"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 71 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 7 ақпандағы № 26 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 22 ақпанда № 18340 болып тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 5 т. қараңыз

      Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 71 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11534 болып тіркелген, 2015 жылғы 15 шілдеде "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулыға 3-қосымшаға сәйкес бекітілген "Микроқаржылық ұйымдарды есептік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулыға 6-қосымшаға сәйкес бекітілген "Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

      4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетуінің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

      Көрсетілетін қызметті алушы үміткерлер тағайындалған (сайланған) күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешікпейтін мерзімде оларды келісу үшін көрсетілетін қызметті берушіге құжаттардың толық топтамасын (үміткерлерді, жауапты адамдарды, байланыс телефондарының нөмірлерін және электрондық пошта мекенжайларын көрсетіп) ұсынады.

      Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 9-1 және 10-тармақтарында көзделген құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші үміткерді келісу үшін құжаттарды қабылдаудан бас тартады және 3 (үш) жұмыс күні ішінде өтініш берушіге құжаттардың топтамасын қараусыз қайтарады.

      Ұсынылған құжаттар осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 9-1 және 10-тармақтарының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда көрсетілетін қызметті беруші оларды жою және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін пысықталған (түзетілген) құжаттарды ұсыну үшін ескертулермен көрсетілетін қызметті алушыға хат жібереді. Бұл ретте уәкілетті органның үміткерді келісуге арналған құжаттарды қарау мерзімі үзілмейді.";

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Мемлекеттік қызмет банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, сақтандыру брокерінің, холдингтің, Қордың басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру кезінде ақылы негізде көрсетіледі. Алымның мөлшерлемесі 25 (жиырма бес) айлық есептік көрсеткішті құрайды.

      Мемлекеттік қызмет бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының, бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыру үшін лицензия алудан үміткер немесе лицензиялары бар заңды тұлғалардың, орталық депозитарийдің басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру кезінде тегін көрсетіледі.

      Алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда, сондай-ақ "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.";

      8-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін;";

      9-тармақта:

      2) тармақша алып тасталсын;

      5) тармақшада:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14784 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 305 қаулысымен бекітілген Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру қағидаларына және келісім алу үшін қажетті құжаттардың тізбесіне 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Басшы қызметкерлердің құрамындағы өзгерістер туралы мәліметтер ұсынылғанға дейін өтініш жасаған жағдайда, үміткердің тағайындалған (сайланған) күні көрсетілген көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті органының шешімінен үзінді-көшірме не үміткерді тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесі.";

      он екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті органының шешімінен үзінді-көшірме осы құжатқа қол қоюға уәкілетті қызметкердің (қызметкерлердің) қолымен куәландырылады және үзінді-көшірменің дұрыс екендігі көрсетіледі;";

      7), 9) және 10) тармақшалар алып тасталсын;

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген құжаттарды қоспағанда, осы тармақтың бірінші бөлігінде аталған, бірнеше парақтан тұратын құжаттар нөмірленген және соңғы парақтың сырт жағына жапсырылған жапсырмада тігілген парақтардың саны көрсетіліп тігілген, көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органы басшысының (атқарушы органның функцияларын жалғыз жүзеге асыратын адамның) не оның міндеттерін орындайтын адамның (міндеттерді орындаудың жүктелгені туралы растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) қолымен расталған күйінде ұсынылады.";

      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген құжаттарды қоспағанда, құжаттардың көшірмелері олардың дұрыстығы көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті алушының лауазымды адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органы басшысының (атқарушы органның функцияларын жалғыз жүзеге асыратын адамның) не оның міндеттерін орындайтын адамның (міндеттерді орындаудың жүктелгені туралы растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) қолымен расталады.";

      мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:

      "9-1. Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің, холдингтің, Қордың басшы қызметкерін келіскен кезде көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге мемлекеттік қызмет көрсету үшін өтініш жасаған кезде "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің, холдингтің, Қордың басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) келісім бергені үшін алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі қосымша ұсынылады.";

      10-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) электрондық сұрау салуға қоса берілетін ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда), осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3), 4), 5), 6), 8), 11) және 12) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) және 9-1-тармағында көрсетілген құжаттар. Көрсетілетін қызметті алушы – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары, бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыру үшін лицензия алудан үміткер немесе лицензиялары бар заңды тұлғалар, орталық депозитарий өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызмет көрсетілген жағдайда, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-1-тармағында көзделген құжат ұсынылмайды.";

      11-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) Банктер туралы заңның 20-бабының 8-тармағында, Сақтандыру қызметі туралы заңның 34-бабының 8-тармағында, Кепілдік беру қоры туралы заңның 4-1-бабының 4-тармағында, Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 54-бабының 7-тармағында, Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 55-бабының 6-тармағында белгіленген негіздер;";

      қосымшаға сәйкес нысан бойынша Басшы қызметкердің лауазымына үміткер туралы мәліметтер осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулыға 9-қосымшаға сәйкес бекітілген "Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезіндегі алымның мөлшерлемесі:

      1) жеке тұлғалар үшін – 100 (бір жүз) айлық есептік көрсеткішті (бұдан әрі – АЕК);

      2) заңды тұлғалар үшін – 500 (бес жүз) АЕК-ті құрайды.

      Алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда, сондай-ақ "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.";

      8-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін;";

      мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:

      "9-1. Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 және 21-тармақтарында көзделген жағдайларда көрсетілетін қызметті берушіге банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді алу үшін өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін "электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді беру үшін алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі қосымша ұсынылады.";

      10-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) көрсетілетін қызметті алушының тиісті органының банктің акцияларын иелену туралы шешімінің көшірмесі.

      Егер көрсетілетін қызметті алушы "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 61-4 және 61-11-баптарында көзделген операцияны жүзеге асырған банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуші банк немесе Қазақстан Республикасының бейрезиденті-қаржы ұйымы болып табылса, көрсетілетін қызметті алушы органының банктің акцияларын иелену туралы шешімінің көшірмесі ұсынылады;";

      11-тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) "Банктер туралы заңның 17-1-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, тізбесін қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) белгілейтін халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірі тағайындаған көрсетілетін қызметті алушының кредиттік рейтингі туралы мәліметтер.";

      23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "23. Көрсетілетін қызметті алушы порталға өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

      2) банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға:

      мыналарда:

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4), 5), 8) және 9) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 6) және 7) тармақшаларында (электрондық құжаттар түрінде) және 9-1-тармағында ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, құжаттың электрондық көшірмесі түрінде) көрсетілген құжаттар;

      3) егер көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлға уәкілетті органның алдын ала жазбаша келісімін алмай, сыйға тарту шарты негізінде банктің ірі қатысушысы белгілеріне сәйкес келген жағдайда, ол тиісті мәртебені иелену туралы өтінішті берген кезде:

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 21-тармағында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар қосымша ұсынылады;

      4) банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін көрсетілетін қызметті алушы-Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға:

      мыналарда:

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-1-тармағында ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, құжаттың электрондық көшірмесі түрінде), 10-тармағының 2), 3), 5), 6), 7), 8) және 9) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 4) және 10) тармақшаларында (электрондық құжаттар түрінде) көрсетілген құжаттар;

      5) орналастырылған (артықшылық берілген және банк сатып алған) акциялардың 25 (жиырма бес) немесе одан көп пайызын құрайтын иелену үлесімен банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге ниет білдіретін көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғалар, сондай-ақ банк холдингі мәртебесін иеленуге ниет білдіретін көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлғалар осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 9-1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 және 21-тармақтарында көрсетілген құжаттар мен мәліметтерге қоса бизнес-жоспарын (PDF форматындағы құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

      6) көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушы, банк холдингі мәртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-1-тармағында ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, құжаттың электрондық көшірмесі түрінде) және 13-тармағында көрсетілген (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) құжаттарды ұсынады;

      7) Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлғасы болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін:

      мыналарда:

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-1-тармағында ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағының 2), 3), 5), 6), 7), 8) және 9) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде);

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағының 4) және 10) тармақшаларында (электрондық құжаттар түрінде) көрсетілген құжаттарды ұсынады;

      8) банк холдингі мәртебесін алуға ниет білдірген көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-1, 10, 11 және 12-тармақтарында көзделген құжаттар мен мәліметтерден басқа осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 17-тармағында көрсетілген, электрондық сұрау салуға қоса берілетін құжаттарды (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) ұсынады.

      Жеке басты куәландыратын, алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқтығын растайтын, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттардың мәліметтерін көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкіметтің" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.";

      24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "24. Мыналар:

      1) көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға не көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлғаның басшы қызметкері:

      бұдан бұрын, уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруын тоқтатуға апарған банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін, не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымын басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, қаржы ұйымының ірі қатысушысы - жеке тұлға, ірі қатысушысы (банк холдингі) - заңды тұлғаның басшысы болған. Көрсетілген талап уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруын тоқтатуға апарған банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағаннан кейін, не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады. Бұл талап көрсетілген банктердің акцияларын Банктер туралы заңның 17-2-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі не ұлттық басқарушы холдинг иеленгенге дейін тағайындалған (сайланған) басшы қызметкерлерді қоспағанда, дауыс беретін акцияларының 50 (елу) және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке тікелей немесе жанама түрде тиесілі, өздеріне қатысты Банктер туралы заңға сәйкес қайта құрылымдау жүзеге асырылған банктердің басшы қызметкерлеріне қолданылмайды;

      осы және (немесе) өзге де қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап уәкілетті орган басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алу туралы шешімді қабылдағаннан кейін қатарынан соңғы 12 (он екі) ай ішінде қолданылады. Сыбайлас жемқорлық қылмысын жасаған не тағайындалған (сайланған) күнге дейін 3 (үш) жыл бойы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты жасағаны үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылған адам да көрсетілетін қызметті алушының (лицензиаттың) басшы қызметкері болып тағайындалмайды (сайланбайды);

      бұдан бұрын, қатарынан 4 (төрт) және одан да көп кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не өзі бойынша дефолтқа жол берілген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу жөніндегі берешек сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолт мөлшері төлеу күніне республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын соманы құрайтын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушысының (ірі акционерінің) - заңды тұлғасының - эмитенттің ірі қатысушы (ірі акционері) - жеке тұлғасы, басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап осы тармақшада көзделген мән-жайлар туындаған кезден бастап 5 (бес) жыл ішінде қолданылады;

      2) көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жағдайының тұрақсыздығы мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіз болып табылады.

      Мына талаптардың бірінің болуы көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жай-күйі тұрақсыздығының белгісі болып табылады:

      көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлға өтініш берген күнге дейін 2 (екі) жылдан аз уақыт бұрын құрылған;

      көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері акцияларға орналастырылған активтер сомасын және басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлесін шегергенде оның активтерінен және банктің иеленуге болжанатын акцияларынан асып кетеді;

      аяқталған әрбір 2 (екі) қаржы жылының нәтижелері бойынша зиян;

      көрсетілетін қызметті алушы міндеттемелерінің мөлшері банктің қаржылық жай-күйі үшін айтарлықтай тәуекел туындатады;

      көрсетілетін қызметті алушының банк алдында мерзімі өткен және (немесе) банк балансына жатқызылған берешегінің болуы;

      көрсетілетін қызметті алушының банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуінің қаржылық салдарына жасалған талдау көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жай-күйінің нашарлауын болжайды;

      көрсетілетін қызметті алушының мүлкінің құны (көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелерін шегергенде) банктің акцияларын иелену үшін жеткіліксіз болса;

      көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жай-күйі тұрақсыз екендігін және (немесе) банкке және (немесе) оның депозиторларына шығын келтіруі мүмкін екендігін білдіретін өзге негіздер;

      3) көрсетілетін қызметті алушы банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуі нәтижесінде Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасы талаптарының бұзылуы;

      4) банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иелену бойынша мәміледе иеленуші тарап тізбесін уәкілетті орган белгілейтін, оффшорлық аймақтарда тіркелген заңды тұлға (оның ірі қатысушысы (ірі акционері) болып табылатын жағдайлар;

      5) көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген банктің ірі қатысушыларына және банк холдингтеріне қойылатын өзге де талаптарды сақтамауы;

      6) көрсетілетін қызметті алушының банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуінің қаржылық салдарына жасалған талдау банктің қаржылық жай-күйінің нашарлауын болжаса;

      7) Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы-көрсетілетін қызметті алушыда шыққан елінің заңнамасы шеңберінде қаржылық қызметті жүзеге асыру өкілеттіктерінің болмауы;

      8) банктің орналастырылған акцияларының 10 (он) немесе одан да көп пайызын тікелей иеленуші немесе ең төменгі талап етілетін рейтингі бар банктің дауыс беретін 10 (он) немесе одан да көп акцияларымен дауыс беру мүмкіндігіне немесе банктің ірі қатысушысы болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-заңды тұлғасының акцияларын (қатысу үлестерін) иелену (дауыс беру) арқылы банктің орналастырылған акцияларының 10 (он) немесе одан да көп пайызын жанама иеленуді немесе банктің дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан да көп акцияларымен жанама дауыс беруді көздейтін Қазақстан Республикасының бейрезидент-заңды тұлғасы үшін аталған рейтингтің болуы талап етілмеген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының бейрезидент-заңды тұлғасы-көрсетілетін қызметті алушыда тізбесі Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының 3-тармағында көзделген халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірінің ең төменгі қажет етілетін рейтингінің болмауы;

      9) банктің қаржылық жай-күйі ықтимал нашарлаған жағдайда банкті қайта капиталдандырудың ұсынылған жоспарының тиімсіз болуы;

      10) көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғада, көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлғаның басшы қызметкерінде мінсіз іскерлік беделдің болмауы;

      11) көрсетілетін қызметті алушы бұрын уәкілетті орган банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде ірі қатысушы - жеке тұлға не ірі қатысушы - заңды тұлғаның бірінші басшысы және (немесе) қаржы ұйымының басшы қызметкері болып табылған не болып табылатын жағдайлар. Көрсетілген талап уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағаннан кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

      12) көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлға орналасқан елдің қаржы ұйымдарын шоғырландырылған қадағалау саласындағы заңнаманың Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген шоғырландырылған қадағалау жөніндегі талаптарға сәйкес келмеуі;

      13) Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымдары болып табылатын ірі қатысушы-заңды тұлғалар және банк холдингтері бойынша – уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген жағдайларды қоспағанда, уәкілетті орган мен көрсетілетін қызметті алушы резидент болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органдары арасында ақпарат алмасуды көздейтін келісімнің болмауы;

      14) көрсетілетін қызметті алушы қаржы ұйымы өзі орналасқан елде шоғырландырылған негізде қадағалауға жатпайтын жағдайлар;

      15) Қазақстан Республикасының бейрезидент-банк конгломератына қатысушылар орналасқан елдің заңнамасы олардың және банк конгломератының Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген талаптарды орындауына мүмкіндік бермейтіндігіне байланысты банк конгломератына шоғырландырылған қадағалау жүргізудің мүмкін болмауы;

      16) банкті ашуға рұқсат беруден бас тарту үшін негіздердің болуы мемлекеттік көрсетілетін қызметтен бас тартуға негіз болып табылады.

      Егер банк холдингі мәртебесін алғысы келетін тұлға еншілес қаржы ұйымын құратын немесе сатып алатын не қаржы ұйымының капиталына қомақты қатысуды сатып алатын жағдайда, уәкілетті орган ұсынылған құжаттарды қарау кезінде Банктер туралы заңның 11-1-бабының 6-тармағында көзделген бас тарту негіздерін ескереді. Еншілес ұйым құруға (сатып алуға), ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға рұқсат беруден бас тартуға негіздері болған кезде, уәкілетті орган банк холдингі немесе банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беруден бас тартады.";

      1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлға, көрсетілетін қызметті алушы - заңды тұлғаның басшы қызметкері туралы қысқаша деректер осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы - заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Көрсетілетін қызметті алушының кірісі және мүлкі туралы мәліметтер, сондай-ақ барлық міндеттемелері бойынша берешегінің болуы туралы ақпарат осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулыға 10-қосымшаға сәйкес бекітілген "Сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезіндегі алымның мөлшерлемесі жеке және заңды тұлғалар үшін 50 (елу) айлық есептік көрсеткішті құрайды.

      Алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда, сондай-ақ "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.";

      8-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін;";

      мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:

      "9-1. Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 және 20-тармақтарында көзделген жағдайларда көрсетілетін қызметті берушіге сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді алу үшін өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін "электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді беру үшін алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі де ұсынылады.";

      10-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) көрсетілетін қызметті алушының тиісті органының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын иелену туралы шешімінің көшірмесі;";

      23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "23. Көрсетілетін қызметті алушы порталға өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

      2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға:

      мыналарда:

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 6) және 7) тармақшаларында (электрондық құжат түрінде);

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3), 4), 5) және 8) тармақшаларында (құжаттардың PDF форматындағы электрондық көшірмелері түрінде);

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-1-тармағында ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, құжаттың электрондық көшірмесі түрінде) көрсетілген құжаттарды;

      3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін көрсетілетін қызметті алушы - Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлғасы:

      мыналарда:

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-1-тармағында ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, құжаттың электрондық көшірмесі түрінде) көрсетілген құжаттарды;

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағының 4) тармақшасында (электрондық құжат түрінде);

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағының 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында (құжаттардың PDF форматындағы электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттарды;

      4) бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы, сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-1-тармағында ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, құжаттың электрондық көшірмесі түрінде) және 14-тармағының 2), 3), 4), 5), 6) және 7) тармақшаларында (құжаттардың PDF форматындағы электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар;

      5) Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлғасы болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы, сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін:

      мыналарда:

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-1-тармағында ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, құжаттың электрондық көшірмесі түрінде) көрсетілген құжаттарды;

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 15-тармағының 4) тармақшасында (электрондық құжат түрінде);

      электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 15-тармағының 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттарды;

      6) орналастырылған акциялардың (артықшылықты және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сатып алған акцияларды қоспағанда) 25 (жиырма бес) немесе одан көп пайызын иелену үлесімен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге ниетті көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғалар, сондай-ақ сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге ниетті көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлғалар Заңның 26-бабында көрсетілген құжаттар мен мәліметтерге қоса осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 18-тармағында көрсетілген құжаттарды (электрондық құжаттар түрінде) да ұсынады, олар электрондық сұрау салуға қоса беріледі;

      7) егер көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға уәкілетті органның алдын ала жазбаша келісімін алмай, сыйға тарту шарты негізінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы белгілеріне сәйкес келген жағдайда, ол тиісті мәртебені иелену туралы өтініш берген кезінде осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 19-тармағында көрсетілген құжаттарды (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) да ұсынады, олар электрондық сұрау салуға қоса беріледі;

      8) сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге ниетті көрсетілетін қызметті алушы (Қазақстан Республикасының резиденті) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-1, 10, 18 және 20-тармақтарында көрсетілген құжаттар мен мәліметтермен қатар осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 21-тармағында көрсетілген құжаттарды (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) ұсынады, олар электрондық сұрау салуға қоса беріледі.

      Жеке басты куәландыратын, алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екенін растайтын, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттардың мәліметтерін көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.";

      24-тармақта:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) ұсынылған құжаттардың осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 9-1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 және 23-тармақтарында көрсетілген талаптарға сәйкес келмеуі не уәкілетті органның ұсынылған құжаттар бойынша ескертулерін ол белгілеген мерзімде жоймау;";

      2) тармақшаның екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бұдан бұрын, уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруын тоқтатуға апарған банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін, не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымын басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, қаржы ұйымының ірі қатысушысы - жеке тұлға, ірі қатысушысы (сақтандыру холдингі) - заңды тұлғаның басшысы болған. Көрсетілген талап уәкілетті орган қаржы ұйымын мәжбүрлеп таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруын тоқтатуға апарған банктерді төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағаннан кейін, не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады;";

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жағдайының тұрақсыздығы мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіз болып табылады.

      Мына талаптардың бірінің болуы көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жай-күйі тұрақсыздығының белгісі болып табылады:

      көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлға өтініш берген күнге дейін 2 (екі) жылдан аз уақыт бұрын құрылған;

      көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері акцияларға орналастырылған активтер сомасын және басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлесін шегергенде оның активтерінен және банктің иеленуге болжанатын акцияларынан асып кетеді;

      аяқталған әрбір 2 (екі) қаржы жылының нәтижелері бойынша зиян;

      көрсетілетін қызметті алушы міндеттемелерінің мөлшері банктің қаржылық жай-күйі үшін айтарлықтай тәуекел туындатады;

      көрсетілетін қызметті алушының банк алдында мерзімі өткен және (немесе) банк балансына жатқызылған берешегінің болуы;

      көрсетілетін қызметті алушының банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуінің қаржылық салдарына жасалған талдау көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жай-күйінің нашарлауын болжайды;

      көрсетілетін қызметті алушының мүлкінің құны (көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелерін шегергенде) банктің акцияларын иелену үшін жеткіліксіз болса;

      көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жай-күйі тұрақсыз екендігін және (немесе) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына және (немесе) оның клиенттеріне шығын келтіруі мүмкін екендігін білдіретін өзге негіздер;";

      14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "14) көрсетілетін қызметті алушы бұрын уәкілетті орган банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде ірі қатысушы - жеке тұлға не ірі қатысушы - заңды тұлғаның бірінші басшысы және (немесе) қаржы ұйымының басшы қызметкері болып табылған не болып табылатын жағдайлар.

      Көрсетілген талап уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағаннан кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады;";

      1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға, көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкері туралы қысқаша деректер осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Көрсетілетін қызметті алушының кірісі және мүлкі туралы мәліметтер, сондай-ақ барлық міндеттемелері бойынша берешегінің болуы туралы ақпарат осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулыға 12-қосымшаға сәйкес бекітілген "Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

      1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – олар мемлекеттік тіркеуге ұсынылғаннан кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде;

      2) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің және құжаттар берудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету үшін көзделген құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабына сәйкес құжаттарды алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтінішті қабылдаудан бас тартады.";

      8-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін;";

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім бар еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) 11-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында белгіленген жағдайда құрылтай жиналысының (жалғыз құрылтайшысы шешімінің) немесе акционерлердің жалпы жиналысының (барлық дауыс беретін акцияларын иемденетін акционер шешімінің) жарияланған акциялар шығарылымы туралы хаттамасының көшірмесі;

      3) Заңның 11-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында белгіленген жағдайда жарияланған акциялар шығарылымын жарамсыз деп тану туралы сот шешімінің көшірмесі;

      4) көрсетілетін қызметті алушы жарғысының (бар болса) көшірмесі;

      5) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша жарияланған акциялар шығарылымының проспектісі;

      6) акционерлік қоғам құрылтайшыларының арасында орналастырылған, жарияланған акциялардың төленгенін растайтын құжаттар;

      7) акцияларды көрсетілетін қызметті алушы ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесі.

      "Акционерлік инвестициялық қордың жария етілген акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттардан басқа акционерлік инвестициялық қор акционерлік инвестициялық қордың басқарушы компаниямен шарттардың жобаларын, сондай-ақ акционерлік инвестициялық қор құрылтайшыларының жалпы жиналысы не жалғыз құрылтайшысы бекіткен инвестициялық декларацияны қосымша ұсынады.";

      10-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4), 6), 7) (электрондық сұрау салуға қоса берілетін, құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) және 5) (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес мәліметтердің электрондық нысаны түрінде) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды ұсынады.";

      қосымшаға сәйкес Жарияланған акциялар шығарылымының құрылымы осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулыға 13-қосымшаға сәйкес бекітілген "Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулыға 14-қосымшаға сәйкес бекітілген "Инвестициялық пай қорлары пайларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

      4-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – олар мемлекеттік тіркеуге ұсынылған күннен кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде;";

      8-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін;";

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Көрсетілетін қызметті алушы өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге:

      1) ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім бар еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) басқарушы компанияның жарғысына сәйкес оның директорлар кеңесі немесе акционерлерінің жалпы жиналысы (барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші жалғыз акционері) қабылдаған инвестициялық пай қорын құру туралы шешімнің көшірмесі;

      3) басқарушы компанияның жарғысына сәйкес оның директорлар кеңесi немесе акционерлерiнің жалпы жиналысы (дауыс беретiн барлық акцияларды иеленушi жалғыз акционерi) бекiткен қор қағидалары (екi данада);

      4) егер көрсетілген құжаттар бұрын көрсетілетін қызметті берушімен келісілмеген болса, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін басқарушы компания қызметінің талаптары мен тәртібін, басқарушы компания құрылымдық бөлімшелерінің және қызметкерлерінің инвестициялық пай қорын құру, қамтамасыз ету, оның жұмыс істеуі және жұмысын тоқтату бойынша қызметін регламенттейтін ішкі құжаттары (екі данада).

      Порталда:

      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ куәландырған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

      2) электрондық сұрау салуға қоса берілетін осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 3) (құжаттардың PDF форматындағы электрондық көшірмелері түрінде), 4) тармақшаларында (электрондық құжаттар түрінде) көрсетілген құжаттар.

      Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкіметтің" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.";

      көрсетілген қаулыға 15-қосымшаға сәйкес бекітілген "Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

      1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде 8 (сегіз) жұмыс күні ішінде;

      2) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің және құжаттар берудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету үшін көзделген құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабына сәйкес құжаттарды алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтінішті қабылдаудан бас тартады.";

      8 және 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

      Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) еркін нысанда жасалған ілеспе хат;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес Көрсетілетін қызметті алушының акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есептің құрылымына сәйкес жасалған және ресімделген көрсетілетін қызметті алушының акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есеп;

      3) көрсетілетін қызметті алушы акцияларының төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелері;

      4) акцияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған айдың немесе көрсетілетін қызметті алушының барлық жарияланған акциялары орналастырылған кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалған шоғырландырылмаған қаржылық есептілік.";

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулыға 24-қосымшаға сәйкес бекітілген "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулыға 26-қосымшаға сәйкес бекітілген "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банк операцияларына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензияның берілгені үшін лицензиялық алым (әрбір банктік операция үшін жеке) төленеді:

      1) осы қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия берілгені үшін лицензиялық алым 400 (төрт жүз) айлық есептік көрсеткішті құрайды;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды;

      3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды.

      Лицензиялық алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда, сондай-ақ "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.";

      8-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін;";

      9-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;";

      15-тармақта:

      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Лицензияны қайта ресімдеу үшін:

      1)көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

      2)"электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

      3)ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болатын өзгерістер туралы ақпараттан тұратын құжаттардың көшірмелері (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде).";

      бесінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10 және 12-тармақтарында көрсетілген бірнеше парақтан тұратын құжаттар нөмірленіп, тігіліп және соңғы парағының сырт жағына тігістің түйініне жапсырылған, тігілген парақтар саны көрсетілген жапсырманың үстіне жартылай баса отырып ұсынылады. Құжаттардың көшірмелері көрсетілетін қызметті алушының осындай құжаттарға қол қою құқығы бар лауазымды адамдарының қолымен расталады.";

      1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Өтініш осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      14-қосымшаға сәйкес нысандар бойынша Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) туралы мәліметтер (заңды тұлға үшін), Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) туралы мәліметтер (жеке тұлға үшін) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулыға 27-қосымшаға сәйкес бекітілген "Ислам банктері жүзеге асыратын банктік және өзге операцияларды жүргізуге арналған лицензияны беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензияның берілгені үшін лицензиялық алым (әрбір банктік операция үшін жеке) төленеді:

      1) осы қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия берілгені үшін лицензиялық алым 800 (сегіз жүз) айлық есептік көрсеткішті құрайды;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды;

      3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды.

      Лицензиялық алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда, сондай-ақ "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.";

      8-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін;";

      9-тармақтың 8) тармақшасы алып тасталсын;

      13-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3), 4), 5), 6), 9) және 10) (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 7) (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық құжат түріндегі штат кестесі) тармақшаларында көрсетілген құжаттар;";

      16-тармақтың 1) тармақшасының бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "уәкілетті органның талаптарына сәйкес келетін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуын қамтамасыз ету;";

      1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Ислам банкінің банктік және өзге операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Өтініш осы қаулыға 16-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулыға 28-қосымшаға сәйкес бекітілген "Банктерге банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензияның берілгені үшін лицензиялық алым төленеді:

      1) осы қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия берілгені үшін лицензиялық алым 800 (сегіз жүз) айлық есептік көрсеткішті құрайды (әрбір банктік операция үшін жеке);

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды;

      3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды.

      Лицензиялық алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда, сондай-ақ "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.";

      8-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін;";

      9-тармақтың 8) тармақшасы алып тасталсын;

      13-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3), 4), 5), 6) және 9) (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 7) (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық құжат түріндегі штат кестесі) тармақшаларында көрсетілген құжаттар;";

      16-тармақтың 1) тармақшасының алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "уәкілетті органның талаптарына сәйкес келетін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуын қамтамасыз ету;";

      1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш осы қаулыға 17-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Өтініш осы қаулыға 18-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулыға 30-қосымшаға сәйкес бекітілген "Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

      4-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш бергенде:

      лицензияны берген кезде – 1 (бір) ай ішінде;

      лицензияны қайта ресімдеген кезде – 15 (он бес) жұмыс күні ішінде;

      лицензияның телнұсқаларын берген кезде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;";

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензияның берілгені үшін лицензиялық алым төленеді:

      1) осы қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия берілгені үшін лицензиялық алым 10 (он) айлық есептік көрсеткішті құрайды;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды;

      3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 100 (бір жүз) пайызын құрайды.

      Алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда, сондай-ақ "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.";

      8-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін;";

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Көрсетілетін қызметті алушы лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге лицензия алу үшін өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша актуарлық қызметтi жүзеге асыруға лицензия беру туралы өтініш;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензияны алуға көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер;

      3) жоғары білімі туралы дипломның көшірмесі (салыстыру үшін түпнұсқалар берілмеген жағдайда нотариат куәландырған);

      4) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеуді қоспағанда, лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі;

      5) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17618 болып тіркелген "Актуарийлерді оқытудың ең қысқа міндетті бағдарламасын, халықаралық актуарийлер қауымдастықтарының тізбесін және оларға қойылатын талаптарды, Міндетті актуарлық қорытындының мазмұнына және табыс етілу тәртібіне қойылатын талаптарды, Тестілеу өткізу қағидаларын, Актуарийдің біліктілігін растауға қойылатын талаптарды, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында тұрған актуарийдің қызметін тексеру үшін тәуелсіз актуарийді тарту, тәуелсіз актуарийдің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында тұрған актуарий жүргізген есептеулердің шынайылығын тексеру нәтижелерін жіберу қағидаларын және мерзімдерін, актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензияның, актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру туралы өтініштің және актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия алуға өтініш беруші туралы мәліметтердің нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 191 қаулысына (бұдан әрі – №191 қаулы) 1-қосымшаға сәйкес бекітілген Актуарийлерді оқытудың ең қысқа міндетті бағдарламасы бойынша көрсетілетін қызметті алушының оқудан өткеніне және тиісті емтихандарды сәтті тапсырғанына лицензия алғандығын білдіретін құжаттардың көшірмелері және (немесе) № 191 қаулыға 9-қосымшаға сәйкес бекітілген нысан бойынша Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия алуға өтініш беруші туралы мәліметтерде көрсетілген талаптарға сәйкес келетін магистр дипломының көшірмесі;

      6) Қазақстан Республикасының бейрезидент-жеке тұлғалары үшін – № 191 қаулыға 2-қосымшаға сәйкес бекітілген Халықаралық актуарийлер қауымдастықтарының тізбесіне және оларға қойылатын талаптарға сәйкес актуарийдің мәртебесін және актуарийлердің халықаралық қауымдастықтарында мүшелігін растайтын құжаттардың көшірмелері;

      7) өтініш берушінің лицензия алуға № 191 қаулыға 1-қосымшаға сәйкес бекітілген Актуарийлерді оқытудың ең қысқа міндетті бағдарламасының талаптарына сәйкес келетін халықаралық емтихандарды тапсырғанын растайтын құжаттардың көшірмелері (бар болса);

      8) № 191 қаулыға 9-қосымшаға сәйкес бекітілген нысан бойынша Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия алуға өтініш беруші туралы мәліметтерде көрсетілген талаптарға сәйкес келетін жұмыс тәжірибесінің болуын растайтын құжаттың көшірмесі.

      Сақтандыру нарығында актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) 40-бабының 3-тармағында көзделген талаптар сақталған жағдайда беріледі.";

      11-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) еркін нысанда жазылған өтініш;";

      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. Көрсетілетін қызметті алушы порталға өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

      лицензия алу үшін:

      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

      2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

      3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2) (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес мәліметтердің электрондық түріндегі), 3), 5) және 6) (құжаттардың электрондық көшірмелері түріндегі) тармақшаларында көрсетілген электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін құжаттар.

      Лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер бұдан бұрын берілген лицензия қағаз нысанында ресімделген болса):

      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

      2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеген жағдайларды қоспағанда, лицензияның телнұсқасын беру кезінде жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығына лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде).

      Лицензияны қайта ресімдеу үшін:

      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

      2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеген жағдайларды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеген кезде жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығына лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

      3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар құжаттардың көшірмелері (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) ұсынылады.";

      мынадай мазмұндағы 12-1-тармақпен толықтырылсын:

      "12-1. Жеке басын куәландыратын құжаттар, лицензия туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.";

      13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "13. Мыналар:

      1) ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі;

      2) Заңның 60-бабы 1-тармағының 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша лицензиядан айыру туралы деректердің болуы;

      3) көрсетілетін қызметті беруші жүргізген тестілеудің теріс нәтижесі мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады.";

      1-қосымшаға сәйкес Актуарлық қызметтi жүзеге асыруға лицензия беру туралы өтініш осы қаулыға 19-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер осы қаулыға 20-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулыға 31-қосымшаға сәйкес бекітілген "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыруға немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

      4-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде:

      лицензия берген кезде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;

      лицензияны қайта ресімдеген кезде – 15 (он бес) жұмыс күні ішінде;

      көрсетілетін қызметті алушыны бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта ұйымдастырған жағдайда, лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей;

      лицензияның телнұсқаларын берген кезде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;";

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін мынадай лицензиялық алым төленеді:

      1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 500 (бес жүз) айлық есептік көрсеткішті құрайды (әрбір сақтандыру сыныбы үшін жеке);

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды;

      3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызы болады.

      Лицензиялық алымды төлеуді екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар қолма-қол ақша немесе қолма-қол ақшасыз нысанда, сондай-ақ "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырады.";

      8-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру кестесі - сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін;";

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Көрсетілетін қызметті алушы лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

      2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі;

      3) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4232 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 15 сәуірдегі № 102 қаулысымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын автоматтандыруға қойылатын талаптар туралы нұсқаулықта, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8596 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 28 маусымдағы № 149 қаулысымен бекітілген Сақтандыру және қайта сақтандыру операцияларының бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулықта, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15084 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 47 қаулысымен бекітілген Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидаларында белгіленген талаптарға сәйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік есеп және бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру мәселелері жөніндегі іс-шаралардың орындалғанын куәландыратын құжаттар;

      4) барлық өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге (осындайлар бар болса) жарғының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқаларын ұсынбаған жағдайда, жарғының нотариат куәландырған көшірмесі);

      5) "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңы (бұдан әрі – Заң) 34-бабының талаптарына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлері лауазымына ұсынылатын адамдардың құжаттары;

      6) ең төменгі мөлшері Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11751 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 27 мамырдағы № 95 қаулысымен бекітілген Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының нормативтік мәндері мен пруденциялық нормативтерді есептеу әдістемесін және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді белгілеу жөніндегі нұсқаулықта және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14794 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 304 қаулысымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінде және оларды есептеу әдістемесінде айқындалған жарғылық капиталдың төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелері.

      Көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерінің толық төленгенін растайтын құжаттар құрылтайшылардың, акционерлердің оны төлегенін растайтын төлем құжаттары (төлем тапсырмалары, кіріс касса ордерлері), сондай-ақ бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік болып табылады;

      7) сақтандыру қызметін немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асырудың ішкі қағидалары, олар мыналарды айқындайды:

      шаруашылық қызметті жүзеге асыратын бөлімшелерді қоспағанда, көрсетілетін қызметті алушы бөлімшелерінің құрылымын, міндеттерін, функцияларын және өкілеттіктерін;

      ішкі аудит қызметінің және басқа да тұрақты жұмыс істейтін органдардың құрылымын, мүшелер санын, міндеттерін, функцияларын және өкілеттіктерін;

      көрсетілетін қызметті алушының техникалық (сақтандыру), инвестициялық, кредиттік, операциялық, нарықтық және басқа да тәуекелдерді басқару бойынша саясатын ашатын тәуекелдерді басқару жүйесін;

      шаруашылық қызметті жүзеге асыратын бөлімшелерді қоспағанда, құрылымдық бөлімшелер басшыларының құқықтары мен міндеттерін;

      көрсетілетін қызметті алушының лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің оның атынан және оның есебінен мәмілелерді жүзеге асырған кездегі өкілеттіктерін;

      8) көрсетілетін қызметті алушының ішкі аудит қызметі туралы, мынадай мәліметтер қамтылатын ереже:

      ішкі аудит қызметінің құрылымы туралы ақпарат;

      ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары;

      ішкі аудит қызметінің құқықтары мен міндеттері;

      ішкі аудит қызметінің басқа құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-әрекет жасау тәртібі туралы ақпарат;

      өзі жүзеге асыратын қызметтің сипаты мен ауқымдарын ескере отырып, көрсетілетін қызметті алушының бүкіл қызметін немесе бір бөлігін аудиторлық тексеру кезеңділігі;

      9) көрсетілетін қызметті алушының штатында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша сақтандыру нарығында актуарий қызметін жүзеге асыруға лицензиясы бар актуарийдің болуы туралы мәліметтер;

      10) акционерлердің жалпы жиналысының исламдық қаржыландыру қағидаттары бойынша кеңесті тағайындау туралы шешімі (исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін);

      11) егер Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлерін реттейтін жекелеген заңнамалық актiлерiнде көрсетілетін қызметті алушыны мәжбүрлеп тарату кезінде сақтандыру шарттары бойынша сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерiн жүзеге асыруға кепiлдiк беретін ұйымға көрсетілетін қызметті алушының мiндеттi қатысуы белгiленген болса, осындай ұйымға қатысу шартының нотариат куәландырған көшірмесі;

      12) Заңның және Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлерін реттейтін жекелеген заңнамалық актілерінің талаптарына сәйкес дерекқорға қатысуын растайтын құжаттар.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде жазылған талаптар жұмыс істеп тұрған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына қолданылмайды.";

      10-тармақта:

      3) тармақшада:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) сақтандыру нарығында актуарлық қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиясы бар актуарий қол қойған, сақтандыру сыныбы (сыныптары) бойынша бизнес-жоспар.";

      он бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Актуарий қол қойған сақтандыру сыныбы бойынша бизнес-жоспарда Заңның 37-бабының 3-тармағында көзделген ақпарат қамтылады және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі – уәкілетті орган) тігілген және нөмірленген түрде, соңғы парағының сыртқы жағындағы тігіс түйініне желімделген жапсырма қағазда тігілген парақтардың саны көрсетіле отырып, бір данада беріледі. Сақтандыру сыныбы бойынша бизнес-жоспардың титул парағында жоғарғы оң бұрышында мынадай айқындама болады: (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы) "Директорлар кеңесі бекітті 20__жылғы "__" _____________ № ___ хаттама".";

      4) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 10-1-тармақпен толықтырылсын:

      "10-1. Сақтандыру қызметін жүзеге асыруға немесе сақтандырудың қосымша сыныптары бойынша исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті алушы уәкілетті органның талаптарына сәйкес келетін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуын қамтамасыз етеді.";

      13-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3) (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағы бірінші бөлігінің 3) тармақшасында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мәліметтердің электрондық нысаны түрінде көрсетілген уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік есеп және бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру мәселелері бойынша іс-шаралар орындалғанын білдіретін құжаттар), 4), 6), 10), 11) және 12) (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 5) ("Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін сайлауға (тағайындауға) келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының талаптарына сәйкес), 7) және 8) (электрондық құжаттар түрінде), 9) (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мәліметтердің электрондық нысаны түрінде) тармақшаларында, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағының 3) тармақшасында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар электрондық сұрау салуға қоса беріледі.";

      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "16. Уәкілетті орган тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы:

      Қазақстан Республикасының резидент - жеке тұлғасының жеке басын куәландыратын;

      Қазақстан Республикасының резидент - жеке тұлғасында алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екенін растайтын;

      Қазақстан Республикасының резидент - заңды тұлғасын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттарда көрсетілген мәліметтерді алады.";

      1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш осы қаулыға 21-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында актуарийдің болуы туралы мәліметтер осы қаулыға 22-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш осы қаулыға 23-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік есеп және бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру мәселелері бойынша іс-шаралардың орындалғанын білдіретін құжаттар осы қаулыға 24-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулыға 32-қосымшаға сәйкес бекітілген "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

      4-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде:

      лицензия берген кезде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;

      лицензияны қайта ресімдеген кезде – 15 (он бес) жұмыс күні ішінде;

      көрсетілетін қызметті алушыны бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта ұйымдастырған жағдайда лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей;

      лицензияның телнұсқаларын берген кезде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;";

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін мынадай лицензиялық алым төленеді:

      1) жалпы сақтандыру саласындағы қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 500 (бес жүз) айлық есептік көрсеткішті құрайды (әрбір сақтандыру сыныбы үшін жеке);

      2) қайта сақтандыру бойынша қызметпен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 200 (екі жүз) айлық есептік көрсеткішті құрайды;

      3) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды;

      4) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды.

      Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақша немесе қолма-қол ақшасыз нысанда екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, сондай-ақ қолма-қол ақшасыз нысанда "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады.";

      8-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру кестесі - сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін;";

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Көрсетілетін қызметті алушы лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

      2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі;

      3) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4232 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 15 сәуірдегі № 102 қаулысымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын автоматтандыруға қойылатын талаптар туралы нұсқаулықта, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8596 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 28 маусымдағы № 149 қаулысымен бекітілген Сақтандыру және қайта сақтандыру операцияларының бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулықта, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15084 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 47 қаулысымен бекітілген Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидаларында белгіленген талаптарға сәйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік есеп және бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру мәселелері жөніндегі іс-шаралардың орындалғанын куәландыратын құжаттар;

      4) барлық өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге (осындайлар бар болса) жарғының (салыстырып тексеру үшін түпнұсқаларын ұсынбаған жағдайда, нотариат куәландырған) көшірмесі;

      5) "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) 34-бабының талаптарына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлерінің лауазымына ұсынылатын адамдардың құжаттары;

      6) ең төменгі мөлшері Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11751 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 27 мамырдағы № 95 қаулысымен бекітілген Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының нормативтік мәндері мен пруденциялық нормативтерді есептеу әдістемесін және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді белгілеу жөніндегі нұсқаулықта және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14794 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 304 қаулысымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінде және оларды есептеу әдістемесінде айқындалған жарғылық капиталдың төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелері.

      Көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерінің толық төлегенін растайтын құжаттар құрылтайшылардың, акционерлердің оны төлегенін растайтын төлем құжаттары (төлем тапсырмалары, кіріс касса ордерлері), сондай-ақ бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік болып табылады;

      7) сақтандыру қызметін немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асырудың ішкі қағидалары, олар мыналарды айқындайды:

      шаруашылық қызметті жүзеге асыратын бөлімшелерді қоспағанда, көрсетілетін қызметті алушы бөлімшелерінің құрылымын, міндеттерін, функцияларын және өкілеттіктерін;

      ішкі аудит қызметінің және басқа да тұрақты жұмыс істейтін органдардың құрылымын, мүшелер санын, міндеттерін, функцияларын және өкілеттіктерін;

      көрсетілетін қызметті алушының техникалық (сақтандыру), инвестициялық, кредиттік, операциялық, нарықтық және басқа да тәуекелдерді басқару бойынша саясатын ашатын тәуекелдерді басқару жүйесін;

      шаруашылық қызметті жүзеге асыратын бөлімшелерді қоспағанда, құрылымдық бөлімшелер басшыларының құқықтары мен міндеттерін;

      көрсетілетін қызметті алушының лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің атынан және оның есебінен мәмілелерді жүзеге асырған кездегі өкілеттіктерін;

      8) көрсетілетін қызметті алушының ішкі аудит қызметі туралы мынадай мәліметтер қамтылатын ереже:

      ішкі аудит қызметінің құрылымы туралы ақпарат;

      ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары;

      ішкі аудит қызметінің құқықтары мен міндеттері;

      ішкі аудит қызметінің басқа құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-әрекет жасау тәртібі туралы ақпарат;

      өзі жүзеге асыратын қызметтің сипаты мен ауқымын ескере отырып, көрсетілетін қызметті алушының бүкіл қызметін немесе бір бөлігін аудиторлық тексеру кезеңділігі;

      9) көрсетілетін қызметті алушының штатында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша сақтандыру нарығында актуарий қызметін жүзеге асыруға лицензиясы бар актуарийдің болуы туралы мәліметтер;

      10) акционерлердің жалпы жиналысының исламдық қаржыландыру қағидаттары бойынша кеңесті тағайындау туралы шешімі (исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін);

      11) егер Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлерін реттейтін жекелеген заңнамалық актiлерiнде көрсетілетін қызметті алушыны мәжбүрлеп тарату кезінде сақтандыру шарттары бойынша сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерiн жүзеге асыруға кепiлдiк беретін ұйымға көрсетілетін қызметті алушының мiндеттi түрде қатысуы белгiленген болса, осындай ұйымға қатысу шартының нотариат куәландырған көшірмесі;

      12) Заңның және Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлерін реттейтін жекелеген заңнамалық актілерінің талаптарына сәйкес дерекқорға қатысуын растайтын құжаттар.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде жазылған талаптар жұмыс істеп тұрған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына қолданылмайды.";

      10-тармақта:

      3) тармақшада:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) сақтандыру нарығында актуарлық қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиясы бар актуарий қол қойған сақтандыру сыныбы (сыныптары) бойынша бизнес-жоспар.";

      он бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Актуарий қол қойған сақтандыру сыныбы бойынша бизнес-жоспарда Заңның 37-бабының 3-тармағында көзделген ақпарат қамтылады және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі – уәкілетті орган) тігілген және нөмірленген түрде, соңғы парағының сыртқы жағындағы тігіс түйініне желімделген жапсырма қағазда тігілген парақтардың саны көрсетіле отырып, бір данада беріледі. Сақтандыру сыныбы бойынша бизнес-жоспардың титул парағында жоғарғы оң бұрышында мынадай айқындама болады: (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы) "Директорлар кеңесі бекітті 20__жылғы "__" _____________ № ___ хаттама".";

      4) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 10-1-тармақпен толықтырылсын:

      "10-1. Сақтандыру қызметін жүзеге асыруға немесе сақтандырудың қосымша сыныптары бойынша исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті алушы уәкілетті органның талаптарына сәйкес келетін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуын қамтамасыз етеді.";

      13-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3) (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағы бірінші бөлігінің 3) тармақшасында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мәліметтердің электрондық нысаны түрінде көрсетілген уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік есеп және бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру мәселелері бойынша іс-шаралардың орындалғанын білдіретін құжаттар), 4), 5), 6), 10), 11) және 12) (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 7) және 8) (электрондық құжаттар түрінде) тармақшаларында, 9) (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мәліметтердің электрондық нысаны түрінде) тармақшасында, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағының 3) және 4) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар электрондық сұратуға қоса беріледі.";

      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "16. Уәкілетті орган тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы:

      Қазақстан Республикасының резидент - жеке тұлғасының жеке басын куәландыратын;

      Қазақстан Республикасының резидент - жеке тұлғасында алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екенін растайтын;

      Қазақстан Республикасының резидент - заңды тұлғасын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттарда көрсетілген мәліметтерді алады.";

      1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш осы қаулыға 25-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында актуарийдің болуы туралы мәліметтер осы қаулыға 26-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш осы қаулыға 27-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік есеп және бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру мәселелері бойынша іс-шаралардың орындалғанын білдіретін құжаттар осы қаулыға 28-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулыға 33-қосымшаға сәйкес бекітілген "Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген және сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандырудың түрлеріне немесе Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген және сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандырудың түрлері бойынша исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

      4-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде:

      лицензия берген кезде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;

      лицензияны қайта ресімдеген кезде – 15 (он бес) жұмыс күні ішінде;

      көрсетілетін қызметті алушыны бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта ұйымдастырған жағдайда лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей;

      лицензияның телнұсқаларын берген кезде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;";

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін мынадай лицензиялық алым төленеді:

      1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 500 (бес жүз) айлық есептік көрсеткішті құрайды (әрбір сақтандыру сыныбы үшін жеке);

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды;

      3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды.

      Алымды төлеу қолма-қол ақша немесе қолма-қол ақшасыз нысанда екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, сондай-ақ қолма-қол ақшасыз нысанда "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады.";

      8-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру кестесі - сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін;";

      9 және 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Көрсетілетін қызметті алушы лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

      2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі;

      3) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4232 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 15 сәуірдегі № 102 қаулысымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын автоматтандыруға қойылатын талаптар туралы нұсқаулықта, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8596 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 28 маусымдағы № 149 қаулысымен бекітілген Сақтандыру және қайта сақтандыру операцияларының бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулықта және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15084 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 47 қаулысымен бекітілген Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидаларында белгіленген талаптарға сәйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік есеп және бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру мәселелері жөніндегі іс-шаралардың орындалғанын куәландыратын құжаттар;

      4) барлық өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге (осындайлар бар болса) жарғының (салыстырып тексеру үшін түпнұсқаларын ұсынбаған жағдайда, нотариат куәландырған) көшірмесі;

      5) "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) 34-бабының талаптарына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлерінің лауазымына ұсынылатын адамдардың құжаттары;

      6) ең төменгі мөлшері Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11751 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 27 мамырдағы № 95 қаулысымен бекітілген Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының нормативтік мәндері мен пруденциялық нормативтерді есептеу әдістемесін және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді белгілеу жөніндегі нұсқаулықта және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14794 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 304 қаулысымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінде және оларды есептеу әдістемесінде айқындалған жарғылық капиталдың төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелері.

      Көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерінің толық төлегенін растайтын құжаттар құрылтайшылардың, акционерлердің оны төлегенін растайтын төлем құжаттары (төлем тапсырмалары, кіріс касса ордерлері), сондай-ақ бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік болып табылады;

      7) сақтандыру қызметін немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асырудың ішкі қағидалары, олар мыналарды айқындайды:

      шаруашылық қызметті жүзеге асыратын бөлімшелерді қоспағанда, көрсетілетін қызметті алушы бөлімшелерінің құрылымын, міндеттерін, функцияларын және өкілеттіктерін;

      ішкі аудит қызметінің және басқа да тұрақты жұмыс істейтін органдардың құрылымын, мүшелер санын, міндеттерін, функцияларын және өкілеттіктерін;

      көрсетілетін қызметті алушының техникалық (сақтандыру), инвестициялық, кредиттік, операциялық, нарықтық және басқа да тәуекелдерді басқару бойынша саясатын ашатын тәуекелдерді басқару жүйесін;

      шаруашылық қызметті жүзеге асыратын бөлімшелерді қоспағанда, құрылымдық бөлімшелер басшыларының құқықтары мен міндеттерін;

      көрсетілетін қызметті алушының лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің атынан және оның есебінен мәмілелерді жүзеге асырған кездегі өкілеттіктерін;

      8) көрсетілетін қызметті алушының ішкі аудит қызметі туралы, мынадай мәліметтер қамтылатын ереже:

      ішкі аудит қызметінің құрылымы туралы ақпарат;

      ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары;

      ішкі аудит қызметінің құқықтары мен міндеттері;

      ішкі аудит қызметінің басқа құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-әрекет жасау тәртібі туралы ақпарат;

      өзі жүзеге асыратын қызметтің сипаты мен ауқымын ескере отырып, көрсетілетін қызметті алушының бүкіл қызметін немесе бір бөлігін аудиторлық тексеру кезеңділігі;

      9) көрсетілетін қызметті алушының штатында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша сақтандыру нарығында актуарий қызметін жүзеге асыруға лицензиясы бар актуарийдің болуы туралы мәліметтер;

      10) акционерлердің жалпы жиналысының исламдық қаржыландыру қағидаттары бойынша кеңесті тағайындау туралы шешімі (исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін);

      11) егер Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлерін реттейтін жекелеген заңнамалық актiлерiнде көрсетілетін қызметті алушыны мәжбүрлеп тарату кезінде сақтандыру шарттары бойынша сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерiн жүзеге асыруға кепiлдiк беретін ұйымға көрсетілетін қызметті алушының мiндеттi түрде қатысуы белгiленген болса, осындай ұйымға қатысу шартының нотариат куәландырған көшірмесі;

      12) Заңның және Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлерін реттейтін жекелеген заңнамалық актілерінің талаптарына сәйкес дерекқорға қатысуын растайтын құжаттар;

      13) көрсетілетін қызметті алушының орналастырылған акцияларының елу пайызынан астамы мемлекетке немесе ұлттық басқарушы холдингке тікелей немесе жанама түрде тиесілі немесе сенімгерлік басқаруға берілген жағдайларды қоспағанда, ірі қатысушы - жеке тұлғаның немесе сақтандыру холдингінің бар екенін растайтын құжат (сақтандырудың міндетті түрлерін жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін).

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде жазылған талаптар жұмыс істеп тұрған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына қолданылмайды.

      10. Сақтандырудың қосымша сыныптары бойынша сақтандыру қызметін немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша лицензия беру туралы өтініш;

      2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі;

      3) сақтандыру нарығында актуарлық қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиясы бар актуарий қол қойған сақтандыру сыныбы (сыныптары) бойынша бизнес-жоспар.

      Сақтандыру сыныбы бойынша бизнес-жоспарда мынадай ақпарат қамтылады:

      сақтандыру сыныбы бойынша өтелетін тәуекелдердің негізгі сипаттамалары;

      сақтандыру портфелінің құрылымындағы сақтандыру сыныбы үлесінің; сақтандыру сыныбы бойынша қызметтер көрсету нарығы сегментінің (нарық көлемінің, әлеуетті сақтанушылардың, географиялық жерінің) негізгі сипаттамалары;

      сақтандыру сыныбы шеңберінде сақтандыру өнімдерін өткізу тәсілдерінің негізгі сипаттамалары;

      сақтандыру тарифтерін есептеу тәртібіне және олардың экономикалық негіздемесіне қойылатын талаптар;

      осы сақтандыру сыныбы бойынша таяудағы екі жылға арналған пайдалар, шығындар, сақтандыру резервтерінің есептері туралы болжам, шығындылық болжамы, ең нашар және ең жақсы жағдайдағы тәуекелдерді бағалау, пруденциялық нормативтердің сақталу болжамы;

      қайта сақтандыру немесе исламдық қайта сақтандыру саясаты (қайта сақтандыру нысандары мен әдістері, қайта сақтандыру ұйымдарын немесе исламдық қайта сақтандыру ұйымдарын бағалау өлшемшарттары);

      инвестициялық саясат.

      Инвестициялық саясат жөніндегі ақпаратта мынадай мәліметтер:

      инвестициялау мақсаты;

      инвестиция түрлері бойынша әртараптандыруды және активтердің сапасын бағалауды қоса алғанда, инвестициялық портфельді және оның кірістілігін қалыптастыру;

      активтердің түріне, сондай-ақ сырттан қаражат тартуға қарай инвестициялық шектеулер;

      инвестициялық саясатқа жауапты ұйымның адамдары ашып көрсетілуге тиіс.

      Актуарий қол қойған сақтандыру сыныбы бойынша бизнес-жоспарда Заңның 37-бабының 3-тармағында көзделген ақпарат қамтылады және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі – уәкілетті орган) нөмірленген және тігілген түрде, соңғы парағының сыртқы жағындағы тігіс түйініне желімделген жапсырма қағазда тігілген парақтардың саны көрсетіле отырып, бір данада беріледі. Сақтандыру сыныбы бойынша бизнес-жоспардың титул парағында жоғарғы оң бұрышында мынадай айқындама болады: (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы) "Директорлар кеңесі бекітті 20__жылғы "__" _____________ № ___ хаттама".

      Сақтандырудың бірнеше сыныбы бойынша сақтандыру қызметін немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алуға өтініш берген кезде сақтандыру сыныптары бойынша бір бизнес-жоспар ұсынылады;

      4) егер Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлерін реттейтін жекелеген заңнамалық актiлерiнде көрсетілетін қызметті алушыны мәжбүрлеп тарату кезінде сақтандыру шарттары бойынша сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерiн жүзеге асыруға кепiлдiк беретін ұйымға көрсетілетін қызметті алушының мiндеттi қатысуы белгiленген болса, осындай ұйымға қатысу шартының нотариат куәландырған көшірмесі;

      5) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының орналастырылған акцияларының елу пайызынан астамы мемлекетке немесе ұлттық басқарушы холдингке тікелей немесе жанама түрде тиесілі немесе сенімгерлік басқаруға берілген жағдайларды қоспағанда, ірі қатысушы - жеке тұлғаның немесе сақтандыру холдингінің бар екенін растайтын құжат (сақтандырудың міндетті түрлерін жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін);

      6) Заңның және Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлерін реттейтін жекелеген заңнамалық актілерінің талаптарына сәйкес дерекқорға қатысуын растайтын құжаттар.";

      мынадай мазмұндағы 10-1-тармақпен толықтырылсын:

      "10-1. Сақтандыру қызметін жүзеге асыруға немесе сақтандырудың қосымша сыныптары бойынша исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті алушы уәкілетті органның талаптарына сәйкес келетін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуын қамтамасыз етеді.";

      14-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3) (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағы бірінші бөлігінің 3) тармақшасында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мәліметтердің электрондық нысаны түрінде көрсетілген уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік есеп және бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру мәселелері бойынша іс-шаралардың орындалғанын білдіретін құжаттар), 5), 6), 11), 12) және 13) (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 7) және 8) (электрондық құжаттар түрінде), 9) (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мәліметтердің электрондық нысаны түрінде) тармақшаларында, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағының 3) (электрондық құжаттар түрінде), 4), 5) және 6) (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) тармақшасында, 11-тармағында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар электрондық сұратуға қоса беріледі.";

      17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "17. Уәкілетті орган тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы:

      Қазақстан Республикасының резидент - жеке тұлғасының жеке басын куәландыратын;

      Қазақстан Республикасының резидент - жеке тұлғасында алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екенін растайтын;

      Қазақстан Республикасының резидент - заңды тұлғасын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттарда көрсетілген мәліметтерді алады.";

      1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш осы қаулыға 29-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының немесе ислам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында актуарийдің болуы туралы мәліметтер осы қаулыға 30-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш осы қаулыға 31-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік есеп және бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру мәселелері бойынша іс-шаралардың орындалғанын білдіретін құжаттар осы қаулыға 32-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулыға 34-қосымшаға сәйкес бекітілген "Қайта сақтандыру жөніндегі қызметке немесе исламдық қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

      4-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде:

      лицензия берген кезде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;

      лицензияны қайта ресімдеген кезде – 15 (он бес) жұмыс күні ішінде;

      көрсетілетін қызметті алушыны бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта ұйымдастырған жағдайда лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей;

      лицензияның телнұсқаларын берген кезде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;";

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін мынадай лицензиялық алым төленеді:

      1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 500 (бес жүз) айлық есептік көрсеткішті құрайды;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды;

      3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды.

      Алымды төлеу қолма-қол ақша немесе қолма-қол ақшасыз нысанда екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, сондай-ақ қолма-қол ақшасыз нысанда "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады.";

      8-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру кестесі - сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін;";

      15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "15. Уәкілетті орган тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы:

      Қазақстан Республикасының резидент - жеке тұлғасының жеке басын куәландыратын;

      Қазақстан Республикасының резидент - жеке тұлғасында алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екенін растайтын;

      Қазақстан Республикасының резидент - заңды тұлғасын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттарда көрсетілген мәліметтерді алады.";

      1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш осы қаулыға 33-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш осы қаулыға 34-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулыға 35-қосымшаға сәйкес бекітілген "Сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

      4-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде:

      лицензия берген кезде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;

      лицензияны қайта ресімдеген кезде – 15 (он бес) жұмыс күні ішінде;

      көрсетілетін қызметті алушыны бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта ұйымдастырған жағдайда лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей;

      лицензияның телнұсқаларын берген кезде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;";

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін мынадай лицензиялық алым төленеді:

      1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 300 (үш жүз) айлық есептік көрсеткішті құрайды;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды;

      3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды.

      Алымды төлеу қолма-қол ақша немесе қолма-қол ақшасыз нысанда екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, сондай-ақ қолма-қол ақшасыз нысанда "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады.";

      8-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру кестесі - сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін;";

      9-тармақта:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша брокерлік қызмет түрлері шегінде лицензия беру өтініш;";

      6) тармақшаның бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) сақтандыру және (немесе) қайта сақтандыру шарттарын жасау бойынша делдалдық қызметті жүзеге асыру тәртібін көздейтін ішкі жұмыс регламенті.";

      мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:

      "9-1. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге брокерлік қызметтің қосымша түрі бойынша сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензияны алу үшін өтініш білдірген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 1), 2), 4), 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды ұсыну қажет.";

      12-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Уәкілетті орган тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы:

      Қазақстан Республикасының резидент - жеке тұлғасының жеке басын куәландыратын;

      Қазақстан Республикасының резидент - жеке тұлғасында алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екенін растайтын;

      Қазақстан Республикасының резидент - заңды тұлғасын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттарда көрсетілген мәліметтерді алады.";

      Аталған мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш осы қаулыға 35-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      Аталған мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш осы қаулыға 36-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулыға 36-қосымшаға сәйкес бекітілген "Бағалы қағаздар нарығында Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қызметті жүзеге асыруға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін мынадай лицензиялық алым төленеді:

      1) мыналармен айналысу құқығына лицензия беру үшін лицензиялық алым:

      брокерлік қызметпен – 30 айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі – АЕК);

      дилерлік қызметпен – 30 АЕК;

      инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметпен – 30 АЕК;

      кастодиандық қызметпен – 30 АЕК;

      трансфер-агенттік қызметпен – 10 АЕК;

      бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен сауда-саттықты ұйымдастыру жөніндегі қызметпен – 10 АЕК;

      қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметімен 40 АЕК болады;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 пайызын құрайды;

      3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 100 пайызын құрайды.

      Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақша немесе қолма-қол ақшасыз нысанда екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, сондай-ақ қолма-қол ақшасыз нысанда "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады.";

      8-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру кестесі - сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін;";

      9-тармақта:

      1) және 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

      2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алымның төленгенiн растайтын төлем құжатының көшірмесі;";

      5) тармақша алып тасталсын;

      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы күнгі жағдай бойынша осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша акционер (қатысушы) туралы мәліметтер (заңды тұлғалар үшін) және 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша акционер (қатысушы) туралы мәліметтер (жеке тұлғалар үшін);";

      11) және 12) тармақшалар алып тасталсын;

      13) тармақшаның тоғызыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Құжаттардың көшірмелері көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының қолымен куәландырылады.";

      19) және 20) тармақшалар алып тасталсын;

      төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген, бірнеше парақтан тұратын құжаттар нөмірленіп және тігіліп, соңғы парақтың сыртқы бетінде тігістің түйініне желімденген жапсырмада парақтар саны көрсетіле отырып ұсынылады. Құжаттардың көшірмелері өтініш берушінің осындай құжаттарға қол қою құқығы бар лауазымды тұлғаларының қолдарымен куәландырылады.";

      мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:

      "9-1. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге "өмірді сақтандыру" саласында қызметін жүзеге асыратын сақтандыру ұйымының бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия алу үшін өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 1), 2), 10) және 13) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды, сондай-ақ инвестициялық комитеттің құрамы туралы мәліметтерді қоса алғанда, осы комитет туралы ережені және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17462 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 198 қаулысымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларына сәйкес тәуекелдерді басқару жүйесінің жұмысын айқындайтын ішкі қағидаларды ұсыну қажет.";

      13-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 4), 7), 8), 13), 15) (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 6), 9), 10), 14), 16), 17) және 18) (электрондық құжаттар түрінде) тармақшаларында және 9-1-тармағында (электрондық құжаттар түрінде) көрсетілген құжаттар электрондық сұратуға қоса беріледі.";

      15-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы:

      Қазақстан Республикасының резидент - жеке тұлғасының жеке басын куәландыратын;

      Қазақстан Республикасының резидент - жеке тұлғасында алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екенін растайтын;

      Қазақстан Республикасының резидент - заңды тұлғасын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттарда көрсетілген мәліметтерді алады.";

      1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша лицензия алуға өтініш осы қаулыға 37-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша акционер (қатысушы) туралы мәліметтер (заңды тұлға үшін) осы қаулыға 38-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш осы қаулыға 39-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулыға 44-қосымшаға сәйкес бекітілген "Банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына немесе сатып алуына және (немесе) банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезіндегі алым мөлшерлемесі 50 (елу) айлық есептік көрсеткішті құрайды.

      Алымды төлеу қолма-қол ақша немесе қолма-қол ақшасыз нысанда екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, сондай-ақ қолма-қол ақшасыз нысанда "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады.";

      8-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру кестесі - сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін;";

      9-тармақтың бірінші бөлігінің 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "12) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, рұқсат беру үшін алымның төленгенiн растайтын құжат;";

      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға рұқсатты алу үшін көрсетілетін қызметті алушы - банк көрсетілетін қызметті берушіге осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4), 5), 8), 10), 11), 12) және 14) тармақшаларында көзделген құжаттарды қоса бере отырып өтінішті, сондай-ақ мыналарды ұсынады:

      1) тиісті өтінішті берудің алдындағы соңғы аяқталған тоқсан үшін еншілес ұйымның қаржылық есептілігі – еншілес ұйымды сатып алған жағдайда;

      2) қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалатын күмәнді және үмітсіз активтердің сапасын жақсарту бойынша бизнес-жоспар мен іс-шаралар жоспары;

      3) пруденциялық нормативтердің және бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерді иеленуші еншілес ұйымның болуын болжаудың нәтижесінде банктердің сақтауы міндетті басқа міндетті басқа да нормалар мен лимиттердің есебі, оның ішінде уәкілетті орган белгілеген шоғырландырылған негізде.";

      11-тармақта:

      бірінші бөліктің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3), 6), 7), 8), 10), 11) және 12) тармақшаларында көзделген құжаттар;";

      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Көрсетілетін қызметті алушы - банк Қазақстан Республикасының резидент - банкінің капиталына көрсетілетін қызметті алушы - банктің елеулі қатысуына рұқсат алуға өтініш (банк холдингінің мәртебесін иелену туралы өтініш) не банк холдингі Қазақстан Республикасының резидент – банкінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының капиталына елеулі қатысуға рұқсатты алу үшін өтініш берген жағдайда, рұқсат алу үшін алымды төлегенін растайтын құжатты қоспағанда, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынбайды.";

      13-тармақтың бірінші бөлігінің 3) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      3) бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымды құруға немесе иеленуге рұқсат алу үшін:

      осы тармақтың 2) тармақшасына сәйкес – осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4), 5), 8), 10), 11), 12) және 14) тармақшаларында көзделген құжаттар мен мәліметтер, сондай-ақ:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген, электрондық сұратуға қоса берілетін құжаттар (электрондық құжаттар түрінде);

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген, электрондық сұратуға қоса берілетін құжаттар (PDF форматтағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде);

      4) көрсетілетін қызметті алушы ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға рұқсат алу үшін:

      осы тармақтың 2) тармақшасына сәйкес осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3), 4), 6), 7), 8), 10), 11) және 12) тармақшаларында көрсетілген құжаттар.";

      14-тармақта:

      2) тармақшаның үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруын тоқтатуға әкеп соққан, банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу туралы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымын басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, қаржы ұйымының ірі қатысушысы - жеке тұлға, ірі қатысушысы (банк холдингі) - заңды тұлғаның басшысы болған. Аталған талап қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруын тоқтатуға әкеп соққан, банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу туралы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім қабылданғаннан кейін не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады;";

      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің уәкілетті органның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелеріне, оның ішінде еншілес ұйымның қызметіне байланысты тәуекелдерге қатысты талаптарына сәйкес келмеуі;";

      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) өтініш берілген күні және құжаттарды қарау кезеңінде банкте және (немесе) банк холдингінде және (немесе) иелену болжанған еншілес ұйымда қолданыстағы қадағалап ден қою шараларының және (немесе) 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 213-бабының алтыншы, сегізінші бөліктерінде, 227-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін әкімшілік шаралардың болуы;";

      1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға, оның ішінде бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленуші еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға рұқсат алуға өтініш осы қаулыға 40-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша еншілес ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсыныс жасалған кандидаттар) туралы ақпарат осы қаулыға 41-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының ұйымның капиталына қомақты қатысуына рұқсат алуға өтініш осы қаулыға 42-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының капиталына қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерлерi (немесе басшы қызметкерлер лауазымдарына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидаттар) туралы ақпарат осы қаулыға 43-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулыға 45-қосымшаға сәйкес бекітілген "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің еншілес ұйымды құруына немесе иеленуіне, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезіндегі алым мөлшерлемесі 50 (елу) айлық есептік көрсеткішті құрайды.

