Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданының ауылдары мен ауылдық округтері атауларын қайта атау туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 1 наурыздағы № 52 және Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2018 жылғы 16 наурыздағы № 16-6 бірлескен қаулысы мен шешімі. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 3 сәуірде № 5113 болып тіркелді

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы, "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы" 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңдарына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 ақпандағы № 138 "Әкімшілік-аумақтық бірліктерге, елді мекендердің құрамдас бөліктеріне атау беру, оларды қайта атау, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту кезінде тиісті аумақ халқының пікірін ескеру қағидаларын бекіту туралы" қаулысына сәйкес, облыстық ономастика комиссиясының 2017 жылғы 13 қарашадағы қорытындысы негізінде, Шыңғырлау ауданының әкімдігі және мәслихатының ұсынуы бойынша Батыс Қазақстан облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ және Батыс Қазақстан облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданының мынадай ауылдары мен ауылдық округтері қайта аталсын:

      Белогор ауылы - Ақтау ауылы;

      Белогор ауылдық округі - Ақтау ауылдық округі;

      Полтава ауылы - Ардақ ауылы;

      Полтава ауылдық округі - Ардақ ауылдық округі;

      Лубен ауылы - Ақшат ауылы;

      Лубен ауылдық округі - Ақшат ауылдық округі;

      Тасмола ауылы - Ақбұлақ ауылы.

      2. Облыстық мәслихат аппаратының басшысы (А.Сұлтанов) осы бірлескен қаулы және шешімнің Әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, Қазақстан Республикасы нормативтік –құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында оның ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бірлескен қаулы және шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Облыс әкімі Сессия төрағасы
      А.Көлгінов М. Байжанов
      Облыстық мәслихат хатшысы М.Құлшар

О переименовании сел и сельских округов Чингирлауского района Западно-Казахстанской области

Совместное постановление акимата Западно-Казахстанской области от 1 марта 2018 года № 52 и решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 16 марта 2018 года № 16-6. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 3 апреля 2018 года № 5113

      В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", постановлением Правительства Республики Казахстан № 138 от 24 февраля 2014 года "Об утверждении Правил учета мнения населения соответствующей территории при наименовании, переименовании административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований", на основании заключения областной ономастической комиссии от 13 ноября 2017 года, представления акимата и маслихата Чингирлауского района, акимат Западно-Казахстанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ и Западно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:

      1. Переименовать следующие села и сельские округа Чингирлауского района Западно-Казахстанской области:

      село Белогор - село Актау;

      Белогорский сельский округ - Актауский сельский округ;

      село Полтава - село Ардак;

      Полтавский сельский округ - Ардакский сельский округ;

      село Лубен - село Акшат;

      Лубенский сельский округ - Акшатский сельский округ;

      село Тасмола - село Акбулак.

      2. Руководителю аппарата областного маслихата (Султанов.А) обеспечить государственную регистрацию данного совместного постановления и решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.

      3. Настоящее совместное постановление и решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования.

      Аким области Председатель сессии
      А.Кульгинов М. Байжанов
      Секретарь областного маслихата М.Құлшар