Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы № 310 "2019-2021 жылдарға арналған Шұбарқұдық ауылдық округ бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақтөбе облысы Темір аудандық мәслихатының 2019 жылғы 1 қарашадағы № 395 шешімі. Ақтөбе облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 5 қарашада № 6444 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9–1, 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабына сәйкес, Темір аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы № 310 "2019-2021 жылдарға арналған Шұбарқұдық ауылдық округ бюджетін бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-10-239 тіркелген, 2019 жылғы 16 қаңтарда "Темір" газетінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақта:

      1) тармақшада:

      кірістер – "327 173" сандары "328 097" сандарымен ауыстырылсын;

      трансферттер түсімдері – "257 195" сандары "258 119" сандарымен

      ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      шығындар – "329 576,3" сандары "330 500,3" сандарымен ауыстырылсын;

      6 тармақта:

      екінші абзацта:

      "23 326" сандары "24 250" сандарымен ауыстырылсын.

      2. Көрсетілген шешімдегі 1-қосымша осы шешімдегі қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. "Темір аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесіне заңнамада белгіленген тәртіппен осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Темір аудандық мәслихатының сессия төрағасы Т. Оспанов
      Темір аудандық мәслихатының хатшысы Б. Ізбасов

  Аудандық мәслихаттың
  2019 жылғы 1 қарашадағы
  № 395 шешіміне қосымша
  Аудандық мәслихаттың
  2019 жылғы 4 қаңтардағы
  № 310 шешіміне 1–қосымша

2019 жылға арналған Шұбарқұдық ауылдық округ бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы (мың теңге)
I. Кірістер

328097

1Салықтық түсімдер

63378


01


Табыс салығы

313842

Жеке табыс салығы

31384


04


Меншiкке салынатын салықтар

317801

Мүлiкке салынатын салықтар

19503

Жер салығы

20004

Көлiк құралдарына салынатын салық

27830


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2144

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

214

2Салықтық емес түсiмдер

6600


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

60005

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6000


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

6001

Басқа да салықтық емес түсiмдер

600

4Трансферттердің түсімдері

258119


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

2581193

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

258119

Функционалдық топ

Функционалдық кіші топ

ББ әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы (мың теңге)

II. Шығындар

330500,3

01
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

80237,1


1Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

80237,1124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

80237,1
001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

79652,3
022

Мемлекеттіе органның күрделі шығыстары

584,8

04
Бiлiм беру

188591


1Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

188591124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

188591
004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

156849
041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

31742

06
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

6252


2Әлеуметтік көмек

6252124


Аудандық маңызы бар қала,кент,ауыл,ауылдық округ әкімінің аппараты

6252
003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

6252

07
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

51164,2


3Елді-мекендерді көркейту

51164,2124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51164,2
008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14940
009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10250
011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

25974,2

13
Басқалар

4256


9Басқалар

4256124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4256
040

Өңірлердің дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

4256

Санаты

Cыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы (мың теңге)

5Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

01

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0

Функционалдық топ

Функционалдық кіші топ

ББ әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы (мың теңге)

III. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0

IV. Бюджет тапшылығы

-2403,3

V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

2403,3

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы (мың теңге)

8Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2403,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2403,31

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2403,3


О внесении изменений в решение районного маслихата от 4 января 2019 года № 310 "Об утверждении бюджета Шубаркудыкского сельского округа на 2019-2021 годы"

Решение Темирского районного маслихата Актюбинской области от 1 ноября 2019 года № 395. Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской области 5 ноября 2019 года № 6444. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьями 9–1, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Темирский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение районного маслихата от 4 января 2019 года № 310 "Об утверждении бюджета Шубаркудыкского сельского округа на 2019-2021 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3-10-239, опубликованное 16 января 2019 года в газете "Темір") следующие изменения:

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      доходы – цифры "327 173" заменить цифрами "328 097";

      поступления трансфертов – цифры "257 195" заменить цифрами

      "258 119";

      в подпункте 2):

      расходы – цифры "329 576,3" заменить цифрами "330 500,3";

      в пункте 6:

      во втором абзаце:

      цифры "23 326" заменить цифрами "24 250".

      2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      3. Государственному учреждению "Аппарат Темирского районного маслихата" в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции Актюбинской области.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии Темирского районного маслихата Т. Оспанов
      Секретарь Темирского районного маслихата Б. Избасов

  Приложение
  к решению районного маслихата
  от 1 ноября 2019 года № 395
  Приложение 1
  к решению районного маслихата
  от 4 января 2019 года № 310

Бюджет Шубаркудыкского сельского округа на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма (тысяч тенге)
I. Доходы

328097

1Налоговые поступления

63378


01


Подоходный налог

313842

Индивидуальный подоходный налог

31384


04


Hалоги на собственность

317801

Hалоги на имущество

19503

Земельный налог

20004

Hалог на транспортные средства

27830


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2144

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

214

2Неналоговые поступления

6600


01


Доходы от государственной собственности

60005

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6000


06


Прочие неналоговые поступления

6001

Прочие неналоговые поступления

600

4Поступления трансфертов

258119


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2581193

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

258119

Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор БП

Программа

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

II. Затраты

330500,3

01
Государственные услуги общего характера

80237,1


1Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

80237,1124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

80237,1
001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа

79652,3
022

Капитальные расходы государственного органа

584,8

04
Образование

188591


1Дошкольное воспитание и обучение

188591124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

188591
004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

156849
041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

31742

06
Социальная помощь и социальное обеспечение

6252


12Социальная помощь

6252124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6252
003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

6252

07
Жилищно-коммунальное хозяйство

51164,2


3Благоустройство населенных пунктов

51164,2124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51164,2
008

Освещение улиц в населенных пунктах

14940
009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10250
011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

25974,2

13
Прочие

4256


9Прочие

4256124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4256
040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4256

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

5Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

01

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0

Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор БП

Программа

Наименование

Сумма, (тысяч тенге)

IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

V. Дефицит бюджета

-2403,3

VІ. Финансирование дефицита бюджета

2403,3

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

8Используемые остатки бюджетных средств

2403,3


01


Остатки бюджетных средств

2403,31

Остатки свободных бюджетных средств

2403,3