      Алымды төлеу қолма-қол ақша немесе қолма-қол ақшасыз нысанда екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, сондай-ақ қолма-қол ақшасыз нысанда "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады.";

      9-тармақтың 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "12) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, рұқсат беру үшін алымның төленгенiн растайтын құжат;";

      10-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3), 6), 7), 8), 10), 11) және 12) тармақшаларында көзделген құжаттар;";

      11-тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      3) ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсат алу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының осы тармағының 2) тармақшасына сәйкес 9-тармағының 3), 6), 7), 8), 10), 11) және 12) тармақшаларында және 10-тармағының 3) тармақшасында (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көзделген құжаттар.";

      12-тармақта:

      2) тармақшаның үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруын тоқтатуға әкеп соққан, банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу туралы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім қабылданғанға дейін не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымын басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, қаржы ұйымының ірі қатысушысы - жеке тұлға, ірі қатысушысы (сақтандыру холдингі) - заңды тұлғаның басшысы болған. Аталған талап қаржы ұйымын мәжбүрлеп таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруын тоқтатуға әкеп соққан, банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу туралы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім қабылданғаннан кейін не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады;";

      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) өтініш берілген күні және құжаттарды қарау кезеңінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында және (немесе) банк холдингінде және (немесе) иелену болжанған еншілес ұйымда қолданыстағы қадағалап ден қою шараларының және (немесе) 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 227, 229, 230-баптарында, 239-бабының төртінші бөлігінде көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін әкімшілік шаралардың болуы;";

      1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша еншілес ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлері лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттар) туралы ақпарат осы қаулыға 44-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлері лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттар) туралы ақпарат осы қаулыға 45-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулыға 46-қосымшаға сәйкес бекітілген "Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

      3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.";

      4, 5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері: олар тапсырылған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде.

      5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған).

      6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат беру не осы көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандартының 11-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

      Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушыға "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.";

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.";

      9-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) айналыстағы бағалы қағаздар (борыштық бағалы қағаздар үшін) шығару шарттарын (оның iшiнде сыйақы төлеу немесе бағалы қағаздары өтеу жөнiндегi мiндеттемелерiн) уақтылы кезінде орындамау немесе орындамау фактілерінің болмауы, сондай-ақ айналыстағы бағалы қағаздардың (акцияларды қоспағанда) делистинг жағдайларының болмауы туралы ақпаратты көрсете отырып, ақпараттық жүйелерде орналастырылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім берумен еркін нысанда жасалған, шет мемлекеттің аумағындағы көрсетілетін қызмет алушының эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат беру туралы, электрондық нысандағы, көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған сұрау салу;";

      10-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2) тармақшасында (электрондық құжат түрінде), 3), 4) және 5) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттың электрондық көшірмелері түрінде), үшінші және төртінші бөліктеріндегі (электрондық құжаттар түрінде) көрсетілген құжаттар электрондық құжат нысанда жасалған, көрсетілетін қызметті алушының эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат беру туралы сұрау салуға қоса беріледі.";

      көрсетілген қаулыға 47-қосымшаға сәйкес бекітілген "Шет мемлекеттің аумағындағы Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

      3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.";

      4, 5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері: олар тапсырылған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде.

      5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған).

      6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында шығаруға рұқсат беру не осы көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандартының 11-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

      Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушыға "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.";

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.";

      9-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) айналыстағы бағалы қағаздар (борыштық бағалы қағаздар үшін) шығару шарттарын (оның iшiнде сыйақы төлеу немесе бағалы қағаздары өтеу жөнiндегi мiндеттемелерiн) уақтылы кезінде орындамау немесе орындамау фактілерінің болмауы, сондай-ақ айналыстағы бағалы қағаздардың (акцияларды қоспағанда) делистинг жағдайларының болмауы туралы ақпаратты көрсете отырып, ақпараттық жүйелерде орналастырылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім берумен еркін нысанда жасалған, шет мемлекеттің аумағындағы көрсетілетін қызмет алушының эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға және (немесе) шығаруға рұқсат беру туралы, электрондық нысандағы, көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған сұрау салу;";

      10-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2) тармақшасында (электрондық құжат түрінде), 3), 4) және 5) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттың электрондық көшірмелері түрінде), үшінші және төртінші бөліктеріндегі (электрондық құжаттар түрінде) көрсетілген құжаттар электрондық құжат нысанда жасалған, көрсетілетін қызметті алушының эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында шығаруға рұқсат беру туралы сұрау салуға қоса беріледі.";

      көрсетілген қаулыға 51-қосымшаға сәйкес бекітілген "Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.";

      4, 5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімі: 3 (үш) айдың ішінде.

      Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннің ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

      Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннің ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

      5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған).

      6. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының тиісті қаулысының көшірмелерін қоса бере отырып, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруға рұқсат беру туралы хат не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту жөніндегі дәлелді жауап.

      Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық.

      Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.";

      8 және 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.";

      9. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

      2) көрсетілетін қызметті алушы акционерлерi жалпы жиналысының оны қайта ұйымдастыру туралы шешiмi;

      3) көрсетілетін қызметті алушының қайта ұйымдастыруы болжанған талаптарын, тәртібі мен мерзiмдерiн белгілейтін құжат;

      4) көрсетілетін қызметті алушының оны қайта ұйымдастырғаннан кейiнгi есептiк балансын қоса алғанда, қайта ұйымдастыру салдарының қаржылық болжамы.

      Қосылу жүзеге асырылатын көрсетілетін қызметті алушы, қосылатын көрсетілетін қызметті алушы (қосылатын көрсетілетін қызметті алушылар) қайта ұйымдастыруға рұқсат алу үшін электрондық құжат нысанындағы сұрау салумен бірге көрсетілетін қызметті берушіге мыналарды ұсынады:

      1) қосылу жүзеге асырылатын көрсетілетін қызметті алушы акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі, қосылу жүзеге асырылатын көрсетілетін қызметті алушы (қосылатын көрсетілетін қызметті алушылар) акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының шешімі, сондай-ақ қосылатын көрсетілетін қызметті алушы (қосылатын көрсетілетін қызметті алушылар) акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі;

      Қосылу жүзеге асырылатын көрсетілетін қызметті алушы және қосылатын көрсетілетін қызметті алушы (қосылатын көрсетілетін қызметті алушылар) акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы шешімінде қосылу нысанында қайта ұйымдастыруға қатысатын әрбір көрсетілетін қызметті алушының атауы, орналасқан жері, қосылатын көрсетілетін қызметті алушының (қосылатын көрсетілетін қызметті алушылардың) акцияларын сату бағасы, қосылу жүзеге асырылатын көрсетілетін қызметті алушының акцияларын орналастыру (сату) бағасы туралы мәліметтер, қосылудың өзге талаптары мен тәртібі қамтылады;

      2) қосылу жүзеге асырылатын көрсетілетін қызметті алушының және қосылатын көрсетілетін қызметті алушының (қосылатын көрсетілетін қызметті алушылардың) қайта ұйымдастыруы болжанған талаптарын, тәртібі мен мерзімдерін белгілейтін құжаттар (бұдан әрі – қайта ұйымдастыру жоспары);

      Қайта ұйымдастыру жоспарына мыналар кіреді:

      қайта ұйымдастыруды жүргізудің негіздері;

      көрсетілетін қызметті алушылардың ерікті зейнетақы жарналары және меншікті активтері есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша көрсетілетін қызметті алушылардың зейнетақы активтеріне қатысты әрекет ету тәртібін сипаттауды қоса алғанда, қайта ұйымдастыруды жүргізу жөніндегі іс-шаралар;

      қайта ұйымдастыруға байланысты іс-шараларды аяқтау мерзімі;

      қосылатын көрсетілетін қызметті алушы (қосылатын көрсетілетін қызметті алушылар) салымшыларының (алушыларының) құрылымын ескере отырып, ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтерін төлеу және аудару бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету шаралары туралы мәліметтер;

      қосылу жүзеге асырылатын көрсетілетін қызметті алушының пруденциялық нормативтерді орындауын қамтамасыз ету шаралары туралы мәліметтер;

      қосылу жүзеге асырылатын көрсетілетін қызметті алушының бағдарламалық-техникалық құралдарының және автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету шаралары туралы мәліметтер;

      қайта ұйымдастырудың ерекшеліктерін көрсететін өзге де ақпарат.

      3) қосылу жүзеге асырылатын көрсетілетін қызметті алушының қайта ұйымдастыру рәсімі аяқталғаннан кейінгі есептік бухгалтерлік балансын қоса алғанда, қайта ұйымдастыру салдарларының қаржылық болжамы.

      Қайта ұйымдастыру салдарларының қаржылық болжамы қосылу жүзеге асырылатын көрсетілетін қызметті алушының қайта ұйымдастырудан кейінгі мынадай көрсеткіштерінің қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді талдауларын қамтиды:

      қаржылық есептер негізінде меншікті активтерге және меншікті капиталға қатысты рентабельділік көрсеткіштерінің қайта ұйымдастыру рәсімі аяқталғаннан кейінгі талдауы;

      ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтерінің мөлшері бойынша қайта ұйымдастыру рәсімі аяқталғаннан кейінгі болжам;

      салалар, валюталар, қаржы құралдарының түрлері, өтеуге дейінгі мерзімдері бөлігіндегі зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфель құрылымы бойынша қайта ұйымдастыру рәсімі аяқталғаннан кейінгі болжам;

      ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтерінің шартты бірлігі құнының қайта ұйымдастыру рәсімі аяқталғаннан кейінгі өзгеру болжамы.

      Заңды тұлғаның қосылуы жүзеге асырылатын көрсетілетін қызметті алушы қайта ұйымдастыруға рұқсат алу үшін рұқсат алу туралы өтінішхатпен бірге көрсетілетін қызметті берушіге осы тармақтың бірінші бөлігі 1) тармақшасының талаптарына сәйкес ресімделген мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) қосылу жүзеге асырылатын көрсетілетін қызметті алушы акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі, қосылу жүзеге асырылатын көрсетілетін қызметті алушы және қосылатын заңды тұлға акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының шешімі, сондай-ақ қосылатын заңды тұлға акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі;

      2) қосылу жүзеге асырылатын көрсетілетін қызметті алушының және заңды тұлғаның қайта ұйымдастыру жоспары;

      3) көрсетілетін қызметті алушының қайта ұйымдастырудан кейінгі есептік бухгалтерлік балансын қоса алғанда, қайта ұйымдастыру салдарларының қаржылық болжамы.

      Осы тармақтың төртінші бөлігінде көрсетілген құжаттар қосылу жүзеге асырылатын көрсетілетін қызметті алушыға қойылатын осы тармақтың екінші және үшінші бөліктерінің талаптарына сәйкес ресімделеді.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде), 3) және 4) (электрондық құжаттар түрінде) тармақшаларында, екінші бөлігінің 1) (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде), 2) және 3) (электрондық құжаттар түрінде) тармақшаларында, төртінші бөлігінің 1) (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде), 2) және 3) (электрондық құжаттар түрінде) тармақшаларында көрсетілген құжаттар көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салуға қоса беріледі.

      Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.";

      көрсетілген қаулыға 52-қосымшаға сәйкес бекітілген "Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын ерікті түрде таратуға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.";

      4, 5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімі: 3 (үш) айдың ішінде.

      Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннің ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

      Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннің ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

      5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған).

      6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын ерікті таратуға рұқсат беру туралы хат не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

      Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық.

      Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.";

      8 және 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін жолдау келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.";

      9. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

      2) акционерлердің жалпы жиналысының көрсетілетін қызметті алушыны ерікті түрде тарату туралы шешімі;

      3) көрсетілетін қызмет алушының ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта көзделген міндеттемелерінің болмауын растайтын құжат;

      4) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта көзделген міндеттемелердің болмауын куәландыратын бухгалтерлік баланс және оған берілетін түсіндірме жазба.

      Көрсетілетін қызметті алушының бухгалтерлік балансына берілген түсіндірме жазбада кредиторлық берешек сомаларын және олардың пайда болу негіздерін көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушының кредиторлары (олар бар болса) туралы ақпарат жария етіледі.

      Бухгалтерлік баланс және оған берілетін түсіндірме жазба өтінішхат жіберілген күннің алдындағы күнге жасалады;

      5) көрсетілетін қызметті алушының, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының кастодиан банкінің, көрсетілетін қызметті алушының кастодиан банкінің бірінші басшылары және көрсетілетін қызметті алушының инвестициялық портфелін басқарушы (ол болған кезде) немесе олардың орындарындағы адамдар қол қойған, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының мөрімен расталған (бар болса) ерікті зейнетақы жарналарының есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша көрсетілетін қызметті алушының зейнетақы активтері мен міндеттемелерін қабылдау-өткізу актісі;

      6) көрсетілетін қызмет алушыда ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқаруға берілген лицензияның және бағалы қағаздар нарығында қызметтің басқа түрлерін жүзеге асыруға берілген лицензияның негізінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша міндеттемелердің және қолданыстағы шарттардың болмауын растайтын құжаттар:

      көрсетілетін қызмет алушының қызметтің тиісті түрлері бойынша міндеттемелерінің болмауы туралы, сондай-ақ қызметтің көрсетілген түрлері бойынша қолданыстағы шарттардың болмауы туралы хаты;

      "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" акционерлік қоғамының орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде көрсетілетін қызмет алушының жеке шотын және жеке шотындағы барлық қосалқы шоттарды жабу және депозитарлық қызмет көрсету шартын, ағымдағы шот шартын және факсимильді хабарлар түріндегі операциялық құжаттарды қабылдау және беру туралы шартты бұзу жөніндегі хаты;

      "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамының "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамы алдындағы берешегінің болмауы туралы хаты.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 3), 5), 6) тармақшаларында (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) және 4) тармақшасында (электрондық құжат түрінде) көрсетілген құжаттар көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында сұрау салуға қоса беріледі.

      Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкіметтің" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.";

      10-тармақ алып тасталсын;

      көрсетілген қаулыға 53-қосымшаға сәйкес бекітілген "Уәкілетті ұйымдарға қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бойынша қызметті жүзеге асыруға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 46-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Ұйымдастыру жұмысы және бақылау басқармасы (Итимгенов А.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

      3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

      5. Осы қаулы, осы қаулының 1-тармағының алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізілетін екінші, отыз бесінші – бір жүз алпысыншы, екі жүз он жетінші – алты жүз жетпіс алтыншы, жеті жүз тоғызыншы – жеті жүз сексен төртінші абзацтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Д. Ақышев

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
1-қосымша
  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
3-қосымша

"Микроқаржылық ұйымдарды есептік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. "Микроқаржылық ұйымдарды есептік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

      4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері 15 (он бес) жұмыс күнін құрайды.

      Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күн ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

      Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

      5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық.

      6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – микроқаржылық ұйымына оны микроқаржылық ұйымдардың тізіліміне енгізу туралы хабарлама не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

      Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған).

      Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

      7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезіндегі тіркеу алымының мөлшерлемесі 10 (он) айлық есептік көрсеткішті құрайды.

      Екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар алым төлеуді қолма-қол ақша немесе қолма-қол ақшасыз нысанда, сондай-ақ "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырады.

      8. Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

      9. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш беруге уәкілетті тұлғаның ЭЦҚ-мен куәландырылған өтініш;

      2) жарғылық капиталдың төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелері, сондай-ақ осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша меншікті капиталдың ең төменгі мөлшерін сақтау туралы мәліметтер;

      3) ішкі бақылау қызметі туралы ереже (бар болса);

      4) мыналарды:

      микроқаржылық ұйым қызметінің стратегиясын;

      микроқаржылық ұйым бағдарланған нарық сегментінің айқындамасын (қызметтерді әлеуетті тұтынушылар, ағымдағы жағдай және олардың нарықтағы үлесінің серпінді болжамы);

      қызмет түрлерін (микрокредит беру, микрокредиттерді беру қызметіне байланысты мәселелер жөнінде консультациялық қызметтер көрсету және (немесе) "Микроқаржы ұйымдары туралы" 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабында (бұдан әрі – Заң) көзделген қызметтің басқа түрі);

      ағымдағы ахуалдың талдауын, қызметтердің жарнамасын, көрсетілетін қызметтердің сапасын қамтамасыз ету шараларын, тұтынушылардың қажеттіліктерін қалыптастыру және ынталандыру шараларын қамтитын маркетинг (клиентураны қалыптастыру) жоспарын;

      ұйымның қызметін қаржыландыру көздерін (құрылтайшылар қаражаты, тартылған қаражат, гранттар немесе басқа қаражат) ашып көрсететін бизнес-жоспар;

      5) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сәйкес нысандар бойынша көрсетілетін қызметті алушының құрылтайшысы (қатысушысы) туралы мәліметтер өтініш берген күннің алдындағы күнгі жағдай бойынша;

      6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша атқарушы органның бірінші басшысы (мүшелері), бас бухгалтері (бар болса) туралы мәліметтер өтініш берген күннің алдындағы күнгі жағдай бойынша;

      7) микроқаржылық ұйымның жоғары органы бекіткен микрокредиттер беру қағидаларының көшірмесі;

      8) мемлекеттің қатысуы бар кредиттік бюромен "Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы" 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған ақпарат беру туралы шарттың көшірмесі;

      9) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, микроқаржылық ұйымның есептік тіркеуден өткені үшін алым төлегенін растайтын құжат;

      10) берілген микрокредиттер бойынша кірісті және корпоративтік табыс салығының есептелген сомасын көрсететін соңғы үш жылдағы салық декларациясының көшірмесі (микрокредиттік ұйымдарды қайта тіркеу немесе қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған микроқаржылық ұйымдар ұсынады).

      Микроқаржылық ұйым өтініште көрсетілген орналасқан жерiнің өзгергені туралы көрсетілетін қызметті берушіге осындай өзгерiстер болған күннен бастап күнтiзбелiк 30 (отыз) күннен кешіктірмей хабарлайды.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 5) тармақшасында көрсетілген құжаттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, микроқаржылық ұйым осындай өзгерістер мен толықтырулар енгізілген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті берушіге өзгертілген және (немесе) толықтырылған құжаттарды ұсынады.

      10. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2) (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес мәліметтердің электрондық нысаны түрінде), 3), 4), 5), 6), 7), 8) және 9) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көзделген құжаттар өтінішті беруге уәкілетті адамның ЭЦҚ-мен куәландырылған өтінішке қоса беріледі және микроқаржылық ұйым портал арқылы ұсынады.

      Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

      11. Мыналар:

      1) ұсынылған құжаттардың осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттарда көрсетілуге тиіс дәйексіз мәліметтерді және ақпаратты ұсынуы;

      3) егер микроқаржылық ұйым әділет органдарында мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) күнінен бастап бір жыл ішінде есептік тіркеуден өту туралы өтініш жасамаса;

      4) егер микроқаржылық ұйымның басшысында немесе құрылтайшыларының бірінде өтелмеген немесе алынбаған соттылығы болса, сондай-ақ тұлға бұған дейін уәкілетті орган осы микроқаржылық ұйымды тізілімнен шығару туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан бұрын аспайтын кезеңде қаржы ұйымының бірінші басшысы немесе құрылтайшысы болып табылған жағдайда;

      5) мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 10) тармақшасында көзделген құжаттарды ұсынбауы;

      6) Заңның 31-бабының 1-тармағында белгіленген мемлекеттік қайта тіркеу мерзімінің сақталмауы мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіз болып табылады.

      Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағының 1), 2), 4) және 5) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша есептік тіркеуден бас тартылған жағдайда, микроқаржылық ұйым ретінде тіркелген заңды тұлға есептік тіркеуден бас тартуды алған күннен кейін 30 (отыз) жұмыс күні ішінде микроқаржылық ұйымдарды есептік тіркеуден өтуге қайтадан өтініш береді.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      12. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның тегі, аты, сондай-ақ қалауына қарай әкесінің аты (ол бар болса), пошталық мекенжайы көрсетіледі;

      2) заңды тұлғаның оның атауы, пошталық мекенжайы, жіберілген нөмірі мен күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

      Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып шағымды тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) оның қабылданғанын растау болып табылады.

      Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

      Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы алуға болады.

      Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға "жеке кабинеттен" шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

      Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

      13. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

      14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

      16. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

  "Микроқаржылық ұйымдарды
есептік тіркеу" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартына
1-қосымша
  Нысан
  ____________________________
(көрсетілетін қызметті
берушінің толық атауы)
____________________________
(көрсетілетін қызметті
алушының толық атауы)

Өтініш Микроқаржылық ұйым ретінде есептік тіркеу жүргізуді сұраймын. Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

      1. Көрсетілетін қызметті алушының орналасқан жері

      ____________________________________________________________________

      (индексі, қаласы, ауданы, облысы, көшесі, үйдің, офистің нөмірі)

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (телефон, факс, электрондық пошта мекенжайы, бар болса интернет-ресурсы)

      2. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналарының және олардың әрқайсысындағы

      парақ саны:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Өтінішке қоса берілген құжаттарды және ақпаратты тексергенімді және оның дәйекті және толық екендігін растаймын.

      Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің пайдаланылуына келісемін.

      Өтініш беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), лауазымы

      ___________________________________________________________

  "Микроқаржылық ұйымдарды
есептік тіркеу" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартына
2-қосымша
  Нысан

Меншікті капиталдың ең төменгі мөлшерін сақтау туралы мәліметтер

Микроқаржылық ұйымдардың атауы

Күні

Меншікті капиталдың мөлшері (мың теңге)

1

2

3
  "Микроқаржылық ұйымдарды
есептік тіркеу" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартына
3-қосымша
  1-нысан

Көрсетілетін қызметті алушының құрылтайшысы (қатысушы) туралы мәліметтер (заңды тұлға үшін) ____________________________________________________________________ (көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

      1. Көрсетілетін қызметті алушының құрылтайшысы (қатысушы)

      _________________________________________________________________

                        (толық атауы)

      Орналасқан жері __________________________________________________

                        (пошталық индексі, мекенжайы)

      Байланыс деректемелері

      _________________________________________________________________

      _________________________________________________________________

            (телефон және факс нөмірлері, электрондық пошта (ол бар болса) мекенжайы)

      Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер

      _________________________________________________________________

                  (құжаттың атауы, нөмірі және берілген күні, кім берді)

      Қазақстан Республикасының резиденті (бейрезиденті)

      _________________________________________________________________

      Қызметтің негізгі түрі

      _________________________________________________________________

      2. Көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына қатысу үлесі

      ____________________________________________________________________

      3. Көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына қатысу үлесіне ақша енгізу алдындағы көрсетілетін қызметті алушы құрылтайшысының (қатысушысының) меншікті капиталының мөлшері және көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына қатысу үлесін төлеуге енгізілген сома

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      4. Заңды тұлғалардың толық атауын және тұрған жерін көрсете отырып, қатысушы, акционер ретінде көрсетілетін қызметті алушы құрылтайшысының (қатысушыcының) өзге заңды тұлғалар құруға және қызметіне қатысуы туралы мәліметтер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      5. Ұйымдардың толық атауларын, орналасқан жерлерін көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушының құрылтайшысы (қатысушысы) қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы мәліметтер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      6. Көрсетілетін қызметті алушы құрылтайшысының (қатысушысының) басшысы туралы мәліметтер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

                  (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      20 __ жылғы "____" _____________

      Көрсетілетін қызметті алушы құрылтайшысы (қатысушысы) басшысының қолы

      _____________________________

  2-нысан

      Көрсетілетін қызметті алушының құрылтайшысы (қатысушысы) туралы мәліметтер

      (жеке тұлға үшін)

      ___________________________________________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

      1. Көрсетілетін қызметті алушының құрылтайшысы (қатысушы) ______

      _____________________________________________________________

      _____________________________________________________________

                  (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      Туған күні

      ____________________________________________________________________

      Азаматтығы _________________________________________________________

      Жеке басын куәландыратын құжат деректері

      ____________________________________________________________________

      (құжаттың атауы, нөмірі, сериясы және берілген күні, кім берді)

      Тұрғылықты жері _____________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (пошталық индексі, мекенжайы)

      Байланыс деректемелері

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (телефон нөмірі, электрондық пошта (ол бар болса) мекенжайы)

      Жұмыс орны (мекенжайын көрсете отырып), лауазымы

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      2. Көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталдағы қатысу үлесі

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      3. Заңды тұлғалардың толық атауларын және орналасқан жерлерін көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушы құрылтайшысының (қатысушысының) қатысушы, акционер ретінде өзге заңды тұлғаларды құруға және қызметіне қатысуы туралы мәліметтер:

      ____________________________________________________________________

      4. Өтелмеген немесе алынбаған соттылығының болуы туралы мәліметтер:

      ___________________________________________________________________;

      5. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның осы микроқаржылық ұйымды тізілімнен шығару туралы шешім қабылдағанға дейін бір жыл бұрыннан аспайтын кезеңде тұлғаның бұған дейін микроқаржылық ұйымның бірінші басшысы немесе құрылтайшысы болып табылғандығы туралы мәліметтер.

      20 __ жылғы "___" _____________

      Көрсетілетін қызметті алушы құрылтайшысының (қатысушының) қолы

      _____________________

  "Микроқаржылық ұйымдарды
есептік тіркеу" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартына
4-қосымша
  Нысан

Атқарушы органның бірінші басшысы (мүшелері), бас бухгалтері (бар болса) туралы мәліметтер ____________________________________________________________________ (көрсетілетін қызметті алушы қызметкерінің лауазымы және көрсетілетін қызметті алушының атауы көрсетіледі)

      1. Жалпы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ (жеке басын куәландыратын құжатқа толық сәйкес, тегі, аты, әкесінің аты өзгерген жағдайда - олардың қашан және қандай себеппен өзгертілгенін көрсету керек)

Туылған күні және жері

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Тұрақты тұратын жері, телефон нөмірлері

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ (толық мекенжайын, елді-мекеннің кодын қоса алғанда, қызметтік, үйінің, байланыс телефондарының нөмірлерін көрсету керек)

Азаматтығы


Жеке басын куәландыратын құжаттың толық деректемелері

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушының қатысушы, акционер ретінде өзге заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметіне қатысуы туралы мәліметтер:

Заңды тұлғаның атауы және тұрған жері

Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері

Лауазымды тұлғаның заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі, заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының жалпы санына лауазымды тұлғаға тиесілі акциялардың пайыздық арақатынасы

      2. Кәсіби деректері:

Білімі, оның ішінде жұмыс бейініне сәйкес келетін кәсіби білімі

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ (оқу орнының, факультеттің немесе бөлімнің атауы мен орналасқан жерін, оқу кезеңін, берілген біліктілікті, білімі туралы дипломның деректемелерін көрсету керек)

Қосымша білімі, оның ішінде жұмыс істейтін саладағы біліктілікті көтеру курстары, ғылыми дәрежесі

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ (оқу орнының атауы мен орналасқан жерін, оқу кезеңін, білімі туралы дипломның деректемелерін, сертификатты, куәлікті көрсету керек)

Жетістіктері

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ (осы мәселе бойынша ақпарат көрсету керек: мысалы, ғылыми жарияланымдарының аты, ғылыми әзірлемелерге, заң жобаларына қатысуы және басқалары)

Осы мәселеге қатысы бар басқа ақпарат

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ (кандидаттың кәсіби құзыреттілігін сипаттайтын ақпарат көрсетіледі)

      Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

Жұмыс кезеңі (айы/жылы)

Ұйымның атауы, атқаратын лауазымдары және лауазымдық міндеттері      3. Басқа мәліметтер:

Өтелмеген немесе алынбаған соттылығының болуы

Иә/жоқ
(егер иә деген жауап болса, онда қылмыстық жауаптылыққа тартылғаны туралы үкімнің күнін және нөмірін, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шілдедегі Қылмыстық кодексінің не Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Қылмыстық кодексінің бабын көрсету керек)

Қадағалау органдарының Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін қызметтік міндеттерін орындаудан шеттетуі туралы деректердің болуы

Иә/жоқ (егер иә деген жауап болса, онда осындай шара қолданған органның атауын және қолдану күнін көрсету керек)

Бұрын, Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган осы микроқаржы ұйымын тізілімнен шығару туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде микроқаржы ұйымының бірінші басшысы немесе құрылтайшысы болып табылғандығы туралы мәліметтер

Ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі

Қаржы қызметтерін көрсету мәселелері жөнінде сот талқылауына микроқаржы ұйымының басшысы ретінде жауапқа тартылды ма

(күнін, сот талқылауындағы жауапкер-ұйымның атауын, қаралған мәселені және соттың шешімін көрсету керек)

Осы мәселеге қатысы бар басқа ақпарат

(еркін түрде көрсетіледі)

      Мен,_____________________________________________________________________,

                        (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      осы ақпаратты тексергенімді және оның дәйекті және толық екендігін

      растаймын ____________________.

                  (қолы, күні)

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
2-қосымша
  "Қаржы ұйымдарының, банк,
сақтандыру холдингтерінің,
"Сақтандыру төлемдеріне
кепілдік беру қоры" акционерлік
қоғамының басшы
қызметкерлерін тағайындауға
(сайлауға) келісім беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
қосымша
  Нысан
 

Басшы қызметкер лауазымына үміткер туралы мәліметтер __________________________________________________________________ (қаржы ұйымының, холдингтің, Қордың атауы) __________________________________________________________________ (тегі, аты әкесінің аты (ол бар болса))

      1. Жалпы мәліметтер:

Туған күні және жері


Азаматтығы


Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса)


      2. Білімі:

Оқу орнының атауы

Түскен жылы - бітірген жылы

Мамандығы

Білімі туралы дипломның деректемелері (бар болса күні және нөмірі)

1

2

3

4

5


      3. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, балалары) және жекжаттары (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, балалары) туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Туған жылы

Туыстық қатынастары

Жұмыс орны және лауазымы

1

2

3

4

5


      4. Үміткердің заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы немесе акцияларды иеленуі туралы мәліметтер

Заңды тұлғаның атауы және орналасқан жерi

Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлерi

Жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе үміткерге тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы (пайызбен)

1

2

3

4

      5. Еңбек қызметі туралы мәліметтер.

      Осы тармақта үміткердің бүкіл еңбек қызметі (сондай-ақ басқару органына мүшелігі), оның ішінде жоғарғы оқу орнын аяқтаған сәттен бастап еңбек қызметі туралы мәліметтер, уәкілетті органға келісу туралы өтінішті берген қаржы ұйымындағы, холдингтегі, Қордағы лауазымын көрсете отырып, сондай-ақ үміткер еңбек қызметін жүзеге асырмаған кезең көрсетіледі.

Жұмыс кезеңі (күні, айы, жылы)

Жұмыс орны (егер қаржы ұйымы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда, қаржы ұйымының тіркелген елін көрсете отырып)

Лауазымы

Тәртіптік жазалардың болуы

Жұмыстан шығу, лауазымнан босату себептері

Қаржы ұйымының дербес құрылымдық бөлімшесінің (департамент, басқарма, филиал) басшысы (басшысы орынбасарының), қаржы, басқарушы және (немесе) атқарушы директорының лауазымына орналасқан жағдайда - жетекшілік ететін бөлімшелер, осы ұйымда қаржылық қызмет көрсетуге байланысты мәселелер көрсетіледі. Аудиторлық қызмет саласында реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті органда жұмыс стажы болған жағдайда, қаржы ұйымдарына аудит жүргізу қызметін реттеуге қатысты негізгі функционалдық міндеттер көрсетіледі

1

2

3

4

5

6

7

      6. Үміткердің қаржы ұйымдарының аудитін жүргізуіне, салық бойынша аудтті қоса

      алғанда, қатысуы туралы мәліметтер

      ____________________________________________________________________

                  (қаржы ұйымының атауын, аудит жүргізу мерзімін,

      ____________________________________________________________________

      үміткердің аудитор-орындаушы (бар болса) ретінде аудиторлық есепке қол қойған

      күнін көрсету)

      7. Осы ұйымның және (немесе) басқа ұйымдардың инвестициялық комитеттеріне

      мүшелігі туралы мәліметтер:

Кезең (күні, айы, жылы)

Ұйымның атауы

Лауазымы

Жұмыстан шығу, лауазымнан босату себептері

1

2

3

4

5


      8. Үміткер қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның банкті төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметін тоқтатуға алып келу салдарынан оны лицензиясынан айыру не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгені туралы шешім қабылданғанға дейін 1 (бір) жылдан бұрын аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының (банктік немесе сақтандыру холдингінің) басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі (атқарушы органның және оның орынбасарының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға) бас бухгалтері, қаржы ұйымының жеке тұлға - ірі қатысушысы, заңды тұлға - ірі қатысушысының (банк, сақтандыру холдингінің) басшысы болғандығы туралы мәліметтер____________________________________________________________________

      (иә (жоқ),

      __________________________________________________________________________

      ұйымның атауы, қызметі, жұмыс кезеңі көрсетілсін)

      9. Үміткердің қатарынан төрт және одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) - жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) - заңды тұлға - эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болып табылғаны не болып табылмағаны туралы мәліметтер (Қордың басшы қызметкері лауазымына үміткер толтырмайды)________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________.

      (иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі көрсетілсін)

      10. Қаржы ұйымының, холдингтің, Қордың басшысы ретінде қаржы ұйымы, холдинг, Қор қызметінің мәселелері бойынша сотта істі қарау кезінде жауап беруші ретінде тартылды ма:____________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (иә (жоқ), күні, сотта істі қарау кезіндегі ұйымның, жауап берушінің атауы, қаралатын

      мәселе және сот шешімі көрсетілсін)

      11. Жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер және үміткердің растайтын құжаттармен қоса, құжаттарға қол қоюға уәкілеттіктері туралы мәліметтер (өзге басшы қызметкердің лауазымына үміткер толтырады)____________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      12. Үміткер тағайындалған (сайланған) күніне дейін үш жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмысын жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығы үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылды ма (Қордың басшы қызметкері лауазымына үміткер толтырмайды)___________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (иә (жоқ), жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып,

      __________________________________________________________________________

      құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаты

      __________________________________________________________________________

      тәртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері

      көрсетілсін).

      Осы ақпаратты тексергенімді және оның толық және дәйекті болып табылатындығын растаймын, сондай-ақ іскерлік беделімнің мінсіз екендігін растаймын.

      Мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті дербес деректерді жинау мен өңдеуге және заңмен қорғалатын құпиядан тұратын, ақпараттық жүйелердегі мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

      Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      ________________________________________________________________________

                  (үміткер өз қолымен баспа әріптерімен толтырады).

