Бересіні төлеген жағдайда өсімпұл мен айыппұл сомасын есептен шығару қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 21 қаңтардағы № 39 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 24 қаңтарда № 18233 болып тіркелді.

      2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 57-1-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Бересіні төлеген жағдайда өсімпұл мен айыппұл сомасын есептен шығару туралы қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті заңнамамада белгіленген тәртіппен:

      1) ) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялану және енгізу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жолдауды;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр Ә. Смайылов

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2019 жылғы 21 қаңтардағы
№ 39 бұйрығымен бекітілген

Бересіні төлеген жағдайда өсімпұл мен айыппұл сомасын есептен шығару қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Бересіні төлеген жағдайда өсімпұл мен айыппұл сомасын есептен шығару қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) 2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Салық кодексін қолданысқа енгізу туралы заң) 57-1-бабына сәйкес әзірленді және соманы:

      1) 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша салық төлеушінің дербес шотында болған, сондай-ақ 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша салық төлеушінің дербес шотында болған бересі сомасына, 2018 жылғы 1 қазаннан бастап оны төлеген күнге дейінгі кезеңге, салықтың сол түрі бойынша және бересі төленген, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлем төленген күнді қоса алғанда, есептелген өсімпұл сомасын;

      2) 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша салықтың сол түрі бойынша және бересі төленген, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлем бойынша салық төлеушінің дербес шотында болған, 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (бұдан әрі - ӘҚБтК) сәйкес салық салу саласындағы құқық бұзушылық үшін салынған айыппұл сомасын;

      3) 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша төлеу мерзімі Қазақстан Республикасының салық заңнамасына және Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес өзгерген салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша салықтық міндеттемесін салық төлеуші мерзімінен бұрын толық көлемде орындаған жағдайдағы өсімпұл мен айыппұл сомасын есептен шығару тәртібін айқындайды.

      2. Салық кодексін қолданысқа енгізу туралы заңның 57-1-бабының нормалары таралмайтын салық төлеушілерге осы Қағидалардың ережелері қолданылмайды.

2-тарау. Өсімпұл мен айыппұл сомасын есептен шығару тәртібі

1-параграф. Кіріспе

      3. Дербес шоттарды түгендеу мақсатында, оның ішінде көрсетілген күнге дербес шотында салықтың сол түрі және бересі төленген, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлем бойынша өсімпұл және (немесе) айыппұл бойынша берешегі бар салық төлеушілерде 2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 102-бабында белгіленген тәртіпте есепке жатқызуды жүргізу арқылы 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша дербес шотында болған бересі сомасын толық көлемде төлеген салық төлеушілерді іріктеу үшін мемлекеттік кірістер органы осы Қағидалар қолданысқа енгізілген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде салық төлеушінің дербес шоттарын жүргізу орны бойынша Бересі сомасын төлеген жағдайда өсімпұл мен айыппұл сомасын дербес шоттан есептен шығару бойынша комиссия (бұдан әрі - Комиссия) құрады.

      4. Комиссия құрамына:

      1) салық төлеушілерді есепке алуды және дербес шоттарды жүргізуге жауапты;

      2) салық төлеушілерді тіркеу үшін жауапты;

      3) берешектермен жұмыс үшін жауапты;

      4) әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарауға құқығы бар;

      5) салықтық аудит үшін жауапты;

      6) заң қызметінің лауазымды тұлғалары кіреді.

      Комиссияны мемлкеттік кірістер органының басшысы немесе басшының орынбасары болып табылатын төраға басқарады.

      5. Комиссия ол құрылған күннен бастап 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін дербес шоттарды түгендеуді жүргізеді.

2-параграф. 2018 жылғы 1 қазанынан бастап, төлеген күнді қоса алғанда, оны төлеген күнге дейінгі кезеңге, 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша салық төлеушінің дербес шотында болған, сондай-ақ 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша салық төлеушінің дербес шотында бересі сомасына есептелген өсімпұл сомасын есептен шығару

      6. Осы Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген түгендеудің қорытындысы бойынша 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша дербес шотында, көрсетілген күнге олардың дербес шотында өсімпұл бойынша берешегі болған бересі сомасы толық көлемде 2018 жылғы 1 қазаннан кейінгі мерзімінде төлеген салық төлеушілер анықталған кезде мемлекеттік кірістер органы осындай салық төлеушілер анықталған күннен бастап үш жұмыс күннен кешіктірмей осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бересіні төлеген жағдайда өсімпұл сомасын есептен шығару туралы шешім (бұдан әрі - Шешім) шығарады.

