Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне қаржы полициясы органдары қызметiнiң мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2001 жылғы 12 шілде N 240-II

      Қазақстан Республикасының мына заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" 1995 жылғы 24 сәуiрдегi Z952235_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 6, 43-құжат; N 12, 88-құжат; N 23, 152-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 1, 180, 181-құжаттар; N 11-12, 257-құжат; N 15, 281-құжат; N 23-24, 416-құжат; 1997 ж., N 4, 51-құжат; N 7, 82-құжат; N 10, 112-құжат; N 11, 144-құжат; N 12, 184, 188-құжаттар; N 13-14, 195, 205-құжаттар; N 20, 263-құжат, N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 4, 45-құжат; N 14, 197, 201, 202-құжаттар; N 23, 425-құжат; N 24, 436, 442, 445-құжаттар; 1999 ж., N 6, 192, 193-құжаттар; N 20, 731-құжат; N 21, 786-құжат; N 23, 928-құжат; N 24, 1067-құжат; 2000 ж., N 3-4, 65, 66-құжаттар; N 10, 234-құжат; 2001 ж., N 3, 16-құжат; 2001 жылғы 5 мамырда "Егемен Қазақстан" және 2001 жылғы 9 мамырда "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Салық және бюджетке төленетін басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2001 жылғы 3 мамырдағы Z010183_ Қазақстан Республикасының Заңы; 2001 жылғы 15 маусымда "Егемен Қазақстан" және 2001 жылғы 13 маусымда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне бiлiм беру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2001 жылғы 11 маусымдағы Z010207_ Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 137-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Салықты және Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджетiне төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi есептеудiң дұрыстығы және оларды дер кезiнде төлеу мәселелерi бойынша жеке және заңды тұлғаларды тексерудi салық қызметi органдары, ал осы Заңда көзделген жағдайларда қаржы полициясы органдарымен бiрлесiп жүзеге асырады.";
      2) ХII бөлiмнiң тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ХII бөлiм. Салық қызметi және қаржы полициясы органдарының мәртебесi мен құрылымы";
      3) 167-бапта:
      тақырыбы "Салық қызметi" деген сөздерден кейiн "және қаржы полициясы" деген сөздермен толықтырылсын;
      1-тармақта:
      бiрiншi бөлiктегi ", Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң Салық полициясы комитетiнен және оның аумақтық органдарынан" деген сөздер алып тасталсын;
      үшiншi бөлiктегi "Салық полициясы" деген сөздер "Қаржы полициясы" деген сөздермен ауыстырылсын, "арнаулы" деген сөз алып тасталсын;
      төртiншi бөлiктегi "Салық полициясы органдарына" деген сөздер "Қаржы полициясы органдарына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақтың бiрiншi бөлiгiндегi ", сондай-ақ Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң Салық полиция комитетi, облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша салық полициялары басқармалары, салық полициясының ауданаралық (аймақтық) бөлiмдерi немесе аудандар, қалалар және қалалардағы аудандар бойынша салық полициясы бөлiмдерi" деген сөздер алып тасталсын;
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Қаржы полициясы агенттiгiн Төраға басқарады, оны қызметке Қазақстан Республикасының Үкiметi тағайындайды. Төрағаның орынбасарлары болады, оларды Қаржы полициясы агенттiгi төрағасының ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Yкiметi тағайындайды.
      Облыстар мен Астана және Алматы қалалары бойынша, көлiктегi қаржы полициясы департаменттерiнiң бастықтарын, аудандар, қалалар, қалалардағы аудандар бойынша ауданаралық (аймақтық) қаржы полициясы бөлiмдерiнiң бастықтарын және олардың орынбасарларын қызметке Қаржы полициясы агенттiгiнiң төрағасы тағайындайды.
      Облыстық және қалалық қаржы полициясы басқармаларының, ауданаралық (аймақтық), аудандық қаржы полициясы бөлімдерінің қызметкерлерін облыстар мен Астана және Алматы қалалары бойынша, көліктегі қаржы полициясы департаменттерінің бастықтары тағайындайды.";
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттігі туралы

ережені Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.";
   4) 170-бапта:
   тақырыбы "Салық қызметі" деген сөздерден кейін "және қаржы полициясы" 
деген сөздермен толықтырылсын;
   2-тармақтың 6) тармақшасындағы "салық" деген сөз "қаржы" деген сөзбен 
ауыстырылсын;
   3-тармақтың бірінші абзацындағы "Салық" деген сөз "Қаржы" деген 
сөзбен ауыстырылсын;
   5) 45-тараудың тақырыбы "Салық қызметі" деген сөздерден кейін "және 
қаржы полициясы" деген сөздермен толықтырылсын;
   6) 171-бапта:
   тақырыбы "Салық қызметі" деген сөздерден кейін "және қаржы полициясы" 
деген сөздермен толықтырылсын;
   3-тармақта:
   бірінші абзацтағы "Салық" деген сөз "Қаржы" деген сөзбен ауыстырылсын;


      2), 3) және 4) тармақшалардағы "салық полицияларының" деген сөздер "қаржы полицияларының" деген сөздермен, 5) және 6) тармақшалардағы "салық полициялары" деген сөздер "қаржы полициялары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      қазақ тіліндегі мәтіндегі 6-тармақшадағы "қолдануға" деген сөзден кейін нүктелі үтір қойылып, "құқығы бар" деген сөздер алып тасталсын және мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
      "7) салық төлеуден жалтаруға байланысты қылмыс белгілерін көрсететін жеткілікті негіздер болған кезде салық органдарының нұсқамалары негізінде салық органдарымен бірлесіп салық тексерістерін жүргізуге құқығы бар.";
      7) 173-бапта:
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Салық қызметі және қаржы полициясы органдары жедел деректер алған кезде, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылықтар мен қылмыстар туралы істерді қозғауға себептер мен негіздер болған кезде салық төлеушiлердi бiрлесiп тексерудi жүзеге асыру үшiн өздерiнiң лауазымды адамдарын жiбередi.
      Өздерiнiң лауазымды адамдарын жiберу туралы шешiм тиiстi сұрау салу келiп түскен күннен бастап бес күн iшiнде қабылданады.";
      6-тармақтағы "салық полициясы органдарының", "салық полициясы органына" деген сөздер тиiсiнше "қаржы полициясы органдарының", "қаржы полициясы органына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      8) 46-тараудың тақырыбы "Салық қызметiнiң" деген сөздерден кейiн "және қаржы полициясының" деген сөздермен толықтырылсын;
      9) 176-бапта:
      тақырыбы, 1, 2-тармақтар "Салық қызметiнiң" деген сөздерден кейiн, 3, 4, 5-тармақтар "салық қызметiнiң" деген сөздерден кейiн "және қаржы полициясының" деген сөздермен толықтырылсын, 6-тармақ "салық қызметi" деген сөздерден кейiн "және қаржы полициясы" деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақтағы "Салық", "салық" деген сөздер тиiсiнше "Қаржы", "қаржы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "8. Қаржы полициясы органдарының қызметкерлерiн зейнетақымен қамсыздандыру, мүгедектiгi бойынша және асыраушысынан айрылуына байланысты әлеуметтiк жәрдемақы төлеу iшкi iстер органдарының қызметкерлерi үшiн заң актiлерiнде белгiленген тәртiппен және жағдайларда жүзеге асырылады.";
      10) 177-баптың тақырыбы мен 1-тармағы "Салық қызметi" деген сөздерден кейiн "және қаржы полициясы" деген сөздермен толықтырылсын;
      11) 178-баптың тақырыбы мен мәтiнi "Салық қызметi" деген сөздерден кейiн "және қаржы полициясы" деген сөздермен толықтырылсын.

      2. "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" 1998 жылғы 2 шiлдедегi Z980267_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 15, 209-құжат; 1999 ж., N 21, 774-құжат; 2000 ж., N 5, 116-құжат; 2001 жылғы 9 маусымда "Егемен Қазақстан" газетiнде және 2001 жылғы 16 маусымда "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" 2001 жылғы 8 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына толықтыру енгiзу туралы" Z010206_ Қазақстан Республикасының Заңы):
      6-баптың 2-тармағындағы "салық полициясы мен әскери полиция" деген сөздер "қаржы полициясы мен әскери полиция" деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. 2001 жылғы 30 қаңтардағы K010155_ Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат):
      1) 35-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "салық" деген сөз "қаржы" деген сөзбен ауыстырылсын;
      2) 355-баптың тақырыбындағы және мәтiнiндегi "салық" деген сөз "қаржы" деген сөзбен ауыстырылсын;
      3) 359-баптағы "Салық қызметi" деген сөздерден кейiн ", қаржы полициясы" деген сөздермен толықтырылсын;
      4) мынадай мазмұндағы 570-1-баппен толықтырылсын:
      "570-1-бап. Қаржы полициясы органдары
      1. Қаржы полициясы органдары осы Кодекстiң 140 (бiрiншi бөлiгiнде), 141, 145, 146, 159, 161 (бiрiншi бөлiгiнде), 164, 165, 166, 176 (бiрiншi бөлiгiнде), 205 (бiрiншi, екiншi, төртiншi және бесiншi бөлiктерiнде), 207, 212, 215, 358-361-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға қаржы полициясы органдарының басшылары мен олардың орынбасарлары құқылы.";
      5) 619-баптың бiрiншi бөлiгi мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "5-1) кәсiпкерлiк қызмет, сауда және қаржы, салық салу саласында белгiленген басқару тәртiбiне және мемлекеттiк билiк институттарына қол сұғатын құқық бұзушылық жасалғанда, сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылық жасалғанда - қаржы полициясы органдарының қызметкерлерi;";
      6) 620-баптың 9) тармақшасындағы "салық полициясы" деген сөздер "қаржы полициясы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7) 636-баптың бiрiншi бөлiгiнiң 1) тармақшасында:
      жиырма бiріншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi органдарының (172, 179, 183, 184, 188, 203-баптар);";
      мынадай мазмұндағы жиырма алтыншы абзацпен толықтырылсын:
      "қаржы полициясы органдарының (137, 138, 140 (екiншi бөлiгi), 142, 143, 148-158, 161 (екiншi және үшiншi бөлiктерi), 162, 163, 176 (бiрiншi бөлiгi), 179, 195, 200, 203, 211, 213, 214, 217, 355, 514-519, 521, 522, 529, 532-535-баптар);";
      8) 638-баптың бірінші бөлігіндегі "ал салық салу саласында әкімшілік

құқық бұзушылық анықталған жағдайда салықты тексеру аяқталғаннан кейін" 
деген сөздер "ал салық тексерісі барысында анықталған салық салу 
саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық бойынша - ол аяқталғаннан кейін" 
деген сөздермен ауыстырылсын.
   
   
   Қазақстан Республикасының
       Президенті 
   
   
   Мамандар:
    Қасымбеков Б.А. 
    Икебаева Ә.Ж. 
   
   
   


О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности органов финансовой полиции

Закон Республики Казахстан от 12 июля 2001 года N 240

      Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Закон Республики Казахстан от 24 апреля 1995 г. Z952235_ "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 6, ст. 43; N 12, ст. 88; N 23, ст. 152; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 1, ст. 180, 181; N 11-12, ст. 257; N 15, ст. 281; N 23-24, ст. 416; 1997 г., N 4, ст. 51; N 7, ст. 82; N 10, ст. 112; N 11, ст. 144; N 12, ст. 184, 188; N 13-14, ст. 195, 205; N 20, ст. 263; N 22, ст. 333; 1998 г., N 4, ст. 45; N 14, ст. 197, 201, 202; N 23, ст. 425; N 24, ст. 436, 442, 445; 1999 г., N 6, ст. 192, 193; N 20, ст. 731; N 21, ст. 786; N 23, ст. 928; N 24, ст. 1067; 2000 г., N 3-4, ст. 65, 66; N 10, ст. 234; 2001 г., N 3, ст. 16; Закон Республики Казахстан от 3 мая 2001 г. Z010183_ "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" 5 мая 2001 г. и "Казахстанская правда" 9 мая 2001 г.; Закон Республики Казахстан от 11 июня 2001 г. Z010207_ "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" 15 июня 2001 г. и "Казахстанская правда" 13 июня 2001 г.):
      1) пункт 1 статьи 137 изложить в следующей редакции:
      "1. Проверка физических и юридических лиц по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет Республики Казахстан осуществляется органами налоговой службы, а в случаях, предусмотренных настоящим Законом, совместно с органами финансовой полиции.";
      2) заголовок раздела XII изложить в следующей редакции:
      "Раздел ХII. Статус и структура органов налоговой службы и финансовой полиции";
      3) в статье 167:
      заголовок дополнить словами "и финансовой полиции";
      в пункте 1:
      в части первой слова ", Комитета налоговой полиции Министерства государственных доходов Республики Казахстан и его территориальных органов" исключить;
      в части третьей слова "Налоговая полиция" заменить словами "Финансовая полиция", слово "специальным" исключить;
      в части четвертой слова "органы налоговой полиции" заменить словами "органы финансовой полиции";
      в части первой пункта 3 слова ", а также Комитет налоговой полиции Министерства государственных доходов Республики Казахстан, управления налоговых полиций по областям, городам Астане и Алматы, межрайонные (региональные) отделы налоговой полиции или отдела налоговой полиции по районам, городам и районам в городах" исключить;
      пункт 6 изложить в следующей редакции:
      "6. Агентство финансовой полиции возглавляет Председатель, который назначается на должность Правительством Республики Казахстан. Председатель имеет заместителей, которые назначаются Правительством Республики Казахстан по представлению Председателя Агентства финансовой полиции.
      Начальники департаментов финансовой полиции по областям и городам Астане и Алматы, на транспорте, начальники межрайонных (региональных) отделов финансовой полиции по районам, городам, районам в городах и их заместители назначаются на должности Председателем Агентства финансовой полиции.
      Работники областных и городских управлений, межрайонных

