Қобда ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 9 қаңтардағы № 7 "2019 жылға Қобда ауданы бойынша пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Ақтөбе облысы Қобда ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 2 тамыздағы № 218 қаулысы. Ақтөбе облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 5 тамызда № 6327 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 31 бабына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі "Құқықтық актілер туралы" Заңының 26 бабына сәйкес, Қобда ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қобда ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 9 қаңтардағы № 7 "2019 жылға Қобда ауданы бойынша пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3-7-192 болып тіркелген, 2019 жылдың 28 қаңтарында Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде электронды түрде жарияланған) қаулысына келесі өзгерістер енгізілсін:

      мемлекеттік және орыс тілдеріндегі жоғарыда көрсетілген қаулының преамбуласында:

      кодекстің "қылмыстық – атқару кодексі" және "уголовно – исполнительного кодекса" тақырыптары бас әріптермен жазылсын;

      орыс тіліндегі жоғарыда көрсетілген қаулының 2 тармағында:

      "Отдел занятости и социальных программ Кобдинского района" сөздері "Кобдинский районный отдел занятости и социальных программ" сөздерімен ауыстырылсын, мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгермейді.

      2. "Қобда аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесі заңнамада көрсетілген тәртіппен:

      1) осы қаулыны Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулыны Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде және мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберуді;

      3) осы қаулыны Қобда ауданы әкімдігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары Б.Қырықбаевқа жүктелсін.

      4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Аудан әкімі М. Шермағанбет

О внесении изменений в постановление акимата Кобдинского района от 9 января 2019 года № 7 "Об установлении квоты рабочих мест для трудоустройства лиц, состоящих на учете службы пробации по Кобдинскому району на 2019 год"

Постановление акимата Кобдинского района Актюбинской области от 2 августа 2019 года № 218. Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской области 5 августа 2019 года № 6327

      В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 26 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах", акимат Кобдинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление акимата Кобдинского района от 9 января 2019 года № 7 "Об установлении квоты рабочих мест для трудоустройства лиц, состоящих на учете службы пробации по Кобдинскому району на 2019 год" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3-7-192, опубликованное 28 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      в преамбуле вышеуказанного постановления на государственном и русском языках:

      названия кодекса "қылмыстық – атқару кодексі" и "уголовно – исполнительного кодекса" написать заглавными буквами;

      в пункте 2 вышеуказанного постановления на русском языке:

      слова "Отдел занятости и социальных программ Кобдинского района" заменить словами "Кобдинский районный отдел занятости и социальных программ", текст на государственном языке не изменяется.

      2. Государственному учреждению "Кобдинский районный отдел занятости и социальных программ" в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего постановления в Департаменте юстиции Актюбинской области;

      2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и периодических печатных изданиях;

      3) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Кобдинского района.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Кобдинского района Б. Кырыкбаева.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Аким района М. Шермаганбет