Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мәселелері бойынша кейбір нормативтік құқықтық актілерінің жекелеген нормаларының қолданылуын тоқтата тұру және "Ақпарат берушiлердiң кредиттiк бюроларға ақпарат беру тәртiбiнiң шарттары мен ең төмен талаптарын, Кредиттiк тарих субъектiлерiнiң өздерi туралы ақпаратты кредиттiк бюроларға (мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда) беруге келiсiмiн ресiмдеу, кредиттік бюродан кредиттiк есептi беруге келiсiмiн ресімдеу қағидаларын, сондай-ақ Кредиттiк есептi берудiң қағидалары мен шарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 53 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 22 наурыздағы № 19 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылы 23 наурызда № 20159 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы қаулы 30.03.2020 бастап қолданысқа енгізіледі

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық Кодексі)" 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 наурыздағы, "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі, "Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы" 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес "Қазақстан Республикасында төтенше жағдайды енгізу туралы" 2020 жылғы 15 наурыздағы № 285 және "Әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы" 2020 жылғы 16 наурыздағы № 286 Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтарына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерін және оларды есептеу әдістемелерін, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарды, сақтандыру холдингтері сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының тізбесін, сақтандыру холдингтері сатып алатын облигациялар үшін талап етілетін ең төмен рейтингті және рейтингтік агенттіктердің тізбесін, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сатып алатын қаржы құралдарының (акциялар мен жарғылық капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 304 қаулысында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14794 болып тіркелген, 2017 жылғы 24 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) 2020 жылғы 30 наурыздан бастап 2020 жылғы 30 қыркүйекке дейін қоса алғанда мынадай нормалардың қолданылуы тоқтатылсын:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерін және оларды есептеу әдістемесінде:

      38-тармақтың 15) тармақшасы тоқтата тұру кезеңінде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "15) халықаралық қаржы ұйымдары шығарған, Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шкаласы бойынша "А+" төмен емес кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ "Қазақстанның Даму Банкі" шығарған және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасына номинирленген борыштық бағалы қағаздар;";

      4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Сапасы мен өтімділігі бойынша жіктелуін ескере отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің кестені тоқтата тұру кезеңінде осы қосымша осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес редакцияда қолданылады деп белгіленсін;

      5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жоғары өтімді активтерінің кестені тоқтата тұру кезеңінде осы қосымша осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес редакцияда қолданылады деп белгіленсін.

      2. "Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мәселелері бойынша кейбір нормативтік құқықтық актілерінің жекелеген нормаларының қолданылуын тоқтата тұру және "Ақпарат берушiлердiң кредиттiк бюроларға ақпарат беру тәртiбiнiң шарттары мен ең төмен талаптарын, Кредиттiк тарих субъектiлерiнiң өздерi туралы ақпаратты кредиттiк бюроларға (мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда) беруге келiсiмiн ресiмдеу, кредиттік бюродан кредиттiк есептi беруге келiсiмiн ресімдеу қағидаларын, сондай-ақ Кредиттiк есептi берудiң қағидалары мен шарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 53 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15115 тіркелген, 2017 жылғы 6 маусымда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Кредиттiк есептi берудiң қағидалары мен шарттарында:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Заңның 24-бабында көрсетілген ақпарат қамтылатын кредиттік есепті кредиттік бюро Заңның 29-бабының 1-тармағында көзделген негіздер бойынша оны алуға құқығы бар алушыға осы қаулымен бекітілген Кредиттік тарих субъектілерінің өздері туралы ақпаратты кредиттік бюроларға (мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда) беруге келісімін ресімдеу, кредиттік бюродан кредиттік есепті беруге келісімін ресімдеу қағидаларының 8-тармағына сәйкес ресімделген кредиттік тарих субъектісінің кредиттік бюродан кредиттік есепті беруге келісімі болғанда электрондық немесе қағаз тасымалдағышта береді.

      Кредиттік бюро кредиттік есепте кредитке "оңалтылған" мәртебесін көрсетуді қамтамасыз етеді, ол күнтізбелік тоқсан күн ішінде мерзімі өткен берешегі бар (рұқсат етілген) кредитке мынадай жағдайларда беріледі:

      1) кредит бойынша берешекті өтегеннен кейін күнтізбелік он екі ай өткеннен кейін;

      2) кредиттік тарих субъектісі қайта құрылымдау немесе қайта қаржыландыру күніне берешек сомасының елу пайызынан астамын төледі және қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде кредитті қайта құрылымдаудан немесе қайта қаржыландырғаннан кейін күнтізбелік отыз күннен астам мерзімге мерзімін кешіктіруге жол бермеді;

      3) мерзімі тоқсан күнтізбелік күннен асып кеткен берешекті өтегеннен кейін, кредиттік тарих субъектісі қатарынан соңғы он екі күнтізбелік айдың ішінде күнтізбелік отыз күннен асатын мерзімге мерзімін кешіктіруге жол бермеді.

      Кредитке "оңалтылған" мәртебесін берген кезде кредиттік бюро кредит есебінде кредит бойынша мерзімі кешіктірілген күндер саны туралы мынадай ақпараттың болуын қамтамасыз етеді:

      1) кредитті қайта құрылымдау немесе қайта қаржыландыру кезінде – кредитті қайта құрылымдау немесе қайта қаржыландыру күнінен кейін туындаған мерзімі өткен күндердің саны;

      2) өзге жағдайларда – нөль мөлшерінде.

      Осы тармақтың мақсаттары үшін кредит деп банктік қарыздар мен микрокредиттер түсініледі.".

      3. "Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелерін, капиталының мөлшерін және Ашық валюталық позицияны есептеу қағидалары мен оның лимиттерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі №170 қаулысында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 тіркелген, 2017 жылғы 25 қазанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) 2020 жылғы 30 наурыздан бастап 2020 жылғы 30 қыркүйекке дейін қоса алғанда мынадай нормалардың қолданылуы тоқтатылсын:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелерінде, капиталының мөлшерінде:

      2-тармақтың 5) тармақшаны тоқтата тұру кезеңінде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "5) кепілдің тұрақсыз түрлері – болашақта түсетін мүлік және ақша (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасасқан мемлекеттік-жекешелік әріптестік келісімшарты бойынша, жағдайлары Нормативтердің 2-1-тармағында көзделген банктік қарыз шарты бойынша кепіл болып табылатын инвестициялық шығындардың өтемақысын есепке жатқызуға арналған шотқа аударылатын ақша түсімі бойынша мемлекеттік серіктестікке қойылатын талап құқықтарын, мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобасын іске асыру барысында өндірілген тауарлардың және (немесе) қызметтердің белгілі бір мөлшерін тұтыну кепілдігі түріндегі ақшалай түсімдерін, сондай-ақ Нормативтердің 2-2-тармағында көзделген талаптарға сәйкес келгенде банктік қарыз шарты бойынша кепіл болып табылатын off-take келісімшарты бойынша болашақта түсетін ақшаны, қарастырылған шарттарды ескере отырып, синдикатталған қарыздар үшін кепіл болып табылатын мүлікті қоспағанда), (мемлекеттің қатысуы бар компаниялармен (квазимемлекеттік сектор субъектілерімен) жасалған шарттар бойынша келіп түсетін ақшаны қоспағанда), сақтандыру шарттары (Standard & Poor's рейтингтік агенттігінің "ВВ+" төмен емес рейтингі немесе Moody's Investors Service, Fitch және A.M. Best агенттіктерінің (бұдан әрі – басқа рейтингтік агенттіктер) рейтингі бар сақтандыру компанияларымен жасалған, міндеттемелерді шартсыз және кері қайтарусыз орындау туралы тармақтары бар сақтандыру шарттарын, жағдайлары Нормативтердің 2-1-тармағында көзделген сақтандыру шарттарын қоспағанда), жеке немесе заңды тұлғалардың кепілдіктері (Standard & Poor's рейтингтік агенттігінің "ВВ+" төмен емес кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерін, Standard & Poor's рейтингтік агенттігінің немесе басқа рейтингтік агенттіктердің "В-" төмен емес кредиттік рейтингі бар екінші деңгейдегі банктердің кепілдіктерін, сондай-ақ ұлттық басқарушы холдингтер және олардың еншілес ұйымдары берген кепілдіктерді қоспағанда), материалдық емес активтер, жарғылық капиталға қатысу үлестері немесе Қазақстан Республикасының сауда-саттықты ұйымдастырушыларының және (немесе) халықаралық қор биржалары танитын сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ресми тiзiмiне енгiзiлмеген бағалы қағаздар (айналым қаражатын қаржыландырумен байланысты емес мақсаттарға берілген қарыздар бойынша берешегінің есептелген сыйақыларды, салықтық есептеулерді және есептелген амортизацияны (EBITDA) төлеу жөніндегі шығыстарды шегергенге дейінгі пайдасына қатынасы 4-тен аспайтын заңды тұлғалардың кепілмен қамтамасыз етуге қабылданған жарғылық капиталына қатысу үлестерін және (немесе) бағалы қағаздарын қоспағанда), қағазға басып шығарылған астық қолхаттары, Қазақстан Республикасынан тыс жердегі кепілмен қамтамасыз ету (көрсетілген елдердің кепілмен қамтамасыз етудің тиісінше ресімделуін растайтын құқығына сәйкес банктің заң консультанттарының немесе еншілес ұйымдары мамандарының қорытындысы болған кезде Еуразиялық Экономикалық Одақ елдеріндегі кепілмен қамтамасыз етуін қоспағанда);";

      2-2-тармақты тоқтата тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "2-2. Off-take келісімшарты бойынша болашақта түсетін ақша мынадай талаптар сақталған жағдайларда:

      1) мыналар тапсырыс беруші болғанда:

      дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 50 (елу) пайызынан астамы мемлекетке немесе ұлттық басқарушы холдингке тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлға, не;

      мемлекеттік мекеме, не;

      облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы;

      Standard & Poor's рейтингтік агенттігінің немесе басқа рейтингтік агенттіктердің "ВВ+" төмен емес рейтингі бар заңды тұлға, не;

      ірі жүйе құраушы кәсіпорын, не;

      осы тармақшаның екінші, үшінші, төртінші, бесінші және алтыншы абзацтарында көрсетілген тұлғалар соңғы 2 (екі) жыл ішінде кірісінің кем дегенде 70 (жетпіс) пайызын қалыптастыратын заңды тұлға;

      2) келісімшарттың талаптарында өндіруші (жеткізуші) келісімшарт бойынша қабылдаған міндеттемелерді тиісінше орындаған кезде тапсырыс берушінің өндірушінің (жеткізушінің) алдындағы өзінің міндеттемелерін міндетті орындауы көзделгенде;

      3) өндіруші (жеткізуші) - қарыз алушының кредиттік бюроның деректері бойынша соңғы 2 (екі) жылда күнтізбелік 30 (отыз) күннен асатын мерзімді мерзімі өткен берешегінің болмауымен көрінетін оң кредиттік тарихы болғанда.

      Нормативтердің мақсаты үшін ірі жүйе құраушы кәсіпорындарға мынадай өлшемшарттарға сәйкес келетін кәсіпорындар жатады:

      өнімді сатудан (қызмет көрсетуден) түскен түсім – соңғы 2 (екі) жылда жыл сайын кемінде 50 (елу) миллиард теңге;

      салық аударымдары – соңғы 2 (екі) жылда жыл сайын кемінде 3 (үш) миллиард теңге.

      Синдикатталған қарыздар бойынша қамтамасыз ету болып табылатын мүлік мынадай шарттар сақталған жағдайда кепілдің тұрақты емес түрлерінен алынып тасталады:

      ұйымдастырушы (агент-банк) Standard & Poor' s агенттігінің "ВВ+"-тен төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банк болып табылады;

      ұйымдастырушының қаржыландыру үлесі синдикатталған қарыз сомасының кем дегенде 50 (елу) пайызын құрайды;

      синдикатталған қарыз өндірістік объектілерді салу бойынша инвестициялық мақсаттарға бөлінеді;

      жобада жобалық компанияның шығынсыздығы және құрылыс объектісін пайдалануға енгізгеннен кейінгі және қаржыландыру мерзімі аяқталғанға дейінгі кезеңде операциялық және қаржылық қызметтен оң ақша ағындары көзделеді;

      синдикатталған қарыз кемінде 7 (жеті) жыл мерзімге беріледі.";

      57-тармақтың бірінші бөлігінің 7) тармақшаны тоқтата тұру кезеңінде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "7) Нормативтерге 5-қосымшаға сай Салымдардың кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне сәйкес корреспонденттік шоттар бойынша Қазақстан Республикасының резиденттері-банктерге және Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-банктерге қойылатын талаптар;

      ХҚЕС сәйкес қалыптастырылған резервтер сомасы, сондай-ақ қарыз алушының:

      осы міндеттеменің қамтамасыз етуі ретінде банктің иелігіне берілген салымдар;

      Қазақстан Республикасының Үкіметі және Ұлттық Банк шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары;

      Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "АА" төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар;

      тазартылған қымбат металдар;

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдіктері;

      "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының және "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының кепілдіктері;

      банк шығарған бағалы қағаздар және банк сатып алған "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының немесе олардың еншілес ұйымдары шығарған бағалы қағаздар бойынша кепіл ретінде ұсынылған және олар бойынша банктің даусыз өндіріп алу құқығын иемденетін бағалы қағаздар түріндегі міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету сомасы шегеріле отырып есептеледі.";

      65-тармақтың 11) тармақшасын тоқтата тұру кезеңінде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "11) Ұлттық Банктегі мерзімді депозиттер;";

      74-тармақты тоқтата тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "74. Бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер деп Нормативтердің 72-тармағында белгіленген талаптарды қанағаттандыратын және:

      1) қолма-қол ақша;

      2) Ұлттық Банктегі депозиттер;

      3) Қазақстан Республикасының Үкiметiне, Ұлттық Банкке қойылатын талаптар, оның ішінде Қазақстан Республикасының Үкiметi, Ұлттық Банк кепілдік берген бағалы қағаздар, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі заңды тұлға шығарған бағалы қағаздар;

      4) шет мемлекеттердің орталық үкіметтеріне және шет мемлекеттердің орталық банктеріне, халықаралық қаржы ұйымдарына қойылатын талаптар, оның ішінде шет мемлекеттердің үкіметтері және шет мемлекеттердің орталық банктері, халықаралық қаржы ұйымдары кепілдік берген, Нормативтерге 8-қосымшаға сәйкес Халықаралық қор биржалары болып танылатын сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ресми тiзiмiнде көрсетілген халықаралық қор биржаларында еркін айналыстағы және мынадай талаптардың әрқайсысына сай келетін бағалы қағаздар:

      Нормативтерге 5-қосымшаға сәйкес Салымдардың кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне сәйкес 0 (нөл) пайыз кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін активтердің бірінші тобына жатады;

      қаржы ұйымдарының немесе олармен үлестес ұйымдардың міндеттемелері болып табылмайды;

      5) егер шет мемлекеттердің орталық үкіметтеріне және шет мемлекеттердің орталық банктеріне қойылатын талаптар Нормативтерге 5-қосымшаға сәйкес Салымдардың кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне сәйкес 0 (нөл) пайыздан жоғары кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін жағдайда, шет мемлекеттердің орталық үкіметтеріне және шет мемлекеттердің орталық банктеріне эмитент-елдің валютасымен номинирленген бағалы қағаздар түрінде қойылатын талаптар болып табылатын активтер танылады.

