Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Сарышаған сынақ полигонын пайдалану мен жалға беру және Приозерск қаласының тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету шарттары туралы келісімді бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 5 шілдедегі N 74-ІІ Заңы

      Мәскеуде 1995 жылғы 20 қаңтарда жасалған Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Сарышаған сынақ полигонын пайдалану мен жалға беру және Приозерск қаласының тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету шарттары туралы келісім бекітілсін.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы
арасындағы Сарышаған сынақ полигонын пайдалану
мен жалға беру шарттары және Приозерск қаласының
тiршiлiк әрекетiн қамтамасыз ету туралы
Келісім

(2000 жылғы 27 шілдеде күшіне енді - ҚР халықаралық шарттары
бюллетені, 2001 ж., N 5, 50-құжат)

      Ескерту. "Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы 1995 жылғы 20 қаңтардағы Сарышаған сынақ полигонын пайдалану мен жалға беру және Приозерск қаласының тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету шарттары туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы" 2007 жылғы 21 шілдедегі N 285 ҚР Заңын қараңыз.

      Әрі қарай Тараптар деп аталатын Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы,
      Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы 1992 жылғы 25 мамырдағы достық, ынтымақтастық және өзара көмек туралы Шарттың, Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы 1993 жылғы 22 қаңтардағы сынақ полигондарын пайдалану тәртiбi туралы Келiсiмнiң ережелерiне сүйене отырып;
      төменде РҚҚ-72 бойынша Шарт деп аталатын Кеңес Социалистiк Республикалар Одағы мен Америка Құрама Штаттары арасындағы 1972 жылғы 26 мамырдағы ракетаға қарсы қорғаныс жүйелерiн шектеу туралы Шартта бекiтiлген мақсаттар мен принциптерге өздерiнiң адалдығын қуаттай отырып;
      Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы-мемлекеттердiң 1992 жылғы 9 қазандағы РҚҚ-72 Шартына қатысу туралы Шешiмiн, Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы 1994 жылғы 28 наурыздағы әскери ынтымақтастық туралы Шартты, Қазақстан Республикасы Үкiметi мен Ресей Федерациясы Үкiметi арасындағы 1994 жылғы 28 наурыздағы әскери-техникалық ынтымақтастық туралы Келiсiмдi басшылыққа ала отырып;
      жылжымалы және тұрақты мүлкiмен Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан Сарышаған полигоны және Приозерск қаласының объектiлерi Қазақстан Республикасының меншiгi екендігiн ескере отырып, және Тараптардың қорғаныс қабілетiн қамтамасыз ету мақсатында, ғылымы мен экономикасын дамыту мүддесi үшiн Сарышаған полигонын сақтау және дамыту қажеттiгiн мойындай отырып,
      төмендегілер жөнінде келісті:
 
                              1-бап 
 
      Осы Келісімнің тақырыбы әрі қарай Полигон деп аталатын Сарышаған полигоны мен Приозерск қаласы болып табылады. Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясына Тараптардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында, ғылымы, экономикасын дамыту мүдделері үшін уақытша Полигонның объектілері мен Приозерск қаласының жылжымалы және тұрақты мүлкін беруі жалға беру шартымен жүзеге асырылады. Полигонның және Приозерск қаласының жалға беру жағдайымен берiлетiн объектiлерi мен жылжымалы және тұрақты мүлкiнiң тiзбесi мен құрамы, жалға беру ұзақтығы, жалға беру ақысының мөлшерi мен оны енгізу мерзiмi, осы Келiсiмге қол қойылғаннан кейiн үш ай мерзiм iшiнде жасалатын жалға берудiң жеке Шартымен анықталады.
      Полигон Жезқазған, Жамбыл, Ақтөбе, Қызылорда облыстары аумақтарында орналасқан.
      Полигонның жер учаскелерiнiң шекараларын анықтайтын нүкте координаталарының тiзбесi осы Келiсiмнiң ажырамас бөлiгi болып табылатын қосымшада келтiрiлген.
 
                              2-бап 
 
      Тараптар Полигонның ӘШҚҚ-72 жөнiндегi Шарттың 4 бабында айтылған және 1978 жылғы 1 қарашадағы Шартқа Келiсiлген мәлiмдемеде бекiтiлген Полигонның iс жүзiндегi әуе шабуылына қарсы қорғаныс сынақ полигоны ретiнде ерекше статусын растайды.
 
                              3-бап
 
      1. 1991 жылдың 31 тамызына дейiн жасалған және қондырылған Полигонның және Приозерск қаласының жылжымалы және тұрақты мүлкi Қазақстан Республикасының меншiгi болып табылады.
      2. Полигонда және Приозерск қаласында 1991 жылдың 31 тамызынан кейiн жасалған, алынған және қондырылған жылжымалы және тұрақты мүлiкке деген меншiк құқығы Полигонның және Приозерск қаласының объектiлерін ұстауға, пайдалануға және кезектi жөндеуге кеткен шығындарды есептемегенде, оны құруды, алуды және жеткізуді қаржыландыруды жүзеге асырушы Тарапқа беріледі. Осыған орай Ресей Федерациясы Қазақстан Республикасымен мұндай мүлікті жасауды және жеткізуді, сондай-ақ жалға беру мерзімі біткеннен кейін оны Тараптардың пайдалануын келіседі.
      3. Барлық жағдайларда жобалық шешімдердің экологиялық және басқа да қауіпсіздігін қамтамасыз ету Полигон басшылығының Қазақстан Республикасының тиісті министрліктері мен ведомстволарына талқылау мен сарап қорытындысы үшін керекті мәліметтерді беру жолымен жүзеге асырылады.
 
                            4-бап 
 
      1. Қазақстан Республикасы 1991 жылғы 21 тамыздағы жағдайға сәйкес Ресей Федерациясына жалға беру жағдайымен, келiсiлген түгендеу ведомствосы бойынша Полигонның объектiлері Приозерск қаласының жер учаскелері, жылжымалы және тұрақты мүлкін бередi. Тараптар осы Келiсiмге қол қойылған күннен кейiн аталған мүлiктi жалға беру шартын дайындау үшiн бiрлескен комиссия құрады. Бiрлескен комиссия жалға беру шартында жыл сайынғы жалға беру ақысының мөлшерiн, сондай-ақ 1992-1994 жылдары Ресей Федерациясының Полигонды және Приозерск қаласын пайдалануына байланысты Қазақстан Республикасының әрбiр жылға жылдық жалға беру ақысы деңгейiнде мүлiктiк шығын және шығындар мөлшерiн бағалайды. Екi мемлекеттiң Yкiметтерi ақы беру механизмiн жалға беру шартына сәйкес анықтайды.
      Осы мақсаттарда Тараптар бiрлескен Комиссияға аталған жұмыстарды жүзеге асыру үшiн қажеттi құжаттарды бередi.
      2. Қазақстан Республикасы жалға беру жағдайымен уақытша пайдалануға Ресей Федерациясына берiлетiн Полигон және Приозерск қаласы объектiлерiнiң жер учаскелерiн пайдалану құқығын бередi. Ресей Федерациясы өз мүддесiнде пайдаланатын Полигонның жерлерi үшiн (тұрақты немесе мезгiлдi) ақы төлейдi.
 
                              5-бап 
 
      Ресей Федерациясына жалға беру жайымен берілетін жылжымалы және тұрақты мүлік, тиісті жер учаскелері тек қана Полигон алдында тұрған тапсырмаларды орындауды қамтамасыз ету үшін мақсатты бағытта пайдаланылуға тиіс. Бұл мүлік пен жер учаскелері Тараптардың немесе үшінші мемлекеттердің жеке және заңды адамдарына субарендаға берілмейді.
 
                              6-бап 
 
      Жалға беру мерзімi бiткенде, сондай-ақ осы Келісімнің күші немесе, жалға беру жайымен берiлген жекелеген объектiлерде жұмыстар уақытынан бұрын тоқтаған жағдайда, Ресей Федерациясы әрi қарай пайдаланылануға болатындай күйде жалға алынған жылжымалы және тұрақты мүлiктi және тиiстi жер учаскелерiн Қазақстан Республикасына қайтарады.
      Барлық жағдайларда мүлiк пен жер учаскелерiн қабылдау-беру Тараптардың өкiлеттi өкiлдерiнен құралған бiрлескен комиссиямен жүзеге асырылады.
 
                             7-бап 
 
      1. Полигонның Ресей Федерациясына берiлген объектiлерiн, Приозерск қаласының жылжымалы және тұрақты мүлкiн пайдалануды қамтамасыз ететiн әскери құрамалар Ресей Федерациясы Қарулы Күштерiнiң құрамына кiредi. Уақытша Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан Ресей Федерациясы әскери құрамаларының статусы Тараптардың жеке келiсiмiмен анықталады.
      2. Әскери құрамалардың штаттық құрылымдары мен саны Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң келiсiмi бойынша Ресей Федерациясы Қорғаныс министрлiгiмен бекiтiледi.
      3. Полигон бастығын тағайындау Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрiнiң келiсiмiнен кейiн Ресей Федерациясы Қорғаныс министрiнің ұсынуымен, Қазақстан Республикасы Президентiнiң келiсiмi бойынша Ресей Федерациясының Президентiмен жүзеге асырылады.
      4. Полигон орындайтын тапсырмалар көлемi өзгергенде, Ресей Федерациясының Қорғаныс министрлiгi, Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгiнiң келiсуiмен, Ресей Федерациясы Қорғаныс министрлiгiнiң әскери құрамаларының штаттық құрылымдары мен әскери қызметшілер санында қажеті өзгертулерді жүзеге асырады.
 
                            8-бап 
 
      Приозерск қаласы Қазақстан Республикасының облыстық бағыныштағы қаласы болып табылады.
      Ресей Федерациясына жалға берілген қала объектiлерін есептемегенде, Приозерск қаласының инфрақұрылымын ұстау тараптардың үлес қатысы принциптеріне сүйеніп жүзеге асырылады және жал жөнiндегі шартпен анықталады.
      Ресей Федерациясының Приозерск қаласының инфрақұрылымын ұстауға беретiн үлесi Қазақстан Республикасына Приозерск қаласы үшiн мақсатты бағытта төленедi және Ресей Федерациясының жалға берiлген Полигонның объектiлерi, Приозерск қаласының жылжымалы және тұрақты мүлкiн пайдаланғаны үшiн төлейтiн жалақысының жалпы құрамына кiредi.
      Приозерск қаласының әкiмi Полигонның әскери қызметшiлерiн, жұмысшылары мен қызметшiлерiн, сондай-ақ өнеркәсiп өкiлдерiн бөлек ақыға Қазақстан Республикасы заңына сай тұрғын және қонақ үй фондымен қамтамасыз етедi, сондай-ақ жалпыға бiлiм беретiн мектептер мен мектепке дейiнгi мекемелерден орындар бередi.
 
                            9-бап 
 
      Полигонның қызметi ол туралы Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгiнiң келiсiмiмен Ресей Федерациясының Қорғаныс министрлiгi бекiтетiн қорғаныс тақырыбындағы және Қазақстан Республикасының Ғылым және жаңа технология министрлiгiнiң Тараптардың ғылымы мен экономикасының мүддесi үшiн жұмыстар тақырыбы бойынша ережелермен реттеледi. Полигонның аталған жұмыстары үшiн:
      - күрделi құрылыстар жоспарын қоса есептегенде, Полигон мен Приозерск қаласын ұстау мен дамыту жоспарлары;
      - ғылыми-зерттеу жұмыстарының жылдық жоспарлары;
      - сынақ жұмыстарын өткізудің жылдық кестелері;
      - Тараптар әскерлерінің нақты ракеталарды ұшыратын тактикалық жаттығуларды өткізу жоспарлары;
      - қару-жарақ пен әскери техниканы пайдалану және жөндеудің жылдық жоспарлары негіз болып табылады.
      Жылдық жоспарлар мен кестелер оларға қатысы бар жәйттерде Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі және Қазақстан Республикасы Ғылым мен жаңа технология министрліктерімен келісу бойынша, Ресей Федерациясы Қорғаныс министрлігімен жоспарланып отырған жылдың алдындағы жылдың 1 желтоқсанына дейін бекітіледі.
 
                            10-бап 
 
      Ресей Федерациясы Полигонның объектiлерiн және Приозерск қаласының жылжымалы және тұрақты мүлкiн пайдалану кезiнде:
      - аталған объектiлер инФрақұрылымын қалпына келтiрудi және ұстауды;
      - Тараптардың қару-жарағы және әскери техникасы үлгiлерiн сынауды белгiленген шекараларда өткiзудi:
      - жүргiзiлетiн жұмыстар қауiпсiздiгi мен Полигон аумағында ракеталар ұшыруды қамтамасыз етудi;
      - Ресей Федерациясы Қорғаныс министрлiгiнiң келiсуiмен Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң мүддесi үшiн сынақ және ұрыс алаңдарын ұрыс атыстарын орындау үшiн пайдалануды;
      - аталған объектiлердiң ғылыми-техникалық сынақ кешенi мен инфрақұрылымын сақтауды және оларды жұмыс бабында ұстауды;
      - ракеталар мен нысаналар қалдықтарын iздеудi, көшiрудi және пайдалануды, ұрыс алаңдарын уақытылы тазалауды;
      - апаттар салдарын уақытылы жоюды және мөлшерi Тараптардың комиссиясымен анықталатын, Қазақстан Республикасына келтiрiлген зиянның орнын толтыруды;
      - Полигон шеңберiнде экологиялық жағдайды табиғатты қорғаудың ұзақ мерзiмдi бағдарламасын жасау, бекiту және iске асыру жолымен қалпына келтiрудi қамтамасыз етудi мiндеттенедi.
      Полигон қолбасшылығы Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарымен бірлесіп, маусымдық ауыл шаруашылығы және геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде, сондай-ақ дүлей зілзалаларды жоюда көмек көрсету кезінде Қазақстан Тарапының Полигон аумағының учаскелерін пайдалану тәртібін айқындайды.
      Полигонның iшкi байланыс жүйелерiн, автомобиль және темiр жолдарын, жылжымалы составтар мен су көлiктерiн пайдалану және ұстау осы құралдарды пайдаланатын полигонның Әскери құрамаларымен жүзеге асырылады.
      Ескерту. 10-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.02.2016 № 464-V Заңымен.
 
                            11-бап 
 
      Полигон пайдаланатын жер учаскелерінде адамдар, өсімдік және жан-жануарлар өміріне қауіп төндіретін радиоактивті, улы заттар, ядролық және химиялық қару-жарақ, басқадай өнімдерді пайдалануға және көмуге тиым салынады.
 
                            12-бап 
 
      Ресей Федерациясы экологиялық нормативтердi, су мен жердi пайдалану ережелерi мен нормаларын Қазақстан Республикасының заңына сәйкес орындауға мiндеттi. Полигонның қызметi салдарынан экологиялық зиян келтiрген жағдайда, Ресей Федерациясы зардаптарды жоюды жүзеге асырады. Осыған орай iске асыру тәртiбi мен зиянның мөлшерi арнайы құрылған мемлекетаралық комиссиямен анықталады.
 
                            13-бап 
 
      Ресей Федерациясының кәсiпорындары мен ұйымдарына, әскери ведомстволарына, жеке адамдарына Полигон аумағында геологиялық барлау жүргiзуге, пайдалы қазбаларды өңдеуге, аңдарды аулау кәсiбiмен айналысуға, балық аулауға, жабайы өсiмдiктердi жинауға тиым салынады.
 
                           14-бап 
 
      Шеттен әкелiнетiн және шетке шығарылатын мүлiктi, соның iшiнде Приозерск қаласының әскери аймағында кедендік тексеру Қазақстан Республикасы заңына сәйкес, Қазақстан Республикасы кеден инспекцияларының өкiлдерiмен жүзеге асырылады.
 
                           15-бап 
 
      Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы әскери ынтымақтастық туралы Шарт пен ӘШҚҚ-72 бойынша Шартқа сәйкес Полигонда сынақтан өткен жаңа қару-жарақ пен әскери техниканың жаңа түрлерін, соның ішінде жалдық ақы есебінен, алуға басым құқығы бар.
      Полигонның жер учаскелерін Ресей Тарапымен келісім бойынша, осы Келісімге залал келтірмей, Қазақстан Тарапының үшінші елдермен әскери және әскери-техникалық ынтымақтастығы мүдделеріне орай пайдалануға жол беріледі. Ресей Тарапы осындай пайдалану нәтижесінде туындаған теріс салдарларды жою және Қазақстан Тарапына, оның ішінде экологияға және табиғатты пайдалануға келтірілген залалды өтеу үшін жауапты болмайды.
      Жекелеген жер учаскелерін пайдалану мәселелерін жоспарланған жылдың алдындағы жылғы 1 желтоқсаннан кешіктірмей Тараптардың Қорғаныс министрліктерімен келісіледі.
      Ескерту. 15-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.02.2016 № 464-V Заңымен.
 
                           16-бап 
 
      Ресей Федерациясы жеке Келiсiмдер негiзiнде Қазақстан Республикасына радиоэлектроника мен байланысты дамытуға, әскери, ғылыми және инженер-техникалық мамандарды дайындау және қайтара дайындауға көмек көрсетуге өзiне мiндеттемелер қабылдайды.
      Тараптар Қазақстан Республикасының Ұлттық радиоэлектроника және байланыс орталығының бiрлескен қызметiне, және Ресей Федерациясының Полигонда өз қызметiн жүзеге асырушы өнеркәсiптерiн ұйымдастыруға, пайдаланылмай жатырған өнеркәсiп күштерi мен объектiлерi базасы негiзiнде қазақстан-ресей бiрлескен кәсiпорындары мен ұйымдастыру құрылымдарын құруға, басқа мемлекеттер инвесторларын тартуға, Полигонды пайдалануда Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының азаматтық кәсiпорындарының қатысуына көмек көрсетедi.
 
                              17-бап 
 
      Осы Келiсiмнiң қосымшасында шекарасы анықталған, Полигон аумағының әуе кеңiстiгi оның жұмысын қамтамасыз етуге пайдаланылады және тиым салынған аймақ болып есептеледi.
      Полигон аумағының әуе кеңiстiгiн пайдалану тәртiбi мен шарттары Қазақстан Республикасы заңды және басқа да нормативтi актiлерiмен анықталады.
 
                             18-бап 
 
      Полигон үшiн Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының шекаралары арқылы жүктердi жiберу Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының кедендiк заңына сәйкес алынуы кедендiк органдарға жүктелген кедендiк баж салығын, акциздердi және басқа да салықтарды төлеусiз жүзеге асырылады.
      Әскери қызметшiлер, олардың отбасы мүшелерi, өнеркәсiп мамандары Ресей Федерациясынан Полигонға жаңа қызмет немесе жұмыс орнына және кері қарай жіберілгенде, алынуы кедендік органдарға жүктелген кедендік баж салығын, акциздерді және басқа да салықтарды төлеусіз кеден шекаралары арқылы өз жүктерін алып өтеді.
 
                           19-бап 
 
      Пайдаланудың белгiленген амортизациялық мерзiмiн өтеп, техникалық нормаларға сәйкес шығынға жазылуға тиiстi Ресей федерациясына уақытша жалға берiлетiн жылжымалы және тұрақты мүлiкке иелiк ету, Тараптардың қорғаныс министрлiктерiнiң келiсiлген ұсыныстары бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттiк мүлiктi басқаруға өкiлденген мемлекеттiк органымен жүзеге асырылады.
 
                           20-бап 
 
      Полигон және Приозерск қаласының объектiлерi аумағында сауда-тұрмыс, әлеуметтiк, сондай-ақ медициналық қызмет көрсету тараптардың жеке келiсiмдерi негiзiнде жүзеге асырылады.
      Полигонның қызметшiлер мен жұмысшылар қызметтерiне Ресей Федерациясының азаматтарымен қатар Қазақстан Республикасының азаматтары да қабылданады. Осыған орай, оларға, азаматтығына қарамастан Ресей Федерациясының еңбек заңына сәйкестi барлық еңбек ақы төлеу шарттары таратылады.
 
                           21-бап 
 
      Полигон аумағында орналасқан және қызмет атқаратын әскери құрамалар және өнеркәсiп ұйымдарының қызметi Ресей федерациясымен қаржыландырылады.
      Полигон аумағындағы орналасқан Тараптардың әскери қызметшiлерi мен әскери құрамаларының тiршiлiк әрекетiн қамтамасыз ету мақсатында, Тараптардың ұлттық валюта айналымы мәселелерi Қазақстан Республикасының Ұлттық банкi мен Ресей Федерациясының Орталық банкiсi арасындағы Келiсiмге сәйкес реттеледi.
 
                           22-бап 
 
      Полигон режимді объект болып табылады. Ресей Федерациясына жалға берілген Полигонның және Приозерск қаласы объектілерінің барлауға қарсы қамтамасыз етуі Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Қазақстан Республикасы аумағында уақытша орналасқан Ресей Федерациясы әскери құрамаларының және оның құрамына кіретін адамдардың қауіпсiздігін қамтамасыз ету бойынша ынтымақтастық пен өзара әрекеттестiк туралы Келiсiмге сәйкес жүзеге асырылады. Полигонда және Приозерск қаласының аталған объектiлерiндегi режимдiк шаралар Полигон басшылығымен Ресей Федерациясы Қарулы Күштерiнде орнатылған тәртiппен ұйымдастырылады және жүзеге асырылады.
      Полигон объектілеріне Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі әскери бөлімдерінің, Қазақстан Республикасының радиоэлектроника және байланыс Ұлттық Орталығының және Ресей Федерациясы Қорғаныс министрлiгiнiң, сондай-ақ Тараптардың өнеркәсiп ұйымдарының өкiлдерiн жiберу Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң келiсiлген тәжiрибе-конструкторлық, ғылыми-зерттеу жұмыстарының кестесiне, тактикалық жаттығулар жоспарлары және аталған бөлiмдер мен ұйымдардың шектелген өтiнiмдерi негiзiнде жүзеге асырылады.
      Полигонға қызмет бабының мiндеттерiн орындау үшiн Қазақстан Республикасының ресми адамдарын жiберу Қазақстан Республикасының iс жүзiндегi нормативтi актiлерi анықтаған тәртiппен, сондай-ақ Полигон туралы ережемен анықталады.
      Полигонда үшiншi елдер азаматтарының болуы Тараптардың белгiленген тәртiбiмен келiсiледi.

                         23-бап

      Қазақстан Республикасы арнайы органдар құра алады және қажет болғанда, Полигонда шартты жалға беру жөнiндегi Шартты орындауға байланысты барлық мәселелердi шешу үшiн олардың өкiлдерiн Полигонға жiбере алады.

                          24-бап

       Осы Келісімді орындау бойынша Тараптардың қызметін үйлестіруді Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы 1994 жылғы 28 наурыздағы әскери ынтымақтастық туралы Шартқа сәйкес құрылатын Бірлескен Комитет жүзеге асырады.
 
                          25-бап 
 
      Осы Келісімге Тараптардың келісімі бойынша өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.
      Келісім он жыл мерзімге жасалады. Оның күші, егерде бір Тарап екінші тарапқа әрбір он жылдық мерзімнің бітуіне алты ай қалғанға дейін оның қызметін тоқтату туралы өз тілегін хабарламаса, оның қызметі кейінгі он жылға өзінен-өзі ұзартылады.
      Егерде Тараптар жалға беру шарттары туралы келісілген шешімге келмесе немесе Тараптар бұл шарттарды орындамаса осы Келісімнің қызметі тоқтатылады.
      Осы Келісім қол қойылған күннен бастап уақытша қолданылады және Тараптардың оның күшіне енуіне қажетті мемлекетаралық рәсімдерді  орындағаны туралы соңғы мәлімдемесінен кейінгі күні күшіне енеді.
      1995 жылы 20 қаңтарда Мәскеу қаласында әрқайсысы қазақ және орыс тілдерінде екі дана болып жасалынды, сондай-ақ екі текстің күші бірдей.

      Қазақстан Республикасы             Ресей Федерациясы
            үшін                                үшін

1995 жылғы 20 қаңтардағы    
Қазақстан Республикасы мен Ресей
Федерациясы арасындағы Сары-Шаған
сынақ полигонын пайдалану мен жалға
беру шарттары және Приозерск  
қаласының тіршілік әрекетін   
қамтамасыз ету туралы келісімге 
ҚОСЫМША             

Сары-Шаған сынақ полигоны жер учаскелерінің шекараларын
айқындайтын координаттық нүктелердің
ТІЗБЕСІ

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР 29.02.2016 № 464-V Заңымен.

Нүкте нөмірі

Географиялық координаттар

солтүстік ендік
(град., мин., сек.)

шығыс бойлық
(град., мин., сек.)

Координаттары бар нүктелері арқылы өтетін сызықпен шектелген
№ 1 учаске:

1

46 07 20

73 34 28

2

46 38 34

73 26 20

3

46 46 45

73 25 40

4

46 53 37

73 18 25

5

46 56 00

72 39 45

6

47 00 43

72 01 50

7

47 04 10

71 52 00

8

47 12 33

71 19 40

9

47 13 00

71 02 00

10

47 22 00

70 26 00

11

47 10 00

70 23 33

12

47 23 45

69 32 31

13

47 33 10

69 20 19

14

47 19 15

69 14 00

15

47 16 27

69 12 40

16

46 10 19

69 13 22

17

46 00 00

69 16 20

18

45 28 00

70 31 50

19

45 27 00

70 36 00

20

45 25 00

70 56 30

21

45 25 30

71 27 20

22

45 23 25

71 34 00

23

45 19 20

72 03 42

24

45 20 12

72 17 20

25

44 57 55

73 17 23

26

44 55 26

73 19 56

27

44 57 23

73 30 30

28

44 59 26

73 38 45

29

45 02 55

73 46 23

30

45 10 41

73 42 57

31

45 14 25

73 44 40

32

45 30 13

73 29 58

33

45 39 21

73 21 15

34

45 40 25

73 18 50

35

45 47 15

73 19 55

36

46 07 20

73 34 28

Координаттары бар нүктелері арқылы өтетін сызықпен шектелген
№ 2 учаске:

1

47 14 45

68 22 55

2

47 14 45

68 22 30

3

47 14 25

68 22 30

4

47 14 25

68 22 55

5

47 14 45

68 22 55

Координаттары бар нүктелері арқылы өтетін сызықпен шектелген
№ 3 учаске:

1

47 23 48

67 32 46

2

47 24 07

67 27 24

3

47 23 17

67 26 42

4

47 21 06

67 25 51

5

47 20 18

67 29 47

6

47 21 07

67 31 55

7

47 23 48

67 32 46

Координаттары бар нүктелері арқылы өтетін сызықпен шектелген
№ 4 учаске:

1

47 29 53

63 05 55

2

47 54 30

63 13 26

3

47 58 40

63 14 02

4

47 55 01

63 40 56

5

47 53 40

63 42 56

6

47 53 00

63 39 56

7

47 28 44

63 40 53

8

47 29 53

63 05 55

Координаттары бар нүктелері арқылы өтетін сызықпен шектелген
№ 5 учаске:

1

47 23 17

61 27 04

2

47 29 35

61 08 54

3

47 45 00

60 26 56

4

48 08 45

60 34 46

5

48 05 53

61 11 27

6

48 03 45

61 09 17

7

48 00 28

61 08 09

8

47 57 02

61 08 20

9

47 54 00

61 10 59

10

47 50 50

61 14 11

11

47 23 17

61 27 04».

О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией об условиях использования и аренды испытательного полигона Сары-Шаган и обеспечения жизнедеятельности г. Приозерска

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года N 74

      Ратифицировать Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией об условиях использования и аренды испытательного полигона Сары-Шаган и обеспечения жизнедеятельности г. Приозерска, совершенное в Москве 20 января 1995 года.

       Президент
Республики Казахстан

        Соглашение
между Республикой Казахстан и Российской Федерацией
об условиях использования и аренды испытательного
полигона Сары-Шаган и обеспечения жизнедеятельности
г. Приозерска

(Вступило в силу 27 июля 2000 года - Бюллетень международных
договоров РК, 2001 г., N 5, ст. 50)

         Сноска. См. Закон РК от 21 июля 2007 г. N  285 "Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией об условиях использования и аренды испытательного полигона Сары-Шаган и обеспечения жизнедеятельности г. Приозерска от 20 января 1995 года".

      Республика Казахстан и Российская Федерация, именуемые в дальнейшем Сторонами,
      основываясь на положениях  Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Казахстан и Российской Федерацией от 25 мая 1992 года, Соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о порядке использования испытательных полигонов от 22 января 1993 года, 
      подтверждая свою приверженность целям и принципам, закрепленным в Договоре между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки об ограничении систем противоракетной обороны от 26 мая 1972 года, именуемом в дальнейшем Договором по ПРО-72, 
      руководствуясь Решением от 9 октября 1992 года об участии государств-участников Содружества Независимых Государств в Договоре по ПРО-72,  Договором между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве от 28 марта 1994 года, Соглашением между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военно-техническом сотрудничестве от 28 марта 1994 года, 
      исходя из того, что объекты полигона Сары-Шаган и г. Приозерска, расположенные на территории Республики Казахстан с их движимым и недвижимым имуществом являются собственностью Республики Казахстан, и признавая необходимость сохранения и развития полигона Сары-Шаган в целях обеспечения обороноспособности, в интересах развития науки и экономики Сторон, 
      согласились о нижеследующем: 

  Статья 1 
 

        Предметом настоящего Соглашения являются испытательный полигон Сары-Шаган, именуемый в дальнейшем - Полигон и г. Приозерск. Временная передача Республикой Казахстан Российской Федерации объектов Полигона, движимого и недвижимого имущества г. Приозерска в целях обеспечения обороноспособности, в интересах развития науки, экономики Сторон осуществляется на условиях аренды. Перечень и состав объектов, движимого и недвижимого имущества Полигона и г. Приозерска, передаваемого на условиях аренды, продолжительность аренды, размеры арендной платы и сроки ее внесения определяются отдельным договором, заключаемым в трехмесячный срок после подписания настоящего Соглашения. 
      Полигон расположен на территориях Жезказганской, Жамбылской, Актюбинской, Кзыл-Ординской областей. 
      Перечень координат точек, определяющих границы земельных участков Полигона, приведен в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

  Статья 2 
 

        Стороны подтверждают особый статус Полигона как существующего испытательного полигона противоракетной обороны, упомянутого в статье 4 Договора по ПРО-72 и зафиксированного в Согласованном заявлении к Договору по ПРО-72 от 1 ноября 1978 года. 

  Статья 3 
 

        1. Движимое и недвижимое имущество Полигона и г. Приозерска, созданное и поставленное до 31 августа 1991 года, является собственностью Республики Казахстан. 
      2. Право собственности на движимое и недвижимое имущество, созданное, приобретенное и поставленное на Полигон и в г. Приозерск после 31 августа 1991 года, принадлежит Стороне, осуществившей финансирование его создания, приобретения и поставки без учета затрат на содержание, эксплуатацию и текущий ремонт объектов Полигона и г. Приозерска. При этом Российская Федерация согласовывает с Республикой Казахстан создание и поставки такого имущества, также его использование Сторонами после окончания срока аренды. 
      Во всех случаях обеспечение экологической и иной безопасности проектных решений осуществляется путем предоставления командованием Полигона соответствующим министерствам и ведомствам Республики Казахстан необходимых данных для проработки и экспертного заключения. 

  Статья 4 
 

        1. Республика Казахстан передает Российской Федерации во временное пользование на условиях аренды объекты Полигона, земельные участки, движимое и недвижимое имущество г. Приозерска по согласуемым инвентаризационным ведомостям на 31 августа 1991 года. Стороны создают после подписания настоящего Соглашения совместную комиссию для подготовки договора аренды названного имущества. Совместная комиссия в договоре аренды определяет размер ежегодной арендной платы, а также оценивает размер имущественных потерь и расходов Республики Казахстан, связанных с эксплуатацией Полигона и г. Приозерска Российской Федерацией в 1992-1994 годах, на уровне годовой арендной платы за каждый год. Правительства обоих государств согласовывают механизм оплаты в соответствии с договором аренды. 
      В этих целях Стороны в месячный срок передают совместной комиссии документы, необходимые для осуществления названных работ. 
      2. Республика Казахстан предоставляет Российской Федерации право пользования земельными участками, занятыми передаваемыми Российской Федерации на условиях аренды объектами Полигона и г. Приозерска. Российская Федерация осуществляет оплату за земли, используемые Полигоном (постоянно или периодически) в интересах Российской Федерации. 

  Статья 5 
 

        Движимое и недвижимое имущество, соответствующие земельные участки, передаваемые Российской Федерации на условиях аренды, должны использоваться только целевым назначением для обеспечения выполнения задач, стоящих перед Полигоном. Это имущество и земельные участки не могут быть переданы в субаренду юридическим и физическим лицам Сторон или третьих государств. 

  Статья 6 
 

        По истечении срока аренды, а также в случае досрочного прекращения действия настоящего Соглашения либо прекращения работ на отдельных объектах, переданных на условиях аренды, Российская Федерация возвращает Республике Казахстан арендованное движимое и недвижимое имущество, соответствующие земельные участки в пригодном к дальнейшей эксплуатации состоянии. 
      Во всех случаях прием-передача имущества и земельных участков осуществляется совместной комиссией, образованной из полномочных представителей Сторон. 

  Статья 7 
 

        1. Воинские формирования, обеспечивающие эксплуатацию переданных Российской Федерации объектов Полигона, движимого и недвижимого имущества г. Приозерска, входят в состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Статус воинских формирований Российской Федерации, временно находящихся на территории Республики Казахстан, определяется отдельным соглашением Сторон. 
      2. Структура и штатная численность воинских формирований утверждаются Министерством обороны Российской Федерации по согласованию с Министерством обороны Республики Казахстан. 
      Назначение начальника Полигона осуществляется Президентом Российской Федерации по согласованию с Президентом Республики Казахстан по представлению Министра обороны Российской Федерации, согласованному с Министром обороны Республики Казахстан. 
      При изменении объемов выполняемых Полигоном задач Министерство обороны Российской Федерации по согласованию с Министерством обороны Республики Казахстан осуществляет необходимые изменения структуры штатной численности воинских формирований Министерства обороны Российской Федерации. 

  Статья 8 
 

        Приозерск является городом областного подчинения Республики Казахстан. 
      Содержание инфраструктуры г. Приозерска, за исключением объектов города, переданных в аренду Российской Федерации, осуществляется Сторонами на принципах долевого участия и определяется договором аренды. 
      Доля Российской Федерации на содержание инфраструктуры г. Приозерска выплачивается Республике Казахстан целевым назначением для г. Приозерска и входит в состав общей арендной платы за использование Российской Федерацией переданных ей в аренду объектов Полигона, движимого и недвижимого имущества г. Приозерска. 
      Администрация г. Приозерска обеспечивает военнослужащих, рабочих и служащих Полигона, а также представителей промышленности жилищным и гостиничным фондом, за отдельную плату согласно законодательству Республики Казахстан, а также предоставляет места в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. 

  Статья 9 
 

        Деятельность Полигона регламентируется положением о нем, утверждаемым Министерством обороны Российской Федерации по согласованию с Министерством обороны Республики Казахстан - по оборонной тематике и Министерством науки и новых технологий Республики Казахстан - по тематике работ в интересах науки и экономики Сторон. Основаниями для указанной деятельности Полигона являются: 
      - планы развития и содержания Полигона и г. Приозерска, включая планы капитального строительства; 
      - годовые планы научно-исследовательских работ; 
      - годовые графики проведения испытательных работ; 
      - годовые планы проведения тактических учений войск Сторон с реальными пусками ракет; 
      - годовые планы эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники. 
      Годовые планы и графики утверждаются Министерством обороны Российской Федерации по согласованию с Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством науки и новых технологий Республики Казахстан в части их касающейся, не позднее 1 декабря года, предшествующего планируемому. 

  Статья 10 
 

        Российская Федерация при использовании объектов Полигона, движимого и недвижимого имущества г. Приозерска обязуется обеспечить: 
      - восстановление и содержание инфраструктуры указанных объектов; 
      - испытания образцов вооружения и военной техники Сторон в отведенных границах; 
      - полную безопасность работ и пусков ракет в пределах территории Полигона; 
      - использование испытательных площадок и боевых полей для выполнения боевых стрельб в интересах Министерства обороны Республики Казахстан по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации; 
      - сохранность научно-технического испытательного комплекса и инфраструктуры указанных объектов и поддержание их в исправном состоянии; 
      - поиск, эвакуацию и утилизацию остатков ракет и мишеней, своевременную очистку боевых полей; 
      - своевременную ликвидацию последствий аварий и возмещение нанесенного Республике Казахстан ущерба, размеры которого определяются комиссией Сторон; 
      - оздоровление экологической обстановки в пределах Полигона путем разработки, утверждения и реализации долгосрочных программ по охране природы. 
      В случаях падения мишеней, летательных аппаратов, ракет или их частей за пределами боевых полей Полигона Российская Федерация в течение двадцати четырех часов представляет Республике Казахстан официальную информацию о случившемся. Расследование проводится совместной комиссией Сторон, создаваемой не более чем в трехдневный срок с представлением материалов расследования данного случая Республике Казахстан и Российской Федерации. 
      Командование Полигона совместно с местными исполнительными органами Республики Казахстан определяет порядок использования Казахстанской Стороной участков территории Полигона при проведении сезонных сельскохозяйственных и геологоразведочных работ, а также при оказании помощи в ликвидации стихийных бедствий.
      Эксплуатация и содержание внутриполигонных линий связи, автомобильных и железнодорожных путей, подвижного состава и водного транспорта осуществляются воинскими формированиями Полигона, эксплуатирующими эти средства.
      Сноска. Статья 10 с изменением, внесенным Законом РК от 29.02.2016 № 464-V.

  Статья 11 
 

        На земельных участках, используемых Полигоном, запрещаются утилизация и захоронение радиоактивных, ядовитых веществ, ядерного и химического оружия, другой продукции, представляющей опасность для здоровья людей, растительного и животного мира. 

  Статья 12 
 

        Российская Сторона обязана соблюдать экологические нормативы, правила эксплуатации и нормы водо- и землепользования в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При нанесении экологического ущерба деятельностью Полигона ликвидация последствий осуществляется Российской Федерацией. При этом порядок и размеры ущерба определяются специально создаваемой межгосударственной комиссией. 

  Статья 13 
 

        Предприятиям и организациям, военным ведомствам, физическим лицам Российской Федерации запрещаются на территории Полигона геологическая разведка, разработка полезных ископаемых, промысловая охота на животных, рыбная ловля, сбор дикорастущих растений. 

  Статья 14 
 

        Таможенный досмотр, в том числе на военном аэродроме г. Приозерска, ввозимого и вывозимого имущества осуществляется представителями таможенных инспекций Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

  Статья 15 
 

        Министерство обороны Республики Казахстан имеет приоритетное право на приобретение новых видов вооружения и военной техники, прошедшей отработку на Полигоне, в том числе и в счет арендной платы, в соответствии с Договором между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве и Договором по ПРО-72. 
      Допускается использование земельных участков Полигона по согласованию с Российской Стороной в интересах военного и военно-технического сотрудничества Казахстанской Стороны с третьими странами без ущерба для настоящего Соглашения. Российская Сторона не несет ответственности за ликвидацию негативных последствий и возмещение нанесенного Казахстанской Стороне ущерба, в том числе экологии и природопользованию, возникших в результате такого использования.
      Вопросы использования отдельных земельных участков согласовываются министерствами обороны Сторон не позднее 1 декабря года, предшествующего планируемому.
      Сноска. Статья 15 с изменением, внесенным Законом РК от 29.02.2016 № 464-V.

  Статья 16 
 

        Российская Федерация принимает на себя обязательства по оказанию содействия Республике Казахстан в развитии радиоэлектроники и связи, подготовке и переподготовке военных, научных и инженерно-технических кадров на основе отдельных соглашений. 
      Стороны способствуют совместной деятельности Национального центра радиоэлектроники и связи Республики Казахстан и организаций промышленности Российской Федерации, осуществляющих свою деятельность на Полигоне, созданию казахстанско-российских совместных предприятий и организационных структур на базе неиспользуемых производственных мощностей и объектов, привлечению инвесторов других государств, участию гражданских предприятий Республики Казахстан и Российской Федерации в эксплуатации Полигона. 

  Статья 17 
 

        Воздушное пространство над территорией Полигона, границы которого определены в приложении к настоящему Соглашению, используется для обеспечения его деятельности и является запретной зоной. 
      Порядок и условия использования воздушного пространства определяются законодательными и иными нормативными актами Республики Казахстан. 

  Статья 18 
 

        Пропуск грузов для Полигона через таможенные границы Республики Казахстан и Российской Федерации осуществляется в соответствии с действующим таможенным законодательством Республики Казахстан и Российской Федерации без уплаты таможенных пошлин, акцизов и иных налогов, взимание которых возложено на таможенные органы. 
      Военнослужащие, члены их семей, специалисты промышленности при их направлении из Российской Федерации на Полигон и обратно провозят личное имущество через таможенную границу без уплаты таможенных пошлин, акцизов и иных налогов, взимание которых возложено на таможенные органы. 

  Статья 19 
 

        Распоряжение движимым и недвижимым имуществом, переданным Российской Федерации во временное пользование на условиях аренды, выслужившим установленные амортизационные сроки эксплуатации и подлежащим списанию, осуществляется государственным органом Республики Казахстан, уполномоченным управлять государственным имуществом, по представлению министерств обороны Сторон. 

  Статья 20 
 

        На территории объектов Полигона и г. Приозерска торгово-бытовое, социальное, а также медицинское обслуживание осуществляются Сторонами. 
      На должности гражданского персонала принимаются как граждане Российской Федерации, так и граждане Республики Казахстан. При этом на них, вне зависимости от гражданства, распространяются все условия оплаты труда, соответствующие трудовому законодательству Российской Федерации. 

  Статья 21 
 

        Деятельность воинских формирований и организаций промышленности Российской Федерации, дислоцированных и действующих на территории Полигона, финансируется Российской Федерацией. 
      Вопросы обращения национальных валют Сторон в целях обеспечения жизнедеятельности военнослужащих и воинских формирований Сторон, находящихся на территории Полигона, регулируются в соответствии с Соглашением между Центральным банком Российской Федерации и Национальным банком Республики Казахстан. 

  Статья 22 
 

        Полигон является режимным объектом. Контрразведывательное обеспечение Полигона и объектов г. Приозерска, переданных в аренду Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Соглашением между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о сотрудничестве и взаимодействии по обеспечению безопасности воинских формирований Российской Федерации, временно находящихся на территории Республики Казахстан, и лиц, входящих в их состав. Режимные мероприятия на Полигоне и указанных объектах г. Приозерска организуются и осуществляются командованием Полигона в порядке, установленном в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
      Допуск на объекты Полигона представителей воинских частей Министерства обороны Республики Казахстан, Национального Центра радиоэлектроники и связи Республики Казахстан и Министерства обороны Российской Федерации, а также организаций промышленности Сторон осуществляется на основании согласованных графиков опытно-конструкторских, научно-исследовательских работ, планов тактических учений Вооруженных Сил Республики Казахстан и лимитированных заявок указанных частей и организаций. 
      Допуск официальных лиц Республики Казахстан на Полигон для исполнения ими служебных обязанностей реализуется в порядке, определенном нормативными актами Республики Казахстан, а также положением о Полигоне. 
      Пребывание граждан третьих стран на Полигоне согласовывается Сторонами отдельно. 

  Статья 23 
 

        Республика Казахстан может создавать специальные органы и при необходимости направлять их представителей на Полигон для решения вопросов, связанных с выполнением договора аренды Полигона. 

  Статья 24 
 

        Координация деятельности Сторон по выполнению настоящего Соглашения осуществляется совместным комитетом, который создается в соответствии с Договором между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве от 28 марта 1994 года. 

  Статья 25 
 

        В настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения на основе взаимного согласия Сторон. 
      Соглашение заключается сроком на десять лет. Его действие затем будет автоматически продлеваться на последующие десять лет, если ни одна из Сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода письменно не уведомит другую Сторону о своем желании прекратить его действие. 
      Действие настоящего Соглашения приостанавливается в случае, если Стороны не пришли к согласованному решению об условиях аренды или в случае не соблюдения Сторонами этих условий. 
      Настоящее Соглашение временно применяется со дня его подписания и вступает в силу в день последнего из уведомлений Сторон о выполнении каждой из них внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 
      Совершено в г. Москве 20 января 1995 года в двух экземплярах, каждый на казахском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

         За Республику Казахстан             За Российскую Федерацию

ПРИЛОЖЕНИЕ           
к Соглашению между Республикой 
Казахстан и Российской Федерацией об
условиях использования      
и аренды испытательного полигона 
Сары-Шаган и обеспечения     
жизнедеятельности г. Приозерска 
от 20 января 1995 года    

      Сноска. Приложение в редакции Закона РК от 29.02.2016 № 464-V.

                              ПЕРЕЧЕНЬ
    координатных точек, определяющих границы земельных участков
                 испытательного полигона Сары-Шаган

Номер точки

Географические координаты

северная широта
(градусы, минуты, секунды)

восточная долгота
(градусы, минуты, секунды)

Участок № 1, ограниченный линией, проходящей через точки с координатами:

1

46 07 20

73 34 28

2

46 38 34

73 26 20

3

46 46 45

73 25 40

4

46 53 37

73 18 25

5

46 56 00

72 39 45

6

47 00 43

72 01 50

7

47 04 10

71 52 00

8

47 12 33

71 19 40

9

47 13 00

71 02 00

10

47 22 00

70 26 00

11

47 10 00

70 23 33

12

47 23 45

69 32 31

13

47 33 10

69 20 19

14

47 19 15

69 14 00

15

47 16 27

69 12 40

16

46 10 19

69 13 22

17

46 00 00

69 16 20

18

45 28 00

70 31 50

19

45 27 00

70 36 00

20

45 25 00

70 56 30

21

45 25 30

71 27 20

22

45 23 25

71 34 00

23

45 19 20

72 03 42

24

45 20 12

72 17 20

25

44 57 55

73 17 23

26

44 55 26

73 19 56

27

44 57 23

73 30 30

28

44 59 26

73 38 45

29

45 02 55

73 46 23

30

45 10 41

73 42 57

31

45 14 25

73 44 40

32

45 30 13

73 29 58

33

45 39 21

73 21 15

34

45 40 25

73 18 50

35

45 47 15

73 19 55

36

46 07 20

73 34 28

Участок № 2, ограниченный линией, проходящей через точки с координатами:

1

47 14 45

68 22 55

2

47 14 45

68 22 30

3

47 14 25

68 22 30

4

47 14 25

68 22 55

5

47 14 45

68 22 55

Участок № 3, ограниченный линией, проходящей через точки с координатами:

1

47 23 48

67 32 46

2

47 24 07

67 27 24

3

47 23 17

67 26 42

4

47 21 06

67 25 51

5

47 20 18

67 29 47

6

47 21 07

67 31 55

7

47 23 48

67 32 46

Участок № 4, ограниченный линией, проходящей через точки с координатами:

1

47 29 53

63 05 55

2

47 54 30

63 13 26

3

47 58 40

63 14 02

4

47 55 01

63 40 56

5

47 53 40

63 42 56

6

47 53 00

63 39 56

7

47 28 44

63 40 53

8

47 29 53

63 05 55

Участок № 5, ограниченный линией, проходящей через точки с координатами:

1

47 23 17

61 27 04

2

47 29 35

61 08 54

3

47 45 00

60 26 56

4

48 08 45

60 34 46

5

48 05 53

61 11 27

6

48 03 45

61 09 17

7

48 00 28

61 08 09

8

47 57 02

61 08 20

9

47 54 00

61 10 59

10

47 50 50

61 14 11

11

47 23 17

61 27 04».