Аягөз ауданы бойынша пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жер салығының базалық мөлшерлемелерін арттыру туралы

Шығыс Қазақстан облысы Аягөз аудандық мәслихатының 2018 жылғы 27 наурыздағы № 21/153-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Аягөз аудандық Әділет басқармасында 2018 жылғы 16 сәуірде № 5-6-166 болып тіркелді

      Ескертпе. Тақырыбы жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Аягөз аудандық мәслихатының 22.06.2018 № 25/176-VI шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" (Салық кодексі) кодексінің 509-бабының 5-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1 тармағының 15) тармақшасына сәйкес Аягөз аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      Ескертпе. Кіріспе жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Аягөз аудандық мәслихатының 22.06.2018 № 25/176-VI шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес пайдаланылмайтын Аягоз ауданының ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Кодексінің (Салық кодексі) 503 бабында белгіленген жер салығының базалық мөлшерлемелері 10 (он) есеге арттырылсын.

      Ескертпе. 1-тармақ жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Аягөз аудандық мәслихатының 22.06.2018 № 25/176-VI шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      2. "Аягөз ауданы бойынша пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жер салығының базалық мөлшерлемелерін және бірыңғай жер салығының мөлшерлемелерін жоғарылату туралы" Аягөз аудандық мәслихатының 2016 жылғы 19 қазандағы № 6/51-VI шешімінің (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4718 нөмерімен тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтық құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде 2016 жылдың 28 қарашасында, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылдың 12 желтоқсанында, "Аягөз жаңалықтары" газетінің 2016 жылдың 19 қарашасында жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы,
Аягөз аудандық мәслихат хатшысы
С. Искаков

О повышении базовых ставок земельного налога на не используемые земли сельскохозяйственного назначения по Аягозскому району

Решение Аягозского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 27 марта 2018 года № 21/153-VI. Зарегистрировано Управлением юстиции Аягозского района Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области 16 апреля 2018 года № 5-6-166

      Сноска. Заголовок - в редакции решения Аягозского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 22.06.2018 № 25/176-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с пунктом 5 статьи 509 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), подпунктом 15) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Аягозский районный маслихат РЕШИЛ:

      Сноска. Преамбула - в редакции решения Аягозского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 22.06.2018 № 25/176-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Повысить по Аягозскому району базовые ставки земельного налога, установленные статьей 503 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), в 10 (десять) раз на не используемые в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан земли сельскохозяйственного назначения.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Аягозского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 22.06.2018 № 25/176-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Признать утратившим силу решение Аягозского районного маслихата от 19 октября 2016 года № 6/51–VI "О повышении базовых ставок земельного налога и единого земельного налога на не используемые земли сельскохозяйственного назначения по Аягозскому району" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4718, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 28 ноября 2016 года, информационно-правовой системе "Әділет" 12 декабря 2016 года, газете "Аягөз жаңалықтары" от 19 ноября 2016 года).

      3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель сессии,
секретарь Аягозского районного маслихата
С. Искаков