      6) Standard & Poor' s агенттігінің "А-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріне корреспонденттік шоттар бойынша қойылатын талаптар.";

      1-қосымшаға сәйкес Қарыздар мен дебиторлық берешек түріндегі банк активтерінің құнсыздануынан болған провизияларды (резервтерді) қалыптастыру жөніндегі нұсқаудың 9-тармағы 4) тармақшасының жетінші абзацы тоқтата тұру кезеңінде осы абзац мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "Осы тармақшаның мақсаты үшін қарыздың құнсыздануының объективті растамасы болып табылатын оқиға болып танылмайды, мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру мақсатында жүргізілген, сондай-ақ Қазақстан Республикасында төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты қарыз бойынша төлемді кейінге қалдыра отырып жүргізілген қайта құрылымдау;";

      5-қосымшаға сәйкес Салымдардың кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестенi тоқтата тұру кезеңінде осы қосымша осы қаулының 3-қосымшаға сәйкес мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін;

      көрсетілген қаулымен бекітілген Ашық валюталық позицияны есептеу қағидалары мен оның лимиттерінде:

      3-тармақтың бірінші бөлігі тоқтата тұру кезеңінде осы бөлік мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "3. Қағидаларда ашық валюталық позицияның мынадай лимиттерi белгiленедi:

      1) Standard & Poor's агенттiгiнiң "А" төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе Moody's InvestorsService и Fitch агентіктерінің (бұдан әрі – басқа рейтингтік агенттiктер) осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң шетел валютасы және "еуро" валютасы, сондай-ақ тазартылған қымбат металдар бойынша банктiң меншiктi капиталы шамасының 12,5 (он екі бүтін оннан бес) пайызынан аспайтын мөлшердегi, Standard & Poor's-тен "А"-дан кем емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және "еуро" валютасы бар елдердің шетел валюталарындағы қысқа валюталық позициядан басқа ашық валюталық позиция (ұзақ және қысқа) лимитi;

      Standard & Poor's "А" -дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар және "еуро" валютасы банктің меншікті капиталының 7,5 (жеті бүтін оннан бес) пайызынан аспайтын елдердің шетел валюталарына қатысты ұзақ мерзімді валюталық позициясының лимиті;

      2) Standard & Poor's агенттiгiнiң "А" төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң шетел валютасы бойынша банктiң меншiктi капиталы шамасының 5 (бес) пайызынан аспайтын мөлшердегi ашық валюталық позиция (ұзақ және қысқа) лимитi;

      3) банктiң меншiктi капиталы шамасының 12,5 (он екі бүтін оннан бес) пайызынан аспайтын мөлшердегi валюталық нетто-позиция лимитi.".

      4. "Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес провизиялар (резервтер) құру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 269 қаулысында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16502 болып тіркелген, 2018 жылғы 15 наурызда Нормативтік құқықтық актілердің эталондық бақылау банкінде жарияланған) 2020 жылғы 30 наурыздан бастап 2020 жылғы 30 қыркүйекке дейін қоса алғанда мынадай нормалардың қолданылуы тоқтатылсын:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес провизиялар (резервтер) құру қағидаларында:

      2-тармақтың 11) тармақшасының тоқтата тұру кезеңінде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "11) қарызды қайта құрылымдау – төменде аталған жағдайлардың кез келгеніне сәйкес қарыз алушының (қоса қарыз алушының) қарызға қызмет көрсету бойынша орын алып отырған немесе күтілетін қиындықтарын шешу мақсатында қарыз шартың тәртібін және талаптарына кез келген өзгерту:

      қарыз бойынша төлемдер кестесін өзгерту, оның ішінде негізгі борышты және (немесе) сыйақыны өтеу үшін қарыз бойынша төлемдер бойынша жеңілдік кезеңін беру не ұзарту; қарыз мерзімін келесі ұзарту; қарыз бойынша бір немесе одан көп төлемді кейінге қалдыру; қарыз бойынша негізгі борышты және (немесе) сыйақыны есептен шығару немесе кешіру; сыйақы бойынша мерзімі өткен төлемдерді капиталдандыру; сыйақы бойынша мерзімі өткен берешекті капиталдандыра отырып қарыз валютасын бір валютадан басқасына өзгерту (конвертациялау);

      қаржы ұйымындағы, оның ішінде басқа қаржы ұйымдарындағы қарыз бойынша мерзімі өткен берешекті төлеу үшін жаңа қарыз беру;

      қарыз бойынша мерзімі өткен берешек болған жағдайда кредиттік лимитті ұлғайту;

      қарыз бойынша сыйақы мөлшерлемесін төмендету;

      қарыз алушының қаржы ұйымына берілген кепіл мүлкі есебінен берешек сомасын өтеу нәтижесінде қарыз бойынша берешекті төмендету.

      Осы тармақшаның мақсаты үшін қарыздың құнсыздануының объективті растамасы, Қазақстан Республикасында төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты қарыз бойынша төлемді кейінге қалдырумен жүргізілген қайта құрылымдау оқиға болып табылмайды;".

      5. "Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциялық нормативтердің, сондай-ақ олардың мәнiнiң сақталуын сипаттайтын көрсеткiштердiң түрлерін белгілеу, Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға тиiстi пруденциялық нормативтердің мәндерін есеп айырысу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 сәуірдегі № 79 қаулысында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17008 болып тіркелген, 2018 жылғы 12 маусымда Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) 2020 жылғы 30 наурыздан бастап 2020 жылғы 30 қыркүйекке дейін қоса алғанда мынадай нормалардың қолданылуы тоқтатылсын:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға тиiстi пруденциялық нормативтердің мәндерін есеп айырысу қағидаларында:

      қосымшаға сәйкес Инвестициялық портфельді басқарушының пруденциялық нормативтерінің мәнін есептеу кестесі осы қосымша тоқтата тұру кезеңінде осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес редакцияда қолданылады деп белгіленсін.

      6. "Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциялық нормативтердің, сондай-ақ олардың мәнiнiң сақталуын сипаттайтын көрсеткiштердiң түрлерін белгілеу, Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға тиiстi пруденциялық нормативтердің мәндерін есеп айырысу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 сәуірдегі № 80 қаулысында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17005 болып тіркелген, 2018 жылғы 13 маусымда Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) 2020 жылғы 30 наурыздан бастап 2020 жылғы 30 қыркүйекке дейін қоса алғанда мынадай нормалардың қолданылуы тоқтатылсын:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар сақтауы тиiстi пруденциялық нормативтердің мәндерін есептеу қағидаларында:

      қосымшаға сәйкес нысан бойынша Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар сақтауы тиiстi пруденциялық нормативтердің мәндерін есептеу кестесі осы қосымша тоқтата тұру кезеңінде осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін.

      7. Қаржы ұйымдарының әдіснамасы және реттеу департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшасында және 8-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      8. Халықаралық қатынастар және сыртқы коммуникациялар басқармасы осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      9. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      10. Осы қаулы 2020 жылғы 30 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Қаржы нарығын реттеу және дамыту
      Агенттігінің Төрағасы М. Абылкасымова

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқармасының
2020 жылғы 22 наурыздағы
№ 19 қаулысына 1-қосымша
  Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының және сақтандыру
тобының пруденциялық
нормативтерінің және сақталуға
міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік
мәндеріне және оларды есептеу
әдістемелеріне
4-қосымша

Сапасы мен өтімділігі бойынша жіктелуін ескере отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің кестесі

Көрсеткіш атауы

Есепке алынатын көлем

1

2

3

1

Ақша - барлығы, оның ішінде:


1.1

қайта сақтандыру активтерін шегергенде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің сомасынан 1 (бір) пайыздан аспайтын сомада кассадағы ақша

100%

1.2

жолдағы, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі ақша

100%

1.3

осы қосымшаның 2.1 және 2.2-жолдарында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша

100%

1.4

осы қосымшаның 2.3-жолында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша

90%

1.5

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі және орталық депозитарийдегі бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы

100%

1.6

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымның шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы

100%

2

Салымдар - барлығы, оның ішінде:


2.1

бұл банктер акциялары қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңының "акциялар" секторы "премиум" санатына енгізілген немесе қор биржасы индексінің өкілдік тізімінде тұрған эмитенттер болып табылады деген талаппен Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар

100%

2.2

мынадай талаптардың бiрiне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктеріндегі салымдар:
Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шкаласы бойынша "В" төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi, немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша "kzBB+"-тен төмен емес рейтингтiк бағасы, немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар;
Қазақстан Республикасының бейрезидент бас банктерi Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шкаласы бойынша "А-"-тен төмен емес шетел валютасындағы ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының резидент еншiлес банктері болып табылады

100%

2.3

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В-" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі, немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzBB"-дан "kzBB-"-ке дейінгі рейтингі, немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар

90%

2.4

Standard & Poor's агенттігінің "АА-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар, Еуразиялық Даму Банкіндегі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы салымдар

100%

2.5

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банктердегі салымдар

100%

3

Борыштық бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде:


3.1

басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналысқа шығарылғандарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

100%

3.2

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы қағаздар

100%

3.3

акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметке байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар

100%

3.4

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес "Қазақстанның Даму Банкі", "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры", "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі, "Проблемалық кредиттер қоры" акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар

100%

3.5

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары немесе шетел валютасында номинирленген және "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары

90%

3.6

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің "Балама" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары

60%

3.7

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В+"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар, немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzВВВ"-тен төмен емес рейтингі, немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары

100%

3.8

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "B"-тен "B-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар, немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzBBB-"-тен "kzBB-"-ке дейінгі рейтингі, немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары

85%

3.9

Standard & Poor's агенттігінің "А+"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында номинирленген борыштық бағалы қағаздар

100%

3.10

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВ+"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары

100%

3.11

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВ"-тен "В+"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары

90%

3.12

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В"-тен "В-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары

80%

3.13

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВ+"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары

100%

3.14

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВ"-тен "В+"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары

85%

3.15

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В"-тен "В-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары

70%

4

Акциялар және депозитарлық қолхаттар - барлығы, оның ішінде:


4.1

Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және негізгі қор индекстерінің құрамына енгізілген шетелдік эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активi болып табылатын депозитарлық қолхаттары

100%

4.2

қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңы "акциялар" секторының "премиум" санатының талаптарына сәйкес келетін заңды тұлғалардың акциялары және осы акциялар базалық активтері болып табылатын депозитарлық қолхаттар

100%

4.3

қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңы "акциялар" секторының "стандарт" санатына енгізілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары немесе шетел валютасында номинирленген, "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары және базалық активтері осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар

80%

4.4

қор биржасының ресми тізімінің "Балама" алаңының "акциялар" секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының акциялары және осы акциялар базалық активтері болып табылатын депозитарлық қолхаттар

60%

4.5

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВ+" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар

100%

4.6

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВ"-тен "В+"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар

80%

4.7

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В"-тен "В-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар

60%

4.8

"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының акциялары

100%

5

Өзге бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде:


5.1

қор биржасының ресми тізіміне енгізілген инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары

70%

5.2

активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе олардың пайлар бойынша баға белгілеулері негізгі қор индексіне байланысты болатын Exchange Traded Funds (ETF) пайлары

90%

5.3

Morningstar рейтингтік агенттігінің "3 жұлдыздан" төмен емес рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары

80%

5.4

(эмитентінің) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы, немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzAAA"-дан төмен емес рейтингті немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының исламдық қаржыландыру құралдары

100%

5.5

(эмитентінің) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BB+"-тен "ВВ-"-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы, немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzAA+"-тен "kzA-"-ке дейін рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының исламдық қаржыландыру құралдары

90%

5.6

(эмитентінің) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В+"-тен "В-"-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі, немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша "kzВВВ+"-тен "kzВВ-"-ке дейін рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының исламдық қаржыландыру құралдары

80%

5.7

бас ұйымдарының Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының исламдық қаржыландыру құралдары

90%

6

Өзге активтер - барлығы, оның ішінде:


6.1

тазартылған бағалы металдар және металл депозиттері

100%

6.2

"өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметін жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтанушыларына негізгі борыш сомасынан 100% (жүз) пайыз көлемінде қарыздар

100%

6.3

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өтімділігі жоғары активтер сомасынан 5 (бес) пайыз аспайтын сомада жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтары

100%

6.4

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының негізгі қызмет мақсаты үшін сатып алынған бағдарламалық қамтамасыз ету (жинақталған амортизацияны ескере отырып өзіндік құны мен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өтімділігі жоғары активтері сомасынан 10 (он) пайыз аспайтын мөлшерінде)

100%

6.5

қайта сақтанушылардан алуға жататын сома, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өтімділігі жоғары активтері сомасынан 10 (он) пайыз аспайтын сомадағы сақтандыру сыйлықақылары

100%

6.6

бағалы қағаздар эмитенттеріне бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінде көзделген айналыс мерзімі аяқталуына байланысты туындайтын бағалы қағаздардың номиналды құнын төлеуге қойылатын талаптар (бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінің талаптары бойынша мерзімі өтпеген)

100%

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу мен
дамыту агенттігі
Басқармасының
2020 жылғы 22 наурыздағы
№ 19 қаулысына
2-қосымша
  Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының және сақтандыру
тобының пруденциялық
нормативтерінің және сақталуға
міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік
мәндеріне және оларды есептеу
әдістемелеріне
5-қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жоғары өтімді активтерінің кестесі

Көрсеткіш атауы

Есепке алынатын көлем

1

2

3

1

Ақша - барлығы, оның ішінде:


1.1

қайта сақтандыру активтерін шегергенде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің сомасынан 1 (бір) пайыздан аспайтын сомада кассадағы ақша

100%

1.2

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі және орталық депозитарийдегі бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы

100%

1.3

осы қосымшаның 2.1 және 2.2-жолдарында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша

100%

1.4

осы қосымшаның 2.3-жолында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша

90%

1.5

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымның шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы

100%

2

Салымдар - барлығы, оның ішінде:


2.1

бұл банктер акциялары қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңының "акциялар" секторы "премиум" санатына енгізілген не қор биржасы индексінің өкілдік тізімінде тұрған эмитенттер болып табылады деген талаппен Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар

100%

2.2

мынадай талаптардың бiрiне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктеріндегі салымдар: Standard & Poor's агенттiгiнiң "В"-дан төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша "kzBB+"-тен төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар;
Қазақстан Республикасының бейрезидент бас банктерi Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шкаласы бойынша "А-"-тен төмен емес шетел валютасындағы ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының резидент еншiлес банктері болып табылады

100%

2.3

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В-" ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі, немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzBB"-дан "kzBB-"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар

90%

2.4

Standard & Poor's агенттігінің "АА-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар, Еуразиялық Даму Банкіндегі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы салымдар

100%

2.5

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банктердегі салымдар

100%

3

Борыштық бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде:


3.1

басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналысқа шығарылғандарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

100%

3.2

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы қағаздар

100%

3.3

акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметке байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар

100%

3.4

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес "Қазақстанның Даму Банкі", "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры", "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі", "Проблемалық кредиттер қоры" акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар

100%

3.5

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторына кіретін Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары немесе шетел валютасында номинирленген және "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары

90%

3.6

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің "Балама" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары

60%

3.7

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В+"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzВВВ"-дан төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары

100%

3.8

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "B"-дан "B-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzBBB-"-тен "kzBB-"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары

85%

3.9

Standard & Poor's агенттігінің "А+" төмен емес халықаралық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында номинирленген борыштық бағалы қағаздар

100%

3.10

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВ+" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары

100%

3.11

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВ"-дан "В+"-қа дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары

90%

3.12

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В"-тен "В-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары

80%

3.13

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВ+" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар (эмитентте) шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары

100%

3.14

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВ"-тен "В+"-қа дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің (эмитентте) мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары

85%

3.15

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В"-тен "В-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің (эмитентте) мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары

70%

4

Акциялар және депозитарлық қолхаттар, оның ішінде:


4.1

негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар

100%

4.2

қор биржасының ресми тізіміне "Негізгі" алаңының "акциялар" секторы "премиум" санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлғалардың акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар

100%

4.3

қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңы "акциялар" секторының "стандарт" санатына енгізілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары, немесе шетел валютасында номинирленген, "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары, және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар

80%

4.4

қор биржасының ресми тізімінің "Балама" алаңының "акциялар" секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының акциялары, және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар

60%

4.5

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВ+" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар

100%

4.6

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВ"-тен "В+"-қа дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар

80%

4.7

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В"-тен "В-"-қа дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар

60%

5

Өзге бағалы қағаздар, оның ішінде:


5.1

қор биржасының ресми тізіміне енгізілген инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары

70%

5.2

активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе олардың пайлар бойынша баға белгілеулері негізгі қор индексіне байланысты болатын Exchange Traded Funds (ETF) пайлары

90%

5.3

Morningstar рейтингтік агенттігінің "3 жұлдыздан" төмен емес рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары

80%

5.4

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzAAA"-дан төмен емес рейтингті немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының исламдық қаржыландыру құралдары

100%

5.5

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BB+"-тен "ВВ-"-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzAA+"-тан "kzA-"-ке дейін рейтингті немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының исламдық қаржыландыру құралдары

