Бородулиха ауданының елді мекендерінде салық салу объектісінің орналасқан жерін ескеретін аймаққа бөлу коэффициенттерін бекіту туралы

Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 11 қаңтардағы № 6 қаулысы. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 30 қаңтарда № 5471 болып тіркелді.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған

      Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Кодексінің 529-бабының 6 – тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы" Заңының 31 – бабының 2 – тармағына, Қазақстан Республикасы ақпарат және коммуникациялар Министрінің 2018 жылғы 12 қарашадағы "Аймаққа бөлу коэффициентін есептеу әдістемесін бекіту туралы" № 475 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17847 тіркелген) сәйкес, Бородулиха ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы әкімдігінің 27.05.2019 № 174 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Бородулиха ауданының елді мекендерінде салық салу объектісінің орналасқан жерін ескеретін аймаққа бөлу коэффициенттері бекітілсін.

      2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары К.Қ. Бичуиновқа жүктелсін.

      3. Осы қаулы 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудан әкімі Г. Акулов

      КЕЛІСІЛДІ:

      Бородулиха ауданы бойынша
      Мемлекеттік кіріс басқармасының
      басшысы
      Н. Меджанов______________

      2018 жылғы "11" қаңтар

  Бородулиха ауданы
әкімдігінің 2018 "қаңтардағы"
№ 6 қаулысына қосымша

Бородулиха ауданының елді мекендерінде салық салу объектісінің орналасқан жерін ескеретін аймаққа бөлу коэффициенті

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы әкімдігінің 28.02.2020 № 56 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

    №

Елді мекен атауы

Коэффициенті

1

Жезкент кенті

1,9

2

Михайличенково ауылы

1,85

3

Коростели ауылы

1,75

4

Ауыл станциясы

2,25

5

Бородулиха ауылы

2,4

6

Знаменка ауылы

1,55

7

Барышовка ауылы

1,35

8

Успенка ауылы

1,7

9

Поднебесное ауылы

1,45

10

Белағаш ауылы

1,75

11

Дүйсекен жол айырығы

0,85

12

Бековка ауылы

0,9

13

41 жол айырығы

0,85

14

Зенковка ауылы

1,75

15

Дмитриевка ауылы

1,85

16

Боровое ауылы

1,55

17

Жерновка ауылы

2

18

Пол-Лог ауылы

1,75

19

Боровлянка ауылы

1,9

20

Зубаир ауылы

1,25

21

Байтанат ауылы

1,45

22

Жаңа ауыл ауылы

0,85

23

Красный Яр ауылы

2,2

24

Речное ауылы

1,5

25

Уба-Форпост ауылы

1,65

26

Песчанка ауылы

1,75

27

Жарбулақ ауылы

1,15

28

Ивановка ауылы

2,25

29

Сосновка ауылы

1,8

30

БерҰзовка шипажайы

1,7

31

Березовка қосалқы шаруашылығы

1,95

32

Hовопокровка ауылы

1,85

33

Сарноғай ауылы

1,3

34

Қарагайлы ауылы

1,6

35

Hовошульба ауылы

1,75

36

Солоновка ауылы

0,95

37

Ақши ауылы

1,75

38

Переменовка ауылы

1,7

39

Орловка ауылы (Переменовка ауылдық округінде)

1,55

40

Андроновка ауылы

1,55


41

Ремки ауылы

1,15


42

Петропавловка ауылы

1,75

43

Изатулла ауылы

0,85

44

Камышенка ауылы

2,35

45

Жақсылық ауылы

1,6

46

Шелехово ауылы

1,25

47

Орловка ауылы (Степной ауылдық округінде)

1,2

48

Буркотово ауылы

1,55

49

Сахновка ауылы

1,25


Об утверждении коэффициентов зонирования, учитывающих месторасположение объекта налогообложения в населенных пунктах Бородулихинского района

Постановление акимата Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области от 11 января 2018 года № 6. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 30 января 2018 года № 5471.

      Примечание ИЗПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с пунктом 6 статьи 529 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)", пунктом 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", приказом Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 12 ноября 2018 года № 475 "Об утверждении Методики расчета коэффициента зонирования" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17847) акимат Бородулихинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      Сноска. Преамбула - в редакции постановления Бородулихинского районного акимата Восточно-Казахстанской области от 27.05.2019 № 174 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить коэффициенты зонирования, учитывающие месторасположение объекта налогообложения в населенных пунктах Бородулихинского района согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района Бичуинова К.К.

      3. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Аким района Г. Акулов

      СОГЛАСОВАНО:

      Руководитель управления
      государственных доходов
      по Бородулихинскому району
      _____________Н. Меджанов

      "11" января 2018 года

  Приложение
к постановлению акимата
Бородулихинского района
от "11" января 2018 года
№ 6

Коэффициент зонирования, учитывающего месторасположение объекта налогообложения в населенных пунктах Бородулихинского района

      Сноска. Приложение в редакции постановления акимата Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области от 28.02.2020 № 56 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

    №

Наименование населҰнного пункта

Коэффициент

1

поселок Жезкент

1,9

2

село Михайличенково

1,85

3

село Коростели

1,75

4

станция Аул

2,25

5

село Бородулиха

2,4

6

село Знаменка

1,55

7

село Барышовка

1,35

8

село Успенка

1,7

9

село Поднебесное

1,45

10

село Бель-Агач

1,75

11

разъезд Дюсакен

0,85

12

село Бековка

0,9

13

разъезд 41

0,85

14

село Зенковка

1,75

15

село Дмитриевка

1,85

16

село Боровое

1,55

17

село Жерновка

2

18

село Пол-Лог

1,75

19

село Боровлянка

1,9

20

село Зубаир

1,25

21

село Байтанат

1,45

22

село Жана-Ауыл

0,85

23

село Красный Яр

2,2

24

село Речное

1,5

25

село Уба-Форпост

1,65

26

село Песчанка

1,75

27

село Жарбулак

1,15

28

село Ивановка

2,25

29

село Сосновка

1,8

30

санаторий БерҰзовка

1,7

31

подхоз Березовка

1,95

32

село Hовопокровка

1,85

33

село Сарногай

1,3

34

село Карагайлы

1,6

35

село Hовая Шульба

1,75

36

село Солоновка

0,95

37

село Акши

1,75

38

село Переменовка

1,7

39

село Орловка (в Переменовском сельском округе)

1,55

40

село Андроновка

1,55

41

село Ремки

1,15

42

село Петропавловка

1,75

43

село Изатулла

0,85

44

село Камышенка

2,35

45

село Жаксылык

1,6

46

село Шелехово

1,25

47

село Орловка (в Степном сельском округе)

1,2

48

село Буркотово

1,55

49

село Сахновка

1,25