Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы № 311 "2019-2021 жылдарға арналған Темір қаласы бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақтөбе облысы Темір аудандық мәслихатының 2019 жылғы 1 қарашадағы № 396 шешімі. Ақтөбе облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 5 қарашада № 6442 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9–1, 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабына сәйкес, Темір аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы № 311 "2019-2021 жылдарға арналған Темір қаласы бюджетін бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-10-240 тіркелген, 2019 жылғы 21 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақта:

      1) тармақшада:

      кірістер – "78 107" сандары "76 607" сандарымен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      шығындар – "78 933,4" сандары "77 433,4" сандарымен ауыстырылсын.

      2. Көрсетілген шешімдегі 1-қосымша осы шешімдегі қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. "Темір аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Темір аудандық мәслихатының сессия төрағасы Т. Оспанов
      Темір аудандық мәслихатының хатшысы Б. Ізбасов

  Аудандық мәслихаттың
  2019 жылғы 1 қарашадағы
  № 396 шешіміне қосымша
  Аудандық мәслихаттың
  2019 жылғы 4 қаңтардағы
  № 311 шешіміне 1–қосымша

2019 жылға арналған Темір қаласы бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы (мың теңге)
I. Кірістер

76607

1Салықтық түсімдер

8001


01


Табыс салығы

37002

Жеке табыс салығы

3700


04


Меншiкке салынатын салықтар

43011

Мүлiкке салынатын салықтар

1213

Жер салығы

2374

Көлiк құралдарына салынатын салық

3943

2Салықтық емес түсiмдер

420


01

7

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

3005

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

300


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1201

Басқа да салықтық емес түсiмдер

120

4Трансферттердің түсімдері

68186


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

681863

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

68186

Функционалдық топ

Функционалдық кіші топ

ББ әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы (мың теңге)

II. Шығындар

77433,4

01
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22634


1Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

22634124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22634
001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22634

04
Бiлiм беру

47210


1Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

47210124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47210
004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

27083
041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

20127

06
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

1173


2Әлеуметтік көмек

1173124


Аудандық маңызы бар қала,кент,ауыл,ауылдық округ әкімінің аппараты

1173
003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1173

07
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6416,4


3Елді-мекендерді көркейту

6416,4124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6416,4
008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1950
009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1331
011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3135,4

ІІІ.Таза бюджеттік кредиттеу

0

Бюджеттік кредиттер

0

Санаты

Cыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы (мың теңге)

5Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

01

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0

Функционалдық топ

Функционалдық кіші топ

ББ әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы (мың теңге)

IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0

V. Бюджет тапшылығы

-826,4

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

826,4

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы (мың теңге)

8Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

826,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

826,41

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

826,4


О внесении изменений в решение районного маслихата от 4 января 2019 года № 311 "Об утверждении бюджета города Темира на 2019-2021 годы"

Решение Темирского районного маслихата Актюбинской области от 1 ноября 2019 года № 396. Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской области 5 ноября 2019 года № 6442

      В соответствии со статьями 9–1, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение районного маслихата от 4 января 2019 года № 311 "Об утверждении бюджета города Темира на 2019-2021 годы" (зарегистрировованное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3-10-240, опубликованное 21 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      доходы – цифры "78 107" заменить цифрами "76 607";

      в подпункте 2):

      затраты – цифры "78 933,4" заменить цифрами "77 433,4".

      2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      3. Государственному учреждению "Аппарат Темирского районного маслихата" в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции Актюбинской области.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии Темирского районного маслихата Т. Оспанов
      Секретарь Темирского районного маслихата Б. Избасов

  Приложение
  к решению районного маслихата
  от 1 ноября 2019 года № 396
  Приложение 1
  к решению районного маслихата
  от 4 января 2019 года № 311

Бюджет города Темир на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма (тысяч тенге)
I. Доходы

76607

1Налоговые поступления

8001


01


Подоходный налог

37002

Индивидуальный подоходный налог

3700


04


Hалоги на собственность

43011

Hалоги на имущество

1213

Земельный налог

2374

Hалог на транспортные средства

3943

2Неналоговые поступления

420


01


Доходы от государственной собственности

3005

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

300


06


Прочие неналоговые поступления

1201

Прочие неналоговые поступления

120

4Поступления трансфертов

68186


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

681863

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

68186

Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор БП

Программа

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

II. Затраты

77433,4

01
Государственные услуги общего характера

22634


1Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22634124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22634
001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22634

04
Образование

47210


1Дошкольное воспитание и обучение

47210124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47210
004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

27083
041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

20127

06
Социальная помощь и социальное обеспечение

1173


12Социальная помощь

1173124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1173
003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1173

07
Жилищно коммунальное хозяйство

6416,4


3Благоустройство населенных пунктов

6416,4124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6416,4
008

Освещение улиц в населенных пунктах

1950
009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1331
011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3135,4

ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

0

Бюджетные кредиты

0

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

5Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

01

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0

Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор БП

Программа

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

V. Дефицит бюджета

-826,4

VІ. Финансирование дефицита бюджета

826,4

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

8Используемые остатки бюджетных средств

826,4


01


Остатки бюджетных средств

826,41

Остатки свободных бюджетных средств

826,4