      Қолы ____________________

Қаржы ұйымының, холдингтің, Қордың тәуелсіз директоры лауазымына үміткер толтырады:
Мен,______________________________________________________________ (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
тәуелсіз директор лауазымына сайлау (тағайындау) үшін "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес келетіндігімді растаймын.
Қолы________________________


      Күні _________________________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
3-қосымша
  "Банктің немесе банк
холдингінің ірі қатысушысы
мәртебесін иеленуге келісім
беру" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
1-қосымша

Нысан Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлға, көрсетілетін қызметті алушы - заңды тұлғаның басшы қызметкері туралы қысқаша деректер ________________________________________________________________________________ (банктің атауы)

      1. Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), жеке сәйкестендіру нөмірі

      __________________________________________________________________________

      2. Азаматтығы

      __________________________________________________________________________

      3. Атауы және жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері

      __________________________________________________________________________

      4. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары)

      __________________________________________________________________________

      5. Пошталық мекенжайы және (немесе) жұмыс орны орналасқан жер, байланыс

      телефоны

      __________________________________________________________________________

      6. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы,

      балалары) және жекжаттары (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі,

      қарындасы, балалары) туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Туған жылы

Туыстық қатынасы

Жұмыс орны және лауазымы

Заңды тұлғалардың атауын көрсете отырып, жарғылық капиталға қатысу сомасы/сатып алынған акцияларының құны (мың теңге)

Осы тұлғаға тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның дауыс беруші акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе оның жарғылық капиталға қатысу үлесі (пайызбен),

Дара иелену

Бірлесіп иелену

тікелей

жанама

пайыз

Заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

1


2


      7. Білімі:

Оқу орнының атауы

Түскен күні - аяқтаған күні

Мамандығы

Білімі туралы дипломның деректері, біліктілігі

Оқу орнының орналасқан жері
      8. Соңғы үш жылдағы біліктілігін арттыру жөніндегі семинарлардан, курстардан өткендігі туралы мәліметтер:

Ұйымның атауы

Өткізілген күні және орны

Сертификат деректері


      9. Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

Жұмыс кезеңі

Жұмыс орны

Лауазымы

Тәртіптік жазаның болуы

Жұмыстан шығу, лауазымнан босату себептері
      10. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, холдингті консервациялау, акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін кемінде 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның немесе көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің бұрын қаржы ұйымының (банк немесе сақтандыру холдингінің) басқару органының басшысы, атқарушы органның (тіркеуші трансфер-агенттің атқару органының функциясын жеке жүзеге асыратын адам және оның орынбасары) басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, жеке тұлға - ірі қатысушысы, заңды тұлға - ірі қатысушысының басшысы және (немесе) қаржы ұйымының (банк немесе сақтандыру холдингінің) басшы қызметкері болып табылғаны туралы мәліметтер______________________________

      __________________________________________________________________________

      (иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi көрсетiлсін)

      11. Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның немесе көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің бұрын төрт және қатарынан одан астам кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купонды сыйақыны төлеуден дефолт жіберген не дефолт жіберген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купонды сыйақыны төлеу бойынша берешек сомасы купонды сыйақының төрт еселік және (немесе) және одан астам мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу жөніндегі дефолт мөлшері төлеу күні республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын соманы құрайтын эмитент басқару органының басшысы, атқарушы органның басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, жеке тұлға ірі қатысушы (ірі акционер), басқару органының басшысы, атқарушы органның басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, заңды тұлға ірі қатысушы (ірі акционер) болып табылғаны туралы мәліметтер ______________________________________

      __________________________________________________________________________

      (иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi көрсетiлсін)

      12. Уәкілетті органның басшы қызметкерді тағайындауға (сайлауға) келісімді кері қайтарып алу және қаржы ұйымындағы, холдингтегі, банктік және сақтандыру холдингіндегі, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамындағы басшы және өзге қызметкерді қызметтік мiндеттерiн орындаудан шеттетуі туралы деректердің болуы__________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi, тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып алуға негіздеме және осындай шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы көрсетiлсiн)

      13. Тағайындалған (сайланған) күнге дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жазаға тартылды ма _________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (иә (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаты,

      __________________________________________________________________________

      жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып

      __________________________________________________________________________

      тәртіптік жаза қолдану туралы актінің деректемелері немесе соттың шешімі)

      14. Жарияланымдарының, ғылыми әзірлемелерінің және басқа жетістіктерінің болуы:

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      Осы ақпараттың тексерілгенін және оның дәйекті және толық екенін растаймын, сондай-ақ мінсіз іскери беделдің болуын растаймын. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

      Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға

      __________________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), баспа әріптерімен толтырылады)

      ___________________________ (қолы)

      Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлға басшы қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты

      (ол бар болса)

      __________________________________________________________________________

      (басшы қызметкер өз қолымен баспа әріптерімен толтырады)

      __________________________

      (қолы)

      Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлға өтініш берушінің атқарушы органының

      бірінші басшысы

      __________________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), баспа әріптерімен толтырылады)

      ___________________________

      (қолы)

      Күні

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
4-қосымша
  "Банктің немесе банк
холдингінің ірі қатысушысы
мәртебесін иеленуге келісім
беру" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
2-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы - заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер

      1. Алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болуы туралы мәліметтер:

Күні

Сот органының атауы

Соттың орналасқан жері

Жаза түрі

1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің не 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің бабы

Соттың іс жүргізуге шешім қабылдаған күні

      2. Көрсетілетін қызметті алушы ірі қатысушы не басшы қызметкер болып табылған кезеңде заңды тұлғаның қаржылық жағдайының нашарлауы немесе банкроттығы фактілерінің болуы:

      ___________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      3. Қаржы ұйымымен үлестес болуы (болмауы)

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (иә (жоқ), үлестес болу белгілерін көрсету керек)

      4. Осы мәселеге қатысы бар басқа ақпарат:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Осы ақпаратты тексергенімді және оның дәйекті әрі толық екенін растаймын.

      Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға

      ____________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), баспа әріптерімен толтырылады)

      ___________________________ (қолы)

      Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің тегі, аты, әкесінің

      аты (ол бар болса)

      ___________________________________________________________________

      (басшы қызметкер өз қолымен баспа әріптерімен толтырады)

      ___________________________ (қолы)

      Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы

      __________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), баспа әріптерімен толтырылады)

      ___________________________

      (қолы)

      Күні

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
5-қосымша
  "Банктің немесе банк
холдингінің ірі қатысушысы
мәртебесін иеленуге келісім
беру" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
3-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушының кірісі және мүлкі туралы мәліметтер, сондай-ақ барлық міндеттемелері бойынша берешегінің болуы туралы ақпарат

      1. Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) _______________________________________

      __________________________________________________________________________

      2. Жеке басын куәландыратын құжаттың атауы және деректемелері

      __________________________________________________________________________

      _________________________________

      (сериясы, нөмірі, кім және қашан берді)

      3. Жарғылық капиталында есеп беретін тұлға ірі қатысушы болып табылатын қаржы

      ұйымдарының атауы

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      4. Заңды мекенжайы және (немесе) тұрғылықты жері

      _____________________________________________________

      5. Телефоны:

      үйінің

      __________________________________________________________________________

      жұмысының

      __________________________________________________________________________

      6. Есепті кезең

      __________________________________________________________________________

      7. Көрсетілетін қызметті алушының кірісі және мүлкі, сондай-ақ барлық міндеттемелері

      бойынша берешегі туралы ақпарат:

Атауы

Өлшем бірлігі

Өткен есепті кезеңде

Есепті кезеңде

Есепті кезеңдегі өзгерістер

Саны

Кіріс (берешек) сомасы Актив құны (теңге)

Саны

Кіріс (берешек) сомасы Актив құны (теңге)

Саны

Кіріс (берешек) сомасы Актив құны (теңге)

1.

Есепті кезеңде алынған кірістер:


X


X


X


1.1

Жалақы


X


X


X


1.2

Ұйымның жарғылық капиталына (акцияларына) қатысу үлесінен түскен дивидендтер және кіріс


X


X


X


1.3

Салымдар бойынша сыйақы


X


X


X


1.4

Мүлікті жалға тапсырудан түскен кіріс


X


X


X


1.5

Кәсіпкерлік қызметтен түскен кіріс


X


X


X


1.6

Мүлікті сатудан түскен кіріс


X


X


X


1.7

Кірістің басқа түрлері (таратып көрсету)


X


X


X


2.

Мүлік:
2.1

Ақша:
ұлттық валютада, оның ішінде:
шетел
валютасындағы банк шоттарындағы қолма-қол ақша, оның ішінде:
банктік шоттардағы қолма-қол ақша


X
X
X
X
X


X
X
X
X
X


X
X
X
X
X


2.2

Бағалы қағаздар (эмитенттің атауын көрсете отырып), оның ішінде жай акциялар, артықшылықты акциялар, облигациялар
2.3

Қаржы ұйымының ірі қатысушысына тиесілі акциялар санының ұйымдардың (атауын көрсету) дауыс беретін акцияларының немесе олардың оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидентінің жарғылық капиталына қатысу үлесінің жалпы санына арақатынасы (пайызбен)

X2.4

Жылжымайтын мүлік (атауын және орналасқан жерін көрсете отырып)
2.5

Басқа мүлік (таратып көрсету)
2nX


X


X


3.

Барлық міндеттемелер бойынша берешек


X


X


X


3.1

Өтелмеген қарыздар


X


X


X


3.2

Қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек


X


X


X


3.3

Міндеттемелер бойынша басқа да берешек (таратып көрсету)


X


X


X


3nX


X


X


      Осы ақпаратты тексергенімді және оның дәйекті әрі толық екенін растаймын.

      Көрсетілетін қызметті алушы

      ___________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      ___________________________

      (қолы)

      Күні

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
6-қосымша
  "Сақтандыру холдингінің
немесе сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының
ірі қатысушысы мәртебесін
иеленуге келісім беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
1-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға, көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкері туралы қысқаша деректер

      __________________________________________________________________________

                        (қаржы ұйымының атауы)

      1. Тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса), жеке сәйкестендіру нөмірі

      __________________________________________________________________________

      2. Азаматтығы

      __________________________________________________________________________

      3. Атауы және жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері

      __________________________________________________________________________

      4. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары)

      __________________________________________________________________________

      5. Пошталық мекенжайы және (немесе) жұмыс орнының тұрған жері, байланыс

      телефоны

      __________________________________________________________________________

      6. Жұбайы, жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, балалары)

      және жекжаттары (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі,

      қарындасы, балалары) туралы мәліметтер):

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Туған жылы

Туыстық қатынасы

Жұмыс орны және лауазымы

Заңды тұлғалардың атауын көрсете отырып, жарғылық капиталға қатысу сомасы немесе сатып алған акцияларының құны (мың теңге)

Осы тұлғаға тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның дауыс беруші акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе оның жарғылық капиталға қатысу үлесі (пайызбен)

Дара иелену

Бірлесіп иелену

тікелей

жанама

пайыз

заңды тұлғаның атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

1


2


      7. Білімі:

Оқу орнының атауы

Түскен күні - аяқтаған күні

Мамандығы

Білімі туралы диплом деректері, біліктілігі

Оқу орнының орналасқан жері


      8. Соңғы үш жылда біліктілігін арттыру жөніндегі семинарлардан, курстардан өткендігі туралы мәліметтер:

Ұйымның атауы

Өткізілген күні және орны

Сертификат деректері
      9. Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

Жұмыс кезеңі

Жұмыс орны

Лауазымы

Тәртіптік жазаның болуы

Жұмыстан шығу, лауазымнан босату себептері


      10. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, холдингті консервациялау, акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін кемінде 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның немесе көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің бұрын қаржы ұйымының (банк немесе сақтандыру холдингінің) басқару органының басшысы, атқарушы органның (тіркеуші трансфер-агенттің атқару органының функциясын жеке жүзеге асыратын адам және оның орынбасары) басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, жеке тұлға - ірі қатысушысы, заңды тұлға - ірі қатысушысының басшысы және (немесе) қаржы ұйымының (банк немесе сақтандыру холдингінің) басшы қызметкері болып табылғаны туралы мәліметтер_______________________________

      __________________________________________________________________________

      (иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi көрсетiлсін)

      11. Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның немесе көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің бұрын төрт және қатарынан одан астам кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купонды сыйақыны төлеуден дефолт жіберген не дефолт жіберген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купонды сыйақыны төлеу бойынша берешек сомасы купонды сыйақының төрт еселік және (немесе) және одан астам мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу жөніндегі дефолт мөлшері төлеу күні республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын соманы құрайтын эмитент басқару органының басшысы, атқарушы органның басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, жеке тұлға ірі қатысушы (ірі акционер), басқару органының басшысы, атқарушы органның басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, заңды тұлға ірі қатысушы (ірі акционер) болып табылғаны туралы мәліметтер

      ________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi көрсетiлсін)

      12. Уәкілетті органның басшы қызметкерді тағайындауға (сайлауға) келісімді кері қайтарып алу және қаржы ұйымындағы, банктік және сақтандыру холдингіндегі, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамындағы басшы және өзге қызметкерді қызметтік мiндеттерiн орындаудан шеттетуі туралы деректердің болуы"

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi, тағайындауға (сайлауға) келісімді

      қайтарып алуға негіздеме және осындай шешім қабылдаған мемлекеттік органның

      атауы көрсетiлсiн)

      13. Тағайындалған (сайланған) күнге дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жазаға тартылды ма

      __________________________________________________________________________

      (иә (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаты,

      __________________________________________________________________________

      жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып

      __________________________________________________________________________

      тәртіптік жаза қолдану туралы актінің деректемелері немесе соттың шешімі).

      14. Жарияланымдарының, ғылыми әзірлемелерінің және басқа жетістіктерінің болуы:

      __________________________________________________________________________

      Осы ақпараттың тексерілгенін және оның дәйекті және толық екенін растаймын, сондай-ақ мінсіз іскери беделдің болуын растаймын. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін

      Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға ______________________________________

                        (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), баспа әріптерімен толтырылады)

      ________________

                  (қолы)

      Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлға басшы қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты

      (ол бар болса)______

      ______________________________________________________________

      (басшы қызметкер өз қолымен баспа әріптерімен толтырады) (қолы)

      Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлға атқарушы органының бірінші

      басшысы______________

      ______________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), баспа әріптерімен толтырылады) (қолы)

      ___________________________

      Күні

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
7-қосымша
  "Сақтандыру холдингінің
немесе сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының ірі
қатысушысы мәртебесін
иеленуге келісім беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
2-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер

      1. Алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болуы туралы мәліметтер:

Күні

Сот органының атауы

Соттың орналасқан жері

Жаза түрі

1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің не 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің бабы

Соттың іс жүргізуге шешім қабылдаған күні

      2. Көрсетілетін қызметті алушы ірі қатысушы не басшы қызметкер болып табылған

      кезеңде заңды тұлғаның қаржылық жағдайының нашарлауы немесе банкроттығы

      фактілерінің болуы:_______________________________

      ____________________________________________________________________

      3. Қаржы ұйымымен үлестес болуы (болмауы):_______________________

      ____________________________________________________________________

      (ия (жоқ), үлестес болу белгілерін көрсету керек)

      4. Осы мәселеге қатысы бар басқа ақпарат:

      __________________________________________________________________

      Осы ақпаратты тексергенімді және оның дәйекті әрі толық екенін растаймын.

      Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға_____________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), баспа әріптерімен толтырылады)

      ______________

      (қолы)

      Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің тегі, аты,

      әкесінің аты (ол бар болса)

      __________________________________________________________________

      (басшы қызметкер өз қолымен баспа әріптерімен толтырады)

      _____________

      (қолы)

      Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы

      ____________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), баспа әріптерімен толтырылады)

      _____________

      (қолы)

      Күні

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
8-қосымша
  "Сақтандыру холдингінің
немесе сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының ірі
қатысушысы мәртебесін
иеленуге келісім беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
3-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушының кірісі және мүлкі туралы мәліметтер, сондай-ақ барлық міндеттемелері бойынша берешегінің болуы туралы ақпарат

      1. Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      __________________________________________________________________________

      2. Атауы және жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері

      __________________________________________________________________________

      (сериясы, нөмірі, кім және қашан берді)

      3. Жарғылық капиталында есеп беретін тұлға ірі қатысушы болып табылатын қаржы

      ұйымдарының атауы

      __________________________________________________________________________

      4. Заңды мекенжайы және (немесе) тұрғылықты жері

      __________________________________________________________________________

      5. Телефоны:

      үйінің телефоны ___________________________________________________________

      жұмыс телефоны

      __________________________________________________________________________

      6. Есепті кезең ____________________________________________________________

      7. Кірісі және мүлкі, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының барлық міндеттемелері бойынша берешегі туралы ақпарат:

Атауы

Өлшем бірлігі

Өткен есепті кезеңде

Есепті кезеңде

Есепті кезеңдегі өзгерістер

Саны

Кіріс (берешек) сомасы Актив құны (теңге)

Саны

Кіріс (берешек) сомасы Актив құны (теңге)

Саны

Кіріс (берешек) сомасы Актив құны (теңге)

1.

Есепті кезеңде алынған кірістері:


X


X


X


1.1

Жалақы


X


X


X


1.2

Ұйымның жарғылық капиталына (акцияларына) қатысу үлесінен түскен дивидендтер және кіріс


X


X


X


1.3

Салымдар бойынша сыйақы


X


X


X


1.4

Мүлікті жалға тапсырудан түскен кіріс


X


X


X


1.5

Кәсіпкерлік қызметтен түскен кіріс


X


X


X


1.6

Мүлікті сатудан түскен кіріс


X


X


X


1.7

Кірістің басқа түрлері (таратып көрсету)


X


X


X


2.

Мүлік:
2.1

Ақша:
ұлттық валютада, оның ішінде:
шетел валютасындағы
банк шоттарындағы
қолма-қол ақша, оның ішінде:
банк шоттардағы қолма-қол ақша


X
X
X
X
X


X
X
X
X
X


X
X
X
X
X


2.2

Бағалы қағаздар (эмитенттің атауын көрсете отырып), оның ішінде жай акциялар, артықшылықты акциялар, облигациялар
2.3

Қаржы ұйымының ірі қатысушысына тиесілі акциялар санының ұйымдардың (атауын көрсету) дауыс беретін акцияларының немесе олардың оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидентінің жарғылық капиталына қатысу үлесінің жалпы санына арақатынасы (пайызбен)

X2.4

Жылжымайтын мүлік (атауын және орналасқан жерін көрсете отырып)
2.5

Басқа да мүлік (таратып көрсету)
2nX


X


X


3.

Барлық міндеттемелер бойынша берешек


X


X


X


3.1

Өтелмеген қарыздар


X


X


X


3.2

Қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек


X


X


X


3.3

Міндеттемелер бойынша басқа да берешек (таратып көрсету)


X


X


X


3nX


X


X


      Осы ақпаратты тексергенімді және оның дәйекті әрі толық екенін растаймын.

      Көрсетілетін қызметті алушы

      __________________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      __________________________

      (қолы)

      Күні

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
9-қосымша
  "Жарияланған акциялар
шығарылымын мемлекеттік
тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
қосымша"

Жарияланған акциялар шығарылымының проспектісінің құрылымы 1-тарау. Қоғамның атауы және оның орналасқан орны туралы ақпарат

      1. Құрылтай құжаттарына сәйкес қоғам туралы ақпарат:

      1) қоғамды бастапқы мемлекеттік тіркеу күні;

      2) қоғамды мемлекеттік қайта тіркеу күні (егер қайта тіркелген болса);

      3) қоғамның толық және қысқартылған атауы қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдерінде;

      4) қоғамның атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқартылған атаулары, сондай-ақ олардың өзгерген күндері көрсетіледі;

      5) егер қоғам заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) қоғамға қатысты құқық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі;

      6) қоғамның бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      7) ISO 17442 "Financial services – Legal Entity Identifier" (LEI) (бар болса) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды.

      2. Қоғамның байланыс телефондарының, факс нөмірлерін және электрондық пошта адрестерін, сондай-ақ, егер қоғамның нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген мекенжайдан ерекшеленетін болса, қоғамның нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес қоғамның орналасқан жері.

2-тарау. Акциялар туралы, оларды төлеу тәсілдері және олар бойынша кіріс алу туралы мәліметтер

      3. Жарияланған акциялар шығарылымы туралы мәліметтер:

      1) жарияланған акциялардың саны, түрлері;

      2) құрылтайшылар төлейтін акциялардың саны, түрлері;

      3) құрылтайшылар төлейтін бір акцияның номиналды құны;

      4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілді мөлшері.

      Тұрақтандыру банкі тұрақтандыру банкінің жарияланған акцияларының саны, түрлері, номиналды құны туралы ақпаратты ғана толтырады.

      4. Акцияларды төлеу

      Акцияларды төлеу тәсілі:

      ақшамен (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларды төлегенін растайтын төлем құжатының (құжаттарының) деректемелерін, төлем сомасын және төлеушінің атауын көрсету);

      бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентінің атауын, бағалы қағаздардың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) мен санын, бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалған күнін, бағалау сомасын (нарықтық бағасы болмаған жағдайда) мәміле тіркелу күнін көрсету);

      мүліктік құқықтармен (қоғамның тиісті органдарының қоғамның ақшалай міндеттемелерін қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеу есебіне өтеу туралы қабылдаған шешімінің күнін және қоғамның осы шешімді қабылдаған органын; қоғамның ақшалай міндеттемелерін салыстырып тексеру актісінің деректемелерін; бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалған күнін, бағалау сомасын, мүлікті қабылдау-өткізу актісінің күнін көрсету);

      өзге мүлікпен (бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалған күнін, мүлікті бағалау сомасын, мүлікті қабылдау-өткізу актісінің күнін көрсету).

      Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда қайта ұйымдастыру туралы акционерлердің жалпы жиналысының шешімді қабылдаған күні, тапсыру актісінің күні көрсетіледі (банктерді біріктіру түрінде ерікті түрде қайта ұйымдастырылған жағдайда қолданылмайды). Қайта ұйымдастырылған банктер акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында бекітілген акцияларды айырбастау коэффициенті көрсетілетін, бір банк екінші банкке қосылу түрінде банктердің ерікті түрде қайта құрылу жағдайын қоспағанда, біріктіру арқылы қоғамды қайта ұйымдастырған жағдайда, қосылған қоғамның акцияларын сату бағасы, қосылу жүріп жатқан қоғамның акцияларын орналастыру (іске асыру) бағасы қосымша көрсетіледі.

      Акцияларға цифрлық (виртуалдық) бірліктермен және (немесе) құны цифрлық (виртуалдық) бірліктердің құнына (құнының өзгеруіне) байланысты болатын қаржы құралдарымен төлем жасалмайды.

      Акциялар шығарылымы проспектісінің мақсаты үшін цифрлық (виртуалдық) бірлік деп криптографияны және (немесе) компьютерлік есептеуді қолдана отырып, орталықтандырылмаған ақпараттық жүйеде құрылған және есепке алынған сандық жазба болып табылатын бірлік түсініледі.

3-тарау. Акцияларды орналастыру шарттары мен тәртібі

      5. Акцияларды орналастыру және айналысқа шығару:

      1) акцияларды орналастыру және айналысқа шығару жоспарланатын нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы);

      2) акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта орналастырған жағдайда орналастыру тәсілі: жазылу немесе аукцион көрсетіледі;

      3) құрылтайшылар жиналысында бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында қоғамның акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесін бекіткен күні көрсетіледі;

      4) акционерлік инвестициялық қорда:

      акционерлік инвестициялық қордың акцияларын сатып алуға өтінімдер беру және орындау шарттары мен тәртібі;

      акционерлік инвестициялық қордың акцияларын орналастыру және (немесе) сатып алу жөніндегі делдалдар тізбесі (олар бар болса) олардың орналасқан жері мен байланыс телефондарының нөмірлері беріле отырып қосымша көрсетіледі.

4-тарау. Қоғамның орналастырылған (акционерлік қоғамның сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызына ие құрылтайшылары немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер

      6. Жаңадан құрылған, оның ішінде қайта ұйымдастырылу жолымен құрылған қоғамдар, сондай-ақ сот шешімі бойынша жарияланған акциялары шығарылымын мемлекеттік тіркеу жарамсыз деп танылған қоғамдар үшін қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызына ие құрылтайшылары (қатысушылары) туралы мәліметтер, оның ішінде:

      1) жеке тұлғалардың құрылтайшыларының (қатысушыларының) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) және (немесе) заңды тұлғалардың құрылтайшыларының (қатысушыларының) толық атауы, орналасқан жері;

      2) қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызына ие құрылтайшылары (қатысушылары) ақысын алдын ала төлеген акцияларының саны мен түрі (түрлері);

      3) құрылтайшылардың (қатысушылардың) қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызына ие болған күні көрсетіледі.

      Жарғылық капиталдың ақысы заңды тұлғаны тіркеуге дейін төленген жағдайда қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу күні көрсетіледі.

      Жарғылық капиталдың ақысы заңды тұлғаны тіркегеннен кейін төленген жағдайда құрылтайшылардың қоғамның жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерін толық төлеген күні көрсетіледі.

      Сот шешімі бойынша жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жарамсыз деп танылған қоғамдар акционерлердің жалпы жиналысында жаңа акциялардың шығарылымын тіркеу туралы шешім қабылдаған күнді көрсетеді.

5-тарау. Қоғам қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, қоғамның қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері

      7. Қоғам қызметінің түрлері:

      1) қызметінің негізгі түрлері;

      2) қоғамның маусымдық сипаттағы қызмет түрлерін және олардың қоғамның жалпы кірісіндегі үлесін көрсете отырып, қызметінің түрлеріне қысқаша сипаттама беру;

      3) қоғамның бәсекелесі болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер;

      4) қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша сату (жұмыстарды, қызметтерді) кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар;

      5) қоғамның қызметіне әсер ететін басқа да тәуекел факторлары.

      8. Акционерлік инвестициялық қорлар болып табылатын қоғамдардың қызметі туралы мәліметтер.

      Мыналар көрсетіледі:

      акционерлік инвестициялық қордың инвестициялық қызметі туралы негізгі ережелер, инвестициялық саясаты мақсаттарының сипаттамасы, акционерлік инвестициялық қордың кірістеріне жағымсыз әсерін тигізуі мүмкін ықтимал факторларды көрсете отырып тиісті объектілерге инвестициялау себептері мен тәуекелдері, сондай-ақ олардың туындау мүмкіндіктері;

      акционерлік инвестициялық қордың басқарушы компаниясы туралы мәліметтер (толық атауы, орналасқан жері), сондай-ақ басқарушы компаниямен шарт жасасқан күн, оның қолданылу мерзімі мен нөмірі;

      қоғамның инвестициялық декларациясында көрсетілген инвестициялау объектілері, оның ішінде акционерлік инвестициялық қор үшін барынша маңызды объектілері нарығындағы жалпы үрдістің қысқаша сипаттамасы.

      9. Қоғам орналастыратын акцияларды сатып алуға байланысты тәуекелдер:

      1) салалық тәуекелдер – қоғамның саласындағы оның қызметіне және бағалы қағаздар бойынша нашарлауы мүмкін жағдайының әсері сипатталады. Қоғамның пікірі бойынша, салада болуы мүмкін аса маңызды өзгерістер (ішкі және сыртқы нарықта бөлек) келтіріледі.

      Қоғамның өз қызметінде пайдаланатын шикізатына, қызметтеріне бағаның өзгеру (ішкі және сыртқы нарықта бөлек) ықтималдығына байланысты тәуекелдер және олардың қоғам қызметі мен бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері бөлек сипатталады.

      Қоғамның өніміне және (немесе) қызметтеріне бағаның өзгеру (ішкі және сыртқы нарықта бөлек) ықтималдығына байланысты тәуекелдер және олардың қоғам қызметі мен бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері бөлек сипатталады;

      2) қаржы тәуекелдері – қоғамның қаржылық жағдайының пайыздық мөлшерлемелердің, шетел валюталарын айырбастау бағамдарының, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағасының қолайсыз өзгерістеріне байланысты тәуекелдерге шалдыққыштығы сипатталады.

      Көрсетілген қаржы тәуекелдерінің әсері нәтижесінде қоғамның қаржылық есептілік көрсеткіштерінің қайсысы өзгеріске аса шалдыққыш екені, олардың пайда болу ықтималдығы және есептілікте өзгеру сипаты көрсетіледі;

      3) құқықтық тәуекел – қоғамның мыналардың:

      Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасының өзгеруі;

      қоғамның негізгі қызметіне қойылатын лицензиялау талаптары;

      қоғамның Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы;

      қызметті жүзеге асырудағы жіберілген құқықтық қателіктер (дұрыс емес заң консультациясын алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, соның ішінде сот органдарындағы даулы мәселелерді қарастыру кезінде) салдарынан шығынға ұшырау тәуекелін сипаттайды;

      4) іскерлік беделінен айырылу тәуекелі (беделдік тәуекел) – қоғамның қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, қызмет) сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу салдарынан қоғам клиентінің (контрагенттері) санының азаюы нәтижесінде залал шегу тәуекелінің туындауы мүмкін екені суреттеледі;

      5) стратегиялық тәуекел – қоғамның қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқаруын) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кемшілік) нәтижесінде туындауы мүмкін және қоғамның қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал катерді есепке алмағанында немесе тиісті түрде есепке алмағанында білінетін, қоғам бәсекелестерінің алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз белгіленгенін, қоғам қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, кадрлық) және ұйымдастыру шараларының (басқару шешімдерінің) жоқтығын немесе толық көлемде қамсыздандырылмағанын көрсететін тәуекел;

      6) қоғамның қызметіне байланысты тәуекел – тек қоғамға тән немесе қоғамның жүргізетін негізгі қызмет түріне байланысты тәуекелдер сипатталады, соның ішінде мынаған байланысты тәуекелдер:

      қоғамның белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналыста болуы шектелген объектілерді (соның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға лицензияның қолданыс мерзімін ұзарту мүмкіндігінің жоқтығы;

      қоғамның үшінші тұлғалардың, оның ішінде қоғамның еншілес қоғамдарының борыштары бойынша мүмкін жауапкершіліктері;

      айналымына қоғам өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кем дегенде 10 (он) пайызы келетін тұтынушыдан айырылу ықтималдығы;

      7) елдік тәуекел – экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (заңды тұлғалардың, жеке тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан, сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін өз резидент елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қолжетімді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) қоғамның шығынға ұшырау қаупін сипаттайды;

      8) операциялық тәуекел – қоғамның қызметкерлері жасаған ішкі процестерді жүзеге асырудағы кемшіліктер немесе қателер, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың дұрыс жұмыс істемеуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан болатын шығыстар (шығындар) тәуекелін сипаттайды.

6-тарау. Қоғам туралы және ол орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздар туралы қосымша мәліметтер

      10. Қоғамның төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):

      1) төлем агентінің толық атауы;

      2) орналасқан жері, байланыс телефондары, электрондық пошта адресі (бар болса);

      3) қоғамның төлем агентімен жасасқан шартының күні мен нөмірі.

      11. Қоғамның консультанты туралы мәліметтер ("Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

      1) қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;

      2) қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, электрондық пошталық мекенжайы (бар болса);

      3) қоғамның қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен жасасқан шартының күні мен нөмірі.

      Егер, қоғамның пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету қоғам акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, қоғамның өзге де консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

      12. Қоғамның орталық депозитарийімен жасасқан қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөнінде қызмет көрсету туралы шарттың күні мен нөмірі.

      13. Тұрақтандыру банкі жарияланған акциялар шығарылымының проспектісін жасаған кезде, осы проспектінің 10 және 11-тармақтары толтырылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
10-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
13-қосымша

"Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. "Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

      2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

      4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері:

      1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар тапсырылған сәттен бастап, сондай-ақ мемлекеттік тіркеу үшін порталға өтініш берген кезде:

      көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын оларды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қарауға тиіс;

      көрсетілетін қызметті беруші облигациялық бағдарламаны 10 (он) жұмыс күні ішінде қарауға тиіс;

      көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушы облигациялық бағдарлама шеңберінде бірмезгілде ұсынған облигациялық бағдарламаны және облигациялардың бірінші шығарылымын 10 (он) жұмыс күні iшiнде жүзеге асырады;

      көрсетілетін қызметті беруші қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган тіркеген облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын оларды ұсынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарауға тиіс;

      көрсетілетін қызметті беруші 12 (он екі) айдан кем емес айналыс мерзімімен облигациялар шығарылымын оларды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады;

      2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету үшін көзделген құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабына сәйкес құжаттарды алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі:

      мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік және облигациялар шығарылымы проспектісінің 1 (бір) данасы;

      облигациялық бағдарламаның шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік және облигациялық бағдарлама шығарылымы проспектісінің 1 (бір) данасы;

      облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік және облигациялық бағдарлама шегінде көрсетілетін қызметті алушының мекенжайына ілеспе хатпен жіберілетін, көрсетілетін қызметті берушінің оны мемлекеттік тіркегені туралы белгісі бар облигациялық бағдарлама шеңберіндегі облигациялар шығарылымы проспектісінің 1 (бір) данасы не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 20 және 21-тармақтарында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

      Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда нәтиже электрондық нысанда ресімделеді, қағазға басылады және көрсетілетін қызметті беруші басшысының не тиісті сенімхат негізінде қол қою құқығы берілген адамның қолымен расталады.

      Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

      7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

      өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін;

      2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге мемлекеттік қызмет көрсету үшін өтініш берген кезде қажетті құжаттар тізбесі:

      1) ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімі бар еркін нысандағы өтініш;

      2) облигацияларды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және өтеу, облигацияларды орналастыру нәтижесінде көрсетілетін қызметті алушы алған қаражатты пайдалану тәртібі, облигацияларды шығару көлемі, саны мен түрі, облигациялардың номиналды құны, облигацияларды ұстаушылардың құқықтары туралы мәліметтер қамтылған мемлекеттік емес облигацияларды шығару туралы көрсетілетін қызметті алушы органы шешімінің көшірмесін не облигациялық бағдарламаның шығарылу көлемі туралы мәліметтер қамтылған облигациялық бағдарламаны шығару туралы көрсетілетін қызметті алушы органы шешімінің көшірмесі;

      3) мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісі (облигациялық бағдарлама проспектісі);

      4) көрсетілетін қызметті алушы жарғысының көшірмесі (бар болса);

      5) инфрақұрылымдық, сондай-ақ банк кепілдігімен қамтамасыз етілген мемлекеттік емес облигациялар шығарылған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етудің болуын растайтын құжаттарды;

      6) егер эмитенттің мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісінде қор биржасының сауда жүйесінде осы облигациялардың айналысы көзделсе, көрсетілетін қызметті алушының және ол шығаратын мемлекеттік емес облигациялардың қор биржасының тізіміне көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік емес облигацияларын енгізуге және олардың тізімде болуына қойылатын талаптарға сәйкес келуі туралы қор биржасының қорытындысын, сондай-ақ қор биржасының листинг комиссиясының көрсетілетін қызметті алушының бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету үшін қажетті қосымша шектеулерді енгізу жөніндегі ұсынымдарын;

      7) облигацияларды ұстаушылардың өкілімен жасалған шарттың көшірмесін (облигацияларды ұстаушылардың өкілімен шарт жасасу міндеті "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Бағалы қағаздар нарығы туралы заң) талаптарында көзделген және (немесе) шарт жасасу көрсетілетін қызметті алушының бастамасымен болған жағдайда);

      8) ұйымдастырылған нарыққа облигациялар орналастыруды жоспарлайтын көрсетілетін қызметті алушылар үшін эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімінде болу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін ұйыммен жасалған шарттың көшірмесін (осындай ұйыммен шарт жасасу міндеті Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның талаптарында көзделген жағдайда);

      9) жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған көрсетілетін қызметті алушылар үшін көрсетілетін қызметті алушының кірісін оның қатысушылары арасында бөлу тәртібін;

      10) көрсетілетін қызметті алушының аудиторлық есептермен расталған, соңғы екі қаржы жылындағы жылдық қаржылық есептілігінің көшірмелерін, сондай-ақ аудиторлық есептердің көшірмелерін (жаңадан құрылған көрсетілетін қызметті алушыларды қоспағанда);

      11) мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттарды берер алдында соңғы тоқсанның аяғындағы не мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттарды берер алдында соңғы тоқсаннан кейінгі айдың 25-не дейін ұсынған жағдайда, соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша көрсетілетін қызметті алушының қаржылық есептілігінің көшірмесін ұсынуға міндетті. Аяқталған қаржы жылы үшін қаржылық есептіліктің аудиторлық есебі болмаған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы ағымдағы жылғы 1 қаңтар - 1 маусым аралығындағы кезеңде көрсетілетін қызметті берушіге соңғы аяқталған жылдың алдындағы екі жыл үшін қаржылық есептілікті және көрсетілген кезең үшін қаржылық есептіліктің аудиторлық есебін ұсынады. Аяқталған қаржы жылы үшін аудиторлық есеп пен қаржылық есептілікті көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жылдық қаржылық есептілік бекітілген күннен бастап бір ай ішінде ұсынады.

      Осы тармақтың 4), 10) және 11) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды, көрсетілетін қызметті алушы, егер осы құжаттар облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар ұсынылатын күнге дейін қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған болса ұсынбайды.

      Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес халықаралық қаржы ұйымдарының тізбесінде көрсетілген халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламасын) мемлекеттік тіркеу жарғының және (немесе) олардың қызметін реттейтін құжаттардың талаптарын ескере отырып жүзеге асырылады.

      10. Облигациялар шығарылымы проспектісі (облигациялық бағдарлама проспектісі) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалады.

      Облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымы проспектісі осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалады.

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті көрсетілетін қызметті алушының облигациялар шығарылымы проспектісі (облигациялық бағдарлама проспектісі) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалады.

      Айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар шығарылымы проспектісі осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалады.

      Халықаралық қаржы ұйымының облигациялар шығарылымы проспектісі (облигациялық бағдарлама проспектісі, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымы проспектісі) халықаралық қаржы ұйымының ішкі құжаттарына сәйкес халықаралық қаржы ұйымының облигациялар шығарылымы проспектісінің (облигациялық бағдарлама проспектісінің, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымы проспектісінің) құрылымына сәйкес жасалады және ресімделеді.

      11. Қаржылық есептілікке сәйкес көрсетілетін көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жай-күйі туралы ақпаратты қоспағанда, облигациялар шығарылымы проспектiсiндегі (облигациялық бағдарлама проспектiсiндегі, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымы проспектiсiндегі) мәліметтер көрсетілетін қызметті берушіге құжаттарды тапсыру күнінің алдындағы айдың соңғы жұмыс күніне келтіріледі.

      Көрсетілетін қызметті алушының облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге ұсынуына дейінгі кемінде аяқталған 1 (бір) қаржы жылы бұрын жүзеге асырылған қайта құру жолымен көрсетілетін қызметті алушы қайта ұйымдастырылған жағдайда, облигациялар шығарылымы проспектiсiнде (облигациялық бағдарлама проспектiсiнде, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымы проспектiсiнде) көрсетілетін қызметті алушы құқықтық мирасқоры болып табылатын заңды тұлғаның қаржылық есептілігін қоса бере отырып, қайта құру нәтижесінде жаңадан пайда болған заңды тұлғаны тіркеу күнінің алдындағы аяқталған 2 (екі) қаржы жылының мәліметтері қамтылады.

      Оригинатордың соңғы жыл үшін аудиторлық есебі және оригинатор мен арнайы қаржы компаниясы арасында жасалған секьюритилендіру мәмілесі бойынша талап ету құқығын беру шарты облигациялар шығарылымы проспектісінің (облигациялық бағдарлама проспектісінің) ажырамас бөлігі болып табылады.

      12. Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттардан басқа, көрсетілетін қызметті берушіге қосымша мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:

      1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті көрсетілетін қызметті алушы орналасқан мемлекеттің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының бейрезиденті көрсетілетін қызметті алушының заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі, дұрыстығын нотариат куәландырған оның қазақ және орыс тілдеріндегі аудармасы қоса тіркеледі;

      2) Қазақстан Республикасының бейрезиденті көрсетілетін қызметті алушының құрылтай құжаттарының көшірмелері, дұрыстығын нотариат куәландырған оның қазақ және орыс тілдеріндегі аудармалары қоса тіркеледі;

      3) шетел мемлекетінің қаржы нарығын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органының облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеуге өтініш беру күніне дейін үш айдағы кезеңде Қазақстан Республикасының бейрезиденті көрсетілетін қызметті алушының пруденциялық нормативтерді және бейрезиденттің уәкілетті органы белгілеген өзге де нормалар мен лимиттерді сақтауы туралы хаты (егер Қазақстан Республикасының бейрезиденті көрсетілетін қызметті алушы қаржы ұйымы болып табылса).

      13. Көрсетілетін қызметті алушы соттың қайта құрылымдау туралы шешіміне сәйкес қайта құрылымдауды жүргізген жағдайда, облигацияларды (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттардан басқа, көрсетілетін қызметті берушіге сот бекіткен қайта құрылымдау жоспарының көшірмесін ұсынады.

      14. Облигациялар шығарылымы проспектісінің (облигациялық бағдарлама проспектісінің, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымы проспектісінің) титул парағында мыналар қамтылады:

      1) құжаттың атауы: "Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісі" немесе "Облигациялық бағдарламаның проспектісі" немесе "Облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісі";

      2) көрсетілетін қызметті берушінің толық және қысқартылған атауы;

      3) мынадай жазба:

      "Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

      Көрсетілетін қызметті алушының лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және көрсетілетін қызметті алушы мен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

      Мемлекеттік емес облигациялар айналыста болған кезеңде көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығында ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.

      15. Көрсетілетін қызметті алушы порталда өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

      2) электрондық сұрау салуға қоса берілетін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (құжаттардың PDF форматындағы электрондық көшірмелері түрінде) 9-тармағының 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) және 11) тармақшаларында, 11-тармағының үшінші бөлігінде, 12-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында, 16-тармақшасында көрсетілген құжаттар;

      3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген құжат (мәліметтердің электрондық нысандағы түрінде).

      Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкіметтің" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

      16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттарды ұсынудың талаптары мен тәртібін бұзуы және құжаттарды қарау барысында олардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келмеуінің анықталуы мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады.

      17. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 16-тармағында белгілеген негіздерден басқа, көрсетілетін қызметті беруші:

      1) көрсетілетін қызметті алушының бастамасы бойынша еркін делистингті қоспағанда, осы облигациялық бағдарлама шегінде жүзеге асырылған мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының делистингі жүргізілген;

      2) облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу нәтижесінде айналыстағы мемлекеттік емес облигациялар шығарылымдарының жалпы сомасы осындай облигациялық бағдарламаның тіркелген көлемінен асып кеткен;

      3) облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар ұсынылған күні көрсетілетін қызметті алушының өзі шығарған, қор биржасының тізіміндегі борыштық бағалы қағаздар болмаған және Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 15-бабының 1-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушыға облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден бас тартуға құқылы.

      Осы тармақтың күші Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда қаржы ұйымына немесе бас ұйым ретінде банк конгломератына кіретін және қаржы ұйымы болып табылмайтын ұйымға ол қайта құрылымдауды жүргізген кезде қолданылмайды.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      18. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 20-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

      Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

      Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

      Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы алуға болады.

      Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға "жеке кабинеттен" шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

      Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

      19. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

      20. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

      21. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

      22. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

  "Мемлекеттік емес
облигациялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
1-қосымша

Халықаралық қаржы ұйымдарының тiзбесi

      1. Азия даму банкі.

      2. Азия Инфрақұрылымдық Инвестициялар Банкі.

      3. Америкааралық даму банкі.

      4. Африка даму банкі.

      5. Еуразия даму банкі.

      6. Еуропа қайта құру және даму банкі.

      7. Еуропа инвестиция банкі.

      8. Еуропалық Кеңестің Даму Банкі.

      9. Жеке секторды дамыту жөніндегі ислам корпорациясы.

      10. Ислам даму банкі.

      11. Инвестицияларды кепілдендіру жөніндегі көптарапты агенттік.

      12. Скандинавия инвестициялық банкі.

      13. Халықаралық валюта қоры.

      14. Халықаралық даму қауымдастығы.

      15. Халықаралық есеп айырысу банкі.

      16. Халықаралық инвестициялық дауларды реттеу орталығы.

      17. Халықаралық қайта құру және даму банкі.

      18. Халықаралық қаржы корпорациясы.

  "Мемлекеттік емес
облигациялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
2-қосымша

Облигациялар шығарылымы проспектісінің (облигациялық бағдарламаның проспектісі) құрылымы 1-тарау. Эмитенттің атауы және оның орналасқан жерi туралы ақпарат

      1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

      1) эмитентті алғашқы мемлекеттік тіркеу күні;

      2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (егер қайта тіркеу жүзеге асырылған жағдайда);

      3) эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық және қысқартылған атауы;

      4) эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі;

      5) егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) эмитентке қатысты құқықтық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі;

      6) эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, заңды тұлға филиалдарының (өкілдіктерінің) есепті тіркелуі туралы анықтамаға сәйкес олардың атаулары, тіркелген (қайта тіркелген) күндері, орналасқан жерлері және эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің пошта мекенжайлары көрсетіледі;

      7) эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі;

      8) ISO 17442 "Financial services – Legal Entity Identifier" (LEI) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды (бар болса).

      2. Егер эмитенттің нақты мекенжайы эмитеттің заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген мекенжайынан басқаша болса, байланыс телефондарының, факстың нөмірлерін және электрондық пошта мекенжайын, сондай-ақ нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің орналасқан жері.

2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларды төлеу және олар бойынша кіріс алу тәсілдері туралы мәліметтер

      3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

      1) облигациялардың түрі;

      2) бір облигацияның номиналдық құны (егер бір облигацияның номиналдық құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналдық құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);

      3) облигациялардың саны;

      4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі;

      5) облигацияның номиналды құнының валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.

      4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі.

      5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

      1) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болса, онда облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);

      2) сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні;

      3) облигациялар бойынша сыйақыны аудару басталатын күн;

      4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі;

      5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі.

      6. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

      1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжанатын мерзімдері;

      2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік иегерінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізілуі және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі;

      3) арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру және активтерді инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетуге байланысты, бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын шығыстарының тізбесі.

      7. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

      1) оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

      2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригинатордың қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері;

      3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі;

      4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі;

      5) секьюритилендіру мәмілесі бойынша қызметке ақы төлеуге байланысты шығыстар және оларға сәйкес арнайы қаржы компаниясы осы шығыстарды бөлінген активтерден шегеруге құқылы талаптар;

      6) оригинатордың және секьюритилендіру мәмілесіне қатысатын тұлғалардың секьюритилендіруді қолдану тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер;

      7) секьюритилендіру мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтер өсімінің мөлшері, құрамы мен болжамдық талдауы;

      8) талап ету құқықтары біртектілігінің өлшемшарттары;

      9) облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған әртүрлі шығарылымдар облигацияларын өтеу кезектілігі.

3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысы, өтеу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары

      8. Облигацияларды орналастыру шарттары мен тәртібі:

      1) облигацияларды орналастырудың басталған күні;

      2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні;

      3) онда облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

      9. Облигациялар айналысының шарттары және тәртібі:

      1) облигациялар айналысының басталған күні;

      2) облигациялар айналысының аяқталған күні;

      3) облигациялардың айналыс мерзімі;

      4) онда облигациялар айналысы жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

      10. Облигацияларды өтеу шарттары мен тәртібі:

      1) облигацияларды өтеу күні;

      2) облигацияларды өтеу тәсілі;

      3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, ондай құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің сипаттамасы және көрсетілген құқықтарды жүзеге асыруға құзыретті тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді іске асыру тәртібі келтіріледі.

      11. Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда:

      1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, шарттары;

      2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі.

4-тарау. Ковенанттар (шектеулер), олар бар болса

      12. Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда:

      1) эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы;

      2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі эмитенттің іс-әрекетінің тәртібі;

      3) ковенанттар бұзылған кездегі облигация ұстаушылардың іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі.

5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау шарттары, мерзімдері мен тәртібі (конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару кезінде)

      13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

      1) облигациялар конвертацияланатын акциялардың түрi, саны және орналастыру бағасын айқындау тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар;

      2) облигацияларды конвертациялау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланатын болса, конвертациялау аяқталған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланбайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

      "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 61-10-тармағында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға конвертациялау талаптарын көрсетеді.

6-тарау. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын облигациялар эмитенті мүлкінің құнын көрсете отырып, осы мүлік туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша)

      14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер:

      1) осы мүліктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

      2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;

      3) кепіл затын өндіріп алуға өтініш беру тәртібі.

      15. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе).

      16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде – концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері.

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

      17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты:

      1) эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары;

      2) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі.

      18. Эмитент бұрын орналастырған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде) талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.

8-тарау. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) он және одан да көп пайызын иеленетін құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер

      19. Эмитенттің орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) акционерлік қоғам сатып алғандарды қоспағанда) он және одан да көп пайызын иеленетін құрылтайшылары немесе ірі акционерлері (қатысушылар) туралы мәліметтер:

      1) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (жеке тұлға үшін);

      2) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) толық атауы, орналасқан жері (заңды тұлға үшін);

      3) құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы;

      4) құрылтайшысы немесе ірі акционері (қатысушысы) дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызын иеленеген күн.

9-тарау. Эмитенттің басқару органы және атқарушы органы туралы мәліметтер

      20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

      1) директорлар кеңесі немесе бақылау кеңесі төрағасының және мүшелерінің (директорлар кеңесіндегі тәуелсіз директорды (директорларды) көрсете отырып) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

      2) директорлар кеңесінің немесе бақылау кеңесінің мүшелерін сайлау күні және хронологиялық тәртіппен соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек жолы туралы мәліметтер;

      3) эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы;

      4) эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы директорлар кеңесі немесе бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы.

      21. Эмитенттің алқалы органы немесе атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға:

      1) атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) немесе алқалы атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

      2) атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның немесе алқалы атқарушы орган мүшелерінің өкілеттігін көрсете отырып оларды сайлау және олардың хронологиялық тәртіппен соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек жолы туралы мәліметтер;

      3) эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаға немесе эмитенттің алқалы атқарушы органының әрбір мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы.

      22. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген болса, онда мыналар көрсетіледі:

      1) басқарушы ұйымның толық және қысқаша атауы, оның орналасқан жері;

      2) басқарушы ұйымның атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) не басқарушы ұйымның алқалы атқарушы органы мүшелерінің және директорлар кеңесі (бақылау кеңесі) мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

      3) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғалардың сайланған күні және хронологиялық тәртіппен соңғы 2 (екі) жылдағы еңбек жолы туралы мәліметтер;

      4) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған адамдарға тиесілі басқарушы ұйымның дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) басқарушы ұйымның дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы;

      5) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған адамдарға тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы.

      Осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.

10-тарау. Эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, эмитенттің қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері

      23. Эмитент қызметінің түрлері:

      1) қызметтің негізгі түрі;

      2) маусымдық сипатқа ие қызмет түрлерін және эмитенттің жалпы кірісіндегі олардың үлесін көрсете отырып, эмитент қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы;

      3) эмитенттің бәсекелестерi болып табылатын ұйымдар туралы мәлiметтер;

      4) эмитент қызметiнiң негiзгi түрлерi бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс ықпал ететін факторлар;

      5) эмитенттің лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелеріне кеткен шығындар туралы ақпарат;

      6) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және эмитент экспортқа сататын (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі;

      7) оның қатысуымен өткен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, эмитент қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, эмитенттің активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан да көп пайыз мөлшерінде одан ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер;

      8) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.

      24. Эмитент өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын көлемде оның тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер.

      25. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің активтері.

      26. Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызы мөлшеріндегі дебиторлық берешек:

      1) эмитенттің алдындағы берешегі эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитент дебиторларының атауы;

      2) тиісті өтелетін сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.

      27. Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің кредиторлық берешегі:

      1) эмитент кредиторларының атауы;

      2) тиісті өтелетін сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.

      28. Эмитент левереджінің шамасы.

      Эмитенттің левередж шамасы соңғы әр аяқталған екі қаржы жылының соңғы күніндегі жағдай бойынша, сондай-ақ облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша не облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның қорытындылары бойынша эмитенттің қаржылық есептілігі проспектінің ажырамас бөлігі болса – облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша көрсетіледі.

      29. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігі негізінде есептелген соңғы аяқталған екі қаржы жылында эмитент қызметінен алынған ақша қаражатының таза ағыны.

      30. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары туралы мәліметтер (өтелген және жойылған облигациялар шығарылымын қоспағанда):

      әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымының мемлекеттік тіркелу нөмірі және мемлекеттік тіркелу күні, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны, сондай-ақ борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақының сомасы, оларды сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны;

      орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), акциялар бойынша дивидендтер төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке);

      егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатылған (жалғастырылған) жағдайда, ондай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі;

      сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар;

      бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар.

11-тарау. Эмитент және оның орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары туралы қосымша мәліметтер

      31. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

      1) эмитенттен облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген мерзімде облигацияның номиналды құнын алу немесе өзге мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ облигациялардың номиналды құнынан ол бойынша белгіленген пайыз алу құқығы не облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар;

      2) эмитенттің берілген құқықты іске асыру талаптарын, тәртібі мен мерзімдерін көрсетумен, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы

      3) өзге құқықтар.

      32. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

      1) туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі;

      2) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар;

      3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, орындалмаған міндеттемелердің себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын дефолт фактісі туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілі;

      4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, тұлғаның толық атауы және заңды тұлғаның (ондай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеуден өткен күні мен нөмірі.

      33. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы.

      34. Эмитенттің орналастырылатын облигацияларды сатып алуына байланысты тәуекелдер:

      1) салалық тәуекелдер – эмитенттің саласында бағалы қағаздар бойынша жағдайдың ықтимал нашарлауының оның қызметіне әсері және міндеттемелерін орындауы сипатталады. Эмитенттің пікірі бойынша, саладағы неғұрлым маңызды, ықтимал өзгерістер (ішкі және сыртқы нарықтарда жеке), келтіріледі.

      Эмитенттің өз қызметінде қолданатын шикізатқа, көрсетілетін қызметтерге бағаның ықтимал өзгеруіне (ішкі және сыртқы нарықта жеке) байланысты тәуекелдер және олардың эмитенттің қызметіне және бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері жеке сипатталады.

      Эмитенттің өніміне және (немесе) көрсететін қызметтеріне бағаның ықтимал өзгеруіне (ішкі және сыртқы нарықта жеке) айланысты тәуекелдер және олардың эмитенттің қызметіне және бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері жеке сипатталады;

      2) қаржы тәуекелдері – эмитенттің қаржылық жағдайының пайыздық мөлшерлемелердің қолайсыз өзгеруіне, шетел валютасының айырбастау бағамына, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағасына байланысты тәуекелдерге ұшырауын сипаттайды.

      Эмитенттің қаржылық активтердің және эмитенттің қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіздігінен туындайтын міндеттемелерін толық көлемде орындалуын қамтамасыз ете алмауы (соның ішінде эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің қаржылық міндеттемелерін дереу және бір реттік орындауына болжанбаған қажеттіліктің туындауы салдарынан болған эмитенттің шығындарымен байланысты тәуекелдер жеке сипатталады.

      Эмитенттің қаржылық есептілігінің қандай көрсеткіштері қаржылық тәуекелдердің ықпалының нәтижесінде өзгеріске ұшырау бейімділігі, олардың пайда болуы ықтималдығы және есептіліктегі өзгеру сипаты көрсетіледі;

      3) құқықтық тәуекел – мыналардың:

      Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасының;

      эмитенттің негізгі қызметін лицензиялау бойынша талаптардың өзгеруі;

      эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы;

      қызметті жүзеге асыру кезінде жіберілген құқықтық тұрғыдағы қателіктер (заң консультациясын қате алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, соның ішінде сот органдарындағы даулы мәселелерді қарастыру кезінде) салдарынан эмитентте шығындардың пайда болу тәуекелін сипаттайды:

      4) іскерлік беделінен айырылу тәуекелі (беделдік тәуекел) – эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, көрсетілетін қызмет) сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу салдарынан эмитент клиентінің (контрагенттері) санының азаюы нәтижесінде шығынға ұшырау тәуекелінің туындауы мүмкін екені сипатталады;

      5) стратегиялық тәуекел – эмитенттің қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқару) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кемшілік) нәтижесінде туындауы мүмкін және эмитенттің қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал катерді есепке алмағанында немесе тиісті түрде есепке алмағанында білінетін, эмитент бәсекелестерінің алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз белгіленгенін, эмитент қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, адами) және ұйымдастыру шараларының жоқтығын немесе толық көлемде қамсыздандырылмағанын көрсететін тәуекел;

      6) эмитенттің қызметіне байланысты тәуекел – тек эмитентке тән немесе қоғамның жүргізетін негізгі қаржы-шаруашылық қызметіне байланысты тәуекелдер сипатталады, соның ішінде мынаған байланысты тәуекелдер:

      эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналымда болуы шектелген объектілерді (соның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға лицензияның қолданыс мерзімін ұзарту мүмкіндігінің жоқтығы;

      эмитенттің үшінші тұлғалардың, соның ішінде эмитенттің еншілес қоғамдарының борыштары бойынша мүмкін жауапкершіліктері;

      айналымына эмитент өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кемінде 10 пайызы келетін тұтынушыдан айырылу ықтималдығы;

      7) елдік тәуекел – экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (заңды тұлғалардың, жеке тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан, сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін өз резидент елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қолжетімді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) эмитенттің шығынға ұшырау қауіпін сипаттайды;

      8) операциялық тәуекел – эмитенттің қызметкерлері жасаған ішкі процестерді жүзеге асырудағы кемшіліктер немесе қателер, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың дұрыс жұмыс істемеуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан болатын шығыстар (зияндар) тәуекелін сипаттайды.

      35. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

      1) эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдер, эмитенттің бұл ұйымдардағы рөлі (орны), функциялары және қатысу мерзімі атап көрсетіледі;

      2) эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдер өзге мүшелерінен аса тәуелді болса, бұл жағдай атап көрсетіледі және мұндай тәуелділіктің сипаты толық баяндалады.

      36. Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары болған жағдайда, осындай әр заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:

      1) толық және қысқартылған атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері;

      2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері;

      3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі.

      37. Эмитент жарғылық капиталының он және одан да көп пайызын иеленетін ұйымдар туралы мәліметтер (осы қосымшаның 35-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда), әрбір сондай ұйымды көрсете отырып:

      толық және қысқартылған атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері;

      эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі, ал сондай ұйым акционерлік қоғам болған жағдайда - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі.

      38. Эмитенттің кредиттік рейтингтері туралы мәліметтер:

      1) эмитентке және (немесе) эмитенттің бағалы қағаздарына кредиттік рейтинг (рейтингтер) берілген жағдайда эмитентке белгілі әрбір кредиттік рейтингтер бойынша соңғы аяқталған үш есепті жыл үшін, ал егер эмитент өз қызметін кемінде 3 (үш) жыл жүзеге асырған болса – әрбір аяқталған есепті жыл үшін:

      кредиттік рейтингті беру нысаны (эмитент, эмитенттің бағалы қағаздары);

      уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы күндегі кредиттік рейтингтің мәні;

      уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы соңғы аяқталған есепті 3 (үш) жыл үшін, ал егер эмитент өз қызметін кемінде 3 (үш) жыл жүзеге асырған болса, кредиттік рейтингтің мәнін және кредиттік рейтингтің мәні берілген (өзгерген) күнін көрсете отырып, уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы әрбір аяқталған есепті жыл үшін кредиттік рейтинг мәндерінің өзгеру тарихы;

      кредиттік рейтинг берген ұйымның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері;

      эмитент өзінің қалауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер көрсетіледі;

      2) эмитенттің бағалы қағаздары кредиттік рейтинг берілген объект болған жағдайда халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) және ол берілген күн, сондай-ақ кредиттік рейтинг берген рейтингтік агенттіктің атауы қосымша көрсетіледі.

      39. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда):

      1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;

      2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;

      3) эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

      40. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):

      1) төлем агентінің толық атауы;

      2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (облигациялардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері;

      3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

      41. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар нарығы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

      1) эмитенттің акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;

      2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері;

      3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі.

      Егер, эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, эмитенттің басқа консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

      42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

      1) тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиістілігін көрсете отырып, эмитенттің соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

      2) телефон және факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы (бар болса).

      43. Осы қосымшаның 19, 20, 21 және 22-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" 1998 жылғы 22 сәуірдегі және "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғалары:

      1) жеке тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

      2) заңды тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының толық атауы, орналасқан жері және бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса).

      Егер осы заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:

      жеке тұлға үшін – тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

      заңды тұлға үшін – толық атауы, орналасқан жері;

      3) оларды эмитенттің үлестес тұлғаларына жатқызудың негізі және эмитентпен үлестес болған күн.

      Эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан да көп пайызын иеленетін, заңды тұлға болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғасына қатысты қосымша:

      эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан да көп пайызын иеленетін заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері және бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

      эмитентке тиесілі жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы орналастырылған акциялардың немесе қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық қатынасы;

      эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан да көп пайызын иеленетін заңды тұлғаның негізгі қызмет түрлері;

      эмитент осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы акциялардың немесе акциялардың он немесе одан да көп процентін иеленген күн;

      заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін өзге қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:

      жеке тұлға үшін – тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

      заңды тұлға үшін – толық атауы, орналасқан жері.

      Арнайы қаржы компаниясы облигацияларды шығарған кезде, үлестестікті тану және оның пайда болу күнін көрсете отырып, секьюритилендіру мəмілесіне тараптардың үлестес болуы туралы ақпаратты ашып көрсетеді.

      44. Эмитенттің облигациялар шығарылымына және оларға қызмет көрсетуге жұмсаған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер.

      45. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеген кезде проспектінің 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 және 44-тармақтары толтырылмайды.

      46. Тұрақтандыру банкі проспектінің 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 және 44-тармақтарын толтырмайды.

  "Мемлекеттік емес
облигациялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
3-қосымша

Облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығару проспектісінің құрылымы

      1. Облигациялар шығарылымы облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылатыны туралы ақпарат (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің толық атауы (Қазақстан Республикасының резидент-эмитенті үшін) немесе заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын өзге құжатқа сәйкес (Қазақстан Республикасының бейрезидент-эмитенті үшін) эмитенттің толық атауы).

      2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

      1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні;

      2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі;

      3) облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әр шығарылым бойынша жеке), оның ішінде:

      облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні;

      облигациялардың түрі және саны;

      шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі;

      орналастырылған облигациялар шығарылымының саны;

      облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі;

      осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы;

      сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны;

      эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы;

      облигациялар шығарылымының орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі;

      облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда;

      ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары.

      3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

      1) облигациялардың түрі;

      2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болып табылса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);

      3) облигациялардың саны;

      4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі;

      5) облигациялардың номиналды құнының валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.

      4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі.

      5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

      1) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болып табылса, онда облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);

      2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу күні;

      3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн;

      4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі;

      5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі.

      6. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде:

      1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары және болжамды мерзімдері;

      2) облигацияларды ұстаушыларға негізгі шарт бойынша құрылған мүліктің меншік иесінің ауысқаны туралы, кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат ұсыну тәртібі;

      3) бөлінген активтердің есебінен жүзеге асырылатын жобалық қаржыландыру және активтерді инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетуге байланысты арнайы қаржы компаниясы шығыстарының тізбесі қосымша көрсетіледі.

      7. Секьюритизация кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде:

      1) оригинатордың, кастодиан банкінің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдер алымын жүзеге асыратын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

      2) секьюритизация мәмілесіндегі оригинатордың қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері;

      3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары, тәртібі мен мерзімдері, және олардың орындалуына бақылау жүргізу тәртібі;

      4) бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау тәртібі;

      5) секьюритизация мәмілесі бойынша қызмет төлеміне байланысты шығыстар, және арнайы қаржы компаниясына осы шығыстарды бөлінген активтерден шегеруге құқық беретін талаптар;

      6) оригинатордың және секьюритизация мәмілесіне қатысушы тұлғалардың секьюритизацияны қолдану тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер;

      7) секьюритизация мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтердің мөлшері, құрамы және өсімінің болжамды талдауы;

      8) талап ету құқықтары біртектілігінің белгісі;

      9) облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдар облигацияларын өтеу кезектілігі қосымша көрсетіледі.

      8. Облигацияларды орналастыру талаптары мен тәртібі:

      1) облигацияларды орналастыру басталған күн;

      2) облигацияларды орналастыру аяқталған күн;

      3) облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы).

      9. Облигациялар айналысының талаптары мен тәртібі:

      1) облигациялар айналысы басталған күн;

      2) облигациялар айналысы аяқталған күн;

      3) айналыс мерзімі;

      4) облигациялар айналысы жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы).

      10. Облигацияларды өтеу талаптары мен тәртібі:

      1) облигацияларды өтеу күні;

      2) облигацияларды өтеу тәсілі;

      3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымының проспектiсiне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, олардың сақталу тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың өтуін іске асыру тәртібінің сипаттамасы келтіріледі.

      11. Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша талаптары болған жағдайда:

      1) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, талаптары;

      2) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері көрсетіледі.

      12. Егер Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) қабылдаған жағдайда:

      1) эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы;

      2) эмитенттің ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі әрекеттерінің тәртібі;

      3) облигацияларды ұстаушылардың ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі әрекеттерінің тәртібі көрсетіледі.

      13. Айырбасталатын облигацияларды шығарған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

      1) облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және оларды орналастыру бағасын айқындау тәртібі, осы акциялар бойынша құқықтар;

      2) облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялар шығарылымы толықтай айырбасталатын болса, онда айырбастау аяқталған күннен бастап 1 (бір) айдың ішінде облигациялар шығарылымы күшінің жойылатындығы көрсетіледі, ал егер облигациялар шығарылымы толықтай айырбасталмайтын болса, онда осы шығарылымның сатып алынған облигацияларының бұдан әрі орналастырылмай, айналыс мерзімінің соңында өтелетіндігі көрсетіледі).

      Банктер туралы заңның 61-10-бабында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға айырбастау талаптарын көрсетеді.

      14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер: 1) осы мүліктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

      2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;

      3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

      15. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе);

      16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері.

      17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты:

      1) эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары;

      2) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі.

      18. Эмитент бұрын орналастырған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.

      19. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

      1) эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген облигацияның номиналды құнының мерзімін алу немесе өзге мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша белгіленген облигациялардың номиналды құнының пайызын немесе облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықты алу құқығы;

      2) эмитенттің облигацияларды, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде жүзеге асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқығы;

      3) өзге құқықтар.

      20. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәліметтер:

      1) туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі;

      2) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін, оның ішінде міндеттемелер тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар;

      3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, орындалмаған міндеттемелердің себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын дефолт фактісі туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілі;

      4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ олардың (ондай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеуден өткен күні.

      21. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы.

      22. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда):

      1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;

      2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері;

      3) эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

      23. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):

      1) төлем агентінің толық атауы;

      2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (облигациялардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректері;

      3) төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

      24. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар нарығы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

      1) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;

      2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері;

      3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі.

      Егер, эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, эмитенттің басқа консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

  "Мемлекеттік емес
облигациялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
4-қосымша

Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының облигациялар шығару проспектісінің (облигациялық бағдарлама проспектісінің) құрылымы 1-тарау. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - көрсетілетін қызметті алушының атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат

      1. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің оның орналасқан жеріндегі елдің заңнамасына сәйкес заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын құжатқа сәйкес Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент туралы ақпарат:

      1) осындай құжатты берген Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент елі органының атауын көрсете отырып, Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің оның орналасқан жеріндегі мемлекеттің заңнамасына сәйкес заңды тұлға ретінде құрылғанын және тіркелгенін растайтын құжаттың күні мен нөмірі;

      2) Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі толық және қысқаша атауы;

      3) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі;

      4) егер Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитентке қатысты құқық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі;

      5) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, олардың атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жерлері және Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің почта мекенжайлары көрсетіледі;

      6) ISO 17442 "Financial services – Legal Entity Identifier" (LEI) халықаралық стандарттарына сәйкес (бар болса) Legal Entity Identifier коды.

      2. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефондарының, факстың нөмірлері және Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің электрондық почта мекенжайы, сонымен қатар, егер Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің нақты мекенжайы Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің орналасқан мекенжайынан бөлек болса нақты мекенжайы.

2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларды төлеу және олар бойынша кіріс алу тәсілдері туралы мәліметтер

      3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

      1) облигациялардың түрі;

      2) бір облигацияның номиналдық құны (егер бір облигацияның номиналдық құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналдық құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);

      3) облигациялардың саны;

      4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі;

      5) облигациялардың номиналдық құнының валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.

      4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі.

      5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

      1) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болса, онда облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);

      2) сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні;

      3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;

      4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі;

      5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі.

3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысы, өтеу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары

      6. Облигацияларды орналастыру шарттары және тәртібі:

      1) облигацияларды орналастырудың басталған күні;

      2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні;

      3) онда облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздардың нарығы).

      7. Облигацияларды айналысқа жіберу шарттары және тәртібі:

      1) облигацияларды айналысқа жіберудің басталған күні;

      2) облигацияларды айналысқа жіберудің аяқталған күні;

      3) айналысқа жіберу мерзімі;

      4) онда облигацияларды айналысқа жіберу жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

      8. Облигацияларды өтеу шарттары және тәртібі:

      1) облигацияларды өтеу күні;

      2) облигацияларды өтеу тәсілі;

      3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, ондай құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің сипаттамасы және көрсетілген құқықтарды жүзеге асыруға құқылы тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді іске асыру тәртібі келтіріледі.

      9. Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда:

      1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, шарттары;

      2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі.

4-тарау. Ковенанттар (шектеулер), олар бар болса

      10. Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда мыналар көрсетіледі:

      1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы;

      2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің іс-әрекет ету тәртібі;

      3) ковенанттар бұзылған кезде облигациялар ұстаушылардың іс-әрекет ету тәртібі.

5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау шарттары, мерзімдері мен тәртібі (конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару кезінде)

      11. Айырбасталатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

      1) облигациялар айырбасталатын акциялардың түрi, саны және орналастыру бағасы, осындай акциялар бойынша құқықтар;

      2) облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталатын болса, айырбастаудың аяқталу күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталмайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

6-тарау. Облигациялары шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент мүлкінің құнын көрсете отырып, осы мүлік туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша)

      12. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер:

      1) осы мүліктің құнын көрсете отырып, шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

      2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;

      3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

      13. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе).

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

      14. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары;

      15. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент бұрын орналастырылған (Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде), айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.

8-тарау. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) он және одан көп пайызын иеленетін құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер

      16. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) акционерлік қоғам сатып алғандарды қоспағанда) он немесе одан астам пайызына ие құрылтайшылар немесе ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер:

      1) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (жеке тұлға үшін);

      2) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) толық атауы, орналасқан жері (заңды тұлға үшін);

      3) құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі дауыс беруші акциялардың немесе Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы;

      4) Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің құрылтайшысы немесе ірі акционері (қатысушысы) дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан астам пайызына ие бола бастаған күні.

9-тарау. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің басқару органы және атқару органы туралы мәліметтер

      17. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің органдары Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент органдарының құрылымы мен құрамы және олардың Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент мемлекетінің заңнамасына, Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің құрылтай және басқа ішкі құжаттарына сәйкес құзыреті көрсетіледі.

10-тарау. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері

      18. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент қызметінің түрлері:

      1) негізгі қызмет түрі;

      2) науқандық сипаттағы қызметінің түрлерін және олардың Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің жалпы кірісіндегі үлесін көрсете отырып, Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы;

      3) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер;

      4) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент қызметiнiң негiзгi түрлерi бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне жағымды немесе жағымсыз әсер ететін факторлар;

      5) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитентте бар лицензиялар (патенттер) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент демеуші болатын зерттеу әзірлемелеріне шығындар туралы ақпарат;

      6) Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент экспортқа өткізетін (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) өткізілетін өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі;

      7) Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің қатысуымен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан көп пайыз көлемінде ақшалай және де міндеттемелерді өндіріп алу, оның Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің қызметін тоқтату немесе өзгерту тәуекеліне байланысты сот процестеріне қатысуы туралы мәліметтер;

      8) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің қызметіне әсер тиетін тәуекелдің басқа факторлары.

