Шарт жасалған (контракты) аумақты геологиялық зерттеу және геологиялық ақпараттарды иелікке алу үшін мемлекеттің тарихи шығындарын толтыру тәртібі туралы ЕРЕЖЕ

Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің Вице - Министрі БЕКІТКЕН 1997 жылғы 18 тамыз N 93 Қазақстан Республикасы Энергетика және табиғи ресурстар министрлігінің Вице - министрі БЕКІТКЕН 1997 жылғы 18 тамыз Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1998 жылғы 29 маусым N 526 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрінің 2013 жылғы 3 шілдедегі № 206 және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 3 шілдедегі № 308 бірлескен бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрінің 03.07.2013 № 206 және ҚР Қаржы министрінің 03.07.2013 № 308 бірлескен бұйрығымен.

                              Негізгі ережелер
      1. Шарт жасалған аумақты геологиялық зерттеу және геологиялық ақпараттарды иелікке алу үшін, бірыңғай тәртіпті осы ереже белгілейді (регламенттейді).
      2. Тарихи шығындар - мемлекеттің өткен жиынтық шығындары, олар іздеу және кен орындарын барлау, ашылған кен орындарын жайластыру және пайдалану үшін жасалған шығын орнын толтыруға байланысты.
      3. Тарихи шығындарды анықтау (құжаттарды дайындау) шарт жасалған аумақ бойынша Аумақтық жер қойнауын, қорғау және пайдалану басқармасы (бұдан былай "Аймақтық басқарма") геологиялық зерттеулерді түгендеу негізінде жасайды.
      4. Тарихи шығындарды есептеу құжаттары "Қазмемжерқойнауы" Минералдық қор басқармасының "Геоақпарат" Басқармасының тексерісінен өтеді, содан кейін Аумақтық басқармасының бірінші басшысымен бекітіледі.
 
                             Құжаттар мазмұны
 
      5. Шарт жасалған аумақ бойынша Аумақтық басқарма лицензиядан өткізілген пайдалы қазындылармен қоса, жалпы таратылғандардан басқа, барлық геологиялық шикізаттарды түгендеуден өткізеді.
      6. Шарт жасалған аумақ бойынша түгендеу мәліметтері геологиялық зерделеу дәрежесін және геологиялық барлау деректі шығындарын көрсетуі парыз. Түгендеу мәліметтері бойынша, тарихи шығындары геологиялық, зерделеу картограммасы және түгендеу тізімі негізінде есептеледі.
      7. Зерделеу картограммасында масштаб бойынша 1:1000000 - 1:200000 (шарт жасалған аумақтық алаңына тәуелді) көрсетілуі керек:
      - Шарт жасалған аумақтық нұсқасы және бұрыштама нүктелерінің географикалық үйлесімдері;
      - шарт жасалған аумақтың бұрын жасалған геологиялық зерттеулерінің нұсқалары.
      Шарт жасалған аумақта көрсетілуі керек:
      - Мемлекеттік қор комиссиясының (МҚК) немесе Аумақтық қор комиссиясының (АҚК) балансында тұрған барланған объектілер;
      - жұмыс істейтін кәсіпорындарының тау бөлшектері, бұрын лицензияландырылған алаңдардың және кен орындарының нұсқалары;
      - іс-әрекет жасайтын жобалардың нұсқасы.
      8. Түгендеу тізіміне Шарт жасалған аумақта өткізілген барлық геологиялық барлау жұмыстары енгізіледі (қосымша N 1).
 
                     Тарихи шығындарының мөлшерімен
          геологиялық ақпараттарының бағасын анықтау тәртібі
 
      9. Қазақстан Республикасы Президентінің Заң күші бар "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану" 17.01.1996 ж. N 2828 Жарлығымен келесі Лицензияларды беру көзделген: Z100291Z070214 қараңыз
      - Барлау Лицензиясы;
      - Шығару (өндіру) Лицензиясы;
      - Бірлескен Барлау және Шығару Лицензиясы.
      10. Бұрын жасалған геологиялық зерттеулердің бағасын тарихи шығындарға жатқызу Лицензияның түріне, геологиялық зерттеулердің стадиясына, шарт жасалған аумақтың алаңына байланысты және әрбір нақты жағдайда жеке қаралады.
      11. Түрі анықталған пайдалы қазындыларды Барлау Лицензиясы бар болса, тарихи шығындарына мынандай шығындар кіреді:
      - аумақтық геологиялық-геофизикалық зерттеулер Шарт жасалған аумақтың алаңына үйлесімді болу керек;
      - Лицензияда мәлімделген пайдалы қазындыларды зерделеуге қатынасты ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-әдістемелік, тәжірибелік-конструкторлық және басқа да зерттеулердің нәтижесі.
      12. Пайдалы қазындыларды Шығару лицензиясы бар болса, тарихи шығындарына мынандай шығындар кіреді:
      - лицензияланған алаңынан еркін берілген кен орны үшін іздеу-бағалау жұмыстарының аумағымен шектелген аумақтың зерттеулері;
      - лицензияда мәлімделген пайдалы қазындыларды іздеу және іздеу-бағалау жұмыстары;
      - кен орнын алдын-ала барлау;
      - кен орнын мұқият (егжей-тегжейлі) барлау;
      - флангтарды (бүйірлерді) және терең горизонттарды жетілдіре барлау;
      - технологиялық зерттеулер;
      - орын жағдайынан еркін берілген кен орнында рудасы жоқ өнеркәсіп алаңдарын зерттеу;
      - берілген орнындағы кәсіпорын сумен жабдықтау үшін жасалған гидрогеологиялық зерттеулер;
      - кен орнын зерделеумен байланысты ғылыми-зерттеу, тәжірибелік- әдістемелік, тәжірибелік-конструкторлық және басқа да зерттеулердің нәтижесі.
      Егерде Лицензияда кен орнының бір бөлігін зерттеу-зерделеу жұмыстары ескерілсе, онда жоғарыда аталған шығындар кен орнының қорына сайма-сай есепке енгізіледі.
      13. Бірлескен Барлау және Шығару Лицензиясы бар болса онда екі нұсқа (түрі) болуы мүмкін:
      - Лицензияға енгізілген баланс қоры бар аумақтың шегіне орналасқан кен орнын Барлау және Шығару үшін Лицензия берілген. Бұл жағдайда Шығару Лицензиясы үшін геологиялық зерттеулердің тарихи шығындары кен орнының шегінде анықталады, ал қалған алаң - Барлау Лицензиясы үшін анықталады;
      - коммерциялық объект ашу көзделіп отырған аумақ шегіне Барлау және Шығару Лицензиясы берілген. Бұл жағдайда тарихи шығындар Барлау Лицензиясы үшін есептеледі.
      14. Шарт жасалған аумақтағы тарихи шығындардан деректі шығындар түгел шығарылып, түгендеу тізімінен жұмыс анықтамасына (қосымша N 2) жазылып алынады.
      Қалған жұмыстардың шығындары әрбір есеп бойынша осы Ереженің 9-13 п.п. келісімдеріне сәйкес анықталып, түгендеу тізімінен анықтамаға (қосымша N 3) апарылады. Бұл анықтама тарихи шығындарының негізгі есебін шығаруға жатады.
      Лицензияланған алаңға жататын тарихи шығындар, жұмыс жүргізілген жылдар бойынша (1961 жылға дейін жасалған жұмыстар, 1961-1990 ж.ж. бойы жасалған жұмыстар, бұдан былай әрбір келесі жыл сайын), жұмыс түрлері бойынша (қосымша N 4) жинақталады.
      15. Геологиялық зерттеулерінің тарихи шығындарын ағымдағы кезең бағасына қайта есептеуі "Геологиялық зерттеулерінің өткен жылдардың шығындарын ағымдағы кезең бағасына қайта есептеу, тәртібі туралы әдістемелік нұсқауына" сәйкес жасалу керек (қосымша N 5).
      16. Лицензия алушының мемлекеттен иелікке алынатын геологиялық ақпаратының (Лицензия шартына сәйкес) бағасы, тарихи шығындары құрамының бір бөлігі болып саналады. Геологиялық ақпараттарының бағасы тарихи шығындары жиынтығының бір бөлігі болып анықталады. Ақпараттар өзгешелігіне байланысты бұл бөлік тарихи шығындары бағасының төмендегі шектелген проценттеріне қатынасты болып белгіленеді.
      a) аумақтық геологиялық ақпарат - 1,5 % дейін;
      b) геологиялық іздеу ақпараты - 3,0 % дейін;
      c) іздеу-бағалау және барлау геологиялық ақпарат - 5,0 % дейін.
 
                 Геологиялық ақпараттарды иелікке алу және
                 тарихи шығындарының орнын толтыру тәртібі
 
      17. Жер қойнауын пайдалану Лицензиясы шартына сәйкес жер қойнауын пайдаланушылар, оны алғаннан кейін бір айдың ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика және табиғат ресурстары министрлігінің геология, жер қойнауын қорғау және пайдалану комитетімен геологиялық ақпараттарды иелікке алу үшін келісім жасауға міндетті.
      18. Тарихи шығындарды есептеп беру туралы жер қойнауын пайдаланушыдан тапсырыс түскеннен кейін 30 күн ішінде сәйкес келетін Аумақ басқармасы тарихи шығындардың қажет мөлшерін анықтап Келісім жасайды.
      19. Геологиялық ақпараттар бағасын төлеу тәртібі (16 п. тарихи шығындар сомасының нұсқалаған проценттерімен шектелген) келісім жасаған тараптармен анықталады.
      20. Тарихи шығындар сомасының қалдығын (геологиялық ақпараттардың сомасын төлегеннен кейін) жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан Республикасының бюджетіне төлеу арқылы қайтарады. Қазақстан Республикасының заңдар жиынтығына сәйкес тарихи шығындар сомасының қалдығын қайтару тәртібі жер қойнауын пайдалану шартымен белгіленеді.
қосымша N 1
 
 
"Бекітемін"
Сәйкесті аумақтың басқармасының бастығы қолы ________________
 
мөр
 
 
 
                     Кен орнында (алаңда) өткізілген
                     геологиялық-барлау жұмыстарының
                            ТҮГЕНДЕУ ЖҰМЫСЫ
Кен орнының (алаңының)
үйлесімдері (координаттары)
 
Лицензия алушы Лицензия N (пайдалы қазындылар) _____________________________________________________________________ | Реттер | Нұсқа N | Жұмыстар атауы, | Географиялық | | NN | түгендеу | масштабы, өткізген | үйлесімдер, | | | нөмірі | жылдар, орындаушы | алаң, шаршы км. | | | | ұйым, есептің авторы | | |__________|____________|_________________________|___________________| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |__________|____________|_________________________|___________________| | 1 | 2 | 3 | 4 | |__________|____________|_________________________|___________________| _____________________________________________ Геологиялық | Орындалған | жұмыстардың | жұмыстардың көлемі | негізгі нәтижелері | және оларға жұмсалған | | шығындар | _____________________|_______________________| | көлемдер | қаржы | | | шығындары | | | мың. руб., | | | мың. теңге | _____________________|__________|____________| 5 | 6 | 7 | _____________________|__________|____________| қосымша N 2 Лицензияланған алаңда __________________ өткізілген геологиялық барлау жұмыстары туралы, бірақ мәлімделген алаң бойынша тарихи шығындардың есебінен толық шығарылғаны жөнінде АНЫҚТАМА ____________________________________________________________________ | Реттер | Картограммадағы | Қаржы шығындары | Шығару себебі | | NN | нұсқа нөмірі | | | | | түгендеу нөмірі | | | |__________|___________________|___________________|_________________| | 1 | 2 | 3 | 4 | |__________|___________________|___________________|_________________| Орындаушы қолы қосымша N 3 Лицензияланған алаңның тарихи шығындарға жатқызылған геологиялық барлау жұмыстарға жұмсалған шығындардың бір бөлігін есептеу туралы АНЫҚТАМА ________________________________________________________________________ | Реттер | Картограммадағы | Жалпы | Лицензияланған | Жалпы | | | нұсқа нөмірлері, | алаңы | учаскесінің | алаңның | | | есептің нөмірі | 2 | 2 | (%) | | | | км | алаңы, км , | проценті | | | | | немесе жұмыстың | немесе | | | | | физикалық | физикалық | | | | | көлемінің | көлемінің | | | | | проценті | (%) | | | | | | проценті | |__________|____________________|_________|__________________|___________| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |__________|____________________|_________|__________________|___________| _______________________________________ Жалпы | Лицензияланған | Жалпы | шығындар | учаскесіне | жылы | мың. руб., | тиесілі | | | шығындар | | | мың руб., | | | мың теңге | | | | | | | | | | | ____________|________________|_________| 6 | 7 | 8 | ____________|________________|_________| Орындаушы қолы қосымша N 4 "Бекітемін"
Сәйкесті аумақтың
басқармасының бастығы қолы ________________
 
мөр
 
 
 
                         Алаңда геологиялық барлау жұмыстарының тарихи шығындарын Есептеу ___________________________________________________________________________ (кен орындары, аумақ, аудан) Лицензия алушы __________________________________ Лицензия N ____________ Алаңда жүргізілген геологиялық барлау жұмыстарының түгендеу тізімі ___________________________________________________________________________ (кен орындары, аумақ, аудан) құрастырылған ____________________________________________________________ (аумақтық басқармасының аталуы) Тарихи шығындарды есептегенде, түгендеу тізімінде көрсетілген (қосымша N 1) геологиялық барлау жұмыстарынан N 2 қосымшаға сәйкес жұмыстар шығарылған. Лицензияланған объектіге жатқызылған басқа жұмыстар лицензияланған алаңға сайма-сай енгізіледі (қосымша N 3). Лицензияланған алаңға енгізілген геологиялық барлау жұмыстарының тарихи шығындары құрайды: _________________________________________________________________________ | | мың руб. | Есептеу формуласы | мың теңге | | | |1.01.1997ж. |_______________________|______________|_____________________|____________ | 1 | 2 | 3 | 4 |_______________________|______________|_____________________|___________ а) қатты пайдалы қазындылармен суға ГБЖ _________________________________________________________________________ |1. 1961 ж. дейінгі |Өткен жылдар |*1,45*0,002*И :10 = | | бағада | шығындары | 96 | | | (ӨЖШ) | | |_______________________|______________|_____________________|____________ |2. 1961-90 ж.ж. | (ӨЖШ) |х1,45х0,002х И = | | бағасында | | 96 | |_______________________|______________|_____________________|____________ |3. 1991 ж. бағасында | (ӨЖШ) |х0,002х И = | | | | 96 | |_______________________|______________|_____________________|____________ |4. 1992 ж. бағасында | (ӨЖШ) |х0,002х И х И = | | | | 92 96 | |_______________________|______________|_____________________|____________ |5. 1993 ж. бағасында | (ӨЖШ) |х0,002х И х И = | | | | 93 96 | |_______________________|______________|_____________________|____________ | мың теңге |________________________________________________________________________ |6. 1993 ж. бағасында | (ӨЖШ) |:И х И = | | | | 93 96 | |_______________________|______________|_____________________|____________ |7. 1994 ж. бағасында | (ӨЖШ) |:И х И = | | | | 94 96 | |_______________________|______________|_____________________|___________ |8. 1995 ж. бағасында | (ӨЖШ) |:И х И = | | | | 95 96 | |_______________________|______________|_____________________|___________ |9. 1996 ж. бағасында | (ӨЖШ) |х1,0 = | |_______________________|______________|_____________________|___________ ә) Мұнай және газ ГБЖ (терең бұрғылау) : (а.п. ұқсас); б) Ғылыми-зерттеу жұмыстары : (а.п. ұқсас); в) Географиялық жұмыстары : (а.п. ұқсас). 1.01.1997 ж. бағасында жиыны (қорытындысы) Геологиялық барлау жұмыстарының тарихи шығындары АҚШ долларымен санағанда, 1.01.1997 ж. АҚШ 1 долларының курсы (бағамы) = 73,3 теңге құрайды:_________________________________________________________________ (теңгені АҚШ долларына аударғанда) Алаңдағы геологиялық барлау жұмыстарының тарихи шығындары ___________________________________________________________________________ (кен орындары, аумақ, аудан) АҚШ __________________________ мың долларын құрайды. Лицензия алушыға жүктелген геологиялық барлау жұмыстарының тарихи шығындары ____________________________ мың АҚШ долларын құрайды. Орындаушы қолы қосымша N 5 Геологиялық зерттеулердің өткен жылдардағы шығындарын ағымдағы кезең бағаларына қайта есептеу тәртібі туралы Әдістемелік нұсқау 1. Жалпы ережелері
      1.1. Геологиялық зерттеулердің өткен жылдардағы шығындарын ағымдағы кезең бағаларына қайта есептеу тәртібін осы ереже регламенттейді.
      1.2. Шарт жасалған аумақтағы барлық геологиялық зерттеулерді түгендеу арқылы шығындардың есебін Аумақтық жер қойнауын қорғау және пайдалану Басқармасы (АЖҚК және ПБ) және МҚББ "Геоақпарат" Басқармасы жасайды.
      1.3. Шарт жасалған аумақтағы шығындардың сомасы түгендеу негізінде деректі шығындардың ақшалай түрімен анықталады және (эксперттік) сараптық тексерістен өткеннен кейін Аумақтық Басқармасымен немесе МҚББ "Қазмемжерқойнауымен" бекітіледі.
      1.4. Лицензияланған объектінің геологиялық-геофизикалық зерттеулерді түгендеу арқылы мемлекетпен оны зерделеуге жұмсалған физикалық және қаржы шығындары, зерделеу картограммасы және түгендеу тізімі анықталады.
      1.5. Деректі шығындар, жасалған ГБЖ есебіне қосымша болып жалғасатын шығынға жазу анықтамасы негізінде қабылданады.
      2. Геологиялық зерттеулердің өткен жылдардағы шығындарын ағымдағы кезең бағаларына қайта есептеу тәртібі.
      2.1. Геологиялық-барлау жұмыстарының бағасын өзгертетін индекстері шығындарды қайта санау үшін негіз болады, олар бұрын (1992 ж. бастап) Қазақстан Республикасының Геология және жер қойнауын қорғау министрлігінің бұйрығымен бекітілген (қосымша N 1). Мұнай және газ скважиналарының құрылыс сметаларын қайта есептеу жөнінде әдістемелік нұсқауға толықтыру негізінде геологиялық барлау жұмыстарының бағасын өзгертетін индексі 1,45 (1991 ж. 1990 ж. бағасында)(қосымша N 6). ССРО Геология министрлігінің орынбасары В.И. Толкачевпен 22.11.90 ж. және ССРО Геология министрлігінің 25.12.90 ж. N 357 - Д хатымен бекітілген.
      2.2. 1961 - 1990 жылдардың бағасына келтіру үшін 1961 жылға дейінгі шығындарды қайта есептеу үшін, шығындар он есе азайтылады (1961 ж. Ақша реформасы).
      2.3. "Ұлттық валютаны енгізу шартына байланысты бағалардың өсуіне шек қою туралы ерекше шаралар жөнінде" 12.11.1993 ж. N 1121 Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинеті Қаулысының 3 пунктіне сәйкес шығындарды теңгеге қайта есептеу үшін 1961 - 1990 ж.ж. шығын рубльде 0,002 коэффициентке көбейтіледі.
      2.4. Жүргізілген геологиялық-барлау және басқа жұмыстарының 1961 ж. дейінгі шығындарын 1996 ж. бағаға (теңге) қайта есептеу төмендегі формуламен жасалады:
 
                          ӨЖШ х 1,45 х 0,002 х И
                                                96
                     А = -----------------------------
                       б 10
А - Ағымдағы жылдың бағасы, б ӨЖШ - Өткен жылдар шығыны; 1,45 - Геологиялық барлау жұмысының бағасын өзгертетін индекс, 1991 ж. 1990 ж. бағасына; 0,002 - теңгеге аударатын коэффициент; И - Геологиялық барлау жұмысының бағасын өзгертетін индекс, 96 1996 ж. 1991 ж. бағасына 1961 жылдан 1990 жылға дейін шығындарды 1996 жылдың бағасына қайта есептеу төмендегі формуламен жасалады: А = ӨЖШ х 1,45 х 0,002 х И б 96 1991 жылдың шығындарын 1996 жылдың бағасына қайта есептеу төмендегі формуламен жасалады: А = ӨЖШ х 0,002 х И б 96 1992 жылдың шығындарын 1996 жылдың бағасына қайта есептеу төмендегі формуламен жасалады: А = ӨЖШ х 0,002 : И х И б (92-95) 96 мұнда: И - жылдарға шағылатын геологиялық барлау жұмыстарының (92-95) бағасын өзгертетін индекстер (ұлттық валюта енгізілгеннен кейін 0,002 коэффициенті қолданылмайды). Мысал 1. Геологиялық барлау жұмыстарын өткізу үшін 1961 жылға дейін жасалған шығындар 10 мың рубль құрады, ал 1996 жылдың бағасымен олар құрайды: А = 10 х 1,45 х 0,002 х 17496 : 10 = 50,74 мың теңге б
      Мысал 2. Геологиялық барлау жұмыстарының 1993 жылға шығыны 100 мың теңге құраса, ал 1996 жылдың бағасымен олар құрайды:
 
              А = 100 : 251,1 х 17496 = 6956,66 мың теңге
               б
 
      2.5. Геологиялық барлау жұмыстарын салалар бойынша қайта есептеу үшін қатты пайдалы қазындыларға және суға, мұнай мен газға жасайтын ГЗЖ және геофизикалық жұмыстарының және басқа геологиялық барлау жұмыстарының N 1 қосымшаға сәйкес геологиялық барлау жұмыстарының және басқа жұмыс түрлерінің бағасын өзгертетін жаңадан шыққан индекстерді бекіту шарасымен толықтырылып отыратын геологиялық барлау жұмыстарының бағасын өзгертетін индексін қолдану керек.
Өткен жылдар шығындарын
есептеу тәртібі туралы Әдістемелік нұсқауға Қосымша
 
Индекстерді есептегенде 1992
жылдан бастап негізгі болып 1991 жыл алынады.
 
 
             Қазақстан Республикасының Геология жер қойнауын қорғау және пайдалану комитеті бойынша геологиялық барлау жұмыстарының бағасын өзгерту индекстерінің КЕСТЕСІ _________________________________________________________________________ | | | Қатты | Мұнай |Ғылыми | Геофи.| Тұтас |Рет.| Бұйрықтың N мен |пайдалы | мен |зерттеу |зикалық| алғанда | N | уақыты |қазынды.| газға | жұмыс. | жұмыс.| барлық | | | лармен | (терең | тары | тар |жұмыстар | | | суға | бұрғы. | | | бойынша | | |жасалған| лау) | | |(комитет | | | ГБЖ | ГБЖ | | |бойынша) |____|________________________|________|________|________|_______|________ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |____|________________________|________|________|________|_______|________ | 1 |1991 жыл 1990 жылдың | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45| 1,45 | |бағасына | | | | | |____|________________________|________|________|________|_______|________ | 2 |МемГеокомитетінің | 4,53 | 4,53 | 2,24 | | | |17.01.92 ж. Уақытша | | | | | | |әдістемелік нұсқаулары | | | | | |____|________________________|________|________|________|_______|________ | 3 |01.04.92 жылдан Бұйр. | 11,4 | 11,4 | 6,7 | | | |N 81-П 12.06.92 ж. | | | | | |____|________________________|________|________|________|_______|________ | 4 |01.10.92 жылдан Бұйр. | 30,12 | 29,23 | 14,48 | | | |N 180-П 09.10.92 ж. | | | | | |____|________________________|________|________|________|_______|________ | 5 |1992 жылғы орташа | 14,36 | 14,36 | 7,53 | | 13,8 | |салмақты индексі | | | | | |____|________________________|________|________|________|_______|________ | 6 |01.01.93 жылдан Бұйр. | 95,68 | 98,26 | 54,33 | | | |N 60-П 09.03.93 ж. | | | | | |____|________________________|________|________|________|_______|________ | 7 |01.04.93 жылдан Бұйр. | 109,31 | 113,48 | 75,5 | | | |N 90-П 22.04.93 ж. | | | | | |____|________________________|________|________|________|_______|________ | 8 |01.05.93 жылдан Бұйр. | 165,15 | 191,25 | 87,73 | | | |N 125-П 24.05.93 ж. | | | | | |____|________________________|________|________|________|_______|________ | 9 |01.10.93 жылдан Бұйр. | 417,7 | 793,4 | 290,46 | | | |N 284-П 26.10.93 ж. | | | | | |____|________________________|________|________|________|_______|________ | 10 | | 206,3 | 312,1 | 129 | | 251,5 |____|________________________|________|________|________|_______|________ | 11 |01.01.94 жылдан Бұйр. | 593,7 | 721,2 | 363,1 | 396,5 | | |N 15-П 24.01.94 ж. | | | | | |____|________________________|________|________|________|_______|________ | 12 |01.02.94 жылдан Бұйр. |1418,5 |1624,9 | 848,5 |1111,5 | | |N 63-П 03.03.94 ж. | | | | | |____|________________________|________|________|________|_______|________ | 13 |01.05.94 жылдан Бұйр. |3887,6 |4506,6 |1858,6 |2956,3 | | |N 122-П 24.05.94 ж. | | | | | |____|________________________|________|________|________|_______|________ | 14 |01.07.94 жылдан Бұйр. |6251,9 |6936,9 |2634,2 |4333 | | |N 194-П 04.08.94 ж. | | | | | |____|________________________|________|________|________|_______|________ | 15 |01.10.94 жылдан Бұйр. |7261,5 |9806,7 |4554 |6062,3 | | |N 271-П 29.11.94 ж. | | | | | |____|________________________|________|________|________|_______|________ | 16 |1994 жылғы орташа |4430,4 |5403,3 |2349,2 |3402,45|4628,6 | |салмақты индексі | | | | | |____|________________________|________|________|________|_______|________ | 17 |01.01.95 жылдан Бұйр. |8782 |15935 |7946 |6961 | | |N 48-П 15.03.95 ж. | | | | | |____|________________________|________|________|________|_______|________ | 18 |01.03.95 жылдан Бұйр. |9118 |16312 |8419 |7313 | | |N 49-П 15.03.95 ж. | | | | | |____|________________________|________|________|________|_______|________ | 19 |01.07.95 жылдан Бұйр. |11156 |20392 |11448 |9044 | | |N 170-П 01.08.95 ж. | | | | | |____|________________________|________|________|________|_______|________ | 20 |1995 жылғы орташа |10081 |18289,2 |9854,7 |8119,8 |13575,6 | |салмақты индексі | | | | | |____|________________________|________|________|________|_______|________ | 21 |01.04.96 жылдан Бұйр. |11856 |21350 |13063 |11731 | | |N 72-П 22.04.96 ж. | | | | | |____|________________________|________|________|________|_______|________ | 22 |01.07.96 жылдан Бұйр. |13415 |26301 |14540 |13427 | | |N 132-П 25.07.96 ж. | | | | | |____|________________________|________|________|________|_______|________ | 23 |1996 жылғы орташа |12460,5 |13397,75|11907,25|17496 | | |салмақты индексі | | | | | |____|________________________|________|________|________|_______|________
 

Положение "О порядке определения и возмещения исторических затрат, понесенных государством на геологическое изучение Контрактной территории, и порядке приобретения геологической информации"

Утверждено Вице-министром энергетики и природных ресурсов Республики Казахстан 18 августа 1997 года и Вице-министром финансов Республики Казахстан 18 августа 1997 года. Зарегистрированo в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29.06.1998 г. за № 526. Утратило силу совместным приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 3 июля 2013 года № 206 и Министра финансов Республики Казахстан 3 июля 2013 года № 308

      Сноска. Утратило силу совместным приказом Заместителя Премьер-Министра РК – Министра индустрии и новых технологий РК от 03.07.2013 № 206 и Министра финансов РК 03.07.2013 № 308.

                       Основные положения
 
      1. Настоящее Положение регламентирует единый порядок определения и возмещения исторических затрат на геологическое изучение Контрактной территории и порядок приобретения геологической информации.
      2. Исторические затраты - суммарные прошлые затраты государства, связанные с поисками и разведкой месторождений на Контрактной территории и обустройством открытых на ней месторождений и подлежащие возмещению при эксплуатации этих месторождений.
      3. Определение исторических затрат (подготовку пакета документов) производят территориальные управления по охране и использованию недр по принадлежности (в дальнейшем Территориальное управление) на основе инвентаризации всех геологических исследований, выполненных в пределах Контрактной территории.
      4. Материалы по расчету исторических затрат проходят проверку и согласование в Управление "Геоинформ" Главного управления минеральных ресурсов "Казгоснедра", после чего утверждаются первым руководителем Территориального управления.

                  Содержание пакета документов

      5. Территориальное управление проводит инвентаризацию всех геологических материалов по Контрактной территории, независимо от лицензируемых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных.
      6. Данные инвентаризации должны отражать степень геологической изученности Контрактной территории (объекта) и фактические затраты на геологоразведочные работы. По данным инвентаризации составляются картограмма геологической изученности и инвентарная ведомость, на основе которых осуществляется расчет исторических затрат.
      7. На картограмме изученности в масштабе 1:1000000 - 1:200000 (в зависимости от площади Контрактной территории) должны быть показаны:
      - контур и географические координаты угловых точек Контрактной территории;                
      - контуры всех ранее выполненных на Контрактной территории геологических исследований.     
      На Контрактной территории должны быть показаны:
      - разведанные объекты, находящиеся на балансе Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) или Территориальной комиссии по запасам (ТКЗ); горные отводы действующих предприятий, а также контуры площадей и месторождений, на которые раньше выданы лицензии;
     - контуры действующих проектов.
     8. В инвентарную ведомость вносятся все геологоразведочные работы, выполненные на контрактной территории (Приложение 1).

            Порядок определения размера исторических затрат
                  и стоимости геологической информации

      9. Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, "О недрах и недропользовании" от 17.01.1996 г.№ 2828, предусмотрена выдача следующих Лицензий: см.Z100291Z070214
      - Лицензия на Разведку;
      - Лицензия на Добычу;
      - совмещенная Лицензия на Разведку и Добычу.
      10. Отнесение стоимости выполненных ранее геологических исследований к историческим затратам зависит от вида Лицензии, стадии геологических исследований, площади Контрактной территории и рассматривается в каждом конкретном случае отдельно.
      11. При наличии Лицензии на Разведку определенного вида(ов) полезного ископаемого исторические затраты включают в себя затраты на:
      - региональные геолого-физические исследования пропорционально площади Контрактной территории;
      - поисковые работы на полезные ископаемые, заявленные в Лицензии, пропорционально площади Контрактной территории;
      - научно-исследовательские, опытно-методические, опытно-конструкторские и другие исследования, результаты которых связаны с изучением полезных ископаемых, заявленных в Лицензии.
      12. При наличии Лицензии на Добычу полезного ископаемого исторические затраты включают затраты на:
      - региональные исследования в пределах площади поисково-оценочных работ для данного месторождения, независимо от площади лицензионной территории;                
      - поисковые и поисково-оценочные работы на полезные ископаемые, заявленные в Лицензии;
      - предварительную разведку месторождения;
      - детальную разведку месторождения;
      - доразведку флангов и глубоких горизонтов;
      - технологические исследования;
      - исследования на безрудность промплощадок для данного месторождения, независимо от их местоположения;
      - гидрогеологические исследования для водоснабжения будущего предприятия на данном месторождении;
      - научно-исследовательские, опытно-методические, опытно- конструкторские и другие исследования, результаты которых связаны с изучением месторождения.
      Если лицензией предусматривается отработка части месторождения, то все вышеуказанные расходы включаются в расчет пропорционально запасам месторождения.
      13. При наличии совмещенной Лицензии на Разведку и Добычу возможны два варианта:
      - Лицензия выдана на Разведку и Добычу территории, в пределах которой располагается месторождение с балансовыми запасами, включенное в Лицензию. В этом случае исторические затраты на геологические исследования определяются как для Лицензии на Добычу в пределах месторождения, а остальной площади - как для Лицензии на Разведку;
      - Лицензия выдана на Разведку и Добычу территории, в пределах которой предполагается открытие Коммерческого объекта. В этом случае исторические затраты исчисляются как для Лицензии на Разведку.
      14. Из инвентарной ведомости выписываются в справку (Приложение 2) работы, фактические затраты по которым полностью исключаются из расчета исторических затрат по Контрактной территории.
      Остальные работы из инвентарной ведомости переносятся в справку (Приложение 3), где затраты по каждому отчету определяются согласно условиям п.п. 9-13 настоящего Положения. Эта справка ложится в основу подсчета собственно исторических затрат.
      Исторические затраты, отнесенные на лицензируемую площадь, суммируются по годам проведения работ (работы, выполненные до 1961 г., работы, выполненные в период 1961-90 гг. и далее в пределах каждого последующего года), по видам работ (Приложение 4).
      15. Пересчет исторических затрат на геологические исследования в цены текущего периода производится в соответствии с "Методическими указаниями о порядке пересчета затрат прошлых лет на геологические исследования в цены текущего периода" (Приложение 5).
      16. Стоимость приобретаемой лицензиатом у государства геологической информации (в соответствии с условиями Лицензии) является составной частью суммы исторических затрат. Стоимость геологической информации определяется как доля от суммы исторических затрат. Эта доля в зависимости от характера информации устанавливается в нижеследующих предельных процентах от стоимости исторических затрат:
      а) Региональная геологическая информация - до 1,5%
      б) Поисковая геологическая информация - до 3,0%
      в) Поисково-оценочная и разведочная геологическая информация до 5,0%

           Порядок приобретения геологической информации
                   и возмещения исторических затрат

      17. Недропользователь, в соответствии с условиями Лицензии на недропользование, обязан в течение одного месяца с момента ее получения заключить с Комитетом геологии, охраны и использования недр Министерства энергетики и природных ресурсов РК Соглашение на приобретение геологической информации.
      18. Определение размеров исторических затрат, необходимых для заключения Соглашения, производится соответствующим Территориальным управлением в течение 30-ти дней с момента получения заявки от недропользователя на расчет исторических затрат.
      19. Порядок выплаты стоимости геологической информации (в пределах указанных в п.16 процентов от суммы исторических затрат) определяется по договоренности сторон Соглашения.
      20. Остаток суммы исторических затрат (после выплаты стоимости геологической информации) возвращается недропользователем путем уплаты в бюджет Республики Казахстан. Порядок возмещения остатка суммы исторических затрат устанавливается в Контракте на недропользование в соответствии с законодательством Республики Казахстан.


                                             Приложение 1
                                             "Утверждаю"
                                     Начальник соответствующего
                                     Территориального управления
 
                                                          Подпись
                                                          Печать

                          Инвентарная ведомость
  геологоразведочных работ, проведенных на месторождении (площади)

                                       Координаты месторождения
                                             (площади):

   ицензиат:                    № Лицензии(полезные ископаемые):
___________________________________________________________________________
№ !№№ контуров,!Наименование    !Географические !Основные результаты
п/п!инвентарный !работ, масштаб, !координаты,    !геологоразведочных работ
   !номер       !годы проведения,!площадь, кв.км,!                        
   !            !организация-    !               !                        
   !            !исполнитель,    !               !                        
   !            !авторы отчета   !               !                        
___!____________!________________!_______________!_________________________
_1_!_____2______!________3_______!_______4_______!_____________5___________

(продолжение таблицы)
__________________________________
Объемы выполненных работ и        !
затраты по ним                    !
__________________________________! 
Физические   !Финансовые затраты, !
объемы       !тыс.руб.,тыс.тенге  !
_____________!____________________!
_____6_______!_________7__________!

                                               Приложение № 2

                                Справка
              о геолого-разведочных работах, проведенных   
               на лицензионной площади...................
                 но полностью исключенных из подсчета
                 исторических затрат по данной площади
_________________________________________________________________
№№ !Номер контура на  ! Финансовые затраты ! Причины исключения
пп.!картограмме,      !                    !                      
    !инвентарный номер !                    !                  
____!__________________!____________________!____________________

          Исполнитель                        Подпись

                                             Приложение № 3

                                Справка
                        о вычислении части затрат на
                  геолого-разведочные работы, отнесенных
              к историческим затратам по лицензируемой площади
___________________________________________________________________________
№№!№№ контуров на!Общая  !Площадь,!% от общей  !Общие    !Затраты,    !Год
пп!картограмме,  !площадь!приходя-!площади или !затраты  !приходящиеся!рабо
  !номер отчета  !км2    !щаяся на!% от физичес!тыс.руб, !на лицензи- !ты
  !              !       !лицензи-!ких объемов !тыс.тенге!руемый      !
  !              !       !руемый  !работ       !         !участок     !  
  !              !       !участок !            !         !тыс.руб,    !
  !              !       !км2 или !            !         !тыс.тенге   !
  !              !       !% физи- !            !         !            !
  !              !       !ческих  !            !         !            !
  !              !       !объемов !            !         !            !
  !              !       !работ   !            !         !            !
__!______________!_______!________!____________!_________!____________!____
1_!_______2______!___3___!____4___!______5_____!____6____!______7_____!__8_
 
          Исполнитель                                Подпись

                                                Приложение № 4

                                                "Утверждаю"
                                        Начальник соответствующего
                                        геологического управления:
                                        "___"_______________1997 года

                                                   Печать

                               Расчет
            исторических затрат по геологоразведочным
                        работам на площади
___________________________________________________________________________
               (месторождения, зоны, района)

Лицензиат_________________________________________№

Лицензии:_______________

Инвентарная ведомость геологоразведочных работ, проведенных на
площади____________________________________________________________________
               (месторождения, зоны, района)
составлена_________________________________________________________________
                   название территориального управления  

     Из геологоразведочных работ, указанных в инвентарной ведомости, при расчете исторических затрат исключены работы согласно приложению № 1.
     Затраты по остальным работам отнесены на лицензируемый объект пропорционально лицензируемой площади (приложение № 2).
     Исторические затраты на геологоразведочные работы, отнесенные на лицензируемую площадь, составили:
___________________________________________________________________________
                   ! тыс.руб.! формула расчета  ! тыс.тенге на 1.01.1997г.
___________________!_________!__________________!__________________________
                  а) ГРР на твердые полезные ископаемые и воду:
1. В ценах до 1961г.   З.п.л.    х1,45х0,002хИ96:10=
2. В ценах 1961-90гг.  З.п.л.    х1,45х0,002хИ96=
3. В ценах 1991г.      З.п.л.    х0,002хИ96=
4. В ценах 1992г.      З.п.л.    х0,002:И92хИ96=
5. В ценах 1993г.      З.п.л.    х0,002:И93хИ96=
                     тыс.тенге
 
6. В ценах 1993г.      З.п.л.         :И93хИ96=
7. В ценах 1994г.      З.п.л.         :И94хИ96=
8. В ценах 1995г.      З.п.л.         :И95хИ96=
9. В ценах 1996г.      З.п.л.         х1,0=
 
     б)ГРР на нефть и газ (глубокое бурение):(аналогично п.а)
     в)Научно-исследовательские работы:(аналогично п.а)
     г)Геофизические работы:(аналогично п.а)

               Итого в ценах на 1.01.1997 года
 
     Исторические затраты на геологоразведочные работы в долларах
США, при курсе его на 1.01.1997 года 1 доллар США = 73,3 тенге, составляют:
___________________________________________________________________________
     (перевод тенге в доллары США)
     Исторические затраты по геологоразведочным работам на площади
___________________________________________________________________________
     (месторождения, зоны, района)
     составляют ________________ тысяч долларов США.
 
     Исторические затраты по геологоразведочным работам, отнесенные на лицензиата составляют:___________________тысяч долларов США.

              Исполнитель                          Подпись

                                               Приложение 5

                     Методические указания
             о порядке пересчета затрат прошлых лет
                 на геологические исследования
                    в цены текущего периода

                      1. Общие положения

      1.1. Настоящие Положение регламентирует порядок пересчета затрат прошлых лет на геологические исследования в цены текущего периода.
      1.2. Расчет затрат на основе инвентаризации всех геологических исследований на контрактной территории производят территориальные Управления по охране и использованию недр (ТУО и ИН, по принадлежности) и Управление "Геоинформ" ГУМР "Казгоснедра".
      1.3. Сумма затрат определяется на основе инвентаризации всех фактических затрат в денежном выражении по контрактной территории и, после прохождения экспертной проверки, утверждается территориальным Управлением (по принадлежности), или ГУМР "Казгоснедра".
      1.4. По данным инвентаризации определяется состояние геолого- геофизической изученности лицензионного объекта, физические и финансовые затраты, понесенные государством на его изучение, составляются картограмма изученности и инвентарная ведомость.
      1.5. Фактические затраты принимаются на основании справки на списание затрат, прилагаемой к отчету о выполненных ГРР.

                    2. Порядок пересчета затрат прошлых
                     лет на геологические исследования
                        в цены текущего периода

      2.1. Основанием для пересчета затрат служат индексы изменения стоимости геологоразведочных работ, рассчитанные на основании индексов, ранее утвержденных (начиная с 1992г.) приказами Министерства геологии и охраны недр Республики Казахстан (приложение 1). Индекс изменения стоимости геолого-разведочных работ 1.45 (1991г. к ценам 1990г.) принят на основании "Дополнения к методическим указаниям по пересчету смет на строительство скважин на нефть и газ (приложение 6), утвержденного заместителем Министра геологии СССР В.М.Толкачевым 29.11.1990г. и писем Мингео СССР от 25.12.90г. № 357-Д.
      2.2. Для пересчета затрат до 1961г. в цены 1961-1990гг., затраты уменьшаются в десять раз (Денежная реформа 1961г.).
      2.3. Для пересчета затрат в тенге затраты в рублях 1961-1990гг. умножаются на коэффициент 0,002 согласно пункту 3 Постановления Кабинета Министров Республики Казахстан от 12 ноября 1993г. № 1121 "О чрезвычайных мерах по ограничению роста цен в условиях введения национальной валюты".
      2.4. Пересчет затрат до 1961г. на проведенные геологоразведочные и другие работы в цены 1996г.(тенге) осуществляется по формуле:

                       Зпл х 1,45 х 0,002 х И96
                 Цт = _________________________ ,
                               10

     где:    Цт   - цены текущего года
             Зпл  - затраты прошлых лет
             1.45 - индекс изменения стоимости геологоразведочных работ
                    1991г. к ценам 1990г.
             0,002- коэффициент перевода в тенге
             И96  - индекс изменения стоимости геологоразведочных работ
                    1996г.к ценам 1991г.

     Пересчет затрат с 1961 по 1990 годы в цены 1996 года осуществляется по формуле:         
                    Цт = Зпл х 1,45 х 0,002 х И96

     Пересчет затрат с 1991 года в цены 1996 года осуществляется по формуле:

                    Цт = Зпл х 0,002 х И96

     Пересчет затрат с 1992 года в цены 1996 года осуществляется по формуле:

                    Цт = Зпл х 0,002 : И(92-95) х И96,

     где: И(92-95) - индексы изменения стоимости геологоразведочных работ по годам (коэффициент 0,002 не применяется после ввода национальной валюты).

     Пример 1. Затраты на проведение геологоразведочных работ до 1961 годасоставляли 10тыс.руб., в ценах 1996 года они составят:

           Цт = 10 х 1,45 х 0,002 х 17496 : 10 = 50,74 тыс.тенге

      Пример 2. Затраты на проведение геологоразведочных работ в 1993 году составляли 100 тыс.тенге, в ценах 1996 года они составят:

              Цт = 100 : 251,5 х 17496 = 6956,66 тыс.тенге

      2.5. Для пересчета затрат прошлых лет на проведенные геологоразведочные работы по отраслям следует применять индексы изменения стоимости геологоразведочных работ соответственно на твердые полезные ископаемые и воду, на нефть и газ, НИР и геофизические работы согласно
      Приложению к "Методическим указаниям о порядке пересчета затрат прошлых лет...", которое будет дополняться по мере утверждения новых индексов изменения стоимости геологоразведочных и других видов работ.

                                                 Приложение
                                       к "Методическим указаниям о порядке
                                       пересчета затрат прошлых лет..."
                                       При расчетах индексов, начиная с
                                       1992г.
                                       за базовый год принят 1991г.

                                Таблица
         индексов изменения стоимости геологоразведочных работ
         по Комитету геологии, охраны и использованию недр РК
___________________________________________________________________________
№№! Дата и № приказа! ГРР на ! ГРР на    ! Научно-  ! Геофизи-!Средневзве-
пп!                 !твердые !нефть и газ!исследо-  !  ческие !шенный ин-
  !                 !полезные!(глубокое  !вательские!  работы !декс по
  !                 !ископа- !бурение)   !работы    !         !годам
  !                 !емые и  !           !          !         !
  !                 !на воду !           !          !         !
__!_________________!________!___________!__________!_________!____________
_1!________2________!___3____!_____4_____!_____5____!____6____!______7_____
 
  1. 1991г. к ценам
   1990г.             1,45       1,45        1,45       1,45        1,45
___________________________________________________________________________
2. Врем.методич.
   указания Госком-
   геологии
   от 17.01.92г.      4,53       5,22        2,24
___________________________________________________________________________
3. С 01.04.92г.
   Пр.№ 81-П
   от 12.06.92г.     11,4       11,4         6,7
___________________________________________________________________________
4. С 01.10.92г.     
   Пр № 180-П
   от 09.10.92г.     30,12      29,23       14,48    
___________________________________________________________________________
5. Средневзвешенный
   индекс за 1992г.  14,36      14,31        7,53                  13,8
___________________________________________________________________________
6. С 01.01.93г.
   Пр № 60-П
   от 09.03.93г.     95,68      98,26       54,33
___________________________________________________________________________
7. С 01.04.93г.
   Пр № 90-П
   от 22.04.93г.    109,31     113,48       75,5
___________________________________________________________________________
8. С 01.05.93г.
   Пр № 125-П
   от 24.05.93г.    165,15     191,25       87,73
___________________________________________________________________________
9. С 01.10.93г.   
   Пр № 284-П
   от 26.10.93г.    417,7      793,4       290,46     
___________________________________________________________________________
10 Средневзвешанный
   индекс за 1993г. 206,3      312,1       129                     251,5
___________________________________________________________________________
11 С 01.01.94г.
   Пр № 15-П
   от 24.01.94г.    593,7      721,2       363,1       396,5
___________________________________________________________________________
12 С 01.02.94г.
   Пр № 63-П
   от 03.03.94г.   1418,5     1624,9       848,5      1111,5
___________________________________________________________________________
13 С 01.05.94г.
   Пр № 122-П
   от 24.05.94г.   3887,6     4506,6      1858,6      2956,3
___________________________________________________________________________
14 С 01.07.94г.
   Пр № 94-П
   от 04.08.94г.   6251,9     6936,9      2634,2      4333
___________________________________________________________________________
15 С 01.10.94г. 
   Пр № 271-П
   от 29.11.94г.   7261,5     9806,7      4554        6062,3
___________________________________________________________________________
16 Средневзвешен-
   ный индекс за
   1994г.          4430,4     5403,3      2349,2      3402,45     4628,6
___________________________________________________________________________
17 С 01.01.95г.   
   Пр № 48-П
   от 15.03.95г.   8782      15935        7946        6961
___________________________________________________________________________
18 С 01.03.95г.
   Пр № 49-П
   от 15.03.95г    9118      16312        8419        7313
___________________________________________________________________________
19 С 01.07.95г.
   Пр № 170-П
   от 01.08.95г.  11156      20392       11448        9044
___________________________________________________________________________
20 Средневзвешенный
   индекс
   за 1995г.      10081      18289,2      9854,7      8119,8      13575,6
___________________________________________________________________________
21 С 01.04.96г.
   Пр № 72-П
   от 22.04.96г.  11856      21350        13063       11731
___________________________________________________________________________
22 С 01.07.96г.
   Пр № 132-П
   от 25.07.96г.  13415      26301        14540       13427
___________________________________________________________________________
23 Средневзвешенный
   индекс
   за 1996г.      12460,5    23586        13397,75    11907,25     17496
___________________________________________________________________________