"Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 27 мамырдағы № 492 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 22 ақпандағы № 132 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 23 ақпанда № 22247 болып тіркелді

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 61-1-бабы 3-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 27 мамырдағы № 492 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде № 18750 болып тіркелген, 2019 жылғы 5 маусымда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау қағидаларында:

      10-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. Болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілікті қалыптастыру кезінде бюджеттік бағдарламалар әкімшісі "бағалау" және "болжам" деген бағандар үшін мынадай кестелер пайдаланылады:";

      мынадай мазмұндағы 12-1-тармақпен толықтырылсын:

      "12-1. Осы Қағидалардың ережелері "Мемлекеттік құпиялар туралы" 1999 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңында және "Мәліметтерді таратылуы шектелген қызметтік ақпаратқа жатқызу және онымен жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1196 қаулысында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып қолданылады.";

      14-тармақтың екінші бөлігінің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      ""бағалау" деген баған қаржыландыру жоспары мен ағымдағы қаржы жылының бюджеттік бағдарламаларының деректері бойынша толтырылады;";

      15 және 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "15. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынылатын бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілігіне орталық атқарушы органның аппарат басшысы (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның аппарат басшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлға), ал ондайлар болмаған жағдайларда – мемлекеттік мекеменің басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға, мемлекеттік мекеменің есептілікті жасауға жауапты құрылымдық бөлімшесінің басшысы, ал соңғылары болмаған кезде міндеттерді атқару тиісті бұйрықтармен жүктелген тұлғалар қол қояды.

      16. Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілікті бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға мемлекеттік жоспарлаудың ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – МЖАЖ) арқылы электрондық түрде нысандардың толық көлемінде енгізеді. Болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілікті МЖАЖ арқылы беру күні оны ұсыну күні болып есептеледі.

      Болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілікті қарау нәтижелері бойынша ескертулер болған кезде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісін болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілікті пысықтау қажеттігі туралы хабардар етеді.

      Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі пысықталған болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілікті хабарламаны алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады.";

      1, 2, 3, 4, 5 және 10-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтердің Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Е. Жамаубаев

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 22 ақпандағы
№ 132 Бұйрығына
1-қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің болжамды
шоғырландырылған қаржылық
есептілікті жасау қағидаларына
1-қосымша
  Нысан

_____________________________________________________________ Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі _____________ ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН

БОЛЖАМДЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК

      ___________________________________________

      (орталық атқарушы органның аппарат басшысының/

      мемлекеттік мекеме басшысының қолы)

      ________________________________

      (жауапты орындаушының деректері)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 22 ақпандағы
№ 132 Бұйрығына
2-қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің болжамды
шоғырландырылған қаржылық
есептілікті жасау қағидаларына
2-қосымша
  1-БШҚЕ нысан

Қаржылық жағдай туралы болжамды шоғырландырылған есеп

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі _________________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

АКТИВТЕР

Жол коды

факті

бағалау

болжам

20хх жыл

20хх жыл

20хх жыл

20хх жыл

20хх жыл

1

2

3

4

5

6

7

І. Қысқа мерзімді активтерАқша қаражаты және олардың баламалары

010


Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары

011


Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

012


Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

013


Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

014


Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

015


Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

016


Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

017


Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

018


Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек

019


Қорлар

020


Берілген қысқа мерзімді аванстар

021


Өзге қысқа мерзімді активтер

022


Қысқа мерзімді активтердің жиыны

100


ІІ. Ұзақ мерзімді активтерҰзақ мерзімді қаржы инвестициялары

110


Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

111


Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

112


Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

113


Негізгі құралдар

114


Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

115


Инвестициялық жылжымайтын мүлік

116


Биологиялық активтер

117


Материалдық емес активтер

118


Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары

119


Өзге ұзақ мерзімді активтер

120


Ұзақ мерзімді активтердің жиыны

200


БАЛАНСМІНДЕТТЕМЕЛЕР, ТАЗА АКТИВТЕР/КАПИТАЛ

Жол коды


ІІІ. Қысқа мерзімді міндеттемелерҚысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

210


Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

211


Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

212


Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

213


Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

214


Өнім берушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

215


Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

216


Стипендиаттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек

217


Қызметкерлер алдында қысқа мерзімді кредиторлық берешек

218


Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

219


Жалдау бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

220


Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

221


Қысқа мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелер

222


Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер

223


Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны

300


ІV. Ұзақ мерзімді міндеттемелерҰзақ мерзімді қаржылық міндеттемелері

310


Өнім берушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

311


Жалдау бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

312


Бюджет алдында ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

313


Ұзақ мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелер

314


Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер

315


Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны

400


V. Таза активтер/капиталСыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен күрделі салымдарды қаржыландыру

410


Резервтер

411


Жинақталған қаржылық нәтиже

412


Таза активтер/капитал жиыны

500


БАЛАНС      Орталық атқарушы органның

      аппарат басшысы/мемлекеттік

      мекеменің басшысы ____________ _________________________________

      (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты) (бар болса)

      Мөр орны

      Қаржы-экономика бөлімінің

      бас бухгалтер/бастығы __________ _________________________________

      (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты) (бар болса)

      _______ жыл "_____" ____________

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 22 ақпандағы
№ 132 Бұйрығына
3-қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің болжамды
шоғырландырылған қаржылық
есептілікті жасау қағидаларына
3-қосымша
  2-БШҚЕ нысан

Қаржылық қызмет нәтижелері туралы болжамды шоғырландырылған есеп

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі __________________________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол коды

факті

бағалау

болжам

20хх жыл

20хх жыл

20хх жыл

20хх жыл

20хх жыл

1

2

3

4

5

6

7

Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер, оның ішінде:

010


Ағымдағы қызметті қаржыландыру

011


Күрделі салымдарды қаржыландыру

012


Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырудан алынатын кірістер

013


Трансферттер бойынша кірістер, оның ішінде:

014


Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер

015


Субсидиялар

016


Қайырымдылық көмектен түсетін кірістер

017


Гранттар

018


Өзгелері

019


Айырбастау операцияларынан түскен кірістер

020


Активтерді басқарудан түсетін кірістер, оның ішінде:

030


Сыйақылар

031


Активтерді басқарудан түсетін өзге де кірістер

032


Өзге де кірістер

040


Кірістер, барлығы (010, 020, 030, 040 жолдарының сомасы)

100


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шығыстары, оның ішінде:

110


Еңбекақы төлеу

111


Стипендия

112


Салық және бюджетке төленетін төлемдер

113


Қорлар бойынша шығыстар

114


Іссапар шығыстары

115


Коммуналдық шығыстар

116


Жалдау төлемдері

117


Ұзақ мерзімді активтерді ұстау

118


Байланыс қызметтері

119


Активтердің амортизациясы

120


Активтердің құнсыздануы

121


Өзге операциялық шығыстар

122


Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар

123


Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар, оның ішінде:

130


Зейнетақы және жәрдемақы

131


Субсидиялар

132


Нысаналы трансферттер

133


Жалпы сипаттағы трансферттер

134


Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер

135


Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер

136


Өзге де трансферттер

137


Активтерді басқару бойынша шығыстар, оның ішінде:

140


Сыйақылар

141


Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар

142


Өзге шығыстар

150


Шығыстар, барлығы (110, 130, 140, 150 жолдардың сомасы)

200


Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын инвестициялар бойынша таза пайданың немесе залалдардың үлесі

210


Ұзақ мерзімді активтердің шығуы

220


Бағамдық айырма

230


Өзгелері

240


Кезең ішіндегі қаржылық нәтиже
(100 - жол минус 200-жол + / - 210, 220, 230, 240-жолдар)

300


      Орталық атқарушы органның

      аппарат басшысы/мемлекеттік

      мекеменің басшысы ___________ _______________________________

      (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орны

      Қаржы-экономика бөлімінің

      бас бухгалтер/бастығы __________ ______________________________

      (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты) (бар болса)

      _______ жыл "_____" ____________

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 22 ақпандағы
№ 132 Бұйрығына
4-қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің болжамды
шоғырландырылған қаржылық
есептілікті жасау қағидаларына
4-қосымша
  3-БШҚЕ нысаны

Ақша қозғалысы туралы болжамды шоғырландырылған есеп (тікелей әдіс)

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі __________________________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол коды

факті

бағалау

болжам

20хх жыл

20хх жыл

20хх жыл

20хх жыл

20хх жыл

1

2

3

4

5

6

7

І. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысыАқша қаражатының түсуі - барлығы (010, 017, 020, 030, 040, 050,060 жолдарының сомасы)

100


Бюджеттен қаржыландыру, оның ішінде:

010


Ағымдағы қызмет

011


Күрделі салымдар

012


Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен

013


Трансферттер

014


Субсидиялар

015


Өзгелері

016


Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар

017


Қайырымдылық көмектен түсетін ақша бойынша атынан

020


Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатудан

030


Алынған сыйақылар

040


Уақытша орналастыру ақшасы бойынша

050


Өзге де түсімдер

060


Ақша қаражатының шығуы, барлығы (110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 жолдарының сомасы)

200


Еңбекақы төлеу

110


Зейнетақы және жәрдемақы

120


Салық және бюджетке төленетін төлемдер

130


Тауарлар мен қызметтер үшін жеткізушілер мен мердігерлерге

140


Тауарлар мен қызметтер үшін берілген аванстар

150


Трансферттер, субсидиялар

160


Сыйақылар

170


Жыл соңында міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындауларды жабу

180


Өзге де төлемдер

190


Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (100 жол - 200 жол)

300


ІІ. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысыАқша қаражатының түсуі - барлығы (310, 320, 330 ,340, 350 жолдарының сомасы)

400


Ұзақ мерзімді активтерді сату

310


Бақыланатын және басқа да субъектілердің үлесін сату

320


Бағалы қағаздарды сату

330


Қарыздарды өтеу

340


Өзгелер

350


Ақша қаражатының шығуы, барлығы (410, 420, 430, 440, 450, 460 жолдарының сомасы)

500


Ұзақ мерзімді активтерді сатып алу

410


Бақыланатын және басқа да субъектілердің үлесін сатып алу

420


Бағалы қағаздарды сатып алу

430


Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын қалыптастыру және толықтыру

440


Берілген қарыздар

450


Өзгелер

460


Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (400-жол-500-жол)

600


ІІІ. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысыАқша қаражатының түсуі - барлығы (610, 620 жолдарының сомасы)

700


Қарыз алу

610


Өзгелер

620


Ақша қаражатының шығуы - барлығы (710, 720 жолдарының сомасы)

800


Қарыздарды өтеу

710


Өзгелер

720


Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (700-жол минус 800-жол)

900


Ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы (300 жол +/- 600 жол +/- 900 жол)

910


Таза бағамдық айырма

911


Кезең басындағы ақша қаражаты

920


Кезең соңындағы ақша қаражаты

930


      Орталық атқарушы органның

      аппарат басшысы/мемлекеттік

      мекеменің басшысы __________ ________________________________

      (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орны

      Қаржы-экономика бөлімінің

      бас бухгалтер/бастығы __________ ______________________________

      (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты) (бар болса)

      _______ жыл "_____" ____________

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 22 ақпандағы
№ 132 Бұйрығына
5-қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің болжамды
шоғырландырылған қаржылық
есептілікті жасау қағидаларына
5-қосымша
  4-БШҚЕ нысаны

Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы болжамды шоғырландырылған есеп __________________

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі __________________________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер

Елдің коды

факті

бағалау

болжам

20хх жыл

20хх жыл

20хх жыл

20хх жыл

20хх жыл

1

2

3

4

5

6

7

Кезеңнің басындағы таза активтердің/капиталдың барлығы сальдосы (020, 030 жолдарының сомасы), оның ішінде:

010


Резервтер

020


Жинақталған қаржылық нәтиже, оның ішінде:

030


есепті / жоспарлы кезеңдегі қаржылық нәтиже

031


Кезеңнің соңындағы таза активтердің/капиталдың барлығы сальдосы (050, 060 жолдарының сомасы), оның ішінде:

040


Резервтер

050


Жинақталған қаржылық нәтиже, оның ішінде:

060


есепті / жоспарлы кезеңдегі қаржылық нәтиже

061


      Орталық атқарушы органның

      аппарат басшысы/мемлекеттік

      мекеменің басшысы __________ ________________________________

      (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орны

      Қаржы-экономика бөлімінің

      бас бухгалтер/бастығы ________ ________________________________

      (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты) (бар болса)

      _______ жыл "_____" ____________

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 22 ақпандағы
№ 132 Бұйрығына
6-қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің болжамды
шоғырландырылған қаржылық
есептілікті жасау қағидаларына
10-қосымша

№ 4 кесте Ұзақ мерзімді активтер бойынша амортизация сомасының есебі __________ жыл

Ұзақ мерзімді активтердің атауы

Бастапқы құны бойынша бағалау/болжамды жылдың басындағы сальдо

Бағалау / болжамды жылға түсімдер сомасы

Бағалау/болжамды жылға ұзақ мерзімді активтердің шығу сомасы

Бастапқы құны бойынша бағалау/болжамды жылдың аяғындағы сальдо (2-баған + 3-баған - 4-баған)

Жылдық тозу нормасы %

Бағалау/болжамды жылға есептелген амортизацияның сомасы, теңге (5-баған х 6-баған)

Бағалау / болжамды жылдың басына жинақталған амортизацияның сомасы

Бағалау/болжам жылының соңындағы жинақталған амортизацияның сомасы (8-баған + 7-баған)

Баланстық құны бойынша бағалау/болжамды жылдың аяғындағы сальдо (5-баған – 9-баған)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

1. Негізгі құралдар, барлығы


1.1 Ғимараттар, барлығы


Тұрғын үй емес ғимараттар

7

Тұрғын үй ғимараттары

2

1.2 Имараттар (суағарлар, стадиондар, бассейндер, жолдар, көпірлер, ескерткіштер, саябақтардың, гүлзарлар мен қоғамдық бақтардың қоршаулары, бұрғылау ұңғымалары, штольнялар және басқалар), барлығы

7

1.3 Беріліс құрылғылары, барлығы


Электр беру және байланыс құрылғылары

4

Трансмиссиялар және құбырлар

5

1.4 Көлік құралдары, барлығы


Теміржол көлігінің жылжымалы құрамы

15

Су көлігі

15

Автомобиль көлігі

15

Әуе көлігі

15

Ат көлігі

15

Өндірістік көлік

20

Спорттық көлік

23

1.5 Машиналар мен жабдық, барлығы


Күш машиналары мен жабдық

10

Жұмыс машиналары мен жабдық

12

Өлшеу аспаптары

20

Реттеуші аспаптар мен құрылғылар

20

Зертханалық жабдық

10

Компьютерлік жабдық

25

Медициналық жабдық

10

Кеңсе жабдығы

10

Өзге де машиналар мен жабдық

15

1.6 Құралдар, өндірістік және шаруашылық мүкәммал, барлығы


Құрал-саймандар

30

Өндірістік мүкәммал және керек-жарақтар

10

Шаруашылық мүкәммал

15

Өзге де өндірістік және шаруашылық мүкәммал

10

1.7 Өзге негізгі құралдар, барлығы


Көгалдандыру, сәндік екпелер және басқа да жасанды көпжылдық екпелер

8

Жерді жақсарту жөніндегі күрделі шығындар

12

Өзге де мүкәммал

25

Жұмысшы мал

12

Өзге негізгі құралдар

25

2. Инвестициялық жылжымайтын мүлік, барлығы


2.1 Тұрғын үй емес ғимараттар

7

2.2 Тұрғын үй ғимараттары

2

3. Биологиялық активтер, барлығы


3.1 Жануарлар

12

3.2 Көпжылдық екпелер

8

4. Материалдық емес активтер, барлығы


4.1 Бағдарламалық қамтамасыз ету

10

4.2 Авторлық құқық

10

4.3 Лицензиялық келісім

10

4.4 Патенттер

10

4.5 Өзге материалдық емес активтер

10

Жиыны

хххх

      Ескертпе: № 4 кесте бойынша есептеу әрбір жыл бойынша жеке жүргізіледі.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады