"Тауарларды сәйкестендірудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 374 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 28 маусымдағы № 657 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 2 шілдеде № 18955 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Тауарларды сәйкестендірудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 374 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 16678 болып тіркелген, 2018 жылғы 12 сәуірде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы" 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің 427-бабының 2, 3 және 4-тармақтарына және "Автомобиль көлiгi туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 45-бабы 5-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:";

      1-тармақтың 1) тармақшасы мындай редакцияда жазылсын:

      "1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік кірістер органдары пайдаланатын сәйкестендіру құралдарын қолдану (пайдалану) қағидалары және дайындау бойынша оларға қойылатын талаптар;";

      көрсетілген бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес бекітілген Мемлекеттік кірістер органдары пайдаланатын сәйкестендіру құралдарын қолдану қағидаларында және дайындау бойынша оларға қойылатын талаптарда:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік кірістер органдары пайдаланатын сәйкестендіру құралдарын қолдану (пайдалану) қағидалары және дайындау бойынша оларға қойылатын талаптар";

      1-тармақ мындай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Мемлекеттік кірістер органдары пайдаланатын сәйкестендіру құраладарын қолдану (пайдалану) қағидалары және дайындау бойынша оларға қойылатын талаптар (бұдан әрі – Қағидалар) 2017 жылғы 26 желтоқсандағы "Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 427-бабы 2-тармағына және "Автомобиль көлiгi туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 45-бабы 5-тармағына сәйкес әзірленген және мемлекеттік кірістер органдары пайдаланатын сәйкестендіру құралдарын қолдану (пайдалану) және дайындау бойынша оларға қойылатын талаптарды айқындайды.";

      2-тармақтың 1) тармақшасының төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "электрондық ТПҚ (бұдан әрі – ЭТПҚ) – (GPS) спутниктік навигация технологиясы негізінде жұмыс істейтін, санкцияланбаған қол жеткізуге кедергі болатын және өзінің құрамында электрондық пломбалау элементі бар, қызметтік және сәйкестендіру ақпаратын сақтауға, өңдеуге және беруге, сондай-ақ ахуал дабылын қашықтан немесе ЭТПҚ оқу құралдары арқылы беруге мүмкіндік беретін сәйкестендіру құралы (пломба). ЭТПҚ өткізілетін жүктің тұтастығын және көлік құралының қозғалыс маршрутын бақылауды қамтамасыз ету үшін арналған;";

      2-тараудың тақырыбы мындай редакцияда жазылсын:

      "2-тарау. Мемлекеттік кірістер органдарының сәйкестендіру құралдарын қолдану (пайдалану) тәртібі";

      3 және 4-тармақтар мындай редакцияда жазылсын:

      "3. Көлік құралдарының жүк бөліктерін және тауарларды сақтауды қамтамасыз ету, көліктің және жүктің, ғимараттың, үй-жайлардың әр түріне санкцияланбаған қол жеткізуді болдырмау үшін, сондай-ақ тауарға ілеспе және көліктік құжаттарды санкцияланбаған қол жеткізуден қорғау үшін сәйкестендіру құралдары қолданылады.

      Бұл ретте Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өткеннен кейін Қазақстан Республикасының аумағындағы межелі пункттен жүктерді халықаралық тасымалдауды жүзеге асырған жағдайларда, кедендік бақылау мақсатында тәуекелді басқару жүйесінің негізінде сәйкестендірудің электрондық құралдары қолданылады (пайдаланылады).

      4. Мемлекеттік кірістер органдарының лауазымды адамдары кедендік бақылаудағы тауарларды тасмалдаған кезде жүк бөліктерін жабатын түйіндеріне сәйкестендіру құралдарын салады. Сәйкестендіру құралдары кедендік бақылау кезінде орнатылады.";

      Қағидаларға қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышы мындай редакцияда жазылсын:

  "Мемлекеттік кірістер
органдары пайдаланатын
құралдарды қолдану (пайдалану)
қағидасына және сәйкестендіру
тәсілдеріне және дайындау
бойынша оларға қойылатын
талаптарға қосымша".

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және енгізу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жолдауын;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Қаржы министрі

О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 марта 2018 года № 374 "О некоторых вопросах идентификации товаров"

Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2019 года № 657. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 июля 2019 года № 18955

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 марта 2018 года № 374 "О некоторых вопросах идентификации товаров" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16678, опубликован 12 апреля 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с пунктами 2, 3 и 4 статьи 427 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" и пунктом 5 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "Об автомобильном транспорте" ПРИКАЗЫВАЮ:";

      подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "1) Правила применения (использования) средств идентификации, используемых органами государственных доходов, и предъявляемые к ним требования по изготовлению согласно приложению 1 к настоящему приказу;";

      в Правилах применения средств идентификации, используемых органами государственных доходов, и предъявляемых к ним требованиям по изготовлению, утвержденных согласно приложению 1 к указанному приказу:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Правила применения (использования) средств идентификации, используемых органами государственных доходов, и предъявляемые к ним требования по изготовлению";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящие Правила применения (использования) средств идентификации, используемых органами государственных доходов, и предъявляемые к ним требования по изготовлению (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 427 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" (далее – Кодекс) и пунктом 5 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "Об автомобильном транспорте" и определяют порядок применения (использования) средств идентификации, используемых органами государственных доходов, и предъявляемые к ним требования по изготовлению.";

      абзац четвертый подпункта 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "электронное ЗПУ (далее – ЭЗПУ) – средство идентификации (пломба), функционирующее на основе технологии спутниковой навигации (GPS), содержащее в своем составе электронный элемент пломбирования, препятствующее несанкционированному доступу и позволяющее хранить, обрабатывать и передавать служебную и идентификационную информацию, а также отправлять сигнал состояния дистанционно или через приборы считывания ЭЗПУ. ЭЗПУ предназначены для обеспечения контроля целостности перемещаемого груза и маршрута перемещения транспортного средства;";

      заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

      "Глава 2. Порядок применения (использования) средств идентификации органами государственных доходов";

      пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

      "3. Средства идентификации применяются в целях обеспечения сохранности товаров и грузовых отсеков транспортных средств, предотвращения несанкционированного доступа к различным видам транспорта и грузов, зданий, помещений, а также для защиты товаросопроводительных и транспортных документов от несанкционированного доступа к ним.

      При этом в случаях осуществления международных перевозок грузов с пунктом назначения на территории Республики Казахстан после пересечения Государственной границы Республики Казахстан, совпадающей с таможенной границей Евразийского экономического союза, в целях таможенного контроля, применяются (используются) электронные средства идентификации на основании системы управления рисками.

      4. Средства идентификации накладываются должностными лицами органов государственных доходов на запирающие узлы грузовых отсеков при перемещении товаров, находящихся под таможенным контролем. Установка средств идентификации производится во время таможенного контроля.";

      правый верхний угол приложения к Правилам изложить в следующей редакции:

  "Приложение
к Правилам применения
(использования) средств и
способов идентификации,
используемых органами
государственных доходов, и
предъявляемые к ним
требования по изготовлению".

      2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Первый заместитель
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министр финансов Республики Казахстан