Жалған тауар белгілерін және географиялық көрсеткіштерді пайдаланудың алдын алу мен жолын кесу жөніндегі шаралар туралы келісімді бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Заңы 2001 жылғы 4 мамыр N 189-II ("Егемен Қазақстан" 2001 жылғы 12 мамыр N 96)


   Минскіде 1999 жылғы 4 маусымда жасалған Жалған тауар белгілерін және 
географиялық көрсеткіштерді пайдаланудың алдын алу мен жолын кесу 
жөніндегі шаралар туралы келісім бекітілсін. 
   
   
   Қазақстан Республикасының 
       Президенті 
   
   
     Жалған тауар таңбаларын және географиялық көрсеткіштерді
   пайдаланудың алдын алу және болғызбау жөніндегі шаралар туралы   
                КЕЛІСІМ 
   
   Осы Келiсiмге қатысушы мемлекеттер өз үкiметтерiнiң атынан, бұдан әрi 
- Тараптар,


      1993 жылғы 12 наурыздағы Өнеркәсiптiк меншiктi қорғау жөнiндегi шаралар және өнеркәсiптiк меншiктi қорғау мәселелерi жөнiндегi Мемлекетаралық кеңес құру туралы келiсiмге, 1993 жылғы 23 желтоқсандағы Монополияға қарсы келiсілген саясат жүргiзу туралы шартқа, сондай-ақ 1998 жылғы 6 наурыздағы Санаткерлiк меншiк саласындағы құқық бұзушылықтардың жолын кесу жөнiндегі ынтымақтастық туралы келiсiмге сүйене отырып,
      жалған тауар таңбаларын және географиялық көрсеткiштердi пайдаланып тауарлар өткiзуден тұтынушылардың және өндiрушiлердiң құқықтарын қорғауды жүзеге асыру жөнiндегi бiрлескен шаралардың зор маңыздылығын тани отырып,
      халықаралық құқықтың жалпыға бiрдей танылған нормаларын басшылыққа

ала отырып,
   Тараптар арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды кеңейтуге үлкен 
мән бере отырып,
   жалған тауар таңбаларын және географиялық көрсеткiштердi пайдалану, 
сондай-ақ теріс пиғылды бәсекелестіктің әдістерін қолдану фактiлерiнiң 
алдын алу және болғызбау жөніндегi бiрлескен iс-қимылдарды үйлестiру 
мақсатында
   төмендегiлер туралы келiстi:
   
                 1-бап
   
   Осы Келiсiмнiң мақсаттары үшiн төмендегi терминдер мыналарды 
бiлдiредi:


      тауар - қандай да болмасын қоғамдық сұранысты қанағаттандыратын және айырбас үшiн өндiрiлген, яғни құндылығы оның басқа тауарларға айырбасталуы барысында белгiленген зат;
      тауар таңбасы - бiр жеке және заңды тұлғалардың тауарларын басқа жеке және заңды тұлғалардың бiртектес тауарларынан ажырататын белгi;
      географиялық көрсеткiштер - тауардың сапасы, беделi не басқа да сипаттамалары оның географиялық шығару тегi мен елеулi дәрежеде ара-қатынаста болатын, Тараптардың аумағынан немесе олардың аймақтарынан, немесе жерiнен тауардың шығу тегiн белгiлейтiн белгiлер;
      жалған тауар таңбасы - үшiншi тұлғаның тауар таңбасы иесiнiң құқығын бұза отырып пайдаланатын тауар таңбасы немесе тауардың шығу тегiн жалған көрсететiн таңба, сондай-ақ тұтынушыларды жаңылыстыруы мүмкiн деректер немесе сондай элемент;
      қорғаудың құқықтық құралдары - Тараптардың қолданыстағы құқықтық режимiне сәйкес пайдалануға рұқсат етiлген жалған тауар таңбаларын және географиялық көрсеткiштердi пайдаланудың алдын алу және тыйым салу жөнiндегi шаралар кешенi;
      мүдделi тарап - тауар шығарылған жер ретiнде жалған көрсетiлген жердегi не осы жер орналасқан аудандағы, не жалған көрсетілген елдегi немесе тауар шығарылғаны туралы жалған географиялық көрсеткiш, не жалған тауар таңбасы қолданылатын елдегi тауардың өндiрiсiне, жасалуына, өткiзiлуiне немесе тұтынуына қатыстырылған кез келген жеке және/немесе