(региональных), районных отделов финансовой полиции назначаются 
начальниками департаментов финансовой полиции по областям и городам Астане 
и Алматы, на транспорте."; 
   пункт 7 изложить в следующей редакции: 
   "7. Положение об Агентстве финансовой полиции Республики Казахстан 
утверждается Правительством Республики Казахстан."; 
   4) в статье 170: 
   заголовок дополнить словами "и финансовой полиции"; 
   в подпункте 6) пункта 2 слово "налоговой" заменить словом 
"финансовой"; 
   в абзаце первом пункта 3 слово "налоговой" заменить словом 
"финансовой"; 
   5) заголовок главы 45 дополнить словами "и финансовой полиции";
   6) в статье 171:
   заголовок дополнить словами "и финансовой полиции";
   в пункте 3:
   в абзаце первом слово "налоговой" заменить словом "финансовой";
   в подпунктах 2), 3), 4), 5) и 6) слова "налоговых" заменить словами 
"финансовых";
   дополнить подпунктом 7) следующего содержания: 


      "7) при наличии достаточных оснований, указывающих на признаки преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов, проводить налоговые проверки совместно с налоговыми органами на основании предписаний налоговых органов.";
      7) в статье 173:
      пункт 5 изложить в следующей редакции:
      "5. Органы налоговой службы и финансовой полиции направляют своих должностных лиц для осуществления совместных проверок налогоплательщиков при получении оперативных данных, а также при наличии поводов и оснований к возбуждению дел об административных правонарушениях и преступлениях.
      Решение о направлении своих должностных лиц принимается в течение пяти дней со дня поступления соответствующего запроса.";
      в пункте 6 слова "налоговой полиции" заменить словами "финансовой полиции";
      8) заголовок главы 46 дополнить словами "и финансовой полиции";
      9) в статье 176:
      заголовок, пункты 1, 2, 3, 4, 5 и 6 после слов "налоговой службы" дополнить словами "и финансовой полиции";
      в пункте 7 слово "налоговой" заменить словом "финансовой";
      пункт 8 изложить в следующей редакции:
      "8. Пенсионное обеспечение сотрудников органов финансовой полиции, выплата социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца осуществляются в порядке и на условиях, установленных законодательными актами для сотрудников органов внутренних дел.";
      10) заголовок и пункт 1 статьи 177 после слов "налоговой службы" дополнить словами "и финансовой полиции";
      11) заголовок и текст статьи 178 после слов "налоговой службы" дополнить словами "и финансовой полиции".
      2. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 г. Z980267_ "О борьбе с коррупцией" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 15, ст. 209; 1999 г., N 21, ст. 774; 2000 г., N 5, ст. 116; Закон Республики Казахстан от 8 июня 2001 г. Z010206_ "О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан "О борьбе с коррупцией", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" 9 июня 2001 г. и "Казахстанская правда" 16 июня 2001 г.):
      в пункте 2 статьи 6 слова "налоговой и военной полиции" заменить словами "финансовой и военной полиции".
      3. В K010155_ Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 5-6, ст. 24):
      1) в части первой статьи 35 слово "налоговой" заменить словом "финансовой";
      2) в заголовке и тексте статьи 355 слово "налоговой" заменить словом "финансовой";
      3) в статье 359 после слов "налоговой службы" дополнить словами ", финансовой полиции";
      4) дополнить статьей 570-1 следующего содержания:
      "570-1. Органы финансовой полиции
      1. Органы финансовой полиции рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 140 (частью первой), 141, 145, 146, 159, 161 (частью первой), 164, 165, 166, 176 (частью первой), 205 (частями первой, второй, четвертой и пятой), 207, 212, 215, 358-361 настоящего Кодекса.
      2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководители органов финансовой полиции и их заместители.";
      5) часть первую статьи 619 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
      "5-1) правонарушений в сфере предпринимательской деятельности, торговли и финансов, налогообложения, посягающих на установленный порядок управления и институты государственной власти, коррупционных правонарушений - сотрудниками органов финансовой полиции;";
      6) в подпункте 9) статьи 620 слова "налоговой полиции" заменить словами "финансовой полиции";
      7) в подпункте 1) части первой статьи 636:
      абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
      "органов Министерства финансов Республики Казахстан (статьи 172, 179, 183, 184, 188, 203);";
      дополнить абзацем двадцать шестым следующего содержания:
      "органов финансовой полиции (статьи 137, 138, 140 (часть вторая), 142, 143, 148-158, 161 (части вторая и третья), 162, 163, 176 (часть первая), 179, 195, 200, 203, 211, 213, 214, 217, 355, 514-519, 521, 522, 529, 532-535);";
      8) в части первой статьи 638 слова "а при обнаружении

административного правонарушения в области налогообложения - по окончании 
налоговой проверки" заменить словами "а по административным 
правонарушениям в области налогообложения, обнаруженным в ходе налоговой 
проверки, - по ее окончании".
   
   Президент
   Республики Казахстан
   
(Специалисты: Умбетова А.М.,
       Пучкова О.Я.)