90%

5.6

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "B+"-тен "В-"-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzBBB+"-тен "kzВВ-"-ке дейін рейтингті немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының исламдық қаржыландыру құралдары

80%

5.7

бас ұйымдарының Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының исламдық қаржыландыру құралдары

90%

6

Өзге активтер - барлығы, оның ішінде:


6.1

тазартылған бағалы металдар және металл депозиттер

100%

6.2

бағалы қағаздар эмитенттеріне бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінде қарастырылған бағалы қағаздардың айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты туындайтын бағалы қағаздардың номиналды құнын төлеуге қойылатын талаптар (бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінің шарттары бойынша мерзімі өтпеген)

100%

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу мен
дамыту агенттігі басқармасының
22 наурыздағы № 19 қаулысына
3-қосымша
  Банктің пруденциялық
нормативтерінің және сақталуы
міндетті өзге де нормалары мен
лимиттерінің нормативтік
мәндері мен оларды есептеу
әдістемелеріне, капиталының
мөлшеріне
5-қосымша

Салымдардың кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесi

Баптар атауы

Тәуекел дәрежесi пайызбен

I топ

1

Қолма-қол теңге

0

2

Standard & Poor's агенттiгiнiң "AA-" төмен емес тәуелсiз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң қолма-қол шетел валютасы

0

3

Тазартылған бағалы металдар

0

4

Қазақстан Республикасының Үкiметiне берiлген қарыздар

0

5

Standard & Poor's агенттiгiнiң "AA-" төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкiметтерiне берiлген қарыздар

0

6

Ұлттық Банкке берiлген қарыздар

0

7

Standard & Poor's агенттiгiнiң "АА-" төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiне берiлген қарыздар

0

8

Standard & Poor's агенттiгiнiң "AA-" төмен емес борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына берiлген қарыздар

0

9

"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамына берілген қарыздар

0

10

Ұлттық Банктегi салымдар және Ұлттық Банкке өзге де талаптар

0

11

Standard & Poor's агенттiгiнiң "АА-" төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiндегi салымдар

0

12

Standard & Poor's агенттiгiнiң "АА-" төмен емес борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар, Еуразиялық Даму Банкідегі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен салымдар

0

13

Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық берешегі

0

14

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарының салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер бойынша дебиторлық берешегi

0

15

Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ұлттық Банк шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бағалы қағаздары

0

16

Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бағалы қағаздары

0

17

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздар, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры", "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі", "Проблемалық кредиттер қоры" акционерлік қоғамдары шығарған бағалы қағаздар және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен номинирленген Еуразиялық даму банкі шығарған бағалы қағаздар

0

18

Кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі заңды тұлға шығарған бағалы қағаздар

0

19

Standard & Poor's агенттiгiнiң "АА-" төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерi шығарған мемлекеттiк мәртебесi бар бағалы қағаздар

0

20

Standard & Poor's агенттiгiнiң "АА-" төмен емес борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар

0

21

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ-" төмен емес ұзақ мерзімді рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктерге ашық корреспонденттік шоттар бойынша талаптар

0

22

Тәуекелдің І тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы

0

II топ

23

Standard & Poor's агенттiгiнiң "АА-" төмен тәуелсiз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң және тиiстi рейтингтiк бағасы жоқ елдердiң қолма-қол шетел валютасы

20

24

Standard & Poor's агенттiгiнiң "А+"-тан "А-"-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкіметтерiне берiлген қарыздар

20

25

Standard & Poor's агенттiгiнiң "А+"-тан "А-"-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiне берiлген қарыздар

20

26

Standard & Poor's агенттiгiнiң "А+"-тан "А-"-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына берiлген қарыздар

20

27

Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органдарына берiлген қарыздар

20

28

Standard & Poor's агенттiгiнiң "AA-" төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердің жергiлiктi билiк органдарына берiлген қарыздар

20

29

Standard & Poor's агенттiгiнiң "A+" төмен емес борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдарға берiлген қарыздар

20

30

Standard & Poor's агенттiгiнiң "А+"-тан "А-"-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiндегі салымдар

20

31

Standard & Poor's агенттiгiнiң "А+"-тан "А-"-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар

20

32

Standard & Poor's агенттiгiнiң "A+" төмен емес борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардағы салымдар

20

33

Тәуекелдің І тобына жатқызылған дебиторлық берешекті қоспағанда, Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органдарының дебиторлық берешегi

20

34

Standard & Poor's агенттiгiнiң "AA-" төмен емес борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардың дебиторлық берешегі

20

35

Standard & Poor's агенттiгiнiң "А+"-тан "А-"-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердің орталық үкiметтерi шығарған мемлекеттiк мәртебесi бар бағалы қағаздар

20

36

Standard & Poor's агенттiгiнiң "А+"-тан "А-"-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар

20

37

Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органдары шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарын қоспағанда Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органдары шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар,

20

38

Standard & Poor's агенттiгiнiң "АА-" төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң жергiлiктi билiк органдары шығарған бағалы қағаздар

20

39

Standard & Poor's агенттiгiнiң "AA-" төмен емес борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

20

40

Банк баланста ұстап тұратын және Standard &Poor's агенттiгiнің "ААА"-тан "АА-"-ке дейiнгі кредиттік рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's агенттiгiнің ұлттық шкаласы бойынша "kzAAA"-тан "kzAA-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар секьюритилендіру позициялары

20

41

Тәуекелдің ІІ тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы

20

III топ

42

Тазартылмаған бағалы металдар

50

43

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ+"-тан "ВВВ-"-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкiметтерiне берiлген қарыздар

50

44

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ+"-тан "ВВВ-"-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiне берiлген қарыздар

50

45

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ+"-тан "ВВВ-"-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына берiлген қарыздар

50

46

Standard & Poor's агенттiгiнiң "А+"-тан "А-"-ке дейiн төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар елдердің жергілікті билік органдарына берiлген қарыздар

50

47

Standard & Poor's агенттiгiнiң "А"-тан" "ВВВ+"-қа дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдарға берілген қарыздар

50

48

Мынадай талапқа сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 77, 80 и 81-жолдарында көрсетілген жеке тұлғаларға берілген қарыздарды қоспағанда): берілген ипотекалық тұрғын үй қарызы сомасының кепіл құнына қатынасы қоса алғанда кепіл құнының 50 (елу) пайызынан аспайды

35

49

Кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі заңды тұлғаның сатып алу үшін белгіленген талаптарына сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары, сондай-ақ олар бойынша сыйақылар

35

50

Кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі заңды тұлғаға берілген ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша талаптар

35

51

Мынадай талаптарға сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 77, 80 и 81-жолдарында көрсетілген жеке тұлғаларға берілген қарыздарды қоспағанда): берілген ипотекалық тұрғын үй қарызы сомасының кепіл құнына қатынасы қоса алғанда кепіл құнының 51 (елу бір) пайызынан 85 (сексен бес) пайызына дейін қоса алғандағы шекте болады

50

52

Басқа да ипотекалық тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 77, 80 и 81-жолдарында көрсетілген жеке тұлғаларға берілген қарыздарды қоспағанда)

100

53

Олар бойынша қарыздардың өтелмеген бөлігінен халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес 35 (отыз бес) пайыздан аз провизиялар (резервтер) қалыптастырылған Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын және осы кестенің 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 107 и 108-жолдарында көрсетілген, сондай-ақ жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздарды қоспағанда)

100

54

Олар бойынша қарыздардың өтелмеген бөлігінен халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес 35 (отыз бес) пайыздан көп және 50 (елу) пайыздан аз провизиялар (резервтер) қалыптастырылған Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын және осы кестенің 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 107 и 108-жолдарында көрсетілген, сондай-ақ жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздарды қоспағанда)

75

55

Олар бойынша қарыздардың өтелмеген бөлігінен халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес 50 (елу) пайыздан көп провизиялар (резервтер) қалыптастырылған Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын және осы кестенің 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 107 и 108-жолдарында көрсетілген, сондай-ақ жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздарды қоспағанда)

50

56

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілерге берілген, мынадай критерийлерге сәйкес келетін қарыздар:
1) қарыз сомасы меншікті капиталдың 0,2 (нөл бүтін оннан екі) пайызынан аспайды;
2) қарыз валютасы - теңге

50

57

Синдикат аясында заңды тұлғаларға теңгемен берілген қарыздар

50

58

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ+"-тан "ВВВ-"-қа дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiндегі салымдар

50

59

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ+"-тан "ВВВ-"-қа дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар

50

60

Standard & Poor's агенттiгiнiң "А"-тан "ВВВ+"-қа дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардағы салымдар

50

61

Standard & Poor's агенттiгiнiң "А+"-тан "А-"-қа дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардың дебиторлық берешегі

50

62

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ+"-тан "ВВВ-"-қа дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкiметтерi шығарған мемлекеттiк мәртебесi бар бағалы қағаздар

50

63

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-тан "ВВВ-"-қа дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар

50

64

Standard & Poor's агенттігінің "А+"-тан бастап "А-"-тан төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар

50

65

Standard & Poor's агенттігінің "А+"-тан "А-"-қа дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

50

66

Банк баланста ұстап тұратын және Standard & Poor's агенттiгiнің "А+"-тан "А-"-қа дейiнгі кредиттік рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's агенттiгiнің ұлттық шәкілі бойынша "kzA+"-тан "kzA-"-қа дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар секьюритилендіру позициялары

50

67

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+"-тан "В+"-қа дейінгі (қоса алғанда) борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент банктеріне немесе Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ"-тан "ВВ"-қа дейінгі (қоса алғанда) борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банкке ашылған корреспонденттік шоттар бойынша талаптар

50

68

"Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамына талаптар

50

69

Тәуекелдің III тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы (осы кестенің 49 және 50-жолдарында көрсетілген активтер бойынша есептелген сыйақыны қоспағанда)

50

IV топ

70

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВ+"-тан "В-"-қа дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтеріне берілген қарыздар

100

71

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВ+"-тан "В-"-қа дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар

100

72

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВ+"-тан "В-"-қа дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарына берiлген қарыздар

100

73

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ+"-тан "ВВ-"-қа дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдарына берiлген қарыздар

100

74

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ+"-тан төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар резидент ұйымдарға, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдарға және Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ"-тан "В+"-қа дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар бейрезидент ұйымдарға берiлген қарыздар

100

75

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ+"-тан төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар резидент ұйымдарға, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдарға және Standard & Poor's агенттiгiнiң ВВВ"-тан "В+"-қа дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар және тиісті валюталық түсімі жоқ және (немесе) валюталық тәуекелдері қарыз алушы тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен жабылмаған бейрезидент ұйымдарға 3 (үш) жылдан астам мерзімге берілген қарыздар

200

76

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ+"-тан төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар резидент ұйымдарға, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдарға және Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ"-тан "В+"-қа дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар және тиісті валюталық түсімі жоқ және (немесе) валюталық тәуекелдері қарыз алушы тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен жабылмаған бейрезидент ұйымдарға 3 (үш) жылға дейінгі мерзімге берілген қарыздар

100

77

Тәуекелдің III тобына жатқызылғандарды қоспағанда, жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін берілген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық қарыздар

100

78

Тәуекелдің III тобына жатқызылғандарды қоспағанда, тиісті валюталық түсімі жоқ және (немесе) валюталық тәуекелдері қарыз алушы тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен жабылмаған жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген және шетел валютасында 3 (үш) жылдан астам мерзімге берілген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық қарыздар

200

79

Тәуекелдің III тобына жатқызылғандарды қоспағанда, тиісті валюталық түсімі жоқ және (немесе) валюталық тәуекелдері қарыз алушы тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен жабылмаған жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген және шетел валютасында 3 (үш) жылға дейінгі мерзімге берілген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық қарыздар

100

80

Банк есептейтін төмендегі өлшемшарттардың біріне сәйкес келетін жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтар - 2019 жылғы 31 желтоқсан аралығында берілген қамтамасыз етілмеген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық қарыздар:
2017 жылғы 1 қаңтар - 2019 жылғы 31 желтоқсан аралығында ай сайын қарыздарды мониторингтеу кезінде:
1) қарыз алушы - жеке тұлғаның бір айлық орташа кірісін есептеу үшін соңғы 6 (алты) айдағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан жеке зейнетақы шотынан үзінді-көшірмені немесе қарыз алушының банктің төлем карточкалары арқылы қарыз алушы өтініш берген күн алдындағы қатарынан 6 (алты) ай ішінде жалақыны алу туралы ақпаратты пайдалана отырып, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9125 болып тіркелген "Қаржы ұйымдарының банк операцияларының жекелеген түрлерін және басқа да операцияларды жүргізуіне шектеулер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 292 қаулысына (бұдан әрі – № 292 қаулы) сәйкес есептелген қарыз алушының борыштық жүктемесі коэффициентінің деңгейі 0,35 асады;
2) берілген күн алдындағы соңғы 24 (жиырма төрт) ай ішінде кез келген қолданыстағы немесе жабық қарыз берешегі және (немесе) ол бойынша сыйақы бойынша мерзімі өткен төлемдер күнтізбелік 60 (алпыс) күннен асады не мерзімі күнтізбелік 30 (отыз) күннен асатын мерзімі өткен төлемдерге 3 (үш) реттен артық жол берілген;
3) қарыздарды ай сайынғы мониторингтеу кезінде осы жолдың 1) немесе 2) тармақшасында көрсетілген есептеуге арналған ақпарат жоқ.
Банктің осы жолдың жоғарыда көрсетілген тармақшаларының бірінде көзделген ақпараты болмаған жағдайда, жеке тұлғаларға берілген қарыздар қамтамасыз етілмеген деп танылады және осы жолға сәйкес кредитік тәуекелдің дәрежесі бойынша мөлшерленеді

150

81

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап жеке тұлғаларға берілген басқа да қарыздар, оның ішінде тұтынушылық қарыздар (Нормативтерге осы кестенің 80-жолында көрсетілген жеке тұлғаларға берілген ипотекалық тұрғын үй қарыздарын, қарыздарды және 5-1-қосымшада көрсетілген кепілсіз тұтынушылық қарыздарды қоспағанда)

100

82

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВ+"-тан "В-"-қа дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық банктерiндегі салымдар

100

83

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВ+"-тан "В-"-қа дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар

100

84

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ+"-тан төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар резидент ұйымдардағы, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдардағы және Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ"-тан "В+"-қа дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар бейрезидент ұйымдардағы салымдар

100

85

Standard & Poor's агенттiгiнiң "А-" төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар резидент ұйымдардың, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдардың және Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ+"-тан "ВВ-"-қа дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар бейрезидент ұйымдардың дебиторлық берешегі

100

86

Жеке тұлғалардың дебиторлық берешегі

100

87

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+"-тан "В-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар

100

88

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-тан "ВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар

100

89

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+"-тан "В-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар

100

90

Standard & Poor's агенттiгiнiң "А-" төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар резидент ұйымдар, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдар және Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ+"-тан "ВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар бейрезидент ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

100

91

Банк баланста ұстап тұратын және Standard &Poor's агенттiгiнің "ВВВ+"-тан "ВВВ-"-ке дейiнгі кредиттік рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's агенттiгiнің ұлттық шкаласы бойынша "kzBBB+"-тан "kzBBB-"-ға дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар секьюритилендіру позициялары

100

92

"Стресстік активтер қоры" акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясы шығарған бағалы қағаздар

100

93

Standard & Poor's агенттігінің "В+" төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент банктеріне немесе Standard & Poor's агенттігінің "ВВ" төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банкке ашылған корреспонденттік шоттар бойынша талаптар

100

94

IV тәуекелдер тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы

100

95

Төлемдер бойынша есеп айырысулар

100

96

Негізгі қаражат

100

97

Материалдық қорлар

100

98

Сыйақы және шығыстар сомасын алдын ала төлеу

100

V топ

99

Банктің қаржылық есептілігін ХҚЕС-ке сәйкес жасаған кезде қаржылық есептілігі шоғырландырылатын заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлесіне), мерзімсіз қаржы құралдарына, реттелген борышына банктің инвестициялары