заңды тұлға.
                 2-бап

   Тараптар:
   жалған тауар таңбаларын және географиялық көрсеткiштердi пайдалану 
фактiлерiн анықтау және жолын кесу;
   өздерiнiң кедендiк шекаралары арқылы басқа Тараптардың аумақтарына 
жалған тауар таңбалары және географиялық көрсеткiштерi бар тауарлардың 
өтiп кетуiнiң алдын алу мәселелерiнде ынтымақтасады.
   
                 3-бап
   
   Жалған тауар таңбаларын және географиялық көрсеткiштердi пайдаланудың 
алдын алу және жолын кесу жөнiндегi шараларға келiсудi Тараптар бiрлескен 
iс-қимылдар және өз ерiктерiмен қабылдаған мiндеттемелерi негiзiнде жүзеге 
асырады.
   
                 4-бап
   
   Тараптар географиялық көрсеткiштерге қатысты:


      а) тауарды таңбалау немесе оның тұсау-кесерi кезiнде тауардың нақты шығарылған жерiнен өзгенi көрсететiн (немесе ұқсастық тудыратын), сөйтiп тұтынушыларды тауардың географиялық шығарылуына қатысты жаңылысушылыққа түсiретiн кез келген құралдың;
      б) Өнеркәсiптiк меншiктi қорғау жөнiндегi Париж конвенциясының 10-бис бабының шеңберiнде терiс пиғылды бәсекелестiк ретiнде танылуы мүмкiн қандай да болмасын iс-әрекеттiң пайдаланылуына жол бермеу мақсатымен мүдделi тараптарға қорғанудың құқықтық құралдарын бередi.
                 5-бап
      Тараптар, егер қандай да болмасын Тараптың көрсетiлген аумағынан шығарылмаған тауарлар үшiн тауар таңбасында географиялық көрсеткiштi пайдалану тұтынушыларды осындай тауарлардың шығарылған нақты жерiне қатысты жаңылысушылыққа түсiретiн болса, өздерiнiң мiндеттемелерiне орай ұлттық заңдарына сәйкес немесе мүдделi Тараптың негiзделген сұрау салуы бойынша тауар таңбасын тiркеуден немесе тауар таңбасына құқықты беруден бас тартады не географиялық көрсеткiштен тұратын немесе ол көрсеткiшi бар тауар таңбасының тiркелуiн немесе тауар таңбасына құқықты берудi жарамсыз деп таниды.
                                  6-бап

      Осы Келiсiмнiң 4 және 5-баптарына сәйкес қорғаудың құқықтық құралдары, тауарлар шығарылған аумақтарға, аймақтарға немесе жерлерге қатысты сөзбе сөз дұрыс болса да, тұтынушыларға тауарлардың шығарылған аумақтары туралы жаңсақ түсiнiк беретiн географиялық көрсеткiштерге де қатысты қолданылады.
                                  7-бап

      Тараптар шараптардың немесе күшті спирт iшiмдiктерiнiң шығарылу аумағын көрсететiн географиялық көрсеткiштердiң пайдаланылуын ескерту мақсатымен бұл сусындар үшiн iс жүзiнде географиялық көрсеткiште аталмаған жерден шығарылған, оның iшiнде, егер де мұндай географиялық көрсеткiштер тәржiме түрiнде пайдаланылса немесе нақты шығарылған жер көрсетумен немесе "тұр", "үлгi", "стиль", "елiктеме" секiлдi немесе осындай түсiндiрмелермен сүйемелденетiн болса, қорғаудың құқықтық құралдарын бередi.
                 8-бап
      Егер де бұл Тараптың ұлттық заңымен көзделсе немесе мүдделi тараптың осындай географиялық шығу тегi жоқ шараптар мен спирттiк iшiмдiктерге қатысты сұрау салуы бойынша географиялық көрсеткiштен тұратын немесе ол көрсеткiш бар шараптарға немесе қуатты спирт iшiмдiктерiне арналған тауар таңбаларын тiркеуден бас тартылуы керек немесе тiркелу жарамсыз деп танылуға тиiс.
                 9-бап
      Шараптар мен қуатты спирт iшiмдiктерi үшiн бiркелкi географиялық көрсеткiштердi пайдаланған жағдайда қорғаудың құқықтық құралдары осы Келiсiмнiң 6-бабының ережелерiн сақтаған жағдайда әрбiр географиялық көрсеткiшке беріледi.
      Өндiрушiлер үшiн тең шарттарды қамтамасыз ету және тұтынушыларды жаңылыстыруды болдырмау мақсатында әрбiр тарап бiркелкi географиялық көрсеткiштердi бiр бiрiнен ажыратып тұратын шартты белгiлердi анықтайды.
                 10-бап
      Географиялық көрсеткiштердi қорғаудың құқықтық құралдарын жеңiлдету үшiн Тараптар географиялық көрсеткiштердi тiркеудiң көп жақты жүйесiн құруға және олардың Тараптардың аумақтарындағы күзетi жөнiндегi хабарламасына қатысты келiссөздер жүргiзедi.
                 11-бап
      Тараптар олардың ұлттық заңдарына тауар таңбаларына және географиялық көрсеткiштерге құқықты сақтау жөнiндегi рәсімдер туралы осы Келісiмде айтылған кез келген құқық бұзушылыққа қарсы тиiмдi шараларды көздейтiн, одан әрi жолсыздық жағдайларына құқықтық санкцияны бiлдіретiн, осындай жолсыздықтар мен құралдардың алдын алу жөнiндегi жедел шараларды қоса

отырып, ережелердi енгiзудi қамтамасыз етедi. Осы рәсiмдер заңды сауданы 
терiс пайдаланудан қорғауды қамтамасыз етуге және ондай кедергiлердiң 
құрылуына жол бермеуге тиiс.
   
                 12-бап
   
   Тауар таңбаларына және географиялық көрсеткiштерге құқықты сақтауды 
қамтамасыз ету рәсімдерi жалпыға бiрдей тең және әдiл болуға тиiс.
   
                 13-бап
   


      Тараптар тауар таңбасы немесе географиялық көрсеткiш құқығының иелерiне осы Келiсiмде көзделген, осындай құқықты қамтамасыз ету үшiн, жолсыздық жасалған жер бойынша және Тараптардың ұлттық заңдарына сәйкес сот органдарына жүгiнуге мүмкiндiк бередi.
                 14-бап
      Сот органдарының Тараптардың кез келген жеке және/немесе заңды тұлғасынан мүдделi тарапқа келтiрiлген шығынның орнын толық көлемiнде толтыруды және оған жалған тауар таңбалары және географиялық көрсеткіштермен сауда жасаудан алған пайдасының бүкiл сомасын төлеудi талап етуге құқығы бар.
                 15-бап
      Сот органдарының мүдделi тараптың өтiнiшi бойынша Тараптың кез келген жеке және/немесе заңды тұлғасынан оның іс жүргiзу жөнiндегi, адвокаттың сыйақысы қосылуы мүмкiн, шығындарын өтеудi талап етуге, сондай-ақ осы Тараптың ұлттық заңында көзделген қажетті шаралардың бәрiн қолдануға құқығы бар.
                 16-бап
      Тауар таңбасы немесе географиялық көрсеткiш иесiнiң құқығын бұзушылыққа қарсы тиiмді құралдар жасау үшiн Тараптар сот органдарының мүдделi тараптың өтiнiшi бойынша құқық бұзушылық орын алған тауарлар бойынша қандай да болмасын өтеусiз, тауар таңбасы немесе географиялық көрсеткiш құқығы иесiне ешқандай зиян келтiрмей, сауда айналымынан алуды немесе егер бұл Тараптың қолданыстағы ұлттық заңына қайшы келмесе, жоюды талап етуге құқығы бар.
      Мұндай жағдайларды қараған кезде Тараптар екi фактордың сәйкестiгiн қамтамасыз етедi: бiр жағынан құқық бұзушылық фактiсi және қорғаудың құқықтық құралдары, екiншi жағынан үшiншi тұлғаның мүдделерi. Жалған тауар таңбаларына қатысты заңсыз тiркелген тауар таңбасын, Тараптар қосымша келiсетiн ерекше жағдайлардан басқа, қарапайым алып тастау, мұндай тауарлардың сауда айналымына қосылуына рұқсат беруге жеткiлiксiз деп танылады.
                 17-бап
      Сот органдарының тауар таңбасы немесе географиялық көрсеткiш иесi құқығымен сақталуын қамтамасыз ету рәсiмдердi оның терiс пиғылмен пайдалануына байланысты берiлген өтiнiшi бойынша шаралар қабылданған мүдделi тараптан осындай терiс пиғылды пайдалану нәтижесiнде келтiрiлген зиян үшiн заңсыз мiндеттелiп немесе шектелiп отырған басқа мүдделi тарапқа жеткiлiктi өтем берудi талап етуге құқығы бар.
      Сот органдарының, сондай-ақ өтiнiш берушiден жауап берушiнiң, оған адвокаттың тиiстi сыйақысы қосылуы мүмкiн, шығындарын өтеуді талап етуге құқығы бар.
                 18-бап
      Тараптар сот органдарының мүдделi тараптың өтiнiшi бойынша төмендегiлерге қатысты дереу әрi пәрмендi уақытша шаралар туралы шешiм қабылдауға құқығы бар:
      а) тауар таңбасы немесе географиялық көрсеткiш иесi құқығы бұзылуы туындауының алдын алу және, атап айтқанда, тауар айналымына жалған тауар таңбалары және географиялық көрсеткiштерi бар тауарлардың, импортталатын тауарларды кеден бақылауынан кейiн бiрден қоса есептегенде, түсуiн ескерту жөнiнде. Мұндай iс-әрекеттер қандай да болмасын тұтынушының ол мұндай тауарлармен сауда жасау жасырын жүргiзiлгенiн бiлгенге немесе бiлу мүмкiндiгi болғанға дейiн алынған немесе тапсырысталған тауарларға қатысты қолданылмайды;
      б) құқық бұзушылыққа қатысты тиiстi дәлелдемелердi сақтау жөнiнде.
                 19-бап
      Сот органдарының мүдделi тараптың өтiнiшi бойынша қарсы жақ тарапты тыңдамай-ақ, атап айтқанда, егер кез келген кiдiрiс тауар таңбасы немесе географиялық көрсеткiш иесiне орны толмас зиян келтiретiн немесе айғағы жойылып кететiнi туралы дәлелдi қауiп бар болса, уақытша шаралар қабылдауға құқығы бар.
                 20-бап
      Сот органдарының талапкерден талапкердiң тауар таңбасы немесе географиялық көрсеткiш құқығы иесi болып табылатынын және оның құқығы бұзылып отырғаны немесе осындай жолсыздықтың болуы мүмкiн екенiн дәлелдеудi талап етуге және талапкерге жауап берушiнiң құқығын қорғау және жолсыздықты болдырмау үшiн жеткiлiкті кепiлдеме бергізу туралы шешiм қабылдауға құқығы бар.
                 21-бап
      Осы Келiсiмнiң 19-бабында көзделген уақытша шараларды қабылдаған жағдайларда бұл жөнiнде жауап берушiге кідiрiссiз хабарлануға тиiс. Жауап берушiнiң өтiнiшi бойынша уақытша шаралар қабылдау туралы шешiмнiң, оның iшiнде тыңдалыну құқығы туралы шешiм де бар, қайта қаралуы жүзеге асуға тиiс.
      Уақытша шаралар кейiнге қалдырылған немесе олар талапкердiң кiнәсi бойынша тоқтатылған немесе зияткерлік меншiк құқығы бұзылғаны немесе бұзылу қаупi кейiн белгiлi болған жағдайда сот органдарының жауап берушiнiң сұрау салуы бойынша талапкерден сот iсi қаралған жердегi Тараптың ұлттық заңдарына сәйкес осы шаралар келтiрген зиянның тиесiлi өтемiн төлеудi талап етуге құқығы бар.
                 22-бап
      Тараптар жалған тауар таңбалары және географиялық көрсеткiштерi бар тауарлардың импортын жүзеге асыру мүмкiндiгiне қатысты күдiк тудыруға батыл негiз бар тауар таңбасы немесе географиялық көрсеткiш құқығы иесiне кеден органдарының мұндай тауарларды еркін айналымға шығаруын тоқтатуы туралы құзыреттi органдарға, әкiмшiлiк немесе сот органдарына жазбаша түрде жүгiнуiне мүмкiндiк беретiн рәсiмдердi жүзеге асырады.
      Тараптардың сондай-ақ олардың аумақтарынан экспортқа шығаруға арналған жалған тауар таңбалары және географиялық көрсеткiштерi бар тауарларды шығаруды кеден органдарының тоқтата тұруы жөнiнде тиiстi рәсiмдердi алдын ала көздеуi мүмкiн.
                 23-бап
      Тараптар жалған тауар таңбаларын және географиялық көрсеткiштердi коммерциялық мақсаттарда қасақана пайдалану жағдайларында ұлттық заңдарында қылмыстық және әкiмшiлiк жауаптылық белгiлеу жөнiнде шаралар қолданады. Жазалау шаралары құқық бұзушылықтың алдын алу ретiнде басқа да осындай ауыртпалықтағы қылмыстар үшiн санкцияның түрлерiмен шамалас болуға тиiс. Тиiстi жағдайларда жазалау шараларына жалған тауар таңбалары және географиялық көрсеткiштерi бар тауарларды, құқық бұзушылықты жүзеге асырған кезде пайдаланған материалдар мен құралдарды пайдалануға тыйыйм салу, алып қою және жою кiруге тиiс.
                 24-бап
      Осы Келiсiмдi жүзеге асыруды қамтамасыз ету мақсатында Тараптар:
      олардың құзыреттi органдары анықтаған жалған тауар таңбалары және географиялық көрсеткiштер бар тауарларды өндiру мен өткiзу фактiлерiмен, сондай-ақ экспорттау мен импорттауға бағытталған әрекеттер туралы жедел ақпараттармен алмасады;
      осы баптың осының алдындағы бөлiктерiнде көрсетiлген фактiлердi, сондай-ақ тауар таңбаларын және географиялық көрсеткiштердi пайдалану құқықтарын қорғауға байланысты басқа да құқық бұзушылықтарды ескерту, анықтау, жолын кесу және алдын алу жөнiндегi iс шараларды бiрлесе отырып белгiлейдi және жүзеге асырады;
      осы Келiсiмнiң күшiне жататын мәселелердi реттейтiн құқықтық актiлер туралы ақпараттармен, сондай-ақ тиiстi әдiстемелiк және арнаулы әдебиеттермен тұрақты түрде алмасып тұрады;
      Тараптардың аумағында енгiзiлетiн тауар таңбалары және тауарлар

шығарылуының географиялық көрсеткiштерi туралы мәлiметтермен тұрақты түрде 
алмасып тұрады;
   өнеркәсiптiк меншiктi қорғау саласында бiрлескен ғылыми зерттеулер 
жүргiзуге ықпал етедi, семинарлар мен конференциялар өткiзедi, кадрларды 
даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру саласында ынтымақтасады.
   
                 25-бап 
   
   Тараптар Тараптардың осы Келiсiмдi жүзеге асыру жөнiндегi 
iс-қимылдарын үйлестiрудi өнеркәсiптiк меншiкті қорғау мәселелерi 
жөнiндегi мемлекетаралық кеңеске тапсырады.
   
   
                 26-бап
   
   Осы Келiсiм Тараптар қатысушылары болып табылатын басқа халықаралық 
шарттардың ережелерiне ықпал етпейдi.
   
                 27-бап
   


      Осы Келiсiмге Тараптардың ортақ келiсiмiмен жеке хаттамалармен ресiмделетiн және осы Келiсiмде көзделген тәртiппен күшiне енетiн өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлуi мүмкiн.
      Осы Келiсiмдi пайдалануға немесе түсiндiруге байланысты даулы мәселелер Тараптардың консультациялары және келiссөздерi арқылы шешiледi.
      Даулы мәселелердi келiссөздер арқылы реттеуге мүмкiндiк болмаған жағдайда Тараптар мүдделi тараптардың жазбаша уағдаласуы бойынша құзыреттi халықаралық соттарға жүгiнедi.
                 28-бап
      Осы Келiсiм қол қойылған күнiнен бастап, ал ұлттық заңы оның күшiне

енуi үшiн мемлекетiшiлiк рәсiмдердi орындауды талап ететiн Тараптар үшiн - 
тиiстi хабарламаны депозитарийге тапсырған күнiнен бастап күшiне енедi. 
Тараптар мұндай рәсiмдердi орындаудың қажеттiлiгi туралы осы Келiсiмге қол 
қойылған сәттен бастап үш ай iшiнде депозитарийге хабарлайды.
   
                 29-бап
   
   Осы Келiсiм күшiне енген күнiнен бастап бес жыл бойы қолданыста 
болады. Егер де Тараптар басқа шешiм қабылдамаса, Келiсiмнiң осы мерзiмi 
аяқталғаннан кейiн ол өздiгiнен келесi бесжылдық мерзiмге ұзартылады.
   
                 30-бап
   
   Әрбiр Тарап шығудан алты ай бұрын депозитарийге жазбаша түрде 
хабарлай отырып, осы Келiсiмнен шыға алады немесе оған өзiнiң қатысуын 
тоқтата алады.
   
                 31-бап 
   
   Осы Келісім осындай қосылу туралы құжаттарды депозитарийге беру 
арқылы оның мақсаттары мен қағидаттарын қуаттайтын басқа мемлекеттердің 
қосылуы үшін ашық.

   Минск қаласында 1999 жылғы 4 маусымда бір түпнұсқа данада орыс 
тілінде жасалды. Түпнұсқа дана осы Келісімге қол қойған әрбір мемлекетке 
оның куәландырылған көшірмесін жолдайтын Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достастығының Атқарушы комитетінде сақталады.
   
   Әзірбайжан Республикасының       Молдова Республикасының
   Үкіметі үшін              Үкіметі үшін     
   
   Армения Республикасының        Ресей Федерациясының
   Үкіметі үшін              Үкіметі үшін     
   
   Беларусь Республикасының        Тәжікстан Республикасының
   Үкіметі үшін              Үкіметі үшін     
   
   Грузия                 Түркменстан
   Үкіметі үшін              Үкіметі үшін     
   
   Қазақстан Республикасының       Өзбекстан Республикасының
   Үкіметі үшін              Үкіметі үшін     
   
   Қырғыз Республикасының         Украинаның
   Үкіметі үшін              Үкіметі үшін (ескертпемен)


    Украинаның ТМД-ға мүше мемлекеттер үкіметтері басшылары кеңесі
      отырысы күн тәртібінің ІІІ-6 тармағы бойынша ескертпелері

     "Жалған тауар таңбаларын және географиялық көрсеткіштерді
      пайдаланудың алдын алу және жолын кесу жөніндегі шаралар 
              туралы келісім жөнінде"
   
                         1999 жылғы 4 маусым
   
   "Иеленушінің тауар таңбаларына және географиялық көрсеткіштерге 
өзінің құқықтарын қорғау рәсімі туралы 22-бап Украина үшін оның ұлттық 
заңдарына сәйкес қолданылады".
   
   
   Украина делегациясының басшысы,
   Украинаның Премьер-министрі
   
   
   Мамандар: 
    Қасымбеков Б.А. 
    Жұманазарова А.Б. 
   
   
   


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады