Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы № 308 "2019-2021 жылдарға арналған Кеңестуы ауылдық округ бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақтөбе облысы Темір аудандық мәслихатының 2019 жылғы 1 қарашадағы № 393 шешімі. Ақтөбе облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 5 қарашада № 6438 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9–1, 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабына сәйкес, Темір аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы № 308 "2019-2021 жылдарға арналған Кеңестуы ауылдық округ бюджетін бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-10-237 тіркелген, 2019 жылғы 22 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақта:

      1) тармақшада:

      кірістер – "71 032" сандары "71 397" сандарымен ауыстырылсын;

      трансферттер түсімдері – "67 732" сандары "68 097" сандарымен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      шығындар – "71 245,1" сандары "71 610,1" сандарымен ауыстырылсын;

      6 тармақта:

      "7322" сандары "7687" сандарымен ауыстырылсын.

      2. Көрсетілген шешімдегі 1-қосымша осы шешімдегі қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. "Темір аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Темір аудандық мәслихатының сессия төрағасы Т. Оспанов
      Темір аудандық мәслихатының хатшысы Б. Ізбасов

  Аудандық мәслихаттың
  2019 жылғы 1 қарашадағы
  № 393 шешіміне қосымша
  Аудандық мәслихаттың
  2019 жылғы 4 қаңтардағы
  № 308 шешіміне 1 қосымша

2019 жылға арналған Кеңестуы ауылдық округ бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кші сыныбы

Атауы

Сомасы (мың теңге)
I.Кірістер

71397

1Салықтық түсімдер

3135


01


Табыс салығы

9332

Жеке табыс салығы

933


04


Меншікке салынатын салықтар

22021

Мүлiк салығы

923

Жер салығы

934

Көлік құралдарына салынатын салық

2017

2Салықтық емес түсімдер

165


01


Мемлекеттік мүліктен түскен кірістер

1505

Мемлекеттік меншіктегі мүлікті жалдаудан түскен кірістер

150


06


Басқада салықтық емес түсімдер

1511

Басқада салықтық емес түсімдер

15

4Транферттердің түсімдері

68097


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

680973

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

68097

Функкционалдық топ

Функционалдық кіші топ

ББ әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы (мың теңге)

II. Шығындар

71610,1

01
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25272,1


1Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

25272,1124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25272,1
001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24527
022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

745,1

04
Білім беру

30708


1Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

30708124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30708
004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

30708

07
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13612


3Елді-мекендерді көркейту

13612124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13612
008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2900
009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1512
011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9200

13
Басқалар

2018


 9Басқалар

2018124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2018
040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2018

111.Таза бюджеттік кредиттеу

0

Бюджеттік кредиттер

0

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы (мың теңге)

5Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

01

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0

Функционалдық топ

функционалдық кіші топ

ББ әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы (мың теңге)

IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0

V. Бюджет тапшылығы

-213,1

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

213,1

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы (мың теңге)

8Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

213,1


01


Бюджет қаражат қалдықтары

213,11

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

213,1


О внесении изменений в решение районного маслихата от 4 января 2019 года № 308 "Об утверждении бюджета Кенестуского сельского округа на 2019-2021 годы"

Решение Темирского районного маслихата Актюбинской области от 1 ноября 2019 года № 393. Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской области 5 ноября 2019 года № 6438. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьями 9–1, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Темирский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение районного маслихата от 4 января 2019 года № 308 "Об утверждении бюджета Кенестуского сельского округа на 2019-2021 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3-10-237, опубликованное 22 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      доходы – цифры "71 032" заменить цифрами "71 397";

      поступления трансфертов – цифры "67 732" заменить цифрами "68 097";

      в подпункте 2):

      расходы – цифры "71 245,1" заменить цифрами "71 610,1";

      в пункте 6:

      цифры "7322" заменить цифрами "7687".

      2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      3. Государственному учреждению "Аппарат Темирского районного маслихата" в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции Актюбинской области;

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии Темирского районного маслихата Т. Оспанов
      Секретарь Темирского районного маслихата Б. Избасов

  Приложение
  к решению районного маслихата
  от 1 ноября № 393
  Приложение 1
  к решению районного маслихата
  от 4 января 2019 года № 308

Бюджет Кенестуского сельского округа на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма (тысяч тенге)
I.Доходы

71397

1Налоговые поступления

3135


01


Подоходный налог

9332

Индивидуальный подоходный налог

933


04


Hалоги на собственность

22021

Hалоги на имущество

923

Земельный налог

934

Hалог на транспортные средства

2017

2Неналоговые поступления

165


11


Доходы от государственной собственности

1505

Доходы от аренды имущества находящегося в государственной собственности

150


06


Прочие неналоговые поступления

151

Прочие неналоговые поступления

15

4Поступления трансфертов

68097


02


Трансферты, поступаемые из вышестоящих органов государственного управления

680971

Hалоги на имущество

923

Земельный налог

934

Hалог на транспортные средства

2017

2Неналоговые поступления

165


11


Доходы от государственной собственности

1505

Доходы от аренды имущества находящегося в государственной собственности

150


06


Прочие неналоговые поступления

151

Прочие неналоговые поступления

15

4Поступления трансфертов

68097


02


Трансферты, поступаемые из вышестоящих органов государственного управления

680973

Трансферты из районного (города обласного значения) бюджета

68097

Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор БП

Программа

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

II. Расходы

71610,1

01
Государственные услуги общего характера

25272,1


1Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25272,1124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25272,1
001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24527
022

Капитальные расходы государственного органа

745,1

04
Образование

30708


1Дошкольное воспитание и обучение

30708124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30708
004

Дошкольное воспитание, обучение организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

30708

07
Жилищно-коммунальное хозяйство

13612


3Благоустройство населенных пунктов

13612124


Аппарат акима города районного значения, поселка, села, сельского округа

13612
008

Освещение улиц в населенных пунктах

2900
009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1512
011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9200

13
Прочие

2018


9Прочие

2018124


Аппарат акима города районного значения, поселка, села, сельского округа

2018
040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2018

ІІІ.Чистые бюджетные кредитование

0

Бюджетные кредитование

0

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

5Погашения бюджетных кредитов

0


01


Погашения бюджетных кредитов

01

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0

Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор БП

Программа

Наименование

Сумма ( тысяч тенге)

IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

V. Дефицит бюджета

-213,1

VІ. Финансирование дефицита бюджета

213,1

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

8Используемые остатки бюджетных средств

213,1


01


Остатки бюджетных средств

213,11

Остатки свободных бюджетных средств

213,1