      2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша дербес шотында болған, сондай-ақ төленген күнді қоса алғанда, 2018 жылғы 1 қазаннан бастап оны төлеген күнге дейінгі мерзімде төленген бересі сомасына есептелген өсімпұл сомасы есептен шығаруға жатады. Бұл ретте салықтың сол түрі және бересі төленген, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлем бойынша өсімпұл сомасы есептен шағаруға жатады.

      2018 жылғы 1 қазанынан бастап төленген күнді қоса алғанда, оны төлеген күнге дейінгі кезеңге төленген бересі сомасына есептелген өсімпұл сомасын есептеу мысалы осы Қағидаларға 2-қосымшада келтірілген.

      Мемлекеттік кірістер органының Шешіміне Комиссия мүшелері және төраға қол қояды.

      7. Комиссиямен Шешім шығарылған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей есепке алуды және дербес шоттарды жүргізуге жауапты лауазымды тұлғалар Шешімде көрсетілген өсімпұл сомасын есептен шығаруды жүргізеді.

      Есептен шығару дербес шотының "Жазба (енгізу) жүргізілетін операцияның және құжаттың мазмұны" деген бағанында алу белгісімен есептен шығаруға жататын өсімпұл сомасын салық төлеушінің дербес шотының "Өсімпұл бойынша есептеу" - "Есептелді (төмендетілді)" деген бағандарында көрсету арқылы жүргізіледі:

      "20____ жылғы _____________________ "____" салық төлеушінің дербес шотынан өсімпұл сомасын есептен шығару туралы № ____ Шешім".

3-параграф. 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша бересі төленген салықтың сол түрі және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлем бойынша салық төлеушінің дербес шотында болған, ӘҚБтК сәйкес салық салу саласындағы құқық бұзушылық үшін салынған айыпұл сомасын есептен шығару

      8. Осы Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген түгендеу қорытынды бойынша 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша дербес шотында, көрсетілген күнге олардың дербес шотында айыппұл бойынша берешегі болған бересі сомасы толық көлемде 2018 жылғы 1 қазаннан кейінгі кезеңінде төлеген салық төлеушілер анықталған кезде әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарауға құқығы бар лауазымды тұлға Комиссия ұсынған салық төлеушілердің тізімін ескере отырып, үш жұмыс күн ішінде әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының орындалуын қысқарту туралы қаулыны шығару арқылы ӘҚБтК-ның 889-бабына сәйкес әкімшілік жазаны орындаудан салық төлеушіні босатады және қаулының орындалуын қысқартады.

      9. Әкімшілік айыппұл салу туралы қаулының орындалуы қысқартылған және Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 889-бабына сәйкес әкімшілік жазаны орындаудан босатылған салық төлеушілердің тізімі осы Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылады және қаулының орындалуы қысқарған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей айыппұл бойынша берешек сомасын салық төлеушінің дербес шотынан есептен шығару үшін салық төлеушінің дербес шотын және еспеке алуды жүргізуге жауапты мемлекеттік кірістер органның құрылымдық бөлімшесіне жіберіледі.

      Бұл ретте айыппұл сомасы бересі төленген салықтың сол түрі және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлем бойынша есептен шағарылады.

      Есептен шығару дербес шотының "Жазба (енгізу) жүргізілетін операцияның және құжаттың мазмұны" деген бағанында алу белгісімен есептен шығаруға жататын өсімпұл сомасын салық төлеушінің дербес шотының "Өсімпұл бойынша есептеу" - "Есептелді (төмендетілді)" деген бағандарында көрсету арқылы жүргізіледі:

      "20____ жылғы _____________________ "____" № ____ Әкімшілік жазаға тарту туралы қаулының орындалуын қысқарту туралы қаулы".

      Әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыда көрсетілген айыппұл сомасы 2018 жылғы 1 қазанға дейін ішінара төленген жағдайда осындай қаулы бойынша салынған және 2018 жылғы 1 қазанға дейін төленген айыппұл сомасы арасындағы айырмасы есептен шығаруға жатады.

4-параграф. 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша төлеу мерзімі Қазақстан Республикасының салық заңнамасына және Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес өзгерген салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша салық міндеттемесін салық төлеуші мерзімінен бұрын толық көлемде орындаған жағдайларда өсімпұл мен айыппұл сомасын есептен шығару

      10. 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша төлеу мерзімі Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес өзгерген салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша салық міндеттемесін мерзімінен бұрын толық көлемде орындаған жағдайда салық төлеуші 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша төлеу мерзімі Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес өзгерген өсімпұл сомасын есептен шығару туралы еркін нысандағы өтінішті мемлекеттік кірістер органға ұсынады.

      Салық кодексінің 49-бабы 7-тармағымен қарастырылған оларды төлеу бойынша салықтық міндеттемелерінің орындалу мерзімін өзгерту кезінде салықтарды және (немесе) төлемдерді уақтылы төлемегені үшін салық төлеушіні босату жағдайын қоспағанда, 2018 жылғы 1 қазаннан бастап оны төлеген күнге дейінгі мерзімде төленген кезеңде 2018 жылғы 1 қазанындағы жағдай бойынша төлеу мерзімі өзгертілген салықтық міндеттеменің төленген сомасына есептелген өсімпұл сомасы да есептен шағарылуға жатады.

      Бұл ретте өсімпұл сомасы төленген бересі бойынша салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндеттеменің сол түрі бойынша есептен шағарылады.

      Мемлекеттік кірістер органы салықтар немесе бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша салықтық міндеттемелердің мерзімінен бұрын толық көлемде орындалу фактісі расталған кезде өтініш түскен күннен бастап бес жұмыс күннен кешіктірмей Шешім шығарады.

      Өсімпұлды есептен шығару Қағиданың 7-тармағында белгіленген тәртіпте жүргізіледі.

      Салық төлеушінің өтінішін қарау нәтижесі "Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 221 Заңымен (бұдан әрі - Заң) белгіленген тәртіпте мемлекеттік кірістер органымен жолданады.

      11. 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша төлеу мерзімі оңалту жоспарын немесе осындай жоспарға өзгертулер мен толықтырулар бекіту туралы заңды күшіне енген сот актісіне сәйкес өзгерген салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша салық міндеттемесін мерзімінен бұрын толық көлемде орындаған жағдайларда салық төлеуші еркін нысандағы өтінішті (бұдан әрі - өтініш) мемлекеттік кірістер органына ұсынады.

      Салықтық міндеттемелердің толық көлемде орындалуына байланысты оңалту жоспарына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заңды күшіне енген сот актісінің дерекетері көрсетілген өтініш еркін нысанда жолданады.

      Салықтың немесе бюджетке басқа да міндетті төлемдер бойынша төленген салықтық міндеттемелерді мерзімнен бұрын толық көлемде орындау фактісі расталған кезде өтініш түскен күннен бастап үш жұмыс күннен кешіктірмей мемлекеттік кірістер органы Шешім шығарады, тиісінше лауазымды тұлғалар Комиссия ұсынған салық төлеушілерді ескере отырып үш жұмыс күні ішінде әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының орындалуын қысқарту туралы қаулыны шығару жолымен ӘҚБтК-ның 889-бабына сәйкес әкімшілік жаза қолданудан салық төлеушіні босатады және қаулының орындалуын қысқартады.

      Өсімпұлды есептен шығару Қағиданың 7-тармағында белгіленген тәртіпте жүргізіледі.

      Айыппұлды есептен шығару Қағиданың 9-тармағында белгіленген тәртіпте жүргізіледі.

      Салық төлеушінің өтінішін қарау нәтижесі мемлекеттік кірістер органымен Заңда белгіленген тәртіпте жолданады.

5-параграф. Берісіні төлеген жағдайда өсімпұл мен айыппұл сомасын есептен шығару туралы есепті ұсыну тәртібі

      12. Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана бойынша мемлекеттік кірістер департаменттері айсайын есепті айдан кейінгі айдың 10 күнінен кешіктірмейтін мерзімде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетіне осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бересіні төлеген жағдайда өсімпұл мен айыппұл сомасын есептен шығару туралы есепті ұсынады.

      Бұл ретте түпкілікті есеп 2020 жылғы 10 қаңтарға дейінгі мерзімде ұсынылады.

  Бересіні төлеген жағдайда
өсімпұл мен айыппұл сомасын
есептен шығару қағидаларына
1-қосымша
нысан

Бересіні төлеген жағдайда өсімпұл сомасын есептен шығару туралы № ____ шешім

__________________________________
(мемлекеттік кірістер органының атауы)

20__ жылғы "__" ________

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы" 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 57-1-бабына сәйкес, 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша бересінің толық көлемде төленгенін ескере отырып, мына салық төлеушілер бойынша 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша дербес шотында болған, сондай-ақ көрсетілген бересі сомасына 2018 жылғы 1 қазаннан бастап төленген күнді қоса алғанда, оны төлеген күнге дейінгі кезеңге есептелген өсімпұл сомасын есептеп шығарылсын:

      теңге

р/с

Салық төлеушінің ЖСН/БСН-і

Салық төлеушінің атауы

БСК

2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша болған бересі сомасы

2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша дербес есеп шотында болған өсімпұл сомасы

Бересіні толық төлеген күні

Бересі сомасына 2018 жылғы 1 қазаннан бастап төленген күнді қоса алғанда, оны төлеген күнге дейінгі кезеңге есептелген өсімпұл сомасы

Есептен шығаруға жататын өсімпұл сомасы (6-графа + 8-графа)

1

2

3

4

5

6

7

8

9Жиыны

Х

ХХ      Мемлекеттік кірістер органының басшысы

      (басшының орынбасары) __________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде), қолы)

      Комиссия мүшелері _______________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы)

  Бересіні төлеген жағдайда
өсімпұл мен айыппұл сомасын
есептен шығару қағидаларына
2-қосымша

Төленген бересінің сомасына 2018 жылғы 1 қазаннан бастап төленген күнді қоса алғанда, оны төлеген күнге дейінгі кезеңге есептелген өсімпұл сомасы есебінің мысалы

      Салық төлеушінің 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша дербес шотында болған бересі сомасы 500 000 теңгені құрайды, 500 000 теңге мөлшерінде бересі сомасының төлемі мынадай тәртіпте жүргізілді:

      - 2018 жылғы 25 қазанда - 50 000 теңге;

      - 2018 жылғы 25 қарашада - 150 000 теңге;

      - 2018 жылғы 25 желтоқсанда - 200 000 теңге;

      - 2019 жылғы 25 қаңтарда - 100 000 теңге.

      2018 жылғы 1 қазаннан бастап төленген күнді қоса алғанда, оны төлеген күнге дейінгі кезеңге бересі сомасына есептелген өсімпұл сомасы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 27 ақпандағы № 308 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16601 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2018 жылғы 28 наурызында жарияланған) бұйрығымен бекітілген Жеке шоттарды жүргізу қағидалардың 127-тармағында белгіленген формула бойынша мынадай түрде есептелінеді:

      1. 2018 жылғы 1 қазаннан бастап 2018 жылғы 25 қазанға дейінгі кезеңге 500 000 теңге сомасына бересі есебі жүргізіледі;

      2. 2018 жылғы 26 қазаннан бастап 2018 жылғы 25 қарашаға дейінгі кезеңге 450 000 теңге сомасына бересі есебі жүргізіледі;

      3. 2018 жылғы 26 қарашадан бастап 2018 жылғы 25 желтоқсанға дейінгі кезеңге 300 000 теңге сомасына бересі есебі жүргізіледі;

      4. 2018 жылғы 26 желтоқсаннан бастап 2019 жылғы 25 қаңтарға дейінгі кезеңге 100 000 теңге сомасына бересі есебі жүргізіледі;

      5. 2018 жылғы 26 желтоқсаннан бастап 2019 жылғы 25 қаңтарға дейінгі кезеңге есептелген бересі сомасын жинақтау жүргізіледі, оның жиыны осы Қағидалардың 1-қосымшасының 8-бағанына көшіріледі.

  Бересіні төлеген жағдайда
өсімпұл мен айыппұл сомасын
есептен шығару қағидаларына
3-қосымша
нысан

Әкімшілік айыппұл салу туралы қаулының орындалуы қысқартылған және Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 889-бабына сәйкес әкімшілік жаза қолдануды орындаудан босатылған салық төлеушілердің тізімі 2018 жылғы "___" _______ 2018 жылғы "___" _______ дейінгі кезең

      теңге

р/с

Салық төлеушінің ЖСН/БСН-і

салық төлеушінің атауы

Әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы

БСК

2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша дербес шотта болған бересі сомасы

2018 жылғы 1 қазандағы жағдайға айыппұл бойынша берешек сомасы

2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша есептелген бересіні толық төлеген күні

Әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының орындалуын қысқарту туралы қаулы

күні

күні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11      Мемлекеттік кірістер органының басшысы

      (басшының орынбасары) __________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде), қолы)

      Комиссия мүшелері _______________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы)

  Бересіні төлеген жағдайда
өсімпұл мен айыппұл сомасын
есептен шығару қағидаларына
4-қосымша
нысан

Бересіні төлеген жағдайда өсімпұл мен айыппұл сомасын есептен шығару туралы есебі 2018 жылғы "___" _______ 2018 жылғы "___" _______ дейінгі кезең ___________________________________________________ (мемлекеттік кірістер органының атауы)

      теңге

р/с

Мемлекеттік кірістер органының коды

Салық төлеушінің ЖСН/БСН-і

Салық төлеушінің атауы

БСК

2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша есептелген бересі сомасы

Бересіні толық төлеген күні

Өсімпұл сомасын есептен шығару туралы мәлімет

Айыппұл сомасын есептен шығару туралы мәлімет

Бөліп төлеу/мерзімін кейінге қалдыру немесе оңалту

күні

сомасы

күні

сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Жиыны

Х

Х

Х


Х

Х


Х


Х

      Мемлекеттік кірістер органының басшысы

      (басшының орынбасары) __________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде), қолы)

Об утверждении Правил списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 21 января 2019 года № 39. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 января 2019 года № 18233.

      В соответствии со статьей 57-1 Закона Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки.

      2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр А. Смаилов

  Утверждены
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 21 января 2019 года
№ 39

Правила списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 57-1 Закона Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" (далее – Закон о введении в действие Налогового кодекса) и определяют порядок списания суммы:

      1) суммы пени, числящейся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 октября 2018 года, а также начисленной на сумму недоимки, числящейся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 октября 2018 года, за период с 1 октября 2018 года до даты ее уплаты, включая день уплаты, по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка;

      2) суммы штрафа, наложенной за правонарушения в области налогообложения в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (далее – КоАП), числящейся по состоянию на 1 октября 2018 года в лицевом счете налогоплательщика по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка;

      3) сумм пеней и штрафов, в случае досрочного исполнения налогоплательщиком в полном объеме налогового обязательства по уплате налога и другого обязательного платежа в бюджет, срок уплаты которого по состоянию на 1 октября 2018 года изменен в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве.

      2. Положения настоящих Правил не применяются в отношении налогоплательщиков, на которых не распространяются нормы статьи 57-1 Закона о введении в действие Налогового кодекса.

Глава 2. Порядок списания суммы пеней и штрафов

Параграф 1. Введение

      3. В целях инвентаризации лицевых счетов, для отбора налогоплательщиков, уплативших в полном объеме сумму недоимки, числящейся в лицевом счете по состоянию на 1 октября 2018 года, в том числе путем проведения зачетов в порядке, определенном статьей 102 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), у которых на указанную дату в лицевом счете числилась задолженность по пени и (или) штрафу по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка, органом государственных доходов по месту ведения лицевых счетов налогоплательщиков в течение двух рабочих дней со дня введения в действие настоящих Правил создается Комиссия по списанию с лицевого счета суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки (далее – Комиссия).

      4. В состав Комиссии включаются должностные лица:

      1) ответственные за ведение учета и лицевых счетов налогоплательщиков;

      2) ответственные за регистрацию налогоплательщиков;

      3) ответственные за работу с задолженностью;

      4) имеющие право рассматривать дела об административных правонарушениях;

      5) ответственные за налоговый аудит;

      6) юридической службы.

      Комиссию возглавляет председатель, который является руководителем или заместителем руководителя органа государственных доходов.

      5. Инвентаризация лицевых счетов производится Комиссией со дня ее создания до 31 декабря 2019 года.

Параграф 2. Списание суммы пени, числящейся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 октября 2018 года, а также начисленной на сумму недоимки, числящейся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 октября 2018 года, за период с 1 октября 2018 года до даты ее уплаты, включая день уплаты

      6. При выявлении по итогам инвентаризации, указанной в пункте 5 настоящих Правил, налогоплательщиков, уплативших в период с 1 октября 2018 года в полном объеме сумму недоимки, числящейся в лицевом счете по состоянию на 1 октября 2018 года, у которых на указанную дату в лицевом счете числилась задолженность по пени, органом государственных доходов не позднее трех рабочих дней со дня выявления таких налогоплательщиков выносится решение о списании суммы пени при условии уплаты суммы недоимки по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее – Решение).

      Списанию подлежит сумма пени, числящаяся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 октября 2018 года, а также начисленная на сумму уплаченной недоимки за период с 1 октября 2018 года до даты ее уплаты, включая день уплаты. При этом сумма пени списывается по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка.

      Пример расчета суммы пени, начисленной на сумму уплаченной недоимки за период с 1 октября 2018 года до даты ее уплаты, включая день уплаты, приведен в приложении 2 к настоящим Правилам.

      Решение органа государственных доходов подписывается председателем и членами Комиссии.

      7. Не позднее трех рабочих дней со дня вынесения Решения Комиссией производится списание суммы пени, указанной в Решении.

      Списание производится путем отражения в графах лицевого счета налогоплательщика "Расчеты по пени" – "Начислено (уменьшено)" суммы пеней, подлежащей списанию, со знаком минус с указанием в графе лицевого счета "Содержание операции и документ, на основании которого производится запись (ввод)" записи:

      "Решение № _______ о списании суммы пени с лицевого счета налогоплательщика от "____" ______________________ 20____ года".

Параграф 3. Списание суммы штрафа, наложенной за правонарушения в области налогообложения в соответствии с КоАП, числящейся по состоянию на 1 октября 2018 года в лицевом счете налогоплательщика по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка

      8. При выявлении по итогам инвентаризации, указанной в пункте 5 настоящих Правил, налогоплательщиков, уплативших в период с 1 октября 2018 года в полном объеме сумму недоимки, числящейся в лицевом счете по состоянию на 1 октября 2018 года, у которых на указанную дату в лицевом счете числилась задолженность по штрафу, должностные лица, имеющие право рассматривать дела об административных правонарушениях, с учетом списка налогоплательщиков, представленного Комиссией, в течение трех рабочих дней прекращают исполнение постановлений и освобождают налогоплательщиков от исполнения административного взыскания в соответствии со статьей 889 КоАП путем вынесения постановления о прекращении исполнения постановления о наложении административного взыскания.

      9. Список налогоплательщиков, по которым прекращено исполнение постановлений о наложении административных штрафов и которые освобождены от исполнения административного взыскания в соответствии со статьей 889 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, составляется по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам, и не позднее трех рабочих дней со дня прекращения исполнения постановлений передается в структурное подразделение органа государственных доходов, ответственное за ведение учета и лицевых счетов налогоплательщиков, для списания в лицевых счетах налогоплательщиков сумм задолженности по штрафам.

      При этом сумма штрафа списывается по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка.

      Списание производится путем отражения в графах лицевого счета налогоплательщика "Расчеты по штрафам" – "Начислено (уменьшено)" суммы штрафа, подлежащего списанию, со знаком "минус" с указанием в графе лицевого счета "Содержание операции и документ, на основании которого производится запись (ввод)" записи:

      "Постановление о прекращении исполнения постановления о наложении административного взыскания от "___" ____________201__года".

      В случае частичной уплаты до 1 октября 2018 года суммы штрафа, указанного в постановлении о наложении административного взыскания, списанию подлежит разница между суммой штрафа, наложенной по такому постановлению, и уплаченной до 1 октября 2018 года.

Параграф 4. Списание сумм пеней и штрафов, в случае досрочного исполнения налогоплательщиком в полном объеме налогового обязательства по уплате налога и другого обязательного платежа в бюджет, срок уплаты которого по состоянию на 1 октября 2018 года изменен в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве

      10. В случае досрочного исполнения в полном объеме налогового обязательства по уплате налога и другого обязательного платежа в бюджет, срок уплаты которого по состоянию на 1 октября 2018 года изменен в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, налогоплательщиком подается в орган государственных доходов заявление в произвольной форме о списании суммы пеней, сроки уплаты которых по состоянию на 1 октября 2018 года изменены в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

      Списанию также подлежит сумма пени, начисленная на сумму уплаченного налогового обязательства с измененным по состоянию на 1 октября 2018 года сроком уплаты, за период с 1 октября 2018 года до даты его уплаты, включая день уплаты, за исключением случаев освобождения налогоплательщика от уплаты пени за несвоевременную уплату налогов и (или) плат при изменении сроков исполнения налогового обязательства по их уплате, предусмотренных пунктом 7 статьи 49 Налогового кодекса.

      При этом сумма пени списывается по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена сумма основного долга.

      При подтверждении факта досрочного исполнения в полном объеме налогового обязательства по уплате налога или другого обязательного платежа в бюджет орган государственных доходов не позднее пяти рабочих дней со дня поступления заявления выносит Решение.

      Списание пени производится в порядке, установленном пунктом 7 настоящих Правил.

      Результаты рассмотрения заявления налогоплательщика направляются органом государственных доходов в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц" от 12 января 2007 года (далее – Закон).

      11. В случае досрочного исполнения в полном объеме налогового обязательства по уплате налога или другого обязательного платежа в бюджет, срок уплаты которого по состоянию на 1 октября 2018 года изменен в соответствии со вступившим в законную силу судебным актом об утверждении плана реабилитации либо о внесении изменений и дополнений в такой план, налогоплательщиком в орган государственных доходов направляется заявление о списании суммы пеней и (или) штрафов (далее – заявление).

      Заявление направляется в произвольной форме с содержанием реквизитов вступившего в законную силу судебного акта о внесении изменений и дополнений в план реабилитации в связи с исполнением налогового обязательства в полном объеме.

      При подтверждении факта досрочного исполнения в полном объеме налогового обязательства по уплате налога или другого обязательного платежа в бюджет орган государственных доходов не позднее трех рабочих дней со дня поступления заявления выносит Решение, а соответствующие должностные лица в течение трех рабочих дней прекращают исполнение постановлений и освобождают налогоплательщиков от исполнения административного взыскания в соответствии со статьей 889 КоАП путем вынесения постановления о прекращении исполнения постановления о наложении административного взыскания.

      Списание суммы пени производится в порядке, установленном пунктом 7 настоящих Правил.

      Списание суммы штрафа производится в порядке, установленном пунктом 9 настоящих Правил.

      Результаты рассмотрения заявления налогоплательщика направляются органом государственных доходов в порядке, установленном Законом.

Параграф 5. Порядок представления отчета о списании суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки

      12. Департаменты государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице ежемесячно в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан отчет о списании суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

      При этом окончательный отчет представляется в срок до 10 января 2020 года.

  Приложение 1
к Правилам списания суммы
пеней и штрафов при условии
уплаты суммы недоимки
  форма

Решение № ____ о списании суммы пени при условии уплаты
суммы недоимки

______________________________________
(наименование органа государственных доходов)

"___" _________ 20__ года

      В соответствии со статьей 57-1 Закона Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), учитывая уплату в полном объеме недоимки, числящейся по состоянию на 1 октября 2018 года, списать сумму пеней, числящуюся в лицевом счете по состоянию на 1 октября 2018 года, а также начисленную на сумму указанной недоимки, за период с 1 октября 2018 года до даты ее уплаты, включая день уплаты, по следующим налогоплательщикам:

  тенге

№ п/п

ИИН/БИН налогоплательщика

Наименование налогоплательщика

КБК

Сумма недоимки, числящаяся по состоянию на 1 октября 2018 года

Сумма пеней, числящаяся в лицевом счете по состоянию на 1 октября 2018 года

Дата полного погашения недоимки

Сумма пеней, начисленная на сумму недоимки за период с 1 октября 2018 года до даты ее уплаты

Сумма пеней, подлежащая списанию (графа 6 + графа 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9Итого

Х

ХХ      Руководитель (заместитель руководителя)
органа государственных доходов _______________________________________
                        (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)
Члены комиссии ______________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

  Приложение 2
к Правилам списания суммы
пеней и штрафов при условии
уплаты суммы недоимки

Пример расчета суммы пени, начисленной на сумму уплаченной недоимки за
период с 1 октября 2018 года до даты ее уплаты, включая день уплаты

      Сумма недоимки, числящаяся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 октября 2018 года, составляет 500 000 тенге, оплата суммы недоимки в размере 500 000 тенге произведена в следующем порядке:

      – 25 октября 2018 года – 50 000 тенге;

      – 25 ноября 2018 года – 150 000 тенге;

      – 25 декабря 2018 года – 200 000 тенге;

      – 25 января 2019 года – 100 000 тенге.

      Сумма пени, начисленная на сумму недоимки за период с 1 октября 2018 года до даты ее уплаты, включая день уплаты, рассчитывается по формуле, установленной пунктом 127 Правил ведения лицевых счетов, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 27 февраля 2018 года № 308 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16601, опубликован в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 28 марта 2018 года) следующим образом:

      1. Производится расчет пени на сумму 500 000 тенге за период 1 октября 2018 года по 25 октября 2018 года;

      2. Производится расчет пени на сумму 450 000 тенге за период с 26 октября 2018 года по 25 ноября 2018 года;

      3. Производится расчет пени на сумму 300 000 тенге за период с 26 ноября 2018 года по 25 декабря 2018 года;

      4. Производится расчет пени на сумму 100 000 тенге за период с 26 декабря по 25 января 2019 года;

      5. Производится суммирование пени, начисленной с 1 октября 2018 года по 25 января 2019 года, итог которого переносится в графу 8 приложения 1 настоящих Правил.

  Приложение 3
к Правилам списания суммы
пеней и штрафов при условии
уплаты суммы недоимки
  форма

Список налогоплательщиков, по которым прекращено исполнение
постановлений о наложении административных штрафов и которые
освобождены от исполнения административного взыскания в соответствии
со статьей 889 Кодекса Республики об административных правонарушениях

за период с "___" _______ 20__ года по "___" ________20__ года

      тенге

№ п/п

ИИН/БИН налогоплательщика

Наименование налогоплательщика

Постановление о наложении административного штрафа

КБК

Сумма недоимки, числящейся в лицевом счете по состоянию на 1 октября 2018 года

Сумма задолженности по штрафу по состоянию на 1 октября 2018 года

Дата полного погашения недоимки, числящейся по состоянию на 1 октября 2018 года

Постановление о прекращении исполнения постановления о наложении административного взыскания

дата

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11      Руководитель (заместитель руководителя)
органа государственных доходов ___________________________________________
                              (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)
Члены комиссии _________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

  Приложение 4
к Правилам списания суммы
пеней и штрафов при условии
уплаты суммы недоимки
  форма

Отчет о списании суммы пени и штрафов при условии
уплаты суммы недоимки

за период с "____" _________ 20__ года по "_____" _________20___года
___________________________________________________
(наименование органа государственных доходов)

      тенге

№ п/п

Код органа государственных доходов

ИИН/БИН налогоплательщика

Наименование налогоплательщика

КБК

Сумма недоимки, числящейся по состоянию на 1 октября 2018 года

Дата полного погашения недоимки

Сведения о списании суммы пени

Сведения о списании суммы штрафа

Отсрочка/рассрочка или реабилитация

дата

сумма

дата

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Итого

Х

Х

Х


Х

Х


Х


Х

      Руководитель (заместитель руководителя)
органа государственных доходов _______________________________________
                        (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)