Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі N 242 Заңы.

      1-бөлім. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін мемлекеттік реттеу

      1-тарау. Жалпы ережелер

      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      2-бап. Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi туралы заңдары

      3-бап. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы қызметтiң негiзгi бағыттары

      4-бап. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметiнiң субъектiлерi

      5-бап. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметiнiң объектiлерi

      6-бап. Ерекше реттелетiн сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi мен қала құрылысы регламентациясының объектiлерi

      2-тарау. СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС ҚЫЗМЕТIН ЖҮЗЕГЕ АСЫРҒАН КЕЗДЕ МЕКЕНДЕЙТIН ЖӘНЕ ТIРШIЛIК ЕТЕТIН ҚОЛАЙЛЫ ОРТАНЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

      7-бап. Азаматтардың елдi мекендердегi қолайлы ортаға құқықтары

      8-бап. Табиғи және техногендiк, антропогендiк әсерлерден қауіпсіздікті қамтамасыз ету

      9-бап. Экологиялық қауiпсiздiк және қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi талаптар

      9-1-бап. Жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптар

      10-бап. Тарихи-мәдени мұра объектiлерi мен ландшафтарды сақтау жөнiндегi талаптар

      11-бап. Елдi мекендердi инфрақұрылым объектілерiмен қамтамасыз ету және оларға қол жеткiзуге жағдай жасау

      12-бап. Жер учаскелерiн пайдалану кезiнде қала құрылысы талаптарын қамтамасыз ету

      13-бап. Жеке және заңды тұлғалардың сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі жөніндегi шешімдердi талқылауға қатысуы

      3-тарау. СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС ҚЫЗМЕТI СУБЪЕКТIЛЕРIНIҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ, МIНДЕТТЕРI МЕН ЖАУАПКЕРШIЛIГI

      14-бап. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi субъектiлерiнiң құқықтары

      15-бап. Сәулет және қала құрылысы туындысына авторлық құқық

      16-бап. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi субъектiлерiнiң негiзгi мiндеттерi

      17-бап. Субъектiлердiң сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi туралы заңдарды бұзғандық үшiн жауапкершiлiгi

      4-тарау. СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТIК БАСҚАРУ

      18-бап. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласындағы лауазымды адамдар мен мемлекеттiк басқару органдары

      19-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласындағы құзыретi

      20-бап. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс iстерi жөніндегi уәкiлеттi органның құзыретi

      21-бап. Облыстық мәслихаттардың сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласындағы құзыретi

      22-бап. Қалалық мәслихаттардың сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласындағы құзыретi

      23-бап. <*>

      23-1-бап. Аудандық мәслихаттардың сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы құзыреті

      24-бап. Облыс әкiмдiктерiнiң сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласындағы құзыретi

      25-бап. Республикалық маңызы бар қалалар, астана және облыстық маңызы бар қалалар әкімдіктерінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы құзыреті

      26-бап. Аудан әкiмдiктерiнiң сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласындағы құзыретi

      27-бап. Сәулет, қала құрылысы, құрылыс және мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы істері жөніндегі жергілікті атқарушы органдар

      4-1-тарау. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласындағы қауiпсiздiктiң жалпы талаптары

      27-1-бап. Техникалық реттеу және стандарттау объектілері

      27-2-бап. Ғимараттарға қойылатын қауiпсiздiк талаптары

      27-3-бап. Құрылыс материалдарының қауiпсiздiк талаптары

      27-4-бап. Инженерлік ізденістер мен жобалау құжаттамаларының нәтижелеріне қойылатын талаптар

      5-тарау. СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТIК НОРМАТИВТЕР

      28-бап. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормативтiк құжаттардың мемлекеттiк жүйесi

      29-бап. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттiк нормативтiк құжаттардың түрлерi

      29-1-бап. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс каталогі

      30-бап. Құрылыс саласындағы құрылыс салуды ұйымдастыру және рұқсат беру рәсімдерінен өту қағидалары

      6-тарау. СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУЫ ЖӘНЕ ҚАДАҒАЛАУЫ

      31-бап. Сәулет-құрылыс бақылауын және қадағалауын ұйымдастыру

      31-1-бап. Сәулет-құрылыс бақылауы және қадағалауы

      31-2-бап. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалау

      32-бап. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласындағы лицензиялау

      32-1-бап. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы аккредиттеу

      33-бап. Мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы

      34-бап. Авторлық қадағалау

      34-1-бап. Техникалық қадағалау

      34-2-бап. Құрылысқа тапсырыс берушінің құқықтары мен міндеттері

      34-3-бап. Мердігердің (бас мердігердің) құқықтары мен міндеттері

      34-4-бап. Ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігін және орнықтылығын техникалық зерттеп-қарау

      35-бап. Сәулет-құрылыс бақылауын және қадағалауын жүзеге асыратын лауазымды адамдар

      36-бап. Сәулет-құрылыс бақылауы және қадағалауы органдарының нұсқамалары

      2-БӨЛIМ. СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ

      7-тарау. МЕМЛЕКЕТТIК ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ КАДАСТРЫ

      37-бап. Мемлекеттiк қала құрылысы кадастрының нысанасы мен мақсаты

      38-бап. Мемлекеттік қала құрылысы кадастры

      39-бап. Алып тасталды - ҚР 21.01.2014 № 167-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      40-бап. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi объектiлерi мен мемлекеттiк қала құрылысы кадастрының мониторингi

      8-тарау. АУМАҚТАРДЫ ДАМЫТУДЫҢ ЖӘНЕ ОЛАРҒА ҚҰРЫЛЫС САЛУДЫҢ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫН ЖОСПАРЛАУ

      41-бап. Қала құрылысы регламенттерi

      42-бап. Қазақстан Республикасы аумағын ұйымдастырудың бас схемасы

      43-бап. Аумақты дамытудың өңіраралық схемалары

      44-бап. Аумақтардың қала құрылысын жоспарлаудың кешендi схемалары

      45-бап. Елдi мекендердiң аумақтары

      46-бап. Елдi мекендердiң шекарасы (шегi)

      47-бап. Елдi мекендердiң бас жоспарлары

      47-1-бап. Егжей-тегжейлі жоспарлау жобалары

      48-бап. Елдi мекендердiң аумақтарын аймақтарға бөлу

      49-бап. Тұрғын аймақ

      49-1-бап. Көппәтерлі тұрғын үйдің үй жанындағы жер учаскесі

      50-бап. Қоғамдық (қоғамдық-iскерлiк) аймақ

      51-бап. Рекреациялық аймақ

      52-бап. Инженерлiк және көлiк инфрақұрылымдары аймақтары

      53-бап. Елдi мекеннiң өнеркәсiп (өндiрiс) аймақтары

      54-бап. Елдi мекеннiң ауыл шаруашылығына пайдаланылатын аймақтары

      55-бап. Арнаулы мақсаттағы аймақтар

      56-бап. Режимдiк аумақтар аймақтары

      57-бап. Қала маңындағы аймақтар

      58-бап. Санитариялық-қорғаныш аймағы

      59-бап. Резервтегi аумақтар

      9-тарау. ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС ҚҰЖАТТАМАСЫ

      60-бап. Жобалау (жобалау-смета) құжаттамасы

      60-1-бап. Құрылыстағы баға белгілеу

      61-бап. Қала құрылысы жобалары

      62-бап. Сәулет жобасы

      63-бап. Құрылыс жобасы

      64-бап. Алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

      9-1-тарау. Жобалар сараптамасы

      64-1-бап. Құрылыс және аумақтардың қала құрылысын жоспарлау саласындағы жобаларға сараптама

      64-2-бап. Құрылыс жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптаманың құны және оны жүргізу мерзімдері

      64-3-бап. Жобаларға сараптама түрлері

      64-4-бап. Мемлекеттік монополияға жатқызылған сараптама қызметі

      64-5-бап. Аккредиттелген сараптама ұйымдары

      64-6-бап. Құрылыс объектілерін жобалау саласындағы сарапшылар

      64-7-бап. Аккредиттелген сараптама ұйымдарын және аттестатталған сарапшыларды есепке алу

      64-8-бап. Сараптама қызметі субъектілерінің құқықтары, міндеттері және жауаптылығы

      64-9-бап. Сараптама қызметінің тәуелсіздігі

      64-10-бап. Сараптама ұйымдарына қойылатын талаптар

      64-11-бап. Аккредиттелген сараптама ұйымдарының кәсіптік бірлестігі

      3-бөлiм. ҚҰРЫЛЫС

      10-тарау. ҚҰРЫЛЫС ПРОЦЕСIН МЕМЛЕКЕТТIК РЕТТЕУ

      65-бап. Тапсырысшылар мен мердiгерлер

      66-бап. Мердiгер таңдау

      67-бап. Мердiгерлiк жұмыстарға конкурс (тендер) нәтижелерiн жарамсыз деп тану

      68-бап. Құрылыс процесiне қойылатын негiзгi талаптар

      69-бап. Объектiлердi пайдаланудың кепiлдi мерзiмi

      70-бап. Құрылыстағы сапа

      71-бап. Объектілердiң қауiпсiздiгiн және сапалық сипаттамаларын қамтамасыз етудегi меншiк иелерiнiң мiндеттерi

      72-бап. Объектiлердiң сапалық сипаттамаларын қамтамасыз етуде пайдаланушылардың мiндеттерi

      11-тарау. ҚҰРЫЛЫС ОБЪЕКТIЛЕРIН ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ

      73-бап. Объектiлердi пайдалануға қабылдау және беру тәртiбiне қойылатын жалпы талаптар

      74-бап. Меншiк иесi пайдалануға дербес қабылдайтын объектiлер

      75-бап. Объектiлердi пайдалануға қабылдау тәртiбi

      75-1-бап. Объектіні пайдалануға қабылдау актілерін жүргізу және есепке алу тәртібі

      76-бап. алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      77-бап. алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      78-бап. алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      79-бап. Салынған объектілерді пайдалануға тапсыруға және қабылдауға қатысушылардың жауаптылығы

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз