Теміржол көлігі туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 8 желтоқсандағы N 266 Заңы.

      1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      2-бап. Теміржол көлiгiнің мемлекеттік саясаты және жұмыс істеу қағидаттары

      3-бап. Темiржол көлiгiнде жолаушылар, багаж, жүк, жүк-багаж және почта жөнелтiлiмдерiн тасымалын ұйымдастыру негiздерi

      4-бап. Темiржол көлiгi туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы

      5-бап. Темiржол көлiгiнiң ортақ және жеке пайдаланылатын объектiлерi

      5-1-бап. Теміржолдарды сыныптау

      5-2-бап. Ұлттық теміржол компаниясы мен магистральдық теміржол желісін басқару ерекшеліктері

      6-бап. Магистралдық темiржол желiсi

      6-1-бап. Магистралдық темiржол желiсiн пайдалану кезiнде туындайтын мiндеттемелердi бұзғаны үшiн жауаптылық

      6-2-бап. Теміржол қатынастарының түрлері

      7-бап. Темiржол қатынасын тоқтату

      8-бап. Темiржол көлiгiндегi шарттар

      9-бап. Жылжымалы құрамды және оның кепілін мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), Мемлекеттік жылжымалы құрам тізілімінен алып тастау

      10-бап. Алып тасталды - ҚР 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      11-бап. Сәйкестiктi растау

      12-бап. Тарифтер және ақы төлеу

      13-бап. Тасымалдауға талап қою құқығын беру

      2-тарау. ТЕМIРЖОЛ КӨЛIГIНДЕГI БАСҚАРУ

      14-бап. Темiржол көлiгiндегi мемлекеттiк басқару

      15-бап. Ұлттық темiржол компаниясы

      15-1-бап. Ұлттық тасымалдаушылар

      16-бап. Тасымалдау процесiн басқару

      17-бап. Темiржол станциясы

      17-1-бап. Теміржол вокзалы

      17-2-бап. Теміржол көлігі саласындағы көрсетілетін қызметтердің мүгедектер үшін қолжетімділігі

      3-тарау. ТЕМIРЖОЛ КӨЛIГIНІҢ ҚАЖЕТIНЕ АРНАЛҒАН ЖЕР ЖӘНЕ ҚОРҒАЛАТЫН АЙМАҚТАР

      18-бап. Темiржол көлiгiнiң қажетiне арналған жер

      19-бап. Темiржол көлiгiнiң қажетiне арналған жердi бөлу мен пайдалану тәртiбi

      20-бап. Темiржол көлiгiнiң қорғалатын аймақтары

      21-бап. Қорғалатын аймақтардағы жерлердi пайдалануды шектеу

      4-тарау. ТЕМIРЖОЛ КӨЛIГI ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРIНIҢ ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫН РЕТТЕУ ЕРЕКШЕЛIКТЕРI

      22-бап. Темiржол көлiгi қызметкерлерiнiң еңбек қатынастарын реттеу ерекшелiктерi

      23-бап. Темiржол көлiгiнiң қызметкерiн жұмыстан шеттетудiң қосымша негiздерi

      24-бап. Нысанды киiм (погонсыз) және айырым белгiлерi

      5-ТАРАУ. <*>

      6-тарау. ТЕМІРЖОЛ КӨЛІГІ САЛАСЫНДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІКТІҢ ЖАЛПЫ ТАЛАПТАРЫ

      30-бап. Жалпы ережелер

      31-бап. Инфрақұрылым объектілерін, ғимараттарды, теміржол көлігінің жылжымалы құрамын, арнайы жылжымалы құрамын, конструкцияларын, жабдықтары мен мүкәммалын жобалау, жасау, пайдалану, тасымалдау, сақтау, жөндеу және кәдеге жарату кезіндегі қауіпсіздік талаптары

      31-1-бап. Алып тасталды

      31-2-бап. Алып тасталды

      31-3-бап. Алып тасталды

      31-4-бап. Алып тасталды

      31-5-бап. Алып тасталды

      32-бап. Жүру қауiпсiздiгi талаптарының сақталуын тексеру

      32-1-бап. Тасымалдау процесіне қатысушыларға және теміржол көлігінің көмекші қызметтеріне қауіпсіздік бойынша қойылатын талаптар

      32-2-бап. Қауіпсіздік жөніндегі талаптарды бұзғаны үшін жауаптылық

      33-бап. Жүктердi және объектiлердi күзету

      34-бап. Ерекше жағдайларда жұмысты ұйымдастыру

      35-бап. Темiржол көлiгiнiң ерекше жағдайлардағы iс-әрекетi

      35-1-бап. Теміржол көлігін құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдарға беру міндеті

      7-тарау. ЖYК ТАСЫМАЛДАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

      36-бап. Жүк тасымалдау шарты

      37-бап. Тасымалдау шартының талаптарын өзгерту

      38-бап. Жүк тасымалдауды ұйымдастыру туралы шарт

      39-бап. Құқықтар мен мiндеттердiң ауысуы

      40-бап. Жүк тасымалдау ережелерi

      40-1-бап. Жүктерді аралас тасымалдау

      41-бап. Жүктi тиеу, түсiру (жүктен босату)

      42-бап. Жүк тасымалдарын жоспарлау

      43-бап. Темiржол көлiгi жүкқұжаты

      44-бап. Тасымалдау құжаттарын тексеру

      45-бап. Вагондарды, контейнерлердi беру-алып кету

      46-бап. Вагондарды, контейнерлердi пломбалау

      47-бап. Тасымалдау ақысы

      48-бап. Жүктi жеткiзу мерзiмдерi

      49-бап. Вагондарды, контейнерлердi пайдаланғаны және теміржолдарда жылжымалы құрамның бос тұрғаны (тоқтап тұрғаны, кідіртілгені) үшiн төлем

      50-бап. Жүктi беру кезiнде тексеру

      51-бап. Жүктiң жетiспеу, бұзылу (бүлiну) мөлшерiн анықтау

      52-бап. Төлем бойынша мiндеттемелердi қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар

      53-бап. Жүк алушының мiндеттемелерiн бұзуының салдары

      54-бап. Жүктiң тиiстi емес жүк алушының атына келуi

      55-бап. Жүк тасымалдауға кедергiлер

      55-1-бап. Алдын ала ақпараттың мәліметтерін ұсыну

      8-тарау. КIРМЕ ЖОЛДАР

      56-бап. Кiрме жолдарды пайдалану шарттары

      57-бап. Кiрме жолдардың жалғасуы

      57-1-бап. Кiрме жолдар қызметтерiн көрсету

      58-бап. Кiрме жол бойынша жүру қауiпсiздiгi талаптарының сақталуын тексеру ерекшелiктерi

      59-бап. Ұлттық инфрақұрылым операторының өкiмдерiн кiрме жолдарда орындаудың мiндеттiлiгi

      60-бап. Кiрме жолдар қызметтерiн көрсетуге жасалатын шарттар

      61-бап. Келiспеушiлiктердi сотқа дейiн реттеу

      62-бап. Кiрме жолдарда вагондар мен контейнерлердiң сақталуы үшiн жауапкершiлiк

      63-бап. Вагондар мен контейнерлердiң кiрме жолдарда тұру уақытын есепке алу

      9-тарау. ЖОЛАУШЫЛАРДЫ, БАГАЖДЫ, ЖYК-БАГАЖДЫ ЖӘНЕ ПОЧТА ЖӨНЕЛТІЛІМДЕРІН ТАСЫМАЛДАУ

      64-бап. Жолаушылар тасымалдауды ұйымдастыру

      65-бап. Жолаушыны, багажды және жүк-багажды тасымалдау шарты

      66-бап. Жолаушыларды, багажды және жүк-багажды тасымалдау ережелерi

      66-1-бап. Жолаушылар поездарының жүру жолында Жолаушылар, багаж және жүк-багаж тасымалдау қағидаларының сақталуына бақылау жүргізу тәртібі

      66-2-бап. алып тасталды

      67-бап. Жолаушының құқықтары мен мiндеттерi

      68-бап. Багажды және жүк-багажды тасымалдау

      69-бап. Багаж бен жүк-багажды жеткiзiп беру мерзiмi

      70-бап. Сақтаудың шектi мерзiмi аяқталуының салдары

      71-бап. <*>

      72-бап. Почта жөнелтiлiмдерiн тасымалдау

      10-тарау. ТАСЫМАЛДАУДАН ТУЫНДАЙТЫН МIНДЕТТЕМЕЛЕР БОЙЫНША ЖАУАПКЕРШIЛIК

      73-бап. Тасымалдау жөнiндегi мiндеттемелердi бұзғаны үшiн жауапкершiлiк

      74-бап. Тұрақсыздық айыбы

      75-бап. Жолаушының өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиян үшiн тасымалдаушының жауапкершiлiгi

      76-бап. Тасымалдаушының багажды, жүктi, жүк-багажды жоғалтқаны, олардың жетiспеуi немесе бұзылуы (бүлiнуi) үшiн жауапкершiлiгi

      77-бап. Жүк тасымалдау жоспары бойынша өтiнiмдердi орындамағаны үшiн жауапкершiлiк

      78-бап. Вагондар мен контейнерлердi өз бетiмен иеленiп алғаны, бұзғаны немесе жоғалтқаны үшiн жауапкершiлiк

      79-бап. Жүктi жеткiзiп беру мерзiмдерiн бұзғаны үшiн жауапкершiлiк

      79-1-бап. Жүктi уақтылы түсiрмегені (босатпағаны) үшін жауапкершілік

      80-бап. Жолаушыларды, багажды, жүк-багажды жеткiзiп беру мерзiмдерiнiң бұзылғаны үшiн жауапкершiлiк

      81-бап. Багажды, жүктi, жүк-багажды тасымалдау шарттарын бұзып тасымалдауға ұсынғаны үшiн жауапкершiлiк

      82-бап. Вагонға, контейнерге артық жүк тиегенi үшiн жауапкершiлiк

      83-бап. Вагондарды, контейнерлердi жүктi түсiргеннен кейiн тазаламағаны үшiн жауапкершiлiк

      84-бап. Жылжымалы құрамды, контейнерлердi, түсiретiн тасымалдау құралдарын бұзғаны немесе жоғалтқаны үшiн жауапкершiлiк

      85-бап. Вагондарды кiрме жолдарға беруді-алып кетуді кешiктiргенi үшiн жауапкершiлiк

      86-бап. Жауапкершiлiктен босату

      87-бап. Тасымалдаушыны жауапкершiлiктен босату

      88-бап. Жүк жөнелтушiнi, жүк алушыны жауапкершiлiктен босату

      10-1-тарау. Темiржол көлiгi саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру

      88-1-бап. Темiржол көлiгi саласындағы мемлекеттік бақылаудың мәні мен мақсаты

      88-2-бап. Теміржол көлігі саласындағы мемлекеттік бақылау

      88-3-бап. алып тасталды

      88-4-бап. Уәкiлеттi органның құқықтары

      88-5-бап. Актiлердiң нысандары

      88-6-бап. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылауды жүргізу тәртібі

      10-2-тарау. Жол жүрісі қауіпсіздігін бұзушылықтарды тергеп-тексеру

      88-7-бап. Жол жүрісі қауіпсіздігін бұзушылықтарды тергеп-тексерудің жалпы ережелері

      88-8-бап. Апаттарды және аварияларды тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның құқықтары мен міндеттері

      11-тарау. АКТIЛЕР, КIНӘ ҚОЮ, ТАЛАП ҚОЮ

      89-бап. Кiнә қоюдың шарттары мен тәртiбi

      89-1-бап. Кінә қоюды ресімдеу

      90-бап. Кiнә қоюдың мерзiмдерi

      91-бап. Кiнә қоюды қараудың тәртiбi мен мерзiмдерi

      92-бап. Актiлер

      93-бап. Талап қою мерзiмi

      12-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ӨТПЕЛI ЕРЕЖЕЛЕР

      94-бап. Ақпарат, қызметтiк iс қағаздарын жүргiзу және байланыс

      94-1-бап. Есепке алу және есептілік

      95-бап. Темiржол көлiгiндегi есепке алу-есеп беру уақыты

      96-бап. Осы Заңды қолдану тәртiбi

      97-бап. Осы Заңды қолданысқа енгiзуге байланысты заңдарды қолдану

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз