Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң кейбiр бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 19 желтоқсандағы № 1093 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 20 желтоқсанда № 17970 болып тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы бұйрық 01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9756 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 17 қазанда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасында:

      бюджет түсімдерінің сыныптамасында:

      1 "Салықтық түсімдер" санатында:

      04 "Меншікке салынатын салықтар" сыныбында:

      3 "Жер салығы" кіші сыныбында:

      02 "Елді мекендер жерлеріне алынатын жер салығы" ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "02 Жер салығы";

      "09 Елді мекендердің жерлеріне алынатын жер салығын қоспағанда, жер салығы" ерекшелігі алынып тасталсын;

      05 "Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар" сыныбында:

      1 "Қосылған құн салығы" кіші сыныбында:

      "13 Kеден одағының бірыңғай кеден аумағы құрылғанға дейін Ресей Федерациясының және Беларусь Республикасының аумағынан шығарылатын және импортталатын тауарларға салынатын қосылған құн салығы" ерекшелігі алынып тасталсын;

      2 "Акциздер" кіші сыныбында:

      81 "Ресей Федерациясының және Беларусь Республикасының аумағынан әкелінетін кеден одағы тауарларынан басқа, Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын темекі өнімдері" ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "81 Кеден одағына мүше болып табылмайтын мемлекеттердің аумағынан әкелінетін, Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын темекі өнімдері";

      82 "Ресей Федерациясының және Беларусь Республикасының аумағынан әкелінетін кеден одағы тауарларынан басқа, Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын басқа да акцизделетін өнімдердің түрлері" ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "82 Кеден одағына мүше болып табылмайтын мемлекеттердің аумағынан әкелінетін, Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын акцизделетін өнімдердің өзге түрлері".

      2. "Бюджет түсімдерін бюджеттердің деңгейлері, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшаны бақылау шоты мен Жәбірленушілерге өтемақы қорының қолма-қол ақшасының бақылау шоты арасында бөлу кестесі" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 404 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9760 болып тіркелген, 2014 жылғы 15 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджет түсімдерін бюджеттердің деңгейлері, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшаны бақылау шоты мен Жәбірленушілерге өтемақы қорының қолма-қол ақшасының бақылау шоты арасында бөлу кестесінде:

      1 "Салықтық түсімдер" санатында:

      04 "Меншікке салынатын салықтар" сыныбында:

      3 "Жер салығы" кіші сыныбында:

      02 "Елді мекендер жерлеріне алынатын жер салығы" ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Жер салығы

1

04

3

02100

100

100  ";

      09-ерекшелігі

      "

Елді мекендердің жерлеріне алынатын жер салығын қоспағанда, жер салығы

1

04

3

09100

100
  "

      алынып тасталсын;

      05 "Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар" сыныбында:

      1 "Қосылған құн салығы" кіші сыныбында:

      13-ерекшелігі

      "

Kеден одағының бірыңғай кеден аумағы құрылғанға дейін Ресей Федерациясының және Беларусь Республикасының аумағынан шығарылатын және импортталатын тауарларға салынатын қосылған құн салығы

1

05

1

13

100  "

      алынып тасталсын;

      2 "Акциздер" кіші сыныбында:

      81 "Ресей Федерациясының және Беларусь Республикасының аумағынан әкелінетін кеден одағы тауарларынан басқа, Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын темекі өнімдері" ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Кеден одағына мүше болып табылмайтын мемлекеттердің аумағынан әкелінетін, Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын темекі өнімдері

1

05

2

81

100  ";

      82 "Ресей Федерациясының және Беларусь Республикасының аумағынан әкелінетін кеден одағы тауарларынан басқа, Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын басқа да акцизделетін өнімдердің түрлері" ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Кеден одағына мүше болып табылмайтын мемлекеттердің аумағынан әкелінетін, Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын акцизделетін өнімдердің өзге түрлері

1

05

2

82

100  ";

      3 "Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер" кіші сыныбында:

      30 "Жер қойнауын пайдаланушылардың басқа түсімдері" ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Жер қойнауын пайдаланушылардың басқа түсімдері

1

05

3

30

100  ".

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. Ерназарова) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрық 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға жатады.

      Қазақстан Республикасының
      Қаржы министрі Ә. Смайылов

О внесении изменений в некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 декабря 2018 года № 1093. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 декабря 2018 года № 17970

      Примечание РЦПИ!
Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2019 года.

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 "Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9756, опубликован 17 октября 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

      в Единой бюджетной классификации Республики Казахстан, утвержденной указанным приказом:

      в классификации поступлений бюджета:

      в категории 1 "Налоговые поступления":

      в классе 04 "Налоги на собственность":

      в подклассе 3 "Земельный налог":

      специфику 02 "Земельный налог на земли населенных пунктов" изложить в следующей редакции:

      "02 Земельный налог";

      специфику 09 "Земельный налог, за исключением земельного налога на земли населенных пунктов" исключить;

      в классе 05 "Внутренние налоги на товары, работы и услуги":

      в подклассе 1 "Hалог на добавленную стоимость":

      специфику 13 "Налог на добавленную стоимость на товары, происходящие и импортируемые с территории Российской Федерации и Республики Беларусь до создания единой таможенной территории таможенного союза" исключить;

      в подклассе 2 "Акцизы":

      специфику 81 "Табачные изделия, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь" изложить в следующей редакции:

      "81 Табачные изделия, импортируемые на территорию Республики Казахстан с территории государств, не являющихся членами Таможенного союза";

      специфику 82 "Прочие виды подакцизных продукций, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь" изложить в следующей редакции:

      "82 Прочие виды подакцизных продукций, импортируемые на территорию Республики Казахстан с территории государств, не являющихся членами Таможенного союза".

      2. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 404 "Об утверждении Таблицы распределения поступлений бюджета между уровнями бюджетов, контрольным счетом наличности Национального фонда Республики Казахстан и контрольным счетом наличности Фонда компенсации потерпевшим" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9760, опубликован 15 октября 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

      в Таблице распределения поступлений бюджета между уровнями бюджетов, контрольным счетом наличности Национального фонда Республики Казахстан и контрольным счетом наличности Фонда компенсации потерпевшим, утвержденной указанным приказом:

      в категории 1 "Налоговые поступления":

      в классе 04 "Налоги на собственность":

      в подклассе 3 "Земельный налог":

      специфику 02 "Земельный налог на земли населенных пунктов" изложить в следующей редакции:

      "

Земельный налог

1

04

3

02100

100

100  ";

      специфику 09

      "

Земельный налог, за исключением земельного налога на земли населенных пунктов

1

04

3

09100

100
  "

      исключить;

      в классе 05 "Внутренние налоги на товары, работы и услуги":

      в подклассе 1 "Hалог на добавленную стоимость":

      специфику 13

      "

Налог на добавленную стоимость на товары, происходящие и импортируемые с территории Российской Федерации и Республики Беларусь до создания единой таможенной территории таможенного союза

1

05

1

13

100  "

      исключить;

      в подклассе 2 "Акцизы":

      специфику 81 "Табачные изделия, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь" изложить в следующей редакции:

      "

Табачные изделия, импортируемые на территорию Республики Казахстан с территории государств, не являющихся членами Таможенного союза

1

05

2

81

100  ";

      специфику 82 "Прочие виды подакцизных продукций, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь" изложить в следующей редакции:

      "

Прочие виды подакцизных продукций, импортируемые на территорию Республики Казахстан с территории государств, не являющихся членами Таможенного союза

1

05

2

82

100  ";

      в подклассе 3 "Поступления за использование природных и других ресурсов":

      специфику 30 "Прочие поступления от недропользователей" изложить в следующей редакции:

      "

Прочие поступления от недропользователей

1

05

3

30

100  ".

      3. Департаменту бюджетного законодательства Министерства финансов Республики Казахстан (Ерназарова З.А.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

      Министр финансов
Республики Казахстан
А. Смаилов