешімімен қорытынды аттестаттауға жіберілген 11-сынып оқушыларының барлық оқу пәндерінен қанағаттанарлықсыз жылдық бағаларының болмауы

41

11-сынып білім алушыларының жалпы орта білім берудің негізгі орта, жоғары орта деңгейіндегі емтихандары (тестілеулері) мен қорытынды бағалардың хаттамаларының болуы

42

Бір немесе екі пәннен жылдық қанағаттанарлықсыз бағалары бар 10-сынып білім алушыларына қайта аралық аттестаттаудың оқу жылы аяқталғаннан кейін 3 аптадан соң жүргізілгендігін растайтын емтихан материалдарының, емтихан хаттамаларының болуы

43

11-сынып білім алушылары бір немесе екі пәннен жылдық қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда білім беру басқару органдары белгілеген мерзімде қайта мемлекеттік емтиханның жүргізілгендігін растайтын емтихан материалдарының, емтихан хаттамаларының болуы

      Лауазымды тұлға (тұлғалар) ____________ _____________ ____________________________
      (лауазымы)            (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты
      (бар болған жағдайда)
      ________________________ ___________ ___________________
      (лауазымы)            (қолы)      (тегі, аты, әкесінің аты
      (бар болған жағдайда)
      Тексерілетін субъектінің басшысы ____________ ______ ______________________________
      (лауазымы)       (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты
      (бар болған жағдайда)

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2018 жылғы 22 қаңтардағы
№ 24 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 3 наурыздағы
№ 91 бірлескен бұйрығына
6-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 719 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 843 бірлескен бұйрығына
6-қосымша

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын
іске асыратын білім беру ұйымдарына қатысты білім беру жүйесін мемлекеттік
бақылау саласындағы тексеру парағы

      Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган ___________________________________________
      ________________________________________________________________________________
      Тексерулерді тағайындау туралы акт ________________________________________________
      (№, күні)
      Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы __________________________________________
      ________________________________________________________________________________
      Тексерілетін субъектінің (объектінің) бизнес-сәйкестендіру коды (БСН) __________________
      ________________________________________________________________________________
      Орналасу орны __________________________________________________________________
      ________________________________________________________________________________

р/с№

Талаптар тізбесі

Талап еті-леді

Талап етіл
мейді

Талаптарға сәйкес келеді

Талаптарға сәйкес кел
мейді


1

2

3

4

5

1

Білім беру ұйымының құрылтайшылық және құқық белгілеуші құжаттарының бар болуы

2

Педагог қызметкердің педагогтік әдеп нормалары мен міндеттерін орындауы (өтініштер болған жағдайда тексеріледі)

3

Педагог қызметкерлердің бес жылда бір рет аттестаттаудан өткендігін/берілуін растайтын куәліктердің, бұйрықтардың, куәліктерді беру және тіркеу туралы журналдарының болуы

4

Білім беру ұйымдары педагог қызметкерлерінің кемінде бес жылда бір рет біліктілігін арттырғандығын растайтын сертификаттардың, куәліктердің немесе басқа да құжаттардың болуы

5

"Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағымен белгіленген білім беру ұйымдарында саяси партиялар мен діни ұйымдарды (бірлестіктерді) ұйымдастыру құрылымдарын құру мен олардың қызметіне тыйым салу бөлігінде мемлекеттік саясат қағидатының сақталуы (өтініштер болған жағдайда тексеріледі)

6

"Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 51-бабы 5-тармағымен белгіленген мемлекеттік саясат қағидатының сақталуы білім беру процесінде саяси үгіттеу, діни насихат жұмыстарын жүргізу мақсатында немесе білім алушыларды Қазақстан Республикасының Конституциясына қайшы келетін іс-әрекеттерге қозғау салушы ретінде пайдалануы (өтініштер болған жағдайда тексеріледі)

7

Білім алуы кезеңінде әлеуметтік көмекке мұқтаж Қазақстан Республикасы азаматтарына көмек көрсетуге арналған өтемақылық шығыстар (өтініштер болған жағдайда тексеріледі)

8

Мыналардың:
1) медициналық қарсы көрсетілімдері жоқ;
2) психиатриялық және (немесе) наркологиялық диспансерде есепте тұрған жоқ;
3) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде көзделген шектеулері жоқ тұлғалардың білім беру ұйымдарына жұмысқа жіберілгендігін растайтын құжаттарының болуы

9

Білім беру ұйымының жарғысымен белгіленген функциялармен қамтамасыз етілуі (өтініштер болған жағдайда)

10

"Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік білім беретін оқу бағдарламаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 10 шілдедегі № 268 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8602 болып тіркелген) және "Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығымен (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11690 болып тіркелген) бекітілген үлгілік оқу жоспарларының, сәйкес келетін жұмыс оқу жоспарларының болуы

11

Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің үлесі (жұмысшы кәсібі болған жағдайда) олардың жалпы санының кемінде 70 % болуы

12

Жоғары және бірінші санаттағы оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің және (немесе) магистрлердің үлесі лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің санынан техникалық және кәсіптік білім беретін ұйымдар үшін кемінде 30 %, орта білімнен кейінгі білім беретін ұйымдар үшін кемінде 40 %

13

Білім беру ұйымдарының жұмыс оқу жоспарларына сәйкес толық оқу кезеңіне білім алушылар контингентіне шаққандағы, оның ішінде оқу тілдері бойынша оқу әдебиеті қорының, оқу-әдістемелік кешендерінің және цифрлық білім беру ресурстарының болуы

14

Даярланатын біліктілікті ескере отырып, оқу пәндері кабинеттерімен; интернет желісіне қосылған компьютерлік сыныптармен; оқу-зертханалық жабдықтармен жарақталуы

15

Практика базалары ретінде айқындалған білім беру ұйымдарымен жасалған шарттардың болуы

16

Білім алушыларға медициналық қызмет көрсету туралы денсаулық сақтау ұйымдармен шарттардың немесе медициналық кабинеттің және медициналық қызметке лицензияның болуы

17

Білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің немесе білім алушыларды тамақпен қамтамасыз ету туралы шарттың болуы

18

Білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ететін, меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында тиесілі материалдық активтердің (оқу кабинеттері, шеберханалар, зертханалар) болуын растайтын құжаттардың болуы

19

Сабақ беретін пәніне тиісті бейіні сәйкес келетін базалық жоғары, техникалық және кәсіптік білімі бар инженерлік-педагогикалық кадрлармен, сонымен қатар, қажеттілік болған жағдайда сабақ беретін пәніне тиісті бейіні сәйкес келетін базалық жоғары, техникалық және кәсіптік білімі бар өндірістің білікті мамандарымен қамтамасыз етілгендігін растайтын дипломдардың нотариалды куәландырылған көшірмелері мен қосымшасының және педагогикалық қызметкерлердің білім беру ұйымдары бекіткен тарифтік тізімдерінің болуы

20

Техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларында төмендегідей нормалардан аспайтын өзгерістердің болуы:
1) циклдер (модульдер) үшін оқу материалын меңгеруге бөлінетін оқу уақытының көлемін 50 %-ға дейін және міндетті оқытуға жалпы сағат санын сақтай отырып, әрбір пән (модуль) бойынша 50 %-ға дейін және өндірістік оқыту үшін 60 %-ға дейін (дуальды оқыту кезінде 80 %-ға дейін);
2) оқу бағдарламаларының мазмұнын әр пән, өндірістік оқыту және кәсіптік практика, оның ішінде модульдерге біріктірілген (енгізілген) пәндер бойынша 50%-ға дейін (дуальды оқыту жағдайында 80 %-ға) және кәсіби модуль бойынша 60%-ға дейін (дуальды оқыту жағдайында 80 %-ға дейін).
Орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларында төмендегідей нормалардан аспайтын өзгерістердің болуы:
1) циклдер мен модульдер үшін оқу материалын меңгеруге бөлінетін оқу уақытының көлемін 50 %-ға дейін, әрбір пән (модуль) бойынша 50%-ға дейін және өндірістік оқыту мен оқытуға берілетін жалпы сағат санын сақтай отырып, кәсіптік практиканың 50 %-на дейін;
2) оқу бағдарламаларының мазмұнын модульдерге біріктірілген (қосылған) пәндер бойынша 50 %-ға дейін және кәсіптік модуль, өндірістік оқыту және кәсіптік практика бойынша 50 %-ға дейін

21

Жұмыс оқу жоспары мен жұмыс оқу бағдарламаларына сәйкес практикалық дайындықтың жүргізілгендігін растайтын өндірістік оқыту есебі журналдардың болуы

22

Білім алушылардың оқу жүктемесінің оқу кестесінің максималды көлеміне сәйкес келуі
(оқытудың күндізгі нысаны кезінде оқу уақытының жалпы көлемі аптасына кемінде 36 сағатты есепке алғанда білім алушылардың оқу жүктемесінің максималды көлемі аптасына 54 сағатты құрайды)

23

Күндізгі оқу нысаны кезінде техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын меңгерудің нормативтік мерзімі күрделігіне, күтілетін белгіленген біліктілік деңгейіне және білім алушылардың базалық білім деңгейіне қарай нормативтік мерзімін растайтын бекітілген жұмыс оқу жоспарларының болуы:
1) негізгі орта білім базасында жалпы орта білім алмай 1 жыл 10 ай оқу мерзіміне;
2) жалпы орта білім базасында жалпы орта білім алумен 1 жыл 10 ай, 2 жыл 6 ай, 2 жыл 10 ай, 3 жыл 6 ай, 3 жыл 10 ай оқу мерзіміне;
3) негізгі орта білім базасында – 10 ай, 1 жыл 6 ай, 1 жыл 10 ай, 2 жыл 6 ай, 2 жыл 10 ай оқу мерзіміне;
4) техникалық және кәсіптік білім базасында – 10 ай,1 жыл 6 ай, 1 жыл 10 ай оқу мерзіміне;
5) орта білімнен кейінгі білім, жоғары білім базасында – 10 ай, 1 жыл 6 ай оқу мерзіміне;
6) ӘАОО үшін жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім базасында берілетін біліктіліктің күрделілігіне байланысты 10 айды, 1 жыл 6 айды, 1 жыл 10 ай оқу мерзімін құрайды;
7) модульдік оқыту технологиясы кезінде негізгі орта білім базасында жалпы орта білім алусыз – 10 айды;
8) негізгі орта білім базасында модульдік оқыту технологиясы кезінде жалпы орта білім алумен, жоғары деңгейдегі біліктілікті берумен – 1 жыл 10 ай (бір біліктілік);
9) негізгі орта білім базасында модульдік оқыту технологиясы кезінде жалпы орта білім алумен, орта буын маманы біліктілігін және жоғары деңгейдегі біліктілікті берумен – 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10 ай (4 біліктілікке дейін);
10) жалпы орта білім базасында модульдік оқыту технологиясы кезінде жоғары деңгейдегі біліктілікті берумен – 10 ай (бір біліктілік);
11) жалпы орта білім базасында модульдік оқыту технологиясы кезінде орта буын маманы біліктілігін және жоғары деңгейдегі біліктілікті берумен – 1 жыл 10 ай (екі біліктілікке дейін), 2 жыл 10 ай (төрт біліктілікке дейін);
12) орта білімнен кейінгі білім, жоғары білім базасында модульдік оқыту технологиясы кезінде, тиісті мамандық бойынша – 10 ай;
13) мамандығы сәйкес келмейтін орта білімнен кейінгі білім, жоғары білім базасында модульдік оқыту технологиясы кезінде мерзімдер жалпы орта білім базасындағы мерзімдерге сәйкес белгіленеді;
14) техникалық және кәсіптік білім базасында модульдік оқыту технологиясы кезінде, тиісті мамандық бойынша – 10 ай.
Күндізгі оқу нысаны кезінде орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын меңгерудің нормативтік мерзімі күрделігіне, күтілетін белгіленген біліктілік деңгейіне және білім алушылардың базалық білім деңгейіне қарай нормативтік мерзімін растайтын бекітілген жұмыс оқу жоспарларының болуы:
1) жалпы орта білім базасында – 1 жыл 6 ай, 1 жыл 10 ай, 2 жыл 6 ай, 2 жыл 10 ай оқу мерзімін;
2) техникалық және кәсіптік білім базасында – 10 ай, 1 жыл 6 ай, 1 жыл 10 ай оқу мерзімін;
3) жалпы орта білім базасында модульдік және кредиттік оқыту кезінде – 1 жыл 10 ай, 2 жыл 10 ай оқу мерзімін;
4) техникалық және кәсіптік білім базасында модульдік және кредиттік оқыту кезінде 10 ай, 1 жыл 10 ай оқу мерзімін құрайды

24

Кешкі және сырттай оқыту нысандары үшін міндетті оқу сабақтарының оқу уақыттары көлемінің тиісінше 70 %-ына және күндізгі оқыту нысаны үшін қарастырылған оқу сағатының тиісті көлемінің 30 %-ына сәйкестігін растайтын оқытудың кешкі және сырттай нысандарының жұмыс оқу жоспарларының болуы

25

Білім алушыларға оқуды аяқтағанын және қорытынды аттестаттаудан өткендігін растайтын хаттамалар мен құжаттарды беру журналдарының болуы

26

Білім беру қызметін іске асыруға берілген лицензияның және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің бiлiм беру бағдарламалары бойынша лицензияға қосымшаның болуы

27

Оқу және тәрбие процесі кезінде білім беру ұйымының білім алушылары мен қызметкерлері денсаулықтарының сақталуы бойынша ұйым басшысы немесе өзге лауазымдық тұлғаның міндеттерін орындауы (өтініштер болған жағдайда ғана тексеріледі)

28

Мемлекеттік білім беру ұйымының басшысы үш жылда бір рет аттестаттаудан өткендігін растайтын аттестациялық комиссияның шешімінің немесе аттестаттау парағының болуы

29

Білім беру ұйымдарымен бекітілген жұмыс жоспары мен алқалық органдардың отырыстарының (педагогикалық, қамқоршылық кеңестердің), олардың қызметін растайтын хаттамаларының болуы

30

Мемлекеттік білім беру ұйымдарындағы педагог қызметкерлер саны мен тізбесінің "Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы № 77 қаулысымен бекітілген талаптарға сәйкес келуі

31

Ұйымның басшысымен бекітілген оқу жоспары негізінде әзірленген оқу процесінің кестесінің болуы

32

Теориялық және өндірістік оқытудың есепке алу журналдары және оқу сағаттарымен оқу бағдарламаларының орындалуын есепке алатын табельдердің болуы

33

Сабақ кестесінде аудиториялық сабақтардың барлық түрлері үшін академиялық сағаттың ұзақтығының 45 минутпен сәйкес келуі (қосарланған сабақтарға жол беріледі)

34

Сабақтар арасында үзілістер кестесінде бір академиялық сағаттан кейін – 5 минут, қосарланған сабақтардан кейін – 10 минут, 2 қосарланған сабақтан кейін 15 минуттан болуы

35

Оқу процесінің кестесінде толық оқу жылында кемінде екі рет, жылына жалпы ұзақтығы 11 аптадан көп емес, оның ішінде қысқы мерзімде 2 аптадан кем емес демалыстардың болуы

36

Практикалар базасы ретінде білім беру ұйымдарымен белгіленген келісілген және бекітілген оқу бағдарламалары мен кәсіптік практикадан өткізудің күнтізбелік кестесінің болуы

37

Қабылдау (төрағасы, жауапты хатшы және мүшелері) және апелляциялық (төрағасы, мүшелері) комиссияларын құру туралы бұйрықтардың болуы

38

Тұлғалардың төмендегідей мерзімдерде оқуға қабылдау туралы өтініштерін тіркеу журналдарының болуы:
1) орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына 20 маусым мен 20 тамыз аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына 20 маусым мен 20 қыркүйек аралығында; өнер және мәдениет мамандықтары бойынша 20 маусым мен 20 шілде аралығында;
2) білікті жұмысшы кадрлар мен неғұрлым күрделі (аралас) кәсіптер бойынша кадрлар даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына 20 маусым мен 20 тамыз аралығында, оқудың кешкі нысанына 20 маусым мен 20 қыркүйек аралығында

39

Оқуға түсушілердің білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау туралы өтінішіне қоса төмендегідей құжаттардың болуы: білімі туралы құжаттың түпнұсқасы, № 086-У нысаны бойынша медициналық анықтама "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген), флюрография суретімен (I және II топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін медициналық-әлеуметтік сараптаманың қорытындысы), 3x4 көлемдегі 4 сурет, кешенді тестілеу немесе ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижелері туралы сертификаттар "Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептіліктегі құжаттардың нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген (бұдан әрі – сертификат) (бұдан әрі – қатаң есептіліктегі құжаттардың нысаны) (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4991 болып тіркелген), жеке куәліктің көшірмесі, шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар мәртебесін анықтайтын, тұрғылықты жерге тіркелгендігі туралы белгісі бар құжат:
1) шетелдік – шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтияр хаты;
2) азаматтығы жоқ тұлға – азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі;
3) босқын – босқынның куәлігі;
4) пана іздеуші тұлға – пана іздеуші тұлғаның куәлігі;
5) оралман – оралман куәлігі

40

Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға қабылдау емтихандары материалдарының (нәтижелерінің) болуы:
1) жалпы орта білімі бар оқуға түсушілер үшін үш пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы және мамандық бейіні бойынша пән) өткізілуі;
2) негізгі жалпы білімі бар оқуға түсушілер – негізгі жалпы білімнің оқу бағдарламалары көлемінде 2 пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі және мамандық бейіні бойынша пән);
3) мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін мамандық бейіні бойынша өткізілуі;
4) мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін әңгімелесу түрінде өткізілуі

41

Өнер және мәдениет мамандықтары бойынша білім беру ұйымдарына оқуға түсетін тұлғалар үшін білім беру ұйымдары бекіткен бағдарламалар бойынша арнайы немесе шығармашылық емтихандардың өткізілгендерін растайтын хаттамалардың және бұйрықтардың болуы. Арнайы немесе шығармашылық емтихандар бойынша "қанағаттанарлықсыз" деген баға алған немесе емтиханға дәлелді себепсіз келмеген азаматтар қалған емтихандарға жіберілмейді

42

Хаттамаларда орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің оқу бағдарламалары бойынша оқуға түсетін тұлғалар үшін қабылдау емтихандарын өткізудің төмендегі көрсетілген мерзімдерге сәйкес болуы: оқудың күндізгі нысанына түсу емтихандарының 1 тамыз бен 28 тамыз аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына 1 тамыз бен 25 қыркүйек аралығында; өнер және мәдениет мамандықтары бойынша арнайы немесе шығармашылық емтихандардың 21 шілде мен 28 шілде аралығында өткізілуі

43

Хаттамаларда білікті жұмысшы кадрлар мен неғұрлым күрделі (аралас) кәсіптер бойынша кадрлар даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына түсетін тұлғалар үшін әңгімелесудің 1 тамыз бен 28 тамыз аралығында, оқудың кешкі нысанына 1 тамыз бен 25 қыркүйек аралығында өткізу мерзімдеріне сәйкес болуы

44

Қабылдау емтихандарының хаттамалары мен материалдарында (нәтижелерінде) қабылдау емтихандарын бағалаудың талаптарына сәйкес болуы:
тестілеу нысанында әрбір пән бойынша тестілеу тапсырмаларының (сұрақтарының) саны 25 болуы; әрбір тест тапсырмасының дұрыс жауабы 1 балмен бағалануы;
пәндер бойынша емтихандардың, қабылдау емтихандарының нәтижелері бойынша алынған "3", "4", "5" бағаларын қабылдау комиссиясының мынадай шкала бойынша: "3" – 8 бал, "4" – 17 бал, "5" – 25 балдарға ауыстыруы

45

Қабылдау емтихандарынан босатылып, конкурсқа жіберілген тұлғаларда кешенді тестілеудің сертификатының немесе ұлттык бірыңғай тестілеу нәтижелері бойынша сертификаттың болуы

46

Апелляцияға берілген өтініштерді қабылдау мен қарау тәртібінің сақталуын растайтын аппеляциялық комиссия отырыстары хаттамаларының болуы

47

Білім алушылар құрамына қабылдау конкурсына қатысуға жіберуге қойылатын талаптардың сақталуын растайтын материалдардың (ведомостер, хаттамалар, листов тестілеу парақтары) болуы.
Білім алушылар құрамына қабылдау конкурсына қатысуға:
1) негізгі жалпы білім алғандар үшін екі пәннен 20 балдан кем, білім, құқық, экономика, медицина және фармацевтика мамандықтары бойынша 25 балдан кем;
2) жалпы орта білім алғандар үшін үш пәннен 30 балдан кем, білім, құқық, экономика, медицина және фармацевтика мамандықтары бойынша 35 балдан кем жинағандардың жіберілмеуі

48

25 тамыз бен 30 тамыз аралығында негізгі орта немесе жалпы орта білімі туралы құжаттарда көрсетілген бейіндік пәндер бойынша бағалары, әңгімелесулер нәтижелері ескеріле отырып, іріктеу негізінде бұқаралық кәсіптер мен неғұрлым күрделі (аралас) кәсіптер бойынша кадрлар даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша білім алушылардың құрамына қабылдау туралы жеке кәсіптер, мамандықтар бойынша қабылдау комиссиясының ашық отырыстары хаттамаларының болуы

49

Жеке кәсіптер, мамандықтар бойынша білім беру ұйымына қабылдау туралы қабылдау комиссиясының ашық отырыстары хаттамаларының болуы

50

Білім алушыларды курстан курсқа, бір білім беру ұйымынан екіншісіне, бір оқу нысанынан екінші нысанға, бір тілдік бөлімнен екінші тілдік бөлімге, бір мамандықтан екінші мамандыққа, ақылы негізде оқудан мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқуға ауыстыруға 4 оқу пәнінен аспайтын академиялық айырмашылық болғанда жол беру талабының сақталуын растайтын анықтамалардың болуы

51

Оқу шығындарын толық өтейтін, ақылы негізде білім алушының мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқу үшін бос орындарға ауыстыру тәртіптерінің сақталуы:
1) білім алушының білім беру ұйымы басшысының атына әрі қарай мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауыстыру туралы еркін нысанда өтініш беруі;
2) білім беру ұйымы басшысының аталған өтінішті қарап, оны педагогикалық кеңестің қарауына шығаруы және педагогикалық кеңес шешімінің негізінде білім алушыны әрі қарай мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауыстыру туралы бұйрық шығаруы

52

Білім алушының (бір білім беру ұйымынан басқа білім беру ұйымына ауысқанда) білім алып жатқан білім беру ұйымы басшысының атына еркін нысанда ауысу туралы жазбаша өтініші және ауысуға мөрмен бекітілген өзі қалаған білім беру ұйымының басшысының жазбаша келісімінің болуы

53

Ауыстыратын білім беру ұйымы басшысының қолымен куәландырылған білім алушының сынақ кітапшасы (немесе үлгерім кітапшасының) көшірмесінің болуы

54

Қабылдайтын білім беру ұйымы басшысының (білім алушыны ауыстыру мәселе шешілген жағдайда):
білім алушының оқу сабақтарына рұқсат беру, оқу жоспарындағы айырмашылықтарды тапсыру туралы;
білім алушының бұрын оқыған білім беру ұйымынан жеке іс қағаздары алынғаннан кейін білім алушылары қатарына қабылдау туралы бұйрықтардың болуы

55

Білім алушының аяқтаған семестрді ескере отырып, бұрынғы немесе басқа білім беру ұйымына қайта қабылдау туралы өтінішінің болуы

56

Семестр кезінде ақысын төлемегені үшін оқудан шығарылған білім алушыларды, шығарылған күнінен бастап төрт аптаның ішінде төлемақы бойынша қарызын өтегені туралы құжатты ұсынған жағдайда, үш жұмыс күні ішінде қайта қабылдау

57

Бұрын басқа білім беру ұйымдарында білім алған білім алушыларды оқуға қайта қабылдауға:
курстар мен мамандықтар бойынша оқытудың тиісті оқу топтары болған жағдайда;
оқуды аяқтамаған тұлғаларға берілетін Анықтамада (немесе білім алушының сынақ кітапшасында) көрсетілген оқу пәндерінің қабылдаушы білім беру ұйымының жұмыс оқу жоспарының оқу пәндері тізбесінен айырмашылығы төрт оқу пәндерінен артық болмаған жағдайларда рұқсат берілуі

58

Білім беру ұйымы басшысының орынбасарымен жұмыс оқу жоспарының пәндері мен оқу сағаттарындағы айырмашылықты белгілеуі және басшының бұйрығымен айырмашылықты жою тәртібінің бекітілуі

59

Бұрын оқыған білім беру ұйымының басшысы қабылдаушы тараптың жазбаша сұрауы негізінде білім алушының жеке іс құжаттарын жібереді, бұл ретте Анықтаманың, сынақ кітапшасының көшірмесін және жіберілген құжаттарының тізімдемесін өзінде қалдырады

60

Білім алушыға академиялық демалыстың мынадай:
1) сырқатына бойынша ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейін амбулаториялық-емханалық ұйым жанындағы дәрігерлік-консультациялық комиссияның (бұдан әрі – ДКК) қорытындысы;
2) ұзақтығы 36 айдан аспайтын туберкулезбен ауырған жағдайда туберкулезге қарсы медициналық ұйымның Орталықтандырылған дәрігерлік-консультациялық комиссияның (бұдан әрі – ОДКК) қорытындысы;
3) әскери қызметке шақыру туралы қағаз негізінде;
4) босанғанда, ұл немесе қыз бала асырап алғанда 3 жасқа толғанға дейін берілуі

61

Білім алушы ауруына байланысты академиялық демалыстан келген соң, науқасты қараған денсаулық сақтау ұйымынан осы мамандық бойынша білімін жалғастыру мүмкіндігі туралы қорытынды берілген денсаулық жағдайы туралы ДКК (ОДКК) анықтамасының болуы

62

Білім беру гранты бойынша білім алушыға академиялық демалыс беру және академиялық демалыстан шығу туралы бұйрықтардың көшірмесін үш жұмыс күні ішінде
бағдарлама бойынша қаржыландырудың тиісті сомасы мен мерзіміне байланысты түзету үшін білім беру ұйымының басшысы тиісті қаржыландырылатын органдарға жолдағанын растайтын хаттарының болуы

63

Аралық аттестаттауының нысаны ретінде емтихандардың өтуін растайтын емтихан ведомостерінің болуы

64

Келесі талаптарды сақтай отырып, аралық аттестаттауға білім алушыларды жіберу туралы бұйрықтардың болуы:
барлық практикалық, зертханалық, есеп айырысу-кестелік және курстық жұмыстарды (жобаларды), сынақтарды толық орындаған;
әрбір пән бойынша типтік оқу бағдарламаларына сәйкес ағымдағы білім есебінің қорытындысы бойынша қанағаттанарлықсыз баға алмаған;
емтиханға 1-2 пәннен қанағаттанарлықсыз бағасы бар білім алушы білім беру ұйымы басшысының рұқсатымен;
екеуден көп қанағаттанарлықсыз бағасы бар білім алушылардың педагогикалық кеңестің шешімімен жіберілуі

65

Сырқаттануына байланысты немесе басқа да дәлелді себептермен аралық аттестаттаудан өтпеген білім алушыларға білім беру ұйымы басшысының жеке мерзім белгілеп, аралық аттестацияны тапсыруға жіберу туралы бұйрығының болуы

66

"Қанағаттанарлықсыз" (сынақтан өткен жоқ) баға алған білім алушыларға емтиханды қайта тапсыру мерзімін белгілеген бөлім меңгерушісі немесе білім беру ұйым басшы орынбасарының жазбаша түрде рұқсат беруі. Емтиханды бір рет қайта тапсырудың сақталуы

67

Аралық аттестаттау қорытындылары бойынша үшеуден артық қанағаттанарлықсыз баға алған білім алушыларды оқудан шығару туралы педагогикалық кеңестің шешімі мен білім беру ұйымы басшысының бұйрығының болуы.
Білім алушыға белгіленген үлгідегі берілген анықтамаларды тіркеу журналдарының болуы

68

Белгіленген курстағы оқу жоспарының талаптарын толық орындаған, аралық аттестаттаудың барлық сынақтары мен емтихандарын табысты тапсырған білім алушыларды келесі курсқа көшіру туралы білім беру ұйымы басшысының бұйрығының болуы

69

Қорытынды емтиханды өткізуден бір ай бұрын аттестаттау емтихан комиссиясы құрамы жұмыс берушілер өкілдерінен 65 % және 35 %-ға техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары өкілдерінің арақатынасындағы кәсіпорындардың жоғары білікті мамандарынан, арнайы пәндер оқытушыларынан, өндiрiстiк оқыту шеберлерi және оқу орнын басқарудың алқалық органдарының өкілдерінен тұратын аттестаттау комиссияны құру туралы білім беру ұйымы басшысының бұйрығының болуы

70

Білім алушыларды арнайы пәндер бойынша қорытынды аттестаттауды қорытынды емтихан нысанында тапсыру үшін оқу бағдарламаларына сәйкес қорытынды емтиханға енгізілген емтихан билеттері мен сұрақтар тізбелерінің болуы; дипломдық жобалардың (жобалардың) болуы. Білім алушыларды қорытынды аттестаттауды жүргізу бойынша комиссия отырыстары хаттамаларының, қорытынды аттестаттаудың (жеке) емтихандарын тапсыру туралы білім алушыларды қорытынды аттестаттауды жүргізу бойынша комиссия отырыстары хаттамаларының; біліктілікті беру туралы білім алушыларды қорытынды аттестаттауды жүргізу бойынша комиссия отырыстары хаттамаларының (жинақ); білім алушының бітіру жұмысын (диплом жобасын (жұмысын) қарау туралы қорытынды аттестаттауды жүргізу бойынша комиссия отырыстары хаттамаларының болуы

71

Диплом жобасын қорғау немесе қорытынды емтихан тапсыру кезінде "қанағаттанарлықсыз" баға алған тұлғаны қайта тапсыруға тапсыру мерзімін анықтап жіберу туралы аттестаттау комиссиясының тапсыру мерзімі анықталған шешімінің болуы
Комиссияның білім алушыға комиссия белгілеген бұрынғы жұмысын қайта қорғауға немесе жаңа тақырып әзірлеуге ұсынуы

72

Диплом жобасын қайта қорғаудан немесе қорытынды емтихан тапсыру кезінде "қанағаттанарлықсыз" баға алған білім алушыға мамандығы (кәсібі) бойынша оқу курсын толық аяқтағандығы туралы белгіленген үлгідегі анықтаманың болуы

73

Тиісті құжаттармен дәлелденген, себепті жағдайлармен дипломдық жобаны (жұмысты) қорғауға және қорытынды емтиханды тапсыруға келмеген білім алушылардың белгіленген мерзімде қорытынды аттестаттаудан өтуге жіберілуі туралы білім беру ұйымы басшысының бұйрығының болуы

74

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалаудың және жұмысшы мамандықтар бойынша біліктілік берудің нәтижелері бойынша хаттамалардың болуы

75

Емтиханды оқу жоспарының 75 пайыздан кем емес барлық пәндерінен "өте жақсы" бағамен, ал қалған пәндерді – "жақсы" бағамен тапсырған, және дипломдық жобаны (жұмысты) "өте жақсы" деген бағамен қорғаған білім алушыға үздік дипломның берілуінің объективтілігін растайтын құжаттардың болуы

      Лауазымды тұлға (тұлғалар) ____________ ______ __________________________________
      (лауазымы)      (қолы)             (тегі, аты, әкесінің аты
      (бар болған жағдайда)
      ____________ ______ ____________________________
      (лауазымы)       (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты
      (бар болған жағдайда)
      Тексерілетін субъектінің басшысы ____________ ______ ____________________________
      (лауазымы)      (қолы)      (тегі, аты, әкесінің аты
      (бар болған жағдайда)

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2018 жылғы 22 қаңтардағы
№ 24 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 3 наурыздағы
№ 91 бірлескен бұйрығына
7-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 719 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 843 бірлескен бұйрығына
7-қосымша

Қосымша білім беретін білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдарына қатысты білім беру жүйесін мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру
парағы

      Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган ___________________________________________
      ________________________________________________________________________________
      Тексерулерді тағайындау туралы акт ________________________________________________
      (№, күні)
      Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы _________________________________________
      ________________________________________________________________________________
      Тексерілетін субъектінің (объектінің) бизнес-сәйкестендіру коды (БСН) __________________
      ________________________________________________________________________________
      Орналасу орны __________________________________________________________________
      ________________________________________________________________________________

р/с №

Талаптар тізбесі

Талап етіледі

Талап етіл
мейді

Талап
тарға сәйкес келеді

Талаптарға сәйкес кел
мейді


1

2

3

4

5

1

Білім беру ұйымының құрылтайшылық және құқық белгілеуші құжаттарының бар болуы

2

Педагог қызметкердің педагогтік әдеп нормалары мен міндеттерін орындауы

3

"Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағымен белгіленген білім беру ұйымдарында саяси партиялар мен діни ұйымдарды (бірлестіктерді) ұйымдастыру құрылымдарын құру мен олардың қызметіне тыйым салу бөлігінде мемлекеттік саясат қағидатының сақталуы (өтініштер болған жағдайда тексеріледі)

4

"Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 51-бабы 5-тармағымен белгіленген мемлекеттік саясат қағидатының сақталуы білім беру процесінде саяси үгіттеу, діни насихат жұмыстарын жүргізу мақсатында немесе білім алушыларды Қазақстан Республикасының Конституциясына қайшы келетін іс-әрекеттерге қозғау салушы ретінде пайдалануы (өтініштер болған жағдайда тексеріледі)

5

Білім беру ұйымы қызметінің Жарғыға сәйкестігі

6

Білім беру ұйымының басшысы немесе өзге лауазымды тұлғалардың білім беру ұйымы білім алушыларының және тәрбиеленушілерінің, қызметкерлерінің оқу-тәрбие процесі кезіндегі өмірі мен денсаулығын сақтау бойынша міндеттерін орындауы

7

Педагог қызметкерлердің бес жылда бір рет аттестаттаудан өткендігін/берілуін растайтын куәліктердің, бұйрықтардың, куәліктерді беру және тіркеу туралы журналдарының болуы

8

Мемлекеттік білім беру ұйымының басшысы үш жылда бір рет аттестаттаудан өткендігін растайтын аттестациялық комиссияның шешімінің немесе аттестаттау парағының болуы

9

Білім беру ұйымның басшылық кадрлардың, педагог және ғылыми қызметкерлердің кемінде бес жылда бір рет біліктілік арттыруын растайтын сертификаттардың, куәліктердің немесе басқа да құжаттардың болуы

10

Білім беру ұйымдарымен бекітілген жұмыс жоспары мен алқалық органдардың отырыстарының (педагогикалық, қамқоршылық кеңестердің), олардың қызметін растайтын хаттамаларының болуы

11

Сабақ беретін пәніне тиісті бейіні Білім беру ұйымының бейініне сәйкес келетін жоғары, техникалық және кәсіптік білімі бар, педагогикалық мамандармен қамтамасыз етілгендігін растайтын, дипломдардың нотариалды куәландырылған көшірмелері мен қосымшаларының және педагогикалық қызметкерлердің білім беру ұйымдары бекіткен тарифтік тізімдерінің болуы

12

Мыналардың:
1) медициналық қарсы көрсетілімдері жоқ;
2) психиатриялық және (немесе) наркологиялық диспансерде есепте тұрған жоқ;
3) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде көзделген шектеулері жоқ тұлғалардың білім беру ұйымдарына жұмысқа жіберілгендігін растайтын құжаттарының болуы

13

Сапалы қосымша білім алуға қажетті материалдық техникалық базасының болуы

14

Өз бетімен дайындаған білім берудің оқу бағдарламалары болуы және олардың орындалуы

15

Біліктілік емтихандарын тапсырған білім алушыларға баға қойылғандығы және (немесе) бейіні бойынша (көркемдік, музыкалық және өнер мектептері) біліктілік беру туралы куәлік бергендігін растайтын журналдарының болуы

16

Білім беру қызметтерін ақылы негізінде ұсыну білім беру ұйымы мен білім алушының заңды өкілдері арасында жасалған білім беру ұйымының жарғысымен айқындалған ақылы қызметтер көрсету тізбесі және тәртібіне сәйкес келісім шарт негізінде жүзеге асырылуы

17

Шетелдік және халықаралық білім беру ұйымдарымен, қорлармен байланыстар орнатылған, халықаралық бағдарламаларға қатысқан, білім беру, мәдениет, спорт және туризм саласындағы халықаралық үкіметтік емес ұйымдарға (қауымдастықтарға) кірген, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ынтымақтастық туралы шарттар жасалған жағдайда білім беру саласындағы уәкілетті органмен келісімінің болуы

      Лауазымды тұлға (тұлғалар) ____________ ______________ ____________________________
      (лауазымы)            (қолы)      (тегі, аты, әкесінің аты
      (бар болған жағдайда)
      ____________________ _______ ____________________________
      (лауазымы)                   (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты
      (бар болған жағдайда)
      Тексерілетін субъектінің басшысы _______________ ______      ________________________
      (лауазымы)            (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты
      (бар болған жағдайда)

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2018 жылғы 22 қаңтардағы
№ 24 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 3 наурыздағы
№ 91 бірлескен бұйрығына
8-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 719 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 843 бірлескен бұйрығына
8-қосымша

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарына қатысты білім беру жүйесін мемлекеттік бақылау
саласындағы тексеру парағы

      Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган ___________________________________________
      ________________________________________________________________________________
      Тексерулерді тағайындау туралы акт ________________________________________________
      (№, күні)
      Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы _________________________________________
      _______________________________________________________________________________
      Тексерілетін субъектінің (объектінің) бизнес-сәйкестендіру коды (БСН) __________________
      ________________________________________________________________________________
      Орналасу орны __________________________________________________________________
      ________________________________________________________________________________

р/с №

Талаптар тізбесі

Талап еті
леді

Талап етіл
мейді

Талаптарға сәйкес келеді

Талап
тарға сәйкес кел
мейді


1

2

3

4

5

1

Жоғары оқу орны ректорының (басшысының) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің "Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы" (бұдан әрі – Үлгілік біліктілік сипаттама) 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығының (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5750 болып тіркелген) талаптарына сәйкес қызметтік міндеттерін орындауы (өтініш болған жағдайда тексеріледі)

2

Проректорлар (басшының орынбасарлары), факультет декандары (басшылары) және олардың орынбасарлары, кафедра меңгерушілері (басшылар) және профессорлық-оқытушылық құрамының Үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкестігін көрсететін жоғары оқу орнын басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының бар болуы

3

Құрылымдық бөлімшелердің қызметінің негізгі бағыттары, жоғары оқу орнын басқарудың ұйымдық құрылымында құрылымдық бөлімшеге оның мәртебесін әкімшілік-құқықтық бекіту бойынша талаптар туралы жоғары оқу орны бекіткен құрылымдық бөлімшелердің ережелерінің бар болуы

4

Үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес әзірленіп, жоғары оқу орны бекіткен, қызметкерлердің лауазымға тағайындалу және лауазымнан босатылу тәртібі, құқықтары, міндеттері, өкілеттіктері мен жауапкершіліктері айқындалған лауазымдық нұсқаулықтардың бар болуы

5

Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыруға қойылатын талаптардың сақталуын дәлелдейтін құжаттардың болуы

6

Жоғары білім сапасын іштей қамтамасыз ету жүйесінің құрылғандығын және жұмыс жасайтындығын растайтын құжаттардың бар болуы

7

Құрылымдық бөлімшенің басшысы бекіткен оқу жылына арналған оқытушының жеке жұмыс жоспарының бар болуы

8

Бекітілген штаттық кестенің болуы

9

Жоғары оқу орнына жұмысқа қабылдау кезінде қызметкерлердің кандидатурасының Үлгілік біліктілік сипаттамаларының талаптарына сәйкес келуін растайтын қызметкерлердің жеке істерінің бар болуы

10

Білім алушылардың ағымдағы және межелік үлгерімін бақылау және аралық аттестаттаудан өткізу нысандарын, тәртібі мен мерзімділігін айқындайтын құжаттардың бар болуы

11

Білім алушыларды оқу пәндеріне тіркеу, меңгерілген кредиттерді есепке алу, аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және білім алушылардың оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын жүргізуді жүзеге асыратын тіркеу офисін құру туралы бұйрықтың бар болуы

12

Тәрбие жұмысы бойынша кешенді жоспардың бар болуы, оның ішінде білім алушылардың бойында сыбайлас жемқорлық көріністеріне "мүлдем төзбеушілікті", сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық көзқарасын қалыптастыруға бағытталған шаралардың бар болуы

13

Академиялық күнтізбеге сәйкес білім алушылардың кәсіптік практикасын өткізгені туралы растайтын құжаттардың болуы:
жоғары оқу орны басшысымен бекітілген және тәжірибе базасы ретінде анықталған ұйымдармен (мекемелер, кәсіпорындар) келісілген кәсіптік тәжірибеден өту бағдарламасының болуы;
кәсіптік тәжірибе өткізу туралы үлгілік келісім шарт негізінде құрылған, кәсіптік тәжірибе түрі көрсетіле отырып тәжірибе базасы ретінде анықталған ұйымдармен жасалған келісім шарттардың болуы;
білім алушыларды тәжірибе базасы, жетекшісі, мерзімі көрсетілген кәсіптік тәжірибеге жіберу туралы жоғары оқу орны ректорының бұйрығының болуы;
кәсіптік тәжірибе қорытындысы бойынша білім алушылардың есептерінің болуы;
есептерді қорғау комиссиясын құру туралы кафедра меңгерушісінің өкімінің болуы;
кәсіптік тәжірибе қорытындысы бойынша қорғау есептерін растайтын хаттамалардың болуы

14

Жоғары оқу орнында (олардың қызмет түрлеріне қарай) келесі бағыттарда ғылыми-зерттеу жұмыстарының жүргізілуін растайтын құжаттардың болуы:
іргелі, қолданбалы, іздеу (бастамашылық), ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар, оның ішінде инновациялық бағыттар бойынша жұмыстар жүргізу;
тапсырыс бойынша, бөгде ұйымдармен жасалған шарттар бойынша ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру;
өз ғылыми мектептерін қалыптастыру және дамыту, профессор-оқытушылар құрамын зерттеу жұмысына белсенді тарту;
студенттердің, магистранттардың және докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру, зерттеу жұмысына білім алушылардың барлық санаттарын белсенді түрде тарту;
ғылыми-педагогикалық қызметкерлер мен білім алушылардың ғылыми зерттеулері мен шығармашылық қызметі арқылы жаңа білімдерді алу;
жоғары білімді дамытудың теориялық және әдіснамалық негіздерін зерттеу және әзірлеу;
оқытудың инновациялық технологияларын әзірлеу және оқу процесіне енгізу;
ғылыми зерттеулер нәтижелерін оқу процесіне және өндіріске енгізу;
ӘАОО қоспағанда, зерттеу қызметінің инновациялық инфрақұрылымын қалыптастыру, ғылыми әзірлемелерді коммерцияландырудың тетігін құру және ендіру;
зерттеушілер мен әзірлеушілердің зияткерлік меншігі мен авторлық құқықтарын қорғау;
ғылыми зерттеулер мен әзірлемелердің қаржылық көздерін, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік, халықаралық ынтымақтастық және кәсіпорындар мен ұйымдардың қаражаты негізінде кеңейту

15

Білім алушыларды ғылыми-зерттеу және жобалау-конструкторлық жұмыстарға қатысуға тарту; жоғары оқу орнының ғылыми және ғылыми-өндірістік бөлімшелері, кәсіпорындар мен ұйымдар базасында білім алушылардың белсенді оқу жұмысын, кәсіптік практика, курстық және дипломдық жобалауды жұргізілгенін растайтын құжаттардың бар болуы

16

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау нәтижелері бойынша күнтізбелік жоспарда көзделген аралық және қорытынды есептердің бар болуы

17

Кәсіптік стандарттарға және біліктілік шеңберіне сәйкес оқу пәндерін модульдік оқыту жүйесі негізінде әзірленген бакалавриат, магистратура, докторантураның бiлiм беру бағдарламаларының болуы

18

Әрбір оқу пәндерінің 2 немесе 3 кредиттен кем емес көлемде бағалануы

19

Дене шынықтыруды, тілдік пәндерді қоспағанда, атауы қайталанбайтын оқу пәндерінің болуы

20

Студенттер үшін 1 аптадан кем емес, магистранттар үшін 2 аптадан кем емес, докторанттар үшін 1 аптадан кем емес ұзақтықта аралық бақылау формасы ретінде өткізілген сынақ және емтиханды растайтын емтихан ведомостінің болуы

21

Аралық аттестаттау өткізу барысында оқу пәні бойынша қорытынды бағада ағымдағы баға үлесі 60 % кем емес, қорытынды баға үлесі 30 % кем емес болуы

22

Базалық пәндер цикліндегі міндетті компонентте "Кәсіби қазақ (орыс) тілі" және "Кәсіби бағдарлы шет тілі" пәндерінің 2 кредиттен кем емес көлемде болуы

23

Әр оқу пәнінің пререквизиттері мен постреквизиттері көрсетілген, таңдау компоненттері бойынша барлық пәндердің зерттеу мақсатын, қысқаша мазмұнын (негізгі бөлімдер) және зерттеуден күтілетін нәтижелерді (білім алушылардың алатын білімін, іскерлігін, дағдысы мен құзыреттерін) көрсете отырып, пәннің қысқаша сипаттамасын қамтитын тізбесі - элективті пәндер каталогының бар болуы (бұдан әрі – ЭПК)

24

Білім алушылардың әр оқу жылына үлгілік оқу жоспары (бұдан әрі – ҮОЖ) және ЭПК негізінде құрылған жеке оқу жоспарының болуы

25

Оқу жылында оқытылатын пәндер тізбесін және олардың кредитпен санағандағы еңбекті қажетсінуі, оқытылу реті, оқу сабақтарының түрлері мен бақылау нысандары, сондай-ақ оқу қызметінің басқа да түрлерін (практикалар, мемлекеттік емтихандар, дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау) айқындайтын, мамандықтардың ҮОЖ мен студенттердің жеке оқу жоспарының негізінде әзірленген Оқу жұмыс жоспарын бекіту туралы ректордың бұйрығы мен ғылыми кеңестің шешімінің бар болуы

26

Оқу жоспарының барлық пәндері бойынша әзірленген және жоғары оқу орнымен бекітліген оқу жұмыс бағдарламаларының (силлабустар) бар болуы

27

Білім алушылардың жалпы сабақ кестесінен бөлек оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін өзіндік жұмысы кестесінің болуы

28

36 аптадан кем емес оқу жылының ұзақтығын растайтын академиялық күнтізбесінің, оқу сабақтарының кестесінің және білім беру бағдарламаларының бар болуы

29

Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысуы туралы мақалалар жинағының болуы

30

Магистратурада және докторантурада оқу үшін алдынғы білім беру деңгейінде меңгерген пререквизиттердің бар болуы

31

Білім алушылардың толық оқу кезеңіне жасалған жеке жұмыс жоспарларының болуы және оның ішінде төменгі бөлімдердің қамтылуы:
жеке оқу жоспары;
ғылыми-зерттеу/эксперименттік-зерттеу жұмысы (тақырыбы, зерттеу бағыты, мерзімі және есеп беру нысаны);
практика (бағдарламасы, базасы, мерзімі және есеп беру нысаны);
негіздемесі мен құрылымы көрсетілген диссертация тақырыбы;
диссертацияны орындау жоспары;
ғылыми жарияланымдар, оның ішінде шетелдік, тағылымдамалардан өту жоспары

32

Ғылыми зерттеу/эксперименталды-зерттеу жұмыстары нәтижесі туралы білім алушының қысқаша есебінің болуы

33

Білім алушының ғылыми зерттеу/эксперименталды-зерттеу жұмыстарының қорытындысы – диссертацияның болуы

34

Ғылыми-тәжірибелік конференцияларда баяндамалар жасау қорытындысы бойынша шығарылған мақалалар жинағында жариялымдарының болуы

35

Диссертацияның плагиатқа тексерілгендігі туралы анықтаманың болуы

36

Магистрант оқуға қабылданғаннан кейін екі ай ішінде білім алушының ғылыми жетекшісін және зерттеу тақырыбын бекіту туралы бұйрықтың болуы

37

Ғылым докторлары мен кандидаттарының, философия (PhD) докторларының ішінен сайланған құрамы кемінде 2 адамнан тұратын және олардың біреуі шетелдік жоғары оқу орнының ғалымы болып табылатын консультациялық комиссияның ("Әскери іс және қауіпсіздік" мамандықтар тобын қоспағанда) докторанттарға ғылыми жетекшілігін бекіту туралы ғылыми кеңестің шешімі, ректордың бұйрығының болуы

38

Білім алушыны кешенді емтихан тапсыруға және диссертациясын қорғауға жіберілгендігі туралы жоғары оқу орны ректорының бұйрығының болуы, мемлекеттік аттестациялау комиссиясының бұйрықтары, ведомостері, кешенді емтихан қабылдау хаттамалары және диссертациясын қорғағаны туралы бұйрықтардың болуы

39

Жұмыс оқу жоспарында үлгілік оқу жоспарындағы жалпы көлемінен цикліндегі пәндердің 4 % құруы немесе міндетті компонентіне жататын 3 кредиттің болуы (докторантура үшін)

40

Жұмыс оқу жоспарында үлгілік оқу жоспарындағы жалпы көлемінен бейінделген пәндер цикліндегі пәндердің 16 % құруы немесе 12 кредиттің болуы (докторантура үшін)

41

Білім алушының ғылыми тағылымдамаға, оның ішінде шетелге жіберілгені туралы жоғары оқу орны ректорының бұйрығының болуы; білім алушылардың ғылыми тағылымдамадан, оның ішінде шетелде, өткені туралы қысқа есептердің болуы, және оларды қорғау туралы хаттамаларының бар болуы

42

Ғылыми-практикалық, ғылыми-аналитикалық баспаларда білім алушылардың ғылыми зерттеу мақалаларының болуы

43

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының. "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" 2013 жылғы 16 тамыздағы № 343 (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 8636 болып тіркелген), Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" 2016 жылғы 22 маусымдағы № 665 (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 14055 болып тіркелген) және Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының "Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" 2016 жылғы 31 наурыздағы № 62 (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 13659 болып тіркелген) бұйрықтарымен бекітілген Үлгілік оқу жоспарларына сәйкес мемлекеттік және орыс тілдеріндегі әзірленген оқу жоспарының бар болуы

44

Оқу жоспарындағы пәндердің оқытушылармен қамтылуын, оның ішінде оқытушылардың білімінің, "ғылым кандидаты" немесе "ғылым докторы" немесе "философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" ғылыми/ академиялық дәрежелерінің немесе ғылыми атақтарының (бар болған жағдайда) оқытатын пән бейініне сәйкес болуын; лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын оқытушылардың жалпы оқытушылар санындағы үлесіне қойылатын талаптарға сәйкестікті растайтын кафедралар кесіндісінде оқытушылардың оқу жүктемесін бекіту, жұмысқа қабылдау бұйрықтарының бар болуы

45

Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын "ғылым кандидаты" немесе "ғылым докторы" немесе "философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" ғылыми/академиялық дәрежелері және/немесе ғылыми атақтары бар және/немесе "магистр" дәрежесі бар және/ немесе резидентураны аяқтаған жоғары/ бірінші біліктілік дәрігерлік санаты және кемінде бес жыл клиникалық жұмыс өтілі бар және/немесе "Еңбек сiңiрген жаттықтырушы" спорттық атағы бар және/ немесе Қазақстан Республикасының құрметті атақтары мен мемлекеттік марапаттары бар және/немесе әскери (арнайы) атағы подполковниктен төмен емес немесе әділет кеңесшісі кластық шенінен төмен емес оқытушылардың жалпы оқытушылар санындағы үлесіне қойылатын талаптарға сәйкестікті растайтын кафедралар кесіндісінде оқытушыларды жұмысқа қабылдау бұйрықтарының бар болуы

46

Оқу жоспарына сәйкес білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін қажетті материалдық техникалық және оқу-зертханалық базаның, жабдықтардың, оқу пәндері кабинеттерінің және техникалық оқу құралдарының, сымсыз байланыс технологияларды қоса алғанда кең жолақты интернет желісінің, компьютерлік кабинеттердің, оқу және ғылыми әдебиет қоры жинақталған кітапхананың бар болуы

47

Білім беру ұйымдарының ақылы негізде оқитын бір білім алушыға жұмсайтын ең төменгі шығындарының тиісті оқу жылына мамандар даярлауға арналған мемлекеттік білім беру грантының немесе мемлекеттік беру тапсырысының мөлшеріне сәйкестігін анықтау үшін оқытудың барлық нысандары бойынша жоғары оқу орны және білім алушылардың арасында келісім шарттардың болуы

48

Практика базалары ретінде ұйымдармен, айқындалған ұйымдармен жасалған шарттардың болуы, оның ішінде педагогикалық мамандықтар үшін педагогикалық практика базалары бойынша білім беру ұйымдарымен жасалған шарттардың болуы (бакалавриат үшін)

49

Магистранттардың толық оқу кезеңін қамтитын мамандыққа сәйкес практика базалары ретінде айқындалған, оның ішінде ғылыми тағылымдамадан өту үшін ұйымдармен жасалған шарттардың болуы (магистратура үшін)

50

Докторанттардың толық оқу кезеңін қамтитын мамандыққа сәйкес практика базалары ретінде айқындалған ұйымдармен және шетелдік ғылыми тағылымдамадан өтетін ұйымдармен жасалған шарттардың бар болуы (докторантура үшін)

51

Білім алушылар үшін медициналық қызмет көрсетудің болуы, оның ішінде медициналық қызметке берілген лицензияның және оқу корпустарында медициналық пункттердің болуы

52

Білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің әр оқу корпусында болуы

53

Білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық активтерге меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығын растайтын құжаттардың бар болуы

54

Мамандықтар бойынша білім берудің алдыңғы деңгей(лер)іне рұқсат беру құжатының бар болуы (магистратура, докторантура үшін)

55

Тиісті даярлау бағыттары бойынша толық оқу кезеңін қамтитын білім беру ұйымдарымен немесе ғылыми немесе ғылыми-білім беру немесе ғылыми-өндірістік орталықтармен ынтымақтастық туралы келісімдердің бар болуы

56

Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын тиісті мамандық бойынша бір ғылым докторының немесе екі ғылым кандидатының немесе екі философия (PhD) докторының ("Әскери іс және қауіпсіздік" мамандықтарының тобы үшін – тиісті мамандық бойынша бір ғылым докторының немесе бір ғылым кандидатының немесе философия (PhD) докторының болуы) (магистратура үшін)

57

Мамандық бейініне сәйкес "ғылым кандидаты" немесе "ғылым докторы" немесе "философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" ғылыми/академиялық дәрежелері, кемінде үш жыл ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі бар, отандық ғылыми журналдарда және халықаралық ғылыми журналдарда соңғы бес жылдағы ғылыми жарияланымдардың, сондай-ақ оқулықтың немесе оқу құралының авторы болып табылатын жетекші мамандардың немесе оқытушылардың білім алушыларға ғылыми жетекшілікті жүзеге асыруының бар болуы

58

Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар жүргізу үшін ұйымдармен және кәсіпорындармен жасалған шарттардың және оларға қоса Жұмыстардың техникалық ерекшелігі мен оқытудың толық кезеңін қамтитын Күнтізбелік жоспарының бар болуы

59

Оқу жоспарына сәйкес мамандықтар кесіндісінде оқыту процесінің мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, клиникалық, эксперименталдық базалармен қамтылғанын растайтын құжаттардың бар болуы

60

Тиісті мамандық бойынша ғылыми алмасу мәселелерін регламенттейтін ведомствоаралық келісімдердің болуы

61

Докторантура бағдарламаларын іске асыратын аккредиттелген шетелдік жоғары оқу орындарымен және (немесе) ғылыми ұйымдармен ғылыми алмасу туралы толық оқу кезеңін қамтитын шарттардың, мамандық бейініне сәйкес шетелдік жоғары оқу орнының бағдарламаларын аккредиттеу туралы куәліктің бар болуы (докторантура үшін)

62

Ректордың қабылдау комиссиясын құру туралы шығарған бұйрығының болуы, мамандық бойынша қабылдау емтихандарын өткізу бұйрықтары, хаттамалар, ведомостер және қабылдау емтихандарына қойылатын талаптардың (мамандықтар бойынша емтихан комиссиясын құру тәртібі, оны құрамына қойылатын талаптар) сақталуын растайтын құжаттар

63

Шығармашылық және арнайы дайындықты талап ететін мамандықтарға, педагогтік мамандықтарға оқуға түсу үшін тапсырылатын арнайы және шығармашылық емтихандардың өткізілгенін дәлелдейтін бұйрықтар мен хаттамалардың болуы

64

Бакалавриат бағдарламалары бойынша оқуға түсушілердің жеке істерінің болуы (оқуға қабылдау туралы өтініш, білім туралы құжатының түпнұсқасы, 3х4 көліміндегі 6 фотосурет, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген № 086-У нысанындағы медициналық анықтама (бұдан әрі – № 086-У нысанындағы медициналық анықтама) (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 6697 болып тіркелген), Ұлттық бірыңғай тестілеу (бұдан әрі – ҰБТ) немесе кешенді тестілеу (бұдан әрі – КТ) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының "Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептіліктегі құжаттардың нысанын бекіту туралы" 2007 жылғы 23 қазандағы №502 бұйрығымен бекітілген сертификаты (бұдан әрі – сертификат) (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 4991 болып енгізілді), жеке куәлік көшірмесі, еңбек кітапшасы немесе ұйымның мөрі және басшының қолы қойылған қызметтік тізім немесе еңбек қызметі туралы мәліметтерді қамтитын архивтік анықтаманың болуы

65

Магистратура бағдарламалары бойынша оқуға түсушілердің жеке құжаттарының болуы (білім беру ұйымы басшысының атына жазылған өтініш; жоғары білім туралы құжаттың көшірмесі, интернатура бітіргені туралы куәлік (резидентураға түсушілер); шет тілінен тапсырған тест сертификаты (болған жағдайда); кадр есебі бойынша жеке парақ және еңбек қызметін дәлелдейтін құжат (еңбек өтілі бар тұлғаларға); 3х4 көліміндегі алты фотосурет; № 086-У нысанындағы медициналық анықтама; жеке куәліктің көшірмесі; ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (болған жағдайда)

66

Докторантура бағдарламасы бойынша оқуға түсушілердің жеке құжаттарының болуы (білім ұйымы басшысының атына жазылған өтініш; жеке куәлік көшірмесі; шет тілі бағдарламалары бойынша тапсырған тест сертификаты (болған жағдайда); ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (болған жағдайда); 3х4 көліміндегі алты фотосурет; № 086-У нысанындағы медициналық анықтама; кадр есебі бойынша жеке парақ және еңбек қызметін дәлелдейтін құжат

67

Білім алушыларды жоғары оқу орындарына қабылдау бұйрықтары, оқуға қабылдау туралы талаптардың сақталуын; мамандық және оқыту тілі бойынша қабылдау талаптарының сақталуын растайтын құжаттардың бар болуы

68

Шетелдік білім беру ұйымдары тарапынан берілген, оқуға қабылдаудан кейін нострификация рәсіміне бірінші семестр ішінде жасалған өтініш қорытындысы бойынша берілген білім туралы құжатты тану немесе нострификациялау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің "Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау қағидаларын бекіту туралы" (бұдан әрі – Тану және нострификациялау қағидалары) 2008 жылғы 10 қаңтардағы № 8 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 5135 болып енгізілді) куәлігінің болуы

69

Ауыстыру және қайта қабылдау бойынша берілген өтініштерді қарау мерзіміне қойылатын талаптардың сақталуы

70

Білім алушының шетелдік білім беру ұйымынан ауыстырылған немесе қайта қабыладнған кезде:
1) меңгерілген оқу бағдарламалары туралы құжаттың (академиялық анықтама немесе транскрипт);
2) Білім туралы құжаттарды Тану және нострификациялау қағидаларында белгіленген тәртіппен нострификациялау рәсімінен өтуі тиіс білім берудің алдыңғы деңгейін аяқтағаны туралы құжат;
3) шетелдік білім беру ұйымдарына түсу алдындағы сынақ нәтижелерін болуы

71

Білім алуышының жеке іс қағазында жоғары білім үшін – ҰБТ немесе КТ тапсырғаны туралы сертификат немесе магистратура үшін – түсу емтихандарын тапсырғаны туралы сертификат немесе шетелдік ЖОО-дан ауысқан тұлғалар үшін – түсу сынықтарының нәтижесі болуы.

72

Білім алушыны қайта қабылдау бойынша белгіленген талаптардың сақталуы:қайта қабылдау туралы өтініштің болуы, білім алушы қатарына қабылданғаны туралы бұйрықтың болуы, сұраныс, білім алушының жеке іс қағаздары.

73

Жоғары оқу орны басшысының атына академиялық демалысты рәсімдеуге өтініштің болуы және оқытуды уақытша тоқтатудың (академиялық демалыс) негізділігін дәлелдейтін құжаттың болуы

74

Жоғары оқу орны басшысының білім алушыға басталуы және аяқталуы мерзімдері көрсетілген академиялық демалыс беру туралы бұйрықтың болуы; ұсынылған құжаттар негізінде мамандығы, курсы, тобы көрсетілген білім алушының академиялық демалыстан шығуы туралы үш жұмыс күні ішінде шығарылған бұйрықтың болуы

75

Жоғары оқу орны басшысының атына академиялық демалыстан шығуы туралы өтініштің және академиялық демалыста науқастануына байланысты болған жағдайда ем алған ұйымының сол мамандық бойынша оқуын жалғастыратын мүмкіндігі туралы қорытындысымен ДКК анықтамасының болуы

76

Білім алушылардың қозғалысы (курстан курсқа, мамандықтан мамандыққа көшіру, оқудан шығару, оқуға қайта қабылдау) туралы бұйрықтардың болуы

      Лауазымды тұлға (тұлғалар) ____________ ______________ ____________________________
      (лауазымы)             (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты
      (бар болған жағдайда)
      ______________________ _______      _______________________
      (лауазымы)             (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты
      (бар болған жағдайда)
      Тексерілетін субъектінің басшысы ____________ ______ ____________________________
      (лауазымы)       (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты
      (бар болған жағдайда)

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2018 жылғы 22 қаңтардағы
№ 24 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 3 наурыздағы
№ 91 бірлескен бұйрығына
9-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 719 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 843 бірлескен бұйрығына
9-қосымша

Білім басқару органдарына қатысты білім беру жүйесін мемлекеттік бақылау
саласындағы тексеру парағы

      Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган ___________________________________________
      ________________________________________________________________________________
      Тексерулерді тағайындау туралы акт ________________________________________________
      (№, күні)
      Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы _________________________________
      ________________________________________________________________________________
      Тексерілетін субъектінің (объектінің) бизнес-сәйкестендіру коды (БСН) __________________
      ________________________________________________________________________________
      Орналасу орны __________________________________________________________________
      ________________________________________________________________________________

р/с №

Талаптар тізбесі

Талап етіледі

Талап етіл
мейді

Талап
тарға сәйкес келеді

Талаптарға сәйкес кел
мейді


1

2

3

4

5

1

Негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың бланкілері қамтамасыз ету және олардың пайдаланылуын бақылау (білім басқармалары үшін)

2

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын, мамандандырылған және арнаулы жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымдарын, сондай-ақ балалар мен жасөспірімдердің спорт мектептерін құру, қайта ұйымдастыру және тарату (облыстық білім басқармалары үшін)бойынша шараларды қабылдау

3

Техникалық және кәсіптік білімі бар мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру (білім басқармалары үшін)

4

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын, сондай-ақ арнайы оқу және мамандандырылған жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын (қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелеріндегі білім беру ұйымдарын қоспағанда) іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымдарын материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру (облыстық білім басқармалары үшін)

5

Мемлекеттік тапсырыс негізінде техникалық және кәсіптік білім берудің білім беру бағдарламаларын, сондай-ақ мамандандырылған және арнайы жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін қағаз және электрондық жеткізгіштерде оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерін сатып алуды және жеткізуді қамтамасыз ету (облыстық білім басқармалары үшін)

6

Облыс ауқымында жалпы білім беретін пәндер бойынша мектеп олимпиадаларын және ғылыми жобалар конкурстарын, орындаушылар конкурстары мен кәсіби шеберлік конкурстарын өткізілгендігін растайтын жоспары мен материалдарының болуы

7

Білім беру ұйымдарының әзірленген және қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітілген ішкі тәртіптемесінің үлгілік қағидаларының болуы (білім басқармалары үшін)

8

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің, балаларға қосымша білім берудің білім беретін жалпы оқу бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымдарын, сондай-ақ арнайы және мамандандырылған жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымдарын құру, қайта ұйымдастыру және тарату (республикалық маңызы бар қалада және астанада білім басқармалары үшін) бойынша шараларды қабылдау

9

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің, балаларға қосымша білім берудің білім беретін жалпы оқу бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымдарын, сондай-ақ арнайы және мамандандырылған жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымдарының (қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелеріндегі білім беру ұйымдарын қоспағанда) материалдық-техникалық қамтамасыз етілуін жүзеге асыру (республикалық маңызы бар қалада және астанада білім басқармалары үшін)

10

Мемлекеттік тапсырыс негізінде техникалық және кәсіптік білім берудің білім беру бағдарламаларын, мектепалды даярлықтың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, сондай-ақ мамандандырылған және арнайы жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін қағаз және электрондық жеткізгіштерде оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерін сатып алуды және жеткізуді қамтамасыз ету (республикалық маңызы бар қалада және астанада білім басқармалары үшін)

11

Республикалық маңызы бар қала, астана ауқымында жалпы білім беретін пәндер бойынша мектеп олимпиадаларын, ғылыми жобалар конкурстарын, орындаушылар конкурстары мен кәсіби шеберлік конкурстарын өткізілгендігін растайтын жоспар мен материалдарының болуы

12

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту және балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымдарын құру, қайта ұйымдастыру және тарату (білім бөлімдері үшін) бойынша шараларды қабылдау

13

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымдарының (қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелеріндегі білім беру ұйымдарын қоспағанда) материалдық-техникалық қамтамасыз етуге қолдау көрсету және жәрдемдеу (білім бөлімдері үшін)

14

Мектепалды даярлықтың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу (білім бөлімдері үшін)

15

Мектепке дейiнгi тәрбие мен оқытуға арналған мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру (білім бөлімдері мен республикалық маңызы бар қалада және астанада білім басқармалары үшін)

16

Аудан (қала) ауқымында жалпы білім беретін пәндер бойынша мектеп олимпиадаларын және ғылыми жобалар конкурстарын өткізілгендігін растайтын жоспар мен материалдарының болуы

17

Негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың бланкілеріне тапсырыс беруін және солармен қамтамасыз етілуін ұйымдастыруы және олардың пайдаланылуына бақылауды жүзеге асыру (білім бөлімдері үшін)

18

Азаматтық қызметшілерді аттестаттау бойынша әр 6 ай сайынғы аттестаттау комиссиясының құрамын, аттестаттауды өткізу кестесін және тұлғалардың тізімін бекіту туралы бұйрықтардың болуы

19

Азаматтық қызметшілердің аттестаттауын өткізілуін растайтын материалдардың болуы

20

Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін аттестаттаудан өткізу жөнінде білім бөлімдерінде аттестаттау комиссияларының құрылуы және бекітілуі

21

Бағыныстағы білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін аттестаттаудан өткізу жөнінде құрылған аттестаттау комиссиялары хаттамаларының болуы

22

Бағыныстағы білім беру ұйымдарының басшыларын және олардың орынбасарларын аттестаттау үшін білім бөлімдерінде аттестаттау комиссияларының құрылуы және бекітілуі

23

Бағыныстағы білім беру ұйымдарының басшыларын және олардың орынбасарларын аттестаттау жөніндегі аттестаттау комиссиялары отырыстарының өткізілуі

24

Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, қосымша, арнайы (түзеу) білім беру ұйымдары педагогтерінің жоғары біліктілік санатының бекітілуі, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары, сондай-ақ облыстық бағыныстағы (білім басқармалары үшін) білім беру ұйымдары педагогтерінің бірінші және жоғары санаттарының бекітілуі

25

Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінің бірінші біліктілік санаттарының бекітілуі (білім бөлімдері үшін)

26

Мемлекеттік кәсіпорынның басшысын қызметке тағайындау бойынша конкурс жүргізу жөнінде шешімнің қабылдануы және ол туралы хабарлануы

27

Мемлекеттік кәсіпорынның басшысын қызметке тағайындау жөніндегі конкурстық комиссияның (бұдан әрі – Комиссия) құрылуы туралы бұйрықтың болуы

28

Мемлекеттік кәсіпорынның басшысын қызметке тағайындау бойынша конкурсқа қатысуға жіберілген тұлғалардың бекітілген тізімінің болуы

29

Мемлекеттік кәсіпорынның басшысы қызметіне үміткерлердің қажетті құжаттар пакетінің болуы:
1) конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) қазақ және орыс тілдерінде түйіндеме;
3) еркін нысанда жазылған өмірбаян;
4) білімі туралы құжаттардың көшірмелері;
5) еңбек кітапшасының (ол болған кезде) немесе еңбек шартының көшірмесі не соңғы жұмыс орнынан жұмысқа қабылданғаны және еңбек шартының тоқтатылғаны туралы бұйрықтардың көшірмелері;
6) бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген № 086-У нысанындағы медициналық анықтама (бұдан әрі – медициналық анықтама) (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 6697 болып тіркелген)

30

Мемлекеттік кәсіпорынның басшысын қызметке тағайындау жөніндегі Комиссия отырыстары хаттамаларының болуы

31

Аттестаттау өткізу мерзімдері мен аттестаттау комиссиясының құрамын бекіту туралы бұйрықтың, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорынның басшыларын аттестаттауды жүргізу жөнінде оның жұмыс кестесінің болуы

32

Аттестатталатын кәсіпорын басшысының аттестаттау өткізу мерзімімен хабардар болуы

33

Кадр қызметі тиісті саланың уәкілетті органының құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп, кәсіпорын басшысының аттестаттау парағының және кәсіби қызметін сипаттайтын қызметтік мінездемесі, сонымен қатар кәсіпорын басшысының аттестаттау комисиясының шешімімен танысуының болуы

34

Аттестаттау комиссиясы отырыстарының хаттамаларының болуы

35

Мемлекеттік орта білім беру мекемесінің басшысын қызметке тағайындау жөніндегі конкурстық комиссияның (бұдан әрі – Комиссия) құрылуы туралы бұйрықтың болуыі

36

Мемлекеттік орта білім беру мекемесі басшысын қызметке тағайындау бойынша конкурс жүргізу жөнінде шешімнің қабылдануы және ол туралы хабарлануы

37

Мемлекеттік орта білім беру мекемесінің басшысын қызметке тағайындау бойынша конкурсқа қатысуға жіберілген (кемінде екі кандидат) тұлғалардың тізімдерінің бекітілуі

38

Мемлекеттік орта білім беру мекемесінің басшысы қызметіне үміткерлердің қажетті құжаттар пакетінің болуы:
1) конкурстық комиссия төрағасы атына тұрғылықты тіркеу орнын, нақты тұратын жерін, байланыс телефондарын көрсетумен қоса өтініш;
2) нотариалды куәландырылған жеке тұлғаны куәландыратын құжат көшірмесі;
3) нотариалды куәландырылған білім туралы құжат көшірмесі;
4) нотариалды куәландырылған еңбек кітапшасының көшірмесі;
5) бұрынғы жұмыс орны кадр қызметі куәландырған фотомен кадрды есепке алу жөніндегі жеке парақ;
6) бар жазалар мен көтермелеулерді көрсете отырып бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
7) нотариалды куәландырылған біліктілік санаты бар немесе ғылыми дәрежесі туралы құжат көшірмесі;
8) медициналық анықтама;
9) сотты болмағандығы туралы анықтама "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерінің стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2015 жылғы 27 шілдедегі № 95 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 12055 болып тіркелді) ұсынуы қажет

39

Мемлекеттік орта білім беру мекемесінің басшысын қызметке тағайындау жөніндегі Комиссия отырыстары хаттамаларының болуы

      Лауазымды тұлға (тұлғалар) ____________ ______________ ____________________________
      (лауазымы)             (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты
      (бар болған жағдайда)
      ___________________ _______ ____________________________
      (лауазымы)             (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты
      (бар болған жағдайда)
      Тексерілетін субъектінің басшысы _______________ ______ ____________________________
      (лауазымы)       (қолы)             (тегі, аты, әкесінің аты
                                    (бар болған жағдайда)

О внесении изменений в совместный приказ исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 719 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 843 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов по проверкам за системой образования"

Совместный приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2018 года № 24 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 марта 2018 года № 91. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 марта 2018 года № 16629

      ПРИКАЗЫВАЕМ:

      1. Внести в совместный приказ исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 719 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 843 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов по проверкам за системой образования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12777, опубликован в Информационно-правовой системе "Әділет" 3 февраля 2016 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить:

      1) критерии оценки степени риска за системой образования согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

      2) проверочный лист в сфере государственного контроля за системой образования в отношении организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу;

      3) проверочный лист в сфере государственного контроля за системой образования в отношении организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального образования, согласно приложению 3 к настоящему совместному приказу;

      4) проверочный лист в сфере государственного контроля за системой образования в отношении организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы основного среднего образования, согласно приложению 4 к настоящему совместному приказу;

      5) проверочный лист в сфере государственного контроля за системой образования в отношении организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы общего среднего образования, согласно приложению 5 к настоящему совместному приказу;

      6) проверочный лист в сфере государственного контроля за системой образования в отношении организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, согласно приложению 6 к настоящему совместному приказу;

      7) проверочный лист в сфере государственного контроля за системой образования в отношении организаций образования, реализующих образовательные программы организаций дополнительного образования для детей, согласно приложению 7 к настоящему совместному приказу;

      8) проверочный лист в сфере государственного контроля за системой образования в отношении организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и послевузовского образования, согласно приложению 8 к настоящему совместному приказу;

      9) проверочный лист в сфере государственного контроля за системой образования в отношении органов управления образованием согласно приложению 9 к настоящему совместному приказу.";

      в Критериях оценки степени риска за системой образования, утвержденных указанным совместным приказом:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. В настоящих Критериях используются следующие понятия:

      1) период оценки – определенный временной период, за который проводится оценки рисков по субъективным критериям на основании отчетных данных, результатов мониторинга автоматизированных информационных систем;

      2) незначительные нарушения – нарушения требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере образования, в части организации учебно-воспитательного процесса;

      3) значительные нарушения – нарушения требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере образования, в части создания условий для ведения образовательного процесса;

      4) грубые нарушения – нарушения требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере образования, влекущие или подтверждающие снижение качества образовательного процесса; по соответствию качественного состава педагогов;

      5) риск – вероятность снижения качества предоставляемых образовательных услуг и причинения вреда законным интересам физических и юридических лиц, государства в результате деятельности контролируемого субъекта (объекта);

      6) система оценки рисков – комплекс мероприятий, проводимый органом контроля и надзора, с целью назначения и проведения проверок;

      7) критерии оценки степени риска – совокупность количественных и качественных показателей, связанных с непосредственной деятельностью проверяемого субъекта (объекта), особенностями отраслевого развития и факторами, влияющими на это развитие, позволяющих отнести проверяемых субъектов к различным степеням риска;

      8) объективные критерии оценки степени риска (далее – объективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора проверяемых субъектов (объектов) в зависимости от степени риска в определенной сфере деятельности и не зависящие непосредственно от отдельного проверяемого субъекта (объекта);

      9) субъективные критерии оценки степени риска (далее – субъективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора проверяемых субъектов (объектов) в зависимости от результатов деятельности конкретного проверяемого субъекта (объекта);

      10) проверяемые объекты – имущество, находящееся на праве собственности или ином законном основании у проверяемого субъекта, подлежащее контролю;

      11) проверяемые субъекты – физические лица, юридические лица, в том числе государственные органы, за деятельностью которых осуществляется контроль.";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Проверяемые субъекты (объекты) распределяются по степеням риска (высокая и не отнесенная к высокой степени) с учетом одного из следующих объективных критериев:

      1) к группе с высокой степенью риска относятся проверяемые субъекты (объекты), образовательная деятельность которых ведется в соответствии с государственными стандартами образования.

      К ним относятся следующие проверяемые субъекты:

      организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения;

      организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального образования;

      организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы основного среднего образования;

      организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы общего среднего образования;

      организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования;

      организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования.

      В отношении проверяемых субъектов (объектов), отнесенных к высокой степени риска применяются выборочные, внеплановые проверки и иные формы контроля;

      2) к группе, не отнесенной к высокой степени риска, относятся проверяемые субъекты (объекты), ведущие дополнительную образовательную деятельность или осуществляющие управление образованием.

      В отношении проверяемых субъектов (объектов), не отнесенных к высокой степени риска, применяются внеплановые проверки и иные формы контроля.";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Для определения субъективных критериев в качестве источника информации применяются результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых проверяемым субъектом, в том числе посредством автоматизированных информационных систем.";

      пункт 10 изложить в следующей редакции:

      "10. В зависимости от возможного риска и значимости проблемы, единичности или системности нарушения определяются субъективные критерии, которые соответствуют степени нарушения – грубое, значительное и не значительное.

      При этом степень нарушения (грубое, значительное, незначительное) присваивается в соответствии с установленными определениями грубых, значительных, незначительных нарушений.

      Расчет общего показателя степени риска производится по субъективным критериям по шкале от 0 до 100.";

      пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:

      "15. Для организаций, осуществляющих деятельность, период оценки, используемый в Критериях, – один учебный год.

      16. Списки выборочных проверок утверждаются первым руководителем уполномоченного органа в области образования и направляются в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам в срок не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до начала соответствующего отчетного периода.";

      приложение к Критериям оценки степени риска за системой образования изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

      приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к указанному совместному приказу изложить в редакции согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему совместному приказу;

      приложение 10 к указанному совместному приказу исключить.

      2. Комитету по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (Ешенкулов Т.И.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего совместного приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего совместного приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;

      4) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан после его официального опубликования;

      5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего совместного приказа представление в Департамент юридической службы и международного сотрудничества Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра образования и науки Республики Казахстан.

      4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр
образования и науки
Республики Казахстан
_____________ Е. Сагадиев
22 января 2018 года

Министр
национальной экономики
Республики Казахстан
_____________ Т. Сулейменов
3 марта 2018 года

      "СОГЛАСОВАН"
Председатель Комитета
по правовой статистике и
специальным учетам
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан
_______________ Б. Мусин
1 февраля 2018 года

  Приложение 1
к совместному приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 22 января 2018 года № 24 и
Министра национальной
экономики
Республики Казахстан
от 3 марта 2018 года № 91
  Приложение
к Критериям оценки
степени риска
за системой образования

Субъективные критерии

№ п/п

Критерии

Степень нарушения

Результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых проверяемым субъектом, в том числе посредством автоматизированных информационных систем

1

Непредставление либо представление недостоверной и неполной информации в рамках образовательного мониторинга по формам административных данных, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 "Об утверждении форм административных данных в рамках образовательного мониторинга" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8369) (для дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования)

значительное

2

Несоблюдение возрастной периодизации при комплектовании возрастных групп (за исключением разновозрастных групп) (для дошкольного воспитания и обучения)

незначительное

3

Несоответствие возраста контингента воспитанников виду дошкольной организации

значительное

4

Отсутствие помещений, предназначенных для проведения спортивных и музыкальных мероприятий (для дошкольного воспитания и обучения)

незначительное

5

Превышение норм наполняемости воспитанников в группах

незначительное

6

Наличие факта допуска к работе в организации образования лиц, не имеющих специального педагогического или профессионального образования по соответствующему профилю (для всех уровней)

грубое

7

Отсутствие регистрации в государственном электронном реестре разрешений и уведомлений (для дошкольного воспитания и обучения)

грубое

8

Отсутствие лицензии на образовательную деятельность и (или) приложения к лицензии по осуществляемому уровню образования (за исключением дошкольного воспитания и обучения)

грубое

9

Для начального образования:
Доля учителей высшей и первой категории, для которых основным местом работы является лицензиат от общего числа учителей составляет менее 20 %.
Для основного среднего и общего среднего образования:
Доля учителей высшей и первой категории, для которых основным местом работы является лицензиат от общего числа учителей – менее 30 %.
Для технического и профессионального образования:
Доля преподавателей и мастеров производственного обучения высшей и первой категории и (или) магистров от числа преподавателей и мастеров производственного обучения, для которых основным местом работы является лицензиат – менее 30 %.
Для послесреднего образования:
Доля преподавателей и мастеров производственного обучения высшей и первой категории и (или) магистров от числа преподавателей и мастеров производственного обучения, для которых основным местом работы является лицензиат – менее 40 %.
Для высшего и послевузовского образования:
Доля преподавателей, для которых основным местом работы является лицензиат, с ученой степенью и/или ученым званием и/или преподаватели, удостоенные спортивных званий "Заслуженный тренер" и/или преподаватели, удостоенные почетных званий и государственных наград Республики Казахстан (для группы "Искусство"), от общего числа преподавателей – менее 30 %:
для медицинских национальных высших учебных заведений, военных и специальных учебных заведений в том числе в воинском (специальном) звании не ниже подполковника от общего числа преподавателей – менее 40 %.
Доля преподавателей со степенью "магистр", для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа преподавателей – более 60 %;
для медицинских национальных высших учебных заведений – более 50 %.
Для послевузовского образования с присуждением степени "доктор":
Доля преподавателей с ученой степенью и/или ученым званием и/или преподавателей, удостоенных спортивных званий "Заслуженный тренер" и/или преподаватели, удостоенные почетных званий и государственных наград Республики Казахстан для которых основным местом работы является лицензиат – менее 100 %

грубое

10

Наличие предметов, дисциплин рабочего учебного плана организации образования, которые не преподаются из-за отсутствия специалистов (для всех уровней)

грубое

11

Отсутствие медицинского обслуживания обучающихся (для всех уровней)

незначительное

12

Отсутствие объекта питания для обучающихся, либо функционирование объекта питания для обучающихся при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта питания санитарным правилам и нормам (за исключением дошкольного воспитания и обучения)

незначительное

13

Отсутствие компьютерных классов, используемых в учебном процессе и подключенных к сети Интернет (для основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования)

значительное

14

Отсутствие спортивного зала (за исключением дошкольного воспитания и обучения, высшего и послевузовского образования)

незначительное

15

Несоблюдение порядка комплектования классов, в том числе нарушение норм наполняемости в классе (для начального, основного среднего и общего среднего образования)

незначительное

16

Наличие первых либо выпускных классов, совмещенных с другими классами (для начального, основного среднего и общего среднего образования)

значительное

17

Допущение трехсменного обучения (для начального, основного среднего и общего среднего образования)

незначительное

18

Наличие заключения об аварийности здания (для начального, основного среднего и общего среднего образования)

незначительное

19

Наличие учащихся 1-ых классов, оставленных на повторный год обучения, без рекомендаций психолого-медико-педагогической консультации

грубое

20

Наличие второгодников по причине неосвоения программы (для начального, основного среднего и общего среднего образования)

незначительное

21

Наличие обучающихся выпускных классов (4, 9, 11), набравших менее 50 % правильных ответов от общего количества вопросов по предметам внешней оценки учебных достижений (далее – ВОУД)

грубое

22

Отсутствие предметного кабинета (физики, химии, биологии, информатики) (для основного среднего и общего среднего образования)

значительное

23

Отсутствие интерактивных досок (для всех уровней, за исключением дошкольного воспитания и обучения, высшего и послевузовского образования)

незначительное

24

Отсутствие учебных мастерских (для основного среднего и общего среднего образования)

незначительное

25

Отсутствие библиотеки (за исключением дошкольного воспитания и обучения)

незначительное

26

Наличие выпускников, получивших неудовлетворительные оценки по предметам итоговой аттестации (для основного среднего и общего среднего образования)

значительное

27

Нарушение педагогическими работниками сроков прохождения аттестации (для всех уровней)

незначительное

28

Несоответствие количества и перечня педагогических работников государственных организации образования требованиям, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 января 2008 года № 77 "Об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций образования и перечню должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц" (за исключением высшего и послевузовского образования)

незначительное

29

Отсутствие кабинетов общеобразовательных дисциплин и специальных дисциплин с учетом подготавливаемой специальности (для технического и профессионального, послесреднего образования)

значительное

30

Отсутствие необходимых лабораторий, мастерских, учебных полигонов, учебных хозяйств с учетом подготавливаемой специальности (для технического и профессионального, послесреднего образования)

значительное

31

Прием студентов без сертификатов единого национального тестирования (далее – ЕНТ) и комплексного тестирования (далее – КТ), а также наличие лиц, не отчисленных по итогам ЕНТ и КТ, проводимого по завершении первого академического периода (для высшего и послевузовского образования)

незначительное

32

Средний балл обучающихся выпускных групп по дисциплинам ВОУД менее республиканского среднего балла (для высшего образования)

значительное

33

Отсутствие одного доктора наук или двух кандидатов наук или двух докторов философии (PhD), по соответствующей специальности или по соответствующему профилю специальности для послевузовского образования (для послевузовского образования)

грубое

34

Отсутствие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных активов, обеспечивающих качество образовательных услуг, в том числе учебных помещений с площадью, соответствующей санитарным нормам (для высшего и послевузовского образования)

грубое

  Приложение 2
к совместному приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 22 января 2018 года № 24 и
Министра национальной
экономики
Республики Казахстан
от 3 марта 2018 года № 91
  Приложение 2
к совместному приказу
исполняющего обязанности
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 719 и
исполняющего обязанности
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 843

Проверочный лист
в сфере государственного контроля за системой образования в отношении организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения

      Государственный орган, назначивший проверку ________________________________
      __________________________________________________________________________
      Акт о назначении проверки __________________________________________________
                                                (№, дата)
      Наименование проверяемого субъекта (объекта) ________________________________
      __________________________________________________________________________
      Бизнес-идентификационный код (БИН) проверяемого субъекта (объекта)
      __________________________________________________________________________
      Адрес места нахождения ____________________________________________________
      _________________________________________________________________________

№ п/п

Перечень требований

Требуется

Не требуется

Соответствует требованиям

Не соответствует требованиям


1

2

3

4

5

1

Выполнение должностных обязанностей и норм педагогической этики педагогическим работником (проверяется при наличии обращений)

2

Соблюдение принципа государственной политики, установленного пунктом 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан "Об образовании" от 27 июля 2007 года, в части запрета создания и деятельности организационных структур политических партий и религиозных организаций (объединений) в организациях образования (проверяется при наличии обращений)

3

Наличие сертификатов, свидетельств или других документов, подтверждающих повышение квалификации педагогических работников дошкольных организаций не реже одного раза в пять лет

4

Наличие удостоверений, приказов, журналов регистрации и выдачи удостоверений о присвоении/подтверждении прохождения педагогическими работниками аттестации не реже одного раза в пять лет

5

Наличие решений аттестационных комиссий либо аттестационных листов, подтверждающих прохождение руководителем государственной организации образования аттестации один раз в три года

6

Наличие утвержденного учебного плана, соответствующего типовому учебному плану, утвержденному приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 557 "Об утверждении типовых учебных планов дошкольного воспитания и обучения Республики Казахстан" (далее – Типовой учебный план) (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8275)

7

Наличие утвержденного организацией образования перспективного плана, циклограммы, сетки организованной учебной деятельности, режима дня по возрастным группам, подтверждающих соответствие учебной нагрузки, продолжительности организованной учебной деятельности Типовому учебному плану

8

Наличие предметно-пространственной-развивающей среды для реализации образовательных областей: "Здоровье", "Коммуникация", "Познание", "Творчество", "Социум"

9

Наличие материалов, подтверждающих проведение консультаций для родителей в вопросах воспитания, развития детей, охваченных и не охваченных дошкольным воспитанием и обучением

10

Наличие материалов отслеживания развития умений и навыков детей в соответствии с возрастом ребенка (таблицы, схемы, диаграммы, детские работы)

11

Наличие списков детей по группам, подтверждающих соблюдение возрастной периодизации при комплектовании возрастных групп (за исключением разновозрастных групп)

12

Наличие талона о приеме уведомления о начале деятельности посредством государственной информационной системы разрешений и уведомлений

13

Наличие учредительных и правоустанавливающих документов организации образования

14

Соответствие планирующей документации (годового плана, календарно-тематического планирования) содержанию типовой учебной программы дошкольного воспитания и обучения, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 августа 2016 года № 499 "Об утверждении Типовой учебной программы дошкольного воспитания и обучения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14235)

15

Наличие материалов, подтверждающих выполнение государственного образовательного заказа, финансируемого государством объема услуг по воспитанию, обучению, коррекции нарушения развития и социальной адаптации воспитанников, в том числе для реализации инклюзивного образования для детей в возрасте от одного года до достижения школьного возраста

16

Наличие утвержденных организацией образования планов работ и протоколов заседаний коллегиальных органов (педагогического, попечительского советов), подтверждающих их деятельность

17

Наличие нотариально засвидетельствованных копий дипломов с приложениями и утвержденных организацией образования тарификационных списков педагогических работников, подтверждающих обеспеченность педагогическими кадрами, имеющими педагогическое образование по соответствующему профилю

18

Наличие документов, подтверждающих допуск к работе в организации образования лиц:
1) не имеющих медицинские противопоказания;
2) не состоящих на учете в психиатрическом и (или) наркологическом диспансере
3) не имеющих ограничений, предусмотренных Трудовым кодексом Республики Казахстан

19

Выполнение должностных обязанностей руководителем или иным должностным лицом дошкольной организации по сохранности жизни и здоровья воспитанников, обучающихся и сотрудников организаций образования во время учебно-воспитательного процесса (проверяется при наличии обращения)

20

Выполнение функций, определенных Уставом дошкольной организации (проверяется при наличии обращения).

21

Соответствие количества и перечня педагогических работников организации образования требованиям утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 января 2008 года № 77 "Об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций образования и перечню должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц"

22

Наличие договоров, регулирующих взаимоотношения между дошкольной организацией и родителями или законными представителями

23

Наличие правил внутреннего распорядка, должностных инструкций работников, утвержденных организацией образования

24

Сохранение места за ребенком в дошкольной организации на период болезни, лечения и оздоровления в медицинских, санаторно-курортных или иных организациях или на период трудового отпуска родителей или законных представителей (проверяется при наличии обращений)

25

Отчисление детей из дошкольной организации при наличии отметок об отсутствии ребенка более одного месяца в журнале посещения, а также без предупреждения администрации и отсутствии документов, подтверждающих уважительные причины (проверяется при наличии обращений)

      Должностное(-ые) лицо(-а) _____________ _________ _______________________
                              (должность)       (подпись)       (фамилия, имя, отчество
                                                            (при его наличии)
                              _____________ _________ _______________________
                              (должность)       (подпись)       (фамилия, имя, отчество
                                                      (при его наличии)
      Руководитель проверяемого субъекта ____________ _________ ___________________
                                    (должность)      (подпись) (фамилия, имя, отчество
                                                            (при его наличии)

  Приложение 3
к совместному приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 22 января 2018 года № 24 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 3 марта 2018 года № 91
  Приложение 3
к совместному приказу
исполняющего обязанности
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 719 и
исполняющего обязанности
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 843

Проверочный лист
в сфере государственного контроля за системой образования в отношении организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального образования

      Государственный орган, назначивший проверку _______________________________
      ________________________________________________________________________
      Акт о назначении проверки _______________________________________________
                                                (№, дата)
      Наименование проверяемого субъекта (объекта)______________________________
      ________________________________________________________________________
      Бизнес-идентификационный код (БИН) проверяемого субъекта (объекта)
      ________________________________________________________________________
      Адрес места нахождения __________________________________________________
      ________________________________________________________________________

№ п/п

Перечень требований

Требуется

Не требуется

Соответствует требованиям

Не соответствует требованиям


1

2

3

4

5

1

Наличие учредительных и правоустанавливающих документов организации образования

2

Соблюдение принципа государственной политики, установленного пунктом 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан "Об образовании" от 27 июля 2007 года, в части запрета создания и деятельности организационных структур политических партий и религиозных организаций (объединений) в организациях образования (проверяется при наличии обращений)

3

Выполнение обязанностей и норм педагогической этики педагогическим работником (проверяется при наличии обращений)

4

Наличие решений аттестационных комиссий либо аттестационных листов, подтверждающих прохождение руководителем государственной организации образования аттестации один раз в три года

5

Наличие сертификатов, свидетельств или других документов, подтверждающих повышение квалификации руководящих кадров, педагогических и научных работников организаций образования не реже одного раза в пять лет

6

Соблюдение запрета, установленного пунктом 5 статьи 51 Закона Республики Казахстан "Об образовании" от 27 июля 2007 года, в образовательном процессе политической агитации, религиозной пропаганды или побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Республики Казахстан и законодательству Республики Казахстан (проверяется при наличии обращений)

7

Соблюдение обучающимися в организациях образования требований в к обязательной школьной форме, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 января 2016 года № 26 "Об утверждении Требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13085)

8

Наличие рабочих учебных планов, классных журналов, расписания уроков, подтверждающих выполнение инвариантного компонента типового учебного плана, утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 "Об утверждении типовых учебных планов начального, основного среднего, общего среднего образования Республики Казахстан" (далее – Типовой учебный план) (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8170)

9

Соответствие недельной учебной нагрузки обучающихся в рабочих учебных планах, расписании уроков, факультативных, кружковых, групповых и индивидуальных занятий максимальному объему

10

Наличие в классных журналах деления класса на 2 группы в городских общеобразовательных организациях при наполнении класса в 24 и более обучающихся, в сельских – в 20 и более обучающихся, в малокомплектных школах – не менее 10 обучающихся при проведении уроков:
1) по казахскому языку в классах с неказахским языком обучения;
2) по русскому языку в классах с казахским и уйгурским, таджикским и узбекским языками обучения;
3) по иностранному языку;
4) по информационно-коммуникационным технологиям;
5) по самопознанию

11

Наличие материалов, подтверждающих проведение форм контроля, определяющих базовый уровень освоения учебных предметов, включающих обязательный минимум объема знаний обучающихся и их умений и навыков.
Наличие материалов, подтверждающих проведение оценивания по каждому тематическому разделу через сравнение учебных достижений обучащихся с четко определенными, заранее известными всем участникам учебного процесса критериями оценивания (критерии успеха при формативном оценивании и критерии выставления баллов при суммативном оценивании), соответствующими целям и содержанию образования (для классов с обучением по обновленным учебным программам)

12

Наличие материалов, подтверждающих организацию внеурочной деятельности на казахском, русском и английском языках (для классов с обучением по обновленным учебным программам)

13

Наличие индивидуальных учебных планов и программ, для обучающихся, имеющих справки врачебно-консультационных комиссий и заключения психолого-медико-педагогических консультаций, подтверждающих создание условий для получения образования, коррекции нарушения развития и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями в развитии

14

Соответствие рабочих учебных планов Типовым учебным планам

15

Доля учителей высшей и первой категории, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа учителей – не менее 20 %

16

Наличие фонда учебной литературы по отношению к контингенту обучающихся, в том числе по языкам обучения, на полный период обучения, учебно-методических комплексов и цифровых образовательных ресурсов в соответствии с рабочим учебным планом организации образования

17

Наличие договоров с организациями здравоохранения о медицинском обслуживании обучающихся либо медицинского кабинета и лицензии на медицинскую деятельность

18

Наличие объекта питания для обучающихся или договора на обеспечение обучающихся питанием

19

Наличие документов, подтверждающих собственные либо принадлежащие на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальные активы, обеспечивающие качество образовательных услуг (учебные кабинеты, мастерские, лаборатории)

20

Наличие в личных делах обучающихся документов, подтверждающих прием в 1 класс всех детей, проживающих на территории обслуживания государственной организации образования, достигших к 1 сентября очередного учебного года шести (семи) лет, независимо от уровня подготовки, на основании заявления от законных представителей ребенка

21

Наличие приказов руководителя организации образования о зачислении обучающихся в организацию образования

22

Наличие договора на предоставление образовательных услуг на платной основе, заключенного между организацией образования и законными представителями обучающегося (для частных организаций образования)

23

Наличие лицензии на образовательную деятельность и приложения к лицензии на реализацию общеобразовательных учебных программ начального образования

24

Наличие рабочих учебных программ по предметам учебного плана

25

Выполнение обязанностей руководителем или иным должностным лицом организации образования по сохранности здоровья воспитанников, обучающихся и работников организаций образования во время учебного и воспитательного процесса (проверяется при наличии обращения)

26

Наличие удостоверений, приказов, журналов регистрации и выдачи удостоверений о присвоении / подтверждении прохождение педагогическими работниками аттестации не реже одного раза в пять лет

27

Наличие утвержденных организацией образования планов работ и протоколов заседаний коллегиальных органов (педагогического, попечительского советов), подтверждающих их деятельность

28

Наличие нотариально засвидетельствованных копий дипломов с приложениями и утвержденных организацией образования тарификационных списков педагогических работников, подтверждающих обеспеченность педагогическими кадрами, имеющими высшее, техническое и профессиональное, послесреднее педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемого предмета, дисциплины

29

Наличие документов, подтверждающих допуск к работе в организации образования лиц:
1) не имеющих медицинские противопоказания;
2) не состоящих на учете в психиатрическом и (или) наркологическом диспансере
3) не имеющих ограничений, предусмотренных Трудовым кодексом Республики Казахстан

30

Наличие нотариально засвидетельствованных копий дипломов о высшем педагогическом образовании по специальности "Дефектология", "Логопедия" и утвержденных организацией образования тарификационных списков педагогических работников, подтверждающих ведение коррекционных занятий для всех учащихся с ограниченными возможностями инклюзивных и специальных классов специальными педагогами

31

Наличие расписания занятий, разработанного на основе учебного плана и утвержденного организацией образования

32

Наличие учебного плана и годового календарного учебного графика работы, регламентирующих образовательный процесс

33

Наличие утвержденных организацией образования положений, определяющих учебную нагрузку, режим занятий обучающихся и воспитанников

34

Проведение промежуточной аттестации обучающихся начальных классах

35

Проведение текущей оценки уровня освоения учебного материала и промежуточной аттестации обучающихся 1 классов

      Должностное(-ые) лицо(-а) _____________ _________ ________________________
                              (должность)       (подпись)       (фамилия, имя, отчество
                                                            (при его наличии)
                              _____________ _________ ________________________
                              (должность)       (подпись)       (фамилия, имя, отчество
                                                            (при его наличии)
      Руководитель проверяемого субъекта _____________ _________ __________________
                                    (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
                                                            (при его наличии)

  Приложение 4
к совместному приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 22 января 2018 года № 24 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 3 марта 2018 года № 91
  Приложение 4
к совместному приказу
исполняющего обязанности
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 719 и
исполняющего обязанности
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 843

                                    Проверочный лист
                  в сфере государственного контроля за системой образования
                        в отношении организаций образования, реализующих
                  общеобразовательные учебные программы основного среднего
                                          образования
Государственный орган, назначивший проверку ___________________________________
_____________________________________________________________________________
Акт о назначении проверки _____________________________________________________
                                                (№, дата)
Наименование проверяемого субъекта (объекта) ___________________________________
_____________________________________________________________________________
Бизнес-идентификационный код (БИН) проверяемого субъекта (объекта)
_____________________________________________________________________________
Адрес места нахождения _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

№ п/п

Перечень требований

Требуется

Не требуется

Соответствует требованиям

Не соответствует требованиям


1

2

3

4

5

1

Наличие учредительных и правоустанавливающих документов организации образования

2

Выполнение обязанностей и норм педагогической этики педагогическим работником (проверяется при наличии обращений)

3

Соблюдение принципа государственной политики, установленного пунктом 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан "Об образовании" от 27 июля 2007 года, в части запрета создания и деятельности организационных структур политических партий и религиозных организаций (объединений) в организациях образования (проверяется при наличии обращений)

4

Наличие решений аттестационных комиссий либо аттестационных листов, подтверждающих прохождение руководителем государственной организации образования аттестации один раз в три года

5

Наличие сертификатов, свидетельств или других документов, подтверждающих повышение квалификации руководящих кадров, педагогических и научных работников организаций образования не реже одного раза в пять лет

6

Соблюдение запрета, установленного пунктом 5 статьи 51 Закона Республики Казахстан "Об образовании" от 27 июля 2007 года, в образовательном процессе политической агитации, религиозной пропаганды или побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Республики Казахстан и законодательству Республики Казахстан (проверяется при наличии обращений)

7

Соблюдение обучающимися в организациях образования требований в к обязательной школьной форме, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 января 2016 года № 26 "Об утверждении Требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13085)

8

Наличие рабочих учебных планов, классных журналов, расписания уроков, подтверждающих выполнение инвариантного компонента типового учебного плана, утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 "Об утверждении типовых учебных планов начального, основного среднего, общего среднего образования Республики Казахстан" (далее – Типовой учебный план) (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8170)

9

Соответствие недельной учебной нагрузки обучающихся в рабочих учебных планах, расписании уроков, факультативных, кружковых, групповых и индивидуальных занятий максимальному объему

10

Наличие в классных журналах деления класса на 2 группы в городских общеобразовательных организациях при наполнении класса в 24 и более обучающихся, в сельских – в 20 и более обучающихся, в малокомплектных школах – не менее 10 обучающихся при проведении уроков:
1) по казахскому языку и литературе – в классах с неказахским языком обучения;
2) по русскому языку и литературе – в классах с нерусским языком обучения;
3) по английскому языку, иностранному языку;
4) по технологии, художественному труду (группы мальчиков и девочек независимо от наполняемости класса);
5) по информатике;
6) по физической культуре по гендерному принципу (в городской местности – в каждой группе не менее 8 мальчиков (или девочек), а в сельской местности – не менее 5 мальчиков (или девочек))

11

Наличие материалов, подтверждающих проведение форм контроля, определяющих базовый уровень освоения учебных предметов, включающих обязательный минимум объема знаний обучающихся и их умений и навыков.
Наличие материалов, подтверждающих проведение оценивания через соотнесение реально достигнутых обучающимися результатов обучения с ожидаемыми результатами обучения на основе выработанных критериев (для классов с обучением по обновленным учебным программам)

12

Наличие материалов, подтверждающих организацию внеурочной деятельности и элективных курсов на казахском, русском и английском языках (для классов с обучением по обновленным учебным программам)

13

Наличие индивидуальных учебных планов и программ, для обучающихся, имеющих справки врачебно-консультационных комиссий и заключения психолого-медико-педагогических консультаций, подтверждающих создание условий для получения образования, коррекции нарушения развития и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями в развитии

14

Соответствие рабочих учебных планов Типовым учебным планам

15

Доля учителей высшей и первой категории, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа учителей – не менее 30 %

16

Наличие фонда учебной литературы по отношению к контингенту обучающихся, в том числе по языкам обучения, на полный период обучения, учебно-методических комплексов и цифровых образовательных ресурсов в соответствии с рабочим учебным планом организации образования

17

Наличие договоров с организациями здравоохранения о медицинском обслуживании обучающихся либо медицинского кабинета и лицензии на медицинскую деятельность

18

Наличие объекта питания для обучающихся или договора на обеспечение обучающихся питанием

19

Наличие документов, подтверждающих собственные либо принадлежащие на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальные активы, обеспечивающие качество образовательных услуг (учебные кабинеты, мастерские, лаборатории)

20

Обеспеченность учебными предметными кабинетами, учебно-лабораторным оборудованием, компьютерными классами, подключенными к сети Интернет

21

Наличие в личных делах обучающихся документов, подтверждающих прием обучающихся в 5 классы организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы основного среднего образования, закончивших уровень начального образования

22

Наличие в личных делах обучающихся документов, подтверждающих прием обучающихся в 5-9 классы в соответствии с территорией обслуживания организации образования

23

Наличие протоколов, подтверждающих прием на конкурсной основе в специализированные организации образования для одаренных детей

24

Наличие договора на предоставление образовательных услуг на платной основе, заключенного между организацией образования и законными представителями обучающегося (для частных организаций образования)

25

Наличие лицензии на образовательную деятельность и приложения к лицензии на реализацию общеобразовательных учебных программ основного среднего образования

26

Наличие рабочих учебных программ по предметам учебного плана

27

Выполнение обязанностей руководителем или иным должностным лицом организации образования по сохранности здоровья воспитанников, обучающихся и работников организаций образования во время учебного и воспитательного процесса (проверяется при наличии обращения)

28

Наличие удостоверений, приказов, журналов регистрации и выдачи удостоверений о присвоении / подтверждении прохождение педагогическими работниками аттестации не реже одного раза в пять лет

29

Наличие утвержденных организацией образования планов работ и протоколов заседаний коллегиальных органов (педагогического, попечительского советов), подтверждающих их деятельность

30

Наличие нотариально засвидетельствованных копий дипломов с приложениями и утвержденных организацией образования тарификационных списков педагогических работников, подтверждающих обеспеченность педагогическими кадрами, имеющими высшее, техническое и профессиональное, послесреднее педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемого предмета, дисциплины

31

Наличие документов, подтверждающих допуск к работе в организации образования лиц:
1) не имеющих медицинские противопоказания;
2) не состоящих на учете в психиатрическом и (или) наркологическом диспансере
3) не имеющих ограничений, предусмотренных Трудовым кодексом Республики Казахстан

32

Наличие нотариально засвидетельствованных копий дипломов о высшем педагогическом образовании по специальности "Дефектология", "Логопедия" и утвержденных организацией образования тарификационных списков педагогических работников, подтверждающих ведение коррекционных занятий для всех учащихся с ограниченными возможностями инклюзивных и специальных классов специальными педагогами

33

Наличие расписания занятий, разработанного на основе учебного плана и утвержденного организацией образования

34

Наличие учебного плана и годового календарного учебного графика работы, регламентирующих образовательный процесс

35

Наличие утвержденных организацией образования положений, определяющих учебную нагрузку, режим занятий обучающихся и воспитанников

36

Наличие протоколов государственных выпускных экзаменов, протоколов педагогических советов, записей в книге учета и выдачи свидетельств об основном среднем образовании, подтверждающих объективность выдачи гражданам, прошедшим итоговую аттестацию, документов об образовании государственного образца

37

Наличие протокола педагогического совета о переводе в следующий класс без экзаменов учащихся 5-8 классов, имеющих годовые оценки "5" по всем учебным предметам

38

Наличие в классных журналах текущих оценок либо текущего оценивания в баллах, четвертных и годовых оценок у обучающихся 5-9 классов

39

Наличие у обучающихся 5-8 классов, допущенных решением педагогического совета к промежуточной аттестации, положительных годовых оценок по всем предметам или неудовлетворительные оценки по одному или двум предметам

40

Наличие экзаменационных материалов, подтверждающих проведение промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классов

41

Отсутствие неудовлетворительных годовых оценок по всем предметам у обучающихся 5-8 классов, допущенных решением педагогического совета к итоговой аттестации

42

Наличие протоколов экзаменов (тестирования) и итоговых оценок за курс обучения на уровне общего среднего образования обучающихся 9 классов

43

Наличие экзаменационных материалов, протоколов экзаменов, подтверждающих проведение повторной промежуточной аттестации не ранее 3-х недель после завершения учебного года у обучающихся 9 классов, имеющих неудовлетворительные годовые оценки по одному или двум предметам

44

Наличие экзаменационных материалов, протоколов, подтверждающих проведение повторных государственных экзаменов по срокам, установленным органами управления образованием, при получении неудовлетворительных оценок по одному или двум предметам обучающимися 9 классов

      Должностное(-ые) лицо(-а) ___________       _________       _______________________
                        (должность)             (подпись)       (фамилия, имя, отчество
                                                            (при его наличии)
                        _____________       _________       _______________________
                        (должность)             (подпись)       (фамилия, имя, отчество
                                                      (при его наличии)
Руководитель
проверяемого субъекта _____________       _________       _______________________
                        (должность)       (подпись)       (фамилия, имя, отчество
                                                      (при его наличии)

  Приложение 5
к совместному приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 22 января 2018 года № 24 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 3 марта 2018 года № 91
  Приложение 5
к совместному приказу
исполняющего обязанности
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 719 и
исполняющего обязанности
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 843

                                    Проверочный лист
                  в сфере государственного контроля за системой образования
                        в отношении организаций образования, реализующих
            общеобразовательные учебные программы общего среднего образования
Государственный орган, назначивший проверку ____________________________________
______________________________________________________________________________
Акт о назначении проверки ______________________________________________________
                                                (№, дата)
Наименование проверяемого субъекта (объекта) ____________________________________
______________________________________________________________________________
Бизнес-идентификационный код (БИН) проверяемого субъекта (объекта)
______________________________________________________________________________
Адрес места нахождения ________________________________________________________
______________________________________________________________________________

№ п/п

Перечень требований

Требуется

Не требуется

Соответствует требованиям

Не соответствует требованиям


1

2

3

4

5

1

Наличие учредительных и правоустанавливающих документов организации образования

2

Выполнение обязанностей и норм педагогической этики педагогическим работником (проверяется при наличии обращений)

3

Наличие решений аттестационных комиссий либо аттестационных листов, подтверждающих прохождение руководителем государственной организации образования аттестации один раз в три года

4

Наличие сертификатов, свидетельств или других документов, подтверждающих повышение квалификации руководящих кадров, педагогических и научных работников организаций образования не реже одного раза в пять лет

5

Соблюдение принципа государственной политики, установленного пунктом 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан "Об образовании" от 27 июля 2007 года, в части запрета создания и деятельности организационных структур политических партий и религиозных организаций (объединений) в организациях образования (проверяется при наличии обращений)

6

Соблюдение запрета, установленного пунктом 5 статьи 51 Закона Республики Казахстан "Об образовании" от 27 июля 2007 года, в образовательном процессе политической агитации, религиозной пропаганды или побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Республики Казахстан и законодательству Республики Казахстан (проверяется при наличии обращений)

7

Соблюдение обучающимися в организациях образования требований в к обязательной школьной форме, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 января 2016 года № 26 "Об утверждении Требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13085)

8

Наличие рабочих учебных планов, классных журналов, расписания уроков, подтверждающих выполнение инвариантного компонента типового учебного плана, утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 "Об утверждении типовых учебных планов начального, основного среднего, общего среднего образования Республики Казахстан" (далее – Типовой учебный план) (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8170)

9

Соответствие недельной учебной нагрузки обучающихся в рабочих учебных планах, расписании уроков, факультативных, кружковых, групповых и индивидуальных занятий максимальному объему

10

Наличие в классных журналах деления класса на 2 группы в городских общеобразовательных организациях при наполнении класса в 24 и более обучающихся, в сельских – в 20 и более обучающихся, в малокомплектных школах – не менее 10 обучающихся при проведении уроков:
1) по казахскому языку в 10-11 классах с неказахским языком обучения;
2) по казахской литературе в 10-11 классах с неказахским языком обучения;
3) по русскому языку в 10-11 классах с казахским и уйгурским, таджикским и узбекским языками обучения;
4) по иностранному языку в 10-11 классах;
5) по информатике в 10-11 классах;
6) по профильным предметам;
7) по технологии в 10-11 классах (группы мальчиков и девочек независимо от наполняемости класса);
8) по физической культуре в 10-11 классах

11

Наличие материалов, подтверждающих проведение форм контроля, определяющих базовый уровень освоения учебных предметов, включающих обязательный минимум объема знаний обучающихся и их умений и навыков

12

Наличие приказов об организации индивидуального бесплатного обучения на дому обучающихся, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не могут посещать организацию образования

13

Наличие индивидуальных учебных планов и программ, для обучающихся, имеющих справки врачебно-консультационных комиссий и заключения психолого-медико-педагогических консультаций, подтверждающих создание условий для получения образования, коррекции нарушения развития и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями в развитии

14

Соответствие рабочих учебных планов Типовым учебным планам

15

Доля учителей высшей и первой категории, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа учителей – не менее 30 %

16

Наличие фонда учебной литературы по отношению к контингенту обучающихся, в том числе по языкам обучения, на полный период обучения, учебно-методических комплексов и цифровых образовательных ресурсов в соответствии с рабочим учебным планом организации образования

17

Наличие договоров с организациями здравоохранения о медицинском обслуживании обучающихся либо медицинского кабинета и лицензии на медицинскую деятельность

18

Наличие объекта питания для обучающихся или договора на обеспечение обучающихся питанием

19

Наличие документов, подтверждающих собственные либо принадлежащие на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальные активы, обеспечивающие качество образовательных услуг (учебные кабинеты, мастерские, лаборатории)

20

Обеспеченность учебными предметными кабинетами, учебно-лабораторным оборудованием, компьютерными классами, подключенными к сети Интернет

21

Наличие в личных делах обучающихся документов, подтверждающих прием на обучение в 10 или 11 классы профильной школы без учета территории проживания при наличии документа государственного образца об уровне основного среднего образования, на основании личного заявления обучающихся с согласия законных представителей обучающихся с учетом интересов, склонностей и способностей обучающихся при выборе профиля обучения

22

Наличие протоколов, подтверждающих прием на конкурсной основе в специализированные организации образования для одаренных детей

23

Наличие договора на предоставление образовательных услуг на платной основе, заключенного между организацией образования и законными представителями обучающегося (для частных организаций образования)

24

Наличие лицензии на образовательную деятельность и приложения к лицензии на реализацию общеобразовательных учебных программ общего среднего образования

25

Наличие рабочих учебных программ по предметам учебного плана

26

Выполнение обязанностей руководителем или иным должностным лицом организации образования по сохранности здоровья воспитанников, обучающихся и работников организаций образования во время учебного и воспитательного процесса (проверяется при наличии обращения)

27

Наличие удостоверений, приказов, журналов регистрации и выдачи удостоверений о присвоении/подтверждении прохождение педагогическими работниками аттестации не реже одного раза в пять лет

28

Наличие утвержденных организацией образования планов работ и протоколов заседаний коллегиальных органов (педагогического, попечительского советов), подтверждающих их деятельность

29

Наличие нотариально засвидетельствованных копий дипломов с приложениями и утвержденных организацией образования тарификационных списков педагогических работников, подтверждающих обеспеченность педагогическими кадрами, имеющими высшее, техническое и профессиональное, послесреднее педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемого предмета, дисциплины

30

Наличие документов, подтверждающих допуск к работе в организации образования лиц:
1) не имеющих медицинские противопоказания;
2) не состоящих на учете в психиатрическом и (или) наркологическом диспансере
3) не имеющих ограничений, предусмотренных Трудовым кодексом Республики Казахстан

31

Наличие нотариально засвидетельствованных копий дипломов о высшем педагогическом образовании по специальности "Дефектология", "Логопедия" и утвержденных организацией образования тарификационных списков педагогических работников, подтверждающих ведение коррекционных занятий для всех учащихся с ограниченными возможностями инклюзивных и специальных классов специальными педагогами

32

Наличие расписания занятий, разработанного на основе учебного плана и утвержденного организацией образования

33

Наличие учебного плана и годового календарного учебного графика работы, регламентирующих образовательный процесс

34

Наличие утвержденных организацией образования положений, определяющих учебную нагрузку, режим занятий обучающихся и воспитанников

35

Наличие протоколов государственных выпускных экзаменов, протоколов педагогических советов, записей в книге учета и выдачи аттестатов об общем среднем образовании, подтверждающих объективность выдачи гражданам, прошедшим итоговую аттестацию, документов об образовании государственного образца

36

Наличие протокола педагогического совета о переводе в следующий класс без экзаменов учащихся 10 классов, имеющих годовые оценки "5" по всем учебным предметам

37

Наличие в классных журналах текущих оценок либо текущего оценивания в баллах, четвертных и годовых оценок у обучающихся 10-11 классов

38

Наличие у обучающихся 10 классов, допущенных решением педагогического совета к промежуточной аттестации, положительных годовых оценок по всем предметам или неудовлетворительные оценки по одному или двум предметам

39

Наличие экзаменационных материалов, подтверждающих проведение промежуточной аттестации обучающихся 10 классов

40

Отсутствие неудовлетворительных годовых оценок по всем предметам у обучающихся 11 классов, допущенных решением педагогического совета к итоговой аттестации

41

Наличие протоколов экзаменов (тестирования) и итоговых оценок за курс обучения на уровне общего среднего образования обучающихся 11 классов

42

Наличие экзаменационных материалов, протоколов экзаменов, подтверждающих проведение повторной промежуточной аттестации не ранее 3-х недель после завершения учебного года у обучающихся 10 классов, имеющих неудовлетворительные годовые оценки по одному или двум предметам

43

Наличие экзаменационных материалов, протоколов, подтверждающих проведение повторных государственных экзаменов по срокам, установленным органами управления образованием, при получении неудовлетворительных оценок по одному или двум предметам обучающимися 11 классов

      Должностное(-ые) лицо(-а) ___________       __________       _______________________
                              (должность)       (подпись)       (фамилия, имя, отчество
                                                      (при его наличии)
                              _____________ _________ _______________________
                              (должность)       (подпись)       (фамилия, имя, отчество
                                                      (при его наличии)
      Руководитель проверяемого субъекта __________       _________       ______________
                                    (должность)       (подпись) (фамилия, имя, отчество
                                                            (при его наличии)

  Приложение 6
к совместному приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 22 января 2018 года № 24 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 3 марта 2018 года № 91
  Приложение 6
к совместному приказу
исполняющего обязанности
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 719 и
исполняющего обязанности
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 843

                                    Проверочный лист
                  в сфере государственного контроля за системой образования
            в отношении организаций образования, реализующих образовательные
      программы технического и профессионального, послесреднего образования
Государственный орган, назначивший проверку __________________________________
___________________________________________________________________________
Акт о назначении проверки ___________________________________________________
                                          (№, дата)
Наименование проверяемого субъекта (объекта) _________________________________
___________________________________________________________________________
Бизнес-идентификационный код (БИН) проверяемого субъекта (объекта)
__________________________________________________________________________
Адрес места нахождения ____________________________________________________
__________________________________________________________________________

№ п/п

Перечень требований

Требуется

Не требуется

Соответствует требованиям

Не соответствует требованиям


1

2

3

4

5

1

Наличие учредительных и правоустанавливающих документов организации образования

2

Выполнение обязанностей и норм педагогической этики педагогическим работником (проверяется при наличии обращений)

3

Наличие удостоверений, приказов, журналов регистрации и выдачи удостоверений о присвоении/ подтверждении квалификационной категории, подтверждающих прохождение педагогическими работниками аттестации не реже одного раза в пять лет

4

Наличие сертификатов, свидетельств, удостоверений, подтверждающих повышение квалификации педагогических работников организаций образования не реже одного раза в пять лет

5

Соблюдение принципа государственной политики, установленного пунктом 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан "Об образовании" от 27 июля 2007 года, в части запрета создания и деятельности организационных структур политических партий и религиозных организаций (объединений) в организациях образования (проверяется при наличии обращений)

6

Соблюдение запрета, установленного пунктом 5 статьи 51 Закона Республики Казахстан "Об образовании" от 27 июля 2107 года, в образовательном процессе политической агитации, религиозной пропаганды или побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Республики Казахстан и законодательству Республики Казахстан (проверяется при наличии обращений)

7

Компенсационные расходы на содержание граждан Республики Казахстан, нуждающихся в социальной помощи, в период получения ими образования (при наличии обращения)

8

Наличие документов, подтверждающих допуск к работе в организации образования лиц:
1) не имеющих медицинские противопоказания;
2) не состоящих на учете в психиатрическом и (или) наркологическом диспансере
3) не имеющих ограничений, предусмотренных Трудовым кодексом Республики Казахстан

9

Обеспечение функций, определенных уставом организации образования (при наличии обращений)

10

Наличие рабочих учебных планов, соответствующих типовым учебным планам, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 июля 2013 года № 268 "Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8602) и приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 июня 2015 года № 384 "Об утверждении типовых учебных планов и типовых учебных программ по специальностям технического и профессионального образования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11690)

11

Доля преподавателей и мастеров производственного обучения (при наличии рабочей профессии), для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа преподавателей не менее 70 %

12

Доля преподавателей и мастеров производственного обучения высшей и первой категории и (или) магистров от числа преподавателей и мастеров производственного обучения, для которых основным местом работы является лицензиат, не менее 30 % в организациях технического и профессионального образования;
не менее 40 % в организациях послесреднего образования

13

Наличие фонда учебной литературы по отношению к контингенту обучающихся, в том числе по языкам обучения, на полный период обучения, учебно-методических комплексов и цифровых образовательных ресурсов в соответствии с рабочими учебными планами организации образования

14

Оснащенность компьютерными классами, подключенными к сети Интернет, учебно-лабораторным оборудованием, учебными предметными кабинетами, с учетом подготавливаемой квалификации

15

Наличие договоров с организациями, определенными организацией образования в качестве баз практики

16

Наличие договоров с организациями здравоохранения о медицинском обслуживании обучающихся либо медицинского кабинета и лицензии на медицинскую деятельность

17

Наличие объекта питания для обучающихся или договора на обеспечение обучающихся питанием

18

Наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных активов, обеспечивающих качество образовательных услуг (учебные кабинеты, мастерские, лаборатории)

19

Наличие нотариально засвидетельствованных копий дипломов с приложениями и утвержденных организацией образования тарификационных списков педагогических работников, подтверждающих обеспеченность инженерно-педагогическими кадрами, имеющими базовое высшее, техническое и профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, а также в случае необходимости квалифицированными специалистами с производства, имеющими базовое высшее или техническое и профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины

20

Наличие изменений в образовательной программе не превышающих в организациях технического и профессионального образования:
1) 50 % объема учебного времени, отводимого на освоение учебного материала для циклов (модулей), и 50 % по каждой дисциплине (модулю) и 60 % (до 80 % при дуальном обучении) производственного обучения и профессиональной практики с сохранением общего количества часов на обязательное обучение;
2) содержание учебных программ до 50 % (до 80 % при дуальном обучении) по каждой дисциплине, производственному обучению и профессиональной практике, в том числе по интегрированным (включенным) в модули дисциплинам и до 60 % (до 80 % при дуальном обучении) по профессиональному модулю;
Наличие изменений в образовательной программе не превышающих в организациях послесреднего образования:
1) 50 % объема учебного времени, отводимого на освоение учебного материала для циклов и модулей, до 50 % по каждой дисциплине (модулю) и до 50 % производственного обучения, и профессиональной практики с сохранением общего количества часов на обучение;
2) содержание учебных программ до 50 % по интегрированным (включенным) в модули дисциплинам и до 50% по профессиональному модулю, производственному обучению и профессиональной практике

21

Наличие журналов учета производственного обучения, подтверждающих ведение практической подготовки в соответствии с рабочим учебным планом и с рабочими учебными программами

22

Соответствие недельной учебной нагрузки обучающихся в расписании занятий максимальному объему (максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 часов в неделю, включая обязательную учебную нагрузку при очной форме обучения – не менее 36 часов в неделю)

23

Наличие утвержденных рабочих учебных планов, подтверждающих нормативный срок освоения образовательной программы технического и профессионального образования в зависимости от сложности ожидаемого установленного уровня квалификации и базового уровня образования обучающихся и при очной форме обучения:
1) на базе основного среднего образования без получения общего среднего образования со сроком обучения 1 год 10 месяцев;
2) на базе основного среднего образования с получением общего среднего образования со сроком обучения – 1 год 10 месяцев; 2 года 6 месяцев; 2 года 10 месяцев, 3 года 6 месяцев, 3 года 10 месяцев;
3) на базе общего среднего образования со сроком обучения – 10 месяцев, 1 год 6 месяцев, 1 год 10 месяцев, 2 года 6 месяцев, 2 года 10 месяцев;
4) на базе технического и профессионального образования – 10 месяцев, 1 год 6 месяцев, 1 год 10 месяцев;
5) на базе послесреднего, высшего образования – 10 месяцев, 1 год 6 месяцев;
6) для ВСУЗов на базе общего среднего, технического и профессионального, послесреднего и высшего образования в зависимости от сложности присваиваемой квалификации – 10 месяцев, 1 год 6 месяцев, 1 год 10 месяцев;
7) при модульной технологии обучения на базе основного среднего образования без получения общего среднего образования – 10 месяцев;
8) при модульной технологии обучения на базе основного среднего образования с получением общего среднего образования с присвоением квалификации повышенного уровня– 1 год 10 месяцев (одна квалификация);
9) при модульной технологии обучения на базе основного среднего образования с получением общего среднего образования с присвоением квалификации специалист среднего звена и квалификации повышенного уровня – 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев (до 4 квалификаций);
10) при модульной технологии обучения на базе общего среднего образования с присвоением квалификации повышенного уровня – 10 месяцев (одна квалификация);
11) при модульной технологии обучения на базе общего среднего образования с присвоением квалификации специалист среднего звена и квалификации повышенного уровня – 1 год 10 месяцев (до двух квалификаций), 2 года 10 месяцев (до четырех квалификаций);
12) при модульной технологии обучения на базе послесреднего, высшего образования, по соответствующей специальности – 10 месяцев;
13) при модульной технологии обучения на базе послесреднего, высшего образования, по несоответствующей специальности сроки устанавливаются в соответствии со сроками на базе общего среднего образования;
14) при модульной технологии обучения на базе технического и профессионального образования, по соответствующей специальности – 10 месяцев;
Наличие утвержденных рабочих учебных планов, подтверждающих нормативный срок освоения образовательной программы послесреднего образования в зависимости от сложности ожидаемого установленного уровня квалификации, базового уровня образования обучающихся и при очной форме обучения:
1) на базе общего среднего образования со сроком обучения – 1 год 6 месяцев, 1 год 10 месяцев, 2 года 6 месяцев, 2 года 10 месяцев;
2) на базе технического и профессионального образования –10 месяцев, 1 год 6 месяцев, 1 год 10 месяцев;
3) при модульном и кредитном обучении на базе общего среднего образования со сроком обучения – 1 год 10 месяцев, 2 года 10 месяцев;
4) при модульном и кредитном обучении на базе технического и профессионального образования –10 месяцев, 1 год 10 месяцев

24

Наличие рабочих учебных планов вечерней и заочной форм обучения, подтверждающих соответствие объема учебного времени обязательных учебных занятий в соотношении 70 % и 30 % от соответствующего объема учебного времени, предусмотренного для очной формы обучения

25

Наличие протоколов, подтверждающих прохождение итоговой аттестации обучающихся и журналов выдачи документов по завершению полного курса обучения

26

Наличие лицензии на образовательную деятельность и приложения к лицензии на реализацию образовательных программ технического и профессионального, послесреднего образования

27

Выполнение обязанностей руководителем или иным должностным лицом организации образования по сохранности здоровья воспитанников, обучающихся и работников организаций образования во время учебного и воспитательного процесса (проверяется при наличии обращения)

28

Наличие решений аттестационных комиссий либо аттестационных листов, подтверждающих прохождение руководителем государственной организации образования аттестации один раз в три года

29

Наличие утвержденных организацией образования планов работ и протоколов заседаний коллегиальных органов (педагогического, попечительского советов), подтверждающих их деятельность

30

Соответствие количества и перечня педагогических работников государственных организаций образования требованиям, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 января 2008 года № 77 "Об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций образования и перечня должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц"

31

Наличие утвержденного руководителем организации графика учебного процесса в соответствии с рабочим учебным планом

32

Наличие журналов учета теоретического и производственного обучения и табелей учета выполнения учебных программ в учебных часах

33

Наличие в расписании занятий соответствия продолжительности академического часа для всех видов аудиторных занятий в 45 минут (допускаются спаренные занятия)

34

Наличие в расписании перерывов между занятиями: после одного академического часа – 5 минут, после спаренных занятий – 10 минут, после двух спаренных занятий – 15 минут

35

Наличие в графике учебного процесса каникул не менее двух раз в течение полного учебного года общей продолжительностью не более 11 недель в год, в том числе в зимний период – не менее 2 недель

36

Наличие утвержденных и согласованных календарных графиков прохождения профессиональной практики и учебных программ с организациями, определенными организацией образования в качестве баз практик

37

Наличие приказов о создании приемной (председатель, ответственный секретарь, члены) и апелляционной (председатель, члены) комиссий

38

Наличие журналов регистрации заявлений лиц о приеме на обучение:
1) по образовательным программам технического и профессионального образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена, на очную форму обучения с 20 июня по 20 августа, на вечернюю и заочную формы обучения с 20 июня по 20 сентября, по специальностям искусства и культуры с 20 июня по 20 июля;
2) по образовательным программам технического и профессионального образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров и кадров сложных (смежных) профессий – с 20 июня по 20 августа, на вечернюю форму обучения – с 20 июня по 20 сентября;
3) по образовательным программам послесреднего образования осуществляется на очную форму обучения – с 20 июня по 20 августа, на вечернюю и заочную формы обучения – с 20 июня по 20 сентября

39

Наличие прилагаемых к заявлению абитуриента о приеме на обучение в организацию образования документов согласно перечню: подлинник документа об образовании, медицинская справка по форме № 086-У, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697) c приложением флюороснимка (для инвалидов І и II группы и инвалидов с детства заключение медико-социальной экспертизы), 4 фотокарточки размером 3х4, сертификат комплексного тестирования или сертификат о результатах единого национального тестирования), утвержденные приказом исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 октября 2007 года № 502 "Об утверждении формы документов строгой отчетности, используемых организациями образования в образовательной деятельности" (далее – сертификат) (далее – Формы документов строгой отчетности) (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4991), копия удостоверения личности, для иностранцев и лиц без гражданства – копия документа, определяющего его статус, с отметкой о регистрации по месту проживания:
1) иностранец – вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;
2) лицо без гражданства - удостоверение лица без гражданства;
3) беженец – удостоверение беженца;
4) лицо, ищущее убежище – свидетельство лица, ищущего убежище;
5) оралман – удостоверение оралмана

40

Наличие протоколов, материалов (результатов) вступительных экзаменов поступающих на обучение по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена, и имеющих:
1) общее среднее образование по трем предметам (казахский язык или русский язык, история Казахстана и предмет по профилю специальности);
2) основное среднее образование – по двум предметам в объеме учебных программ основного среднего образования (казахский или русский язык и предмет по профилю специальности);
3) техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образование, не соответствующее профилю специальности, проводятся по профильному предмету специальности;
4) техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образование, соответствующее профилю специальности, проводятся в форме собеседования

41

Наличие протоколов и приказов, подтверждающих проведение специальных или творческих экзаменов по программам, утвержденным организацией образования, для лица, поступающих на обучение в организации образования по специальностям искусства и культуры. Граждане, получившие по специальным или творческим экзаменам оценку "неудовлетворительно" или не явившиеся на них без уважительной причины, к остальным экзаменам не допускаются

42

Наличие в протоколах соответствия сроков проведения вступительных экзаменов для лиц, поступающих на обучение по образовательным программам технического и профессионального образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена, вступительные экзамены проводятся:
очную форму обучения – с 1 августа по 28 августа, на вечернюю и заочную формы обучения – с 1 августа по 25 сентября;
по специальностям искусства и культуры специальные или творческие экзамены проводятся – с 21 июля по 28 июля

43

Наличие в протоколах соответствия сроков проведения собеседования для лиц, поступающих на очную форму обучения по образовательным программам технического и профессионального образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров и кадров сложных (смежных) профессий на очную и вечернюю формы обучения – с 1 августа по 28 августа, на вечернюю форму обучения – с 1 августа по 25 сентября

44

Наличие в протоколах и в материалах (результатах) вступительных экзаменов соответствия требованиям оцениванию вступительных экзаменов:
в форме тестирования – количество тестовых заданий (вопросов) по каждому предмету 25, правильный ответ на каждое тестовое задание оценивается 1 баллом;
в форме экзаменов – оценки "3", "4", "5", полученные по предметам, переводятся приемной комиссией в баллы по следующей шкале: оценка "3" – 8 баллов, "4" – 17 баллов, "5" – 25 баллов

45

Наличие сертификатов комплексного тестирования либо единого национального тестирования лиц, освобожденных от вступительных экзаменов и допущенных к конкурсу

46

Наличие протоколов заседания апелляционной комиссии, подтверждающих соблюдение порядка приема и рассмотрения заявлений на апелляцию

47

Наличие материалов (ведомостей, протоколов, листов тестирования), подтверждающих соблюдение требований к допуску для участия в конкурсе на зачисление в состав обучающихся, набравших:
1) не менее 20 баллов из двух предметов, для имеющих основное общее образование, по специальностям образования, права, экономики, медицины и фармацевтики не менее 25 баллов;
2) не менее 30 баллов из трех предметов, для имеющих общее среднее образование, по специальностям образования, права, экономики, медицины и фармацевтики не менее 35 баллов

48

Наличие протоколов открытого заседания приемной комиссии раздельно по профессиям, специальностям о зачислении в состав обучающихся по образовательным программам технического и профессионального образования, предусматривающим подготовку кадров по массовым профессиям и более сложным (смежным) профессиям – с 25 августа по 30 августа на основе отбора с учетом оценок по профильным предметам, указанным в документах об образовании основного среднего или общего среднего образования, результатов собеседования

49

Наличие протоколов открытого заседания приемной комиссии раздельно по специальностям, языкам обучения о зачислении в состав обучающихся по образовательным программам послесреднего образования на очную форму обучения – с 25 августа по 30 августа; на вечернюю и заочную формы обучения – с 15 сентября по 30 сентября

50

Наличие справок, подтверждающих соблюдение условия по количеству учебных предметов при академической разнице не более 4 учебных предметов при переводе обучающегося с курса на курс, из одной организации образования в другую, с одной формы обучения на другую, с одного языкового отделения на другое, с одной специальности на другую, с обучения на платной основе на обучение по образовательному заказу

51

Соблюдение порядка перевода обучающегося на платной основе с полным возмещением затрат для обучения по государственному образовательному заказу на имеющиеся вакантные места:
1) обучающийся подает заявление в произвольной форме на имя руководителя организации образования с просьбой о его переводе на дальнейшее обучение по государственному образовательному заказу;
2) руководитель организации образования, рассмотрев данное заявление, выносит его на рассмотрение педагогического совета и на основании решения педагогического совета издает приказ о переводе обучающегося на дальнейшее обучение по государственному образовательному заказу

52

Наличие (при переводе обучающегося из одной организации образования в другую) письменного заявления в произвольной форме о переводе обучающегося на имя руководителя организации образования, где он обучался и письменного согласия на перевод, скрепленный печатью руководителя интересующей его организации образования

53

Наличие копии зачетной книжки (или книжка успеваемости) обучающегося, утвержденной Формами документов строгой отчетности, заверенной подписью руководителя организации образования, откуда он перевелся

54

Наличие приказов руководителя организации образования (при решении вопроса о переводе обучающихся:
о его допуске к учебным занятиям, сдаче разницы в учебном плане;
о зачислении в число обучающихся организации образования издается после получения личного дела обучающегося из организации образования, где он ранее обучался

55

Наличие заявления обучающегося на восстановление в прежнюю или другую организацию образования с учетом завершенного семестра

56

Восстановление обучающихся, отчисленных в течение семестра за неоплату обучения, в течение четырех недель после дня отчисления при предъявлении документа о погашении задолженности по оплате в течение трех рабочих дней

57

Восстановление ранее обучающихся в других организациях образования допускается:
при наличии соответствующих учебных групп обучения по курсам и специальностям;
при разнице учебных дисциплин, указанных в Справке, выдаваемой лицам, не завершившим обучение (или в зачетной книжке обучающегося), с перечнем учебных дисциплин рабочего учебного плана, принимающей организации образования – не более четырех учебных дисциплин

58

Установление разницы в дисциплинах и учебных часах рабочего учебного плана заместителем руководителя организации образования по учебной работе и утверждение ликвидации разницы приказом руководителя

59

Руководитель организации образования, где ранее обучался обучающийся, на основании письменного запроса принимающей стороны пересылает личное дело обучающегося, при этом оставляя у себя копию Справки, зачетную книжку и опись пересылаемых документов

60

Предоставление академических отпусков обучающимся по основаниям:
1) заключения врачебно-консультативной комиссии (далее – ВКК) при амбулаторно-поликлинической организации продолжительностью сроком от 6 до 12 месяцев по болезни;
2) решения Централизованной врачебно-консультативной комиссии (далее – ЦВКК) противотуберкулезной организации в случае болезни туберкулезом продолжительностью сроком не более 36 месяцев;
3) повестки о призыве на воинскую службу;
4) рождения, усыновления или удочерения ребенка до достижения им возраста трех лет

61

При выходе обучающегося из академического отпуска после болезни наличие справки ВКК (ЦВКК) о состоянии здоровья из организации здравоохранения, наблюдавшей больного, с заключением о возможности продолжения обучения по данной специальности

62

Наличие писем, подтверждающих направление руководителем организации образования в течение трех рабочих дней копии приказа о предоставлении академического отпуска и после выхода из академического отпуска обучающегося по образовательному гранту в соответствующие финансирующие органы для корректировки соответствующей суммы и сроков финансирования программы

63

Наличие экзаменационных ведомостей, свидетельствующих о проведении экзаменов, как формы промежуточной аттестации

64

Наличие приказов о допуске обучающихся к промежуточной аттестации с соблюдением следующих требований:
полностью выполнивших все практические, лабораторные, расчетно-графические и курсовые работы (проекты), зачеты согласно типовым учебным программам по каждой дисциплине;
не имеющих неудовлетворительных оценок по итогам текущего учета знаний;
допуск с разрешения руководителя организации образования получают обучающиеся, имеющие по 1-2 дисциплинам неудовлетворительные оценки;
допуск решением педагогического совета получают обучающиеся, имеющие более двух неудовлетворительных оценок

65

Наличие приказа руководителя организации образования о допуске к промежуточной аттестации обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по болезни или по другим уважительным причинам, с определением индивидуальных сроков сдачи

66

Наличие письменного разрешения заместителя директора организации образования или заведующего отделением о пересдаче экзамена, при получении оценки "неудовлетворительно" (не зачтено) с определением сроков сдачи, соблюдение требования о пересдаче экзамена один раз

67

Наличие решения педагогического совета и приказа руководителя организации образования об отчислении обучающихся, имеющих по результатам промежуточной аттестации более трех неудовлетворительных оценок.
Наличие журнала регистрации выдачи обучающемуся справки установленного образца

68

Наличие приказа руководителя организации образования о переводе на следующий курс обучающихся, полностью выполнивших требования учебного плана определенного курса, успешно сдавших все зачеты и экзамены промежуточной аттестации

69

Наличие приказа руководителя организации образования о формировании аттестационной комиссии не позднее, чем за один месяц до проведения итоговой аттестации обучающихся, в состав которой входят квалифицированные специалисты предприятий, преподаватели специальных дисциплин, мастера производственного обучения и представители коллегиальных органов управления учебного заведения в соотношении 65 % от представителей работодателей и 35 % от представителей организации технического и профессионального образования

70

Наличие комплекта экзаменационных билетов и перечня вопросов, выносимых на итоговые экзамены, согласно учебной программе для проведения итоговой аттестации обучающихся в форме сдачи итоговых экзаменов по специальным дисциплинам; наличие дипломных проектов (работы).
Наличие протоколов заседаний комиссий по проведению итоговой аттестации обучающихся, протоколов заседания комиссии по проведению итоговой аттестации обучающихся о сдаче экзаменов итоговой аттестации (индивидуальный); протоколов заседания комиссии по проведению итоговой аттестации обучающихся о присвоении квалификации (сводный); протоколов заседания комиссии по проведению итоговой аттестации по рассмотрению выпускной работы (дипломного проекта (работы) обучающегося

71

Наличие решения аттестационной комиссии о допуске к повторной пересдаче итоговой аттестации лиц, получивших оценку "неудовлетворительно" при защите дипломного проекта или сдаче итогового экзамена, с определением сроков сдачи, а также определение о повторной защите той же работы с доработкой либо новой темы

72

Наличие справки установленного образца об окончании полного курса обучения по специальности (профессии) обучающемуся, получившему оценку "неудовлетворительно" при повторной защите дипломного проекта или cдаче итоговых экзаменов

73

Наличие приказа руководителя организации образования о допуске к прохождению итоговой аттестации обучающихся, не явившихся на защиту дипломного проекта (работы) или сдачу итогового экзамена по уважительной причине, подтвержденной соответствующими документами, с определением сроков прохождения итоговой аттестации

74

Наличие протоколов об итогах оценки уровня профессиональной подготовленности и присвоения квалификации по рабочим профессиям

75

Наличие документов, подтверждающих объективность выдачи диплома с отличием обучающимся, сдавшим экзамены с оценками "отлично" не менее, чем по 75 % всех дисциплин учебного плана, а по остальным дисциплинам – с оценками "хорошо", и защитившим дипломный проект (работу) с оценками "отлично"

      Должностное(-ые) лицо(-а) ___________       _________       ______________________
                              (должность)       (подпись)       (фамилия, имя, отчество
                                                      (при его наличии)
                              ___________      _________       _______________________
                              (должность)       (подпись)       (фамилия, имя, отчество
                                                      (при его наличии)
      Руководитель проверяемого субъекта __________       _________       ______________
                                    (должность)       (подпись) (фамилия, имя, отчество
                                                            (при его наличии)

  Приложение 7
к совместному приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 22 января 2018 года № 24 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 3 марта 2018 года № 91
  Приложение 7
к совместному приказу
исполняющего обязанности
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 719 и
исполняющего обязанности
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 843

                                    Проверочный лист
                  в сфере государственного контроля за системой образования
            в отношении организаций образования, реализующих образовательные
                  программы организаций дополнительного образования для детей
Государственный орган, назначивший проверку ____________________________________
_____________________________________________________________________________
Акт о назначении проверки _____________________________________________________
                                          (№, дата)
Наименование проверяемого субъекта (объекта) ___________________________________
_____________________________________________________________________________
Бизнес-идентификационный код (БИН) проверяемого субъекта (объекта)
____________________________________________________________________________
Адрес места нахождения ______________________________________________________
___________________________________________________________________________

№ п/п

Перечень требований

Требуется

Не требуется

Соответствует требованиям

Не соответствует требованиям


1

2

3

4

5

1

Наличие учредительных и правоустанавливающих документов организации образования

2

Выполнение обязанностей и норм педагогической этики педагогическим работником

3

Соблюдение принципа государственной политики, установленного пунктом 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан "Об образовании" от 27 июля 2007 года, в части запрета создания и деятельности организационных структур политических партий и религиозных организаций (объединений) в организациях образования (проверяется при наличии обращений)

4

Соблюдение запрета, установленного пунктом 5 статьи 51 Закона Республики Казахстан "Об образовании" от 27 июля 2007 года, в образовательном процессе политической агитации, религиозной пропаганды или побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Республики Казахстан и законодательству Республики Казахстан

5

Соответствие деятельности организации образования Уставу

6

Выполнение обязанностей руководителем или иным должностным лицом организации образования по сохранности здоровья воспитанников, обучающихся и работников организаций образования во время учебного и воспитательного процесса

7

Наличие удостоверений, приказов, журналов регистрации и выдачи удостоверений о присвоении/подтверждении прохождение педагогическими работниками аттестации не реже одного раза в пять лет

8

Наличие решений аттестационных комиссий либо аттестационных листов, подтверждающих прохождение руководителем государственной организации образования аттестации один раз в три года

9

Наличие сертификатов, свидетельств или других документов, подтверждающих повышение квалификации руководящих кадров, педагогических и научных работников организаций образования не реже одного раза в пять лет

10

Наличие утвержденных организацией образования планов работ и протоколов заседаний коллегиальных органов (педагогического, попечительского советов), подтверждающих их деятельность

11

Наличие нотариально засвидетельствованных копий дипломов с приложениями и утвержденных организацией образования тарификационных списков педагогических работников, подтверждающих обеспеченность педагогическими кадрами, имеющими высшее, техническое и профессиональное, послесреднее педагогическое образование, соответствующее профилю организации образования

12

Наличие документов, подтверждающих допуск к работе в организации образования лиц:
1) не имеющих медицинские противопоказания;
2) не состоящих на учете в психиатрическом и (или) наркологическом диспансере;
3) не имеющих ограничений, предусмотренных Трудовым кодексом Республики Казахстан

13

Наличие материально-технической базы необходимой для получения качественного дополнительного образования

14

Наличие и выполнение самостоятельно разработанных образовательных учебных программ

15

Наличие журналов, подтверждающих выставление оценок и выдачу свидетельств о присвоении квалификации при проведении профильной подготовки детей (художественные, музыкальные и школы искусств)

16

Предоставление образовательных услуг на платной основе при наличии договоров между организацией образования и законными представителями обучающегося в соответствии с перечнем и порядком предоставления платных услуг, определенных Уставом

17

Наличие согласования с уполномоченным органом в области образования при установлении связей с зарубежными и международными организациями образования, фондами, участии в международных программах, вступлении в международные неправительственные организации (ассоциации) в области образования, культуры, спорта и туризма, заключении договоров о сотрудничестве в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан

      Должностное(-ые) лицо(-а) _____________       _________       ____________________
                              (должность)             (подпись) (фамилия, имя, отчество
                                                      (при его наличии)
                              ____________       _________       ____________________
                              (должность)             (подпись) (фамилия, имя, отчество
                                                            (при его наличии)
Руководитель проверяемого субъекта ___________       _________       ____________________
                                    (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
                                                            (при его наличии)

  Приложение 8
к совместному приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 22 января 2018 года № 24 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 3 марта 2018 года № 91
  Приложение 8
к совместному приказу
исполняющего обязанности
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 719 и
исполняющего обязанности
Министра национальной
экономики
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 843

                                    Проверочный лист
                        сфере государственного контроля за системой образования
            в отношении организаций образования, реализующих образовательные
                        программы высшего и послевузовского образования
Государственный орган, назначивший проверку ___________________________________
_____________________________________________________________________________
Акт о назначении проверки _____________________________________________________
                                          (№, дата)
Наименование проверяемого субъекта (объекта) ___________________________________
_____________________________________________________________________________
Бизнес-идентификационный код (БИН) проверяемого субъекта (объекта)
_____________________________________________________________________________
Адрес места нахождения _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

№ п/п

Перечень требований

Требуется

Не требуется

Соответствует требованиям

Не соответствует требованиям


1

2

3

4

5

1

Выполнение должностных обязанностей ректором (начальником) высшего учебного заведения, а также соответствие требованиям утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 338 "Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц" (далее – Типовые квалификационные характеристики) (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5750) (проверяется при наличии обращения)

2

Наличие организационной структуры управления вуза, отражающей соответствие проректоров (заместителей начальника), деканов (начальников) факультетов и их заместителей, заведующих (начальников) кафедры и профессорско-преподавательского состава требованиям Типовых квалификационных характеристик

3

Наличие утвержденных вузом положений о структурных подразделениях, определяющих основные направления их деятельности, требования по административно-правовому закреплению за структурным подразделением его статуса в организационной структуре управления вузом

4

Наличие утвержденных вузом должностных инструкций работников, определяющих порядок их назначения и освобождения от должности, права, обязанности, полномочия и ответственность, разработанных в соответствии с требованиями Типовых квалификационных характеристик

5

Наличие документов, подтверждающих соблюдение требований к организации учебно-методической работы

6

Наличие документов, подтверждающих создание и функционирование системы внутреннего обеспечения качества высшего образования

7

Наличие индивидуальных планов преподавателей, утвержденных руководителем структурного подразделения на учебный год

8

Наличие утвержденного штатного расписания

9

Наличие личных дел работников с документами, подтверждающими соответствие кандидатур работников при приеме на работу в вуз требованиям Типовых квалификационных характеристик

10

Наличие документов по определению формы, порядка и периодичности проведения текущего и рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

11

Наличие приказа о создании офис регистратора, осуществляющего регистрацию обучающихся на учебные дисциплины, учета освоенных кредитов, организации промежуточной и итоговой аттестации и ведения всей истории учебных достижений обучающихся

12

Наличие комплексного плана по воспитательной работе, наличие в нем мер, направленных на формирование у обучающихся "нулевой терпимости" к коррупционным проявлениям, мировоззрения антикоррупционного поведения

13

Наличие документов, подтверждающих прохождение профессиональной практики обучающимися согласно академическому календарю:
наличие программ прохождения профессиональной практики, согласованных с предприятиями (учреждениями, организациями), определенными как базы практик, и утвержденные ректором вуза;
наличие договоров с организациями, определенными в качестве базы профессиональной практики с указанием ее вида, составленных на основе типовой формы договора на проведение профессиональной практики;
наличие приказа ректора вуза о направлении обучающихся на профессиональные практики с указанием сроков прохождения, базы и руководителя практики;
наличие отчетов обучающихся по итогам профессиональной практики;
наличие распоряжений заведующего кафедрой о создании комиссий по защите отчетов;
наличие протоколов, подтверждающих защиту отчетов по итогам профессиональной практики

14

Наличие документов, подтверждающих проведение в вузе (в соответствии с их видами деятельности) научно-исследовательской работы по следующим направлениям:
проведению фундаментальных, прикладных, поисковых (инициативных) научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, в том числе по инновационным направлениям;
осуществлению научных исследований по заказу, договору со сторонними организациями;
формированию и развитию собственных научных школ, вовлеченности профессорско-преподавательского состава вуза к исследовательской деятельности;
организацию научно-исследовательской работы студентов, магистрантов и докторантов, активному привлечению к исследовательской деятельности всех категорий обучающихся;
получению новых знаний посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся;
исследованию и разработке теоретических и методологических основ развития высшего и послевузовского образования;
разработке и внедрению инновационных технологий обучения в учебный процесс вуза;
внедрению результатов научных исследований в учебный процесс и производство;
формированию инновационной инфраструктуры исследовательской деятельности, созданию и внедрению механизма коммерциализации научных разработок, за исключением ВСУЗов;
защите интеллектуальной собственности и авторских прав исследователей и разработчиков;
расширению финансовых источников научных исследований и разработок, в том числе на основе государственно-частного партнерства, международного сотрудничества и средств предприятий, организаций

15

Наличие документов, подтверждающих привлечение обучающихся к участию в научно-исследовательских и проектно-конструкторских работах; проведение на базе научных и научно-производственных подразделений вуза, предприятий и организаций активной учебной работы обучающихся, профессиональной практики, курсового и дипломного проектирования

16

Наличие промежуточных и заключительных отчетов научно-исследовательской работы, предусмотренных календарным планом

17

Наличие образовательных программ бакалавриата, магистратуры, докторантуры в соответствии с отраслевой рамкой квалификаций и профессиональными стандартами, разработанных на основе модульной системы изучения дисциплин

18

Оценивание каждой учебной дисциплины объемом не менее 2 или 3 кредитов

19

Наличие учебных дисциплин с неповторяющимся названием, за исключением физической культуры, языков

20

Наличие экзаменационных ведомостей, свидетельствующих о проведении зачетов и экзаменов как форм промежуточной аттестации, продолжительностью для студентов не менее 1 недели, магистрантов – не менее 2 недель, докторантов – не менее 1 недели

21

Наличие при проведении промежуточной аттестации в итоговой оценке по дисциплине доли оценки текущей успеваемости – не менее 60 %, доли оценки итогового контроля – не менее 30 %

22

Наличие в обязательном компоненте цикла базовых дисциплин (далее – БД) дисциплины "Профессиональный казахский (русский) язык" и "Профессионально-ориентированный иностранный язык" в объеме не менее 2 кредитов каждая

23

Наличие каталога элективных дисциплин (далее – КЭД), содержащего перечень всех дисциплин компонента по выбору, с их кратким описанием с указанием цели изучения, кратким содержанием (основных разделов) и ожидаемых результатов изучения (приобретаемые обучающимися знания, умения, навыки и компетенции) с указанием пререквизитов и постреквизитов каждой учебной дисциплины

24

Наличие индивидуального учебного плана (далее – ИУП) обучающихся на каждый учебный год, составленного на основе типовых учебных планов (далее – ТУПл) и КЭД

25

Наличие приказа ректора вуза и решения ученого совета об утверждении рабочих учебных планов, разработанных на учебный год на основе ТУПл специальности и ИУП обучающихся, определяющих перечень дисциплин на учебный год и их трудоемкость в кредитах, порядок изучения, виды учебных занятий и формы контроля, а также другие виды учебной деятельности (практики, государственный экзамен, написание и защита дипломной работы (проекта)

26

Наличие рабочих учебных программ (силлабусы), разработанных по всем дисциплинам учебного плана и утвержденных вузом

27

Наличие графика самостоятельной работы обучающихся под руководством преподавателя, не входящей в общее расписание учебных занятий

28

Наличие академического календаря, подтверждающего продолжительность учебного года не менее 36 недель, расписания учебных занятий и образовательных программ

29

Наличие сборников статей об участии обучающихся в научно-исследовательских работах

30

Наличие пререквизитов, освоенных на предыдущих уровнях образования, для обучения в магистратуре и докторантуре

31

Наличие индивидуальных планов работ обучающихся на весь период обучения, включающих следующие разделы:
индивидуальный учебный план;
научно-исследовательская/
экспериментально-исследовательская работа (тема, направление исследования, сроки и форма отчетности);
практика (программа, база, сроки и форма отчетности);
тема диссертации с обоснованием и структурой;
план выполнения диссертации;
план научных публикаций, стажировок, в том числе зарубежных

32

Наличие краткого отчета обучающегося по результатам научно-исследовательской /экспериментально-исследовательской работы

33

Наличие диссертации – заключительного итога научно-исследовательской/экспериментально-исследовательской работы обучающегося

34

Наличие публикаций в сборниках статей, изданных по итогам выступлений на научно-практических конференциях

35

Наличие справки о прохождении диссертации на предмет плагиата

36

Наличие приказа об утверждении научного руководителя и темы исследования обучающегося в течение двух месяцев после зачисления магистранта

37

Наличие приказа ректора, выписки из ученого совета об утверждении научного руководства докторантов в лице консультационной комиссии в количестве не менее 2-х человек, из числа докторов и кандидатов наук, докторов философии (PhD), один из которых – ученый из зарубежного вуза (за исключением группы специальностей "Военное дело и безопасность")

38

Наличие приказов ректора вуза о допуске обучающихся к сдаче комплексного экзамена и защиты диссертации, приказов государственной аттестационной комиссии, ведомостей, протоколов приема комплексного экзамена и защиты диссертации

39

Наличие в рабочих учебных планах (далее – РУП) содержания объема дисциплин цикла БД 4% от общего объема типового учебного плана или 3 кредита, относящихся к обязательному компоненту (для докторантуры)

40

Наличие в РУП содержания объема цикла профилирующих дисциплин (далее – ПД) 16 % от общего объема дисциплин типового учебного плана или 12 кредитов (для докторантуры)

41

Наличие приказа ректора вуза о направлении обучающихся на научную стажировку, в том числе за рубежом; наличие отчетов и протоколов защит обучающихся по итогам прохождения научных стажировок, в том числе за рубежом

42

Наличие публикаций научных исследований обучающихся в научных, научно-аналитических и научно-практических изданиях при присуждении ученых степеней и званий

43

Наличие учебного плана, разработанного в соответствии типовыми учебными планами, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 года № 343 "Об утверждении типовых учебных планов по специальностям высшего и послевузовского образования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8636), приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 22 июня 2016 года № 665 "Об утверждении типовых учебных планов по специальностям высшего и послевузовского образования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14055) и приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 31 марта 2016 года № 62 "Об утверждении типовых учебных планов по специальностям послевузовского образования Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13659) на казахском и русском языках

44

Наличие приказов о приеме на работу, об утверждении учебной нагрузки преподавателей в разрезе кафедр, специальностей для подтверждения соответствия требованиям к обеспеченности дисциплин учебного плана преподавателями, в том числе соответствие их образования, ученой/академической степени "кандидат наук" или "доктор наук" или "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" и/или ученого звания (при наличии) профилю преподаваемых дисциплин; соответствия требованиям к доле преподавателей, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа преподавателей

45

Наличие приказов о приеме на работу преподавателей для подтверждения соответствия требованиям к доле преподавателей, для которых основным местом работы является лицензиат, с ученой/академической степенью "кандидат наук" или "доктор наук" или "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" и/или ученым званием, и/или со степенью "магистр" и/или окончивших резидентуру с высшей/первой квалификационной категорией врача по профилю подготовки и стажа клинической работы не менее пяти лет, и/или преподавателей, удостоенных спортивных званий "Заслуженный тренер" и/или почетных званий и государственных наград Республики Казахстан, и/или в воинском (специальном) звании не ниже подполковника или в классном чине не ниже советника юстиции – от общего числа преподавателей

46

Наличие библиотеки с фондом учебной и научной литературы, компьютерных кабинетов, наличие широкополосного доступа к сети Интернет, включая беспроводные технологии, наличие материально-технической и учебно-лабораторной базы, оборудований, учебных предметных кабинетов и технических средств обучения, необходимых для реализации образовательных программ в соответствии с учебным планом

47

Наличие договоров на оказание образовательных услуг между вузом и обучающимися по всем формам обучения для определения соответствия минимальных затрат организаций образования на одного обучающегося на платной основе размеру образовательного гранта или государственного образовательного заказа

48

Наличие договоров с организациями, определенными организацией образования в качестве баз практики, в том числе для педагогических специальностей – наличие договоров по базам педагогической практики с организациями образования (для бакалавриата)

49

Наличие договоров с организациями, определенными в качестве баз практики, в том числе на прохождение научной стажировки в соответствии со специальностью, охватывающие полный период обучения магистрантов (для магистратуры)

50

Наличие договоров с организациями, определенными в качестве баз практики и договоров на прохождение зарубежной стажировки в соответствии со специальностью охватывающие полный период обучения докторантов (для докторантуры)

51

Наличие медицинского обслуживания для обучающихся, а также лицензии на медицинскую деятельность и медицинских пунктов в учебных корпусах

52

Наличие объекта питания для обучающихся в каждом учебном корпусе

53

Наличие подтверждающих документов на право собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления на материальные активы, обеспечивающие качество образовательных услуг

54

Наличие разрешительного документа по предыдущему(им) уровню(ям) образования по специальностям (для магистратуры, докторантуры)

55

Наличие соглашений о сотрудничестве с организациями образования или научными или научно-образовательными или научно-производственными центрами по соответствующим направлениям подготовки, охватывающих полный период обучения обучающихся

56

Наличие одного доктора наук или двух кандидатов наук или двух докторов философии (PhD) по соответствующей специальности, для которых основным местом работы является лицензиат (для группы специальностей "Военное дело и безопасность" – наличие одного доктора наук или одного кандидата наук или доктора философии (PhD) по соответствующей специальности) (для магистратуры)

57

Наличие научного руководства обучающимся ведущими специалистами, преподавателями, имеющими ученую/академическую степень "кандидат наук" или "доктор наук" или "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" соответствующую профилю специальности, стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, являющимися авторами научных публикаций за последние пять лет в отечественных научных журналах и в международных научных изданиях, а также учебника либо учебного пособия

58

Наличие договоров с организациями и предприятиями на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с приложением Технической спецификации и Календарного плана работ

59

Наличие подтверждающих документов об обеспеченности учебного процесса специализированной научно-технической, научно-методической, клинической, экспериментальной базой в разрезе специальностей в соответствии с учебным планом

60

Наличие межведомственных соглашений, регламентирующих вопросы научного обмена по соответствующей специальности

61

Наличие договоров о научном обмене с аккредитованными зарубежными высшими учебными заведениями и (или) научными организациями, реализующими программы докторантуры, охватывающих полный период обучения, наличие копии свидетельства об аккредитации программ зарубежного высшего учебного заведения соответствующих профилю специальности (для докторантуры)

62

Наличие приказов ректора о создании приемной комиссии, приказов по проведению вступительных экзаменов по специальности, протоколов, ведомостей и других материалов, подтверждающих соблюдение требований к проведению вступительных экзаменов (порядок создания экзаменационных комиссии по специальностям, требования к их составу)

63

Наличие протоколов и приказов, подтверждающих проведение специальных и творческих экзаменов для поступления по педагогическим специальностям, специальностям, требующим специальной или творческой подготовки

64

Наличие личных дел поступающих по программам бакалавриата (заявление о приеме на обучение, подлинник документа об образовании, 6 фотокарточек размером 3х4, медицинская справка по форме № 086-У, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения" (далее – медицинская справка по форме № 086-У) (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697), сертификат единого национального тестирования (далее – ЕНТ) или комплексного тестирования (далее – КТ), утвержденные приказом исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 октября 2007 года № 502 "Об утверждении формы документов строгой отчетности, используемых организациями образования в образовательной деятельности" (далее – сертификат) (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4991), копия удостоверения личности, при наличии трудовую книжку или послужной список, подписанный работодателем, заверенный печатью организации или архивную справку, содержащую сведения о трудовой деятельности

65

Наличие личных дел поступающих по программам магистратуры (заявление на имя руководителя организации; копия документа о высшем образовании; свидетельство об окончании интернатуры (для поступления в резидентуру); сертификат о сдаче теста по иностранному языку (при наличии); личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж); шесть фотографий размером 3x4 сантиметров; медицинскую справку формы 086-У; копию удостоверения личности; список научных и научно-методических работ (в случае их наличия)

66

Наличие личных дел поступающих по программам докторантуры (заявление на имя руководителя организации; копия удостоверения личности; копия сертификата о сдаче теста по программам иностранного языка (в случае их наличия); список научных и научно-методических работ (в случае их наличия); шесть фотографий размером 3x4 сантиметров; медицинская справка формы 086-У; личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую деятельность

67

Наличие приказов о зачислении в число обучающихся вузов, документы, подтверждающие соблюдение требований к приему на обучение; требований к зачислению по специальностям и языковым отделениям

68

Наличие удостоверений, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2008 года № 8 "Об утверждении Правил признания и нострификации документов об образовании" (далее – Правила признания и нострификации) (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5135) о признании или о нострификации документов об образовании, выданных зарубежными организациями образования, выданных по итогам подачи на процедуру нострификации после зачисления лиц в течение первого семестра обучения

69

Соблюдение требований к срокам рассмотрения заявлений обучающихся о переводе и восстановлении

70

Наличие при переводе или восстановлении обучающегося из зарубежной организации образования:
1) документ об освоенных учебных программ (академическая справка или транскрипт);
2) документ о завершении предыдущего уровня образования который проходит процедуру нострификации в порядке установленном Правилами признания и нострификации;
3) результаты вступительных испытаний при поступлении в зарубежные вузы

71

Наличие сертификата о сдаче ЕНТ или КТ – для высшего образования или сертификата о сдаче вступительных экзаменов – для магистратуры, или результаты вступительных испытаний – для лиц, переведенных из зарубежных вузов

72

Соблюдение требований к порядку восстановления обучающегося: наличие заявления о восстановлении, приказа о восстановлении в число обучающихся, запроса, личного дела обучающегося

73

Наличие заявления на имя руководителя вуза об оформлении академического отпуска и документа, подтверждающего обоснованность временного прерывания обучения (академический отпуск)

74

Наличие приказов руководителя вуза о предоставлении обучающемуся академического отпуска с указанием его сроков начала и окончания; о выходе обучающегося из академического отпуска с указанием специальности, курса и группы, изданных в течение трех рабочих дней на основании представленных документов

75

Наличие заявления о выходе из академического отпуска на имя руководителя вуза и справки ВКК о состоянии здоровья из лечебной организации, наблюдавшей больного, с заключением о возможности продолжения обучения по данной специальности – при нахождении обучающегося в академическом отпуске в связи с болезнью

76

Наличие приказов о движении обучающихся (приказ о переводе обучающихся с курса на курс, со специальности на специальность, об отчислении, о восстановлении)

      Должностное(-ые) лицо(-а) ___________       _________       _______________________
                              (должность) (подпись)       (фамилия, имя, отчество
                                                      (при его наличии)
                              ___________       _________       _______________________
                              (должность) (подпись)       (фамилия, имя, отчество
                                                            (при его наличии)
      Руководитель проверяемого субъекта ___________       _________       ______________
                                    (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
                                                            (при его наличии)

  Приложение 9
к совместному приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 22 января 2018 года № 24 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 3 марта 2018 года № 91
  Приложение 9
к совместному приказу
исполняющего обязанности
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 719 и
исполняющего обязанности
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 843

                                    Проверочный лист
                  в сфере государственного контроля за системой образования
                        в отношении органов управления образованием
Государственный орган, назначивший проверку ________________________________
__________________________________________________________________________
Акт о назначении проверки __________________________________________________
                                          (№, дата)
Наименование проверяемого субъекта (объекта) ________________________________
__________________________________________________________________________
Бизнес-идентификационный код (БИН) проверяемого субъекта (объекта)
__________________________________________________________________________
Адрес места нахождения ____________________________________________________
__________________________________________________________________________

№ п/п

Перечень требований

Требуется

Не требуется

Соответствует требованиям

Не соответствует требованиям


1

2

3

4

5

1

Обеспечение организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы основного среднего, общего среднего образования и образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, бланками документов государственного образца об образовании и контроль за их использованием (для управлений образования)

2

Принятие мер по созданию, реорганизации и ликвидации государственных организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, специальные учебные и специализированные общеобразовательные учебные программы, а также детских юношеских спортивных школ (для областных управлений образования)

3

Размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием (для управлений образования)

4

Осуществление материально-технического обеспечения государственных организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, а также специальные учебные и специализированные общеобразовательные учебные программы (за исключением организаций образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы) (для областных управлений образования)

5

Приобретение и доставка учебников и учебно-методических комплексов на бумажных и электронных носителях для организаций образования, реализующих на основе государственного заказа образовательные программы технического и профессионального образования, а также специальные учебные и специализированные и общеобразовательные учебные программы (для областных управлений образования)

6

Наличие планов и материалов, подтверждающих проведение школьных олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей и конкурсов профессионального мастерства областного масштаба

7

Наличие разработанных и утвержденных в соответствии с действующим законодательством типовых правил внутреннего распорядка организаций образования (для управлений образования)

8

Принятие мер по созданию, реорганизации, ликвидации государственных организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, образовательные технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования детей, а также государственных организаций образования, реализующих специальные учебные и специализированные общеобразовательные учебные программы (для управлений образования города республиканского значения и столицы)

9

Осуществление материально-технического обеспечения государственных организаций образования реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, образовательные технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования детей, а также государственных организаций образования, реализующих специальные учебные и специализированные общеобразовательные учебные программы (за исключением организаций образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы) (для управлений образования города республиканского значения и столицы)

10

Приобретение и доставка учебников и учебно-методических комплексов на бумажных и электронных носителях для организаций образования, реализующих на основе государственного заказа образовательные программы технического и профессионального образования, общеобразовательные учебные программы предшкольной подготовки, начального, основного среднего и общего среднего образования, а также специальные учебные и специализированные и общеобразовательные учебные программы (для управлений образования города республиканского значения и столицы)

11

Наличие планов и материалов, подтверждающих проведение школьных олимпиад, конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей и конкурсов профессионального мастерства в масштабе города республиканского значения, столицы

12

Принятие мер по созданию, реорганизации и ликвидации государственных организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, а также общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения и образовательные дополнительные программы для детей (для отделов образования)

13

Осуществление материально-технического обеспечения государственных организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования (за исключением организаций образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы) (для отделов образования)

14

Приобретение и доставка учебников и учебно-методических комплексов организациям образования, реализующим общеобразовательные учебные программы предшкольной подготовки, начального, основного среднего и общего среднего образования (для отделов образования)

15

Размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение (для отделов образования, управлений образования города республиканского значения и столицы)

16

Наличие планов и материалов, подтверждающих проведение школьных олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам, конкурсов районного (городского) масштаба

17

Обеспечение организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы основного среднего, общего среднего образования, бланками документов государственного образца об образовании и контроль за их использованием (для отделов образования)

18

Наличие приказов об утверждении списка лиц, графика проведения аттестации и состава аттестационной комиссии по аттестации гражданских служащих за каждые 6 месяцев

19

Наличие материалов, подтверждающих проведение аттестации гражданских служащих

20

Наличие приказа о создании и утверждении в органах управления образования аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц подведомственных организаций образования на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий

21

Наличие протоколов заседаний аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц подведомственных организаций образования на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий

22

Наличие приказа о создании и утверждении аттестационной комиссии в органах управления образования для проведения аттестации руководителей и заместителей руководителей подведомственных организаций образования

23

Наличие протоколов заседаний аттестационной комиссии по аттестации руководителей и заместителей руководителей подведомственных организаций образования

24

Наличие приказа об утверждении высшей квалификационной категории педагогов организаций дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, дополнительного, специального (коррекционного) образования, об утверждении первой и высшей квалификационной категории педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего образования, а также других подведомственных организаций образования (для управлений образования)

25

Наличие приказа об утверждении первой квалификационной категории педагогов организаций дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, дополнительного образования (для отделов образования)

26

Наличие объявления о проведении конкурса по назначению на должность руководителя государственного предприятия

27

Наличие приказа о формировании конкурсной комиссии (далее – Комиссия) по назначению на должность руководителя государственного предприятия и назначение председателя Комиссии

28

Наличие утверждҰнного списка лиц, допущенных к участию в конкурсе на должность руководителя государственного предприятия

29

Наличие необходимого пакета документов претендентов на должность руководителя государственного предприятия:
1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на казахском и русском языках;
3) автобиография, изложенная в произвольной форме;
4) копии документов об образовании;
5) копия трудовой книжки (при ее наличии) или трудовой договор, либо выписки из приказов о приеме и прекращении трудового договора с последнего места работы;
6) справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения" (далее – медицинская справка) (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697)

30

Наличие протоколов заседания Комиссии по назначению на должность руководителя государственного предприятия

31

Наличие приказа об утверждении сроков и состава аттестационной комиссии, а также графика ее работы по проведению аттестации руководителей государственных предприятий

32

Наличие уведомления аттестуемого руководителя предприятия о сроках проведения аттестации

33

Наличие аттестационного листа и служебной характеристики, отражающей профессиональную деятельность аттестуемого руководителя предприятия, оформленной кадровой службой совместно со структурными подразделениями уполномоченного органа, а также ознакомления руководителя предприятия с решением аттестационной комиссии

34

Наличие протоколов заседания аттестационной комиссии

35

Наличие приказа о формировании конкурсной комиссии (далее – Комиссия) по назначению на должность руководителя государственного учреждения среднего образования

36

Наличие объявления о проведении конкурса по назначению на должность руководителя государственного учреждения среднего образования

37

Наличие утвержденного списка лиц (не менее двух кандидатов), допущенных к участию в конкурсе на должность руководителя государственного учреждения среднего образования

38

Наличие необходимого пакета документов претендентов на должность руководителя государственного учреждения среднего образования:
1) заявление на имя председателя конкурсной комиссии с указанием места прописки, фактического места проживания, контактных телефонов;
2) нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность;
3) нотариально заверенную копию документа об образовании;
4) нотариально заверенную копию трудовой книжки;
5) личный листок по учету кадров с фото;
6) производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и поощрений;
7) копию документа об имеющейся квалификационной категории или ученой степени;
8) медицинскую справку;
9) справку об отсутствии судимости по форме, утвержденной приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 27 июля 2015 года № 95 "Об утверждении стандартов государственных услуг" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12055)

39

Наличие протоколов заседаний Комиссии по назначению на должность руководителя государственного учреждения среднего образования

      Должностное(-ые) лицо(-а) ___________       _________       _______________________
                              (должность) (подпись)       (фамилия, имя, отчество
                                                      (при его наличии)
                              ___________       _________       _______________________
                              (должность) (подпись)       (фамилия, имя, отчество
                                                            (при его наличии)
      Руководитель проверяемого субъекта ____________       _________       ______________
                              (должность)       (подпись)       (фамилия, имя, отчество
                                                            (при его наличии)