100

100

Әрқайсысы банктің қаржылық есептілігін жасаған кезде қаржылық есептілігі шоғырландырылмайтын заңды тұлғаның шығарылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнің) 10 (оннан) кем пайызын құрайтын, негізгі капиталдың 10 (он) пайызынан аспайтын банктің барлық инвестицияларының сомасы

100

101

Банк шығарылған акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан көп пайызы және Нормативтердің 10-тармағында көрсетілген реттеуіш түзетулер қолданылғаннан кейін банктің негізгі капиталы айырмасының және Нормативтердің 11-тармағының үшінші, төртінші және бесінші абзацтарында көрсетілген негізгі капиталдан шегерілуі тиіс соманың жиынтығында 17,65 (он жеті бүтін жүзден алпыс бес) пайызынан аспайтын шегерілетін уақыт айырмаларына қатысты танылған кейінге қалдырылған салық активтерінің бөлігі бар қаржы ұйымының жай акцияларына банктің инвестицияларының сомасы

250

102

Standard & Poor's агенттiгiнiң "В-" төмен тәуелсiз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар елдердiң орталық үкiметтерiне берiлген қарыздар

150

103

Standard & Poor's агенттiгiнiң "В-" төмен тәуелсiз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар елдердiң орталық банктерiне берiлген қарыздар

150

104

Standard & Poor's агенттiгiнiң "В-" төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берiлген қарыздар

150

105

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВ-" төмен тәуелсiз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар елдердiң жергілікті билік органдарына берiлген қарыздар

150

106

Standard & Poor's агенттiгiнiң "В+" төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар бейрезидент ұйымдарға және тиісті рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдарға берiлген қарыздар

150

107

Standard & Poor's агенттiгiнiң "В+" төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар бейрезидент ұйымдарға және тиісті рейтингтік бағасы жоқ және тиісті валюталық түсімі жоқ және (немесе) қарыз алушы тарапынан валюталық тәуекелдері хеджирлеудің тиісті құралдарымен өтелмеген бейрезидент ұйымдарға 3 (үш) жылдан астам мерзімге берілген қарыздар

200

108

Standard & Poor's агенттiгiнiң "В+" төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар бейрезидент ұйымдарға және тиісті рейтингтік бағасы жоқ және тиісті валюталық түсімі жоқ және (немесе) қарыз алушы тарапынан валюталық тәуекелдері хеджирлеудің тиісті құралдарымен өтелмеген бейрезидент ұйымдарға шетел валютасында 3 (үш) жылға дейінгі мерзімге берілген қарыздар

100

109

Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне берілген қарыздар:
1) Андорра Князьдігі;
2) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдарының, Гуам аралының және Пуэрто-Рико Достастығы аумақтары бөлiгiнде ғана);
3) Антигуа және Барбуда мемлекеті;
4) Багам аралдары достастығы;
5) Барбадос мемлекетi;
6) Бахрейн мемлекеті;
7) Белиз мемлекетi;
8) Бруней Даруссалам мемлекетi;
9) Біріккен Араб Әмірліктері (Дубай қаласы аумағы бөлігінде ғана);
10) Вануату Республикасы;
11) Гватемала Республикасы;
12) Гренада мемлекетi;
13) Джибути Республикасы;
14) Доминикан Республикасы;
15) Жаңа Зеландия (Кука и Ниуэ аралдары аумағы бөлігінде ғана);
16) Индонезия Республикасы;
17) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);
18) Кипр Республикасы;
19) Комор Аралдары Федералды Ислам Республикасы;
20) Коста-Рика Республикасы;
21) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
22) Либерия Республикасы;
23) Лихтенштейн Князьдігі;
24) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
25) Маврикий Республикасы;
26) Мальдив Республикасы;
27) Мальта Республикасы;
28) Маршалл аралдары Республикасы;
29) Монако Князьдігі;
30) Мьянма Одағы;
31) Науру Республикасы;
32) Нидерланд (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
33) Нигерия Федеративтiк Республикасы;
34) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
35) Палау Республикасы;
36) Панама Республикасы;
37) Самоа Тәуелсiз мемлекетi;
38) Сейшел аралдары Республикасы;
39) Сент-Винсент және Гренадин мемлекетi;
40) Сент-Китс және Невис Федерациясы;
41) Сент-Люсия мемлекетi;
42) Тонга Корольдiгi;
43) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтар бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс және Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

150

110

Standard & Poor's агенттiгiнiң "В-" төмен тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтинтік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар елдердiң орталық банктерiндегi салымдар

150

111

Standard & Poor's агенттiгiнiң "В-" төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар

150

112

Standard & Poor's агенттiгiнiң "В+" төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар бейрезидент ұйымдардағы, және тиiстi рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдардағы салымдар

150

113

Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы салымдар:
1) Андорра Князьдігі;
2) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдарының, Гуам аралының және Пуэрто-Рико Достастығы аумақтары бөлiгiнде ғана);
3) Антигуа және Барбуда мемлекеті;
4) Багам аралдары достастығы;
5) Барбадос мемлекетi;
6) Бахрейн мемлекеті;
7) Белиз мемлекетi;
8) Бруней Даруссалам мемлекетi;
9) Бiрiккен Араб Әмiрлiктерi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
10) Вануату Республикасы;
11) Гватемала Республикасы;
12) Гренада мемлекетi;
13) Джибути Республикасы;
14) Доминикан Республикасы;
15) Жаңа Зеландия (Кук және Ниуэ аралдарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
16) Индонезия Республикасы;
17) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);
18) Кипр Республикасы;
19) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;
20) Коста-Рика Республикасы;
21) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
22) Либерия Республикасы;
23) Лихтенштейн Князьдігі;
24) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
25) Маврикий Республикасы;
26) Мальдив Республикасы;
27) Мальта Республикасы;
28) Маршалл аралдары Республикасы;
29) Монако Князьдігі;
30) Мьянма Одағы;
31) Науру Республикасы;
32) Нидерланд (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
33) Нигерия Федеративтiк Республикасы;
34) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
35) Палау Республикасы;
36) Панама Республикасы;
37) Самоа Тәуелсiз мемлекетi;
38) Сейшел аралдары Республикасы;
39) Сент-Винсент және Гренадин мемлекетi;
40) Сент-Китс және Невис Федерациясы;
41) Сент-Люсия мемлекетi;
42) Тонга Корольдiгi;
43) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтар бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс және Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

150

114

Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВ-" төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар бейрезидент ұйымдардың және тиiстi рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдардың дебиторлық берешегi

150

115

Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының дебиторлық берешегі:
1) Андорра Князьдігі;
2) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдарының, Гуам аралының және Пуэрто-Рико Достастығы аумақтары бөлiгiнде ғана);
3) Антигуа және Барбуда мемлекеті;
4) Багам аралдары достастығы;
5) Барбадос мемлекетi;
6) Бахрейн мемлекеті;
7) Белиз мемлекетi;
8) Бруней Даруссалам мемлекетi;
9) Бiрiккен Араб Әмiрлiктерi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
10) Вануату Республикасы;
11) Гватемала Республикасы;
12) Гренада мемлекетi;
13) Джибути Республикасы;
14) Доминикан Республикасы;
15) Жаңа Зеландия (Кук және Ниуэ аралдарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
16) Индонезия Республикасы;
17) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);
18) Кипр Республикасы;
19) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;
20) Коста-Рика Республикасы;
21) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде ғана;
22) Либерия Республикасы;
23) Лихтенштейн Князьдігі;
24) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
25) Маврикий Республикасы;
26) Мальдив Республикасы;
27) Мальта Республикасы;
28) Маршалл аралдары Республикасы;
29) Монако Князьдігі;
30) Мьянма Одағы;
31) Науру Республикасы;
32) Нидерланд (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
33) Нигерия Федеративтiк Республикасы;
34) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
35) Палау Республикасы;
36) Панама Республикасы;
37) Самоа Тәуелсiз мемлекетi;
38) Сейшел аралдары Республикасы;
39) Сент-Винсент және Гренадин мемлекетi;
40) Сент-Китс және Невис Федерациясы;
41) Сент-Люсия мемлекетi;
42) Тонга Корольдiгi;
43) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтар бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс және Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

150

116

Standard & Poor's агенттігінің "В-" төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған бағалы қағаздар

150

117

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ-" төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар

150

118

Standard & Poor's агенттігінің "В-" төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар

150

119

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ-" төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент ұйымдар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

150

120

Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдары шығарған бағалы қағаздар:
1) Андорра Князьдігі;
2) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдарының, Гуам аралының және Пуэрто-Рико Достастығы аумақтары бөлiгiнде ғана);
3) Антигуа және Барбуда мемлекеті;
4) Багам аралдары достастығы;
5) Барбадос мемлекетi;
6) Бахрейн мемлекеті;
7) Белиз мемлекетi;
8) Бруней Даруссалам мемлекетi;
9) Бiрiккен Араб Әмiрлiктерi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
10) Вануату Республикасы;
11) Гватемала Республикасы;
12) Гренада мемлекетi;
13) Джибути Республикасы;
14) Доминикан Республикасы;
15) Жаңа Зеландия (Кук және Ниуэ аралдарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
16) Индонезия Республикасы;
17) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);
18) Кипр Республикасы;
19) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;
20) Коста-Рика Республикасы;
21) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
22) Либерия Республикасы;
23) Лихтенштейн Князьдігі;
24) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
25) Маврикий Республикасы;
26) Мальдив Республикасы;
27) Мальта Республикасы;
28) Маршалл аралдары Республикасы;
29) Монако Князьдігі;
30) Мьянма Одағы;
31) Науру Республикасы;
32) Нидерланд (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
33) Нигерия Федеративтiк Республикасы;
34) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
35) Палау Республикасы;
36) Панама Республикасы;
37) Самоа Тәуелсiз мемлекетi;
38) Сейшел аралдары Республикасы;
39) Сент-Винсент және Гренадин мемлекетi;
40) Сент-Китс және Невис Федерациясы;
41) Сент-Люсия мемлекетi;
42) Тонга Корольдiгi;
43) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтар бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс және Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

150

121

Банк баланста ұстап тұратын және Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's агенттiгiнің ұлттық шкаласы бойынша "kzBB+"-тен "kzBB-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары

350

122

V тәуекелдер тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы

150

  Салымдардың кредиттiк тәуекел
дәрежесi бойынша
мөлшерленген банк активтерiнiң
кестесiне
қосымша

Салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін банк активтерінің есебіне түсіндірме

      1. Салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар, қамтамасыз етуі бар (Салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген банк активтері кестесінің (бұдан әрі – Кесте) 1, 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 және 20-жолдарында көрсетілген активтер түріндегі) банкте түзетілген құны аталған активтер көлемінің кемінде 50 (елу) пайызын құрайтын қарыздар банктерде осы тармаққа сәйкес түзетілген қамтамасыз ету құнын анықтауға мүмкіндік беретін барабар есепке алу жүйесі болған кезде түзетілген қамтамасыз ету құнын шегергендегі тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтер есебіне енгізіледі.

      Түзетілген қамтамасыз ету құны (Кестенің 1, 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 және 20-жолдарында көрсетілген активтер түріндегі) мыналарға:

      салымдар сомасының 100 (бір жүз) пайызына, оның ішінде осы банктегі қамтамасыз ету ретінде ұсынылғандары;

      қамтамасыз етуге берілген бағалы қағаздардың нарықтық құнының 95 (тоқсан бес) пайызына;

      қамтамасыз етуге берілген тазартылған бағалы металдардың нарықтық құнының 85 (сексен бес) пайызына тең болады.

      Жоғарыда көрсетілген салымдардың, дебиторлық берешектің, сатып алынған бағалы қағаздардың қамтамасыз етілмеген бөлігі салымдарға, дебиторлық берешекке, сатып алынған бағалы қағаздарға сәйкес келетін тәуекел дәрежесі бойынша Кестеге сәйкес мөлшерленеді.

      2. Банкте "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры", "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" және "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамдарының сомасы қарыздардың кемінде 50 (елу) пайызын өтейтін қайтарымсыз және сөзсіз кепілдігі түріндегі қамтамасыз етуі бар қарыздар қамтамасыз етуінің түзетілген құнын шегергендегі тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтер есебіне енгізіледі.

      "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры", "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" және "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамдарының кепілдік түріндегі қамтамасыз етуінің түзетілген құны кепілдік сомасының 95 (тоқсан бес) пайызына тең болады.

      3. Контрагенттен төмен тәуекел дәрежесі бар ұйымдар кепілдік берген (сақтандырған) банк инвестициялары есебіне енгізілмеген салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар, қарыздар, инвестициялар тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген (банк инвестициялары есебіне енгізілмеген салымдардың, дебиторлық берешектің, сатып алынған бағалы қағаздардың, қарыздардың, инвестициялардың кепілдік берілген (сақтандырылған) сомасын шегергендегі) активтердің есебіне борышкердің тәуекел дәрежесі бойынша енгізіледі.

      Банктің инвестициялары есебіне енгізілмеген салымдардың, дебиторлық берешектің, сатып алынған бағалы қағаздардың, қарыздардың, инвестициялардың кепілдік берілген (сақтандырылған) сомасы тиісті кепілгердің (сақтандырушының) дебиторлық берешегінің тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленеді.

      4. Салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленуге тиіс банк активтерінің есебіне түсіндірменің (бұдан әрі – Түсіндірме) 1-тармағында көрсетілген, мынадай:

      1) оффшорлық аймақтар аумағында заңды тұлға ретінде тіркелген;

      2) оффшорлық аймақтар аумағында тіркелген, жекелей алғанда жарғылық капиталдың 5 (бес) пайыздан астамын иеленуші заңды тұлғаға тәуелді немесе оффшорлық аймақ аумағында тіркелген заңды тұлғаға қатысты еншілес болып табылатын;

      3) оффшорлық аймақтардың азаматтары болып табылатын;

      Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне ұсынылған салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар және қарыздар Түсіндірменің 1-тармағында көрсетілген қамтамасыз етудің болуына қарамастан, Кестеге сәйкес тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленеді.

      5. Түсіндірменің 1-тармағында көрсетілген, мынадай:

      1) оффшорлық аймақтар аумағында заңды тұлға ретінде тіркелген, бірақ Standard&Poor's агенттігінің "АА-"-тен төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе міндеттемелерінің барлық сомасының қамтамасыз етуіне борыштық рейтингі көрсетілген деңгейден төмен емес бас ұйымның тиісті кепілдігі бар;

      2) оффшорлық аймақтардың аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары не Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы ақпарат алмасу жөнінде міндеттемелер қабылдамаған оффшорлық аумақтар тізбесіне жатқызған мемлекеттердің аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне немесе жекелей алғанда жарғылық капиталдың 5 (бес) пайыздан астамын иеленуші заңды тұлғаларға тәуелді не көрсетілген оффшорлық аймақтардың аумағында тіркелген заңды тұлғаларға қатысты еншілес болып табылатын ұйымдарға қойылатын талаптарды қоспағанда, оффшорлық аймақтардың аумағында тіркелген, жекелей алғанда жарғылық капиталдың 5 (бес) пайызынан астамын иеленуші заңды тұлғаларға тәуелді немесе оффшорлық аймақтың аумағында тіркелген, бірақ көрсетілген деңгейден төмен емес борыштық рейтингі немесе міндеттемелерінің барлық сомасының қамтамасыз етуіне борыштық рейтингі көрсетілген деңгейден төмен емес бас ұйымның тиісті кепілдігі бар заңды тұлғаға қатысты еншілес болып табылатын;

      Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне ұсынылған салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар және қарыздар тәуекелдің нөл дәрежесі бойынша мөлшерленеді.

      6. Салымдардың тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген банктің активтерін есептеу мақсатында:

      ипотекалық тұрғын үй қарызы деп жеке тұлғаларға тұрғын үй салу үшін не оны сатып алу және (немесе) жөндеу мақсатында берілетін ипотекалық қарыз түсініледі;

      тұтынушылық қарыз деп жеке тұлғаларға кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырумен байланысты емес тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуға берілген қарыз түсініледі.

      7. Егер бағалы қағаз шығарылымының арнайы борыштық рейтингі болса, онда тәуекел дәрежесі бойынша банк активтерін мөлшерлеу кезінде бағалы қағаз рейтингін ескеру қажет.

      8. Валюталардың айырбастау бағамдарының және бағалы металдар бағамдарының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының есебіне енгізілген активтерді қоспағанда, Нормативтердің 21-тармағына сәйкес нарықтық тәуекелді ескере отырып, активтердің, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің есебіне енгізілген активтер кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін активтердің, шартты және ықтимал міндеттемелердің есебіне енгізілмейді.

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқармасының
2020 жылғы 22 наурыздағы
№ 19 қаулысына
4-қосымша
  Инвестициялық портфельді
басқаруды жүзеге асыратын
ұйымдар сақтауға тиiстi
пруденциялық нормативтердің
мәндерін есеп айырысу
қағидаларына
қосымша

Инвестициялық портфельді басқарушының пруденциялық нормативтерінің мәнін есептеу кестесі

Көрсеткіштің атауы

Баланс бойынша сомасы

Есепке алынатын көлем (пайызбен)

Есептеу сомасы

1

2

3

4

5

1

Ақша және салымдар - барлығы, оның ішінде:
1.1

инвестициялық портфельді басқарушының балансы бойынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын сомада кассадағы ақша


100


1.2

осы қосымшаның 1.9 және 1.10-жолдарында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің ағымдағы шоттарындағы ақша


100


1.3

осы қосымшаның 1.11-жолында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің ағымдағы шоттарындағы ақша


90


1.4

орталық депозитарийдегі шоттардағы ақша


100


1.5

инвестициялық портфельді басқарушының клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) кепілдік немесе резервтік қорларына жарна, маржа салымдары, ашық сауда-саттық әдісімен және (немесе) орталық контрагенттің қатысуымен қор биржасының сауда-саттық жүйесінде жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелердің орындалуын толық және (немесе) ішінара қамтамасыз ету болып табылатын ақшасы


100


1.6

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВВ-" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша


100


1.7

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВВ" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 59-бабының 1-тармағында белгіленген функцияларды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы шоттардағы ақша


100


1.8

бағалы қағаздарға қызмет көрсету мәселелері бойынша халықаралық қауымдастықтың (International Securities Services Association) мүшесі болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы шоттардағы ақша


100


1.9

осы банктер қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңы "акциялар" секторының "премиум" санатына енгізілген эмитенттер немесе акциялары қор биржасы индексінің өкілдік тізімінде болатын эмитенттер болған жағдайда, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар


100


1.10

мына талаптардың біріне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар:
Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzBB+" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар;
Қазақстан Республикасының резидент еншілес банктері, олардың бас банктері шетел валютасында Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "А-" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылады


100


1.11

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В-" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzBB"-ден "kzBB-"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар


90


1.12

Standard & Poor's агенттігінің "АА-" төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар, Еуразиялық Даму Банкіндегі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы салымдар


100


1.13

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВВ-" төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банктердегі салымдар


100


2

Борыштық бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде
2.1

Басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналысқа шығарылғандарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары


100


2.2

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы қағаздар


100


2.3

акцияларының бір жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметке байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар


100


2.4

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес "Қазақстанның Даму Банкі", "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры", "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі, "Проблемалық кредиттер қоры" акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар


100


2.5

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторына кіретін Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары немесе шетел валютасында номинирленген және "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


90


2.6

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің "Балама" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


60


2.7

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В+" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzBBB" төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


100


2.8

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "B"-тен "B-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzBBB+"-тен "kzBB-"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


85


2.9

Standard & Poor's агенттігінің "А+" төмен емес халықаралық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында номинирленген бағалы қағаздар


100


2.10

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВ+" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары


100


2.11

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВ"-тен "В+"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары


90


2.12

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В"-тен "В-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары


80


2.13

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша (эмитенттің) "ВВ+" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


100


2.14

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша (эмитенттің) "ВВ"-тен "В+"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


85


2.15

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша (эмитенттің) "В"-тен "В-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


70


3

Акциялар және депозитарлық қолхаттар - барлығы, оның ішінде:
3.1

негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар


100


3.2

қор биржасының ресми тізіміне "Негізгі" алаңының "акциялар" секторы "премиум" санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлғалардың акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар


100


3.3

қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңы "акциялар" секторының "стандарт" санатына енгізілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары, немесе шетел валютасында номинирленген, "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары, және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар


80


3.4

Қор биржасының ресми тізімінің "Баламалы" алаңының "акциялар" секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


60


3.5

Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының және Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВ+"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


100


3.6

Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының және Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВ"-тен "В+"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


80


3.7

Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В"-тен "В-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


60


4

Өзге бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде:
4.1

қор биржасының ресми тізіміне енгізілген инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары


70


4.2

активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын Exchange Traded Funds (ETF) пайлары немесе негізгі қор индексіне байланысты пайлар бойынша баға белгілеу


90


4.3

Morningstar рейтингтік агенттігінің "3 жұлдыздан" төмен емес рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары


80


5

Өзге бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде:
5.1

Тазартылған бағалы металдар және металл депозиттер


100


5.2

Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметті жүзеге асыру шеңберінде есептелген, бірақ төленбеген комиссиялық сыйақы бойынша (шарт талаптары бойынша мерзімі өтпеген) дебиторлық берешек (инвестициялық портфельді басқарушының үлестес тұлғаларының дебиторлық берешегін қоспағанда) - инвестициялық портфельді басқарушының балансы бойынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын сомада


100


5.3

Бағалы қағаздардың эмитенттеріне бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінде көзделген олардың айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты туындайтын бағалы қағаздардың номиналды құнын төлеу бойынша қойылатын талаптар (бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінің шарттары бойынша мерзімі өтпеген)


100


5.4

Инвестициялық портфельді басқарушының балансы бойынша активтер сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын сомада жылжымайтын мүлік түріндегі инвестициялық портфельді басқарушының негізгі құрал-жабдықтары


100


6

Өтімді активтердің жиынтығы
7

Баланс бойынша міндеттемелер
8

Меншікті капиталдың ең төменгі мөлшері
9

Меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті
10

Өтімділік коэффициенті
  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқармасының
2020 жылғы 22 наурыздағы
№ 19 қаулысына
5-қосымша
  Бағалы қағаздар нарығында
брокерлік және (немесе)
дилерлік қызметті жүзеге
асыратын ұйымдар сақтауға
тиiстi пруденциялық
нормативтердің мәндерін
есептеу қағидаларына
қосымша

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерінің мәндерін есептеу кестесі

Көрсеткіштің атауы

Баланс бойынша сома

Есепке алынатын көлем (пайызбен)

Есептеу сомасы

1

2

3

4

5

1

Ақша және салымдар – барлығы, оның ішінде:
1.1

Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын сомада кассадағы ақша


100


1.2

осы қосымшаның 1.9 және 1.10-жолдарында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша


100


1.3

осы қосымшаның 1.11-жолдарында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша


90


1.4

орталық депозитарий шоттарындағы ақша


100


1.5

клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) кепілдік немесе резервтік қорларына жарна, маржа салымдары, ашық сауда-саттық әдісімен және (немесе) орталық контрагенттің қатысуымен қор биржасының сауда-саттық жүйесінде жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелердің орындалуын толық және (немесе) ішінара қамтамасыз ету болып табылатын Ұйымның ақшасы


100


1.6

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВВ-" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша


100


1.7

"Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 59-бабының 1-тармағында белгіленген функцияларды жүзеге асыратын, Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВВ" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы шоттардағы ақша


100


1.8

Бағалы қағаздарға қызмет көрсету мәселелері бойынша Халықаралық қауымдастықтың мүшесі болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы шоттардағы ақша (International Securities Services Association)


100


1.9

Осы банктер қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңы "акциялар" секторының "премиум" санатына енгізілген эмитенттер немесе акциялары қор биржасы индексінің өкілдік тізімінде болатын эмитенттер болған жағдайда, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар


100


1.10

Мына талаптардың біреуіне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар:
Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzBB+" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар; Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "А-" төмен емес шетел валютасында ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент бас банктері Қазақстан Республикасының резидент еншілес банктері болып табылады.


100


1.11

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В-" ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі, немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzBB"-ден "kzBB-"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар


90


1.12

Standard & Poor's агенттігінің "АА-" төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар, Еуразиялық Даму Банкіндегі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы салымдар


100


1.13

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВВ-" төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банктердегі салымдар


100


2

Борыштық бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде
2.1

Басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналысқа шығарылғандарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары


100


2.2

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы қағаздар


100


2.3

акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметке байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар


100


2.4

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес "Қазақстанның Даму Банкі", "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры", "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі, "Проблемалық кредиттер қоры" акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар


100


2.5

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторына кіретін Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары немесе шетел валютасында номинирленген және "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


90


2.6

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің "Балама" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


60


2.7

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В+" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzBBB" төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары


100


2.8

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В"-дан "В-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzBBB-"-тен "kzBB-"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


85


2.9

Standard & Poor's агенттігінің "А+" төмен емес халықаралық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында номинирленген борыштық бағалы қағаздар


100


2.10

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ+" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары


100


2.11

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ"-дан "В+"-қа дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары


90


2.12

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В"-дан "В-"-қа дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары


80


2.13

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ+" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар (эмитентте) шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


100


2.14

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ"-дан "В+"-қа дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің (эмитентте) мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


85


2.15

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В"-дан "В-"-қа дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің (эмитентте) мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


70


3

Акциялар және депозитарлық қолхаттар - барлығы, оның ішінде:
3.1

негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар


100


3.2

қор биржасының ресми тізіміне "Негізгі" алаңының "акциялар" секторы "премиум" санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлғалардың акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар


100


3.3

қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңы "акциялар" секторының "стандарт" санатына енгізілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары, немесе шетел валютасында номинирленген, "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары, және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар


80


3.4

қор биржасының ресми тізімінің "Балама" алаңының "акциялар" секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының акциялары, және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар


60


3.5

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ+" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар


100


3.6

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ"-дан "В+"-қа дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар


80


3.7

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В"-дан "В-"-қа дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар


60


4

Өзге бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде
4.1

қор биржасының ресми тізіміне енгізілген инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары


70


4.2

активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе олардың пайлар бойынша баға белгілеулері негізгі қор индексіне байланысты болатын Exchange Traded Funds (ETF) пайлары


90


4.3

Morningstar рейтингтік агенттігінің "3 жұлдыздан" төмен емес рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары


80


5

Өзге активтер - барлығы, оның ішінде:
5.1

Тазартылған бағалы металдар және металл депозиттері


100


5.2

Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметті жүзеге асыру шеңберінде есептелген, бірақ төленбеген комиссиялық сыйақы бойынша (шарт талаптары бойынша мерзімі өтпеген) дебиторлық берешек (Ұйымның үлестес тұлғаларының дебиторлық берешегін қоспағанда) - Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын сомада


100


5.3

Бағалы қағаздар эмитенттеріне бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінде қарастырылған бағалы қағаздардың айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты туындайтын бағалы қағаздардың номиналды құнын төлеуге қойылатын талаптар (бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінің шарттары бойынша мерзімі өтпеген)


100


5.4

Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын сомада жылжымайтын мүлік түріндегі Ұйымның негізгі құрал-жабдықтары


100


6

Өтімді активтердің жиынтығы
7

Баланс бойынша міндеттемелер
8

Меншікті капиталдың ең төменгі мөлшері
9

Меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті
10

Өтімділік коэффициенті

О приостановлении действия отдельных норм некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка и внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 53 "Об утверждении условий и минимальных требований к порядку предоставления информации поставщиками информации в кредитные бюро, Правил оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием), оформления согласия на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро, а также Правил и условий предоставления кредитного отчета"

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 марта 2020 года № 19. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 марта 2020 года № 20159

      В соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)", законами Республики Казахстан от 31 марта 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности", от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", от 6 июля 2004 года "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан", Указами Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" и от 16 марта 2020 года № 286 "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. В постановлении Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 304 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, требований к приобретаемым страховыми (перестраховочными) организациями, дочерними организациями страховых (перестраховочных) организаций или страховых холдингов акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, перечня облигаций международных финансовых организаций, приобретаемых страховыми холдингами, минимального требуемого рейтинга для облигаций, приобретаемых страховыми холдингами, и перечня рейтинговых агентств, а также перечня финансовых инструментов (за исключением акций и долей участия в уставном капитале), приобретаемых страховыми (перестраховочными) организациями" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14794, опубликовано 24 февраля 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) приостановить с 30 марта 2020 года до 30 сентября 2020 года включительно действие следующих норм:

      в Нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, утвержденных указанным постановлением:

      подпункта 15) пункта 38, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

      "15) негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими международный рейтинг не ниже "А+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также долговые ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан.";

      Таблицы активов страховой (перестраховочной) организации с учетом их классификации по качеству и ликвидности согласно приложению 4, установив, что в период приостановления данное приложение действует в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

      Таблицы высоколиквидных активов страховой (перестраховочной) организации согласно приложению 5, установив, что в период приостановления данное приложение действует в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

      2. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 53 "Об утверждении условий и минимальных требований к порядку предоставления информации поставщиками информации в кредитные бюро, Правил оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием), оформления согласия на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро, а также Правил и условий предоставления кредитного отчета" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15115, опубликовано 6 июня 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) внести следующее изменение:

      в Правилах и условиях предоставления кредитного отчета, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Кредитный отчет, содержащий информацию, указанную в статье 24 Закона, предоставляется кредитным бюро получателю кредитного отчета, имеющему право на его получение по основаниям, предусмотренными пунктом 1 статьи 29 Закона, на электронном или бумажном носителе, при наличии согласия субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро, оформленного в соответствии с пунктом 8 Правил оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием), оформления согласия на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро, утвержденных настоящим постановлением.

      Кредитное бюро обеспечивает указание в кредитном отчете статуса кредита "реабилитирован", который присваивается кредиту, по которому имеется (была допущена) просроченная задолженность свыше девяноста календарных дней, в следующих случаях:

      1) по истечении двенадцати календарных месяцев после погашения задолженности по кредиту;

      2) субъект кредитной истории погасил свыше пятидесяти процентов суммы задолженности, имевшейся на дату реструктуризации или рефинансирования, и не допускал просрочек на срок свыше тридцати календарных дней после реструктуризации или рефинансирования кредита в течение последних двенадцати последовательных календарных месяцев;

      3) после погашения просроченной свыше девяноста календарных дней задолженности, субъект кредитной истории не допускал просрочек на срок свыше тридцати календарных дней в течение последних двенадцати последовательных календарных месяцев.

      При присвоении кредиту статуса "реабилитирован" кредитное бюро обеспечивает отражение в кредитном отчете следующей информации о количестве дней просрочки по кредиту:

      1) при реструктуризации или рефинансировании кредита – количество дней просрочки, возникшей после даты реструктуризации или рефинансирования кредита;

      2) в иных случаях – в размере нуля.

      Для целей настоящего пункта под кредитом понимаются банковские займы и микрокредиты.".

      3. В постановлении Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886, опубликовано 25 октября 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) приостановить с 30 марта 2020 года до 30 сентября 2020 года включительно действие следующих норм:

      в Нормативных значениях и методиках расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размере капитала банка, утвержденных указанным постановлением:

      подпункта 5) пункта 2, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

      "5) нетвердые виды залога - имущество и деньги, поступающие в будущем (за исключением прав требований к государственному партнеру по денежным поступлениям, перечисляемым на счет, предназначенный для зачисления компенсации инвестиционных затрат, по договору государственно-частного партнерства, заключенному в соответствии с законодательством Республики Казахстан, являющимся залогом по договору банковского займа, условия которого предусмотрены в пункте 2-1 Нормативов, по денежным поступлениям в виде гарантии потребления определенного объема товаров и (или) услуг, производимых в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства, а также денег, поступающих в будущем по off-take контракту, являющемуся залогом по договору банковского займа, имущества, являющегося обеспечением по синдицированным займам при соответствии условиям, предусмотренным в пункте 2-2 Нормативов), в том числе по договорам долевого участия (за исключением денег, поступающих по договорам, заключенным с компаниями с государственным участием (субъектами квазигосударственного сектора), договоры страхования (за исключением договоров страхования, содержащих пункты о безусловном и безотзывном исполнении обязательств, заключенных со страховыми организациями, имеющими рейтинг не ниже "ВВ+" рейтингового агентства Standard&Poor's или рейтинг агентств Moody's Investors Service, Fitch и A.M. Best (далее - другие рейтинговые агентства), договоров страхования, условия которых предусмотрены в пункте 2-1 Нормативов), гарантии физических или юридических лиц (за исключением гарантий юридических лиц, имеющих кредитный рейтинг не ниже "ВВ+" рейтингового агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, гарантий банков второго уровня, имеющих кредитный рейтинг не ниже "В-" рейтингового агентства Standard&Poor's или других рейтинговых агентств, а также гарантий, выданных национальными управляющими холдингами и их дочерними организациями), нематериальные активы, доли участия в уставном капитале или ценные бумаги, не включенные в официальный список организаторов торгов Республики Казахстан и (или) организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, (за исключением принятых в залоговое обеспечение долей участия в уставном капитале и (или) ценных бумаг юридических лиц, у которых отношение задолженности по займам, выданным на цели, не связанные с финансированием оборотных средств, к прибыли до вычета расходов по выплате начисленных вознаграждений, налоговых отчислений и начисленной амортизации (EBITDA) составляет не более 4), бумажные зерновые расписки, залоговое обеспечение, находящееся за пределами Республики Казахстан (за исключением залогового обеспечения, находящегося в странах Евразийского Экономического Союза, при наличии заключения юридических консультантов или специалистов дочерних организаций банка согласно праву указанных стран, подтверждающих надлежащее оформление залогового обеспечения);";

      пункта 2-2, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

      "2-2. Деньги, поступающие в будущем по off-take контракту, исключаются из нетвердых видов залога в случае соблюдения следующих условий:

      1) заказчиком является:

      юридическое лицо, более 50 (пятидесяти) процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого прямо или косвенно принадлежат государству или национальному управляющему холдингу, либо;

      государственное учреждение, либо;

      местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы;

      юридическое лицо с рейтингом не ниже "ВВ+" рейтингового агентства Standard & Poor's или других рейтинговых агентств, либо;

      крупное системообразующее предприятие, либо;

      юридическое лицо, не менее 70 (семидесяти) процентов доходов которого в течение последних 2 (двух) лет формируются лицами, указанными в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом и шестом настоящего подпункта;

      2) условиями контракта предусматривается обязательное исполнение заказчиком своих обязательств перед производителем (поставщиком) при надлежащем исполнении производителем (поставщиком) обязательств, принятых по контракту;

      3) у производителя (поставщика) - заемщика имеется положительная кредитная история по данным кредитного бюро, выражающаяся в отсутствии просроченной задолженности сроком более 30 (тридцати) календарных дней за последние 2 (два) года.

      Для целей Нормативов к крупным системообразующим предприятиям относятся предприятия, соответствующие следующим критериям:

      выручка от реализации продукции (оказания услуг) составляет не менее 50 (пятидесяти) миллиардов тенге ежегодно за последние 2 (два) года;

      налоговые отчисления составляют не менее 3 (трех) миллиардов тенге ежегодно за последние 2 (два) года.

      Имущество, являющееся обеспечением по синдицированным займам, исключается из нетвердых видов залога в случае соблюдения следующих условий:

      организатором (банком-агентом) является банк, имеющий долговой рейтинг не ниже "ВВ+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

      доля финансирования организатором составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов от суммы синдицированного займа;

      синдицированный заем выделяется на инвестиционные цели по строительству производственных объектов;

      проектом предусматривается безубыточность проектной компании и положительные денежные потоки от операционной и финансовой деятельности в период после введения объекта строительства в эксплуатацию и до окончания срока финансирования;

      синдицированный заем выдается на срок не менее 7 (семи) лет.";

      подпункта 7) части первой пункта 57, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

      "7) требований по корреспондентским счетам к банкам-резидентам Республики Казахстан и банкам-нерезидентам Республики Казахстан, взвешенных с учетом кредитного риска в соответствии с Таблицей активов банка, взвешенных по степени кредитного риска вложений, согласно приложению 5 к Нормативам;

      за минусом суммы сформированных в соответствии с МСФО резервов, а также суммы обеспечения по обязательствам заемщика в виде:

      вкладов, предоставленных в распоряжение банка в качестве обеспечения данного обязательства;

      государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком;

      государственных ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

      аффинированных драгоценных металлов;

      гарантий Правительства Республики Казахстан;

      гарантий акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "КазАгро";

      ценных бумаг, выпущенных банком и предоставленных в качестве обеспечения по приобретенным банком ценным бумагам, эмитентом по которым является акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", либо их дочерние организации и по которым у банка имеется право на безусловное взыскание такого обеспечения.";

      подпункта 11) пункта 65, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

      "11) срочные депозиты в Национальном Банке;";

      пункта 74, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

      "74. Высококачественными ликвидными активами первого уровня признаются активы, удовлетворяющие условиям, установленным в пункте 72 Нормативов и являющиеся:

      1) наличными деньгами;

      2) депозитами в Национальном Банке;

      3) требованиями к Правительству Республики Казахстан, Национальному Банку, в том числе ценными бумагами, гарантированными Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком, а также ценными бумагами, выпущенными юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку;

      4) требованиями к центральным правительствам иностранных государств и центральным банкам иностранных государств, к международным финансовым организациям, в том числе ценными бумагами, гарантированными правительствами иностранных государств и центральными банками иностранных государств, международными финансовыми организациями, находящимися в свободном обращении на международных фондовых биржах, указанных в Списке организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, согласно приложению 8 к Нормативам и удовлетворяющими каждому из следующих условий:

      относятся к первой группе активов, взвешиваемых по степени кредитного риска 0 (ноль) процентов в соответствии с Таблицей активов банка, взвешенных по степени кредитного риска вложений, согласно приложению 5 к Нормативам;

      не являются обязательствами финансовых организаций или аффилиированных с ними организаций;

      5) требованиями к центральным правительствам иностранных государств и центральным банкам иностранных государств в виде ценных бумаг, номинированных в валюте страны-эмитента, в случае если требования к центральным правительствам иностранных государств и центральным банкам иностранных государств взвешиваются по степени кредитного риска выше 0 (нуля) процентов в соответствии с Таблицей активов банка, взвешенных по степени кредитного риска вложений, согласно приложению 5 к Нормативам;

      6) требования по корреспондентским счетам к банкам-нерезидентам Республики Казахстан, имеющим долгосрочный рейтинг не ниже "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств.";

      абзаца седьмого подпункта 4) пункта 9 Руководства по формированию провизий (резервов) под обесценение активов банка в виде займов и дебиторской задолженности согласно приложению 1, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

      "Для целей настоящего подпункта не признается событием, являющимся объективным подтверждением обесценения займа, реструктуризация, проведенная в целях реализации государственных программ, а также реструктуризация, проведенная с отсрочкой платежа по займу в связи с введением чрезвычайного положения в Республике Казахстан;";

      Таблиц ы активов банка, взвешенных по степени кредитного риска вложений, согласно приложению 5, установив, что в период приостановления данное приложение действует в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

      в Правилах расчета и лимитах открытой валютной позиции, утвержденных указанным постановлением:

      части первой пункта 3, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:

      "3. Правилами устанавливаются следующие лимиты открытой валютной позиции:

      1) лимит открытой валютной позиции (длинной и короткой) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service и Fitch (далее - другие рейтинговые агентства), и валюте "евро", а также аффинированным драгоценным металлам в размере, не превышающем 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процента величины собственного капитала банка, за исключением длинной валютной позиции по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня других рейтинговых агентств, и валюте "евро";

      лимит длинной валютной позиции по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня других рейтинговых агентств, и валюте "евро", в размере, не превышающем 7,5 (семь целых пять десятых) процента величины собственного капитала банка;

      2) лимит открытой валютной позиции (длинной и короткой) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, в размере, не превышающем 5 (пяти) процентов величины собственного капитала банка;

      3) лимит валютной нетто-позиции в размере, не превышающем 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов величины собственного капитала банка.".

      4. В постановлении Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 269 "Об утверждении Правил создания провизий (резервов) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16502, опубликовано 15 марта 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) приостановить с 30 марта 2020 года до 30 сентября 2020 года включительно действие следующей нормы:

      в Правилах создания провизий (резервов) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, утвержденных указанным постановлением:

      подпункта 11) пункта 2, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

      "11) реструктуризация займа – любое изменение порядка и условий договора займа с целью решения имеющихся или ожидаемых трудностей заемщика (созаемщика) по обслуживанию займа, в соответствии с любым из нижеперечисленных случаев:

      изменение графика платежей по займу, в том числе последующее предоставление либо продление льготного периода по платежам по займу для погашения основного долга и (или) вознаграждения; последующее продление срока займа; отсрочка одного или более платежа по займу; списание или прощение части основного долга и (или) вознаграждения по займу; капитализация просроченных платежей по вознаграждению; изменение (конвертация) валюты займа с одной валюты на другую с капитализацией просроченной задолженности по вознаграждению;

      предоставление нового займа для оплаты просроченной задолженности по займу в финансовой организации, в том числе в других финансовых организациях;

      увеличение кредитного лимита в случае наличия просроченной задолженности по займу;

      снижение ставки вознаграждения по займу;

      снижение задолженности по займу в результате погашения суммы задолженности за счет передаваемого финансовой организации залогового имущества заемщика.

      Для целей настоящего подпункта не признается событием, являющимся объективным подтверждением обесценения займа, реструктуризация, проведенная с отсрочкой платежа по займу в связи с введением чрезвычайного положения в Республике Казахстан;".

      5. В постановлении Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 79 "Об установлении видов пруденциальных нормативов, а также показателей, характеризующих соблюдение их значений для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, утверждении Правил расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17008, опубликовано 12 июня 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) приостановить с 30 марта 2020 года до 30 сентября 2020 года включительно действие следующей нормы:

      в Правилах расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:

      Таблицы расчета значений пруденциальных нормативов управляющего инвестиционным портфелем согласно приложению, установив, что в период приостановления данное приложение действует в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

      6. В постановлении Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 80 "Об установлении видов пруденциальных нормативов, а также показателей, характеризующих соблюдение их значений, для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утверждении Правил расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17005, опубликовано 13 июня 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) приостановить с 30 марта 2020 года до 30 сентября 2020 года включительно действие следующей нормы:

      в Правилах расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

      Таблицы расчета значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг согласно приложению, установив, что в период приостановления данное приложение действует в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

      7. Департаменту методологии и регулирования финансовых организаций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 8 настоящего постановления.

      8. Управлению международных отношений и внешних коммуникаций обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

      9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

      10. Настоящее постановление вводится в действие с 30 марта 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
М. Абылкасымова

  Приложение 1
к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 22 марта 2020 года № 19
  Приложение 4
к Нормативным значениям и методике
расчетов пруденциальных нормативов
страховой (перестраховочной)
организации и страховой группы и
иных обязательных к соблюдению
норм и лимитов

Таблица активов страховой (перестраховочной) организации с учетом их классификации по качеству и ликвидности

Наименование показателя

Учитываемый объем

1

2

3

1

Деньги - всего, в том числе:


1.1

деньги в кассе в сумме, не превышающей 1 (один) процент от суммы активов страховой (перестраховочной) организации за минусом активов перестрахования

100%

1.2

деньги в пути, в банках второго уровня Республики Казахстан

100%

1.3

деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 2.1 и 2.2 настоящего приложения

100%

1.4

деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строке 2.3 настоящего приложения

90%

1.5

деньги страховой (перестраховочной) организации на счетах у организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, находящиеся в банках второго уровня Республики Казахстан и в центральном депозитарии

100%

1.6

деньги страховой (перестраховочной) организации на счетах у организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем, находящиеся в банках второго уровня Республики Казахстан

100%

2

Вклады - всего, в том числе:


2.1

вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются эмитентами, акции которых включены в категорию "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи или находятся в представительском списке индекса фондовой биржи

100%

2.2

вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований:
имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB+" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;
являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "А-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

100%

2.3

вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBB" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

90%

2.4

вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан

100%

2.5

вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

100%

3

Долговые ценные бумаги - всего, в том числе:


3.1

государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан

100%

3.2

долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан

100%

3.3

долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан

100%

3.4

долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Банк Развития Казахстана", "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов" в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств

100%

3.5

негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте и допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана"

90%

3.6

негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи

60%

3.7

негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzBBB" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

100%

3.8

негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB-" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

85%

3.9

негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже "А+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также долговые ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан

100%

3.10

долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

100%

3.11

долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

90%

3.12

долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

80%

3.13

негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств

100%

3.14

негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств

85%

3.15

негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств

70%

4

Акции и депозитарные расписки - всего, в том числе:


4.1

акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции

100%

4.2

акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции

100%

4.3

акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию "стандарт" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции

80%

4.4

акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор "акции" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции

60%

4.5

акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции

100%

4.6

акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции

80%

4.7

акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции

60%

4.8

акции акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат"

100%

5

Иные ценные бумаги - всего, в том числе:


5.1

ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи

70%

5.2

паи Exchange Traded Funds (ETF), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам

90%

5.3

паи Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar

80%

5.4

инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzAAA" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

100%

5.5

инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтингов оценку от "BB+" до "ВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzAA+" до "kzA-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

90%

5.6

инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В+" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB+" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

80%

5.7

инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, родительские организации которых имеют рейтинговую оценку не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

90%

6

Иные активы - всего, в том числе:


6.1

аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты

100%

6.2

займы страхователям страховой (перестраховочной) организации, осуществляющей деятельность по отрасли "страхование жизни", в объеме 100 (ста) процентов от суммы основного долга

100%

6.3

основные средства в виде недвижимого имущества в сумме, не превышающей 5 (пяти) процентов от суммы высоколиквидных активов страховой (перестраховочной) организации

100%

6.4

программное обеспечение, приобретенное для целей основной деятельности страховой (перестраховочной) организации (в размере себестоимости с учетом накопленной амортизации и не превышающем 10 (десяти) процентов от суммы высоколиквидных активов страховой (перестраховочной) организации)

100%

6.5

суммы к получению от перестраховщиков, страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников в сумме, не превышающей 10 (десяти) процентов от суммы высоколиквидных активов страховой (перестраховочной) организации

100%

6.6

требования к эмитентам ценных бумаг по выплате номинальной стоимости ценных бумаг, возникшие в связи с истечением срока их обращения, предусмотренного проспектом выпуска ценных бумаг (не просроченные по условиям проспекта выпуска ценных бумаг)

100%

  Приложение 2
к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 22 марта 2020 года № 19
  Приложение 5
к Нормативным значениям и методике
расчетов пруденциальных нормативов
страховой (перестраховочной)
организации и страховой группы и
иных обязательных к соблюдению
норм и лимитов

Таблица высоколиквидных активов страховой (перестраховочной) организации

Наименование показателя

Учитываемый объем

1

2

3

1

Деньги - всего, в том числе:


1.1

деньги в кассе в сумме, не превышавшей 1 (один) процент от суммы активов страховой (перестраховочной) организации за минусом активов перестрахования

100%

1.2

деньги страховой (перестраховочной) организации на счетах у организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, находящиеся в банках второго уровня Республики Казахстан и в центральном депозитарии

100%

1.3

деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 2.1 и 2.2 настоящего приложения

100%

1.4

деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строке 2.3 настоящего приложения

90%

1.5

деньги страховой (перестраховочной) организации на счетах у организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем, находящиеся в банках второго уровня Республики Казахстан

100%

2

Вклады - всего, в том числе:


2.1

вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются эмитентами, акции которых включены в категорию "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи или находятся в представительском списке индекса фондовой биржи

100%

2.2

вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований:
имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB+" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;
являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "А-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

100%

2.3

вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBB" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

90%

2.4

вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан

100%

2.5

вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

100%

3

Долговые ценные бумаги - всего, в том числе:


3.1

государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан

100%

3.2

долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан

100%

3.3

долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан

100%

3.4

долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Банк Развития Казахстана", "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов" в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств

100%

3.5

негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте и допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана"

90%

3.6

негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи

60%

3.7

негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzBBB" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

100%

3.8

негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB-" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

85%

3.9

негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже "А+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также долговые ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан

100%

3.10

долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

100%

3.11

долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

90%

3.12

долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

80%

3.13

негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств

100%

3.14

негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств

85%

3.15

негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств

70%

4

Акции и депозитарные расписки - всего, в том числе:


4.1

акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции

100%

4.2

акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции

100%

4.3

акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию "стандарт" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции

80%

4.4

акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор "акции" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции

60%

4.5

акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции

100%

4.6

акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции

80%

4.7

акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции

60%

5

Иные ценные бумаги - всего, в том числе:


5.1

ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи

70%

5.2

паи Exchange Traded Funds (ETF), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам

90%

5.3

паи Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar

80%

5.4

инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzAAA" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

100%

5.5

инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтингов оценку от "BB+" до "ВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzAA+" до "kzA-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

90%

5.6

инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку от "В+" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB+" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

80%

5.7

инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, родительские организации которых имеют рейтинговую оценку не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

90%

6

Иные активы - всего, в том числе:


6.1

аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты

100%

6.2

требования к эмитентам ценных бумаг по выплате номинальной стоимости ценных бумаг, возникшие в связи с истечением срока их обращения, предусмотренного проспектом выпуска ценных бумаг (не просроченные по условиям проспекта выпуска ценных бумаг)

100%

  Приложение 3
к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 22 марта 2020 года № 19
  Приложение 5
к Нормативным значениям и
методикам расчетов пруденциальных
нормативов и иных обязательных
к соблюдению норм и лимитов,
размеру капитала банка

Таблица активов банка, взвешенных по степени кредитного риска вложений

Наименование статей

Степень риска в процентах

I группа

1

Наличные тенге

0

2

Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

0

3

Аффинированные драгоценные металлы

0

4

Займы, предоставленные Правительству Республики Казахстан

0

5

Займы, предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

0

6

Займы, предоставленные Национальному Банку

0

7

Займы, предоставленные центральным банкам стран с суверенным рейтингом не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

0

8

Займы, предоставленные международным финансовым организациям с долговым рейтингом не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

0

9

Займы, предоставленные акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

0

10

Вклады в Национальном Банке и иные треб ования к Национальному Банку

0

11

Вклады в центральных банках стран с суверенным рейтингом не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

0

12

Вклады в международных финансовых организациях с долговым рейтингом не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан

0

13

Дебиторская задолженность Правительства Республики Казахстан

0

14

Дебиторская задолженность местных исполнительных органов Республики Казахстан по налогам и другим платежам в бюджет

0

15

Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком

0

16

Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные местными исполнительными органами городов Нур-Султана и Алматы

0

17

Ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом "Банк Развития Казахстана" в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, акционерными обществами "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов", а также ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан

0

18

Ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку

0

19

Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

0

20

Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

0

21

Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам, имеющим долгосрочный рейтинг не ниже "ВВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

0

22

Начисленное вознаграждение по активам, включенным в І группу риска

0

II группа

23

Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки

20

24

Займы, предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

20

25

Займы, предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

20

26

Займы, предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

20

27

Займы, предоставленные местным исполнительным органам Республики Казахстан

20

28

Займы, предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

20

29

Займы, предоставленные организациям, имеющим долговой рейтинг не ниже "А+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

20

30

Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

20

31

Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

20

32

Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг не ниже "А+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

20

33

Дебиторская задолженность местных исполнительных органов Республики Казахстан, за исключением дебиторской задолженности, отнесенной к І группе риска

20

34

Дебиторская задолженность организаций, имеющих долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

20

35

Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

20

36

Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

20

37

Государственные ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, за исключением государственных ценных бумаг, выпущенных местными исполнительными органами городов Нур-Султана и Алматы

20

38

Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

20

39

Ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

20

40

Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на балансе и имеющие кредитный рейтинг от "ААА" до "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-" по национальной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

20

41

Начисленное вознаграждение по активам, включенным во II группу риска

20

III группа

42

Неаффинированные драгоценные металлы

50

43

Займы, предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

50

44

Займы, предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

50

45

Займы, предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

50

46

Займы, предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

50

47

Займы, предоставленные организациям, имеющим долговой рейтинг от "А" до "ВВВ+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

50

48

Ипотечные жилищные займы (за исключением займов, выданных физическим лицам, указанных в строках 77, 80 и 81 настоящей таблицы), соответствующие следующему условию: отношение суммы предоставленного ипотечного жилищного займа к стоимости залога не превышает 50 (пятидесяти) процентов включительно от стоимости залога

35

49

Ипотечные жилищные займы, а также вознаграждения по ним, соответствующие условиям для выкупа, установленным юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку

35

50

Требования по ипотечным жилищным займам, переуступленным юридическому лицу, осуществляющему выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку

35

51

Ипотечные жилищные займы (за исключением займов, выданных физическим лицам, указанных в строках 77, 80 и 81 настоящей таблицы), соответствующие следующему условию:
отношение суммы предоставленного ипотечного жилищного займа к стоимости залога находится в пределах от 51 (пятидесяти одного) процента до 85 (восьмидесяти пяти) процентов включительно от стоимости залога

50

52

Прочие ипотечные жилищные займы (за исключением займов выданных физическим лицам, указанных в строках 77, 80 и 81 настоящей таблицы)

100

53

Займы с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, предоставленные резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных жилищных займов и займов, указанных в строках 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 107 и 108 настоящей таблицы, а также беззалоговых потребительских займов, выданных физическим лицам) по которым сформировано менее 35 (тридцати пяти) процентов провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов

100

54

Займы с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, предоставленные резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных жилищных займов и займов, указанных в строках 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 107 и 108 настоящей таблицы, а также беззалоговых потребительских займов, выданных физическим лицам), по которым сформировано более 35 (тридцати пяти) процентов и менее 50 (пятидесяти) процентов провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов

75

55

Займы с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, предоставленные резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных жилищных займов и займов, указанных в строках 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 107 и 108 настоящей таблицы, а также беззалоговых потребительских займов, выданных физическим лицам), по которым сформировано более 50 (пятидесяти) процентов провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов

50

56

Займы, предоставленные субъектам, отнесенным к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, соответствующие следующим критериям:
1) сумма займа не превышает 0,2 (ноль целых две десятых) процента от собственного капитала;
2) валюта займа - тенге

50

57

Займы, выданные юридическим лицам в тенге в рамках синдиката

50

58

Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

50

59

Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

50

60

Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг от "А" до "ВВВ+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

50

61

Дебиторская задолженность организаций, имеющих долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

50

62

Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

50

63

Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

50

64

Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

50

65

Ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

50

66

Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на балансе и имеющие кредитный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-" по национальной шкале агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

50

67

Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам-резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг от "ВВ+" до "В+" (включительно) агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или банку-нерезиденту, имеющему долговой рейтинг от "ВВВ" до "ВВ" (включительно) агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

50

68

Требования к акционерному обществу "Казахстанская фондовая биржа"

50

69

Начисленное вознаграждение по активам, включенным в III группу риска (за исключением начисленных вознаграждений по активам, указанных в строках 49 и 50 настоящей таблицы)

50

IV группа

70

Займы, предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки

100

71

Займы, предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки

100

72

Займы, предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международным финансовым организациям, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки

100

73

Займы, предоставленные местным органам власти стран, имеющих долговой рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки

100

74

Займы, предоставленные организациям-резидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "ВВВ+" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям-резидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг от "ВВВ" до "В+" агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

100

75

Займы, выданные на срок более 3 (трех) лет в иностранной валюте организациям-резидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "ВВВ+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям-резидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг от "ВВВ" до "В+" агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и не имеющим соответствующей валютной выручки, и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика

200

76

Займы, выданные на срок до 3 (трех) лет в иностранной валюте организациям-резидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "ВВВ+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям-резидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг от "ВВВ" до "В+" агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и не имеющим соответствующей валютной выручки, и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика

100

77

Займы, предоставленные физическим лицам до 1 января 2016 года, в том числе потребительские займы, за исключением отнесенных к III группе риска

100

78

Займы, выданные на срок более 3 (трех) лет в иностранной валюте физическим лицам, в том числе потребительские займы, за исключением отнесенных к III группе риска, и не имеющим соответствующей валютной выручки и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика

200

79

Займы, выданные на срок до 3 (трех) лет в иностранной валюте физическим лицам, в том числе потребительские займы, за исключением отнесенных к III группе риска, и не имеющим соответствующей валютной выручки и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика

100

80

Необеспеченные займы, выданные физическим лицам с 1 января 2016 года по 31 декабря 2019 года, в том числе потребительские займы, соответствующие одному из следующих критериев, рассчитываемых банком:
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года ежемесячно при мониторинге займов:
1) уровень коэффициента долговой нагрузки заемщика, рассчитанного в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 декабря 2013 года № 292 "О введении ограничений на проведение отдельных видов банковских и других операций финансовыми организациями", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9125 (далее - постановление № 292), с использованием для расчета среднего ежемесячного дохода заемщика - физического лица выписки из единого накопительного пенсионного фонда с индивидуального пенсионного счета за последние 6 (шесть) месяцев или информации о получении заемщиком заработной платы через платежные карточки банка в течение 6 (шести) последовательных месяцев, предшествующих дате обращения заемщика, превышает 0,35;
2) просрочка платежей по задолженности по любому действующему или закрытому займу и (или) вознаграждению по нему за последние 24 (двадцать четыре) месяца, предшествующие дате выдачи, составляет более 60 (шестидесяти) календарных дней либо допускалась просрочка платежей более 3 (трех) раз сроком более 30 (тридцати) календарных дней;
3) при ежемесячном мониторинге займов отсутствует информация для расчета, указанная в подпункте 1) или 2) настоящей строки.
В случае отсутствия у банка информации, предусмотренной в одном из вышеуказанных подпунктов настоящей строки, займы, выданные физическим лицам, признаются необеспеченными и взвешиваются по степени кредитного риска, согласно настоящей строке

150

81

Прочие займы, выданные физическим лицам с 1 января 2016 года, в том числе потребительские займы (за исключением ипотечных жилищных займов, займов физическим лицам, указанных в строке 80 настоящей таблицы и беззалоговых потребительских займов, указанных в приложении 5-1 к Нормативам)

100

82

Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки

100

83

Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международных финансовых организациях, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки

100

84

Вклады в организациях-резидентах, имеющих долговой рейтинг ниже "ВВВ+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациях-резидентах, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организациях-нерезидентах, имеющих долговой рейтинг от "ВВВ" до "В+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

100

85

Дебиторская задолженность организаций-резидентов, имеющих долговой рейтинг ниже "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организаций-резидентов, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организаций-нерезидентов, имеющих долговой рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

100

86

Дебиторская задолженность физических лиц

100

87

Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки

100

88

Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки

100

89

Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международными финансовыми организациями, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки

100

90

Ценные бумаги, выпущенные организациями-резидентами, имеющими долговой рейтинг ниже "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациями-резидентами, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки, и организациями-нерезидентами, имеющими долговой рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

100

91

Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на балансе, и имеющие кредитный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB-" по национальной шкале агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

100

92

Ценные бумаги, выпущенные специальной финансовой компанией акционерного общества "Фонд стрессовых активов"

100

93

Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам-резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг ниже "В+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или банку-нерезиденту, имеющему долговой рейтинг ниже "ВВ" агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

100

94

Начисленное вознаграждение по активам, включенным в IV группу риска

100

95

Расчеты по платежам

100

96

Основные средства

100

97

Материальные запасы

100

98

Предоплата суммы вознаграждения и расходов

100

V группа

99

Инвестиции банка в акции (доли участия в уставном капитале), бессрочные финансовые инструменты, субординированный долг юридических лиц, финансовая отчетность которых консолидируется при составлении финансовой отчетности банка в соответствии с МСФО

100

100

Сумма всех инвестиций банка, каждая из которых составляет менее 10 (десяти) процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, финансовая отчетность которого не консолидируется при составлении финансовой отчетности банка, не превышающая 10 (десяти) процентов основного капитала

100

101

Сумма инвестиций банка в простые акции финансовой организации, в которой банк имеет 10 (десять) и более процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале), и часть отложенных налоговых активов, признанных в отношении вычитаемых временных разниц, в совокупности не превышающая 17,65 (семнадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов разницы основного капитала банка после применения регуляторных корректировок, указанных в пункте 10 Нормативов, и суммы, подлежащей к вычету из основного капитала, указанной в абзацах третьем, четвертом и пятом пункта 11 Нормативов

250

102

Займы, предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

150

103

Займы, предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

150

104

Займы, предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг ниже "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

150

105

Займы, предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "ВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

150

106

Займы, предоставленные организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "В+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерезидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки

150

107

Займы, выданные на срок более 3 (трех) лет в иностранной валюте организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "В+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерезидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и не имеющим соответствующей валютной выручки и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика

200

108

Займы, выданные на срок до 3 (трех) лет в иностранной валюте организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "В+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерезидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и не имеющим соответствующей валютной выручки и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика

100

109

Займы, предоставленные нерезидентам Республики Казахстан, являющимся юридическими лицами, зарегистрированными на территории нижеуказанных иностранных государств, или их гражданами:
1) Княжество Андорра;
2) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико);
3) Государство Антигуа и Барбуда;
4) Содружество Багамских островов;
5) Государство Барбадос;
6) Государство Бахрейн;
7) Государство Белиз;
8) Государство Бруней Даруссалам;
9) Объединенные Арабские Эмираты (только в части территории города Дубай);
10) Республика Вануату;
11) Республика Гватемала;
12) Государство Гренада;
13) Республика Джибути;
14) Доминиканская Республика;
15) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);
16) Республика Индонезия;
17) Испания (только в части территории Канарских островов);
18) Республика Кипр;
19) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;
20) Республика Коста-Рика;
21) Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг);
22) Республика Либерия;
23) Княжество Лихтенштейн;
24) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
25) Республика Маврикий;
26) Мальдивская Республика;
27) Республика Мальта;
28) Республика Маршалловы острова;
29) Княжество Монако;
30) Союз Мьянма;
31) Республика Науру;
32) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);
33) Федеративная Республика Нигерия;
34) Португалия (только в части территории островов Мадейра);
35) Республика Палау;
36) Республика Панама;
37) Независимое Государство Самоа;
38) Республика Сейшельские острова;
39) Государство Сент-Винсент и Гренадины;
40) Федерация Сент-Китс и Невис;
41) Государство Сент-Люсия;
42) Королевство Тонга;
43) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):
Острова Ангилья;
Бермудские острова;
Британские Виргинские острова;
Гибралтар;
Каймановы острова;
Остров Монтсеррат;
Острова Теркс и Кайкос;
Остров Мэн;
Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);
44) Республика Филиппины;
45) Демократическая Республика Шри-Ланка

150

110

Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

150

111

Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг ниже "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

150

112

Вклады в организациях-нерезидентах, имеющих долговой рейтинг ниже "В+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациях-нерезидентах, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки

150

113

Вклады в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, зарегистрированных на территории нижеуказанных иностранных государств:
1) Княжество Андорра;
2) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико);
3) Государство Антигуа и Барбуда;
4) Содружество Багамских островов;
5) Государство Барбадос;
6) Государство Бахрейн;
7) Государство Белиз;
8) Государство Бруней Даруссалам;
9) Объединенные Арабские Эмираты (только в части территории города Дубай);
10) Республика Вануату;
11) Республика Гватемала;
12) Государство Гренада;
13) Республика Джибути;
14) Доминиканская Республика;
15) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);
16) Республика Индонезия;
17) Испания (только в части территории Канарских островов);
18) Республика Кипр;
19) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;
20) Республика Коста-Рика;
21) Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг);
22) Республика Либерия;
23) Княжество Лихтенштейн;
24) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
25) Республика Маврикий;
26) Мальдивская Республика;
27) Республика Мальта;
28) Республика Маршалловы острова;
29) Княжество Монако;
30) Союз Мьянма;
31) Республика Науру;
32) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);
33) Федеративная Республика Нигерия;
34) Португалия (только в части территории островов Мадейра);
35) Республика Палау;
36) Республика Панама;
37) Независимое Государство Самоа;
38) Республика Сейшельские острова;
39) Государство Сент-Винсент и Гренадины;
40) Федерация Сент-Китс и Невис;
41) Государство Сент-Люсия;
42) Королевство Тонга;
43) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):
Острова Ангилья;
Бермудские острова;
Британские Виргинские острова;
Гибралтар;
Каймановы острова;
Остров Монтсеррат;
Острова Теркс и Кайкос;
Остров Мэн;
Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);
44) Республика Филиппины;
45) Демократическая Республика Шри-Ланка

150

114

Дебиторская задолженность организаций-нерезидентов, имеющих долговой рейтинг ниже "ВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организаций-нерезидентов, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки

150

115

Дебиторская задолженность организаций-нерезидентов Республики Казахстан, зарегистрированных на территории нижеуказанных иностранных государств:
1) Княжество Андорра;
2) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико);
3) Государство Антигуа и Барбуда;
4) Содружество Багамских островов;
5) Государство Барбадос;
6) Государство Бахрейн;
7) Государство Белиз;
8) Государство Бруней Даруссалам;
9) Объединенные Арабские Эмираты (только в части территории города Дубай);
10) Республика Вануату;
11) Республика Гватемала;
12) Государство Гренада;
13) Республика Джибути;
14) Доминиканская Республика;
15) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);
16) Республика Индонезия;
17) Испания (только в части территории Канарских островов);
18) Республика Кипр;
19) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;
20) Республика Коста-Рика;
21) Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг);
22) Республика Либерия;
23) Княжество Лихтенштейн;
24) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
25) Республика Маврикий;
26) Мальдивская Республика;
27) Республика Мальта;
28) Республика Маршалловы острова;
29) Княжество Монако;
30) Союз Мьянма;
31) Республика Науру;
32) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);
33) Федеративная Республика Нигерия;
34) Португалия (только в части территории островов Мадейра);
35) Республика Палау;
36) Республика Панама;
37) Независимое Государство Самоа;
38) Республика Сейшельские острова;
39) Государство Сент-Винсент и Гренадины;
40) Федерация Сент-Китс и Невис;
41) Государство Сент-Люсия;
42) Королевство Тонга;
43) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):
Острова Ангилья;
Бермудские острова;
Британские Виргинские острова;
Гибралтар;
Каймановы острова;
Остров Монтсеррат;
Острова Теркс и Кайкос;
Остров Мэн;
Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);
44) Республика Филиппины;
45) Демократическая Республика Шри-Ланка

150

116

Ценные бумаги, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

150

117

Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых ниже "ВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

150

118

Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг ниже "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

150

119

Ценные бумаги, выпущенные организациями-нерезидентами, имеющими долговой рейтинг ниже "ВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациями-нерезидентами, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки

150

120

Ценные бумаги, выпущенные организациями-нерезидентами Республики Казахстан, зарегистрированными на территории нижеуказанных иностранных государств:
1) Княжество Андорра;
2) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико);
3) Государство Антигуа и Барбуда;
4) Содружество Багамских островов;
5) Государство Барбадос;
6) Государство Бахрейн;
7) Государство Белиз;
8) Государство Бруней Даруссалам;
9) Объединенные Арабские Эмираты (только в части территории города Дубай);
10) Республика Вануату;
11) Республика Гватемала;
12) Государство Гренада;
13) Республика Джибути;
14) Доминиканская Республика;
15) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);
16) Республика Индонезия;
17) Испания (только в части территории Канарских островов);
18) Республика Кипр;
19) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;
20) Республика Коста-Рика;
21) Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг);
22) Республика Либерия;
23) Княжество Лихтенштейн;
24) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
25) Республика Маврикий;
26) Мальдивская Республика;
27) Республика Мальта;
28) Республика Маршалловы острова;
29) Княжество Монако;
30) Союз Мьянма;
31) Республика Науру;
32) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);
33) Федеративная Республика Нигерия;
34) Португалия (только в части территории островов Мадейра);
35) Республика Палау;
36) Республика Панама;
37) Независимое Государство Самоа;
38) Республика Сейшельские острова;
39) Государство Сент-Винсент и Гренадины;
40) Федерация Сент-Китс и Невис;
41) Государство Сент-Люсия;
42) Королевство Тонга;
43) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):
Острова Ангилья;
Бермудские острова;
Британские Виргинские острова;
Гибралтар;
Каймановы острова;
Остров Монтсеррат;
Острова Теркс и Кайкос;
Остров Мэн;
Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);
44) Республика Филиппины;
45) Демократическая Республика Шри-Ланка

150

121

Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на балансе и имеющие кредитный рейтинг от "ВВ+" до "ВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzBB-" по национальной шкале агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

350

122

Начисленное вознаграждение по активам, включенным в V группу риска

150

  Приложение
к Таблице активов банка, взвешенных
по степени кредитного риска вложений

Пояснения к расчету активов банка, подлежащих взвешиванию по степени кредитного риска вложений

      1. Вклады, дебиторская задолженность, приобретенные ценные бумаги, займы, по которым у банка имеется обеспечение (в виде активов, указанных в строках 1, 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 Таблицы активов банка, взвешенных по степени кредитного риска вложений (далее - Таблица), скорректированная стоимость которого составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов объема указанных активов, при наличии в банках адекватных систем учета, позволяющих определить скорректированную стоимость обеспечения в соответствии с настоящим пунктом, включаются в расчет активов, взвешенных по степени риска за минусом скорректированной стоимости обеспечения.

      Скорректированная стоимость обеспечения (в виде активов, указанных в строках 1, 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 Таблицы) равняется:

      100 (ста) процентам суммы вкладов, в том числе в данном банке, предоставленных в качестве обеспечения;

      95 (девяносто пяти) процентам рыночной стоимости ценных бумаг, переданных в обеспечение;

      85 (восьмидесяти пяти) процентам рыночной стоимости аффинированных драгоценных металлов, переданных в обеспечение.

      Необеспеченная часть вышеуказанных вкладов, дебиторской задолженности, приобретенных ценных бумаг, взвешивается согласно Таблице по степени риска, соответствующей вкладам, дебиторской задолженности, приобретенным ценным бумагам.

      2. Займы, по которым у банка имеется обеспечение в виде безотзывной и безусловной гарантии акционерных обществ "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов объема указанных займов, включаются в расчет активов, взвешенных по степени риска за минусом скорректированной стоимости обеспечения.

      Скорректированная стоимость обеспечения в виде гарантии акционерных обществ "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" равняется 95 (девяноста пяти) процентам суммы гарантии.

      3. Вклады, дебиторская задолженность, приобретенные ценные бумаги, займы, инвестиции, не включенные в расчет инвестиций банка, гарантированные (застрахованные) организациями, имеющими степень риска ниже контрагента, включаются в расчет активов, взвешенных по степени риска (за минусом гарантированной (застрахованной) суммы вкладов, дебиторской задолженности, приобретенных ценных бумаг, займов, инвестиций, не включенных в расчет инвестиций банка) по степени риска должника.

      Гарантированная (застрахованная) сумма вкладов, дебиторской задолженности, приобретенных ценных бумаг, займов, инвестиций, не включенных в расчет инвестиций банка, взвешивается по степени риска дебиторской задолженности соответствующего гаранта (страховщика).

      4. Вклады, дебиторская задолженность, приобретенные ценные бумаги и займы, указанные в пункте 1 настоящих Пояснений к расчету активов банка, подлежащих взвешиванию по степени кредитного риска вложений (далее - Пояснения), предоставленные нерезидентам Республики Казахстан:

      1) зарегистрированным в качестве юридического лица на территории оффшорных зон;

      2) являющимся зависимыми от юридических лиц, зарегистрированных на территории оффшорных зон, владеющих в отдельности более чем 5 (пятью) процентами уставного капитала, или дочерними по отношению к юридическому лицу, зарегистрированному на территории оффшорной зоны;

      3) являющимся гражданами оффшорных зон;

      взвешиваются по степени риска согласно Таблице, независимо от наличия обеспечения, указанного в пункте 1 Пояснений.

      5. Вклады, дебиторская задолженность, приобретенные ценные бумаги и займы, указанные в пункте 1 Пояснений, предоставленные нерезидентам Республики Казахстан:

      1) зарегистрированным в качестве юридического лица на территории оффшорных зон, но имеющим долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или соответствующую гарантию головной организации, долговой рейтинг которой не ниже указанного уровня, в обеспечение всей суммы обязательств;

      2) являющимся зависимыми от юридических лиц, зарегистрированных на территории оффшорных зон, владеющих в отдельности более 5 (пятью) процентами уставного капитала, или дочерними по отношению к юридическому лицу, зарегистрированному на территории оффшорной зоны, но имеющему долговой рейтинг не ниже указанного уровня или соответствующую гарантию головной организации, долговой рейтинг которой не ниже указанного уровня, в обеспечение всей суммы обязательств, за исключением требований к нерезидентам Республики Казахстан, являющимся юридическими лицами, зарегистрированными на территории оффшорных зон, или их гражданами либо юридическими лицами, зарегистрированными на территории государств, отнесенных Организацией экономического сотрудничества и развития к перечню оффшорных территорий, не принявших обязательств по информационному обмену, или их гражданами, или к организациям, являющимся зависимыми от юридических лиц, владеющих в отдельности более 5 (пятью) процентами уставного капитала, либо дочерними по отношению к юридическим лицам, зарегистрированным на территории указанных оффшорных зон;

      взвешиваются по нулевой степени риска.

      6. Для целей расчета активов банка, взвешенных по степени риска вложений:

      под ипотечным жилищным займом понимается ипотечный заем, предоставленный физическим лицам в целях строительства жилища либо его покупки и (или) ремонта;

      под потребительским займом понимается заем, предоставленный физическим лицам на приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

      7. Если ценная бумага имеет специальный долговой рейтинг выпуска, то при взвешивании активов банка по степени риска необходимо учитывать рейтинг ценной бумаги.

      8. Активы, включенные в расчет активов, условных и возможных требований и обязательств с учетом рыночного риска в соответствии с пунктом 21 Нормативов, не включаются в расчет активов, условных и возможных обязательств, взвешиваемых по степени кредитного риска, за исключением активов, включенных в расчет финансовых инструментов с рыночным риском, связанным с изменением обменных курсов валют и курсов драгоценных металлов.

  Приложение 4
к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 22 марта 2020 года № 19
  Приложение
к Правилам расчета
значений пруденциальных
нормативов, подлежащих
соблюдению организациями,
осуществляющими управление
инвестиционным портфелем

Таблица расчета значений пруденциальных нормативов управляющего инвестиционным портфелем

Наименование показателя

Сумма по балансу

Учитываемый объем (в процентах)

Сумма к расчету

1

2

3

4

5

1

Деньги и вклады всего, в том числе:
1.1

деньги в кассе в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от суммы активов по балансу управляющего инвестиционным портфелем


100


1.2

деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 1.9 и 1.10 настоящего приложения


100


1.3

деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строке 1.11 настоящего приложения


90


1.4

деньги на счетах в центральном депозитарии


100


1.5

деньги управляющего инвестиционным портфелем являющиеся взносами в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента


100


1.6

деньги на текущих счетах в банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств


100


1.7

деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, осуществляющих функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "ВВВ" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств


100


1.8

деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, являющихся членом Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association)


100


1.9

вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются эмитентами, включенными в категорию "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или эмитентами, акции которых находятся в представительском списке индекса фондовой биржи


100


1.10

вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований:
имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB+" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;
являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "А-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств


100


1.11

вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBB" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств


90


1.12

вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан


100


1.13

вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств


100


2

Долговые ценные бумаги – всего, в том числе
2.1

государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан


100


2.2

долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан


100


2.3

долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан


100


2.4

долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Банк Развития Казахстана", "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов" в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств


100


2.5

негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте и допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана"


90


2.6

негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи


60


2.7

негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzBBB" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств


100


2.8

негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB-" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств


85


2.9

негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими международную рейтинг не ниже "А+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан


100


2.10

долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств


100


2.11

долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств


90


2.12

долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств


80


2.13

негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств


100


2.14

негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств


85


2.15

негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств


70


3

Акции и депозитарные расписки – всего, в том числе:
3.1

акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции


100


3.2

акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции


100


3.3

акции юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию "стандарт" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции


80


3.4

акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор "акции" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции


60


3.5

акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции


100


3.6

акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции


80


3.7

акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции


60


4

Иные ценные бумаги – всего, в том числе:
4.1

ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи


70


4.2

паи Exchange Traded Funds (ETF), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам


90


4.3

паи Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar


80


5

Иные активы – всего, в том числе:
5.1

Аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты


100


5.2

Дебиторская задолженность (за исключением дебиторской задолженности аффилированных лиц управляющего инвестиционным портфелем) по начисленному, но не выплаченному комиссионному вознаграждению в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (не просроченная по условиям договора) - в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от суммы активов по балансу управляющего инвестиционным портфелем


100


5.3

Требования к эмитентам ценных бумаг по выплате номинальной стоимости ценных бумаг, возникшие в связи с истечением срока их обращения, предусмотренного проспектом выпуска ценных бумаг (не просроченные по условиям проспекта выпуска ценных бумаг)


100


5.4

Основные средства управляющего инвестиционным портфелем в виде недвижимого имущества в сумме, не превышающей 5 (пяти) процентов от суммы активов по балансу управляющего инвестиционным портфелем


100


6

Итого ликвидные активы
7

Обязательства по балансу
8

Минимальный размер собственного капитала
9

Коэффициент достаточности собственного капитала
10

Коэффициент ликвидности
  Приложение 5
к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 22 марта 2020 года № 19
  Приложение
к Правилам расчета
значений пруденциальных нормативов,
подлежащих соблюдению
организациями, осуществляющими
брокерскую и (или) дилерскую
деятельность на рынке ценных бумаг

Таблица расчета значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг

Наименование показателя

Сумма по балансу

Учитываемый объем (в процентах)

Сумма к расчету

1

2

3

4

5

1

Деньги и вклады – всего, в том числе:
1.1

деньги в кассе в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от суммы активов по балансу Организации


100


1.2

деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 1.9 и 1.10 настоящего приложения


100


1.3

деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строке 1.11 настоящего приложения


90


1.4

деньги на счетах в центральном депозитарии


100


1.5

деньги Организации, являющиеся взносами в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента


100


1.6

деньги на текущих счетах в банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств


100


1.7

деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, осуществляющих функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "ВВВ" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств


100


1.8

деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, являющихся членом Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association)


100


1.9

вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются эмитентами, включенными в категорию "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или эмитентами, акции которых находятся в представительском списке индекса фондовой биржи


100


1.10

вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований:
имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB+" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;
являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "А-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств


100


1.11

вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBB" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств


90


1.12

вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан


100


1.13

вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств


100


2

Долговые ценные бумаги – всего, в том числе
2.1

государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан


100


2.2

долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан


100


2.3

долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан


100


2.4

долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Банк Развития Казахстана", "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов" в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств


100


2.5

негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте и допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана"


90


2.6

негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи


60


2.7

негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzBBB" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств


100


2.8

негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB-" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств


85


2.9

негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими международную рейтинг не ниже "А+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан


100


2.10

долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств


100


2.11

долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств


90


2.12

долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "В" до ""В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств


80


2.13

негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств


100


2.14

негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств


85


2.15

негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств


70


3

Акции и депозитарные расписки – всего, в том числе:
3.1

акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции


100


3.2

акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции


100


3.3

акции юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию "стандарт" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции


80


3.4

акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор "акции" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции


60


3.5

акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции


100


3.6

акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции


80


3.7

акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции


60


4

Иные ценные бумаги – всего, в том числе:
4.1

ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи


70


4.2

паи Exchange Traded Funds (ETF), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам


90


4.3

паи Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar


80


5

Иные активы – всего, в том числе:
5.1

Аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты


100


5.2

Дебиторская задолженность (за исключением дебиторской задолженности аффилированных лиц Организации) по начисленному, но не выплаченному комиссионному вознаграждению в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (не просроченная по условиям договора) - в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от суммы активов по балансу Организации


100


5.3

Требования к эмитентам ценных бумаг по выплате номинальной стоимости ценных бумаг, возникшие в связи с истечением срока их обращения, предусмотренного проспектом выпуска ценных бумаг (не просроченные по условиям проспекта выпуска ценных бумаг)


100


5.4

Основные средства Организации в виде недвижимого имущества в сумме, не превышающей 5 (пяти) процентов от суммы активов по балансу Организации


100


6

Итого ликвидные активы
7

Обязательства по балансу
8

Минимальный размер собственного капитала
9

Коэффициент достаточности собственного капитала
10

Коэффициент ликвидности