      19. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) өздері өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын көлемде тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер.

      20. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің активтері.

      21. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан көп пайызы мөлшердегі дебиторлық берешек:

      1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент алдындағы берешегі Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент дебиторларының атауы;

      2) тиісті өтелетін сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.

      22. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің кредиторлық берешегі:

      1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент кредиторларының атауы;

      2) тиісті өтелетін сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.

      23. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің қызметінен оның аудиторлық есеппен расталған қаржылық есептілігі негізінде есептелген соңғы аяқталған екі қаржы жылында алынған ақша қаражатының таза ағыны.

      24. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін (өтелген және күші жойылған облигация шығарылымдарынан басқа) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің барлық тіркелген борыштық бағалы қағаздарының шығарылымдары туралы мәліметтер:

      әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, түрі және номиналды құны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымының мемлекеттік тіркелу нөмірі және мемлекеттік тіркелу күні, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны, сондай-ақ борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақының сомасы, оларды сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны;

      орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке);

      қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздардың орналастырылуы немесе айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі;

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің бағалы қағаздары айналыстағы нарықтары, оның ішінде сауда-саттық ұйымдастырушыларының атаулары;

      ұстаушылардың айналысындағы бұрын шығарылған облигациялардың әр түрімен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу – сату шарттарымен қарастырылған құқықтары.

      25. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент инвесторлар үшін маңызды деп есептейтін Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің қызметі туралы басқа да ақпарат.

11-тарау. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент және оның орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары туралы қосымша мәліметтер

      26. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

      1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде қарастырылған облигацияның номиналды құнының мерзімін алу немесе өзге мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша белгіленген облигациялардың номиналды құнының пайызын немесе облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықты алу құқықтары;

      2) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің облигацияларды, соның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде қарастырылған ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде осы құқықты жүзеге асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқықтары;

      3) өзге құқықтар.

      27. Туындаған жағдайда Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәліметтер:

      1) туындаған жағдайда Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі;

      2) облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент қабылдайтын шаралар, облигациялар ұстаушылардың облигациялар бойынша сыйақы төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін қоса, оның ішінде міндеттемені қайта құрылымдау тәртібі және талаптары;

      3) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің облигацияларды ұстаушыларының назарына орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді орындамау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін іс-әрекеттерінің тізбегі, облигацияларды ұстаушылардың Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитентке, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметі бар дефолт фактісі туралы ақпаратты жеткізу тәртібі, мерзімі мен әдісі;

      4) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ оларды (сондай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеу күні.

      28. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы.

      29. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің орналастыратын облигацияларды сатып алуға байланысты тәуекелдер:

      1) салалық тәуекелдер – Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің саласындағы оның қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына нашарлауы мүмкін жағдайының әсері сипатталады. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің пікірі бойынша, салада болуы мүмкін аса маңызды өзгерістер (ішкі және сыртқы нарықта бөлек) келтіріледі.

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің өз қызметінде пайдаланатын шикізатқа, қызметтерге бағаның өзгеру (ішкі және сыртқы нарықта бөлек) ықтималдығына байланысты тәуекелдер және олардың Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент қызметі мен бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсер бөлек сипатталады.

      Эмитеттің өніміне және (немесе) қызметтеріне бағаның өзгеру (ішкі және сыртқы нарықта бөлек) ықтималдығына байланысты тәуекелдер және олардың Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент қызметі мен бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсер бөлек сипатталады;

      2) қаржы тәуекелдері – Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің пайыздық мөлшерлемелердегі өзгерістерге, шетел валюталарын айырбастау бағамдарына, пайыздық мөлшерлемелердегі қолайсыз өзгерістерге, шетел валюталарын айырбастау бағамдарына, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағасына байланысты тәуекелдерге шалдыққыштығы сипатталады.

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент активтерінің және қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіз болуы нәтижесінде туындайтын Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің міндеттемелерін толық көлемде орындауын қамтамасыз ете алмауы (оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің бір немесе бірнеше контагентінің қаржылық міндеттемелерді уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің өз қаржылық міндеттемелерін тез арада және біржолғы орындауда көзделмеген қажеттіліктің туындауы салдарынан Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитентте шығынның туындауымен байланысты тәуекелдер жеке сипатталады.

      Қаржы тәуекелдерінің әсері нәтижесінде Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің қаржылық есептілік көрсеткіштерінің қайсысы өзгеріске аса шалдыққыш екені, олардың пайда болу ықтималдығы және есептілікте өзгеру сипаты көрсетіледі;

      3) құқықтық тәуекел – Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің мыналардың өзгеруі салдарынан:

      Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасы Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің негізгі қызметін лицензиялау талаптары;

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы;

      қызметті жүзеге асырудағы жіберілген құқықтық қателіктер (дұрыс емес заң консультациясын алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, соның ішінде сот органдарындағы даулы мәселелерді қарастыру кезінде) салдарынан шығынға ұшырау тәуекелін сипаттайды;

      4) іскерлік беделінен айырылу тәуекелі (беделдік тәуекел) – Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, қызмет) сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу салдарынан Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент клиентінің (контрагенттері) санының азаюы нәтижесінде залал шегу тәуекелінің туындауы мүмкін екені сипатталады;

      5) стратегиялық тәуекел – Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқаруын) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кемшілік) нәтижесінде туындауы мүмкін және Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал катерді есепке алмағанында немесе тиісті түрде есепке алмағанында білінуі, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент бәсекелестерінің алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз белгіленуі, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, кадрлық) және ұйымдастыру шараларының (басқарушылық шешімдердің) жоқтығы немесе толық көлемде қамсыздандырылмағаны нәтижесінде залал шегу тәуекелінің туындауы мүмкін екені сипатталады;

      6) Республикасының бейрезиденті-эмитенттің қызметіне байланысты тәуекел – тек Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитентке тән немесе негізгі қаржы-шаруашылық қызмет түріне байланысты тәуекелдер сипатталады, соның ішінде мынаған байланысты тәуекелдер:

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналыста болуы шектелген объектілерді (соның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға лицензияның қолданыс мерзімін ұзарту мүмкіндігінің жоқтығы;

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің үшінші тұлғалардың, соның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің еншілес ұйымдарының борыштары бойынша мүмкін жауапкершіліктері;

      айналымына Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кем дегенде 10 (он) пайызы келетін тұтынушыдан айырылу ықтималдығы;

      7) елдік тәуекел – экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (заңды тұлғалардың, жеке тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан, сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін өз резидент елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қол жетімді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің шығынға ұшырау қаупін сипаттайды;

      8) операциялық тәуекел – Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің қызметкерлері жасаған ішкі процестерді жүзеге асырудағы кемшіліктер немесе қателер, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың дұрыс жұмыс істемеуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан болатын шығыстар (шығындар) тәуекелін сипаттайды.

      30. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

      1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің бұл ұйымдардағы рөлі (орны), функциялары және қатысу мерзімі атап көрсетіледі;

      2) егер Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдер мүшелерінен аса тәуелді болса, мұндай тәуелділіктің сипаты толық баяндалады.

      31. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары бар болса, осындай әр заңды тұлға бойынша келесі ақпарат беріледі:

      1) толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері;

      2) заңды тұлғаны Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негізі;

      3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі, - сонымен қатар, сондай акционерлік қоғамның Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі.

      32. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент қоғамның дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызына (ұйымның қатысу үлесіне) иелік ететін ұйымдар туралы мәлімет, әр ұйым бойынша мыналарды көрсете отырып:

      толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері;

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі, ал сондай қоғам акционерлік қоғам болған жағдайда, - сонымен қатар, сондай акционерлік қоғамның Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі.

      33. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің кредиттік рейтингі туралы мәлiметтер:

      1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитентке және (немесе) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің бағалы қағаздарына кредиттік рейтингті (рейтингтерді) берген жағдайда аяқталған соңғы есепті 3 (үш) жылда Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитентке белгілі әр кредиттік рейтинг бойынша, ал егер Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент өз қызметін 3 (үш) жылдан аз уақыт жүзеге асырған болса – әр аяқталған есепті жыл үшін, мыналар:

      кредиттік рейтингті беру объектісі (Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің бағалы қағаздары);

      облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығарылымын тіркеуге уәкілетті органға құжаттар тапсыратын күннің алдындағы күнгі кредиттік рейтингтің мәні;

      кредиттік рейтингтің мәні мен кредиттік рейтингтің мәні берілген (өзгерген) күнді көрсете отырып, облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығарылымын тіркеуге уәкілетті органға құжаттар тапсыратын күннің алдындағы аяқталған соңғы есепті 3 (үш) жылда, ал егер Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент өз қызметін 3 (үш) жылдан аз уақыт жүзеге асырған болса – облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығарылымын тіркеуге уәкілетті органға құжаттар тапсыратын күннің алдындағы әр аяқталған есепті жыл үшін кредиттік рейтинг мәнінің өзгеру тарихы;

      кредиттік рейтингті берген ұйымның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері;

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің жеке қарауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер көрсетiледi; 2) кредиттік рейтинг берілген объект болып Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің бағалы қағаздары табылған жағдайда, қосымша халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) мен оның берілген күні, сондай-ақ кредиттік рейтингті берген рейтингтік агенттіктің атауы көрсетіледі.

      34. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің облигацияларды ұстаушыларының өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигацияларды шығарған жағдайда):

      1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;

      2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;

      3) облигацияларды ұстаушылар өкілімен Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

      35. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің төлем агенті (бар болса) туралы мәліметтер:

      1) төлем агентінің толық атауы;

      2) төлем агентінің және бағалы қағаздар бойынша кіріс (облигациялардың номиналды құны) төлемін жүзеге асыратын барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондары, деректемелері;

      3) төлем агентімен Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

      36. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар нарығы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсету жөнінде шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

      1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;

      2) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары;

      3) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғамен Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің өзге де консультанттары туралы мәліметтер, егер Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, осы тармақта көрсетіледі.

      37. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

      1) аяқталған соңғы 2 (екі) қаржы жылында Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің қаржылық есебінің аудитін олардың тиісінше тіркелген кәсіптік ұйымдарға тиістілігін көрсете отырып жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

      2) телефон және факс нөмірлері, электрондық пошта мекенжайы (бар болса).

      38. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер.

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызына жанама дауыс беру немесе шартқа орай не өзге түрде Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент қабылдайтын шешімге ықпал ету мүмкіндігі бар барлық тұлғалар немесе тұлғалар тобы туралы мәліметтер, көрсетілген тұлғалар туралы мынадай ақпаратты жариялаумен:

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), орналасқан жері (жеке тұлға үшін); бірінші басшының толық атауы, орналасқан жері, қызмет түрі (түрлері), тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (заңды тұлға үшін);

      қосымшаның осы тармағына сәйкес оларды Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің үлестес тұлғаларына жатқызу негіздемесі мен Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитентпен үлестес болып бастаған күні көрсетiледi.

      39. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің облигациялар шығарылымына және оларға қызмет көрсетуге жұмсаған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер.

      40. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеген кезде 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 34, 35, 36 және 39-тармақтар толтырылмайды.

  "Мемлекеттік емес
облигациялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
5-қосымша

Айналыс мерзiмi 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар шығарылымының проспектісінің құрылымы

      1. Эмитенттің құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат: 1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні;

      2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (егер қайта тіркеу жүзеге асырылған болса);

      3) эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (егер бар болса) тілдеріндегі толық және қысқартылған атауы;

      4) эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса);

      5) ISO 17442 халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды "Financial services – Legal Entity Identifier" (LEI) (бар болса).

      2. Байланыс телефондарының, факсының нөмірлерін және электрондық пошта адрестерін, сондай-ақ, егер эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген мекенжайдан өзгеше болса, эмитенттің нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің орналасқан жері.

      3. Эмитент қызметінің негізгі түрі.

      4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы не облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесіне дейін облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды берген жағдайда соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша жеке қаржылық есептіліктің деректеріне сәйкес меншікті капитал мөлшері.

      5. Мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы не облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар беру алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесіне дейін ұсынылған жағдайда мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша жеке қаржылық есептіліктің мәлметтеріне сәйкес жарғылық капитал мөлшері.

      6. Эмитенттің халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) мен қосылған күні көрсетілген, қор биржасының ресми тізіміне қосылған айналымдағы мемлекеттік емес бағалы қағаздары туралы мәліметтер.

      7. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарға эмитенттің атынан қол қоюға уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса).

      8. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

      1) облигациялардың түрі;

      2) облигациялардың саны;

      3) номиналды құнын сипаттайтын валюта көрсетілген бір облигацияның номиналды құны;

      4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі;

      5) облигациялар айналысы басталған күн (бар болса);

      6) болжалды өтеу күні;

      7) облигацияларды қамтамасыз ету (қамтамасыз етілген облигацияларды шығарған жағдайда);

      8) облигациялардың айналыс мерзімі;

      9) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі;

      10) облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімдері.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
11-қосымша
  "Акцияларды орналастыру
қорытындылары туралы есепті
бекіту" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына қосымша

Акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есептің құрылымы

      1. Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептің титул парағында мынадай ақпарат қамтылады:

      1) құжаттың атауы: "Акцияларды _______ - __________ аралығы кезеңінде орналастыру қорытындылары туралы есеп";

      2) акционерлік қоғамның толық және қысқартылған атауы;

      3) жазба:

      "Уәкілетті органның акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітуі инвесторларға акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте жазылған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымдар ұсынуды білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептегі барлық ақпараттың дәйекті және акционерлік қоғам мен оның орналастырылатын акцияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтын болып табылатынын растайды.".

      2. Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептің мазмұны:

      1) қоғамның толық атауы және оның орналасқан жері;

      2) қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні және оны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы;

      3) жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу (жарияланған акциялар санының ұлғаюына байланысты жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің ауыстырылған) күні;

      4) қаржылық есептіліктің деректеріне сай қоғамның жарғылық және меншікті капиталы туралы мәліметтер;

      5) жарияланған акциялар туралы мәліметтер:

      жарияланған акциялардың, оның ішінде жай және артықшылықты акциялардың жалпы саны;

      артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері;

      6) қоғамның акцияларын қор биржасының ресми тізіміне (бар болса) енгізу күні;

      7) акцияларды орналастыру туралы мәліметтер:

      есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша түрлері бойынша орналастырылған және орналастырылмаған акциялардың саны;

      түрлері бойынша есепті кезеңде орналастырылған акциялардың саны;

      8) акцияларды орналастырудың есептi кезеңiнде акцияларды орналастыру (сату) тәсiлдерi:

      акциялардың түрін, санын, акциялардың номиналды құнын, ақы төлеу сомасын көрсете отырып, құрылтайшылар арасында (жаңадан құрылған қоғамдар үшін;

      акциялардың немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете отырып, артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша;

      жазылу арқылы (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарықтарында):

      акциялардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете отырып, өзге инвесторлар арасында орналастыру арқылы;

      аукцион арқылы:

      акциялардың түрін, санын, жалпы ақы төлеу сомасын, алғашқы және соңғы сауда-саттықтарды өткізу күнін, есепті кезеңде бір акцияны сауда-саттықта орналастырудың ең аз және ең жоғары бағасын, есепті кезеңдегі бiр жай және артықшылықты акцияның нарықтық құнын (егер ол есептелген болса) көрсете отырып, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында;

      аукционды өткізу күнін, акциялардың түрін, санын және ақы төлеудiң жалпы сомасын көрсете отырып, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында;

      айырбасталатын бағалы қағаздардың санын, бағалы қағаздарды және қоғамның өзге де ақшалай міндеттемелерін айырбастауды жүргізу күнін көрсете отырып, қоғамның акцияларына бағалы қағаздарды және қоғамның өзге де ақшалай міндеттемелерін айырбастау арқылы не туынды бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастыру арқылы (туынды бағалы қағаздардың атауын, туынды бағалы қағаздарды орналастыру арқылы орналастырылған акциялар санын, Қазақстан Республикасының, сондай-ақ заңнамасына сәйкес туынды бағалы қағаздарды орналастыру жүзеге асырылған мемлекеттің бағалы қағаздар нарығында сатып алуға ұсынылған акциялар санын көрсете отырып);

      9) орналастырылатын акцияларға ақы төлеу тәсілі, олардың саны және ақы төлеу сомасы (орналастырылған акциялардың жалпы санының он және одан көп пайызына иелік ететін (қоғам сатып алған акцияларды шегере отырып) акционерлер туралы орталық депозитарий акцияларды орналастыру аяқталған күннен кейінгі күні берген анықтаманың көшірмесін қоса бере отырып):

      ақшамен (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларды төлеуiн растайтын төлем құжатының (төлем құжаттарының) деректемелерi, төлем сомасы және төлеушiнiң атауы көрсетiлуi тиiс);

      бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентінің атауын, бағалы қағаздардың халықаралық сәйкестендіру нөмірін (ISIN кодын) және санын, бағалаушының атауын, бағалау туралы есепті жасау күні, бағалау сомасы (нарықтық бағасы болмаған жағдайда), мәмілені тіркеу күні көрсетілуі тиіс);

      мүлiктiк құқықтармен (қоғамның тиісті органдары қоғамның ақша міндеттемелерін қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеу есебінен өтеу туралы қабылдаған шешім күні және қоғамның бұл шешімді қабылдаған органы, қоғамның ақшалай міндеттемелерін салыстыру актісінің деректемелері; бағалаушының атау, бағалау туралы есептің жасалу күні, бағалау сомасы, мүлікті қабылдау-өткізу актісінің күні көрсетілуі тиіс);

      өзге мүлікпен (бағалаушының атауы, бағалау туралы есептің жасалу күні, мүлікті бағалау сомасы, мүлікті қабылдау-өткiзу актiсiнің күні көрсетілуі тиіс);

      қоғамның орналастырылатын жай акцияларына бағалы қағаздарын және қоғамның өзге де ақшалай міндеттемелерін айырбастау жолымен (бағалы қағаздардың халықаралық сәйкестендіру нөмірін (ISIN кодын) және санын, мәмілені тіркеу күнін, қоғамның тиісті органы бағалы қағаздарды және өзге ақшалай міндеттемелерді айырбастау туралы қабылдаған шешім күні және мәміленің орындалуы туралы есепті көрсету қажет). Қоғамның бағалы қағаздарын және өзге ақша міндеттемелерін қоғамды оңалту барысында қоғамның акцияларына айырбастау арқылы қоғамның орналастырылатын акцияларына ақы төлеген жағдайда соттың оңалту оңалту жоспарын бекіту туралы шешімінің күні қосымша көрсетіледі. Қоғамның бағалы қағаздарын және өзге ақша міндеттемелерін төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банктің міндеттемелерін мәжбүрлеп қайта құрылымдау шеңберінде банктің акцияларына айырбастау арқылы банктің орналастырылатын акцияларына ақы төлеген жағдайда төлем жасауға қабілетсіз банктердің санатына жатқызылған банктің міндеттемелерін мәжбүрлеп қайта құрылымдау туралы уәкілетті орган шешімінің күні қосымша көрсетіледі;

      дивидендтермен (акционерлердің жалпы жиналысының дивидендтерді бөлу туралы шешімінің күні және акцияларға ақыны растайтын құжаттардың деректемелері көрсетілсін).

      Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының қайта ұйымдастыру туралы шешімінің күні, беру актісінің күні (банктерді қосу нысанында ерікті қайта ұйымдастырған кезде қолданылмайды) көрсетіледі. Қоғам қосу арқылы қайта ұйымдастырылған жағдайда, қосылатын қоғамның акцияларын сату бағасы, қайта ұйымдастырылатын банктердің акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында бекітілген акциялармен алмасу коэффициенті көрсетілетін, банкті басқа банкке қосу нысанында банктер ерікті қайта ұйымдастырылған жағдайды қоспағанда қосу жүзеге асырылатын қоғамның акцияларын орналастыру (сату) бағасы қосымша көрсетіледі;

      10) қоғамның акцияларын орналастыру кезінде қоғам опцион шартын жасаған жағдайда, опцион құны, опцион шарты жасалған қоғам акцияларының саны, опционды орындау бағасы;

      11) қоғамның акцияларын шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат (бұл тармақ андеррайтер қызметін көрсетуге шарт болған жағдайда толтырылады):

      бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, қоғам, сондай-ақ эмиссиялық консорциум қатысушылары жасаған андеррайтер қызметін көрсету шартының күні және нөмірі;

      андеррайтердің акцияларды орналастыру тәсілі;

      андеррайтер есепті кезеңде орналастырған акциялардың саны.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
12-қосымша
  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
24-қосымша

"Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі - мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі - портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

      4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

      лицензия берген кезде – 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде;

      лицензияны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

      көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу және бөлу нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей;

      лицензияның телнұсқаларын берген кезде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде.

      Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

      Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

      5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған).

      6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – лицензия беру, лицензияны қайта ресімдеу, телнұсқасын беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында көзделген жағдайларда мемлекеттік қызмет көрсетуден дәлелді бас тарту.

      Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық.

      Порталда көрсетілетін мемлекеттік қызмет нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

      7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым төленеді:

      1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 400 (төрт жүз) айлық есептік көрсеткішті құрайды;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды;

      3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды.

      Лицензиялық алымды төлеуді екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар қолма-қол ақша немесе қолма-қол ақшасыз нысанда "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы жүзеге асырады.

      8. Жұмыс кестесі: порталдікі - жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы.

      Көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.

      Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

      9. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      лицензия алу үшін:

      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

      2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, қызметтің жеке түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжат;

      3) көрсетілетін қызметті алушы жарғысының нотариат куәландырған көшірмесі;

      4) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8080 болып тіркелген "Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың үй-жайларын күзетуді және жайластыруды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 250 қаулысымен бекітілген Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың үй-жайларын күзетуді және жайластыруды ұйымдастыру қағидаларының 40-тармағының бірінші бөлігінде көзделген банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін қажетті үй-жайларды жалдау туралы шарт немесе үй-жайларға құқық белгілейтін құжат;

      5) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1549 болып тіркелген "Қазақстан Республикасында автомобильдiк инкассаторлық тасымалды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 20 сәуірдегі № 110 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында автомобильдiк инкассаторлық тасымалды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықта көзделген талаптарға сәйкес келетін көрсетілетін қызметті алушының меншік құқығындағы кемінде 2 (екі) көлік құралын тіркеу туралы куәлік;

      6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органының бірінші басшысы туралы мәліметтер.

      Лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса):

      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

      2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алымға төленгені туралы құжат.

      Лицензияны қайта ресімдеу үшін:

      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

      2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияны қайта ресісмдеу үшін лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжат;

      3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеуге негіз болып табылатын өзгерістер туралы ақпаратты құрайтын құжаттардың көшірмелері.

      10. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағы бірінші бөлігінің 2), 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар электрондық сұрау салуға қоса тіркеледі.

      Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, лицензиялық алым сомасының төленгені ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеген жағдайда) туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы алады.

      11. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту:

      1) Қазақстан Республикасының заңдарында заңды тұлғалардың осы санаты үшін тыйым салынған қызмет түрімен айналысқан;

      2) лицензиялық алым енгізілмеген;

      3) көрсетілетін қызметті алушы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11772 болып тіркелген "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 25 ақпандағы № 22 қаулысымен бекітілген Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру қағидаларының 3-тармағында белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келмеген;

      4) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялануға тиіс қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы соттың заңды күшіне енген шешімі (үкімі) болған;

      5) сот орындаушысының ұсынысы негізінде сот көрсетілетін қызметті алушы борышкерге уақытша лицензия беруге тыйым салынған;

      6) өтініш беруші лицензия алу үшін ұсынған құжаттардың және (немесе) ондағы деректердің (мәліметтердің) дәйексіздігі анықталған жағдайларда жүзеге асырылады.

      Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының үшінші бөлігінде көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда көрсетілетін қызметті беруші лицензияны қайта ресімдеуден бас тартады.

      Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 4-тармағында көзделген мерзімдерде жүзеге асырылады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану тәртібі

      12. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану мына мекенжай бойынша: 050040, Алматы қаласы, "Көктем-3" ықшам ауданы, 21-үйге көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

      Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

      Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

      Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы алуға болады.

      Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға "жеке кабинеттен" өтініш туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, шағымды қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

      Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

      13. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

      14. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

      16. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

  "Банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдарға
банкноталарды, монеталарды
және құндылықтарды
инкассациялауға лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
қосымша

Көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органының бірінші басшысы туралы мәліметтер ____________________________________________________________________ (көрсетілетін қызметті алушының атауы және басшының лауазымы көрсетіледі) Жалпы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), жеке сәйкестендіру нөмірі

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ (бірінші басшының жеке басын куәландыратын құжатқа сәйкес)

Туған күні және жері

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Тұрақты тұратын жері, телефон нөмірлері

________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________ (толық мекенжайын, елді мекеннің кодын қоса алғанда, ұялы, қызметтік, үй телефондарының нөмірлерін көрсету керек)

Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

Жұмыс кезеңі (ай, жыл)

Ұйымның атауы, атқарған қызметі және лауазымдық міндеттері, ұйымның координаттары
Басқа мәліметтер:

Меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласындағы қылмыстары, коммерциялық және өзге ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыс, сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыстары үшін өтелмеген немесе заңда белгіленген тәртіппен алынбаған соттылығының болуы (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)

Иә (жоқ)
(өтелмеген соттылығы болған кезде Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің бабын, үкім шығарылған күнді және нөмірін көрсету керек)

      Мен ______________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      осы ақпаратты мұқият тексергенімді және оның дұрыс және толық екенін растаймын,

      __________________________

      (қолы, күні).

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
13-қосымша
  "Банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдарға банк
операцияларына лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
1-қосымша
  Нысан
  Кімге_______________________
(көрсетілетін қызметті
берушінің толық атауы)
Кімнен______________________
(көрсетілетін қызметті
алушының толық атауы)

Өтініш

      Мынадай банк операцияларын жүзеге асыруға лицензия беруіңізді өтінемін:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (валютаның түрін көрсету (ұлттық және (немесе) шетел).

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

      1. Көрсетілетін қызметті алушының орналасқан жері

      ____________________________________________________________________

      (индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің нөмірі)

      ____________________________________________________________________

      (телефон, факс нөмірі)

      2. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі мен күні және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген жарғылық капиталдың ең төмен мөлшері

      _________________________________________

      3. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналар мен

      парақтар саны:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін толық растайды. Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің пайдаланылуына келісем беремін.

      Өтінішті беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), лауазымы

      ____________________________________________________________________

                        (қолы)

      20__ жылғы "___" _____________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
14-қосымша
  "Банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдарға банк
операцияларына лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
3-қосымша
  Нысан

Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) туралы мәліметтер (заңды тұлға үшін)

      ____________________________________________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

      1. Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы)

      ____________________________________________________________________

      (толық атауы)

      Орналасқан жері _____________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (пошталық индексі, мекенжайы)

      Байланыс деректемелері

      ____________________________________________________________________

      (телефон және факс нөмірлері, электрондық пошта мекенжайы (ол бар болса)

      Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер) ______________________

      ____________________________________________________________________

      (құжаттың атауы, нөмірі және берілген күні, кім берді)

      Қазақстан Республикасының резиденті немесе бейрезиденті ___________

      Негізгі қызмет түрі _______________________________________

      2. Акционерге тиесілі көрсетілетін қызметті алушының дауыс беретін акциялары санының көрсетілетін қызметті алушының дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы немесе көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына қатысу үлесі___________________

      ____________________________________________________________________

      3. Көрсетілетін қызметті алушының акцияларын төлеу үшін (көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына қатысу үлесіне) ақшаны енгізер алдындағы көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) меншікті капиталының мөлшері және көрсетілетін қызметті алушының акцияларын төлеу үшін (көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына қатысу үлесіне) енгізілген сома

      ________________________________________________________________

      4. Заңды тұлғалардың толық атауын және орналасқан жерін көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) қатысушы, акционер ретінде өзге заңды тұлғаларды құруға және қызметіне қатысуы туралы мәліметтер:___________________________________________

      ____________________________________________________________________

      5. Ұйымдардың толық атауларын, орналасқан жерін көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтары, холдингтері, концерндері, қауымдастықтары, консорциумдары туралы мәліметтер

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      6. Көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) басшысы туралы мәліметтер:___________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалауға келісім беремін.

      20__ жылғы "___"_____________

      Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) басшысының

      қолы ________

  Нысан

      Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) туралы мәліметтер

      (жеке тұлға үшін)

      ___________________________________________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

      1. Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы _________

      ___________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      Туған күні мен жылы_________________________________________________

      Азаматтығы ________________________________________________________

      Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері_________________________

      ___________________________________________________________________

      (құжаттың атауы, нөмірі, сериясы және берілген күні, кім берді)

      Тұрғылықты жері ____________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (пошталық индексі, мекенжайы)

      Байланыс деректемелері______________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы)

      Жұмыс орны (мекенжайы көрсетіле отырып), лауазымы____________________

      2. Акционерге тиесілі көрсетілетін қызметті алушының дауыс беретін акциялары санының көрсетілетін қызметті алушының дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы немесе көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына қатысу үлесі

      ____________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      3. Заңды тұлғалардың толық атауын және орналасқан жерін көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) қатысушы, акционер ретінде өзге заңды тұлғаларды құруға және қызметіне қатысуы туралы мәліметтер

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерімді жинау мен өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

      20__ жылғы "___"_____________

      Көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының)

      қолы ___________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
15-қосымша
  "Ислам банктері жүзеге
асыратын банктік және өзге де
операцияларды жүргізуге
арналған лицензияны беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
1-қосымша
  Нысан
  Кімге_______________________
____________________________
(көрсетілетін қызметті
берушінің толық атауы)
кімнен______________________
____________________________
(көрсетілетін қызметті
алушының толық атауы)

Ислам банкінің банктік және өзге операцияларын жүргізуге лицензия беру туралы өтініш

      Мыналарды:

      1) ислам банкінің банктік операцияларын:_______________________________

      ___________________________________________________________________

      2) банктік және өзге операцияларды:____________________________________

      ____________________________________________________________________

      жүргізуге (валютаның түрін көрсету – ұлттық және (немесе) шетел) лицензия беруіңізді

      сұраймын

      Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

      1. Атауы, орналасқан жері:________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің нөмірі, телефон, факс)

      2. Көрсетілетін қызметті алушының банктік және өзге операцияларды жүргізуге бірінші

      рет алынған лицензиясы туралы деректер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

      3. Жіберілген құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналар және

      парақтар саны:___________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы және құрылтайшылар (акционерлер) өтінішке қоса

      берілген құжаттардың (ақпараттың) дұрыстығын толық растайды.

      Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді

      пайдалануға келісім беремін.

      Өтінішті беруге өкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), лауазымы

      ________________________________________________________

      _________________________________________________________

      ____________________ ______________________

                  (қолы)                   (күні)

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
16-қосымша
  "Ислам банктері жүзеге
асыратын банктік және өзге
де операцияларды
жүргізуге арналған лицензияны
беру" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
2-қосымша
  Нысан
  Кімге_______________________
(көрсетілетін қызметті
берушінің толық атауы)
кімнен______________________
(көрсетілетін қызметті
алушының толық атауы)

Өтініш

      __________________________________________________________байланысты

      (лицензияны қайта ресімдеудің себебі)

      ____________________________________________________________________

      (лицензияның атауы, валюта түрі (ұлттық және (немесе) шетел) көрсетілсін)

      _________________________________ лицензиясын қайта ресімдеуді сұраймын.

      Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

      1. Атауы және орналасқан жері ____________________________________

      ____________________________________________________________________.

      (индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің нөмірі, телефон, факс)

      2. Көрсетілетін қызметті алушының банктік және өзге операцияларды жүргізуге бірінші

      рет алынған лицензиясы туралы деректер ________________

      ____________________________________________________________________

      (нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

      3. Жіберілген құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналар және

      парақтар саны:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы және құрылтайшылар (акционерлер) өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дұрыстығын толық растайды).

      Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

      Өтінішті беруге өкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), лауазымы

      __________________________________________________________

      _____________________________________________________________

      _______________________ _____________________

                  (қолы)                   (күні)

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
17-қосымша
  "Банктерге банк операцияларын
және
Қазақстан Республикасының
банк заңнамасында көзделген
өзге де операцияларды жүргізуге
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартына
1-қосымша
  Нысан
  Кімге_______________________
____________________________
(көрсетілетін қызметті
берушінің толық атауы)
кімнен______________________
____________________________
(көрсетілетін қызметті
алушының толық атауы)

Банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш

      Банк операцияларын (валюта түрін көрсету - ұлттық және (немесе) шетел)

      көрсетілсін:__________________________________________________________

      __________________________________________________________________;

      өзге операцияларды:__________________________________________________

      _________________________________ жүзеге асыруға лицензия беруіңізді сұраймын.

      Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

      1. Атауы, орналасқан жері ________________________________

      ____________________________________________________________________.

      (индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің нөмірі)

      ____________________________________________________________________.

      (телефон, факс нөмірі)

      2. Банктік және өзге операцияларды жүргізуге бірінші рет алған лицензия туралы

      деректер _____________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

      3. Жіберген құжаттардың тізбесі, әрқайсысы бойынша даналар және парақтар саны:____________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы және құрылтайшылар (акционерлер) өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін толық растайды.

      Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің пайдаланылуына келісім беремін.

      Өтініш беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), лауазымы ___________________________________________________________

      ________________________________________________________.

      _____________________ _____________________

                  (қолы)             (күні)

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
18-қосымша
  "Банктерге банк операцияларын
және
Қазақстан Республикасының
банк заңнамасында көзделген
өзге де операцияларды жүргізуге
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартына
2-қосымша
  Нысан
  Кімге_______________________
(көрсетілетін қызметті
берушінің толық атауы)
кімнен______________________
(көрсетілетін қызметті
алушының толық атауы)

Өтініш

      _________________________________________________________ байланысты

      (лицензияны қайта ресімдеудің себебі көрсетілсін)

      ____________________________________________________________________

      (лицензияның атауы, валюта түрі - ұлттық және (немесе) шетел) көрсетілсін)

      ___________________________________________________ лицензиясын қайта

      ресімдеуді сұраймын

      Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

      1. Атауы және орналасқан жері ____________________________________

      ____________________________________________________________________

      (индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің нөмірі, телефон, факс)

      2. Банктік және (немесе) өзге операцияларды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында

      қызметті жүргізуге бірінші рет алынған лицензиясы туралы деректер

      _______________________________________________________________

      (нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

      3. Жіберілген құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналар және

      парақтар саны: __________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы және құрылтайшылар (акционерлер) өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дұрыстығын толық растайды.

      Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

      Өтінішті беруге өкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), лауазымы____________________________________________________________

      ___________________________________________________________

      _______________________ _____________________

                  (қолы)                   (күні)

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
19-қосымша
  "Актуарлық қызметті
жүзеге асыруға
лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
1-қосымша
  Нысан

Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру туралы өтініш

      Кімге __________________________________________________

      (көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

      кімнен____________________________________________________

      _______________________________________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) және жеке

      сәйкестендіру нөмірі)

      Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беруді сұраймын.

      "Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру" мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті дербес деректерімді жинауға және өңдеуге келісім беремін.

      Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

      Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

      1) туған жылы_________________________________________________;

      2) жеке басын куәландыратын құжаттың деректері ___________________

      __________________________________________________________________;

      (сериясы, нөмірі, берілген күні, құжат берген органның атауы)

      3) білімі ________________________________________________________

      ____________________________________________________________________;

      (бітірген жылы, мамандығы, оқу орнының атауы)

      4) тұратын жері ________________________________________________;

      5) жұмыс орны, лауазымы ________________________________________

      ____________________________________________________________________;

      6) телефон нөмірлері (қаланың коды, жұмысының және үйінің) ________.

      Қоса берілетін құжаттар _________________________________________.

      Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілетін құжаттардың (ақпараттың)

      дәйектілігін толық растайды.

      _______________ ______________________________________

                  (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      20__ жылғы "___" __________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
20-қосымша
  "Актуарлық қызметті
жүзеге асыруға
лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
2-қосымша
  Нысан
 

Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензияны алуға өтініш білдіруші туралы мәліметтер

      1. Жалпы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

__________________________________________________________
_________________________________________________________ (жеке басын куәландыратын құжатқа толығымен сәйкес, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) өзгерген жағдайда, қашан және қандай себеппен олардың өзгертілгені көрсетілсін)

Туған күні мен жері

__________________________________________________________

Тұрғылықты жерінің мекенжайы, телефон нөмірлері

_________________________________________________________
________________________________________________________
(елді-мекеннің кодын қоса алғанда, толық мекенжайы, қызметтік, үй, байланыс телефондарының нөмірлері көрсетілсін)

Азаматтығы


Жеке басын куәландыратын құжаттың толық деректемелері


      2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарында немесе олармен үлестес ұйымдарда жұмыс істейтін жақын туыстары, жақындары туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Туған жылы

Туыстық немесе жақындық түрі көрсетілсін

Жұмыс орны және лауазымы

1

2

3

4

5


      3. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей немесе жанама қатысуы:

№№

Атауы және орналасқан жері

Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері

Сіздің қатысу сомаңыз бен үлесіңіз

1

2

3

4

      4. Кәсіптік деректері:

Білімі

_________________________________________________________
________________________________________________________
(оқу орнының, факультеттің немесе бөлімнің атауы мен орналасқан жері, оқу кезеңі, берілген біліктілігі, білімі туралы дипломның деректемелері (күні, нөмірі) көрсетілсін) "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 40-бабы 2-тармағының 6) тармақшасы мақсатында Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17618 болып тіркелген "Актуарийлерді оқытудың ең қысқа міндетті бағдарламасын, халықаралық актуарийлер қауымдастықтарының тізбесін және оларға қойылатын талаптарды, Міндетті актуарлық қорытындының мазмұнына және табыс етілу тәртібіне қойылатын талаптарды, Тестілеу өткізу қағидаларын, Актуарийдің біліктілігін растауға қойылатын талаптарды, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында тұрған актуарийдің қызметін тексеру үшін тәуелсіз актуарийді тарту, тәуелсіз актуарийдің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында тұрған актуарий жүргізген есептеулердің шынайылығын тексеру нәтижелерін жіберу қағидаларын және мерзімдерін, актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензияның, актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру туралы өтініштің және актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия алуға өтініш беруші туралы мәліметтердің нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 191 қаулысына (бұдан әрі – № 191 қаулы) 1-қосымшаға сәйкес бекітілген актуарийлердi оқытудың ең төменгi мiндеттi бағдарламасына қатысты әрбір курсы бойынша сексен пайыздан кем емес рейтингі бар "Актуарий" мамандығы бойынша іскерлік басқару магистрінің дипломы немесе "Актуарий" мамандығының "Қаржы" мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрінің дипломы магистрдің дипломы болып танылады

Актуарийдің біліктілік емтихандарын тапсырғандығы туралы мәліметтер

________________________________________________________
________________________________________________________
(біліктілік емтиханын тапсырған күні, біліктілік емтиханын тапсырғанын растайтын құжаттың деректемелері көрсетілсін) Заңның 40-бабы 2-тармағының 8) тармақшасы мақсатында № 191 қаулының 1-қосымшасына сәйкес бекітілген Актуарийлердi оқытудың ең төменгi мiндеттi бағдарламасы курстарының мазмұнына енгізілген бөлімдердің ең төменгі тізбесін жабатын емтихандар халықаралық емтихандар болып танылады.

Қосымша білімі, оның ішінде жұмыс істейтін салада біліктілігін көтеру курстары, ғылыми дәрежелері

________________________________________________________
________________________________________________________ (оқу орнының атауы мен орналасқан жері, оқу кезеңі, білімі туралы дипломның, сертификаттың, куәліктің деректемелері)

Қаржылық қызмет көрсету саласындағы, оның ішінде жұмыс істеуге ниетті саладағы жұмыс тәжірибесі

________________________________________________________
________________________________________________________
(қаржы ұйымдарында жұмыс істеген, қызмет түрлері бойынша аудитор, бухгалтер қызметін атқарған жылдарының саны көрсетілсін) Заңның 40-бабы 2-тармағының 9) тармақшасы мақсатында өтініш берілген күні өтініш берушінің қаржы ұйымдарында, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органда актуарлық зерттеулерді және (немесе) актуарлық есептеулерді жүргізу саласында кемінде бір жыл жұмыс тәжірибесінің болуы қажет.

Жетістіктері

________________________________________________________
________________________________________________________ (ақпаратты, мысалы, ғылыми жариялымдардың атауын, ғылыми әзірлемелерге, заң жобаларын әзірлеулерге қатысуды көрсету қажет)

Кәсіби ұйымдарға мүшелігі

________________________________________________________
________________________________________________________ (ақпаратты, мысалы, актуарийлер қоғамын, Аудиторлар палатасын көрсету қажет)

Осы мәселеге қатысы бар басқа ақпарат

________________________________________________________
________________________________________________________ (көрсетілетін қызметті алушының кәсіби құзыреттілігін сипаттайтын ақпарат көрсетіледі)

      5. Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

Жұмыс кезеңі

Ұйымның, атқарған қызметінің және лауазымдық міндеттерінің атауы, ұйымның координаттары

1

2

3
      Мен,_____________________________________________________________

      __________________________________________________________________,

      (тегі, аты әкесінің аты (ол бар болса)

      осы ақпаратты мұқият тексергенімді және дәйекті әрі толық екендігін растаймын және мен берген дәйексіз мәліметтердің болуы актуарлық қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиядан айыру үшін негіз болып табылатындығын мойындаймын.

      ______________________________

      (қолы, күні)

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
21-қосымша
  "Өмірді сақтандыру" саласы
бойынша сақтандыру қызметін
жүзеге асыруға немесе
исламдық сақтандыру қызметін
жүзеге асыру құқығына
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартына
1-қосымша
  Нысан
  ____________________________
(көрсетілетін қызметті
берушінің толық атауы)
____________________________
____________________________
(көрсетілетін қызметті
алушының толық атауы, бизнес
сәйкестендіру нөмірі (бар
болса), телефон нөмірі,
факс нөмірі)

Өтініш

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      (сақтандырудың салалары, нысандары, сыныптары, қызмет түрі көрсетілсін)

      жүзеге асыру құқығына лицензия беруді сұраймын

      Жіберілетін құжаттар тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналары мен

      парақтарының саны:

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса беріліп отырған құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін, сондай-ақ өтінішті қарауға байланысты сұратылатын қосымша ақпараттар мен құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге уақтылы беруді растайды.

      Өтінішті беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), лауазымы

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.

      ____________________________

                  (қолы)

      20__ жылғы "____" ______________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
22-қосымша
  "Өмірді сақтандыру" саласы
бойынша сақтандыру қызметін
жүзеге асыруға немесе
исламдық сақтандыру қызметін
жүзеге асыру құқығына
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартына
2-қосымша
  Нысан

Көрсетілетін қызметті алушының штатында сақтандыру нарығында актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар актуарийдің болуы туралы мәліметтер

Көрсетілетін қызметті алушының атауы

сақтандыру нарығында актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар актуарий туралы мәліметтер

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Тағайындау (сайлау) туралы құжаттың нөмірі мен күні

Білімі туралы, оның ішінде жұмыс істейтін салада біліктілікті арттыру курстары туралы мәліметтер

      Бірінші басшы немесе қол қоюға уәкілетті адам

      __________________________________________________________________

      Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      Қолы_________________

      Күні ____________________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
23-қосымша
  "Өмірді сақтандыру" саласы
бойынша сақтандыру қызметін
жүзеге асыруға немесе
исламдық сақтандыру қызметін
жүзеге асыру құқығына
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартына
3-қосымша
  Нысан
  ____________________________
(көрсетілетін қызметті
берушінің толық атауы)
____________________________
____________________________
(көрсетілетін қызметті
алушының толық атауы, бизнес
сәйкестендіру нөмірі (бар болса)

Өтініш

      __________________________________________________________байланысты

      (лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету)

      ____________________________________________________________________

      (лицензияның атауы көрсетілсін)

      лицензиясын қайта ресімдеуді сұраймын

      Жіберілетін құжаттар тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналары мен

      парақтарының саны:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса беріліп отырған құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін, сондай-ақ өтінішті қарауға байланысты сұратылатын қосымша ақпараттар мен құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге уақтылы беруді растайды.

      Өтінішті беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), лауазымы

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.

      ____________________________

                  (қолы)

      20__ жылғы "____" ______________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
24-қосымша
  "Өмірді сақтандыру" саласы
бойынша сақтандыру қызметін
жүзеге асыруға немесе
исламдық сақтандыру қызметін
жүзеге асыру құқығына
лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
4-қосымша
  Мәліметтердің электрондық
нұсқасы

Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік есеп және бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру мәселелері бойынша іс-шаралардың орындалғанын куәландыратын құжаттар

Жабдықтың атауы

Жабдықтың сериялық нөмірі

Жабдықтың түгендеу нөмірі

Бағдарламалық қамтамасыз етудің атауы

Бағдарламалық қамтамасыз ету лицензиясының нөмірі

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4232 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 15 сәуірдегі № 102 қаулысымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын автоматтандыруға қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8596 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 28 маусымдағы № 149 қаулысымен бекітілген Сақтандыру және қайта сақтандыру операцияларының бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15084 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 47 қаулысымен бекітілген Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидаларына сәйкес әзірленген және бекітілген ішкі құжаттар

1

2

3

4

5

6

7

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
25-қосымша
  "Жалпы сақтандыру" саласы
бойынша сақтандыру
(қайта сақтандыру) қызметін
немесе исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) қызметін
жүзеге асыру құқығына
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартына
1-қосымша
  Нысан
  ____________________________
(көрсетілетін қызметті
берушінің толық атауы)
____________________________
____________________________
(көрсетілетін қызметті
алушының толық атауы, бизнес
сәйкестендіру нөмірі (бар
болса), телефон нөмірі, факс
нөмірі)

Өтініш

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      (сақтандырудың салалары, нысандары, сыныптары, қызмет түрі көрсетілсін)

      жүзеге асыру құқығына лицензия беруді сұраймын

      Жіберілетін құжаттар тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналары мен

      парақтарының саны:

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса беріліп отырған құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін, сондай-ақ өтінішті қарауға байланысты сұратылатын қосымша ақпараттар мен құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге уақтылы беруді растайды.

      Өтінішті беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), лауазымы

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.

      ____________________________

                  (қолы)

      20__ жылғы "____" ______________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
26-қосымша
  "Жалпы сақтандыру" саласы
бойынша сақтандыру
(қайта сақтандыру) қызметін
немесе исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) қызметін
жүзеге асыру құқығына
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартына
2-қосымша
  Нысан

Көрсетілетін қызметті алушының штатында сақтандыру нарығында актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар актуарийдің болуы туралы мәліметтер

Көрсетілетін қызметті алушының атауы

Сақтандыру нарығында актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар актуарий туралы мәліметтер

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Тағайындау (сайлау) туралы құжаттың нөмір мен күні

Білімі туралы, оның ішінде жұмыс істейтін салада біліктілікті арттыру курстары туралы мәліметтер

      Бірінші басшы немесе қол қоюға уәкілетті адам

      __________________________________________________________________

      Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      Қолы_________________

      Күні ____________________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
27-қосымша
  "Жалпы сақтандыру" саласы
бойынша сақтандыру
(қайта сақтандыру) қызметін
немесе исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) қызметін
жүзеге асыру құқығына
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартына
3-қосымша
  Нысан
  ____________________________
(көрсетілетін қызметті
берушінің толық атауы)
____________________________
____________________________
(көрсетілетін қызметті
алушының толық атауы, бизнес
сәйкестендіру нөмірі (бар болса)

Өтініш

      _________________________________________________________байланысты

      (лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету)

      ____________________________________________________________________

      (лицензияның атауы көрсетілсін)

      лицензиясын қайта ресімдеуді сұраймын

      Жіберілетін құжаттар тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналары мен

      парақтарының саны:

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса беріліп отырған құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін, сондай-ақ өтінішті қарауға байланысты сұратылатын қосымша ақпараттар мен құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге уақтылы беруді растайды.

      Өтінішті беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), лауазымы

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.

      ____________________________

                        (қолы)

      20__ жылғы "____" ______________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
28-қосымша
  "Жалпы сақтандыру" саласы
бойынша сақтандыру
(қайта сақтандыру) қызметін
немесе исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) қызметін
жүзеге асыру құқығына
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартына
4-қосымша
  Нысан

Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік есеп және бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру мәселелері бойынша іс-шаралардың орындалғанын куәландыратын құжаттар

Жабдықтың атауы

Жабдықтың сериялық нөмірі

Жабдықтың түгендеу нөмірі

Бағдарламалық қамтамасыз етудің атауы

Бағдарламалық қамтамасыз ету лицензиясының нөмірі

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4232 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 15 сәуірдегі № 102 қаулысымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын автоматтандыруға қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8596 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 28 маусымдағы № 149 қаулысымен бекітілген Сақтандыру және қайта сақтандыру операцияларының бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15084 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 47 қаулысымен бекітілген Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидаларына сәйкес әзірленген және бекітілген ішкі құжаттар

1

2

3

4

5

6

7  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
29-қосымша
  "Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген және
сақтандырудың жекелеген
сыныптары болып табылатын
міндетті сақтандырудың
түрлеріне немесе
Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген және
сақтандырудың жекелеген
сыныптары болып табылатын
міндетті сақтандырудың түрлері
бойынша исламдық сақтандыру
қызметін жүзеге асыру
құқығына лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
1-қосымша
  Нысан
  ____________________________
(көрсетілетін қызметті
берушінің толық атауы)
____________________________
____________________________
(көрсетілетін қызметті
алушының толық атауы, бизнес
сәйкестендіру нөмірі
(бар болса), телефон нөмірі,
факс нөмірі)

Өтініш

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      (сақтандырудың салалары, нысандары, сыныптары, қызмет түрі көрсетілсін)

      жүзеге асыру құқығына лицензия беруді сұраймын

      Жіберілетін құжаттар тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналары мен

      парақтарының саны:

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса беріліп отырған құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін, сондай-ақ өтінішті қарауға байланысты сұратылатын қосымша ақпараттар мен құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге уақтылы беруді растайды.

      Өтінішті беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), лауазымы

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.

      ____________________________

                  (қолы)

      20__ жылғы "____" ______________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
30-қосымша
  "Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген және
сақтандырудың жекелеген
сыныптары болып табылатын
міндетті сақтандырудың
түрлеріне немесе
Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген және
сақтандырудың жекелеген
сыныптары болып табылатын
міндетті сақтандырудың түрлері
бойынша исламдық сақтандыру
қызметін жүзеге асыру
құқығына лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
2-қосымша
  Нысан

Көрсетілетін қызметті алушының штатында сақтандыру нарығында актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар актуарийдің болуы туралы мәліметтер

Көрсетілетін қызметті алушының атауы

сақтандыру нарығында актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар актуарий туралы мәліметтер

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Тағайындау (сайлау) туралы құжаттың нөмірі мен күні

Білімі туралы, оның ішінде жұмыс істейтін салада біліктілікті арттыру курстары туралы мәліметтер

      Бірінші басшы немесе қол қоюға уәкілетті адам

      __________________________________________________________________

      Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      Қолы_________________

      Күні ____________________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
31-қосымша
  "Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген және
сақтандырудың жекелеген
сыныптары болып табылатын
міндетті сақтандырудың
түрлеріне немесе
Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген және
сақтандырудың жекелеген
сыныптары болып табылатын
міндетті сақтандырудың түрлері
бойынша исламдық сақтандыру
қызметін жүзеге асыру
құқығына лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
3-қосымша
  Нысан
  ____________________________
(көрсетілетін қызметті ерушінің
толық атауы)
____________________________
____________________________
(көрсетілетін қызметті
алушының толық атауы, бизнес
сәйкестендіру нөмірі (бар болса)

Өтініш

      _________________________________________________________байланысты

      (лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету)

      ____________________________________________________________________

      (лицензияның атауы көрсетілсін)

      лицензиясын қайта ресімдеуді сұраймын

      Жіберілетін құжаттар тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналары мен

      парақтарының саны:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса беріліп отырған құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін, сондай-ақ өтінішті қарауға байланысты сұратылатын қосымша ақпараттар мен құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға уақтылы беруді растайды.

      Өтінішті беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), лауазымы

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.

      ____________________________

                  (қолы)

      20__ жылғы "____" ______________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
32-қосымша
  "Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген және
сақтандырудың жекелеген
сыныптары болып табылатын
міндетті сақтандырудың
түрлеріне немесе
Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген және
сақтандырудың жекелеген
сыныптары болып табылатын
міндетті сақтандырудың түрлері
бойынша исламдық сақтандыру
қызметін жүзеге асыру
құқығына лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
4-қосымша
  Мәліметтердің электрондық
нұсқасы

Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік есеп және бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру мәселелері бойынша іс-шаралардың орындалғанын куәландыратын құжаттар

Жабдықтың атауы

Жабдықтың сериялық нөмірі

Жабдықтың түгендеу нөмірі

Бағдарламалық қамтамасыз етудің атауы

Бағдарламалық қамтамасыз ету лицензиясының нөмірі

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4232 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 15 сәуірдегі № 102 қаулысымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын автоматтандыруға қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8596 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 28 маусымдағы № 149 қаулысымен бекітілген Сақтандыру және қайта сақтандыру операцияларының бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15084 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 47 қаулысымен бекітілген Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидаларына сәйкес әзірленген және бекітілген ішкі құжаттар

1

2

3

4

5

6

7

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
33-қосымша
  "Қайта сақтандыру жөніндегі
қызметке немесе исламдық
қайта сақтандыру жөніндегі
қызметті жүзеге асыру
құқығына лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
1-қосымша
  Нысан
  ____________________________
(көрсетілетін қызметті
берушінің толық атауы)
____________________________
____________________________
(көрсетілетін қызметті
алушының толық атауы, бизнес
сәйкестендіру нөмірі
(бар болса), телефон нөмірі,
факс нөмірі)

Өтініш

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (сақтандырудың салалары, нысандары, сыныптары, қызмет түрі көрсетілсін)

      жүзеге асыру құқығына лицензия беруді сұраймын.

      Жіберілетін құжаттар тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналары мен

      парақтарының саны:

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса беріліп отырған құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін, сондай-ақ өтінішті қарауға байланысты сұратылатын қосымша ақпараттар мен құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге уақтылы беруді растайды.

      Өтінішті беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), лауазымы

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.

      ____________________________

                  (қолы)

      20__ жылғы "____" ______________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
34-қосымша
  "Қайта сақтандыру жөніндегі
қызметке немесе исламдық
қайта сақтандыру жөніндегі
қызметті жүзеге асыру
құқығына лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
2-қосымша
  Нысан
  ____________________________
(көрсетілетін қызметті
берушінің толық атауы)
____________________________
____________________________
(көрсетілетін қызметті
алушының толық атауы, бизнес
сәйкестендіру нөмірі (бар болса)

Өтініш

      __________________________________________________________байланысты

      (лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету)

      ____________________________________________________________________

      (лицензияның атауы көрсетілсін)

      лицензиясын қайта ресімдеуді сұраймын

      Жіберілетін құжаттар тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналары мен

      парақтарының саны:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса беріліп отырған құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін, сондай-ақ өтінішті қарауға байланысты сұратылатын қосымша ақпараттар мен құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге уақтылы беруді растайды.

      Өтінішті беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), лауазымы

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.

      ____________________________

                  (қолы)

      20__ жылғы "____" ______________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
35-қосымша
  "Сақтандыру брокерінің
қызметін жүзеге асыру
құқығына лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
1-қосымша
  Нысан
  Кімге_______________________
(көрсетілетін қызметті
берушінің толық атауы)
кімнен______________________
____________________________
(көрсетілетін қызметті
алушының толық атауы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі
(бар болса), телефон
нөмірі, факс нөмірі)

Брокерлік қызмет түрлері аясында лицензия беру туралы өтініш

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (сақтандыру саласын, нысанын, сыныптарын, қызмет түрін көрсету)

      жүзеге асыру құқығына лицензия беруіңізді сұраймын

      Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны және әрқайсысы бойынша парақтар

      саны:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілетін құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушіге өтінішті қарауға байланысты сұратылған қосымша ақпарат пен құжаттардың уақтылы берілуін растайды.

      Өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), лауазымы

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің пайдаланылуына келісім береді.

      ____________________________

                        (қолы)

      20__ жылғы "____" ______________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
36-қосымша
  "Сақтандыру брокерінің
қызметін жүзеге асыру
құқығына лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
2-қосымша
  Нысан
  Кімге_______________________
(көрсетілетін қызметті
берушінің толық атауы)
кімнен______________________
____________________________
(көрсетілетін қызметті
алушының толық атауы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі (бар болса)

Өтініш

      _________________________________________________________ лицензияны

      (лицензияның атауын көрсету)

      _________________________________________________________ байланысты

      (лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету)

      қайта ресімдеуді сұраймын.

      Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны және әрқайсысы бойынша парақтар

      саны:

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілетін құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін, сондай-ақ уәкілетті органға өтінішті қарауға байланысты сұратылған қосымша ақпарат пен құжаттардың уақтылы берілуін растайды.

      Өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), лауазымы

      ____________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің пайдаланылуына келісім береді.

      ____________________________

                        (қолы)

      20__ жылғы "____" ______________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
37-қосымша
  "Бағалы қағаздар нарығында
Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген
қызметті жүзеге асыруға
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартына
1-қосымша
  Нысан
  Кімге_______________________
  (көрсетілетін қызметті
берушінің толық атауы)
кімнен______________________
(көрсетілетін қызметті
алушының толық атауы және
БСН)

Өтініш

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (бағалы қағаздар нарығындағы қызмет түрлерін көрсету)

      жүзеге асыру құқығына лицензия беруді сұраймын.

      Тұтынушы туралы мәлімет:

      1. Атауы, орналасқан жері

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің нөмірі)

      ____________________________________________________________________

      (телефон, факс нөмірі)

      2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе

      куәліктің нөмірі мен күні, БСН:_________________________________

      ____________________________________________________________________

      3. Көрсетілетін қызметті алушының банктік шоты ашылған банктің атауы және

      орналасқан жері, банктік сәйкестендіру коды _______________________

      ____________________________________________________________________

      4. Жіберілетін құжаттар тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналар мен парақтар

      саны:____________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы мен оның құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке қоса

      берілетін құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігіне толық жауап береді

      ____________________________________________________________________

      (өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің

      пайдаланылуына келісім беремін.

      _______________________

      (күні және қолы)

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
38-қосымша
  "Бағалы қағаздар нарығында
Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген
қызметті жүзеге асыруға
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартына
2-қосымша
  Нысан

Акционер (қатысушы) туралы мәліметтер (заңды тұлға үшін) ________________________________________ (көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

      1. Көрсетілетін қызметті алушының акционері

      (қатысушысы):_____________________________________________________

      __________________________________________________________________

      (толық атауы)

      Орналасқан орны:___________________________________________________

      (пошта индексі, мекенжайы)

      Байланыс деректемелері:_____________________________________________

      ___________________________________________________________________

      (телефон және факс нөмірі, ол бар болса электрондық поштаның мекенжайы)

      Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер:_____________________

      ____________________________________________________________________

      (құжаттың атауы, берілген күні мен нөмірі, кім берді)

      Қазақстан Республикасының резиденті немесе бейрезиденті:___________

      ____________________________________________________________________

      Қызметтің негізгі түрі:___________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      2. Акционерге тиесілі көрсетілетін қызметті алушының дауыс беруші акциялары санының көрсетілетін қызметті алушының дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы немесе көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына қатысу үлесі: __________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      3. Көрсетілетін қызметті алушы акцияларының төлеміне (көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына қатысу үлесіне) ақша енгізу алдында көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) меншікті капиталының мөлшері және көрсетілетін қызметті алушы акцияларының төлеміне (көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталында қатысу үлесіне) енгізілген сома ___________________________

      ____________________________________________________________________

      4. Акционердің (қатысушының) жарғылық капиталына жасалған төлемді растайтын құжаттардың деректемелері (төлем тапсырмаларының, кассалық кіріс ордерлерінің нөмірі мен күні): ____________________________________

      ____________________________________________________________________

      5. Көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) өзге заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметіне қатысушы, акционер ретінде қатысуы туралы мәліметтер (тізбесі Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысында белгіленген рейтингтік агенттіктердің бірі берген ВВ+тен төмен емес шетел валютасындағы ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар бейрезидент заңды тұлға акционері болып табылатын жағдайларда аталған мәліметтер ұсынылмайды):

Толық атауы (тегі, аты (әкесінің аты (ол бар болса)

Орналасқан орны немесе тұрғылықты жері (Қазақстан Республикасының резиденті немесе бейрезиденті)

Дауыс беруші акциялардың пайызы не жарғылық капиталға қатысу үлесі

Қызметтің негізгі түрі

1

2

3

4

      6. Көрсетілетін қызметті алушы акционерінің дауыс беруші акцияларының он және одан асатын пайызына не көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) жарғылық капиталының он және одан асатын пайызын құрайтын жарғылық капиталына қатысу үлесіне иелік ететін көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) қатысушылары, акционерлері туралы мәліметтер:

Атауы (тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

Орналасқан орны немесе тұрғылықты жері (Қазақстан Республикасының резиденті немесе бейрезиденті)

Дауыс беруші акциялардың пайызы не жарғылық капиталға қатысу үлесі

Негізгі қызмет түрі

1

2

3

4

      7. Ұйымдардың толық атауын, орналасқан орнын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы мәлімет:

      ________________________

      ____________________________________________________________________

      8. Осы сауалнаманың 3-5-тармақтарына сәйкес көрсетілмеген, бірақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сондай болып табылатын акционердің (қатысушының), көрсетілетін қызметті алушының басқа үлестес тұлғалары туралы мәліметтер

      __________________________________________

      ____________________________________________________________________

      9. Көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) басшысы туралы

      мәліметтер:________________________________________________

      ____________________________________________________________________

                  (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      20 __ жылғы "___" _____________

      Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) басшысының қолы

      _______________________________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
39-қосымша
  "Бағалы қағаздар нарығында
Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген
қызметті жүзеге асыруға
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартына
4-қосымша
  Нысан
  Кімге_______________________
____________________________
(көрсетілетін қызметті
берушінің толық атауы)
кімнен______________________
____________________________
(көрсетілетін қызметті
алушының толық атауы)

Өтініш

      _________________________________________________________ лицензияны

      (лицензияның атауын көрсету)

      _________________________________________________________ байланысты

      (лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету)

      қайта ресімдеуді сұраймын.

      Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәлімет:

      1. Атауы, орналасқан орны _______________________________________

      ____________________________________________________________________

      (индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің нөмірі)

      ____________________________________________________________________

      (телефон, факс нөмірі)

      2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе

      куәліктің нөмірі мен күні, бизнес-сәйкестендіру нөмірі

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      3. Көрсетілетін қызметті алушының банктік шоты ашылған банктің атауы және

      орналасқан жері, банктік сәйкестендіру коды ______________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      4. Жіберілетін құжаттар тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналар мен парақтар

      саны ____________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы және олардың құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке

      қоса берілетін құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігіне толық жауап береді

      ____________________________________________________________________

      (өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      __________________________

      (күні мен қолы)

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
40-қосымша
  "Банктің және (немесе) банк
холдингінің еншілес ұйым
құруына немесе сатып алуына
және (немесе) банктің және
(немесе) банк холдингінің
ұйымдардың жарғылық
капиталына қомақты
қатысуына рұқсат беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
1-қосымша
  Нысан

___ жылғы "___" __________ № _____ Еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға, оның ішінде бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленуші еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға рұқсат алуға өтініш

      ____________________________________________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының атауы)

      Көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті органының ______ жылғы "____"

      ____________ № _____ шешіміне сәйкес

      ____________________________________________________________________

      (өткізу орны)

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (құрылатын (иеленетін) еншілес ұйымның атауы, орналасқан орны)

      құруға немесе иеленуге рұқсат беруді сұрайды.

      Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілетін құжаттар мен ақпараттың дәйектілігін, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушіге өтінішті қарауға байланысты сұратылған қосымша ақпарат пен құжаттардың уақтылы берілуін растайды.

      Қоса берілетін құжаттар (жіберілетін құжаттардың атаулы тізбесін, әрқайсысы

      бойынша дана және бет санын көрсету қажет) _________________

      ____________________________________________________________________

      Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің

      пайдаланылуына келісім береміз.

      Атқарушы орган басшысы (атқарушы органның функцияларын жеке жүзеге асыратын

      тұлға).

      ____________________________

      (қолы)

      Басқару органының басшысы (бар болса)

      ____________________________

      (қолы)

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
41-қосымша
  "Банктің және (немесе) банк
холдингінің еншілес ұйым
құруына немесе сатып алуына
және (немесе) банктің және
(немесе) банк холдингінің
ұйымдардың жарғылық
капиталына қомақты
қатысуына рұқсат беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
2-қосымша
  Нысан
 

Еншілес ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттар) туралы ақпарат

      ___________________________________________________________________

      (еншілес ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына

      тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) тегі, аты, әкесінің аты

      (ол бар болса)

      ___________________________________________________________________ және

      басшы қызметкердің лауазымы немесе кандидат еншілес ұйымда тағайындалатын

      немесе сайланатын лауазым)

      ___________________________________________________________________

      (еншілес ұйымның атауы көрсетіледі)

      1. Жалпы мәліметтер:

Туған күні және жері


Азаматтығы


Жеке басын куәландыратын құжаттың деректерi (нөмірі, берілген күні, кім берді), жеке сәйкестендіру нөмірі


      2. Білімі:

Оқу орнының атауы

Түскен күні – аяқтаған күні

Мамандығы

Білімі туралы дипломның деректемелері, біліктігі

1

2

3

4

5


      3. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі, балалары) және жекжаты (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі, балалары) туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Туған жылы

Туыстық қатынасы

Жұмыс орны мен лауазымы

1

2

3

4

5


      4. Еншілес ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкерлер лауазымдарына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидаттың) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы немесе акцияларын иеленуі туралы мәліметтер:

Заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері

Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері

Заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі немесе кандидатқа тиесілі акциялары санының дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы (пайызбен)

1

2

3

4

      5. Еңбек қызметі туралы мәліметтер.

      Осы тармақта еншілес ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидаттың) бүкіл еңбек қызметi, оның iшiнде еншілес ұйымдағы лауазымын немесе кандидат еншілес ұйымда тағайындалатын немесе сайланатын лауазымды көрсете отырып, жоғарғы оқу орнын аяқтаған кезден бастап еңбек қызметi туралы мәліметтер, сондай-ақ кандидат еңбек қызметін жүзеге асырмаған кезең көрсетіледі.

Жұмыс істеген кезеңі (күні, айы, жылы)

Жұмыс орны

Лауазымы (талап етілсе келісу күнін көрсете отырып)

Тәртіптік жаза қолданудың болуы

Жұмыстан шығару, лауазымнан босату себептері

1

2

3

4

5

6      6. Еншілес ұйымдағы және (немесе) басқа ұйымдардағы инвестициялық комитеттердегі мүшелігі туралы мәліметтер:

Кезеңі (күні, айы, жылы)

Ұйымның атауы

Лауазымы

Жұмыстан шығару, лауазымнан босату себептері

1

2

3

4

5


      7. Алынбаған және өтелмеген соттылығы туралы мәліметтер:

Күні

Соттың атауы

Соттың орналасқан жері

Жаза түрі

Кандидат қылмыстық жауапкершілікке тартылған заңнамалық актінің бабы

Соттың іс жүргізу шешімін қабылдау күні

1

2

3

4

5

6

7
      8. Банк қызметімен байланысты құқық бұзушылық жасағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылуы туралы мәліметтер:

Күні

Әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдаған орган

Әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдаған органның орналасқан жерi

Әкімшілік жазаның түрі

Кандидат әкімшілік жауапкершілікке тартылған заңнамалық актінің бабы

Шешім қабылданған күн

1

2

3

4

5

6      9. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу туралы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымының таратылуына және (немесе) қаржы нарығында қызметін жүзеге асыруды тоқтатуына әкеп соққан қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы шешім қабылдағанға не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін кемінде 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде еншілес ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат) бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, жеке тұлға - ірі қатысушысы, қаржы ұйымының ірі қатысушысы - заңды тұлғаның (банк холдингінің) басшысы болып табылғаны туралы мәліметтер

      _________________________________________________________________ (иә (жоқ),

      ұйымның атауын,

      _________________________________________________________________

      лауазымын, жұмыс істеген кезеңiн көрсету).

      10. Еншілес ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат) қатарынан төрт және одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) – жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) – заңды тұлға-эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болып табылғаны туралы мәліметтер

      __________________________________________________________________

      (иә (жоқ), ұйымның атауын,

      __________________________________________________________________

      лауазымын, жұмыс істеген кезеңiн көрсету)

      11. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып алу және қаржы ұйымдарында, банк және сақтандыру холдингтерінде, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамында қызметтік мiндеттерiн орындаудан шеттету туралы деректердің болуы

      ___________________________________________________

      __________________________________________________________________

      (иә (жоқ), ұйымның атауын,

      __________________________________________________________________

      лауазымын, жұмыс істеген кезеңін, тағайындауға (сайлауға) келісімді

      __________________________________________________________________

      қайтарып алудың негіздерін және осындай шешім қабылдаған

      __________________________________________________________________

      мемлекеттік органның атауын көрсету)

      12. Еншілес ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат) тағайындау (сайлау) күніне дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылды ма

      __________________________________________________________________

      (иә (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың

      __________________________________________________________________ қысқаша

      сипаттамасын, жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып,

      __________________________________________________________________ тәртіптік

      жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері)

      Осы өтініштегі ақпаратты өзім тексергенімді және оның дәйекті және толық екендігін

      растаймын, сондай-ақ мінсіз іскерлік беделімнің болуын растаймын.

      Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

      Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) _____________________________________

                                          (баспа әріптерімен)

      Күні ____________________________________

      Қолы ________________________________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
42-қосымша
  "Банктің және (немесе) банк
холдингінің еншілес ұйым
құруына немесе сатып алуына
және (немесе) банктің және
(немесе) банк холдингінің
ұйымдардың жарғылық
капиталына қомақты
қатысуына рұқсат беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
4-қосымша
  Нысан

___ жылғы "___" _______ № _____ Көрсетілетін қызметті алушының ұйымның капиталына қомақты қатысуы на рұқсат алуға өтініш

      ____________________________________________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының атауы)

      Көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті органының ______ жылғы "____"

      ____________ № _____ шешіміне сәйкес

      ____________________________________________________________________

      (өткізу орны)

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (ұйымның атауы, орналасқан орны)

      ұйымның капиталына қомақты қатысуы на рұқсат беруді сұрайды.

      Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілетін құжаттар мен ақпараттың дәйектілігін, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушіге өтінішті қарауға байланысты сұратылған қосымша ақпарат пен құжаттардың уақтылы берілуін растайды.

      Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің пайдаланылуына келісім береміз.

      Қоса берілетін құжаттар (жіберілетін құжаттардың атаулы тізбесін, әрқайсысы бойынша дана және парақ санын көрсету қажет)

      ____________________________________________________________________

      Атқарушы орган басшысы (атқарушы органның функцияларын жекедара жүзеге

      асыратын тұлға)

      ____________________________

      (қолы)

      Басқару органының басшысы (бар болса)

      ____________________________

      (қолы)

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
43-қосымша
  "Банктің және (немесе) банк
холдингінің еншілес ұйым
құруына немесе сатып алуына
және (немесе) банктің және
(немесе) банк холдингінің
ұйымдардың жарғылық
капиталына қомақты
қатысуына рұқсат беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
5-қосымша
  Нысан
 

Көрсетілетін қызметті алушының капиталына қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерлерi (немесе басшы қызметкерлер лауазымдарына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидаттар) туралы ақпарат

      __________________________________________________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының капиталына қомақты қатысуы бар ұйымның басшы

      қызметкерiнің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін

      ұсынылып отырған кандидаттың) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      __________________________________________________________________________

      және басшы қызметкердің лауазымы немесе кандидаттың көрсетілетін қызметті

      алушының капиталына қомақты қатысуы бар ұйымда тағайындалатын немесе

      сайланатын лауазымы)

      __________________________________________________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының капиталына қомақты қатысуы бар ұйымның атауы

      көрсетіледі)

      1. Жалпы мәліметтер:

Туған күні және жері


Азаматтығы


Жеке басын куәландыратын құжаттың деректерi (нөмірі, берілген күні, кім берді), жеке сәйкестендіру нөмірі


      2. Білімі:

Оқу орнының атауы

Түскен күні – аяқтаған күні

Мамандығы

Білімі туралы дипломның деректемелері, біліктігі

1

2

3

4

5


      3. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі, балалары) және жекжаты (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі, балалары) туралы мәліметтер):

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Туған жылы

Туыстық қатынасы

Жұмыс орны мен лауазымы

1

2

3

4

5


      4. Банктің және (немесе) банк холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерiнің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидаттың) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы немесе акцияларын иеленуі туралы мәліметтер:

Заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері

Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері

Заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі немесе кандидатқа тиесілі акциялары санының дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы (пайызбен)

1

2

3

4

      5. Еңбек қызметі туралы мәліметтер.

      Осы тармақта банктің және (немесе) банк холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерiнің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидаттың) бүкіл еңбек қызметiнде атқарған лауазымдары, оның iшiнде банктің және (немесе) банк холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар ұйымдағы лауазымын немесе кандидат банктің және (немесе) банк холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар ұйымда тағайындалатын немесе сайланатын лауазымды көрсете отырып, жоғарғы оқу орнын аяқтаған кезден бастап еңбек қызметi туралы мәліметтер, сондай-ақ кандидат еңбек қызметін жүзеге асырмаған кезең көрсетіледі.

Жұмыс істеген кезеңі (күні, айы, жылы)

Жұмыс орны

Лауазымы (егер талап етілсе, келісу күнін көрсете отырып)

Тәртіптік жаза қолданудың болуы

Жұмыстан шығару, лауазымнан босату себептері

1

2

3

4

5

6      6. Банктің және (немесе) банк холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар ұйымдағы және (немесе) басқа ұйымдардағы инвестициялық комитеттерде мүшелігі туралы мәліметтер:

Кезеңі (күні, айы, жылы)

Ұйымның атауы

Лауазымы

Жұмыстан шығару, лауазымнан босату себептері

1

2

3

4

5


      7. Алынбаған және өтелмеген соттылығы туралы мәліметтер:

Күні

Сот органының атауы

Соттың орналасқан жері

Жаза түрі

Кандидат қылмыстық жауапкершілікке тартылған заңнамалық актінің бабы

Соттың іс жүргізу шешімін қабылдау күні

1

2

3

4

5

6

7
      8. Банк қызметімен байланысты құқық бұзушылық жасағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылуы туралы мәліметтер:

Күні

Әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдаған орган

Әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдаған органның орналасқан жерi

Әкімшілік жазаның түрі

Кандидат әкімшілік жауапкершілікке тартылған заңнамалық актінің бабы

Шешім қабылданған күн

1

2

3

4

5

6      9. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын конвервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымының таратылуына және (немесе) қаржы нарығында қызметін жүзеге асыруды тоқтатуына әкеп соққан қаржы ұйымын лицензиядан айыру не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте банкрот деп тану туралы сот шешімінің заңды күшіне енуіне дейін кемінде 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде банк және (немесе) банк холдингі капиталына қомақты қатысу үлесі бар ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат) бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы - жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысының (банк холдингінің) - заңды тұлғаның басшысы болып табылғаны туралы мәліметтер

      _____________________________________________________________________

      (иә (жоқ), ұйымның атауын,

      _____________________________________________________________________

      лауазымын, жұмыс істеген кезеңiн көрсету).

      10. Банк және (немесе)банк холдингінің капиталына қомақты қатысу үлесі бар ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат) қатарынан төрт және одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген қаржы ұйымының басқару органының бұрын басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) – жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) – заңды тұлға-эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болып табылғаны туралы мәліметтер

      _____________________________________________________________________

      иә (жоқ), ұйымның атауын,

      _____________________________________________________________________

      лауазымын, жұмыс істеген кезеңiн көрсету)

      11. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып алу және қаржы ұйымдарында, банк және сақтандыру холдингтерінде, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамында қызметтік мiндеттерiн орындаудан шеттету туралы деректердің болуы ______________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (иә (жоқ), ұйымның атауын,

      _____________________________________________________________________

      лауазымын, жұмыс істеген кезеңін, тағайындауға (сайлауға) келісімді

      _____________________________________________________________________

      қайтарып алудың негіздерін және осындай шешім қабылдаған

      _____________________________________________________________________

      мемлекеттік органның атауын көрсету)

      12. Банктің және (немесе) банк холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат) тағайындау (сайлау) күніне дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін жауапкершілікке тартылды ма

      _____________________________________________________________________

      (иә (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша

      _____________________________________________________________________

      сипаттамасы, жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып,

      _____________________________________________________________________

      тәртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері).

      Осы өтініштегі ақпаратты өзім тексергенімді және оның дәйекті және толық екендігін растаймын, сондай-ақ мінсіз іскерлік беделімнің болуын растаймын.

      Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

      Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) ___________________________________

      (баспа әріптерімен)

      Күні ___________________________________

      Қолы _______________________________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
44-қосымша
  "Сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының және
(немесе) сақтандыру
холдингінің еншілес ұйымды
құруына немесе иеленуіне,
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының және (немесе)
сақтандыру холдингінің
ұйымдардың капиталына
қомақты қатысуына рұқсат
беру" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
1-қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар ұйымдардың басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлері лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттар) туралы ақпарат

      _________________________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар ұйымдардың басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкерлері лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса),

      ________________________________________________________________________

      және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар ұйымдардың басшы қызметкерінің лауазымы немесе кандидат ұйымда тағайындалатын немесе сайланатын лауазым)

      ________________________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар ұйымның атауы)

      1. Жалпы мәліметтер:

Туған күні және туған жері


Азаматтығы


Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері (нөмірі, берілген күні, кім берді)


      2. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары): ________________

      ___________________________________________________________________

      3. Жұмыс орнының (орындарының) мекенжайы (мекенжайлары), байланыс телефоны:

      _________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      4. Білімі:

Оқу орнының атауы

Түскен күні - бітірген күні

Мамандығы

Білімі туралы диплом деректемелері, біліктілігі

Оқу орнының орналасқан жері

1.


      5. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, балалары) және жекжаттары (ерлі-зайыптылардың ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, балалары) туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Туған жылы

Туыстық қатынасы

Жұмыс орны және лауазымы

1.

      6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына немесе акцияларын иеленуіне қатысуы туралы мәліметтер:

Заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері

Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері

Жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе кандидатқа тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның дауыс беруші акцияларының жалпы санына арақатынасы (пайызбен)

1.
      7. Соңғы үш жылдағы біліктілігін арттыру жөніндегі семинарлардан, курстардан өткендігі туралы мәліметтер:

Ұйымның атауы

Өткізілген күні және орны

Сертификат деректемелері (нөмірі, берілген күні)

1.
      8. Еңбек қызметі туралы мәліметтер.

      Осы тармақта сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) бүкіл еңбек қызметінде атқарған (атқаратын) лауазымдары, оның ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымдағы лауазымы туралы мәліметтер көрсетіледі:

Жұмыс кезеңі
(күні, айы, жылы)

Жұмыс орны

Лауазымы

Тәртіптік жазаның болуы

Жұмыстан шығару, лауазымнан босату себептері

1.


      9. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) қаржы ұйымдарына аудит жүргізгені туралы мәліметтер:

      ___________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (қаржы ұйымының атауын, кандидаттың орындаушы-аудитор ретінде аудиторлық

      есепке қол қойған күнін көрсету керек)

      10. Осы ұйымның және (немесе) басқа ұйымдардың директорлар кеңесіндегі және инвестициялық комитеттердегі мүшелігі туралы мәліметтер:

Кезең (күні, айы, жылы)

Ұйымның атауы

Лауазымы, келісу күні (егер талап етілсе)

Жұмыстан шығару, лауазымнан босату себептері

1.

      11. Бар жарияланымдары, ғылыми әзірлемелері және басқа да

      жетістіктері:______________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (иә (жоқ), бар болса күнін, қандай басылымдарда екендігін көрсету керек)

      12. Алынбаған және өтелмеген соттылығының болуы туралы мәліметтер (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін):

Күні

Сот органының атауы

Соттың орналасқан жері

Жазаның түрі

Кандидаттың қылмыстық жауаптылыққа тартылуына сәйкес келетін заңнамалық актінің бабы

Соттың процессуалдық шешімді қабылдаған күні

1.      13. Өзіне қабылдаған ақшалай міндеттемелерді орындамау фактілерінің болуы туралы

      мәліметтер: _____________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (иә (жоқ), аталған фактілер болған жағдайда, ұйымның атауын және міндеттемелер

      сомасын көрсету қажет)

      14. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидат) бұрын қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, банкті төлем жасауға қабілетсіз банктердің санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушысы – жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы (сақтандыру холдингі) – заңды тұлғаның басшысы болған-болмағандығы туралы мәліметтер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (иә (жоқ) ұйымның атауын, лауазымын, жұмыс кезеңін көрсету керек)

      15. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидат) қатарынан төрт және одан да көп кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не дефолтқа жол берілген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын, бұрын қаржы ұйымының директорлар кеңесінің басшысы, мүшесі, басқарма басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер)-жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер)-заңды тұлға-эмитенттің директорлар кеңесінің басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болған-болмағандығы туралы мәліметтер: ______________________

      ____________________________________________________________________

      (иә (жоқ) ұйымның атауын, лауазымын, жұмыс кезеңін көрсету керек)

      16. Басшы қызметкерді тағайындауға (сайлауға) келісімді кері қайтару туралы және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган қаржы ұйымдарындағы, банк және сақтандыру холдингтеріндегі, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамындағы қызметтік міндеттерін орындаудан шеттету туралы деректердің болуы:

      _______________________________________________

      ________________________________________________________________________

      (иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі, тағайындауға (сайлауға) келісімді кері қайтару үшін негіздемелер және (немесе) қызметтік міндеттерін орындаудан шеттету және осындай шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы)

      17. Қаржы ұйымының, холдингтің басшысы ретінде қаржы ұйымының, холдингтің қызмет мәселелері бойынша сот талқылауларына жауапкер ретінде тартылды ма:

      ________________________________________________________

      _______________________________________________________________________

      (иә (жоқ), күнін, қаржы ұйымының, холдингтің, сот талқылауындағы жауапкердің,

      атауын, қаралған мәселені және сот шешімін көрсету керек)

      18. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидат) тағайындалған (сайланған) күнге дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылды ма:

      ____________________________________________________________________

      (ия (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаттамасы

      ____________________________________________________________________

      жауапкершілікке тарту негіздемелерін көрсете отырып,

      ____________________________________________________________________

      тәртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері)

      Осы өтініште қамтылған ақпаратты өзімнің тексергенімді және оның дәйектілігі мен толықтығын растаймын, сондай-ақ мінсіз іскерлік беделдің болуын растаймын.

      Мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге және ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

      Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      ____________________________________________________________________

      (баспа әріптерімен)

      Күні _________________________________

      Қолы ________________________________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
45-қосымша
  "Сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының және
(немесе) сақтандыру
холдингінің еншілес ұйымды
құруына немесе иеленуіне,
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының және (немесе)
сақтандыру холдингінің
ұйымдардың капиталына
қомақты қатысуына рұқсат
беру" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
2-қосымша
  Нысан
 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлері лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттар) туралы ақпарат

      ________________________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      ________________________________________________________________________

      және басшы қызметкердің лауазымы немесе кандидат сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар ұйымда тағайындалатын немесе сайланатын лауазым)

      ________________________________________________________________________

      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның атауы) көрсетіледі)

      1. Жалпы мәліметтер:

Туған жері және күні


Азаматтығы


Жеке басын куәландыратын құжат деректері (нөмірі, берілген күні, кім берді)


      2. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары): ____________________________________________________________________

      3. Жұмыс орнының (орындарының) мекенжайы (мекенжайлары), байланыс телефоны:

      ____________________________________________________________________

      4. Білімі:

Оқу орнының атауы

Түскен күні - бітірген күні

Мамандығы

Білімі туралы диплом деректемел, біліктілігі

Оқу орнының орналасқан жері

1.


      5. Жұбайы, жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, балалары) және жекжаттары (ерлі-зайыптылардың ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, балалары) туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Туған жылы

Туыстық қатынасы

Жұмыс орны және лауазымы

1.

      6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкердің лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына немесе акцияларын иеленуіне қатысуы туралы мәліметтер:

Заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері

Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері

Жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе кандидатқа тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның дауыс беруші акцияларының жалпы санына арақатынасы (пайызбен)

1.
      7. Соңғы үш жылдағы біліктілігін арттыру жөніндегі семинарлардан, курстардан өткендігі туралы мәліметтер:

Ұйымның атауы

Өткізілген күні және орны

Сертификат деректемелері (нөмірі, берілген күні)

1.
      8. Еңбек қызметі туралы мәліметтер.

      Осы тармақта сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) бүкіл еңбек қызметінде атқарған (атқаратын) лауазымдары, оның ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымдағы лауазымы туралы мәліметтер көрсетіледі:

Жұмыс кезеңі (күні, айы, жылы)

Жұмыс орны

Лауазымы

Тәртіптік жазаның болуы

Жұмыстан шығару, лауазымнан босату себептері

1.


      9. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) қаржы ұйымдарына аудит жүргізгені туралы мәліметтер:

      ____________________________________________________________

      (қаржы ұйымының атауын, кандидаттың орындаушы-аудитор ретінде аудиторлық

      есепке қол қойған күнін көрсету керек)

      10. Осы ұйымның және (немесе) басқа ұйымдардың директорлар кеңесіндегі және инвестициялық комитеттердегі мүшелігі туралы мәліметтер:

Кезең (күні, айы, жылы)

Ұйымның атауы

Лауазымы, келісу күні (егер талап етілсе)

Жұмыстан шығару, лауазымнан босату себептері

1.

      11. Жарияланымдары, ғылыми әзірлемелері және басқа

      жетістіктері:_________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (иә (жоқ), бар болса күнін, қандай басылымдарда екендігін көрсету керек)

      12. Алынбаған және өтелмеген соттылығының болуы туралы мәліметтер (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін):

Күні

Сот органының атауы

Соттың орналасқан жері

Жазаның түрі

Кандидаттың қылмыстық жауаптылыққа тартылуына сәйкес келетін заңнамалық актінің бабы

Соттың процессуалдық шешімді қабылдаған күні

1.      13. Өзіне қабылдаған ақшалай міндеттемелердің орындалмау фактілерінің болуы

      туралы мәліметтер: _____________________________________________

      ________________________________________________________________________

      (иә/жоқ, аталған фактілер бар болған жағдайда ұйымның атауын және міндеттемелер сомасын көрсету қажет)

      14. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидат) бұрын қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, банкті төлем жасауға қабілетсіз банктердің санатына жатқызу, қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушысы - жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы (сақтандыру холдингі) - заңды тұлғаның басшысы болған-болмағандығы туралы мәліметтер: _______________

      ____________________________________________________________________

      (иә (жоқ) ұйымның атауын, лауазымын, жұмыс кезеңін көрсету керек)

      15. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидат) қатарынан төрт және одан да көп кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не дефолтқа жол берілген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын, бұрын қаржы ұйымының директорлар кеңесінің басшысы, мүшесі, басқарма басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) - жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) - заңды тұлға-эмитенттің директорлар кеңесінің басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болған-болмағандығы туралы мәліметтер: ________________________________

      ____________________________________________________________________

      (иә (жоқ) ұйымның атауын, лауазымын, жұмыс кезеңін көрсету керек)

      16. Басшы қызметкерді тағайындауға (сайлауға) келісімді кері қайтару туралы және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган қаржы ұйымдарындағы, банк және сақтандыру холдингтеріндегі, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамындағы қызметтік міндеттерін орындаудан шеттету туралы деректердің болуы:

      ___________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі, тағайындауға (сайлауға) келісімді кері қайтару үшін негіздемелер және (немесе) қызметтік міндеттерін орындаудан шеттету және осындай шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы)

      17. Қаржы ұйымының, холдингтің басшысы ретінде қаржы ұйымының, холдингтің қызмет мәселелері бойынша сот талқылауларына жауапкер ретінде тартылды ма: ________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (иә (жоқ), күнін, қаржы ұйымының, холдингтің, сот талқылауындағы жауапкердің атауын, қаралған мәселені және сот шешімін көрсету керек)

      18. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидат) тағайындалған (сайланған) күнге дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылды ма:

      _________

      ____________________________________________________________________

      (ия (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаттамасы,

      ____________________________________________________________________

      жауапкершілікке тарту негіздемелерін көрсете отырып,

      ____________________________________________________________________

      тәртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері)

      Осы өтініште қамтылған ақпаратты өзімнің тексергенімді және оның дәйектілігі мен толықтығын растаймын, сондай-ақ мінсіз іскерлік беделдің болуын растаймын.

      Мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге және ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

      Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      ____________________________________________________________________

      (баспа әріптерімен)

      Күні _________________________________

      Қолы ________________________________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы
№ 26 қаулысына
46-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
53-қосымша

"Уәкілетті ұйымдарға қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бойынша қызметті жүзеге асыруға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. "Уәкілетті ұйымдарға қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бойынша қызметті жүзеге асыруға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

      4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

      лицензияны және оған қосымшаны берген кезде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;

      қолданыстағы лицензияға қосымша берген кезде – 10 (он) жұмыс күні ішінде;

      лицензияны және (немесе) оған қосымшаны қайта ресімдеген кезде – 10 (он) жұмыс күні ішінде;

      лицензияның телнұсқаларын (лицензияға қосымшаның телнұсқасын) бергенде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде.

      Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

      Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күн ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді;

      5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған).

      6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – лицензияны және оған қосымшаны, қолданыстағы лицензияға қосымшаны беру, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу, лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқаларын беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12 және 13-тармақтарында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартудың дәлелді жауабы.

      Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық.

      Порталда көрсетілетін мемлекеттік қызмет нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

      7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым төленеді:

      1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 40 (қырық) айлық есептік көрсеткішті (бұдан әрі – АЕК) құрайды;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензияны беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды;

      3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 100 (бір жүз) пайызын құрайды.

      Қолданыстағы лицензияға қосымшаларды (лицензияға қосымшалардың телнұсқаларын) беру және қолданыстағы лицензияға қосымшаларды қайта ресімдеу кезінде лицензиялық алым алынбайды.

      Лицензиялық алымды төлеуді екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда, оның ішінде "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы жүзеге асырады.

      8. Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы.

      Көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.

      Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

      9. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      лицензияны және оған қосымшаны алу үшін:

      1) өтініш берушінің осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында көзделген біліктілік талаптарына сәйкес келуін растайтын құжаттар;

      2) жарғының нотариат куәландырған көшірмесі;

      3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеген жағдайларды қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгендігін растайтын құжаттың көшірмесі;

      4) шетел валютасындағы шотының бар екендігі туралы банктің анықтамасы.

      10. Қосымша айырбастау пунктін ашу кезінде қолданыстағы лицензияға қосымшаны алу үшін көрсетілетін қызметті алушы немесе оның филиалы көрсетілетін қызметті берушіге айырбастау пунктінің орналасқан жері бойынша осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында көзделген біліктілік талаптарына көрсетілетін қызметті алушының сәйкес келуін растайтын құжаттарды ұсынады.

      11. Көрсетілетін қызметті алушы біліктілік талаптарына сәйкестігін растау ретінде портал арқылы мынадай құжаттар жібереді:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензияны және оған қосымшаларды алуға өтініш (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көзделген жағдайда), осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қосымша ашылатын айырбастау пункті үшін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға қолданыстағы лицензияға қосымша алуға өтініш (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайда);

      2) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9801 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) 6-тармағының талаптарына сәйкес уәкілетті ұйымның банк шотына жарғылық капиталға жарна ретіндегі ақшаның есептелуін растайтын екінші деңгейдегі банктің лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға өтініш білдірген күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен ерте емес берілген құжаты (оның ішінде клиенттің банк шоттары бойынша ақша қозғалысы туралы үзінді-көшірме) не қосымша айырбастау пунктін есепке алғанда уәкілетті ұйымның жарғылық капиталы мөлшерінің белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қосымша ашылатын айырбастау пункті үшін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға арналған қолданыстағы лицензияға қосымшаны алуға өтініш берген айдың біріндегі жағдай бойынша қаржылық есептілік (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайда);

      3) кассирдің қолма-қол шетел валютасымен жұмыс бойынша дайындықтан өткендігін растайтын құжаттың көшірмесі не Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында көзделген және қызметкердің қолма-қол шетел валютасымен жұмыс істейтін кассир ретінде кемінде алты ай еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (нотариат куәландырған).

      Уәкілетті ұйымның айырбастау пунктін оның үй-жайына және техникалық жабдықталуына қойылатын талаптарға сәйкес келуін тексеруді көрсетілетін қызметті беруші қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру үшін көзделген мерзім ішінде жүргізеді.

      Бұрын қағаз нысанында берілген лицензияның телнұсқасын алу үшін көрсетілген қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу ұсынылады.

      Лицензияға қосымшаның телнұсқасын алу үшін өтініш еркін нысанда беріледі.

      Лицензияны қайта ресімдеу үшін:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензияны және (немесе) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға берілген лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге өтініш;

      2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжат;

      3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеуге негіз болып табылатын өзгерістер туралы ақпаратты құрайтын құжаттардың көшірмелері.

      Лицензияның қосымшасын қайта ресімдеу үшін:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензияны және (немесе) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге өтініш;

      2) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге негіз болып табылатын өзгерістер туралы ақпаратты құрайтын құжаттардың көшірмелері.

      Көрсетілетін қызметті алушы қағаз жеткізгіште берілген лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны электрондық форматқа аудару үшін көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында сұрау салуды ұсынады.

      Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, лицензиялық алым сомасының төленгені ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеген жағдайда) туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы алады.

      12. Мыналар:

      1) "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес көзделген құжаттарды не мәліметтерді ұсынбау;

      2) көрсетілетін қызметті алушының Заңға сәйкес белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;

      3) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де негіздер;

      4) Қазақстан Республикасының заңдарында заңды тұлғалардың осы санаты үшін тыйым салынған қызмет түрімен айналысуы;

      5) лицензиялық алымның енгізілмеуі;

      6) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялануға тиіс қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы соттың заңды күшіне енген шешімінің (үкімінің) болуы;

      7) сот орындаушысының ұсынысы негізінде сот көрсетілетін қызметті алушы-борышкерге лицензия беруге уақытша тыйым салуы;

      8) лицензия алу үшін өтініш беруші ұсынған құжаттардың және (немесе) ондағы деректердің (мәліметтердің) дәйексіздігінің белгіленуі мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады.

      Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 4-тармағында көзделген мерзімдерде жүзеге асырылады.

      13. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағының бесінші және (немесе) алтыншы бөліктерінде көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуден бас тартады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      14. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану жазбаша түрде:

      көрсетілетін қызметті беруші басшысының не оның орнындағы адамның атына: 050040, Алматы қаласы, "Көктем-3" шағын ауданы, 21-үй мекенжайы бойынша;

      көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына ("Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімі) жүргізіледі.

      Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, жіберілген нөмірі мен күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

      Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып шағымды тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

      Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы алуға болады.

      Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға "жеке кабинеттен" шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші шағымды өңдеген (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) кезде жаңартылып отырады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымданады.

      Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс.

      15. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

      16. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

      17. Көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтан қол жеткізу режимінде, порталдағы "жеке кабинет", сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға рұқсат берілген.

      18. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

  "Уәкілетті ұйымдарға қолма-
қол шетел валютасымен
Айырбастау операцияларын
ұйымдастыру бойынша
қызметті жүзеге асыруға
лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
1-қосымша
  Нысан

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензияны және оған қосымшаны алуға өтініш

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      (кімнен) _______________________________________________________

      (заңды тұлғаның атауы, БСН, орналасқан жері)

      Айырбастау пунктін мына мекенжай бойынша:

      _______________________________________________________________

      (пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көшесінің атауы, үйінің (ғимаратының) (стационарлық үй-жайының) нөмірі, сондай-ақ қабаты, секторы, блогы және басқалары (бар болса) ашу үшін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензияны және лицензияға қосымшаны беруді сұраймын

      Біліктілік талаптарына сәйкестік туралы мәліметтер:

      1. Уәкілетті ұйымның жарғылық капиталына қатысушылардың қатысу үлесі:

      1) жеке тұлғалар:

      жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, (тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса), туған күні);

      ЖСН (резиденттер үшін);

      тұрғылықты жері;

      жарғылық капиталдағы үлесі (% (сомасы).

      2) заңды тұлғалар:

      заңды тұлғаның атауы;

      БСН (резиденттер үшін);

      орналасқан жері;

      жарғылық капиталдағы үлесі (% (сомасы).

      2. Ақша белгілерінің түпнұсқалығын айқындау үшін техникалық құралдардың сипаттамалары:

Үлгісі (Атауы)

Зауыттық нөмірі

Банкнотты ультракүлгін сәулемен тексеру (қағаздың люминесценциясы және басқа)

Банкнотты магниттік белгілердің болуына тексеруИә

Жоқ

Иә

ЖоқИә

Жоқ

Иә

Жоқ

      3. Бақылау-касса аппаратының (компьютерлік жүйенің) техникалық сипаттамалары:

Үлгісі (Атауы)

Зауыттық нөмірі

Айырбастау операцияларын күнделікті түзетілмейтін тіркеуді қамтамасыз ету

Жасалған айырбастау операциялары жөніндегі ақпараттың энергияға тәуелсіз сақталуын оларды жасаған күннен бастап бес жыл ішінде қамтамасыз етуИә

Жоқ

Иә

ЖоқИә

Жоқ

Иә

Жоқ

      4. Бағдарламалық қамтамасыз етудің техникалық сипаттамалары:

Атауы

Өндіруші (Жеткізуші)

Айырбастау операцияларын күнделікті түзетілмейтін тіркеуді қамтамасыз ету

Жасалған айырбастау операциялары жөніндегі ақпараттың энергияға тәуелсіз сақталуын оларды жасаған күннен бастап бес жыл ішінде қамтамасыз етуИә

Жоқ

Иә

Жоқ

      5. Бейнебақылау жүйесінің техникалық сипаттамалары:

Жүйенің атауы

Өндіруші (Жеткізуші)

Күнтізбелік отыз күн ішінде ақпараттың жазылуын және сақталуын қамтамасыз ету

Көру аймағында кассирдің жұмыс аймағы мен клиенттің бейнебақылауда болуын қамтамасыз ету, сондай-ақ бейнебақылау үшін бөгеттің болмауын қамтамасыз ететін жерлерде орнатуИә

Жоқ

Иә

Жоқ

      Қоса берілетін құжаттар:

      1.

      2.

      Электрондық пошта ___________________________________________

      Телефондар___________________________________________________

      Факс _______________________________________________________

      Теңгемен банктік шот________________________________________

      (шоттың нөмірі, уәкілетті банктің атауы)

      Осы арқылы мыналар:

      көрсетілген барлық деректер лицензияны және лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберу үшін ресми байланыс деректері болып табылады;

      өтініш берушіге лицензияланатын қызмет түрімен айналысуға сотта тыйым салынбаған;

      барлық қоса берілетін құжаттар (мәліметтер) жарамды болып табылады (сәйкес келеді).

      Өтініш берушінің уәкілетті адамы:

      __________ ______________________________________

      (лауазымы) (тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

  "Уәкілетті ұйымдарға қолма-
қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын
ұйымдастыру бойынша
қызметті жүзеге асыруға
лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
2-қосымша
  Нысан
  ____________________________
(Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкіне)
____________________________
(басшының тегі, аты, әкесінің
аты (ол бар болса)

Қосымша ашылатын айырбастау пункті үшін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға берілген қолданыстағы лицензияға қосымшаны алуға өтініш

      Лицензиат: _____________________________________________________

      (заңды тұлғаның толық атауы, мемлекеттік тіркеу орны, БСН-і)

      Лицензиаттың филиалы *:

      ____________________________________________________________

      (филиалдың атауы, филиалдың орналасқан жері, БСН-і)

      Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға берілген

      лицензияның нөмірі мен күні:_____________________

      Мына мекенжай **:______________________________________________ бойынша орналасқан айырбастау пунктіне қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға берілген қолданыстағы лицензияға қосымша беруді сұраймын

      Біліктілік талаптарына сәйкестік туралы мәліметтер:

      1. Уәкілетті ұйымның жарғылық капиталына құрылтайшылардың (қатысушылардың) қатысу үлесі:

      1) Жеке тұлғалар:

      жеке басын куәландыратын құжаттың деректері (тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса), туған күні);

      ЖСН (резиденттер үшін);

      тұрғылықты жері;

      жарғылық капиталдағы үлесі (% (сомасы).

      2. Ақша белгілерінің түпнұсқалылығын айқындау үшін техникалық құралдардың сипаттамалары:

Үлгісі (Атауы)

Зауыт-тық нөмірі

Банкнотты ультракүлгін сәулемен тексеру (қағаздың люминесценциясы және басқа)

Банкнотты магниттік белгілердің болуына тексеруИә

Жоқ

Иә

ЖоқИә

Жоқ

Иә

Жоқ

      3. Бақылау-касса аппаратының (компьютерлік жүйенің) техникалық сипаттамалары:

Үлгісі (Атауы)

Зауыт-тық нөмірі

Айырбастау операцияларын күнделікті түзетілмейтін тіркеуді қамтамасыз ету

Жасалған айырбастау операциялары жөніндегі ақпаратың энергияға тәуелсіз сақталуын оларды жасаған күннен бастап бес жыл ішінде қамтамасыз етуИә

Жоқ

Иә

ЖоқИә

Жоқ

Иә

Жоқ

      4. Бағдарламалық қамтамасыз етудің техникалық сипаттамалары:

Атауы

Өндіруші (Жеткізуші)

Айырбастау операцияла-рын күнделікті түзетілмейтін тіркеуді қамтамасыз ету

Жасалған айырбастау операциялары жөніндегі ақпаратың энергияға тәуелсіз сақталуын оларды жасаған күннен бастап бес жыл ішінде қамтамасыз етуИә

Жоқ

Иә

Жоқ

      5. Бейнебақылау жүйесінің техникалық сипаттамалары:

Жүйенің атауы

Өндіруші (Жеткізуші)

Күнтізбелік отыз күн ішінде ақпараттың жазылуын және сақталуын қамтамасыз ету

Көру аймағында кассирдің жұмыс аймағы мен клиенттің бейнебақылауда болуын қамтамасыз ету, сондай-ақ бейнебақылау үшін бөгеттің болмауын қамтамасыз ететін жерлерде орнатуИә

Жоқ

Иә

Жоқ

      Қоса берілетін құжаттар:

      1.

      2.

      Өтініш берушінің уәкілетті адамы:

      __________ _____________________________________

      (лауазымы) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      * - лицензиаттың орналасқан жеріндегі өңірден тыс жерде қосымша айырбастау пунктін ашу кезінде көрсетіледі

      ** - айырбастау пунктінің үй-жайы орналасатын мекенжай, айырбастау пункті көпфункционалды үйлер мен ғимараттарда (оның ішінде теміржол вокзалдарында, әуежайларда, іскерлік және сауда орталықтарында) орналасқан жағдайда айырбастау пунктінің орналасқан жерін нақтылайтын деректер (мысалы, қабаты, секторы, блогы)

  "Уәкілетті ұйымдарға қолма-
қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын
ұйымдастыру бойынша
қызметті жүзеге асыруға
лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
3-қосымша
  ____________________________
(Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкіне)
____________________________
(басшының тегі, аты, әкесінің
аты (ол бар болса)

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензияны және (немесе) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға берілген лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге өтініш

      Лицензиат:

      ____________________________________________________________________

      (заңды тұлғаның толық атауы, мемлекеттік тіркеу орны, БСН-і)

      Лицензиаттың филиалы*:

      ___________________________________________________________________

      (филиалдың атауы, филиалдың орналасқан жері, БСН-і)

      Мына мекенжай **:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      бойынша орналасқан айырбастау пунктіне ____ жылғы ____ № _______ лицензияны және (немесе) ____ жылғы ____ № _______ лицензияға ____ жылғы ____ № _______

      қосымшаны қайта ресімдеуді сұраймын

      Ресімдеу үшін негіздеме:

      ____________________________________________________________________

      Қоса берілетін құжаттар:

      1.

      2.

      Өтініш берушінің уәкілетті адамы:

      ____________ _____________________________________

      (лауазымы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      * лицензиаттың орналасқан жеріндегі өңірден тыс орналасқан айырбастау пунктіне берілген лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу туралы өтінішті беру кезінде көрсетіледі

      ** айырбастау пунктінің үй-жайы орналасатын мекенжай, айырбастау пункті көпфункционалды үйлер мен ғимараттарда (оның ішінде теміржол вокзалдарында, әуежайларда, іскерлік және сауда орталықтарында) орналасқан жағдайда айырбастау пунктінің орналасқан жерін нақтылайтын деректер (мысалы, қабаты, секторы, блогы)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз